Quản lý thiết bị trường học

Mục Lục
Phần 1: Mục tiêu và yêu cầu của đề tài......................................................................................3
1. Bài toán đặt ra....................................................................................................................3
1.1Ưu điểm của hệ thống cũ:.............................................................................................3
1.2Nhược điểm của hệ thống cũ:.......................................................................................3
2.Yêu cầu của đề tài...............................................................................................................3
3.Xác lập dự án......................................................................................................................3
Phần 2: Phân tích hệ thống.........................................................................................................4
1.Mô tả về môi trường hoạt động:..........................................................................................4
2Khảo sát các nghiệp vụ có thể có.........................................................................................4
2.1.Mô tả nghiệp vụ:..........................................................................................................4
2.2.Quy trình nghiệp vụ như sau:.......................................................................................5
Phần 3: Mô hình quản lý.........................................................................................................11
1.Sơ Đồ Phân Rã Chức Năng...............................................................................................11
2.Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh......................................................................................................13
..............................................................................................................................................14
3.Sơ Đồ Mức Đỉnh ..............................................................................................................14
4.Xác định thực thể và các thuộc tính..................................................................................21
4.1.Tài sản thiết bị............................................................................................................21
4.2 Nhập Thiết Bị.............................................................................................................22
4.3 Giao Cho Bộ Môn......................................................................................................22
4.4 Chuyển Trả Khoa.......................................................................................................22
4.5 Xuất Thiết Bị..............................................................................................................23
4.6 Hồ Sơ Thiết Bị...........................................................................................................23
4.7 Chuyển Giao Quản Lý...............................................................................................23
5. Bảng thực thể và các thuộc tính ......................................................................................24
Phần 4: Thiết kế.......................................................................................................................25
1.Mô hình quan hệ...............................................................................................................25
2.Chuẩn hóa.........................................................................................................................26
3 Mô hình ER.......................................................................................................................26
Phần 5: Thiết kế giao diện : Giao diện người dùng.................................................................27
1Giao diện nhập thiết bị.......................................................................................................27
2Giao diện xuất thiết bị........................................................................................................28
3Giao diện tìm kiếm.............................................................................................................29
Phần 6: Kết Luận......................................................................................................................29

Nhóm 9 _ 09Q303B
1

Quản lý thiết bị trường học

Lời nói đầu
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính không thể nào thiếu
được trong mọi lĩnh vực đời sống và cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đã
giúp cho việc quản lí hồ sơ, sổ sách trong các cơ quan , trường học trở nên rất tiện lợi.
Khác với việc quản lí hồ sơ, sổ sách theo phương pháp thủ công truyền thống, việc
quản lí hồ sơ bởi máy tính đã khắc phục được những khó khăn và yếu kém của quản lí
theo phương pháp truyền thống, đó là giảm được số lượng người tham gia quản lí, sự
vòng vèo trong các quy trình xử lí, tốc độ việc cập nhật và lấy thông tin tăng lên rất
nhiều, thông tin tập trung và gọn nhẹ không cồng kềnh, việc tính toán bằng máy cũng
giảm tối thiểu những sai sót.
Vì vậy ứng dụng tin học trong công tác quản lý thiết bị khoa công nghệ thông tin
là mô hình quản lý mới, và đã đem lại những khả năng mới trong công tác quản lý
trong trường thuận lợi và dễ dàng hơn. Và đây là công việc của những người làm tin
học chúng em.
Bài toán phân tích và thiét kế hệ thống quản lí thiết bị khoa công nghệ thông tin là
đề tài của nhóm sinh viên chúng em, nhằm giúp sinh viên tiến hành khảo sát và thực
hiện phân tích và thiết kế một hệ thống có thực, giúp sinh viên nắm vững môn học này
cũng như bước đầu làm quen với công việc phân tích và thiết kế hệ thống tin học, có
những hiểu biết cơ bản về công việc này.
Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài : Quản lí
thiết bị khoa công nghệ thông tin trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng. Nhóm
chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải là một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải
quyết được những khâu chủ yếu của một trình quản lý được sử dụng phổ biến ở các
trường học. Vì thời gian làm việc và kiến thức môn học còn sâu rộng nên đề tài của
chúng em sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng
nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy về đề tài này. Xin cảm ơn thầy trong thời gian
qua đã truyền dạy cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức
cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này.

Nhóm 9 _ 09Q303B
2

Quản lý thiết bị trường học

Phần 1: Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1. Bài toán đặt ra
Quản lý trang thiết bị được giao tại các bộ môn của khoa CNTT với hệ thống
quản lý cũ bằng văn bản giấy tờ: Quản lý sử dụng trên văn bản giấy tờ; dùng sổ để
theo dõi tình trạng thiết bị của từng phòng; nhập các thiết bị thủ công, chỉ có sự tính
toán của máy tính; tìm kiếm, tra cứu thủ công trên sổ sách
1.1Ưu điểm của hệ thống cũ:

Hệ thống đã quen thuộc

Giá thành thấp

1.2Nhược điểm của hệ thống cũ:
• Do quản lý bằng sổ sách giấy tờ nên tốn thời gian và nhân lực
• Dễ xảy ra sai sót
• Khó có thể quản lý một cách chính xác thiết bị
• Dữ liệu có thể bị mất mát
• Tìm kiếm, tra cứu mất rất nhiều thời gian
Do vậy, yêu cầu đặt ra phải có một hệ thống mới, ứng dụng tin học vào quá
trình quản lý nhằm loại bỏ tất cả những nhược điểm trên của hệ thống cũ , đồng
thời có những tính năng vượt trội so với hệ thống cũ.

2.Yêu cầu của đề tài
Hệ thống mới phải có những tính năng sau đây:
• Quản lý được giao nhận, nhập xuất của các thiết bị
• Quản lý được trang thiết bị của từng phòng ban bộ môn: có trang thiết bị
gì, số lượng trang thiết bị, tình trạng ra sao, thêm mới và sửa chữa
• Quản lý chuyển quản lý thiết bị giữa các bộ môn, các phòng đặt
• Tìm kiếm và báo cáo theo nhiều chỉ mục khác nhau

3.Xác lập dự án

Dự trù: nhóm 6 người hoàn thành trong thời gian 5 tuần
Môi trường phát triển:
Microsoft word 2003 – dùng để viết báo cáo

Nhóm 9 _ 09Q303B
3

thực tập của sinh viên khoa mình cũng như các đơn vị hay khoa khác theo các quy định.1. Thiết bị nếu hỏng hóc hay cần thanh lý sẽ được chuyển trả về phòng hành chính tổng hợp. sau đó được phòng hành chính tổng hợp chuyển giao về từng khoa. - Các thiết bị này sau có thời gian sử dụng lâu dài. Các khoa dựa theo tình hình thực tế của mình sẽ phân các thiết bị này về các bộ môn tương ứng. - Các thiết bị trong quá trình sử dụng có thể được chuyển đổi lẫn nhau giữa các bộ môn trong khoa.Mô tả nghiệp vụ: Khoa Công nghệ thông tin trường Cao Đẳng Cộng Đồng là nơi chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị liên quan tới tin học để phục vụ công tác. kiếm tra đánh giá được tình trạng thiết bị - Có khả năng chuyển giao các thiết bị giữa các bộ môn trong khoa. Công nghệ thông tin với tính chất là một ngành phát triển rất nhanh với sự phát triển của khoa học công nghệ. phục vụ thí nghiệm. tìm tòi của sinh viên. • - Hệ thống cần có chức năng : Quản trị hệ thống: phân chia những cấp độ người dùng khác nhau. sắp xếp của nhà trường. không xét đến quá trình nhập thiết bị về trường hay lưu kho của phòng hành chính tổng hợp. thực hành. có thể do mua hoặc do được cung cấp.Quản lý thiết bị trường học Phần 2: Phân tích hệ thống 1.Mô tả về môi trường hoạt động: • Hệ thống quản lý thiết bị khoa CNTT sẽ được cài đặt. có thể quản lý được các thiết bị hiện tại đang có ở từng bộ môn. số lượng…) - Nhập xuất thiết bị từ phòng hành chính tổ hợp về khoa và về các bộ và ngược lại - Theo dõi được hồ sơ thiết bị. - Trong phạm vi của bài tập chỉ xét quá trình quản lý thiết bị cụ thể ở khoa CNTT sau khi thiết bị đã được giao về khoa. 2Khảo sát các nghiệp vụ có thể có 2. Nhóm 9 _ 09Q303B 4 . chính vì lẽ đó mà để bắt kịp sự phát triển của công nghệ thì hàng năm khoa các thiết bị của khoa cũng luôn luôn được mua mới để đáp ứng nhu cầu thực hành. tài trợ…Thiết bị nhập về được lưu ở kho của trường. thiết bị ở trong kho( tình trạng. từng người sử dụng ở các chức vụ khác nhau sẽ có các tác vụ khác nhau. hoạt động tại máy tính ở văn phòng khoa CNTT và được vận hành bởi nhân viên của khoa.

2. Để chuyển giao số thiết bị này cho khoa sẽ phải làm thủ tục nhập về kho.Quy trình nghiệp vụ như sau:  Thiết bị sau khi được phòng hành chính tổng hợp mua về sẽ được đưa vào kho của nhà trường.Quản lý thiết bị trường học  Sự phân cấp ở khoa như sau: Khoa Khoa Bộ Bộ môn môn Người Người chịu chịu trách nhiệm trách nhiệm Phòng Phòng lắp lắp đặt đặt 2. với phiếu xuất kho theo biểu mẫu sau: Nhóm 9 _ 09Q303B 5 .

...Quản lý thiết bị trường học PHIẾU NHẬP KHO Số:................. năm 20............. - Họ tên người giao:.... họ tên) (Ký........ năm 20................ tháng............................ tháng.... STT Mã Thiết Tên Thiết Đơn Vị Bị Bị Tính Số Lượng Ghi Chú Tổng số tiền (viết bằng chữ):. Nhập ngày. năm 20.... ngày... Kế toán trưởng (Ký.................................... Ngày.......................... - Nhập tại kho:..... - Số......................... họ tên) Người giao hàng Thủ kho (Ký..... tháng........ họtên)  Thiết bị sau đó sẽ được phòng hành chính tổng hợp bàn giao về khoa ( ở đây là khoa CNTT ) theo biểu mẫu sau: Nhóm 9 _ 09Q303B 6 ...................................................... ......................................... - Của..................

dụng cụ và vật tư sau: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN P. DỤNG CỤ Đại diện phòng HCTH : Ông (bà) ……………………………………………………. Đại diện bên nhận : Ông (bà)…………………………………………………………………… Theo lệnh điều động số:……………... chịu trách nhiệm cụ thể về thiết bị đó. các bên liên quan đã tiến hành bàn giao các loại thiết bị ... VẬT TƯ. thiết bị sẽ được phân về bộ môn cụ thể và đồng thời bộ môn đó sẽ có 1 người được phân công quản lý thiết bị...HCTH ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN  Tại đơn vị được phân bổ thiết bị ( khoa CNTT )../HCTH BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ.Tự Do – Hạnh Phúc Số :……………….Quản lý thiết bị trường học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Tự Do – Hạnh Phúc Nhóm 9 _ 09Q303B 7 . Đại diện bên giao :Ông (bà)…………………………………………………………………. Biên bản bàn giao có dạng : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ./HCTH của Trường.

.......... .. . dụng cụ và vật tư sau: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (ký...... Đại diện bên nhận : Ông (bà)…………………………………………………………………… Người chịu trách nhiệm quản lý : Ông (bà) …………………… ………………………… Theo lệnh điều động số:……………..... .... ghi rõ họ tên)  Người được phân công quản lý thiết bị sẽ có trách nhiệm kiểm tra theo dõi tình hình thiết bị và ghi vào sổ theo dõi với mẫu sau: Nhóm 9 _ 09Q303B 8 ........... Đại diện bên giao :Ông (bà)………………………………………………………………….............................................. ........Quản lý thiết bị trường học Số :………………..................... ghi rõ họ tên) (ký.............../HCTH của Khoa CNTT./Khoa CNTT BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ Bàn giao thiết bị từ khoa CNTT Tới bộ môn . các bên liên quan đã tiến hành bàn giao các loại thiết bị .........

thường có yêu cầu di chuyển thiết bị từ bộ môn này sang bộ môn khác.Quản lý thiết bị trường học SỔ THEO DÕI THIẾT BỊ TẠI NƠI SỬ DỤNG - Trong quá trình sử dụng. từ người chịu trách nhiệm này sang người khác và thực hiện theo biểu mẫu : Nhóm 9 _ 09Q303B 9 . vận hành nếu có gì bất thường phải báo ngay với người quản lý chịu trách nhiệm thiết bị đó. từ phòng lắp đặt này sang phòng lắp đặt khác. điều chuyển đều phải được theo dõi và ghi vào sổ theo dõi thiết bị. Mọi thay đổi. - Người quản lý phải có trách nhiệm báo cáo tình trạng của thiết bị theo một khoảng thời gian quy định trước.  Trong quá trình sử dụng.

……..…….……………………………………………………………………………… Đại diện bên giao: Ông (bà):………………………………………………………………. ………..……………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (ký.……. ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN Hôm nay.Quản lý thiết bị trường học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…………. vật tư sau: ……….……………………………………………………………………………… ………. các bên liên quan đã tiến hành bàn giao các loại thiết bị. ngày…….……………………………………………………………………………… ………. ghi rõ họ tên) (ký... có sự cố sẽ được chuyển trả về phòng hành chính tổng hợp. Hay khi thiết bị hết giá trị sử dụng cũng sẽ được báo cáo để chuyển trả.……..……………………………………………………………………………… ………..tháng….…….năm……tại………………………………………………. Đại diện bên nhận: Ông (bà):………………………………………………………………. Theo lệnh điều động số…………/…………của khoa ./………… ngày tháng năm BIÊN BẢN BÀN GIAO THU HỒI.……. ghi rõ họ tên)  Khi thiết bị hỏng hóc...……………………………………………………………………………… ………. Khi đó thiết bị sẽ được chuyển vào kho theo biểu mẫu xuất kho: Nhóm 9 _ 09Q303B 10 .

............... STT Mã Thiết Bị Tên Thiết Bị Đơn Vị Tính Số Lượng Ghi Chú Nhập ngày................ năm 20............ ...................... họ tên) Thủ kho (Ký.................... ..Xuất tại kho:. Kế toán trưởng (Ký...........................Họ tên người nhận hàng:..........Quản lý thiết bị trường học PHIẾU XUẤT KHO Số:.... họ tên) Phần 3: Mô hình quản lý 1...... Ngày.......Lý do xuất kho:.... ..... tháng... Địa chỉ (bộ phận).......... họ tên) Người giao hàng (Ký.................. năm 20 . tháng.....Sơ Đồ Phân Rã Chức Năng Nhóm 9 _ 09Q303B 11 .......

Tìm kiếm 3.1 Nhập thiết bị 2.2 Chuyển quản lý 1. Quản lý giao nhận 2. Quản lý danh mục dùng chung 4.3 Người quản lý 5.1 Nhập thiết bị 1.2 Bảng thiết bị 3.3 Giao trả khoa Nhóm 9 _ 09Q303B 12 . Quản lý sử dụng 1.2 Giao cho bộ môn 2.2 Tìm kiếm theo tên thiết bị 4.3 Báo cáo tình hình thiết bị 3.3 Giao trả khoa 1.Quản lý thiết bị trường học Quản lý thiết bị 1.1 Bảng tính thống kê 5.1 Bộ môn 4.2 Phòng đặt 4.2 Giao cho bộ môn 1.4 Thiết bị 5.4 Xuất thiết bị 3.1 Liệt kê thiết bị theo danh sách 3.1 Hồ sơ thiết bị 1.3 Tìm kiếm theo mã thiết bị  Mô hình chức năng lá: 1. Thống kê báo cáo 5.

Tìm kiếm . Thông tin về hiện trạng thiết bị 4.1 Bảng tính thống kê 4.1 Liệt kê thiết bị theo danh sách 5.2 Phòng đặt 3.Quản lý thiết bị trường học 1.3 Người quản lý 3.Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh  Sơ đồ mức ngữ cảnh 2 Nhân viên 1 Quản lý thiết bị 4 Khoa 3 Người quản lý thiết bị Chú Thích 1. nhập xuất 2.4 Thiết bị 4.1 Hồ sơ thiêt bị 2. thống kê 3.2 Chuyển quản lý 3.3 Báo cáo tình hình thiết bị 5.2 Tìm kiếm theo tên thiết bị 5.Thông tin danh mục.4 Xuất thiết bị 2.Báo cáo thống kê  Ma trận Nhóm 9 _ 09Q303B 13 .1 Bộ môn 3.2 Bảng thiết bị 4.3 Tìm kiếm theo mã thiết bị 2.

năng nghiệp vụ 1 1 1 1 lý sử dụng 2. Quản 1 1. Quản lý giao nhận a b c U C C d f R R a R R 4. Kiểm kê thiết bị e. Tìm kiếm R R R R lý Người quản3.lýQ. Báo cáo f. Thống kê báo cáo R R R R 5.lý danhQuản mục dùng giao nhận thiết bị chung e sổ tàiUsản thiết bị C 2 Quản R lý sử dụng C C R 3 R 2 d kiểm kê thiết bị b hồ sơ thiết bị c 3 Quản lý danh mục dùng chung 4 dịch chuyển thiết bị Thống kê báo cáo 4 7 3. Hồ sơ thiết bị c.Quản lý thiết bị trường học Các thực thể a. Dịch chuyển thiết bị d.Sơ Đồ Mức Đỉnh Khoa e báo cáo f sổ theo dõi thiết bị cố định 5 5 Tìm kiếm 6 14 Nhóm 9 _ 09Q303B Nhân viên . Sổ theo dõi TB cố định Các1 c. Sổ tài sản thiết bị b.

Bàn giao thiết bị về khoa 3. Báo cáo về khoa 5. Thông tin thiết bị 4.Quản lý thiết bị trường học Chú Thích 1. Tổng hợp thông tin thiết bị Nhóm 9 _ 09Q303B 15 . Giao nhận thiết bị 2.

Liệt kê thiết bị.Quản lý thiết bị trường học 6. Theo dõi tình hình thiết bị. trả thông tin thiết bị 7. Lấy. Dịch chuyển thiết bị • Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản lý giao nhận( Mức 1 ) a sổ tài sản thiết bị Người quản lý thiết bị 1 Quản lý giao nhận b hồ sơ thiết bị f sổ theo dõi thiết bị cố định Khoa c dịch chuyển thiết bị 3 Nhóm 9 _ 09Q303B 16 .

4. Giao trả thiết bị về khoa • Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản lý sử dụng( Mức 1 ) a sổ tài sản thiết bị 2 Quản lý sử dụng c dịch chuyển thiết bị 17 f sổ theo dõi thiết bị cố định Nhóm 9 _ 09Q303B Khoa .3 1.4 Xuất thiết bị Giao trả khoa Khoa 1 5 2 b hồ sơ thiết bịChú thích: 1.1.1 a sổ tài sản thiết Quản bị lý thiết bị trường học f sổ theo dõi thiết bị cố định Nhập thiết bị 1.2 Người quản lý thiết bị Giao cho bộ môn 4 1. Tiếp nhận thiết bị 5. Bàn giao thiết bị c dịch chuyển thiết bị 2. 3.

1 2.2 Hồ sơ thiết bị c Chuyển quản lý 1 dịch chuyển thiết bị Khoa Chú thích: 1.Quản lý thiết bị trường học a f sổ theo dõi thiết bị cố định sổ tài sản thiết bị 2. Thông tin thiết bị a Sổ tài sản thiết bị Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản lý danh mục dùng chung b Hồ sơ thiết ( Mức 1 ) bị • 3 d kiểm kê thiết bị Quản lý danh mục dùng chung Nhóm 9 _ 09Q303B f sổ theo dõi thiết bị cố định 18 Khoa .

2 3.Quản lý thiết bị trường học a 3. Theo dõi tình hình thiết bị 2. Dịch chuyển thiết bị • Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Thống kê báo cáo( Mức 1 ) d kiểm kê thiết bị a sổ tài sản thiết bị Nhân viên 4 Thống kê báo cáo Khoa b hồ sơ thiết bị Nhóm 9 _ 09Q303B c dịch chuyển thiết bị 19 e báo cáo .4 f sổ theo dõi thiết bị cố định d kiểm kê thiết bị Thiết bị Chú thích: 1.1 sổ tài sản thiết bị b hồ sơ thiết bị Bộ môn 3 3.3 Khoa 2 Phòng đặt Người quản lý 1 3. 3.

3 Khoa 3 c 2 dịch chuyển thiết bị Báo cáo tình hình thiết bị e báo cáo Chú thích: 1.2 sổ tài sản thiết bị Nhân viên Bảng thiết bị 1 4. Tổng hợp thông tin thiết bị 3.2.Quản lý thiết bị trường học a 4. Báo cáo về khoa • c Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Tìm kiếm( Mức 1 ) dịch chuyển thiết bị 5 f sổ theo dõi thiết bị cố định Tìm kiếm a Nhân viên sổ tài sản thiết bị b hồ sơ thiết bị Nhóm 9 _ 09Q303B 20 .1 d kiểm kê thiết bị Bảng tính thống kê b hồ sơ thiết bị 4.

trả thông tin thiết bị 4.Mã thiết bị .1 c dịch chuyển thiết bị f sổ theo dõi thiết bị cố định Liệt kê thiết bị theo danh sách 1 5.Đơn vị tính .Tên thiết bị Nhóm 9 _ 09Q303B 21 .Tháng năm đưa vào SD . Liệt kê thiết bị 2.2 Tìm kiếm theo tên thiết bị a Nhân viên 3 sổ tài sản thiết bị 5.Tài sản thiết bị • Mục tiêu: Là chức năng tương ứng với nghiệp vụ quản lý tất cả tài sản thiết bị đã có và đang dược sử dụng • Đầu vào: Các thông tin: .Số tháng bảo hành .1.Xác định thực thể và các thuộc tính 4.Mô hình khái niệm dữ liệu 4. Lấy. 3.Quản lý thiết bị trường học 5.Thông số kỹ thuật .3 2 Tìm kiếm theo mã thiết bị b hồ sơ thiết bị Chú thích: 1.

• Đầu vào: Căn cứ vào biên bản bàn giao thiết bị từ khoa về bộ môn: - Mã thiết bị Người quản lý Số lượng Bộ môn Phòng đặt Tên thiết bị • Đầu ra: Lưu các thông tin đã nhập vào trong CSDL. các thông tin được đưa vào bao gồm: - Mã phiếu nhập Ngày nhập Mã thiết bị Tên thiết bị Số lượng Người quản lý • Đầu ra: Làm thay đổi trong cơ sở dữ liệu.3 Giao Cho Bộ Môn • Mục Tiêu: Là chức năng tương ứng với nghiệp vụ bàn giao thiết bị từ kho của khoa về từng bộ môn và sẽ được phân công cho một người trực thuộc bộ môn đó quyền quản lý cũng như được đưa về một phòng xác định thuộc bộ môn.2 Nhập Thiết Bị • Mục tiêu: Là chức năng tương ứng với nghiệp vụ bàn giao thiết bị từ phòng hành chính tổng hợp về kho của khoa • Đầu vào: Căn cứ vào biểu mẫu biên bản chuyển giao thiết bị đưa từ phòng hành chính tổng hợp và biên bản nhập kho về kho của khoa. Thiết bị lúc này sẽ trực thuộc chung tất cả các môn học 4. kho của khoa sẽ được thêm vào một số lượng thiết bị với chủng loại và số lượng tương ứng 4. 4. một người quản lý.Quản lý thiết bị trường học • Đầu ra: Lưu các thông tin đã nhập vào trong CSDL. một phòng cụ thể.4 Chuyển Trả Khoa Mục tiêu: Tương ứng với nghiệp vụ đưa trả thiết bị từ bộ môn về kho của khoa Đầu vào: Biên bản điều chuyển thiết bị - Người quản lý Tên thiết bị Số lượng Nhóm 9 _ 09Q303B 22 . Thiết bị lúc này sẽ trực thuộc 1 bộ môn.

4.7 Chuyển Giao Quản Lý • Mục tiêu: Tương ứng với nghiệp vụ điều chuyển thiết bị từ bộ môn này sang bộ môn khác. đồng thời làm giảm số lượng thiết bị trực thuộc bộ môn tương ứng. cũ… của các thiết bị khi biết thông tin đầu vào cụ thể. thuộc bộ môn nào. 4. 4. từ người phụ trách này sang người phụ trách khác. do ai quản lý.6 Hồ Sơ Thiết Bị • Mục tiêu: Nắm bắt và cập nhật được thông tin về tình trạng thiết bị ( ở phòng nào. sửa chữa… sẽ được chuyển từ kho của khoa trả về phòng hành chính tổng hợp • Đầu vào: - Mã phiếu xuất Ngày xuất Người quản lý Tên thiết bị Số lượng Mã thiết bị Đầu ra: Kho của khoa sẽ giảm đi một số lượng thiết bị tương ứng. cập nhật được tình trạng hỏng hóc. số lượng bao nhiêu. mới.• • Quản lý thiết bị trường học - Mã thiết bị • Đầu ra: Làm tăng số lượng thiết bị chủng loại tương ứng của kho lên. có hỏng hóc không) Đầu vào: Các thông tin - TTDM liên quan đến thiết bị - Mã thiết bị - Tên thiết bị - Tình trạng thiết bị • Đầu ra: Kiểm tra. đánh giá. từ phòng này sang phòng khác vốn rất cần thiết trong khoa CNTT Đầu vào: - Mã thiết bị Tên thiết bị Số lượng Tình trạng thiết bị hiện tại Tình trạng thiết bị sau khi điều chỉnh Nhóm 9 _ 09Q303B 23 .5 Xuất Thiết Bị • Mục tiêu: Khi thiết bị cần thanh lý.

5. một người phụ trách hay một phòng đặt khác.Quản lý thiết bị trường học • Đầu ra: Thiết bị trong CSDL sẽ thuộc về một bộ môn. Bảng thực thể và các thuộc tính Nhập thiết bị Tài sản thiết bị Mã phiếu nhập Mã thiết bị Ngày nhập Tên thiết bị Mã thiết bị Tháng năm đưa vào SD Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Thông số kỹ thuật Người quản lý Số tháng bảo hành Chuyển trả khoa Mã thiết bị Tên thiết bị Số lượng Người quản lý Xuất thiết bị Mã phiếu xuất Ngày xuất Mã thiết bị Tên thiết bị Số lượng Nhóm 9 _ 09Q303B Người quản lý 24 .

Tháng năm đưa vào SD. Mã thiết bị. Người quản lý ) Giao cho bộ môn ( Người quản lý. Tên thiết bị. Mã thiết bị. Số lượng. Tên thiết bị. Số lượng. Phòng đặt. Ngày xuất. Mã thiết bị ) Chuyển trả khoa ( Người quản lý. Tên thiết bị. Mã thiết bị. Bộ môn. Tên thiết bị. Mã thiết bị ) Xuất thiết bị ( Người quản lý. Số lượng. Ngày nhập. Mã phiếu xuất ) Hồ sơ thiết bị ( Tình trạng thiết bị. Thông số kỹ thuật ) Nhập thiết bị ( Mã phiếu nhập.Mô hình quan hệ Tài sản thiết bị ( Mã thiết bị.Hồ sơ thiết bị Quản lý thiết bị trường học Tình trạng thiết bị Mã thiết bị Tên thiết bị Chuyển giao quản lý TTDM liên quan đến thiết bị Giao cho bộ môn Mã thiết bị Mã thiết bị Tên thiết bị Tên thiết bị Số lượng Số lượng Tình trạng thiết bị hiện tại Bộ môn Tình trạng thiết bị sau khi điều chỉnh Phòng đặt Người quản lý Phần 4: Thiết kế 1. TTDM liên quan đến thiết bị ) Nhóm 9 _ 09Q303B 25 . Số lượng. Tên thiết bị. Đơn vị tính. Số tháng bảo hành. Tên thiết bị.

Tên thiết bị. Ngày xuất. Tên thiết bị. tình trạng thiết bị sau khi điều chỉnh ) 2. Tên thiết bị. Tên thiết bị. Tháng năm đưa vào SD.Quản lý thiết bị trường học Chuyển giao quản lý ( Mã thiết bị. Số lượng.Chuẩn hóa Tài sản thiết bị ( Mã thiết bị. Mã thiết bị ) Xuất thiết bị ( Người quản lý. Đơn vị tính. Mã phiếu xuất ) Hồ sơ thiết bị ( Tình trạng thiết bị. Mã thiết bị. TTDM liên quan đến Giao cho bộ môn thiết bị ) Chuyển trả khoa Chuyển giao quản lý ( Mã thiết bị. Số lượng. tình trạng thiết bị sau khi điều chỉnh )Mã thiết bị Người quản lý Người quản lý Nhập thiết bị Số lượng Mã phiếu nhập Bộ môn Ngày nhập Tên thiết bị Số lượng Mã thiết bị Phòng đặt Mã thiết bị Tên thiết bị Số lượng Tài sản thiết bị Người quản lý Mã thiết bị 3 Mô hình ER Số tháng bảo hành Tháng năm đưa vào SD Đơn vị tính Thông số kỹ thuật Xuất thiết bị Chuyển giao quản lý Mã phiếu xuất Mã thiết bị Người quản lý Hồ sơ thiết bị Mã thiết bị TTDM liên quan đến thiết bị Tên thiết bị Mã thiết bị Số lượng Tên thiết bị Ngày xuất 26 Tình trạng thiết bị Tên thiết bị Số lượng Tình trạng thiết bị hiện tại Nhóm 9 _ 09Q303B Tình trạng thiết bị sau khi điều chỉnh . Mã thiết bị. Người quản lý ) Giao cho bộ môn ( Người quản lý. Bộ môn. Tên thiết bị. Tên thiết bị. Mã thiết bị. Tên thiết bị. Tên thiết bị. Tình trạng thiết bị hiện tại. Số lượng. Phòng đặt. Ngày nhập. Số tháng bảo hành. Thông số kỹ thuật ) Nhập thiết bị ( Mã phiếu nhập. Mã thiết bị ) Chuyển trả khoa ( Người quản lý. Tình trạng thiết bị hiện tại. Số lượng.

Quản lý thiết bị trường học Phần 5: Thiết kế giao diện : Giao diện người dùng 1Giao diện nhập thiết bị Phiếu nhập Số phiếu Nhà cung cấp: Địa chỉ: Điện thoại: STT Mã TB Người Quản lý: Tên TB Đơn vị tính Số lượng Ngày nhập STT Nhóm 9 _ 09Q303B In phiếu 27 Cancel .

Quản lý thiết bị trường học Phiếu xuất Số phiếu 2Giao diện xuất thiết bị Khoa: Phòng lắp đặt: STTquản Mãlý: TB Người Tên TB Đơn vị tính Số lượng Ngày xuất Nhóm 9 _ 09Q303B In phiếu 28 Cancel .

Quản lý thiết bị trường học 3Giao diện tìm kiếm Tìm kiếm thông tin thiết bị Nhập thông tin cần tìm: Chọn phạm vi: Tất cả Tên thiết bị Mã thiết bị Tìm STT Mã TBTên TB Năm SD ĐVT Số lượng Phòng đặt Tình trạng TB Phần 6: Kết Luận • Ưu điểm : . Nhóm 9 _ 09Q303B 29 .Thiết thực dễ dàng sử dụng và nâng cấp . chi tiết.Thiết kế cụ thể . nhiều chức năng .

Quản lý thiết bị trường học Khuyết điểm : Còn thiếu 1 số chức năng Hướng phát triển : Trao đổi thông tin trên mạng. Nhóm 9 _ 09Q303B 30 .