P. 1
bài tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

bài tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

|Views: 427|Likes:
Được xuất bản bởiHuy Lưu Quốc

More info:

Published by: Huy Lưu Quốc on Feb 25, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

MỤC LỤC 1. Khái quát về công ty cổ phần 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2.

Khái niệm về công ty cổ phần Cơ cấu, thể chế của công ty cổ phần Ưu điểm Nhược điểm Định nghĩa công ty cổ phần ở Việt Nam Các loại cổ phần ở Việt Nam

2. Công ty cổ phần tại Việt Nam

3. Một số luật của Việt Nam về công ty cổ phần 4. Những kiến thức cần biết khi thành lập công ty cổ phần 4.1. Chuẩn bị nền tảng cho việc thành lập công ty : 4.2. Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần cho cơ quan có thẩm quyền 4.3. Khắc dấu 4.4. Đăng báo 4.5. Đăng ký mã số thuế 5. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 5.1. Ngành kinh doanh (Điều 7 - Luật Doanh nghiệp năm 2005): 5.2. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp (Điều 13 - Luật Doanh nghiệp năm 2005) 5.3. Tên của doanh nghiệp (Điều 31, 32, 33, 34 - Luật Doanh nghiệp năm 2005):

bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) và/ hoặc Giám đốc điều hành.1. 1. bổ nhiệm các Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) hoặc ủy quyền cho Ban Giám đốc (công ty) làm việc này. Các quy định cụ thể của cả 6 sàn chứng khoán Hoa Kỳ đều cho thấy điều này.1. trong đó có Luật Việt Nam ghi rõ công ty cổ phần cần có tối thiểu 3 cổ đông. người lao động nói chung là quan hệ quản lý. mục tiêu và tính chất của nó. bất kể đó là pháp nhân hay thể nhân. Khái niệm về công ty cổ phần Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh. Khái quát về công ty cổ phần 1.2. số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. NYSE. các quy định đối với một công ty niêm yết thường yêu cầu công ty phải có số cổ đông lớn hơn nhiều. tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. NASDAQ. Sau đó. Các cổ đông sẽ tiến hành bầu ra Hội đồng Quản trị với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. còn NYSE lại yêu cầu công ty phải có ít nhất 2. Hội đồng này cũng có thể tiến hành thuê. Cơ quan tối cao của các công ty cổ phần là Đại hội đồng Cổ đông. thể chế của công ty cổ phần Khái niệm công ty cổ phần được xem đồng nghĩa với công ty đại chúng bởi cấu trúc.000 cổ đông. các Phó Chủ tịch và thành viên (kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm). Cơ cấu. một loại hình doanh nghiệp hình thành. Quy định trong một số bộ luật. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Quan hệ giữa Ban giám đốc và cấp dưới. trong đó OTCBB yêu cầu công ty ít nhất có 40 cổ đông. cổ phiếu chính là một bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với một Công ty Cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Xung quanh vấn đề quan hệ giữa các chủ sở hữu là cổ đông của công ty và những người quản lý thông thường cần được tách bạch và kể cả các đại cổ đông cũng không . Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty căn bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong công ty cổ phần. Quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc là quan hệ quản trị công ty. từ các sàn sơ khai như Pink Sheet. Như vậy. OTCBB. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thuê. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

• Ưu điểm của công ty cổ phần Nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong công ty. ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định. 1. • Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những qui định trong Điều lệ của công ty.4. Công ty cổ phần tại Việt Nam 2. mua bán cổ phần. • Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần. công ty cổ phần được định nghĩa như sau: . từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác dễ dàng thông qua hình thức chuyển nhượng. các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo qui định của luật pháp. • Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.1. 1. • Nhược điểm của công ty cổ phần Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Để đảm bảo khách quan. Định nghĩa công ty cổ phần ở Việt Nam Theo điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005 (của Việt Nam). 2.nhất nhất là được hay có thể tham gia quản lý công ty. • Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác. nhiều công ty đã quy định chặt chẽ về điều này. Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông. • • Chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp khá tốn kém.3.

2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.2. . b) Cổ phần ưu đãi cổ tức. trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại. d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Thứ nhất. Thứ hai. e) Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết. Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. b) Cổ đông có thể là tổ chức. Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. các loại cổ phần bao gồm: Thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Các loại cổ phần ở Việt Nam Theo điều 78 Luật Doanh nghiệp 2005 (của Việt Nam). cá nhân.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức.2. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền. cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Một số luật của Việt Nam về công ty cổ phần 3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần . 3. trong khi cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các cổ phần còn lại (ưu đãi cổ tức.Trong các loại cổ phần ưu đãi trên thì cổ phần ưu đãi biểu quyết chịu một số ràng buộc như: • Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. ưu đãi hoàn lại và ưu đãi khác) thường tuân theo các quy tắc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các loại cổ phần Trong công ty cổ phần có: Cổ phần phổ thông: Cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi cổ tức.1. Sau thời hạn đó. 3. • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm. cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Ngoài ra.

là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.2. đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.2.2. trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty. Bầu. Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc). 3. bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty. miễn nhiệm. quyền lợi cuả công ty. Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty. . Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. quyết định bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty. Thông qua định hướng phát triển của công ty. Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty. 3. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. bổ sung Điều lệ công ty. Quyết định sửa đổi.1. Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: . vay.Quyết định phương án đầu tư. .Bổ nhiệm. thông qua hợp đồng mua. quy chế quản lý nội bộ công ty. . . bán.Duyệt chương trình. miễn nhiệm. . văn phòng đại diện và việc góp vốn. mua cổ phần của doanh nghiệp khác.Kiến nghị mức cổ tức được trả. lập chi nhánh.Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông. quyết định thành lập công ty con. quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.Quyết định cơ cấu tổ chức. cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty. triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định. . . tiếp thị và công nghệ. quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty. .Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty. nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông. cách chức Giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty. định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam. . ngoại tệ tự do chuyển đổi. . quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. . . .Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. vàng.Quyết định giải pháp phát triển thị trường.Quyết định chiến lược phát triển của công ty. .Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại.

thì thành viên được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác. nội dung. tiêu chuẩn và số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị do Điều lệ công ty quy định. triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc người khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty. Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông.Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị . Theo dõi qúa trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: Lập chương trình.4. Chuẩn bị chương trình. Trường hợp không có người được uỷ quyền thì các thành viên còn lại chọn một người trong số họ tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.2. kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị gồm không quá mười một thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao. lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. 3.. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Nhiệm kỳ.3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. các tài liệu phục vụ cuộc họp.2.

Babylon sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. miễn nhiệm. 4.Những kiến thức cần biết khi thành lập công ty cổ phần Thành lập công ty cổ phần gồm 5 bước: Chuẩn bị trước khi thành lập công ty. Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. Đăng ký mã số thuế. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức. kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc).1. soạn hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà Nước. Chuẩn bị nền tảng cho việc thành lập công ty : Để thành lập công ty. trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. cách chức các chức danh quản lý trong công ty. miễn nhiệm. thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đăng báo. Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nhiệm vụ sau đây: Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. quy chế quản lý nội bộ công ty. 4. Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với ý tưởng kinh doanh của Khách . Khắc dẫu. Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. cách chức. Bổ nhiệm.là người đại diện theo pháp luật. khách hàng cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho việc thành lập công ty như: .

chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.2. thành viên/cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh. 4. ngành nghề kinh doanh. địa chỉ trụ sở chính. . cơ cấu góp vốn và tỷ lệ phân chia quyền và lợi ích giữa các thành viên/cổ đông công ty. .. Babylon sẽ tư vấn cho khách hàng mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô và phương án phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên đóng góp. dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó (trên địa bàn tỉnh.. . -Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. .Đặt tên công ty: Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa. công ty hợp danh).Khách hàng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần. hồ sơ bao gồm: + Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên doanh nghiệp. thành phố).Vốn thành lập công ty: Việc lựa chọn vốn điều lệ của công ty là việc rất quan trọng. . . dễ nhớ. văn phòng đại diện nếu có. Về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty.) + Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty TNHH và công ty cổ phần. vốn điều lệ. bước tiếp theo là tiến hành việc soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép kinh doanh ( Sở kế hoạch và đầu tư): . địa chỉ của chi nhánh.Khách hàng chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật.Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty.Lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo phương án kinh doanh và tham chiếu theo theo quy định của Pháp luật về đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty. Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần cho cơ quan có thẩm quyền Sau khi chuẩn bị đầy đủ tiền đề cho việc thành lập công ty cổ phần.hàng. lên lựa chọn đặt tên Công ty ngắn gọn.

4. đạo đức.4. Đăng ký mã số thuế Đăng ký mã số thuế là công việc cuối cùng mà khách hàng phải làm để đưa công ty đi vào hoạt động.5.Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 5.1. Thứ hai. Nhận được Đăng ký kinh doanh. mục tiêu và ngành. nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành. khách hàng sẽ phải đến cơ quan công an (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an cấp tỉnh) để xin cấp phép khắc dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu. Đăng báo Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. văn hóa. địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.3.Luật Doanh nghiệp năm 2005): Doanh nghiệp có quyền kinh doanh tất cả các ngành mà pháp luật không cấm trừ kinh doanh các ngành.Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. an ninh. nơi đăng ký kinh doanh. đối với ngành. truyền thống lịch sử. Khắc dấu Khắc dấu là công việc quan trọng sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận ĐKKD. . nghề mà pháp luật không cấm. Ngành kinh doanh (Điều 7 . Điều 7 của Luật Doanh nghiệp: Thứ nhất.+ Danh sách cổ đông sáng lập. 4. khách hàng phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về các nội dung sau: Tên doanh nghiệp. chứng minh thư của người đến khắc dấu. Cục thuế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế. làm hồ sơ và nộp tại Cục thuế. Hồ sơ khắc dấu gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. an toàn xã hội. trật tự. 4. Khách hàng đến Cục thuế cấp tỉnh xin mẫu hồ sơ đăng ký mã số thuế. 5. nghề kinh doanh. thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân. vốn điều lệ. doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành. nghề gây phương hại đến quốc phòng. nghề đó khi .

phá huỷ môi trường. Thứ ba. đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan. tổ chức. đạo đức. chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Chính phủ định kỳ rà soát. nghề kinh doanh bị cấm. công chức. an ninh. Thứ tư. đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. làm huỷ hoại tài nguyên. cơ quan ngang bộ. cá nhân Việt Nam. an toàn xã hội. Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành. mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp (Điều 13 . Tổ chức. công nhân quốc phòng trong các cơ quan. b) Cán bộ. ban hành hoặc kiến nghị ban hành điều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu quản lý nhà nước. trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.có đủ điều kiện theo quy định.Luật Doanh nghiệp năm 2005): Điều 13 của Luật Doanh nghiệp: Thứ nhất. Quyền thành lập. Thứ năm. bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp. Thứ hai. nghề cụ thể. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành. đánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh. sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các điều kiện bất hợp lý. quân nhân chuyên nghiệp. c) Sĩ quan. thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân. trật tự. được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh. cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này. d) Cán bộ lãnh đạo. truyền thống lịch sử. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành. sĩ quan. đơn vị mình. công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ. yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác. cấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng. Tổ chức. hạ sĩ quan.2. nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. 5. góp vốn. văn hoá. đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan. giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bộ. cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: a) Cơ quan nhà nước. quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở . chứng chỉ hành nghề.

công ty hợp danh theo quy định của Luật này: a) Cơ quan nhà nước. Thứ ba. hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 33 và 34 của Luật này. g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản. có thể kèm theo chữ số và ký hiệu. tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính.3. Tên doanh nghiệp Thứ nhất. Tổ chức. căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32. phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp. 32. Tên của doanh nghiệp (Điều 31. cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần. Tổ chức. b) Tên riêng. 32. người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 33. 5. b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ. góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn. chi nhánh. đơn vị mình. e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh. 34 Luật Doanh nghiệp năm 2005: Điều 31. công ty hợp danh theo quy định của Luật này. Thứ hai. 33. đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan. tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt.hữu nhà nước. 34 . góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn. trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Thứ tư. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch. văn phòng đại diện của doanh nghiệp. công chức. cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần.Luật Doanh nghiệp năm 2005): Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm theo quy định tại Điều 31. Thứ ba. cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký . đ) Người chưa thành niên.

nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp. đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký . . đơn vị hoặc tổ chức đó. tổ chức xã hội.nghề nghiệp. tổ chức chính trị .Sử dụng tên cơ quan nhà nước.xã hội.Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký: a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn .của doanh nghiệp. ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử. tổ chức xã hội . Khi dịch sang tiếng nước ngoài. Điều 32. . tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “&”.Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài. c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của . trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan. .Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp . tên của tổ chức chính trị. văn hoá. Điều 34.Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp . .Sử dụng từ ngữ. Điều 33. tổ chức chính trị xã hội . đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

. g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”. e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký. “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự. trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký. “miền nam”. số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó. “miền tây”. trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký. “miền trung”. d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký đ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên.doanh nghiệp đã đăng ký.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->