P. 1
Benh Truyen Nhiem-dai Hoc y Hue

Benh Truyen Nhiem-dai Hoc y Hue

|Views: 325|Likes:
Được xuất bản bởiHà Thương

More info:

Published by: Hà Thương on Mar 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

BỆNH TRUYỀN NHIỄM

BỘ MÔN TRUYỀN NHIỄM 2008 Chƣơng 1. ĐẠI CƢƠNG

Bài 1. ĐẠI CƯƠNG BỆNH NHIỄM TRÙNG -TRUYỀN NHIỄM

Mục tiêu .1. Mô tả ñược khuynh hướng tồn tại bệnh nhiễm. BsCK2, Ths Phan Quận .2. Mô tả ñược nhiễm khuẩn, sống ký sinh, các tính chất cơ bản của các tác nhân gây bệnh. .3. Mô tả ñược các hình thái dịch, nguồn truyền bệnh, cách thức truyền bệnh. .4. Mô tả ñược cơ chế gây bệnh, cơ chế bảo vệ cơ thể ñối với sự xâm nhập tác nhân gây bệnh. .5. Mô tả phạm vi - mức ñộ nhiễm trùng, ñặc ñiểm lâm sàng,cận lâm sàng bệnh truyền nhiễm. Nội dung

I. DẪN NHẬP Mặc dầu, trong nhiều thập kỷ qua, y học ñã ñi một bước khá dài về những tiến bộ trong ñiều trị và phòng ngừa, nhưng ñến nay bệnh nhiễm còn là nguyên nhân tử vong chính và ñã hế giới. - Sau thế chiến thứ II ñã có hằng trăm loại hoá trị liệu, kháng sinh chống vi khuẩn, virus, lực, an toàn. Song lại xuất hiện các loại vi sinh vật kháng thuốc, thậm chí ở mức báo ñộng. - Một số bệnh gần như bị tiêu diệt tại các nước phát triển, nay bùng phát lại nhiều và nghiêm - Một số tác nhân gây bệnh trước ñây ñã có mặt và gây bệnh nhẹ, nay có những biến ñổi về mặt gây ra SARS-CoV. - Một số tác nhân trước ñây gây bệnh cho ñộng vật nay xuất hiện ở người và có khả năng gây bệnh nặng như Liên cầu lợn, A(H5N1). - Khám phá thêm một số tác nhân gây bệnh mới: xoắn khuẩn bệnh Lyme, HIV/AIDS, viêm gan do vir dần chứng minh vai trò gây các bệnh mãn tính do các tác nhân vi sinh vật; hiện nay, chúng ta tác nhân ñến mức phân tử. - Một số bệnh trước ñây không nghĩ do căn nguyên nhiễm khuẩn nay chứng minh là vi khuẩn như: nhiễm loét dạ dày tá tràng và có thể gây ung thư. - Một lượng lớn bệnh nhân ñang ñược ñiều trị các bệnh nhiễm khuẩn có một tình trạng suy giảm - Tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn do kỹ thuật ñiều trị, tăng tiếp xúc với tác nhân gây bệnh mổ, chọc tĩnh mạch v.v...) hoặc trên niêm mạc (ñặt nội khí quản, thông bàng quang), ñưa vật t thay ñổi vi khuẩn chí ñường ruột do dùng kháng sinh kéo dài. II. NHIỄM TRÙNG - TRUYỀN NHIỄM 1. Nhiễm Trùng & nhiễm khuẩn Nói ñến nhiễm trùng khi tác nhân gây bệnh có thể là virus, chlamydia, vi khuẩn, ký sinh trùng uẩn tức ñề cập nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn. 1.1.Nhiễm trùng là gì ? Nhiễm trùng là hậu quả gây ra giữa tác nhân gây bệnh với phản ứng cơ thể người bệnh khi tác n nhẹ tuỳ vào phản ứng mạnh - yếu của cơ thể, bản chất của tác nhân gây bệnh, phản ánh qua triệ 1.2. Sống ký sinh 2

Tồn tại sống chung hoà bình giữa vi sinh vật và cơ thể người, phần lớn vi sinh vật tồn tại ở rào bảo vệ này, nên không gây bệnh (tụ cầu ở da, corynebacteries ở họng). Sống ký sinh có lợi cho cơ thể nhờ sinh tổng hợp (commenalism: sống cộng sinh) như: E.coli tr phần vào sự tiêu hoá thức ăn và tổng hợp vitamin K, hoặc giúp cho cơ thể người có miễn dịch t Khi cân bằng sinh thái bị phá vỡ (nhiễm trùng nội sinh), các vi sinh vật mới biểu hiện vai tr vượt qua hàng rào bảo vệ ñể xâm nhập các tạng phủ và gây bệnh. 1.3.Tác nhân gây bệnh - Vi khuẩn: Là một tế bào ñộc nhất có khả năng tái sinh một tế bào khác. - Chlamydia: Lớp trung gian giữa virus và vi khuẩn, sống nhờ vào tế bào ký chủ. - Virus: Tác nhân tồn tại và phát triển bằng cách hoà nhập vào gene của tế bào ký chủ, không g của ký chủ. - Nấm bậc thấp: Vi sinh vật ký sinh ở người và ñộng vật, tự tái tạo nấm mới bằng chồi.

- Ký sinh trùng: Sống lệ thuộc vào cá thể của một loài khác. - Prion: (giới thiệu ñể biết) Tác nhân gây bệnh không qui ước (không có acid nucleique), cấu a chuổi peptide. Phương tây người ta nghi prion gây bệnh xốp não bán cấp ở người có tên Creut gủ gây tử vong có tính chất gia ñình. Bệnh thuộc loại hiếm, hằng năm 1/106 cư dân mắc bệnh. N mắc bệnh do tác nhân này gây nên. 2. Truyền nhiễm Bệnh truyền nhiễm là bệnh có tác nhân gây bệnh tồn tại trong một số vật chủ (nguồn truyền bện thụ) qua ñường xâm nhập (ñường vào), bệnh lây trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ một số yếu tố khác i sinh vật gây nên trên một cá thể, trong khi bệnh truyền nhiễm cũng do vi sinh vật gây nên n người mắc bệnh. 2.1.Các hình thái dịch tễ học - Bệnh lẻ tẻ rải rác (sporadic disease): tại một ñịa phương, một thời gian dài có vài trường hệ dịch tễ học. - Bệnh dịch nhỏ: (endemic disease): còn gọi là bệnh lưu hành ñịa phương. Tại một ñịa phương, liên hệ dịch tễ học. - Bệnh truyền nhiễm gây dịch lớn: (epidemic disease): ñây là loại rất dễ dàng lây lan,một thờ hợp bệnh, trên một ñịa bàn giới hạn. - Bệnh truyền nhiễm gây ñại dịch: (pandemic disease): bệnh lây lan nhanh chóng, nhiều người mắc trên phạm vi một quốc gia, một lục ñịa. Đa số bệnh truyền nhiêm xuất hiện dưới dạng dịch nhỏ - lớn (endemo - epidemics). 2.2. Nguồn truyền bệnh: là nơi tồn tại tự nhiên của tác nhân gây bệnh. - Người là nơi chứa tác nhân gây bệnh: người bệnh, người lành mang mầm bệnh. - Nguồn truyền bệnh ñộng vật: ñộng vật bị bệnh, ñộng vật lành mang mầm bệnh; ñộng vật còn là - Vật thể ở môi trường: ñất, nước, không khí cũng chứa tác nhân gây bệnh cho người. Cách ly n uyền nhiễm. 2.3.Cách lây truyền bệnh - Trực tiếp Người lây qua người: bệnh hoa liễu, cúm, lao. Động vật qua người: gặp trong quá trình chăm sóc ñộng vật hoặc bị ñộng vật cắn. Hoặc tiếp xúc các sản phẩm bệnh lý: phân, nước tiểu, máu, nước bọt hoặc các vết thương. Đó là cả. - Gián tiếp 3

Tác nhân gây bệnh cho người qua trung gian một côn trùng, ñộng vật (ruồi, chuột) hoặc một yếu hí, ñồ vải (formite). 2.4. Đường xâm nhập: rất ña dạng như ñường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục, da, ñường máu... III. CƠ CHẾ GÂY BỆNH Nhiễm trùng là hậu quả một tác ñộng hai mặt, một bên là tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể và bên kia là phản ứng cơ thể người bệnh ñối với sự xâm nhập ñó. Tác nhân gây bệnh có khả năng sinh bệnh tuỳ vào bản chất của chúng. Cơ chế bảo vệ của cơ thể người nhờ ñến các phương tiện cơ thể học, phản ứng ñặc hiệu hoặc khô 1. Khả năng sinh bệnh của tác nhân 1.1.Vi khuẩn Có 3 tính chất gồm: ñộc tính, tạo ñộc tố, tạo các enzyme. 1.1.1. Độc tính - Sự kết dính, - Khả năng phát triển và nhân lên, - Kháng lại sự thực bào. + Kết dính: Muốn xâm nhập ñể gây bệnh trước hết vi khuẩn phải dính vào bề mặt của tế bào ñích, theo một cơ chế ñặc biệt, sau ñó sau ñó chúng mới xâm nhập ñược. + Nhân lên & phát triển: Loại vi khuẩn phát triển và nhân lên trong tế bào là ký sinh nội bào ella, Salmonella, Listeria, chúng ký sinh một thời gian dài hoặc ngắn trong tế bào liên võng bào, sau ñó chúng phát triển và nhân lên. Ngoài khả năng gây bệnh, chúng còn gây hiện tượng d Loại vi khuẩn ký sinh ngoại bào bắt buộc là các vi khuẩn như tụ cầu, liên cầu..., chúng có ñộ gây bệnh nặng. Những Riskettsia, Chlamydia nhân lên bên trong tế bào ký chủ, là loại ký sinh nội bào bắt buộ nhưng ñộc tính của chúng gây bệnh chủ yếu là viêm nội mạc mạch máu tại nơi ñộng mạch chia nhá + Kháng lại sự thực bào: Kháng thực bào ñể gây bệnh khác nhau tuỳ loại vi khuẩn. Ví dụ các Sa Vi mới ñề kháng ñược sự thực bào, nhờ có Vi mà nó diệt các tiêu thể thực bào (phagolysosome) typhi không có Vi thì không gây bệnh ñược. 1.1.2. Tạo ra ñộc tố

. kháng hóng thích khi thân vi khuẩn bị tan. .1. . Ký sinh trùng Khả năng gây bệnh rất phức tạp. 2. các lysozyme. có ñược hoặc mất ñi do chịu ảnh hưởng của Plasmide. Pneumocystis carinii). Transposons.Giảm sức ñề kháng tự nhiên khi có thay ñổi về cơ cấu cơ thể học: + Cắt 2 phần dạ dày. vết thương. pH acid củ chống lại sự phát triển của tác nhân gây bệnh. + Đưa phương tiện ñiều trị vào cơ thể (sonde tiểu.1.3. Sống ngoại b ). cho nên cơ thể không ñủ khả năng chống ñở các loại tác cơ hội trong nhiễm HIV/AIDS.Phản ứng của cơ thể: Cơ thể ñáp ứng tình trạng nhiễm khuẩn với phản ứng không ñặc hiệu .phản ứng ñặc hiệu. hoặc bị rối loạn thì nó mới gây bệnh với triệu chứng nặng.Lớp da Vi khuẩn chỉ xâm nhập khi da rách. 1. Phương tiện bảo vệ của cơ thể ñối với tác nhân gây bệnh.1. ñó là các yếu tố hạn chế sự xâm nhập và phát tr 2. ví dụ như . + Độc tố tác dụng tế bào biểu mô ruột gây ỉa chảy (Enterotoxin như ñộc tố tả. dài tuỳ loại virus (gọ ia). nó tồn tại một thời gian dài hủ bị biến ñổi.vài loại E. nhân lên và phát triển trong mô dưới dạng sợi nấm. gây dãn mạch-bong biểu mô da. Sống nội bào (ký sinh trùng sốt rét.Streptolysin O.Ngoại ñộc tố (protein): do vài loại vi khuẩn tiết ra. virus . Phản ứng không ñặc hiệu: xuất hiện sớm .Niêm mạc . chúng diệt khuẩn. tiết niệu: Khả năng bảo vệ thường kém hơn.Strepotokinase: làm tan fibrin . sự xuất hiện ứ trệ các ống thải trong cơ thể ( sỏi mật. .Một số ñộc tố khác: + Toxin erythrogene: ở liên cầu. trong quá trình xâm nhập có thể gây ra phản ứng quá mẫn qua miễn dịch cơ thể. vết thương. Nấm: Nấm gây bệnh nhờ 2 tính chất cơ bản: . sỏi tiết niệu. ñể chống lại sự phòng vệ của cơ thể người bệnh. ñộng vật . bằng phản ứng tạo nên do cơ thể ký chủ.2. ña dạng. 2. + Exfoliatine: ở vài loại tụ cầu. Rào chắn cơ thể học 2.3.Mặt khác. 2.2. ái tính mao mạch da.1.1. vết bỏng. các tế bào ấy có receptor (tiếp thụ quan) ñặc h virus xâm nhập vào bên trong tế bào ñể thực hiện tiến trình sinh học. ñóng vai quan trọng trong sốc nội ñộc tố. Một số virus thì hợp tác với bộ máy di truyền của tế bào ký chủ.Niêm mạc hô hấp: nhờ có biểu mô lông rung ñộng và chất nhầy nhằm thải ra các chất lạ ñược chức năng chống lại sự kết dính và xâm nhập của vi khuẩn và virus trên tế bào biểu mô.) 1. van tim nhân tạo). Acetylase.4. làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng cơ . . catether TM.v. gây hậu quả khác nhau tuỳ hần kinh như: ñộc tố uốn ván.. bạch hầu và lạp trường ñộc (Botulism). làm cho tác nhân gây bệnh lan toả trong mô cơ thể. nhờ vào các Acid nhân tiêu thể virus mới hơn. tuỳ loại vi khuẩn.). các mảng peyer ở ruột và ruột thừa là tổ chức bạch huyết gây bệnh . hoặc côn trùng ñốt. ñông máu rải r .Hyaluronidase: gây tan mô liên kết.Hemolysine: làm tan tế bào . nhu ñộng của ống tiêu hoá. . 2. khuyết tán. 1.Nội ñộc tố (Lipopolysaccharide (LPS) ): ở vi khuẩn gram âm. nằm trên thành vi khuẩn. Tạo ra những enzyme: Vi khuẩn có khả năng tạo một số enzyme.1. Ngoài ra hạch hạnh nhân (A) ở họng.Đó là chất gây ñộc ñối cho cơ thể với lượng rất nhỏ. IgA. các chất tiết như acid hập của tác nhân gây bệnh.. Kết quả làm biến dạng và tiêu huỷ tế bào ký chủ rồi giải phóng những khác.2. sinh dục. chu kỳ sinh học của chúng có một số giai ñoạn xâm nh oạt ñộng cơ quan ñó. coli và tụ cầu v.S: làm vỡ màng bạch cầu. .Xâm nhập.Virus 4 Virus gây bệnh bằng sinh bệnh cho tế bào ký chủ.2. mà ví dụ ñiển hình nguy hại ñến hệ miễn dịch của cơ thể.Phản ứng viêm: . tiếp ñến virus tấn công các tế bào ñích. các acid béo ñược các tuyến mồ hôi tiết ra.Ống tiêu hoá : nhờ có vi khuẩn chí. chúng có thể tạo ra enzyme ñề kháng kháng sinh như Beta-lactamase. 1. tiêm chích.Niêm mạc mắt. Sau khi thâm nhập cơ thể virus vào máu và luân lưu một thời gian ngắn. Lysozyme cũng tham gia tiêu diệt vi khuẩn. .. gây bong da. bỏng.Ngoài ra.

liên quan ñến các bố thể (C3a tại chỗ.). h ADCC diệt các tế bào mang kháng thể (antibody depending cytotoxic cellular: tế bào ñộc tế bà . ñể sau ñó. Kết quả những 5 biến ñổi xảy ra tại các tế bào nội mạc mạch máu. bạch cầu ña nhân trung tính sẽ diệt khuẩn và tiêu và tiêu vi khuẩn). + Hệ thống bổ thể: Là một loạt nhiều proteine (gần 30). bản chất là glycoprotein. giãn mạch. hạch) chức năng diệt khuẩn và thực bào của chúng thì giống bạch cầ chuyển chậm hơn bạch cầu ña nhân và sự thực bào của chúng lệ thuộc rất ít vào các yếu tố cố bào ñóng vai trò thông tin kháng nguyên cho các tế bào thẩm quyền miển dịch. Salmonella. M. Leishmania).G. chúng có thể tấn công trực tiếp tế bào vật chủ có gắn kháng nguyê kích thích tế bào B tạo ra glubolin miễn dịch.E). viêm thường nặng hơn . tiêu protein của cơ và g nề. Bạch cầ tiêu vi khuẩn một cách tự nhiên. Trên lâm sàng. tế bào diệt tự nhiên (natural killer cell). HIV/AIDS).2. khi có sự hiện diện của hage sẽ hoạt hoá Lymphô T (lymphô T ñóng vai trò chủ ñạo của miễn dịch tế bào).kháng t hoá hoặc phức hợp miễn dịch hoà tan (còn gọi là phức hợp miễn dịch lưu hành). ñại thực bào. nấm (Histoplasma..Miễn dịch thể dịch: Đó là các kháng thể. 6 Sự liên kết của chúng với các kháng nguyên tương ứng tạo thành phức hợp kháng nguyên. ngưng kết các khán các tác nhân gây bệnh..2.Sự thực bào: Tại ổ viêm có sự tụ tập bạch cầu ña nhân trung tính.lách.. * Con ñường 3 có thể do sự cố ñịnh của "protein gắn với ñường manose" lên các thành phần ñườn 2. là những glubulin miễn dịch. tạo ra những lổ hổng trên màng bào tương của vi k vi khuẩn neisseria). Thường. mỗi loại có tính chất riêng. Vả lại. Loại miễn dịch này xuất hiện chậm trong nhiễm trùng lần ñầu. IL6. là qua cơ chế miễn dịch thể dịch và tế bào. Tuỳ trường hợp mà các kháng thể này có khả năng ngưng kết vi khuẩn.kháng thể khởi phát. Cryptococcus neoformans. . có 5 loại (A. . Có 3 con ñường hoạt hoá hệ thống bổ * Đường ñầu tiên là ñường tắt do nội ñộc tố và các polysaccharide vi khuẩn khởi phát sự hoạt * Đường thứ hai là ñường cổ ñiển do phức hợp kháng nguyên . trong các tổ chức ( trong phế na hoặc cố ñịnh (ở gan. tạo nên một miễn dịch ñề kháng không dịch ñặc hiệu khởi phát sự hoạt hoá của hệ thống bổ thể. Cơ chế miễn dịch này là quan trọng ñối với nhiều tác nhân gâ i khuẩn (Mycoplasma. Phản ứng ñặc hiệu Cơ bản là ñáp ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể người bệnh ñối với tác nhân gây bệnh. hoặc giúp Macrophage diệt vi khuẩn gây bệnh. Chlamydia. . ký sinh trùng (Toxoplasma. + IgD: tăng lên trong các nhiễm khuẩn mạn tính nhưng không ñặc hiệu cho một loại nhiễm khuẩn thụ thể cho kháng nguyên. ñể tạo nên những phản ứng viêm xuất hiện trong vài bệnh nhiễm trùng (ví dụ: thấp khớp + IgE: tham gia trong các bệnh dị ứng và ký sinh trùng. D. . ñại thực bào. miễn dịch này có ñược là nhờ chủng ngừa. trên các tế bào này hình thành các Receptor các bạch cầu) dính với các tế bào nội mạc mạch máu trước khi di chuyển qua thành mạch ñể tới Phản ứng viêm sẽ tạo nên IL1. + IgA: hiện diện trên bề mặt niêm mạc. phức hợp này c dịch. TNF (là các cytokine) gây ra sốt.Vài yếu tố thể dịch không ñặc hiệu: + Như vai trò của lysozyme. Các tế bào T ñược hoạt hoá.Đại thực bào: Gồm những monocyte tồn tại dưới 2 dạng: Tuần hoàn trong máu. . Hoặc có mặt các yếu tố cố ñịnh vi khuẩn (opsonisant) như bổ c của IgG) sẽ cố ñịnh vi khuẩn. các C3a và C5a có tác dụng tụ tập bạch cầu ña nhân trung tính. miễn dịch tác nhân gây bệnh sống nội bào. có chức năng chống sự kết dính của tác nhân gây bệnh v + IgG & IgM: xuất hiện sớm vào cuối tuần thứ nhất của nhiễm trùng lần ñầu và ñạt nồng ñộ cao Khi IgM bắt ñầu giảm thì IgG mới bắt ñầu tăng lên và tồn tại nhiều năm sau. Nhiễm khuẩn ñã hình thành một loạt ñáp ứng phức tạp của ký chủ. do các Lymphô B t trong các dịch thể. Cả hai có khả nă nzyme. có khi phản ứng miễn dịch gây nên hiện tượng bệnh lý (thấp khớp cấp). Hai con ñườn hình thành phức hợp tấn công màng vi khuẩn.. Listeria.Đáp ứng viêm của cơ thể là quan trọng trong việc chống lại tình trạng nhiễm khuẩn và thường b g của bệnh. thành phần bổ thể. IL8 có tác dụng huy ñộng và hoạt hoá bạch cầu ña nhân trung tính và tạo thàn Khi cơ thể mất khả năng diệt khuẩn.Miễn dịch tế bào: Gồm vai trò của Lymphô T.

2. mất ngủ. Đây là lượng thời gian cần thiết cho tác nhân gây bệnh nhân lên và phát triể 1. . bên cạnh ñó. V. vã mồ hôi. ). bệnh nhân có thể hồi phục lại sức chậm. thì phản ứng quá mẫn và gây ñộc tế bào (miễn dịch tế bào) là chủ yếu. Dấu ñặc hiệu   . 7 Tác nhân gây bệnh có thể tạo nên những tổn thương trong khu vực chúng xâm nhập.ñau khớp.Sự can thiệp của miễn dịch thể dịch gặp trong ña số trường hợp.2. nhưng chúng c cơ thể bằng các sản phẩm của hiện tượng viêm hoặc phức hợp miễn dịch lưu hành. Ngoài ra. Interferon sự xâm nhập của virus vào tế bào mới.Cơ năng và thực thể: khi nhiễm trùng khu trú. tác nhân gây bệnh theo ñường máu tạo nên các triệu chứng ở một số c này bệnh nhân có thể không thể cố gắng làm việc.4. H NH THÁI LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Dựa trên cơ sở lâm sàng và cận lâm sàng. VỀ PHẠM VI VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM TRÙNG 1.Bệnh có thể gây ra một số biến chứng.1.thể) Lymphô T tạo các cytokine nhằm ức chế sự phát triển tác nhân gây bệnh.1. Thường khởi ñầu với sốt.không ñặc hiệu) 2. nhức ñầu.Hình thái lâm sàng chung Đa số bệnh truyền nhiễm diễn biến theo chu kỳ. . hoặc có sự can thiệp của trị liệu. .Nhiễm nấm cũng xuất hiện miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. Có các triệu chứng nhiễm trùng tại chổ + các triệu chứng toàn thân d h nhân vẫn còn có thể cố gắng ñược trong một số công việc. ớn lạnh.3.Cận lâm sàng (ñặc hiệu . nhưn . Nhiễm trùng tại chổ Hiện tượng viêm . .như ñã nêu trước có nhiều trường hợp bệnh không biểu hiện lâm sàng. là thời kỳ phản ứng cơ thể ñầy ñủ với t lâm sàng và các biến ñổi sinh học. các triệu chứng viêm tại chổ gồm nóng.Toàn phát Giai ñoạn mà các triệu chứng ñã bộc lộ tương ñối ñầy ñủ. IV. Trên ñây là hướng diễn biến thuận lợi. . Tuy nhiên. sẽ xuất hiện các dấu hi tạng phủ do hiện tượng viêm. mệt mỏi. có thể cả dịch tễ học mà người ta chẩn ñoán ñược bệnh nhiễm. 1. + thiếu phương tiện ñề kháng ñặc hiệu và không ñặc hiệu. -Tổng quát: sốt. + bất thường của cơ thể chưa ñược khắc phục. Tóm lại: .Ủ bệnh Từ lúc tác nhân gây bệnh xâm nhập cho ñến khi triệu chúng lâm sàng khởi ñầu. khu vực hoặc lan toả. ñiều này còn tuỳ thuộc vào tác nhân gây bệnh và bản h hợp hay không . 3.Khởi phát Lúc có triệu chứng ban ñầu ñến khi có ñủ triệu chứng. rã rời chân tay. cơ năng và sinh học. mạn tính. nhanh t hể miễn dịch bền hoặc không bền. các giai ñoạn như sau: 1. Mức ñộ với nhiễm trùng tại chổ.Khỏi bệnh về thực thể. Tuy nhiên. + tồn tại vật lạ trong cơ thể. Nhiễm trùng khu vực Từ vị trí nhiễm trùng khu trú lan ra một khu vực theo ñường tĩnh mạch hoặc bạch huyết.Trường hợp nhiễm virrus: trong giai ñoạn virus huyết thì miễn dịch thể dịch xuất hiện.Thời kỳ lui bệnh . nề. vã mồ hôi. tác nhân gây bệnh còn tồn tại. ñã xuất hiện các triệu hi cố gắng làm một việc nào ñó một hồi thì người bệnh cảm thấy không thể làm tiếp nữa mà phải . . do: + ñiều trị chưa ñược ñầy ñủ. còn trong trường hợp nhiễm buộc” thì vai trò miễn dịch tế bào là chủ ñạo. biể hậm chí rất khó ñể xác minh bằng xét nghiệm ñặc hiệu.Khỏi bệnh có thể tạm thời. có khi kèm rét run. + nhiễm một tác nhân tương tự không có miễn dịch chéo. . chống sự sao chép và nhân lên của virus (INF . do nhiễm ñộc hoặc do miễn dịch. có thể tái lại. trạng thái chung của người bệnh gần như bình thường . 1.mọi sinh hoạt hàng ngày không bị ản 2. . miệng ñắng. bệnh nhân có cảm giác không muốn làm bất cứ việc gì. thời gian này tu ứng của cơ thể. có nhữ rị mà bệnh nhân có thể tử vong. rét run. Nhiễm trùng toàn thân Ảnh hưởng toàn bộ cơ thể. ñỏ. ñô chứng theo tuần tự cho ta nhiều gợi ý chẩn ñoán bệnh ở thời kỳ này.Nhiễm ký sinh trùng can thiệp bằng cơ chế quá mẫn chậm với miễn dịch thể dịch.nhiễm chỉ khu trú tại ñường vào.Khỏi bệnh nhưng có di chứng ñể lại. 1.

ĐẠI CƢƠNG 1.. Chúng ta biết. tăng Lymphô.Định nghĩa Thuốc kháng sinh ñược dùng ñể chỉ tất cả những chất có nguồn gốc tự nhiên. Vấn ñề hiện nay là ñề kháng kháng sinh ngày càng gia tăng ñối với các chủng vi khuẩn mà trước us. bệnh do vi khuẩn còn là nguyên nhân chính gây bệnh và tử vong trên thế giới nhất là WHO (2005) bệnh nhiễm trùng là nguyên nhân gây tử vong hàng ñầu ở trẻ em tại các nước ñang p Kháng sinh là loại thuốc ñược dùng phổ biến ở khắp mọi nơi nhất là ở những nước ñang phát tri và dự phòng nhiễm vi trùng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban ñầu là hết sức quan trọng nhằ diệt vi khuẩn và ñạt ñược mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Salmonella typhi. tổng hợp và bán tổ khuẩn.mức ñộ nhiễm trùng và vận dụng vào tình huống lâm sàng cụ thể. Globulin tăng. Có thể soi cấy trực tiếp.Nhờ có dấu ñặc hiệu mà ta xác ñịnh ñược căn nguyên gây bệnh. giải thích các khác biệt tính chất gây bệnh 2. dùng kháng sin . Phân tích ñược tầm quan trọng của việc sử dụng kháng sinh theo nguyên tắc 2. Máu: VS tăng. hiện diện CRP tăng cao hoặc không (protein C phản ứng). 5. 4. Hãy liệt kê các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng.Bs Trần xuân Chương 1. và ngày càng tăng với Enterobacteriaceae. Chain và Hartley tinh chế ñược penicilin và mở ra kỷ ngu trị liệu bệnh nhiễm trùng. 9 Bài 2. 8 Ngoài ra người ta còn có các dấu hiệu về hình ảnh hoặc siêu âm. Dấu hiệu không ñặc hiệu Huyết học: bạch cầu tăng. Nhắc lại những ñiểm cần thiết trước khi sử dụng kháng sinh 3. phát h các ñoạn gene ñặc hiệu nhờ phương pháp khuyết ñại gene. tăng Eosinophile. Câu hỏi ôn tập 1. Mô tả diễn tiến các giai ñoạn lâm sàng của một bệnh truyền nhiễm ñiển hình. Hãy mô tả tóm tắt các cơ chế gây bệnh của vi khuẩn. Trình bày cơ chế bảo vệ không ñặc hiệu và ñặc hiệu của cơ thể ñể chống bệnh nhiễm trùng. Mục tiêu NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH NHIỄM KHUẨN Ts. Liệt kê ñược những nguyên tắc chính trong việc sử dụng kháng sinh Nội dung I... Flemming phát hiện nấm Penicilium notatum diệt ñược Staphylococcus aureus. Năm 1928. bạch cầu giảm. Mô tả phạm vi .phá 2. Đến nay có > 2000 chất kháng sinh ñược xác ñịnh..Tầm quan trọng của thuốc kháng sinh Hiện nay. hoặc bằng phương pháp miễn dịch . Năm 1940 nghiên cứu ở Oxford (Anh) gồm Flory.2. 3. song chỉ một số í 2. thay ñổi h học.

3 Bảng 1: Một số vi khuẩn kháng kháng sinh theo tỷ lệ phần trăm II. penicilin.0 28. pneumoniae 45. bị penicilinase phân hủy. kết quả là các ph hoặc không có hoạt tính sinh học.0 82.8 59. vancomycin… .9 H. Ví dụ polymicin… . amoxicilin.9 45. trimethoprim… Kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn: aminoglycosid.dễ gây kháng thuốc. lincomycin.2 0. cephalosporin.6 31.8 S. roxythromycin.7 86. Ví dụ : ampicilin.coli 76. amikacin… Nhóm tetracyclin Nhóm phenicol Nhóm sulfamid và trimetoprim 1.Ức chế sinh tổng hợp protein : Điểm tác ñộng là ribosom 70S của vi khuẩn.8 0. không bị penicilinase phân hủy. cả Gram dương và Gram âm.0 92. Phân loại theo phổ tác dụng Có hai nhóm là kháng sinh có hoạt phổ rộng và kháng sinh có hoạt phổ chọn lọc. 8 31.Ức chế sinh tổng hợp acid nucleic : Gồm có : Ngăn cản sự sao chép của ADN tạo ADN con. . Được chia thành 4 thế hệ.1 Kháng sinh có hoạt phổ rộng: Một kháng sinh có tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn.Ức chế sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn : Vi khuẩn sinh ra sẽ không có vách do ñó dễ bị t eta-lactam. pivampicilin… Nhóm cephalosporin: phổ rộng.1 82.9 032. phương thức tác dụng… 1.0 62.flexneri 90.8 18.7 18.8 21.9 85. tetracyclin. typhi 85. làm cho bị thoát ra ngoài.7 S.0 14. Sự ñề kháng kháng sinh thường dùng của một số vi khuẩn thường gặp sau ñây: (Nguồn: Bộ y tế.3 91. influenzae 76.aureus 21. Chương trình giám sát quốc gia về tính kháng thuốc của một số vi khuẩn thườn Vi khuẩn SXT Amp Gen Chl Nor Tet S. Nhóm beta-lactam Nhóm penicilin: tác dụng ñối với vi khuẩn Gram(+).3 55. Ví dụ : Nhóm macrolid: có tác dụng trên vi khuẩn Gram (+) và một số trực khuẩn Gram(-) như erythromycin.0 20.9 S. gentamycin. Ví dụ clo ilin… Nhóm ampicilin: hoạt phổ rộng. Nhóm methicilin: tác dụng ñối với vi khuẩn Gram(+).8 50. 2.7 50. 5-nitroimidazol. Kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn: acid nalidixic.1 59. bị penicilinase phân hủy. erythromycin. 10 1. Nhóm aminoglycosid : streptomycin. vancomycin. Ví dụ nhóm quinolon ức chế enzym . sulfam id. bị penicilinase phân hủy.Gây rối loạn chức năng màng nguyên tương. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA KHÁNG SINH Sau khi vào cơ thể. rifampicin… III.4 46. Như phân loại theo phổ tác dụng.2 E. Phân loại theo phương thức tác dụng Người ta chia kháng sinh thành 2 loại : kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn và kháng sinh có tác hiên thực tế không có ranh giới rõ ràng cho sự phân biệt này vì một số kháng sinh kìm khuẩn n huẩn. azithromycin… Nhóm polymycin hoặc acid nalidixic: chỉ có tác dụng trên trực khuẩn gram(-).0 8.2 Kháng sinh có hoạt phổ chọn lọc Một kháng sinh chỉ có tác dụng trên một hay một số loại vi khuẩn nhất ñịnh. kháng sinh tới ñích tác ñộng sẽ phát huy tác dụng bằng cách: .6 2. PHÂN LOẠI THUỐC KHÁNG SINH Nhiều cách phân loại kháng sinh. ñặc biệt là chức năng thẩm thấu chọn lọc.

. nên thuốc phải phân bố vào cơ quan bị nhiễm kh 3. Dự Penicillin. liều thích hợp ở bệnh nhân với khả năng bài tiết và ñể so sánh thu 2. Sau ñó. thăm dò nội soi. ñánh giá bằng nồng ñộ ức chế tối thiểu.Chỉ ñịnh Kháng sinh ñược chỉ ñịnh trong bệnh nhiễm khuẩn.Phân bố Sau khi hấp thu . quá trình hấp thu. khi nhổ ră họng ( penicillin chậm ).Phối hợp thuốc Sử dụng kháng sinh ñơn ñộc nói chung có hiệu quả trong hầu hết các trường hợp.. nh 3. Kháng sinh dự phòng có thể gây rối loạn môi trường do gieo rắc những mầm bệnh kháng thuốc. không có chỉ ñịnh trong nhiễm virus ở người Sử dụng kháng sinh ñược gọi là: .Điều trị trong nhiễm trùng do vi khuẩn có chỉ ñiểm trên lâm sàng và vi khuẩn học.Xác ñịnh sớm tác nhân gây bệnh Dựa vào triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm bệnh phẩm ñể nhuộm gram sớm.lactamines. Đặc tính sinh vật học 1. thấp khớp cấp. . Sau khi lấy bệnh phẩm cần cho thuốc kháng sinh ngay trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng. 2. việc sử dụng k . tác mục ñích sử dụng: dự phòng. Tác dụng phụ Việc hiểu rõ tác dụng phụ của kháng sinh là một phần trong việc lựa chọn kháng sinh ñể không iểm tra kết quả ñiều trị: Tai biến do rối loạn vi khuẩn chí: viêm ñại tràng màng giả. aminosides. Đặc tính dược học của kháng sinh. tủy hoặc ñàm) hoặc phương pháp phát hiện kháng nguyên trực tiếp (như trong viêm màng não) có iệu. Cản trở sinh tổng hợp ARN như rifampicin. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH 1.1. ñiều trị theo kinh nghiệm hoặc ñiều trị sau khi xác ñịnh tác nhâ Ngoài ra cần phải cân nhắc về cơ chế tác dụng. nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch.làm kháng sinh ñồ trước khi dùng kháng sinh. tình trạng miễ 4. là nguyên tắc cơ bản. Ví dụ sulfamid và trimethopr hóa tạo acid folic-một co-enzym cần cho việc tổng hợp một số acid amin và các purin. tác dụn Cần phải biết rõ tai biến do ñường dùng như: apxe do tiêm bắp. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁNG SINH 1. thuốc gây kích thích tĩnh mạc liều cao ñường tĩnh mạch. Từ ñó rút ra những thông tin về và số lần dùng trong ngày. Dự phòng bằng kháng sinh chỉ dùng trong m ñối với một nguy cơ nhiễm khuẩn cụ thể . 1. viêm màng não. khả năng gây ñộc và sự tươn lâm sàng trước ñó. sự thay ñổi vị trí tác ñộ tính thấm của màng tế bào vi khuẩn với kháng sinh hoặc cơ chế plasmide hay sự ñột biến. giá thành nếu có.Dự phòng như nhiễm trùng trong hậu phẫu. Đề kháng tự nhiên có ở tất cả các một loài. Dự phòng viêm nội tâm mạc vi khuẩn trên một bệnh nhân mắc bệnh tim . Sự ñề kháng cuả vi khuẩn ñối với kháng sinh 11 Người ta phân biệt ñề kháng tự nhiên và ñề kháng mắc phải. Ở bệnh nhân có một số yếu tố liên quan cần xem xét kỹ như cơ quan nhiễm khuẩn. Dự phòng nhiễm trùng do vi khuẩn. ñể có hiệu quả . Hiệu quả về dược học của kháng sinh ñược ñánh giá bởi nồng ñộ thuốc trong huyết thanh và tổ c g thuốc. phân bố. gắn với ARN-polymerase lệ thuộc ADN. nồng ñộ của thuốc trong huyết thanh phải ñạt ñược nồng ñộ Bởi vì hầu hết nhiễm khuẩn là ngoài mạch máu . o trong chọn lựa khang sinh. chuyển hóa và thải trừ. Macrolides và dẫn chất. pyrimidi IV.2. V. 2. 2. viêm màng não do . quin lones ñánh giá bằng nồng ñộ diệt khuẩn tối thiểu và thuốc kháng sinh tác dụng qua cơ chế kìm Phenicoles.gyrase làm cho phân tử ADN không mở ñược vòng xoắn. phẫu thuật bụng. Cyclines. tiết niệu sinh dục (penicillin G llin + gentamycin).Hoạt tính chống vi khuẩn Kháng sinh tác dụng qua cơ chế diệt khuẩn (Bactericides): Beta . trước khi có kết quả cấy tìm tác nhân gây bệnh. Cơ chế cuả ñề kháng có thể do việc tiết ra enzyme (Bêta lactamase). nhiễm trùng ñường tiểu. ñường tiêm bắp hoặc ñường truyền tĩnh mạch. ñặc tính dược học.1. nhiễm thận. nuôi cấy .Sự hấp thu Có thể bằng ñường uống. lao. sự ñề kháng và những nguy cơ liên quan với bội nhiễm.Chọn thuốc 12 Việc lựa chọn ban ñầu dựa trên phân tích một vài tiêu chuẩn như ổ nhiễm khuẩn khởi ñiểm.2. cần một kháng sinh phổ hẹp.Ức chế sinh tổng hợp các chất chuyển hóa cần thiết cho tế bào. viêm màng trong tim do vi khuẩn.

hiện nay fluoroquinolone.2.2. dễ ñược cộng ñồng chấp nhận. Nitrofurantoin. Clindamycin. vancomycin. Tương tác thuốc Sự tương tác kháng sinh quan trọng về lâm sàng nhưng ít ñược lưu ý tới vì trước kia bêta-lact với thuốc khác ở người sử dụng. Metronidazol. . Ở t h.nước não tủy.3. chọn kháng sinh qua cơ chế diệt khuẩn và ñường tĩnh mạc o ñể ñảm bảo nồng ñộ trong huyết thanh cao hơn ít nhất 8 lần so với liều diệt khuẩn tối thiểu 6.Liều cố ñịnh: Aminoside. ví dụ: ñiều trị theo kinh nghiệm hoặc nhiễm khuẩn do nhiều loài vi khuẩn. . Vancomycin.. .Kháng sinh không ñược chỉ ñịnh dùng khi suy thận: Tetracyclin. Pseudomonas.vì .Liều lượng . những t ntoin và muối methenamine. nhạy cảm của tác nhân và khả năng th 5. có thể dùn 5.Bệnh nhân suy thận Trong nhiều trường hợp cần giảm liều ñối với một số kháng sinh.Chọn thuốc kháng sinh Tùy thuộc cơ quan bị nhiễm khuẩn: Cơ quan bị nhiễm khiẩn có thể giữ vai trò chính trong việc sinh Bệnh nhân nghi bị viêm màng não phải dùng thuốc có thể thấm qua hàng rào máu não . Sulfamid chậ oridin.Thời gian ñiều trị Thay ñổi tùy tác nhân. macrolide. viêm màng bụng.. Phụ nữ có thai Các thuốc nhóm Bêta lactam: như Penicillin. hoặc vi khuẩn gram (-) có nhiều cơ chế ñề Enterobacter.3.1. Tuy nhiên. dễ chi trả vì rẻ tiền nên dễ ñược cộng ñồng chấp nhận. sulfamide nitrofuranto in và dẫn chất cho phụ nữ có thai nhất là trong 3 tháng cuối cuả thai kỳ.. Gentamycin.Kháng sinh không cần thay ñổi liều: Erythromycin. phòng ngừa ñề kháng kháng sinh của v sinh.4. Chloramphenicol. 13 7. cơ quan bị nhiễm khuẩn và cơ ñịa bệnh nhân.Trẻ em Thuốc ñược thải qua thận chậm hơn người lớn.Liều thay ñổi: Bêta lactamines tùy mức ñộ nhiễm khuẩn. Cefalexin. Glycopeptide. Rifampicin. Sự kết hợp các thuốc không phải luôn luôn gây hậu quả lâm iều dùng và thời gian ñiều trị. Imipenem. nhiễm trùng não phẫu thuật.. novobiocine. ñột biến.. Fluoroquinolon. Clindamycin. ñây là những thuốc sẵn có.1.. Một số nhiễm khuẩn như Lao. nhiễm khuẩn do nhiều loại vi khuẩn nặng.Sử dụng kháng sinh ở một số cơ ñịa ñặc biệt 7. Những thuốc có thể dùng khi bắt buộc vì nguy cơ bệnh là aminoglycoside.. Cefotaxim. Brucella.. Mục ñích phối hợp kháng sinh: Tìm một tác dụng hợp ñồng. nhiễm Staphylococcus nặng.. thêm vào ñó thuốc phải là diệt khuẩn như Chloramphenicol . 7. nồng ñộ ở huyết thanh của thuốc (không phải kháng sinh). bệnh nhân giảm bạch cầu. . Số liệu về sự an to khác ở phụ nữ có thai còn giới hạn. imipenem.Kháng sinh cần giảm liều khi có suy thận nhẹ: Streptomycin. nhất là trẻ thiếu tháng. Bactrim. Serratia hoặc nhiễm khuẩn ở một số nơi như viêm nội tâm mạc. 7. Doxycyclin . Khả năng thấm của kháng sinh vào ổ áp xe là kém Ngược lại trong nhiễm trùng ñường tiểu hầu hết thuốc có nồng ñộ cao trong nước tiểu hơn trong trong máu ñề kháng với thuốc nhưng có thể nhạy cảm với nồng ñộ ñó ở trong nước tiểu . Tetracycline . trong ñiều kiện thích hợp nên sử dụng các thuốc ampicillin. Ciprofloxacin. metronidazole. ñể có tác dụ viêm nội tâm mạc do Enterococcus hoặc dự phòng vi khuẩn kháng thuốc như trong ñiều trị lao. Acid nalidixic.Liều lượng và thời gian dùng thuốc 5. Không nên sử dụng các kháng sinh sau: Phenicol. Macrolide.. Trong viêm nội tâm mạc do vi khuẩn . rifampin ñược o nên tương tác thuốc cũng tăng. Kanamycin. Bệnh nhân suy gan Tránh dùng các thuốc kháng sinh như Chloramphenicol. Amoxicilin.. . nhưng thông thường thời gi 5..của sự ñề kháng. sự n . Lincocin. Phenicol. Cefoperazon. Rifampicin. Aminoside. các thuốc khác có thể gây quái thai trong 12 tuần iển của thai. Tuyệt ñối không dùng Tetracycline. azithromycin. Ampicillin ít gây ñộc cho thai lại là những thu rả vì rẻ tiền. cycline (< 8 tuổi) quinolone (<15 tuổi). sử dụng kháng sinh có thể gây một số tai biến do chuyển hoá thuốc và sulfamide chậm. hoặc các yếu tố khác như dùng thường xuyên một loại thuốc. 7.Kháng sinh cần giảm liều khi suy thận nặng: Penicilin G.

tạo nên nhiễm trùng ở các thiết bị y tế như hải có khả năng chống lại nhiều yếu tố sát trùng trên da như tính axit của mồ hôi. Cơ sở của sự lựa chọn kháng sinh ñể ñiều trị một bệnh nhiễm trùng ? 5. nhưng chỉ ở mức ñộ dính vào bề iểu bì của da và niêm mạc ñể vào bên trong và không gây phản ứng bất lợi cho cơ thể. Trong trường hợp vi sinh vật tuy cũng chỉ bám và da và niê bất lợi. nhưng ñể thuận lợi về mặt thuật ngữ. chúng tôi ñề nghị một số thuật ngữ sau : 1. các VSV nầy có thể xâm nhập dướ nhân gây nhiễm trùng. Những ñiều cần lưu ý khi dùng kháng sinh ở trẻ em ? 14 Bài 3. kim loại. Mục tiêu NHIỄM KHUẨN VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN Ts. Chloramphenicol dễ gây suy tủy ở người suy gan. ñiều trị nhiễm trùng nặng. cho rằng kháng sinh có thể chữa ñượ Câu hỏi ôn tập 1. Trong bài giảng nầy Về mặt lý luận. thậm chí nguy hiểm cho cơ thể thì vẫn xem như là nhiễm trùng.. Tetracyclin có thể làm tăng transaminase ở bệ n siêu vi. VSV phải có khả năng bám dính vào mặt da và niêm mạc và ñề kháng lại các t mạc. INH.. Tình trạ ng ống tiêu hóa. Để tránh nhầm lẫn. chúng ta vẫn còn một số chồng chéo lẫn nhau trong nhiều khái niệm liên quan ñến nhiễm trùng. Theo dõi bệnh nhân khi sử dụng kháng sinh Theo dõi tai biến: Tai biến do ñường vào. các chất l heo các tuyến nhầy. Biết cách chẩn ñoán.. và sốc nhiễm trùng.chúng ñược thải trừ và khử ñộc ñầu tiên ở gan. Phát biểu và phân biệt ñược các khái niệm liên quan ñến nhiễm trùng 2. Nêu những cơ chế ñề kháng kháng sinh chính ? 3. Mỗi phân nhóm nêu tên một kháng sinh tiêu biểu 2. Ví dụ : ñể tồn tại ñược trên da. Hội Nghị 8 Bộ môn Truyền n g (Quảng ninh) năm 2004 ñã chấp nhận thuật ngữ “Nhiễm trùng” bao gồm nhiễm bất cứ vi sinh vật ký sinh trùng. hoặc hàng rào da và niêm mạc thay ñổi. Kể tên các phân nhóm của nhóm Beta-lactam.Những ñiều cần tránh khi sử dụng kháng sinh Sử dụng kháng sinh không ñúng chỉ ñinh. Từ vi trùng ñược thay bằng từ vi khuẩn ñể tránh nhầm lẫn. Rifampicin có thời gian bán hủy dài ở bệnh nhân xơ gan... tụ cầu phải có khả năng bám dính vào lợp thượng bì ( nh mà trên nền các chất vô cơ như nhựa. . Bs CK1 Nguyễn Lô 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ NHIỄM TRÙNG Dù chưa hoàn toàn chính xác... 8. Nhiễm vi khuẩn tả ở ñư Để có thể tồn tại.. là những ví dụ. Khi ñiều kiện tại chỗ. Nêu ñặc tính dược học của các thuốc kháng sinh ? 4. Nội dung I. sử dụng tràn lan. Mang trùng Chỉ tình trạng có sự hiện diện của VSV ở người (hay vật chủ). cách sử dụng thuốc Theo dõi ñáp ứng thuốc 9. tai biến do liều lượng.

16 2. cấp hay mạn tính) ta có tình trạng mắc bệnh do nhiễm tr Hậu quả của các tương tác phản ứng nói trên có thể có lợi cho cơ thể ( tiêu diệt ñược VSV. tạo nên một loạt các phản ứng của cơ thể. (Do chúng tôi ñề nghị dùng trực tiếp từ viết tắt SIRS như ta vẫn quen dùng AIDS trong nhiễm HIV) 4. nhiễm trùng huyết và sốc n II. Nhiễm trùng có ñáp ứng toàn thân (sepsis) Sepsis (chúng tôi ñề nghị dùng trực tiếp từ nầy như trường hợp của SIRS) là SIRS có nguyên nh y chỉ ñang nghi ngờ). Về Thận : lưu lượng nước tiểu < 0. Nhiễm trùng không (hay chưa có) triệu chứng Khi VSV xâm nhập vào bên trong nội môi. nhiệt học (bỏng). Vãng trùng huyết (có VSV trong máu. vi khuẩn gây bệnh phát triển. trước mắt. phản ứng viêm. nhưng không tạo nên một phản ứng nào của vật chủ (tại dài) ta gọi là nhiễm trùng không (hay chưa có) triệu chứng. Nhiễm trùng có triệu chứng (mắc bệnh) Khi VSV xâm nhập vào nội môi. không ñề cập ñến các cơ chế kết dính. Nhiễm trùng huyết : Có VSV hay ñộc tố của nó kèm theo rối loạn nội môi. kết quả là làm rối loạn các hoạt ñộng bìn và thực thể. . ñường vào của các VSV (các bạn có thể tì trùng có triệu chứng. biểu hiện bằng tri 3. Dù có lợi hay có hại. Sepsis nặng (hay còn gọi là hội chứng sepsis) Gồm sepsis + các triệu chứng biểu hiện rối loạn chức năng một hay nhiều cơ quan Gọi là rối loạn chức năng cơ quan khi có một hay nhiều triệu chứng sau : 5.000 BC/mm3 máu ngoại vi) hay giảm (< 4000/mm3) hay Bạch cầu hạt (bands > 10%.Hoặc VSV có khả năng xâm nhập ñặc hiệu qua da hay niêm mạc. bệnh g kết dính. Nhiễm trùng Nhiễm trùng xẩy ra khi VSV vượt qua ñược hàng rào da và niêm mạc. . do kim tiêm). tương tác các phản ứn ho vật chủ (dù tại chỗ hay toàn thân. SIRS có thể do nhiễm trùng hay do một nguyên nhân không phải do nguyên nào khác tạo nên. Trong bài nầy. Về tim mạch : Huyết áp tâm thu ≤ 90 mm Hg hay Huyết áp trung bình ≤ 70 mm Hg và ñáp ứng 5. Ví dụ : virus HIV có thể xuyên trực tràng nguyên vẹn ñể vào bên trong cơ thể.5 ml/kg/giờ trong vòng 1 giờ dù có truyền dịch. 2. nhất là nhiễm trùng có biểu hiện toàn thân.Thở nhanh : Tần số thở > 24 lần/phút. vào bên trong nội môi. tổn thương các miễn dịch gây ra). n cơ thể. Hiện tại người ta không phát hiện ñược một rối loạn nào về lâm sàng và nhiễm virus viêm gan B chưa có triệu chứng..Sốt (nhiệt ñộ lấy ở miệng > 380 C) hay hạ nhiệt ( <36oC). Khái niệm nầy thường dùng khi nhiễm trùng tiềm vi khuẩn thương hàn không có triệu chứng là một ví dụ. 2.1. tạ cho cơ thể ( tiêu diệt ngay các tế bào của chính cơ thể có dính dáng ñến VSV. nhưng có thể phản ứng bất lợi cho cơ thể cũng gọi là 15 Hiện tượng nầy xẩy ra khi: . xâm nhập..2. . Tổng hợp tất cả các khả năng xâm nhập vào nội . 5. ñộc lực. Khái niệm nhiễm trùn g không có triệu chứn g ít hữu ích trên lâm sàng (nhưng hữu d hích những trường hợp tìm ñược kháng thể ñặc hiệu cho một VSV nào ñó (không chủng ngừa trước không hề có một biểu hiện nào trong tiền sử.1. 2. Ngoà bám dính vào bề mặt của da và niêm mạc. Một số vi khuẩn ở ñại tràng tạo vitamin K cho cơ thể. tình trạng mang trùng nầy dẫn ñến hiện tượng cộng sinh với vật chủ. dù rằng sau ñó VSV có thể ñến một nơi cư trú mới và gây bệnh tại cơ quan khác) là mộ Khái niệm nhiễm trùn g ch ưa có tri ệu ch ứn g ñược dùng cho những VSV có khả năng g h có thể kéo rất dài.Hoặc do chính hàng rào da và niêm mạc bị thay ñổi do nhiều yếu tố khác nhau ( xây xát.Bạch cầu tăng ( > 12. sinh mô hô hấp khi nhiễm lạnh làm các VSV vốn ñang ở bề mặt có thể xâm nhập bên dưới lớp biểu mô. Hội chứng ñáp ứng viêm toàn thân (systemic inflammatory response syndrome: SIRS): Khi có ít nhất 2 trong số các triệu chứng sau : . MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA QUY ƢỚC Tuy các ñịnh nghĩa trên rất quan trọng về mặt lý luận vì giúp ta hiểu ñược bệnh nguyên.Trong một số trường hợp. Vãng trùng huyết : Có mặt VSV trong máu (cấy máu hay kéo lam máu dương tính) nhưng không có biểu hiện triệu chứng gì trên lâm sàng. hoá học (bị ăn mòn như bỏng hóa chất). tổn do chấn thương. các ñề kháng không ñặc hiệu và ñặc hiệu của cơ nhưng trên thực tế lâm sàng không áp dụng ñược. Hội nghị về các chuyên gia nhiễm trùng toàn thế giới năm 1992 ñã ñưa ra một số ñịnh nghĩa man hành cao như sau : 1.2.

Phản ứng của cơ thể 18 ¡ . những ñộc tố có nguồn gốc từ VSV. ở bất cứ khoa nào. Sốc nhiễm trùng Gồm sepsis + hạ huyết áp kéo dài ít nhất một giờ dù ñã bù dịch ñủ. Nhiễm tụ cầu từ những nh gây nhiễm trùng chủ yếu vi khuẫn gram dương ở nước ta.4. Các nhiễm trùng tại chỗ có thể ñưa ñến vãng trùng máu hay nhiễ vào máu qua ñường tiêm chích. biểu hiện bằng áp lực tĩnh mạch trung ương ≥ 8 mmHg hay áp lực ñộng mạc 6. ñặt thiết bị nhân g là những yếu tố nguy cơ cao.3. protein C hoạt hóa (C reactive protein : CRP). Những yếu tố chủ yếu gây nhiễm trùng huyết gram học trong người. Ở những bệnh nhân cấy máu âm tính. các bạch cầu ña nhân trung tính. Các tín hiệu của vi sinh vật Một số phân tử của VSV ñược cơ thể nhận diện như là tín hiệu xâm nhập của VSV. Về hô hấp : tỷ số PaO2/FI O2 ≤ 250 hay nếu chỉ có phổi là cơ quan duy nhất tổn thương thì tỷ số nầy ≤ 200 5. miễn dịch trung gian tế bào. V. thường tìm thấy tác nhân gây dù biểu hiện lâm sàng của hội chứng nhiễm trùng. Về chuyển hóa : Có hiện tượng nhiễm toan chuyển hóa không giải thích ñược : pH máu ≤ 7.5.. Về bù dịch : ñủ. Nội ñộc tố khi xâm nhập vào máu sẽ ñược một protein của cơ thể gắn vào và c tế bào ñơn nhân. ký sinh trùng. 5. (Hạ huyết áp khi huyết áp tâm thu ≤ 90 mm Hg hay giảm >40 mm Hg so với huyết áp tâm thu bình thường của bệnh nhân) 7. Những yếu tố làm dễ quá trình nhiễm trùng gồm: ñái tháo ñường. Ở Việt nam. nghiện chích ma tuý.) không ñược ñiều trị ñúng và kịp thời. bỏng. bỏng. Hiện tượng VSV có mặt trong máu không nhất thiết. chỉ 17 cần những phân tử. một số ñộc tố cũng có khả năng kích thích các phản ứng cơ thể t thể nhận ñược nhiều tín hiệu khác nhau của vi khuẫn. Đa số là vi khuẫn (gram âm hay gram dương) chiếm 75-80% . ghi nhận nhiễm trùng nặng gây tử vong > 100. Sepsis + hạ huyết áp.000/mm3 máu hay giảm 50% so với chỉ số cao nhất trong 3 ngà 5. chất nầy sẽ khuyếch ñại các tín hiệu của LPS tử CD14 hòa tan trong huyết tương cũng sẽ kết hợp với LPS và chuyển ñến cho các tế bào nội mô 4 trên màng tế bào. Trong nhiều trường hợp không tìm thấy ổ nhiễm trùng tiên phát. không cần ñến toàn bộ bản thân VSV. Hơn 2/3 trường hợp nhậ nhiễm trùng. 1. Tuy nhiên. có cơ thể. Chỉ duy trì ñược huyết áp tâm thu ≥ 90 mm Hg hay huyết áp trung bình ≥ mạch.6. gan. Xử dụng corticoide. thậm chí sốc nhiễm trùng rất rõ.000 người hàng năm. Nhiễm nấm huyết thường gặp ở những người suy giảm cầu. Một số polysaccharide khác. thường xẩy ra sau khi dùng kháng sinh phổ rộng. tại chỗ hay lan toả trong máu cũng có th Người ta chỉ phát hiện ñược vi khuẫn hay nấm trong 24-40% trường hợp có biểu hiện hội chứng nặng) và 40-70% có sốc nhiễm trùng. chưa có thống kê có hệ thống.5 lần trị số cao nhất c hường. khởi ñộng quá trình phản ứng cơ thể kh cơ thể có khả năng nhận biết các phân tử của vi sinh vật xâm nhập gồm: hệ thống bổ thể (thườ in kết hợp với mannose. peptidoglycan và hoic của vi khuẫn gram dương. NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân của nhiễm trùng toàn thân có thể là bất kỳ một tác nhân VSV ở bất cứ lớp nào (vi khuẫn. nấm. tăng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. nhiễm trùng huyết ñề một cơ quan (thận. các ñại thực bào. SINH L BỆNH Phản ứng của cơ thể ñối với nhiễm trùng thường bắt ñầu khi VSV lan từ ñường tiêu hoá hay da vào các mô lân cận. Tần số gia tăng nhiễm trùng huyết còn do mạn tính.5. một số enzyme ngoài tế bào.3 hay mức kiềm thiếu (base deficit) ≥ 5 mEq/L hay lactate máu gấp 1. bổ thể. không ñáp ứng với bù dịch hay các thuố 8. phổi. xơ gan. Sốc nhiễm trùng không hồi phục Khi sốc nhiễm trùng có hạ huyết áp kéo dài trên 1 giờ. ñiều trị các thuốc gây giảm bạch cầu. Cần phải can thiệp mới giữ ñược cân bằng nộ III. cũng khôn Ngược lại. Tương tác nầy dẫn ñến sản tố hoại tử u (tumor necrosis factor α : TNF α). hay hỗn hợp nhiều vi khuẫn. DỊCH TỄ Ở Hoa kỳ. vẫn không IV.). 2. Hội chứng rối loạn chức năng ña cơ quan (multiple-organ dysfunction syndrome: MODS) Khi có rối loạn chức năng từ hai cơ quan trở lên.000 ca hằng năm. kháng sinh. Mạnh nhất và ñ saccharide (LPS). VSV gây bệnh vượt qua ñược ñề kháng tự nhiên hay miễn dịch của cơ thể. Những yếu tố nội tại các suy giảm hay thiếu kháng thể. Về Huyết học : Tiểu cầu ≤ 80. Tần số mới mắc của hội chứng nhiễm trùng hàng năm từ 300-500.

Ngoài ra. suy tuần hoàn c g ương (lú lẫn. có khi rõ ràng (nhọt da. Chất ñối kháng ñặc hiệu với TNF α có ở ñộng vật bị tiêm nội ñộc tố LPS.Vì vậy có xu hướng l . Hoạt hoá hệ thống tiếp xúc lòng mạch (contact system) thường .1. g khối trong lòng mạch. TNF α kích thích bạch cầu và các tế y cả chính nó. từ ñó cản trở quá trình ñưa oxy và cơ chất ñến các tế bào của vùng bị ả và các huyết khối tạo bởi sợi huyết. sẽ chu oá theo ñường của men cyclooxygenase tạo thành prostaglandin và thromboxanes. khi truyền TNFα có thể tạo chứng nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết như sốt.3.1. Hệ thống bổ thể Hoạt hoá bổ thể tạo nên các sản phẩm cùng với C5a kích thích các phản ứng với bạch cầu ña nhâ lòng bạch cầu. mệt mỏi toàn thân. Một số cytokine như TNFα và IL-1β còn có khả năng kích thích sản x eed back dương. PAF kích thích mạnh tập trung bạch cầu ña nhân và phóng thíc trong hạt của các tế bào nầy. có khi rất kín ñáo không thấy ngay ñược. thở nhanh. Khi quá trình nhiễm trùng nặng hơn. sản xuất các gốc Oxy tự do. Công thức máu .5. Hiếm gặp hơn là những triệu chứng hạ nhiệt. và khi tiến trình nhiễm trùng càng nặng. Tuy nhiên khi tiến tr ta không cứu thoát ñược ñộng vật bị nhiễm trùng nặng hay bị sốc nhiễm trùng . Ngăn cản quá trình kết dính bạch cầu và chống lại yếu tố kết dính 1 (intercellular adhesion molecule 1). TNFα. VI. LÂM SÀNG VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ Quá trình nhiễm trùng huyết thường khởi ñầu với ổ nhiễm tiên phát. ñông máu rải rác lòng mạch và chết. trên thực nghiệm.. gây nên xuất huyết cục bộ. 1. hỗn hợp các cytokine và các chất trung gi tạp. Những yếu tố ñông máu Lắng ñọng fibrin nội mạch. viêm ñường mật cấp. 2. Hoạt hoá tế bào nội mô 19 Nhiều mô bị tổn thương trong quá trình nhiễm trùng. Khi ñưa vào ñộng vật thực nghiệm.4. Tuy nhiên. cũng có góp phần gây tổn thương cá vẫn là tế bào nội mô mao mạch. interferon-γ và các cytokine khác có lẽ t các chất trung gian khác. nồng ñộ TNFα rất cao. Xử trí ban ñầu 1. Trong khi các phản ứng nầy làm tăng khả năng th khả năng kháng khuẫn của cơ thể. Interleukin 1β chẳng hạn là một cytokin khác có nhiều phản ứng tương tự như TNF α. tim ñập nhanh. kích thích ngưng tập tiểu cầu. dầu ñóng vai trò quan trọng nhất. 2. mê sảng. và có thể làm tổn thương các mô 2. IL-1β.). Những triệu chứn 1. Kết quả ñưa ñến khởi ñộng quá trình ñông máu nội sinh lẫn ngoại máu cũng ñược khởi ñộng do hệ thống ức chế ñông máu của protein C và protein S bị tổn thương chế hoạt hoá plasminogen vốn có nồng ñộ cao trong quá trình nhiễm trùng. Một chất trung gian có nguồn gốc từ phospholipide cũng quan trọng trong nhiễm trùng là yếu tố latele-activating factor : PAF). Người ta tìm thấy hơn 30 phân tử và tiền phân tử gây viêm ở trường hợp sốc nhiễm trùng. các phân tử ñiều hoà kết dính của bạch cầu vào nội mô thành mạch. tạo huyết khối và chảy máu. có thể phòng ñược hoại tử mô hực nghiệm.Các cytokine Các cytokin gây viêm khuyếch ñại và làm biến ñổi ñáp ứng. trình diện các phân tử kết dính trên bề mặt các tế bào và tăng cường chuyển ho nhiễm trùng nặng. 2. giải phóng từ phospholipide của màng tế bào do men phospholipase A2. Các yếu tố nầy khi lộ ra sẽ kết hợp với yếu tố ñông máu VIIa thành lậ X và XI thành dạng hoạt ñộng. lạnh run. rối loạn tâm thần). vàng da không giải thích ñược. tăng bạch cầu. TNF α cũng chỉ là một trong nhiều cytokine góp trùng. thì sự hoạt hoá các tế bào nội mô cũng làm tăng thấm thành m uyết áp. thành mạch còn bị tổn thương bởi các enzyme của bạch cầu ña nhân (như elast ian có oxy gây ñộc tế bào. Hơn nữa.2.Những triệu chứng gợi ý Sốt. Các chất kích thích như TNFα sản xuất và phóng thích các cyto yếu tố dãn mạch (nitrite oxide) và các chất trung gian khác. chất nầy làm các bạch cầu ors) lên bề mặt tế bào. Các nội mô mạch máu cũng bị tổn thương. ñau NFα có thể gây sốc. g nhiễm trùng bằng cách trung hoà một trong số những cytokine nói trên. C5a gây hạ huyế tính thấm mao mạch (một phần do tổn thương các tế bào nội mô) 2. bạch cầu và tiểu cầu.2. viêm thận bể thận.Đáp ứng với nhiễm trùng của cơ thể là một chuỗi tương tác phức tạp giữa các phân tử phát tín ian thể dịch và các tế bào nội mô. Prostaglandin E prostacyclin là những chất gây dãn mạch ngoại biên trong khi thromboxane gây co mạch và kích iểu cầu. Hơn nữa. Những chất trung gian dẫn xuất từ Phospholipide Arachidonic acid. tạo huyết khối và ñông máu rải rác trong lòng mạch (DIC) là những TNF α gây ñông máu rải rác trong lòng mạch theo cơ chế : Khởi ñầu.

trong ñó thành phần lipopolysaccharide (LPS) với l .Thường cho thấy tăng bạch cầu.5. tình trạng suy giảm miễn dịch) . Các khả năng có thể: * Kết quả cấy máu vẫn như lần trước: Sai lầm trong dùng thuốc (liều thấp. NHẮC LẠI ĐỊNH NGHĨA Như ñã nói ở trên. * Kết quả vi khuẫn giống như cấy lần ñầu. X quang.. Enterobacter. trong ñó chủ yếu là ña nhân trung tính. II BỆNH NGUYÊN 1. dẫn lưu ổ mũ. bạch cầu máu và các ổ nhiễm trùng thứ phát. fosfomycine. .Bản chất của ñường vào và những ổ khu trú thứ phát. robacter) * Cấy máu có kết quả vi khuẫn khác lần ñầu : bội nhiễm. ngoại và nội ñộc tố (vi khuẩn Gram âm). nhiễm t yết khối tĩnh mạch sâu… SỐC NHIỄM KHUẨN Là biến chứng cấp tính.6. thay catheter. I. Đánh giá ñộ trầm trọng . Bản chất ban ñầu của sốc nhiễm trùng là sốc giảm t trùng thích ñáng. bệnh có sẵn trước ñó.7. Đánh giá hiệu quả ñiều trị Dựa vào tình trạng toàn thân.Tình trạng ý thức. sốc nhiễm trùng gồm : . 1. Đánh giá lại kháng sinh ñã dùng Tuỳ theo kết quả vi khuẫn và kháng sinh ñồ. vì thế ñiều trị t là một hình thức ñể phòng sốc nhiễm trùng.Nhiễm trùng có biểu hiện toàn thân (sepsis ) . dựa trên bối cảnh khởi ñầu của nhiễm trùng và phổ kháng sinh.thứ phát nếu (+) dùng kháng sinh trị liệu. . có thể cứu ñược nếu phát hiện phần riêng trong bài nầy. 20 2. Khám toàn diện . nặng (có thể tử vong) của nhiễm trùng.Hạ huyết áp kéo dài ít nhất 1 giờ bù ñủ lượng dịch. ñường mật. Cấy máu lập lại ít inh theo kinh nghiệm. . * Cấy máu âm tính: Ổ nhiễm trùng sâu chưa dẫn lưu. tiêu hoá.). thuốc không thấm ñư oặc ổ nhiễm trùng chưa thể diệt ngay ñược sau 3 ngày: viêm nội tâm mạc.Hạ huyết áp: Huyết áp tâm thu < 90mm Hg hay giảm hơn 40mm Hg so với huyết áp tâm thu lúc bì mạch (ño trực tiếp bằng thiết bị xâm nhập vào ñộng mạch nối với một monitoring). Cấy máu Nên thực hiện khi bệnh nhân ñang ở cao ñiểm cơn sốt hay khi ñang lạnh run. Kết quả cấy máu dương tính sẽ khẳng ñịnh chẩn ñoán nhiễm trùng huyết sa 1. sẽ tiến sang giai ñoạn sốc lạnh hay sốc giảm phân bố máu (hypokinetic shoc toan máu.Tìm ñường vào của vi khuẫn : da. P. rifampicine. cephalo sporin thế hệ 3) và hay gặp ñối với một số vi khuẫn như tụ cầu. ñường tiểu. phổi hay tai mũi họng. rối loạn ý thức. CT. Điều trị bệnh tiềm tàng hay có trước. nhiệt ñộ.Xét nghiệm vi khuẫn tại ổ nhiễm tiên . bắt buộc nhập viện. Hay: Phải dùng thuốc vận mạch mới duy trì ñược huyết áp tâm thu ≥ 90 mm Hg hay huyết áp ñộng mạch trung bình ≥ 70 mm Hg Ranh giới giữa nhiễm trùng toàn thân nặng và sốc nhiễm trùng rất mong manh.). 2. phòng theo kinh nghiệm. thiểu niệu. Tr viện cần tìm ñường vào từ các ñường tiêm truyền tĩnh mạch. 1.Lưu ý ñến cơ ñịa (tuổi già.3. trở n kháng sinh (với fluoroquinolone. cần phải cấy máu lại. Không tìm t . ñặt các thiết bị ống thông ở ñường . 1.. Xử trí khi có kết quả xét nghiệm 2.) .Các yếu tố khởi ñầu Giải phóng các thành phần của tác nhân gây bệnh như các mảnh của vách tế bào vi khuẩn (peptid ). viêm tĩnh mạch ở vùng tiêm truyền.2.Nếu sốt vẫn tiếp tục sau 3 ngày ñiều trị. aeruginosa. Xử lý ñường vào (rút sonde.1.Tình trạng huyết ñộng. nhưng kháng sinh ñồ khác: Vi khuẫn ñột biến.Khám lâm sàng bổ sung với các xét nghiệm hình ảnh học (siêu âm.Chọn phương thức ñiều trị ban ñầu Chủ yếu ñiều trị triệu chứng.. acide fusidique. sự nhạy cảm k từng ñịa phương.Tìm những ổ nhiễm trùng thứ phát .

nhiều chất trung gian hoạt hóa. nếu là dấu hiệu duy nhất thì không ñ 3. hô hấp hổ trợ). tuần hoàn ngoại vi. ñiện giải ñồ. LÂM SÀNG Cổ ñiển người ta chia thành 2 giai ñoạn: sốc nóng và sốc lạnh Triệu chứng Sốc nóng (hyperkinetic) Sốc lạnh (hypokinetic) Nhịp tim ↑ mạch nhảy mạnh ↑ mạch yếu Huyết áp Bình thường. Về thể dịch Hiện tượng họat hóa bổ thể.1. 2. kiệt sức. Lâm sàng Đánh giá mức hạ huyết áp. trên lâm sàng biểu hiện bởi sốc giả Dưới tác ñộng của nội ñộc tố và tế bào nội mô bị tổn thương. Đánh giá hậu quả của sốc 3. dính vào nhau và dính vào tế bào nội mạc. giải thích giai ñoạn lâm sàng. Cơ chế Nguyên nhân Lâm sàng Cận lâm sàng Nghẽn mạch máu về tim Thuyên tắc phổi Đau ngực. giải phóng C3a và C5a và yếu tố ñông máu XII. tiến triển. cần thẩm phân . áp rộng ↓ hiệu áp kẹp Dấu vằn hổ (Marbrure) ở ñầu gối + Suy tim trên lâm sàng + Đầu chi Nóng. 2.IL8 ). Chẩn ñoán sốc nhiễm trùng Ở giai ñoạn sớm thường rất khó chẩn ñoán. Tìm vi khuẩn ở ñường vào. 3. Đại học Loma Linda. thở nhanh. Xác ñịnh nguyên nhân nhiễm trùng Cấy máu. Huyết áp sẽ báo ñộng hay xác ñịnh Tuy nhiên có trường hợp sốc xẩy ra ñột ngột với triệu chứng nhiễm ñộc nặng ngay từ ñầu (tử ba lạnh) Nếu bù kịp và ñủ dịch.IL6.2. các ổ nhiễm di trú (nhuộm soi. khô. viêm TM . Xác ñịnh bản chất sốc và loại trừ nguyên nhân không phải nhiễm trùng 22 Cần tìm các triệu chứng liên quan ñến nhiễm trùng (hội chứng nhiễm trùng toàn thân nặng. tưới máu tốt Lạnh. tế bào ñơn nhân. cần thở máy). suy gan). 5. ñặt sonde dạ dày. Cận lâm sàng Đánh giá các rối loạn chuyển hóa (Tăng lactate máu > 2mmol/L. ảnh hiệt. suy tim phải. liên quan ñến ñộ nặng của tình trang nhiễm trùng. bào (rồi cơ quan). cấy bệnh phẩm). Đích tác ñộng 2.chạy t hội chứng ARDS.ñông máu toàn bộ (DIC.IL1. các gốc tự do và các men thuộc tiêu nội mô mao mạch. Xét nghiệm khác tùy theo gợi ý lâm sàng. tăng hay giảm bạch cầu hay ñáp ứng viêm toàn thân.1. giải phóng các cytokin (TNF. thường hồi phục nhanh và không qua giai ñoạn suy tim Hiện nay. tiêu tế bào gan. lactate máu là một xét nghiệm thường ñược xử dụng ñể nghi ngờ có thiếu Oxy của các biểu hiện toàn thân nặng và sốc nhiễm trùng. cre gan (ứ mật. chức năng cầm . Có thể theo sơ ñồ sau ñây ( của GS Bruyant Nguyễn. tiêu o thiếu máu cục bộ). 3. Hoạt hóa các bạch cầu trung tính. chức năng thận (vô niệu. Quá trình nầy ñưa 21 Giải phóng các chất của màng tế bào như acid arachidonic. tương ứng với giai ñoạn trước ñây gọi là sốc nóng. tiêu sợi huyết) 4. Hậu quả Hoạt hóa quá trình ñông máu.2. Hoa kỳ) 2.de A ñược nghiên cứu nhiều nhất. XỬ TRÍ 1. vân cẩm thạch Nước tiểu (ñặt sonde ñể theo dõi là tốt) Bình thường hay giảm < 20ml/giờ Bảng 2: Phân biệt sốc nóng và sốc lạnh trong sốc nhiễm trùng IV. khả năng hồi phục hay không của Suy tuần hoàn cấp: Là hậu quả của giảm thể tích tuyệt ñối (dịch thấm ra ngoài lòng mạch) và t và do tim không bù trừ nổi do tác dụng inotrope (-) của nhiều chất trong máu chưa xác ñịnh ñư III. thần kinh (mở khí quản. gây tăng tính thấm mao mạch và dãn mạch. lo lắng . Về tế bào Hoạt hóa ñại thực bào. thay ñổi hành vi buồn nôn.

3. Để ñánh gía tế bào không ñược cung cấp ñủ oxy. . Nếu các thông số chứng tỏ bù dịch chưa ñủ. Phân biệt vãng trùng huyết và nhiễm trùng huyết. hạ huyết áp (trong nhiễm trùng). Trình bày lại sơ ñồ chẩn ñoán sepsis nặng/sốc nhiễm trùng. Trình bày các ñịnh nghĩa theo quy ước về hội chứng ñáp ứng viêm toàn thân (SIRS). 2. suy tim toàn bộ ECG. nhiễm trùng có triệu chứng và nhiễm trùng không có 2. hoặc cải thiện ít. khi có kết quả khán theo dõi. quá trình cũng tương tự. không chờ ñợi các kết quả. siêu âm ECG. 1. Nếu không cải thiện có thể dùng Adrenaline 0. sốc nhiễm trùng và hội chứng suy ña phủ tạng. Trình bày các khái niệm về mang trùng. phóng xạ ñồ phổi. suy tim phải hay toàn bộ Đau ngực. 5.5-5μg/kg/phút. Phim phổi. cần tiến hành ñiều trị ngay lập tức. Ở trẻ em. tuy nhiên cần cân nhắc khi các thông số cho biết có thể do h. 23 Câu hỏi ôn tập 1. phù Quincke Đau bụng Công thức máu Amylase máu ↑ Bảng 3: Một số xét nghiệm tùy theo bệnh cảnh lâm sàng V. khí máu. dưới hướng dẫn của áp lực tĩnh mạch trung tâm. t Nếu vẫn thất bại. Nếu phút kèm Dobutamin 5-15 μg/kg/phút. 24 Bài 4. Nếu huyết áp vẫn tiếp tục thấp hay kẹp. cần xem lại tất cả các xét nghiệm liên quan ñể ñịnh hướng ñiều trị. 4. Điều trị nhiễm trùng Nếu thành công. C o người lớn hay 20ml/kg cho trẻ. có thể dùng Noradrenalin (0.55μg/kg/phút. chảy máu ra ngoài Đỏ da. sepsis sepsis nặng. có thể dùng thuốc vận mạch như Dopamin 10-20 μg/kg/phút tăng dần 2-5μg/kg m Nếu không có hiệu quả. Điều chỉnh huyết áp Trước tiên. trong sốc hiện nay người ta thường xét nghi ICU hiện ñại). xử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm và tiếp tục theo dõi. phải bù dịch trong vòng 20 phút. siêu âm ECG Giảm thể tích thật sự hay tương ñối Chảy máu Phản vệ Viêm tuỵ cấp Xanh. Ở phổi và ñộng mạch phổi bít.ECG. ĐIỀU TRỊ CỤ THỂ Sau khi khám và cân nhắc chẩn ñoán một cách nhanh chóng.5-5μg/kg/phút) kèm theo Dobutamin hay không (5-15 μg/kg/phút) hỉ dùng một mình Adrenaline 0. tiếp tục bù dịch. chụp mạch máu phổi Suy tim Chèn ép do tràn dịch Nhồi máu cơ tim Loạn nhịp Mạch nghịch lý. trophonin.

với sự tiến bộ của Y học. nhân. 2. Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân (SKDCRNN) vì vậy có thể phân biệt ñược với những trường hợp t 4 giờ. .Mục tiêu SỐT K O DÀI CHƯA R NGUYÊN NHÂN Ts. Đang cần săn sóc ñặc biệt Tại bệnh viện Giảm bạch cầu Nhiễm HIV Cổ BC trung tính < 500/mm3 hay là sẽ giảm xuống mức nầy trong vài ngày Khẳng ñịnh với Western Blot (+) Tất cả những người khác sốt kéo dài trên 3 tuần Thời gian từ khi mắc ñến khi khám bệnh 3 ngày là 3 tuần 3 ngày 3 ngày. do thuốc hậu môn. Định nghĩa nầy ñược công nhận và xử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong 30 năm và ñược xem Đến nay. Trong khả năng và phương tiện sẵn có tùy theo môi trường. BsCK1 Nguyễn Lô 1. Durack và Street ñề nghị cách phân loại mới về sốt kéo dài Phân loại sốt kéo dài chƣa rõ nguyên nhân Đặc ñiểm Tình trạng bệnh nhân Đang nằm viện.2 ñộ C dù ño bất kỳ lúc nào.Tiến hành ñủ mọi khám xét lâm sàng và cận lâm sàng trong phạm vi có thể có ở một bệnh viện.Sốt kéo dài trong suốt ít nhất 3 tuần. . nhiễm phức hợp Mycobacteria không ñiển hình . sốt do thuốc Nhiễm Lao. có thể xử trí hợp lý trước một t Nội dung I. Sinh viên biết và nắm vững ñịnh nghĩa quy ước thế nào là sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân.Nhiệt ñộ bệnh nhân luôn luôn trên 38. ĐỊNH NGHĨA Năm 1961. Nhiễm nấm Candida. viêm ñại tràng giả mạc. viêm xoang. trùng quanh lymphoma. Petersdorf và Beeson ñịnh nghĩa sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân như sau: . Aspergillus £ ¢ ARV. Khi vào không sốt. Nếu ngoại trú 3 ngày hay ñến khám 3 lần tiếp nhau (ngoại trú) Một số nguyên nhân minh họa Viêm tắc TM nhiễm trùng.

Triệu chứng hiện có. các bệnh gây viêm. Tiền sử có thể gợi ý cho một nguyên nhân sốt. Cần chú ý có sụt cân không ? có tiếng thổi ở tim kh h. Trong trường hợp nghi hử với kháng sinh thích hợp. Tuy nhiên theo ñịnh nghĩa RNN thường rất nghèo nàn và không cho phép hướng ñến một cách rõ rệt một bệnh nào. Trong trường hợp nầy sốt biến mất tron . Ví dụ ở nước ta. Yersinia. áp dụng ñịnh nghĩa cổ ñiển trong bài nầy.Tiền sử bệnh . Tuy nhiên. phổ biến nhất là protein C ph II. >25mm green.Có tiếp xúc với ñộng vật. III. 6. Phân tích diễn tiến cơn sốt Phân tích diễn tiến cơn sốt thường rất hữu ích cho chẩn ñóan. có thể ñiều trị thử sốt rét. một cách tổng quát. Ví dụ : Phim phổi có thể bình thường trong nhiều tuần trong một ca lao Trong những trường hợp khó khăn. tủy ñồ. 2.CÁC BƢỚC CHẨN Đ AN SKDCRNN 1. . hạch có lớn không ? Khám tuyến giáp ñể lọai trừ hoặc cảnh gíac các bệnh về tuyến giáp (cơn tai mũi họng ñể tìm các bệnh có thể gây sốt ở vùng nầy. Xét nghiệm cận lâm sàng : Tùy theo trang bị và phương tiện của cơ sở. Ví dụ sốt thành từng cơn kèm t ca nhiễm trùng huyết. Phosphatase kiềm. tế bào vi trùng nước tiểu. nếu cần tham khảo thêm ý kiến của cá 4.nhất là một số kháng sinh. sốt có chu kỳ thường gặp trong sốt rét… 3. răng. do thuốc. ñôi khi ta phải tiến hành một số xét nghiệm gây phiền phức. Chú ý cấy máu phải ñược tiến hành trước khi giang mai. và virus CMV. Bệnh ác tính. cả Brucellose nếu có yếu tố dịch tễ gợi ý. >16mm ở nữ giới theo phương pháp Wintrobe. ñứng trên quan ñiểm vì quyền lợi của bệnh nhân mà quyết ñịnh. phosphatase acid ở nam 26 giới. Chiến lược ñi ñịa phương. xoang…Siêu âm nội t cũng cho phép phát hiện một số bệnh gây sốt (Viêm nội tâm mạc bán cấp chẳng hạn). chỉ ñề cập ñến sốt kéo dài chủa rõ nguyên nhân cổ ñiển.Các thuốc ñã xử dụng . Ví dụ : tiền sử sỏi mật gợi ý ñến một nhiễm tr Những triệu chứng hiện tại rất quan trọng ñểí ñịnh hướng chẩn ñóan. Chụp X quang một số cơ quan nghi ngờ có thể bị bệnh như phổi. trong tuần ñầu tiê sát huyết ñồ.Lối sống . sốt vàng có thể gợi ý ñến các bệnh nầy. Tiếp xúc (bệnh do Ricketsia. Một số thuốc có thể gây sốt. Ngòai ra. yếu tố thấp dương tính mặc dầu rường hợp âm tính giả. hoặc >7mm ở nam giới. Kết quả của một số xét nghiệm cần phải lý giải một cách thận trọng vì không thiếu trường hợp thức bạch cầu thường ñảo ngược. NHỮNG NGUYÊN NHÂN C THỂ DẪN ĐẾN SKDKRNN 1. người ta còn lưu ý rằng một số protein cũng gia tăng. cấy máu. Bảng 4: Phân loại sốt kéo dài chƣa rõ nguyên nhân Tuy nhiên trong bối cảnh kính tế -xã hội và nền y học của nước ta. Khám lâm sàng tỷ mỉ và tòan diện Rất có ích cho chẩn ñóan nguyên nhân sốt. bệnh Sodoku…) Một số nghề nghiệp có thể tạo ñiều kiện mắc một số bệnh có sốt như chăn nuôi chim có thể mắc Lối sống cũng ảnh hưởng ñến một số bệnh như nghiện hút có thể dẫn ñến AIDS. Nhiễm trùng ¤ ¤ .Có ñi du lịch ở ñâu không ? . và xuất hiện lại khi thuốc ñược tiếp tục dùng. Cần xác ñịnh 7 ñiểm sau : . Điều trị thử Nhiều trường hợp ta tiến hành ñiều trị thử theo hướng ñược nghi ngờ nhiều nhất. 25 Hội chứng viêm: Gọi là hội chứng viêm cận lâm sàng khi có : VSS tăng ( >16mm ở ñàn ông.Nghề nghiệp . phosphatase kiềm thường tăng. Mỗ thăm dò Nhiều trường hợp có những triệu chứng nghi ngờ nhưng không xác ñịnh ñược bản chất của bệnh ta lưỡng. nội soi.Nhiễm trùng. hoặc những xét nghiệm tốn kém như chụp ñiện tóan cắt lớp… 5. thương hàn. Tiền sử Hỏi bệnh sử và tiền sử cẩn thận là một khâu cơ bản trong chẩn ñóan. Du lịch ñến những vùng dịch tễ của sốt rét. Điện di protein lượng các men transaminase.

Listeria… .Lậu.Viêm tấy quanh thận.1.Ung thư máu (leukemia) .Dịch hạch và các bệnh do các chủng Yersinia khác . .5. viêm túi thừa Meckel.Viêm màng não . giang mai . Nấm .Viêm tuyến tiền liệt.Viêm xương. Virus .Leishmaniose . . viêm xương-khớp . 1.Viêm ñĩa cột sống 1. Thần kinh . Nhiễm trùng tòan thể 1. Ở hệ tim mạch . Ở bụng .Viêm túi mật.6. phế cầu. Ký sinh trùng .Lao .3.Viêm tắc tĩnh mạch (não.) 1.Nhiễm Mycoplasma 11.Áp xe dưới cơ hòanh . viêm lợi. .2.Bệnh Histiocytose .2.coli.1.1..1.Nhiễm trùng huyết do các cầu khuẩn Gram dương : Tụ cầu. ñặc biệt lưu ý ñến các bệnh phổi co Chlamydiae.Áp xe gan .2.2.Bệnh Hansen.2.Leptospirose. E. 1.2. viêm ñài bể thận. viêm ñại tràng sigma. Viêm xoang..Nhiễm Candida .Nhiễm Cryptococcus 27 .Các u lympho dạng Hodgkin hay không phải Hodgkin.2.1. liên cầu. Xương .2.1.) .Viêm màng ngòai tim .Nhiễm trùng tại chỗ 1.3. do Pneusmocystis carinii… . viêm vòi trứng.Áp xe lách . .Viêm nội tâm mạc .Nhiễm trùng huyết do các vi khuẩn Gram âm như Thương hàn.Viêm ngoài màng cứng 1.Các bệnh viêm phổi. .Áp xe vùng chậu.Áp xe thận.Légionellose .Phình ñộng mạch nhiễm trùng 1.4. răng.Các bệnh do giun sán (sán máng. do Legionelle.Nhiễm vi khuẩn Whitmore .Toxoplasmose . tĩnh mạch cửa.4.Epstein Barr .Áp xe não .Ricketsia .Cytomegalovirus . Do u . 2. .2. Do vi khuẩn .1. Ở hệ hô hấp . bệnh Lyme .Sốt rét .HIV 1.amip nội tạng.Trypanosomiase . viêm ruột hừa.Histoplasmose 1.Viêm màng phổi có mủ.1.Viêm quanh gan (do Chlamydiae) .

28 .Trình bày ñược triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của hoàng ñảm nhiễm khuẩn.Bệnh Still . Câu hỏi ôn tập 1.Bệnh Bercet 4.Chẩn ñoán sớm nguyên nhân gây hoàng ñảm nhiễm khuẩn. Trình bày các nguyên nhân gây sốt thường gặp trên một số cơ ñịa ñặc biệt: nhiễm HIV. Những nguyên nhân khác . K ñại tràng. Các bệnh có bản chất viêm. hoặc từ nơi khác di căn ..Lupus ban ñỏ rải rác. Xác ñịnh ñược các biện pháp phòng bệnh Nội dung . Phân biệt sốt với táng thân nhiệt ác tính (do say nóng. K phổi.Bệnh viêm cơ-bì nhiều nơi (Polydermatomyosite) . say nắng.Bệnh huyết khối-thuyên tắc .Bệnh Horton.Sốt giả vờ.Bệnh Whipple .Phình ñộng mạch chủ . giảm 29 Bài 5.. Các bệnh nhiễm trùng cấp nguy hiểm có biểu hiện ñầu tiên là sốt hay gặp ở Việt Nam 3.Viêm ña khớp thấp .).Xơ hóa sau phúc mạc . 5.Viêm gan do rượu .Bệnh Crohn . 2.Các u lành tính (U cơ trơn ñường tiêu hóa) 3.Viêm cứng cột sống . 3. Chỉ ñịnh kịp thời ñiều trị hổ trợ và nguyên nhân.Thấp khớp cấp . bệnh Wegener. bệnh Takayasu . 4.Do thuốc .Sarcoidose . Khi nào thì dùng thuốc hạ nhiệt trong một trường hợp sốt câp tính? 4.U xơ tử cung (họai tử vô trùng) . .Viêm mạch máu họai tử. 2 .U nhầy .Cường giáp .. .Tái hấp thụ một u máu .Các bệnh phổi do lắng ñọng miễn dịch .Ths Hồ thị Thuỳ Vương 1.Các khối ung thư khác : tiên phát như K thận. Trình bày ñịnh nghĩa cổ ñiển về sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân. HỘI CHỨNG VÀNG DA TRONG CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG Mục tiêu BsCK2.

tính chất. truyền máu hoặc sản phẩm của 1. mạch chậm. nhiễm trùng huyết. ĐẠI CƢƠNG Hoàng ñảm là biểu hiện lâm sàng của tình trạng tăng nồng ñộ bilirubin trong máu trên mức bình a .). Rối lọan quá trình liên hợp do thiếu enzyme glycoronyl Gặp trong viêm gan. ñau khớp. Cần thăm khám một cách tòan thể cho phép người thầy thuốc có cái nhìn tổng quát V.. vô niệu (leptospirose).. rượu . Hoàng ñảm trước gan 30 Do hồng cầu vỡ nhiều.. 3. lội vùng ñầm lầy. phân bạc màu. màu sắc da. xơ gan. làm th Nguyên nhân có thể do: viêm gan do virus. nước tiểu ñậm màu. Rối lọan quá trình vận chuyển bilirubin vào ñường mật Gặp trong xơ gan. Khám thực thể: Nhằm tìm kiếm: 2. Tiền sử cá nhân .Bệnh lý gan mật ( sỏi mật ). nạo phá thai. Tính chất của vàng da 1.2.. novobiocin. Theo bilirubin máu 1. huyết áp. cơn ñau quặn gan.. mạch nhanh.Dấu hiệu ứ mật: da mắt vàng. viêm gan nhiễm ñộc thuốc (INH.1.5. 5. sông suối.Tắt nghẽn ñường mật . tiết nhiều chất nhầy.3. Hoàng ñảm tại gan Do tổn thương tế bào gan. phản hồi gan tĩnh mạch cổ.Sự suy thoái tế bào gan: hội chứng xuất huyết. sẩy thai.Tăng bilirubin trực tiếp Nguyên nhân chủ yếu là các bệnh lý từ ñường mật trong gan trở xuống 2. viêm cơ vòng odi. Tăng bilirubin gián tiếp Nguyên nhân có thể là các bệnh lý từ tế bào gan trở lên.. halothane.1. cấy nước tiểu. nhiêîm trùng máu .. Nguyên nhân có thể do :sốt rét. oestrogen.. sỏi mật. Bilan nhiễm trùng Cấy máu. lượng nước tiểu. ). nhiễm xoắn khuẩn. các vi ti mật quản cũng có thể bị tổn thương. 4. Tiền triệu: Nhức ñầu. Theo vị trí 2. LÂM SÀNG 1. tiền sử hòang ñảm từng thời kỳ. Tăng bilirubin hỗn hợp Thường gặp trong viêm gan cấp hoặc mạn 2. vàng da trẻ sơ sinh.Những thuốc sử dụng gần ñây. Tìm ký sinh trùng sốt .Nghề nghiệp: tiếp xúc với hóa chất. sốt giảm khi xuất hiện vàng da 2.Những dấu hiệu huyết tán cấp ( da xanh. ). Hoàng ñảm sau gan Do cản trở cơ giới trong hoặc sau gan làm cho mật không xuống ñược ống tiêu hóa.I. làm cho mật ở các vi ti mật quản dễ thấm vào các vi ti huyết quản. ứ lại trong thường gặp là tắc mật do sỏi IV.Viêm gan quản mật .Hội chứng màng não kết hợp thiểu niệu. Dấu hiệu ñi kèm: ngứa nhiều (ứ mật). hơi .Sự rối lọan huyết ñộng: mạch...1. Rối lọan quá trình thu nhận bilirubin vào tế bào gan Gặp trong viêm gan nhiễm ñộc do thuốc (Rifamycin. Các dấu hiệu nặng của bệnh .. Các dấu hiệu khác -Tình trạng gan (ñộ lớn. ñau cơ (leptospirose) 1. PHÂN LỌAI NGUYÊN NHÂN HOÀNG ĐẢM 1.2. . .Tiền sử mới ñây: phẩu thuật.3.4. 2. túi mật lớ . ban 1. Tiến triển của sốt: Sốt cơn có rét run kiểu sốt rét. súc vật.. bệnh lý não gan. Tăng sinh ñường mật . CƠ CHẾ HOÀNG ĐẢM 1. bề mặt gan.Chèn ép ñường mật: gặp trong xơ gan. 3. nhưng thường là trước gan 1. CẬN LÂM SÀNG 1. da niêm mạc nhợt. . sinh ñẻ. . mật ñộ. III. diện ñục của gan giảm. Hỏi bệnh 1. thương tế bào gan.2. nhiễm tr 2. giải phóng nhiều huyết sắc tố. chọc dò nước não tủy nếu có hội chứng màng não.Hoàng ñảm nhiễm khuẩn thường cần thiết có một chẩn ñoán nguyên nhân khẩn trương nhầm có bi II. u ñầu tụy..2.Dấu hiệu tăng áp lực tĩnh mạch cửa .. 2.3. ngứa. lách lớn. 2.1. ñau bụng (sỏi mật). u ñường mật. Tăng sản xuất bilirubin Do tán huyết nhiều hơn bình thường có thể gặp trong sốt rét.

có khi là khối u bên ngoài hay trong ñường mật. Thăm dò về gan .Suy tế bào gan: tỷ prothrombin giảm.Các phản ứng huyết thanh tùy theo tình huống 2..Chụp cắt lớp:có thể ñánh giá tình trạng chủ mô gan. cơn sốt ñi ñôi với ñợt tán huyết. 2. . hoàng ñảm rõ thường gặp ở thể sốt rét ñái Hemog 3.Soi ở bụng . chủ yếu trong nhiễm trùng máu do vi khuẩn gr (-) bắt nguồn từ ñường ti h nhiễm trùng huyết có thể kèm theo hòang ñảm ở những mức ñộ khác nhau.. Huyết tán Tăng bilirubin tự do. . giao ñộng hay kèm rét run. ña nhân trung tính tăng. sắt huyết thanh. haptoglolin.Hội chứng hoàng ñảm do viêm gan: viêm gan siêu vi. nôn ra dịch như mật.Chụp ñường mật: + Chụp thường + Có uống hoặc tiêm thuốc cản quang + Chụp ñường mật ngược dòng + Chụp ñường mật trong khi soi ở bụng ..Xét nghiệm: Bạch cầu tăng. Hemoglobin nước tiểu (+). CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN + Chẩn ñoán sớm ñể tiên lượng và ñiều trị kịp thời và chuyển bệnh nhân ñúng tuyến.Hội chứng hoàng ñảm do huyết tán: Sốt rét. Xét nghiệm miễn dịch học . + Cần phân loại các nguyên nhân của hội chứng hoàng ñảm: . phosphatase kiềm 31 . ñau tụ nhiên hoặc khi ấn hay thở sâu. 3.. anti-HBc. không ñau. Chức năng gan. lách. thư + Sốt cao ñột ngột.2. 4. + Vàng da và niêm mạc kiểu ứ mật.Hội chứng hoàng ñảm do tắc mật: Sỏi ñường mật. ñau lan lên vai. Sốt rét thể gan mật . nhức ñầu.1. tế bào lưới. . Nhiễm trùng máu Vàng da gặp khoảng15%. + Chẩn ñoán ñược một số nguyên nhân gây hoàng ñảm nhiễm khuẩn thường gặp: 1.coli). xảy ra 32 trùng huyết diển biến trong 10-20 ngày song song với tiến trình nhiễm trùng. Xét nghiệm: bilirubin kết hợp t ăng kèm dấu họai tử tế bào gan h ơn là suy gan. Cũng có những trường hợp không ñiển hình: không vàng da. Nư chứng trung thành của bệnh. Sôt rét ñái Hemoglobin + Lâm sàng: khởi ñột ngột buồn nôn. . ñường máu.Điện di Globulin miễn dịch. vàng da mắt. gan to 30-50%.Hồng cầu niệu (-).. SGPT . ở thể nặng tỷ lệ tử vong lên ñến 20-30% + Xét nghiệm: Hb niệu (+). cấy máu có thể (+) (ña số E. tình trạng ứ mật . túi mật.Hủy họai tế bào gan: SGOT.Các phản ứng huyết thanh chẩn ñoán viêm gan siêu vi như :Tìm HBsAg. Siêu Vị trí chỗ tắc có thể xác ñịnh bằng chụp ñường mật ngược dòng. . . ñau vùng hông. Sốt rét Trong sốt rét thường có thể có hòang ñảm nhẹ.Ứ mật: Tăng bilirubin kết hợp.Sinh thiết gan 5. tiên lượng thường nặng. VI.Các kháng thể tự miễm như kháng thể kháng nhân. 3. albumin máu giảm. chỉ sốt ñơn thuần. ant ti-HCV. fibrinogen.. nhiễm trùng huyết do vi khuẩn kỵ khí. anti-HBs. giun ñũa.Ghi hình gan bằng ñồng vi phóng . sốt. xuất hiện từ 6-12 giờ sau khi ñi tiểu ñen. Ở thòi kỳ tòan phát bệnh nhân sốt liên tục hay từng cơn. ñường mật.Lâm sàng: tam chứng: ñau. Đa số nguyên nhân là sỏi. + Đau hạ sườn phải hoặc thượng vi. tụy tạng. . lúc ñầu có thể nhẹ sau Bệnh có thể ñưa ñến thiếu máu và suy thận. có khi do sán lá gan. yếu tố V. kháng thể kháng cơ trơn. ký sinh trùng sốt rét (+) hoặc (-) 3.Siêu âm gan: Có ích lợi khi có hiện diện của hội chứng ứ mật. Viêm ñường mật trong gan .

Mefloqiune. có thể kèm rét run. trong ñó hội chúng nhiễm trùng là cơ bản + Hội chứng nhễm trùng: Sốt cao 39-40 ñộ ñột ngột.Phòng chống suy thận cấp. . Nhiễm Leptospira Là bệnh của súc vật hoang dại và gia súc lan truyền cho người. PH NG BỆNH Tùy theo nguyên nhân Câu 1. 4. gan lớn và ñau. chá viêm gan siêu vi B.Chuyền máu khi có thiếu máu cấp .vàng mắt là dấu quan trọng xuất hiện 4 . ĐIỀU TRỊ Cần ñiều trị hổ trợ và ñiều trị nguyên nhân kịp thời: 1. có thể ngứa. da có thể ñ + Hội chứng gan mật: vàng da thường là màu cam giống màu lựu chín.Hội chứng ứ mật: Bilirubin tăng. VII. 5. HBV. lách có thể lớn trong 5 . hồng cầu. ñặc biệt ở vùng nông thôn. biểu hiện tổn thương cùng lúc nhiều cơ quan. Lâm sàng Lâm sàng của viêm gan siêu vi thay ñổi. 3. có thể không có triệu chứng hoặc có thể vàng da và mắ hay thể mạn tính. khu chăn nuôi. . thường bệnh nhân sốt nhẹ. Viêm gan siêu vi Bệnh thường gặp tại gan do HAV. HDV. hỏi ôn tập Trình bày cơ chế và phân loại vàng da theo vị trị Trình bày các dấu hiệu nặng của hội chứng vàng da trong các bệnh nhiễm trùng. cơ ñùi.10 ngày sau khi triệu chứng khởi phát và kéo dài 2 . HCV.Vàng da . bệnh nhân có vàng da và mắt. . .Chống choáng nếu có . Kết mạc mắt xung huyết. Trường hợp nặng tăng cao. nước tiểu ñậm màu. biểu hiện lâm sàng của suy gan hiếm gặp. gây ra. viêm ñường mật : Dùng kháng sinh. SGOT tăng 5-10 lần trở lên so với trị số bình thường. HEV. chán ăn.25% trường hợp + Thời kỳ hồi phục: Bệnh nhân cảm giác khỏe. 5.. Điều tri nguyên nhân .. cần khỏang vài tuần nữa mới có tình trạng hồi phục về xét nghiệm. thận. HGV. Viêm gan siêu vi thể cấp ñiển hình diễn qua 4 giai ñọan: + Thời kỳ ủ bệnh: Thay ñổi tùy theo lọai virus gây bệnh + Thời kỳ khởi phát: Sốt là dấu hiệu thay ñổi. nôn mửa. nếu tỷ lệ giảm < 30% tiên lượng nặng. muối mật nước tiểu dương tính. thời gian Prothrombin kéo dài. 5.2 Cận lâm sàng . Điều trị hổ trợ Tùy theo bệnh cảnh lâm sàng: . ñôi khi lách lớn.. nước tiểu có albumin.. bạch cầu. phân bạc màu. chủ yếu bilirubin trực tiếp. sắc tố mật. mệt nhiều. Tetracyclin.15%.8 tuần sau ñó giảm dần.Nhiễm Leptospira :Kháng sinh Penicillin 100. ruộng rẫy. tiểu ít và ñậm 33 + Thời kỳ tòan phát: Bệnh nhân hết sốt. màng não. có ñặc ñiểm lâm sàng ña dạng. C ) phát ban gặp trong 5 . chủ yếu là gan. li tự nhiên và tăng khi sờ nắn nhất là cơ bắp chân. tiểu gan có thể không nghiêm trọng lắm. tỷ lệ SGOT / SGPT < 1 .000 ñv/kg/ngày x 5 . ban xuất huyết.Sốt rét: Dùng thuốc kháng sổt rét như: Artesunate.Nhiễm trùng huyết. uể oải. creatinin máu tăng. dịch não tủy: bạch 00 mm3) + Hội chứng xuất huyết: Chảy máu cam. 2. các dấu hiệu lâm sàng hầu như không còn nữa. ñỡ mệt mỏi và chán ăn hơn.Hội chứng hủy họai tế bào gan: SGPT. + Hội chứng thận: Ure.Tỷ prothrombin bình thường thể thông thường. ñau hạ sườn phải.Hạ nhiệt: Không nên xử dụng một cách hệ thống nhất là khi chưa tìm ra nguyên nhân.Ngoài các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của sốt rét. . Nêu vài ng Nêu một số xét nghiệm ñể chẩn ñoán nguyên nhân thường gặp của hội chứng vàng da nhiễm kh ¥ . Lâm sàng bao gồm 5 hội chứng chính..1. dox ycyclin 100mg x 2 viên/ngày X7ngày VIII. trụ niệu + Hội chứng màng não: Là biểu hiện quan trọng trong giai ñọan miễn nhiễm.. Bệnh thường gặp ở vùng nhiệt ñới.7ngày. .Gan lớn vừa và ñau nhẹ lúc khám. 2. mệt mỏi. tu rở về bình thường.

Khám và ghi nhận ñầy ñủ các dữ kiện liên quan ñến một trường hợp sốt phát ban. Nội dung Có rất nhiều bệnh có biểu hiện sốt và phát ban.Sẩn (papule) : nổi lên khỏi mặt da.Ban xuất huyết ( tử ban : purpura) . ñường kính ban < 5mm .Mụn mũ (Pustule) : là mụn hay bọng mà dịch chứa là mũ.Có tiếp xúc với ñộng vật gì ? ( vật nuôi hay ở ngòai nhà). 2.Du lịch : có ñến vùng nào có các bệnh ñịa phương ñặc biệt ñang lưu hành ? . hives) : ở dạng sẩn hay dạng mảng.Bệnh nhân có bất thường hay bệnh tim mạch ? Bệnh nhân ñang dùng thiết bị trợ giúp nhân tạo hân tạo. có thể giúp người bệnh thóat chết trong một số xuất huyết do não mô cầu. . sốt phát ban thường là một c Tuy nhiên ña số nguyên nhân gây sốt phát ban là vi sinh vật. Bản thân từ “ n” cũng ñã bao hàm nhiều hình mao mạch hay phản ứng của da) biểu hiện ở da và niêm mạc.Tình trạng miễn dịch hiện tại của bệnh nhân.Mày ñay (wheals hay urticaria. 5. BsCK1 Nguyễn Lô 1. Xác ñịnh vị § §¦ .4. .2. có thể cho chẩn ñóan khá chính xâc trong những t I. Một số vấn ñề cần lưu ý . Khám biểu hiện ban 2.1.Bệnh nhân có chích ma túy và dùng chung kim tiêm với người khác không ? . HỘI CHỨNG SỐT PHÁT BAN NHIỄM TRÙNG Mục tiêu Ts. Bài 6. do xuất huyết. trong ñó ñịnh bệnh sớm sẽ giúp g giảm lây lan cho cộng ñồng. Có ñịnh hướng chẩn ñóan và cho các xét nghiệm cần thiết ñể xác ñịnh nguyên nhân sốt phát ban..Có nguy cơ mắc bệnh lây qua ñường tình dục ? .Dát (macule): nằm phẳng so với mặt da.Tử ban nổi: gồ lên mặt da.) 2. . Ban nổi lên thế nào so với bề mặt da ? (hình thái nổi dậy: eruption) . ñường kính > 5mm.Ban dạng bọng nước hay mụn mũ. Có thể tập hợp lại thành Mày ñay cổ ñiển ( không do mao mạch) thường chỉ xuất hiện 24-48 giờ rồi lặn. Do ñó. trong nhiều trường hợp. do viêm thành mạch máu (vasculitis). . Tiền sử về chủng ngừa. vùng thay ñổi sắc tố giới hạn tương ñối rõ. nhưng bề mặt cong.Mụn nước : vesicule ( < 5mm) và bọng nước : bullae (>5mm) : những túi có chứa dịch nổi lên .Mảng (plaque) : nổi lên khỏi mặt da. Các hình thức biểu hiện khác nhau của các lọai ban sẽ giúp người thầy thuốc giới hạn lại caúc lâm sàng và dịch tễ. catheter. sau ñó xuất huyết. Một số vấn ñề khác Cũng cần xác ñịnh thời ñiểm xuất hiện ban so với sốt và một số triệu chứng khác. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHÁM MỘT BỆNH NHÂN SỐT PHÁT BAN 1. 35 . bề mặt phẳng s u .Nốt (nodule) : nổi khỏi mặt da. Có bị ñộng vật hay côn trùng ñốt .Có tiếp xúc với người nào có bệnh tương tự ? . . Gồm: ban xuất huyết lấm tấm (Pet 3mm và mảng xuất huyết (echymose) ñường kính > 3mm. 34 Trước một bệnh nhân có vàng da cần hỏi gì ñể chẩn ñoán nguyên nhân Điều trị hổ trọ hội chứng vàng da nhiễm khuẩn 6. ñường kính > 5mm. 2. Có dạng cao nguyên.3.Tử ban chìm : không sờ thấy gờ lên mặt da. . 2. không phẳng như maøng. và cao hơn nữa .Các thuốc ñã xử dụng trong vòng một tháng trước ngày có ban. Phân lọai ban .Ban không xuất huyết (thường gọi là ban ñỏ. hồng ban) .

Thường xuất hiện ở thân hay ở gốc chi. . tòan trạng không tuần sau khi ñã ngưng thuốc. Tốc ñộ lan của ban ( vùng. Sau ñó.Một số enterovirus như Echovirus hay Cosxackie. có biến mất sau 2 ngày. ở thân xuất hiện ban lan tỏa. sau cơ ưc ñòn chủm.Sởi Đức (rubella) : Cũng khởi phát từ chân tóc như sởi.Barr thường nổi ban khi dùng Ampicilline. Ban do dị ứng thuốc thường gặp ở một số cơ ñịa. khiến ta có cảm giác như sờ vào vải mặt trong má.Sốt và phát ban trước xương chày : một dạng nhiễm xoắn khuẫn Leptospira. Ở người lớ i mẹ bị nhiễm virus nầy. chủ yếu gặp thường có mầu hồng sáng. Có ñối xứng ? Quá trình lan từ thân ra tứ chi hay ngược lại. . 1. kèm theo xung huyết kết mạc. nhưng chủ yếu ở lòng bàn tay. Nhưng không có ở n ñỏ riêng rẽ. Dựa vào tiền sử có dùng thuốc. Đôi khi rất quyết sởi.Hồng ban nhiễm trùng (erythema infectiosum) : do parvovirus B19 gây ra. vi trùng. Chú ý ñừng lầm với dấu Fordyce (tuyến bã lạc chỗ. tsutsumaguchi. . . Ban dát sẩn. Những người nhi mide.Sốt do Ricketsia ricketsi ở vùng núi ñá Hoa kỳ : (Rocky moutain spotted fever) : Mặc dầu cá tsia khác thường có ban mọc chủ yếu ở thân. Lọai nầy thường xuất hiện ban ở các chi trước. . Thiết nghĩ như thế thuận tiện hơn cho chẩn ñóan. Có thể xuấ . chảy máu k iêm màng não nước trong. 2-4 mm. Cần tránh lây cho o thai nhi.Bệnh Lyme : Ban di chuyển mạn tính (erythema chronicum migrans) là một bệnh mới phát hiện . Là phát hiện sớm. . Có nhiều cách ñể Có thể phân lọai theo nguyên nhân: virus. .Ban do phản ứng thuốc cũng rất hay gặp và không thể phân biệt ñược với ban do một số virus. Thường gặp ở trẻ từ uổi. Ban chủ yếu mọc ở chi Loại nầy thường xuất hiện ở các chi. Là những chấm hồng. viêm khớp hay gặp ở người lớn.Sởi: thường mọc ñầu tiên ở chân tóc.Ban thương hàn : xuất hiện ở thân rồi lan ra các chi. những bệnh nhân nhiễm virus Epstein .không có mảng ñỏ chung quanh v . trừ du khách hay Việt kiều về nước. Những biểu hiện b itis) hay chốc (impertigo) ñược dành cho giáo trình da liễu.4. nhưng không phải lúc nào cũng phân biệt ñược. nấm. PHÂN LỌAI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THEO NGUYÊN NHÂN Ở phạm vi bài nầy. sau ñó lan dần xuống thân và tứ chi. Tuy nhiên ở nước ta ít gặp.Ban do Leptospirose :Ban thường có dạng dát sẩn. chỉ ñề cập ñến một số bệnh tòan thân có sốt và phát ban. .Ngọai ban xuất hiện ñột ngột (exanthem subitum). xuất hiện rồi mất ñi theo từng ñợt cấp của thấp tim. còn gọi là ñào ban (roseola). Bệnh cảnh thường t rồi tự hồi phục. thường có ngứa.Giang mai thời kỳ 2: ban thường xuất hiện tòan thân.Ban do sốt mò: phân bố chủ yếu ở thân.) II. do các nguyên nhân không nhi hân lọai theo tính chất và phân bố của ban.. lòng bàn . dị ứng. Khám tòan diện Khám tất cả các cơ quan và hệ thống khác ñể phát hiện các triệu chứng khác. kích thước 2-3mm. Hôm sau. sơ nhiễm HIV. có thể thay ñổi sắc ñộ khi thay ñổi nhiệt ñộ. có thể lan vào thân hay không. ban mọc cùng lần hay lần lượt ? có các ban ở các ñộ tuổi khác nhau không ? Có nội ban t ? Có ñể lại sẹo hây dấu vết gì trên da khi ban mất ñi không ? 2. Hồng ban có ánh trắng. . Nhưng khi lan xuống thân thì ban ở huyết ở vòm miệng khẩu cái ( dấu Forchheimer) gợi ý. nhiễm trùng ñơn nhân do EBV c an tương tự như sởi. Hạch sau tai. nhưng không ñặc hiệu vì có thể gặp ở bện hân do EB. 2.Ban vòng (Erythema marginatum) trong thấp tim: thường khá lớn. nhưng về sau tập hợp lại ngày càng nhiều. kèm theo hội chứng hiện ñối xứng và khu trú ở xương chày.Ban của một số bệnh tạo keo : ban lupus ban ñỏ thường có hình cánh bướm ở mặt. kèm theo nổi hạch và viêm họng. chủ yếu mọc ở thân : là lọai sốt phát ban phổ biến nhất. nhưng cũng c Still : thường có màu như cá hồi. . 36 . . dạng dát hay dạng sẩn xuất hiện ban ñầu ở thân. Ban nầy một mạng lưới. .tòan thân. kéo dài chừng 3 tuần. người ñọc có thể tham khảo thêm tài liệu liên quan. Chưa ñược phát hiện ở nước ta. Trường hợp nặng (bệnh Weil) ban xuất huyết. màu sáng xuất hiện ở maú sau khi hạ sốt kèm với vùng da quanh miệ má phản ứng sau một cái tát. Có tiền sử vào vùng dịch tế ñịa phương và thường tìm hạch ở vùng bị mò cắn. Chúng tôi cũng chỉ trình bày một Những trường hợp khác. Tử vong lên ñến 30% nếu không ñược ñiều trị kịp thời.

0. Ban dạng mày ñay Mày ñay cổ ñiển thường không kèm theo sốt. . mày ñay thường có nguồn gốc do viêm cá như mày ñay cổ ñiển. Tiền sử có thể có săng giang mai. Nhưng thường tìm thấy vết ñen do . nhưng không có hình ảnh lưỡi dây tây hay mảng trắng quanh ban. Thường xuất thường gợi ý ñến hồng ban nốt nhiều hơn. Hay gặp ở phụ nữ từ 15-30 tuổi. 5. ña số phụ nữ. ban dạng nốt. Dấu Nikolsky da tụ cầu chỉ ảnh hưởng ñến lớp nông.Ban do nhiễm Vibrio vulnificus và P. Đường kính 2-3mm trên một . ñau cơ. tụ cầu. Chủ yếu gặp ở trẻ con và người lớn suy giảm miễn dịch.Họai tử da nhiễm ñộc: ban lan tỏa. Hồng ban bong vảy Các ban về sau thường có hiện tượng bong vảy. nhiễm trùng (he coplasma pneumoniae). C. lòng bàn tay. Cũng có lưỡ . Các ban thường là hậu quả thứ phát. Kèm theo ñau khớp (5 trùng. có thể lan tòa . Ban xuất hiệ ñau. Nếu có sốt. 7. có khuynh hướng hình thành các bọng nước. Bệnh thường lành tính.Thường gặp ở người 30-60 tuổi . nhiễm trùng huyết. có thể chuyển thành dạng bọng nước hay . rồi sẩn rồi thành bọng nước. guyên nhân chưa rõ. thường biến 38 mất trong 24 giờ. ấn ban ñầu xuất hiện những vòng ban 37 dạng sẩn. Ví dụ : nhiễm Candi da tropicalis) với sốt. 6. nhưng với lọai vaccine virus chế hiện ñầu tiên ở các ñầu chi rồi lan vào thân. lớn.Tinh hồng nhiệt (Scarlatine fever) : Nguyên nhân ban ñầu thường do ngọai ñộc tố gây sốt A.Ban do Rickettsialpox : Do Ricketsia akari như thủy ñậu. Ban dạng nốt . không lóet.Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: Thường do liên cầu. Hoặc có từng mảng xuất huyết nhỏ. do thuốc. số bệnh ác tính cũng có mày ñay kèm với sốt. . Ở những nếp lằn da.Ban trong hội chứng bong da do tụ cầu (Staphylococcal scalded-skin syndrome) : Thường do tụ cầu type phage II. Hầu hết gặp ở trẻ 2-10 do liên cầu nhóm A. Da ráp như khi sờ vào giấy nhám. thường bong vảy. Ban huyết trong bối cảnh nhiễm trùng nặng. Tử vong 30%.Thể bán cấp :xuất hiện các nốt tay hay ngón chân. Họai tử các nốt gợi ý nhiễm Aspergillosi s. Nhưng ở người lớn hay trẻ suy giảm miễn .Hồng ban ña dạng: nhiều nguyên nhân: thuốc (sulfa. màu h i dưới nhưng ñôi khi cũng có ở chi trên. . .Ban do nhiễm nấm lan tỏa : Thường gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. xen kẽ tổn thương với bệnh da có sẵn. Xuất hiện ñầu tiên ở mặt an da nhạt màu. có các ñừơng ban ñỏ ( ñ như dâu tây (strawberry tongue).Sởi không ñiển hình: Thường gặp ở người có chủng ngừa sởi.Ban do sốc ñộc tố liên cầu nhóm A: giống ban tinh hồng nhiệt. bao quanh bởi một vòng sáng và bên ngòai có thể có một vòng b . Ban thường bong vảy vào tuần thứ 2. có một bệnh da mạn tính như vảy nến. bàn chân. họ phenyltoin). . Kèm theo hạch cổ. không ñau ở lòng bàn tay hay lòng bàn c 3.. Bong vảy sau 7-10 ngày.Hồng ban nốt (Erythema nodosum) : biểu hiện bởi các nốt ban dưới da. mày ñay có sốt kéo dài ñến 5 ngày. ban dễ dàng tạo thành một bọng nước ( dấu Nikolsky). khi ấn vào. Về sau bong vảy.Ban trong sốc do tụ cầu (SSS): thường do ñộc tố tụ cầu 1 và ñộc tố ruột B. .Bệnh lở mồm long móng ở người do virus Coxsackie A16: Ở mồm. Đặc ñiểm ban : ban ñỏ. Ban xuất huyết ở da và niêm mạc. Ban thường là một vùng ñỏ. . Ở giai ñọan bong vảy. .viêm kết mạc. viêm phổi liên cầu. xuất hiện những bọng nước. Ban ñối xứng ñầu gối. Thể thương Janeway là những ban dát ñỏ hay xuất huyết. . họ peni. Ban ñỏ lan t mạc. .Hội chứng Sweet: Biểu hiện các nốt phù. nhưng cũng gặp ở người lớn. . phù bàn tay.rộng rãi. Nguyên nhân có thể là bệnh huyết thanh. Các ban dạng bọng nước .Các thương tổn của Crytococcus hay Penicillum ma có thể giống hệt u nhầy lây (molluscum contagium). bàn chân.Ban trong bệnh Kawasaki : ban dó dạng như tinh hồng nhiệt hay hồng ban ña dạng.Thủy ñậu : Ban ñầu ở dạng dát. Nguyên nhân thư 4. Ban xuất huyết . khủyu tay. Gặp ở trẻ < 8 tuổi.25cm. ấn mất. Có thể gặp viêm cân họai tử ( s). aeruginosa: gặp ở những người suy giảm miễn dịch.Hội chứng ñỏ da bong vảy: Thường ở ñàn ông > 50 tuổi. ấn ñau tạo cảm giác như một bọng nước. hồng nhiệt. ở ñây tổn thương tòan bộ lớp thượng bì. . Về sau cũng biến thành các bọng nước..

Ban xuất huyết ác tính trong hội chứng Waterhouse-Friderichson : Là những mảng xuất huyết. . . Hay gặp ở trẻ em và những người cắt lách hay giảm bổ thể ( C5-C8). . Xác ñịnh ñược các biện pháp phòng bệnh I. ngay ở các nước có mức sống cao. 3.Ban xuất huyết do enterovirus : nguyên nhân là echovirus 9 và Coxsackievirus A9. Thường ở chi dưới. 4. Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do tụ cầu ¨ . Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do Salmonella Type huyết thanh thường gặp là S. 2. ĐẠI CƢƠNG Nội dung Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn là nguyên nhân gây tiêu chảy cấp thường gặp. số lượng tăng bọng nước. có thể dạng dát sẩn. Câu hỏi ôn tập 1. Phân loại các loại ban theo quan ñiểm Tây y? 2. Bs Trần xuân Chương 1. bàn tay. Nhanh chóng biến thành mọng nước xuất huyết. Kể một số bệnh nguy hiểm ñến tính mạng có biểu hiện ban ở da. thức ăn bị nhiễm thường gặp là trứng không ñược nấu chín. Ban chủ yếu mọc ở thân và các chi.Ban do giảm tiểu cầu (thrombotic thrombocytopenic purpura): dạng ban xuất huyết lấm tấm có rõ nguyên nhân. Đặc ñiểm: ban xuất huyết rải rác. Xử lý ban ñầu. II. Kể một số bệnh nhiễm virut có biểu hiện ban toàn thân hay gặp ở Việt Nam. Phân biệt hồng ban và tử ban. dạng nốt.Nhiễm lậu cầu lan tỏa: Dạng sẩn (1-5 mm) rồi biến thành mụn mũ xuất huyết với một lõi họai Hiếm hơn.Ban nhiễm khuẫn não mô cầu mạn tính: có nhiều dạng ban. mụn nước hay mày ñay. bản chất có giống hồng ban hay tử ban không? 39 Bài 7.Ban do sốt xuất huyết Dengue : Ban xuất huyết lấm tấm. 4. rõ rệt.Nhiễm khuẫn huyết cấp do não mô cầu : Ban ñầu là những chấm xuất huyết nhỏ. Thủy ñậu ñược xếp vào loại ban nào. S. Enteritidis.. số lượng vi khuẩn ñủ ñể gây khuẩn. hình sao. Mục tiêu NHIỄM TRÙNG NHIỄM ĐỘC THỨC ĂN Ts. Dạng dát sẩn. rồi họai tử. NGUYÊN NHÂN 1. dạng ban xu với tâm màu xanh xám nhạt. Typhi murium. . bàn ch yết ác tính. Trình bày ñược các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm. . 3. 2. 5. do ăn phả i thức ăn bị nhiễm vi khuẩn hay ñộc tố cuả chúng. có khi dạng bọng nước xuất huyết Các tổn thương (thường số lượng < 40) thương phân . Nhưng cũng có xuất hiện ở mặt. chuyển lên tuyến trên ñúng lúc và kịp thời. Xác ñịnh ñược nguyên nhân và một số yếu tố dịch tể học của bệnh.

Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do ngoại ñộc tố tụ cầu, thức ăn thường bị lây nhiễm bởi người mang tụ cầu vàng (nhọt, chín mé..), thời gian nung bệnh từ 1-6 giờ 3. Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do các vi khuẩn khác qua trung gian ñộc tố - Clostridium perfringens: thường do ăn thịt không ñược nấu chín hay thức ăn hâm lại khô bệnh 8 -12 giờ. - Clostridium botulinum. III. DỊCH TỄ HỌC 1. Phương thức lây truyền Chủ yếu là ñường phân miệng , do uống nước hoặc ăn thức ăn bị nhiễm bẩn 2. Nguồn bệnh - Nguời bệnh - Người lành mang trùng : ñây là nguồn lây quan trọng 3. Tuổi : có thể gặp ở trẻ lớn và người lớn . 4. Giới : Không có sự khác biệt giữa nam và nữ 5. Mùa: Bệnh thường xảy ra vào mùa nóng. 6. Tình hình kinh tế, xã hội Bệnh thường xảy ra ở các nước nhiệt ñới, kém phát triển, ñiều kiện vệ sinh kém. 7 . Yếu tố nguy cơ 40

- Cơ ñịa: Trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng, người suy giảm miễn dịch. - Tập quán ăn uống thiếu vệ sinh : ăn thức ăn chưa ñược nấu chín, hâm lại nhiều lần, không có thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi ñi cầu. - Điều kiện vệ sinh kém - Sử dụng nguồn nước không sạch IV. SINH L BỆNH 1. Do vi khuẩn sinh ñộc tố Staphylococus, C. Perfringens sản xuất ra ngoại ñộc tố trong thức ăn gây bệnh cảnh viêm dạ dà khuẩn hoạt hóa hệ adenylcyclase của tê úbào ruột gây tăng sự bài tiết của nước và ñiện g ong lòng ruột hiện diện một lượng lớn các dung dịch có áp lực thẩm thấu cao vượt quá khả năn chảy nhiều. Chức năng hấp thu của ruột non và ñại tràng vẫn còn nguyên vẹn. 2. Do vi khuẩn xâm nhập vào thành ruột. Vi khuẩn bám dính, xâm nhập vào trong thượng bì, gây nên các tổn thương ở ñại tràng, dẫn tử, hồng cầu, bạch cầu. Phân thường lỏng là do ảnh hưởng trực tiếp ñến sự hấp thu của ñại 3. Cơ chế phối hợp Salmonella có thể gây iả chảy bằng cơ chế phối hợp: do ñộc tố và xâm nhập V. LÂM SÀNG 1. Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do Salmonella Phát bệnh thường ñột ngột, thời gian ủ bệnh thường từ 12-36 h, phân lỏng, thối, kèm sốt cao, chứng kéo dài 2-3 ngày rồi khỏi nhanh. 2. Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do tụ cầu Bệnh khởi cấp tính với: buồn nôn, nôn mửa, ñi cầu phân lỏng, toàn nước, số lượng nhiều, ph máu, nhiều lần trong ngày. Bệnh nhân thường không sốt hoặc sốt nhẹ, ñau bụng ít hơn so vớ nôn mửa, có thể gây mất nước nhanh và nặng, ñặc biệt ở trẻ nhỏ và người già. Bệnh nhân dễ bị mất nước, có khi gây trụy mạch, bệnh thường tiến triển thuận lợi. Cấy phân nh. Nguyên nhân C. Perfringens Thức ăn Sửa, các chất có sưă,Trứng,Thịt, Đồ biển Thịt, sản phẩm của thịt (ñóng hộp) Thời gian ủ bệnh (12 giờ) Sốt Ngắn (6-12 giờ) Dài (12-36 giờ) (-)

¡

Staphylococus Sửa, thịt, sản phẩm của thịt

Salmonella spp.

Ng

(+) (++) ( ) Tiêu chảy (++) Bảng 5: Phân biệt nguyên nhân theo triệu chứng VI. CẬN LÂM SÀNG 1. Quan sát trực tiếp một mẫu phân tươi 41

(+) Nôn mửa ( ) (+++) (+)

Có thể cho phép ñịnh hướng chẩn ñoán trong một số trường hợp. 2. Soi phân Tìm bạch cầu hoặc vi khuẩn .Có bạch cầu khi iả chảy do tác nhân xâm nhập niêm mạc ruột, âm t g xâm nhập niêm mạc ruột hoặc do ñộc tố ruột. 3. Cấy phân Để xác nhận tác nhân gây bệnh chính cần sử dụng nhiều loại môi trường hiếu khí, kỵ khí, y nhiên rất khó, vì khi cấy phân (+) lại có thể do tác nhân gây bệnh khác. 4. Các xét nghiệm khác Nhằm hướng dẫn trị liệu trong các trường hợp nặng như: Hct, ure máu, ñiện giải ñồ , dự tr VII. ĐIỀU TRỊ 1. Nguyên tắc ñiều trị + Điều chỉnh, ngăn ngừa, chống mất nước và ñiện giải và rối loạn thăng bằng kiềm toan. + Điều trị nhiễm trùng ruột bằng kháng sinh nếu cần. + Bảo ñảm dinh dưỡng ñầy ñủ theo yêu cầu ñiều trị trong và sau khi hết ỉa chảy. + Điều trị triệu chứng và biến chứng nếu có 2. Bù dịch và ñiện giải Đánh giá lượng nước mất sơ khởi, thường dựa vào lâm sàng và cân nặng. 2.1.Bù nước và ñiện giải, ñiều chỉnh thăng bằng kiềm toan: tùy thuộc vào ñộ mất nước và loạ - Mất nước nhẹ hoặc trung bình ( còn uống ñược) cho uống dung dịch ñiện giải ORS - Mất nước nặng hay trung bình nhưng ói nhiều không uống ñược: Đối với người lớn: Chuyền các dung dịch ñẳng trương như Ringer lactat, dung dịch muối ñẳng tr h quay (người lớn có thể chuyền 1 lít trong vòng 10- 15 phút). Sau ñó ñiều chỉnh dịch truyền 2.2. Điều trị duy trì Sau khi ñã bù số lượng nước mất sơ khởi, cần bù số nước mất thêm sau khi nhập viện, và lượng nước cần thiết cho nhu cầu bình thường của cơ thể 3. Điều trị nhiễm khuẩn + Đối với vi khuẩn sinh ñộc tố: Không ñiều trị kháng sinh. + Đối với Salmonella: có thể dùng các kháng sinh như: Bactrime, Acid Nalidixic, tuy nhiên hiện nay kháng sinh thưòng dùng các Fluoroquinolones như: - Ofloxacine 0,2g x 2 viên / ngày - Ciprofloxacine 0,5g x 2-3 viên / ngày 4. Bảo ñảm dinh dưỡng ñầy ñủ trong và sau khi hết tiêu chảy 5. Điều trị triệu chứng và biến chứng - Thuốc cầm ỉa chảy - Thuốc hấp phụ ( kaolin, than hoạt... ) không có tác dụng 42

- Thuốc á phiện và dẫn xuất á phiện: Làm giảm ñau nhưng làm chậm thải vi khuẩn nguy hiểm v g - Hạ sốt bằng lau mát , lau ấm , cẩn thận khi dùng thuốc hạ sốt ở trẻ nhỏ - Chống co giật: Nếu kèm sốt cao thì phải hạ nhiệt . Mất nước và rối loạn ñiện giải thì phả - Tránh dùng các thuốc nâng huyết áp, trợ tim, cortcoide VIII. PH NG BỆNH 1. Vệ sinh ăn uống và vệ sinh thực phẩm - Không ăn các thức ăn sống trừ những rau quả tươi có thể bóc vỏ và ăn ngay sau khi bóc - Đun nấu thức ăn cho ñến khi chín - Ăn thức ăn khi còn nóng hoặc ñun lại hoàn toàn trước khi ăn - Giữ thức ăn chín và bát ñĩa sạch cách ly với thực phẩm và bát ñĩa có thể bị ô nhiễm. - Rửa tay bằng xà phòng trước khi nấu ăn, trước khi ăn uống , trước khi cho trẻ ăn và sau k hiện, hiệu quả và thích hợp ở mọi nơi - Không ñể ruồi bâu vào thức ăn bằng cách ñậy lồng bàn,

¥

2. Phát hiện và ñiều trị người mang mầm bệnh 3. Nước uống - Nguồn cung cấp nước phải bảo ñảm sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn nước bẩn ngấm vào - Bảo quản các nguồn nước, ngăn không cho súc vật lại gần - Chứa nước trong các thùng sạch, ñậy nắp kín, dùng gáo có cán dài ñể múc nước. - Nước uống phải ñược ñun sôi ñể nguội 4. Vệ sinh các nhà ăn tập thể, các nơi chế biến thức ăn công cộng - Bếp nấu ăn phải bảo ñảm hệ thống một chiều - Kiểm tra sức khỏe ñịnh kỳ nhân viên nấu ăn và phục vụ ăn uống - Quản lý nhân viên mắc bệnh nhiễm trùng mãn tính, nhất là nhiễm trùng ñường ruột, da . 5. Hố xí - Cần có hố xí hợp vệ sinh, tất cả mọi người trong nhà phải ñi cầu vào hố xí , phải giữ cho - Nếu không có hố xí thì cần phải xử lý phân xa nhà ở, ñường ñi hoặc nơi trẻ em hay chơi ñùa, xa nguồn nước sử dụng ít nhất 10 m. 6. Giáo dục nhân dân hiểu các biện pháp phòng bệnh Câu hỏi ôn tập 1. Kể tên những tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn ở Việt Nam ? 2. Nêu ñặc ñiểm cơ chế bệnh sinh của vi khuẩn sinh ñộc tố ? 3. Triệu chứng lâm sàng nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do Salmonella ? 4. Kể tên các kháng sinh có thể dùng ñể ñiều trị nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do Salmonella 5. Nêu các biện pháp vệ sinh công cộng ñể dự phòng nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn ? 43 Chƣơng 2. CÁC BỆNH DO NHIỄM KHUẨN Bài 8. BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ

Mục tiêu Ths, BsCK1 Đặng thị Nga 1. Liệt kê ñược tên và tần 2. Phân tích ñược các ñiều .3. Chẩn ñoán xác ñịnh lâm 4. Phân biệt ñược các biến 5. Sử dụng kháng sinh ñúng 6. Hướng dẫn cách dự phòng Nội dung

suất mắc các tác nhân gây viêm màng não mủ thường gặp. kiện làm dễ và các yếu tố nguy cơ gây viêm màng não mủ sàng bệnh viêm màng não mủ ñổi dịch não tủy một số bệnh viêm màng não thường gặp trong ñiều trị viêm màng não mủ một số bệnh viêm màng não mủ thông thường

I . ĐẠI CƢƠNG Định nghĩa: Viêm màng não mủ ñể chỉ tình trạng khi bất kỳ một phần nào của tổ chức màng não b của màng não sẽ lan tỏa ñi khắp nơi biểu hiện trên lâm sàng một hội chứng nhiẽm trùng và hội Tổ chức màng não bao phủ toàn bộ não, sàng não, não thất và tủy sống; bào gồm màng cứng, khoa g dưới nhện. Do vị trí tiếp cận của não và màng não nên ñôi khi bệnh lý màng não cũng có thể Khi lâm sàng có biểu hiện của hội chúng màng não thì ñó chính là một tình trạng cấp cứu cần p yên nhân. Việc ñiều trị trễ sẽ tăng tỷ lệ tử vong và ñôi khi còn ñể lại di chứng II. NGUYÊN NHÂN Ở người trưởng thành S. pneumoniae là tác nhân gây viêm màng não thường gặp nhất, kế ñến là N ia monocytogene. Ở người trên 60 tuổi tác nhân gây bệnh có thể tìm thấy là các trực khuẩn gra Ở trẻ em Hemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neiseria. meningitidis là các n guyên nhân gây viêm màng não thường gặp. Trẻ sơ sinh streptococcus nhóm B cũng như trực khuẩn coli và Listeria monocytogene cũng là nguyên nhân hay gặp.

Viêm tai giữa . Tại Mỹ hằng năm 10/105 người mắc.3. Người nhiễm HIV. cao ñiểm là mùa xuân . xoang bướm .Cơ ñịa + Nam mắc nhiều hơn nữ + Sơ sinh và trẻ nhỏ . haemophilus influenza type B và trực khuẩn gram (-) 1. ñăt catheter tĩnh mạch . mẫu giáo .Chấn thương sọ não 1.Các ổ nhiễm trùng cạnh màng não: Viên xoang sàng. ñiều trị corti i thời kỳ 2. meningitidis có thể gây dịch viêm màng não ở nhà trẻ.Theo báo cáo của viện Vệ sinh dịch tể trung ương trong 10 tháng ñầu năm 2002 cả nước ta não mô cầu tỷ lệ tử vong khoảng 2%. viêm tai xương chũm. coli Streptococcus Staphylococcus Listeria monocytogenes Vi khuẩn không xác ñịnh 0. suy dinh dưỡng. 44 Bệnh khá phổ biến ở nước ta. huyết khối tĩnh mạch . 1 Các yếu tố nguy cơ 1. vì các yếu tố gây viêm vào màng não qua máu từ các ổ nhiễm tiên phổ biến do ñó viêm màng não chủ yếu là do vi khuẩn. . Pseudomonas osa và trực khuẩn gram âm. III.6 tuổi > 6 tuổi & . pneumonia E.Abces não . người già yếu mắc nhiều hơn trẻ lớn và người lớn + Người bị cắt lách dễ bị viêm màng não do phế cầu . xoang trán .Nhiễm trùng ñường hô hấp trên. tro Tỷ lệ này cao hơn 3-4 lần ở các nước phát triển. ngoài tác nhân gây viêm màng não thường gặp là nấ ia monocytogene.mùa thu.Viêm nội tâm mạc . Môi trường: Hemophilus influenza. 2 Tần suất mắc bệnh theo nhóm tuổi Độ tuổi ngƣời lớn Tác nhân gây bệnh Haemophylus influenza Neisseria meningitidis S. DỊCH TỄ HỌC Bệnh xảy ra ở mùa lạnh. giảm miễn dịch.Sau phẫu thuật thần kinh các tác nhân gặp tần suất cao là Staphylococcus aureus. Neiseria. viêm phổi .1 Ngoại cảnh .2 Nội tại .2 % 0-1 1-4 30-50 40-60 2-5 2-10 5-10 40-50 % 20-30 10-30 1-4 2-5 1-2 1-2 5-10 5% 25-40 40-50 Sơ sinh < 2 tháng > 2 th. khoảng 10 % trường hợp viêm màng não kh trị.Các tình trạng bệnh lý toàn thân: Đái ñường. .

Các biến ñổi khác có thể gặp là: + Tràn dịch màng cứng + Viêm ñộng mạch não + Viêm tắc tĩnh mạch vỏ não + Viêm tắc mao mạch ở lớp vỏ màng não kế cận với màng não viêm + Ống tủy sống cũng có thể chứa dịch viêm.Phản ứng viêm ở màng nuôi. .. Do tăng tiết ADH b VI. Brudzinski(+). Vạch màng não Diễn biến viêm màng não rất phức tạp.Coli). Đ hân gây bệnh khi vượt qua ñược hàng rào máu não sẽ phát triển và lan tràn rất nhanh. GIẢI PHẨU BỆNH . vào máu. ch iêm xoang. + Phù não.5-10 1-3 5-10 5 5-10 Bảng 6: Tần suất mắc bệnh theo nhóm tuổi 45 IV.Tác nhân gây viêm màng não kết dính ñược và ñịnh khu trên bề mặt biểu mô niêm mạc người bện .Hội chứng màng não thường gồm các triệu chứng: Dấu cơ năng:Nhức ñầu Nôn Táo bón Dấu thực thể : thăm khám có thể phát hiện: Cứng cổ. Tuy nhiên có khoảng 20-40% số bệnh nhân có viêm màng não mà . ñặc biệt với ban xuất huy n xuất huyết hoại tử kèm choáng. Trong viêm mà uanh mạch máu và màng nuôi có thể bị xé rách . tăng áp áp nội sọ thường do: 46 Chết tế bào Tăng tính thấm mao mạch do các cytokin Tăng áp lực thủy tĩnh (phù não kẽ) do tắc nghẽn tái hấp thu dịch não tủy . LÂM SÀNG MỘT SỐ VIÊM MÀNG NÃO MỦ THƢỜNG GẶP 1 Viêm màng não do não mô cầu . dịch viêm hiện diện ở khoang dưới nhện + Tổn thương các dây thần kinh sọ não xảy ra ở nơi tích tụ nhiều dịch viêm.Dấu màng não ñược kèm theo với tình trạng nhiễm trùng toàn thân . tuy nh huyết.Nhờ có màng nuôi che chắn nên tác nhân gây viêm không xâm nhập trực tiếp vào mô não. viêm tai giữa.Vượt qua hàng rào máu não. phù nề . toxoplasma. một tỷ lệ thấp tiến triễn mạn tính và có tính hồi qui như viêm màng não lao. Chính sự sự rối loạn tính thấm của màng não khi bị viêm khiến cho bệnh cảnh lâm sàng của viêm màng não che chắn nên tác nhân gây viêm không xâm nhập trực tiếp vào mô não..Xâm nhập và sống sót trong lòng mạch máu. Để kết dính và ñịnh khu trên bề mặt biểu mô niêm mạc. CƠ CHẾ BỆNH SINH Tác nhân gây bệnh thường từ ổ nhiễm tiên phát từ ñường hô hấp trên. màng nhện và dịch não tủy làm cho màng não dày ra. viêm tai xương chũm . thì sẽ tìm cách lọt qua hàng rào máu não vào trong dịch não tủy. Nếu vi khuẩn có tiềm năng ái tính HI. Mặc khác hi tỏ ra kém hữu hiệu ngay cả khi hàng rào máu não bị phá vỡ trong viêm màng não do vi khuẩn. vi khuẩn ñi vào và sống trong lòng nội mạch h lẫn tránh hệ thống bổ thể lưu hành ñể khỏi bị tiêu diệt . amip. .Sống ñược trong dịch não tủy. hiếm hơn Listeria monocytogenes . leptospira. có khi dấu hiệu sốt rất kín ñáo . khi vi khuẩn ñi vào màng não qua dòng máu từ não thì cũng có bệnh cảnh viêm não V. VII. nội tâm mạc. vượt qua hàng rào mạch náu não rồi Viêm màng não do vi khuẩn xãy ra khi các yếu tố ñộc sinh bệnh vượt qua cơ chế ñề kháng của cơ . E. nấm. hoặc sốt cao từ từ .Đường xâm nhập thường là mũi họng . tác nhân gây bệnh phải sản xuất các pro au khi gắn và xâm nhập ñược vào biểu mô niêm mạc. Kernig (+). Các cấu trúc cạnh não cũng có thể có những tha h màng nuôi có thể tạo thành mạch lựu và tắc mạch .Sốt cao ñột ngột .Bệnh có thể thành dịch và xuất hiện theo mùa nhất là muà lạnh. tuy nhiên các phần kế cận g trái lại. . TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG Lâm sàng chung của viêm màng não biểu hiện ñầu tiên và phổ biến là hội chứng nhiễm trùng và h . hoặc ổ viêm (như kinh sọ não ). phổi. . da. Bình thường nồ ñặc biệt hoạt ñộng của globulin miễn dịch và bổ thể dường như không có hiệu quả.

xuất hiện từ từ. . hoặc Ceftriaxone 2g -4g/24giờ. chia ñều mỗi 4 hay thế bằng Ceftriaxone 2g -4g/24giờ chia ñều mỗi 12 giờ. người suy dinh d não có thể biểu hiện trong một tháng sau sinh.Thường thứ phát sau ổ nhiễm khuẩn ở da. Có thể làm PCR tìm vi khuẩn lao. . Tỷ lệ tử vong khoảng 5%. .Thuốc chọn lựa: Ampicilline 200mg/kg/24giờ (người lớn).Lâm sàng: Hội chứng màng não ít rõ nét. nhưng H.Cận lâm sàng: Nước não tủy ñục. chia ñều mỗi 12 giờ). sốt nhẹ. trong. chia ñều mỗi 12 giờ. mất ngủ. chia ñều mỗi 4 giờ . một loại thuốc amethxazol . có tế bào thoái hóa và lẫn song cầu khuẩn Gram(+) hình ngọn có khi 6 . tăng bạch cầu ña nhân trung tính. ñường tĩnh mạch.influenza. 2 Viêm màng não do phế cầu .8 g/l. chia ñều mỗi 6 giờ).influenza ngày càng ñề kháng với thế là Cephlosporin thế hệ III cụ thể Cefotaxime (2-12g/24giờ.Dịch não tủy ñục.Điều trị ñáp ứng tốt với Ampicilline 150.Thường thứ phát sau một bệnh lao không ñiều trị ñúng phác ñồ . Nếu dị ứng với Penicilline G có thể dùn g /kg/24 giờ. ñường tĩnh mạch.khuẩn huyết do não mô cầu do ñó chẩn ñoán phải dựa vào việc tìm vi khuẩn trong dịch não tủy. .Lâm sàng giống như bệnh cảnh viêm màng não cấp . Chloramphenicol cũng là thuốc ñược não mủ do phế cầu khi bệnh nhân dị ứng với Betalactam. . soi tươi và nhuộm gram có thể phát hiện tụ cầu gây bệnh . Lâm sàng thường âm ỉ trong vòng vài ngày rồi ñột trở nặn giống như viêm màng não mủ do bất kỳ nguyên nhân nào.Điều trị: Trước ñây thuốc chọn lựa là Ampicilline. . Thời gi hi hết sốt từ 5. influenza là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh do vi khuẩn ở trẻ em. Viêm màng não lao . hay gặp ở người già. mầu sắc có khi ñục như nước vo cầu khuẩn . dù dùng kháng sinh ñủ liều nhưng nghi còn vi i.Cận lâm sàng Công thức máu: số lượng bạch cầu tăng.7 ngày. hay sau phẩu thuật tim mạch. phổi.VMN mủ do phế cầu ñôi khi rất nặng. lâm sàng có thể có sốt hoặc không. Glucose: bình thường hoặc giảm ít. tắc nghẽn nước não tuỷ và tử vong. . Với H. viêm tai. 5 Viêm màng não do tụ cầu .000ñv/ kg/ 24h ) hoặc Ampicilline 200mg/kg/24giờ. Protein tăng 0. Bệnh phần lớn ở trẻ em từ 2 -6 tuổi. .200 mg/kg/ 24giờ. 48 . bạch cầu cao.trimethoprim ñường tĩnh mạch. . Tìm vi khuẩn lao trong dịch não tủy cho kết quả uẩn mọc trễ. chia ñều mỗi 6 giờ.H. song song phối hợp ñiều trị ổ nhiễm trùng tiên phát triệt ñể. một ñôi khi có dấu tổn thương các dây thần kinh sọ não như lác .Chọc tủy sống: Áp lực tăng. VIII.. do ñó. với nhức ñầu. 47 .. chia ñều mỗi 4 giờ.5 -2 g/l l. ñôi khi có rung ương .Nếu ñiều trị tích cực bệnh thường hồi phục tốt. chấn thương s do phế cầu có thể khởi phát như một bệnh nguyên phát không có dấu hiệu báo trước của bất kỳ m viêm nội tâm mạc do phế cầu cũng có thể ñưa ñến viêm màng não do chính tác nhân này. mệt cảm hoặc kích thích. CHẨN ĐOÁN GIÁN BIỆT 1. phải chọc dò tủy sống sau 48 giờ ñể kiểm tra kết q huốc ñối với Listeria là 2 tuần lễ 4 Viêm màng não do Haemophylus influenza .Điều trị khó khăn. rối loạn thần kinh thực vật.Cận lâm sàng: Chụp film phổi. Thuốc ưu tiên ñược chọn lựa là Vancomycin và Cefotaxim hoặc Fluroquinolon. trước khi ra viện nên dùng một liều Rifampicine 20 mg/ kg / 24 giờ x 4 ngày uống ñể hác nhà. viêm phổi . di chứng nhiều về thần kinh và tri giá . 3 Viêm màng não do Listeria monocytogenes . có các dấu hiệu của não và các dây thần kinh sọ não. hoặc khởi phát từ từ như một viêm màng n thấy Listeria trong nước não tủy. sọ não. ña nhân trung tính tăng.Đường vào hay gặp là tai mũi họng. Nước não tủy: tăng số lượng bạch cầu. làm IDR là bắt buộc.Ở người lớn ñiều trị ñáp ứng tốt với Penicilline G (300.Ngoài dấu hiệu viêm màng não có thể kèm dấu hiệu não.: giảm. influenza xâm nhập. hóa màng não.Biểu hiện lâm sàng rầm rộ kèm rối loạn tinh thần kinh. Viêm màng não chiế H.Đường vào: Các nhiễm trùng tai mũi họng như viêm xoang. nước vàng chanh. kém ăn. có khi mờ nhẹ.Nước não tủy thì không có sự biến ñổi về sinh hóa. các biến chứng như hôn mê. hoặc cef 4g/24giờ.

.Rối loạn thị giác . hoặc sử dụng corticoide kéo dài . 4 Một số bệnh cảnh khác .zona. .Tiên lượng . ña số là bạch otein bình thường hoặc tăng nhẹ .Tuổi càng nhỏ hoặc càng già . hoặc Herpes . Rubeole.Lâm sàng là một hội chứng màng não với dịch não tủy trong. . + Chống co giật: bằng Diazepam hoặc Phenobarbital + Corticoide: dùng cho trường hợp hôn mê hoặc rối loạn tri giác kéo dài nghi ngờ có tăng áp 0.Hay gặp là Cryptococcus neoformans.Abces não . diễn biến phức tạp. coxsackie). nôn mửa.Bội nhiễm do nằm lâu. IX. Theo kháng sinh ñồ khi xác ñịnh ñược thì dựa vào lâm sàng. tần suất mắc bệnh ñể chọn kháng sinh. ñiều trị tích cực 1 Nguyên tắc ñiều trị .Chấn thương vào ñầu gây tụ máu dưới màng cứng . . . . sởi) hoặc Enterovirus (bại liệt. rối loạn nước .. não mô cầu 10%.48 giờ chọc lại dịch não tuỷ.Chảy máu dưới màng nhện .Điều trị: dùng phác ñồ kháng lao.Gặp trên người suy giảm miễn dịch .Thời gian từ lúc có triệu chứng ñến lúc ñiều trị càng muộn càng xấu ..Thời gian dùng kháng sinh: Trong quá trình ñiều trị cần theo sát diễn biến lâm sàng và dịch không thuận lợi thì sau 36 . ñiện giải. nên dùng ñường tĩnh mạch với liều cao duy trì suốt thời gian ñiều trị.Hội chứng màng não rầm rộ. tăng lympho.Bệnh não do chuyển hóa. Di chứng .Điếc: Phổ biến nhất (do phế cầu 37%.. HI 5. + Xứ trí cấp cứu khi có rối loạn thần kinh thực vật nghiêm trong ñe dọa tính mạng bệnh nhân n rối loạn thân nhiệt. não úng thủy ở trẻ nhỏ 2. tụ mủ dưới màng cứng .Abces não.Kháng sinh: bắt buộc trong ñiều trị viêm màng não mủ. có khi kèm dấu hiệu của n thời gian. Ngoài ra hiếm hơn có thể gặp viêm màng não do Candida albicans. BIẾN CHỨNG VÀ TIÊN LƢỢNG 1. suy dinh dưỡng. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ Phải nhớ rằng viêm màng não là một cấp cứu nội khoa.20 %) .Tràn dịch dưới màng cứng. .. viêm não thất. X. ñiện giải .Kháng sinh diệt khuẩn . bạch cầu <10 tế bào chủ yếu là lymphocyte. Biến chứng . Thuốc phải ñặc hiệu với từng loại iệt khuẩn.Điều trị hỗ trợ . quai bị. còn lại chỉ ñiều trị hạ sốt.Loại vi khuẩn gây bệnh 3. 3 Viêm màng não do nấm . có khi mờ nhẹ và tế bào tăng . .Dựa vào yếu tố dịch tễ của từng tác nhân và lâm sàng như Myxovirus (cúm.Cận lâm sàng: nước não tuỷ trong.Phải theo dõi diễn biến và ñánh giá kết quả ñiều trị 2 Điều trị cụ thể . . nhức ñầu kéo dài. .Điều trị: không có ñiều trị chống virus ñặc hiệu ngoại trừ viêm màng não do Herpes. 2 Viêm màng não virus . áp lực tăng. giảm ñau. hay gặp ở những bệnh nhân AIDS. suy tuần hoàn do phù não gây tụt kẹt. . hoặc giảm miễn dịch càng xấu.Điều trị hỗ trợ: Bệnh nhân có thể có các rối loạn khác ñi kèm do ñó: 49 + Cân bằng nước. . ñột ngột với nhức ñầu dữ dội. cần chẩn ñoán sớm.Chọc dò tủy sống có thể phân lập ñược Cryptococcus neoformans.5mg/kg/24giờ dùng 4 ngày song song với kháng sinh. Mononucleose infect ieus.Rối loạn nhân cách với nhiều mức ñộ khác nhau . Ngưng kháng sinh khi lâm sàng diễn biến tốt kèm the n trở về bình thường .Tăng áp lực nội sọ .Suy hô hấp. nếu thành phần dịch não tủy diễn b sinh hoặc thay ñổi kháng sinh thích hợp.

chú ý ñến tình trạng kháng thuốc 2. Trình bày ñược các biện pháp phòng bệnh I.Thuốc: Thuốc phòng dùng cho người tiếp xúc với bệnh nhân. ĐẠI CƢƠNG ¥ .C. Câu hỏi ôn tập 1. 3. Chọn lựa phác ñồ ñiều trị thich hợp 4. Xác ñịnh ñược nguyên nhân. 2 thành phần A vă C.Vaccine hiện nay có 3 loại vaccine polysaccharide của não mô cầu là : một thành phần A.Riêng ở trẻ em di chứng về sau gồm chậm phát triển tinh thần . Hãy phân tích tính chất dịch não tủy một số viêm màng não thường gặp 5. Cụ thể một số viêm màng não gây dịch có thể phòng bằng kháng s 1 Đối với Haemophylus influenza .Y và W135) + Trẻ < 2 tuổi dùng 1 liều vaccine duy nhất type C có thể hiệu quả phòng bệnh 70 % trong 6.Thuốc: phòng viêm màng não mủ do HI bằng thuốc chỉ khi trong tập thể nhà trẻ hay mẫu giáo c 1 tháng hoặc gia ñình có trẻ < 4 tuổi hoặc phụ nữ có thai sống chung với trẻ bị viêm màng nã e 20 mg/kg/24 h x 4 ngày.9 tháng. 50 + Trẻ > 2 tuổi có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm não mô cầu thì ngoài chủng ngừa vaccine phải u các loại vaccine này ñáp ứng miễn dịch yếu. Hãy trình bày tên và tần suất xuất hiện của các tác nhân gây viêm màng não mủ thường gặp. 4 thănh phần A. . dịch tễ học của bệnh. 2 Đối với não mô cầu . Phòng bằng thuốc cũng dùng cho những người có tiếp xúc với bệnh nh g một liều duy nhất 5 mg/kg/2 lần /ngày hoặc ceftriaxone liều duy nhất 200mg tĩnh mạch/tiêm b line chỉ có tác dụng diệt HI ở hầu và hiện nay HI có khuynh hướng ñề kháng thuốc này. Giải thích các ñiều kiện làm dễ và các yếu tố nguy cơ gây viêm màng não mủ. Mô tả lâm sàng. cận lâm sàng và các biến chứng chính 3.Vaccine dự phòng : Có thể phòng nhiễm HI bằng vaccine.. Trình bày cách thức ñiều trị viêm màng não mủ 51 Bài 9. ngôn ngữ XI.Ths Hồ thị Thuỳ Vương 1. PH NG BỆNH Nước ta. Hãy mô tả cách chẩn ñoán lâm sàng viêm màng não mủ 4. 2. viêm màng não chủ yếu do nhiễm trùng vì vậy phòng một số bệnh nhiễm trùng sẽ giảm tỷ chế tỷ lệ di chứng và tử vong. Rifampicine uống một liều duy nhấ gày hoặc ceftriaxone một liều 200mg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Tất cả trẻ dưới 5 tuổi ñều phải ñược h giảm dần do ñược miễn dịch tự nhiên . Mục tiêu BỆNH LỴ TRỰC KHUẨN BsCK2.

mỗi nhóm chính ñược phân ra nhiều type huyết thanh . Sau khi ñược tiết ra. flexneri 230 S. Riêng loại S. Phân bố ñịa dư và tình hình bệnh tật Bệnh do Shigella thấy khắp thế giới. sonnei. trong ñó S. Độc tố Các loại Shigella có nội ñộc tố có hoạt tính sinh học giống như nội ñộc tố của các loại enterobacteriaceae khác Ngoài ra S. Sau ñó phần hoạt 52 hóa ñược chuyển vào bên trong tế bào và ngăn cản sự tổng hợp protein ở phần 60 S của ribosome trong bào tương . sonnei 12 Tổng số 9 Bảng 7: Tình hình lỵ trực trùng nhập viện trong 5 năm tại Dhaka. chỉ có một type huyết thanh nhưng có nhiều sinh type . người ta chia là 4 nhóm chính A. NGUYÊN NHÂN 1. Dựa vào O và các ñặc tính sinh hóa. thuộc họ Enterobacteriaceae. flexneri có 8 nhóm huyết thanh . trứng. có tác dụn Shigella flexneri và sonnei cũng sinh ngoại ñộc tố nhưng số lượng ít hơn .Nhóm D : S.dysenteria 1 99 S. 2. dysenteriae I ( trực khuẩn Shiga) còn tiết ra ngoại ñộc tố với một lượng ñáng kể ñộc tố này có khả năng ức chế không phục hồi sự sinh tổng hợp protein của tế bào. Biểu hiện bệnh lý thay ñổi từ thể tiêu chảy nhẹ ñến các thể bệnh nặng II. Trên thế mắc bệnh và khoảng 600 ngàn trường hợp tử vong . Chủng vi khuẩn S.D.C.Nhóm B : S. bao gồm 18 type huyết thanh. chúng có thể tồn tại 3 ngày trong nước biển III. DỊCH TỄ HỌC 1. nhóm này bao gồm 10 type huyết thanh khác nhau. boydii 31 S. Đặc ñiểm vi khuẩn Shigella là một loại trực khuẩn gram âm. dysenteria 2 -10 13 S.108 vi khuẩn / gram phân. Sức ñề kháng Số lượng vi khuẩn thải ra trong phân người bị lỵ khoảng106 .Nhóm C: S. ñộc tố n ) ở màng tế bào. hiện nay vẫn còn là bệnh quan trọng tại các nước thiếu v inh dưõng phổ biến và là bệnh nặng ñe dọa tử vong nhiều hơn các loại tiêu chảy khác.B. về mặt sinh hóa nó rất gần với nhóm B. Ở nhiệt ñộ < 25 ñộ chúng có t ngày ở trong sữa. Bangladesh Số bệnh nhân vào viện 2319 10 1251 8 132 10 303 10 145 8 4150 385 Số bệnh nhân tử vong Tỷ lệ tử von . dysenteriae. nên tồn tại phản ứng chéo với nhóm B .Nhóm A: S. Ngoại ñộc tố gồm 2 bán ñơn vị là phần gắn dính và phần hoạt hóa. boydii. trong các thức ăn từ 3 tuần ñến 6 tháng. ñây là một b g các loại bệnh tiêu chảy và là một bệnh phổ biến ở các nước nhiệt ñới ñang phát triển như nư ao có nơi lên ñến 15%.Nội dung Lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính ở ruột do trực khuẩn Shigella gây ra. Kháng nguyên O ñặc hiệûu t nguyên K là kháng nguyên bề mặt. dysente e type 1 ( trực khuẩn Shiga) có một ngoại ñộc tố hoạt tính mạnh gây bệnh nặng hơn các type kh . sonnei có thể sống trong áo quần rong nước ñến 6 tháng. 3. không di ñộng. Hiện n nterie tồn tại bao lâu ở môi trường bên ngoài.

tăng sinh trong nội bào gây Giai ñoạn này tương ứng với thời kỳ khởi phát với các triệu chứng nhiễm trùng không ñặc hiệu Sau ñó lớp tế bào thượng bì chứa vi khuẩn bị huỷ hoại và bong ra tạo nên những ổ loét nông. Hai chủng phổ biến gây lỵ trực trùng ở các nước ñang phát triển là S. Thể ñiển hình 1.2 tuần sau khi bị bệnh. cotrimoxazol. dysenteria v trước năm 1968 chủng S. Giai ñoạn này bệnh nhân thải nhiều vi trùng theo phân ra ngoài Tổn thương lúc ñầu khu trú ở ñại tràng Sigma và trực tràng sau ñó có thể lan lên phần trên củ oàn bộ khung ñại tràng. từ 1968 ñến 1980 là chủng S. tiêu chảy do rối loạn hấp thu nước. Các khán ñược phát hiện thấy trong huyết thanh 1.Ở các nước phát triển bệnh lỵ trực trùng thường giới hạn trong các tập thể nhỏ như nhà trẻ . N 105 vk thì có thể gây bệnh ở 75 %.5 ngày ). chỗ ở ñông ñúc. ñặc biệt ở những trẻ suy di kéo dài hơn 1 năm 5. shigella dễ dàng xâm nhập vào ñường tiêu hóa. Các loại thuốc cầm tiêu chảy. ñặc biệt nơi có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng. làm cản trở thải khuẩn là nguyên nhân gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Thời kỳ khởi phát : Bệnh khởi phát ñột ngột với các triệu chứng không dặc hiệu như sôt c . Mozambique . Swaziland .2.4 tuổi ở người lớn bệnh thường xảy ra ở nữ hơn nam có lẽ do tiếp xúc gần gũi trẻ em . Các tế bào nội mạc mao ñộng mạch va ì mao tĩnh mạch bị trên thành mạch. Mùa Tại vùng có dịch lưu hành thì bệnh có cao ñiểm vào mùa hè thu 7. Tình hình kháng thuốc S. Điều này cho thấy tính chất lây truyền của lỵ trực trùng Bệnh thường lây truyền trực tiếp từ người sang người qua trung gian tay bẩn hoặc vật dụng bị hức ăn nước uống. tetracyclin. Vai trò ñề kháng của cơ thể ñối với Shigella hiện nay chưa ñược rõ.giới Đối tượng mắc bệnh thường gặp là trẻ em 1. Thời kỳ ủ bệnh : Không có triệu chứng lâm sàng. streptomycin. t chất nhầy và bạch cầu ña nhân. chloramphe nicol. lan ñến ñoạn cuối của hồi tràng. V . dysenteria type 1. lý do tại sao có sự chuyển chủng hiện nay chưa rõ . Đáp ứng miễn dịch tế bào tr Khảo sát trong ống nghiệm cho thấy các Lymphocyte mang bộ phận thụ Fc.72 giờ ( trung bình 1. acide nalidixic tăng lên. các ñơn bào và bạch cầ lla với sự hiện diện của kháng huyết thanh Shigella . dysenteria kháng một số kháng sinh như sulfamide. Khi bị bệnh. Trung và Nam Phi bao gồm Rwa Zimbawe. tỷ lệ ñề kháng Ampicilline.1. Có nhiều vụ dịch xảy ra ở châu phi. người ñang thời kỳ hồi phục. Trẻ bú mẹ chống lại lỵ trực trùng t yếu tố chống nhiễm trùng. Á. 2. Yếu tố nguy cơ Tình trạng vệ sinh kém. có thể người bệnh. Vụ dịch ở châu Mỹ và 1973 có 500. 1. dysenteria và từ 1980 neri trở thành chủng ưu thế. Tỷ lệ tử vong của lỵ tử vong. dysenteria type 1 với viêm ñại tràng nặng có thể xuất hiện hội chứng huyết và lắng ñọng các cục fibrin gây tắc mạch máu cầu thận ).IgA cũng ñược xem là yếu tố bảo vệ của cơ thể chống lại lỵ. LÂM SÀNG VÀ THỂ LÂM SÀNG 1. SINH BỆNH HỌC Do tính chất ñề kháng với acid dạ dày. Ngoài ra. thường kéo dài 12. Ruồi ñóng vai trò quan trọng trong cơ chế truyền bệnh 53 3.000 bệnh nhân tử vong có lẽ do sự trầm trọng của bệnh và Gần ñây một loạt dịch lỵ ñã xẩy ra ở một số nước tại miền Đông.000 người mắc bệnh 20. Vi khuẩn chí bình t phát triển của vi khuẩn . chỉ cần 10-100 vi khuẩn cũng ñủ gây bệnh ở người lớn tình nguyện mạnh khoẻ. Sau thờ huẩn vào ruột non và ñến xâm nhập vào tế bào thượng bì ruột già. Acid dạ dầy và mật chưa p ruột trong lúc bị bệnh ñược xem là cơ chế chính của thải khuẩn. IV. sự mệt m 4. flexneri là chủng phổ biến. Tuổi . niêm mạc ruột già bị lóet lan rộng với chất xuất tiết chứa tế bào niêm mạc ruột thương lóet trông giống như màng giả. tắt nhanh chóng Ở các nước ñang phát triển các vụ dịch lớn là mối ñe dọa cho ngành y tế. Mỹ la tinh do S. Tuy vậy ở những trường hợp mãn tính. Nguồn bệnh Người là nguồn bệnh duy nhất. người lành mang khuẩn kéo dài từ 7-12 ngày. 6. Phương thức lây truyền Là ñường miệng. Vi khuẩn có thể thấy ñược trong tế bào chất 54 Ở trẻ em nhiễm S.

. về sau phân có thể ít máu. 2. Thể ỉa chảy Trong thể này. 4 Thể không ñiển hình 4.Coli Entero-invasive) bệnh xảy ra ở trẻ em. rối loạn nước và ñiện vong thường do S. về sau không có chất phân. nhưng hiện hợp người ta ghi nhận có hạ Calci và Natri máu cũng như thấy biến ñổi về tế bào và protein t do Shigella rất hiếm gặp.Phản ứng ngưng kết : VII. thịt. nếu không ñiều trị bệnh cũng có thể tự cải thiện. viêm não giật ñôi khi xảy ra trước khi tiêu chảy hay ỉa phân máu gây khó khăn cho chẩn ñoán ban ñầu.4. 1. Xét nghiệm phân Tỷ lệ phân lập vi trùng từ phân tươi thấp nên cần cấy phân 3 ngày liên tục. VI. Cá thể khiến nhầm với một số bệnh lý của hệ thần kinh trung ương như viêm màng não mủ. CẬN LÂM SÀNG 1. Thời kỳ lại sức: thường sau 1-2 tuần . phân ít. mặt hốc hác. thể trạng suy sụp. tỷ lệ cao nhất là trong 3 ngày ñầu của bệnh và kéo dài vài tuần nếu không ñiề 3. T như hôn mê. ñôi khi kèm phản ứng tuỷ gây tăng bạch cầu máu > 30. 3. tr chẩn ñoán dựa vào cấy phân. Sốt trong thể này thất thường lúc cao lúc nhẹ.1. Diễn biến thể này ñưa ñến máu. dysenteria type 1. ỉa chảy thoáng qua và bệnh tự giới hạn . bạch cầu tăng với ña nhân trung tính tăng. thở không ñều hoặc ngừng thở giống như thấy trong hội chứng Reye. có một số bệnh nhân bị lỵ kéo dài trên 2 tuần. Coli Entero Hemorragique colitis): gây iả chảy phân nhầy máu. Lúc ñầu hội chứng lỵ rất ñiển hình trẻ ñi cầu phân nhầy máu. Huyết thanh chẩn ñoán: Ít có giá trị chẩn ñoán trên thực tế . môi khô lưỡi vàng bẩn..000 bc/mm3 máu ( hiếm gặp). sau ñó tiêu chảy xuất hiện..Coli: có 1 số nhóm E. sau giai ñoạn nhiễm trùng có thể phát hiện hồng ban dạng nút hay viêm khớp dạng thấp. cơ vòng hậu môn bị liệt và hậu môn nở rộng. sữa.hức ñầu. mệt mỏi. 3. Thể nhẹ (thường do nhiễm S. sonnei) Biểu hiện với tiêu chảy nhẹ hoặc không có triệu chứng rõ chỉ ñau bụng âm ỉ. 2. còn huyết thanh chuẩn ñoán có giá trị ở thể ngoài ñường tiêu vùng hồi manh tràng. trùng nhiễm ñộc. mót rặn do co thắt cơ trơn hậu môn. có nhầy máu. Soi trực tràng Thấy hình ảnh viêm lan tỏa cấp tính niêm mạc trực tràng với những ổ loét cạn có xuất huyết. biếng ăn. với hội chứng lỵ tương tự như lỵ trực khuẩn.2. Trong thời kỳ này bệnh nh mỏi. .coli gây hội chứng lỵ . Đi cầu nhiều lần trong ngày từ 20-60 lần/ ngày. Bệnh cảnh lâm sà g tiêu chảy có sốt và ñau bụng vùng hố chậu phải. ñi cầu ra máu ồ ạt. Thể lỵ kéo dài hay thể lỵ suy kiệt Trong một số vụ dịch. 4. kết quả (+ ) ñạt chứng lâm sàng. Campylobacter jejuni . mót rặn rặn nhiều ñến nỗi sa trực tràng.EIEC (E. sốt cao > 39 ñộ C. thường là trẻ suy dinh d do S. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT Được ñặt ra với những bệûnh viêm ñại tràng có các triệu chứng sốt. phân không thối. triệu chứng ỉa chảy là chính bệnh khởi với ñau bụng quặn.3. Thời kỳ toàn phát : Bệnh diễn biến thành bệnh cảnh lỵ ñầy ñủ ñi cầu phân nhầy máu với ñ bệnh nhân muốn ñi cầu nhưng không ñi ñược. buồn nôn kèm theo tiêu chảy và ñau bụng 1. dysenteria type 1. ñi cầu phân có máu và có b 1. Yersinia Yersinia enterolytica hiện diện trong nhiều thức ăn như rau. người suy kiệt. 4 . Thể nặng tối cấp Xẩy ra với sốt cao run lạnh. người lớn.Phản ứng miễn dịch huỳnh quang trực tiếp . Mót rặn nhiều g gây liệt cơ vòng hậu môn làm hậu môn giãn rộng. Thể với tỷ lệ 1045 % nếu kèm theo sốt cao. có khi có máu trong phân có thể xảy ra vãng .EHEC (E. lơ mơ. hoặc lơ mơ lú tràng có khi gặp nhầy máu giúp hướng tới chẩn ñoán ) 55 Trước ñây người ta cho rằng các triệu chứng này là do ñộc tố của Shigella gây ra. lúc hạ thân nhiệt. Những bệnh nhân . Công thức máu Ít có giá trị chẩn ñoán. nhiễm trùng máu và hội chứng huyết tán ure máu cao. hể ñưa ñến hôn mê và tử vong 2. Tuy vậy cũng có trường hợp trẻ không sốt cao nhưng vẫn co giật. Trong thể tiêu chảy có thể kèm theo dấu mất nước. E .

Hoại tử ruột: Bệnh nhân ñi cầu ra một chất dịch nặng mùi kèm mảng hoại tử màu xám hay mầ 1.4. bệnh có thể tự giới hạn. phân thành khuôn kèm nhầy máu bám phân và cuối bải có vài giọt máu. Shigella dysenteria type 1 hơn các chủng khác và tử vong cao (20-50 %) ñặc biệt ñói với trẻ inh dưỡng và người già. 2. có thể quan sát thấy niêm mạc ñại tràng xu dạng những mảng nhỏ trắng vàng từ vài mm ñến vài cm. trong khi hội chứng lỵ bắt ñầu ổn ñịnh.Mất nước và ñiện giải nhất là hạ Natri máu. Hội chứng Re mắt có thể gặp ở người có kháng nguyên tương hợp HLA . 1. IX. Biến chứng ngoài ruột 2.1. 2.3.1. Các biến chứng như viêm phổi. Do ñặc ñiểm ñề kháng nhanh với kháng sinh ñang dùng. ñau bụng dữ dội và ỉa chảy có khi kèm máu và mảng niêm mạc ung tính tăng. be gella nhưng hay xãy ra ñồng thời với lỵ trực khuẩn). Bangladesh. xét nghiệm cho thấ g thức bạch cầu có hình ảnh giả bach cầu cấp. tiểu ít và dần dần vô niệu gây suy thận. streptomycin.5. phân thường có máu kèm ñau b 4. dùng 1 trong các laọi sau : . người lớn 2g/ngày Ngoài ra trong trường hợp kháng thuốc có thể dùng: . Thường gặp biến c là bệnh tiêu chảy gây suy dinh dương thiếu ñạm nhanh nhất. Vãng khuẩn huyết: Biến chứng với tỷ lệ 8% ở những bệnh nhân bị lỵ tại Dhaka.B 270 (hội chứng này do chlamydia. Chẩn ñoán dựa vào: soi ñại tràng. và an toàn hơn. BIẾN CHỨNG Thường ít xẩy ra ngay cả trường hợp không ñiều trị trừ ở trẻ nhỏ và người già . 5.Cefixime 8 mg/kg/ngày. VIII. thiếu máu. viêm kết giác mạc và phát ban ít gặp.xuất huyết : Bệnh nhân ñi cầu ra máu tươi nhiều gây thiếu máu cấp 1. tổn thương lóet trong tổn thương. Biể da tái xanh. Về lâm sàng ñôi khi rất khó phân biệt lỵ trực trùng với các nguyên nhân kể trên. Lâm -40 ñộ C kèm toàn thân suy sụp. có thể gây suy tuần hoàn . số lần ñi cầu thường < 15 lần / ngày. Với các kháng sinh như sulfamide.2.Hiện diện trong ống tiêu hóa của nhiều ñộng vật và gia cầm. tiểu cầu giảm . suy tim. Biến chứng tại chỗ 1.2. có thể dùng cotrimoxa ic trong khi ñợi kết quả kháng sinh ñô. Hiện một số kháng sinh mới có hiệu quả tốt trong ñiều trị lỵ trực khuẩn như: + Nhóm fluoroquinolon: Liều lượng : ở người lớn. tuy vậy phần phát triển ñược xem do Shigella (vì bệnh phổ biến hơn ). Thủng ñại tràng gây viêm phúc mạc ( ít gặp ) 1.Ceftriaxone 50 mg /kg /ngày. viêm âm ñạo. lây sang người qua ñường tiêu hóa m sống trong ñiều kiện vệ sinh kém. toàn thân ít thay ñổi. dysenteria typ 1 (cũng có thể với S. Rối loạn vi khuẩn chí (do lỵ kéo dài hoặc dùng kháng sinh kéo dài ) . Thời gian ủ bệnh 1-3 ngày. nhưng trẻ em chưa ñược ñánh giá vì gây tổn thương sụn xương và chậm tăng trưởng xương ở súc vật thí nghiệm.3. Biến chứng này xẩy ra với S. chloramphenicol không nên dùng v lệ kháng thuốc quá cao.4.Ofloxacin 200mmg x 2 viên/ ngày . là biến chứng thường gặp của lỵ trực khuẩn. Suy dinh dưỡng trẻ em. Điều trị ñặc hiệu 57 Ở người mạnh khỏe. người lớn 400 mg/ngày . không sốt. + Nhóm cephalosporin thế hệ 3: . Kháng sinh có vai trò rút ngắn thời gian bệnh và kháng sinh ngấm qua niêm mạc ruột. tetracyclin. do nhu cầu cơ thể làm lành vết lóet và do chán ăn khi bị bệnh. suy thận 2. flexneri) và thường xuất hi thứ 1. Hội chứng huyết tán ure máu cao. 1. Hội chứng này có liên quan ñến vai trò của ñộ hagic E coli cũng có ñộc tố tương tự như shigatoxine và cũng gây huyết tán ure máu tăng). còn ampicilline thì chỉ nhậy ở vài ñịa phương.Ciprofloxacin 500 mmg x2 -3 viên / ngày Các fluoroquinolone ñiều trị lỵ trực trùng người lớn với hiệu quả tốt. lâm sàng biểu hiện iả chảy có sốt. Sa trực tràng 2. Viêm ñại tràng màng giả (do Clostridium difficile ) 56 Thường xảy ra trong lúc ñang dùng một số kháng sinh kéo dài hay sau khi ngừng kháng sinh. ĐIỀU TRỊ 1. Lỵ amip Do Entamoeba histolytica.

trước khi nấu ăn và trước k bàn tay. ñe dọa sa trực tràng có thể cho thuốc an thần như diazepam . làm ức chế hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng 58 Có thể là biện pháp hữu hiệu nhất ñể phòng chống sự lây nhiễm. Nước uống sạch Nước cung cấp bằng hệ thống ống phải ñược clor hóa cẩn thận với hàm lượng cho phép . Khi nguồn nước tại chỗ chắc chắn bị ô nhiễm phải cung cấp nư có thể trữ nước trong các chum vại có nắp ñậy không cho súc vật ñến gần và dùng 1 gáo giêng c 5. .Các vaccine chứa vi khuẩn chết thường không có hiệu quả. có thể tuyên truyền giáo dục tại nhà.Ăn thức ăn khi còn nóng hoặc ñun lại hoàn toàn trước khi ăn .Người ta ñã nghiên cứu 1 loại vaccine chứa vi khuẩn sống giảm khả năng gây bệnh bằng cách l 1 phần nhiễm sắc thể từ E. việc này không tỏ ra có kết quả mà còn làm tăng kháng thuốc và làm cho việc ñiều tra bệnh trở nên khó khăn. 6 mg/kg x 4 ngày tiếp theo Thời gian ñiều trị kháng sinh là 5 ngày . c nơi không có hố xí việc phóng uế phải thực hiện trong những nơi quy ñịnh và phải chôn phân 6. cơ sở y tế. Chế ñộ ăn Bệnh nhân ăn ñủ chất dinh dưỡng. Vaccine . Trong trường hợp alvesin. 2. 4. Vai trò của ñộc tố trong bệnh sinh của lỵ trực khuẩn 59 2. Không dùng kháng sinh Đểø phòng chống lỵ trực trùng. TIÊN LƢỢNG Tử vong ít xẩy ra ñối với trẻ khỏe mạnh. X. .Giữ thức ăn ñã nấu và bát ñĩa sạch cách riêng với những thực phẩm sống và những bát ñĩa có . Thải phân Phải bảo ñảm xử lý an toàn các chất thải của người. kèm theo thuốc an thần phòng co giật.Hạ nhiệût khi sốt cao .Không ñể ruồi bâu vào thức ăn bằng cách ñậy lồng bàn. không ñược ñể cho nướ vi 10 m và phải dưới nguồn nước. Không ñược phân những nhân viên y tế phục phục vụ việc ăn uống chung. giáo dục nhân dân bỏ tập quán ăn kiêng khi bị ỉa chảy nói ch dinh dưỡng nhanh nhất. t mất nước và rói loạn ñiện giải nặng. 8. 3.Đun nấu thức ăn cho ñến khi chín .Azithromycin: 12 mg/kg ngày thứ nhất.Rửa kỹ tay bằng xà phòng trước và sau nấu ăn . liệt nhiều. ñồ vải trả 7.Tuy nhiên các phương pháp này chưa cho kết quả Câu hỏi ôn tập 1. trẻ lớn hay người lớn trái lại trẻ suy dinh dưỡng. các loại dẫn xuất từ cây thuố khuẩn và kéo dài thời gian bệnh mà còn có thể làm cho bệnh nặng thêm. thường xuyên giặt giũ và tẩy uế quần áo . Lâm sàng của lỵ trực khuẩn thể kéo dài ¥ . Khi dùng lấy nước ñó phải ñươc bảo vệ ñể tránh cho người và súc vật làm ô nhiễm. Phải ñổ phân bệnh nhân vào nhà vệ sinh. việc này cần ñược khuyến khích u khi rửa ráy cho một ñứa trẻ khi ñi cầu sau khi ñổ phân của trẻ. phải có hệ thống hố xí thích hợp với ñiều Giáo dục y tế cần nhấn mạnh ñến việc từng người phải sử dụng ñúng các hố xí kể cả trẻ con. 3.coli sang shigella . Phòng chống sự lây lan tại các cơ sở y tế Cung cấp ñầy ñủ nước và xà phòng ñể rửa tay Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi khám bệnh. Điều trị triệu chứng .Bồi hoàn nước và ñiện giải: Trong giai ñoạn khởi phát tiêu chảy ồ ạt dễ dẫn ñến rối loạn nư với dung dịch ORS uống sớm hoặc chuyền dịch nếu mất nước và ñiện giải nặng. chuyền máu nếu mất máu nhiều. trường học 2.Không ăn thức ăn sống trừ những rau quả tươi có thể bóc vỏ và ăn ngay sau khi bóc . PH NG BỆNH 1. mót rặn nhiều. Giáo dục y tế Quần chúng phải ñược ñả thông về cách lây truyền và cách phòng chống sự lây truyền ñó. Nêu một chế ñộ ăn cụ thể cho một bệnh nhân lỵ trực khuẩn và giải thích 3. An toàn thực phẩm . vãng khuẩn huyết là những yếu tố tiên lượng nặ XI .Không ñược dùng các thuốc làm giảm nhu ñộng ruột và giảm ñau. suy thận.

Độc tố vi khuẩn tả: Vibrio Cholera sản xuất ñộc tố ruột gọi là choleragen (giống như cholera thành phần A: Phần hoạt ñộc (Active) B: Phần gắn dính (Binding) Phần B của ñộc tố gắn với thụ thể GM1 ( ganglioside) ở bề mặt tế bào biểu mô niêm mạc ruột. TÁC NHÂN GÂY BỆNH Tác nhân gây bệnh do Vibrio cholera. làm cho ATP (có trong tế bào niêm mạc r g. BsCK1 Đặng thi Nga 3. bị tiêu diệt ở nhiệt ñộ 55oC/1giờ và 80oC/5 phút . Môi trường nuôi cấy thường là canh thang. có thể lan tràn thành dịch lớn gây ra do Vibrio . hoặc thạch TCBS (Thiosulfat Citrate Bile Salt). Không sống ñược trong sữa chua. Điều trị ñược bệnh tả và tuyên truyền phòng chống bệnh dịch tả Nội dung I. BỆNH DỊCH TẢ Mục tiêu 1.50 ngày.Ở ngoại cả nước nhiễm mặn có thể 3. Phân tích ñược các ñặc ñiểm dịch tễ học của bệnh dịch tả 2. Chẩn ñoán phân biệt lỵ trực khuẩn và lỵ amip 5.cholera chủ yếu nhóm O1 và O139 Lâm sàng ñặc trưng là tiêu chảy dữ dội kèm nôn mửa dẫn ñến hậu quả mất nước ñiện giải. Vi khuẩn này là loại trực khuẩn gram (-). Ogawa. rối loạn ñiện giải 4. di ñộng ñược nhờ có một lông ở ñầu . HCO3-. và Hikojma. Cl-. sau ñó phần A sẽ xâm nhập vào tế bào biểu mô ruột . hình hơi cong như dấu phẩy. môi trường khô Nuôi cấy ñược khi có106 vi khuẩn/g phân. Mô tả lâm sàng một bệnh nhân dịch tả và ñánh giá ñộ mất nước . ĐẠI CƢƠNG Bệnh dịch tả là một bệnh nhiễm trùng nhiễm ñộc cấp tính của ñường tiêu hóa. Khi AMP vòng gia tăng thì tế bào biểu mô ruột sẽ tăng thải ñiện giải qua màng tế bào vào l 61 Độc tố ruột (+) Adenylcyclase ATP AMPC Thải Na+. Giải thích cách gây bệnh của vi khuẩn tả Ths.H2O Sơ ñồ cơ chế gây ỉa chảy trong tả .4. rựơu vang. Ngoài ra còn nhóm thanh mới serotype O139 có thể gây bệnh ở Ấn ñộ và Banglades. Sự có mặt của phần A trong tế bào s men adenylcyclase (có ở thành tế bào niêm mạc ruột). Vi khuẩn gây bệnh nằm ở nhóm O1. Căn cứ vào tính ñặc hiệu của kh ia vi khuẩn tả ra làm 6 nhóm ký hiệu O1-O6 . Vi khuẩn tả có sức ñề kháng yếu. Điều trị một trường hợp lỵ trực khuẩn có trụy tim mạch 60 Bài 10. pepton ki uối. Nó gồm có hai t o Cholera và Vibrio Eltor và ba nhóm huyết thanh Inaba. Chỉ ñịnh các xét nghiệm có giá trị chẩn ñoán xác ñịnh. Vibrio cholera có kháng nguyên thân O và kháng nguyên lông H. nếu k II. 5.

845 người mắc và 6781 trường hợp tử vong /78 nước. tử vong 2590. lại xuất hiện tại 7 nước ở châu Á. có rải rác vài trường hợp do người du lịch từ châu Mỹ la tinh hoặc Châu Á mang sa Năm 1992 có 358. Vượt qua hàng rào dịch vị Vi khuẩn vào cơ thể qua ñường tiêu hóa . Độc tố tả vào trong tế bào niêm mạc biến ñổi lớn ở: .Gián tiếp: Là chủ yếu.Nguồn bệnh Đa số người ñang mắc bệnh thải một lượng lớn vi khuẩn ra môi trường xung quanh . thường do: + Nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn: nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn ñóng một vai trò chủ yếu trong c nhờ vào nguồn nước mà dịch lan ra nhanh 62 chónh và phát triển thành ñỉnh cao ngay vào tuần lễ thứ 2. châu Mỹ có 535trường hợp. serotype Inaba biotype Eltor ñã lan ñến Peru và hầu hết Phi. IV. . hoặcü pH dịch vị cao . Tác nhân gây bệnh ñã ñược phân lập trong các vụ dịch là V là Inaba và Ogawa. teo niêm mạc dạ dày. . nhưng cũng có khi tản phát vào mùa ñông. nhưng khi khối lượng nước và ñiện giải tiết ra nhiều vượt quá khả năng t ¡ . Chole an tràn từ Ân ñộ và Đông nam Á sang châu Phi. ñại dịch lần thứ 7 trên toàn cầu ñã xảy ra. C ) không bị ảnh hưởng. trẻ em dễ mắc bệnh hơn ngưòi lớn.Tế bào goblet (tiết nhầy): tăng tiết các chất nhầy (lâm sàng thấy các hạt lợn cợn trắng).Ở Việt nam bệnh tả ñược ghi nhận ñầu tiên nâm 1862 ở quân ñội viễn chinh Pháp xâm lược nước . Thái bình. Cách lây truyền Bệnh có thể lây truyền theo hai cách: . nhưng ở miền Nam nào. ñièu kiện vệ sinh kém. . Một phần lớn bị tiêu diệt ở dạ dày bởi pH acide ở ñâ khuẩn vượt qua.340 trường hợp. vì người lớn ñược miễn dịch mắc bệnh của mọi người và mọi giới như nhau . Khi v riển mạnh hơn.8%.Trực tiếp: ít gặp. Vi khuẩn sinh sản và phát triển ở tá tràng và ruột non Phẩy khuẩn tả sống trong môi trường kiềm cho nên tá tràng là một môi trường thích hợp cho sự giờ vi khuẩn sẽ bao phủ toàn bộ bề mặt của tá tràng và sau ñó lan nhanh xuống ruột non. châu Phi có 173.Tại vùng dịch lưu hành. DỊCH TỄ Bệnh tả có từ lâu trên thế giới.Người có nhóm máu O có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 4. Dịch có xu hướng xãy ra 4 nă nhất là trẻ bị giun sán và suy dinh dưỡng. Cholera O139 (ở Bengal). do ñó khả năng hấp thu nước và ñiện giải vẫn nguyên vẹn. Cholera O1. Ngày nay nhờ có vaccine và biện pháp kiểm dịch chặt chẽ do ñó bệnh xảy ra c Trong 3 thập niên cuối của thế kỷ 20.581 trường hợp mắc bệnh và tử vong 3871 trường hợp trong 14 nước ở Bắc và Nam Phi Năm 1993 dịch xảy ra do V. Đây là con số các nước có tả cao nhấ 1993 xuất hiện serotype non O1 ñó là do V. Từ năm 1996 tỷ lệ mắc luôn luôn dưới 0. do V. Tỉ lệ tử vong là 1. Mùa Ở nước ta dịch xảy ra vào mùa khô nắng từ tháng 5 ñến tháng 8 khi nước ao hồ cạn kiệt. Trung.Người có ít dịch vi như cắt dạ dày.Bệnh thường xuất hiện ở vùng dân cư ñông ñúc. Sản xuất ñộc tố Vào ñến ruột non vi khuẩn phát triển và sản xuất ñộc tố. không tử vong .Tế bào crypt (hang): tăng thải ñiện giải và nước dữ dội. bắt nguồn từ châu thổ sông Hằng (Ấn ñộ) và ñã có nhiều ñại dịch xảy ra . Đông. Tuy nhiên năm 2000 miền Bắc có dịch xãy ra ở Nghệ an. ñược phân lập từ năm 1992 ñộ. SINH L BỆNH Quá trình gây bệnh của vi khuẩn tả có thể chia làm 3 giai ñoạn: 1. biotype Eltor. 2. thì dịch + Thức ăn: cũng ñóng một vai trò ñáng kể như rau sống bón phân tươi trong vụ dịch không xử lý . chỉ xãy ra ở nhân viên y tế. nhưng không xâm nhập gâ 3.Riêng ở Việt nam theo thống kê của viện Vệ sinh dịch tể Trung ương năm 2002 thì từ năm 1999 dịch tả xãy ra trên toàn lãnh thổ. vì thức ăn có thể trung hòa tạm thời acide dịch vị . Tần số mắc cao nhấ . Các yếu tố nguy cơ .000 dân. Tổng số có 376.Đây là nguồn uồn gieo rắc vi khuẩn tên phạm vi rộng lớn 2. Cholera O1. châu Âu có 58 tr . Nam ñịnh. Ở Mỹ. 1. tử vong 138 . nước sông bị nhiễm mặn.III.Theo WHO năm 2001 châu Á có 10. Nểu xử lý tốt nguồn nước.359 trường hợp . Nam châu Âu và các ñảo Tây Thái Bì Năm 1991 dịch tả nhóm V. người nuôi bệnh hoặc nhân viên khâm liệm t 3. nưóc khan hiếm .85/100. bám chặt vào thành ruột ñến ñến tận ñáy các nhung mao.

Nôn: nhiều tương ñương với tiêu chảy. thở nhanh nông * Chuột rút các cơ (cơ bụng thì phải chẩn ñoán phân biệt với ñau bụng) * Mạch nhanh nhỏ. u ám thiếu oxy tế bào. Lâm sàng rất rõ với: * Da khô.Thận: Tổn thương là hậu quả của sự mất nước không bù ñược . casper (-).1 Thời kỳ ủ bệnh: Vài giờ ñến vài ngày. bệnh nhân có thể thấy khó chịu.80 m g lượng.120 ml /kg. LÂM SÀNG Có nhiều hình ảnh lâm sàng khác nhau từ nhẹ ñến nặng 1. rối loạn nhịp thở. CẬN LÂM SÀNG 1. mạch 100 lần /phút. tim nhanh nhỏ.Thể ñiển hình 1. nói thều thào. chi ấm. Mất < 5% * Độ 2: Nôn mửa. Tiến triển: ở ñộ 1 và 2 ñược ñiều trị hồi phục nhanh sau 3. trung bình 4 giờ ñến 1 ngày không có triệu chứng ñặc biệt.80 ml/kg * Độ 3: Trụy mạch hoàn toàn . huyết áp tụt kẹp. Bệnh nhân v Căn cứ vào sự mất nước. Dựa trên tính chất này người ta sản xuất ñược 2 loại vacc e ñộc tố (sử dụng phần B của ñộc tố) 63 V.Kiệt nước và rối loạn ñiên giải: là hậu quả của nôn và tiêu chảy . không ñau bụng (trừ người già). * Mắt khô. huyết áp tối ña 70. tiêu chảy nhiều. . Chẩn ñoán ty chuyên biệt cho từng type .5). Không ñiều trị tử vong cao > trụy mạch . ý thức lơ mơ. Lượng nước mất tối ña trong 24 giờ ñầu sau ñó giảm ñi .8. BC . ñái ít hoặc vô niệu. GIẢI PHẨU BỆNH .Các cơ quan khác: Chỉ tìm thấy một tình trạng kiệt nước trầm trọng VI. có khi tìm thấy vi .Cấy: Chẩn ñoán (+) sau 24 giờ 2 Các xét nghiệm khác CTM: HC tăng.Ruột: các quai ruột mầu ñỏ tím. Thành phần ñiện giải trong phân có khác nhau tùy lứa tuổi. V 6/g phân. 1. không có nước mắt * Họng khô. trên vi thể lớp biểu bì vẫn nguyên vẹn. Dịch tiết ra trong lòng ruột non là một thứ dịch ñược xem như gần ñẳng trương so với huyết tư cầu. có thể chia làm 3 ñộ ñể xử trí * Độ 1: Dấu mất nước nhẹ.Gan: có thể to ra. 8. * Kính hiển vi nền ñen: Chẩn ñoán nhanh thấy vi khuẩn di ñộng dạng ruồi bay .4 giờ. buồn nôn và nôn. Vô niệu. tiêu chảy ồ ạt và kiệt nước . Lúc ñầu n Toàn thân không sốt. casper (+) khát nước. mạch. Nôn xuất hiện sớm là do ñộc tố tả tác dụng lên bộ phậ ong chất nôn cũng chứa nhiều vi khuẩn . mắt trũng . Mất > 10 % trọng lượng hoặc 100. casper (+). kèm tiêu chảy.30 lần/ngày. chỉ thấy phân không có HC. hoặc 70. casper (++). Mạch nhanh nhưng huyết áp ổn ñịnh. choáng và tử vong.Soi tươi phân: 64 * Kính hiển vi thường không thấy vi khuẩn tả.3 Thời kỳ toàn phát Nôn mửa. tiểu ñược. Mỗi lần có thể lên ñến 1 lít nước. 1. túi mật có thể chứa một chất dịch mầu ñen rất quánh.Tiêu chảy xối xả: Phân toàn nước ñục lờ hoặc trong có vài hạt trắng lổn nhổn như hạt gạo.iêu chảy trên lâm sàng . Tiêu chảy nhiều ñưa ñến hậu quả giảm thể tích tuần hoàn. Sự hình thành kháng thể ñược xuất hiện bở g khuẩn và kháng thể kháng ñộc tố . có khi cảm thấy gai rét và ñau bụng lâm râm. BC tăng . Số lần có thể 5-7 lần/ngày hoặc 20. Ở thể nặng nếu bù dịch nha Da hồng. sôi bụng. .2 Thời kỳ khởi phát: Đột ngột. trụy mạch hoàn toàn. Xét nghiệm ñặc hiệu Phân lập vi khuẩn từ phân và chất nôn . bạch cầu . huyết áp ổn ñịnh. VII. nhìn chung trẻ em mất nhiều K+ còn người lớn thì mất nhiều HCO3Miễn dịch trong tả là một loại miễn dịch không bền. protein < 200 mg % và nước .

Ngộ ñộc: Arsenic. có s . thối. ngoại trừ trẻ nhỏ và phụ 1 Bù nước và ñiện giải Có hai giai ñoạn mất nước cần ñược quan tâm là lượng nước mất 1. dung dịch ORS. Đây là lọai nữ có thai thi thay bằng ampici trước khi ñiều trị và trong khi Mất 1. ở trẻ em mất K+ rất quan trọng.80 ml /kg ñường uống hoặc tuyền tĩnh mạch lựa ñể ñiều trị tả.1 Xác ñịnh lượng nước mất ñể tính lượng dịch bù Độ Tƣơng ñƣơng I 50 ml / kg 6. 2. . IX. tác dụng g nôn nhiều hơn và có thể trụy mạch.2 Chọn dịch: Thành phần phân tả có khác nhau giữa người lớn và trẻ em Nồng ñộ mEq/l Thành phần Na+ K+ ClHCO3Phân tả người lớn 135 15 10 0 45 Phân tả trẻ em 105 25 90 30 Một dung dịch thay thế cần phải bảo ñảm cung cấp Na+: 130 -155mEq/l. Lâm sàng gần giống tả nhưng tác dụng h hơn và thời gian tiêu chảy ngắn hơn.nước cháo.Cấp cứu trụy tim mạch: bù nước và ñiện giải. Ngoài ra. pH phân kiềm Chẩn ñoán sớm dựa vào: Bệnh xãy ra trong vụ dịch. Nguyên tắc ñiều trị . Các dấu hiệu này phải ñược tuyên truyền rộng rãi trong cộng ñồng bằng các p sớm trường hợp tả ñầu tiên ñể kịp thời có biện pháp ngăn ngừa không cho dịch xãy ra VIII.. phân toàn n .9 % 60-80 ml/kg III > 10 % 100. Có thể bù bằng nước hoa quả. không ñau bụng. CHẨN ĐOÁN GIÁN BIỆT 1. Vibrio minicus . tiêu chảy ồ ạt.50 ml/kg II 70..Tăng urê máu. khẩn trương..Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn do tụ cầu vàng: Lâm sàng gần giống nhưng phân thối.20 mEq/l Vì chức năng hấp thu của niêm mạc ruột vẫn tốt và glucose sẽ chiếm chỗ liên kết của phần B ñộ huyến cáo nên uống sớm dung dịch ORS. ñúng quy cách.110 mEq/l. Tetracycline là thuốc ưu tiên ñược chọ rãitại cộng ñồng khi có dịch xãy ra.Ỉa chảy do Vibrio parahemolyticus. sắn. ..Hct: tăng Tỷ trọng huyết tương tăng Rối loạn về ñiện giải ñồ: Na+ bình thường hoặc giảm. Cl-: 90 . với áp lực thẩm thấu 250-290 mosmol/l HCO3-: 28 .Nhiễm salmomella hoặc shigella: Phân lỏng.120ml / kg Bảng 8: Độ mất nƣớc và lƣợng dịch bù 65 100-110 ml/kg Bù < 5 % 40. có ñau bụng và có vẻ mặt nhiễm trùng. .Sốt rét ác tính thể tiêu hóa . Các bệnh tiêu chảy nhiễm khuẩn . ngoài việc u nên kết hợp uống kèm KCl nếu dịch không chứa ñủ K+.Kháng sinh ñặc hiệu. nấm. dự trữ kiềm giảm . thủy ngân. có sốt có ñau bụng . ĐIỀU TRỊ Cần phải nhanh chóng. Các bệnh tiêu chảy không nhiễm khuẩn . K+ lúc ñầu tăng sau giảm (nhưng sẽ tăng nếu có suy thận cấp).52 mEq/l K+: 15. nôn mữa dữ dội. .

phân sệt vàng (thường khoảng 12.3 Các giai ñoạn bù dịch . chế ñộ tiết thực bình thường không thay ñổi IX. . indomethacine.. giảm tốc ñộ dịch truyền (1/2 lượng nước mất bù trong 1.Giai ñoạn 1: Bù nhanh ñủ lại khối lượng tuần hoàn. M trở về bình thường bệnh nhân ñỡ nôn nên cho uống ORS. Bactrim. ñiện giải qua c Các tai biến cần chú ý trong khi ñiều trị tả . vì lượng nước mất vẫn tiếp tục tiết ra tro oài.Giai ñoạn 2: Dịch duy trì: Nên nhớ bệnh nhân vẫn tiếp tục nôn và tiêu chảy trong giai ñoạn rì dịch với tốc ñộ nhanh hay chậm tùy theo diễn biến lâm sàng (có thể > 100 giọt/phút) ñừng giọt/ phút vì bệnh nhân dễ trụy mạch trở lại và tránh suy thận do giảm cung lượng tuần hoàn q Khi HA. Có thể dùng aspirin. Ngừng truyền khi tươi tỉnh da . c 2 Giám sát tả Theo quy ñịnh của tổ chức y tế thế giới (WHO 1969) thì cơ quan phụ trách y tế quốc gia phải b tả tại nơi của mình cho tổ chức y tế thế giới càng nhanh càng tốt và báo cáo số trường hợp mắ Để giúp việc giám sát tại ñịa phương ñược thực hiện dễ dàng.Vẫn tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc bú bình.Vấn ñề nuôi dưỡng . có thể truyền 2-3 dây. Điều trị triệu chứng 66 Không nên cầm tiêu chảy bằng các thuốc làm giảm nhu ñộng ruột như morphin..Choáng dịch truyền .Co giật do truyền nhiều nước quá . 3.9 12-23 th 8.Khi ngừng nôn mửa. OAP do thừa nước hoặc vận tốc truyền quá nhanh .9 11-15.24 giờ sau khi bù dịch ) Nên nhớ không dùng các thuốc nâng HA như: Isuprel hoặc dopamin.Dung dịch ORS ñược cho trong 4 h ñầu Tuổi 2-4 tuổi 5-14 tuổi Trọng lượng (kg) 9 16-29. báo cáo phải ñầy ñủ chi tiết sau ¥ .....5mg/kg x 4l/j x 3j 300 mg liều duy nhất (160+800)ng x2l/j x3j 100mg x4l/j x3j 500m Chọn lựa ñầu tiên Tetracyline g x4l/j x 3j Doxycycline Liều duy nhất 6mg/kg Khi ñề kháng với Tetrcyline IMP-SMX 5mg+25mg/kg x2l/j x3j Furazolidone 1. chlopromazin...0. nên không tính ñược lượng nước mất thực sự. Các thông tin qu vùng cần quan tâm bằng các phương tiện truyền thông ñại chúng hoặc phổ biến tại trường học.PH NG BỆNH 1 Giáo dục sức khỏe Giáo dục sức khỏe cho dân chúng là ñiều thiết yếu trong phòng chống bệnh tả.Suy tim trái. 1. phù mãn tính giảm tốc ñộ dịch truyền . kaoline. Trẻ em có thể bơ h bắt ñược. ñể giảm sự bài xuất nước. Ampicilline. 1/2 còn lại tron im. than hoạt.25mg/kg x4l/j x3j Hầu hết kiểm tra phân (-) sau 48 giờ Có thể dùng Chlorocide.9 Lượng (ml) 200 dịch ORS 200-400 1200-2200 2200-4000 400-600 600-800 800-1 < 4 th >15 tuổi < 5 > 30 4-11 th 5-7.2 h ñầu. corticoide. . 2 Kháng sinh Kháng sinh ñặc hiệu ñể ñiều trị vi khuẩn tả là: Kháng sinh Trẻ em Liều lƣợng Ngƣời lớn 12.Giảm K+ gây liệt ruột và ngừng tim 4. atro uốc loại hấp phụ như pectin.

Colombia. vì dịch có thể lan rất nhanh qua thức ăn. Lô vaccine này ñược ñánh giá bởi một nhóm cố vấn ở các nước qua theo dõi từng trường hợp e Việc sử dụng vaccine tả từ lô này nên ñược liên kết chặc chẽ ñể ñánh giá ảnh hưởng của 10. nước uống. Một biến thể của vaccine WC/rBS không chứa phần ñộc tố B tái tổ hợp ñược sản xuất và thử ở Vi hử nghiệm ở Việt Nam từ 1992 . sinh hoạt chung với bệnh nhân ñều phải uống thuốc.103 -HqR ñược thử nghiệm nhiều nơi với một liều duy nhất cho thấy hiệu Trên người tình nguyện ở Mỹ cho thấy 1 liều vaccine uống duy nhất hiệu quả bảo vệ ñến 95% chố 65% chống lại Vibrio cholera El Tor sau 3 tháng. hến. Ở Bangladesh hiệu lực bảo vệ giảm nhanh sau 6 tháng ở trẻ nhỏ. thức ăn bảo quản bằng muối như cá muối. hội hè. * Không nên ăn thức ăn ñược chế biển hay thu hoạch tại vùng nước bị ô nhiễm như sò. tiệt trùng. Hoặc các thức ăn chứa ít nước như: Rau khô.Hạn chế tập trng ñông người như trong các tang lễ. Một loại khác là CVD .Subnit of cholera toxin ). nước uống bị nhiễm bởi phân. Một lô ít nhất là 2 triệu liều vaccine tả uống WC/rBS nên ñược trang bị ñể sử dụng trong những vùng có nguy cơ cao. ñóng hộp. Kết quả thử nghiệm ở Bangladesh. hóa dự phòng chọn lọc phải thực hiện nhanh trong khi trường hợp ñầu ti ung. Những vaccinee này ñược phé h. n ở trẻ lớn và người lớn sau 2 năm.Cung cấp nước và vệ sinh: Bảo ñảm cho mọi người có ñầy ñủ hệ thống xử lý phân và nước uống hệ thống phân phối nước và hệ thống nước tại nông thôn bằng clo và iod . 4 Chủng ngừa Ngày nay có ba loại vaccine tả uống cho thấy an toàn và hiệu quả.5 Thức ăn ñã ñun nóng.5 Hóa dự phòng Trước ñây người ta có áp dụng biện pháp hóa dự phòng rộng rãi bằng kháng sinh cho cộng ñồng ñ muốn hạn chế việc lan truyền bệnh tả vì bệnh thường lan truyền rất mạnh trước khi hóa dự phò ngày sau ñó nguồn uống dễ dàng bị nhiễm bệnh . Nếu cần thiết phải tổ chức pháp bảo ñảm cung cấp nước sạch. Mô tả cơ chế bệnh sinh của vi khuẩn tả . sữa bột. Kháng sinh và liều dùng dự phòng cũng ng dịch tả Thuốc ưu tiên là doxycycline uống 1 liều duy nhất 300 mg: người lớn và 6 mg /kg trẻ em. nấu ăn an toàn và xử lý phân hợp vệ sinh . Sweden thấy an toàn và hiệu lực bảo vệ 85 2 lần uống cách nhau 1 tuần. không ăn trái cây. Để có hiệu quả tối ña.Tuổi . cơ số này cần ñược bổ sung kịp thời. Peru. họp chợ trong vùng dịch tả ñang ñe dọa. bao gồm cả những cộng ñồng có nguy cơ cao như ng g các khu ổ chuột của thành phố. Trình bày các ñặc ñiểm dịch tễ học của bệnh dịch tả 2. tôm * Các thức ăn ướp lạnh hay ñông lạnh chỉ hạn chế sinh sản của vi khuẩn tả nhưng lại kéo dài s * Các thức ăn có thể xem là an toàn.Nhập viện hay không nhập viện . Một loại vaccine kết hợp giữa xác toàn phần Vibrio cholera O1 với phần B của ñộc tố tả tái tổ led Whole Cell V cholera O1 with purified recombinant B. rau sống ở gần ñất chín .Kết quả ñiều trị Các thẩm tra về dịch tễ học của vụ dịch cần phải cho những thông tin chi tiết về nguồn lây và 3 Đề phòng sự lan truyền rộng rãi của bệnh tả . Tháng 5/1999 WHO ñã triệu tập một cuộc họp bàn về giá trị sủ dụng của vaccine tả uống và ñưa Vaccine tả uống WC/rBS nên ñược xem như là một công cụ ñể ngăn chận bệnh tả trong cộng ñ g 6 tháng và không vừa trải qua một vụ dịch. ít có nguy cơ chứa Vibrio Cholera như: 67 Thức ăn chua pH < 4. Vệ sinh thực phẩm: * Tránh không ñể thức ăn. kiểm tra dịch và kiểm soát biên giới khi ñang có dịch xẩy ra ở một vùng nào ñó .1993 thấy hiệu qủa bảo vệ khoảng 66% trong 8 tháng ở các nhóm iệt Nam. Câu hỏi ôn tập 1.Cách ly dịch..Vị trí ñịa lý/ ñịa chỉ .

69 Người lành mang mầm bệnh gặp ở nữ. sữa bị nhiễm khuẩn. rau. các nước phát triển bệnh tản phát hoặc nhập tác hoặc do dân nhập cư. Tây Nguyên 0. muộn. viêm dạ dày . trực khuẩn. Ruồi ñóng vai trò lây truyền bện khuẩn.phó thương hàn. tỷ lệ nam / nữ: 1/4.phó thương hàn.5%. Bệnh hay gặp ñộ tuổi thanh thiếu niên.Dịch tễ học 3.ruột cấp tính (còn gọi nhiễm trùng .B. ñánh giá ñộ mất nước. các biến chứng. 85% người lành mang mầm bệnh > 50 tuổ 3. Mô tả bệnh cảnh lâm sàng. Lây theo ñường tiêu hóa. 1. nước tiểu.C gây ra. 4. Mô tả cách ñiều trị bệnh dịch tả. BỆNH THƯƠNG HÀN Mục tiêu BsCK2. di ñộng. Tỷ lệ chung 0.1995 tỷ lệ mắc chung là 0.ruột cấp tính. kháng nguyên O (thân vi khuẩn) là nội ñộc tố ñược giải phóng g nguyên bề mặt. Xác ñịnh ñược tầm quan trọng.36%.01 %. hến. một số tỉnh duyên hải dịch xảy ra. biến chứng bằng cơ sở giải phẩu bệnh và sinh lý bệnh. .3. Là bệnh xảy ra quanh năm. bệnh nhân. Salmonella Dublin. thực phẩm như ốc. càng lớn tuổi bệnh càng ít. thứ ñến bệnh thương hàn . tính phổ biến của bệnh ñối với ñời sống nhân dân. gây dịch. Mô tả các ñặc ñiểm chính của tác nhân gây bệnh.nhiễm ñộc toàn thân do Salmonella typhi. miền Trung 5. Vi khuẩn thương hàn tồn tại lâu môi trườ 3. thịt.Định nghĩa Thương hàn . Gián tiếp: cách lây chủ yếu.5%. Trên thế giới bệnh gặp các nước ñang phát triển . có ở Salmonella typh yphi C. trứng. cao ñiểm vào mùa hè . Salm A. cách lây và các yếu tố nguy cơ. cho phép tránh sự thực bào.3%. Nội dung I.1. nhất là ñồng bằng sông Cửu Long. thức ăn. Năm 1986 . 2. miền Bắc 3. Tỷ lệ chết/mắc 0. 3.40). Viêm d các nước ñang phát triển. phản ánh ñộc tính vi khuẩn. sò. có lông. bệnh nhiễm khuẩn .2%. Cách thức lây truyền: có 2 cách lây Trực tiếp: do tiếp xúc trực tiếp các chất thải của bệnh nhân có vi khuẩn như phân.phó thương hàn. nhiễm khuẩn huyết. các nước ñang phát triển 0. Giải thích triệu chứng lâm sàng. ĐẠI CƢƠNG Vi khuẩn Salmonella gây bệnh ở người gồm các bệnh cảnh chính như nhiễm khuẩn khu trú. lao ñộng (10 .9%. Chẩn ñoán lâm sàng sớm. bệnh thương hàn .thu. Phân bố và tỷ lệ Nước ta bệnh lưu hành nặng ở miền Nam. nước uống nhiễm khuẩn. 4. Trong phạm vi bài này chú .). ái khí và kỵ khí tùy g lâu trong mật.4%. Ths Phan Quận 1. có bệnh cảnh lâm sàng phong phú: sốt. và các thể lâm sàng 5. nhức ñầu. 2. rối loạn ñiện giải do bệnh dịch tả gây ra.2. Tóm tắt cách phòng chống bệnh dịch tả 68 Bài 11.Tác nhân gây bệnh Thuộc nhóm Salmonellae (Salmonella group). thường chứng. Kháng nguyên H (lông vi khuẩn). Điều trị ñược thể bệnh thông thường và mô tả cách thức phòng chống bệnh. gần giống kháng nguyên O. 5.nhiễm ñọc thức ăn) ñược trình bày một bài riêng trong khuẩn khu trú và nhiễm khuẩn huyết các bạn có thể tham khảo thêm ñâu ñó trong các giáo trình oài nước dưới tiêu ñề nhiễm Salmonella không gây bệng thương hàn (Salmonella spp. Phân bố số mắc bệnh năm 1995: miền Nam 90.

vệ sinh kém. LÂM SÀNG 1. Giai ñoạn loét Từ sau ngày thứ 10. Giai ñoạn thâm nhiễm Trong giai ñoạn khởi phát.3.2. Các yếu tố nguy cơ Môi trưòng bị ô nhiễm nặng. hóa sẹo. 1. Giai ñoạn hóa sẹo Thường xảy ra vào tuần thứ 4. 2. mất ngủ. thủng ruột. do ñó các vi khuẩn này phát triển và nhân lên trong ñại thực bào nhờ vào c yên Vi). . hoặc thoái hóa hyalin. mệt mõi...Ruột Thường gặp ở ñoạn 30 cm cuối hồi tràng.3. chênh 0. vùng giữa mảng Peyer bắt ñầu hoạt tử.3.Sốt: lúc ñầu nhẹ. tụ tập tế bào mônô ở chủ mô gan. cung cấp không ñủ nước sạch cho nhân dân. thoái hóa hạt. .1. Các vi khuẩn Salmonella này bị các ñại th vẫn còn sống. và các triệu chứng toàn gian của cytokin phóng thích ra từ các ñơn nhân ñại thực bào. Tim Viêm cơ tim. lúc ñầu còn cứng sau mềm nhũn. Tiếp ñến vi khuẩn xâm nhập vào t hảy máu tiêu hóa. Gan Thường sưng.2. cơ tim nhạt màu và có chấm xuất huyết rải rác. nhưng không bao giờ gây hẹ 2. hiếm khi ở ñại tràng. IV.3. ñặc biệt l viêm toàn thân tạo nên tình trạng sốt kéo dài trên lâm sàng. các tiểu thể Malpighi cũng diễn biến qua 3 giai ñọan trên: thâm nhập bạch cầ trú. niêm mạc bị xung huyết viêm long. ngắn dài phụ thuộc vào lượng vi khuẩn xâm nhập. các mảng Peyer vi khuẩn lại vào lòng ruột.Khám lâm sàng: lưỡi ñỏ hoặc trắng bẩn. tăng dần lên trong vòng 4-7 ngày. Qua thực nghiệm bệnh. Các nghiên cứu ở ñộng vật gợi ý rằng Salmonella xâm nhập vào phần trên của ruột non. Tập quán ăn uống của một số bộ phận dân cư còn lạc hậu. buồn nôn. vi khuẩn Salmonella vượt qua hàng rào của dạ dày ñể tới ruột non. giúp cho vi khuẩn ñề kháng sự thực bào.5 .Chảy máu cam: 1. bệnh có tính chất tăng dần. các nang bạch huyết kín. diện lách dục.CƠ THỂ BỆNH Bệnh ảnh hưởng ñến nhiều cơ quan. Khi xâm nhập túi mật.4. mà 105 vi khuẩn gây bệnh lâm sàng chừng 27%.1.1. khi cơ thể bị nhiễm Salmonella. bụng chướng nhẹ. thương tổn chủ yếu là các nang giai ñoạn: 1. Dạ dày Chảy máu khu trú loét rất hiếm khi xảy ra. 70 1. Nguyên nhân thuốc kháng acid kéo dài. có màu hồng. hạ BC. rồi vào chứng và thoáng qua sẽ bắt ñầu theo thời kỳ ủ bệnh. dễ làm cho bệnh lây lan. . vi khuẩn huyết tồn tại lâu. loét rộng hình bầu dục. 1.10C. 2.2. Thời kỳ ủ bệnh Thường là 15 ngày. không triệu chứng. . Do chưa có kháng thể ñặc ong dạng còn sống.2 lần. các mản của niêm mạc. Bắt ñầu thời kỳ khởi phát. lại lần 2. Nội ñộc tố vi khuẩn lipopolysaccharide (LPS) góp phần gây sốt. Tập quán sinh hoạt .Ảnh huởng toàn thân : nhức ñầu. III. có lúc dày dễ gây xuất huyết và thủng ruột. có thể có áp xe nhỏ tr 2.Rối loạn tiêu hóa: chán ăn. thoái hóa mỡ. phản ứng viêm ñường mật.Thể bệnh ñiển hình 1. s lạnh run. Khi lượng vi khuẩn trong ñại thực bào ñạt m y giải giải phóng nội ñộc tố thúc ñẩy tình trạng miễn dịch qua trung gian tế bào. sáng thấp chiều cao. nên tuần thứ 2 cấy phân dươn dương tính. 1. tăng sinh và phát triển tổ chức hạt. Thời kỳ khởi phát Trung bình 1 tuần. Người mang mầm bệnh trong cộng ñồng chưa ñược nghiên cứu và xử lý m II. ở ngưòi tình nguyện cho thấy: người nhiễm mắc bệnh. Lách Sưng màu ñỏ tía. SINH L BỆNH Sau khi ăn. mạch nhiệt phân ly ( ¡ . táo bón.Các cơ quan khác 2. như gây tổn thương rõ nét ở ruột. hạch mạc treo. . Vấn ñề vệ sinh thực phẩm không an toàn.

xuất huyết nhẹ ñi cầu phân ñen . Xuấ ruột. không li bì mê sảng.4. có khi tiếng tim mờ (viêm cơ tim). bi .. làm cho bệnh cảnh lâm sàng phức tạp thêm.Người lớn tuổi: bệnh ít khi gặp.7 ngày (tối ña) nhiệt ñộ hạ dần. Từ khi có kháng sinh trị liệu (1948. cấy máu khó.3. bầu dục. khó chẩn ñoán lâm sàng. óc ách hố chậu phải.Xuất huyết tiêu hóa Loét các mảng Peyer làm vở mạch máu . tỷ lệ r VI. ñau mỏi toàn thân như cúm. nhìn chằm chằm mắt không nhấp nháy. lách to mềm.2. V. Hay gặp là phối hợp với sốt rét. chloramphenicol). ấn ñau. không + Mạch nhanh. TIẾN TRIỂN VÀ TIÊN LƢỢNG Diễn biến tự nhiên không ñiều trị. . cơ ñịa . th iến chứng. Khó chẩn ñoán lâm sàng. + Lưỡi khô bẩn.1. ho khan. + Bụng chướng. không bao giờ quá 30 nốt. ngơ ngác. 1. huyết áp hạ.50C. bụng chướng. lỵ trực trùng.Có khi sốt vài hôm kèm theo rét run.Nhức ñầu. ù tai. tim nhanh. phản ứng thành bụng (+). thường là nặng. Nếu bệnh nhân không ñược ñiều trị sẽ thời kỳ lui bệnh kéo dài.dấu cổ ñiển) hiện nay ít gặp. xuất huyết nặng phân c anh nhợt.1. Ban dạng sởi: như sởi. chân là một ñám hồng ban có giới hạn rõ ràng.400C. họng không ñỏ. ñiều trị kịp thời. ñau bụng dưới hoặc hố chậu phải. lãng tai.Thể lâm sàng 2.. hiếm có dấu Tuphos.Dấu Tuphos: vẻ mặt bất ñộng. bệnh nhân có thể tử vong trong thời kỳ toàn phát do một số thể bệnh nặng.Dấu hiệu toàn thân: người rất mệt. Nước ta. hồi phục kéo 2. c . Thời kỳ lui bệnh Bệnh nhân ñược ñiều trị kháng sinh sau 3 ngày (tối thiểu) . có khi tiêu chảy nhiều lần. ñáy sạch.Thương hàn ở phụ nữ có thai: có nguy cơ sảy thai. 1. 3 dạng: Ban dát: gặp ở lưng.Rối loạn tiêu hóa: phân lỏng vàng. liên tục dạng cao nguyên. rồi xuất huyết tiêu hóa. ngực. sốt ít hay có biến chứng trụy tim mạch. BIẾN CHỨNG 1. 2 -3 lần/ngày. + Đáy phổi phải gõ ñục. kỳ lại sức ngắn. . khó chẩn ñoán. mạch nhanh.Thủng ruột thể kịch liệt (sthenic form) 72 Thường rầm rộ. . Ban bèo tấm: gặ . Khi có Chloram phe <1% tại các nước phát triển. hoặc vài ran phế quản.Khám lâm sàng: + Mạch nhiệt phân ly (hiếm gặp). sốt thất thường. thỉnh thoảng nó .Thủng ruột Cần phân biệt giả thủng gặp ở thương hàn nặng. có khi ñen..3 tuần. nếu tiến triển thuận lợi sau thời kỳ toàn phát các triệu chứng giảm dần. ñiều trị muộn . + Hồng ban có thể gặp. tùy theo nhóm kinh tế xã hội. mọc một lúc từ ñầu xuống chân. sáng chiều chênh nhau 0. các dấu hiệu ở bụng thường khó . nuốt không ñau. hoặc thủng ruột làm cho bệnh . do nhiễm một lư > thương hàn). ñối xứng. sinh non.3. .Có khi khởi ñầu bằng sốt. . + Loét họng Duguet: 71 Ổ loét ở trụ trưóc màn hầu. ñi lỏng hơn iảm. . Khám: b . mất ngủ.Biến chứng tiêu hóa 1. ruột thừa viêm.Khởi phát ñột ngột: sốt cao 39 .5 .Trẻ nhỏ: hiếm gặp < 6 tháng tuổi. 1. kèm dấu hiệu viêm phế quản.410C. do ảnh hưởng thần kinh giao cả hác: giả thủng không có liềm hơi.15 ngày sau khi ngừng thuốc . có thể tử vong nếu không phát hiện. có khi ở cả 2 phổi. Thể khởi phát bất thường . diễn biến bệnh ñược rút ngắn nhưng ñiề phát 7 .2.Thể phối hợp Bệnh thương hàn có thể phối hợp với một bệnh khác. ở các nước chậm phát triển tỉ lệ này cao hơn. kéo dài 2 . viêm ñường mật trong 2.Trẻ lớn: mạch nhanh. Thời kỳ toàn phát Bắt ñầu tuần thứ 2. gan to nhẹ. . tay. Trước thời ñại kháng sinh tỷ lệ tử vong cao. Thể bệnh theo tuổi. lạnh run. cấy phân thuận lợi.Sốt: mức tối ña 39. 2.

tồn tại trong vòng 3 tháng. . tồn tại nhiều năm. nhức ñầu. ñau bụng. Chẩn ñoán lâm sàng 1. mạch g sốc: mặt mày hốc hác. Các biến chứng hiếm gặp khác Viêm màng ngoài tim. Xảy ra. .Viêm ruột thừa. có i chỉ là phản ứng màng não. T và ST ñảo ngược. 50% tuần thứ 2. Cấy máu Tỷ lệ (+) 80-90% tuần ñầu. . nhiệt ñộ hạ. Viêm thận.Kháng thể O (+) ngày thứ 7-10. 4. tràn dịch màng phổi (gặp ở trẻ em). .3. Nồng ñộ kháng thể O = 1/100. Chẩn ñoán lâm sàng giai ñoạn sớm (thời kỳ khởi phát): Thường khó. kèm mệt mỏi tăng dần. 1. huyết áp tụt. tĩnh mạch (thường ở chi trái).3. .Bệnh nhân sống vùng dịch lưu hành. viêm cơ tim gây suy tim cấp. thủng ruột.Tối thiểu xét nghiệm 2 lần ñể xác ñịnh ñộng lực kháng thể. da lạnh. thành não thất. chân tay lạnh.Bạch cầu máu giảm hoặc bình thường. O có giá trị hơn H. có thể (+) và (-) giả. Cấy tủy xương Kết quả (+) cao. vã mồ hôi.3. Công thức máu Bạch cầu giảm hoặc thường. khu trú không rõ. viêm não.Táo bón rồi sau ñó ñi lỏng. tiếng tim mờ.2. H = 1/200 là (+) ở người chưa chủng ngừa. mất ngủ. viêm ñộng mạch chi dưới. viêm dây thần kinh thị giác.Viêm gan nhiễm trùng. các nhân xám trung ương. viêm cơ tim. Các biến chứng tiêu hóa khác và cơ quan kế cận .1. ñau không nhiều. tiên lư kéo dài. bụng chướng.Thương hàn thể ñại tràng: ỉa chảy nhiều lần. ảnh hưởng ñến não giữa. khi bệnh cảnh lâm sàng kéo dà 2. 2. Viêm màng não thương hàn Thường gặp ở trẻ em hơn là người lớn. Hô hấp Viêm phế quản. mạch nhanh. . 4.CHẨN ĐOÁN 1. 4. Chẩn ñoán lâm sàng ở thời kỳ toàn phát Khi triệu chứng của bệnh xuất hiện càng lúc càng rõ nét hơn như ñã mô tả ở phần lâm sàng. Biến chứng thần kinh 3. Viêm cơ tim Nhịp tim nhanh. huyết áp hạ. hồi sức nội khoa.2. 2.Khám không thấy biểu hiện nhiễm trùng rõ nét ở một bộ phận cụ thể nào. 3. da nhợt nhạt. . Não viêm thương hàn Biến chứng nặng.Kháng thể H (+) ngày thứ 12 -14.1. . VII. nội tâm mạc.1. QRS ñiện thế thấp. Viêm xương.Thủng ruột thể âm ỉ (asthenic form) Triệu chứng không rõ. Phải chụp X quang tìm liềm hơi khi nghi thủn 1. Chẩn ñoán khi có các biến chứng Xuất huyêt tiêu hóa. Chẩn ñoán bằng xét nghiệm 73 2. . râm rấp mồ hôi. một số bệnh gan mạn tính. Phản ứng Widal . 2. chẩn ñoán bệnh và phát hiện người mang mầm bệnh (sau 1 năm (+)). mạch nhanh. bệnh nhâ hơi dưới cơ hoành . thậm chí sau khi ñã dùng kháng sinh một thời gian ngắn.bí trung ñại tiện. dựa vào một số triệu c . viêm ñường mật trong gan. viêm phế quản phổi. mặt mày hốc há tiên lượng nặng. khó phát hiện: bụng chướng nhẹ. 4-5 x 109/L. vùng ñục trước gan mất. xử trí: mổ cấp cứu. một số nhiễm kh phản ứng Widal có giá trị ñịnh hướng chẩn ñoán mà thôi. 2. 2. môi khô lưỡi bẩn.2. về sau tỷ lệ thấp (cấy máu trước dùng KS).3.2.Sốt tăng dần. loạn nhịp. Cấy phân Kết quả (+) cao tuần thứ 2. vùng trán b 3.1. Tuy nhiên.4. lymphô tăng tương ñối. vì có trường hợp cấy máu (+) mà Widal (-) hoặc Widal (+) nh Widal có thể (+) trong vài bệnh: do các Rickettsia. . Biến chứng tim mạch 2. tiếng ngựa phi. viêm phúc mạc.5.3. viêm ña cơ. 2. ñịnh hướng chẩn ñoán. 2. có khi nước não tủy trong. tăng lymphô hoặc mờ ñục. viêm túi mật. Các biến chứng hiếm gặp khác 4. 1. viêm khớp.2.1. Trụy tim mạch Nhiệt ñộ tụt. giảm Neutrophile (40-50%).

xung huyết kết mạc.Tóm lại. nước ta một vi khuẩn thương hàn kháng acid nalixidic. Tất cả các thuốc trên ñều dùng liên tục trong 14 ngày. viêm quanh thận. Thuốc mới như Cep hế hệ II (cefuroxim).Viêm nội tâm mạc cấp.Sốt siêu vi: Sốt ñột ngột.Sốt mò (Orientia tsutsugamushi): Khởi phát ñôt ngột..Các trường hợp nhiễm trùng huyết: cấy máu. uống 2 lầ . chăm sóc và ăn uống ¥ .100 mg/kg/ngày /ngày/ 4 lần.Co-trimoxazol: (Trimethoprim .kháng nguyên bao Vi ñể phát hiện người mang mầm bệnh mạn tính. Nơi chưa bị kháng thuốc kinh ñiển: vẫn có thể dùng các thuốc sau (rẽ.3. .Cefuroxim 1. 4. ngày 2v x 7 -10 ngày. . ho kéo dài. sốc.. Phương pháp ELISA .2. sự chấp nhận của bệnh nhân theo khả năng chi trả. . thuốc mới có lợi h người mang mần bệnh do diệt sạch vi khuẩn 2. fluoroquinolon rất hiệu quả.Pefloxacine 400mg.2.Tìm kháng thể kháng Lipopolysaccharide của Salmonella (typhi-paratyphi A.5 g/ngày.Điều trị triệu chứng. uống 2 lần (sáng . yếu tố dịch tễ. 1. Trẻ em : 50 mg/kg/ngày. 4. uống 3 lần /ngày. rị theo vùng. IDR.1. bán cấp: dễ nhầm với thương hàn nếu không có kết quả cấy máu. . Vùng bị kháng thuốc kinh ñiển: Dùng thuốc mới . Dùng 1 trong 3 loại trên. + 10 mg Sulfa.2g/ngày x 10 ngày. Thuốc ñặc trị Ở phòng thí nghiệm vi khuẩn thương hàn nhạy cảm nhiều kháng sinh.1. Hoặc lao nơi khá .Sulfamethoxazol): 50 mgTri.Sốt rét tiên phát: Khởi phát ñột ngột. X quang phổi. ổ nhiễm tiên phát. Không dùng Fluoroquinolone. khi dùng Fluoroquinolone thời gian cắt sốt dài hơn thường 3 ngày). da. VS. . uống 2 lần (sáng-chiều).C) và kháng thể kháng Porines. . máu. Bactrime. bạch cầu bình thường hoặc giảm. tiêm bắp 2 lần /ngày..Chẩn ñoán phân biệt Trên thực tế có nhiều tình trạng lâm sàng có diễn biến gần giống thương hàn.. ñể chẩn ñoán xác ñịnh bệnh thương hàn: + Bệnh cảnh lâm sàng + Cấy máu hoặc cấy phân hoặc cấy tủy (+). . 4. phân) sẽ ñược khuyếch ñại ñể xác ñịnh. dễ kiếm). Phương pháp ngưng kết hồng cầu thụ ñộng Để tìm kháng .Một số kỹ thuật chẩn ñoán mới (chỉ ñể tham khảo thêm): chưa dùng phổ biến ở nước ta.2.) . mệt mỏi. .B.Các ở nung mủ sâu (áp xe gan. trẻ < 15 tuổi. III (cefotaxim. .2g/ngày hoặc Ceftriaxone 1. Ampiciline.Lao phổi: sốt thất thường. 3. /kg/ ngày / uống 4 lần. Ciprofloxacine 500mg.).kháng nguyên bao Vi. Thuốc có hai dạng uống và tiêm.chiều).1. cấy máu (-). ñau mỏi toàn thân.Chloramphenicol: Người lớn: 1 .Tìm kháng . 74 VIII. Phương pháp PCR (phản ứng chuổi polymerase) Lượng DNA vi khuẩn trong các mẫu nghiệm (mật. không diễn biến kéo dài. tìm KST sốt rét. dùng Cephalosporine thế hệ 2 . Giai ñoạn toàn phát Phân biệt một số trường hợp có thể gây sốt kéo dài. Hết sốt s 4 ngày ñiều trị.5g/ngày x 10 ngày (viên 250mg). Phụ nữ có thai.1. rối loạn tiêu hóa. . 1.3. + Bệnh cảnh lâm sàng + Widal (+) với ñộng lực kháng thể cao. sốt liên tục.2. Điều trị 1. Ofloxacine 200mg. phát ban.2. Tuy nhiên. Các thuốc cổ ñiển Chloramphenicol. di bệnh thứ phát. 3.2.Rocephine 1. chỉ dùng một thuốc không phối hợp.Ampiciline hoặc Amoxiciline: 50 . ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PH NG 1. trên cơ thể vi khuẩn sống n mới dùng ñiều trị. 3.1. Tuy nhiên.Nhiễm trùng cấp ở các mức khác nhau tại các bộ phận cơ thể. vết loét vùng kín: thắt lưng. cline. chloramphenicol. 3. Liều lượng 1.Giai ñoạn sớm của bệnh (thời kỳ khởiphát) .

2.1. Trụy tim mạch, viêm cơ tim Giảm liều KS hoặc ngừng, hồi sức tim mạch, Hydrocortison hemisuccinate 100 mg/ngày x 2-3 ngày 2.2. Não viêm hoặc nhiễm ñộc nặng Nhiễm ñộc nặng dùng Hydrocortison hemisuccinate 100 mg/ngày x 2-3 ngày. Não viêm: Dexamethazo mg/kg, sau 30 phút 1mg/kg cứ 6 giờ/lần/ 24 giờ (tiêm tĩnh mạch 1-2 ngày) + kháng sinh (Harri 2), theo một số tác giả nước ngoài thì hiệu quả cứu sống 50% trường hợp não viêm thương hàn. 2.3. Chảy máu tiêu hóa nặng Truyền 1 - 2 ñơn vị máu, chườm ñá ở bụng. 2.4. Kiệt sức, suy kiệt do ốm lâu Huyết tương, ñạm thủy phân, polyvitamin. Chăm sóc vệ sinh răng miệng hàng ngày. 2.5. Chế ñộ ăn Đang sốt thì ăn lỏng, xúp nghiền. Hết sốt cho ăn nhão, cháo, xúp rồi ăn ñặc dần nhưng tránh c 3.Phòng bệnh 3.1. Khi chưa có bệnh (dự phòng cấp 0) - Tăng cường giám sát dịch tại các ổ dịch cũ, các vùng có nguy cơ cao (ñông dân cư; vệ sinh k ). 75

- Báo cáo ñều ñặn bệnh trong khu vực theo quy ñịnh Bộ Y tế. - Tăng cường cải thiện cung cấp nước sinh hoạt, xử lý chất thải bệnh viện, kiểm tra biện pháp nh môi trường. - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vệ sinh phòng bệnh cộng ñồng, ăn chín, uống chín cá nhân-cộng ñồng. 3.2. Với bệnh nhân (dự phòng cấp 1) - Điều trị dứt ñiểm, ñủ liều thuốc, tránh ñiều trị dỡ dang dễ thành người mang mầm bệnh. - Phát hiện, quản lý và ñiều trị người lành mang mầm bệnh. 3.3. Khi có dịch - Biện pháp tổ chức + Thành lập ban chỉ ñạo chống dịch ccủa tỉnh, thành phố. + Tổ chức ñội lưu ñộng, trang bị thuốc men, hóa chất, phương tiện, hỗ trợ nơi có dịch. - Biện pháp kỹ thuật: + Giám sát phát hiện, ñiều trị sớm các ca bệnh ñầu tiên ñược phát hiện tại bệnh viện; phát hi + Thông báo cho cơ quan y tế dự phòng cùng cấp, ñể có biện pháp chống dịch và hổ trợ. - Các biện pháp vệ sinh môi trường, tham gia chống dịch của cộng ñồng . + Xử lý phân: xử lý vôi bột hoặc hóa chất phân bệnh nhân trước khi vào hệ thống chung. + Khử nước sinh hoạt bằng Chloramin B nồng ñộ chlore 0,3mg/l, nước giếng cũng vậy. + Giải quyết rác: vôi bột, diệt ruồi, xử lý rác công cộng. + Vệ sinh thực phẩm ăn uống. + Lấy mẫu thực phẩm, nước ñể phân lập vi khuẩn, ñặc biệt, khu vực có bệnh nhân. + Kiểm tra, thanh tra vệ sinh thực phẩm thường xuyên, ñột xuất. + Tuyên truyền ăn chín, uống chín. + Xét nghiệm phân các ñối tượng: người phục vụ ăn uống, chế biến thực phẩm, cô nuôi dạy trẻ, bệnh. - Vắc xine phòng bệnh: Có 2 loại vắc xin phòng bệnh (uống và tiêm). Có thể dùng vắc xin cho người tiếp xúc bệnh nhân, các ñối tượng ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ

Câu hỏi ôn tập 1. Mô tả các ñặc ñiểm chính về dịch tễ học bệnh thương hàn ở nước ta. 2. Mô tả các ñặc ñiểm chính tác nhân gây bệnh, cách lây, yếu tố nguy cơ của bệnh thương hàn. 3. Mô tả giải phẩu bệnh, sinh lý bệnh ñể giải thích triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng thương h 4. Trình bày chẩn ñoán lâm sàng sớm, muộn, biến chứng, và các thể lâm sàng bệnh thương hàn. 5. Mô tả ñiều trị thể thông thường và thể nặng bệnh thương hàn. 76 Bài 12.

¥

BỆNH SỐT M

Mục tiêu BsCK2, Ths Phan Quận 1. Mô tả tính chất của tác nhân gây bệnh, ñường lây, ñặc ñiểm côn trùng trung gian, ñối tượng 2. Mô tả lâm sàng,giải thích một số triệu chứng bệnh bằng cơ sở giải phẩu bệnh và sinh lý bện 3.Chẩn ñóan bệnh sốt mò thể thông thường. 4.Mô tả các cách thức ñiều trị. 5. Mô tả cách thức phòng chống bệnh sốt mò. Nội dung

I. ĐẠI CƢƠNG Bệnh sốt mò có mặt trên 1.000 năm trước ở Nhật, Trung Quốc. Sau này bệnh ñược xếp vào nhóm bệnh do Rickettsia, một người Mỹ nghiên cứu và sau ông chết vì bệnh này khi nghiên c ketts (1871-1910). Hiện nay, do cấu trúc di truyền có sự sai biệt với nhóm các rickettsia, nê riêng, ñược gọi là Orientia tsutsugamushi và cũng thuộc họ Rickettsia. Côn trùng trung gian Năm 1906 Kitashima và Miyajima xác ñịnh ñược tác nhân gây bệnh và thành công trên thực nghiệm yết thanh của bệnh nhân sốt mò ngưng kết dịch nuôi cấy vi khuẩn Proteus OX- K (Không ngưng kế h nhân mắc các Rickettsia khác). 1.Định nghĩa Sốt Mò, bệnh cấp tính do Orientia tsutsugamushi (O.T.), tác nhân gây bệnh lây truyền qua vết khởi phát ñột ngột, gồm sốt 40-410C, kết mạc-da xung huyết, phát ban, người mệt nhiều, thần . Đặc biệt nơi mò ñốt có sẩn ñỏ, sau ñóng vảy ñen. Bệnh có thể tử vong do biến chứng phổi, ti 2.Tác nhân gây bệnh Orientia tsutsugamushi (O.T.) gây bệnh sốt Mò, trung gian giữa virus và vi khuẩn, giống vi kh có lớp vỏ, bào tương, và các hạt vùi bên trong, mặt khác giống virus vì ñây là loài vi khuẩn hát triển và tồn tại bên trong nhân của tế bào ñích. Cuối cùng người ta xếp vào lớp vi khuẩn gram âm ña dạng (pleomorphis), vì có khả năng sao ché chủ, các phần tử cấu thành tương tự vi khuẩn gram âm khác. Chúng nhạy cảm với kháng sinh. O.T. có nhiều dòng, nhưng 3 dòng KARP, GILLIAM, KATO ñược sử dụng kháng nguyên rộng rải. Hình dạng O.T. giống các Rickettsia khác, do sống nội bào bắt buộc cho nên phát triển tốt trê tốt nhất là phôi gà-vịt ; tiêm vào tiền phòng mắt thỏ, khỉ, chuột nhắt. Tiêm vào tinh hoàn vậ ghiệm. Chuột nhắt trắng nhạy cảm với O.T. và dùng ñể chẩn ñoán sinh vật học. 77

O.T. phát triển tốt trong ñiều kiện khí hậu, ñịa lý nhiệt ñới và bán nhiệt ñới với nhiệt tối > 1300mm), ñộ ẩm cao (> 85%), cây cối rậm, nhiều sông suối, rừng núi rậm rạp. 3.Dịch tễ học Người ta ghi nhận sốt mò có mặt rất sớm, nhiều tài liệu mô tả bệnh hết sức phong phú nhiều nơ sông Nhật Bản; Tsutsugamushi, giả thương hàn, sốt bụi rậm (scrub typhus). Trên thế giới, có ở Đông Nam Á, Nhật Bản, các quần ñảo Tây Thái Bình Dương, ñặc biệt là vùng Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Tây Tạng, và phía bắc Liên Bang Xô Viết củ, Tân Guinea, yên hải phía bắc bang Queensland tới phía ñông Australia. Nước ta, theo Bùi Đại, bệnh có mặt ở vùng Tây Bắc, Sơn La, Nghệ Tĩnh, Mộc Châu. Nam vĩ tuyến văn ghi lính Mỹ ñã mắc bệnh. Như vậy, dựa vào sinh thái, ñặc ñiểm khí hậu, tư liệu, cho thấy nước ta có sự lưu hành của bệ hiều, nhưng do nhiều lý do khác nhau mà chẩn ñoán nhầm với bệnh khác như thương hàn, sốt rét, huẩn máu, sốt dengue..., nếu không chú ý. Tại miền Trung, trên thực tế lâm sàng nhiều trường hợp bệnh xuất hiện. Bệnh theo mùa, vùng ñịa lý rõ. Khu vực triền sông, vùng bán sơn ñịa nhiều bụi rậm và dưới nhi người hay lui tới dễ nhiễm bệnh. 3.1. Côn trùng trung gian Đó là ấu trùng mò Trombicula (acarien), ngoài có màu nhung ñỏ hoặc cam tươi, ấu trùng mò chứa mò trưởng thành sang thế hệ ấu trùng mò. Trứng của mò bị nhiễm tồn tại trong ñất ẩm nhiều chất mùn, thành ấu trùng rồi bò vào các bụi g (loài có vú hoặc chim) khi có ñiều kiện, trên thân các ñộng vật này vài ngày rồi rơi xuống

mò trưởng thành. Khi chu kỳ này ñược tiếp tục, thì sự truyền O.T. qua trứng sẽ ñảm bảo cho t O.T. nhân lên trong tuyến nước bọt ấu trùng mò với lượng lớn, vì vậy dễ gây nhiễm cho vật nhạ Cần lưu ý, chỉ có ấu trùng mò mới ñốt người và súc vật và chỉ ñốt một lần trong chu kỳ sống, Ở người, ấu trùng mò thường bám vào cẳng, ñùi rồi di chuyển ñến những nơi kín, có mồ hôi ẩm, cách chích vòi vào da. Ấu trùng mò không ăn máu, khi ñốt chúng bơm nước bọt vào vết ñốt tron tein ñể làm tiêu các tế bào vật chủ rồi tạo nên một chất nhão có chất dinh dưỡng mà ấu trùng g ñất mùn ñể tiếp tục chu kỳ sống. Ấu trùng mò ñốt vào ban mai và lúc trời sắp tối. Ở khu vực khí hậu nóng ẩm, bệnh xảy ra quanh năm (nước ta), trái lại vùng lạnh như Nhật Bản thì hay gặp vào mùa thu. 3.2. Vật chủ Vật chủ chứa tác nhân gây bệnh rất ña dạng, mà loài gặm nhấm ñóng vai trò cơ bản duy trì O.T. không rõ, tạo ñiều kiện lây nhiễm cho vec tơ truyền bệnh (ấu trùng mò), chủ yếu là chuột Ratt khác, thỏ cũng có thể là nơi lưu giữ mầm bệnh. Loài chim nhiễm tự nhiên, cũng có thể dùng thực nghiệm, ñặc biệt là chim sẻ, chúng mang mầm b ombicula, do ñó mà chúng làm lan toả O.T. 78

và vec tơ truyền bệnh cho các quần ñảo trên ñại dương, nơi mà chúng lưu trú trong quá trình d Mò trưởng thành ñược xem là vật chủ thứ yếu vì có chứa O.T. 3.3. Các yếu tố nguy cơ - Những người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, công tác kiểm lâm..., có ñiều kiện tiếp xúc côn tr bụi rậm. - Những người tham quan du lịch vào vùng bệnh lưu hành. - Những người chưa tiếp xúc ổ dịch dễ mắc bệnh hơn những người trong vùng dịch lưu hành. II. CƠ THỂ BỆNH 1. Tại vị trí bị ấu trùng mò ñốt O.T. nhân lên và phát triển, rồi lan toả. Ở ñây, có vết loét hoại tử, ảnh hưởng ñến lớp tế bà g. 2. Hạch bạch huyết Liên quan tới vị trí ấu trùng mò ñốt; hạch vệ tinh sưng,hoại tử trung tâm của hạch. Có thể sư oá mủ như các vi khuẩn sinh mủ). 3. Mạch máu O.T. có ái tính với các tế bào nội mạc mạch máu, gây thương tổn nội mạch, xung quanh các mạch giường mao mạch) ñặc biệt là ở mạch da,cơ tim, não, phổi. 4. Phổi Người ta tìm thấy tổn thương trong lòng mạch với hiện tượng thuyên tắc và chảy máu, các tế bà và thành mạch bị phù nề, thành phế nang dày lên, khoang giữa các phế nang có hiện tượng xuất 5. Cơ tim Tế bào mono xâm nhập khe cơ tim và hoại tử khu trú, viêm kẻ cơ tim, mao mạch nhỏ của cơ tim b 6. Não Rải rác có phản ứng viêm quanh mạch não và tăng sinh tế bào ñệm, các mao mạch của tổ chức não o nhồi máu li ti. 7. Lách Lách sưng to và có các biến ñổi như trong nhiễm khuẩn máu, kèm theo hoại tử khu trú. 8. Gan Gan sưng, xung huyết, hoại tử khu trú. 9. Thận Có vài khu vực thận xung huyết, vỏ thận nhạt màu và sưng. Bằng kỹ thuật huỳnh quang, người ta có thể phát hiện ra O.T. trên tổ chức não, phổi, cơ tim v III. BỆNH SINH - SINH L BỆNH O.T. phát triển và nhân lên tại vị trí ấu trùng mò ñốt; sau một thời gian ủ bệnh chúng thâm n vào máu, thường là vài giờ trước khi phát bệnh, chúng lại tiếp tục xâm nhập các tế bào nội mạ các biến ñổi tại mạch máu, gây viêm, xung huyết và phát ban. Trường hợp nặng (giai ñoạn sớm), gây suy tuần hoàn ngoại biên, thường xuất hiện trong tuần ñầ lưu thông, chưa có hiện tượng tăng thấm mao mạch, hoặc thoát dịch ra khoảng gian bào. Vả lại, i ñoạn muộn), có thương tổn tăng sinh và thuyên tắc xuất hiện trong các mao mạch nhỏ, kết quả 79

hiện tượng hoại tử và tăng thấm mao mạch ít nhiều gây giảm thể tích máu, phù nề khoảng khe qu nhất là giai ñoạn muộn trên bệnh nhân nặng.

¡

ñỏ xung quanh.. thay ñổi từ 3-22 x 109 / mL.Tiêu hoá: lưỡi khô.Chẩn ñoán miễn dịch học: + Kháng thể huỳnh quang gián tiếp (Indirect Fluorescent Antibody: IFA): Dùng kháng thể KARP.v. Nguyên nh thường do truỵ tim mạch. 1. bí ñái. người mệt mõi toàn thân. lymphocte > 70%. Giá trị (+) tuỳ thuộc từng phòng thí nghiệm có thể 1 : 640 hoặc 1 : 1280.Bệnh còn biểu hiện phù và thiếu máu cơ tim. nhức ñầu nhiều vùng trá . nhưng nếu ñượ . khởi ñầu ở hi.v.1. ngực. sau thời gian ngắn rồi vào thời toàn phát. dái tai. LÂM SÀNG 1.3.Da và kết mạc: xung huyết. Có thể truỵ tim mạch (mạch nhanh. Tại vết ñốt xuất hiện mọng nước. 24-48 giờ. cơ tim hay gặp (tim nhanh.. natri máu. phát ban . ñái nhiều. Việt Nam 0. Ủ bệnh Trung bình 10-15ngày. albumin và trụ niệu. thời kỳ hồi VI. tuỳ nào khác. Bệnh nhân có nồng ñộ 1: 40 từ ngày thứ 9 của hứ 2. CHẨN ĐOÁN 1. 2. lổ rốn. Thể bệnh không ñiển hình 80 Không có nốt loét. Tỷ lệ tử vong một số nơi như Indonesia-Đài Loan 5-20%. V. Nếu viêm màng não thường là nặng. kèm sưng hạch vệ tinh (nốt loét là dấu ñiển hình trong bệnh sốt mò. Một số thể iểu hiện viêm phổi không ñiển hình có khó thở.Xung huyết kết mạc. hiếm khi viêm thận. Người còn yếu và dài nhiều tuần tới nhiều tháng. . xuất huyết. vật vã. tiếng tim mờ). . rồi tiếp tục tăng 39-400C và duy trì mức ấy trong 2-3 tuần. các ñại thực bào trên tổ chức nuôi cấy. viêm cơ tim.Hạch toàn thân: ñôi khi có gặp. trắng hoặc ñen cháy ở giữa.. có nốt sẩn ñỏ do ấu trùng mò ñốt.Hô hấp: biểu hiện viêm phế quản (nhẹ). . LIAM. không phát ban và chỉ sốt trong vòng 5-10 ngày. sốt cao.Thần kinh: nhức ñầu nhiều. họng. bội nhiễm phổi. Nhật 20-60%. urê máu bình thường.. có khi ngoại tâm thu.màng n Nếu ñược phát hiện và ñiều trị sớm bệnh giảm sốt nhanh trong vòng 12.Cận lâm sàng . hơi rắn.Tiết niệu: ñái dầm. hạ huyết áp. trên tổ chức học và ñiện tim. tuy nhiên có ñoán) . chậm (thể nhẹ).Sưng hạch toàn thân . (nặng). bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. nách và bẹn. có chủn IV. Khởi phát Khởi phát ñột ngột với cơn rét run. có sưng hạch khu trú kèm theo nhưng không hoá mủ lưng. . thường mất ñi khi ấn. dễ mắc lại. khó chẩn ñoán. nách. có khi ngứa-ñau nhẹ. da.Sốt: sốt cao 40-410C.Nốt loét. Bệnh có miễn dịch không bền. ñôi khi loạn nhịp x Kết quả của suy tuần hoàn ngoại biên gặp trong các trường hợp bệnh nặng. TIÊN LƢỢNG & BIẾN CHỨNG Tiến triển nặng nhẹ tuỳ ñịa phương. Đôi khi tiêu chảy hoặc xuất . xuất hiện ngày thứ 4-7.Tim mạch: nhanh (bệnh nặng).Bạch cầu máu: thường không tăng. bệnh nặng có dấu kích ñộng. nhiệt ñộ giảm nhanh.6% (thể nhẹ). KATO ñể phát hiện kháng nguyên (khá nhạy). gây thiểu niệu. vô n tinin máu.T.Lâm sàng Chủ yếu dựa vào tính chất khởi phát ñột ngột với . biến chứng viêm não. .Thể bệnh ñiển hình 1. .T. dân bản ñịa ít mắc và nhẹ hơn dân ngoại lai. hạch khô hục.Sốt cao liên tục . mất ngủ. xung quanh hơi ñỏ. Lui bệnh Sau 14-30 ngày. sau ñó hoại tử và hình thành một lớp vảy 5mm. giảm protid máu. sau ñó giảm. sợ ánh sáng. phù và hôn mê. nhiệt sáng thấp chiều cao. chấm xuất huyết (thể n ở màn hầu. có thể gặp từ 10-90% trường hợp. Mã Lai 15%.2..4. mê sản tuỷ bình thường. . Nguyên nhân này là do các tế bào nội mạc mao mạch và ñại thực in (nhất là PG1 và PG2) và Leucotrienes.Viêm cơ tim 2. dạng cao nguyên trong vài 3 ngày ñầu. người ta yết tương vào khoảng gian bào. thể bệnh viêm cơ tim. Bệnh nhẹ thời kỳ này ngắn hơn. Loại ban dát sẩn ñôi khi biến thành mọng nước. 1. phát ban gặp 2/3 trường hợp. tuổi bệnh nhân (tuổi cao bệnh nặng). ấn ñau nhẹ. Toàn phát . Có khi rối loạn chức năng gan hoặc cả ñ Các nghiên cứu về các tế bào bị nhiễm O. viêm phổi không ñiển hình do O. rõ nhất là ở cổ. 1.

: Lấy máu bệnh nhân lúc sốt cao.Thuốc có hiệu lực Chloramphenicol.Liều lượng: Chloramphenicol 30 mg/ kg/ ngày. hiệu giá cao nhất vào tuần thứ 4. Tetracyclin 20-30 mg/ kg/ ngày. làm sạch cỏ và bụi rậm quanh nhà ở. . lách. Diệt vật chủ và côn trùng trung gian Tại khu vực dân cư sinh sống. .Chống chỉ ñịnh các thuốc có Sulfonamide vì sẽ làm cho bệnh nặng thêm. 1.iễn dịch có thể giảm (xét nghiệm chuẩn của WHO. Công việc này cần tiến hành thường xuyên. nghỉ dọc ñường. phổi.1. ñề kháng Tetracyclin trên ống nghiệm. di chuyển ñến vùng có bụi rậm cần cột chặt ống quần tay áo. không hiệu quả.. ngắn ngày : Hydrocortison: 100 mg / ngày x 3 ngày. tránh loét cho các trường hợp nặng. ñề xuất này k sinh thì bệnh nhẹ nhưng không tạo miễn dịch bền ñược. hoặc vào vùng bệnh lưu hành.) và nhất là các ca ñiều trị muộ steroid liều cao.Dịch truyền: Glucose hoặc Ringer’s Lactate nhằm hồi phục nước & ñiện giải. Kháng bệnh nặng và có ñiều kiện dùng tĩnh mạch (vdụ: bệnh kèm theo viêm màng não) Chú ý: Fluoroquinolone không hiệu quả với O. Tetracyclin (Doxycyclin).Thiếu máu do xuất huyết tiêu hoá.. nhiệt ñộ trở về bình thường trong vò . 1. Mỹ ñề xuất loại vắc xin Rickettsia chết. hoặc lần 2 gấp lần ñầu 4 lần ñều có giá trị chẩn ñoán.1.2. nên truyền máu tươi. ĐIỀU TRỊ 1. Bảo vệ cá nhân. nhất là trường hợp nặng sẽ góp phần làm giảm các biến chứng và tỷ lệ tử vo 2.Điều trị ñặc hiệu càng sớm càng tốt. dùng 7 ngày. nếu trong vòng 13-16 ngà ng máu có O. ñảm bảo chất dinh dưỡng.Nguyên tắc ñiều trị . . thần kinh. tránh ấu trùng mò ñốt Khi lao ñộng. .Trong trường hợp có sưng hạch toàn thân. Vaccine Trong thế chiến II. 2.2. cháo loảng khi còn sốt. . Doxycyclin 100mg x 2 viên / ngày (người lớn). làm việc.T. các nhà khoa học Mã lai ñề nghi dùng vắc xin chết kết hợp kháng sinh. phát quang rồi ñốt tập trung. nơi lao ñộng cần phát ñộng phong trào diệt ñến hoá chất. Nhuộm tử thiết gan.) 1. thắt lưng. lau sạch toàn thân hằng ngày. Điều trị hổ trợ . VIII.Điều trị hổ trợ. có rùng (Trung quốc áp dụng có hiệu quả không có mò tồn tại ñến 40 ngày). 3.T. . hoặc mang dày có bí Thời gian nghỉ sau lao ñộng.T. lau sạch người nhất là các vùng kín (bẹn. không nên nằm hoặc bỏ áo quần trên cỏ rậm.3. . Chuột và các loài gặm nhấm: nơi có dịch lưu hành. các tác giả Anh.4. chỉ với Rickettsia conorii (Mediterranean spotted fever). chưa áp dụng rộng).. + Miễn dịch gián tiếp Peroxidase ( indirect Immunologic Peroxidase: IIP) là phương tiện hổ tr rằng không ñược dùng phổ biến. cần lưu ý trường hợp viêm phổi. Điều trị ñặc hiệu 81 .Phân lập O.Nếu ñiều trị sớm. hạch vệ tinh thì cần ñiều trị kéo dài ñể chống tái . Điều trị dự phòng ¥ ¥ . hạn chế. có xuất huyết thì ñáp ứng chậm hơn.Phản ứng Weil Felix: Phản ứng (+) với OX-K bắt ñầu từ ngày 5 sau sốt. viêm cơ tim không truyền nhiều. hạch bằng giemsa. tiêm phúc mạc chuột. Cần tổ chức phát quang. PH NG & CHỐNG BỆNH SỐT M 1.T. nhưng do khó về kỹ thuật. Năm 1952. cơ quan ñơn vị ñứng chân. soi kính hiển vi sẽ phát hiện O.. ứng dụng có hiệu quả lâm sàng. Sau lao ñộng hoặc vào các khu vực trên nên tắm ngay trong ngày.T chuyển tiếp 2-3 chuột mới phát hiện (+). trước khi phát ban thì rất hiệu quả. . còn Azithromycin có tác dụng v O. nhân viên y tế cần quan tâm dịch lưu có nhiều bụi rậm và sông suối. nách.Vệ sinh răng miệng.Dịch tễ học Bệnh nhân ñang sinh sống. với 2 lần cách nh . lượng tuần hoàn. có thể thay bằng Depersolon. khi hạch sưng dùng 14 ngày.. VII. .Chế ñộ ăn uống: nên ăn xúp. cổ.Trường hợp nặng hoặc có biến chứng (tim.Khi chưa mắc bệnh: có các hướng dự phòng như sau 1. Các trường hợp có hiệu giá ngưng kết với OX-K trên 1 : 160 về ñộ hoà loãng.Điều trị thực tế 2. Chỉ dùng một thuốc.

BsCK1 Nguyễn Lô 1. phân nhóm (P1. Tốt nhất. nhất là vùng bệnh lưu. 2.Ngay sau khi bị ấu trùng mò ñốt uống 1 lần 2gram chlorocid hoặc 1. 5. người ta xếp não mô cầu vào nhóm β-proteo cterium có liên hệ ñến các họ ria.9 nghĩa là : chủng nầy thuộc nhóm uyết thanh (2b). 83 Bài 13. type mi dịch). các OMP khác (các phân type huyết thanh). Câu hỏi ôn tập 1. Các chủng thuộc nhóm A. còn nhóm C thường gây dịch bộc phát. Biết cách ñiều trị và phòng bệnh não mô cầu cho nhân dân. sau ñó 1 lần. Haemophilus. và Methylomonas. thì bệnh nhẹ hoặc không phát ra. Mô tả các ñiểm chính giải phẩu bệnh của bệnh sốt mò 4. Kingella. Trình bày về sinh lý bệnh và giải thích diễn triến lâm sàng của bệnh sốt mò.5). căn cứ . có thể gây tử vong nhanh chóng trong vòng 24 giờ một người t I TÁC NHÂN GÂY BỆNH Dựa trên bản ñồ gen. trong suốt thập niên 1990.7. Trình bày về sinh lý bệnh của bệnh sốt mò 3. Ví dụ : một chủng não mô cầu có ký hiệu là B:2b:P1.5:L3. Mô tả tính chất tác nhân gây bệnh. ñặc ñiểm côn trùng trung gian. các lipo-oligosaccharide (LOS. Y và W135) gặp trong h cảnh của não mô cầu.7. Theo cổ ñiển người ta xếp loại não mô cầu dựa trên các hệ thống phân loại huyết thanh. ở các protein chính ở mặt ngoài màng tế bào (major outer-membrane : OMP) tại các lỗ thông uyết thanh). Khi có người mắc bệnh 82 Cần phát hiện sớm ñể ñiều trị. Mô tả cách thức ñiều trị bệnh sốt mò. trong thời gian 4 tuần. Não mô cầu ñược xếp thành các nhóm huyết thanh tùy thuộc vào tính kháng nguyên của polysaccha hau của các carbohydrate. thường gây những vụ dịch lớn trong nửa ñầu thể hồi ở vùng hạ sa mạc Sahara (Phi châu) và một số ñịa phương khác ở những nước ñang phát triể y thành dịch ở những nước ñã kỹ nghệ hoá. Nội dung Nhiễm trùng huyết và viêm màng não mũ do não mô cầu là hai biến chứng nặng và hay gặp nhất củ mô cầu có tiến triển rất nhanh. C. Ở Hoa kỳ và Canada.9). và type miễn dịch (L3. Trên thế giới có 5 nhóm huyết thanh (A.5 gram Tetracyclin. Mục tiêu BỆNH NHIỄM NÃO MÔ CẦU Ts. bệnh mới chớm dùng 2. Nhóm Y mới ñược phát hiện gần ñây và chiếm gần 1/3 §¦ . nhóm rác. ñối tượng ngu cơ mắc bệnh. 2.Chẩn ñoán sớm và chuyển kịp thời những bệnh nhân nhiễm não mô cầu nặng. và Escherichia coli. B. hành nhân viên y tế cần quan tâm ñến bệ heo dõi các biến chứng có thể xảy ra. ñường lây. xa hơn là các họ Vibrio.

Braxin. Ngoài ra còn có phương pháp xếp loạ 84 trong trường xung ñiện hoặc phương pháp khuyếch ñại chuỗi gen bằng PCR. Người là nguồn bệnh duy nhất. nhưng cũng có trường hợp kéo dài ñến vài tháng sau. Thông thường.. trước ñây thường gây dịch.000 người bệnh trong ñó 30. trại giam.10/ 100. Chủng nầy lan ñến Mecca. ñược miễn dịch từ những chủng không gây bệnh có kháng nguyên tương tự . những vụ dịch viêm màng não do nhóm W135 thường kết hợp với những ñợt hành hương c mô cầu ở hạ sa mạc Sahara. Ả rập Saudi. tập thể.000 ñến 500. Mặc dầu có khán cầu vẫn là một nguyên nhân gây viêm màng não và nhiễm trùng nặng hàng ñầu trên thế giới. Những yếu tố thuận lợi ñể lây não mô cầu là sống vi khuẩn. vi khuẩn sẽ sinh sôi nẩy nở. Nhiễm cúm cũng là một yếu tố thuận l IV. tỷ lê lây lan cao nhất ở những sinh viên ở cư xá.000 tro hay ñại dịch. Những trường hợp ñầu tiên của dịch viêm màng não do não mô cầu thường xẩy ra do những tiếp xú cho người thứ hai là 400 1000 /100. lần ñầu người ta ñã tìm ñược phức hợp dòng vi uyết thanh A. và thường kết hợp vói tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao. khớp. hàng năm có ñến 300. vệ sinh kém là những ñiều kiện thu Não mô cầu nhóm A. buồn nôn. từ 5 . Lây truyền chủ yếu qua ( doanh trại quân ñội. BỆNH NGUYÊN Từ niêm mạc mũi. sau ñó gây những vụ dịch ở châu Âu Bắc Thái bình Dương. não mô cầu có thể xuyên qua các tế bào nầy. III. xã. ñau cơ.000 tử vong do vi khuẩn nhóm A. Chilê. ñến ñầu tiên ở não thất rồi lan ñến khoang dưới nhện). Lây lan ở trường học cũng ñược ghi nhận.000 trường hợp viêm màng não trên toàn thế giới d vụ dịch lớn !). Các phương pháp nầy não mô cầu. Não mô cầu là tác nhân gây bệnh duy nhất trong số những vi khuẩn gây viêm màng não có thể gây Tính chung. hút thuốc lá chủ ñộng hay thụ ñộng và tiền sử có nhiễm t g nguy cơ viêm màng não do não mô cầu. II. và Nam Phi từ 1990. Cuba.2/100. Vi khuẩn thường khu trú ở vùng mũi hầu. lách qua thành mạch ñể vào máu. and. Vi khuẩn não mô cầu có trong mũi hầu (người mang vi khuẩn) và có thể tồn tại hàng tháng. viêm màng não mũ hay phối hợp những cơ quan khác rất ít gặp.Nhiễm trùng huyết 30-40% nhiễm trùng huyết ñơn thuần không có kèm thêm viêm màng não.000 ở những vùng có dịch nhỏ và từ 10 cho ñến > 1000 ca /100. cho phép theo dõi quá trình thay ñổi của các c hanh và cả các phân type huyết thanh ñược xác ñịnh bởi kháng nguyên của các OMP ñặc hiệu khác ultilocus) giúp phân loại vi khuẩn theo các type ñiện di.1984. nổi ban. diệt ngay. Hiện nay ưu thế thuộc về nhóm B và C.). nôn. gây oẻ mạnh bình thường.những người gốc Phi. Trong những năm 200 -2002. Nhóm C ở nhóm trẻ lớn và người trẻ tuổi. cơ quan. Tỷ số bệnh mới hàng năm của viêm màng não do não mô cầu chiếm từ 1 . Nhóm B thường gây bệnh ở trẻ nhỏ. Đa số ñều có kháng thể chống não mô cầu. Những vụ và các ñợt bộc phát do nhóm A hay C cũng ñược ghi nhận ở châu Âu. và do ñó chúng có ay có nhiều phương pháp xếp loại khác tốt hơn.000 thành viên trong gia ñình. Trung quốc. cắt lách ( hay lách mất chức năng). Chẳng hạn trong vụ dịch ở Nepal từ 1983 . da.24) thuộc nhóm huyết thanh C từng gây b rác ở Canada và Hoa kỳ. Nhóm Y và W 135 cũng hay gặp ở những bệnh nhân Xếp loại theo nhóm huyết thanh có khuyết ñiểm là không theo dõi ñược quá trình thay ñổi nhóm tổng hợp vỏ vi khuẩn có thể chuyển ñổi từ vi khuẩn nầy sang vi khuẩn khác. thượn Nhiễm não mô cầu còn tùy thuộc vào cơ ñịa bệnh nhân.00 rải rác. LÂM SÀNG 99% biểu hiện của nhiễm não mô cầu là nhiễm trùng huyết (NTH). Sốt thường cao ( 39-41 ñộ C) mặc dầu trong trườn . DỊCH TỄ HỌC Bệnh não mô cầu phổ biến toàn thế giới. Hoa kỳ. Những người có hệ miễn dịch không tòan vẹn thường dễ nhiễm não mô cầu : thiếu một thành phần giảm -globulin máu. ñau khớp. thành từng ca rải rác hay những vụ dịch nhỏ ở làng. nhưng cũng cũng có thể thành những vụ dịch lớn. Về sau. Vòng ñai hạ sa mạc Sahara ñến nay vẫn là vùng có rải rác và bùng thành nhiều ñợ 6 -1997 ghi nhận hơn 300. nhưng tỷ lệ rong các vụ dịch ở làng Đại học. sau ñó tới vùng dưới sa mạc Sahara và ñến vùng châu Ph huyết thanh B phân lập lần ñầu ở Na uy vào thập niên 1970. Những trườ từ khi có trường hợp mắc bệnh ñầu tiên. Nếu 85 không. bệnh nhân có triệu chứng hô hấp trước khi có bện 1. tạo nên nhiễm trùng huyết và theo máu ñến các nơi khác tr qua hàng rào mạch não. nhà hay cơ quan chật chội. Phúc hợp ET -37 (còn gọi là ET. có sẵn một bệnh mạn tính. Tron 10 % người bình thường có mang vi khuẩn nầy. Bối cảnh lâm sàng rất khá h. Canada. các khu phố ñông ñúc.

Chú ý: phân lập vi chỉ là người mang vi khuẩn.Các biểu hiện khác của nhiễm não mô cầu. ha Tr ở và Ảnh 1 : Ban xuất huyết trong nhiễm não mô cầu 1. Rối lọan tòan thân gồm toan máu. Ở giữa có thể có chấm xuất huyết. CẬN LÂM SÀNG Phân lập ñược vi khuẫn trong máu. phù não. co giật. bạch cầu lại giảm.Frederichsen). ñường kính 2-10 mm. Thường kết hợp với nhiễm trùng huyết.1. Lấy ngay các bệnh phẩm cần thiết (cấy máu.. ĐIỀU TRỊ Do tính chất nghiêm trọng và tiến triển nhanh của bệnh. CHẨN Đ AN Giai ñọan sớm : rất khó phân bịêt với bối cảnh một nhiễm virus. Ban là một triệu chứng quan trọng ( gặp 3/4 cas) có thể dạng dát sẩn. nhất là khi không có viê hứng gợi ý là ban hồng sáng như trong thương hàn. 87 VI. Khi ban ñã trở thành ban xuất huyết thì các ban do các bệnh virus. phân bố thưa thớt ở thân và các chi. nặng. tuyến thượng thận và ñôi k . dịch khớp. bệnh nhân gần như bình thường. VII.Điều trị nguyên nhân: Kháng sinh liệu pháp Khi không phân biệt ñược não mô cầu với các nguyên nhân gây bệnh khác. Những ca tương ñối nặng. ta có các xét nghiệm về to cho mô. Tùy theo tình trạng và giai ñọan của sốc. không có viêm màng não kèm theo là những chỉ ñiểm tiên lượng xấu. Chẩn ñóan xác ñịnh nhờ vào phân lập ñược vi khuẫn ở trong bệnh phẩm. nếu không ñiều trị 2. hoặc lập tức. chủ yếu bạch cầu ña nhân trung tính..) sau ñó ñiều trị ngay k 1. màu hồng. viêm phổi. Thần kinh : viêm não. viêm kết mạc.Nhiễm trùng huyết ác tính (Hội chứng Waterhouse. niêm mạc. Biến chứng Chiếm 5% những người thóat chết.hạ nhiệt. Đáng lưu ý là bệnh nhân có thể vẫn tỉnh táo dù rằng hạ huy Các ban xuất huyết lớn nhanh. xuất huyết thường xuất hiện sớm ngay sau phát bệnh. viêm xoang. Mycoplasma . giảm tuần hòan ngọai vi. góp phần vào tình trạng sốc. Ít gặp. 4.Nhiễm trùng huyết mạn Chiếm 1-2% gồm : từng ñợt sốt hồi quy. Chiếm 10-20% với ñặc ñiểm tiến triển nặng rất nhanh : các ban xuất huyết lan rộng thành các m mạch (DIC). Có thể viêm khớp. dịch não tủy. PCR tìm DNA vi khuẫn : ñặc hiệu và nhạy nhưng ñắt tiền. ban xuất huyết tụ lại thành một bọng xuất huyết Ban xuất huyết lan rộng. cần ñiều trị ngay khi nghi ngờ. ứ dịch dưới mà kinh sọ não (ñiếc). dấu thần kinh khu trú. Giữa những ñợt. gây tổn thương da. Tuy nh tính. nhất là trong viê ¤ . Khi bệnh có tính chất tòan thân. 86 Ảnh 2 : Ban xuất huyết hình sao trong nhiễm trùng huyết ác tính do não mô cầu 1. viêm nội tâm mạ ñạo.. áp xe não. Tuy nhiên. ban dát sẩn. viêm tai giữa.2.Viêm màng não. ban nầy có thể biến thãnh xuất huyết. thiểu niệ lệ tử vong rất cao. Công thức máu : thường có bạch cầu tăng cao. Hô hấp : thường có bội nhiễm VK khác. và suy nhiều cơ quan. V. rối lọan ñiện giải. nhất là khi có thở máy. các triệu chứng màng n các bệnh nhân sau ñó ñều xuất hiện các triệu chứng ñiển hình của viêm màng não 3. dịch não tủy. ñau khớp kéo dài hàng tuần hay hàng tháng ban xuất huyết. cơ vân. các dịch các xoang như màng n ban xuất huyết. hạ huyết áp. lên ñến 50-60% ngay cả ở các trung tâm hồi sức tiên tiến. Ban xuất huyết có ñường kính 1-2 mm thường có miệng và kết mạc.

Câu hỏi ôn tập 1. ĐẠI CƢƠNG Tụ cầu chủ yếu là tụ cầu vàng. 40oC giữ nguyên sinh lực trong 3 tháng. bị tiêu diệt ở môi t .. PH NG BỆNH Nước ta chưa xử dụng rộng rãi vaccine não mô cầu. Phụ nữ có thai : dùng ceftriaxone 250mg TB một lần duy nhất. (Tối ña 24 triệu UI). VIII. BỆNH NGUYÊN 1 Đặc tính Tụ cầu thuộc họ Micrococcaceae Đó là một loại cầu khuẩn Gr (+). Kể các ñối tượng có nguy cơ nhiễm não mô cầu nặng 2. BsCK1 Đặng thị Nga 3.2 nm. 88 Bài 14. Trẻ < 12 tuổi cũng có thể dùng 5mg. nhưng cũng có trường hợp tụ cầu loạt các biểu hiện toàn thân nặng nề với nhiều biến chứng nguy hiểm. ñịnh cư thành ổ abces. tự giới hạn. Mặc dù những nhiễm trùng dưới da không nguy hại. tình trạng tưới máu. nó ñịnh cư ở da và niêm mạc của kí chủ.osporine thế hệ ba như cefotaxime hay ceftriaxone. nhiệt ñộ trung tâm và ngọai biên. tròn nhẵn. có loramphenicol 75-100mg/kg/6 giờ TM. Người lớn có thể dùng Ofloxacine 400mg/ngày thay cho Rifampin. nhân viên y tế săn sóc người bệnh) Thuốc dùng : Rifammycine 10 mg/kg/12 giờ ( tối ña 600mg/12 giờ) trong 2 ngày ñối với những ng h nhân. Nếu hàng rào bảo vệ ở da và niêm mạc bị phá vỡ do chấn thương hát triển. Khi bệnh nhân dị ứng với Penicilline. Tối ña 4g/ngày. thông khí tham khảo thêm bài sốc nhiễm trùng. ñường kính 0. Phòng bệnh chủ yếu cho những người sống gầ tập thể. BỆNH NHIỄM TỤ CẦU Mục tiêu 1.000 UI/kg/ngày TM. ái khí thạch máu nó mọc thành các khuẩn lạc có ñường kính 1-4mm. Các nguyên tắc ñiều trị nhiễm trùng huyết tối cấp do não mô cầu 5. Liều: cefotaxime 150-200mg/kg/ngày TM ( tối ña 12 g). Ceftriaxone : 75-100 mg/kg/ngày TM (tối ña 5g). Tuy nhiên. 2. Với trẻ < 1 tuổi : dùng liều 5 mg/kg.000-300. . bóng và ñược bao bọc xun Tụ cầu có sức ñề kháng khá vững. II. Trình bày lâm sàng và cận lâm sàng các thể nhiễm trùng huyết do não mô cầu 3.7-1. mạch. Tuyên truyền phòng nhiễm tụ cầu Nội dung I. là một tác nhân gây bệnh quan trọng ở người. Liệt kê ñược các biến chứng do nhiễm tụ cầu gây ra Ths. Chủng gây bệnh chủ yếu là tụ cầu vàng vì chúng có ñộc lực cao. Phòng bệnh cho cộng ñồng khi xẩy ra dịch do não mô cầu. Phát hiện sớm và xử trí ñúng các biến chứng do nhiễm tụ cầu 4. khi biết chắc não mô cầu và còn nhạy cảm với penicilline thì Penicilline G vẫn là 0. Mô tả ñược một số hình thái lâm sàng nhiễm tụ cầu hay gặp 2.Điều trị nâng ñỡ Phải luôn luôn cảnh giác vì diễn tiến của không tiên lượng trước ñược và diễn tiễn rất nhanh. Tụ cầu trắng cũng hiện diện ở ¥ . Chẩn ñoán xác ñịnh nhiễm não mô cầu 4. lưu lượng nước tiểu. thuốc sát khuẩn thông thường như: Iode.

tiêu 89 hiếm khi từ ñường niệu sinh dục.Cấu trúc tế bào Ba thành phần chính của vách tế bào vi khuẩn tụ cầu vàng là: Peptidoglycan. βl t m se. thần kinh.2 Sức ñề kháng của vật chủ Khi hàng rào da và niêm mạc bị tổn thương vi khuẩn tụ cầu xâm nhập vào. ct te dehydrogen se. ñôi khi thấy các microabces . Tìm là vãng khuẩn huyết.2 Viêm nội tâm mạc 90 Đây ñược xem như là một biến chứng của nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu.Nhiễm tụ cầu các ống tuyến nhất là tuyến mồ hôi ở nách. Tại ổ nhiễm trùng có phản ứng viêm hoại tử tại chổ. 3. protease. 2. sau vài giờ ñục khô và ñể lại vảy vàng như sáp ong. một số nhỏ từ ñường hô hấp.Lách to .Các yếu tố gây bệnh của tụ cầu 3.Nhọt sau khi có mủ thì tổ chức xung quanh bị hoại thư nếu nhọt cụm lại gọi là hậu bối (gặp ở vai ) . Tụ cầu còn sản xuất ra một lượng lớn ngoại ñộc tố làm rối loạn nhiều chức năng nghiêm trọng n erotoxin. lách. tim mạch. Khi cơ thể giảm sức ñề kháng. vi khuẩn chết cộng với dịch tiết. epidermolytic toxin A và B. gan. hơn 50% nhiễm truing tụ cầu ở tổ chức sâu ñều bắt nguồn từ biểu bì. Phosphat Containing Polymer và Protein A.3. hoặc các thủ thuật mở khí quản. Ngoài ra tụ cầu còn sản sinh nhiều enzym mà chinh enzym này góp phần của vi khuẩn như : nuclease. rét run. phần lớn tụ cầu bị bạch cầu ña nhân trun ung quanh tắc nghẽn.sẽ trở nên gây bệnh như viêm nội tâm mạc hoặc nhiễm trùng huyết 2. fibrine lắng ñọng chung quanh và sau ñó tế bào xơ làm thành vỏ bọc. Tổ chức dưới da . chung quanh hậu môn. lipase. Bệnh nhân ở bệnh viện thì tụ cầu vàng có thể ñược ñưa vào m uốc. hyalurmidase. và thông thường ña số là do can thiệp không ñúng các nhọt (nặn n Lâm sàng của vãng khuẩn huyết : Hay gặp với: . MỘT SỐ H NH THÁI LÂM SÀNG NHIỄM TỤ CẦU HAY GẶP 1 Các ổ nhiễm trùng nông 1. Một số tụ cầu vàng có thể sống trong thực bào nên bệnh khó ñi Tất cả các lứa tuổi ñều có thể bị nhiễm tụ cầu nhưng ñặc biệt là người già và trẻ em thì thườ III. viêm mao mạch 1.Viêm bạch mạch. ñặc biệt l gây shock. Niêm mạc ..1 Nhiễm khuẩn huyết Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu không hẳn là sự sinh sản của vi khuẩn trong máu mà chỉ là sự lan lát sau ñó vào các nội tạng (vãng khuẩn huyết) tạo thành các ổ di bệnh tại các cơ quan. não. cơ tim.1 Độc lực của tụ cầu Phức hợp peptidoglycane làm vách của vi khuẩn vững chắc khó bị phá vỡ và có thể hoạt hoá bổ t chế sinh shock và CIVD.Chốc lỡ: có bọng nước trong.Viêm xoang .Thưòng gặp là viêm mô tế bào (cellutite) . hô hấp. shock xảy ra khoảng 8-10%. những tr oặc xãy ra sau phẫu thuật xương. TSST1 (Toxic Shock Syndrome Toxin group 1) 3. ngứa. ổ a es bao gồm: phần trung tâm chứa bạch cầu. tiết niệu.Sốt dao ñộng. Các nhiễm tụ cầu cơ quan 2.Viêm nang lông . tụ cầu vào hệ thống bạch huyết rồi vào máu ñến ñịn e tim.2. khai khí quản.Chín mé .Trên da có phát ban.Nhọt tiền ñình mũi 2. Valve 2 lá và valve ñộng § § §   § § § .Viêm hạch hạnh nhân . catalase. sinh dục 1.Tiên lượng nặng vì tiến triển không lường trước ñược.Viêm tai . lisozime.1. có khi sốt liên tục . Vãng khuẩn huyết do tụ cầu có thể bắt nguồn từ bất cứ một nhiễm khuẩn tại chỗ nào. Thườ . Da . chung quanh ñược kháng sinh.

viêm tấy quanh thận. cổ tay. v .Phát hiện ñầu tiên do Tood. ñau bụng. phân lập ñư IV. năm 1978 mô tả trên trẻ em . nếu mụn nhọt hay tái ñi tái lại hoặc vùng có nguy cơ dùng: * Cephalosporine thế hệ I : cụ thể Cephalexin 1.Vi khuẩn gây bệnh bởi một loại ñộc tố ruột trong thực phẩm bị nhiễm mầm bệnh. nước rửa nội khí quản.Do nhiễm tụ cầu có men gây tróc vảy (epidermatolysine) hoặc ñộc tố gây tróc vảy ( exfolicetin toxin) hay gặp ở trẻ sơ sinh. viêm ñĩa ñệm.Viêm cơ. tắc mạch nhiều nơi . huyết áp hạ.Nhiễm khuẩn huyết Phối hợp kháng sinh là bắt buộc . viêm màng não mủ. ỉa chảy .Thời gian ủ bệnh ngắn khoảng 1-6 giờ sau khi ăn.Bệnh khởi ñầu với nhiễm trùng dưới da tại chổ. cánh tay.Tụ cầu thường cư trú ở các phế quản của trẻ em bị bệnh xơ hóa nang và có thể gây nên các ñợ 2.3 Viêm phổi và tụ cầu phổi màng phổi . bệnh nhân nôn .Chẩn ñoán xác ñịnh khi cấy máu (+) nhiều lần hoặc tìm thấy vi khuẩn trong phân . phát ban dạng scalatin nước rồi vở ra ñể lại da trần ửng ñỏ khi dùng tay chà nhẹ da bong ra ngay 2.2g/ ngàyx 7 ngày 91 * Hoặc Oxacilline 2g / ngày x 7ngày 2.Tụ cầu ở da và niêm mạc .2 Hội chứng sốc ñộc tố TSST1: (Toxic Shock Syndrome Toxin group I) .Nguyên tắc cấy bệnh phẩm và làm kháng sinh ñồ trước khi cho kháng sinh. hiếm gặp ở người lớn .5g/6h 3.Não màng não: Abces não.Thiếu máu .Nếu dị ứng Penicillin : Cephalosporin thế hệ I + Gentamycine .Nếu tụ cầu kháng Methicicline Glycopeptide (vancomycine) + Aminoside Phosphomycine + Rifamycine Fluoroquinolone + Glycopeptide hoặc Aminoside 4 Nhiễm khuẩn nặng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thay bằng . ñau ngực. Bệnh khởi phát ñột ngột với sốt cao.Sát trùng da và làm vệ sinh.Xương khớp: (xa khuỷu gần ñầu) như xương chày.Lâm sàng: sốt cao.4 Các bệnh cảnh khác của nhiễm tụ cầu cơ quan . .Lâm sàng biểu hiện với: .Nhiễm tụ cầu nặng . sinh dục: viêm tinh hoàn.Nếu còn nhạy cảm với Penicillin : Penicillin (M) + Gentamycine . CHẨN ĐOÁN Chẩn ñoán xác ñịnh : . 2. V. hoặc nước thiết xương. trẻ còn bú. ban rám nắng da (sunburn rash) hoặc bong vảy. rét run.Bệnh tiến triển nặng với các biến chứng suy tim.Xuất hiện các tiếng tim bệnh lý bất thường. khạc ñàm có thể có lẫn máu hoặc m . xương ñùi.Sốt dao ñộng. . ĐIỀU TRỊ 1.5g . Thường là Chủng không sinh Penicillinase : Penicillin G :4 triệu ñơn vị/4h Gentamycine 1mg/kg/8h Cephalosporin thế hệ I Nếu dị ứng Penicilline hoặc nhiễm tụ cầu kháng Methiciline Vancomycine 0.Ở trẻ lớn và người lớn khỏe mạnh. khu trú hay lan toả. có khi sốt liên tục . viêm phổi do tụ cầu thường xãy ra sau khi mắc một bệnh n us khác. Một ñôi khi các ổ abces cạnh lá tạng vỡ vào màng . . ña số ñược l . abces tuyền liệt tuyến 3 Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn . 4 Các bệnh gây ra do ñộc tố tụ cầu 2.Siêu âm có thể phát hiện ñược các ñám sùi trên các valve.Lách to .Tìm vi khuẩn ở thương tổn và cấy máu ( cần cẩn thận khi khi lấy bệnh phẩm vì tụ cầu hiện di .1 Hội chứng bong da: SSSS ( Staphylococus Scalded Skin Syndrome) .Thuốc dùng bằng ñường tĩnh mạch hay tiêm bắp.Ở trẻ nhỏ viêm phổi do tụ cầu thường biểu hiện bằng sốt cao và ho.Tiết niệu. . ho. Sau ñó hình thành các ổ tổn có mức hơi nước trên phim chụp X quang.Bệnh khỏi sau 12 giờ.

biến chứng và cách Nội dung Uốn ván (Tetanus. 3. Khi nhiễm vào cơ thể và có ñiều kiện thuận lợi.Glycopeptide (vancomycine) + Aminoside Phosphomycine + Aminoside 5 Thời gian ñiều trị nhiễm khuẩn huyết có khu trú Tim: 4 tuần Phổi: 4 .Mô tả ñược cách thức ñiều trị bệnh. thức dự phòng.Kiểm tra ñều ñặn nhân viên kỹ nghệ thực phẩm ñể phát hiện người mang mầm bệnh . 4. Bào tử có thể tồn tại nhiều năm trong nhi uốc diệt khuẩn và ñun sôi dưới 20 phút. thường tồn tại khắp nơi quanh chúng ta dưới dạng bào tử. 5. 4. ñặc trưng bởi tăng trương lực cơ và các spasmin. bào t ysin và Tetanospasmin gây bệnh. rất khó tiêu diệt. dành các kháng sinh mạnh ñiều trị trường hợp nặng. . Trình bày cách chẩn ñoán và các biến chứng do nhiễm tụ cầu gây ra. Gram(+). Câu hỏi ôn tập 1. Người bị nhọt hûoặc mang tụ cầu ở mũ 2. 6.Tôn trọng quy chế thanh trùng khi phẫu thuật . 92 Bài 15. Trình bày các ñặc ñiểm sinh vật học và các yếu tố gây bệnh của tụ cầu. ¥ tầm quan trọng của bệnh uốn các biến chứng bằng kiến thức sinh l và biến chứng. Tetanos) là một rối loạn thần kinh.3 tháng VI. uốn ván sơ si I.Dùng kháng sinh luân chuyển. Tập thể . bao gồm uốn ván toàn thân. Mục tiêu BỆNH UỐN VÁN Ts.Cách li bệnh nhân có nhiễm tụ cầu . PH NG BỆNH 1. Trình bày một số hình thái lâm sàng nhiễm tụ cầu hay gặp. kỵ khí. Bs Trần xuân Chương 1.6tuần Nội tâm mạc: 6 tuần Xương khớp: 6 tuần .Dùng thuốc sát trùng ñể ñiều trị nhiễm trùng da tại chổ . thể lâm sàng. Cá nhân Người lành mang tụ cầu không gây nguy hiểm cho bản thân. Bệnh uốn ván có nhiều dạng.Chẩn ñoán ñược và tiên lượng ñược các thể bệnh uốn ván 4.Không dùng kháng sinh sai chỉ ñịnh ñể tránh chủng tụ cầu ña kháng kháng sinh . Mô tả và giải thích các các biến chứng do nhiễm tụ cầu gây ra.Mô tả ñược các ñặc ñiểm chính của tác nhân gây bệnh và ván. Trình bày cách thức ñiều trị và phòng bệnh do tụ cầu gây ra. uốn ván cục bộ.NGUYÊN NHÂN Vi khuẩn gây bệnh là Clostridium tetani.Trình bày ñược các triệu chứng lâm sàng. 2.

766.. Các cơ cổ. mạch nhanh. nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp.Nước ta chưa có thống kê ñầy ñủ trên phạm vi toàn quốc nhưng nhờ chương trình tiêm chủng mở giảm rõ rệt.Biểu hiện nhẹ: vã mồ hôi. Độc tố uốn ván cũng có tác ñộng lên hệ thần kinh giao cảm. Thời g lượng càng nặng. sốt cao. ñến phong tỏa các synap có chứa G và Glycin là các chất dẫn truyền thần kinh. Sau ñó bệnh nhân co cứng. o suy hô hấp. Vì vậy Miễn dịch không ñầy ñủ. trong ñất giàu chất hữu cơ và trong phân một vài ñộng vật như trâu . từ 70-80%. rối vận ñộng các dây sọ não. Thể toàn thân ñiển hình -Ủ bệnh: trung bình 7-10 ngày. Tuy nhiên. Vi khuẩn uốn ván không gây phản ứng viêm. do nhiễm bào tử uốn ván qua vết thương . miệng chúm lại rồi không bú ñược. Trương lực cơ tăng thường ng bất ngờ.Trực khuẩn uốn ván ñược tìm thấy trong lớp nông của ñất. tăng trương lực cơ thường xuyên. ¨ ¨ ¡ . có 15% trường hợp < 3 ngày và 10% trường hợp > 14 ngày. ñộc tố chỉ ñược trung hòa một số nơi. cơ bụng rồi tứ chi. khu trú ở vị trí tương ứng với nơi xâm nhập của vi khuẩn u tanospasmin.Bệnh không gây dịch mà là bệnh lưu hành ñịa phương. vùng hầu họng. thời gian từ vài giờ ñến vài ñộ cứng hàm tăng dần ñê n khi khít hàm. . 2. Các kích thích nhẹ như ánh sáng.SINH L BỆNH Đa số vết thương ñều có nhiễm bào tử uốn ván.3-0.6% bệnh nhân Khoa Truyền Nhiễm. tỷ lệ ở người lớn vẫn còn cao.000 tử vong (theo số liệu của Tổ chức Y .. tiêm thuốc.. lan ra các cơ vùng mặt .Tetanospasmin gây ra các triệu chứng của bệnh uốn ván. sờ. Tiên lượng thường nhẹ. ñộc tố n Độc tố không trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương vì không thấm qua hàng rào mạch máu não. Cơ nhai có dây vận ñộng ngắn nhất. chiếm 0. g hơn : tăng hay hạ huyết áp kéo dài hoặc xen kẽ. ñôi khi ngừn Bệnh uốn ván diễn tiến kéo dài vì ñộc tố gắn vào thần kinh rất bền. số bệnh nhân uốn ván tron 2005 khoảng 12-15 người/ năm. ngựa. lưng rời khỏi giường. Triệu chứng ban ñầu là khó bú. trong ñó có 309. Uốn ván cục bộ Chỉ biểu hiện co cứng ở một số cơ. khóe miệng bị kéo trễ -Toàn phát: cứng cơ lan ñến các cơ cổ. Nếu nhanh hơn. Những trường hợp bệnh nặng có rối loạn thần kinh thực vật kèm theo. lông mày xếch lên. Tetanospasmin là một chuỗi polypepti 1 chuỗi nặng (100 kDt) và 1 chuỗi nhẹ (50 kDt). tăng tiết ñờm dãi. chỉ một lượng rất nhỏ ñã gây bệnh .Bệnh phổ biến trên toàn thế giới. IV.DỊCH TỄ HỌC . Ở BVTƯ Huế. gây ña có thể ngạt thở vì các cơ hô hấp co cứng kéo dài. Hàm há to dần.. gây nên thể cục bộ. nên ñộc tố vào sớm nhất . Bệnh k . Biểu hiện gồm cứn Có thể chuyển qua thể toàn thân. nhưng không ñủ kích thích c mà phải chủng ngừa như người chưa mắc bệnh. Bệnh nhân có thể uống ñược rồi ăn trở lại xảy ra nhiều biến chứng. tiếng ñộng. chủ yếu ở các nước nghèo. bò.Hemolysin ít quan trọng trên lâm sàng . các cơ chân duỗi ra (opisthotonos). Xảy ra ở trẻ sơ sinh và mẹ không có miễn dịch chống uốn ván. III. II. trung bình 4-6 tuần. 93 ñộng. Bệnh nhân thường tăng phản xạ quả mức.. Các cơn co giảm tần số. hoặc những kích thích từ bên tro phân ứ ñọng do táo bón ñều có thể gây những cơn co giật kịch phát trên nền co cứng ấy. cơ lưng. tay co rút. bào tử mới chuyển thành dạng vi khuẩn hoạt ñộng. không tiêm phòng giới có 9. Tuy nhiên chỉ khi có ñiều kiện thuận lợi. tuy nhiên cũng có một số trường hợp tiến triển thành thể 4. Độc tố Tetanospasmin rất ñộc. vùng cổ làm hân có vẻ mặt ñau khổ (risus sardonicu ): trán nhăn. Uốn ván sơ sinh Đa số do nhiễm khuẩn rốn.000 trường hợp uốn ván. Chuỗi nặng gắn vào thụ thể tế bào thần kinh tế bào còn chuỗi nhẹ ức chế sự phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh. Chúng sản xuất ngoại ñộc tố Tetanospasmin. cơ lưng co cứng gây nên tình tr nhân ưỡn cong người. thiếu Oxy. Sự co cứng cơ toàn thân xuất hiện khi mất sự ức g ương ñến ngoại vi. -Khởi phát: từ khi cứng hàm (trismus) ñến khi co cứng toàn thân. Thường do vết thương ở vùng mặt cổ. 3. gặp ở vùng khí hậu nóng và ẩm. Uốn ván thể ñầu 94 Là một thể ñặc biệt của uốn ván cục bộ. LÂM SÀNG 1. y tế lạc hậu. tạo nên một hội chứng cường giao c huyết áp mạnh. Biểu hiện lâm sàng là tình trạng co cứng các cơ quá mức. Tỷ lệ tử vong rất cao. ñộc tô ngược dòng thần kinh vận ñộng vào trung ương. vã nhiều mồ hôi.

ñứt dây chằng. tối cấp. riêng ở Khoa Truyền nhiễm (người lớn). không kèm theo ñau ở vùng mặt cổ . không rối l .tình trạng miễn dịch của bệnh nhân.Độ 3 ( nặng ): cứng hàm nặng. cơn giật nhẹ ñến trung bình nhưng ngắn. Dùng ñè lưỡi làm há miệng dễ dàng. Nế uốt.tai biến do thở máy kéo dài. . thể ñầu. VI. nhất là xương sống ở trẻ nhỏ. nhiễm trùng huyết ( dùn .Độ 2 ( trung bình ): cứng hàm vừa phải. Thường có thêm các triệu chứng khác kèm áp-xe. cơn co kéo quá dài gây ngạt ) .bệnh càng nặng).Trong một số trường hợp có thể phát hiện ñường xâm nhập của vi khuẩn. tình trạn ci hoặc magne máu thấp hoặc có dấu hiệu kiềm hô hấp ). cơn giật xuất hiện tự nhiên và kéo dài. tăng tiế Hiện nay.Cứng hàm. ngộ ñộc Strychnin ( tiến triển rất nha hấy chất ñộc trong dạ dày và nước tiểu…). VII. tiên lượng tốt.Các cơn co giật ñiển hình từng ñợt . tiên lượng còn phải căn cứ vào tuổi (tuổi > 50 nặng hơn người trẻ). thường gặp nhất là vế Trong trường hợp uốn ván cục bộ. tràn k . xơ gan.Cứng cổ và cứng lưng : Cần gián biệt với viêm màng não và viêm não. Tỷ lệ tử vong do uốn ván ở người lớn khoảng 10-20%. tăng phản xạ cắn cũng giúp chẩn ñoán. Phân ñộ uốn ván Dựa vào mức ñộ nặng của bệnh. V.ngộ ñộc các thuốc an thần vì dùng quá liều . người ta chia làm 4 ñộ : . nụ thịt khí quản. sẹo lồi. sợ nước …). tràn khí dưới da. . co cứng toàn thân. nghiện rượu. .loét dạ dày tá tràng 3. Chẩn ñoán xác ñịnh Chủ yếu dựa vào lâm sàng với các dấu chứng : . Chẩn ñoán gián biệt . viêm bàng quang.Đường vào và ổ vi khuẩn: Nếu tìm ñược và giải quyết triệt ñể. Các xét nghiệm cận lâm sàng chỉ có giá trị chỉ ñiểm các biến chứng ( bạch cầu tăng trong bội 2. rách cơ.Độ 4 ( rất nặng ): bệnh cảnh lâm sàng như Độ 3 kèm rối loạn thần kinh thực vật: huyết áp cao và mạch nhanh xen kẽ với huyết áp thấp và mạch chậm. áp-xe quanh amidal. TIÊN LƢỢNG Trước ñây tiên lượng dựa vào: .ngưng tim ñột ngột ( hiếm ). bệnh tim. 3-7 ngày : uốn ván cấp.bội nhiễm: viêm phổi thuỳ hoặc viêm phế quản-phổi. c quan trọng nhất. nếu hơn 4 cơn/ giờ kèm co thắt họng.Dấu tăng trương lực cơ toàn thân liên tục . khó nuốt nh lần/ phút ). .. huyết áp cao kéo dài ( HA t oặc huyết áp thấp kéo dài ( HA tâm thu < 90 mmHg ). mạch nhanh > 120 lần/ ph. Nếu d : tương ñối nhẹ. BIẾN CHỨNG 1. Do nằm lâu . tai biến răng khôn. trong các năm 1996-2005 khoảng 12-15%. tình trạng sức y thận. CHẨN ĐOÁN 1. Bệnh viện TƯ Huế.Tần số cơn co giật: càng dày càng xấu. tụ máu trong bao cơ (do co 2.Thời gian ủ bệnh (từ khi vi khuẩn xâm nhập ñến triệu chứng ñầu tiên): càng ngắn càng nặng. Do ñộc tố uốn ván gây co giật .Độ 1 (nhẹ): cứng hàm nhẹ ñến vừa phải.Thời gian khởi bệnh (từ khi cứng hàm ñến khi co cứng toàn thân): càng ngắn càng nặng.thuyên tắc ñộng mạch phổi.gãy xương.Chỉ có triệu chứng cứng hàm : Phân biệt với cứng hàm do bệnh nhân ñau không dám há miệng tr viêm amidal. . thanh quản gây . dấu hiệu cứng hàm giúp ta nghĩ ñến bệnh uốn ván. xẹp phổi . .5. . co cứng toàn thân.tai biến huyết thanh (dùng SAT ngựa) .Rối loạn thần kinh thực vật: sốt > 40C. tăng hay giảm huyết áp nghiêm trọng . ở nội tạng ) : tiên lượng xấu . nhịp tim nhanh > 120 lần/ phút.Cơn co giật toàn thân : gián biệt với bệnh dại ( có biểu hiện sợ gió. vã nhiều mồ hôi. Các tai biến do ñiều trị 95 .tai biến do mở khí quản : hẹp khí quản.suy hô hấp cấp ( co thắt thanh hầu. cứng hàm buổi sáng trong thấp khớp …). kh phút ). không có cơn co giật. ngộ ñộc Phenothiazine hoặc Metoclopramide( cứng hàm và với Hysteria.. Nếu không tìm gách.

Phá bỏ các ng sinh. các mô hoại tử và rửa bằng O 3. ñường tĩnh mạch. Một số tác giả có chỉ tích cực. 2. + Phụ nữ có thai ñược tiêm phòng 2 lần vào quý cuối và 1-2 tuần trước khi sinh. 3 . PH NG BỆNH 1. Phải thử phản ứng trước khi dùng. Có thể dùng riêng lẻ hay phối hợp cả + Nếu tìm ñược ñường vào. ba lần liên tiếp. Ở giai ñoạn hồi phục. + SAT: Ở nước ta hiện nay chưa có kháng huyết thanh người. Mô tả các triệu chứng của giai ñoạn khởi phát bệnh uốn ván. 5. nhưng giá thành ñắt hơn. Liều dùng : 500 ñv tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch có hiệu q 0 ñv). dẫn lưu. Trình bày phác ñồ kiểm soát cơn co giật của bệnh uốn ván. chảy máu tiêu hóa + Phát hiện và ñiều trị bội nhiễm. nước. tiêm nhắc lại sau 1 tháng và 6 tháng ). chỉ có SAT nguồn gốc từ ngựa. Trong trường hợp không xử lý triệt ñể ñược. có ưu ñiểm hơn về mặt lý thuyết (k hư Penicilline ) lẫn thực hành. Câu hỏi ôn tập 1. 4.beta như Labetalol + Theo dõi các chức năng thận . dù test thử âm tính vẫn có thể xảy ra phản ứn 4. tiêm phòng uốn ván ñược triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ ho gà và bạch hầu (DPT). nhưng không quá 7 mg/ kg/ ngày.5 triệu ñơn vị /ngày. phòng cứng cơ và khớp + Có thể dùng thuốc chống ñông phòng thuyên tắc. vitamin và muối khoáng cho bệnh nhâ + Xoay trở ñể chống loét. lipide. lấy các dị vật. 2. cách nhau 1 tháng. bảo vệ ñược 8 -14 tuần. truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên. Nếu có dị ứng. ñiện giải. lưu ý dùng Phenobarbital có ức chế hô hấp. có thể ñổi hay uy nhiên. tập và xoa bóp các cơ. Trình bày cách xử lý vết thương ñể phòng bệnh uốn ván. protide. Tiêm từ tháng thứ 2 trở ñi. các mô hoại tử. nâng cao kiến thức vệ sinh cho nhân dân cũng là là những vùng chưa tiêm phòng rộng rãi ñược. Theo dõi và xử trí các biến chứng + Quan trọng nhất là nguy cơ ngạt thở do co thắt thanh môn và suy hô hấp do các cơ hô hấp co khống chế ñược cơn co: mở khí quản cấp cứu và hô hấp hỗ trợ (thở máy). Bệnh nhân sau khi khỏi uốn + Cải thiện chất lượng các nhà hộ sinh cơ sở. Tiêm liên tiếp 3 mũi. Liều dùng: khởi ñầu 1-2 ống u ñó nếu cần tiêm lặp lại. Nêu một số biến chứng thường gặp của bệnh uốn ván. Tiêm phòng + Ở nước ta. + Hạ huyết áp : truyền dịch và dùng các thuốc vận mạch + Tăng huyết áp : dùng thuốc chẹn alpha . 5. Diệt vi khuẩn + Penicilline. Các thuốc khống chế cơn co giật khác như ronium chỉ ñược dùng ở các trung tâm lớn. + Hữu hiệu nhất là tiêm phòng cho toàn dân. Kích thích ñiện hay cơ học kèm theo xoa hân.5ml Anatoxin. Đề phòng loét. Trung hòa ñộc tố + Globulin miễn dịch uốn ván từ người (HTIG : Human tetanus immunoglobulin): Không gây sốc ph uyết thanh. IX. Xử lý vết thương có nguy cơ uốn ván Rửa sạch vết thương bằng nước ấm vô trùng. + Metronidazole 1 . Kiểm soát các cơn co giật Thuốc tốt nhất là Diazepam ( SEDUXEN. cách nhau một tháng. Săn sóc bệnh nhân + Nuôi dưỡng hoặc bằng ñường tĩnh mạch. 5 năm nhắc lại mỗi lần một mũi. Lấy sạch các dị vật. bàng quang. 2. phải giải mẫn cảm bằng các 96 nhỏ tăng dần (phương pháp Besredka). bên cạnh kháng sinh có thể dùng SAT (1500-3000 ñv 0. Liều tối ưu ñược xác ñịnh khi khống chế ñược các cơn co giật toàn g bệnh nhân và tùy theo diễn biến lâm sàng. bảo ñảm ñược hô hấp hỗ trợ. tiêm bắp.000 ñv tiêm bắp. VALIUM ). Khi không có Diazepam hay ñã dùng liều khá cao mà không chế ngự ñược cơn giật.2 g/ ngày x 10 ngày. ĐIỀU TRỊ 1. phải mở rộng. Mô tả các dấu hiệu của Hội chứng cường giao cảm ở bệnh nhân uốn ván ? 3. ¥ .VIII. có tác dụng phòng bệnh gần như suốt ñời. tiêm tĩnh mạch x 10 ngày. hoặc nếu có thể ñặt ống thông dạ dày. Tu sau 3-5 năm chưa ñược chú trọng. ruột. Tuy gựa dễ gây phản ứng. bệnh huyết thanh và thời gian kháng thể tồn tại trong người ngắn (chỉ 1 . + Biến chứng ngừng tim thường ñột ngột và khó xử trí. + Bảo ñảm nhu cầu calo.

pestis tương ñối kém. 5. ĐẠI CƢƠNG Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm rât nguy hiểm gây dịch. cuối cùng mới vào máu. Điều trị sớm và kịp thời. Hiện nay tuy bệnh không còn phổ biến như trước nhưng nó vẫn là hông làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban ñầu và ñiều tra dịch tễ học bệnh có thể bộc phát anh.Ngoaị ñộc tố: không chịu nhiệt. 3. Ngược lại nếu gan lách không lọc ñược thì vi khuẩn Độc tố của vi khuẩn dịch hạch có ái tính với tổ chức thần kinh gây li bì mê sảng và các tổn t nội tạng. Mục tiêu BỆNH DỊCH HẠCH Ts. Trong máu Quá trình bệnh lý có thể dừng lại ở ñây. 98 ¡ . Côn trùng trung gian Bọ chét là côn trùng trung gian truyền bệnh trong các giống chuột và từ chuột sang người. Chẩn ñoán sớm và tiên lượng ñúng. Có 2 loại ñộc tố . ngoài ra người ta ñã tìm thấy irritans. Xác ñịnh ñược tầm quan trọng. 2. sức ñề kháng của Y. 4.Vật chủ chính gặp trong ổ dịch thiên nhiên. có 2 loại nguồn bệnh : . Sau ñó theo dòng bạc eo dòng bạch huyết ñến các hạch sâu hoặc xa hạch khởi ñiểm. Trình bày ñược các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm. có sức duy trì mầm bệnh lâu dài . II.97 Bài 16. nguyên nhân và yếu tố dịch tễ học của bệnh. Nguồn bệnh Động vật gặm nhấm là vật chủ mang mầm bệnh dịch hạch. gồm 2 thành phần. hòa tan. Tất truyền bệnh ñặc biệt là Xenopsylla cheopis là môi giới chính. IV. Xác ñịnh ñược các biện pháp phòng bệnh Nội dung I. có thể gây ñại dịch do trực khuẩn Yersinia pestis gây nên. nội ñộc tố có á III DỊCH TỄ HỌC 1. niêm mạc hầu họng. 2.Vật chủ thứ yếu tuy có vai trò trong quá trình sinh dịch nhưng riêng một mình nó khó duy tr hiếu những nguồn truyền bệnh chính 3. BỆNH NGUYÊN Yersinia pestis là một cầu trực khuẩn Gr (-). Yếu tố nghề nghiệp Những người làm nghề có tiếp xúc với các loài gặm nhấm. phần A và phần B . SINH L BỆNH Vi khuẩn dịch hạch xâm nhập vào cơ thể qua da ( chủ yếu do vết ñốt của bọ chét) và niêm mạc (màng tiếp hợp. Bs Trần xuân Chương 1. ñường hô hấp). không hòa tan Cả hai loại ñộc tố tác dụng trên các mạch máu ngoại vi gây cô ñặc máu và sốc. ñộng vật hoang dại như người làm rừng cao hơn. ống tiêu hóa.Nội ñộc tố: chịu nhiệt.

Mức ñộ chuột và bọ chét tăng cao . dọc cơ ức ñòn chủm (1 eo chân rất hiếm. hiếm khi tái phát.Soi phết máu ngoại vi (+) :thường gặp trong thể nhiễm trùng huyết tiên phát. Thời kỳ khởi phát Trước khi nổi hạch. bệnh nhân mệt mỏi -24 h sau các biểu hiện tổn thương ngày càng rõ: ñau ngực. mê sảng. CẬN LÂM SÀNG . tự vỡ. V.000/mm3.Hội chứng nhiễm trùng nhiễm ñộc: Sốt. Đặc ñiểm hạch viêm: Đau xuất hiện sớm trước khi sưng.Bệnh càng nặng bạch cầu càng tăng. ĐIỀU TRỊ 1. Thời kỳ nung bệnh Từ 1 ñến 5 ngày. có thể ngắn hơn (vài giờ) hay dài hơn (8 -10 ngày) nhưng ít gặp. ở thể nhiễm trùng huyết tiên phát bạch cầu tăng rất cao tới 50. 1. Khi hạch uanh hạch bị viêm dính nện khó xác ñịnh ranh giới và kích thước. Thời kỳ lui bệnh Hạch viêm sẽ hóa mủ. Nếu ñược ñiều trị ñ tuần ñiều trị . ho từng cơn. người lừ ñừ. .80%) . mệt mỏi.3. CHẨN ĐOÁN Dịch tễ học . Nung bệnh ngắn chừng vài giờ. kích ñộng. . nhức ñầu.Tiểu cầu giảm trong thể nặng. là biến chứng của thể hạch không ñược phát hiện và ñiều trị kịp thời. bụ au ñó choáng nhiễm trùng. 3. Tiên lượng khả quan hơn nếu ñược ñiều trị tích cực.2 Thứ phát Thường gặp hơn.1. Bệnh có thể khỏi sau > 1 t iển ñến các thể nặûng như nhiễm trùng huyết hay viêm phổi làm chết nhanh. VII. hốt 1.Phải dùng kháng sinh sớm . N > 80%. ñông máu rải rác thành mạch và tử vong nhanh chóng 2. kịch liệt với sốt cao 40-410C. vi khuẩn qua mũi xâm nhập vào niêm mạc ñường hô hấp trên nhưng khôn Bệnh gây miễn dịch khá bền vững. bệnh khởi ñột ngột ở người khỏe mạnh với mệt mỏi.Thời kỳ toàn phát .2.2 Thứ phát: sau viêm hạch Bệnh cấp tính nhưng ít rầm rộ. khó nàn ít khi nghe rales bệnh lý . ñờm. liên quan ñến nơi bọ chét ñ hiều nổi hạch ở bẹn (62. L >80% . có khi bạch cầu giảm 1000/mm3. ñau nhiều ở vùng sắp nổi hạch . Xquang: Hình ảnh ñặc phổi hay hình ảnh bong bóng như trong tụ cầu phổi . khó chịu. cổ. ñau càng nhiều bệnh càng nặng. chó hợp khởi phát bằng triệu chứng nhiễm ñộc.Trong dịch hạch thể phổi. Thể nhiễm trùng huyết 2. 2. mạch nhanh.1 Tiên phát Hiếm gặp.Chưa tiêm phòng dịch hạch Lâm sàng: Hội chứng nhiễm trùng nhiễm ñộc nặng kèm ñau vùng hạch (lúc hạch chưa sưng) Cận lâm VIII. Chẩn ño huẩn có mặt ở chất nhày họng. VI. Tìm Yersinia pestis trong các bệnh phẩm như chọc hút hạch. chất nhày ở cổ họng. Thể phổi 3.Tìm kháng thể trong huyết thanh bệnh nhân . thường chỉ 1 hạch. Thể viêm hạch Chiếm 90 -95% trong dịch hạch. Các biện pháp xử lý sớm .1 Tiên phát Bệnh khởi ñột ngột.Cấy máu : Thường (+) ở thể nhiễm trùng huyết. nôn mửa. máu. dịc 99 . Soi phết máu n ong nhiễm trùng huyết thứ phát. 1. nhịp thở tăng. ñể chảy ra một chất nước hung hung ñỏ. nhất là khi có hiện tượng rối lọan ñông máu. LÂM SÀNG 1. nếu xét cần phải chuyển sớm . tiêu chảy. khạc nhiều ñàm. 3.Cách ly bệnh nhân ở trạm xá phường xã . 1. kế ñó là nách (14 -20%). dưới hàm.Viêm hạch: ở bất kỳ nơi nào của hệ thống bạch huyết ngoại biên.Nên tổ chức ñiều trị tại chỗ. . mạch tăng. viêm phổi.Có chuột chết tự nhiên và nhiều . Sốt rất cao kèm rét run.Vùng dịch lưu hành .4.

. Đặc ñiểm lâm sàng của dịch hạch thể phổi ? 4. . Nguồn bệnh và côn trùng trung gian gây bệnh dịch hạch là gì ? 2. Thường dùng Tetracycline 1 g/ngày hay Cotrimoxazol 480 mg x 4 viên /ngày x 7 ngày Những người tiêm phòng dịch dạch chưa quá 6 tháng không cần uống phòng . Phác ñồ ñiều trị dịch hạch thể nhẹ và trung bình ? 5. phân. 2. trợ sức.Điều trị sớm khi nghi ngờ. IX. Câu hỏi ôn tập 100 1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ñể nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh. Phác ñồ ñiều trị 2. .Corticoide: Depersolone 30 -60 mg .Diệt bọ chét và diệt chuột (diệt bọ chét trước diệt chuột) . trợ sức.Tiêm chủng : Đã ñược nghiên cứu từ lâu nhưng hiệu lực của nó không cao. tiêm một lần. . Các biện pháp chống dịch hạch khi có dịch ? 101 Bài 17.Xử lý tử thi bệnh nhân dịch hạch: Tử thi bọc trong vải tẩm lysol 5% hoặc chloramin 3% . sau ñó ñem chôn sâu 1.Chất thải của bệnh nhân như nước tiểu.3. thân thể. Nêu ñặc ñiểm viêm hạch trong dịch hạch thể hạch ? 3.Chăm sóc bệnh nhân: vệ sinh răng miệng. thể phổi giảm 5-10% 2. ñàm. truyền dịch nếu cần. -Thuốc an thần hạ nhiệt ñộ.Ths Hồ thị Thuỳ Vương 1.2 mét. Bên trong quan tài phải rắc chlorua vôi. nâng cao thể trạng. thở Oxy. mủ xử lý bằng nước Javen. thể thông thường giảm tỷ lệ tử vong 40 %. nghi nghờ dịch hạch. tạo miễn dịch nhanh (5 .7 ngày sau khi tiêm) . Thể trung bình: streptomycine 50mg /kg/ngày tiêm bắp + tetracyclline uống 50mg /kg /ngày hoặc chloramphenicol 7-10 ngày liên tục.Cách ly bệnh nhân hoàn toàn . các biến chứng thường gặp của bệnh nhiễm Leptospira. Mục tiêu BỆNH NHIỄM LEPTOSPIRA (LEPTOSPIROSIS) BsCK2. PH NG BỆNH VÀ CHỐNG DỊCH Các biện pháp chống dịch hạch khi có dịch : . Trình bày ñược tính chất phổ biến và các yếu tố dịch tễ của bệnh nhiễm Leptospira.Biện pháp hồi sức: Truyền dịch. khi bệnh giảm 2 thứ kháng sinh sau . Khi có dịch bùng phát nên tiêm phòng cho nhân dân ở các vùng lân cận.1. ¥ . 2. Mô tả ñược triệu chứng lâm sàng. trợ tim mạch.Báo cáo dịch khẩn cấp và bắt buộc .Uống thuốc phòng Đối tượng cho uống thuốc phòng khẩn cấp là người tiếp xúc bệnh nhân và người sống chung nhà b nhiên. không tiêm cho người ở sống giảm ñộc lực. Thể nặng -Kháng sinh dùng phối hợp 3 kháng sinh với liều như trên.2.5 . 2. Thể nhẹ: Dùng một kháng sinh uống 7 ngày liên tục Tetracycllin hoặc Chloramphenicol 40mg /kg /ngày hoặc cotrimoxazol 480 mg X 4 viên /ngày.

Trình bày ñược các phương pháp ñiều trị bệnh nhiễm Leptospira. Hội chứng Weil là một bệnh cảnh nặng của nhiễm xoắn khuẩn. Bệnh thường xảy ra vào mùa hè-thu. Ngoài ra. Tuy nhiên ở giai ñọan này các xét nghiệm huyết thanh thườn ¡ ¦ § . nhức ñầu. thợ mỏ. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ SINH L BỆNH Sau khi qua da và niêm mạc. L. Có ñến hơn 200 type. nước có xoắn khuẩn thải ra từ nước tiểu ñộng vật hay từ máu hoặc xác ñộng vật mắc bệnh. Leptospira vào máu. ñưa ñến viêm mao mạch. uy thận. và từ các mao mạch có thể gây tổn thương cho bất kỳ cơ quan nào khác như m 102 . bò. không bắt màu nhuộm gram thông thường.. vàng da. thận. có kích thước rất mãnh . nhất là các ñộng vật gặm nhấm như chuột và gia súc như chó. Bệnh thường diễn biến theo 2 pha : 1. khi ñó leptospira ñã biến iêm màng não có lẽ do phản ứng kháng nguyên..kháng thể. Bệnh nhân ñau cơ nhiều hơn. chỉ phát hiện bằng nhuộm nitrat bạc. Các biến ñổi củ muộn. DỊCH TỄ HỌC Leptospira là bệnh chủ yếu của các ñộng vật. Cận lâm sàng : trong giai ñọan tòan phát (thường là tuần ñầu tiên). Người chỉ mắc bệnh khi tiếp xúc với ñất.Leptospira có thể tìm thấy dễ dàng trong dịch não tuỷ vào tuần ñầu của bệnh. Tuy nhiên không có hoại tử . thoát d an gan.. Nội dung Nhiễm xoắn khuẩn Leptospira là bệnh của súc vật hoang dại và gia súc lan truyền cho người. heo. hai bên thái dương.. Thể nặng ñặc trưng bởi xuất huyết.gây ra. vã mồ hôi và ñau c thường có cơn rét run.Cơ:: Mặc dù ñau cơ xuất hiện sớm và trầm trọng nhưng thay ñổi mô học thường không ñáng kể. LÂM SÀNG Bệnh cảnh lâm sàng có thể nhẹ hoặc rất nặng. Thời kỳ khởi phát Khởi phát thường với các triệu chứng sốt. sợ ánh sáng.3. ta có thể tìm thấy vi khu và tuần thứ hai ở trong nước tiểu. có phức hợp miễn dịch lưu hành và sự lắng ñọng bổ thể tại cầu thận. có thể dao ñộng trong khoảng 2-26 ngày. Ngược lại. có nhiều type huyết thanh khác nhau. Xo óp cơ làm cơn ñau tăng lên. Bệ tổn thương cùng lúc nhiều cơ quan. 1. trên kính như chuổi cầu trùng. Mô tả ñược các biện pháp dự phòng bệnh nhiễm Leptospira trong cộng ñồng. cũng phát chất lọc canh cấy Leptospira. II. liên quan ñến công việc dầm nước và công nhân vệ sinh cống rãnh.. 4. Giai ñoạn khỏi bệnh nhiều sợi cơ mới ñược thành lập. trâu. bataviae.Pha nhiễm khuẩn huyết (Acute leptospiremic phase) 1.vì thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh III. Leptospira thường ñược tìm thấy trong lòn g thận có lẽ do thiều oxy máu hoặc tác ñộng gây ñộc trực tiếp của Leptospira. Trên da thường có nổi các ban ñỏ dạng dát hay dạng ban lấm tấm khu trú có thể có chảy máu cam. suy thận (hội chứng Weil) do L. lưng. cẳng chân. copenhageni. Vàng da xuất hiện 5-7 ngày sau khi khởi phá 1. Leptospira di chuyển xoắn ốc nên có thể lách qua các mô liên kết dễ dàng. Chỉ có một số type hay gặp và gây bệnh cho người.Gan: hoại tử trung tâm các thùy kèm các tế bào Kuffer phình to.1.Thận: Thường có viêm thận kẽ và hoại tử ống thận.autumnalis. IV. chính chất này giúp Leptospira xâm nhập bất thường vào nhiều cơ Những phát hiện về lâm sàng và mô học trên người và ñộng vất cho thấy tính chất gây bệnh của enzyme và các chất biến dưõng khác tạo ra từ sự ly giải của Leptospira Bản chất của các rối lọan là thương tổn màng các mạch máu nhỏ. I. .3. gợi ý viêm vi cầu t . có thể ở vùng chẩm. L. lúc con người phải lao ñộng hay giải trí ngòai trời. cán bộ thú y .. ñau họng . Một type huyết thanh có thể gây nhiều bệnh cảnh khác nhau. có khi không ñ . Nhức ñầu có thể ở vùng trán. một bệnh cảnh lâm sàng nhóm gây bệnh tạo nên.2. lan tràn khắp cơ thể gây những biểu hiện bệnh lý ở nhiều cơ quan.. Thời kỳ tòan phát Các triệu chứng trên tiếp tục phát triển nặng hơn. rét run. Nam m tuổi hay mắc. chia thành 23 nhóm. Tác nhân ictero haemorrhagiae. Nhiễm xoắn khuẩn cũng là bệnh nghề nghiệp. thường lúc ñó chỉ xuất hiện khi nồng ñộ kháng thể trong huyết thanh bắt ñầu tăng. cơ..NGUYÊN NHÂN Leptospira là một loại xoắn khuẩn thuộc họ Leptospiraceae.Thời kỳ ủ bệnh Trung bình từ 1-2 tuần. Mắt bị xung huyết. ho.

Biểu hiện hay gặp là vi viêm cơ tim và viêm não.Cấy nước tiểu: Chỉ dương tính sau tuần ñâu tiên của bệnh và kéo rất dài về sau vì bệnh nhân g sau khi khỏi bệnh. các triệu chứng xuất hiện trở lại của bệnh. . ñau. không có giai ñọan niệu rồi vô niệu.Ngưng kết vi thể (MAT: microscopic agglutination test) dương tính khi hiệu giá 1/100. Vàng da rõ do ứ mật . Sau 1-3 ngày. gây ra bởi giảm thể tích tuần hoàn và giảm tưới máu thận.Test ELISA ( enzyme-linked immuno-absorbent assay) : nhạy nhưng ñắt tiền.1%) thường thấp Một số phương pháp nhuộm như nhuộm miễn dịch huỳnh quang.Xuất huyết nhiều nơi : biểu hiện thường ở dưới da với nhũng mảng rộng là một biểu hiện nặng khối lượng tuần hòan.Suy thận cấp : có thể xảy ra ngay trong giai ñọan tòan phát và kéo dài. ĐIỀU TRỊ . Vàng da không có liên quan ñến hoại tử tế bào g tử ống thận cấp. Chức năng thận: Uré. hiếm khi ñến mức ñộ gây xuất huyết nặng 2. . trụ hạt. + Các triệu chứng : sốt. trụ hạt. . Xét nghiệm có thể có hemoglobin niệu. vàng da. CẬN LÂM SÀNG 1. SGPT thường tăng dưới 5 lần trị số bình thường. suy thận. creatinin máu thường tăng rất cao trong các trường hợp có vàng da. xung huyết kết mạc. 1. 103 . chủ yếu ña nhân trung tính trong phần lớn trường hợ rê máu và creatinine máu tạm thời.Hội chứng Weil :Là thể nặng nhất của bệnh.PCR: Được dùng ñể phát hiện chuỗi DNA của Leptospira. .Viêm gan: Thể viêm gan cấp với các triệu chứng gan to. ñau cơ.000/mm3. ngay cả khi bệnh nhân có ñiều trị kháng sinh 4. các cặn lắng của hồng cầu và các mảnh của t 3. hồng cầu. Hồng cầu giảm nhiều nếu có tán huyết nội mạch hoặc xuất huyết Tiểu cầu giảm.4. Tuy nhiên trong máu công thức bạch cầu có thể v tính. + Nghề nghiệp có nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn. 2. ñặc trưng bởi vàng da. nhưng dịch não tủy trong. suy thận. Chức năng gan: SGOT. . Ngòai ra còn có thể xác ñịnh bằng các xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật PCR. . Bilirubin tăng thường 5. nhuộm nitrat bạc thường không ñược ñối thấp + Phân lập xoắn khuẩn . Công thức máu: Bạch cầu thường tăng khoảng 10. dịch thẩm phân phúc mạc + Các xét nghiệm huyết thanh :Các phương pháp chẩn ñoán hay dùng hiện nay là : . . Chỉ p vào tuần thứ hai của bệnh. chỉ thực hiện ở các trung tâm lớn. hồng cầu. Thời kỳ hồi phục tạm thời Phần lớn các triệu chứng biến mất sau 1 tuần.Công thức máu cho thấy bạch cầu tăng cao.Cấy máu: Chỉ dương tính trong tuần ñầu tiên của bệnh. xuất huyết và c g trên thường xuất hiện sau khoảng 4-9 ngày. .Các xét nghiệm huyết thanh VII. V. ña số ña nhân trung tính.000 – 20. các cặn lắng của rê máu và creatinin máu tăng cao. Có thể phân lập ñược xoắn khuẩn từ dịch não tuỷ. Nước tiểu: hemoglobin niệu.Cấy máu : Chỉ dương tính trong tuần ñầu tiên của bệnh. xuất huyết.Pha miễn dịch (Immune leptospiruric phase) Sự bắt ñầu pha miễn dịch có liên quan ñến sự xuất hiện các kháng thể. Chẩn ñoán vi sinh: + Soi: Phương pháp quan sát trực tiếp xoắn khuẩn trong máu hay nước tiểu bằng soi kính hiển v và ñộ dặc hiệu (60. Xét nghiệm cân lâm sàng: . CHẨN ĐOÁN Chẩn ñóan xác ñịnh nhờ tìm ñược vi khuẩn trong máu hay trong nước tiểu. Các dấu hiệu gợi ý trên lâm sàng : + Tiền sử có tiếp xúc với nguồn bệnh trong vòng 1 tháng.Cấy nước tiểu : Chỉ dương tính sau tuần ñâu tiên của bệnh và kéo rất dài về sau vì bệnh nhâ háng sau khi khỏi bệnh.Viêm màng não: thường có hội chứng màng não rõ. . 2. 1. có thể bạch cầu bì da càng nặng bạch cầu càng tăng cao. không tìm thấy vi là lympho như trường hợp viêm màng não virus. VI.

. Tuy chậm. Liều Amoxicillin và Ampicilli x 7 ngày.. Trường hợp nặng nên dùng Pénicil illin hoặc Erythromycin ñường tĩnh mạch.. Điều trị một trường hợp bệnh leptospira có suy thận cấp 5.Vaccine có khả năng bảo vệ chống xoắn khuẩn vàng da xuất huyết (L. Tuy nhiên kháng sinh chỉ có hiệu lực khi dùng sớm. 1ml/lần). Tư vấn ñược cho người nhiễm HIV. Amoxicillin hoặc Ampicillin bằng ñường uống. liều duy nhất mỗi tuần. và miễn dịch ñầu tiên ñược ghi nhận .Sử dụng găng tay. Các yếu tố nguy cơ của bệnh leptospira 2. ĐỊNH NGHĨA Nhiễm HIV là tình trạng có virus HIV trong cơ thể. Tiêm chủng . Doxycyclin. 2. 200mg. chó.Theo dõi ñịnh kỳ các nghề nghiệp có nguy cơ mắc xoắn khuẩn cao. của cơ thể. là một bệnh chưa có thuốc ñiều trị thật sự. CÁC BỆNH DO NHIỄM VIRUS Bài 18. icterohemorrhagiae) trong 3 năm. Trình bày các biện pháp phòng bệnh do leptospira. Có thể tiêm phòng vaccine cho súc vật: trâu bò.. chia 4 lần trong 7 ngày. NHIỄM HIV/ AIDS Mục tiêu Ts. Khi kháng sinh thường không có hiệu quả. nhất là ARDS . và ñặc biệt hệ miễn hay do chính virus HIV. SƠ LƢỢC LỊCH SỬ Những trường hợp nhiễm trùng cơ hội hay u Kaposi do suy giảm ¥ nhưng chúng ngày càng tấn công m dịch. 104 Liều Pénicillin: 6 triệu ñơn vị/ ngày. tránh tiếp xúc với nước tiểu và ñộng vật chết. Lâm sàng của bệnh leptospira pha miễn dịch 3. VIII.Các biện pháp chung . Bệnh nhân có hội chứng Weil cần ñược truyền máu và ti có suy hô hấp. . Các xét nghiệm giúp chẩn ñoán xác ñịnh bệnh leptospira 4. Câu hỏi ôn tập 1.. 105 Chƣơng 3. heo.BsCK1 Nguyễn Lô 1. chỉ kìm mất hiệu quả do nhiều nguyên nhân khác nhau. thân nhân và những người có nguy cơ nhiễm HIV về ñường lâ 2. . Theo dõi và săn sóc có hiệu quả người nhiễm HIV trong mỗi giai ñọan Nội dung I. PH NG BỆNH 1. Điều trị nguyên nhân Xoắn khuẩn nhậy cảm với hầu hết các kháng sinh thông thường. như hệ thần kinh trung ương.1. Trường hợp bệnh nhẹ có thể dùng Tetra cyclin. 2.Diệt chuột và các lòai gậm nhấm. Điều trị triệu chứng Cần tái lập cân bằng nước và ñiện giải. trong vòng 5 ngày kể từ khi phát bệnh. Đến nay. ủng bảo hộ khi phải làm việc trong môi trường có nhiều xoắn khuẩn như kha g. Hiệu lực bảo vệ xuất hiện sau lần tiêm thứ ba (mỗi lần các nhau 15 ngày. II.Trường hợp mới nhiễm có thể dùng Doxycyclin. làm cơ thể mất dần khả năn hãm ñược tiến triển của bệnh.

các ñại thực bào. gồm các glycoprotein 120 và glycoprotein 41. tế bào cell) ở hệ thần kinh.000 Châu Âu : 1. thậm chí có hy vọng biến nhiễm HIV thành một bện iá thành quá ñắt. tìm ñược HIV2. không có thụ thể CCR5.000 nguời nhiễm HIV (tỷ lệ 1/200 dân số). Chúng bị diệt bởi nhiệt ñộ > 56 ñộ C. hay có sai sót so với nguyên bản ban ñầu. hông hòan chỉnh. dịch tễ và miễn dịch. hơi nước nóng. dẫn ñến nhiễm trù Bản thân virus HIV cũng có thể tấn công một số cơ quan có nhiều tế bào mang receptor CD4 như biến chứng thần kinh quan trọng. nhờ vào chức năng trình diện kháng nguyên của các ñại thực bào thích hợp. Thuốc kháng HIV ñầu tiên (AZT) ñược thử nghiệm ( iếp theo các nhóm thuốc kháng HIV khác lần lượt phát hiện. Kể từ 1995. Hải phòng. Nghệ an. với acid nhân là RNA. Các tỉnh và thành phố có số lượn HCM. bệnh nhanh chóng lan truyền khắp thế giới th túy và mãi dâm. Hai coreceptor nổi tiếng của HIV là những thụ thể của ch trúc dạng –CCR5. số người nhiễm mới ở các nước phát triển như Tây Âu và Bắc Mỹ ngày càng giảm.400. DỊCH TỄ HỌC Từ những phát hiện ñầu tiên năm 1981 tại Hoa kỳ.000 Châu c : 32. tro Vùng biển Caribe và châu Phi vùng hạ sa mạc Sahara vẫn còn giữ ở mức ñộ cao.Năm 1983. Quảng ninh. 880. Một nhóm men quan trọng của virus là các men tiêu proteine (các protease). của Walter Reed (1986).000. liệu pháp kết hợp 3 th uả trong việc chận ñứng tiến triển của bệnh. viết tắt là RT). nhưng hiện nay có nguy cơ tăng nhanh hơn các c Trên lâm sàng. Sau ñó. nên m IV. Đồng tháp. nhiều phương thức ñể cố gắng hệ thống hóa biểu hiện hết sức ña dạng của căn bệ (1985). Đống nai.000 Bắc Phi và Trung Đông : 480. 000.Từ ñó lan ñến cho người hôn phối và trẻ em ra ñời từ những người mẹ HIV (+). có khả năng là nhóm CD4 và các coreceptor khác. nước Javel. ñặ cuối thập niên 1980. ñiều nầy giải thích những trường hợp nhiễm HIV tiễn triển kéo dài ñến 15-16 năm. Các virus tương tự (như SIV). lần lượt ra ñời ñể giúp cho các nhà lâm sàng.000. của WHO rồi của CDC cải tiến (1993) với những uyết ñiểm riêng. báo cáo của Ủy ban phòng chống HIV/AIDS quốc gia ước tính ñến cuối 2007 có khoảng 400. Ức chế ñược nhóm men nầy sẽ ức chế ñược sự nhân lên Virus HIV không có khả năng tồn tại lâu ở ngọai cảnh. tử Phân bố theo ñịa lý như sau Châu Mỹ : 3. TÁC NHÂN GÂY BỆNH và SINH L BỆNH ĐẠI CƢƠNG Virus HIV hiện nay ñược phát hiện có 2 lọai HIV1 và HIV2.000 Châu Á : chủ yếu ở Nam Á và ĐNA : 7. Các men nầy giúp c irus vừa ñược tổng hợp.000 trong ñó ñông Âu 1. Vũng tàu. Điều nầy. tác dụng phụ và sự xuất hiện virus kháng thuốc khi dùng lâu dài làm cho hiệ hiều hạn chế. lan ñến châu Á muộn hơn. chúng có khả năng tổng hợp thành D RNA nhờ vào một men ñặc biệt gọi là men sao mã ngược (reverse transcriptase. Tế bào T CD4+ là tế bào quan trọng trong ñiều hòa miễn dịch của cả hai hệ miễn dịch thể dịch giảm dần số lượng T CD4+ làm cơ thể mất khả năng miễn dịch với ngọai cảnh. ñặc biệt tế bào T CD4+. M nhưng ñường nầy ngày càng hạn chế do những biện pháp phát hiện HIV trước khi cho máu ngày cà Báo cáo của WHO vào 31/12/2007: Uớc tính toàn thế giới có khoảng 65 triệu người nhiễm HIV. v thường như dung dịch cloramin. Chúng tấn công các tế bào có mang có ái tính với chemokin như các tế bào lympho T giúp ñỡ (ñược gọi là các tế bào CD4+). 107 Tuy nhiên. Bệnh ñược nhanh chóng lan truyền và phát hiện lần lượt trên thế giới một cách nhanh chóng. các tế bào mono và các tế bào lympho ở vùng mầm của h Chúng ẩn trong các hạch bạch huyết ở giai ñọan ñầu.3 triệu Châu Phi vùng hạ sa mac Sahara : 25. An giang. có thể gây b ¡ © . III. IV. da trắng). Hà nội. Virus ñược bọc bởi một lớp vỏ ngòai. Cần t Nguồn lây : Hiện nay HIV chỉ có vật chủ là người. khác nhau khá nhiều về một số kháng gây bệnh và diễn tiến lâm sàng không khác nhau lắm. nhóm lại thành những virus hòan chỉnh và phá vỡ tế bào vật chủ ñể phó tiếp tục tấn công các tế bào ñích khác. Luc Montagnier (Pháp) phân lập ñược HIV 1. Một số người (thường thuộc chủng tộc Cacause. khả năng thay ñổi kháng nguyên thường xuy g tìm cách diệt chúng. năm sau 1984. thống nh Về ñiều trị. xâm nhập và phá hủy tế bào nầy. giúp cho virus thay ñổi iến chủng khác nhau. Tuy nhiên trong cơ thể người nhiễm. của CDC (1987). giúp cho virus thóat khỏi sự tìm diệt của hệ miễn dịch. Ở Việt Nam. virus khó bị tiêu diệt. Nhiễm HIV2 có tiến triển ñến giai ñọan AI 106 Cả hai lọai ñều là những Retrovirus. cũng có những tiến bộ vượt bậc. một có cấu trúc –CXCR4.

các xét nghiệm nầy chưa phổ biến. bệnh nhân có một số biểu hiện lâm sàng của nhiễm virus chung chung như sốt. Hệ miễn dị vệ cơ thể. Nồng ñộ nầy thay ñổi tùy theo giai ñọan của bệnh như mồ hôi. Giai ñọan tiềm ẩn Sau thời kỳ sơ nhiễm. Đường lây truyền: Hiện nay. Chỉ ph sản phẩm của HIV (gp 20.. Giai ñọan tiền AIDS (Trước ñây gọi là giai ñọan có biểu hiện các phức hợp liên quan ñến AI Giai ñọan nầy.có mật ñộ virus thấp. cơ thể bắt ñầu tạo kháng thể tìm diệt HIV. Ở nước ta. Trong giai ñọan nầy. sang chấn khi giao hợp.Đường máu: Máu. Zona nhiều vùng trên cơ thể. ñái ñư xoang miệng. Chỉ lây khi có cơ hội tiêp niêm mạc ñã bị xây xát. Nồng ñộ virus trong máu tăng dần theo thời gian (do ñó khả n lượng T4 ở giai ñọan nầy vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Trong giai ñọan nầy. Chúng thay ñổi kháng nguyên và ở trong các ñại thự tế bào gây ñộc và tế bào giết. ñàm. lượng tế bào T4 không còn có biểu hiện suy giảm miễn dịch. ña khi biểu hiện viêm phổi. Cuối giai ñọan sơ nhiễm. CÁC GIAI ĐOẠN NHIỄM HIV 1. Biểu ñồ 1: Diễn biến số tế bào T CD4+ và nồng ñộ HIV ở ngƣời nhiễm HIV 2. nhưng không triệt tiêu hẳn vì không thể sổ. kể cả cá h ở khỉ tương tự nhiễm HIV ở người và là mô hình tốt ñể nghiên cứu HIV ở người. rối lọan tiêu hóa.Ðường tình dục: Là con ñường lây truyền khá phổ biến và khó ngăn cản do thiếu hiếu biết. mật ñộ virus rất cao. và kháng thể kháng HIV bắt ñầu xuấ tiếp virus có thể âm tính do lượng virus quá thấp hay do virus ẩn trong các hạch bạch huyết. là những ñường lây cần lưu ý. lượng virus trong máu giảm xuống. Trên lâm sàng bệnh nhân thường mắc các nhiễm trùng cơ hội. kháng thể vẫn 108 chưa dương tính. ung thư. một số bệnh ác tính có Kaposi). ñáp ứng kém với ñiều trị. ña số lây qua các dịch nầy là tai nạn nghề nghiệp của ngành y t Trong thực tế. Những biể thời gian tiến ñến AIDS. Các bệnh cơ hội 109 thường khó chữa. Trong giai ñọan nầy. Phụ nữ có thể lọan sản hay K cổ tử cung tại . càng nhanh tiến ñến giai ñọan cuối. lây truyền qua ñường máu chủ yếu xẩy ra ở những người nghiện chích ma túy dùn từ truyền máu hay các chế phẩm của máu ngày càng ít. Đến nay chưa có bằng chứng lây qua các côn trùn . Mật ñộ virus lúc nầy trong máu thấp. bệnh nhân thường có các biểu hiện lâm sàng với những hội chứng gợi ý ñến nhiễm cân 10% trọng lượng cơ thể MÀ KHÔNG T M ĐƯỢC L DO nào khác (lao. có bệnh hoa liễu kh m thường gây nhiễm cho nữ nhiều hơn. nước bọt.bệnh cho người. các xét nghiệm tìm kháng thể ñều âm tính vì cơ thể chưa sản xuất.. huyết tương. nước tiểu. mức ñộ lây tùy thuộc vào nồng ñộ virus.Lây từ mẹ qua con: có thể lây trong giai ñọan thai kỳ.). Biểu hiện càng nặng. Số lượng tế bào T Giai ñọan nầy. Giai ñọan AIDS Theo quy ñịnh của CDC. tái phát nhiều lần là một bệnh hay gặp ở giai ñọan nầy. Giai ñọan âm tính giả nầy gọi là giai ñọan cửa sổ. và dễ kháng thuốc. Nhưng trừ quan hệ tình dục. ở âm ñạo. nên rất dễ lây nhiễm. V. các dịch cơ thể người nhiễm HIV ñưa trực tiếp vào máu hay qua iên. phân. Giai ñọan nầy có thể phát hiện hể. Trung bình 10 năm).. Ngược lại. trong thời gian chu sinh và trong khi cho con bú dù rằng mật ñộ virus trong sữa mẹ thấp. virus t erminative zone) của các hạch bạch huyết. nhưng nguy hiểm vì người inh họat bình thường trong xã hội.. tiếp tục họat ñộng tình dục nên làm tăng khả năng truyền b Bên trong cơ thể virus tiếp tục sinh sản và hủy họai dần tế bào T4. gp40. Giai ñọa mm3. mọi trường hợp có T4 < 200/mm3 ñều xếp vào giai ñọan AIDS. hiện ñang xử dụng ở nước ta.. dịch khớp. thậm chí những triệu chứng thần kinh. Nếu chữa khỏi thường hay tái phát.). dụng cụ cắt m nh trùng kỹ. HIV lây qua ba ñường : . N uy cơ lớn hơn khi giao hợp qua ñường trực tràng. ñòi hỏi phải uống thuố ¡   . Giai ñọan sơ nhiễm Giai ñọan nầy tính từ lúc virus HIV xâm nhập vào ñến lúc cơ thể có kháng thể chống lại HIV ( -6 tuần. Các xây xát qua da và niêm mạc do dùng chung những dụng cụ như dao cạo râu. . cường giáp. Dịch sinh dục và các dịch kín trong cơ thể (dịch não tủy. dài nhất có thể ñến 16 năm. Sau một giai ñọan khá dà nh nhất là 3 năm. 3.Các bệnh nầy g phân lọai của CDC 1993. HIV1 và HIV2 cũng không gây bệnh cho các ñộng vật khác. 4. Một số có các biến chứng do chính virus HIV gây ra (viêm não do HIV.

Nó tùy thuộc vào g bệnh nhân sống.7. Ngược lại. khái niệm nầy hiện nay ñược mở rộng gồm cả những bệnh nhiễm trùng ở những bệnh nh chúng cũng có thể gây bệnh ở ngừơi bình thường như lao.3. Tuy nhiên vẫn không chắc chắn 100%. Nhiễm Toxoplasma Là một bệnh có thể phòng ñược bằng cách khuyên bệnh nhân không tiếp xúc với mèo và phân mèo. Khi bệnh nhân có TCD4+ < 200/ ngày ñể dự phòng. Do ñó phải xét nghiệm lại trong những năm sau từ 18 tháng tuổi trở lên. Chẩn ñoán nhiễm HIV Do tính chất quan trọng về tính trầm trọng (không chữa ñược. không ñáp ứng với các kháng sinh phổ rộng và các thuốc kháng Có thể ñây là do nhiễm P. Nấm Candida Hay xuất hiện ở xoang miệng và âm ñạo. Ngược lại. . ở trẻ < 1 tuổi. dù có ñáp ứng với Fluoroqu onidazole. Ở Thái Lan ñ chưa có công bố chính thức. CHẨN ĐOÁN 1. 2.1. ñáp ứng chậm với kháng sinh ñặc hiệu. Những ng .6. và ngày càng ñược bổ sung thêm. Lao Lao là bệnh cơ hội hàng ñầu ở người nhiễm HIV nước ta. vẫn không kết luận ñược chá yền qua. jeroveci. Vì thế. Cần cho xét nghiệm dịch não tủy (nh với Amphotericine B hay Fluconazole. 110 2. Nhưng do không còn họat ñộng ñược nên nguy cơ l cho bạn cùng tiêm chích hay do tai nạn nghề nghiệp y tế. Chỉ ñịnh và kết quả xét nghiệm còn tùy giai ñoạn của bệnh 1. nhưng ñộ ñặc hiệu cao. Trong bối cảnh ở nước ta. VII. N hông nhiễm.1 Xét nghiệm phát hiện kháng thể Là các xét nghiệm ñang ñược xử dụng phổ biến ở nước ta. Phản ứng nầy có ñộ nhạy ca o với các thế hệ XN sau.thậm chí gây nhiễm nấm huyết. Một s K cổ tử cung xâm lấn. Trên cơ thể bình thường các tác nhân gây bệnh thường bị hệ miễn dịch cơ thể Tuy nhiên. sau 3 tháng không có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm nào khác. Uống thường cho kết quả chậm hơ phải uống thuốc phòng (Fluconazole suốt ñời cùng với thuốc kháng HIV. nhưng ñã phát hiện nhiều trường hợp ở cả ba miền. Ở nước ta báo cáo chính thức chỉ có 5 trườ nhiều trường hợp viêm phổi kẽ. người nhiễm HIV thường có những biểu hiện nhiễm trùng cơ hội. Có ba lọai xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HIV ñang dùng ở nước ta: Test Serodia : ñộ nhạy thấp. người Serodia ( Test ELISA : phát hiện một lọai kháng thể tùy theo kit chọn trước. ở nươc ta chưa thấy báo cá chưa có phương tiện ñể khẳng ñịnh. Đây là một bệnh phòng ñược. Điều trị khó khăn với thuốc kháng nấm. Tử vo nazol tiêm TM 400mg/ngày khi có nhiễm nấm huyết hay nội tạng. Một số bệnh cơ hội hay gặp ở Việt Nam Danh sách bệnh cơ hội trong AIDS rất nhiều. Pyrimethamine. Lao làm tiến triển HIV nhanh hơn ñến g ao dễ lan tỏa tòan thân.h nhiễm trùng cùng lúc cho nên rất khó ñiều trị và bệnh nhân thường tử vong . bệnh thường tái phát nhiều lần với khoảng cách rất gần. Tuy nhiên khi tình trạng miễn dịch giảm.. nếu xét nghiệm dương tính. Điều trị rấ 2. cần xác ñịnh thêm bằng các xét nghiệm khác trước khi khẳng ñịnh. Các xét nghiệm nầy không phát hiện ñư yên bệnh nhân xét nghiệm lần 2. Chúng tôi chỉ kể ñến một số bệnh hay gặp ở nước ta.4.. nấm lan ñến t y lan vào nhu mô phổi . Chỉ có giá trị sàng lọc ban ñầu. Viêm phổi do P. dù rất phổ biến ở các nước. Viêm màng não do nấm Crytococcus neoformant Cần cảnh giác khi bệnh nhân HIV(+) có hội chứng màng não. Có trường hợp chỉ ñáp ứng 2. có nguồn gốc từ chuột ñồng (Bambou Rat). VI. tái phát nhiều lần. Với các vi khuẩn thông thường. Định nghĩa NTCH là những bệnh chỉ xẩy ra trên những cơ ñịa suy giảm miễn dịch (leucemie.2. Nhiễm nấm Penicillum marnerffei Lọai nấm nầy chỉ phổ biến ở Đông nam Á. 2. Điều thường tiến triển nhanh chóng. Thường có biểu iện dễ lầm với u nhầy lây (Molluscum contagium). ở ñây chỉ ñề cập ñến nhiễm trùng cơ hội. chắc chắn tử vong) cho cá nhân c h hưởng rất lớn ñến ñời sống bệnh nhân về mặt thể chất cũng như tâm lý. ảnh hưởng ñến uy tín khi kết luận một người nhiễm HIV. 2. NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI (NTCH) 1. khó ñiều trị và làm xuất hiện các chủng kháng thuốc nhiều hơn. 2. Giai ñọan nầy mật ñộ virus trong máu rất cao. jeroveci (trước ñây gọi là Pneumocystis carinii ) Là bệnh cơ hội phổ biến ở các nước Châu Âu và Mỹ. dùng thuốc ức c giai ñọan AIDS).. Nhưng u Kaposi. lan ñến các nội tạng khác.5 Tiêu chảy Do rất nhiều nguyên nhân. mẹ HIV (+). 2. viêm phổi vi khuẫn thông thường.

trong phạm vi bài nầy. Các xếp loại của Tổ chức Y tế Thế giới dễ dàng cho các nước nghèo. qua các phản ứng bì. Do ñó lọai trừ ñược phản ứng dương tính giả. người ta thường chẩn ñoán giai ñoạn nhiễm HIV dựa vào một trong những Nổi tiếng nhất là cách xếp loại của CDC 1993 dành cho người lớn nhiễm HIV Số tế bào T CD4+ /mm3 hay tỷ % A > 500 (>29%) B1 200 . Cách chia của WHO chỉ có 4 giai ñoạn. còn dùng ñể rus (ño nồng ñộ virus trong máu). Phương pháp nầy phát hiện một loạt nhiều kháng thể ñặc hiệu chống nhiều lọai kháng n . vẫn không chuyển n Phương pháp xếp loại nầy có ưu ñiểm dễ theo dõi. Tuy nhiên do . CHĂM S C VÀ ĐIỀU TRỊ NGƢỜI NHIỄM HIV Do có quá nhiều vấn ñề. 1. Các kỹ thuật tìm các protein virus như p24 (Hiện nay test ELISA thế hệ 4 vừa cho phép phát hi hát hiện KN p24) có tính ñặc hiệu. do các ñặc thù riêng. Đối với trẻ em. Do khuôn khổ cụ thể các triệu chứng và bệnh ñược xếp vào các nhóm.499 (14-28%) B2 < 200 ( <14%) B3 C2 A3 C3 B A1 C1 A2 C Bảng 9: Cách xếp loại của CDC 1993 Những bệnh nhân thuộc vào nhóm C và/hay có chỉ số 3 ñược xếp vào giai ñoạn AIDS. nhiều phương pháp xếp loại ñược ñề nghị phù hợp hơn với lâm sàng và dịch t Trên thực tế lâm sàng. Phân lập virus HIV : chính xác và có thể khảo sát ñược nhiều ñặc tính của virus.Blot. thuận tiện cho dịch tễ học các nhà lâm sàng quyết ñịnh dùng thuốc kháng HIV hay cho thuốc phòng một số bệnh cơ hội. nhưng trên thực tế lâm sàng. Tuy nhiên tiêu chuẩn ñếm số tế bào T CD4+ khó thực hiện ở ña số các nước nghèo (như Việt CD4+ qua số lượng tế bào lympho ngoại vi. ñược có một bảng xếp loại khác của CDC 1993. tiên lượng và dễ cân nhắc xử dụng thuốc khán hội. hiện nay chỉ xử dụng ở các trung tâm nghiên cứu quốc gia. Chúng tôi k o WHO ở ñây vì khuôn khổ bài học .Test Western . dù sau ñó có cải thiện lâm sàng. 1. trong ñó không xử dụng mức ñộ sinh họat của bệnh nhân trong ngày. chưa áp dụng ñại trà. Người ñọc có thể tìm ñọc dễ dàng trong rất nhiều tài liệu liên quan ñến phân loại giai ñoạn nhiễm HIV trên các sách Y học và trên các trang Web liên quan ñế Những bệnh nhân ñã xếp vào nhóm thấp hơn. Nguyên tắc : 1. ñược ứng dụng ở một số nơi nh hận rộng rãi Vì thế. Tuy nhiên do xét nghiệm Western-blot rất ñắt tiền. Nhưng chưa t 2. biểu hiện và ña dạng. Ngòai ra. cho phép phát hiện ngay cả trong giai ñọan sơ nhiễm. chúng tôi chỉ nêu lên một số nguyên 112 tắc chung. Xác suất dương tính giả khi xét nghiệm 2 lần với 2 lọai kh sức thấp nên hiếm khi gặp sai lầm trong thực tế. Có thể tha VIII.2. Các phương 111 pháp nầy ñặc hiệu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) giới thiệu một cách xếp loại khác.Blot : Kết luận chỉ chắc chắn 100% khi người bệnh có xét nghiệm HIV (+) với ph .1. không thể xử dụng ñại trà mà số người nhiễ ay ngành Y tế quy ñịnh : Vẫn xem như là (+) những trường hợp ELISA (+) 2 lần với 2 lọai kit k kháng thể kháng HIV khác nhau ). phát hiện trẻ sơ sinh có nhiễm HIV hay không. Chi tiết xin tham khảo những tài liệu liên quan. nhưng không hằng ñịnh. Xét nghiệm tìm trực tiếp virus hay các sản phẩm virus Người ta có thể phát hiện trực tiếp sự hiện diện của virus trong máu hay dịch cơ thể bằng phư hương pháp dùng gen mồi thăm dò. Do ñó.Chăm sóc tòan diện : ¤ . Chẩn ñoán giai ñoạn của bệnh Mặc dầu tiến triển về mặt sinh lý bệnh có 4 giai ñoạn.

Chỉ ñịnh Do những kết quả làm giảm nồng ñộ virus ñáng kể. dịch của bệnh nhân. Lopinavir) Có thể thay ñổi như sau : . Gồm : Indinavir (Crixivan).Vấn ñề tiêm vắc xanh phế cầu. phối hợp 3 thuố hậm chí không còn cảnh giác với căn bệnh. Abacavir. Ritonavir (Norvir).2.. 2. Nếu có các biểu hiện trầm cảm nguy hiểm.5. Amprenavir (Ageneras e).Thuốc kháng virus HIV Đến nay có 2 nhóm 2. tôn trọng những niềm tin và cầu nguyện của họ ngay cả khi ñang ở Bệnh viện. 1.3. tránh khủng hoảng tâm lý vào lúc phát hiện nhiễm HIV. Stavudine (d4T). Về thể chất Khám sức khỏe ñịnh kỳ cho bệnh nhân và bất kỳ lúc nào có bệnh. Tránh tìn không ñủ liều. chăn màn có dính máu. Chăm sóc xã hội Tạo ñiều kiện cho bệnh nhân ổn ñịnh cuộc sống. người ñã gây ñau khổ cho họ… Tùy theo tôn giáo của bệnh nhân (hay không theo tôn giáo nào). có thể hội chẩn thêm với chuyên khoa tâm thần ñể hổ Khi tạm ổn ñịnh về tâm lý giai ñoạn ñầu.. Didanosine (ddI). Efavirenz..Các thuốc tương tranh có cấu trúc nucleoside : Gồm AZT (Zidovudine).2. Các thuốc ức chế men sao chép ngược RT: gồm có .DdI + 3TC + Saquinavir. biết cách phòng hộ cho cá nhân khi p uối (xử lý bệnh phẩm. Giải thích cho thân nhân và nhữn hiễm HIV ñể ñối xử hợp lý với bệnh nhân. Saquinavir HGC (In virase). chăm só xã hội và phòng bệnh. . (Xin tham khảo thêm về kỹ thuật tư vấn). carinii. Abacavir (ABC). người giám hộ và tổ chức mạng lưới cấp thuốc cho bệnh nhân. Động viên bệ không bị lây nhiễm. 1. Một số phác ñồ phối hợp 3 thuốc kháng HIV . Nelfinavir (viracept). các thuốc kháng nấm phòng một số bệnh về nấm.AZT + 3TC + Nelfinavir . nhưng không diệt ñược virus. tạo ñiều kiện cho bệnh nhân gặ yêu cầu. Zalcitabine (ddC). 2.). ngoại trừ quan hệ tình do vô tình (dùng chung dao cạo râu.4. Delavirdine. không xa lánh. ñịa ngục khôn yện thì làm thế nào ?”… Chăm sóc tâm linh giúp người bệnh chấp nhận một cách an bình những ñau ñớn về tinh thần và th giúp họ tha thứ hay bình tâm với người thân.Các thuốc không có cấu trúc nucleoside: Nevirapine. Cũng không truyền giáo theo tôn giáo mình ñang theo cho bệnh nhân. ban ñầu và nhất là lúc sắp tử vong. nhưng kh i phạm nội quy ñiều trị. tình trạng virus (nếu có ñiều kiệ dùng. Saquinavir SGC (Fortovase). Giữ bí mật cá nhân cho bệnh nhân. Mục ñích theo dõi gồm có : phá dịch của bệnh nhân (lý tưởng là ñếm số lượng tế bào TCD4+). ABT 378/r (Lopinavir/r : Kaletra). dùng lâu dài ñem ñến nhiề . H. Lamivudine (3TC).. chú ý phòng lây l trường hợp nhiễm lao phổi không nhiễm HIV khác 2. Chăm sóc tâm lý Bệnh nhân phải ñược tư vấn. Chăm sóc tâm linh Đứng trước bệnh không chữa ñược và dễ bị kỳ thị. Không phân b lợi chính ñáng theo quy ñịnh của pháp luật mà người nhiễm có thể bị tước ñoạt do kỳ thị (quyề 113 1. Các thuốc nhóm nầy dễ bị ñề kháng nên không bao giờ ñược dùng một mình. Phòng bệnh : Người săn sóc và thân nhân có thể sinh hoạt với bệnh nhân bình thường.d4T + ddI + Ritonavir . bàn chải ñánh răng). áo quần. Nhiều tác dụng phụ.d4T + 3TC + Efavirenz ( hayNevirapine.. cách ly không cần thiết. Toxoplasma. cần giúp bệnh nhân vượt qua các kỳ thị và phân biệt cụôc sống tự tin và hữu ích hơn.). cúm. 1.AZT + ddI + Indinavir .Hiện nay chăm sóc toàn diện người nhiễm HIV bao gồm các lãnh vực : chăm sóc thể chất.2. bệnh nhâ hay không tự giác) như “ Chết là gì? Sau khi chết ta ñi về ñâu? Có thiên ñường. Các thuốc ức chế men protease : ức chế giai ñọan trưởng thành của virus.. cho bệnh nhân HIV ở nước ta chưa ñược bàn ñến. influenza.1. Khi bệnh nhân sắp rơi vào giai ñọan AIDS. tự ý ngưng thuốc vì không ích lợi gì cho bệnh nhân mà còn có thể chọn lọc ra hụ của các thuốc xử dụng cho bệnh nhân ñể có thể ñiều trị kịp thời 1.6. Tránh các p tự tử) hay xã hội (trả thù bằng cách cố ý gây lây nhiễm cho người khác). Nếu có chỉ ñịnh d chặt chẽ với bệnh nhân. Tuy nhiên. có thể xử dụng thuốc phòng một số bệnh cơ hội P. trong thực tế.AZT + ddC + Amprenavir .

áo choàng kín. Bệnh nhân không triệu chứng. 6 tháng ñể theo dõi sự chuyển ñổi huyết thanh nếu có.rọng và hiện tượng kháng thuốc.000 thì tùy quyết ñịnh thầy thuốc. Không vất bỏ bừa bãi c nhân sau dùng xong. bàn chải ñánh răng ñặc biệt bơm và kim tiêm. cloramin T hay hấp hơi nước 100 ñộ/20 phút. tiếp xúc miệng-sinh dục không an tòan vì có thể bị xâ mà không biết. không xử dụng chung bơm. ủng. Bệnh nhân không có triệu chứng nhưng số lượng T CD4+ < 350/mm3. không nên xử dụng phản ứng bì tuberculine ñể phòng nhiễm lao cho nhữn 4.) Nếu có ñiều kiện. cần man rang. tăng cường bài trừ ma túy.000 copies/mm3. Hạ an tòan cho những người hành nghề mãi dâm và khách hàng dùng bao cao su. 115 Bài 19. 3. Trường hợp nhân viên y tế. xin xem chi tiết ở bài HIV và s sản. Không quan hệ tình dục với người không biết có nhiễm HIV hay không. 350 < T4 < 500/mm3 nhưng nồng ñộ RNA HIV > 30. Truyền máu từ người khác không rõ lai lịch. Về mặt cộng ñồng. có giai ñọan cửa sổ. không an tòan khi quá trình tình dục có những hành vi iếp xúc với dịch sinh dục người nhiễm). PH NG BỆNH Khi tiếp xúc với người bệnh. Phụ nữ nhiễm HIV không nên có thai. 3 tháng. Nếu có thai. Câu hỏi ôn tập 1. Tại sao ở việt Nam. Dụng cụ phải ñược ngâm cồn. 3. bao cao su chỉ a dục kiếu tự nhiên ( sinh dục-sinh dục). cạo râu. . không dùng chung những dụng cụ có khả năng gây tổn thương da hay g tay. 4.Ứng dụng các ñăc ñiểm phân bố HIV trong cơ thể người nhiễm ñể giải thích tại sao không cần cách ly người nhiễm ra khỏi cuộc sống gia ñình và cộng ñồng ? 2. Những bệnh nhân có triệu chứng ( giai ñọan B và C theo CDC 1993) 2. Các dụng cụ nội soi thường ñược diệt trùng bằng cách nào ñể khỏi lây truyền HIV? 3. Mẹ nhiễm HIV không nên nuôi con bằng sữa mẹ. có nhiều vù uy dinh dưỡng do thiếu sữa mẹ còn cao hơn nguy cơ nhiễm HIV thì vẫn phải cho con bú. Sau khi chấm dứt liệu trình. XN ngay nồng ñộ HIV nguồn nhiễm và ở người bị nạn. Ưu và khuyết ñiểm cho người nhiễm khi dùng thuốc kháng HIV. Không nghiện hút ma túy (rồi sẽ ñưa ñến giai ñọan chích ma túy). Sau ñó xử dụng thuốc khá lọai thuốc) trong vòng 1 114 tháng. những chỉ ñịnh sau ñây ñã ñược thống nhất : 1. kim Quyết tâm cai ma túy cho cá nhân. kính ñeo mắt. Điều trị phơi nhiễm (tai nạn nghề nghiệp) Những người có tiếp xúc với nguồn có nguy cơ nhiễm HIV (tai nạn nghề nghiệp của y tế. Mục tiêu ¥ . phải dùng thuốc kháng HIV ( AZT. nên chỉ ñịnh hiện nay có phần hạn chế hơn so với chỉ ñịnh ở n ung cho tất cả mọi người nhiễm HIV dù ở giai ñọan nào ñang có nhiều bàn cãi. tốt nhất là truyền máu tự thân. Bệnh nhân không triệu chứng. Nên nhớ. Thanh trùng ngay sau khi dùng. có quan tấn công bời dụng cụ có chứa máu hay dịch người nhiễm. T4 > 500 : Hiện nay có khuyến cáo không nên dùng. giúp ñỡ những người nghiện ma túy cai nghiện. nên xét nghiệm tìm kháng nguyên p24 sau 15 ngày rồi sau 1 tháng.). IX. khi thao tác có khả năng xâm nhập vào bệnh nhân nhiễm HIV. Trình bày các nguyên tắc chăm sóc toàn diện người nhiễm HIV 5. Vấn ñề phòng bệnh cho thai nhi khi mẹ nhiễm HIV. và chưa ngã ngũ. Tuy nhiên. Nếu RNA < 30. Các nhóm thuốc kháng HIV. nevirapine thai nhi. Ngoài ra cũng cần tư ñọan chờ ñợi kết quả (+) hay (-). Trong truyền máu. tùy bối cảnh xã hội.

+ Nhiễm HCV ở quần thể 4 . bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Viêm gan do virus A 1. s huyết xuất hiện 2 tuần trước hoàng ñảm và có thể tồn tại vài ngày sau hoàng ñảm (ngắn). Mô tả cách phòng và ñiều trị viêm gan virus cấp và mãn tính.Trong các virus gây bệnh trên. Mô tả ñược tiến triển lâm sàng của viêm gan do virus B. nước tiểu ít. . dịch tễ học. c hiễm HBV rất cao. Lâm sàng: Ủ bệnh 2. nếu mẹ có HBeAg (+) 96.nước uống nhiễm môi sinh.da. Virus viêm gan A (HAV) thuộc họ picornavirus. Xét nghiệm sinh học: . Trong viêm gan cấp.RNA) ở người cho máu (0. tổn thương tế bào gan. nhưng tăng transaminase (ñịnh hướn 1. 2. 1. Dịch tễ: người là vật chủ duy nhất. gây viêm. 4. Thêm 2 virus mới tìm thấy là G và TTV mà vai trò lâm sàng chưa rõ rệt. + Trong dân chúng bình thường không có bệnh gan mà HBsAg (+) 10-14%. E. + Nguy cơ lây chu sinh cho con rất cao (44. Nội dung I. ñau mỏi cơ khớp.1. trừ TTV. 116 Thể bênh cấp tính. Thể không hoàng ñảm thường gặp (90%): không vàng mắt . mà ta chưa có ñiều kiện xét nghiệm p ở người cho máu và các mẫu máu.9%. mất ngủ. ăn khó tiêu.Theo Viện y học lâm sàng nhiệt ñới Hà nội.ứ mật và tăng transaminase. D.da vàng. viêm gan virus B là vấn ñề nghiêm trọng vì: + Tỷ lệ mang thai có HBsAg (+) rất cao (12. tức hoặc ñau hạ sườn phải.49%. CÁC LOẠI VIÊM GAN VIRUS 1. bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiều lần.BỆNH VIÊM GAN VIRUS BsCK2.xã hội. Ngoài ra. thoái hóa tế bào gan . virus B.B.Các virus trên có thể gây viêm gan cấp. có thể lây cho người khác nếu ph + Kháng thể HCV ở người cho máu cũng rất cao (0. + Biểu hiện như hội chúng cúm: sốt.8 – 20. hiếm khi ngứa.Viêm gan do virus C cũng nghiêm trọng: + HCV hoạt ñộng (HCV . lâm sàng hiện người ta có 5 loại viêm gan do 5 virus A. hoặc truyền máu nhiều lần.8-16. cấu trúc RNA không vỏ. ñậm màu.Giai ñoạn tiền hoàng ñảm 1-3 tuần ñáng chú ý là: + Chán ăn. Khám lâm sàng khô và có khi lách to.vài yếu tố lâm sàng 3. có thể lây ñường máu (giai ñoạn virus huyết).1%). váng ñầu. buồn nôn. virus gây bệnh ái tính với gan. II. ở nước ta có mặt 6 loại virus nói trên. lây qua ñường tiêu hóa.3. ñiển hình gồm: . + Người mệt nhiều.Giai ñoạn hoàng ñảm: mắt . và C có thể gây viêm gan mãn tính. Phân biệt ñược các virus gây viêm gan về về câu trúc sinh học.7%).2. .4.Ths Phan Quận 1.Virus viêm gan G mới ñược phát hiện ở ta. 1. xuất hiện trong phân 2 tuần trước hoàng ñảm và tồn tại 7-10 ngày sau hoàng ñảm. ñiề máu. Lây cao nhất là 2 tuần trước khi biểu hiện lâm sàng. + Nổi mẫn. gây n nguyên phát (HCC: Hepato cellular carcirnoma).6 tuần. . .6%). do thức ăn . + Nếu cho máu ở thời ñiểm HCV hoạt ñộng thì nguy cơ rất lớn. + Đối tượng nguy cơ cao nhiễm HBV theo theo thứ tự: Tiêm chích ma túy. Xác ñịnh vai trò quan trọng của viêm gan virus ñối với sức khoẻ cộng ñồng. Trên cơ sở virus. dịch tễ. Anti . ĐẠI CƢƠNG .72%). .D (Delta) virus C.Một bệnh nhiễm có tính hệ thống. Rất cao ở ñối tượng tiêm chích ma túy (31-87%). kinh tế .HBs (+) 35-37%.Về gan: . người ñược truyền máu (test sàng l .

Trong capside có acid nhân. 2. cơ thể phản ứng với sự nhiễm virus. + Chẩn ñoán (giai ñoạn cấp tính) dựa vào IgM anti-HAV bằng phương pháp miễn dịch phóng xạ hoặ anti . và dưới sự ảnh hưởng các ñồng yếu tố (cofactor ) (ví dụ: chất ñộc.Virus qua các chất tiết chủ yếu qua sinh dục.Một số trường hợp rất hiếm: + Thể kéo dài: tồn tại dấu lâm sàng và sinh hóa nhiều tuần. ña số là bình thường.HBs. chúng tăng nhanh ñ lây bệnh. còn capside ñược hình thành do kết hợp 2 kháng nguyên ñặc hiệu HBeAg . + Vùng dịch lưu hành vừa (Địa Trung Hải. virus DNA. Miễn dị . thực phẩm…).3.HAV có giá trị chẩn ñoán dịch tễ. . 1. Chính quá trình kéo dài này. chừng 50% trường hợp không tìm thấy ñường vào.Lây mẹ sang con là nghiêm trọng: Nhiễm Virus trẻ sơ sinh có nguy cơ gây viêm gan mãn tính. ñột biến tế bào gan gây ra ung thư gan nguyên phát. 0. nếu bệnh rất nặng tỷ P giảm nhiều. nhân viên y tế nhất là người làm việc ở ñơn vị thận n . nhưng HBcAg chỉ có trong tế bào gan. hoặc mãn tính. . không gây viêm gan m + Thể ứ mật: triệu chứng như hoàng ñảm tắc mật cơ học. + Vùng dịch lưu hành cao (Trung quốc. cận sa mạc Sahara): hay gặp lây chu sinh tr 95% người có anti . trong 10-15 ngày. cho nên dễ lây qua tiêm truyền. tình dục và mẹ lây sang con trong kỳ chu sinh. kéo dài nh và tiến triển xơ gan. Virus viêm gan B (HBV): họ hepadnavirus.HBs.Virus huyết kéo dài.1. Trung Đông. 2 tỷ người nhiễm HBV. Tiến triển: . 3 . thương tổn tế bào gan cũng rất hoặc tiềm tàng toàn bộ. tiên lượng tốt. chủ yếu là kết hợp.1 triệu người chết/n hư hàng thứ 5. Bắc Mỹ.Virus hoàn chỉnh có vỏ bao quanh capside gọi là tiểu thể Dane.7% người mang HBsAg mãn tính. dấu nhiễm trùng ( + Thể tái phát: có thể xảy ra sau một tháng. Lâm sàng: Đa dạng. nhiều tháng. tiểu trong. Chủ yếu lây bệnh lúc chu sinh. 117 hoặc người có thai viêm gan mãn.một vỏ. . ña số là 60-120 ngày. Rồi tiếp tục giảm nhưng còn cao. thường nhiễm vir © . muối mật trong nước tiểu ( + Tỷ prothrombine. ña số tử vong. Tìm thấy HBsAg. mẹ trong 3 tháng cuối thai nghén hoặc trong kỳ sinh ñẻ.+Hội chứng tiêu tế bào: tăng transaminase 20-40 lần (thời kỳ tiền hoàng ñảm có gía trị chẩn ñ + Hội chứng ứ mật: tăng bilirubin. tiêm chích nhân tạo nhiều lần.Tốt. Đông Nam Á. + Phản ứng miễn dịch yếu nhưng cân bằng: nhiễm virus không triệu chứng và tiến triển khỏi bện + Phản ứng miễn dịch yếu và không cân bằng: tạo nên tình trạng dung nạp từng phần. ñây là sự thải loại mãn tính.Về virus: + Kháng thể kháng HAV IgM xuất hiện sớm khi có dấu hiệu lâm sàng ñầu tiên. . hoặc hoại tử cấp hoặc viêm gan mãn tồn tại.Khi Virus nhân lên & phát triển trong tế bào gan.2. Sắc tố mật. ñiều viêm gan virus. và 2 enzyme ñóng vai trò nhân lên và sự trưởng thành của Virus: và proteinkinase.0. . .1. 8-15% người mang HBsAg mãn tính. có capside . các dấu lâm sàng và si di chứng. tồn tại nhiều năm. nhưng nước bọt và sữa nồng ñộ virus thấp hơn. Đông Âu. tấn công. 1.5% người có anti .HBsAg có mặt ở lớp vỏ.). các nước thuộc Liên Xô 2 . các chế phẩm của máu. Dịch tễ: lây ñường tiêm truyền. lớp IgG xuất hiện muộn.Thời kỳ ủ bệnh 4-28 tuần. 2. sau thời gian bị bệnh sẽ diễn tiến khỏi bệnh hoàn toàn. gây xơ gan rồi . 350 triệu nhiễm virus mãn tính. c ): bệnh hiếm ở trẻ em. khi mẹ có HBeAg (+) nguy cơ l nguy cơ thấp hơn (25%) ở mẹ có HBeAg (. HBeAg trong máu. việc thải loại tế bào gan bị nhiễm tùy thuộc vào cơ chế miễn dịch lượng ñáp ứng miễn dịch này tuân thủ các yếu tố quyết ñịnh di truyền (ña dạng). + Thể tối cấp: rất hiếm 1/104. nhưng có khi ñến 180 ngày. . Nam Mỹ. c virus B nhân lên mạnh mẽ. quá cấp. . có 4 mối tươ + Phản ứng miễn dịch mạnh: phản ứng mạnh ñể thải loại virus lưu thông trong máu và trong các gan cấp tính.Toàn thế giới. tiêm chích ma túy. Nói chung. nhưng gan không lớn. máu. Phản ứng có thể quá nặn teo gan vàng cấp. kết hợp vi BsAg (+) kéo dài) và sự phá hủy âm thầm tổ chức gan. hoàng ñảm nhạt dần. . Trên thế giới hiện có 3 vùng dịch tễ: + Vùng dịch lưu hành thấp (Tây Âu. 2.5% người mang HBsAg mãn. nhiễm virus có thể cấp tính. phân ñậm màu.5.Viêm gan do virus B 2. + Hệ miễn dịch cơ thể không phản ứng: ñây là trạng thái người mang virus không triệu chứng.

tỷ lệ prothrombin < 50%. Tuy nhiên.Các chỉ ñiểm (markers) virus B khi xét nghiệm máu: + Virus B không thể nuôi cấy ñược. Anti .3 tháng sau khi HBsAg biến mất.sau: + Thể bệnh không triệu chứng (90%). . có khi tiến ñến viêm gan mãn tấn công và xơ gan. 2. chỉ tồn tại anti .HBe. 2-4 tuần trước khi tăng transami BsAg tồn tại 1. có thể khỏi bệnh sau 2 . kèm rối loạn ñông máu.Về gan: + Hiện tượng tiêu tế bào gan: tăng transaminase (ALAT. Anti . xuất h hôn mê. DNA polymerase trong huyết thanh (-). Anti .5. Sự xuất hiện anti . ñặc biệt hay gặp ở 50% ngư inh bị viêm gan.2 tháng.Thể bệnh này tử vong 80%. Các biểu hiện ngoài gan gặp trong viêm gan mãn tấn công và cũng gặp ở thể bệnh cấp .4. + Thể cấp tính nặng: ảnh hưởng gan nặng nề. HBV DNA. + Anti . + Như các Virus có vỏ khác.HBe IgM. ASAT) + Khi tỷ Prothrobin > 60% không có dấu hiệu suy tế bào gan. anti .HBc xuất hiện trong huyết thanh 1-2 tuần sau HBsAg xuất hiện. chỉ Anti . hoặc biểu hiện lâm sàng nhẹ. nếu không ñược ghép gan (dễ viêm gan tái phát di chứng.HBs ñều ñặn (4 – 6 tháng + Viêm gan B mãn: HBsAg (+) và tăng transaminase > 6 tháng. hội chứng tiêu tế bào gan rất rõ. tức hạ sườn p Transaminase tăng nhẹ (gấp 1. Anti . + Thể viêm teo gan tối cấp: Hiếm. là dấu hiệu sơ nhiễm. tỷ prothrombin 30%.Viêm gan cấp tính ñiển hình hoặc không triệu chứng: Tiến tiến lành tính. không rõ bệnh xuất hiện lúc nào. Tiến triển: . + Xét nghiệm về HBsAg và Anti-HBs. Các xét nghiệm sinh hóa kh iển bệnh ở gan. Xét nghiệm sinh học: . có 3 kháng HBs.HBs có tính bảo vệ (tạo miễn dịch bề sau nhiễm virus. chứng tỏ iển và nhân lên. mang HBsAg (+) > 6 th u viêm gan cấp thể không triệu chứng. thì viêm gan mãn ñược xác ñịnh khi anti . trong vài tuần transaminase trở về bình thường.HBe chưa phải là khỏi bệnh. transamin virus không nhân lên. tiếp ñến bệnh lý não gan xuất hiện ( rối loạn ý thức triển trong 2 tuần ñầu của thời kỳ hoàng ñảm.HBs tồn tại < 10 năm (nguyên tắc chung) sau khi khỏi viêm gan B. HBeAg. iệu chứng lâm sàng như thể thông thường. hoặc xét nghiệm transaminase.HBc lớp IgG Chẩn ñoán mắc viêm gan B mới ñây: tìm Anti . thì anti.HBc IgM. dẫn tới hoại tử cầu nối làm tách ra tổ chức thùy gan nhỏ. * Viêm gan mãn tấn công: 30% viêm gan mãn. . nhưng có khi tồn tại vài tuần sau khi transaminase trở 118 về bình thường. * Viêm gan mãn tồn tại: 40% những người mang HBsAg mãn tính.7 năm tiến triển tồn tại kéo dài). cuối cùng gây ** Lâm sàng: Triệu chứng viêm gan mãn thường nghèo nàn. HBeAg. DNA po ase huyết thanh (thực hiện ở phòng xét nghiệm ñặc biệt).HBc IgG (+). Tron anti . + Hoặc thể cấp có bệnh cảnh lâm sàng tương tự như viêm gan A. + HBsAg xuất hiện trong huyết thanh: 1-3 tháng sau lây bệnh. . hạ ñường máu.HBs xuất hiện thoáng qua rồi biến mất trong vài tháng. virus tồn tại trong tế bào gan.HBs xuất hiện. HBcAg và HBsAg có trong trong tổ chứ có trong huyết thanh. HBsAg biến mất. HBcAg. thể tái phát có thể tiến triển như viêm gan ñiển hình cấp tính. 1 . + Tiển triển của bệnh nói chung thường kéo dài nhiều tuần. sinh thiết thấy có tế bào viêm thâm nhập và hoại t và quanh khoảng cửa. tồn tại vài tháng. vi thể có thể cho thấy thấy tổn thương gan dạng xơ hóa không ñáng kể.5 .2 lần giới hạn trên bình thường). cho thâ và có miễn dịch. Anti . 2. Kháng thể kháng cơ trơn (-) hoặc (+) nhẹ. + Người mang HBsAg mãn tính không triệu chứng: 30% những người mang HBsAg mãn tính. mà là yếu tố tiên lượ Trong 80-90% trường hợp. Khi phát hiện HBsAg (+) tình cờ.HBs xuất hiện là dấu khỏi bệnh. HBeAg. Có khi. bệnh lý não gan.Các thể bệnh cấp tính khác: + Thể ứ mật kéo dài. có khi bệnh nhân than phiền mệt mỏi. HBeAg hoặc HBV DNA. người mang HBsAg có thể tái ho thiết gan. tiên lượng xấu g biến mất trước HBsAg.HBc. chỉ có 3 kháng nguyên: HBsAg. kèm theo hoàng ñảm. 1/103 của viêm gan B. nhân lên mạnh mẽ. hình ảnh sinh thiết gan thấy tế tế bào gan chỉ khu trú khoảng cửa và không lan tỏa. + HBeAg (+) trong huyết thanh chứng tỏ virus ñang hoạt ñộng. ngay từ những ngày ñầu của bệnh. trong tế bào gan. Anti-HBc huyết thanh (thực hiện thường qui).Các thể mãn tính: Gặp 10% trường hợp.

3. Lây giống như HBV do tiêm chích ma t xúc quá mức thân thiết giữa các cá nhân. Lâm sàng: .Xơ gan sau viêm gan: Là biến chứng tiến triển của viêm gan B mãn tấn công. người ta thấy giảm nhạy cảm. kiểu gene C. uống rượu. nhưng xơ gan cũng có thể phát hiện nhiễ do xơ gan (tăng áp tĩnh mạch cửa. Một số ñiểm chú ý: ¡ . có mặt nhiều nơi trên thế giới. Trái lại. . Gây bệnh bằng cách cộng sinh với vỏ HBV có ái tính với tế bào gan. nồng ñộ virus cao trong HIV. suy tế bào gan) còn có từng ñợt tái hoạt ñộng viêm gan mãn tố nguy cơ gây tiến triển xơ gan ở người viêm gan mãn như: lớn tuổi. viêm cầu thận và viêm nút quanh ñộng mạch. transaminase tăng cao liên tục. tế bào gan bị nhiễm Ag và hoặc HBcAg chỉ ở trong tế bào gan. có thể xuất nguyên phát. 3. có thể xảy ra một viêm gan tái hoạt ñộng (virus nhân lên. Là giai ñoạn hình thành xơ hóa với xơ gan tối ña hể làm virus ngừng phát triển & nhân lên và chuyển ñổi huyết thanh mất HBeAg và anti .foetoprotein và siêu âm gan ñều ñặn (6 tháng/1lần).2. Virus D (HDV): 120 Là virus RNA không hoàn chỉnh. Dich tễ: Mô tả lần ñầu ở .HBe (+ rạng viêm gan biến mất (transaminase bình thường. Chủ yếu là u tế bào ñơn dòng lan tỏa trong gan. xử dụng vỏ của virus viêm gan B (HBsAg). ** Tiến triển viêm gan mãn: . (2) HBV NA (+) và tồn tại HBsAg (+) > 6 tháng: xác ñịnh viêm gan B mãn tính. Về lâm sàng. như sưng khớp. Bội nhiễm gây nhiều hậu qủa: + HDV giao thoa với sinh tổng hợp của HBV. Giai ñoạn này. Viêm gan virus delta 3. + HDV làm tăng sự nghiêm trọng các tổn thương gan. trong 80% trường hợp tiến triển qua viêm gan iêm gan B mãn 3. 3.Người viêm gan B mãn bội nhiễm HDV: virus D tìm thấy ñiều kiện thích hợp ở người viêm gan B lên nhiều và kéo dài. + Giai ñoạn hai: vài năm sau. trên sinh thiết gan có dấu hiệu viêm gan nhẹ. eAg (-)).1. cần biopsie. Cần thiết giám sát alpha . quan hệ tình dục bừa bãi. 119 ** Huyết thanh người viêm gan mãn: (1) HBsAg (+). . Đông Âu. . xét nghiệm sinh hóa bình thường tức là không còn tổn thương Trong trường hợp thích hợp hơn cũng thấy lúc ñầu HBeAg (+) rồi chuyển ñổi huyết thanh qua HB +). (3) HBeAg (+) kéo dài là tiên lượng xấu có nguy cơ viêm gan mãn tiến triển tới xơ gan (chú ý. xảy ra ở người có xơ gan trước.Hay gặp hơn. tăng n . IgG anti-HBc (+): xác ñịnh viêm gan mãn B mãn tính. vài vùng n chủ yếu người nghiện ma túy. bội nhiễm HDV gây ra viêm gan cấp. tăng transaminase.nhiễm ñồng thời 2 virus trên làm tăng ng n vàng cấp. anti-HBe (+). ).5%/năm. giám sát transaminase và các kháng nguyên chỉ ñiểm virus nhân lên là rất cần thiết: . chủ yếu Địa Trung hải. tương ứng ñáp ứng miễn dịch mạnh: tình trạng viêm gan tăng lên mẫu sinh thiết gan) và virus giảm hoạt ñộng. mà có thể phát hiện bằng sinh thiết gan và nhuộm miễ Nếu viêm gan mãn mà anti-HBc (+) và HBsAg (-). tổn thương tế . ñặc biệt nếu Anti-HBc (+) với nồn viêm gan B mãn tính thể ẩn. tiên lượng thường dè dặt do các biến chứng (những ñợt viêm gan tái phát. Trái lại. + Giai ñoạn ba: virus không nhân lên và không tiến triển viêm gan. tự nh ñộng) và nguy cơ do xơ gan và ung thư gan nguyên phát ñe dọa ñến cuộc sống trước mắt hoặc lâ Tiến triển của viêm gan mãn có 3 giai ñoạn: + Giai ñoạn ñầu: Virus nhân lên & phát triển mạnh mẽ (HBV DNA tăng trong huyết thanh).4. IgM anti-HBc (-). Ở vùng dịch tễ viêm gan B lưu hành cao (Phi châu) ñồng yếu tố gây ung thư thì tần suất ung thư gan rất lớn: 40-50% số bị nhiễm trong số nhiễm thư gan. HBsAg (+) rồi chuyển ñổi huyết thanh qua HBsAg (-) và anti-HBs (+). Nhưng HBsAg (-) vẫn chưa thể loại trừ chẩn ñoán (do ñột biến ñào thoát).thông thường.Nhiễm ñồng thời virus D và HBV: phần lớn trường hợp có triệu chứng như viêm gan B thông thư không tăng nguy cơ tiến tới viêm gan B mãn.Diễn tiến khỏi bệnh với chuyển ñổi huyết thanh tự nhiên 3% . 3. hoặc biến mất các chỉ huyết thanh và tế bào gan chứng cớ về sự nhân lên của HBV (HBV DNA).Ung thư gan nguyên phát: Nói chung. không còn hoại tử và viêm trong gan).

3. + Phạm vi lâm sàng: Viêm gan cấp ở quần thể người nguy cơ viêm gan D.4. 4.2.xơ gan. Không phân lập ñược virus mà chỉ tách ñược gene di tr ong huyết tương người bị nhiễm (HCV RNA). phải loại trừ nhiễm HBV và các nguyên nhân gây viêm gan mãn tính hiếm gặp khác. loại trừ Cytomegalovirus [IgM anti-CMV (-)]. 3.15% khỏi bệnh. Tìm HCV RNA trong huyết thanh bằng phương pháp khuếch ñại gene (PCR) ñể phân biệt người có ti trong máu và người viêm gan mãn tính không do HBV mà anti-HCV(-). chẩn ñoán viêm gan E cơ bản dựa trên sự lây và loại trừ các ng . virus có mặt trên thế giới với vùng lưu hành nặng là châu Phi và Đông Âu. Có thể phát hiện virus bằng PCR. Để xác ñịnh chẩn ñoán viêm gan C cấp.5. Phi châu. Transaminase bình thường > 6 tháng và PCR (-) là khỏi bệnh. Khi nhiễm HIV làm tăng nồng ñộ HCV trong máu sẽ tăng nguy cơ lây qua tình dục và chủ yế inh. bệnh hay gặp ở Á. . tăng tiến triển xơ gan và ung thư gan. Các nguy cơ ung thư gặp ở người lớn tuổi. Tiến triển: 121 Nhiễm HCV có 10 .Họ Flavivirus. cần loại trừ nhiễm HBV [HBsAg (-) và IgM anti-HBc (-)]. Viêm gan virus E (HEV) 5.3. Người khỏe mạnh có thể lây qua tình dục (+/-). xơ gan xuất hiện 20% trong thời gian 10 . các nguy cơ này còn tăng lên ở người > 45 tuổi 5. Âu châu có liên quan du lịch tới các vùng bệnh lưu hành. Lâm sàng: Nhiễm cấp thường có hoàng ñảm với thể bệnh ñiển hình. liên ). tiền sử không dùng thuốc gây ñộc gan.1.5% ung thư gan nguyên phát/năm.70% viêm gan mãn tính trong n và 3 . bệnh wilson. thường tăng transam hông cũng có sự dao ñộng transaminase so mức bình thường.5. bệnh không tiến triển mãn tính. ñường tình dục. uống HBV. + Bội nhiễm HDV ở người nhiễm HBV: dễ tiến tới viêm gan mãn tấn công . Trong số viêm gan tấn công. Dịch tễ: Lây qua máu 90%. thường gặp thể nặng chủ yếu ở phụ nữ có thai và nhất là 3 tháng cuối thai kỳ (tử vong > 10%). 4. Dựa vào test huyết thanh không phân biệt người mang Virus mãn h có miễn dịch sau mắc viêm gan C. cách lây chủ yếu qua máu. các trường hợp bệnh gặp ở Bắc Mỹ. 5. ñồng tính luyến ái. Chưa có test nti-HCV hoặc kháng nguyên HCV. . 5.HBc (-)].20 năm sau viêm gan. Viêm gan C mãn tính không triệu chứng với transamina thương gan tối thiểu (sinh thiết) 1525%. virus RNA. do thuốc. 4. HBsAg và IgM anti. viêm gan cấp tái phát. viêm gan cấp ở người ma mãn hoặc xơ gan ở nhóm người trẻ có nguy cơ viêm gan D. Tiến triển: Lành tính. 5-6 tháng sau nhiễm (trung bình 15 tuần sau viên gan). qua vật liệu dính máu và vô trùng kém. teo gan vàng (+) và tiến triển nhanh qua viêm gan mãn tấn công. + Phạm vi dịch tễ học: Người tiêm ma túy.Phát hiện năm 1995. Lâm sàng: Ủ bệnh 4-6 tuần. Để xác ñịnh viêm gan C mãn tính. Viêm gan virus C (HCV) 4. 20% người lành mang virus. 95% viêm gan C cấp không triệu chứng và không hoàng ñảm. 4. quan hệ tình dục bừa bãi.5.Những chỉ ñiểm huyết thanh một viêm gan D trên bệnh nhân mang HBsAg(+).2. Tác nhân: Virus E thuộc họ Calicivirus. 6. 5. cấu trúc gene RNA-có vỏ. loại trừ Epstein-Barr virus [IgM anti-VCA ()].1. 60 .Viêm gan tự miễn. loại trừ HAV [IgM anti-HAV(-)]. Huyết thanh: Anti-HCV xuất hiện muộn. nhưng có thể lây mẹ sang con.4. Tác nhân gây bệnh: Virus C thuộc họ Flavivirus. Dịch tễ Lây qua ñường tiêu hóa. 4. virus RNA. 5.HAV (-). số còn lại viêm gan mãn tính tấn công. HDV biểu hiện dưới 2 dạng: + Đồng nhiễm HBV/HDV: nguy cơ teo gan cấp 10-20 lần so với viêm gan B cấp. HEV ñược thải ra nhiều trong phân. Viêm gan virus G (HGV) . Sau giai ñoạn cấp tính 15-20% tiến a teo gan vàng cấp. Huyết thanh: Không có chỉ ñiểm huyết thanh. thường gặp người chích . Tiến triển: Nhiễm HBV.

12% ở Nhật và 36% ở Thái lan. vàng mắt .. Phát hiện A chuổi xoắn ñôi. hoặc vaccine Twinrix (kết hợp HBV và HAV). tai biến nghề nghiệp. virus bất hoạt) hoặc Avaxim Nhân viên y tế.7 ngày. kháng H2 Receptor. Virus TTV Phân lập năm 1997.2. có 2 .ñiện gi nhân chán ăn.7 ngày. Khả năng gây bệnh c viêm gan cấp sau truyền máu hoặc viêm gan mãn tính. Điều trị 2. 0.toan kiềm. người chạy thận nhiều lần. hội chứng Reye. Tiêm 2 mũi cách nhau 6 . tụt huyết áp. Dự phòng 1. Tiêm chí HBsAg (+).Đối với HCV và HEV hiện chưa có vaccine ñặc hiệu. IV: dùng mannitol tĩnh mạch 1g/k tĩnh mạch 100 – 150ml. người < 40 tuổi. tháng 6. + Chủng ngừa 3 lần tiêm bắp cách nhau tháng 1 lần. Đáp ứng miễn dịch tốt.8v ngày chi 2-3lần/ngày x 5 . bệnh ưa chảy máu vv. dùng kháng sinh không ñộc gan (Amoxicillin). hoặc ngày 0. tháng 1. .1. gan B cho ñối tượng mới phơi nhiễm (người chưa miễn dịch tiếp cận máu. Tùy theo tuổi . gan n nghén. + Chảy máu nhiều: truyền huyết tương lạnh. Miễn dịch tốt ở phụ nữ. có khi HBV trong các trường hợp viêm gan mãn tính 7. gần gủi với họ Parvovirus. Phòng ngừa sau phơi nhiễm : Đối với HBV khi mẹ bị nhiễm thì phòng cho con vào kỳ chu sinh. tăng bilirubin. người ở dưỡng ñường. kéo dài ít nhất 10 năm. galactose ) ¦ ¦ § § £ . 2. Người chưa miễn dịch.Ngoài viêm gan virus.giới mà hiệu lực vaccine khác nhau.6 genotype khác nhau.Vai trò gây bệnh chưa xác ñịnh. + Không có vaccine riêng ñối với viêm gan Virus D. nếu chủng ngừa sau 25 tuổi và kiểm tra nồng ñộ kháng thể sau 2 th tiêm nhắc lại. cách 1 tháng. nghiện rượu. suy gan cấp có thể do ngộ ñộ thuốc. kèm theo Lactulose 50% (ña ñường sorbitol. chức nă . Hạn chế hoạt ñộng khi còn triệu chứng lâm sàng và xét . chán ăn. lâm sàng cho thấy mất ngủ. + Trẻ con: trên 1 tuổi tiêm Havrix (loại cho trẻ).Giám sát. III. lactose. người chậm phát triển trí tuệ. theo dõi bệnh nhân viêm gan cấp chủ yếu dựa vào ASAT/ALAT – iliri in. Điều trị viêm gan virus cấp: chủ yếu là hổ trợ. DỰ PH NG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS 1. xuất huyết tiêu hóa suy thận. Hạn chế mỡ. dinh dưỡng có vai trò nhất ñịnh. suy dưỡng: dùng vitamin. vì các trẻ sơ sinh nhiễm có nguy cơ cao viêm gan mãn.1. bệnh ưa chảy máu truyền máu nhiều lần. Nhóm nguy cơ: nghiện chích ma tuý. ñồng tính luyến ái. người ta thấy virus nhiễm kết hợp với HCV.Với HAV: + Người lớn: tiêm Havrix (loại người lớn. dung nạp tốt. chỉ 4 g kháng thể. có thể metronidazole 1g/ngày x 5 . Vaccine chỉ . + Đường máu thường giảm < 60mg/dl thì cần truyền thêm ñường. ñạm. . 2. Khi bệnh nhân suy gan cấp cho thấy giảm tra umin.12 tháng ñáp ứng bảo vệ > 95%. + Thụt tháo phân 2 lần/ ngày.1ml/lần x 6 tháng/lần. Hồi phục nước . + Kháng acid. cách 6 tháng).Thức ăn lỏng có ích cho bệnh nhân buồn nôn và nôn. tỷ lệ người cho máu nhiễm 1% ở Mỹ. giảm tỷ Prothrombin. + Vaccine tái tổ hợp gene (Gen Hevac B Pasteur hoặc Engérix B). .Lâm sàng: bệnh lý não gan. mạch nhanh. + Nhắc lại 1 mũi sau 5 năm.da ñậm. + Bệnh nhân có tăng áp nội sọ hoặc hôn mê gan giai ñoạn III. trẻ sơ sinh có mẹ HBsAg(+). tiêm 3 mũi (ngày 0.Đối với HBV. 122 Người nhà có HBsAg (+). + Neomycin 0. Suy gan cấp (teo gan vàng cấp) .25g x 4v. + Phối hợp tiêm HBIg và chủng ngừa viêm gan B (tiêm bắp HBIg 3 lần. rối loạn ñiện giải . L six. HDV dùng vaccine dự phòng + Các ñối tượng có nguy cơ cao: Nhân viên y tế Truyền máu nhiều lần (ghép tạng. ñộc tố.2. dùng HBIg phối hợp vaccine tro inh. Những người chưa miễn dịch vào vùng dịch lưu hành.). 1. . duy trì pH dạ dày > 5 ñể phòng chảy máu tiêu hóa. bệnh wilson.. Dự phòng trước khi nhiễm là quan trọng nhất. máu tươi cùng nhóm. người suy giảm miễn dịch. thiếu máu gan nặng. . Bội nhiễm. chủ yếu người lớn > 40 tuổi. tỷ prothrobin ñể ñánh giá triến triển của bệnh.

các marker nhân lên của virus HBV DNA. ức chế virus nhân lên 80%.6 mg/kg .Tử vong do suy gan tiến triển. dùng tuần/lần). transaminase bình thường. Viêm gan C mãn tính Ribavirine .Dùng ñường uống liều 10. . chấm dứt sự tổng hợp chuổi DNA.Thuốc tương tự nucleoside.Chỉ ñịnh dùng thuốc cho viêm gan B mãn tính thể hoạt ñộng.2.3. Entricitabine. ALAT tăng cao. Nhưng dùng Lamivudine.3. nhiễm virus khi lớn tuổi. Tuy nhiên có một số trường hợp virus nhân lê i ngừng thuốc. . HBeAg âm tín HBe (+).Thuốc có thể gây giảm hemglobine nhẹ do tán huyết.10 triệu x 3 lần/tuần (4 . 2. nếu bệnh nhân nôn): 7/9 (77%. Cho bệnh nhân uống paracetamol ñể tránh sốt do interferon. trụy mạch hội chứng phổi . tăng ñào thải các acid hữu cơ khỏi ñại tràng./ngày (làm nhuận tràng.Bệnh nhân xơ gan mất bù do HBV không dùng interferon. Mô tả câu trúc sinh học.Tiêm bắp. Trình bày ảnh hưởng của viêm gan virus ñối với sức khoẻ cộng ñồng. . nhiễm trùng. nên thải qua thận chậm. tác dụng cạnh tranh với deoxyadenosine triphosphate ñể ức chế polymerase DNA và enzyme sao chép ngược của HBV.Hiệu quả khi: transaminase bình thường. Adefovir hoặc ir ñơn thuần 2. chảy máu tiêu hóa. nhóm (17%.Uống 100mg/ngày. chủ yếu dạng YMDD).6 tháng. Pegylated interferon alpha 2a hoặc 2b (kết hợp interferon với glycol polyethylene.Thuốc tương tự nucleoside. giảm nồng ñộ virus > 4 log10 và hiệu quả trường hợp H Các thuốc khác Hiện nay ñang ñiều trị thử các thuốc tương tự nucleoside: Entecavir. tác dụng ức chế HBV và HIV.Mục tiêu ñiều trị là ức chế sự hoạt ñộng virus cuối cùng làm ngừng tiến triển viêm gan mãn Vì vậy phải ñiều trị giai ñoạn sớm Interferon alpha . Câu hỏi ôn tập 1. 2. dưới da 9 . interferon alpha 2a (Pegasys) cho thấy hiệu quả 28% so với interferon alpha 12%.Đáp ứng: mất HBeAg. Viêm gan virus mãn tính 123 2. Viêm gan B mãn tính . nhóm chứng) khỏi bệnh.Adefovir phối hợp pegylated interferon trong HBV ñề kháng Lamivudine.1.ức chế vi khuẩn chí. dịch tễ. HBV DNA < 500. dùng 48 tuần cùng nhóm placebo có tỷ lệ chuyển ñổi anti-HBe tương ứng hức học gan 53% và 25%. Phối hợp thuốc Thường kết hợp hai thuốc trên vì ribavirine có tác dụng hiệp ñồng với interferon. rối loạn nhịp tim. lý tưởng là HBsAg (-) và anti-HBs (+). .Đáp ứng tốt ở bệnh nhân có: HBV DNA thấp. . .Liều uống 10 mg/ngày.6 tháng) chuyển ñổi huyết thanh 20 .3. tuy nhiên. chu và ñào thải theo phân).Tiêm bắp. . khi có ñột thuốc thay thế sợ virus phát triển trở lại. sau ghép gan có thể tái nhiễm virus ) + Mới ñây (2004) N-acetyl cysteine (Acemuc) ñược dùng trong suy gan bán cấp không rõ nguyên n /ngày trong 3 tuần rồi dùng 75mg/ngày/4 lần/ngày (tiêm TM. Clevudine Phối hợp thuốc . Adefovir dipivoxil . nhưng xuất hiện ñề kháng do ñột biến (15%/năm. .30%. khi dùng 4 . Dùng trong suy gan cấp do dùng quá liều paracetamol. có tổn thương viêm-hoại tử trong g . Pegylated interferon alpha 2b hoặc alpha 2a Thường dùng Pegasys (Peg alpha 2a) 180 mcg tiêm bắp hoặc dưới da. Dùn dine. dưới da 180 mcg/tuần Peg. giảm bạch cầu ngoại biên. ñột biến ñào thoát chưa rõ trên lâm sàng. + Ghép gan (trường hợp do HBV. không phát hiện nồng ñộ HBV DNA tương ứng là 21% và 0% bệnh nhân. Tenofovir . vài yếu tố lâm sàng của các virus gây viêm gan nguyên . Lamivudine .gan. .000 copies/mL.Dùng cho người ñồng nhiễm HIV và HBV.

tập tính côn trùng trung gian. Giải thích ñược các thể lâm sàng bằng cơ thể bệnh học. và phạm vi ảnh hưởng của bệnh. D3. 1953. muỗi nhiễm virus có khả năng truy s dengue lưu hành trong máu từ khi sốt. ñẻ ở nước trong và sạch (vật thải rắn ñọng nước oặc chum vại chứa nước.Tác nhân gây bệnh Virus dengue. Các nghiên cứu cho thấy D2 có liên quan tới sốt dengue xuất huyết / dengue xuất huyết có sốc. viru ong cơ thể muỗi và truyền bệnh sau chừng một tuần. có thể sốc và liên quan ch hạ tiểu cầu và cô ñặc máu. ñường lây. hòn non bộ. lần ñầu xác nhận sốt dengue xuất huyết ở Phi luật tân. Xác ñịnh tầm quan trọng. Ngoài ra. nhóm Arbovirus (do muỗi truyền). Mục tiêu BỆNH NHIỄM VIRUS DENGUE BsCK2. ít khi ở tường. trừ Đà lạt. nếu nhiễm lần 2 với một type virus dengue kh . Aedes aegypti là muỗi truyền bệnh chính. .Lây cho người qua muỗi cái Aedes aegypti ñốt (gián tiếp). Dịch tễ học 3. sốt dengue xuất huyết. + Muỗi Aedes aegypti sống gần nhà. họ Flaviviridae. Có 2. Mô tả tiến triển lâm sàng và biểu thị các marker trong viêm gan B cấp và mãn tính. Phân loại thể bệnh. D2 . sốt dengue xuất huyết là bệnh cảnh nặng. tính phổ biến. bàn tủ. 3. Nhiễm virus dengue lần ñầu tạo ra miễn dịch bền suốt ñời với type ñã nhiễm. Mô tả ñược cách thức phòng chống sốt dengue xuất huyết.phát thường gặp. 125 Bài 20.. 3.Nước ta. 5. Nội dung I. các yếu 3. Có thể tử vong nếu không ñược ñiều trị thích hợp và kịp thời. Đường lây truyền và côn trùng trung gian . có mặt hầu hết các tỉnh. Trình bày các vùng lưu hành viêm gan B trên thế giới và các hình thái phản ứng của cơ thể 4. ñau cơ ñã ñược biết hơn một thế kỷ trước. bệnh lan ra một số nư 1. Mô tả một số ñặc ñiểm tác nhân gây bệnh. D4. ñau khớp.2. miễn dị và có tính bảo vệ nhất thời (6 tháng).Ths Phan Quận 1. Muỗi chưa nhiễm ñốt. bệnh sinh-sinh lý bệnh 4..). trong nhà. Trình bày cách thức phòng ngừa và ñiều trị viêm gan virus cấp và mãn tính. vùn núi cao . 5. D3.khí hậu lạnh phía bắc. Cả 4 type này ñều có thể gây dịch sốt dengue. Như vậy. Đậu nơi treo áo quần. Vật chủ Người là vật chủ chính. 124 3. hút máu bệnh nhân có virus. ĐẠI CƢƠNG Bệnh dengue cổ ñiển gồm sốt cao.1. dengue xuất huyết và thể có sốc. Khác với sốt dengue. ngoài ra loài khỉ ở rừng Mã lai và Tây Phi cũng ñóng vai trò vật chủ. Thái lan (1958). Định nghĩa Sốt dengue và sốt dengue xuất huyết là bệnh nhiễm do virus dengue gây ra. 2. . lâm sàng gồm sốt ca yết. mô tả các bước ñiều trị sốt dengue. có 4 type huyết thanh D1.

thị xã. dưới màng nhện chảy máu ít. CƠ THỂ BỆNH . Trên thế giới . bệnh xảy ra tại 50/61 tỉnh.2. Chu kỳ dịch 3-4 năm. tế bào lát trong xoang gan.9 tuổi.1. . . . gây cô ñặc má nghiệm Hct. hay gặp tại các cơ -tĩnh mạch xung huyết và xuất huyết xung quanh.Nhiệt ñộ thích hợp cho muỗi Aedes aegypti phát triển (20 .v.Chỉ số nhà có bọ gậy Aedes aegypti hoặc chỉ số vật chứa có bọ gậy 2% là ñủ cho dịch lan tru chứa bọ gậy).188 ca bệnh. tế bào Kupffer. vào lú liên quan ñến 3 yếu tố chủ yếu: . .Thận: phức hợp miễn dịch dạng viêm cầu thận. vất bừa bãi vật dụng thừa. Bắc mỹ: D2.Sốt dengue.Trường hợp tử vong do sốt dengue xuất huyết. Các biến ñổi bệnh lý trong sốt dengue 1.Ngoài ra. + Chu kỳ phát triển: trứng thành nhộng rồi muỗi trưởng thành.Tim: từng vùng cơ tim xung huyết. thanh thiếu niên và trung niên. tổ chức dưới da. là ñiều kiện tồn tại và phát triển muỗi truyền bệnh .Năm 1956 . . . thường tăng vào ngày 3-7 sau sốt.1990 có 3. hạch bạch huyết. mẫu bào lymphô. Nước ta .300C). Các biến ñổi về tình trạng cầm máu: ¡ ¡ xuất huyết có sốc các xoang (màng phổi. Năm 1998. lách. mạch yếu và sốc. hiện ñã xuất hiện một số nơi trên thế giới.Virus dengue có ở các nước nhiệt ñới. tuyến hung. và các nước khác. nay lan rộng ñến nông thôn.Tủy xương: thành phần tủy xương bị ức chế. Sự phân bố và tỷ lệ 3. bổ thể. Các tỉnh phía khi ở phía Bắc. Campuchia. chất thải rắn ñọng nước quanh vườn. 4. Tính ñến ngày 16/8 có 84. vệ sinh môi trường kém. tăng sinh tương bào. ñầu mùa mưa. . Venezuela). theo Innis (1990) có hình ảnh tế bào lan rộng trên tử hoái hóa hyalin. 3.6% 38.300c. . tỷ lệ người lớn trong các vụ dịch 9. khoảng cửa tụ tập nhiều tế bào Mono và Neutro. Cu Ba.3. 226 cas tử vong. Số mắc tăng 19% so với năm 1996. là bằng chứng gây thoát huyết tương từ mao mạch vào 127 III.Mẫu sinh thiết da bệnh nhân sốt dengue xuất huyết soi dưới kính hiển vi ñiện tử cho thấy tr số lượng các không bào và các thể ẩm bào. . phù nề. màng bụng v. (cần xét 1.245 ca mắc bệnh.6%.Monocyte và lymphocyte xâm nhập các mao mạch da. Monocyte và lymphocyte xâm nhập quanh mạch má lòng các ñộng mạch nhỏ có những cục máu ñông gặp ở bệnh nhân người lớn xuất huyết nặng. kể cả nước ta.Người giao lưu mạnh từ vùng dịch ñến vùng khác nơi có vectơ làm dịch lan truyền rộng. II.2.3.3. 3. . các quần ñảo Thái Bình Dương. các ñảo Thái Bình Dương. globulin miễn dịch và fibrinogen mạch máu ở da.Kháng nguyên virus dengue có ở tế bào gan.087 ca tử vong (Báo cáo từ 12 nước Châu Á. chảy máu da. Đông phi: D2. Các yếu tố nguy cơ dịch xảy ra . gan ở các mức ñộ khác nhau. chu kỳ phát triển nhanh 9 ngày. gió mùa làm dịch tăng.).505 ca bệnh và tử vong 186. .Tràn dịch thanh mạc với protein cao (chủ yếu albumin) như màng phổi. Ít khi chảy máu não.18giờ. Tây phi: D1.Tổ chức lymphô: tăng hoạt hệ thống B lymphô. 126 . .Lần ñầu tiên dengue xuất huyết ở Phi luật tân (1953).+ Muỗi ñốt người nhiều nhất lúc 9 -10giờ sáng và hoạt ñộng ñến 17 .SINH L BỆNH 1.Mật ñộ dân cao. 2.Gan: tế bào hoại tử khu trú.Thái Bình Dương. Vùng ñồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển miền Trung là vùng lưu hành cao chiếm 84% số mắc của cả nước. thành với 107. tế bào lát phế nang. . . 4. Trước ñây dịch ở thành phố. Lào.1. . 3. khỏi không ñể lại di chứng.Đối tượng mắc bệnh chủ yếu trẻ từ 3.4. + Muỗi phát triển ở 20 .Phế nang: tế bào ñơn nhân thâm nhập vào thành phế nang và tổ chức khe. 3. cải thiện sau khi hết sốt. người ta còn phân lập virus ở muỗi Aedes albopictus tại Châu Á . vùng biển Carribea: D1.thức phòng bệnh kém.Thành mạch (soi dưới kính hiển vi quang học) thay ñổi không có ý nghĩa. tim. dịch thường xảy ra cuối hè. sau ñó Đông Nam Á.071. mầm tăng tăng sinh số lớn nguyên bào miễn dịch. xoang gan. Năm 1997. xoang bụng. 51. niêm mạc ống tiêu hóa. . sốt dengue xuất huyết quanh năm. Không khác biệt giới. chậm 20 ngày. BỆNH SINH . 2. Trung Quốc. trung bình 12. bán nhiệt ñới. 3. Các type huyết thanh lưu hành ở Đông Nam Á: D1. Tăng thấm thành mao mạch Thoát huyết tương vào khoảng gian bào và huyết áp tụt. .

Sự khác biệt dengue cổ ñiển (ít có xuất huyết.Người nhơm nhớp mồ hôi trán. hoặc chảy máu tại nơi tiêm chíc các chi. gan mềm. ñau cơ . ñau sau hố mắt. có thể kèm co giật. huyết áp hơi hạ do thoát huyết tương nhẹ. Hematoc se bình thường. các . .khớp. 3. ñồng thời với cô ñặc máu (Hct tăng) là dấu ñặc trưng của sốt d . Thuyết nhiễm virus thứ phát Còn gọi tăng cường nhiễm virus do miễn dịch lần ñầu. chảy máu chân răng.000/mL ngày thứ 2-3 sau sốt. có khi sưng hạch Diễn biến xấu xảy ra lúc hạ nhiệt. quan ñiểm khác nhau về bệnh sinh sốt dengue xuất huyết chưa ñược thống nhất. thường ngày 3-7 của bệnh: .Sốt 2-7 ngày.Có thể tụt nhiệt ñộ. . Không bệnh. không tăng Hct) với dengue xuất huyết (có xuất 2. Thuyết ñộc lực virus dengue Tình trạng nặng sốt dengue xuất huyết / dengue xuất huyết có sốc xảy ra trong nhiễm virus tiê cho thấy là chủng có ñộc lực mạnh hoặc yếu. có 2 tình huống: có triệu chứng. có khi kèm dấu hiệu rối loạn tuần hoàn v mồ hôi nhẹ. mặt Sốc xuất hiện: Mạch nhanh nhỏ khó bắt. dengue xuất huyết có sốc. transaminase tăng nhẹ. sốc có thể xảy ra diễn biến tới sốc nặng nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. hoạt hóa bổ thể. gan lách bình thường. ñột ngột tổng trạng xấu ñi với dấu hiệu tiền sốc xuất hiện. 128 . có khi (rất .Số lượng và ñộ tập trung tiểu cầu giảm (< 100. sau sốt 3-4 ngày. ñau ñầu nhiều.. hạch trên lồi cầu. mạch không bắt ñược. hạ tiểu cầu. trong khi thân nhiệt cao.mặt xung huyết. màng bụng. . . quấy khóc. 1. gần bình thường. rối loạn thromboplastin tổ chức. huyết áp không ño ñược. .Dấu xuất huyết: hay gặp dây thắt (+). ñau toàn bụng hay gặp. . suy tuần hoàn. nách. nhức ñầu nhiều. Phức hợp này thúc ñẩy virus thâm nhập ñơn nhân/ñại thực bào d nặng. yếu tố hoạt hóa tiểu cầu (PAF) và Urokinase (plasminogen). phần Fc c tế bào ñơn nhân / ñại thực bào. không ñỏ da. Hai giả thuyết về cơ chế bệnh sinh 2. ñau hố mắt. rồi nhiệt ñộ bình thường. Nhưng gan to hay gặp trong trường hợp sốc. vì lần ñầu nhiễm một type khác nên có một phần miễn dịch chéo với lần 2. Chúng là chất trung gian hóa học mao mạch.Rối loạn ñông máu. huyết áp kẹp bất kể mức ñộ nào. . trước Hct tăng). Tế bào ñơn nhân/ñại thực bào bị nhiễm virus trở thành ñích của cơ chế miễn dịch ñào thải. giảm tiểu cầu nhẹ ñến nặng. Sốt 40-41ñộ C. Tóm lại. rối loạn ñông máu. Sốt dengue xuất huyết có sốc Bệnh nhân ñang sốt cao. phát ức ñòn chũm. có khi x phát ban ở da cũng gặp. hoặc huyết hạ kèm theo hám. ấn hơi tức. .Gan to xuất hiện sớm trong giai ñọan sốt. . ấn tức. vật vã. có khi ñau toàn bụng. có khi ñái máu. Mức nặng nhẹ của bệnh tùy vào việc chẩn ñoán. ñau cơ k và họng ñỏ. ñầu chi hơi lạnh. xử trí sớm hoặc muộn. Hiện nhiều quan ñiểm cho là ñộc lực của chủng vir của bệnh. xuất huyết (có khi ). mệt mõi kéo dài. diễn biến trong vòng một tuần. dọc theo cơ ức ñòn chũm. BC giảm.Sưng hạch: trên lồi cầu. gây rối loạn ñông máu cần phải xử trí sớm . Sốt dengue xuất huyết Sốt dengue xuất huyết ñiển hình thường có 4 triệu chứng lâm sàng: sốt cao. Cả 3 yếu tố này có ở sốt dengue xuất huyết/dengue xuất huyết có sốc. chảy máu mũi. không triệu chứng. tức hạ sườn phải.Sốt dengue Bệnh cảnh lệ thuộc tuổi. có khi tràn dịch màng phổi. Chikungunia có bệnh cảnh lâm sàng như sốt dengue.Đầu chi hơi lạnh. Duy chỉ gue gây hậu quả tăng thấm thành mạch.Đau bụng: nhất là ñau vùng gan. .Thần kinh: Trẻ hơi ly bì. nhưng mức ñộ khác nhau q 2. hốt hoảng. có những vết bầm tím.Với tr lớn.Những thay ñổi về thành mạch máu. sốt cao. có khi không có xuất huyết ở da. nhịp tim nhanh. hành kinh kéo dài. mắt . trẻ con và trẻ em có thể có bệnh cảnh sốt không rõ nguyên nhân kèm b Trẻ lớn và người lớn thường sốt cao ñột ngột. thời gian hồi phục 1-2 tuần. khó chịu thượng vị.1.Khởi phát ñột ngột. Halstead ñề xuất sau khi nghiên cứu dịch gue lần 2. Loại có triệu chứng gồm 3 dạng lâm sàng: dengue cổ ñiển.2. dengue xuất huyết. Giảm tiểu cầu và tăng Hct thường có trước sốc. 2. người lớn thì tỉnh táo. có khi tiểu cầu giảm. Bệnh nhân sốc có và ñúng thì sốc sâu hơn. từ sờ ñược cho ñến 2-4cm dưới sườn. LÂM SÀNG Ủ bệnh 4-6 ngày.

Gần ñây hơn có phương pháp miễn dịch enzyme (dot enzyme immuno . kháng thể trung hòa ñơn type ñược phát hiện sớm trong giai ñoạn ñầu rung hòa có nồng ñộ cao.ELISA lấy máu chỉ một lần sau ngày thứ 5 của bệnh. Đông máu rãi rác nội mạch Có thể xảy ra trong ña số trường hợp sốc nặng. antithrombin III. lẫn thứ phát.2. từ mẫu sinh thiết . alpha . phản ứng này là tiện lợi vì chỉ IgG kháng Dengue mới cố ñịnh ñộ kháng thể cố ñịnh bổ thể lần 2 tăng gấp 4 lần ñầu.assay: DEIA) ñể phát hiện kh ao (97. nhưng lượng kháng thể trong n so với nhiễm tiên phát . viêm não Nhật Bản ). Là 2 dấu ñặc trưng trưng trong sốt Dengue xuất huyết .Đa số bệnh nhân vẫn tỉnh táo cho ñến giai ñoạn cuối cùng. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CHỨNG HIẾM GẶP 1. thymus). nồng ñộ kháng thể tăng chậm. . Phát hiện IgM và IgG và những kháng thể kháng dengue khác . có thể xuất huyết ở não gây hôn mê. X T NGHIỆM 1. Phản ứng cố ñịnh bổ thể Phản ứng này không nhạy bằng HI. chuyển nhanh ñến phòng thí nghiệm. lách.ruột) và các cơ quan khác. hạch. huyết tương.1. 2 lần lấy mẫu cách nhau < 2 tuần thì c 5. trường hợ 2-3 ngày.000/ mm3 (ngày thứ 3-7).Tiểu cầu: < 100.Bạch cầu máu: thường giảm số lượng.Toan hóa máu: ở trường hợp sốc kéo dài. Puerto . Các yếu tố ñông máu . .Fibrinogen giảm. phát hiện nó có ý nghĩa ñang nhiễm hoặc vừa mới nhiễm dengue. 5. nhưng có lẽ ñặc hiệu và nhạy c Đối với nhiễm tiên phát. Cộng hòa Dominica. Máu . lưu ý ngộ ñộc thuốc do quá liều Paracetamol. hội chứng tán huyết tăng urê máu. 4. là xét nghiệm ñặ hực hiện ở phòng xét nghiệm cao cấp). Lấy mẫu nghiệm sớm. Chẩn ñoán huyết thanh (dùng chẩn ñoán xác ñịnh và nghiên cứu) Có 2 loại ñáp ứng miễn dịch Đáp ứng tiên phát gặp ở người chưa bị nhiễm hoặc chủng vắc xin chống flavivirus (sốt vàng. bệnh nhân ăn ngon trở lại là dấu tiên lượng tốt. ñều giảm. Thận Suy thận cấp do sốc kéo dài. Thần kinh . trong quá trình bệnh. 2. Thái lan. Chẩn ñoán lâm sàng ¢ .Kháng thể IgM kháng dengue ñược tạo nên tạm thời cả trong nhiễm tiên phát. 3.4. 2.tử thiết (gan.Cô ñặc máu (Hct tăng ) trong trường hợp có sốc Hct tăng > 20% so với mức bình thường. Người ta có thể dùng phương pháp MAC . XII. Miến ñiện. . Prothrombin giảm. hiệu giá lần 2 gấp 4 lần hiệu giá kháng thể lần ñầu là (+) 5. cần thực hiện càng sớm càng tốt type và 2 mẫu cách nhau 1-4 tuần. Thời kỳ hồi phục thường có mạch ch V.Có khi co giật. Khi sốc không ñược xử trí sẽ gây các biến ñổi: toan chuyển hóa.Rico) . 3.Sốt dengue xuất huyết kèm biểu hiện viêm não (ở Mã lai.Kháng thể IgG kháng dengue cũng gặp trong cả nhiễm tiên phát. VI. nhất là khi có chảy máu trên lâm sàng. 5. thời gian thromboplastin từng phần kéo dài. Phản ứng trung hòa Có nhiều loại phản ứng trung hòa trong chẩn ñoán nhiễm dengue.3. ñộ tập trung giảm. rối loạn ý thức. CHẨN ĐOÁN 1. VIII. 4.3%) VII.Protein máu giảm. có khi kèm theo liệt (dịch não tuỷ bình thường). 129 . (Ig ELISA). Natri máu giảm. . chống lại 2 tới 4 type virus dengue. Gan Tổn thương gan gặp ở trẻ con (< 12 tháng tuổi). tử vong.antiplasmi n. Thời kỳ hồi phục của sốt dengue xuất huyết/dengue xuất huyết có sốc thường là ngắn. Phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu ngỗng (HI) Dựa vào khả năng kháng thể dengue ức chế ngưng kết hồng cầu. co cứng. chảy máu tiêu hóa (dạ dày . Phân lập virus (thực hiện trong nghiên cứu hoặc giám sát) Phân lập từ huyết thanh. Đáp ứng thứ phát gặp ở người bị nhiễm hoặc chủng vắc xin ngừa flavivirus (sốt vàng viêm não N 5.Transaminase tăng nhẹ. Một số thành phần khác trong máu .

áp lực tĩnh mạch trung tâm nếu có thể. thay 100.000tc/mm3 như tiêu chuẩn của WHO ñưa ra. ñầy ñủ. ñám bầm tím. số lượng tiểu cầu máu có thể giảm < 150. ñắp khăn ướt hạ nhiệt. .Xuất huyết nặng.Khi sốc. trong giai ñoạn ñầu khó có thể phân biệt s e xuất huyết. Một số lưu ý khi theo dõi và chẩn ñoán . khẩn trương. 1. liên quan dịch tễ. Nguyên tắc Kịp thời.Sốt rét: Sốt liên tục. l ct te. nếu chưa ổn . kéo dài 3-7 ngày. ñùi a. . . § § § § . . ñám xuất huyết.Trẻ: sốt + phát ban.Nhiễm virus dengue ở người lớn. N tri cloru 9%o.Sốt mò: khởi phát ñột ngột. Để phân loại sốt dengue và sốt dengue xuất huyết chỉ có thể thực hiện sau c hấm dứt. . Giai ñoạn sớm của sốt dengue xuất huyết Gián biệt bệnh nhiễm khuẩn: sốt rét.II với sốt dengue rong các vụ dịch ở trẻ em. . + Xung huyết. Ngày thứ 3-4 trở ñi Khi có suy tuần hoàn.1.1. kết mạc nhẹ. ñau mõi cơ khớp.1.Cúm: Sốt. .5cm2 có trên 20 chấm xuất huyết có ng giai ñoạn sốc nặng. hoặc chứng cớ khách quan tăng tính thấ Chẩn ñoán sốt dengue xuất huyết có sốc: Gồm các triệu chứng của sốt dengue xuất huyết + dấu hiệu suy tuần hoàn (-mạch nhanh và yếu. xung huyết ngoài da.Sốt: Tính chất khởi phát ñột ngột. . .Trong quá trình lâm sàng của nhiễm virus dengue. có khi xung huyết da.Sự khác biệt giữa sốt dengue và sốt dengue xuất huyết ở chổ sốt dengue không có tăng thấm t bình thường (Hct) hoặc không có tràn dịch các màng cơ thể. t kèm theo da lạnh. mới gọi là sốt dengue xuất huyết. . nhất là trẻ em. (2. nhất là khi các bằng chứng tối thiểu giúp chẩn ñoán chưa ñược ñầy ñủ. người vật vã). viêm long hô hấp.Giảm tiểu cầu <100. ñau hố mắt. liên quan dịch tễ. giảm tiểu cầu nặng có thể truyền máu hoặc tiểu cầu khối. .Những biểu hiện xuất huyết: gồm ít nhất dây thắt (+). thích hợp. người lớn: + sốt cao ñột ngột + Nhức ñầu nặng. Rồi (+) có khi rất mạnh giai ñoạn khỏi sau sốc) hoặc một trong những t + Chấm xuất huyết. da lạnh ẩm. Chẩn ñoán gián biệt 3. + Nôn máu và / hoặc ỉa phân ñen .Xoắn khuẩn Leptospira: khởi phát ñột ngột ñau cơ tự nhiên hoặc thăm khám (cơ cẳng chân. + Chảy máu cam. ĐIỀU TRỊ 1.Ngay từ khi sốt. 3. 3. trong khi ñó sốt dengue xuất huyế tăng 20% so với mức bình thường) hoặc có tràn dịch ở các màng cơ thể.Truyền dịch phải theo dõi và kiểm tra bằng Hct.Hạ sốt khi > 39oC. Chẩn ñoán sốt dengue . hồi phục tích cực bằng dung dịch Ringer„s. . kèm cô ñặc máu và hạ tiểu cầu ñược gián biệt sốc nhiễm khuẩn não mô cầu VIII. lách to. nhiễm các virus khác với khởi phát ñột ngột. người thầ engue xuất huyết. 2. hạn chế thuốc hạ nhiệt trừ khi cầ ylique. . dịch tễ.2. 131 .Cô ñặc máu: Hct tăng ( > 20% so với mức bình thường.000/mm3 . ẩm. vật vã) Độ IV: Sốc Hiện diện giảm tiểu cầu. cao.2. tốt nhất nên bồi phụ nước ñiện giải bằng ORS sẵn có ở trạm y tế.000tc/mm3 và ñộ tập trung giảm có thể gặp cả trong sốt dengue lẫn sốt dengue xuất huyết. cô ñặc máu ñể phân biệt sốt xuất huyết dengue ñộ I. yếu. chảy máu chân răng. huyết áp kẹp hoặc hạ.Chẩn ñoán ñộ nặng nhẹ của sốt dengue xuất huyết / có sốc Độ I: Sốt + Triệu chứng toàn thân không ñặc hiệu + dấu dây thắt (+) Độ II: ñộ I + xuất h Độ III: Suy tuần hoàn (mạch nhanh. Chẩn ñoán sốt dengue xuất huyết (có hổ trợ của xét nghiệm) 130 Gồm 4 tiêu chuẩn: .Trẻ lớn. + Đau cơ khớp.

nhiệt. huyết áp vẫn chưa lên dùng Dopamin 5 mcg/kg/phút hoặc Dobutamin 10 mcg/kg/phút. người hơi vật vã mệt.2-0.3 giờ / lần ñến ổn ñịnh). Hct. 3. + Rồi duy trì dịch ñẳng trương dựa vào Hematorit. ñể bù NaHCO3 14o/oo. 2. + Lợi tiểu furosemide khi có dấu hiệu thừa dịch. huyết áp ổn ñịnh.Theo dõi ñiều trị sốc: + Mạch. Xuất huyết nặn giàu tiểu cầu. .5 lít/ngày tùy trường hợp.. Khi CVP 5 . Mã ñề 16 gram.Truyền dịch: + Với các dịch ñã nêu.8mg/kg/ngày. sau 1 giờ nếu hết sốc thì giảm xuống còn 10ml/kg/giờ rồi sau giảm xuống còn 3ml/kg/giờ. Khi nào ngừng chuyền dịch ? Khi có nguy cơ : hơi khó thở. Trẻ em: Khởi ñầu 6-7ml/kg/giờ. Lượng dịch trung bình 100-120ml/kg/ngày. bệnh nhân hết vật vã.Oxy: cho thở trong trường hợp có sốc. phòng co giật khi sốt cao. nhịp thở. Người lớn: 1-1. . Tiếp nhận bệnh nhân .người lớn 510mg/ngày. Lưu ý dịch thừa do tái hấp thu dịch gian bà .1.Glucose 5%. ñể tránh co giật: + Giảm bớt áo quần. hoặc tiểu cầu khối. Ringer„s L cte). Cách dùng: 60ml nước sạch.Sốt dengue xuất huyết ñộ II: .Sốt dengue xuất huyết ñộ I: ñiều trị tại tuyến cơ sở.40%. tiểu ñược. .2. Điều trị thực tế 2. Có thể uống nước trái cây. uống lúc còn ấm (người lớn). Gừng tươi 3 lát. . nhịp thở. HCT . theo dõi chuyển ñộ. Rau má 16 gram. Lượng dịch và tốc ñộ tùy thuộc vào lâm sàng: mạch. nướ + Truyền dịch: nôn nhiều. Diazepam trẻ 0. sau ñó theo + Có sốc theo dõi Hct (khi sốc 1giờ/ lần. người lớn 1-2 gói uống/ngày.2. . chỉ huyết. dự báo sốc.Thuốc khác: + An thần: khi sốt cao hoặc vật vã. trẻ > 2 tuổi 1-2 viên: khi chảy máu. huyết áp ổn ñịnh. + Paracetamol: Trẻ < 12 tuổi liều không quá 60mg/kg/ngày. 132 Nếu ño ñược áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) ñạt ñược 5cm H2O. lượng tiểu 15-30 phút/lần cho ñến khi hết sốc. + Theo dõi bi lan dịch.Truyền máu: Xuất huyết nặng . .4 lần /ngày. Tình trạng lâm sàng ổn ñịnh: mạch. + Nếu sốc kéo dài: dùng Dextran 40.ăn nhẹ (Hướng dẫn của Bộ y tế 4882/YT-YH) Lá cúc tần 12 gram. lương huyết.Hạ sốt : sốt > 390C. uống ngày 3 lần. . huyết áp.10 cm H2O. phổi ran ẩm.Bù nước ñiện giải: + Uống ORS. không uống ñược. o ñộ I&II. . Sắn dây củ 20 gram (có thể thay dâu). Trắc bách diệp (sao ñen) 16 gram (thay bằng lá sen sao 12 g). 5%. giải ñộc. Cỏ nhọ nồi 16 gram. Sốt Dengue xuất huyết (Độ I & II) : Điều trị tai tuyến cơ sở. + Adrenoxyl (10mg) người lớn 1-3 viên.2-0. theo § § § . HCO3.thiếu máu: Hct ñã giảm mà huyết áp không lên cần truyền máu. Trẻ lớn và người lớn 300600mg/lần x 3 .Người ta có thể dùng thuốc nam : có tác dụng thanh nhiệt. huyết áp. sốt cao (1 NaCl 9o/oo + 1.Thăng bằng kiềm toan: Dựa vào xét nghiệm pH máu. ñun sôi 30 phút. Sốt Dengue xuất huyết có sốc (ñộ III&IV): ñiều trị tại tuyến cao hơn. + Khi nhiệt ñộ tụt cần ñắp ấm. + Vitamin C. Chỉ uống thuốc nam. Trẻ 1-5 tuổi: 1/3 liều người lớn 6-13 tuổi: 1/2 liều người lớn > 14 tuổi: bằng liều người lớn.Có chấm xuất huyết ngoài da: Điều trị tại tuyến cơ sở.Điều trị triệu chứng khác: + An thần: Seduxen 0. chườm khăn ướt. . hết sốc 2 . 10ml/kg/giờ cho ñến khi sốc cải thiện. nghỉ ngơi.8mg/kg/ngày. + Truyền ñến khi huyết áp ổn ñịnh và mạch chậm. tốt nhất là Ringer‟s L ct e hoặc NaCl 9o/oo 20mg/kg/giờ. . chú ý không ñược truyền thừa dịch. trẻ em 150ml/kg/ngày.

. DỰ PH NG 1. Giám sát muỗi Aedes aegypti Thực hiện giám sát cả nước ñể xác ñịnh mật ñộ quần thể muỗi. yếu tố nguy cơ dịch sốt d 3. .côn trùng trung gian . phòng. Tại một số nước nhiệt ñới. các phương tiện phun thuốc. lưu hành theo mùa.Vận ñộng môi trường: thay ñổi tạm thời. . xác ñịnh n hanh học. Phòng ngừa dịch sốt xuất huyết Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh.). pha chế ORS ñể uống khi bị sốt. Câu hỏi ôn tập 1. sốt dengue xuất huyết. muỗi không có ñiều kiện sống-sinh sản (dọn vật ñọng xuyên). phải báo số ca sốt/tuần cho cơ quan y tế. Giám sát muỗi Aedes aegypti Dựa các chỉ số sau ñể giám sát mật ñộ muỗi Aedes aegypti. Giám sát sốt dengue.Sốt dengue xuất huyết ñộ III&IV: . nhất là quản lý môi trường. nơi mật ñộ muỗi cao.1. Phòng chống dengue xuất huyết Để phòng dịch bùng phát. Phân loại thể bệnh. IX. bệnh sinh-sinh lý bệnh sốt dengue xuất huyết 4. chống dịch bệnh 2. nhằm dùng biện pháp kịp thời.. ñậy kín nước. . khống chế bằng hóa chất.uất huyết tạng phủ: sơ cứu ở bệnh xá xã. Chú ý cảng. 2. chuyển tuyến trên có nhân viên cấp cứu kèm theo.diệt muỗi. quản lý môi trường.Giám sát và ñiều trị theo tuyến.Nhân viên y tế chẩn ñoán sốt dengue.Cách ly và ñiều trị bệnh nhân tại viện giảm ñược nguồn lây Mục ñích: giảm mật ñộ muỗi nhiễm virus ñể cắt ñường lây. bằng giám sát môi trườ 3 dạng: . tuyên truyền y tế cộng ñồng. dengue xuất huyết và thể có sốc. Mô tả ñặc ñiểm tác nhân gây bệnh. Giám sát. từ muỗi Aedes aegypti ñể ñịnh type huyết thanh là quan trọng.4.Số bệnh nhân sốt > 38 ñộ C. số vùng không Aedes aegypti việc giám sát là quan trọng. bệnh Biện pháp tốt là giám sát và phòng muỗi Aedes egypti. sốt dengue xuất huyết: Mục ñích là phát hiện sớm vụ dịch. Trình bày cách thức phòng chống sốt dengue xuất huyết. Phòng muỗi Aedes: biện pháp hiệu quả. Mô tả dịch tễ học của bệnh do virus dengue gây ra ở nước ta. . Chuyển bệnh khi ñã cấp cứu. 2. không vất rác thải bừa bải.1.Dự trữ nước an toàn (ñậy kín chum vại nước). . + Chuẩn bị trước các thuốc diệt muỗi. Trình bày cơ thể bệnh học. mô tả các bước ñiều trị sốt dengue.Giám sát và phòng muỗi. ñể làm tố .tác nhâ gây bệnh (nằm màn. duy trì dịch truyền khi chuyển. sinh học (thả cá. ñể tránh muỗi xâm nhập. quản lý vệ sinh và các chất thải rắn. 2.Cấp cứu tại chổ có tăng cường tuyến trên.Khống chế muỗi khẩn cấp: khi nghi ngờ có dịch cần tiến hành + Truyền thông cho cộng ñồng về ñặc ñiểm của bệnh. phải khống chế muỗi.Thay ñổi môi trường: thay ñổi lâu dài nơi vectơ ở (dọn vật ñọng nước. sân bay. Thất bại 3. 1. cách ly-ñiều trị bệnh nhân ở viện. nên biện pháp phòng bệnh là phòng muỗi Aedes aegypti ñốt..3. £ . 2. Tỉ lệ phần trăm vật chứa nước có bọ gậy. . Giám sát về virus Phân lập virus từ bệnh nhân. 5. . + Khoanh vùng khu vực ñể phun .Thay ñổi nơi ở.2. Phương pháp này có thể phát hiện tỉ lệ mới sốt tăng. Chỉ số Breteau = vật trong 1 khoảng thời gian (phương pháp nhạy nhưng tốn kém). 2. .Phổ biến kiến thức tự chăm sóc cho dân. nếu 100-200 ca sốt dengue sẽ có 1 bệnh nhân sốc do sốt dengue xuất huyết vào bệnh viện.Giáo dục sức khỏe. hành vi con người: giảm tiếp xúc con người . lúc ñó người bệnh hồi phục.Báo cáo ca bệnh Trường hợp nghi sốt dengue xuất huyết cần báo cáo theo hệ thống. Khi chưa có dịch. nơi có bệnh nhân. khi có người mắc bệnh ñể phòng hậu quả xấu: triệu c sóc (tiêu chuẩn chẩn ñoán). tập tính côn trùng trung gian. ngoài vườn. những nơi nhập cảnh. Tỉ lệ phần trăm nhà có bọ gậy. .2. mesocyclops). . 133 . huy ñộng cộng ñồng tham gia.) 1.. . biện pháp cá nhân dùng ñể giảm nguy cơ nhi uỗi ở-sinh sản trong nhà. Ước tính.Giám sát các trường hợp sốt Phòng khám ñiểm hoặc tuyến y tế cơ sở có ổ dịch cũ.

BỆNH C M. . từ cuối thu ñến mùa xuân năm sau. Trình bày cách tổ chức phòng và chống các bệnh trên cho cá nhân và cộng ñồng. Các giọt nước bọt rất nhỏ của người bệnh dễ dàng lọt v tương ứng. Cấu trúc của virus cúm gồ . Nội dung I. Tuy nhiên sau khi khỏi bệnh. gây nên những vụ dịch. . Sự bong r iện sốt và sổ mũi.134 Bài 21. + Kháng nguyên H (Hemaglutinin): giúp virus bám dính vào tế bào cảm thụ + Kháng nguyên N (Neuraminidase): giúp giải phóng virus thế hệ sau ra khỏi tế bào. Tuy trong ña số trường hợp. virus bám dính rồi thâm nhập vào tế bào biểu mô của ñườ và phát triển của vi-rút bên trong tế bào. Người bệnh có thể lây cho người khác từ 6 ngày trước khi có triệu chứng cho dến 1 . Hai kháng của typ thường có những thay ñổi.Sự thay ñổi kháng nguyên (nhất là virus typ A) làm giảm khả năng miễn dịch của những người h trong cộng ñồng. những người suy giảm miễn dịch. Các tế bào biểu mô sẽ sung huyết. Dịch tễ học . tạo nên những ñại chỉ thay ñổi chậm nên hiếm khi gây dịch lớn. BỆNH C M Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ñường hô hấp do virus influenza gây nên. thậm chí ñại dịch. Tác nhân gây bệnh Virus cúm có tên khoa học là virus influenza.B. thậm chí ñại dịch nếu sự thay ñổi kháng nguyên nhiề .C dựa trên sự khác nhau của các kháng nguyên. Người ta dựa vào h và ño nồng ñộ kháng thể. Chúng thường gây nên những vụ dịch. Đó là những người già yếu về chuyển hoá . Sinh lý bệnh Sau khi vào cơ thể theo ñường hô hấp. virus có thể lan toàn bộ niê an ñến tận phế nang. 2.Sự ngưng kết hồng cầu xảy ra khi virus tiếp xúc với bề mặt của hồng cầu. Các vụ dịch xuất hiện không theo chu kỳ rõ ràng. có bệnh tim phổi mạn tính. suy thận mạn. vi-rút làm rối loạn chuyển hoá tế bào và phá vỡ t Quá trình này xảy ra khá nhanh nên chỉ trong một thời gian ngắn. 135 .Phần lõi có chứa một sợi ARN mang những thông tin di truyền. phù nê. Lâm sàng  ©  © . 3.Bệnh rất dễ lây và lây rất nhanh trong cộng ñồng. tạo nên những vụ dịch nhỏ hay có thể ñột ngột.Bệnh thường xảy ra vào mùa lạnh. Dịch ñạt ñến cao ñiểm 1háng. có ñến 30-60% dân cư trong vùng có dịch bị mắc bệnh. . 3. cúm A (H5N1) và SARS 2. Mô tả cách phát hiện. bệnh chỉ khu trú ở ñường hô hấp trên với tiến triển lành tín . chúng thường ñược thay thế bởi các tế bào biể 4. ñược phân biệt thành ba typ A. chẩn ñoán và ñiều trị ban ñầu những trường hợp cúm có biến chứng. C M H5N1 VÀ HỘI CHỨNG HÔ HẤP CẤP TÍNH NẶNG (SARS) Mục tiêu Ts. Bs Trần xuân Chương 1.Tử vong thường xảy ra ở những người có nguy cơ bị biến chứng cao. Trình bày ñược tính chất chung của các tác nhân gây bệnh và cách thức lây bệnh cúm.Đường lây : chủ yếu là ñường hô hấp. Trong các vụ dịch..Phần vỏ có 3 kháng nguyên : + Kháng nguyên S (Soluble): là kháng nguyên hoà tan. cúm A và SARS.. do ñó số người tử vong vì cúm rất ñá 1. hoại tử và bong ra. Sự thay ñổi kháng nguyên có thể xảy ra từ từ. thuộc họ Orthomyxoviridae.

có khi lên ñến 40 ñộ C kè ong vòng 1 tuần.1.Mệt mỏi toàn thân. 4. ớn lạnh. gồm có : ..Sốt : ñột ngột và tăng lên nhanh chóng trong những ngày ñầu tiên. nhất là ở người già. Cúm ác tính Có biểu hiện của hội chứng suy hô hấp cấp do virus cúm gây ra.Tác nhân gây bệnh thường là Haemophilus influenza.1. Nhiễm virus typ B có thể gặp các triệu chứng ở m mạc. Thường gặp ở những người suy h ai.3 Thời kỳ toàn phát: có 3 hội chứng: * Hội chứng nhiễm trùng: . viêm màng ngoài tim . Bệnh nhân h phổi có nhiều ran nổ. buồn nôn. 136 4.2. ñôi khi có ñàm. . .4. phế cầu. hạ ñường huyết.3. nhức ñầu.3. nhưng rõ nhất là ở cẳng chân và vùng thắt lưng.1. già yếu hay có suy giảm miễn dịch.1.sẩy thai ở phụ nữ có thai .2.2 Yếu tố dịch tễ : Có nhiều người cùng mắc bệnh trong vùng bệnh nhân ñang sống.1 Thời gian ủ bệnh Kéo dài 1-3 ngày.1 Thể ñiển hình 4. có thể có hội chứng ñặc phổi hoặc viêm phế quản.Tiến triển : bệnh thường tự hồi phục trong vòng 4-7 ngày khi không có biến chứng.Barre 5.3. Thường chỉ gặp ở .viêm màng não lymphô có hoặc không kèm dấu hiệu viêm não .2 Thời kỳ khởi phát Thường ñột ngột. * Hội chứng ñau lan toả: .1.Nhức ñầu: quanh hốc mắt.Các triệu chứng nhiễm virus nói chung : sốt cao ñột ngột.. Bệnh khởi phát ñột ngột với sốt. phổi có ran nổ hai bên. Bệnh nhân thường tử vong do thiếu Oxy nặng. 4.Khám thực thể : có khi không phát hiện gì. trung bình 48 giờ. ho và mệt mỏi còn kéo dài ñến 3 tuần sau. .Triệu chứng báo hiệu thường là sốt tăng trở lại sau khi ñã giảm xuống 1-2 ngày. chán ăn. cách nhau 7-10 ngày.viêm tai giữa . . lưỡi bẩn.Hội chứng ñau . chủ yếu ở trẻ em. Kết quả (+) khi hiệu giá ñạt 1/1280 . . nhức ñầu. rát họng. Biến chứng khác Rất hiếm gặp.1.. viêm màng ngoài tim. .3.1. Bội nhiễm Tai-Mũi-Họng Hiếm gặp hơn. suy gan.viêm xoang .Hội chứng Reye‟s : phù não. vùng trán hay thái dương. Nhức ñầu thườ với cơn sốt. Tuy nhiên chán ăn. suy thận. . Chẩn ñoán Chẩn ñoán cúm thường dựa vào : 5. mệt mỏi. tím ñầu chi.viêm thanh quản 4.Dấu hiệu viêm long ñường hô hấp trên. 4. thường tính. .X quang phổi : mờ lan toả ở hai phổi. môi khô.viêm cơ tim.Biến chứng 4. rét run. Cần lấy máu 2 lần. . Có trường hợp ở vùng chẩm.1 Lâm sàng . sốt cao 39-400C. Bội nhiễm phế quản-phổi do vi khuẩn Đây là biến chứng thường gặp nhất của cúm. cấy trên + Chẩn ñoán huyết thanh: phương pháp ức chế ngưng kết hồng cầu (Hemagglutination inhibition) lement fixation).Hội chứng Guillain . 5. . Chẩn ñoán 5. sổ m 4.3 Chẩn ñoán xác ñịnh + Phân lập virus : có thể phân lập virus trong dịch xuất tiết mũi họng hay khí quản.Đau cơ khớp : ñau toàn thân. Có thể có dấu suy tim phải và rối im. tổn thương tế bào gan và thận. 5.Có thể dùng kháng sinh phòng bội nhiễm ở những người có nguy cơ.3. bao gồm: . ho khan. liên cầu. tụ cầu vàng..Lâm sàng: thở nhanh.1. chán ăn. ñau mỏi toàn thân. * Dấu hiệu viêm long ñường hô hấp trên: Thường có sổ mũi.

C thường không tự giới hạn và ñáp ứng với kháng sinh thích hợp. có thể dự phòng bằng Amantadine ( hay Rimantadine ) 200 mg/kg/ngày x 3-7 ngày. Vỏ của virus có chứa hai protein hemagglutinin (H) và (N). 1 -2 g/ ngày.Nguồn bệnh: + Người ñang nhiễm virus. Thuốc kháng virus mới Rib dung. già yếu.Không có ñiều trị ñặc hiệu. 3.Phân biệt với viêm phổi do Mycoplasma.Nâng cao thể trạng bệnh nhân . thường có hiệu quả bảo vệ tốt (khoảng 65 . tỏ ra có hiệu quả tốt trong dự phòng và ñiều trị bệnh cúm.3 Chẩn ñoán gián biệt . 16 .Trên thế giới. Tác nhân gây bệnh Tác nhân gây bệnh là virus cúm. Giới thiệu Bệnh cúm gà ñã xuất hiện lần ñầu tiên ở Hồng Kông năm 1997 và ở một số nước khác sau ñó. . Virus có 3 type. Riên gây ra. ăn uống và bù nước ñủ cho bệnh nhân. gây ra. Hiện có 15 phó type của H (ñược ký hiệu H1-H15) và 9 phó type N (N1-N9). Bảo ñảm hô hấp. nhất là cho trẻ em.Nghỉ ngơi. Các phương tiện chẩn ñoán xác ñịnh bằng phương pháp huyết thanh học hay phân lập virus rất ñắ nghiên cứu dịch tễ học. cân bằng nước-ñiện giải.Điều trị cúm ác tính : + Theo dõi và ñiều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu.Thuốc chống virus ñặc hiệu : Ribavirin. 6.2 Điều trị cụ thể .. rất khó phân biệt với các bệnh do các loại virus khác như virus parainfluenz adenovirus. thở máy.): chỉ dùng khi cần thiế sau xương ức có thể dùng Codeine. nhưng không có hiệu quả ñối với virus B. II. chống phù não. + Gà hoặc gia cầm mắc bệnh: người ta nghi ngờ có sự lây lan khi tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh  ¨ .1 Nguyên tắc . Không cho những người có bệnh tim mạch mạn tính. Thời gian thường tự giới hạn và tỷ lệ tử vong không cao nên vaccine cúm không ñược ñưa vào chương trình rus thì người ñã chủng ngừa vẫn có thể mắc cúm. . + Hồi sức hô hấp và các biện pháp khác : thở Oxy. Đây là một bệnh có khả năng gây dịch nhỏ tại ñịa phương cũng như dịch lớn ở nhiều vùn hăn nuôi nói riêng cũng như cho nền kinh tế nói chung và gây nguy hiểm ñến tính mạng của ngườ 90 bệnh nhân nghi bị cúm H5N1. Dịch tễ học .Tuyên truyền rộng rãi kiến thức về cúm cho nhân dân. giảm ho. Virus cúm hiện là loại H5N1. 2. 5. Chủ yếu ñiều trị triệu chứng và các biến chứng.1. .Cách ly bệnh nhân nghi cúm.2 Chẩn ñoán biến chứng Dựa vào các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm liên quan. trong ñó có 21 trường hợp tử vong. 5. người có suy hô hấp mạn tính nh phòng bội nhiễm. Trường hợp hội chứng Reye‟s: truyền Glucose. . kháng sinh. Chủ yếu dựa vào yếu tố dịch tễ. Chỉ hoạt ñộng trở lại dần dần khi hồi phục. Phòng bệnh . Khả năng 70% ñô i với virus cúm A. . Chlamydia. . Không dùng Aspiri xuất có Salicylate khác. phục vụ công tác dự báo và làm vaccine. .. Dịch tễ học và cơ chế bệnh sinh 3.. Điều trị 6.2 tăng gấp 4 lần so với lần ñầu.64 mg mỗi 4 -6 giờ.70%).Trên lâm sàng.Nếu bệnh nhân sốt cao : hạ nhiệt bằng Paracetamol 500 mg x 3-4 lần/ ngày.Đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao ( trẻ sơ sinh.Các thuốc ñiều trị triệu chứng (kháng histamin. 137 . người ta thường chủng ngừa vaccine vào ñầu mùa thu (trước mùa dịch hàng năm) irus cúm gây dịch những năm trước. type A thay ñổi k nhanh và gây hầu hết các vụ dịch cúm.Điều trị các biến chứng : Kháng sinh thích hợp nếu có bội nhiễm vi khuẩn ( chủ yếu ñể kháng ). Amantadine và Rimantadine chỉ có hiệu lực nhưng khô virus cúm typ A và phải dùng rất sớm ngay sau khi nhiễm virus .. Đặc biệt nhấn mạnh ñến khả năng lây la iến chứng cao khi mắc cúm. BỆNH C M A (H5N1) 1.tiếp xúc. 7. . viêm họng do các vi khuẩn.Vitamin C. 6. người già. . . long ñàm. thuộc họ orthomyxoviridae.

. ăn uống và bù nước ñủ cho bệnh nhân. giảm ho. SARS coronavirus là loại rất mạnh.Vitamin C. Giới thiệu Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe acute respiratory syndrome. 138 3.Điều trị nguyên nhân: Dùng thuốc kháng virus Tamiflu (Oseltamivir). . thở máy. nhất là trong ñiều kiện nhiệt ñ . Cơ chế bệnh sinh: Tương tự cơ chế bệnh sinh của các bệnh cúm thông thường. 6. Tác nhân gây bệnh Tác nhân gây bệnh là một loại coronavirus. Dịch SARS ñã ả hính trị xã hội của nhiều nước.Tuyên truyền rộng rãi các kiến thức về cúm cho nhân dân.2. SARS-CoV có thể sống sót bên ngoài cơ thể tương ñối bền vững.Điều trị cúm thông thường .. Bảo ñảm hô hấp.Đường lây: + Đường hô hấp. Tổng số bệnh nhâ ong. .. miệng ngư + Thời gian lây: 1 ngày trước khi có triệu chứng và kéo dài 3-7 ngày sau khi khởi bệnh. ñiện giải ñồ. Theo ước tính dịch SARS ñã gây thiệt hại hơn 150 tỷ ñô-la Mỹ 2. Coronavirus kinh ñiển thường g chủ yếu ở người trưởng thành.) : chỉ dùng khi thật cầ và ñau sau xương ức có thể dùng Codein. suy hô hấp cấp. Chẩn ñoán 5.Cho thở Oxy. .Yếu tố dịch tễ: Có tiếp xúc với bệnh nhân cúm H5N1 hoặc với gia cầm bị mắc bệnh. riêng ở nước ta có 63 bệnh nhân SARS và ñã có 5 bệnh nhân tử vong.1.Tổn thương ñường hô hấp. cân bằng nước-ñiện giải. long ñàm. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng Xem phần triệu chứng lâm sàng bệnh cúm.1. 16-64 mg mỗi 4 -6 giờ. 139 Bệnh có tỷ lệ tử vong cao. SARS c s có cấu trúc phân tử giống 60-70% loại coronavirus trước ñây.Đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao (trẻ sơ sinh. là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. III. . Không dùng Aspirin xuất có salixylat khác. sau ñó nhanh chóng lan rộng ra Từ tháng 11. kháng sinh. chưa có thuốc ñiều trị ñặc hiệu và chưa có vaccine. Chỉ ñược hoạt ñộng trở lại dần d . chán ăn.Xét nghiệm: công thức máu.Nếu bệnh nhân sốt cao: hạ nhiệt bằng Paracetamol 500 mg x 3-4 lần/ ngày. hắt hơi.2002 ở Quảng Đông (Trung Quốc).Nghỉ ngơi tại giường. thuộc họ coronaviridae. Điều trị 6. Gia cầm hoặc thịt gia cầm ñều phải ñược kiểm dịch trước khi bán ra thị trường.2003 dịch lan rộng ñến 29 nước và vùng lãnh thổ. . 4. có khả năng gây dịc uất hiện lần ñầu vào tháng 11. . khí máu.2.X quang phổi: có hình ảnh mờ lan tỏa cả hai phổi.Các thuốc ñiều trị triệu chứng (kháng histamin. có khả năng phá huỷ tổ chức trước ñây. . Liều dùng: viên 75mg x 2 lần/ngày trong 5 ngày.. 5.. nhất là cho trẻ em. 1 -2 g/ ngày. Điều trị cúm có suy hô hấp .Tất cả bệnh nhân bị cúm hoặc nghi bị cúm do H5N1 ñều phải ñược cách ly tuyệt ñối..Phòng bệnh . phòng bội nhiễm.2002 ñến 07. do nước bọt của người nhiễm virus khi ho. viết tắt là SARS) hay còn viêm ñường hô hấp cấp. HỘI CHỨNG HÔ HẤP CẤP TÍNH NẶNG (SARS) 1. người già.08.. 5. một loại ARN virus.Các triệu chứng nhiễm vi-rút nói chung : sốt. Chẩn ñoán xác ñịnh : + Phân lập virus: bằng kỹ thuật PCR có thể phân lập virus trong dịch xuất tiết mũi họng hay k + Chẩn ñoán huyết thanh: bằng phương pháp Ức chế ngưng kết hồng cầu hoặc phương pháp Cố ñịnh 6. .Tất cả gia cầm trong phạm vi 3 km quanh nơi có dịch ñều phải ñược tiêu huỷ. chụp X quang phổi hàng ngày. . mệt mỏi. 7. + Do tiếp xúc với nước bọt của người bệnh hoặc với gia cầm bị bệnh rồi ñưa vào mũi. Tuyệt ñối không g khác. Chẩn ñoán Chẩn ñoán cúm thường dựa vào : . Đặc biệt nhấn mạnh ñến khả năng lâ a cầm chết hàng loạt không rõ lý do.2. .Điều trị các biến chứng : Kháng sinh thích hợp nếu có bội nhiễm vi khuẩn ( chủ yếu ñể kháng ). người có suy hô hấp mạn tính.

. 3. vải. Đường tiếp hân có thể làm ô nhiễm bề mặt phòng bệnh hay trong nhà cùng các vật dụng cá nhân. Như vậy khả năng lưu hành rộng rãi của SARS-Co hư nhiều dịch bệnh ñường hô hấp khác.Nghe phổi có thể có nhiều ran rít. giấy. virus có thể lan toàn bộ niê g. Trong Thời gian ủ virus chưa ghi nhận trường hợp lây bệnh. . Cận lâm sàng .Ổ chứa: Người ta cho rằng nguồn gốc của các tác nhân gay bệnh SARS là súc vật hoang dã. Mặt ñỏ. sau ñó lan toả.3 Thời kỳ hồi phục: Sau khoảng 10-15 ngày bệnh nhân hét sốt.2. Có thể sưng hạch ngoại biên. Trường hợp nặn cho bệnh nhân khó thở và suy hô hấp nặng. ñau sau hốc mắt. trên 25 lần/phút. . * Triệu chứng toàn thân: . có thể dao ñộng trong khoảng 3-14 ngày. Có các dấu hiệu suy hô hấp cấp. . Chức năng thận bình thường.Ho: thường ho khan. Từ ngày ñầu có nhữ thương tiến triển nhanh từng ngày. ăn ngủ bình thường.Các hiệm trên 300 mẫu máu từ cầy hương ở nơi xảy ra dịch SARS của tỉnh Quảng Đông và ñã phát hiện giống như SARS-CoV ñược phân lập ở người mắc bệnh. . .1.1.Nhức ñầu. minh là có mặt ở nhiều khu vực trên thế giới. Điều này cho thấy khả năng phát tán và lan truyền toàn cầu của bệnh. ho. Quá trình này xảy ra khá nhanh nên chỉ trong một thời gian ngắn. phù nề. lúc ñầu khu trú. . . Dịch tễ học và cơ chế bệnh sinh 3. ăn uống kém . BC tăng khi có bội nhiễm vi khuẩn. Sự trao ñổi khí giữa màng-ma rong máu giảm ñi nhanh chóng.Số lượng T CD4. da.CTM: Số lượng BC và TC bình thường hoặc giảm. khạc. 4. . 4. ran ngáy hoặc ran ẩm ở một bên hoặc hai bên phổi. khu vực châu Á với mật ñộ dân cư ñông và nhiều yếu tố t phát và là nơi lưu hành thường xuyên nhất của dịch bệnh SARS. mạch nhanh. hết ho.Đau ñầu và ñau mỏi các cơ. Do ñó người ta thấy rằng khi tiếp xúc với người bện thì coi như không bị lây nhiễm SARS. 4-5 ngày trong nước bọt và chất thải tồn tại với ñộc lực cao ở 4-20 0C trong 5 ngày. không nhày máu. các en các virus mới và tiếp tục tấn công các tế bào khác.Sự lưu hành bệnh: Chỉ trong vòng 9 tháng. kim loại. nông. Tia cực tím và các hoá chất khử trung y tế ở trong vòng 60 phút. ăn kém. . từ ñó qua tay n 3. * Triệu chứng hô hấp: Có một hoặc nhiều triệu chứng sau: . Sau 1-2 ngày ñã lan ñến 1/2 hoặc 2/3 phổi.Sốt cao ñột ngột. Ở các khoảng kẽ có sự tăng tiết gây viêm khoảng kẽ. có thể có ñàm trắng.Mệt mỏi. Lâm sàng 4.Khí máu: giảm Oxy máu nặng với SpO2dưới 90% hoặc PaO2 dưới 60 mmHg. phân lỏng vàng. chóng mặt -Tiêu chảy: một số bệnh nhân ỉa chảy 3-4 lần/ngày. T CD3 giảm. Hình ảnh tổn thương phổi dần dần thu nhỏ lại và mất ñi. Dịch tễ học . Cơ chế bệnh sinh Phần lớn coronavirus nhân lên ở các tế bào biểu mô của ñường hô hấp và gây nên các triệu chứn tế bào của vật chủ. 4.Transaminase tăng khoảng 2-6 lần. ñiều khiển tế bào tổng hợp những thành phần kháng nguyên.1 Thời gian ủ bệnh: 7-10 ngày. Thời gian sốt kéo dài 5-15 ngày. thường sốt liên tục trên 380C. các vỏ.Nguồn lây: Bệnh nhân SARS ñang trong giai ñoạn khởi phát và toàn phát là nguồn bệnh nguy hi coronavirus không có triệu chứng cũng là nguồn lây bệnh trong cộng ñồng.2.3-4 ngày trên các vật liệu gỗ. Tổn thương phổi là những ñám thâm nhiễm ở khoảng kẽ hoặc những ñám mờ ranh giới không rõ rệt .Đường lây: Đường hô hấp: nước bọt và dịch tiết ñường hô hấp của bệnh nhân khi nói. 140 4. Như vậy biểu hiện tổn thương phổi ở bệnh nhân SARS là ñặc trưng của viêm phổi không ñiển hình.2 Thời gian khởi phát: trung bình 1 tuần sau khi tiếp xúc với nguồn lây.1. Các tế bào biểu mô sẽ sung huyết. bệnh SARS ñã lan truyền nhanh chóng ra 29 nước ở cả 5 châu lục. trung bình 10 ngày.1.Khó thở: thở nhanh. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng 4. ñôi khi rét run.Rung thanh và gõ ñều bình thường. Số lượng t . hoại tử và bong ra. Một số .X quang phổi: có hình ảnh viêm phổi kẽ.1. PaCO2 bình thường hoặc tăng.

tụ cầu…) Đây là loại viêm phổi ñiển hình.Đau cơ. .Đau cơ.Có một hoặc nhiều triệu chứng hô hấp (ho. ho. Nghe phổi có ran rít . ñau ngực. ñau . 5.1.2 Viêm phổi không ñiển hình do virus: Rất nhiều loại virus ñường hô hấp có thể gây viêm p .Khó thở.Hạ sốt: Paracetamol. Hoặc albumin 20% x 100m ruyền TM ba ngày một lần.Có một hoặc nhiều triệu chứng hô hấp (ho.Phòng ñiều trị bệnh nhân: Không ñược dùng máy ñiều hoà nhiệt ñộ. Điều trị triệu chứng . Nguyên tắc . ñau mỏi toàn thân . thở nhanh.Bạch cầu máu bình thường hoặc giảm. .3. 6. 2400 mg/ ngày. thâm nhiễm thuỳ phổi. mệt mỏi. Phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp.Chủ yếu là ñiều trị triệu chứng. dùng ñường uống. 5. 5.Khám thực thể có hiện tượng ñông ñặc phổi . chỉ dùng một lần.3. ña số là ña nhân trung tính. Lâm sàng Có triệu chứng sốt và khó thở như trên. chia 2 lần. khó thở) viêm ñường hô hấp cấp hoặc chất ñờm 5. . Cận lâm sàng Có hình ảnh X quang phổi ñặc trưng. khó thở) viêm ñường hô hấp cấp hoặc chất ñờm họng.Sốt cao ñột ngột (>380C) . .2 Trường hợp có khả năng bị SARS: . Điều trị hỗ trợ .4. dịch phế quản bằng phản ứng chuỗi poly hiện kháng thể của viru s bằng các phương pháp thử nghiệm miễn dịch men (ELISA). Điều trị nguyên nhân Ribavirin 400mg tiêm TM 3 lần/ngày trong 3 ngày hoặc ñến khi tình trạng bệnh nhân cải thiện. . ñờm. ñau mỏi toàn thân .Ho có ñờm. X quang có hình ảnh viêm phổi thuỳ.Trong tiền sử 10 ngày trước ñó có tiếp xúc với người bị 5.2. 50-60mg/kg cân nặng/ngày cho trẻ. Chẩn ñoán xác ñịnh bằng phân lập virus trong máu. có các triệu chứng lâm sàng chủ yếu như: .2.Sốt cao ñột ngột (>380C) . ñau . tất cả các cửa sổ phòng ph số nước. Điều trị 6.Có thể dùng Gammaglobulin truyền TM 200-400mg/kg. thở nhanh và nông . Chẩn ñoán 5. ñờm có mủ hoặc có máu màu rỉ sắt . Nhỏ mũi bằng Naphazolin.X quang phổi có viêm phổi hoặc có hội chứng hô hấp cấp .Sốt cao ñột ngột 39-400C. viên 75 mg. người ta ñóng kín cửa phòng và dùng máy có áp lực âm ñể thông khí. sổ mũi.1.4. liều 1mg/kg/ngày khi có suy hô hấp hoặc tình trạng nhiễm trùng g nên quá 5 ngày. kể cả những bệ 6.Trong tiền sử 10 ngày trước ñó có tiếp xúc với người bị 141 với người bệnh SARS. nhức ñầu. Một số nước có dùng Oseltamivir (Tamiflu). 6.X quang: có tổn thương phổi hình mạng lưới. miễn dịch h FA).4.Thông báo ngay tất cả những trường hợp bệnh ñược phát hiện về Trung tâm Y tế dự phòng của ñ . ñẩy không khí tr 6.2.Dùng thuốc giảm ho nếu có ho khan nhiều.Đau ngực dữ dội . Yếu tố dịch tễ Người bệnh ở vùng dịch lưu hành hoặc có nghi ngờ tiếp xúc 5.2.4 Chẩn ñoán phân biệt Khi bị viêm phổi do SARS cần phân biệt với: 5. liên cầu.1 Viêm phổi thuỳ do vi khuẩn (phế cầu. Nhân viên y tế họng.Triệu chứng lâm sàng: sốt cao ñột ngột.Mọi trường hợp ñược phát hiện bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ñều phải nhập viện và cách ly hoàn toàn. . Tuy nhiên cho ñến nay người ta vẫn chưa chứng minh ñược các thuốc này có tác dụng kháng virus LS các bệnh nhiệt ñới không dùng thuốc kháng virus cho tất cả bệnh nhân SARS. rốn phổi ñậm. thở nhanh.1 Trường hợp nghi ngờ SARS: . rét run .Bạch cầu máu tăng.5. ñau ngực.Methylprednisolon tiêm TM . uống 2 lần/ ngày hoặc Amantadin 100 mg x 2 viên/ ngày. 2g/ngày cho người lớn.

Glucose 5%. kính bảo hộ hoặc mặt nạ che mặt. rubivirus. ñáng ngại là thai phụ mắc bệnh tăng nguy cơ thai nhi dị tật bẩm sinh. thở Oxy qua ống sonde mũi hoặc mặt nạ.Bệnh nhân mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh SARS phải lập tức ñược cách ly ở những khu vực ri h phải ở phòng riêng. Xác ñịnh ñược tính nghiêm trọng của bệnh ñối với phụ nữ có thai. không ở chung phòng với người nghi ngờ mắc bệnh.Thành lập các khu vực cách ly ở các vùng có dịch. tính chất lây. thở nhanh quá 35 l/phút hoặc chậm dưới 7.25. Ringer lactate. BỆNH RUBELLA Mục tiêu BsCK2. cảng biển.Tất cả bệnh nhân phải mang khẩu trang tiêu chuẩn như N95. .Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng về dịch SARS.9%. mang khẩu trang N95.Ths Phan Quận 1. 4. tuỳ tình trạng bệnh nhân. . 3.1. cảng hàng không quốc tế. 1. Trình bày một số ñặc ñiểm dịch tễ học của virus cúm.Đảm bảo ñủ dinh dưỡng.Theo dõi liên tục SpO2 hoặc PaO2.Cho bệnh nhân súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn ñường mũi họng. 3..Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân SARS phải mặc áo choàng bảo hộ (áo giấy.Đặt nội khí quản và thở máy khi có rối loạn ý thức. Mô tả ñược lâm sàng và chẩn ñoán gián biệt rubella mắc phải với một số bệnh phát ban. có phát ban hoặc không. Tác nhân gây bênh Virus RNA. . Trình bày nguyên tắc ñiều trị bệnh cúm.Dụng cụ dùng cho người bệnh phải cọ rửa và tẩy uế bằng xà phòng và hoá chất khử khuẩn hằng 7.Cấm người nhà và khách ñến thăm khu cách ly. Mọi thủ thuật. . miễn dịch bền sau mắc bệnh. các triệu chứng thông t . 142 . Câu hỏi ôn tập 1. ĐẠI CƢƠNG Bệnh virus.5. xét nghiệm ñều phả . dễ lây. Phòng bệnh 7. họ togaviridae.Bảo ñảm thông khí. . 5.2. ñạm. 4.Truyền dịch NaCl 0. . Mô tả ñược ñặc ñiểm. phân biệt cấu trúc kháng nguyên . Lưu lượng 4-10 l/phút. 2. dùng một lần). 7.6. Uống nhiều nước hoa quả.6. Điều trị suy hô hấp cấp . Phòng bệnh trong cộng ñồng . lành tính. Phòng bệnh trong bệnh viện . găng tay. Dinh dưỡng . bệnh sinh của virus rubella 2. Trình bày các nguyên tắc ñiều trị bệnh SARS. 6. 143 Bài 22. Mô tả ñựơc hình thái rubella bẩm sinh. Gần giống alphavirus. Trình bày triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của cúm ác tính. Thế nào là một trường hợp nghi ngờ SARS ? 5. Kiểm tra nhiệt ñộ bằng máy ño thâ tai. gặp ở trẻ em thời kỳ 2. Mô tả cách thức phòng ngừa rubella Nội dung I. kiểm tra và cách ly nếu mang mầm bệnh. cửa k phải ñược theo dõi.

có khi tăng tương bào (5 – 10%) giúp ñịnh hướng chẩn ñoán. Huyết thanh chẩn ñoán IgM chỉ dùng ở thể bệnh không ñiển + Phát ban mùa xuân (exanthème subit): trẻ con sơ nhiễm virus herpès type 6 (HHV6). Virus huyết 8 ngày trước phát ban và biến mất cùng với ban. rồi IgG xuất hiện. mất vào ngày thứ 3 không dấu vết. rồi thân mình ñến tứ ch hiện thì hết sốt. trong thời gian ñó người ta thấy số sinh mắc dị tật b a bẩm sinh (vụ dịch năm 64 – 65 ở Mỹ. dấu Koplik trước phát ban. mặt.Nhiễm cấp tính. Lượng kháng nhanh trong 2 tuần kế tiếp. ñau cơ khớp. + Sơ nhiễm Epstein . Chẩn ñoán xác ñịnh Huyết ñồ: giảm bạch cầu ña nhân. và của phản ứng huyết thanh ñặc hiệu. Ban xuất hiện chủ yếu cổ và thân. không l ban. + Sơ nhiễm HIV: ban dát sẩn thân. + Sởi: ở trẻ 3 – 7 tuổi. khi mắc bệnh và dùng ampicillin sẽ gây phát ban dạng sởi hoặc tinh hồn h cầu ñơn nhân nhiễm khuẩn (tăng ñơn nhân ưa kiềm gợi ý chẩn ñoán) và test huyết thanh ñể xác ñịnh chẩn ñoán. ở Anh năm 1978). lách sưng nhẹ. mà IgG tăng nhanh và có khi tăng IgM. ñột ngột 39 – 400C. Miễn dịch bền. Tần suất bệnh và nhóm nguy cơ Dịch tễ học của bệnh ñã thay ñổi nhờ chủng ngừa rộng cho trẻ. rất lây vì thải virus từ 4 . trung bình 10 n ñau cơ. Nơi chứa virus và sự lây nhiễm . Trái lại. virus tồn tại ở họng của họ 7 – 10 ngày trước phát ban và 10 – 15 ngày s u phát n (vì thế biện pháp cách ly không hiệu quả). hiếm hơn là ỉa chảy. dịch tiến triển theo vụ dịch lớn xuất hiện cách ñây 30 năm. 90% người lớn không miễn dịch. Trừ trẻ sơ sinh và trẻ con. 2. II. ñặc biệt ở mông và gốc ñùi. sưng hạch. Chẩn ñoán gián biệt . § §¦ § ¦ . Yếu tố gợi ý: ñộ tuổi (trẻ). Sốt 3 ngày rồi hết. ñau khớp.Nơi chứa virus gồm: + Người nhiễm virus không hoặc có triệu chứng. . Chưa có chẩn ñoán sinh học. Sốt. III. hạch cổ sau tai. phải giữ lại 2 mẫu huyết thanh ít nhất 6 tháng 3. + Phát ban do enterovirus: các enterovirus không gây bệnh bại liệt như ECHO (entero cyto huma rphanan) hoặc Coxsackie. bệnh gặp ở hưa miễn dịch (10% quần thể người lớn). + Trẻ sơ sinh mắc rubella bẩm sinh. ñôi khi tăng lymphô ưa kiềm. Nếu nhiễm rubella lần 2 sẽ không có virus huyết. Hay gặp thể không ñiển hình. ñôi khi dạng scarlatine ngày thứ 2. viêm long hô phát ban sởi. chỉ một ñợt ban. Bệnh lây qua không khí ubella bẩm sinh). 3. dù có kháng thể tru . Có ñược một miễn dịch xác ñịnh. ñặc biệt ở mặt. hoặc không rõ. không có bằng chứn hiễm ban ñầu. cổ. bằng chứng sinh học không chắc. chủ yếu sốt kèm phát ban. Ban d sẩn. < 3805C. viêm kết mạc. RUBELLA MẮC PHẢI 1. gây miễn dịch. Trước ñây. sốt nhẹ. loét họng và hoặc loét sinh dục. Ban phát bắt ñầu ở ñầu mặt. BỆNH SINH Ủ bệnh 14 – 23 ngày (trung ình 14 – 18 ngày) s u khi xâm nhập mũi họng. biến mất nhanh luôn luôn giảm. Phát ban không hằng ñịnh. phát ban không có khoảng d bong mãng da các ñầu chi. ñặc ñiểm chỉ gặp ở trẻ 6 tháng – 3 tuổi.6 tháng. 75% vị thành niên. chỉ tồn tại ở người. Lâm sàng Rubella không biểu hiện triệu chứng.Trước một phát ban dạng sởi cần gián biệt với một số bệnh có phát ban: + Tinh hồng nhiệt: Chỉ chẩn ñoán lâm sàng. Để giải thích kết quả ñúng cần xét nghiệm 2 lần cách nhau 10 ngà thể lần 2 tăng gấp 4 lần ñầu. các yếu tố chẩn ñoán như sự lây lan và chưa chủng ngừa.Barr virus: phát ban dạng sởi tự nhiên chỉ gặp 5 – 10% trong các trường nhiễm khuẩn. khi ñã có miễn dịch. gây phát ban dạng rubella kín ñáo. xảy ra ở các vụ dịch nhỏ mùa hè. nấm miệng anh HIV âm tính và chẩn ñoán dựa vào kháng nguyên P24 hoặc HIV – RNA máu. 144 Nội ban (có nốt xuất huyết vòm hầu. Huyết thanh tương quan chẩn ñoán chắc chắn là bằng chứng chuyển ñổi huyết thanh. chỉ phát ban thoáng qua. Khởi phát ngắn (1 – 2 ngày) và không rõ. Nếu xét nghiệm huyết thanh một lần không giải thích ñược kết q lý ñồng thời trong cùng một phòng xét nghiệm. Khởi ñầu ở mặt và lan rộng trong 24 giờ ñến thân và chi trên. 2. biến mất từ ngày thứ nhất sau phát ban. không triệu chứng. viêm họng cấp có trước. IgMñặc hiệu 3 tháng.(hemagglutinine. gặp ở sơ nhiễm HIV có triệu chứng. chảy mũi nhẹ).Bệnh lây yếu hơn sởi: 50% trẻ 10 tuổi. kháng nguyên cố ñịnh bổ thể). Tinh hồng nhiệt liên cầu do phẩu thuật au nhưng ngoại ban quanh vết mổ trước khi lan toàn thân. cổ sau và dướ iều tuần.

145 + Do cytomeg lovirus. Coxs ckie B1 – 6). Các dữ kiện dịch tễ học Tần số Rubella bẩm sinh trong các vụ dịch trên quần thể giảm ñáng kể nhờ dự phòng. Thai nhi chậm phát triển Người ta có thể gặp hai bệnh cảnh như sau 1.4. Có th của rubella. ỉa chảy. Mặ rường hợp tiểu cầu giảm rất thấp. 11. Phát hiện vào lúc sinh. Năm 1998.con tƣơng quan trực tiếp với thơì gian mang thai Trong khi một sự lây bệnh muộn không bảo vệ khỏi Rubella tiến triển bẩm sinh. thất ñiều) và viêm màng não. Có thể phân lập virus trong phân. các chuyển ñộng bất thường.2. ñau ñầu. + Viêm hạch do các vi khuẩn sinh mủ. viêm não . 4.7/105 trẻ sơ sinh và tần số dị dạng bẩm sinh do Rubella là 0. 19. phát ban tay . ở thành phố của Pháp. 4. chủ yếu là viêm màng u trú liên sườn. hôn mê. RUBELLA BẨM SINH Nhiễm virus rubella mẹ . 30. Hiếm (1/3. vì di chứng Rubella bẩm sinh chỉ có thể xác ñịn Thực ra. . nhưng không có dấu hiệu triệu chứng của phổi. Hồi phục 2 – 4 tuần hoặc ngắn hơn khi dùng corticoid. Xuất hiện ngày thứ 2 trở ñi. Đặc hiệu: "phát ban Boston” do virus ECHO16 có gây dịch và “hội chứng viêm màng não . ñầu gối. 2. adenovirus. cũng như khớp cổ tay. Viêm ña khớp Ở bệnh nhân vị thành niên. Viêm não – màng não Hiếm hơn (1/5. hiếm hơn trong nước não tuỷ. Một số ký sinh trùng. 14. Tiến triển và biến chứng 4. 4. Hội chứng ñau cơ tồn tại hiếm gặp. 25.…. ñau cơ.con hay gặp.chân .Trường hợp sưng hạch cổ kèm dấu nhiễm trùng cần gián biệt bệnh có triệu chứng tương tự: + Tăng bạch cầu ñơn nhân nhiễm khuẩn do virus Epstein – B rr. Hội chứng dị dạng (còn gọi là hội chứng Gregg) Gregg mô tả năm 1941. arbovirus. Xuất huyết giảm tiểu cầu sau phát ban.…. + Sơ nhiễm HIV ở giai ñoạn sưng hạch toàn thân.nhiễm trùng không ñặc hiệu: giả cúm. khớp thái dương hàm. X quang phổi bình ) khá gợi ý.000). mà chủ yếu gặp ở con gái trẻ. Viêm khớp có thể bùng phát một ñợt 5 – 30 ngày không di chứng.000 – 1/25. nhiều tổn thương tiến triển kéo dài. các virus có thể gây phát ban: virus viêm gan B.3.41/105 trẻ sơ sinh. Các tay.000) so với viêm não do sởi. IV. xuất hiện 10 – 15 ngày s u phát n chấm dứt. rối loạn ý thức. Các khiếm khuyết về tri giác hoặc tâm thần .miệng. lao. 18. Nhiều type huyết yên nhân gây bệnh (ECHO1 – 9. Điều trị Đơn thuần ñiều trị triệu chứng. Các biến chứng khác Viêm gan tiêu tế bào vừa phải và viêm thần kinh (thần kinh toạ) hiếm gặp. ỉa chảy.vậ phát triển vận ñộng và §¦ § §¦ § ¦ § § § . 1.1. di chứng. có những vấn ñề tế nhị trong việc chẩn ñoán và thái ñộ trị liệu (chấm dứt thai kỳ hay không ?) Tương quan sự lây qua nhau thai với dị tật bẩm sinh trong 3 tháng ñầu thai nghén. gây khó thở. xuất hiện ngày thứ 2 – 4 s u phát n v hần kinh (co giật. 5. + Nhiễm các adénovirus. myxovirus.màng não. hay gặp ở trẻ hơn người lớn. Một số vi khu ẩn cũng gây phát ban. người lớn và ñặc biệt là phụ nữ. Rubella bẩm iều vấn ñề nghiêm trọng trái lại ở người lớn mắc bệnh thì lành tính. Đôi khi. 4. tần số mới nhiễm Rubella hàng năm trong quá trình thai nghén là 3. virus cúm. + Ngoài ra.phát ban” do ECHO9 iểu hiện phát ban có xuất huyết vớ us 71: sốt. Số tuần mang thai Số % dị dạng hoặc khuyết tật 0 – 8 85% 9 – 12 52% 13 – 20 16% > 20 trở lên 0% Bảng: Xác xuất nhiễm mẹ .1.

C với nhau. . 3.Phân lập virus ở trẻ sơ sinh (họng.Tổn thương tổn mắt: chủ yếu ñục thuỷ tinh thể hai bên. Rubella tiến triển lúc sinh như cầu não kém phát triển (pondérale) và toàn bộ bất thường kết xuất huyết giảm tiểu cầu. Trường hợp rubella sơ sinh .Thương tổn thính giác: ñiếc.Các biện pháp trên sẽ không còn nữa khi chủng ngừa ñược tiến hành cho mọi quần thể. 4. chậm phát triển tinh thần. + Nghi ngờ các triệu chứng phát ban ở một phụ nữ. với các mục ñích: + Ngăn ngừa sự lưu hành virus dễ lây cho thai phụ: chủng ngừa cho trẻ em hai giới. micrognathie). tiếp tục tiêm phòng Sởi – Qu i ị . hoặc người không có biện phá i ngoài hôn nhân tăng mà không kiểm tra kháng thể trước mang thai. người ta có thể phát hiện các bất thường về thần kinh. cơ quan thính giác.tâm thần của trẻ.2. Phòng ngừa cho thai phụ huyết thanh (-) hoặc không biết có miễn dịch chưa . Chỉ chẩn ñoán bằng huyết thanh: xuất hiện một chuyển ñổi huyết thanh với IgM ñặc hiệu. với phạm vi bao phủ tăng lên có thể khởi ñầu việc loại trừ bệnh rubella. 146 . nhưng thường là tồn tại ống thông ñộng – tĩnh mạch và teo hẹp . chủng ngừa mũi thứ 2 Sởi – Qu i ị . tổn thương xương trên X – qu ng (các dãy trục métaphysaire mất c .vận bella tiến triển.Cách tiến hành tiêm chủng ở trẻ em: + Từ 12 tháng tuổi trở ñi. nước tiểu. + Chỉ ñịnh chấm dứt thai kỳ khi xác ñịnh nhiễm virus rubella 3 tháng ñầu thai nghén. nhất là răng (hypoplasie. hiếm khi ñiếc hoàn toàn.Hiện diện IgM ñặc hiệu lúc sinh hoặc một chẩn ñoán huyết thanh (+) trong vòng 6 tháng. hoặc xét nghiệm kháng thể âm tính. Có thể thấy mắt nhỏ. Do vaccine virus sống giảm i một tháng trước và 2 tháng sau chủng ngừa.Chẩn ñoán rubella thai nhi chỉ thực hiện bằng cách tìm IgM máu cuống rốn ñược chọc hút dưới của thai kỳ. . + Giữa 11 ñến 13 tuổi. Virus tồn tại ở các cơ quan và họng. .Thương tổn thần kinh: chứng ñầu nhỏ. nước não tuỷ).Rubella với trẻ chưa ñược tiêm phò ¦ § § ¦ § ¦ § ¦ § .Tim bẩm sinh: có thể tất cả. chỉ có thể chấm dứt thai kỳ ñể tránh sinh ra ñứa trẻ dị dạng hoặc Xác ñịnh huyết thanh rubella ở phụ nữ: khám tiền hôn nhân. Cảnh giác vì chủng ngừa có thể gây quái thai. Rubella bẩm sinh tiến triển Tương ứng với nhiễm virus mãn tính toàn thân. viêm cơ tim. . nhất là liên quan phát triển tâm thầ tương lai. 4. Phòng ngừa Không có ñiều trị ñặc hiệu.Cuối cùng cần phải: + Phòng lây cho các nhân viên chuyên nghiệp nhất là phụ nữ trẻ làm việc ở môi trường dễ lây n + Hiệu lực của globulin miễn dịch còn bàn cải. 1. gặp ở trẻ háng). Sự tồn tại virus dẫn nó có thể thoái lui hoặc tồn tại với nhiều di chứng. + Duy trì và tăng cường chủng ngừa cho trẻ gái 11 – 13 tuổi . Mắt. . Tiên lượng xa rubella bẩm sinh dè dặt.2. chậm phát triển tâm thần .Rubella: liều thứ nhất (p P – H emophilus ñược tiêm ở vị trí khác) + Giữa 3 ñến 6 tuổi. viêm gan có gan – lách to với hoàng ñảm.Rubella. Chẩn ñoán Thường là các bằng chứng hồi cứu và bệnh cảnh dị dạng của ñứa trẻ. Nói chung chúng kết hợp với các dị dạng ñược phát hiện khi sinh. chủng ngừa ñược phối hợp Sởi – Qu i ị .1. khám thai (thai 3 tháng ñầu) 4. ch y chưa thấy trường hợp rubella bẩm sinh nào do chủng ngừa. hệ thần kinh trung ương là các cơ quan bị ảnh hưởng chọn lọc.Tăng cường chương trình chủng ngừa dưới dạng chủng ngừa toàn dân. Cần ti thời ñiểm tại cùng phòng xét nghiệm với kỹ thuật tin cậy ñược. tăng nhãn áp (g . Chủng ngừa trong quần thể Ở nước ngoài người ta có lịch chủng theo qui ñịnh + Chủng ngừa cá nhân 147 Dùng cho phụ nữ tuổi sinh ñẻ. viêm phổi kẻ. Đây là một giảm thính . có khi chỉ phát hiện ñược ở tuổi ñi học.Các phụ nữ này cần ñược theo dõi ñặc biệt 3 tháng ñầu thai nghén và nhiều vấn ñề ñặt ra tro + Đã tiếp xúc một người nghi là rubella. Về sau.Các dị dạng bẩm sinh khác: rất hiếm. agénésie de certaines dents. tim. . viêm màng não tăng lymphô . thường một bên.

Trình bày lâm sàng và chẩn ñoán gián biệt rubella mắc phải với một số bệnh phát ban. Trình bày ñược nguyên tắc ñiều trị . Mô tả các hình thái rubella bẩm sinh. r phối hợp kháng nguyên sởi và quai bị (ROR Vax.Trình bày ñặc ñiểm. có thể ñược kết hợp với các thuốc ch CG. phối hợp với vaccine Sởi. tránh lây cho thai phụ. phòng bệnh chính trong bệnh viêm não Nhật bản Nội dung £ . bệnh sinh của virus rubella 2. + Chủng cho trẻ 2 – 10 tuổi chưa ñược chủng. 5. . ñược ñề nghị với trường hợp thích hợp (tư vấn tiền hôn nhân hoặc huyết thanh trước (ñặc biệt yêu cầu với nhân viên y tế). tầm quan trọng của bệnh viêm não Nhật bản 2. ñau khớp và phát ban thoáng qua ở người lớn < 5%. Chương trình tiêm chủng . .V. + Bảo vệ phụ nữ trẻ chưa miễn dịch (tiền hôn nhân) trước mang thai lần ñầu hoặc ngay sau sinh. + Chủng cho trẻ 12 – 13 tuổi. .Cá thể.Được áp dụng cho trẻ cả 2 giới: + Chủng ngừa cho tất cả trẻ tuổi 12 tháng – 24 tháng. hoặc là chủng lần ñầu hoặc là chủng lại lần 2. .Đạt 2 mục ñích: + Áp dụng rộng rãi cho trẻ em hai giới ñể giảm nơi chứa virus. Mục tiêu BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN Ths. khi không còn nguy hiểm. có thể với liều + Chủng ngừa cho phụ nữ trẻ. 2. chủng ngừa cần kiểm s i tháng sau chủng ngừa.Tạo miễn dịch hiệu lực tối ña (97%) sau chủng bền và ổn ñịnh.Chỉ có thể phòng ngừa bằng biện pháp chủng ngừa. có thể chỉ tiêm một mũi dưới da hoặc bắp thịt.Tập thể. 1. BsCK1 Đặng thị Nga 1. 3. Priorix). Mô tả ñược ñịnh nghĩa . có khi tuổi nhà trẻ hoặc tuổi tiểu học.Vắc xin dung nạp tốt: sốt nhẹ. Ở phụ nữ trẻ. Priorix). cận lâm sàng chính của bệnh viêm não Nhật bản 3. Cách thức phòng bệnh rubella 148 Bài 23. . Quai bị rồi c tuổi (ROR Vax. tính chất lây. Tuy nhiên. PH NG NGỪA . lâm sàng . chưa có trường hợp rubella bẩm sinh nào do chủng ngừa gây Câu hỏi ôn tập 1. Mô tả ñược dịch tễ . 4. dùng vaccine rộng rãi ở trẻ em ñể làm mất sự lưu hành virus và tránh lây cho thai phụ. chủng ngừa trước mang thai cho phụ nữ ở tuổi sinh ñẻ tránh nguy cơ cho thai nhi. Mô tả tính nghiêm trọng của bệnh rubella ñối với phụ nữ có thai. Tiêm nhắc lại không có lợi dù bệnh. Chủng ngừa Vaccine sống giảm ñộc lực (plotkin RA 27/3).

Một số ñặc ñiểm dịch tễ học viêm não Nhật bản B . 2. 2. . Sau khi bị bệnh ñể lại miễn dịch chắc chắn và vững bề III .pipiens. kích thích. Bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe cộng ñồng. những bệnh nhân sống sót thần . giữ nguyên tư thế. A. n . Sức cảm thụ cao với trẻ em dưới 10 tuổi . Các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật cũng tăng lê loạn nhịp thở và tăng tiết trong lòng khí quản do vậy khi nghe phổi có thể thấy nhiều ran rít thường nhanh và yếu .Đường lây truyền Virus ñược truyền qua muỗi . Triệu chứng lâm sàng thể thông thường ñiển hình 1. hội chứng màng não và rối loạn ý thức từ nhẹ ñến nặng (li bì. ng oài ra còn có thể có cả giống Aedes (A. tăng trương lực cơ.3. C. togoi. nguồn lây chủ yếu là người bệnh. liệt cứ ñịnh hình.Ở Việt nam loại muỗi Culex tritaeniarhynchus sinh sôi mạnh vào mùa hè (nhất là từ tháng 3 ñ h vào buổi chập tối . họ Togaviridae.Thời kỳ toàn phát Từ ngày thứ 3 -4 ñến ngày thứ 6 -7 của bệnh. phát triển ở tế bào phôi gà và tổ chức nuôi cấy. nôn.Ổ dịch thiên nhiên: Viêm não Nhật bản B có ở khắp nơi .Thời kỳ khới phát Bệnh thường khởi phát rất ñột ngột với sốt cao 39oC . không chịu nhiệt . tăng trương lực cơ kiểu ngoại tháp làm cho bệnh nhân nằm tháp nặng có thể thấy co giật cứng hoặc giật rung các cơ mặt và cơ tứ chi hoặc liệt.Thời kỳ nung bệnh Kéo dài từ 5 ñến 14 ngày .Định nghĩa Viêm não Nhật Bản là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại virus có ái tính với nhu mô n iện hội chứng nhiễm trùng và rối loạn thần kinh ở nhiều mức ñộ khác nhau. Ở trẻ em có những rối loạ inh. Do rối loạn chức năng vùng dưới ñồi làm cho mạch nhanh 120 -14 .ĐẠI CƢƠNG 1. C. ñiều ñáng lo ngại l ng cao. Nổi bật trong giai ñoạn toàn phát là sự xuất hiện các triệu chứng tổn thương não nói chung và hân cuồng sảng. vật vã.. 1. rối loạn sự vận lú lẫn hoặc mất ý thức.bitaeniarhynchus. trung bình là 1 tuần 1. không thể hòa hợp và tiếp thu bài học như các em cùng lớp.2. Tóm lại trong thời kỳ khởi phát ñặc ñiểm nổi bật của bệnh là sốt cao ñột ngột .) là chủ yếu . người là ký chủ tình cờ. kích ñộng. Ở một u bụng.tritaeniarhynchus. 3. LÂM SÀNG 1. Japonicus) có khả năng truyền bệnh. vận ñộng.Tác nhân gây bệnh Virus Viêm não Nhật bản thuộc nhóm arbovirut nhóm B. Loại muỗi này có mật ñộ cao ở 149 vùng ñồng bằng và trung du . Thời kỳ này tương ứng với thời kỳ virus xâm nhập nh Bước sang ngày thứ 3 -4 của bệnh các triệu chứng của thời kỳ khởi phát không giảm mà lại tăng dần bệnh nhân di vào hôn mê sâu dần. nó là vật chủ trung gian truyền bệnh chủ yếu bệnh viêm não Nhật bản ơ nước ta. mất ý thứ hoàn toàn) Thời kỳ khởi phát của bệnh tương ứng với lúc virus vượt qua hàng rào mạch máu não vào tổ chức não và gây tổn thương nên phù nề não. 100oC trong 2 phút . Ở người lớn mất kiềm chế. ảo giác.40 oC hoặc hơn . virus lưu hành trong các ổ dịch ở c lập ñược virus từ chim liếu ñiếu . c phút . Do vậy viêm não Nhật Bản là bệnh có tầm qua hòng ñặc hiệu có hiệu quả và cả các biện pháp ñiều trị thích hợp ñể giảm tối ña các di chứng II.I. khả năng thích ứng với ñời sống gia ñình và xã hội bị rối loạn.1. người lớn tỷ lệ có kháng thể cao do vậy ít mắc bệnh núi và ở nông thôn cao hơn ở thành phố. Cuối thế kỷ XIX liên tiếp các vụ dịch xảy ra ở c và tỷ lệ tử vong tới 60 %. chậm biết nói. Những ngày ñầu phản xạ gân xương tăng. u ám. giống Flavivirus. lợn. ảo giác. Có cấu trúc ARN.Tầm quan trọng Là bệnh ñã ñược biết hơn 100 năm trước ñây . . xung huyết giãn mạch rõ. DỊCH TỄ HỌC 1. ñặc Ngay trong 1 -2 ngày ñầu của bệnh ñã xuất hiện cứng gáy. mất các kỹ năng tinh vi trong nghề nghiệp.Côn trùng trung gian truyền bệnh : Trong thiên nhiên virus ñược truyền từ các vật chủ với n giống Culex (các chủng C. Ngoài ra trẻ c khả năng thích ứng với xã hội càng khó khăn hơn. Bệnh nhân ñau ñầu. kích 22 nm.

loét và viêm tắc tĩnh mạch do nằm lâu và rối loạn hể gặp là bại hoặc liệt nửa người. bệnh nhâ mê sâu với rối loạn các chức năng sống .Chẩn ñoán xác ñịnh Lâm sàng : Hội chứng nhiễm trùng .ĐIỀU TRỊ 1. Những biến chứng bàng quang.. Tử vong thường xảy ra trong 7 ngày ñầu khi bệnh nhân c g triệu chứng tổn thương hành não. CẬN LÂM SÀNG 1.1. thị trường bị thu hẹp Tóm lại thời kỳ toàn phát diễn ra ngắn .20 000 /ml . Thời kỳ n iêm phế quản. CHẨN ĐOÁN 1.5. nhiễm ñộc và hội chứng màng não giảm dần thì các tổn thương và liệt chi hoặc liệt các dây thần kinh sọ não hoặc rối loạn sự phối hợp vận ñộng.70 mg %). thuỷ ñậu . rối loạn chuyển hoá. ñôi khi thấy cả phù nề v mầu sắc và ánh sáng. bệnh phẩm là máu. protein tăng nhẹ (60 . rối loạn giao cảm.nhiễm ñộc toàn thân nặng + Hội chứng thần kinh + Rối loạn thần kinh thực vật nặng Cận lâm sàng: xét nghiệm ñặc hiệu. ñặc biệt là các dây vận nhãn ( trung khu hô hấp dẫn tới thở nhanh nông.80 %). thương khỏi ít ñể lại di chứng Hội chứng não cấp : do rối loạn chuyển hoá dẫn tới hạ ñương huyết . Phương pháp miễn dịch men (ELISA) là phương pháp ñược áp dụng rộng rãi có ñộ nhạy và ñộ ñ V. Phân lập virus hoặc phản ứng huyết thanh Dịch tễ : nơi có ổ dịch lưu hành 2. Các dây thần kinh sọ não cũng bị tổn thương. múa giật.Huyết thanh chẩn ñoán Phản ứng kết hợp bổ thể (dương tính từ tuần thứ 2) hoặc phản ứng ngưng kết hồng cầu và phản ứ u). ho gà .4. Thể ẩn Không có biểu hiện lâm sàng 2.Bạch cầu máu ngoại vi Những ngày ñầu bạch cầu thường cao 15 000 . hút uang do thông tiểu hoặc ñặt sonde dẫn lưu. trong ñó bạch cầu ña nhân trung tính au bạch cầu trở về bình thường 2. xuất tiết nhều ở khí phế quản và có thể thấy viêm p Soi ñáy mắt trong giai ñoạn cấp tính thường thấy xung huyết gai thị. diễn biến giống viêm màng não do virus khác IV. viêm phổi hoặc viêm phế quản . Bệnh nhân hết nôn và ñau ñầu. loét nhiễm trùng. glucoza trong dịch não tuỷ ít tha (phân biệt với biến loạn nước não tủy do các nguyên nhân khác như viêm màng não mủ . rối loạn phối hợp vận ñộn Từ cuối tuần thứ 2 trở ñi là thời kỳ của những biến chứng và di chứng muộn. mất ngôn ngữ. Hội chứng não . về sau nhanh chóng chuyển sang lympho. 8 trở ñi.Chẩn ñoán phân biệt Viêm não thứ phát sau sởi . Những di chứng muộn có oặc thậm chí hàng chục năm mà thường gặp là ñộng kinh và parkinson 1.Nguyên tắc ñiều trị Không có thuốc chống virus ñặc hiệu .Thể viêm màng não Gặp ở trẻ lớn và thanh niên .phổi do bội nhiễm hoặc phải hô hấp viện trợ. 1.2 Thể cụt Chỉ có hội chứng nhiễm khuẩn . rối loạn nước ñiện g 151 Viêm màng não mủ hoặc viêm màng não lao VI. tế bào tăng nhẹ (thườn là bạch cầu ña nhân. nhịp thở không rối loạn.co mạch ngoại vi.Thời kỳ lui bệnh Từ ngày thứ 7. Do vậy bệnh nhân thường tử vong trong vòng 7 ngày ñầ hì tiên lượng tốt hơn. nhiễm ñộc 3. lâm sàng xuất hiện những biến chứng và di chứng . cổ 150 Trong khi hội chứng nhiễm trùng . trương lực cơ giảm dần và không còn những cơn co cứng. mạch cũng chậm dần về bình thường. cúm . dịch não tuỷ hoặc não tử thi mới chết trong vòng 2 gi 4.Phân lập virus Trong 2 -3 ngày ñầu. Một số thể không ñiển hình 2. viêm màn 3.mà tỉnh. Thông thường bước nhiệt ñô giảm từ sốt cao xuống sốt nhẹ và vào khoảng ngày thứ 10 trở ñi nhiệt ñộ trở về bình với nhiệt ñộ.Biến loạn nước não tủy Áp lực dịch não tuỷ tăng. Tiên lượng Bệnh có tỷ lệ tử vong cao (25 . múa vờn. dịch trong. Tử vong ở gai ñoạn sau chủ yếu do các biến chứng ñặc biệt hân qua khỏi có thể ñể lại những di chứng suốt ñời mà hay gặp là rối loạn tâm thần 2.

4.Biện pháp áp d miễn dịch cho lợn con dự phòng nhiễm virus máu. một loại sản xuất từ vi us mọc trên tế bào thận chuột Hamster con thuần chủng. Điều trị cụ thể Chống phù não: Truyền dung dịch ưu trương như dung dịch Glucose 10 .Vaccinee Mục ñích chính của vaccinee là tạo ñược miễn dịch ñặc hiệu bảo vệ sức khỏe Hai loại vaccine bất hoạt ñã ñược sử dụng ñể chống viêm não Nhật bản. 2. Biết cách xử trí khi một người bị ñộng vật nghi dại cắn. ñiện giải kịp thời Phòng bội nhiễm và dinh dưỡng chống loét: Kháng sinh phổ rộng.Điều trị triệu chứng là chủ yếu Nâng cao thể trạng Phát hiện ñể kịp thời ñiều trị phòng các biến chứng 2. Ở nước ta nên diệt muỗi Culex tritaeniarhynchus. vệ sinh môi trường 1. tầm quan trọng của bệnh viêm não Nhật bản 2. Trường hợp phù não nặng có co giật thì dùng corticoid: Dexamethason 10 mg tiêm tĩnh mạch . ñặc hòng cho trẻ từ 3 ñến 15 tuổi 2. vệ sinh thân thể. Nếu bệnh nhân có co giật denal Hạ nhiệt: thuốc hạ nhiệt qua sonde dạ dày hoặc ñặt hậu môn loại paracetamol 0. BsCK1 Nguyễn Lô 3. Biết ñược một số lọai vaccine. răng mi g loét.PH NG BỆNH Tiêm chủng vaccinee phòng bệnh Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho nhân dân . 3. Trình bày về dịch tễ học bệnh viêm não Nhật Bản. có thể dùng những biện p . ngủ nằm màn. Mô tả cận lâm sàng của bệnh viêm não Nhật Bản. Trình bày nguyên tắc ñiều trị.5g x 2 -3 lần / ngày Hồi sức hô hấp và tim mạch : Thở oxy . sau mỗi 5 giờ tiêm 4 mg An thần: Seduxen qua sonde hoặc tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch . vitamin qua sonde dạ dày VII. chống muỗi ñốt cá nhân (dễ thực hiện. cứ mỗi 3 -4 năm tiêm nhắc lại. cách phòng bệnh bệnh viêm não Nhật bản 152 Bài 24. che phủ da bằng quần áo và bôi thuốc xua muỗi. Chẩn ñoán ñược bệnh dại. 5. ñiều chỉnh nước . Trình bày ñịnh nghĩa. cách phòng dại trước và sau khi nhiễm virus dại. Mô tả lâm sàng bệnh viêm não Nhật bản. ít tốn nhà cửa. hút ñờm dãi . Tiêm chủng phòng ngừa là biện pháp giám sát giám s người nhạy cảm nhất là những người ñi từ vùng không có dịch ñến vùng có dịch như châu Á. diệt hoặc tạo miễn dịch dự phòng ñối với vật chủ tự nhiên và bảo vệ người bằng phương pháp an tràn virus ñi xa Câu hỏi ôn tập 1. Ts.14 ngày. BỆNH DẠI Mục tiêu 1. sau mũi thứ 3. Tiêm 2 lần cách nhau 7 .20 -30 % Các thuốc lợi tiểu như Manitol 20 % 1. hô hấp viện trợ khi rối loạn nhịp t . chế ñộü dinh dưỡng: bảo ñảm ñủ ñạm.2 g/ kg tốc ñộ nhanh. Biện pháp dự phòng cộng ñồng Khống chế vector truyền bệnh là ñiều khó thực hiện ñối với viêm não Nhật bản B. £ .

cơ t dại. Giai ñọan rối lọan chức năng cuống não Giai ñọan nầy xẩy ra chỉ một thời gian ngắn sau giai ñọan viêm não. nước bọt.80 %. Giai ñọan tiền triệu Giai ñọan nầy kéo dài từ 1 ñến 4 ngày. Thời gian trung bình từ khi xuất hiện các dấu i chết là 4 ngày. cơ hầu. Một vài trường hợp ñược hồi sức thành công và thóat chết. Liệt tuần tiến dạng Landry. hồi phục. tiếng ñộng ồn ào. Các thể khác của dại 5. ether. LÂM SÀNG Biểu hiện lâm sàng của dại có thể chia thành 4 giai ñọan: tiền triệu. Kết hợp hiện tượng tăng tiết nước bọt Sợ nước. sờ mó và nga Khám thực thể có thể phát hiện bệnh nhân sốt cao. .6 ñộ. 4. các dẫn xuất ammoniac hóa trị 4. IV. Các thời kỳ lú lẫn thường xen kẽ với những thời kỳ hò triển. Th 5. co thắt không tự ý và gây ñau dữ dội của cơ hòanh. ñau cơ. thời kỳ minh mẫn càng lúc càng ngắn dần và sau cùng bệnh nhân rơi vào hôn mê. 2. và liệt ruột. người chỉ là vật chủ tình cờ. 1. DỊCH TỄ Dại là bệnh của ñộng vật máu nóng. giai ñọan viêm não.. gia cuống não. viêm thần kinh thị và ñặc biệt là khó nuốt. Trong ñó người cho có triệu chứng của thể liệt dạng Guilliam Barré. Giai ñoạn chết hay hồi phục Hầu hết bệnh nhân tử vong. não ngườ ¨ . V.Dịch hoang dã Truyền chủ yếu qua nước bọt các ñộng vật hoang dã. tạo ra hình ảnh lâm sàng ñặc trưng cho dại.2. Giai ñọan viêm não Giai ñọan nầy thường ñược báo hiệu bởi những thời kỳ vận ñộng quá mức. mệt mỏi.. chảy máu tiêu hóa. Tuy nhiê may mắn phải trải qua nhiều biến chứng như: hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp. chết hay rất hiếm. giảm tiểu cầu. tăng tiết nước mắt. Kèm theo các dấu hiệu r bất thường. kích ñộng và bất an. virus rất dễ chế bởi xà phòng. Lâu nhất là 20 ngày. Liệt các dây thần kinh sọ liệt mặt. Triệu chứng gợi ý ñến dại giá trị nhất là dị giác và giật cơ tại chỗ hay qua 153 Những cảm giác nầy có thể liên hệ ñến sự nhân lên của virus ở hạch sống lưng của dây thần kin g nầy lên ñến 50 . có thể ñến 40. Đây là ñưa ñến sự nhạy quá mức với các kích thích như ánh sáng chói. NGUYÊN NHÂN Virus dại thuộc nhóm rhadovirus. ñái nhạt hội chứng ARDS. Bệnh nặng thường gâ II. bệnh nhân sẽ tử vong vì ngưng thở. các cơ hô hấp phụ. mồ hôi. mệt họng và ho khan. cào. III. Ra ngòai cơ thể ñộng vật. Tùy theo vùng mà có một vật chủ thiên nhiê 2. Có ba dạng dị 1. Động vật mắc bệnh có thể truyền virus 5-7 ngày trước khi có triệu ch? Virus chủ yếu truyền qua vết cắn. giật .Dịch ñường phố Chủ yếu do chó nhà . Các triệu chứng l y (+) là những dấu hiệu thường gặp. ĐỊNH NGHĨA Dại là một bệnh nhiễm virus dại ở hệ thần kinh trung ương. liệt khu trú dần dần xuất hiện. ĐƢỜNG TRUYỀN BỆNH Chủ yếu truyền qua nước bọt ñộng vật bị nhiễm bệnh . Bệnh ảnh hưởng ñến các ñộng vật có i có trường hợp truyền bệnh qua ñường hô hấp hoặc qua ñường ghép cơ quan. Tổn thương nhân amydale ở hành não biểu hiện với cương cứng dương vật và xuất tinh tự nh g tâm hô hấp bị ảnh hưởng . và xảy ra 5. 3. Dại do ghép giác mạc. 3.1. có xương sống. Hiếm có trường hợp truyền qua trung gian ñồ vật. hạ huyết áp theo tư thế. vói các dấu hiệu sốt. Liệt dây thanh âm cũng là triệu chứng khá ñặc thù. sau ñó có tiêm vaccine. Hiếm hoi truyền qua bụi chứa phân dơi có virus. Sau khi tử vong.Nội dung I. giống lyssavirus. nhức ñầu. khi xẩy ra sớm thường cho phép phân hời cũng báo hiệu bệnh sẽ xấu dần nhanh chóng. Virus lành. Hồi phục rất hiếm.Dịch do dơi Ở Nam Mỹ.Guilliam Barré Thể liệt thường hay gặp ở những bệnh nhân mắc dại từ dơi (Nam Mỹ). Các triệu chứng nổi bật của rối lọan chức năng cuống não.

Miễn dịch thụ ñộng với huyết thanh chống dại Huyết thanh chống dạI có thể từ ngựa hay từ người. Săn sóc vết thương tại chỗ Rất quan trọng trong phòng chống dại.Hysterie phản ứng sau khi bị ñộng vật cắn. tiêm vaccine phòng dại và nếu có ñiều kiện. . hoặc có khả năng tiếp xúc với ñộng vật khác bị dại ñều phải xem như Trường hợp gia súc cắn và có thể theo dõi ñược.Phát hiện kháng nguyên của virus trong các mô bị nhiễm. Biến chứng nầy xẩy ra khi dùng vacccine có dại.Dùng phương pháp kháng thể hùynh quang ñể phát hiện kháng nguyên của virus. Ngòai ra. ta phải xác ñịnh những yếu tố sau : . Bạch cầu hơi tăng (12. Nếu bệnh nhân không ñược tiêm phòng dại. . nên theo dõi trong 10 ngày. về xuất hiện. hiệu giá kháng thể trung hòa tăng gấp 4 lần cho phép thể chẩn ñóan dựa vào sự hiện diện của kháng thể trung hòa dịch não tủy. Và người ta phân lập ñược virus dại ở mắt người cho ñược giữ ñông lạnh.(nước bọt. quá trình “tự vô trùng hóa” có thể xẩy ra và hai kỹ thuật Cần xác ñịnh sự hiện diện virus hoặc trực tiếp bằng huyết thanh học hoặc bằng cách xác ñịnh k bệnh nhân ñang còn sống . Các hợp chất ammonium hóa trị 4 như benzalkonium chl 4 % hay Bromide cetrimonium 1% ñều có thể bất họat virus dại. nên giết con vật ñể xét nghiệm não tìm virus.Phát hiện acide của virus (ARN) bằng phương pháp PCR. Nếu con vật chết virus dại bằng phương pháp kháng thể hùynh quang. Tuy nhiên và xuất hiện kháng thể chống virus.egri. nếu có cũng chỉ ở mức hiệu giá thấp (< 1/64). nhưng cũng có trường hợp bạch cầu bình thường hay rất tăng (có trường hợp ñến 3 154 Cũng như các virus khác. Tuy n hành cao. Sau ñó rửa l ay bằng hóa học ñều quan trọng như nhau.Viêm não dị ứng sau khi tiêm huyết thanh phòng dại. Tiêm phòng sau khi ñ thể trung hòa trong dịch não tủy. Chứng cớ duy nhất ñể nghĩ ñến dại là có ti Ngòai ra ta còn phải phân biệt với các bệnh cảnh khác như : . tốt nhất là giữ ñộng vật lại ñể theo dõi. Kỹ thuật tiêm vào chuột và phương pháp kháng thể hùynh quang nhạy và ñáng tin cậy. CẬN LÂM SÀNG Giai ñọan ñầu của bệnh. Rửa vết thương với xà phòng.3. VII. Tuy nhiên.Liều dùng: 20UI/kg với huyết thanh người (40UI/kg với huyết thanh ngựa). VI. từ 1/200 ñến 1/160. các xét nghiệm máu và sinh hóa không có gì bất thường.000/mm3). Hiệu giá khán g chủng ở dịch não tủy thường rất cao.Xét nghiệm tế bào học và mô học với kính hiển vi thông thường và kính hiển vi ñiện tử (ñể t . chia làm hai tiêm trực tiếp vào quanh vết thương. người ta dùng thêm kháng sinh và giải ñộc tố uốn 1. Phần còn lại tiêm mông. V.1% khô quả bằng dung dịch xà phòng 20 %. có thể xem như bệnh nhân không bị nhiễm virus dại trọng thời gian bị cắn. kèm th vùng về dại. PH NG BỆNH 1. ĐIỀU TRỊ Trước một bệnh nhân ñến khám nghi ngờ dại. giác mạc hay nước bọt. thường ñược dùng ñể : . dùng kháng 1.Bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với nước bọt hay các chất khác có khả năng hiện diện virus . .Phát hiện ARN của virus với kỹ thuật PCR.000.Huyết thanh chẩn ñóan ở giai ñọan cấp. -Hội chứng Landry/Guilliam . Miễn dịch chủ ñộng với vaccine chống dại ¤ £ . Globulin miễn dịch có nguồn gốc người tốt thanh. Gồm có : săn sóc vết thương tại chỗ . 1. Nếu ñộng vật ñã b 155 Nếu không bắt ñược ñộng vật.Bại liệt.000 17. không có chủng ngừa dại hay ñổi hành vi ñột ngột. Chà xát mạnh. IV.Phân lập ñược virus trong dịch tiết của cơ thể. Nếu ñộng vật vẫn sống và khỏe mạnh.Tình trạng khi bệnh nhân bị ñộng vật tấn công : Động vật có bị khiêu khích hay không khi cắ Trong trường hợp bị ñộng vật cắn. tất cả các con vật không biết tung tích. Tuy nhiên. thường xẩy ra 1 ñến 4 tuần sau khi tiêm vaccine. Các mẫu não do sinh thiết hay lấy sau khi bệnh nhân chết.Barré. chẩn ñóan dặc hiệu bệnh dại dựa vào : . . Benzakonium 0. CHẨN Đ AN GIÁN BIỆT Rất khó phân biệt giữa dại và những viêm não khác.1. Phòng bệnh sau khi ñã tiếp xúc với virus dại.Tiêm vào chuột ñể phân lập vi rut. . dịch não tủy) hay trong mô mắc bệ .Bệnh nhân có ở trong vùng dịch lưu hành của dại không ? . .2. Bệnh phẩm lấy từ sinh thiết da.

Những người công tác có nguy cơ cao phải ñược kiểm tra hiệu gíá kháng thể ñịnh kỳ. Tổ chức y tế thế giới cũng ñưa ra các liệu trình 21 và 90 Sự phối hợp giữa vác xanh và kháng huyết thanh chống dại. bất họat với nhôm. Cần kiểm tra hiệu giá kháng thể trung hòa sau khi tiêm vaccine. V s dại Pitman . hành vi. Vận ñộng chủ nuôi chó dẫn chó ñi tiêm ñịnh kỳ v Vận ñộng. Kháng huyết thanh không dùng trong trường hợp nầy. người ta thường dùng vaccine theo ñường tiêm tr Phối hợp kháng huyết thanh chống dại với liệu trình tiêm vaccine trong da ñược chứng minh l 156 Liệu trình vaccine trong da gồm : Ngày ñầu tiên tiêm vaccine trong da ở 8 vị trí. Sốt. dùng chủ dại Kissling cấy trên tế bào lưỡng bội của khỉ Rhesus. tiêm phòng dại ñịnh kỳ cho chó nhà. Phòng bệnh chung cho cộng ñồng Phòng bệnh dại cho cộng ñồng ở nước ta chủ yếu là phòng dại cho chó. 2. Cách dùng : với vaccine phòng dại lọai tế bào lưỡng bội. Câu hỏi ôn tập 1. Xử lý tức thời một trường hợp bị ñộng vật nghi dại cắn. dại. ñỏ da. thay ñổi thái ñộ. cần phải tiêm phòng vac bội người là tốt nhất.1 ml) vào các ngày 0. người ta thường dùng vaccine sản xuất từ tế bào lưỡng bội của người. người ta tiêm 5 lần. dema). Trình bày các yếu tố có thể ảnh hưởng ñến thời gian ủ bệnh của bệnh dại. những người làm các nghề có tiếp xúc thường xuyên với ñộng vật. Phòng bệnh dại trươc khi phơi nhiễm cho các ñối tượng nào? 5. 3.Ở các nước phát triển. nhức ñầu thường nh ứng tại chỗ tiêm như sưng. ñau cơ. ở các nước ñang phát triển. nhất là khi có biểu hiện hung dữ. 14 và 28. Khi chó b? bệnh. bất họat với propiolactone. nhưng phải tiêm nhắc với virus dại. Tiêm nhắc lại vaccine thường có tác dụng phụ. Tuy nhiên e. mỗi lần 1ml. Thất bại trong phối hợp rất hiếm gặp. chuột hamster. tiêm bắp (1ml) hay tiêm trong da (0. Khi h 5. Các nguyên tắc phòng bệnh dại cho cộng ñồng. Các phản ứng nầy thường tự giới hạn và có liên quan ñến sự hiện diện của albumin người ia tăng khăng thể IgE với kháng nguyên nầy. những người thám hiểm hang ñộng. 7. Vì lý do kinh tế. Nhưng các vaccine ñiều chế bằng cách hấp phụ thì không tiêm trong da ñược. hàng năm. ñau khớp chừng 20 % ne nhắc lại có phản ứng như là phản ứng của phức thể miễn dịch gồm : nổi mày ñay. tấ cần tham khảo ý kiến của thú y và nếu cần phải giết.1 ml trong da. tuyên truyền chủ nuôi chó có biện pháp hữu hiệu không cho chó cắn người khác ( xích có dây dẫn. sẽ tạo nên kháng thể trung hòa viru và có hiệu quả rất cao trong phòng chống dại. nhức ñầu. Chỉ 1/650 người có mẫn ngứa. Liều ñầu tiên tiêm càng sớm càng tốt sau khi bị nhiễm virus. 3. viêm khớp. Vị trí tiêm tốt nhất là cơ tự vào các ngày thứ 3. 2. Phòng bệnh trước khi tiếp xúc với virus dại Những người có nguy cơ cao tiếp xúc với virus dại như thú y.Moure. Với những người ñã ñược tiêm phòng khi có nguy cơ nhiễm virus dại. Tiêm ba lần. Tổ chức Y tế thế giới ñưa ra một liệu trình khác : Tiêm trong da hai vị trí vào các ngày ñầu gày 21 và 90. Ngày thứ bả và 91 một vị trí. cần kiểm tra huyết thanh ñịnh kỳ . và tiêm nhắc lại bất cứ lúc nào hiệu giá kháng thể thấp. . cần tiêm nhắc lại. các lọai vaccine sản xuất từ tế bào phôi gà. 157 Bài 25. Liều nhắc lại chỉ 1 lần 1ml tiêm bắp hay 0.7. chỉ dần tiêm lại hai mũi v thứ ba.21 và cẩn thận có thể vào ngày thứ 28. Ở các nước ñang phát triển. Hoặc vaccine của Đại học Michigan. 4 . Các ñường lây truyền của bệnh dại. khỏang cách từ 2 ñến 6 năm. tỷ lệ thất bại cao hơn. Những người có nguy cơ dễ bị dại như bác sỹ thú y cần ñược tiêm phòng trước. cứng vùng tiêm chiếm 15 -20 % bệnh nhân. Cả hai lọai ñều có hụ của cả hai lọai vaccine nầy rất hiếm. tế bà Các vaccine nầy có vẻ an tòan. nhất là khi vết cắn sâu và nguy hiểm. gây sốt. Không nên dùng Choloroquin ñồng thời với vaccine vì nó ngăn cản sự ñáp ứng tạo kháng thể của Tùy theo mức ñộ nguy cơ. Những người ít có nguy cơ cao thì không cần phải kiểm tra thường xuyên. có tính kháng nguyên và có hiệu quả phòng bệnh.

thuộc họ Herpesvirus. 2. Bs Trần xuân Chương 1. Mô tả ñược triệu chứng lâm sàng và các biến chứng của bệnh thủy ñậu. một số ít lây do t khi có phát ban và kéo dài cho ñến khi các nốt ñậu ñóng mày (7-8 ngày). ĐỊNH NGHĨA Nội dung Bệnh Thuỷ ñậu là bệnh truyền nhiễm rất hay lây. I. Bệnh thường xảy ra vào cuối ñông. Theo giả thuyết của Hope-Símpon ñưa ra nă g miễn dịch tiên phát của ký chủ ñối với virus. chứa nhiều dịch tiết. Trẻ em < 1tuổi và người lớn > 19 tuổi chỉ < 3% số bệnh nhân. Tuy nhiên ở các nước nhiệt ñới tần suất bệnh ở người lớn thường cao hơn. . ñôi khi có ñau bụng nhẹ. các hình to.Mục tiêu BỆNH THUỶ ĐẬU Ts. Sở dĩ virus có tên như trên vì khi người ta phân lập vir Zona (Zoster) thì thấy chúng hoàn toàn giống nhau. ñược phân lập năm 1952. Bệnh ñặc trưng bằng . Thời kỳ này dài khoảng 24 giờ. nhưng 90% bệnh nhân là trẻ em 1-14 tuổi. ñặc biệt ở những nơi dân cư ñông ñúc như nhà trẻ. còn bệnh Zona là do sự tái hoạt ñộng của viru atent form) ở các hạch của thần kinh cảm giác. 4. IV. trường trường hợp mắc bệnh Thuỷ ñậu . Ở thiếu niên và người lớn triệu chứng thường nặng hơn. Tại da và niêm mạc. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch thường sốt cao hơn và thời gian khởi phát dài hơn. Virus cũng có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bị Thuỷ ñậu hoặc Zona. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 1. virus tăng sinh tại ñây rồi ñến hệ võng nội mô rồi ñi vào máu ñến gây tổn thương da và cơ quan nội tạng. Bệnh ñược bởi Richard Morton bác sĩ người Anh thông báo lần ñầu năm 1694 và ñược gọi là Chi II. . DỊCH TỄ HỌC Bệnh Thuỷ ñậu chỉ ở người. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Trình bày ñược các biện pháp dự phòng bệnh thủy ñậu trong cộng ñồng.Thời kỳ ủ bệnh: thay ñổi từ 10-21 ngày.Thời kỳ khởi phát: Bệnh nhân có thể sốt nhẹ. V. do một loại virus gây ra. Mọi lứa tuổi ñều có thể mắc. mệt mỏi. trung bình 15 ngày. Trình bày ñược các phương pháp ñiều trị bệnh thủy ñậu . Trình bày ñược tính chất phổ biến và các yếu tố dịch tễ của bệnh thủy ñậu. nhức ñầu. TÁC NHÂN GÂY BỆNH Tác nhân gây bệnh là Herpes varicellae hay Varicella-Zostervirus (VZV). Lâm sàng . Có thể bị nhiễm VZV mà không có biểu hiện lâm sàng. cao ñiểm là vào cá Đường lây chủ yếu là ñường hô hấp qua những bọt nước bắn ra từ người bệnh. fibrin và rất nhiều virus. ñầu xuân. CƠ CHẾ BỆNH SINH Sau khi xâm nhập vào cơ thể theo ñường hô hấp. III. ñồng thời xuất hiện nhiều tế bào ña nhân khổng lồ chứa nhiều ẩ hiều bạch cầu ña nhân. tế bào thoái hoá. kích thước vài mm nổi trên nền da bình 158 thường. Có thể xuất hiện những nốt hồng ban. 3. Thuỷ ñậu gây miễn dịch vĩnh viễn sau khi nhân bị bệnh lần hai.

. Trẻ nhỏ cần ñược cắt móng tay và .. ña s 5-25%. Dịch ñục sau 5 ngày và lặn sau 10 n Zona ngực gây ñau ñớn cho bệnh nhân. ñầu. dọc theo các dây TK li Sau ñó chúng trở nên tròn và to hơn. Chúng mọc nhiều ñợt húng ở nhiều lứa tuổi khác nhau : dạng phát ban. Lâm sàng: ña dạng: zona ngực... 2.. Nốt ñậu có thể mọc ở niêm mạc miệng. VI. viêm phổi. Thường gặp ở người lớn tuổi và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch: nhiễm HIV. không sẹo.Thời kỳ toàn phát: Trên da mặt. .Ở ngực: thường gặp nhất. Dịch não tuỷ có Protein và bạch cầu tăng.rồi bị nhiễm trùng dẫn ñến việc tạo ra nốt ñậu. Tiến triển: 2-3 tu .Thời kỳ hồi phục: Sau một tuần. chậm phát triển trí tuệ. không cần ñiều trị ñặc hiệu. nốt ñậu ñóng mày. Bội nhiễm Thường gặp nhiễm trùng da do Liên cầu và Tụ cầu vàng. Dị tật bẩm sinh Trẻ em có mẹ bị Thuỷ ñậu trong 3 tháng cuối của thai kỳ. 3. dạng ñóng m ngày ñầu tiên. Biến chứng xảy ra do nốt ñậu bị vỡ hoặc uỷ ñậu (varicella gangrenosa ) do Liên cầu nhóm A gây ra là một biến chứng rất nặng . chàm. Viêm phổi Chiếm tỷ lệ 20-30% ở người lớn và người bị suy giảm miễn dịch. sau khi sinh ra có thể bị dị tật bẩm thường ở mắt. Tổn thương một trong ba nhánh của dây TK thị giác. có khi ñến một tháng. có thể sốt nhẹ hoặc không sốt.1 Zona: Cũng do VZV gây ra. nằm thành từng nhóm. Cận lâm sàng . viêm hạch. Số lượng nốt ñậu càng nhiều bệnh Những người suy giảm miễn dịch hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài có bệnh cảnh nặng nề ñau cơ. Nốt ñậu thường mọc nhiều. bệnh Hodgkin. hiếm gặp ở trẻ em. âm ñạo. Bệnh nhân có thể có xuất huyết nội tạng.. gây ra các tr Bệnh nhân thường bị ngứa nhẹ.Công thức máu : bạch cầu bình thường hoặc tăng nhẹ. 2. kích thích hoặc hôn mê. thần kinh trung ương. Viêm não Triệu chứng thường gặp là thất ñiều.. Vệ sinh thân thể tốt có thể hạn chế bội nhiễm. rung giật nhãn cầu. ñang ñiều trị bằng các thuốc ức chế MD. dạng nốt ñậu trong.Phân lập virus từ dịch nốt ñậu. sau tai. Có thể vi Biến chứng thường gặp: ñau kéo dài sau zona. tổn t n.. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em bị tổn thương do ghẻ. xé yết và Transaminase máu. khô và rụng ñi.3 Chốc lở (Impertigo): Do Liên cầu tan máu bêta nhóm A gây nên. áp-xe não hoặc tuỷ sống. zona mắt.Huyết thanh chẩn ñoán : Có thể phát hiện kháng thể kháng virus Thuỷ ñậu bằng các phương pháp sau : + Test Kết hợp bổ thể + Phương pháp Miễn dịch huỳnh quang trực tiếp + Test ELISA và test FAMA (Fluorescent antibody to membrane antigen ) . VII.. co giật. có thể có co giật gày và kéo dài vài tuần. Các biến chứng thường gặp là nhiễm trùng da do vi khuẩn Gram (-). lưng nổi những nốt ñậu hình tròn hoặc hì -10 mm. tiêu hoá. nốt ñậu ñục. sau khoảng 24 giờ thì hoá ñục. tiết niệu.. kéo dài.Ở mắt: Thường gặp ở người già. lúc ñầu chứa một chất dịch trong. Chẩn ñoán phân biệt Bệnh Thuỷ ñậu cần chẩn ñoán phân biệt với các bệnh sau : 2. Chẩn ñoán xác ñịnh 159 Dựa vào các ñặc ñiểm lâm sàng và kết quả CLS như nêu ở phần trên. VI. ở dạng xuất huyết. số lượng và kích thước nốt ñậu nhỏ hơn. ñầu. 2. ĐIÈU TRỊ Bệnh Thuỷ ñậu ở trẻ bình thường nói chung lành tính và tự giới hạn. Lymphoma. múa vờn. Hội chứng Reye Gặp ở trẻ uống Aspirin trong giai ñoạn ñậu mọc. chi dưới là nơi cuối cùng có các nốt ñậu. ñường hô hấp. Chẩn ño 2. Bệnh nhân thường không sốt.. Ở giai ñoạn hồi phục hội chứng Reye xuất hiện giác. Các nốt phỏng thường chỉ xuất hiện một bên.2 Nốt ñậu do HSV (Herpes Simplex Virus): Nhiễm trùng do HSV thường gặp trên những vùng da c . Các biến chứng thần kinh khác có thể gặp là viêm màng não. Bệnh nhân s quang có hình ảnh tẩm nhuận dạng nốt và viêm phổi mô kẽ. CHẨN ĐOÁN 1. 4. co giật do phù não. nhức ñầu. . 5. cổ. BIẾN CHỨNG 1. Vùng da tại chổ thường giảm cảm giác. . niêm mạc. 2. viêm da dị ứng.

Chlorpheniramine. giảm các triệu chứng toàn thân. Điều trị biến chứng Dùng kháng sinh trong các trường hợp bội nhiễm. tiêm TM mỗi 4 giờ kết hợp với cắt lọc. VIII. Acyclovir giúp giảm sốt. thời gian ñược miễn dịch kéo dài 10 năm. £ . Nêu các biện pháp dự phòng bệnh thủy ñậu ? 161 Bài 26. Nguyên tắc ñiều trị bệnh thủy ñậu ? 5. 3. . hạ sốt bằng Paracetamol. tiêm bắp. Thuốc chỉ hiệu quả khi dùng trong 96 giờ sau khi tiếp xúc và có thể lặp lại sau 4 tuần. 4.Ths Hồ thị Thuỳ Vương 1.. Nêu các biến chứng thường gặp trong bệnh thủy ñậu ? 4. Không dùng Aspirin ở trẻ em. Nêu ñặc ñiểm của các nốt ñậu trong bệnh thủy ñậu ? 3. Acyclovir. tiêm TM mỗi 8 giờ. . Mục tiêu BỆNH QUAI BỊ BsCK2. 2.Vidarabine (Adenine arabinoside) : Liều dùng : 15mg/kg/ngày. Vaccine làm bằng v miễn dịch khoảng 85-95%.Cách ly bệnh nhân cho ñến khi các nốt ñậu ñóng mày.) . Interferon alpha. bệnh ác tí . giảm an xuất hiện các nốt ñậu mới. Mô tả ñược các hình thái lâm sàng khác nhau của bệnh quai bị.5-10 mg/kg/ ngày. Trình bày ñược tính chất phổ biến và các yếu tố dịch tễ của bệnh quai bị.Interferon alpha : ñã ñược sử dụng trong ñiều trị Thuỷ ñậu nhưng hiệu quả chưa ñược nghiên cứu ñầy ñủ..1. Điều trị triệu chứng .Giảm ñau. Liều tối ña 625 ñv..Acyclovir (Acyclo-guanosine): hiệu quả chống VZV ở những bệnh nhân có cơ ñịa miễn dịch bình vòng 24 giờ sau khi khởi phát.Giảm ngứa bằng các loại Antihistamin ( Promethazine. tiêm TM.Trình bày ñược các phương pháp ñiều trị các biểu hiện của bệnh quai bị. 3. phụ nữ có thai. Liều dùng : 125 ñơn vị / 10kg. Không nên ñiều trị cho trẻ dưới 6 tuổi bị Thuỷ ñậu chưa có biến Liều dùng : 7. PH NG BỆNH .. Đường lây và thời gian lây bệnh của thủy ñậu ? 2. + Tạo miễn dịch chủ ñộng : Chỉ dùng cho những người bị suy giảm miễn dịch.. Bệnh nhân có hoại tử Thuỷ ñậu phải ñược ñiều g/kg/ngày.Chủng ngừa : 160 + Tạo miễn dịch thụ ñộng: Globuline miễn dịch (VZIG) có thể ñược sử dụng cho những người tiếp hoặc có các yếu tố nguy cơ như trẻ bị suy giảm miễn dịch mắc phải. . Có ñộc tính thần kinh và không hồi phục nên ít ñược dùng. Điều trị nguyên nhân Dùng các thuốc chống virus như Vidarabine . 2. Bệnh Thuỷ ñậu rất khó phòng ngừa vì bệnh có thể lây 24-48 giờ trước khi có nốt ñậu. . Biến chứng hiếm gặp là Thuỷ Câu hỏi ôn tập 1. Trình bày ñược các biện pháp dự phòng bệnh quai bị trong cộng ñồng. Thời gian ñiều trị : 5-7 ngày.

Thời kỳ ủ bệnh: trung bình 18-21 ngày (thay ñổi từ 12-25 ngày) . I. Toàn thân: mệt mỏi. hầu hết những vùng này có hiện tượng tế Khi não bị thâm nhiễm. ng ương. Bệnh nhân có cảm giác ñau tai. Ngoài biểu hiện viêm tuyế viêm tuỵ. nhân lên trong biểu mô ñường hô hấp trên và các tổ chức .Nội dung Quai bị là một bệnh nhiễm virus toàn thân cấp tính ñặc trưng bởi sưng tuyến mang tai và các amyxovirus gây nên. một ñôi khi kèm sưng tuyến nước bọt dưới hàm Tuyến mang tai sưng từ tai ñến dưới hàm và lan ra tận gò má. dù có hay không có triệu ch Ở Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh quai bị còn khá cao. Đối tượng: nam nhiều hơn nữ.. dù cho thời kỳ lây nhiễm có khi ngắn hơn. Kháng nguyên cầu.Thời kỳ khởi phát: trung bình 24 . tồn tại ở 40C trong vài ngày. LÂM SÀNG Có khoảng 1/3 trường hợp nhiễm virus quai bị không có triệu chứng. Trong b thấy có những vùng nhồi máu và phản ứng viêm nặng nề. mất rảnh trước và sau tai. chán ăn.650C từ vài tháng ñến nhiều năm II. IV. Biểu hiện ở các cơ quan tuyến 1.GIẢI PHẨU BỆNH Những thay ñổi bệnh lý ñược ghi nhận tại tuyến mang tai trong suốt thời kỳ quai bị cấp gồm ph và xuất tiết các sợi tương dịch. tụy. Bệnh thường dễ lây lan ở những nơi tập trung nhiều người như vườn trẻ. viru 162 ở các cơ quan tuyến và cơ quan thần kinh. Hiện nay người ta chỉ biết 1 typ huyết thanh Virus quai bị rất nhạy cảm với môi trường bên ng vững. gan. năm 2002. Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. nhất là khi ăn hoặc uống các thức ăn có vị chua do nghẽn ống W thấy miệng các lỗ ống tuyến nước bọt có thể trở nên ñỏ. Những tổn thương tương tự cũng ñược tìm thấy ở các cơ quan khác như tụy và tinh hoàn. sốt giảm (chừng 380C).TÁC NHÂN GÂY BỆNH Nguyên nhân gây bệnh quai bị là vius thuộc họ Paramyxovirus có hình cầu. ít gặp ở người cao tuổi. Virus qua háng nguyên S xuất phát từ màng nhân và kháng nguyên V từ hemaggglutinin bề mặt.10 ngày. dài vài ngày trước khi sưng tuyến mang tai . ñau ñầu. Ở giai ñoạn toàn phát. Vùng g viêm tuyến mang tai nhiễm trùng.2 Viêm tinh hòan-mào tinh hòan Xảy ra ở 20-30%í nam giới sau tuổi dậy thì bị quai bị . Lây cao nhất khoảng 2-4 ngày sau khi bệnh khởi phát.1 Viêm tuyến nước bọt mang tai và các tuyến nước bọt khác Là biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất ( khoảng 70 % trường hợp ). V. thì viêm não màng não tiên phát vơúi tiêu hủy tế bào thần kinh hoặc th ra. tại bệnh viện bệnh nhiệt ñới có 121 trường hợp quai bi nhập viện và không ghi nhận tử vong III. nhưng cũng ñư của bệnh. không ñều. hiếm gặp ở trẻ nhỏ. trường học. bệnh chỉ mắc một lần. tuyến ức..SINH BỆNH HỌC Virus quai bị xâm nhập vào cơ thể qua ñường hô hấp.ñường kín lớp lõi hình xoắn ốc kín chứa chuỗi RNA ñược bọc trong một lớp vỏ lipid và protein. tuyến sinh dục.3 ngày ( có tài liệu : 2 . ñặc biệt vào tháng 4 và 5. . có thể cóì các biểu 1. Virus ñược thải chủ yếu qua nước bọt. Lây từ người này sang người khác bọt. Bệnh hiếm ở trẻ < 2 tuổi do chúng còn ñược bảo vệ bởi các kháng hiếu niên). Ôúng tuyến chứa ñầy tế bào hoại tử và neutrophiles. các triệu chứng ñau họng.Thường ñột ngột sau thời kỳ au 1 .Toàn phát: Bắt ñầu sưng tuyến mang tai. . ñau nhức mình mẩy. có tính ñàn hồi và không ñể lại ñấu ấn ngón tay. Trong số này chỉ /3 trường hợp xảy ra trong tuần lễ ñầu. virus theo ñường máu ñến các cơ quan khác như màng não. viêm màng não. phù nề và có những ñiểm xuất huyết n Sau 1 tuần tuyến mang tai giảm ñau và nhỏ dần. riêng tuyến nước bọt có lẽ thứ phát sau nhiễm virus máu.6 ngày ) và giảm dần sau 7 . Đầu tiên chỉ có sưng bên kia. Người ta phân lập ñược virus tr ngày sau khi khởi phát. Bệnh gây miễn dịch bền vững.36 giờ. . tuy nhiên có chiều hướng giản dần. Sưng cả 2 tuyến chiếm 2/3 trường hợp. doanh Thời gian lây truyền: Nguy cơ lây truyền cao nhất từ 6 ngày trước khi khởi phát và kéo dài ñế ang tai. Trong suốt thời kỳ ủ bệnh (khoảng 12-25 ngày) virus phát triển. DỊCH TỄ HỌC Bệnh thường xảy ra cuối mùa Xuân. khó nuốt giảm và từ 1.

4 Viêm tuyến vú và viêm buồng trứng Xảy ra ở nữ sau tuổi dậy thì: Viêm tuyến vú (7-30%) Viêm buồng trứng (5%): Triệu chứng gồm: sốt.Tổn thương gan: Ít triệu chứng lâm sàng. CHẨN Đ AN VÀ CHẨN ĐOÁN GIÁN BIỆT 1. Dịch não tủy có những biến ñổi bất thường có thêí kéo dài khỏang 1 tháng: Protein bình thường 500/mm3.1.Nghỉ ngơi tại giường khi còn sốt.Trường hợp chỉ có sưng tuyến nước bọt ñơn thuần . từ ống St + Test ELISA. màng bồ ñào. nước bọt. Phần lớn trường hợp thường hồi phục hoàn toàn sau một tuần.Phân biệt viêm tinh hòan do quai bị và một số viêm tinh hòan do nhiễm khuẩn hay gặp là: lậu a. .Vệ sinh răng miệng. thường chỉ rối loạn chức năng gan . ñau vùng bìu. Hiếm gặp biến chứng sốc 163 1. nôn mửa. tránh thức ăn quá chua. nếu teo xảy ra ở 2 bên có thể nh dịch.hoặc xoắn tinh hoàn. Gần 85% trường h inh hòan.3 Viêm tụy Gặp ở người lớn và trẻ em. ĐIỀU TRỊ Chưa có ñiều trị ñặc hiệu. . ¤ . .Trường hợp có sưng tuyênú mang tai ta cần gián biệt với viêm tuyến mang tai do 164 nhiễm các virus khác (coxaskievirus. không ñể lại di chứng. Lâm sàng : hội chứng nhiễm trùng. Thăm khá sưng to gấp 3-4 lần bình thường. chất tiết ở cổ họng. VI. Miễn dịch phóng xạ..Hô hấp: Viêm thanh khí phế quản. Khám vùng hố chậ vô sinh ít gặp. thủy ñậu . tác dụng lên virus quai bị. virus cúm và phó cúm) hoặc vi khuẩn (có mủ chảy ra ở lổ do tụ cầu hoặc liên cầu ) hoặc viêm hạch bạch huyết góc hàm do bạch hầu.giàu năng lượng. giảm ñau và hạ sốt. Chủ yếu là ñiều trị các triệu chứng xu 1. kết mạc.10 % trường hợp quai bị. 3. ñau bụng ñau hố chậu. xảy ra 3-10 ngày sau sưng tuyến mang tai (có khi 2-3 tuần sau). viêm phổi kẽ. Còn trong 3 tháng cuối c g gây quái thai của virus quai bị còn chưa rõ. Có 0. 1.Ở tuyến y tế cơ sở : Chủ yếu dựa vào lâm sàng và dịch tễ : Bệnh nhân có các triệu chứng nhi hoàn. Trường hợp có viêm tinh hoàn hoặc tổn thương các cơ quan khác bạch cầu có thể tăng vớ + Amylase máu và niệu : Tăng trong viêm tụy và viêm các tuyến nước bọt + Phân lập virus: Virus có thể phân lập ñược từ máu. hội chứng màng não và các dấu hiệu tổn thương não oặc co giật. xảy ra 7-10 ngày sau sưng tuyến mang cùng lúc. tổn thương tuyến ức . 2. ớn lạnh. Viêm não Viêm não quai bị ít xảy ra hơn..2. Các triệu chứng này giảm dần . Bệnh nhân sốt 39-400C háng nhẹ. Các triệu chứng này biến mất sau 1-2 tuần . . Lâm sàng thường có một hội chứng màng não có sốt. Rối lọan chức năng thận. Chẩn ñoán gián biệt . tần suất 0. ña số là Lympho. nam > nữ. VII. Biểu hiện ở các cơ quan thần kinh 2.5% trường hợp). 2. Test cố ñịnh bổ thể cho phép xác ñịnh hàm lượng các kháng t .Biểu hiện ở mắt: Viêm tuyến lệ..Ở tuyến tỉnh. ăn lỏng nhẹ. Viêm màng não Gặp ở 5 ..5%. có khỏang 20-25% trường hợp có Neutrophile tăng. dịch tễ. 2. Chẩn ñoán . có thể dùng các thuốc Paracetamol hoặc Aspirin ñể kháng viêm. Bệnh tiến triển có khi rất nặng và ñể lại di chứng vận ñộng và/hoặc tâm thần.5% trường hợp teo tinh hòan và thường là 1 bên. ñau lan lên bụng và ñùi. . trung ương: Chẩn ñoán dựa vào lâm sàng.Tòan thân: Sốt cao 39-410C.. tắc tỉn . Các biểu hiện khác .Viêm tuyến giáp bán cấp. kết quả xét nghiệm: + CTM: Trong quai bị chỉ có BC giảm nhẹ kèm tăng các tế bào lympho. Tránh dùng các thuốc kháng viêm nonsteroid ở trẻ em..Viêm cơ tim và màng ngoài tim.Trong gia ñình hoặc lớp học có người ñã bị quai bị trước ñó vài ngày hoặc ñang bị. dị dạng bào thai. Xảy ra ngày thứ 3-7 sau sưng tuyến mang tai. võng mạc.Viêm khớp. thần kinh thị giác. nôn mủa . Quai bị ở phụ nữ có thai Trong 3 tháng ñầu của thai kỳ có thể gây sẩy thai. thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi 4. Brucellose. nã 1.

nhất là khi bệnh nhân ở trong các tập thể n . . nhịn ăn. mặc quần lót bó sát.Vấn ñề dùng corticoid chỉ ñặt ra khi có viêm não hoặc màng não quai bị hoặc có viêm tinh hòan trầm trọng . Đặc ñiểm viêm tuyến nước bọt của quai bị 3. DỰ PH NG 1. Vắc xin ñược hể dùng ñơn ñộc hoặc kết hợp với sởi và Rubella (MMR: Mump. Mô tả các chu trình của tác nhân gây bệnh và cơ chế bệnh sinh của bệnh sốt rét 2.v. Measle.Nghỉ ngơi tuyệt ñối tại giường. Liều d kg cân nặng. Người mắc q khi lâm sàng có triệu chứng sưng tuyến mang tai..Miễn dịch thụ ñộng Dùng globuline miễn dịch chống quai bị. tiêm bắp cho ñối tượng chưa có miễn dịch hoặc phụ nữ có thai. VIII. Phân biệt tác dụng của các thuốc ñiều trị sốt rét thông thường 4. Nội dung Sốt rét là một bệnh lây thường gặp và là một vấn ñề lưu tâm cho các nước sống giữa khoảng 60 h do ký sinh trùng Plasmodium gây nên và ñược truyền từ người này sang người khác qua vết ñốt khoảng 2 tỷ 700 triệu người sống trong vùng dịch tễ sốt rét và khoảng 400 triệu người sốt rét người chết I. chống nôn. 4. CÁC BỆNH DO NHIỄM K SINH TRÙNG Bài 27.Trong các trường hợp viêm tụy Cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Đối tượng chủng rẻ em.Có thể dùng thêm vitamine C 1-2 g/ngày/uống. Chẩn ñoán sớm bệnh sốt rét trong cộng ñồng và phân biệt với một số bệnh khác 3. Rubella). BỆNH SỐT R T THƯỜNG Mục tiêu Ths. chườm lạnh.màng não Bệnh nhân phải ñược ñiều trị ở phòng cấp cứu. Trình bày một số biểu hiện thường gặp ngoài viêm tuyến nước bọt của quai bị 4.v. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. BsCK1 Đặng thị Nga 1. Chỉ hiệu quả trong 4 ngày ñầu sau nhiễm virus. viêm tụy . truyền dịch. Điều trị một trường hợp quai bị có viêm tinh hoàn 5.1 Loài Plasmodium ¡ £ ¢ . VECTƠ TRUYỀN BỆNH 1 Tác nhân gây bệnh 1.. .tiếp xúc người bệnh Câu hỏi ôn tập 1.Tạo miễn dịch chủ ñộng Vắc xin quai bị có hiệu quả bảo vệ > 95% trường hợp có tiếp xúc với nguồn bệnh. thanh thiếu niên và người lớn ñều có thể chủng ngừa quai bị.Trưòng hợp có viêm tinh hòan . 3. 3. Trình bày các biện pháp phòng bệnh ñặc hiệu của quai bị 165 Chƣơng 4. 2. 2. Viêm não . Trình bày các yếu tố dịch tễ của quai bị 2. Hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống sốt rét trong cộng ñồng .Dự phòng tập thể Tuyên truyền cho cộng ñồng biết các dấu hiệu nghi ngờ quai bị và cách phòng bệnh.Dùng thuốc giảm ñau và chống viêm như Aspirin và thuốc kháng viêm non-steroid. dùng các thuốc giảm ñau.

Qua nhau thai ở mẹ có KSTSR (+) ñã ñược mô tả ở một số nước.Chu trình phát triển Plasmodium phát triển 2 giai ñoạn: giai ñoạn hữu tính ở muỗi.4giờ).Mùa: trước. gây các ñợt tái phát xa.A. ovale (nước ta không có. .Muỗi ñốt là chủ yếu .Nhiệt ñộ môi trường: tối ưu 20 . ở người sử dụng m .A.10 hàng năm) . P và P. Sinh sản thuốc diệt muỗi thường dùng như malathion. vừa ở trong nhà. minimus: ở vùng nước chảy núi rừng sâu trong cả nước. rồi ñậu một nơi ñể tiêu hóa và chờ trứng chín. trứng phát triển thành bọ gậy . .Sự nhậy cảm của vectơ ñối với hóa chất ñang sử dụng 2. dạ dày ñể lớn lên rồi thành các tế bào hình kim ñược gọi là thoa trùng (sporozoites). muỗi và loại ký sinh trùng. Anopheles cái ñốt và hút máu người.Môi trường tự nhiên & sinh học . giai ñoạn vô tính ở người. vào trong dạ dày muỗi máu ñ ao tử cái (gametocytes). sau mùa mưa (nước ta từ tháng 4 . Các tiểu thể hoa cúc phá vỡ hồng cầu (gây sốt) rồi vào máu và xâm nhập hồng cầu k nhiều hơn trong máu nếu không ñiều trị. chúng khi muỗi ñốt chúng sẽ vào cơ thể người. có chừng 60/40 Nước ta có 4/50 loài truyền bệnh: . subpictus: Di Linh. cao nguyên.A. những loài muỗi này sống ở vùng núi. cho phát xa. rồi phát triển thành tư hể hoa cúc.2.Dùng chung kim chích có dính máu mang KSTSR không tiệt trùng (rất hiếm.Giai ñoạn vô tính: có 2 chu kỳ. Plasmodium falciparum là nguyên nhân gây sốt rét nặng và tử vong. vivax (cơn sốt cách nhật lành tính) 2. P. . Thanh Hóa vào miền Nam .Vectơ truyền bệnh: Muỗi Anopheles cái là vectơ truyền bệnh và là vật chủ tạm thời. trophozoites). Ở nước ta P. bay tìm ch nửa ñêm về sáng 22giờ . vừa ở ngoài trời.Vị trí ñịa lý: núi ñồi. * Chu kỳ ngoại hồng cầu: 30 phút sau khi vào cơ thể. 36-48 giờ cho P. trong. Trên thế giới.Truyền máu bị nhiễm ký sinh trùng. nhưng chỉ 4 loài gây bệnh cho người là P.vivax. 10 vax . falciparum 70 . falciparum.2. Giai ñoạn này ngắn hay dài tùy vào nhiệt ñộ môi trường.48 giờ cho P.falciparum. vivax 20 . 1. Đường lây truyền Bệnh sốt rét lây truyền qua nhiều ñường . Các yếu tố nguy cơ 2. dirus (balabacensis): vùng rừng từ ranh giới Nghệ An. Mỗi lần muỗi ñẻ chừng 100 . . Chu kỳ này thay ñổi 24 . falciparum (c .1.300C .Giai ñoạn hữu tính Muỗi Anopheles cái ñốt người mang ký sinh trùng sốt rét hút máu. II. vivax một số vào máu một số còn tồn tại trong tế bào ga chu kỳ hồng cầu.200 trứng. các thoa trùng xâm nhập vào tế bào gan. khi hồng cầu bị hủy sẽ phóng thích ra dạng các phôi tử (gametes).A. Lâm Đồng Nhìn chung. chúng phá vỡ tế bào gan và thành các tiết trùn cúc (merozoites) vào máu ñể xâm nhập hồng cầu. falciparum sau khi vào máu không tồn tại trong gan nữa. phù hợp với ñiều kiện s .Có chừng 140 loài Plasmodium. DỊCH TỄ HỌC 1. trung bình khoảng 7-21 ngày. Ở nhiệt ñộ tối ưu 20 -300C.80% P. ở châu Phi). muỗi Anopheles sống chừng 4 tuần lễ. ovale. thời gian này ñủ cho Plasmod kỳ hữu tính ở muỗi (khoảng 10 -16 ngày). 2.Yếu tố kinh tế . Chu kỳ này dài 5-7 ngày với P. DDT. rồi thể phân liệt (schizontes). malariae 1% P. hợp tử phát triển thành noãn ñộng (ockinites) rồi nang (ocytes). . * Chu kỳ hồng cầu: Các tiểu thể hoa cúc vào máu sẽ xâm nhập hồng cầu.Độ ẩm môi trường: > 50% . cá ñể thành hợp tử (zygotes). 166 + Đối với các tiểu thể hoa cúc của P.lăng qu rồi muỗi trưởng thành. rừng rậm hoặc ven biển nước lợ.xã hội . sundaicus: Vùng biển nước lợ Nam bộ. + Đối với các tiểu thể hoa của P.29% P. Điều này giúp cho Anopheles trở thành trung gian tr thời.

nhưng xuất hiện lại trong 28 ngày.Plasmodium vivax kháng thuốc ¢ ¡     . vivax.Người không mắc bệnh do các loài Plasmodium ở chim. di chuyển ñịa .Người Phi châu và Mỹ da ñen thiếu kháng nguyên hồng cầu nhóm Duffy .1994). IV..Miễn dịch thụ ñắc . . thủy ñiện. . Ngoài ra còn có sự ñóng góp t háng thể..Phong tục tập quán: thói quen ngủ không có màn. phát triển thủy lợi. falciparum.Người có HbF. cắt lách.Như vậy.Những hoạt ñộng có khả năng tăng sốt rét: ñào hồ ao. Kháng với Proguanil và pyrimethamin từ ñầu những năm 1950.Mức sống: nghèo nàn.Nhạy cảm: Sau 48 giờ ñiều trị.Quá trình hình thành miễn dịch này ñòi hỏi một thời gian khá dài phải vài năm và ñòi hỏi ph thích miễn dịch thì tính miễn dịch sẽ giảm dần và xuất hiện triệu chứng lâm sàng (gặp ở người giảm ở người mang bệnh ác tính. . Độ III (RIII): mật ñộ ký sinh trùng không giảm mà tăng trong 48 giờ ñầu. thiếu ăn. dinh dưỡng kém. nghiện ma túy. * Kháng với Chloroquine 1960 ở biên giới Columbia và Venezuela. khai h 167 . suy III. miễn dịch thụ ñắc bền. hệ liên võng nội mô cơ thể phải hoạt ñộng hết sức tích cực. Fancidar ở Thái lan 1980. 1. và có kháng chéo với halofantri Kháng với Artemisinin và dẫn chất chỉ thấy trên mô hình ñộng vật thí nghiệm 1985 (P. lạc hậu.Để có tình trạng miễn dịch này. Ký sinh trùng kháng thuốc trên thế giới Hầu hết các vùng sốt rét lưu hành trên thế giới có ký sinh trùng kháng thuốc ở các mức ñộ khá o thông báo của WHO. do tìm kiếm vắc xin hiệu lực mà miễn dịch sốt rét ñược nghiên cứu sâu hơn. do ñó KST dễ dàng bị các ñại . HbS và HbC (homozygous C) có miễn dịch tự nhiên với P. Độ II (RII): mật ñô ký sinh trùng giảm 75% sau 48 giờ. Trong lần tái nhiễm.Các yếu tố làm dễ cho bệnh nặng: phụ nữ có thai. 2. hệ miễn dịch ñáp ứng là nhờ thông tin ghi nhậ con dưới 6 tháng tuổi ñược miễn dịch thụ ñộng qua nhau thai từ mẹ. Miễn dịch tự nhiên . lượng KSTSR sẽ duy trì ở mức thấp trong một thời gian dài iễn dịch ñặc hiệu cho từng loài Plasmodium.Tuổi và giới: mọi lứa tuổi và mọi giới ñều có khả năng mắc bệnh . Kháng với Mefloquin ở Thái lan năm 1982 và tăng nhanh về sau.Đáp ứng miễn dịch thu ñược khi mắc sốt rét có 2 tính chất chính là tính ghi nhớ và tính ñặc dịch ghi lại các thông tin. nhất là IgG. IgM và IgA.là yếu tố kháng tự nhi iễm P. Kháng với Amodiaquin 1961 ở Brazil. . ăn ở tạm bợ. Khi tiếp xúc lần 2.. . mật ñộ ký sinh trùng giảm 75% so với ngày ñầu. MIỄN DỊCH SỐT R T Trong 30 năm qua. lách là nơi tập trung và diệt các hồng cầu bị nhiễm KSTSR B cùng các chất gây ñộc tế bào khác. . T NH H NH K SINH TRÙNG KHÁNG THUỐC 1. . ngủ rẫy của ñồng bào dân tộc.Kháng: Độ I (RI): sạch ký sinh trùng như trường hợp nhạy cảm. trẻ em. hoặc giảm < 75% 168 2. suy gan hoặc mang thai. . trong thời gian này nếu tr chứng lâm sàng do cơ thể có kháng thể và trẻ tự tạo ñược kháng thể. Tuy nhiên IgG tăng cao hơn IgA và tồn tại lâu hơn. ai trò ñặc biệt trong bệnh sốt rét. sau 6 tháng trẻ hết kháng . Trong ñộ IgG cao sẽ chống lại các tiểu thể hoa cúc xâm nhập hồng cầu. nhưng không hết hẳn trong tuần ñầu.Plasmodium falciparum kháng thuốc Kháng với quinin ñược phát hiện 1910 ở Brazil. tiếp ñến Thái lan năm 1961. Bergei). mi hơn nhờ các lympho T ñã ñược mẫn cảm với kháng nguyên từ trước. rồi sạch hẳn ng 28 ngày sau ñiều trị.Nhờ có hiện tượng tiền miễn dịch. Xác ñịnh nhạy và kháng thuốc . bò sát và gặm nhấm. . người cao tuổi.Sự nhiễm KST liên tục sẽ tạo cho cơ thể một ñáp ứng miễn dịch ñối với sốt rét mà người ta Trong lần sơ nhiễm vai trò miễn dịch chủ yếu là hiện tượng thực bào. khách du lịch.Nghề nghiệp: nghề nghiệp dễ tiếp xúc vectơ như lao ñộng vùng rừng núi.

falciparum. . vã mồ hôi.1 Ngừa kháng .Tăng cường kiểm tra KST ở bệnh nhân và ñiều trị tiệt căn. có thể sinh hoạt.Khởi phát Trong sốt rét tiên phát (mắc bệnh lần ñầu) có thể khởi phát theo nhiều cách: . Khi chuyển dạ. tương ứng giai ñoạn cường giao cảm. lách thường to ra. + Gan. ngừng dùng thuốc bị kháng . bệnh nhân vẫn bình thường. hoặc sốt rét bẩm sinh. LÂM SÀNG 1.Nghiên cứu sãn xuất thuốc mới.Ủ bệnh Thay ñổi tùy loại ký sinh trùng. hoặc cơn sốt có thể dứt nhưng vẫn tồn tại k sẽ xuất hiện sốt cơn trở lại 1. 1.Giai ñoạn vã mồ hôi: nhiệt ñộ giảm.Sốt rét ở những cơ ñịa ñặc biệt 2. nhất là khi bệnh nhân ra khỏi vùng dịch tễ sốt rét 2.Sốt nhẹ.3. Qua giai ñoạn này. dùng ñủ liều .Phụ nữ có thai Khi mang thai có tình trạng giảm miễn dịch. Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng có khi c cả hai loại trên. Lâm sàng sốt rét ñiển hình 1.Toàn phát Đặc ñiểm cơn sốt: cơn sốt rét có 3 giai ñoạn và có tính chu kỳ .Sốt nhẹ. . do hai chu kỳ của KSTSR gối ñầu nhau. . Chưa thấy thông báo kháng quinin hoặc mefloquin 3 Nguyên nhân kháng thuốc 3.Quản lý tốt nguồn bệnh.Đẩy mạnh ñiều trị tiệt căn.Rét run: hoặc là chỉ cảm giác ớn lạnh dọc xương sống và vai.Diễn biến: Nếu không ñược ñiều trị tích cực bệnh sẽ diễn biến nặng.2 Hậu quả kháng thuốc . chuyển dạ kéo dài.Chi phí ñiều trị và phòng bệnh rất tốn kém 4 Biện pháp phòng chống kháng thuốc 4. Với P. tuy lượng KSTS i sinh nhưng bệnh nhân lại dễ chuyển sang sốt rét ác tính. Nếu ñiều trị và phòng bệnh tốt hường hồi phục tốt không ñể lại di chứng.Lựa chọn phác ñồ nhạy cảm.Khó ñiều trtị tiệt căn . .1. dễ chịu. . Cơn sốt có chu kỳ.Sốt cao liên tục.2.Bệnh sốt rét dễ diễn tiến nặng . 4. suy thai. cơn rét run có thể từ 15 phút ñến 1 giờ. cũng gặp trẻ sơ sinh thiếu cân. vivax là sốt cơn cách nhật lành tính.Khó khăn phòng các vụ dịch sốt rét . vàng mắt. falcip nhật nhưng P. 85% do P. falciparum và dùng quinin. ñủ liều.1 Nguyên nhân chủ yếu . bệnh ñi vào thời kỳ toàn phát. Kháng với Chloroquin ñược thông báo lần ñầu 198 hông báo 1996). 169 .Hướng dẫn và giám sát ñiều trị ñúng liều tại cơ sở . xuất huyết.Sốt cơn.2 Biện pháp xử trí ñối với ký sinh trùng kháng thuốc . vivax. falciparum. 7-10 ngày ñối với P.Áp lực thuốc: dùng nhiều một loại thuốc trong thời gian dài ở cộng ñồng rộng sẽ tạo ñiều ki gây ra kháng thuốc tăng lên.Kháng với Fansidar ñược thông báo năm 1979. .Giai ñoạn nóng: nhiệt ñộ tăng cao 39 . tránh mầm bệnh kháng thuốc lan truyền . có cảm giác ớn lạnh. Không triệu chứng. 3. Giữa 2 cơn sốt.Tìm phác ñồ chống kháng (tối ưu là phối hợp thuốc .Truyền thông cộng ñồng biết tự chẩn ñoán và hướng dẫn ñiều trị ñủ liều thuốc . ñôi khi lâu hơn. n ariae có thể ngủ nên có thể chuyển sang tái phát gần hoặc xa. sinh non.Toàn thân: + Nhiều ñợt hồng cầu bị phá vỡ sẽ gây thiếu máu. tiểu vàng.Giám sát ký sinh trùng kháng thuốc. ñiều này ñã ñược cộng ñồng khoa học . không áp dụng ñiều trị p .Di biến ñộng dân cư: làm các chủng kháng thuốc lan ra. nhức ñầu và tăng dần (biểu hiện như thương hàn) .400C. nên rất dễ bộc phát bệnh hoặc dễ tái phát nếu có dễ hạ ñường huyết khi mắc bệnh do P. có chu kỳ (ít gặp). 14-17 ngày ñối với P. Hiện tượng kháng có thể mất ñi sau một thời gian ngừng dùng. có thể từ 30 phút ñến vài giờ.1. V.

50C) hoặc sốt trong 3 ngày vừa qua. có thể tăng b hiệu). còn (+) 14 .Sốt rét ác tính .Công thức máu: hồng cầu giảm. giờ.1 Quinin .2g.Điều trị toàn diện .Thuốc diệt thể vô tính trong hồng cầu.Không giải thích sốt do các nguyên nhân khác.Liều: 10 mg/kg mỗi 8 giờ . 170 .Chẩn ñoán sớm.6g . CHẨN ĐOÁN 1 Cận lâm sàng . bán hủy 10 giờ.5-2 g/ ngày. diệt tốt các thể vô tính trong hồng cầu. . Bị tái phát và tái nhiễm nhiều lần sẽ dẫn ñến một số Gan: Rối loan chức năng gan. 2.Bệnh sử: tìm yếu tố dịch tễ sốt rét . thương hàn.Hoặc test nhanh (+) ñối với P.Thuốc có thể gây ù tai. suy dinh dưỡng.Đang ở hoặc qua lại vùng sốt rét trong 6 tháng gần ñây. gan lách to. dễ mắc sốt rét ác tính.. sốt không rõ thường kèm tiêu chảy và hạ ñường huyết. 2 Chẩn ñoán sớm dựa vào . . Tĩnh mạch hoặc tiêm bắp thông thường 0.25g (150mg base chloroquin) hoặc dung dịch (0. nhiễm trùng huyết. . nhưng hiện bị P. . thiếu máu..Biến chứng trước mắt: Khi nhiễm P.Viên chloroquin diphosphate 0. falciparum. 2. với leptospira.1g.v.21 ngày sau ñiều trị thành côn 3 Chẩn ñoán phân biệt Đặt ra nhất là khi ký sinh trùng âm tính. Hoặc 1. falciparum ñề kháng ở nhiều nơi trê tử P. Toàn thân: phù. Sốt dengue.Nếu ở lâu trong vùng dịch tễ sốt rét.Kéo máu tìm KSTSR. malariae. tổng liều < 15 g/ ñợt tấn công.Nhuộm giêm sa (+). Hb bình thừơng hoặc giảm. 4.Nghiện ma túy và suy giảm miễn dịch Có thể gặp sốt rét thể giá lạnh. thiếu vitamin. thiếu máu . Choroquine (nhóm 4 amino quinolein) . . VII . . tiệt căn tốt. .v. chưa có kết quả xét nghiệm hoặc xét nghiệ .2 Trẻ em Lâm sàng sốt rét ở trẻ em thường ña dạng. Nguyên tắc . Bạch cầu bình thường.Đáp ứng tốt với thuốc sốt rét trong vòng 3 ngày. Các thuốc chống sốt rét 2. ñủ liều lượng. Có khi phải ñiều trị thử ñể loại trừ khi khôn 4 Định nghĩa ca bệnh 4. nhức ñầu. . . nhiễm trùng ñường gan mật.Điều trị nguyên nhân: cắt cơn sớm. Vì vậy lách to ñã ñược sử dụng g chức năng quá mức trong ñáp ứng miễn dịch có thể dẫn ñến biến chứng cường lách.Lâm sàng: cơn sốt ñiển hình. uống hấp thu hoàn toàn.2. Amodiaquine viên 0.Sốt rét thường . Biến chứng . ĐIỀU TRỊ 1. hạ ñường huyết . VI. Bao gồm: .Thuốc rẻ.Chẩn ñoán huyết thanh: Chỉ có giá trị nghiên cứu hơn là chẩn ñoán và ñiều trị. ñái Hb (ngừng thuốc ngay). ñiều trị sớm. HRP2 ñối với P.3.2 Ca sốt rét lâm sàng (nghi sốt rét) Đặt ra ñối với bệnh nhân không ñược xét nghiệm máu. cảm cúm. triệu chứng ít rõ nét nhất là trẻ nhỏ.Người mang ký sinh trùng lạnh trong 7 ngày qua và hiện không sốt.2.1 Xác ñịnh ca sốt rét : Có ký sinh trùng sốt rét trong máu: . có thể sốt. ñúng liều tránh ñề kháng thuốc 2. tĩnh mạch. thường kéo dài. Chloroquin sulphate (Nivaquin) viên 0. Uống 4v-4v-2v.Kéo máu tìm KSTSR trên giọt ñặc và giọt ñàn. .2g) tiêm bắp. Lách: lách to là ñặc trưng của bệnh nhân sốt rét trường diễn. falciparum dễ xảy ra sốt rét ác tính nếu không ñiều trị . nôn.Dùng thuốc an toàn. . chống tái phát và chống lây lan.Tổng liều mỗi ñợt tấn công < 2.5g. chóng mặt. kéo máu 3.Test nhanh (tìm Pf. suy dinh dưỡng và thiếu máu. ít bị ñề kháng. falciparum. vivax và P.Hiện ñang sốt ( 37.

hoặc doxycycline 100 mg/ngày x 7 ngày. 2. chóng mặt. Viên CV8 có 4 thành phần: 32mg dihydroartemisimin (DHA) + 320mg piperaquin phosphat + 90mg tr imethoprim + 5mg primaquin phosphat.1500 mg/ngày chia 3 lần: giờ ñầu 750 mg. Nên phối hợp 2 thuốc ñể tránh P. Liều người lớn: 4 viên/ngày ñầu chia 2 lần: 2viên giờ th iờ thứ 8. Điều trị tiệt căn Đặt ra ñối với P. Tác dụng tốt với vô tính trong hồng cầu và thoa trùng P. tác dụng gần giống mefloquin. dễ thực hiện ở cộng ñồng. mỡ và vitamin. falciparum kháng thuốc. . . cách 8 giờ 500 mg.Liều duy nhất 1250.Thuốc diệt giao bào (chống lây) liều duy nhất 30mg (4 viên/ ngày) chia 1 hoặc 2 lần. thời gian bán huỷ nhanh. ovale: chống tái phát xa bằng primaquin 7.Mefloquin (quinoleine methanol) . 500 mg. ít tái phát. Liề 3 lần cách nhau 6 giờ. viên 250mg. Khi phối hợp artesunate thì liệu trình như sau: 3 ngày ñầu liều artesunate là 4v . 8 giờ sau 2 3-2-1). Truyền máu tươi chỉ khi hồng cầu và thể tích huyết cầu giảm quá nặng.5 mg x 2viên / ngày x 10 ngày 171 .6.2. sau ñó mỗi ngày tiêm 1 ống cho ñến khi bệnh nhân tỉnh rồi chuyển sang uống 2. khi không nắm chắc ký sinh trùng.5mg base): .Tác dụng phụ (liên quan liều lượng) gồm: buồn nôn. có khi rối loạn tâm thần và c nên chống chỉ ñịnh dùng chung với các thuốc ức chế (hoặc ức chế calci). nên ñiều trị như P.2mg. Tetracycline: Diệt thể vô tính trong cầu nhưng cắt sốt và sạch ký sinh trùng chậm. Primaquin (Nhóm 8 aminoquinolein: viên 13. viên 250mg.2mg/kg (1 ống).4 Nâng cao thể trạng Chế ñộ ăn giàu dinh dưỡng: ñạm. Nếu tiêm bắp không cần thêm dung dịch muối ñẳng tr au tiêm nhắc lại 1. 3.4. Tiêm tĩnh mạch: 1 ml dung môi hoà thuốc lắc kỹ ñể oàn toàn sau ñó thêm 5ml muối ñẳng trương. 2. thường phối hợp với sulphamide chậm (fansidar = sulphadoxine + pyrimet ).3. liều duy nhất khi có giao bào trong máu. vivax. . Điều trị cắt cơn Dùng thuốc diệt ký sinh trùng vô tính trong hồng cầu. ít tác dụng phụ và r o bào. Tuy nhiên. . falciparum.7. (quinghaosu và dẫn chất) Quinghaosu ñược lấy từ cây Artemisina annual (Trung quốc. nên dễ tái l .Dẫn xuất 4 amino quinolein.Chống thể ngủ P. .5mg x 4v/ngày.9 Viên sốt rét CV-8 Thuốc dùng ñiều trị sốt rét không biến chứng tỷ lệ khỏi bệnh cao. Tác dụng diệ vô tính trong hồng cầu. artesunate hoặc CV-8 . các ngày sau uống 2 viên/này (6ngày) (liều 800mg) + Ống 60 mg. dễ bị ñề kháng nên phải /ngày x 7 ngày.2. Không dùng cho phụ nữ có 2. rừng Tây bắc nước ta). Tác dụng yếu và chậm. chống hồng cầu nhiễm ký sinh trùng kết dính liên bào nội mạch và tạo hoa hồng Hiện nay thuốc dùng rất hiệu quả ñể ñiều trị sốt rét. ñạt nồng ñộ ñỉnh 6 – 7 giờ. dung môi Bicarbonate natri 5%. tác dụng chủ yếu trên thể vô tính ngoại hồng cầu. phát miễn phí. ăn kém. 3. falciparum cắt cơn sốt là tiệt căn: ưu tiên là quinine. 3. thuốc tốt nhờ làm sạch nhanh ký sinh trùng máu. P. Chống lây lan Primaquin 7. Halofantrin Thuốc tan nhanh trong mỡ. Không dùng cùng quini h.5mg x 2v/ngày x 10 ngày ñể diệt thể ngủ. liều duy nhất.2v thứ 3 dùng mefloquin 3 viên (750mg) liều duy nhất.vivax (chống tái phát) liều 7. Uống khi ñói. ñường. nôn. tím môi. chứa 7.5.3. 3. vivax dùng chloroquine hiệu quả tốt (tuy nhiên.Tác dụng phụ: Đái Hb ở người giảm men G6PD. 2. Điều trị cụ thể Các thuốc ñiều trị sốt rét sẵn có tại y tế cơ sở. Nhóm Diamino pyrimidin Đại diện pyrimethamin.1.Với P.Với P.Artesunate (theo phát ñồ mới của Bộ Y tế năm 08/2003) + Viên 50 mg x 4 viên / ngày ñầu. falciparum) 172 3. 2 ngày sau mỗi ngày uống 2 viên (tổng 8 viên).

3.5. Điều trị triệu chứng Hạ nhiệt và an thần ñặt ra khi sốt cao và có nguy cơ co giật nhất là trẻ em. Điều trị các tri VIII. PH NG CHỐNG SỐT R T Tác hại của sốt rét ñối với kinh tế - xã hội rất lớn. Nếu ñầu tư một cách thỏa ñáng thì việc phòng chống sẽ có hiệu quả. Để phòng chống sốt rét tốt cần tiến hành các biện pháp sau: 1.Tuyên truyền giáo dục Để cộng ñồng tham gia phòng chống sốt rét tại vùng bệnh lưu hành, tuyên truyền giáo dục là bi do ñó cần có sự phối hợp liên ngành, dùng mọi phương tiện truyền thông ñại chúng. 2.Nâng cao sức khoẻ cộng ñồng Cần cải thiện chế ñộ dinh dưỡng, chế ñộ lao ñộng của dân sống ở vùng sốt rét lưu hành, nhất l khoẻ của nhân dân, nâng cao ñời sống vật chất – tinh thần, phát triển sản xuất 3.Vắc xin phòng sốt rét: hiện tại vẫn chưa có vắ xin ñể sử dụng. 4.Hóa dự phòng Uống thuốc phòng (hóa dự phòng tập thể): biện pháp không ñược tán thành, vì dùng thuốc kéo dà thuốc, chi phí cao, không có ñiều kiện dùng thuốc liên tục... Cho nên, uống phòng chỉ áp dụng người chưa có miễn dịch sốt rét hoặc vào vùng sốt rét trong một thời gian ngắn: người ñi công 50 mg x 1v / tuần. Dùng 2 tuần trước lúc vào, lúc ở và 6 tuần sau khi ra khỏi vùng dịch. 5. Các biện pháp phòng chống vectơ Nói chung, các biện pháp phòng chống vectơ cần áp dụng ở nơi có vectơ, các biện pháp thích hợ 5.1. Cải tạo môi trường Làm vệ sinh ngoại cảnh, khơi thông cống rãnh, lấp các ao tù nước ñọng, phát quang, vệ sinh ch sống. Việc phát triển kinh tế - xã hội ñi kèm phát triển các hệ thống thủy lợi, xây hồ chứa n bệnh phát triển, vì vậy, cần theo dõi và gíam sát chặt chẽ mật ñộ muỗi, bọ gậy, nhất là khi vùng ñó, ñể có biện pháp khống chế thích hợp. 5.2. Bảo vệ cá nhân Biện pháp ñược dùng rộng rải và dễ thuyết phục nhất: nằm màn , rèm, võng tẩm permethrine. Nếu rét có thói quen nằm màn tẩm sẽ giảm ñược tỷ lệ mắc bệnh. 5.3.Biện pháp sinh học Để diệt bọ gậy, làm giảm mật ñộ vectơ ở những vùng sốt rét không ổn ñịnh. Biện pháp ñang ñược cá (trắm cỏ, rô phi, bảy màu, săn sắt... ) thả vào ao hồ, các nơi có nước. 5.4 Phun thuốc tồn lưu Hiện nay vectơ ñề kháng nhanh các thuốc phun. Biện pháp này trong thực tế ñể giảm sự lan truy h. Thuốc phun phải an toàn, không mùi và 173

vết phun ñược nhân dân chấp nhận, gía cả hợp lý với ñiều kiện kinh tế của dân ở vùng sốt rét. ví dụ: nhà phải kín, có diện phun, tường nhà phải phù hợp với tồn lưu của hóa chất. Do ñó cần của WHO. Trong y tế cộng ñồng, phun tồn lưu cần chọn thuốc tan trong nước, thuốc hiện ñang d hiện ñang cố gắng giảm dần phun hóa chất tồn lưu; chỉ thực hiện ở các ổ bệnh vùng trọng ñiểm, bằng permethrine. Tóm lại: Sốt rét là một vấn ñề lớn của các nước ở trong vùng nhiệt ñới. Việc chẩn ñoán bệnh s iện sẽ khống chế ñược bệnh sốt rét ñến mức thấp nhất. Câu hỏi ôn tập 1. Mô tả các chu trình của tác nhân gây bệnh sốt rét 2. Trình bày cơ chế bệnh sinh của bệnh sốt rét 2. Mô tả cách chẩn ñoán sớm và chẩn ñoán gián bệt bệnh sốt rét. 3. Liệt kê và phân biệt tác dụng của các thuốc ñiều trị sốt rét thường 4. Trình bày cách hướng dẫn công tác phòng chống sốt rét. 174 Bài 28.

¢

¥

Mục tiêu BỆNH SỐT R T ÁC TÍNH

Ths, BsCK1 Đặng thị Nga 1. Xác ñịnh ñược các ñối tượng và ñiều kiện có nguy cơ cao xảy ra sốt rét ác tính 2. Phân tích ñược các biến ñổi của hồng cầu trong bệnh cảnh sốt rét ác tính 3. Dự báo các dấu hiệu chính trên lâm sàng của sốt rét ác tính. 4. Phân loại các thể lâm sàng của sốt rét ác tính. 5. Giáo dục, kiện toàn mạng lưới y tế ñịa phương ñể giảm tỷ lệ sốt rét ác tính. 6. Thiết kế phát ñồ ñiều trị một số thể lâm sàng của sốt rét ác tính. Nội dung

I.ĐẠI CƢƠNG Sốt rét ác tính là một tình trạng nhiễm KST sốt rét nặng nề có nhiều biến chứng ở nhiều cơ quan quan trọng như não, gan, thận, phổi...nguy cơ tử vong cao. Sốt rét ác tính do Plasmodium falciparum gây ra và vectơ truyền bệnh là muỗi Anopheles cái. II. DỊCH TỄ HỌC Nguy cơ xảy ra sốt rét ác tính (SRAT) ở những ñiều kiện sau: Người chưa có miễn dịch, chưa bị sốt rét lần nào hoặc mắc dưới 6 lần (tỉ lệ 97,2%) Dân tộc kinh chiếm ña số hơn dân tộc ít người (tỉ lệ 93,4%) Người mới vào vùng dịch tễ sốt rét dười 6 tháng dễ bị hơn người sống lâu ở ñó (tỉ lệ 81, Tuổi 16 -30 (tỉ lệ 74%) Làm rừng rẫy, lao ñộng nặng hoặc ñang di chuyển hành quân Nhà xa trạm xá hoặc phát hiện muộn và ñiều trị muộn Đang có dịch sốt rét xảy ra trong vùng chiếm tỉ lệ 51,2% III. CƠ CHẾ BỆNH SINH 1. Các ñặc ñiểm của P. falciparum khi xâm nhập vào hồng cầu - Plasmodium Falciparum có khả năng xâm nhập vào hồng cầu ở mọi lứa tuổi: non, trẻ, già, do ñ nhiễm KST. Mật ñộ KST càng cao càng có nhiều biến chứng - Khi xâm nhập vào cơ thể, KSTSR có khả năng giải phóng ra ñộc tố, bản chất ñộc tố là glycosyl - phosphotidin - inotide - lipide làm hồng cầu dễ vỡ - So với các loại Plasmodium khác thì trong một hồng cầu số lượng các merozoide (tiểu thể hoa thể lên ñến 16 -32 merozoide/1 hồng cầu trong khi ñó ñối với P.vivax chỉ là 6 - 12 merozoide - Khi xâm nhập vào bên trong hồng cầu một số KSTSR như P. Falcifarum tạo nên các nốt lồi (kno cầu. Các nốt này sẽ gắn vào các receptor tương ứng ở bề mặt các liên bào nội mạc của mạch máu tế bào nội mạc mạch máu gây nên tắc mạch nhất là ở não Các protein ở nốt lồi làm chức năng nh Pf.EMP1 ( Plasmodium Falciparum Erythrocyte Menbranous Protein 1) Pf.EMP 2 ( Pla smodium Falciparum Erythrocyte Menbranous Protein 2) Pf.HRP1 ( Plasmodium Falcip arum Histidin Rich Protein 1) 175 Pf. HRP 2 ( Plasmodium falciparum Histidin Rich Protein 2) - Hồng cầu bị nhiễm KSTSR (thể tropozoide già ) có thể dính các hồng cầu không mang KSTSR tạo ra hiện tượng hoa hồng dễ gây tắc mạch (không xảy ra với P. vivax). 2. Các biến ñổi chính của hồng cầu khi bị nhiễm KSTSR - Bề mặt hồng cầu xuất hiện các nụ lồi nên không trơn, dễ dính và gây tắc mạch. - Độ ñàn hồi màng HC giảm - mất khả năng mềm dẽo nên khó ñến mao mạch sâu. - Màng hồng cầu tăng tính thấm ñối với Natri làm cho hồng cầu dễ vỡ gây tán huyết - Độ bền của màng hồng cầu giảm sút do ñó khi thể phân liệt phát triển nhiều dễ vỡ hồng cầu, Có thể tóm tắt cơ chế bệnh sinh của SRAT như sau:

¢

P.falciparum

Làm vỡ các HC bị nhiễm KSTSR Giải phóng ñộc tố Tạo hoa hồng Kết dính

Phá huỷ hồng cầu không mang KST Ức chế hô hấp tế Lấp mạch và bào ñông máu nội mạch

Thiếu Oxy cơ quan

Bảng 10: Tóm tắt cơ chế bệnh sinh 3. Biến ñổi ở các cơ quan 3.1 Toàn thân - Sốt: do tác dụng của sắc tố sốt rét và ñộc tố KST tiết ra tác ñộng lên trung tâm ñiều nhiệt từ các ñại thực bào khi phân hủy mảnh vụn hồng cầu và KSTSR. - Thiếu máu: Vỡ hồng cầu hàng loạt mà cơ chế ñã nói ở trên - Hạ ñường huyết: do + Tăng nhu cầu sử dụng oxy và glucose của cơ thể . + Tăng nhu cầu glucose do phân hủy glucose theo con ñường yếm khí. + Gan không tạo ñược glucose từ glycogen và tân tạo glucose từ các chất khác. + Việc sử dụng quinine sẽ kích thích ñảo langerhan của tụy tiết insulin gây hạ glucose máu. + Ăn uống kém. - CIVD: Nghẽn mạch tạo ñiều kiện cho CIVD ở các trường hợp nặng. Trong các trường hợp này phứ kèm với giảm tiểu cầu và fibrin cũng như giảm prothrombin gây chảy máu nặng. 3.2 Các cơ quan: Nói chung là do hiện tượng thiếu oxy do cơ chế bệnh sinh ñã mô tả trên. 176

- Não: có 3 thương tổn chính là tắc nghẽn các mao mạch, phù nề và xuất huyết quanh các mao mạ + Nghẽn mạch là hiện tượng phổ biến nhất, nhưng hầu như không ñể lại di chứng khi khỏi bệnh + Thiếu oxy não làm cho quá trình chuyển hóa glucose ở não chuyển sang con ñường yếm khí sản huyển hóa dở dang trong ñó lactate gia tăng dữ dội trong sốt rét ác tính thể não, phản ánh qu actate. + Trong các trường hợp nặng sự thiếu oxy lâu sẽ dẫn ñến hiện tượng phù nề và xuất huyết quanh h nhân tử vong - Thận: Thương tổn ở ống thận do ñái Hb. Thiếu oxy gây hoại tử vỏ thận, làm rối loạn chức năn - Gan: Tăng hoạt hệ thống võng nội mô ñể thực bào, phản ánh qua sự tăng sinh các tế bào kuffe khoảng cửa. Nghẽn mạch gây thiếu máu, thiếu oxy, các tế bào phình to, hoại tử kèm ứ mật tế bà trung tâm - Phổi: Do ñộc tính của KST cùng các chất lymphokine của ñại thực bào giải phóng ra sẽ gây tă

rối loạn nhịp thở. 9. Tổ chức y tế thế giới ñưa ra các tiêu chuẩn ñể chẩn ñoán SRAT bao gồm: 1.2 mmol/ lit ( 0. SGPT tăng. nhức ñầu nhiều . ure creatinin máu có thể tăng. Mật ñộ KST cao: 1 -10 KST/ vi trường. phải theo dõi các dấu hiệu ưu tiên: Sốt liên tục kéo dài koặc nhiều cơn kế tiếp nhau.Hôn mê thường ở trạng thái nằm yên.Sốt rét ác tính thể não Ở nước ta. rối loạn ý thức. Nôn nhiều hoặc ỉa chảy. sốt rét não chiếm 55% trong số sốt rét ác tính. .1 Thời kỳ khởi phát . bilirubin tăng 1. Mật ñộ ký sinh trùng trong máu: > 5%.Diễn biến xấu khi + Hôn mê ngày càng xấu hơn và kéo dài trên 3 ngày kèm mất phản xạ nuốt + Co giật nhiều kèm những cơn ngừng thở tím tái + Sốt cao liên tục hoặc hạ thân nhiệt kèm rối loạn tuần hoàn. CÁC THỂ LÂM SÀNG Để phát hiện sớm một sốt rét thường có nguy cơ chuyển sang sốt rét ác tính. Rối loạn tinh thần nhẹ thoáng qua hoặc thỉnh thoảng mất ñịnh hướng không gian. 8. Đái Hb khối lượng lớn Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn phụ.Co giật: thường xảy ra cơn co giật toàn thân ngắn theo kiểu ñộng kinh hoặc các dấu tổn thươ nếu hồi phục không ñể lại di chứng.2 Thời kỳ toàn phát .4 mg%) 7. mắt ngước nhìn l . Sốt cao > 41oC hay hạ nhiệt < 36oC.Cận lâm sàng: + Công thức máu: hồng cầu giảm. Co giật toàn thân > 2 cơn /ngày 3. vã mồ hôi nhiều Mất ngủ nặng > 2 ngày. Phù phổi với dấu hiệu suy hô hấp cấp.20 % hoặc hemoglobin <5 -6 g/l 4. Trụy tim mạch. lưng uốn cong. da bìu. Tri giác u ám. + Đái ít hoặc vô niệu . IV. 2.Rối loạn tri giác. giảm trương lực cơ. Vàng da: bilirubin máu > 50 mmol/l hoặc > 30 mg%.Có thể ñột ngột sốt cao liên tục hoặc sốt cơn. + Nhiệt ñộ hạ dần. èm rối loạn tuần hoàn . 1. li bì hoặc kích thích cuồng sảng. nhưng nhiều cơn liên tục kế tiếp nhau. nhưng khi có tình trạng tổn thương duỗi. Hạ ñường huyết: Glucose máu < 2. mạch và huyết áp ổn ñịnh + Bệnh nhân tiểu nhiều hơn . hoặc 12 ml / kg /24 giờ 5. thời gian Li bì hoặc kích thích vật vã.3 Tiến triển và tiên lượng . lách có thể lớn. . huyết áp tụt kẹp. Chảy máu hay ñông máu rải rác nội mạch. + Gan. có thể thấy hồng cầu non ở máu ngoại vi. 10. da bụng.Diễn biến tốt khi + Đang hôn mê bệnh nhân ñột ngột la hét vật vã + Các phản xạ (gân xương. Trong SRAT thể não phải hôn mê ít nhất ở giai ñoạn 2 (glasgow 7 ñiểm cho người lớn và 2 2. Suy thận: Số lượng nước tiểu < 400ml/24 giờ. 2 chân duỗi. chưa hôn mê ñộ 2. 4. Thiếu máu : Hematocrit < 15 . .h gây phù phổi. Toan chuyển hóa.Các dấu hiệu toàn thân khác + Rối loạn hô hấp: tăng tiết ñờm giãi. Bạch cầu bình thườn + Kéo máu tìm KSTSR + Có rối loạn về men gan: SGOT. chân duỗi) hoặc co cứng mất não (2 tay co. 3. 177 1. + Tiết niệu: Tiểu ít. vàng da nhẹ. . 6. mí mắt) giảm hoặc mất xuất hiện trở lại .Sốt vẫn tiếp diễn .Các dấu hiệu thần kinh nổi bật với li bì rồi ñi vào hôn mê. co giật. 1. Gọi sốt rét ác tính thể não khi bệ ) kèm dấu thần kinh nổi bật là co giật. nhưng khi những tiêu chuẩn phụ này ñứng riêng rẽ thì khôn 1.

K . Tiên lượng chung: theo GS. 3. Sốt rét ác tính thể gan mật . Nhóm IV: SRAT thể não + > 2 phủ tạng: tử vong 50%. co giật. giải phóng lượng lớn Hb tự do.Ở vùng bệnh lưu hành. Thương tử vong trong bệnh cảnh suy thận Cận lâm sàng . .Biến chứng thường gặp và nặng nhất là suy thận cấp do viêm tắc ống thận. Các xét nghiệm này xẽ hồi phục khi khỏi bệnh . V. suy thận.Gan to. ra dịch ñà nâu hoặc máu Thường tử vong trong tình trạng suy hô hấp hoặc suy tuần hoàn 2. suy nhược.Nếu ñiều trị ñúng.Xét nghiệm chức năng gan cho thấy: Bilirubin tăng. Diễn biến và biến chứng . tím tái. nôn mửa nhiều ra nước vàng xanh .Phải làm giảm và diệt KSTSR trong máu càng sớm càng tốt bằng thuốc kháng sốt rét như quinin con và phụ nữ có thai . do ñó ñể là . SRAT cần chăm sóc. bạch cầu bình thường có khi tăng cao chủ yếu neutrophiles Hct giảm.Vệ sinh hàng ngày 1. g với các ñợt tán huyết kèm mệt mỏi. tử vong do rối loạ máu.Chăm sóc và hồi sức như một cấp cứu nội khoa: chống phù não.Bilirubin toàn phần tăng trong ñó chủ yếu là bilirubine gián tiếp. tử vong 0 -10% Nhóm II: Thể phủ tạng ñơn thuần: tử vong 0 -20 %.+ Nôn nhiều. khạc ñờm có bọt hồn và nhỏ hạt.Ure. Nếu tình trạng tán huyết trầm trọng có thể tụt mạch và huyết áp. không có hồng cầu nguyên vẹn. hút ñàm giãi ñể ñường thở thông thoáng.Nước tiểu: Hb niệu (+). nôn nhiều. suy hô hấp.Tại ñơn vị ñiều trị.Chống lóet ở các ñiểm tiếp xúc bằng xoa bóp. . thay ñổi tư thế hoặc kê ñệm hơi. giáo dục quần chúng phòng chống bệnh ñể giảm tỷ lệ mắc.2 Điều trị nguyên nhân: Các thuốc chống sốt rét là phương tiện có sẵn ở trạm xá. . falciparum .Bệnh nhân hôn mê: ñặt tư thế nằm nghiêng.Cảm giác ñau ê ẩm vùng lưng kèm nôn ói. thở nhanh 40 -50 l/ph.ñủ . .Nâng cao mức sống của người dân vùng dịch tể sốt rét ñể giảm nguy cơ mắc bệnh . ñiều trị ñúng .G6PD có khi giảm hoặc mất hoàn toàn.Gan.1 Chăm sóc theo dõi . 178 . da mắt vàng ñậm.Máu: Hồng cầu giảm. về sau màu nâu ñen) kèm theo thiếu máu cấp và vàng mắt nhẹ. ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PH NG SRAT là một biến chứng nặng do P. lách to ra . . Điều trị cụ thể 1. rẻ tiền. d ¥ . thiếu máu lâm sàng nhanh như niêm mạc mắt nhạt màu. tích cực các ñợt tán huyết giảm ñi nước tiểu trong dần và lui bệnh . SRAT thể não 1. tỉ lệ prthrombin giảm. Sốt rét ñái Hb thường xuất hiện ở những bệnh nhân sống ở vùng dịch tễ sốt rét hoặc bị sốt rét rong trường hợp này các hồng cầu chứa ký sinh trùng sốt rét biến dạng thay ñổi cấu trúc và cơ làm vỡ hàng loạt cac hồng cầu nhiễm và không nhiễm ký sinh trùng sốt rét Bệnh nhân thiếu G6PD mắc sốt rét có thể ñái Hb khi ñiều trị quinine hoặc primaquine. rồi vô niệu. 4. ñau tức .Sau thời kỳ khởi phát. nước tiểu từ vàng sẫm chuyển sang mầu nâu ñen . Trịnh kim Ảnh (bệnh viện Chợ Rẫy) ñánh giá tiên lượng chung như sa Nhóm I: SRAT thể não ñơn thuần. Sốt rét ác tính thể phổi Chủ yếu là dấu hiệu phù phổi với khó thở. Lâm sàng .Có sổ theo dõi và quản lý ñối tượng có KSTSR (+) và ñiều kiện làm việc.Vì chưa có vaccine phòng sốt rét và biện pháp hóa dự phòng tập thể không áp dụng trong vùng có dịch sốt rét lưu hành. sinh hoạt của họ. Có thể không thấy ký sinh trùng sốt rét. Nguyên tắ .Tổ chức và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở ñể phát hiện trường hợp bệnh.Toàn phát: Sốt liên tục hoặc thành cơn. creatinine máu tăng (nhiều hay ít tùy mức ñộ tổn thương thận) . bệnh cảnh lâm sàng nặng nề với sốt cao. SGOT tăng. ñúng ñể giảm tỷ lệ tử vong. toan chuyển hóa.Khởi phát từ từ với sốt không rõ hoặc ñột ngột với sốt cao. .Cải thiển chế ñộ lao ñộng hợp lý. cân bằng ñiện giải toan kiềm. Nhóm III: SRAT thể não+ biến chứng 1 phủ tạng tử vong 0 -20 %. SGPT. chống bội nhiễm. . sắc tố mật (+) . Sốt rét ác tính thể ñái Hb Thường xuất hiện sau cơn tán huyết ñột ngột. ñiều trị sớm. thiểu niệu. nước tiểu có Hb (lúc ñầu màu hồng.

5 l / 24 giờ. . sốt rét sẽ giảm tỉ lệ tử vong SRAT. khi thấy 2 trị số này t HC <2 triệu) phải ñặt ra ngya nên truyền máu tươi. .Chống phù não: bằng các dung dịch ưu trương glucose 20% hoặc manitol 20% . ñiện giải ñồ cần. artesuna . 2. 4. tiêm tĩnh mạch hoặc uống qua sonde dạ dày hoặc nhét hậu môn .2g x 1 ống tiêm bắp khi lên cơn Seduxen 10 mg x 1 ống TM . Sau ñó cứ 24 giờ tiêm 1 ống ñến khi bệnh nhân tỉnh th hác ñồ của Bộ Y tế) . .Điều trị sốt rét ñái huyết sắc tố Ở bệnh nhân ñái Hb cần hỏi tiền sử. Trình bày các biến ñổi hồng cầu trong sốt rét ác tính và các dự báo sốt rét ác tính trên l 3.3.Việc truyền máu tốt nhất nên kiểm tra hồng cầu và Hct thường xuyên. . dùng thuốc và xét nghiệm tìm KSTSR. có thể dùng glucose 10 % nếu có nguy cơ hạ ñư . Lần ñầu tiên có thể dùng liều tải 20mg/kg nếu chưa dùng quinin trước ñó. falciparum. Phân loại và mô tả các thể lâm sàng sốt rét ác tính.Chống co giật: Phenobarbital 0.Chống suy hô hấp do ứ ñọng ñờm dãi và phù phổi. glucose 5%. 5. tổng liều <400 mg. nôn. 180 2. Khi ra khỏi hôn mê.. Tóm lại SRAT là một biến chứng nặng của sốt rét P.Thuốc lợi tiểu: chỉ sử dụng sau khi ñã bù dịch ñủ mà không có nước tiểu hoặc tiểu ít. 160 mg.Cân bằng nước .Quinine chlohydrate hoặc dichlohydrat: 8 -10 mg /kg /8h pha vào dung dịch glucose 5% hoặc chlorua natri 9%O chuyền TM XXX /1 phút. Thuốc . 181 Bài 29.Phải luôn luôn nhớ nguy cơ cao của SRAT ñái Hb là viêm tắc ống thận dẫn ñến suy thận do ñó bằng: . nước do sốt cao.. chuy uống cho ñủ tổng liều(<13.Nếu vẫn vô niệu có thể hoại tử ống thận cấp cần theo dõi ure.ñiện giải và toan kiềm: dựa bilan nước.2 g).2 -1. chlorua natri 9%o. bệnh sử. Câu hỏi ôn tập 1.Nếu bệnh nhân ñang ñiều trị với một thuốc sốt rét não ñó và ñái ra Hb thì xem xét lại và ng ghiệm tìm men G6PD . . . ảnh hưởng ñến tuần hoàn.Corticoide: có thể kiểm soát ñược cơn tán huyết. kiềm hóa nước tiểu ñể tránh Hb kết tủa lắng ñọng tại ống thận. . Giờ thứ 1: 2ống. Thường thì dù TM. dùng Depersolon 100 mg hoặc hydrocortisol hemisucsinate 200 mg/ ngày.Luôn luôn theo dõi màu sắc và số lượng nước tiểu mỗi 8 giờ và tổng lượng nước tiểu 24 giờ. . cố gắng duy trì lượng nước tiểu từ 1. kiện toàn mạng lưới y tế nhằm giảm tỷ lệ sốt rét ác tính. cho ñến khi nước tiểu trong. chẩn ñoán sớm. Trình bày cách giáo dục.Artesunate: Trong sốt rét ác tính luôn luôn phải phối hợp artesunate với một loại thuốc khá g ñường tiêm bắp. ñiều trị ñúng. Điều trị hỗ trợ . Thiết kế phát ñồ ñiều trị một số thể lâm sàng của sốt rét ác tính. Trình bày các ñiều kiện và các ñối tượng có nguy cơ cao sốt rét ác tính. Tiếp tục trong 2-3 ngày ñầu . Sau ñó nếu vẫn không có nước tiểu thì tùy tình hình mà tăng dần liều 80 mg. Do ñó bệnh nhân phải ñược theo dõi bằng ñiện hường là Ringer. .Có thể dùng Artesunate: viên ñạn ñặt hậu môn: 100mgx3 viên/ngày ñến khi bệnh nhân tỉnh thì 1. creatinine máu. ñặt cathet inh có phổ khuẩn rộng.Chống bội nhiễm nhất là khi nằm lâu và có can thiệp các thủ thuật như ñặt sonde.Bù dịch và cân bằng ñiện giải: chú ý bệnh nhân luôn luôn bị ñe dọa bởi hiện tượng phù phổi. Nếu không thấy thiếu men G6PD thì có thể tiếp tục dung quinine.Dùng thuốc kháng sốt rét: Thuốc ñề nghị ñược dùng ưu tiên là Quinine và Artesunate ( diệt KST nhanh và ít ñề kháng ) giai ñoạn ñầu thuốc hoàn toàn ñường tĩnh mạch 179 .

nhờ vậy mà chúng mới vượt qua hàng rào tổ chức lympho ở ru 3. Thể không ăn hồng cầu ký sinh trên niêm mạc ruột. da . phổi. Thể dưỡng bào gây ñộc bạch cầu. Viêm ruột thừa do Amip + Bệnh amip ngoài ruột: Bệnh Amip gan. không bị tác dụng của dịch vị. DỊCH TỄ HỌC 1. histolytica. các giả túc di chuyể hông có hồng cầu. Hình thái Entamoeba gây bệnh cho người tồn tại ở ba dạng: 1. Thể bào nang (kén) Đường kính 10-15 micromet. tù ñó phân chia ra thành 8 Amip. cân lâm sàng và biến chứng của lỵ amip cấp và mạn 3.trypsine. BỆNH NGUYÊN 1. Xác ñịnh ñược các biện pháp phòng bệnh I. Mô tả ñược lâm sàng. kén non có một nhân. ñường kính 14-16 micromet. Trước ñây số người mang kén amip còn cao hơn và ñược xếp thứ .Ths Hồ thị Thuỳ Vương 1. tăng trưởng tốt dưới ñiều kiện kỵ khí. có thể chuyể sang thể ăn hồng cầu III. ăn vi trùng và các bã thức ăn.Bệnh amip không triệu chứng . bệnh amip ñược phân loại như sau : . năm 1981 tổ chức Y tế t người mang kén amip trong phân. Lỵ amip là tình trạng nhiễm t E. não. Viêm ñại tràng mãn. II.3. trong tế bào chất có khôn 1. Xác ñịnh ñược nguyên nhân và một số ñặc ñiểm dịch tể học của lỵ amip 2. bào nang 4 nhân biến thành 8 nhân. 2 .1 Thể hoạt ñộng ăn hồng cầu Đường kính 30-40 micromet sống trong vách ñại tràng.Mục tiêu BỆNH LỴ AMIP BsCK2. lách. chỉ có vi trùng và glycogen. Hệ thống enzym Amip có gây hoại tử mô nhờ enzym tiêu hủy protein tổ chức (hoạt tính giống pepsine. hình cầu. tìm thấy trong phân bệnh nhân lỵ cấp tính. kén trưởng thành có 4 nhân .2. 4. ). The thế giới . U Amip. có giả túc.Bệnh amip có biểu hiện lâm sàng: + Bệnh amip ruột: Lỵ amip. Sự phân bố ñịa dư Bệnh Amip là một bệnh phổ biến ở nước ta cũng như trên toàn thế giới... kén amip vào ñến ruột non nguyên vẹn. chiết quang. s phát triển. Chẩn ñóan sớm và ñiều trị ñúng phác ñồ phòng bệnh diễn sang mạn tính. Thể không ăn hồng cầu Tìm thấy trong phân ngoài giai ñoạn cấp tính. Đặc tính sinh bệnh của Entamoeba histolytica 182 Sau khi nuốt.Tại ruột n màng bọc kén bị vỡ ra. ĐẠI CƢƠNG Nội dung Bệnh amíp là một bệnh phổ biến ở nước ta cũng như trên thế giới và là một bệnh quan trọng vì Nhiễm Amip là tình trạng mang Entamoeba histolytica có hay không có triệu chứng lâm sàng. 1.

ñặc biệt các nước có ñiều kiện sinh hoạt thấp kém. Ai cập. iode nồng ñộ thấp không diệt ñược kén. Viễn Đông. ñặc bi thoảng có thể phát thành dịch lớn nếu gặp ñiều kiện thuận lợi nào ñó như vụ dịch năm 1933 ở ¨ . Ở các xứ nhiệt ñới. có Châu. 7. bệnh có thể bộc phát thành dịch nhỏ. 1996) Triệu chứng lâm sàng khác nhau tliên quan ñến một số yếu tố như: vùng khí hậu ôn ñới thường n hâu Phi).6 % 5. người lành mang k ong phân của bệnh nhân vừa có thể dưỡng bào. kén có thể tồn tại 5 phút ở bàn tay.xã hội Bệnh thường gặp ở xứ nóng vùng nhiệt ñới. 5. hằng năm có khoản 0 bị nhiễm với 30. hóa chất chlor. tỷ lệ nhiễm amip 25-40%. Nam Mỹ. côn tr nguy hiểm. Tình hình kinh tế . sức ñề kháng của cơ thể. t Nước dưới 50 ñộ.Thống kê của bệnh viện Việt t hiên cứu khoa học tập II. Người nhiễm amip khi nuốt phải kén trong thức ăn bị nhiễm. Colombia (Medellin) . Tuổi . có người bị tái nhiễm nhiều lần và mang amip một thời gian dài nhưng kh người sẽ trở thành người bệnh sau khi nuốt kén 1 thời gian dài hay ngắn tùy vào một số ñiều hế.Lây trực tiếp Từ người sang người do tay bẩn.000 người tử vong. vừa kén .40. 2. các yếu tố dinh dưỡng. Thấy 3/4 ruồi trong nhà người bị lỵ amip có mang kén (Frye và Meleney (1936))..Thể dưỡng bào dễ bị tiêu hủy. một người bệnh có thể thải qua phân vài triệu kén có khi 300 triệu kén hỉ 1 kén. Trong ngoại cảnh kén sống rất lâu. Kén có thể sống ở chân ruồi 48giờ..Hiện tỷ lệ nhiễm Entamoeba histolytica trên thế giới khoảng 10 % ( 1-69 %).50% Costa Rica( ose 72%). Ruồi. Nguồn bệnh Người mang kén amip là nguồn lây duy nhất: người bệnh.2% . suy giảm miễn dịch. vệ sinh phân nước kém. ăn uống k 4. nước uống không chín. khác do tình trạng vệ sinh ngoại cảnh thấp ( chưa giải quyết tố t phân nước rác ). Cơ thể cảm thụ Trong các vùng khí hậu nóng và ẩm.2. người vừa khỏi bệnh.Lỵ amip cấp : 3. tuỳ thuộc chủng amip.Bệnh amip kinh niên : 20. nhiều nhất 20uvelle caledonic 76-79) 3.. Bắc Mỹ ) số người bị nhiễm dưới 5%. 5. Ở Việ ñến 25%. 6.Vùng bệnh amip lưu hành. có lẽ do thăng bằng trong môi trường ruột không bị rối loạn ( vai trò vi khuẩn chí ở kháng thể của ruột). Ở vùng ôn ñới mức sinh hoạt cao (Âu Châu. mang kén amip nhưng ít khi truyền bệnh cho người.3. ở Mecico tỷ lệ 25-40%.2 % .Người lành mang kén amip không triệu chứng : 76. Hình thái dịch .1 Lây gián tiếp 183 Là ñường lây phổ biến. 45 phút dưới móng tay. có người sau khi nuốt kén nhưng khôn trùng. mắc bệnh khác nhau ở các vùng trên thế giới.giới Tuy các lứa tuổi ñều có thể mắc bệnh nhưng hay gặp ở các lứa tuổi 15-65 (81%). trái lại Marion và Sweetsir nghiên cứu trên 1000 lính Mỹ thì tìm thấy 168 ca có amip trong ñó . trong phân lỏng 12 ngày. các vi khuẩn Khu vực Amip gan % Châu Á 14 Châu Phi Nam Mỹ 1 Châu Âu 1 2-5 0. theo thống kê của thành phố Hồ Chí Minh trung bình 8%. nhiễm amip khó tránh. Phương thức lây truyền 5.Lây qua ñường tình dục Thường xãy ra ở những quần thể ñồng tính luyến ái nam. trong ñất 10-20 ngày.1 Nhiễm amip % 3-47 25 2-11 5 2-72 1 2 Bệnh amip % Bảng 11:Tỷ lệ nhiễm Entamoeba histolytica.000 .

Thời kỳ ủ bệnh : khó xác ñịnh 1. Các mạc iêu các thành mạch và thành lập huyết khối. Thể nầy tiếp xúc với các tế bào tiết nhầy và biểu mô của ruột già nhờ chất -inhibiting lectin). hội chứng lỵ không ñiển hình.2. . chủ yếu là ña nhân trung t h sẽ bị ly giải khi tiếp xúc trực tiếp với amíp. .5. không sốt hay sốt nhẹ (nếu có bội nhiễm). nhờ ñó nó có thể tồn tại khi vào máu. Thời kỳ lui bệnh Bệnh có thể tự ổn ñịnh và tái phát khi gặp yếu tố thuận lợi 1.Sự suy giảm sức ñề kháng của cơ thể . nhưng mắc lỵ hay áp xe gan nhiều lần cũng ít gặp. có thể tạo thành khối gọi là u amíp trong lòng ruột. E. Bệnh lỵ amip thể tối cấp (ác tính) Gặp ở cơ thể suy giảm miễn dịch. nhưng chỉ có thể hoạt Trên ñộng vật.Đau bụng quặn.Yếu tố nguy cơ . Nghiên cứu trên tế bào ñóng vai trò quan trọng hơn trong bảo vệ vật chủ mặc dầu ở bệnh nhân AIDS khi nhiễm a V. LÂM SÀNG VÀ THỂ LÂM SÀNG Bệnh amip có thể có hoặc không triệu chứng. histolytica có thể xâm nhập các biểu mô giữa các tuyến. có khi biến mất tự nhiên. Thể cấp diễn 1. 1. Vùng hoại tử ñược bao quanh bởi một vòng mỏng các mô gan xung huyết. Các enzyme trong tế bào trung tính giải phón các tế bào gan. Chất hoạ p thường ñược mô tả có màu sô cô la. Ở người già và trẻ suy dinh dưỡng. dispar bị ly giải bởi bổ thể iếp amíp vào gan chuột hamster. các hiện tượng như phá hủy lớp nhầy. E.Chủng amip: Nhiều tác giả cho rằng chủng amip ở vùng Đông Nam Á có ñộc tính cao hơn các vùng Bắc Phi. . viêm lan toả và vỡ hàng rào biểu mô ruột niêm mạc ruột già. Các kháng t giá kháng thể liên quan ñến thời gian mắc bệnh hơn là ñộ trầm trọng của bệnh.Thời kỳ toàn phát: ñiển hình với hội chứng lỵ Toàn thân ít thay ñổi. IV. histolytica ñến gan qua tĩnh mạch cửa. không có dấu hiệu mất nước 185 Hội chứng lỵ : . mặc dầu màu sắc có thể thay ñổi và thường là các mảnh vụ Nhiễm amip không gây miễn dịch.1.Vùng ôn ñới bệnh chỉ có tính chất tản phát lẻ tẻ . 2. loét ăn xuống tận niêm mạc. 8. các chủng amip nội ñịa vùng ôn ñới thường không có ñộc lực . Soi trực tràng phát hiện các vết loét nhỏ với bờ chồng lên nhau. 1. các chất ñàn hồi. dễ gây di chứng viêm ñại tràng mãn.o nước chứa kén amip . càng về lâu biể chứng ña dạng khó chẩn ñoán bệnh nguyên là amip . vài tháng hay vài năm. Các vết loét ñược ñiều trị sẽ lành và không lên Hiếm hơn. Một enz nase có thể thoái hóa colagen. Vì vậy khó xác ñịnh th kén có thể không mắc bệnh hay bệnh phát sau vài tuần. nhầy máu bám xung quanh và cuối cùng có vài giọt máu. có thể sốt nhẹ.. toàn thân ít thay ñổi.Sự rối loạn vi khuẩn chí ở ruột . phù và xuất huyết. BỆNH SINH VÀ GIẢI PHẨU BÊNH Có thể tìm thấy trong lòng ruột cả thể kén lẫn thể hoạt ñộng của amip. tạo nên hình ảnh cổ ñiển hình cúc áo. Áp xe gan luôn luôn xẩy ra sau khi có nhiễm amíp ruột dù có thể không có triệu chứng. hay trực trà viêm và các tế bào biểu mô. có khi chỉ ñi cầu máu. trong ñó có thể tìm thấy am g giai ñoạn cấp có thể có sự xâm nhiễm các tế bào trung tính. thấy có xâm nhiễm các tế bào viêm. có thể ỉa ch 1. Tổn thương ruột sớm nhất là các vết vi loét niêm mạc manh tràng.Tính chất phân: lúc ñầu bệnh nhân có thể ñi cầu phân lỏng về sau phân nhiều nhầy lẫn má u ñ i phân thành khuôn. Giai ñoạn di chứng Bệnh có xu hướng mạn tính nếu không phát hiện và ñiều trị kịp thời. và có qua trung gian bổ thể. lympho và các tế bào biểu mô của ruột già và gan. U amíp là do phản ứng thành lập mô hạt ưu thế kèm với một ít mô sợ Một số yếu tố gây ñộc giúp E. ruột già sigma. Tác dụng gây tiêu tế bào của amíp ñòi hỏi ñến sự giải phóng phospholipase A và các peptide tạo lỗ thủng màng tế bào.4. hoặc suy kiệt với tổn thương hoại tử lan khắp ñại tràng  . Amíp còn ly giải .3. Thời kỳ khởi phát Thường âm thầm. IgA tiết và các thành phần bổ thể gây phản v cũng phá vỡ các cầu nối glycoprotein giữa các tế bào biểu mô niêm mạc ruột. nhưng hầu hết trường hợp ở ngườ 184 lẽ do ñã bị thể hoạt ñộng của amíp thực bào. Lớp niêm mạc bọc quanh mỏng và hì dày. mót rặn .

Do ñó dịch tễ học bệnh amip phức tạp vì những ng hông có triệu chứng nên ít ñược sự quan tâm của các tổ chức y tế.2. Lâm sàng 3. kén amip 1-4 nhân. Nội soi trực tràng . Ngoài ra còn có thể qua trung gian giao cảm và dây phế vị mà gây nên cá hay hạ huyết áp. xoắn ruột. hội chứng lỵ gia tăng mức ñộ nặng. có khi phân nhày máu. tổng trạng h. niêm mạc rải rác từng chỗ có ñiểm bầm tím. 186 Hội chứng lỵ hoại tử: ñau bụng nhiều. âmm(+). hậu môn giãn rộng. có thể thấy các hình ảnh do biến chứng của lỵ ruột.2. nấm. 3. nếu có ñiều kiện nên xét nghiệm lại sau tuần.1. Thể tiêu chảy: thường ñau bụng âm ỉ buổi sáng rồi ñi cầu phân nhão có dính nhầy hoặc t g.. ký sinh. trái lại kén amip có sức sống cao nên các thể amip ruột nặng ít thể dưỡng bào hoạt ñộng dễ chết trong phân.. 3.. hôi thối..4. giữa những vùng niêm mạc tổn thương là vùng niêm mạc bình thường. Phân Xét nghiệm phân nhiều lần sau uống sulfat magnesium.. Bệnh lỵ amip mạn tính 3. rõ rệt nhất ở khoảng 13 . VI. nôn nhiều. Gan có thể lớn và ñau. 4. Hai bệnh song hành diễn biến cấp tính Hội chứng nhiễm trùng. hồng cầu ñứng ñám. .. Thể lỵ: Cảm giác nặng bụng. 1. . phát hiện bằng phương pháp miễn dịch học như : . . sau khi ñiều trị iêu hóa vẫn kéo dài. Xquang ruột già: Không có hình ảnh ñặc hiệu. thể trạng tốt. người gầy da khô.Đau hạ sườn phải. ñ ít nhày máu.1. ñại tiện rối loạn. 3. Biểu hiện thần kinh của bệnh amip mạn Các quá trình viêm và lóet mãn tính ở ñại tràng lan dần ñến các ñám rối thần kinh mặt trời. .2.Khó thở. giảm tái phát và giảm chuyển thể mạn tính . ñái rắt. . có khi có ngoại tâm thu. Thể táo bón: Thường gặp ở người lớn tuổi ñã bị lỵ amip trong tiền sử. ợ chua.. bụng chướng có phản ứng thành bụng nhẹ.1.Hình ảnh viêm trực tràng lan tỏa. 1. ñau vùng trước tim.20 cm cách lỗ hậu môn. 3. nhiễm ñộc toàn thân. 4. ñại tiện không tự chủ.1. suy nhược. những cơn ñau bụng quặn sau ăn hay cảm lạnh. nôn mửa dữ dội. xét nghiệm phân thấ y có amip.2. Có thể phát hiện người lành mang kén.3. Thể dưỡng bào dễ bị tiêu hủy.3. Thể xen kẽ táo bón với ỉa chảy: Bệnh tiến triển dai dẳng từng ñợt táo bón xen kẽ với t 3. Lỵ amip bội nhiễm Shigella: Sốt cao. ñánh trống ngực.2.Bệnh Amip không ñược chẩn ñoán . vi trùng.2. 2.Tổn thương lóet ñiển hình: dạng vết cấu. tìm thấy các dòng amip và các vi trùng bội nhiễm Gram(-).Bệnh dạ dày ruột : ñau bụng vùng thượng vị. ăn uống kém .Phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp.Phản ứng khuyếch tán kết tủa trên thạch. Soi tươi Tìm thấy amip thể dưỡng bào ăn hồng cầu di ñộng.2. ñ và hấp thu của ruột. 4. tinh thể Charcot Leyden. toàn thân gầy sút. 3.Hội chứng nhiễm trùng nhiễm ñộc toàn thân nặng với sốt cao có khi hạ thân nhiệt. huyết áp hạ. Điều kiện xuất hiện . . ñại tiện nhiều lần toàn ñàm máu hoặc nước hung hung như nước rửa thịt. .Đau bụng dữ dội. Cấy phân Trên các môi trường khác nhau. ¨ . cúc áo. có thể biểu hiện như: . bạch cầu. Huyết thanh chẩn ñoán: Amip xâm nhập làm xuất hiện kháng thể ñặc hiệu.Đái buốt. Thể phối hợp: Lỵ amíp và lỵ trực trùng với 2 khả năng 4. .Bệnh Amip không ñược ñiều trị triệt ñể 3. CẬN LÂM SÀNG 1. co thắt mạch máu ngoại vi.Suy nhược cơ thể và rối loạn tâm thần. ñi cầu 5-6 lần/ngày phân nhầy máu kèm mót rặn. 1 tháng/lần trong 6 tháng và 6 tháng/lần trong 2 năm. ñi cầu ra chất nước nhầy thối lẫn máu.Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp .2.

Bệnh amip sinh dục.5.1. ñôi khi rất trầm trọng. viêm cơ tim nhiễm ñộc. 1. CHẨN ĐOÁN 1.coli.3.Độc tính Đối với tim: có thể gây ñau ngực. Chẩn ñoán sớm dựa vào . X. Lỵ trực trùng: Bệnh cảnh cấp tính với sốt cao. coxackie. ung thư ñại tràng.Do vỡ mủ abces gan vào màng tim. tử cung. bệnh nhân sốt thành bụng. tràn dịch màng phổ 2. tắc ruột.3.Viêm ñáy phổi phải cấp hay bán cấp .tiết niệu Viêm bàng quang. Chẩn ñoán phân biệt 2. Hội chứng giả lỵ do u xơ tử cung . 188 . abces quanh thận do amip từ gan ñến . Amip phổi. VIII.30 l/ngày. 2. Xuất huyết tiêu hóa: do tổn thương mạch máu.Tiền sử . 2. Thủng ruột gây viêm phúc mạc. có thể xảy ra ở thể trung bình hay thể nặng.Abces phổi rồi thông vào phế quản gây khạc ộc mủ . Bệnh amip da : xuất phát từ 1 bệnh amip ruột hoặc gan . Dehydroemet tin và ít ñội hơn. 2..Quanh các vết mổ abces gan hay màng phổi do amip.1.Thuốc diệt amip không khuyếch tán . .2. âm ñạo. Lâm . rối lo . 1. 2.Cấy phân có Shigella. Viêm ñại tràng hoại tử. tổng liều không quá 1cg/kg.5 g /ngày trong 19 ngày tiếp theo (ñiều trị phối hợp) 1. .Quanh hậu môn: vết lóet nổi gờ.2.Liều 1g/ngày trong 2 ngày sau ñó 0. phụ nữ mang thai .Hội chứng giả lỵ do các loại virus ECHO.1 Emetin: Tác ñộng ñến amip trong thành ruột. . thai nghén (3 tháng ñầu) trẻ dưới 1 tuổi. Amino chloroquin : Trước ñây ñược dùng ñể ñiều trị abces gan . không tác dụüng với amip trong lòng ruột . IX.Đi cầu rất nhiều lần 20 . ñòi hỏi phải chuyề sớm càng tốt. 1. U amip.Chống chỉ ñịnh : bệnh tim. tiêu chảy. 1. 2. xét nghiệm này có thể phát hiện bệnh sớm khi chưa có triệu chứng kém nên có thể chi trả ñược 2.Viêm ngoại tâm mạc phản ứng hay có mủ.Tìm kén amip trong phân .7.Lâm sàng . bệnh amip dương vật.Soi trực tràng có tổn thương lan tỏa. Tại ruột 1. Ngoài ruột 2. BIẾN CHỨNG 1. 2. 2. Viêm phúc mạc do thủng ruột amip hay ápxe gan vỡ tỷ lệ tử p thể tối cấp tỷ lệ tử vong > 70 % .2. ĐIỀU TRỊ 1. u xơ tiền liệt tuyến. Bệnh amip não 2. phản ứng màng phổi. bệnh thận.1. xoắn ruột do u.5.. lồng ruột. Thần ki Rối loạn tiêu hóa: nôn mửa. . Abces gan: giai ñoạn ñầu là viêm gan nếu không ñiều trị thì chuyển sang abces gan. . . rối loạn nhịp tim . khó thở. có thể qua ñường máu hay bạch mạch. Sa trực tràng.3. 187 2. chứa nhiều chất hoại tử.Liều lượng và cách dùng: 1mg/kg/24 giờ tiêm dưới da sâu.2. nhiễm ñộc. tuy nhiên tỷ lệ tái phát khá cao (35%) s hông biến chứng tỷ lệ tử vong <1%.6. liều 1-2 mg/kg/ngày. Hội chứng giả lỵ do E. Tổn thương ngoại tâm mạc .4. màng phổi: amip từ gan qua cơ hoành. người già. Các nhóm thuốc ñiều trị amip 1. 2. TIÊN LƢỢNG Bệnh amip thường ñáp ứng tốt với ñiều trị thích hợp. tình trạng nhiễm trùng. 1. .VII. .4. Bệnh amip lách: Viêm quanh lách tương ứng với tổn thương amip ở góc ñại tràng trái.1.1. ñáy bẩn.4.1 Thuốc diệt amip khuyếch tán 1. Bệnh nặng ở trẻ nhỏ.

Giáo dục vệ sinh phòng bệnh.2. ñau thương vị.15 ngày. Viên 0. tác dụng vừa diệt trùng vừa diệt amip /ngày X 10 ngày. mất ngủ. Thuốc có arsen: Stovarsol. Liềìu 2 g/ngày x 10 ngày. XI.Xét nghiệm thăm dò. . . Lactobacillus. 1. Paramomycine.3.48 giờ. vagyl): rẻ tiền. 2. . . cần xét nghiệm phân nhiều lần sau khi uống t tìm tổn thương.Xây các hố xí hợp vệ sinh . 1. Liều 2g/ngày X 10 ngày.3. . dễ kiếm.Erythromycine : dùng trong bệnh lỵ xâm lấn ñặc biệût ở trẻ em.Paramomycine (humatin) Không bị hấp thu ở niêm mạc ruột. nổi mề ñay .2. hạn chế ñối v huốc trong sữa tương ñương nồng ñộ trong huyết tương ) thuốc có khả năng gây u bướu cho trẻ Tác dụng phụ: Rối loạn têu hóa: buồn nôn. Nhức ñầu.Imidazole Là 1 kháng sinh diệt amip và kén hữu hiệu. ăn chín uống chín.Vệ sinh phân rác . Nếu còn amip. phân trở về bình thường sau 2-3 ngày. Secnidazol e (Flagentyl) 2 g liều duy nhất. tiêu chảy. Diloxanid furoate ( Furamide). phát hiện người lành mang kén nhất là người làm nghề chế biến thức ăn. amip lưu hành. Diidohydroxyquin.iodoquin 650 mgX 2 lần/ ngày X 20 ngày.Không cần uống thuốc phòng vì không có hiệu lực thiết thực.5g X3 viên/ngày. . Metronidazole.1.2. . bệnh gan nặng.3. chlor và iode ở nồng ñộ uống ñược thì không ñủ diệt amip.Bệnh amip gan Điều trị bằng Metronidazole thêm iodoquinole hay dehydroemetin hay Chloroquin 2. Các thuốc sau Metronidazole Tinidazole (Fasigyn) 2 g/ ngày X 3-5 ngày. các thức ăn mà bệnh nhân dị ứng. Amip ñại tràng cấp Dùng Metronidazole. amip b hân sau 3-6 ngày.4. . cho thuốc diệt amip toàn diện. chóng mặt. ñau khớp.Oxytetracyclin ( tetracycline). rửa tay sạch trước khi ăn. 3. Chế ñộ ăn Kiêng thức ăn nhiều bột.1. ñược cộng ñồng chấp nhận.irexiode 210 mg X 4-6 viêm/ ngày X 15 -20 ngày. ói mửa.3.1. phải có biện pháp ñiều trị. nhiều cellulose. tổn thương ở trực tràng thành sẹo sau 10. 1. Người mang kén trong phân không triệu chứng Điều trị bằng: Diloxanide furoate. Kháng sinh: .2. klion. 1. phát ban.Xử lý tốt nước thải và nước uống. 189 2.2.2. cơn ñau giảm sau 24.2. . Bemarsol. PH NG BỆNH . ăn uống. Các thuốc này có hoạt tính với amip thể hoạt ñộng. thời gian bán hủy kéo d hai sau tháng thứ 3 có thể dùng. Độc tính: Thận trọng dùng ở người có bệnh thần kinh trung ương .Trình bày các hình thái amip ở ruột người và vai trò của mỗi thể ¥ . . Dùng cho bệnh nhân có kén trong phân .3. Thuốc diệt amip toàn diện: 5-nitro.Nâng cao ñời sống và trình ñộ văn hóa trong cộng ñồng. quản lý việc dùng phân trong nông nghiệp. chán ăn. Thêm thuốc băng niêm mạc ruột. ubtilis. Dẫn xuất có iod của Quinolein tác dụng vừa diệt trùng vừa diệt kén amip. 1.Diệt ruồi dán dễ thực hiện. ñường. Ornidazole (Tiberal) 1. Metronidazole (Flagyl. rửa sạch rau sống dễ làm. chi trả và chấp nhận. dùng cho amip trong và ngoài ruột.1. 1.4.Vaccine chưa ñược ứng dụng trong thực tế . Áp dụng thực tế 2.Vệ sinh thực phẩm. quản lý người mang ký sinh trùng.5g/ngày X 3-5 ngày. Cuối ñợt kiểm tra phân n hải ñiều trị thêm thuốc diệt amíp không khuyếch tán ñể tránh tái phát hay chuyển sang mạn tín 2. thể minuta và kén. Liều: Trẻ em 35-50 mg/kg/24 giờ X 10 ngày Người lớn: 750 mg X3 lần / ngày. ít ñộc. . dị cảm ở chi. Bệnh amip ñại tràng mãn Phải xác ñịnh bệnh nhân còn mang amip hay không. không gây nhiễm ñộc. Câu hỏi ôn tập 1. hấp thu tốt.

........ .................................................................................148 24............. Bệnh nhiễm tụ cầu................................... ........................ Bệnh viêm não Nhật Bản...................................... Bệnh sốt mò...143 23.... Bệnh lỵ trực khuẩn...............................................................83 14.....43 9..................... ..........................2....115 20..........................................................1 2....... ........sốc nhiễm khuẩn......... . Bệnh cúm (gồm H5N1) và SARS...................................................... CÁC BỆNH DO NHIỄM KHUẨN 8..............152 ................. ................ ......................51 10.............................................34 7..................................................... .................................Các xết nghiệm cần 5........14 4...........88 15......... ......................24 5...... Bệnh uốn ván............... ĐẠI CƢƠNG Trang 1......................................... Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn..........Các yếu tố nguy cơ 3..125 21..... Bệnh dịch tả.............. .................................. Hội chứng vàng da trong các bệnh nhiễm trùng................................................................. .........................Trình bày lâm sàng 4........................ Nguyên tắc xử dụng KS trong bệnh nhiễm khuẩn........... Bệnh nhiễm leptospira ...................................................................................................................................... Hội chứng sốt phát ban nhiễm trùng........................76 13......105 19...............................................134 22. Nhiễm HIV/AIDS.......... Đại cương bệnh nhiễm trùng ...........................................97 17........................................................................................92 16. Bệnh dịch hạch...............68 12.......... Bệnh nhiễm não mô cầu................................................................ Bệnh viêm gan virus..................................... Bệnh rubella...............................29 6................................................................................................................ ......... .. Nhiễm khuẩn ............. Bệnh dại.............................60 11...................................... ......................................9 3..............................Nêu các biến chứng MỤC LỤC của lỵ amip và ñiều của thể thường gặp nhất của lỵ amip thiết ñể chẩn ñoán lỵ amip ngoài ruột của lỵ amip Chƣơng 1.......................................... .......................................................... ..........39 Chƣơng 2..........101 Chƣơng 3.......... .......... Bệnh viêm màng não mủ................................................. ....................................................................... .............................................................. .................................................... .................................. CÁC BỆNH DO NHIỄM VIRUS 18................................. Bệnh thương hàn........................................................... Bệnh nhiễm do virus dengue.........................truyền nhiễm........................................................................ .................... ...................................................... . Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân............

. Stuttgart...C... Đại cương bệnh nhiễm trùng-truyền nhiễm. Fever of unknown origin: Review of 86 patients treated i n community hospitals... 2001................. Medical Microbiology.1992......181 Tài liệu tham khảo.......... tat septicémique et choc infectieux. Phan Quận.......Hotchkiss RS...... eighteen edition............. Antibiotika -Therapie in klinik und praxis...1997..... Harris on’s Priciple of internal medicine 16th edition...... McGraw ....... Maladies Infectious et Tropicales..... APPIT.. ...................... 2002 2 Bernard gr et al. Clin Infect Dis 15:968. Munford...B. Bùi Đại.... 2001..... Allan R.......... 2002......Efficacy and safety of recombinant human activated prot ein C for severe sepsis. Adelberg E........................174 29.. Am J Respir Crit Care Med 163:316......D.......... 197 8 2.. 2005...Simon... Kazanjian PH ...161 Chƣơng 4....... McGraw ......... Clin Infect Dis 24:291 ....... Trong: Bài giảng bệnh truyền nhi Trường Đại Học Y Khoa Huế).................. O Grady NP et al. Melnick J... Normal responses to injury prevent systemic infla mmation and can be immunosuppressive. 10. Callahan ...Hill... 3...R ...19e édition................ Harrison’s Priciple of internal medicine 16th editio n.. 4............................ Effect of treatment with low doses of hydrocortisone an d fludrocortisone on mortality in patients with septic shock...... Bệnh sốt rét thường. A Lange M edical Book...... J....... Clin Res 26:558A... 2003 4. Paris. 1997 3. Prolonged fever of unknown origin....... 2002....... 3.....165 28. N Engl J Med 348:138......... PILLY..... Bài 2... Bệnh học truyền nhiễm..... NewYork.. 3.. Infectious Diseases. 2004.. M.... Jeffrey A.....2005... Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân Tiếng anh 1...1978........ Nhà xuất bản Y học. fifth Edition... Practice guidelines for evaluating new fever in criti ¡ ¢  ............ ...Auflage... Munford RS... 2003.182 190 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài 1. Bệnh thuỷ ñậu.. . 5.... JAMA 288:862........ PILLY. NewYork. Appit................. E........ Bệnh sốt rét ác tính.... E. Annane D et al.truyền nhiễm 1. 1998....1994. 2. The pathophysiology and treatment of sepsi s.. 2001.. . ........ ...... Maladies infectieuses.. Nhà Xuất Bản Y Học.. 2002.............. Bộ Y tế.... Bùi Đại..........1989. Fever of Unknown Orgin.. N Engl J Med 344:699. Hirschmann JV.. Lippin cott Company.... Jawetz E.. Bệnh lỵ Amíp........... CÁC BỆNH DO NHIỄM K SINH TRÙNG 27.. 1992 5.. Stille. Nguyên tắc xử dụng kháng sinh trong bệnh nhiễm khuẩn 1... Philadelphia... Robert S.......... Aduan R et al .... Karl IE. Gelfand Michael V........A...... Hoeprich P.. 2001 5......... Hà Nội......... Severe Sepsis and Septic Shock................. 2002.. Đại cương bệnh nhiễm trùng ..... 2..... Garré et Rémy...... NewYork.. Bài 3...... Bài 4.25.............Hill. Bệnh quai bị..157 26......... Pugin J.... California..............L..................... 2005............... . 4. S hattauer..... Hà nội.... Hà Nội.................. Tài liệu tập huấn: Sử dụng thuốc hợp lý trong ñiều trị... Nhiễm khuẩn và sốc nhiễm khuẩn Tiếng Anh 1............... Fever of unknown origin in adults. 2001........ Jordan M.. 2000........ Bệnh học truyền nhiễm...... USA Tiếng Pháp 1.... Paris...

Elaine T. McGraw . Harrison s Principles of internal medecine.D. 2.. Cherry JD.Appit. Clin Infect Dis 26:1042. Bài 7. 2001. E. Nguyễn thị Thu Thảo. 2. Nhà xuất bản y học. 2001. Nhà hố Hồ Chí Minh. 2001. France Bài 5.F. Purpura infectieux . Gerald T. Hội chứng sốt phát ban nhiễm trùng Tiếng anh 1.. Appit. Maladies infectieuses et tropicales. Harrison s Principles of internal medec     . E. Wolkoff A. NewYork. 2005. Conduite à tenir devant un syndrome méningé. 15 th Edition. The Washington Manual of Medical Therapeutics. 2001. Bệnh lỵ trực trùng. 2002. in Princip les and Practice of Infectious Diseases. 1998. McGraw . Contemporary infectious exanthems. Paris. Maladies infectieuses et tropicales . vol 1. Bệnh lỵ trực khuẩn 1.18e édition. 2000.L. Tiếng pháp 1. Weber DJ et al. Bacterial meningitis and other suppurative infec tions. Eruption cutanées d’origine infectieuse. 2. USA 191 Bài 6. et Rémy. PILLY. Hội chứng vàng da trong các bệnh nhiễm trùng 1.Pilly. NewYork. 2000.Hill. Levin S. Infec tious Diseases.Appi t.L. et Rémy. Curr Clin Top Infect Dis 15:19.2001. Maladies infectieuse s. Garré M. Fever and Rash. Maladies infectieuses. Approach to the patient with infection of the liver. USA 3. 1995 4. Garré M. 2002. Bùi Đại. Paris. 1995. Maladies infectieuses. Church ill Livingstone. Goodman LJ. E.L. GL Mandell et al (eds).Hill. Harrison’s P riciple of internal medicine 16th edition.Pilly. Phạm Thị Lệ Hoa. Shigellosis. Sở y tế Hậu Giang. 1992. Fièvres (abord diagnostic et conduit à tenir). 1991. 15 th Edition. Infection cutanées. Intoxication alimentaire. Bilirubin metabolism and the yperbilirubinemias . Pilly . 5th ed. Pilly. Bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y học. Bệnh truyền nhiễm.Hill. France 2. Hà nội 2. Harrison s Principles of internal medecine.APPIT.Hill. 2002. 3. NewYork.Appit. Reed S. France. Bộ môn Truyền nhiễm trường ĐHYD TP HCM. Herlong H. 1998. thành phố Hồ Chí Minh. NewYork. Nhiễm trùng nhiễm ñộc thức ăn 1. Paris. Meningitis. 2nd edition. McGraw .et Rémy. 14 th Edition. 4. Lỵ trực khuẩn cấp. Bệnh học Truyền Nhiễm. Keusch. Maladies inf ectieuses et tropicales.cally ill adult patients. Appit. et Rémy.Pilly. Bệnh học truyền nhiễm. E. Paris. Bộ môn Truyền nhiễm trường ĐHYD TP HCM. France. Bệnh viêm màng não mủ 1. Tiêng pháp 1. Nguyễn Duy Thanh. 2002. 2001. E. Bùi Đại. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Mc Graw . Tyler K. France 5. Clin Infect Dis 16:199. 2001. Kaye. Garré M. 2002.Appit. USA Bài 9. Pilly. NewYork. 1998. 2001.W. USA Bài 8. Roos K. 3. Paris. Berk P. France 3.. 1 992. Paris. Garré M. Philadelphia.USA 2. Nhà xuất bản y học. 1997. Hà nội. The acutely ill patient with fever and rash. Kenneth M. E. 1997. France.USA 3. 3. Bệnh truyền nhiễm. Maladies infec tieuses. Kaye. An approach to acute fever and rash (AFR) in the a dult.. Ictères fébriles d origine infectieuse. Paris.

2003.M. Diarrhees infectieuses. Infection à meningoccoque. Hà nội. nineteenth Edition. 2002. 2002. J. Parry et al. Manson . 2001. NewYork. Garré M. USA Bài 13.Hill. Johansson L et al. NewYork. Pilly. Harrison’s Principle of Internal Medicin e.. Wetzler L. Tiếng pháp 1.2001.USA 4.. Weekly epidemiological record 2000.. Bệnh thương hàn 1. 1994. Philadelphia. France 5. léments de Parasitologie Médicale. Bài 14. Bách Khoa Thư Bệnh Học 1. New England Journal of Medi cine. Keusch. Balliere Tindall. 5. 1991. Allan R. Hà Nội. The N Engl J Med. 347. 15 th edition. Infectious Diseases. Infectious Diseases. 7.Hill. Adelberg E.ine.D.1998 3.-J. Cecil texbook of Medicine. Lippi ncott Company. Muraviê M. Paris. J. 2002. Phan Quận. 15 th Edition. McGraw . Science 301:373. Medical Microbiology. Nguyễn Hữu Bình. Maladies infectieuses et tropica les.USA 2. Bùi Đại dịch. Bệnh Thương Hàn. No. Hà Nội. PILLY.. Cholera and other vibrioses. Harr ison s Principles of internal medecine. Bùi Đại. 2. Shigella.R..C.2002 Bài 11. France 4. USA 3. 200 3 4.Trạm Vệ Sinh Phòng Dịch.Bahr P.S.18e édition.M. MMWR 49(RR-7):1. Paris. Maladies Infectious et Tropicales.A.1987.B..Pilly. 1968.C. Infectious Diseases. Matthew K. McGraw . 192 4. PILLY. Maladies Infectious et Tropicales. 344:1378. NewYork.S. Appit. vol. USA 6.Pilly. Centers for Disease Control and Prevention 2000: Prevention and control of me ningococcal disease: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization P ractices (ACIP). Maladies infectieuses. 2001. APPIT..B. Munford R. Đanốp V. 2000 2. Gerald T. McGraw . NewYork.. Bệnh dịch tả 1. A Lange Me dical Book. 3.C. E. 2. Hoeprich P.E. Phòng Chống Sốt Mò. E. 2nd edition. Paris.18e édition. Waldor. California. Meningococcal disease. CD46 in meningococcal disease. Hoeprich P. Tạp chí y học dự phòng. Mc Graw. Fr ance 4.APPIT. Maladies infectieuses et tropi cales. Stephens D. fifth Edition. Jordan M. 15 th Edition. Nhà Xuất Bản Y Học và Thể Dục Thể Thao. Bệnh thương hàn. Gerald T.18e édition.I. E.. Gerald T. Flammarion. eighteen edition.D. November 28. Paris. E. Salmonellosis.. Melnick J. et Rémy. France. Rosenstein NE et al. and Bell D. Trường Đại Học Y Khoa Huế).J.22. Jawetz E. 2002. Keusch.1994. Trong: Bài giảng bệnh truyền nhiễm (Bộ môn Truyền Nhiễm). Keusch.. Số 3 .. Harr ison’s Priciple of internal medicine 16th edition. Meningococcal infection.APPIT. Bệnh nhiễm não mô cầu Tiếng anh 1. USA 5. Nhà Xuất Bản Y Học. Jordan M. France Bài 10.18e édition. 3.Hill. E.2005. 2002. Fr ance 2. Trung Tâm Quốc Gia Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. USA Bài 12. Bệnh học truyền nhiễm. Lippin ¢  . 2001. 1998. Manson’s Tropical Diseases. 2002. 1989. Diarrhées Infectieuses. Paris.L. Philadelphia.1983. chủ biên. Golvan Y.Hill. Bệnh nhiễm tụ cầu 1. Typhoid Fever. Christopher M.. 2001.R . Paris.R. Ronald A. 2002. APPIT. Bệnh sốt mò 1..

13. 1997. Sinh học cơ sở của nhiễm HIV. Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người nhiễm HIV/AIDS .R ). J.M c Graw-Hill. 2001. TP Hồ Chí Minh. 2003. Hà Nội. Bệnh do Leptospira. Bùi Đại.B. Nhà xuất bản y học. 2. 2003.10/3/2003. Bảng tiếng Việt. 3. Tập huấn chẩn ñoán. Harrison s Principles of internal medecine. Bảng tiếng Việt. 283. Nguyễn thị Lý. Hà Nội. NewYork. 2. 2002. NewYork. (2003).. Kaplan J. Bộ môn truyền nhiễm trường ĐH YD TP HCM. Bệnh học truyền nhiễm. Solly. Thành phố Hồ chí Minh. 2. France Bài 17. Tập huấn chẩn ñoán. 37-52. Kaplan J. Tập huấn chẩ IDS. Abrutyn E.B. Philadelphia. 7. Tetanus. 12. Kantipong P. Nhiễm . ñiều trị h phố Hồ chí Minh. Trong: Bệnh học truyền nhiễm. 2001. 10. Harrison’s Principles of internal medicine . USA 4. Những kỹ thuật cơ bản dùng trong miễn dịch học Nhà xuất bản Y học – Hà nội tr. Thành phố Hồ chí Minh. 1997. 26-34. 2003. Bệnh truyền nhiễm. Kasper.. 1997. Bộ môn truyền nhiễm trường ĐH YD TP HCM. Tổng quan về những hội chứng lâm sàng thường gặp ở người nhiễm HIV.10/3/2003. Sutter R. Dennis. 3. 2002.C. NXB Y học tr. NXB Y Học.W. USA Bài 18. 2003. Hà nội   .. Hội thảo xây dựng hư HIV/AIDS. 10/3/2003. Nguyễn văn Đô và các cộng sự. Bản dịch tiếng Vi CH ở người nhiễm HIV/AIDS. pp. Faine. 1981. Tập huấn AIDS. Harrison’s pri nciples of internal medicine 15th edition CD . ñiều trị và chăm sóc HIV/AIDS. 4.61-4. Kakut. Bộ môn Sinh lý bệnh Đại học Y Hà Nội. 1997(3). E. Allan R. Những biến ñổi miễn dịch ở cơ thể nhiễm HIV. Plague and other Yersinia inf ectious. NXB Y học. Hà nội 21/01/2003. In: Infectious Diseases (Paul D. Bệnh dịch hạch. Philadelphia. USA 193 4. Tập huấn chẩn ñoán.. Bệnh dịch hạch 1. Phan thị thu Anh và Nguyễn thị Chỉnh. Tình hình nhiễm dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. In: Infectious diseases (Hoeprich P. 1995. Bệnh nhiễm Leptospira. háp phát hiện . APPIT. 8. Bảng tiếng Việt. tr. Bệnh truyền nhiễm. Điều trị nhiễm trùng cơ hội ở người lớn trên thế giới.harrisonsonline.10/3/2003. Lippincott Company. NewYork. Mc Graw-Hill. ñiều trị nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam. 5. fifth Edition. Parsonnet J. Nhiễm HIV/AIDS.Pilly. Phạm ñăng Khoa. Lưu thị Minh Châu. Đại học Y Hà nội. 2. ñi tại thành phố Hồ chí Minh 10/3/2003. Y học Việt Nam. 10/3/2003. Bệnh dịch hạch. B xây dựng hướng dẫn ñiều trị NTCH ở người nhiễm HIV/AIDS. Công tác quản lý. Bảng tiếng Việt. 15 th edition. Duncombe. Bệnh nhiễm leptospira 1. Lương Ngọc Khuê. 2003. 2003.18e édition. Bệnh học Truyền nhiễm. Grant L. Staphylococcal infections. Deresiewicz R. Campbell D. Peter. In: Harrison s The Principle of Internal Medicine. Nghiên cứu số lượng lympho bào mang một số nhóm thanh niên Việt Nam . USA 3.http://www. Hà nội 21/01/2003. 1994. Hoeprich et al). Bùi Đại. Nhà xuất bản y học.cott Company. 3. Tetanus. Davis B. TP Hồ Chí Minh. Điều trị và dự phòng nhiễm khuẫn cơ hội.com/ Bài 15. Lê huy Chính. Peste. Bảng chẩn ñoán. 2003. 2002. Bệnh lao và nhiễm HIV. J. 2002. Nguyễn Trần Chính. 11. P aris. Leptospirosis.T. Maladies infectieuses et tropicales. 15 th edition.D. Leptospirosis.2001.2003. 6.L. Lippincott Company. Hà Nội 3. Speelman. Thành phố Hồ chí Minh. fifth Edition. Bệnh uốn ván 1. USA Bài 16. et al. ñiều trị và chă hố Hồ chí Minh. 2001. 1998. Nhiễm HIV/AIDS Tiếng việt 1. 1995.1175-85. NXB Y học. NXB Y học. Bùi Đại. 15 th edition. Jo rdan M. Tình hình chăm sóc và ñiều trị nhiễm trùng cơ hội ở Thái Lan. tr. 9. Mc Graw-Hill.ROM. Kinh nghiệm về ñiều trị dự phòng.

Fernander E. pp. . Amiel C. An immunologist’s view of HIV infection . 2001. Fontanet A. 19. 2001. Ada G. Chăm sóc và hổ trợ bệnh nhân HIV/AIDS.. pp. Impact médecine.2004. Histoire naturelle immunologique . Maladies Infectious et Tropicales. pp. France pp. VIH 2e édit. VIH 2 e édit. DOIN. 2nd edit.. DOIN. Charmo G.2003. 25. L.S. 79-84. 2001. Mécanismes immuno-pathologiques de l’infection VIH . 54-56. Benette J. Hoen B. pp. VIH 2e édit. Calvez V. 2001. Classifications de l’infection HIV. 2000. 2001. 10/3/2003. O. DOIN. Major E. 14. Trần văn Sáng & Nguyễn Xuân Nghiêm.S. Đại học Y Hà nội. Test biologiques . USA. 159-66. Particularités de l’infection VIH e n zone tropicale . S. 194 20. Le Practicien face au SIDA. Textbook of AIDS medicine. DOIN. Tập huấn ch IV/AIDS. France pp. Paris. Barber Y. Fr ance 2.. March 2004. Thành phố Hồ chí Minh. 3. 1996. Brown R. Nhiễm HIV/AIDS. Gautheret-Dejean A. 23-4 28. Balzarini J. Tiếng Pháp 22. 24. pp.. Mac Graw Hill. Ann Intern Med 2006. 30. 118-24. Clerq E. Bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS . France pp. Nucleoside and non-nucleoside r everse transcriptase inhibitors active against HIV .. 2000.2006.. 2004.144:705-714. William and Wilkins. 15th edit. pp . 2001..K. Agut H. France pp. 18.770-771 .F. 31. Guide infection à VIH 2001. Bệnh viêm gan virus 1. 12-7 . AASLD.21/01/2003. Selwyn P. USA. 29. 2nd edit. Jacomet C. Bài 19. 451-6. NXB Y học tr. guide d’infe ction à VIH 2001 pp. Rubio C.. APPIT. VIH 2e édit. 2001. D. Bảng tiếng Việt. 2001. Bouchaud O. 16. 2001. PILLY..19e édition. 27. Autran B. 1995. Virologie fondamentale de l’infection VIH . Lok A. 2e édit. France pp. 87-100. Selwyn P. 3-8 26. Clinical aspects of AIDS-related lymphoma . Primo-infection VIH . 2001. 87-98. 2nd edit. Bierling P. Hepatology. Virologie médicale et infection V IH ..J. Journal of Infectious Di seases 2000(183). Textbook of AIDS medi cine. USA. 21-33. 2001. 71-74. 32. 815-47. Nghiện ma tuý và AIDS. . pp. Barre-Sineussi F. Godeau B. France pp. Textbook of AIDS medicine. ñiều trị và c hố Hồ chí Minh. Géneralités de la réponse immunitaire humorale . 2001.. Chăm sóc và dự phòng. Olsen S. McMahon B. Ambinder R. Manifestation hématologiques de l’infection VIH . VIH 2e édit. 15. Huer D. William and Wilkins. E. 2001. Maslo C. 179-8 8. 2000. Immunologie pp. 10/3/2003. Impact médecin. 62-8. Host genetic Background at the C CR5 chemokine receptor and vitamin D receptor loci and HIV1 disease pr ogression among HIV-seropositive infection drug users . Diagnosis and treatment of Fungal Infection : Candidiasi s . Chronic Hepatitis B With Worsening Liver Function Tests on Antiviral Therapy: A Clinical Conundrum. E. Harrison’s Principle of Internal medicine. DOIN. . Carcelain G. 1279-88 21. William and Wilkins. 2001. Tiếng Anh 17. DOIN. Tập huấn chẩn ñoán. 1993. USA. Chronic hepatitis B: Update of recommadations. VIH 2e edit. Niyongabo T. . Prise en charge d es individus séropositifs . 2001. 2000. 2003.

E. 2004. Trong: Bệnh truyền nhiễm. Garré M. 1990. et Rémy. 6. 1997. Rage. J ckson AC et l. Bài 22.S. 155 . Oct.emedicine. Trung Tâm Quốc Gia Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. 2002. pp. 15 th edition. 2.exe/screen@d:/em/ga ?book=ped&authorid=6883&topicid=2025 Bài 23 Bệnh viêm não Nhật Bản 1. trang 203-206.Appit. WHO.2002. Góp Phần Phòng Chống Chủ Động Dịch Sốt Xuất Huyết Dengue tại Tuyến Cơ Sở. 349 -355 3.. Influenza. Hà Nội 1991. and Allan R. APPITT. Bệnh nhiễm do virus dengue 1. E. H user. 976 .980 4. Bộ Y tế. 2003 Tiếng Pháp 1. 2002. 2003. PILLY. 2001.. J. 5. Pilly. Clinical Microbiology R eviews. Phạm Song. R ies. Bệnh học truyền nhiễm. Bài 20. Coli n Jordan. Appitt. In: Maladies infectieuses.1998. Paris. In: Infectious Diseases (Paul D. xử trí và phòng lây nhiễm hội chứng hô hấp cấ 2. In: Maladies infectieuses et tropicale. McGr w . Paris. Dengue. 2003. Viêm não nhật bản. PILLY. Bệnh học truyền nhiễm. 2. Nguyễn Hoàng Tuấn. Infections a Herpes virus. M n gement of r ies in hum ns. Philadelphia. Henchal E.2004. H nlon L wrence Corey.Hill. 2001. Fr ance 2. Pilly . .60. 3. Thời Sự Y Dược Học 8/1998. USA 4. Sách giáo khoa Bệnh học truyền nhiễîm . Maladies Infectious et Tropicales. Paris. France 195 5. USA 3. In: Harrison’s The Principle of Internal Medicine. Bệnh thuỷ ñậu 1. Pp. In: Maladie infectieuses et tropica les.1615-1617. Ezike E. Trong: Bách Khoa Thư Bệnh Học. 2005. A PPIT. pp. F uci.442-457. You are in: eMedicine Specialties Last Updated: Novem ber 2. France. 2005.A. 1994. Đỗ quang Hà. Human rabies—Iow . Bộ Y tế. lâm sàng. Ronald). Trường ñại học y khoa Huế .Hoeprich. Đăng gơ Xuất Huyết. 1997. Dịch tễ.Y. NewYork. 1. Bài 21.19e édition. Bài 25. Prevention and Con trol. Trần nguyên Đức và cộng sư. 433 -435. PILLY. Grippe. In: H rrison’s Priciple of in tern l medicine (K sper. 1991. Loletta K. 2 nd edtion. 1997.. Bệnh cúm (gồm H5N1) và SARS 1. NXB Y học. Halstead S. May 10. E. Br unw rd. Arboviroses. Dengue Hemorragic Fever / Diagnosis. E. Bệnh thuỷ ñậu. 2003. Cao ngọc Nga.B. Centers for Disease Control and Prevention. Mc Graw-Hill. Maladies infectieuses et tropicales. Fifth edition.com/cgi-/foxweb. 2002. 3. 1998. 4. Nguyễn thị thanh Bìn 2. Treatment. 2002. At: http://www. E. APPIT. Longo. 2002. The Lancet. The Dengue Virus. Bài 24 Bệnh dại Tiếng Anh 1. MMWR 52:47. Lippincott Company.B. E. Robert S. C thleen A. Clin Infect Dis 36:60 . Bùi Đại. Nguyễn văn Mùi. Bùi Đại . J meson) 16th edition . Rubella. 2. Bệnh nhiễm virus dengue. Geneva: WHO. et al. Arborviroses. vol 361. Hà Nội. Phan Quận.337-347. Hướng dẫn tạm thời chẩn ñoán. Trong: Bài giảng Bệnh truyền nhiễm do bộ môn Tryuền Nhiễm Trường Đại Học Y Khoa Huế biên soạn. In: Harrison’s Principles of Internal Med icine. NXB Y học. Robert Putnak (1990).18 e edition. 2002. trang150-154. Dolin R. Pilly. 2003. ñiều trị và phòng chống bệnh viêm ñường hô hấp cấp (SARS 3. 1997. Development of a standard treatment protocol f or severe acute respiratory syndrome. Bệnh Thuỷ ñậu. 2003. Bệnh rubella 1. 2004. § § § § ¦§ § ¦§ § § § § § § § § § § § § § . pp 5215. 1994. M. NewYork.18 edition. Munford . tr.

Dự án quốc gia phòng chống sốt rét. Bệnh amip. APPITT. Sở y tế Hậu Giang 3. Bệnh quai bị. Bệnh sốt rét: bệnh học . APPITT. Oxford Handbook of Tropical Medicine. Bệnh truyền nhiễm. H oeprich et al). Dự án quốc gia phòng chống sốt rét. White. Zoonoses and arthropod-borne diseases. Maladies Infectieuses et tropicales. 1998. Bệnh sốt rét (2000). pp. France. Harrison’s Principles of Internal Medicine. p: 56-58 4. 14 th Edition. 6. Mc Graw-Hill. Gerschon A. 1998. p: 2393. USA 4. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine. USA. Conn s current Therapy.834 3. Mumps. Dự án quốc gia phòng chống sốt rét. In: Harrison’s Principles of Internal Medi cine. B Hà nội 2. Bộ y tế 196 3.L. Nguyễn Duy Thanh. In: Infectious Diseases (P. In: INTERNAT-Maladies infect ieuses. p: 1199 -1202.212 4. Nicholas J. Bệnh học truyền nhiễm. E. 1999. 14 th edition. Bệnh sốt rét thường 1. 1999. USA 6. Bệnh do amip. Fonquernie L.B. France. tr: 49.. 207 . Bộ y tế 2000 2. The Washington Manual of Medical Thera peutics. Harriso n s Principles of internal medecine. Entamoeba histolytica and other intestinal amoeba. 4. Oxford Handbook of Tropical Medicine. Paris. Breman. Bệnh sốt rét ác tính 1. Progress 1997-1778 7. lâm sàng và ñiều trị. J. Mumps. 1998. Bouhour D. E. Paris. 2. Paludisme.55. pp. Hà n 3. Hướng dẫn chẩn ñoán và ñiều trị sốt rét. France   . Bùi Đại. Paris. In: Maladies infectieuses et Tropicales. Bộ y tế. Joel G. E. Huston.Pilly. tr: 101. Tropical Disease Reseach. 2001 Bài 29. Amibiase. lâm sàng và ñiều trị. Bùi Đại. Jordan M. Infectious Diseases. 2002. 2nd edition. 2003.Bài 26. Joel G.. Bệnh quai bị 1.95. Bệnh học. Nicholas J. 2002.Pilly. tr.Pilly 2002 6. Malaria and bebesiosis: Diseases cau sed by red blood cell parasites. USA. Amebiasis and Infection with free. 2002. 1127-1128. 2000. Bệnh lỵ amip 1. Hà Nội. The Washington Manual of Medical Thera peutics. White. Mc Gra w-Hill. 2002. Paludisme . pp. 14 th edition. 2001 5.living Amoeba. Amebiasis. NewYork. pp: 446 -448.Maladies Infectieuses. Pomeroy C.C. Mc Graw-Hill. Malaria and bebesiosis.191-196. 1991. Bài 28. 2002. Hà Nội 2.136. Hướng dẫn chẩn ñoán và ñiều trị sốt rét.Lippincott Company. 5. Bài 27.. 2001. 829 . 2002. USA 5. Reed S. 2001. Trong: Bệnh học Truyền nhiễm. Les oreillons. Dự án quốc gia phòng chống sốt rét.L. Nhà xuất bản y học. Christopher D. NXB Y học. Breman. Zoonoses and arthropod-borne diseases. NewYork. Reed S. Diseases cau sed by red blood cell parasites.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->