ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠI LỘC Chi Bộ : BHXH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢNG TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Chức vụ: Không Đơn vị công tác: Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Đại Lộc- Quảng Nam I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 1. Mức độ thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: với nhiệm vụ được cơ quan giao làm công tác thũ quỹ; văn thư; lưu trữ. Tôi luôn cố gắng để không xãy ra mất mát, nhầm lẫn, thâm hụt quỹ, cập nhật sổ sách kịp thời, rõ ràng, chính xác, khoa học, luôn phản ánh sổ dư tồn quỹ kịp thời để giám đốc và kế toán có biện pháp xử lý. Kiểm quỹ theo quy định, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. 2. Về phẩm chất , chính trị, đạo đức,lối sống: Nhận thức tư tưởng chính trị: Tôi luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và quy chế , quy định của cơ quan, thực hiện tốt chính sách , pháp luật của nhà nước. Tôi luôn giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị, luôn tu dưỡng trao dồi đạo đức phẩm chất của người cán bộ viên chức không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và chống lại các biêủ hiện tiêu cực khác. Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết về chuyên môn. Tính tình trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần phê và tự phê. Luôn đoàn kết nội bộ tốt, có tinh thần hỗ trợ trong mọi công việc với các bộ phận của cơ quan, tinh thần phục vụ đối tượng và nhân dân tận tình nhã nhặn, chu đáo, nhiệt tình. 3. Chiều hướng và triển vọng phát triển: giữ nguyên công việc cũ. Qua bản tự nhận xét đánh giá trong một năm công tác bản thân tôi tự nhận hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đại Lộc ngày 17 tháng 11 năm 2011 Người tự nhận xét

Nguyễn Thị Hoa Người đứng đầu trực tiếp của cán bộ ( Ghi nhận xét, đánh giá, kết luận, phân loại)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.