BÀI TẬP TOÁN

Cho Các Nhóm Lớp 11 Anh

Xem kỹ các ghi chú và lưu ý phía dưới nhé! Nếu gặp vấn đề gì, mail cho Thầy : fongvoo@gmail.com

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH
A.Hàm số lượng giác
Chương I:
Bài 5/trang 1: bài 1 ->7 chia cho 7 nhóm
Bài 6/ trang 1 : bài 8->14 (7 câu cho 7 nhóm)
Bài 1./trang 2: bài 4->10 (7 câu cho 7 nhóm) (chia ngược – xem lưu ý)
Bài 2/trang 2: bài 1-> 6+ câu 1 bài 3: (7 câu)
Bài 3/trang 2: 4->10 (chia ngược)
Bài 4/trang 2: bài 4->10

Chương II:
Bài 1/trang 3: bài 1 -7 câu
Bài 2 -> bài 12 : 11 câu chia nhóm (1,2,3,4) 2 câu, nhóm 5,6,7 chỉ làm 1 câu.
Bài 14 (5 câu) + Bài 15 (2 câu): 7 câu chia đều.

B : Xác suất
Bài 1 -> bài 11: 11 câu: mỗi nhóm 2 câu, nhóm 5,6,7 chỉ làm 1 câu.

Chương III: Dãy Số
- Bài 1 -> bài 3: (phần dãy số) + Bài 1-> bài 4 (phần tính đơn điệu) :7 câu- mỗi nhóm 1 câu.
- Phần cấp số cộng (làm trong tờ “ Bài tập về Cấp Số Cộng” trang 3) : Bài 3-> 15 + bài 20 (14 bài ) – mỗi nhóm 2 câu –
(chia ngược)

c ó thể đánh máy upload lên cái Host nào đó. Mức độ đầu tư trong khi làm (điều này không khó để xác định!) Nhóm Trưởng có quyền ghi chú (những thành viên tích cực và không tích cực!) Các em lập danh sách nhóm. Lưu ý: -“Chia ngược” nghĩa là nhóm 7 làm câu 1.…. -Vì những nhóm đầu bài tập thường dễ hơn nên số bài tập sẽ phải nhiều hơn. nhóm 1 câu 7. Vì để đồng đều lực lượng. -Những phần nào nhiều hơn 7 bài thì sẽ chia theo nguyên tắc: “rải”. Ví dụ: nhóm 1 làm câu 1. còn không thì viết tay rõ ràng cũng được! Hạn nộp: chậm nhất là Chủ Nhật tuần này! Giáo viên Nguyễn Phong Vũ . nhóm 1 trở lại câu 8…. mediafire chẳng hạn…chia sẽ cho các bạn. rồi gửi cho Thầy – nhớ đánh số các nhóm. Bài các nhóm làm.…. nên nếu có vấn đề Thầy có thể sẽ thay đổi danh sách một chút. nhóm 6 câu 2. nếu danh sách các em đưa ra ổn thì thôi! Làm bài xong.Hình Học: Chương I: Bài 2->bài 8 (7 câu) Chương II: Bài 1->14 mỗi nhóm 2 câu.đến khi hết các câu trong phần đó thì thôi.nhóm 7 câu 7. Thầy sẽ kiểm tra. căn cứ vào các tiêu chí sau để cho điểm: - Mức độ khó của bài tập. Mức độ chính xác của lời giải..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful