1) Một điểm sáng S đặt trên trục chính của 1 thấu kính hội tụ 2 mặt lồi có bán kính

R=20cm, S đặt cách thấu kính 30cm. Biết chiết suất của ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,5 và 1,59.Màn quan sát E đặt vuông góc trục chính sao cho hứng được 1 điểm sáng tím trên màn. Để quan sát được 1 điểm sáng màu đỏ trên màn thì phải di chuyển màn về phía nào một đoạn bằng bao nhiêu? 2) Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4um ; 0,48um ; 0,6um vào 2 khe Y-âng. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 1,2mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là 3m. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có cùng màu với vân sáng trung tâm là?

A C

24mm

B D

12mm

18mm

6mm

3)Trong thi ngiem Iang vee giao thoa anh sang ,biet a=0,8mm ,D=1,2 mm ,nguon S phat phat ra dong thoi hai buc xa don sac lamda 1=0,4micromet .lamda2=0,6 micromet.khoang cach giua 3 van sang lien tiep co mau giong mau van sang chinh giua la

A C

1,8 mm

B D

3,6 mm

5,4 mm

4,5 mm

4) trong thí nghiệm giao thoa Iang nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc lamda1 (tím)= 0,4 micromet, lamda2 (lam)= 0,48micromet, lamda3 (đỏ)= 0,72micromet. số vân sáng màu lam và đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với van trung tâm. biết trong đó có 35 vân tím. 5) Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng .nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc. λ1 = 0,64μm(đỏ) , λ2 = 0,48μm(lam).trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là 6) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1= 0,42 μm (màu tím), λ2= 0,56μm (màu lục) , λ3 =0,7 μm (màu đỏ). Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có bao nhiêu vân màu lục? A.8 B.14 C.9 D.15 7) Trong thí ngiệm giao thoa với khe Iâng, khe S được chiếu sáng bằng chùm sáng trắng (0,4 ≤ λ ≤ 0,76). Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo được là 0,72 mm. khi dịch chuyển man ra xa thêm 60cm thi be rong quang pho bac 1 tren man do duoc la 0,9 mm. khoang cach giua 2 khe S1S2 la? 8) Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 (tím0=0,42μm; λ2 (lục)=0,56μm; λ3(đỏ)=0,70μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống nhau như màu của vân trung tâm có 14 vân mau lục. Số vân tím và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là
A. 19 vân tím, 11 vân đỏ. B, 20 vân tím, 12 vân đỏ. C, 17 vân tím, 10 vân đỏ. D, 20 vân tím, 11 vân đỏ

9) Trong thí nghiện giao thoa khe young khoảng cách giữa hai khe là a khoảng cách từ hai khe đến màn là D=1,5m Đạt trong khoảng giữa hai khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính cua tk vuông góc mặt phẳng chứa hại khe Di chuyển tk dọc theo trục chính người ta thấy có hai vị trí cho ảnh rõ nét trên màn đồng thời cách nhau các khỏang là 0,4mm và 1,6mm Bỏ tk đi chiếu sáng bằng as đơn sắc thì i= 0,72 mm Bước sóng của ánh sáng A0,48mm B0,62mm C410nm D 480nm 10) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe a=1.5cm , khoảng cách tới màn D=1.8cm, nguồn phát ra 2 bức xạ có bước sóng lần lượt là: landa1=0.46 micromet, landa2= 0.575micromet....vị trí nào sau đây có màu đen. A.0.345mm B.4.14mm C.2.76mm D. 0.276mm <đáp án b> 11) trong thí nghiệm giao thoa as, a=2mm, D=2m, nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0.38-0.76micromet. vùng phủ nhau giữa quang phổ bấc 2 và 3 có bề rộng là A.1.52mm B.1.14mm C. 2.28mm D.0.38mm <dap án d> 12) Một nguồn sáng điểm phat ra đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ có λđ=640nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng khe Yang. Trên màn quan sát người ta thấy giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có 7 vân màu lục thì số vân đỏ giữa 2 vân sáng nói trên là A.4 B.5 C.6 D.7 12) thực hienj thí nghiệm giao thoa bằng khe Y-âng,khoảng cách 2 khe bằng 1,2mm khoảng cách từ 2 khe đến màn bằng 1,8m,nguồn sáng có bước sóng 0,75(nuycromet) đặt cách màn 2,8m.dịch chuyển nguồn sáng S theo phương song song với 2 khe một đoạn y=1,5mm lên phía S1.hai điểm M,N nằm cùng phía so với O và cùng phía với S1 có tọa độ lần lượt là 4mm và 9mm.số vân sáng và số vân tối lần lượt là: A.4 sáng,5 tối B.4 tối,5 sáng C.5 sáng,4 tối D.4 sáng,4 tối

3mm B. 1.8mm. biết s cách S1S2 một khoảng d=50cm A.khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm.14 vân lục và 20 vân tím d.3mm D. D. Tính lamda2 ? 23) trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe sáng Y-âng nguồn f phát ra đông thời ba ánh sáng đơn sắc màu tím lamda1=0.6mm.Tím D.Lam và Tím C.48 muycromet và λ2= 0.Lam 24) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.43.Vàng. C.Vàng.54μ m 14) (chuyen LQD. hẹp chứa đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc: vàng.2 B. ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 1 bằng ánh sáng đơn sắc với bướcsóng 2 λ =0. tia tímC. màu đỏ lamda3=0. tia tím là nt. Cho S tịnh tiến xuống dưới theo phương song song với màn. lam.giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng A 5 B6 C 3 D 4 17) trong thí nghiệm giao thoa iâng. 10. màu tím là: 1. thì chùm tia ló ra ngoài kk là: A. khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0. 1.5 D. B.4 C. 12. khe S được chiếu bằng chùm sáng trắng có bước sóng ( 0.7micromet. Dịch chuyển kính lúp ra xa 30cm cho khoảng vân rộng thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị là 2. O là vị trí vân trung tâm.45μm . Nguồn S là một khe hẹp .giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ.96mm 18) PRO NÀO GIẢI GIÚP !!!!!!!!!!!!!! (t đọc đề mà chả hiểu gì) : một khe S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda=0.75μm). tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ. 55.Số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là: a.2011) cac pan lam thu cau ne di Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Ban đầu người ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị là 2.5 22) Câu này cũng được nè ! Giải cẩn thận chút nha ! Thankss alllTrong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Yaang. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến 2 khe bằng 1. 2m 16) trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng . Tìm góc lệch tia màu tím: A.62. Tia ló là:A.5mm 19)CỰC ĐỈNH.93 D. 11.6mm. cả tia tím và tia đỏ D. khoảng cách giữa từ hai khe đến màn ảnh là 2m . khoảng cách giữa hai khe là 0. tại N trên màn mà hiệu khoảng cách đến 2 khe là 3μm có vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1.7mm. Bề rộng quang phổ bậc 1 ( khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu tím có bước song nhỏ nhất bằng 0.13 vân lục và 18 vân tím 23) Đề thi DHSP_2011_Lần 3 Chiếu 1 tia sáng màu lục từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường kk.0.5Mm chiếu đến 2 khe yang S1S2 với S1S2=0. 3 B. màu lục lamda2=0.56micromet. Biết góc lệch tia màu vàng cực tiểu.2 . giữa M và N (cùng phía vân trung tâm) có tổng số vân sáng của 2 hệ là: A. tính bước sóng bức xạ D/a 0.8mm . Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m . Nếu ta làm thí nghiệm với hỗn hợp gồm 2 bức xạ lamda1 và lamda2 thì thấy từ 1 điểm M tới vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là 1 trong 3 vân đó biết khoảng cách từ M tới trung tâm là 10.4mm.60μm thì tại M và N bây giờ là 2 vân tối.42micromet. Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất . S2 là 80cm. Giữnguyên điều kiện thí nghiệm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằngDA.64muycromet.28mmC 2.84mm. người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng và tại M và N là hai vân sáng.5mm .khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là A 2. Hệ vân quan sát được qua một kính lúp.15 vân lục và 20 vân tím b.4μm đến 0.4mm 15) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng.Khi dịch màn theo phương vuông góc với mp chứa 2 khe 1 khoảng 40cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo được trên màn là 0. Chiếc suất của lăng kính đối với ánh sáng màu vàng là: 1. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sách có bước sóng lamda1 = 0.54.4μm đến vân sáng bậc 1 màu đỏ có bước sóng lớn nhất bằng 0.sử dụng đồng thời 2 bức xạ có bứoc sóng λ1= 0.PRO NÀO GIẢI CỤ THỂ BÀI NÌ SẼ ĐƯỢC THỦ KHOA NÈ.50. dùng một thước đo cho phép ta đo khoảng vân chính xác tới 0. Số vân sáng trong miền đó là: A.Vàng B. nguồn sáng phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ1 và λ2. 9.32mmB 1.75μm) trên màn lúc đầu đo được 0.13) trong thí nghiệm giao thoa Y-Ang.88mm.01mm.6 Micromet thì trên màn quan sát ta thấy 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Chiếu tia sáng tới gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nước ra không khí với góc tới i sao cho 1/nt<sini<1/nđ. 0.Lam. Thay tia sáng màu lục bằng một chùm tia sáng song song. không có tia nào ló ra 21) Chiếu vào mặt bên của lăng kính có góc chiếc quang A= 68* 1 chùm ánh sáng hẹp. 1mm D.2mm C. 20) Chiết suất của nước đối với tia đỏ là nđ. người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa 2 môi trường. nguồn phát ra đồng thời bức xạ có bước sóng 640nm và 480nm.hihi:Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 λ =0. hai khe S1S2 cách nhau một khoảng 1. tia đỏ B.56mmD 0. 5mm C.0. khoảng cách từ S tới mặt phẳng chứa hai khe S1. Khoảng cách giữa 2 khe S1S2 là: A.5mm B.5μm có vân tối thứ 3 của bức xạ λ2.Trên màn quan sát. mở rộng dần khe S .4 C.52.14 vân lục và 19 vân tím c.