ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG TY LỚP MFB1 Lớp: Cao học Tài chính Ngân hàng khóa

1 (MFB1) Học viên có thể tham khảo sách giáo khoa nhưng ko được tham khảo tài liệu khác khi làm bài Câu 1: Bố bạn cho bạn một số tiền. Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách nhận tiền: (1) Nhận 1000 USD ngay bây giờ; (2) Nhận 12.000 USD vào thời điểm 12 năm sau; (3) Nhận 25.000 USD vào thời điểm 25 năm sau. Giả sử bạn có thể kiếm được tỷ suất sinh lợi 11% trên số tiền nhận được. Bạn nên chọn cách nhận tiền nào? Câu 2: Là nhân viên phụ trách danh mục đầu tư của Gidobank, bạn quan tâm đến đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường OTC. Thông tin từ công ty chứng khoán SSI cho biết tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư cổ phiếu CPH trên thị trường OTC là 30% với độ lệch chuẩn tỷ suất lợi nhuận là 25%. Để cắt giảm rủi ro bạn tạo lập danh mục đầu tư như sau: Trị giá danh mục là 1 tỷ đồng trong đó 60% đầu tư cổ phiếu CPH, còn lại đầu tư cổ phiếu SAM có tỷ số lợi nhuận là 18,5% và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 5%. Biết hệ số tương quan tỷ suất lợi nhuận của SAM và CPH là 0,2125. Hãy xác định: a.Tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư nên trên b. Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư nên trên. Danh mục đầu tư trên có giúp bạn giảm thiểu rủi ro so với đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu CPH hay không? Thể hiện ở chỗ nào? Câu 3: Công ty RM chuyên sản xuất và xuất khẩu bếp ga. Giá bán trung bình mỗi sản phẩm là 500$ trong khi chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm là 350$. Chi phí cố định trung bình hàng năm 180.000$. a. Sản lượng hòa vốn của công ty là mấy? b.Công ty phải đạt mức doanh thu là bao nhiêu để có được sản lượng hòa vốn? c.Tính độ bẩy hoạt động (DOL) ở mức sản lượng sản xuất và tiêu thụ 5000 đơn vị sản phẩm.

Biết hệ số tương quan tỷ suất lợi nhuận của SAM và CPH là 0.2125.40 Sử dụng mô hình CAPM.5% và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 5%.Tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư nên trên b. C trên theo tỷ trọng lần lượt là 50%. Ngoài ra. B. còn lại đầu tư cổ phiếu SAM có tỷ số lợi nhuận là 18. Nếu một công ty đầu tư vào danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu A.90 C 1. 30% và 20%. bạn quan tâm đến đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường OTC. Để cắt giảm rủi ro bạn tạo lập danh mục đầu tư như sau: Trị giá danh mục là 1 tỷ đồng trong đó 60% đầu tư cổ phiếu CPH.75 B 0. hãy ước lượng tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của từng cổ phiếu. Hãy xác định: a. Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư nên trên. beta của ba cổ phiếu được ước lượng như sau: Cổ phiếu Beta A 0. Thông tin từ công ty chứng khoán SSI cho biết tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư cổ phiếu CPH trên thị trường OTC là 30% với độ lệch chuẩn tỷ suất lợi nhuận là 25%.d.Giải thích ý nghĩa của độ bẩy hoạt động tính được ở câu c và cho biết độ bẩy hoạt động ở điểm hòa vốn sẽ như thế nào so với độ bẩy hoạt động ở mức sản lượng ở câu c? Câu 4: Biết rằng tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro là 5% và tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư thị trường là 17%. Danh mục đầu tư trên có giúp bạn giảm thiểu rủi ro so với đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu CPH hay không? Thể hiện ở chỗ nào? Câu 3: EBIT của Nikko là dòng tiền đều vô hạn có giá trị hàng năm là 4 triệu USD. tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu? ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG TY LỚP MFB2 Câu 1: là câu 12 trang 189 Câu 2: Là nhân viên phụ trách danh mục đầu tư của Gidobank. Chi phí sử dụng 100% vốn chủ sở hữu sau thuế của công ty là 15% và thuế suất thuế thu nhập công ty là .

bạn biết rằng lãi suất phi rủi ro dựa trên cơ sở đấu thầu tín phiếu kho bạc hiện nay là 12% và trái phiếu Petrovietnam có mức bù rủi ro khoảng 3%. Hỏi: a. Ngoài ra. hãy ước lượng tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của từng cổ phiếu.35%. bạn hãy quyết định: . Trái phiếu này bạn mua ngày 29/05/2009 với giá là 105 triệu đồng và có những nội dung như sau: Mệnh giá: 100 triệu đồng Ngày phát hành: 29/05/2008 Ngày đáo hạn: 29/05/2018 Lãi suất của trái phiếu: 12%/năm Khi liên hệ Công ty chứng khoán Viễn Đông. beta của ba cổ phiếu được ước lượng như sau: Cổ phiếu Beta A 0. C trên theo tỷ trọng lần lượt là 50%. tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu? ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG TY LỚP MFB3 (90 phút. Dựa vào thông tin trên đây và thông tin giả định khác (nếu cần).40 Sử dụng mô hình CAPM.90 C 1. B.75 B 0. sinh viên có thể sử dụng sách khi làm bài) Câu 1: Bạn sở hữu trái phiếu công ty Petrovietnam. 30% và 20%.Giá trị công ty của công ty Nikko là bao nhiêu? b. Chi phí sử dụng nợ là 10% và Nikko có 10 triệu USD nợ trong cơ cấu vốn của công ty. Nếu một công ty đầu tư vào danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu A.Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của Nikko là bao nhiêu? Câu 4: Biết rằng tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro là 5% và tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư thị trường là 17%.Chi phí sử dụng vốn trung bình của Nikko là bao nhiêu? c.

Khi liên hệ công ty chứng khoán ACBS bạn biết được một số thông tin như sau: -Lãi suất phi rủi ro dựa trên cơ sở đấu thầu trái phiếu chính phủ là 13% -Cổ phiếu STB có mức bù rủi ro khoảng 7% trong khi cổ phiếu AGF có mức bù rủi ro là 9% -Năm rồi cổ phiếu AGF được trả cổ tức là 3. Dựa vào thông tin do ACBS cung cấp và thông tin giả định khác (nếu cần).Chi phí sử dụng vốn cổ phần của Nội lực và Ngoại lực là bao nhiêu? .1. Cổ phiếu STB có EPS là 5.Giá bán trái phiếu là bao nhiêu? (Giả sử ngày định giá là ngày bạn đang làm bài thi) 2. sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức giảm còn 6% cho những năm về sau. bạn kiếm được tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu phần trăm? Nếu bạn không bán trái phiếu mà giữ cho đến khi đáo hạn thì phải tỷ suất lợi nhuận đầu tư của bạn là bao nhiêu phần trăm? (không cần xác định chính xác.Theo lý thuyết MM giá trị công ty Nội lực và giá trị công ty Ngoại lực là bao nhiêu? b. Giả sử rằng các giả định của lý thuyết MM thỏa mãn. bạn hãy xác định và tư vấn cho giám đốc công ty của bạn giá mua hai cổ phiếu trên nên là bao nhiêu? Câu 3: Lớp mình ko học chương này Câu 4: Nội lực và Ngoại lực là hai công ty giống hệt nhau về mọi phương diện. chỉ cần trình bày cách tính).Với giá bán này. a. EBIT là 40 tỷ đồng và chi phí sử dụng vốn cổ phần của công ty Nội lực là 25%. không có thuế thu nhập công ty và thuế thu nhập cá nhân.000 đồng trong khi cổ phiếu STB không trả cổ tức -ACBS còn cho biết thêm rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng cổ tức AGF có tốc độ tăng trưởng không đổi ở mức 10% trong 3 năm đầu.000 đồng và tỷ số PR của nghành ngân hàng là 10. Câu 2 Công ty của bạn đang xem xét đầu tư vào 2 loại cổ phiếu AGF và STB. ngoại trừ Nội lực là công ty không có vay nợ trong khi Ngoại lực là công ty có vay 60 tỷ đồng bằng phát hành trái phiếu với lãi suất 12%.

Giả sử giá trị của công ty Nội lực là 155 tỷ đồng và giá trị của công ty Ngoại lực là 165 tỷ đồng.Chi phí sử dụng vốn trung bình (WACC) của hai công ty Nội lực và Ngoại lực là bao nhiêu? e. kiểm chứng lại kết quả tính toán ở câu a là đúng.c. Qua đó.Dựa vào chi phí sử dụng cổ phần công ty Ngoại lực xác định ở câu b. bạn hãy giải thích xem chuyện gì sẽ xảy ra? . d. hãy xác định giá trị thị trường của vốn cổ phần của công ty Ngoại lực. dựa vào lý thuyết MM.