Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Tổ Hóa học

Nhóm thực hiện: Điểm: Lời phê của GV:

Nhóm 2 (lớp 12HS)

Bài thực hành 1: TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CACBOHIĐRAT VÀ PROTEIN I. Thí nghiệm 1: “Tính chất của saccarozo” 1. Tiến hành thí nghiệm: • Cho vào ống nghiệm 2 – 3 giọt dung dịch CuSO4 5% và 1ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ, gạn bỏ phần dung dịch, giữ lại kết tủa Cu(OH)2. • Cho thêm vào ống nghiệm 1.5ml dung dịch saccarozo 1%, lắc nhẹ, quan sát hiện tượng. Đun nóng dung dịch thu được, quan sát hiện tượng. Hiện tượng: Kết tủa Cu(OH)2 tan trong dung dịch saccarozo cho dung dịch màu xanh lam, nhạt màu hơn kết tủa Cu(OH)2. Giải thích: Do phân tử saccarozo có nhiều nhóm OH liền kề nên thể hiện tính chất của poliol: phản ứng với Cu(OH)2 sinh ra phức đồng – saccarozo tan màu xanh lam. 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O 2. Tiến hành thí nghiệm: • Rót 1.5ml dung dịch saccarozo 1% vào ống nghiệm và rót tiếp vào đó 0.5ml dung dịch H 2SO4. Đun nóng dung dịch trong 2 – 3 phút. • Để nguội, cho từ từ NaHCO3 (tinh thể) vào và khuấy đều bằng đũa thủy tinh cho đến khi ngừng thoát ra khí CO2. • Rót dung dịch vào ống nghiệm đựng Cu(OH)2, lắc đều cho Cu(OH)2 tan ra. Đun nóng. Hiện tượng: Kết tủa màu xanh lam của Cu(OH)2 nhạt dần, xuất hiện kết tủa đỏ gạch. Giải thích: Khi đun nóng với axit, saccarozo bị thủy phân thành glucozo và fructozo, nên tham ga được phản ứng khử Cu(II) trong Cu(OH)2 thành Cu(I) dưới dạng Cu2O kết tủa đỏ gạch. H+, to C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 glucoâô z fructoâô z
CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

to

CH2OH[CHOH]4COONa + Cu2O

+ 3H2O

II. Thí nghiệm 2: “Phản ứng của hồ tinh bột với iot” Cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch hồ tinh bột 2% rồi thêm vài giọt dung dịch iot 0.05%, lắc nhẹ. Đun nóng dung dịch có màu ở trên rồi lại để nguội. Hiện tượng: Dung dịch hồ tinh bột đựng trong ống nghiệm nhuốm màu xanh tím. Khi đun nóng, màu xanh tím biến mất, khi để nguội màu xanh tím lại xuất hiện. Giải thích: Do cấu tạo của tinh bột có chứa amilozo dạng xoắn hình lò xo, sẽ hấp phụ iot tạo ra màu xanh tím. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím đó. Khi để nguội, iot bị hấp phụ trở lại làm dung dịch có màu xanh tím. III. Thí nghiệm 3: “Phản ứng màu của protein với Cu(OH)2” Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch protein (lòng trắng trứng), 1ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%, lắc đều.

Thí nghiệm 4: “Phản ứng của protein với HNO3 đặc” Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin). tránh cho axit phản ứng với Cu(OH)2 làm hiệu suất phản ứng giảm. nên còn được gọi là phản ứng màu biure. IV. các phân tử iot bị giữ lại trong ống tạo hợp chất có màu xanh tím. Giải thích: OH của một số gốc amino axit trong protein đã phản ứng với HNO3 cho hợp chất Nhóm mới mang nhóm NO2 có màu vàng. Nguyễn Hoàng Bảo Hân 2.  Tại sao protein (lòng trắng trứng) có phản ứng màu với Cu(OH)2? Tại sao gọi là phản ứng màu biure? Vì protein (lòng trắng trứng) có cấu tạo gồm các đơn vị o – amino axit liên kết nhau bằng liên kết peptit có thể phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức chất có màu tím đặc trưng. giống với phản ứng màu khi cho biure phản ứng Cu(OH)2. NO2 OH + 2HNO3 OH + 2H2O NO2 TRẢ LỜI CÂU HỎI  Tại sao cho NaHCO3 vào trong thí nghiệm 1? Để phản ứng hết với axit còn dư. Giải thích: Cu(OH)2 (tạo ra từ phản ứng CuSO4 + NaOH) đã phản ứng với 2 nhóm peptit (CO – NH) cho sản phẩm có màu tím. Lê Thị Kim Quyên 5. Nhóm 2: 1. La Việt Thy 3. Lê Huỳnh Như Hoàng 6. Nguyễn Đức Như Mai . đồng thời protein bị đông tụ bởi HNO3 thành kết tủa. Hiện tượng: Có kết tủa màu vàng.  Tại sao hồ tinh bột có phản ứng màu với iot? Do thành phần tinh bột có chứa amlozo có cấu trúc hình lò xo xoắn ốc. Nguyễn Tuấn Khải 4. Vũ Lan Phương 7.Hiện tượng: Xuất hiện màu tím đặc trưng.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.