Giáo án

:

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC
Ăng-ghen A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức
-

Giúp HS: Nhận thức được nội dung và tầm vóc ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với lịch sử tư tưởng nhân loại. 2. Về kĩ năng
-

Hiểu được nghệ thuật so sánh tầng bậc để làm tăng sức mạnh và sự chặt chẽ của lập luận trong bài viết.

3. Về thái độ
-

Biết ơn và biết trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra. Phương pháp, phương tiện

B. -

1. Phương pháp Đàm thoại gợi mở So sánh Đọc diễn cảm Sách giáo khoa, sách giáo viên Phấn, bảng Máy chiếu Tiến trình lên lớp
1. 2. 3.

2. Phương tiện
-

C.

Ổn định và kiểm tra sĩ số (2ph) Kiểm tra bài cũ (5ph) Giảng bài mới (80ph)

1

bổ sung và trình chiếu những nét chính về Ăng-ghen và Các Mác để HS gạch chân vào sgk. Nhà lãnh tụ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. b) Bố cục: 3 phần GV hỏi: Theo em. → Có nhiều đóng góp to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa Mác. Từ các nguồn thông tin khác nhau. - → Học thuyết của ông là vũ khí lí luận và hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản. Học thuyết của ông về chủ nghĩa cộng sản khoa học đã mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại. Là bạn thân thiết của Các Mác. văn bản ra đời trong hoàn sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc cảnh nào? trước mộ Các Mác. Cuộc đời và sự nghiệp hai ông đã trở thành một tài sản quan trọng của nền văn minh thế giới. 4. hai người đồng chí vĩ đại trong lịch sử nhân loại. 2. các nhóm cử đại diện giới thiệu vài nét về Ăng-ghen và Các Mác: Nhóm 1: Theo em Ăng-ghen là ai? Nhóm 2: Theo em biết Các Mác là người như thế nào? GV nhận xét. em nhận thấy văn bản thuộc thể loại gì? trước mộ người qua đời. nhân loại luôn ghi cùng với tên tuổi Mác. Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác a) Hoàn cảnh ra đời: Tác phẩm được viết GV hỏi: Theo em. Nói đến Mác là đồng thời lịch sử nhắc tên Ăng-ghen và viết tên Ăng-ghen.Hoạt động của GV và HS I. đưa tang hoặc đời. 6): những cống hiến to phần và nội dung khái quát của những phần lớn của Mác. văn bản bài điếu văn gồm Phần 1: (đoạn 1 và 2): sự ra đi của Mác. 2 Phần 3: (đoạn 7 và câu cuối cùng): bày tỏ tình cảm thương tiếc vô hạn và khẳng định .Văn tế hiện đại viết bằng văn xuôi chính văn tế trong thời kỳ trung đại. ấy là gì? HS trả lời GV nhận xét bổ sung. GV so sánh nhấn mạnh thêm về . - Các Mác (1818 – 1883) Nhà triết học thiên tài và nhà lí luận chính trị vĩ đại người Đức. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung Ăng-ghen (1820 – 1895) Nhà triết học lỗi lạc người Đức. 5. HS trả lời. Nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản. liên hệ Văn tế luận. 1. GV gợi dẫn: Bức ảnh chụp chân dung Mác và Ăng-ghen trong SGK đã hé mở cho chúng ta quan hệ thân thiết của hai người bạn. dựa vào hoàn cảnh ra để đọc trong buổi lễ truy điệu. b) Thể loại: Văn tế (điếu văn): bài văn viết GV dẫn dắt: Như vậy. nghĩa sỹ Cần Giuộc. 3. bao nhiêu đoạn? Có thể sắp xếp thành mấy Phần 2: (đoạn 3.

Chia lớp học thành 4 nhóm: + Nhóm 1: Tìm hiểu văn bản Tuyên ngôn độc lập trang 96 SGK (thể loại. Củng cố (2ph) GV hỏi: Cảm nghĩ của em về những đóng góp của Mác với nhân loại? 5. mục đích. + Nhóm 4: Tìm hiểu những nét chung về văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận. thái độ. thái độ. SVTH Phê duyệt của GVHD Lê Thị Hằng Nga Cô Trần Thị Đoan Trang 3 . quan điểm của người viết). thái độ. quan điểm của người viết). cứu nước trang 97 SGK (thể loại. Soạn bài mới: Phong cách ngôn ngữ chính luận. quan điểm của người viết). mục đích. mục đích.4. Dặn dò (1ph) - Học: nội dung và nghệ thuật của bài điếu văn. + Nhóm 2: Tìm hiểu văn bản Cao trào chống Nhật. Làm bài tập 1 và 2 phần luyện tập SGK trang 95. + Nhóm 3: Tìm hiểu văn bản Việt Nam đi tới trang 97 SGK (thể loại.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.