Giáo án

:

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC
Ăng-ghen A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức
-

Giúp HS: Nhận thức được nội dung và tầm vóc ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với lịch sử tư tưởng nhân loại. 2. Về kĩ năng
-

Hiểu được nghệ thuật so sánh tầng bậc để làm tăng sức mạnh và sự chặt chẽ của lập luận trong bài viết.

3. Về thái độ
-

Biết ơn và biết trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra. Phương pháp, phương tiện

B. -

1. Phương pháp Đàm thoại gợi mở So sánh Đọc diễn cảm Sách giáo khoa, sách giáo viên Phấn, bảng Máy chiếu Tiến trình lên lớp
1. 2. 3.

2. Phương tiện
-

C.

Ổn định và kiểm tra sĩ số (2ph) Kiểm tra bài cũ (5ph) Giảng bài mới (80ph)

1

- Các Mác (1818 – 1883) Nhà triết học thiên tài và nhà lí luận chính trị vĩ đại người Đức. 4. → Có nhiều đóng góp to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa Mác.Hoạt động của GV và HS I. Là bạn thân thiết của Các Mác. Nhà lãnh tụ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. nhân loại luôn ghi cùng với tên tuổi Mác. GV so sánh nhấn mạnh thêm về . bổ sung và trình chiếu những nét chính về Ăng-ghen và Các Mác để HS gạch chân vào sgk. hai người đồng chí vĩ đại trong lịch sử nhân loại. liên hệ Văn tế luận. đưa tang hoặc đời. ấy là gì? HS trả lời GV nhận xét bổ sung. Cuộc đời và sự nghiệp hai ông đã trở thành một tài sản quan trọng của nền văn minh thế giới. - → Học thuyết của ông là vũ khí lí luận và hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản. văn bản ra đời trong hoàn sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc cảnh nào? trước mộ Các Mác. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung Ăng-ghen (1820 – 1895) Nhà triết học lỗi lạc người Đức. b) Bố cục: 3 phần GV hỏi: Theo em. 3. 5. b) Thể loại: Văn tế (điếu văn): bài văn viết GV dẫn dắt: Như vậy. nghĩa sỹ Cần Giuộc. 6): những cống hiến to phần và nội dung khái quát của những phần lớn của Mác. Nói đến Mác là đồng thời lịch sử nhắc tên Ăng-ghen và viết tên Ăng-ghen. Từ các nguồn thông tin khác nhau. dựa vào hoàn cảnh ra để đọc trong buổi lễ truy điệu. em nhận thấy văn bản thuộc thể loại gì? trước mộ người qua đời. Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác a) Hoàn cảnh ra đời: Tác phẩm được viết GV hỏi: Theo em. GV gợi dẫn: Bức ảnh chụp chân dung Mác và Ăng-ghen trong SGK đã hé mở cho chúng ta quan hệ thân thiết của hai người bạn.Văn tế hiện đại viết bằng văn xuôi chính văn tế trong thời kỳ trung đại. HS trả lời. văn bản bài điếu văn gồm Phần 1: (đoạn 1 và 2): sự ra đi của Mác. các nhóm cử đại diện giới thiệu vài nét về Ăng-ghen và Các Mác: Nhóm 1: Theo em Ăng-ghen là ai? Nhóm 2: Theo em biết Các Mác là người như thế nào? GV nhận xét. bao nhiêu đoạn? Có thể sắp xếp thành mấy Phần 2: (đoạn 3. 1. Học thuyết của ông về chủ nghĩa cộng sản khoa học đã mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại. 2. Nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản. 2 Phần 3: (đoạn 7 và câu cuối cùng): bày tỏ tình cảm thương tiếc vô hạn và khẳng định .

+ Nhóm 4: Tìm hiểu những nét chung về văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận. mục đích. Soạn bài mới: Phong cách ngôn ngữ chính luận. mục đích. Củng cố (2ph) GV hỏi: Cảm nghĩ của em về những đóng góp của Mác với nhân loại? 5. Làm bài tập 1 và 2 phần luyện tập SGK trang 95. Chia lớp học thành 4 nhóm: + Nhóm 1: Tìm hiểu văn bản Tuyên ngôn độc lập trang 96 SGK (thể loại. thái độ. quan điểm của người viết).4. thái độ. quan điểm của người viết). SVTH Phê duyệt của GVHD Lê Thị Hằng Nga Cô Trần Thị Đoan Trang 3 . + Nhóm 3: Tìm hiểu văn bản Việt Nam đi tới trang 97 SGK (thể loại. cứu nước trang 97 SGK (thể loại. thái độ. Dặn dò (1ph) - Học: nội dung và nghệ thuật của bài điếu văn. quan điểm của người viết). + Nhóm 2: Tìm hiểu văn bản Cao trào chống Nhật. mục đích.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful