Bài viết số 5 nghị luận xã hội đề 1:xả rác đề 2: trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn.

Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng việc học và còn phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó đề 3: thuốc lá đề 4: trang phục đề 5: ma túy đề 6 rượu bia đề 7: bạo lực gia đình đề 8:… đ

Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó MB dẫn dắt nêu vấn đề cần nghị luận nhập đề (đưa phần nội dung đề bài vào TB: a/ khái niệm trò chơi điện tử b/ tính hấp dẫn của trò chơi điện tử hiện tượng chơi với số lượng lớn các dạng trò chơi tính hấp dẫn(hình ảnh .đề 2: trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng việc học và còn phạm những sai lầm khác. âm thanh màu sắc nội dung lợi ích: thư giản giải trí c/ tác hại sao nhãng học tập các sai phạm khác sức khỏe kinh tế đạo đức nhân cách cách hành xử d/ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nghiện trò chơi điện tử gia đình nhà trường xã hội .

bản thân e/ biện pháp khắc phục gia đình nàh trường xã hội bản thân KB khẳng định tính chất 2 mặt của trò chơi điện tử liên hệ rút ra bài học cho bản than .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful