P. 1
TrungDung NMD

TrungDung NMD

|Views: 2,770|Likes:
Được xuất bản bởigalaxyebn

More info:

Published by: galaxyebn on Nov 23, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Tổn thất điện năng trong máy biến áp hai dây quấn B3 và B4

Do bộ máy biến áp - máy phát làm việc với phụ tải bằng phẳng trong suốt
cả năm Sb = 69 MVA nên tổn thất điện năng trong mỗi máy biến áp hai dây
cuốn có hai cuộn dây phân chia điện áp là:

8760
.

SS

.

P

SS

.

P

8760
.

P

A

2

Bdm

max
.
H

H
N

2

Bdm

max
.
C

C
N

0

++

=

trong đó:

0

P

: tổn thất không tải của máy biến áp, kW

N

P

: tổn thất ngắn mạch của máy biến áp, kW

max
.
C

S

: công suất cuộn cao cực đại,

b

max
.
C

S

S =

max
.
H

S

: công suất cuộn hạ cực đại,

b

max
.
H

S

S =

Lê Trung Dũng HTĐ Pháp-K49

20

THIẾT KẾ MÔN HỌC NHÀ MÁY ĐIỆN

b

S

: công suất của bộ máy biến áp – máy phát, kVA

Bdm

S

: công suất định mức của máy biến áp, kVA

C
N

P

: tổn thất ngắn mạch cuộn cao,

N

C
N

P

5,
0
P ∆
=

H
N

P

: tổn thất ngắn mạch cuộn hạ,

N

H
N

P

5,
0
P ∆
=

8760
.

SS

.

P

8760
.

P

A

2

Bdm

b

N

0+

=

Thay số ta có:

ΔAB3 = ΔAB4 = 70.8760 + 310.(69/80)2

.8760 = 2633352 kWh = 2633,352 MWh

Vậy tổn thất điện năng trong các máy biến áp hai dây quấn là:

ΔAb = ΔAB3 + ΔAB4 = 2. 2633,352 = 5266,704 MWh

Tổn thất điện năng trong máy biến áp liên lạc
Tổn thất điện năng trong máy biến áp liên lạc tính theo công thức:+

+

+

=

i

2
Bdm

2
iH

H
N

2
Bdm

2
iT

T
N

2
Bdm

2
iC

C
N

0

t.

SS

.

P

SS

.

P

SS

.

P

.
365

T.

P

A

trong đó:
-

H
N

T
N

C
N

P

,

P

,

P

: tổn thất ngắn mạch trong cuộn dây cao, trung, hạ

của máy biến áp tự ngẫu, kW
-

iH

iT

iC

S

,

S

,

S

: công suất qua cuộn cao, trung, hạ của máy biến áp tự
ngẫu vận hành với thời gian ti trong ngày, MVA
Tổn thất ngắn mạch trong các cuộn dây
- Tổn thất ngắn mạch trong cuộn cao

kW

190

5,
0190

5,
0190

380

.

5,
0

P

P

P

P

5,
0

P

2

2

C
N

2

H

T
N

2

H

C
N

T

C
N

C
N

=+

=α

α

+

=

- Tổn thất ngắn mạch trong cuộn trung

kW

190

5,
0190

5,
0190

380

.

5,
0

P

P

P

P

5,
0

P

2

2

T
N

2

H

C
N

2

H

T
N

T

C
N

T
N

=+

=α

α

+

=

- Tổn thất ngắn mạch trong cuộn hạ

Lê Trung Dũng HTĐ Pháp-K49

21

THIẾT KẾ MÔN HỌC NHÀ MÁY ĐIỆN

kW

570

380

5,
0190

5,
0190

.

5,
0

P

P

P

P

5,
0

P

2

2

H
N

T

C
N

2

H

T
N

2

H

C
N

H
N

=+

=α

+

α

=

bảng 2.4

Thời gian

0 – 6

6 – 8

8 - 1010 - 12

12 - 14

14 -
18

18 -
20

20 - 24

SB.C , MVA

45,61

932,5568,2561,7687
5

47,4887
5

73,26383,96948,269

SB.T , MVA

-17,44-7,125-7,125

-0,25

-0,25-10,56-20,88-20,88

SB.H , MVA

28,18

125,42

561,12

561,5187
5

47,2387
5

62,763,09427,394

∆AN ,

kWh

212,3

145,26

7236,2

8225,166
5

132,847

7512,79

288,4148,94

Tổn thất điện năng ngắn mạch trong ngày:
ΔAN24 = ΣΔAiN = 1802 kWh

Tổn thất điện năng trong 1 năm của mỗi máy biến áp tự ngẫu:
ΔAB1= ΔAB2= 85.8760 + 365.1802 = 1402328 kWh = 1402,328 MWh

Tổn thất điện năng trong 1 năm của các máy biến áp liên lạc:
ΔATN= ΔAB1 + ΔAB2= 2.1402,328 = 2804,656 MWh

Tổn thất điện năng của phương án 1
Tổn thất điện năng của phương án 1 bằng:
ΔA1= ΔAb + ΔATN= 5266,704 + 2804,656 = 8071,360 MWh

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->