BÀI TẬP TOÁN

Cho Các Nhóm Lớp 11 Anh

Xem kỹ các ghi chú và lưu ý phía dưới nhé! Nếu gặp vấn đề gì, mail cho Thầy : fongvoo@gmail.com

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH
A.Hàm số lượng giác
Chương I:
Bài 5/trang 1: bài 1 ->7 chia cho 7 nhóm
Bài 6/ trang 1 : bài 8->14 (7 câu cho 7 nhóm)
Bài 1./trang 2: bài 4->10 (7 câu cho 7 nhóm) (chia ngược – xem lưu ý)
Bài 2/trang 2: bài 1-> 6+ câu 1 bài 3: (7 câu)
Bài 3/trang 2: 4->10 (chia ngược)
Bài 4/trang 2: bài 4->10

Chương II:
Bài 1/trang 3: bài 1 -7 câu
Bài 2 -> bài 12 : 11 câu chia nhóm (1,2,3,4) 2 câu, nhóm 5,6,7 chỉ làm 1 câu.
Bài 14 (5 câu) + Bài 15 (2 câu): 7 câu chia đều.

B : Xác suất
Bài 1 -> bài 11: 11 câu: mỗi nhóm 2 câu, nhóm 5,6,7 chỉ làm 1 câu.

Chương III: Dãy Số
- Bài 1 -> bài 3: (phần dãy số) + Bài 1-> bài 4 (phần tính đơn điệu) :7 câu- mỗi nhóm 1 câu.
- Phần cấp số cộng (làm trong tờ “ Bài tập về Cấp Số Cộng” trang 3) : Bài 3-> 15 + bài 20 (14 bài ) – mỗi nhóm 2 câu –
(chia ngược)

….c ó thể đánh máy upload lên cái Host nào đó. rồi gửi cho Thầy – nhớ đánh số các nhóm. Vì để đồng đều lực lượng.đến khi hết các câu trong phần đó thì thôi. nhóm 1 câu 7. nếu danh sách các em đưa ra ổn thì thôi! Làm bài xong. Ví dụ: nhóm 1 làm câu 1. căn cứ vào các tiêu chí sau để cho điểm: - Mức độ khó của bài tập. nhóm 1 trở lại câu 8…. -Những phần nào nhiều hơn 7 bài thì sẽ chia theo nguyên tắc: “rải”. mediafire chẳng hạn…chia sẽ cho các bạn. nhóm 6 câu 2.…. Thầy sẽ kiểm tra.Hình Học: Chương I: Bài 2->bài 8 (7 câu) Chương II: Bài 1->14 mỗi nhóm 2 câu. Mức độ chính xác của lời giải.. Mức độ đầu tư trong khi làm (điều này không khó để xác định!) Nhóm Trưởng có quyền ghi chú (những thành viên tích cực và không tích cực!) Các em lập danh sách nhóm. -Vì những nhóm đầu bài tập thường dễ hơn nên số bài tập sẽ phải nhiều hơn.nhóm 7 câu 7. nên nếu có vấn đề Thầy có thể sẽ thay đổi danh sách một chút. Bài các nhóm làm. còn không thì viết tay rõ ràng cũng được! Hạn nộp: chậm nhất là Chủ Nhật tuần này! Giáo viên Nguyễn Phong Vũ . Lưu ý: -“Chia ngược” nghĩa là nhóm 7 làm câu 1.