TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------

NGUYỄN THỊ THU TRANG

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ CÔNG
NHÂN VIÊN – GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
HÀNG HẢI I

Hà Nội - 2012

QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH .BÙI THỊ NGA Hà Nội -2012 . THS .TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------------------- ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU TRANG .533018 Khoá: 53 Ngành : KẾ TOÁN .B Người hướng dẫn: GV.

PHẦN I MỞ ĐẦU 1. đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay. người tham gia vào công tác đào tạo và người được đào tạo. Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tiếp tục được khẳng định là một nội dung quan trọng trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và được thực hiện với quy mô và mức độ ngày càng cao. nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp cho phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy việc phát triển kinh tế là một trong những chiến được lược đặt nên hàng đầu. Việc đào tạo ra những “sản phẩm” đáp ứng nhu cầu của xã hội. kỹ năng. Hiện nay các Doanh nghiệp Việt Nam đang ngày một khắt khe hơn đến chất lượng lao động đầu vào trong doanh nghiệp mình để giảm thiểu một cách tối đa về thời gian và chi phí cho việc đào tạo lại lao động. của doanh nghiệp cũng chính là đáp ứng nhu cầu của chính bản thân người đào tạo. Trong đó con người là một nguồn lực không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển ấy. Hiểu được sứ mệnh quan trọng của mình trong việc tạo “tài sản” quý giá cho tương lai các doanh nghiệp Trường Cao đẳng Hàng Hải I đang nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng đào tạo. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. quyết liệt và trở thành xu thế phát triển không thể đảo ngược của nền kinh tế thế giới hiện nay. Việc gia nhập WTO đem lại cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội tuy nhiên cũng có không ít thách thức mà chúng ta phải vượt qua. cung cấp được nguồn nhân lực có kiến thức. Muốn làm được điều đó .1 Đặt vấn đề Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra nhanh chóng.

2 Mục tiêu nghiên cứu 1.1 Mục tiêu chung Kết quả của công tác tạo động lực trong việc xây dựng hình ảnh.Thu thập số liệu liên quan đến viêc tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên của trường . Trong quá trình thực tập tại nhà trường. Trường Cao đẳng Hàng Hải I luôn coi trọng công tác tạo động lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên – giảng viên của nhà trường nhưng vẫn còn nhiều kết quả chưa đạt được như mong muốn.giảng viên của nhà trường. Nhận thức được vấn đề đó. tìm hiểu thực tế cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ nhân viên phòng tổ chức – hành chính và các phòng ban khác trong nhà trường em đã lựa chọn đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình là: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I” 1. của một hay một vài cá nhân trong đơn vị mà cần phải có cả một quá trình phấn đấu lâu dài của toàn thể cán bộ .2. uy tín.công nhân viên.Nghiên cứu những vấn đề cơ sở lý luận về động lực lao động và tạo động lực cho người lao động trong tổ chức . Mục tiêu cụ thể . nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường cũng như sự thỏa mãn trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên – giảng viên nhà trường.2. Đặc biệt là các thầy cô – những người trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy và gánh trách nhiệm lớn trong quá trình đạo tạo. Từ đó đưa ra các gải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực tại Trường Cao Đẳng Hàng Hải I 1.2.không phải là sự cố gắng trong ngày một ngày hai.

Từ đó đánh giá..3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1. phương hướng hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại nhà trường. nêu ra được điểm mạnh.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên của Trường Cao đẳng Hàng Hải I 1.2. điểm yếu và đưa ra các giải pháp. 1.3. Kết cấu của luận văn Gồm 4 phần: Phần I : Mở đầu Phần II: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Phần III: Kết quả nghiên cứu Phần IV: Kết luận và kiến nghị .3.Về không gian : Các bộ phận – phòng ban. Phạm vi nghiên cứu .4.Phân tích thực trạng.Về thời gian: Nghiên cứu công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên của nhà trường trong 3 năm gần đây ( 2009 – 2011) 1. cán bộ công nhân viên – giảng viên Trường Cao đẳng Hàng Hải I . tình hình công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I dựa trên cơ sở những số liệu đã thu thập được.

1. Động lực và các yếu tố tạo động lực 2.1.1.1.2.2. Tổng quan tài liệu 2. tình hình biến động cũng như mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau của các hiện tượng. Phương pháp thống kê kinh tế Phương pháp này dùng để thu thập các thông tin.1.1. tổng hợp. sổ tổng hợp.3. Phương pháp nghiên cứu 2.2. phân tích số liệu phản ánh tình hình hoạt động của trường trên cơ sở đánh giá mức độ.Các bài nghiên cứu.Thực trạng công tác tạo động lực trong nước.1. Phương hướng tạo động lực cho người lao động 2. trong ngành Giáo dục và Đào tạo .2.2. phân loại. 2.2.PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.Thu thập số liệu trực tiếp tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I thông qua các báo cáo tài chính trong 3 năm ( 2009 – 2011).1. Cơ sở thực tiễn . .1. Một số học thuyết tạo động lực 2. Phương pháp thu thập số liệu . các bài báo có liên quan đến tạo động lực lao động 2. sổ chi tiết phục vụ nội dung nghiên cứu qua 3 năm của nhà trường. Cơ sở lý luận 2. số liệu từ sổ cái.1.1.1.

4. thời gian và đơn vị tính toán. tài liệu thống kê các cấp.Thu thập tài liệu những lý luận cơ bản về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua sách báo. các kết quả nghiên cứu khoa học. đánh giá - Phương pháp quan sát - Ngoài ra. Áp dụng phương pháp này cần đảm bảo các điều kiện: đồng nhất về nội dung. đề tài còn sử dụng phương pháp phỏng vấn và bảng hỏi. • So sánh bằng số tương đối: phản ánh kết cấu. Kết hợp sử dụng công cụ Excel để đánh giá công tác tạo động lực tại nhà trường từ đó đưa ra hướng hoàn thiện. Phương pháp so sánh Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để đánh giá kết quả. Các phương pháp khác . .3. bao gồm: • So sánh bằng số tuyệt đối: Cho ta biết khối lượng. xác định vị trí và xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích.2. chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.Phương pháp so sánh.2. phương pháp. tạp chí có liên quan: các sách lý luận. quy mô tổ chức đạt được so với các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích với kỳ gốc. • So sánh số trung bình: Đánh giá mức độ mà đơn vị đạt được. tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của chỉ tiêu kinh tế.. 2. mối quan hệ. Bảng hỏi được thiết kế gồm các câu hỏi có liên quan trực tiếp đến công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên giảng viên trong trường. 2.

5. Cơ hội 3. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.1.3. Nhược điểm 3.3.4.3.1. Khuyến khích vật chất 3. Kết quả đánh giá công tác tạo động lực trong nhà trường 3.3.2.1. Cơ cấu tổ chức. Kết quả hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường 3. Thách thức . chức năng nhiệm vụ các phòng ban của nhà trường 3.4. Ưu điểm 3.2.1. Tình hình cán bộ công nhân viên – giảng viên trong nhà trường 3.1.3.3. Quá trình hình thành và phát triển 3.2.1.2.2.PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3. Thực trạng công tác tạo động lực tại trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.1.1. Đặc điểm hoạt động 3. Khuyến khích tinh thần 3.1.2.3.

Các nguyên tắc cơ bản hoàn thiện công tác tạo động lực trong nhà trường 3.4.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên trong Trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.4.3.2. Một số giải pháp.3. Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên giảng viên nhà trường . phương hướng hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.1.4.

1 Kết luận 4.2 Kiến nghị .PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.

3-3.Thu thập số liệu viết khóa luận phần 3.Viết lại.3. .Thực tập tại trường CĐHH I.2 và thu thập tài liệu viết bài khóa luận phần 3. 9 ngày 25/4/2012 Ngày 25/4/2012 đến .Thực tập tại trường CĐHH I.Thực tập tại trường CĐHH I.Kết thúc thực tập tại trường CĐHH I. .Chỉnh sửa khóa luận .Thu thập tài liệu viết Phần I – Mở đầu và Phần II Ngày 28/3/2012 đến ngày 20/4/2012 thiệu chung về Trường Cao đẳng Hàng Hải I . 10 ngày 20/5/2012 Ngày 20/5/2012 đến .Thực tập tại trường CĐHH I.Thực tập tại trường CĐHH I.Viết phần IV – Kết luận và kiến nghị .Thu thập tài liệu viết khóa luân phần 3. ngày 5/3/2012 .1 .2 – Thực trạng công tác tạo động lực tại nhà trường .KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP STT Thời gian 1 Ngày 26/12/2011 2 Ngày 2/1/2012 Nội dung công việc Nhận đề tài tốt nghiêp Liên hệ Trường Cao đẳng Hàng Hải I ( CĐHH I) 3 Ngày 3/1/2012 đến để thực tập và tìm hiểu về nhà trường Xây dựng đề cương sơ bộ 4 13/1/2012 Ngày 13/1/2012 đến .3. hoàn chỉnh lại phần I – II .1 – Giới Ngày 5/3/2012 đến ngày 28/3/2012 7 . ngày 13/2/2012 5 6 Ngày 13/2/2012 đến – Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu .4 – Kết quả đánh giá công tác tạo động lực trong nhà trường. .Thực tập tại trường CĐHH I. Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực 8 Ngày 20/4/2012 đến trong nhà trường .

In ấn và hoàn thiện luận văn Ngày 30/5/2012 Nộp khóa luận tốt nghiệp Nhận xét của giáo viên hướng dẫn TTTN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2012 Xác nhận của đơn vị thực tập ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HIỆU TRƯỞNG .11 ngày 29/5/2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful