BÀI TẬP TOÁN

Cho Các Nhóm Lớp 11 Anh

Xem kỹ các ghi chú và lưu ý phía dưới nhé! Nếu gặp vấn đề gì, mail cho Thầy : fongvoo@gmail.com

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH
A.Hàm số lượng giác
Chương I:
Bài 5/trang 1: bài 1 ->7 chia cho 7 nhóm
Bài 6/ trang 1 : bài 8->14 (7 câu cho 7 nhóm)
Bài 1./trang 2: bài 4->10 (7 câu cho 7 nhóm) (chia ngược – xem lưu ý)
Bài 2/trang 2: bài 1-> 6+ câu 1 bài 3: (7 câu)
Bài 3/trang 2: 4->10 (chia ngược)
Bài 4/trang 2: bài 4->10

Chương II:
Bài 1/trang 3: bài 1 -7 câu
Bài 2 -> bài 12 : 11 câu chia nhóm (1,2,3,4) 2 câu, nhóm 5,6,7 chỉ làm 1 câu.
Bài 14 (5 câu) + Bài 15 (2 câu): 7 câu chia đều.

B : Xác suất
Bài 1 -> bài 11: 11 câu: mỗi nhóm 2 câu, nhóm 5,6,7 chỉ làm 1 câu.

Chương III: Dãy Số
- Bài 1 -> bài 3: (phần dãy số) + Bài 1-> bài 4 (phần tính đơn điệu) :7 câu- mỗi nhóm 1 câu.
- Phần cấp số cộng (làm trong tờ “ Bài tập về Cấp Số Cộng” trang 3) : Bài 3-> 15 + bài 20 (14 bài ) – mỗi nhóm 2 câu –
(chia ngược)

nếu danh sách các em đưa ra ổn thì thôi! Làm bài xong. còn không thì viết tay rõ ràng cũng được! Hạn nộp: chậm nhất là Chủ Nhật tuần này! Giáo viên Nguyễn Phong Vũ . Ví dụ: nhóm 1 làm câu 1. nhóm 1 câu 7. nhóm 1 trở lại câu 8…. Vì để đồng đều lực lượng. căn cứ vào các tiêu chí sau để cho điểm: - Mức độ khó của bài tập. mediafire chẳng hạn…chia sẽ cho các bạn.c ó thể đánh máy upload lên cái Host nào đó. -Những phần nào nhiều hơn 7 bài thì sẽ chia theo nguyên tắc: “rải”. Bài các nhóm làm. Mức độ chính xác của lời giải.….. Lưu ý: -“Chia ngược” nghĩa là nhóm 7 làm câu 1. nhóm 6 câu 2. nên nếu có vấn đề Thầy có thể sẽ thay đổi danh sách một chút.đến khi hết các câu trong phần đó thì thôi.Hình Học: Chương I: Bài 2->bài 8 (7 câu) Chương II: Bài 1->14 mỗi nhóm 2 câu. Thầy sẽ kiểm tra. -Vì những nhóm đầu bài tập thường dễ hơn nên số bài tập sẽ phải nhiều hơn.…. Mức độ đầu tư trong khi làm (điều này không khó để xác định!) Nhóm Trưởng có quyền ghi chú (những thành viên tích cực và không tích cực!) Các em lập danh sách nhóm. rồi gửi cho Thầy – nhớ đánh số các nhóm.nhóm 7 câu 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful