P. 1
Bai Tap Tich Phan Kep

Bai Tap Tich Phan Kep

|Views: 926|Likes:
Được xuất bản bởifuka_aslan

More info:

Published by: fuka_aslan on Feb 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

TÍCH PHÂN KÉP

1. Biểu diễn tích phân kép
D
f(x, y)dxdy

với D được giới hạn bởi:
a) xy =1, y = x, y = 2
b)
2 2 2
(x-1) +y =1, y =2x, x =2(y 0) 
c) y 2x, 2y x, xy 2   
d)
2 2
y 2 x , y x   
2. Đổi thứ tự biến lấy tích phân
a)
1 4 2x
0 2
dx f (x, y)dy

 

b)
2
x
6
6 x 1
0
1
dx f (x, y)dy


 
c)
2
2
4 y 2
0 4 2y
dy f (x, y)dx


 
d)
2 2 1 1
9 9
y 1 3 1
0 1 y y
dy f (x, y)dx dy f (x, y)dx 
   

3. Tính các tích phân kép
a)
D
xdxdy, D

là tam giác OAB: O(0,0), A(1,1), B(0,1).
b)
x
y
D
e dxdy, D

được giới hạn bởi
2
y x, x 0, y 1.   
c)
D
(x y)dxdy, D 

được giới hạn bởi
2
y x, y x .  
d)
2 2
2 2
D
2dxdy
, D: x y 1
1 x y
 
 


e)
2 2 2 2
D
x y dxdy, D {(x, y)| 1 x y 9, y 0}      


f)
2 2
D
(2x + y)dxdy, D {(x, y)| x y 2y, y 1}    


g)
2 2
D
2xdxdy, D {(x, y)| 2x x y 6x, y x}     


h)
2 2
D
(x + 2)dxdy, D {(x, y)| x y 2x 4y}    


i)
2 2
D
x y
(x + 2y)dxdy, D {(x, y)| 1, y 0}
9 4
   


j)
2 2
D
xdxdy, D {(x, y)| 3x y 1, y x, y 0}     


k)
2
D
| y - x | dxdy, D: 1 x 1,0 y 1     


l)
2 2 2
D
|xy| dxdy, D: x y a (a 0)   


m)
2
D
x
xy dxdy, D: y 1 x, y 3 x, y , y 2x
2
     


n)
2
D
xy dxdy, D: y x 1, y x 1, y x 1, y x 1          


4. Tính diện tích miền D giới hạn bởi
a)
2
y 4x +4, y 2 x   
b)
2 2 2
x y 72,6y x (y 0)     
c)
2 2 2 2
x
x y 2y 0, x y 4y 0, y , y 3x
3
       
5. Tính thể tích vật thể 

giới hạn bởi
a)
2 2 2
2z y , x y 4, z 0    
b)
2 2
z 4 y , z y 2, x 1, x 2       

y  0} 9 4 D j) k) l) m) n)  xdxdy. y  x  1 4.6y  x 2 (y  0) c) x 2  y2  2y  0. D D : x 2  y 2  a 2 (a  0) x xy2dxdy. x  1. y)| 3x 2  y2  1.0  y  1  |xy| dxdy. x 2  y2  4. D D  {(x. y  0}  | y . 2 D D : y  x  1. D : y  1  x. y  x. y  x  1. y  2x  2 D  xy dxdy.z  y2  2. D :  1  x  1.x D 2 | dxdy. y  5. D  {(x. z  0 b) z  4  y2 . x  2 x . y  x  1. y)|   1. y  3x 3 . x 2  y2  4y  0.x 2 y2 i)  (x + 2y)dxdy. Tính thể tích vật thể  giới hạn bởi a) 2z  y2 . y  2  x b) x 2  y2  72. y  . y  3  x. Tính diện tích miền D giới hạn bởi a) y2  4x + 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->