Cây sơn và giá trị nhựa sơn Đỗ Ngọc Quỹ I - GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA CỦA NHỰA

SƠN Giá trị kinh tế Công dụng nhựa sơn trong mỹ nghệ, sơn mài, hội họa, công nghiệp ... Nguồn ngoại tệ xuất khẩu II – DIỄN BIẾN NGHỀ TRỒNG SƠN VIỆT NAM Thời Pháp thuộc Thời hiên đại III - ĐẶC T?NH SINH VẬT HỌC CÂY SƠN VIỆT NAM Phân loại thực vật Hnh thái giải ph u Sinh hóa nhựa sơn Sinh trƣởng phát triển IV - KỸ THUẬT TRỒNG SƠN A. Đặc điểm kỹ thuật (cây trung niên, vùng đồi dốc thoải, chống xói mòn B. Khí hậu, đất đai, địa lý C. Kỹ thuật gieo trồng sơn kiến thiết cơ bản Khai hoang Thiết kế nƣơng sơn, mật độ, bậc thang, hệ thống đƣờng giao thông vận tải Làm đất, gieo trồng, giống sơn D. Kỹ thuật chăm sóc sơn sản xuất kinh doanh Tỉa sơn, giậm sơn Xăm hố sơn, trồng xen Bón phân sơn Diệt trừ cỏ dại, sâu bệnh Cắt hoa quả sơn non E. Thu hoạch nhựa sơn Cắt sơn Kỹ thật cắt sơn Bảo quản vận chuyển nhựa sơn TƢ LIỆU THAM KHẢO 1. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA CỦA NHỰA SƠN

Dân Việt Nam đă có nghề sơn từ thời xa xƣa của ông cha lƣu truyền cho các thế hệ con cháu ngày nay, dùng nhựa cây sơn Ph Thọ để làm sơn quang d u (bàn ghế, tủ, đồ g gia dụng ... , sơn gắn (thuyền đò th ng, mủng, bàn ghế gia dụng ... và sơn mài (mỹ nghệ, hội họa ... . Trƣớc 1945, cây sơn trồng tập trung ở tỉnh Ph Thọ, tại các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Lâm Thao, Phù Ninh với các xă nổi tiếng nhƣ Tiên Kiêng, Cổ T?ch, Vinh Quang, Đào Xá, Dị Nậu, Ph Lộc, Ph Hộ ... Huyện Phù Ninh có câu ca dao còn lƣu truyền đến tận ngày nay: “Cổ Tích cây cây bồ đề, Có giếng tắm mát, có nghề cắt sơn” Cổ Tích là tên của một xă ở chân n i Đền Hùng đất tổ tại huyện Phù Ninh, Ph Thọ. Câu ca dao này đă tóm tắt đƣợc ba đặc diểm chính của vùng trung du Ph Thọ, có cây bồ đề lấy g làm diêm, có giếng đá ong đ y nƣớc trong veo để tắm mát và cây sơn ta cắt nhựa cho đồ thủ công mỹ nghệ và hội họa nghệ thuật. Vào những thời kỳ cây sơn không bán đƣợc giá cao, nhƣng ngƣời nông dân v n một ḷng một dạ gắn bó thủy chung với cây sơn của đất tổ Đền Hùng tại vùng Phong Châu cội nguồn dân tộc Việt Nam: “Một đồng một rỏ không bỏ ngh? tr u Một đồng một b u không bỏ ngh? sơn” 11. Giá trị sử dụng. - Tính chất màng sơn đă đƣợc các nhà hoá học Nhật nhƣ Hirano (4 , Pháp nhƣ Bertrand và Georges Brook (6 và Việt Nam nhƣ Lê Thị Phái và Tr n Vĩnh Diệu (15 nghiên cứu nhƣ sau: Màng sơn có tính cách nhiệt và cách điện rất tốt, chịu đƣợc 410 0C, chống chịu tốt đối với vi sinh vật, các loại acid, nên bảo vệ tốt các vật liệu. Màng sơn có độ uốn dẻo cao nên rất dai, cho nên sơn kim khí bằng nhựa sơn, vặn xoắn sợi dây theo nhiều hƣớng nƣớc sơn v n bềnkhông bị vụn nát, nƣớc biển mặn c ng không phá hoại đƣợc màng sơn. Năm 1981, chiếc t u biển “Sông Nil” bị đắm ở bờ biển Nhật Bản, ch m sâu dƣới 18 m nƣớc biển. Sau 18 tháng ngâm nƣớc mặn, khi vớt lên, các dụng cụ qu t nhựa sơn v n cn nguyên vẹn. - Nhựa sơn đƣợc dùng dƣới ba dạng: 1 Sơn quang d u - Sơn pha thêm d u trẩu, trùng hợp bằng nhiệt, dùng để sơn đồ g gia dụng nhƣ bàn, ghế, tủ, đồ thờ c ng và trang trí.

vịnh Hạ Long … các bức tranh sơn mài nghệ thuật đă đóng góp tính chất độc đáo của nghệ thuật Việt Nam vào kho tàng văn hóa thế giới.Sơn trộn với mùn cƣa. giƣờng. nhă nhạc cung đnh Huế. ghế. đóng thuyền. làm chất gắn và sơn quang d u cho dụng cụ gia đ nh nhƣ bàn. thuyền th ng … 3 Công nghiệp điện làm sơn cách điện các sợi dây kim khí.Nhựa sơn dùng trong các lĩnh vực công nghệ: 1) Công nghiệp đồ g . . mây. tranh tứ bnh. Những bức tranh sơn mài này đă tham gia triển lăm nghệ thuật tạo hnh của các nƣớc xă hội chủ nghĩa tại Matscơva. miếu mạo. Tông công ty thực phẩm dựa trên các công tŕnh nghiên cứu của Lê Thị Phái. m a rối nƣớc. Hàng mỹ thuật sơn mài đă phát triển mạnh m nhƣ lọ hoa. tủ. đèn bàn. tủ hƣơng. xây dung và bảo vệ tổ quốc và đất nƣớc của con ngƣời Việt Nam. sơn son thếp vàng. tƣợng Phật. thiết bị chứa đựng lớn bằng bê tông cốt th p có màng sơn bảo vệ chống ăn ṃn. sập. mây nứa. thuyền nan. bảo đảm vệ sinh thực phẩm. Nghệ nhân Đinh Văn Thành và họa sỹ Tr n Văn Cẩn đă nghiên cứu thành công sơn mài rất bóng rất đẹp mà ông cha ta chƣa biết. hộp. khay trà. bột màu và một số bột độn vô cơ khác. để gắn đồ g . Sau 1930 họa sỹ Tô Ngọc Vân và Tr n Văn Cẩn đă bắt đ u dùng sơn mài trong nghệ thuật tạo hnh v nên những bức tranh sơn mài có nội ódung tƣ tƣởng phong ph về các đề tài kháng chiến. đồ thờ c ng nhƣ tráp. giƣờng thờ rất đẹp và bền. 6 Hội họa và nghệ thuật tạo hnh. tre. sơn thủy. ghế và gắn thuyền g . 4 Công nghiệp thực phẩm làm bao b vận chuyển lƣơng thực lỏng nhƣ nƣớc mắm. tố nữ … Tranh sơn mài nghệ thuật tạo h nh đă đƣợc nghiên cứu thành công tại Trƣờng Mỹ thuật Đông Dƣơng Thánh Gióng Nguyễn Tử Nghiêm 1925. Tr n Vĩnh Diệu đă sơn các xi t c lớn dung tích 1000 l?t vận chuyển rất bền rất tốt. bàn. thuyền th ng thuyền nan … 3 Sơn mài – Sơn ta pha thêm nhựa thông. rƣợu mùi. nƣớc giải khát. làm cho các tác giả nghệ thuật và công ch ng khâm phục ƣa thích. giƣờng. sơn vỏ tàu đi biển.2 Sơn gắn . Màng sơn bóng đẹp nhiều màu dùng trong hội họa mỹ thuật. 5 Thủ công mỹ nghệ làm mỹ thuật công nghiệp nhƣ trang trí đ nh chùa. Có thể nói ngoài cây đàn b u. . hoành phi câu đối. đƣờng sông ngòi. đĩa tre. salông … 2 Giao thông đƣờng biển. nứa nhƣ đóng tủ. tủ chè.

có cách tân độc đáo. cả giáo sƣ và sinh viên đều bắt đ u học làm sơn từ những nghệ nhân sơn ta. Trung Quốc. Màu sắc sơn mài đằm thắm.1927. Các bạn hoàn toàn có quyền tự hào nếu tôn vinh sơn mài là quốc họa của Việt Nam và đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới !”. Kiến tr c sƣ Lisa Surprenant từ Washington (Mỹ .một chấm nhỏ duy nhất trên bản đồ thế giới.. vàng bạc ở sơn mài linh biến.. Nhƣng phải nói rằng cây sơn Ph Thọ đă ban tặng cho các nghệ sĩ Việt Nam một chất liệu có đặc tính hoàn toàn riêng biệt. Không một màu đỏ sơn d u nào đứng cạnh màu son của sơn mài mà không bị tái nhợt..tranh sơn mài. không cn là thể chất không hồn nữa. rung tới tận đáy ḷòng ngƣời xem. Tôi đă từng thăm Nhật Bản. Thế mạnh đó lại đƣợc tâm hồn các nghệ nghệ sĩ Việt Nam nâng lên thành một chất liệu hội họa độc đáo trên thế giới. Ngày . sơn then. sơn ta (mủ của cây sơn Tam Nông (Ph Thọ đă xuống tàu xuất ngoại đến Nhật và Trung Quốc với kim ngạch không nhỏ. Giá trị kinh tế và xuất khẩu Có tiếng từ thời Pháp thuộc.”. Nguyễn Tƣ Nghiêm và Nguyễn Ti n Chung là những họa sĩ sơn mài điêu luyện với phong cách hiện đại v n rất dân tộc. góp một ph n vào sự xây dựng một nền nghệ thuật mới cho nhân loại. Chƣa thấy một màu đen của sơn d u nào đặt cạnh màu đen của sơn mài mà không bị bạc và trơ. Bộ ba danh họa Nguyễn Sáng. trƣờng Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dƣơng (Hà Nội đă mở ban sơn.a bnh trao sang tay các nghệ sĩ trên thế giới. sắc nhị âm vang sâu rộng. Thời kỳ đ u. đó là sơn mài. mà Nhật Bản và Trung Quốc chƣa làm đƣợc. Họa sỹ Tô Ngọc Vân trong Đại hội Văn hóa toàn quốc (19-7-1948 đánh giá vị thế của chất liệu sơn mài trong hội họa Việt Nam và quốc tế nhƣ sau : “Thể chất lộng l y của sơn mài làm cho nghệ sĩ khát khao đi t m một chất liệu mới.. Thể chất cánh gián. ngon mắt và x c động mạnh hơn sơn d u. một ngƣời rất mê sơn mài Việt Nam và đă học v sơn mài từ 7 năm trƣớc. Ph Thọ . 12. Ƣớc mơ của các nghệ sĩ thời đó là làm thế nào để chuyển nghề sơn thủ công mỹ nghệ thành một chất liệu hội họa . sau khi xem triển lăm đă phát biểu: “Việt Nam có một di sản nghệ thuật vô cùng độc đáo. sinh động.Vào khoảng năm 1925 . đóng góp nhiều cho nền sơn mài Việt Nam hiện đại. Inđônêxia là những đất nƣớc c ng có nghề sơn và cây sơn. Sơn mài đƣợc điêu luyện trong tay ngƣời Việt Nam s nhƣ một k niệm của những ngƣời đă chi?n đấu cho Tự do .

. .000 USD. Truyền thuyết này không đ ng căn cứ vào những tƣ liệu khoa học. tu bổ cố đô Huế. khảo cứu và chuyên gia Trung Quốc kể dƣới đây. phía nam sông Dƣơng Tử và mang hạt giống sơn về Việt Nam gieo trồng thành cây sơn Ph thọ.Theo Vụ xuất khẩu và Tổng công ty mỹ nghệ thủ công – Bộ Ngoại thƣơng.000 – 50. Dù có năm gái sơn giảm mạnh nhƣng ngƣời nông dân v n gắn bó thủy chung với cây sơn. Tr n Công Thƣơng một ngƣời dân bản xứ đă học nghề trồng sơn từ tỉnh Hồ Nam ở Trung Hoa.1760 . Trung Quốc sang nghiên cứu tại Việt Nam năm 1969. Khi chết đƣợc dân coi là ông tổ nghề sơn thờ làm thành hoàng tại một ngôi đền xây ở làng B nh Vọng. trồng 1 ha sơn ở vùng trung du Ph Thọ thu nhập rất cao. sơn Tam Nông đƣợc dùng vào các công tr nh phục chế. phục chế tƣợng hai vị thiền sƣ V Khắc Minh. 2 Nghề trồng sơn Việt Nam có từ lâu đời nhƣng công tác nghiên cứ khoa học mới có 60 năm từ hồi Pháp thuộc tới năm 1960. V Khắc Trƣờng (Chùa Đậu . đƣợc nhiều cơ sở sản xuất hàng sơn mài xuất khẩu dùng. trà 1000 USD. Trung Quốc. m i năm đƣợc 300 kg nhựa sơn tƣơng đƣơng với 6000 kg gạo.nay. đă tham quan và xác nhận cây sơn gieo trồng tại Trại thí nghiệm chè Ph Hộ khác hẳn cây sơn ở Tứ Xuyên. Tuy nhiên diện tích sơn Tam Nông hiện nay chỉ bằng 1/10 so với thời kỳ hoàng kim. 2 Theo Đoàn chuyên gia Khảo sát cây nhiệt đới của Tỉnh Quảng Tây.Trƣớc năm 1945. có thể xuất khẩu sơn dƣới dạng nhự sống nguyên liệu hay hàng sơn mài. cao su 1100 USD. II– DIỄN BIẾN NGHỀ TRỒNG SƠN VIỆT NAM 1 Theo nhà nghiên cứu ngƣời Pháp Cr vost Lemari (1927 viết trong cuốn “Danh mục các sản phẩm của Đông Dƣơng” căn cứ vào tài liệu điều tra của Dumoutier (1892 th “Nghề sơn có từ thời Lê Nhân Tôn (1443 . 1 tấn nhựa sơn giá 7000 USD trong khi đó cà phê là 2800 USD. . Năm 1981. Hà Đông”. Thƣờng Tín. gạo 350 USD. N?u xuất khẩu hàng sơn mài 1 tấn sản phẩm giá trị 40. cho nên đă có những câu ca dao: “Một nƣơng sơn tốt nhƣ một cót thóc đóng trong nhà” hay “Một đồng một rỏ không bỏ nghế tr u Một đồng một b u không bỏ nghề sơn” Một nƣơng sơn tốt có giá trị kinh tế cao bằn cả một cót thóc trong nhà.

phƣờng thợ sơn có ở Việt Nam trƣớc sự tích Tr n Công Thƣơng (1443 . đồ gơ và ba hiện vật có giá trị mang vết tích nhựa sơn là mái chèo g . Hải Pḥòng thuộc thời đại cuối đồng thau đ u đồ sắt ƣớc lƣợng 500 năm trƣớc công nguyên.Canh Tí thiên Phủ Duệ V năm thứ 1 (1120 . Thủy Nguyên Hải Pḥòng cho thấy ngoài các di vật đặc biệt nhƣ đồ đồng. Đinh Văn Kiều và Lê Xuân (Viện Khảo cổ đă đào ngôi mộ cổ Đƣờng Dù (18 ở Đông Sơn. Nhƣ vậy. Thời kỳ 1939 – 1940. ngƣời Việt cổ đă biết dùng nhựa sơn từ thời đại Hùng vƣơng dựng nƣớc cách đây 4. đồ g . Các tác giả có nhận định ngôi mộ này chôn vào khoảng thế k thứ nhất sau công nguyên. Phạm Quốc Quân (7/1976 đă nghiên cứu mộ thuyền Châu Sơn (18 ở Cống Bùi . vẩy v t sơn. tại Tam Nông.000 năm. chủ đô giáp Tất tắc (thợ sơn là Đặng An dâng chim sẻ trắng”. 4) Tài liệu Đại Việt sử ký ngoại k toàn thƣ Tập I của Ngô sĩ Liên (bản in 1967 có ghi : “K Nhà Lý. Những dụng cụ làm sơn của mộ Đƣờng Dù lại càng chứng minh nghề làm sơn cổ truyền Việt Nam đă có từ rất sớm. 3 Những tài liệu của Viện Khảo cổ học Việt Nam năm 1961 cho biết. cây sơn phát triển mạnh nhất ở Ph Thọ. đồ mộc còn có đồ làm sơn bao gồm bát đựng sơn. Kim Bảng. . là một giống sơn độc đáo trên thế giới và nghề làm sơn đă có từ xa xƣa trƣớc thời Nhà Lý ở thế k thứ 12. Mùa hạ. cn cây sơn ở Việt Nam là cây thân g nhỏ (tiểu kiều mộc năm thứ 3 đă cắt đƣợc nhựa sơn nhƣng chỉ cho thu hoạch đƣợc 6 năm.1460 của Cr vost Lemari ghi ở trên. . mảnh da th và tráp g qu t sơn. đƣờng kính thân sơn 8 tuổi mới cắt đƣợc nhựa sơn trong 30 năm. Năm 1925 hăng sơn Nhật Bản SAITO – MIZUTA đă đặt đại lý mua sơn tại Hà Nội và Ph Thọ. Hà Nam Ninh. tháng 6. Ngôi mộ cổ Việt Khê ở Thủy Nguyên. Tóm lại. Kết quả cho thấy những công cụ nghề sơn c ng giống nhƣ ở mộ Đƣờng Dù gồm các thố (đồ đựng bằng sơn có trang trí hoa văn nghệ thuật Đông sơn. chổi qu t sơn. nông cụ. có nhiều hiện vật đồ đồng.Loại sơn này thuộc loại hnh g lớn (đại kiều mộc trồng ven các đƣờng giao thông nông thôn.Thời Pháp thuộc trƣớc 1945 Trƣớc kia Việt Nam đă xuất khẩu sơn sang Nhật Bản t? năm 1895. cây sơn mọc tự nhiên hay gieo trồng ở Việt Nam (Rhus succedanea L.

Thanh Thủy. Phù Ninh từ 3124 ha (1939 tăng lên 4400 ha (1943). Theo tài liệu của U ban hành chính tỉnh Ph Thọ. Lâm Thao. Đồn điền Cà phê De Monpezat (hiện nay là Công ty Chè Sông Lô ở Tuyên Quang đă trồng sơn thực nghiệm ở km 5.Năm 1969.8 94. Hà Sơn Bnh đă có kế hoạch phục hồi nghề trồng sơn. Đồng thời cn phát triển nghề thủ công mỹ nghệ tại nông thôn và thành thị để khơi luồng tiêu thụ nhựa sơn. Diện ticch và sản lƣợng sơn do Mậu dịch thu mua đƣợc nhƣ sau: Diễn biến nghề trồng sơn Việt Nam Năm 1952 1955 1956 1957 1958 1959 Ha 292 469 305 346 428 Tấn 141.Thơi kỳ Viêt Nam độc lập sau 1945 .Thời kỳ 1981 – 1985. Hà Tuyên.69 229 .9 177. . Sơn Tây và Trạm nghiên cứu thực nghiệm Bảo Lộc ở Lâm Đồng. cây sơn d n d n đƣợc phục hồi ở Ph Thọ nhƣng chỉ bằng 50% diện tich cỹ. các tỉnh Vĩnh Ph . năm 1969 đƣợc xem là năm đạt sản lƣợng sơn cao nhất 600 tấn. Chiến khu Việt Bắc bị bao vây kinh tế. sản lƣợng nhựa sơn cao nhất ở Ph Thọ.Đến năm 1951. Cây sơn đƣợc phục hồi ở Ph Thọ nhƣng chỉ bằng 50 % diện tích c (Ủy ban hành chính Ph Thọ . Nhƣng trong giai đoạn 1976 – 1980 diện tích cây sơn lại giảm s t mạnh và chỉ còn 150 tấn/năm. Hoàng Liên Sơn.Ngƣời Pháp đă rất quan tâm nghiên cứu trồng sơn tại Trạm nông nghiệp Ph Thọ và Thủ Pháp thuộc Viện Khảo cứu nông lâm nghiệp Đông Dƣơng ở Ba V . . trong những năm kháng chiến chống Pháp làm cho đồi sơn biến thành đồi sắn.Thanh Ba. Diễn biến sản lƣợng (tấn nhựa sơn theo thống kê hồi Pháp thuộc nhƣ sau: Nă 192 192 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 m 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tấn 101 916 106 115 121 119 143 160 193 171 172 158 7 3 0 4 1 4 3 8 4 1 . . .Sau năm 1945 nghề trồng sơn Việt Nam sa s t nghiêm trọng v không xuất khẩu và không suôi thuyền về vùng đồng bằng đƣợc. Mậu dịch quốc doanh khơi thông luồng tiêu thụ sơn về đồng bằng và Khu 3 Khu 4 c .

Hiện nay gia đnh ông Sơn đă có 5 nƣơng sơn với hơn 4000 gốc.Ph Thọ có 13 trong số 20 xă có trồng cây sơn với tổng diện tích là 402. ở xă Thọ Văn. Theo Báo Công nghiệp. đƣợc Tổng cục tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng Nhà nƣớc công nhận và ban hành TCVN số 1612-75. Ông Nguyễn Minh Sơn. Do trồng sơn rất nhiều hộ trong xă Thọ Văn tại ch thiếu ăn đến nay đă sắm đƣợc đ y đủ tiện nghi trong nhà nhƣ ti vi. huyện Tam Nông . Gia đnh ông Sơn đ u tiên trồng môt nƣơng khoảng 500 gốc nhƣng chỉ đủ ăn.2kg cho m i l n thu hoạch với mức giá tại vƣờn là khoảng 50 đến 60. 99 ha.Năm 2002. năm 1995 đề tài đƣợc tham gia Triển lăm khoa học kỹ thuật “World Tech 95” tại Thái Lan và Triển lăm Thành tựu KHKT toàn quốc của Việt Nam do Bộ KHCNMT tổ chức. cố gắng “len lỏi” vào thị trƣờng Tây Âu và khu vực ASEAN th bị chê chất lƣợng k m nhƣ “cong vênh”. đă tiêu thụ ph n lớn sản lƣợng nhựa sản xuất ra.Thời kỳ 1989 . M i ngày thu hoạch ở một nƣơng đƣợc 1. Xuất khẩu hàng sơn mài mỹ nghệ và các mặt hàng mỹ nghệ khác nhƣ gốm sứ mây tre cả năm chƣa đƣợc 10 triệu USD. các mặt hàng này đă có bƣớc nhảy ngoạn mục 400 triệu USD. năm 2005.Thực trạng những năm đ u thập k 90 thế k XX. sản lƣợng dao động từ 1.1995 các mặt hàng đồ sơn mài. xe máy. đồ g gia dụng không xuất khẩu đƣợc sang th? trƣờng Đông Âu. “rạn mặt”. cơ quan thông tin của Bộ công nghiệp. bị trả về hàng loạt. huyện Tam Nông cho biết: “Cây sơn cho đều sản phẩm quanh năm. ở thời điểm năm 2000. đời sống đƣợc cải thiện rơ rệt. dự kiến là 600 triệu USD và 2010 khoảng 1 t USD v đă giải quyết đƣợc hiện tƣợng cong vênh. Trong khi đó. Đặc biệt là mấy năm .8 kg tới 2.8 kg sơn.000đ/kg. . Xă Thọ Văn bây giờ có tới 99% số hộ trong xă là trồng sơn. Dựa trên kết quả sản xuất sơn then và v?c. Số vốn 12 triệu vay ngân hàng đă trả hết. nhƣng thị trƣờng xuất khẩu nhựa sơn sang Trung Quốc qua con đƣờng tiểu ngạch. rạn mặt. gia đnh mạnh dạn vay vốn của ngân hàng trồng thêm hơn ba ngàn gốc cây sơn nữa.1. Bƣớc sang năm 2003.. trong đó sơn cho nhựa khoảng một nửa. Sản phẩm làm ra đều đạt chất lƣợng cao. . Giá sơn có thể dao động nhƣng giá trị 1kg sơn luôn tƣơng ứng với 15 – 20 kg gạo”. mặt hàng sơn mài thủ công mỹ nghệ đứng trƣớc tnh trạng thị trƣờng Đông Âu bị mất.5 . Ông Thanh tác giả của đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn then và vóc truyền thống” đă áp dụng thành công vào sản xuất của nhiều cơ sở làm đồ mỹ nghệ.

. đem lại kết quả độ bóng đẹp kèm theo chiều sâu nhƣ tranh nổi.. di tích cố đô Huế v. Thái Lan.000 tấn mủ. nghiên cứu biện pháp tuyển chọn. Kết quả khảo sát mới đây trên các hiện vật g sơn có khoảng vài trăm năm tuổi do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thực hiện cho thấy: so sánh các hiện vật có độ tuổi tƣơng ứng của Việt Nam với các hiện vật của Nhật Bản. khắc phục đƣợc t nh trạng mặt tranh sơn mài bị rạn. diện tích cây sơn ở Tam Nông lên tới 1. chấn hƣng văn hóa dân tộc. độ sáng của sơn Tam Nông có ƣu thế vƣợt trội. có tới 12 năm lăn lộn trong thị trƣờng sơn. Chùa Th y. Với tranh sơn mài truyền thống. Tuy nhiên sơn Tam Nông có thời gian khô dài hơn và phải khô trong môi trƣờng ẩm. khi gặp cƣờng độ ánh sáng thay đổi th làm cho độ đậm nhạt của bức tranh c ng đổi màu theo. thể hiện sự sống động và hồn của bức tranh.500 ha. Lớn lên ở vùng sơn. thuở b sống nhờ vào cây sơn. Lào.v.Giữa năm 2004. không cong vênh v..nay. Trong cuốn Niên giám mua sơn của Nhật Bản hiện v n cn số liệu nhập khẩu sơn Tam Nông hàng năm và những bức ảnh về cảnh ngƣời dân Tam Nông tấp nập gánh sơn xuống tàu buôn Nhật Bản tại b?n phà Ngọc Tháp. khi nhiệt độ xuống tới 4 độ C th bị quánh . Theo tiêu chí đánh giá của ngƣời Nhật. sơn Tam Nông Ph Thọ hơn hẳn sơn của Nhật Bản và Trung Quốc về độ bám. UBNND tỉnh Ph Thọ ra quyết đ?nh phê duyệt đề tài “Điều tra. ví dụ nhƣ đă áp dụng ở Chùa Hƣơng. các danh lam thắng cảnh. các di tích văn hóa đƣợc trùng tu nâng cấp rất nhiều. Campuchia th các . là ngƣời Việt Nam duy nhất đƣợc mời dự hội thảo về “Đóng góp của cây sơn Việt Nam vào sự phát triển nghề sơn ở một số quốc gia trên thế giới” do Viện nghiên cứu quốc gia Nhật Bản phối hợp với Đại học Mỹ thuật Tokyo tổ chức tại Nhật Bản. Thời kỳ hoàng kim. Ngƣời thông thạo về cây sơn và số phận thăng tr m của cây sơn ở Tam Nông phải kể đến ông Dƣ Kim Thông. độ bền.đây là nhƣợc điểm chính của sơn Tam Nông.v. sản phẩm của đề tài này đă đƣợc áp dụng vào công cuộc trùng tu.. phục tráng và quy tŕnh kỹ thuật sản xuất thâm canh cây sơn đỏ tại Tam Nông”. sản lƣợng g n 1.200 – 1. Đặc biệt.. .

Một ƣu điểm khác . có những vƣờn đƣợc trồng rất xa nhà của ngƣời chủ vƣờn. Nếu ai đă từng 10 năm trở về trƣớc có mặt ở Tam Nông. mùn cƣa. cây bạch đàn v n lấn lƣớt cây sơn. ?t bong rộp.000 đ/kg. Độ bền của hiện vật g sơn Việt Nam còn do kỹ thuật xử lý cốt g khá đặc biệt qua các công đoạn hom.. theo các chuyên gia là do những ngƣời thợ sơn Việt Nam sử dụng mủ sơn nguyên chất đă tách nƣớc. Địa phƣơng này hiện còn giữ đƣợc 2 giống cây sơn q y của vùng nhiệt đới là giống sơn đỏ (sơn riềng và sơn trắng (sơn ngái . thí bằng các chất liệu: sơn nguyên chất. Bao giờ vùng sơn khởi sắc? Ngày nay.Ngay ở những xă g n trung tâm huyện. 30% trong số đó là những vƣờn mới đƣợc gây dựng kể từ khi ngƣời dân thấy mủ sơn có giá. Tam Nông có khoảng 1. Thời bao cấp. Phải chờ 1 đến 2 năm nữa những vƣờn sơn này mới đƣợc thu hoạch.000 đ/kg (tƣơng đƣơng với 17 – 20 kg gạo . Nhƣợc điểm chủ yếu của loại sơn này là ròn nên sản phẩm k m bền. Không ít nhà sản xuất đă chuyển đổi sang sử dụng sơn polycite nhập từ Nhật Bản.hiện vật g sơn Việt Nam v n giữ đƣợc độ bóng mƣợt. Với nhiều gia đ nh nông dân ở Tam Nông hiện nay. 1 kg mủ sơn đang ổn định ở mức 50. Sơn polycite đƣợc điều chế từ nguyên liệu là sơn ta của Việt Nam. cây sơn cho mức thu nhập cao nhất so với các loại cây khác. ở Tam Nông hiện nay đa số các vƣờn sơn đều nhỏ. bó. bây giờ khi trở lại hẳn đă thành “ngƣời lạ”. C ng v vậy mà đến nay Tam Nông mới phủ kín 140 ha đất đồi bằng cây sơn.400 ha đất đặc biệt thích hợp để phát triển cây sơn. thời điểm này có thể coi là thời kỳ hoàng kim của cây sơn. những ngƣời thấu hiểu giá trị của công nghệ sơn mài truyền thống Việt Nam mới sử dụng sơn ta. Đối với ngƣời dân Tam Nông. Theo thời giá hiện nay. nứt dăm bề mặt hơn. cây sơn không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà đă là cây làm giàu. chỉ những cơ sở sản xuất sơn mài có uy tín. Trên đất đồi. mủ sơn Nhật Bản. Trung Quốc và một số nƣớc khác. Đất tốt và thuận đƣờng đi lối lại đă dành cho cây bạch đàn. trong khi cây bạch đàn với chu kỳ k o dài 7 năm c ng chỉ cho thu nhập 4 triệu đồng/ha/năm. Loại sơn này có ƣu điểm là không gây dị ứng da. vải màn. có thời điểm lên tới 60. màu sắc tƣơi. giao thông thuận lợi.. màu sắc lộng l y. 1 ha cây sơn theo thời giá hiện nay có thể cho thu nhập 12 triệu đồng/năm. Nguyên nhân. lại khô nhanh trong môi trƣờng bnh thƣờng. độ bóng cao. mủ sơn đƣợc xác định là một mặt hàng xuất khẩu đối lƣu th giá 1 kg mủ sơn bằng 12 kg gạo. để phân độ và pha chế theo một công thức riêng.

nêu vai trò của những thƣơng lái thu mua sơn không đƣợc coi trọng. (trích Bulletin administratif du Tonkin – Ann?e 1918 . Hà Nội . bổ nhiệm Giáo Sƣ Auguste Chevalier. nếu Tam Nông v n chỉ có sản phẩm sơn ta truyền thống th sự phát triển của vùng sơn v n chƣa bền vững. nhất là những nghiên cứu về cây cà phê. Trạm này có nhiệm vụ nhập nội thu n hoá và nghiên cứu những cây có lợi ích nông lâm nghiệp. . * Tiếp theo đó là Nghị Định 398 của Thống sứ Bắc Kỳ Bourcier Saint Chaffray ngày 21 tháng 6 năm 1918 về thành lập Trạm nghiên cứu nông lâm nghiệp Ph thọ gồm có 4 Điều. tỉnh Ph Thọ c ng đă có văn bản yêu c u các sở chuyên ngành phối hợp với chính quyền huyện Tam Nông điều tra. Sau 2 năm khảo sát GS Auguste Chevalier đă bảo vệ Đề án xây dựng một Trạm nghiên cứu thí nghiệm nông lâm nghiệp tại Ph Thọ (Station exp rimentale agricole et forestière de Ph Thọ .Tập san hành chính Bắc Kỳ năm 1918. III .của sơn polycite là giá khá rẻ chỉ bằng khoảng 2/3 giá sơn ta và đang từng bƣớc chiếm ƣu thế trên thị trƣờng Việt Nam. Tuy nhiên. cây có d u và cây sơn Bắc Kỳ.ĐẶC TÍNH SINH VẬT HỌC CÂY SƠN VIỆT NAM Ngƣợc dòng lịch sử * Sau khi Francis Garnier chiếm đóng thành Thăng Long của triều đ nh Nhà Nguyễn khiến cho Hoàng Diệu phải tự v n năm 1888. phố Tràng Thi. làm Tổng thanh tra các Sở nông lâm nghiệp Đông Dƣơng của Pháp (Indochine Francaise . Toàn quy?n Albert Saraut đă ban hành Nghị Định ngày 6 tháng 6 năm 1916. Tam Nông đặt chỉ tiêu đƣa diện tích cây sơn lên 500 – 600 ha với t trọng chiếm khoảng 20 – 30% GDP của huyện. đ?a phận huyện Phù Ninh và phủ Lâm Thao một Trạm nghiên cứu nông lâm nghiệp mang tên “ Trạm nghiên cứu Ph Thọ “. Đế quốc thực dân Pháp đă tiến hành ngay công cuộc khai thác Đông Dƣơng theo kiểu của Đế quốc Hà Lan và Anh ở Indonesia và India. tại Cục Lƣu trữ. Điều 1 – Nay thành lập tại tỉnh Ph Thọ. theo của các chuyên gia kinh tế nếu đ u ra tiêu thụ nhựa sơn không đƣợc tính toán chu đáo. cây chè. Trong kế hoạch phát triển từ nay đến năm 2005. lập quy hoạch vùng sơn và xây dựng những dự án cụ thể để sớm thực hiện. Mới đây. công tác tại Viện Bảo tàng thiên nhiên Paris (Mus um d’ Histoire naturelle de Paris Trƣởng phái đoàn thƣờng trực khảo sát những cây trồng và vƣờn thí nghiệm của Bộ Thuộc địa.

1 Phân loại thực vật .C. Vơ Văn Chi. Nó s đƣợc dùng cho những thí nghiệm tái sinh hay khai thác rừng. Dƣơng Đức Tiến đă định tên cây sơn Ph Thọ là: Toxicodendron Succedanea (L.Đất đai trụ sở của Trạm nằm trong ranh giới các mốc ghi trong Biên bản của một Ban thành lập theo Nghị Định ngày 12 tháng 1 năm 1918 nói trên. Hai giống sơn bản địa này khác hẳn giống sơn Rhus vernicifera D. Đi?u 4 – Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Thƣơng mại. Điều 3 – Diện tích rừng trong khu vực đất đai của Trạm và hiện nay nằm trong khu vực rừng bảo tồn. Việt Nam. Phạm Hoàng Hộ. s đặt dƣới sự kiểm soát của Giám Đốc lâm nghiệp Phan Lƣơng. Ấn Độ (Cachemire.1934 . Còn cây sơn miền Nam và Campuchia có tên gọi là M lannorea Laccifera Pierre. Giám Đốc Sở Lâm nghiệp và Sở Địa chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này trong phạm vi chức nămg nhiệm vụ quy định của Sở. Sikkim. Sau đó các nhà thực vật học nhƣ Lecomte. Tardieu Blot.Đi?u 2 . Lecomte (1908 .Theo nghiên cứu của H. Gănđơn và N pal đều có cây sơn. Các nƣớc Myanmar. Kết quả điều tra của ch ng tôi trong năm 1959 trong sản xuất của nông dân ở Ph Thọ thế có ba dạng chủ yếu là: . cây sơn Ph Thọ có tên khoa học là Rhus Succedanea.trong đó Việt Nam và Trung Quốc là hai nƣớc sản xuất sơn nhiều nhất trên thế giới (Cr vost Charles. Piere Domart. Linn .. Cr vost Lemari . Dumoutieri. Var.) Moldenke – Rhus succedanea (Linn?) Ngành Ngọc Lan (hạt k?n Angiospermeae Lớp Ngọc Lan (hai lá m m Dicotyledoneae Bộ Cam Rutales Họ Đào lộn hột Anacardiaceae Chi Rhus Loài Succedaneae .1923 và Pierre Domart (1929 . Trung Quốc. của Nhật Bản. Du Pasquier kỹ sƣ nông học tại Ph Hộ mới mô tả sơ qua hnh thái bên ngi của cây sơn sơn nhƣng chƣa đi sâu nghiên cứu phân loại đến giống sơn (1925 .Carl von Linn đă định tên khoa học đ u tiên cây sơn Ph Thọ là Rhus succedanea Lin. 1905 .

cây thấp. mọc chậm. mặt phiến lá không láng bóng. huyện Lâm thao cây sơn cao 2 -3 m?t. Sơn nhiều chẵng. Sơn dọm.Sơn lá si . màu xanh th m. hnh tán. to.4 % . thƣa. thân mập. Sơn lá trám. cn trên đất tốt nhƣ Đồn Vàng. Sơn lá trám chi m t lệ lớn hơn sơn lá si trong các qu n thể đi?u tra. ph n g cứng bên trong gọi là xƣơng. nhi?u cành cn sơn lá trám cao cây. . Cây sơn con mọc từ hạt mới gieo. chu vi 20 -28 cm. cây cao. dày. lóng dài ph n lớn là sơn xấu phải nhổ đi khi tỉa sơn con mới mọc. mặt phiến lá bóng láng. 4 chẵng (1. theo kiểu phân cành một trụ nhi?u t ng. dƣới gốc to có đƣờng kính 6 – 9 cm. màu trắng gọi là sơn b u giác. Cổ Ti?t. h nh thái lá giống lá cây si (Ficus . chất lƣợng sơn k m ít mặt d u (lacool . . tại th? xă Ph Thọ cây sơn cao 5 -6 m?t. huyện Thanh Sơn. c? đoạn mọc x?t nhau nhƣ cây bàng. vỏ sơn có đặc điểm nhƣ sau: Chiều dày 5 – 6 mm. Cành ngang phân bố không đ?u trên thân. nhanh. nhỏ. Dạng thân thẳng đứng. mặt cắt ngang t n không đều. Sơn lá si thấp cây. huyện Tam Nông. đang thu hoạch nhựa sơn cao 2 -3 m. mỏng. lá giống lá cây trám.8 % . có nơi đến 8 mm gọi là sơn tốt. 3 chẵng (6. hay sơn ngố là những loại sơn cao to da mỏng không có hay rất ít nhựa. màu trắng. cành nhỏ.1 % . (Canarium . Cây sơn con đỏ tía. ít cành. mọc thẳng. Độ mềm khi cắt vỏ sơn. sơn ngố hay sơn dọm chỉ chiếm t lệ nhỏ trong các nƣơng sơn sản xuất điều tra. lóng ngắn. cao vóng. da cứng khô cắt là cây sơn xấu ít nhựa. nhựa ít nhƣng chất lƣợng tốt nhiều mặt d u (lacool gọi là sơn mặt d u.Vỏ thân (da + Vỏ (da cây sơn chứa những ống tiết nhựa. c? m lá đ?u. mọc tự nhiên cao 5 – 8 m. màu xanh nhạt. dễ cắt (ngọt dao là cây sơn tốt nhiều nhựa. thống kê tại đồi sơn Ph Hộ (1954 c? những t lệ sau đây: 1 chẵng (57 % . mọc khỏe. Thân phân nhánh liên tục.Thân cây sơn gồm 1 – 4 thân nhỏ (chẵng . thành một hệ thống cành và chồi. . nhựa nhiều. to. lên ngọn nhỏ d n. hứng nhựa. Trên đất xấu Tiên Kiêng. 2 Hnh thái giải ph u a) Thân và cành Cây sơn thuộc nhóm cây g nhỏ. 2 chẵng (34. ít hoa quả. nhiều hoa quả. mọc xiên. ngọn màu đỏ nhạt ph n lớn là sơn tốt nhiều d u. tốn công cắt nhựa sơn.

Độ nhẵn vỏ xù x tốt hơn vỏ nhẵn. khí khổng và hạt cây sơn.65 5. Lê thị Phái Trƣờng Đại học bách khoa năm 1979. lá. Do đó nhựa sơn đƣợc dùng để sơn trên . vỏ cứng vỏ nhẵn là cây sơn xấu ít nhựa. vỏ mềm.25 26. d y da. Nguyễn Đăng Phong và Nguyễn Bá (1961 đă nghiên cứu giải ph u ba m u vê cây sơn trồng thí nghiệm tại Ph Hộ. tủ trọng chất nhựa là 1. cây sơn to tán. không tan trong những dung môi thông thƣờng. nhƣng rất bền vững. Theo kinh nghiệm nông dân.M u sắc da m u hồng nhựa nhiều mặt d u tốt hơn da m u xanh ít mặt d u. trên mặt h nh thành một lớp màng rất mỏng đen nhánh. chi nên phải hái bỏ đi chùm quả lấy về đun bếp cho cây sơn chẩy nhiều nhựa. g n giống hnh quả tim (9 x 8 mm . tháng tƣ nở rộ. h nh dẹt. có mùi hơi chua của adid buturic để sau 3 -4 năm có mùi chua nhƣ dấm.27 %. Theo Brooks. 3 Sinh hóa nhựa sơn Nhựa sơn cn đƣợc ít các nhà sinh hóa ch trọng nghiên cứu.Hoa sơn bắt đ u mọc từ tháng ba âm lịch. thân nhỏ. . to cây. + Giải ph u vỏ và thân Pierre Domart (1929 đă giải ph u thân. xù x là sơn tốt nhiều nhựa .8 4 -5 5-6 (mm) .151 ở nhiệt độ 18 0 C. Năm 1959 Nguyễn Quy tại Cục Kiểm nghiệm Trung Ƣơng và Tr n Vĩnh Diệu. Khi tiếp x c với không khí. Sau đó đến Pháp gồm có Bertrand (1834 và Georges Brooks (1934 .Quả sơn thuộc loại hạch.75 18. Đây là kinh nghiệm dân gian chọn giống sơn tốt xấu. Hàm lƣợng acid acetic là 0.5 – 2. Ishimatsu đă nghiên cứu sớm nhất tại Nhật Bản. Kết quả cho thấy: Giải ph u vỏ sơn Tuổi sơn 4 5 6 Chiều dày vỏ 2.10 Khi h nh thành quả hạt huy động nhiều nhựa làm cây sơn lá vàng rụng h o. vỏ xanh. hạt nhỏ nhƣ hạt đ xanh. còn cây sơn tán nhỏ. Một chùm quả nặng trung bnh 30 gam. hạt lớn nhƣ đ tƣơng. chất nhựa chuyển màu nâu. Năm 1892 S. ngay cả ở những dung môi acid hay alcalin. chia ra: Quả sơn Cành Hạt Vỏ 31. trong cuốn sách Chất laccase và laccol “ Nhựa sơn màu trắng sữa. các nốt s n sùi là các l vỏ (b khổng . da mỏng. c ng đă thông báo kết quả nghiên cứu đ u tiên về nhựa sơn Việt Nam.

4 Sinh trƣởng phát triển Cây sơn là cây lâu năm trung niên có hai chu kỳ phát triển: chu kỳ lớn và chu kỳ nhỏ. Brooks. còn có phƣơng pháp cảm quan dùng cha khuấy và phƣơng pháp nấu sơn. Kết luận của tác giả là: h n laccophenol của sơn ta chỉ bao gồm một cấu tử chủ yếu là laccol au một thời gian lắng đọng tự nhiên 2 -5 năm dùng toluene tách lấy ph n laccol kỹ thuật rồi tiếp tục bảo quản 6 – 12 tháng th tạo thành oligomere laccol có t lệ thuận với thời gian (hàm lƣợng và khối lƣợng phân tử . Chu kỳ nhỏ bao gồm các thời kỳ phát triển hàng năm nhƣ hạt nẩy . hàm lƣợng liên kết đôI và khối lƣợng phân tử. xác định theo phƣơng pháp của Brooks nhƣ sau: Laccol 25 – 36 % Glucid. Caaus tạo h?a học của laccase là prot in đồng. Phƣơng pháp phân tích laccol Ngoài phƣơng pháp phân tích hóa học chính quy.mặt g . dùng trong thu mua sơn tƣơng đối đơn giản để đánh giá phẩm cấp. laccaase của sơn ta cao hơn sơn Nhật Bản khoảng 4 l n. Chu kỳ lớn bắt đ u từ khi tế bào thụ tinh phát triển thành hạt sơn đến khi cây già c i rồi chết. ết quả phân tích thành ph n nguyên tố. giấy xi măng … thành một màng mỏng đen nhánh rất bền vững”. men 21 – 22 % Laccase và tạp chất Nƣớc 39 – 40 % Ph n chứa glucid. hàm lƣợng nhôm hydroxyphenol. Công thức hóa học của chất laccol (urushiol là R=(CH2)14CH3 hay R=(CH2)7CH=CH(CH2)5CH3 hay R=(CH2)7CH=CHCH2CH=CH(CH2)2CH3 hay R=(CH2)7CH=CHCH2CH=CHCH=CHCH3 hay R = (CH2)7CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH2 Theo kết quả nghiên cứu của Tr n Vĩnh Diệu và Lê Thị Phái (1979 thành ph n nhựa sơn Hạ a ở Ph Thọ (cây 5 tuổi bảo quản trong b nh thủy tinh màu có nắp đậy kín. tiêu chuẩn phân loại theo kinh nghiệm lâu năm và định giá thu mua. kim khí. giấy vải. phù hợp với công thức của G.

mọc chồi. cà phê. cây sơn vừa mọc lá.. Cây sơn trồng để cắt nhựa. phải đi từ l c mặt trời chƣa mọc. gây dị ứng. gắn với sản lƣợng và chất lƣợng nhựa sơn. vùng đồi dốc thoải. chống xói ṃn Cây sơn là một loại cây lấy nhựa. ra hoa kết quả… Hai chu kỳ này quan hệ chặt ch với nhau. gặp phải hơi sơn là xƣng phồng nhƣ con ḅò mộng. vừa ra hoa kểt quả. sơn hố. b Giai đoạn sơn hố c Giai đoạn sơn rạ d Giai đoạn sơn kinh doanh e) Giai đoạn sơn già 2/ Chu kỳ phát triển nhỏ hàng năm Bao gồm hai quá tŕnh xen k . cao su . Mƣa to gió lớn gây xói mòn nghiêm trọng. chu kỳ nhỏ đƣợc thực hiện trên cơ sở chu kỳ lớn.. có khi làm đổ rạp cả một nƣơng sơn. sinh thực (tuổi riêng bao giờ c ng tiến hành trên cơ sở của chu kỳ lớn (tuổi chung của cây sơn. mọc lá. a Giai đoạn hạt giống. v gặp nắng là sơn ngừng chảy. Cứ 3 – 4 ngày phải cắt một l n gọi là một cữ. Đặc điểm khí hâu đất đai vùng sơn Ph Thọ: . Trong các biện pháp phát triển c n đặc biệt ch ý đên chất lƣợng nhựa sơn. để nƣớc mƣa không chảy vào nhựa sơn. Cây sơn ƣa trồng trên đất đồi thoải. 1/ Chu kỳ phát triển lớn. Thời gian cắt sơn không phụ thuộc vào giờ hành chính. chỉ c n bảo quản tốt là sử dụng đƣợc ngay.m m.KỸ THUẬT TRỒNG SƠN A. nếu vô tnh gặp mƣa phải bảo quản riêng v bị chua. Nhƣng sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy ngƣời. hay là sinh trƣởng của các cơ quan dinh dƣ?ng. Vùng đồi có những trận mƣa rào lớn. nhựa sơn không phải chế biến phức tạp. cho nên phải khoán công hái sơn hiệu quả. nhƣng trên cây sơn non (tuổi chung nhỏ có ít hoa quả hơn trên cây sơn già (tuổi chung lớn hơn. IV . có những phụ nữ không bị dị ứng với sơn. Thí dụ cùng một hiện tƣợng ra hoa kết quả từ tháng 3 – 8. Gồm năm giai đoạn hạt giống. không đƣợc cắt sơn trời mƣa. Nhựa sơn có chất laccol rất độc với da. đi qua một buổi cắt sơn. Đặc điểm kỹ thuật (cây trung niên. sơn rạ sơn kinh doanh và sơn già. nhất là phụ nữ da non. Khác chè.

Thanh Thủy. Đào Xá. Vơ Lao. mùa hạ nắng nóng và nhiều mƣa. Theo kinh nghiệm sơn 3 giêng (3 l n tháng giêng . ngă ba sông Lô. Khí hậu là khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc biệt.Vùng Thanh Sơn. . Vạn Xuân.Cây sơn Ph thọ đƣợc trồng tại Việt Tr . Cành sơn già hết nhựa đă chặt làm củi đun b?p a Kỹ thuật cắt sơn phải đảm bảo. Cắt sơn có liên quan chặt ch với sản lƣợng. sông Chẩy. Đồn Vàng. Thu hoạch nhựa sơn Cắt sơn hứng nhựa là mục đích cuối cùng của ngƣời trồng sơn. b Chăm sóc sơn trong thời gian thu hoạch. mới đủ tuổi cắt nhựa. Lâm Thao. mùa đông lạnh cuối mùa r t ƣớt với hiện tƣợng mƣa phùn đặc sắc. kịp thời mới k o dài đƣợc nhiệm kỳ kinh tê và hiệu quả tối ƣu. . Vinh Quang. Chí Tiên. .Vùng Ph Hộ.Phƣơng pháp cắt sơn hợp lý phải đảm bảo bốn yêu c u sau đây: Cắt đƣợc nhiều nhựa nhƣng phải điều ḥòa đƣợc mâu thu n giữa sản lƣợng và chất lƣợng . có 3 vùng sơn ở tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng. nhiệm kỳ kinh doanh và hiệu quả kinh tế của cây Sơn. Chu Hóa . ngă ba sông Hồng đến Đoan Hùng. . Phải đào tạo một đội ng cắt sơn.Vùng Tiên Kiên.Thời kỳ và tuổi thu họach nhựa sơn. có kỹ thuật giỏi. 1/ Cắt sơn. Ở Vĩnh Ph . Phù Ninh. Cổ Tuyết. Ph Lộc. gắn với chế độ tiền công tiền thƣởng thích đáng. Mê Linh ở Tam Nông. . Thanh Ba. chất lƣợng sơn.

Dụng cụ chuyên dùng cắt sơn Dụng cụ cắt sơn. chiều dài 18 – 20 cm. dụng cụ chứa đựng sơn làm bằng te hay g . đóng thành váng đen rất hao sơn. Không để mặt sơn trực ti?p với không khí để tránh ô xy hóa. 2/ Bảo quản vận chuyển nhựa sơn. không đƣợc dùng kim khí. chi?u rộng 4 – 5 cm. phải đậy nắp nhẹ bằng tre và giấy bản mỏng. sống dao dày để dễ gh khi cắt vỏ sơn. Các sải sơn phải bảo quản chu đáo. cha cau v?t sơn. .. nẳn đựng sơn. lƣỡi sắc m i nhọn. chóc (vỏ hến hứng nhựa sơn chảy sau khi cắt sơn Dao cắt sơn. là dụng cụ chủ yếu giống nhƣ con dao bài mỏng lƣỡi.

Hanoi. ?tude botanique et pharmacognosique. Crévost Lemarié (1927). NXB Herman và Công ty. H. màu vàng rơm. R. Sơn nhị nặng ch m xuống đáy. tr t riêng chộn với mùn cƣa. Sơn mặt d u. . nếu có màu trắng là đă bị r t h t mặt d u hàm lƣợng 15 – 25 % nƣớc. Men sơn và lắc côn. màu nâu th m rất bongss.Scheneider 6. Catalogue des produits de l’Indochine Tome ideo. (Sơn Đông Dƣơng. hàm lƣợng nƣớc 40 – 45 %. (Các loài Rhus c? ?ch. Paris Herman et Cie esditeurs.Scheneider. nhựa sơn s lắng đọng thành 4 lớp sau đây: Nƣớc thiếc Nặng nhất. Nghiên cứu thực vật và dƣợc l?. Vận chuyển phải nhẹ nhàng. sơn nhát nhẹ nổi lên trên. vào một sải sơn tích trữ khác. Du Pasquier (1934). chủ yếu là acid uushic màu cà phê sữa nhạt.S. đồ gia dụng tre nứa.Di sản nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. ch m xuống đáy sải sơn. mặt d u đổ riêng. Crévost Charles (1905). 2. chu đáo. 7. Sau 1 năm bảo quản. dùng th a hớt sơn. Tích trữ sau 2 – 3 tháng. Lecomte (1933). Saint Cloud. Editeur H. Rhus succedanea. NXB H. Imprimerie Girault. không đƣợc đổ. màu trắng nhạt hơi vàng. Saint Cloud. hơi nhạt. Pierre Domart (1929). La laccase et le lacool. NXB Girault 5. Paris). Hà Nội .S. Les espèces utiles du genre Rhus. NXB Viễn Đông. Sơn thịt Sơn gắn màu trắng đặc chuyên dùng gắn thuyền g sơn. Renseignements sur l’arbre à laque du Tonkin BEI (Thông tin về cây sơn Bắc Kỳ. Tranh sơn mài . 3. 4. Georges Brooks (1934). hay màu hạt dẻ.@ TƯ LIỆU THAM KHẢO 1. Paris (Những cây sơn Đông Dƣơng. Laque d’Indochine. Nguyễn Thu Thủy (2006). Les laquiers de l’Indochine. Tạp san kinh tế Đông Dƣơng . Sơn giọi Chia làm 2 lớp.a b c d Bảo quản nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu dọi vào sơn. (Danh mục sản phẩm Đông dƣơng. làm chất gắn mạch g đáy thuyền rất bền chặt. Flore g n rale de l’Indochine Tome II (Thực vật ch? đại cƣơng Đông Dƣơng .

1962). 14. Tập san nghiên cứu Đất phân số 7.Thanh Yên 07/10/2003 – Google 2008. 19. Một số tính chất vật lý và hóa học của đất trồng chè và sơn ở Trại chè nghiệm Chè Ph Hộ. 9. Địa chỉ đỏ . . Sơn ta. NXB Khoa học kỹ thuật. NXB Khoa học kỹ thuật. Lê Thị Phái (1979). tháng 9/1975. 15. Các yếu tố điện phản ứng đóng rắn oligome epoxy bằng laccol. Mộ thuyền Châu Sơn. NXB Khảo cổ học. 18. Lê Thị Phái (1979). Vơ Văn Chi. Phân loại thực vật. Tạp chí hóa học. Vũ Ngọc Tuyên. bản in 1967. Tạp chí hóa học. Những hiện vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng l?ch sử Việt Nam và ngôi mộ cổ Việt Khê. Nguyễn Thị Dần (1980). Những phát hiện mới năm 1972. Trại thí nghiệm trồng trọt Phú Hộ (1949 . Tủ sách Ph Hộ. Hà Nội. Hà Nội. một đặc sản quý của Vĩnh Ph . Viện Khoa học Việt Nam. Hà Nam Ninh. Mus?um National d’Histoire Naturelle Paris V. Lào và Việt Nam. Trần Vĩnh Diệu. Đại Việt sử ký ngoại k toàn thƣ. 20. Hồ sơ báo cáo và nghiên cứu điều tra về cây sơn. Đặc điểm kh? hậu Vĩnh Ph . Tập 17 tháng 2/1979. Trƣờng Đại học Tổng hợp. Fridland (1972). Đinh Văn Kiều. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. NXB Viện Khảo cổ học. Lê Xuân Diệu (1972). Tập 1. Tập 18 tháng 1/1980. Phạm Quốc Quân (1977). 13. 22. 16. Tập san khoa học kỹ thuật Vĩnh Ph . Ban Khoa học kỹ thuật Vĩnh Ph . Trần Vĩnh Diệu. 17. Thanh Yên (2003). Ngô sĩ Liên . K Nhà Lý Viện Khảo cổ học (1961). 21. Những phát hiện mới về nghiên cứu khảo cổ học năm 1977. Thực vật bậc cao. (Thực vật ch? Campuchia. 11. du Laos et du Viet Nam. Viện Khảo cổ học – Viện Bảo tàng l?ch sử Việt Nam. Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm. Lê Huệ (1975). Tập 7. Dương Đức Tiến (1978). 10. Fascicule 2 Annacardiacea. viện Bảo tàng thiên nhiên Paris Quận 5 . Ủy Ban Khoa học kỹ thuật Vĩnh Phú (1983). Flore du Cambodge. Thành ph n và đặc trƣng của lacool trong sơn ta. Bản ch giải bản đồ thổ nhƣỡng Trại thí nghiệm chè Ph Hộ 1/500. Ngôi mộ cổ của những di vật khá đặc biệt ở Đƣờng Dù. 12. Nguyễn Bá (1961).8. Thử tm hiểu một cây công nghiệp quan trọng : cây sơn (Rhus succedanea L. Trần Khải (1962). Tardieu Blot (1962). Trang 356.

Sở Nông nghiệp và Sở Văn hóa thông tin (1983). Bộ Nông nghiệp. Cây cỏ mièn Nam Việt Nam. ViÖn nghiªn cøu khoa häc Thñy lîi. UBHC Tỉnh Phú Thọ (1956). XÝ nghiÖp in Hµ Tuyªn. Tôn Gia Huyên (1980). 37. Những nghiên cứu v? tnh hnh x?i ṃn đất v các biện pháp chống xói ṃòn trên đất dốc trồng cây hàng năm. Viện nghiên cứu khoa học Thủy lợi. 33. 31. 25. Nghị quyết của Ban Thƣờng vụ tỉnh Ủy về quản lý và và sử dụng đất đồi rừng. TËp II. Ban N«ng nghiÖp tØnh VÜnh Phó (1982). Giáo tŕnh kỹ thuật trồng sơn. Cây sơn Hà Tuyên. B¸o c¸o khoa häc. Một số kết luận hƣớng d n về xói ṃn đất trên đất dốc. Bộ Thủy lợi. 36. Quy tŕnh kỹ thuật trồng sơn. 34. Nguyễn Tử Xiêm (1979). Tnh hnh k? hoạch trồng sơn 6 tháng đ u năm 1956. 38. 32. Báo cáo kỹ thuật trồng sơn tại Hội nghị tổng kết trồng sơn 1959. Đỗ Ngọc Quỹ. Lương Đức Loan. Bộ Nông nghiệp. C©y s¬n Hµ Tuyªn. Trại thí nghiệm Chè Phú Hộ (1959). Ph n trồng trọt. Xí nghiệp in Hà Tuyên. Thñy n«ng c¶i t¹o ®Êt. Mét sè kÕt luËn híng dÉn vÒ cascc nh©n tè ¶nh hëng ®Õn xãi mßn ®Êt trªn ®Êt dèc. Viện Nông hóa thổ nhƣỡng. Vò H÷u Giao (1970).1970 . Thủy nông cải tạo đất. Vũ Hữu Giao (1970). Phạm Hoàng Hộ (1970). NXB Nông nghiệp. trƣờng Trung cấp Nông nghiệp. Ty Nông nghiệp Phú Thọ (1959). Ban Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú (1982). 30. Báo cáo khoa học. Quy phạm khai hoang. §µo Kh¬ng. 26.23. Tô Tử Đông (1962). NXB Nông nghiệp. NghÞ quyÕt cña Ban Thêng vô tØnh ñy vÒ qu¶n lý vµ vµ sö dông ®Êt ®åi rõng. Phƣơng án tổ chức sản xuất mặt hàng sơn ta. Trại thí nghiệm Chè Ph Hộ. Đào Khương. 35. 24. XÝ nghiÖp in VÜnh Phó. Cải ti?n kỹ thuật trồng sơn. Tính chất đất đỏ vàng và biện pháp cải tạo. Së N«ng nghiÖp vµ Së V¨n hãa th«ng tin (1983). 29. Những chuyên đề chính về thổ nhƣỡng nông hóa (1969 . Tập II. Đỗ Ngọc Quỹ (1959). Bé Thñy lîi. . Ủy Ban Nông nghiệp Trung Ương (1975). 27. Công ty Liên hiệp xuất khẩu Vĩnh Phú (1980). 28.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.