P. 1
Phieu Yeu Cau Cung Cap Dich Vu

Phieu Yeu Cau Cung Cap Dich Vu

|Views: 29|Likes:
Được xuất bản bởiLe Hong Nhat

More info:

Published by: Le Hong Nhat on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

BM01.QT.03.KHDN.

24 Lbh: / Ngày hiệu lực:

Số Số:………………ôSó
SS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------)0(--------PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA

I. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp
1. Tên giao dịch bằng tiếng Việt
Tên giao dịch đầy đủ:………………………………………………...........................................
Tên viết tắt:……………………………………………..............................................................
Trực thuộc :…………………………………………………….....................………………….
2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh…………………………………………………………….......
3. Thông tin của tổ chức, doanh nghiệp
Quyết định thành lập số/Giấy phép ĐKKD: …..…..…..……….………………………………
Cấp ngày: ……………………………………….Tổ chức cấp:….……………………………..
Mã số Thuế: ...………………………………………………………..……………………..…..
4. Địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp (theo quyết định thành lập/Giấy phép ĐKKD)
Địa chỉ :…………………………………………………..………….…………………………
Quận/Huyện………………………………….Thành phố/Tỉnh:………………........................
5. Email giao dịch chính thức:…………………………………………………………………..
II. Khách hàng cá nhân/ đại diện pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp
Họ và tên :…………….………………………………….Chức vụ: …………………………
Số CMND/Hộ chiếu: ……………………Cấp ngày: ………………….. Tại:………………
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….…………………..
Điện thoại:..………………………………Di động: ………………………………………….
Email:...:…………….................................Fax:…………….......................................................
III. Thông tin liên hệ trong trường hợp cần thiết
Họ và tên:……………………………………Chức vụ: ……………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Điện thoại:..………………………………….Di động: ……………………………………….
Email:..:…………….......................................Fax:……………..................................................
IV. Thông tin về chứng thư số Viettel-CA xin cấp:
1. Đối tượng xin cấp dịch vụ: Cá nhân Tổ chức
2. Loại chứng thư xin cấp:
Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
Chứng thư số SSL
Chứng thư số Code Signing
3. Thời hạn sử dụng: Từ :………., …./…./…… Đến: ……….,…./…./…….
4. Tên miền đăng ký (bắt buộc với chứng thư số SSL):………………….……………………
5. Giấy phép tên miền số (bắt buộc với chứng thư số SSL):……..…………………………...
………, ngày ...... tháng …... năm…….
Người tiếp nhận yêu cầu Đại diện của tổ chức, doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->