Quy Trình thanh toán bằng L/C THANH TOÁN BẰNG THƯ TÍN DỤNG Là hình thức phổ biến

hiện nay, đây là hình thức mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN) thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được NHNTVN mở theo yêu cầu của người nhập khẩu (Mẫu mở L/C được in sẵn do NHNT cấp) Thông qua hình thức này, người nhập khẩu được tiếp cận với những chuẩn mực thanh toán quốc tế (hiện hành là: UCP 500 - Các qui tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ do Phòng thương mại quốc tế phát hành). Là khách hàng mở L/C nhập khẩu của NHNTVN, Quý khách còn có thể yêu cầu NHNTVN tư vấn về những điều khoản thanh toán...tốt nhất phù hợp với thông lệ quốc tế để đạt hiệu quả. Trong hình thức này, thực chất NHNTVN đã đứng ra bảo lãnh thanh toán cho người nhập khẩu. Vì vậy, NHNT sẽ đưa ra một số yêu cầu đối với khách hàng như: Đề nghị ký quỹ, vay vốn...Căn cứ vào khả năng thanh toán, uy tín của khách hàng, NHNT có thể áp dụng mức miễn, giảm ký quỹ khác nhau do Giám đốc từng địa bàn NHNTVN công bố trong từng thời kỳ cụ thể. Trong nhiều năm qua, việc tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực thanh toán quốc tế đã tạo được sự tín nhiệm của đông đảo các Ngân hàng phục vụ Người xuất khẩu cũng như Người nhập khẩu mở L/C tại NHNT (để biết thêm chi tiết đề nghị Quý khách xem phần Hướng dẫn phía dưới) - Ngoài thanh toán bằng L/C, NHNT còn thực hiện các phương thức thanh toán khác: · Nhờ thu D/A (Nhờ thu theo hình thức chấp nhận thanh toán giao chứng từ) · Nhờ thu D/P (Nhờ thu theo hình thức thanh toán giao chứng từ) · Nhờ thu D/OT (Nhờ thu giao chứng từ theo điều kiện khác) · Hoặc chuyển tiền đi (đề nghị Quý khách tham khảo phần Chuyển tiền) THƯ TÍN DỤNG KHÔNG THỂ HUỶ NGANG - IRREVOCABLE L/C I - Yêu cầu mở L/C : 1 - Nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C: Giả sử là trong hợp đồng các bên đã đồng ý thanh toán bằng L/C, Quý khách cần xem xét nguồn vốn để thanh toán cho L/C mà mình sẽ yêu cầu ngân hàng mở. 1.1 - L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng ký quỹ 100% 1.2 - L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng không ký quỹ đủ 100% và/ hoặc có yêu cầu miễn, giảm mức ký quỹ đề nghị Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng nghiên cứu xem xét hoặc NHNT sẽ cung cấp đến Quý khách trong từng thời kỳ.

1. Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng để xem xét. đồng thời thông báo cho NHNT ngay những sai lệch nếu có. Sau khi nhận chứng từ Quý khách cần kiểm tra đối chiếu giữa nội dung L/C với các chứng từ nhận được.Thư yêu cầu phát hành L/C (theo Mẫu ) 2. II .Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành (đối với hàng nhập khẩu có điều kiện). III . .4 . ngoài những qui định đã nêu ở trên khách hàng cần gửi cho NHNT những giấy tờ như: Phê duyệt sử dụng vốn vay Chính phủ.Một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với khách hàng giao dịch lần đầu) 2. Quý khách nên xem xét đối chiếu giữa nội dung L/C với đơn yêu cầu của Quý khách để đảm bảo rằng L/C hoàn toàn phù hợp với hợp đồng và với yêu cầu của Quý khách. Khách hàng cần xuất trình tại NHNT các giấy tờ sau: 2. Sau khi hoàn chỉnh đơn yêu cầu phát hành L/C.Nhận và kiểm tra chứng từ Quý khách hàng sẽ nhận bộ chứng từ giao hàng theo L/C tại trụ sở NHNT.2 . * Riêng đối với L/C nhập khẩu bằng vốn vay của Chính Phủ. Quý khách sẽ nhận được một bản sao L/C đó. do vậy Quý khách nên xem xét kỹ nội dung của hợp đồng để đảm bảo khi đưa vào L/C không bị mâu thuẫn vì nếu có mâu thuẫn tức là người mua vi phạm hợp đồng. ODA. 2. Sau khi xem xét nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C của khách hàng. đề nghị Quý khách xuất trình Thư yêu cầu sửa đổi L/C (theo mẫu) kèm văn bản thoả thuận giữa người mua và người bán (nếu có).1 .3 . Vì ngân hàng mở L/C theo yêu cầu của người mua. phê duyệt Hợp đồng của Tổ chức tài trợ vốn vay. Để thuận tiện cho Quý khách NHNT đã có mẫu in sẵn theo tiêu chuẩn của ICC và của Tổ chức SWIFT quốc tế. NHNT sẽ quyết định việc phát hành L/C. Quý khách căn cứ vào nội dung hợp đồng để làm đơn yêu cầu NHNT phát hành L/C. ODA của bộ Tài chính. Quý khách đọc kỹ và điền vào các ô.3 . 2 .L/C phát hành bằng vốn vay của NHNT.Kiểm tra nội dung L/C Sau khi NHNT phát hành L/C.Sửa đổi L/C Nếu Quý khách có nhu cầu sửa đổi L/C .Một bản sao Hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị tương đương như hợp đồng.Đơn yêu cầu mở L/C: Sau khi xem xét nguồn vốn. IV .

phương tiện giao hàng. Nếu chứng từ phù . V .trường hợp có những khác biệt giữa L/C với chứng từ trong vòng 03 ngày làm việc Quý khách cần thông báo gấp cho NHNT để khiếu nại ngân hàng nước ngoài. điều khoản của L/C.Phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng: khách hàng phải có Thư yêu cầu phát hành bảo lãnh (theo mẫu) kèm 01 bản sao vận đơn đường biển hoặc vận đơn hàng không và 01 bản sao hoá đơn do người xuất khẩu gửi trực tiếp. Điều kiện để NHNT phát hành Thư bảo lãnh .Thanh toán L/C: NHNT sẽ trích tiền từ tài khoản đã được chỉ định của Quý khách hàng để thanh toán cho ngân hàng nước ngoài theo quy định của L/C khi nhận được bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện. NHNT giao chứng từ khi Quý khách chấp nhận thanh toán bộ chứng từ và các chi phí liên quan (nếu có). 1.Khách hàng đã nhận hàng thông qua bảo lãnh nhận hàng của NHNT. ký hậu vận đơn gốc: Quý Khách cần ký quỹ 100% trị giá hóa đơn. VIII .Hủy bỏ L/C Nếu Quý khách có yêu cầu huỷ L/C cần lưu ý NHNT không chấp nhận huỷ L/C trong trường hợp: 1 . hoặc ủy quyền cho NHNT khoanh số tiền tương ứng trên tài khoản tiền gửi hoặc ghi nợ tài khoản tiền vay khi thanh toán và tuỳ từng trường hợp Quý khách cần xuất trình những giấy tờ sau: 1 . Người mua phải nhận thức rằng L/C không phải là hình thức thanh toán an toàn tuyệt đối vì ngân hàng chỉ giao dịch trên chứng từ chứ không biết đến hàng hóa. VI . 2. và các chứng từ cần xuất trình. người mua cần thỏa thuận cụ thể với người bán về các khoản thanh toán. 2 .Những điểm cần lưu ý khi lựa chọn hình thức thanh toán bằng L/C đối với người Nhập khẩu/Người mở L/C. 2 . lịch giao hàng.Thư uỷ quyền nhận hàng. NHNTVN thực hiện phát hành bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn gốc hoặc phát hành thư uỷ quyền nhận hàng hoặc ký hậu vận đơn để Quý khách có thể nhận hàng theo L/C.Phát hành Thư uỷ quyền nhận hàng: khách hàng phải có Thư yêu cầu phát hành Uỷ quyền nhận hàng (theo mẫu) kèm 01 bản gốc vận đơn hàng không ghi người nhận hàng là NHNT kèm 01 bản sao hoá đơn. 3 . Trước khi mở L/C. VII .Có tranh chấp thương mại mặc dù hai bên mua bán thoả thuận nhưng chưa được sự chấp thuận huỷ L/C của các Ngân hàng liên quan.Ký hậu vận đơn đường biển: khách hàng phải có Thư yêu cầu ký hậu vận đơn (theo mẫu) kèm 01 bản gốc vận đơn đường biển và 01 bản sao hoá đơn.Yêu cầu phát hành Bảo lãnh/ uỷ quyền nhận hàng theo L/C.

Nhưng dù an toàn và tiện lợi đến mấy thì thanh toán qua L/C vẫn không thể tránh khỏi các rủi ro và tranh chấp phát sinh. Thanh toán qua L/C L/C (chữ viết tắt tiếng Anh của Letter of Credit) chính là một loại Thư tín dụng do ngân hàng viết ra theo yêu cầu của công ty nhập khẩu hàng hoá. Đảm bảo chắc chắn là L/C phù hợp với hợp đồng 4. Trong đó ngân hàng cam kết sẽ trả cho người được thanh toán (công ty xuất khẩu hàng hoá. thanh toán theo L/C (thư tín dụng) luôn là phương thức thanh toán quan trọng nhất giữa những doanh nghiệp. có thế việc mua bán hàng hoá mới nhanh gọn. dễ hiểu. công ty cung ứng dịch vụ. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mình những kiến thức về L/C hay lường trước được những rủi ro trong quá trình thanh toán L/C. đạt hiệu quả cao. Các bước thông thường trong thanh toán L/C . dịch vụ. Quý khách hàng nên liên hệ ngay với NHNT để phối hợp xử lý. không nên đưa vào L/C các nội dung quá chi tiết và các quy cách kỹ thuật quá phức tạp. hoặc một người nào đó theo chỉ định) một số tiền nhất định. Người mua cầm xem xét để tránh rủi ro do biến động tỷ giá ngoại tệ. 3. 6. Hiểu biết về thanh toán qua L/C cùng với việc nắm bắt được các rủi ro trong quá trình này thì việc mua bán ngoại thương của bạn mới hiệu quả và L/C mới phát huy được hết tác dụng của nó. trong một khoảng thời gian nhất định với điều kiện người này thức hiện đúng và đầy đủ những điều khoản trong lá thư đó. Trong quá trình giao dịch nếu có nghi ngờ. điều hoản của L/C thì người mua phải trả tiền mặc dù hàng hóa đã giao không đúng với hợp đồng. thanh toán theo L/C luôn là phương thức thanh toán quan trọng nhất giữa những đối tác kinh doanh.hợp với các điều kiện. 5. một số rủi ro khi thanh toán L/C và cách để phòng tránh rủi ro. Việc thanh toán bằng L/C không những bảo đảm cho quyền lợi của các bên mà còn mang lại sự thuận tiện rất lớn. Các điều kiện của L/C phải đảm bảo ngắn gọn. Trong các cuộc giao thương quốc tế ngày nay. Bài viết này xin giới thiệu về các bước thanh toán L/C. Thanh toán theo L/C tạo sự thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Thanh toán qua L/C Trong các cuộc giao thương quốc tế ngày nay. Nhưng những rủi ro vẫn có thể xảy ra nếu các doanh nghiệp không cẩn thận khi thanh toán theo phương thức L/C.

Bên cạnh đó là việc hàng hóa của bạn bị hỏng hóc. không hề có thật. bảo vệ quyền lợi và hàng hóa. Cuối cùng thì hàng không về vì tiền đã chuyển cho công ty ảo. giảm chất lượng do bao bì đóng gói và xếp hàng bảo quản không đúng quy cách. NH X sẽ thông báo cho NH Y (nơi tiếp nhận L/C) mà bên B mở tài khoản về kết quả mở L/C và nội dung L/C. không tìm hiểu kỹ mà đã làm hợp đồng và vội vàng chuyển tiền theo L/C trong khi chưa hề đề cập kỹ càng về các nội dung cụ thể của L/C. 2. . 7. hàng chưa kê khai hải quan. Bên B sẽ trình NH Y bộ chứng từ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ giao hàng 6. rủi ro giấy tờ và rủi ro vận chuyển. 8. Ngoài ra. Tránh rủi ro khi thanh toán L/C Những rủi ro luôn luôn là đáng tiếc và bạn cần những hàng động cụ thể để tránh những điều này: Tìm hiểu đối tác. NH Y sẽ chuyển ngay hồ sơ này cho NH X. bạn rất dễ gặp rắc rối với các loại giấy tờ giả này. NH Y chuyển tiền vào tài khoản cho công ty B. Khi đối tác là những người không đáng tin cậy hay cố ý “lừa đảo”. Điều này thường bắt gặp trong các tình huống gấp gáp: ví dụ như bên mua đang cần gấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì NH X sẽ chuyển tiền cho NH Y. Vậy các rủi ro đặc trưng của thanh toán L/C là gì? Đó là rủi ro bạn hàng.. Bên B sau khi xem L/C và thấy phù hợp sẽ giao hàng. Dù chỉ biết nhau qua mạng. Các rủi ro thường gặp khi thanh toán L/C Các phương thức thanh toán dù có an toàn mấy nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. NH Y sẽ kiểm tra hình thức L/C rồi chuyển nguyên văn cho bên B. Cán bộ hải quan tịch sẽ tịch thu hàng nhập khẩu của bạn do hàng hóa và giấy tờ không trùng khớp. NH X gửi chứng từ cho công ty A. giấy tờ hợp lệ. Đó là những điều bạn nên lưu ý để tránh rủi ro khi thanh toán qua L/C. Bên A xin mở L/C tại ngân hàng (NH) X (gọi là nơi phát hành L/C). Thường thì sau đó công ty B chịu chi phí thanh toán qua L/C cho các ngân hàng.Để thực hiện được việc thanh toán bằng L/C thì hai công ty phải tiến hành một chuỗi các chu trình sau: 1. Rủi ro vận chuyển: Các rủi ro vận chuyển thường gặp như việc sử dụng phải các hãng tàu vận chuyển hàng hóa không đáng tin cậy như chở các loại hàng cấm. chứng từ không trung thực. mâu thuẫn giữa hàng hóa và chứng từ cũng rất nghiêm trọng. Rủi ro bạn hàng ảo: Trước tiên đó là việc đối tác không cung cấp hàng hóa. 5. 4. 3. nếu chưa phù hợp sẽ cùng với bên A sửa. Rủi ro chứng từ: Những rủi ro này bắt nguồn từ các chứng từ giả. Khi ấy các loại hàng vi phạm kia bị bắt giữ và hàng hóa nhập khẩu của bạn cũng không nằm ngoài rủi ro đó.. mâu thuẫn giữa hàng hoá và chứng từ.

Ngoài ra hãy sử dụng các công cụ đảm bảo an ninh thanh toán của ngân hàng như Standby L/C. Nội dung và hình thức chứng từ phải thống nhất chặt chẽ. Để bảo lãnh hợp đồng hãy yêu cầu cả hai bên cùng ký quỹ tại một ngân hàng. nếu cần thiết phải do cơ quan có uy tín cấp. trong hợp đồng nên ràng buộc trách nhiệm của nhà xuất khẩu trong vấn đề xếp hàng lên tàu như nhập khẩu theo điều kiện FOB stowed. Có thể qua internet. Vận đơn do hãng tàu đích danh lập: Khi xếp hàng hoá phải có sự giám sát của đại diện phía nhà nhập khẩu để kịp thời đối chiếu sự thật giả của vận đơn và lịch trình tàu (đối với lô hàng có giá trị lớn). Nên chỉ định hãng tàu nổi tiếng.Bản quy định về các điều kiện thương mại quốc tế của ICC). . Để đảm bảo chất lượng hàng. Bên cạnh đó nên mua bảo hiểm cho hàng hoá. đặc biệt nên thuê tàu của các hãng có văn phòng giao dịch tại nước nhập khẩu.. Performance Bond. Bank Guarantee. giấy chứng nhận chất lượng. CFR stowed. CIF stowed… của Incoterm. Sau đó đề nghị nhà xuất khẩu gửi thẳng 1/3 bộ vận đơn gốc (bản chính). Các giấy tờ khác phải minh bạch: Hoá đơn thương mại. Tự bảo vệ quyền lợi: Hãy xây dựng một bản hợp đồng chặt chẽ nhất là điều khoản phạt. giấy chứng nhận kiểm tra cần phải có sự xác nhận của giám sát đại diện bên nhập khẩu.Thận trọng hợp tác: Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về người bạn hàng của bạn. Những công vụ này thường chỉ áp dụng đối với những hợp đồng lớn và khách hàng không quen biết để đảm bảo quyền lợi của nhà nhập khẩu. Bảo đảm cho giấy tờ hợp lệ: Chứng từ phải do cơ quan chức năng đáng tin cậy cấp. qua một thời gian tiếp xúc trước khi đi đến hợp đồng với họ hay là qua chính ngân hàng tiếp nhận L/C của bạn. Vận chuyển an toàn: Bên nhập khẩu nên giành quyền chủ động thuê tàu (nhập khẩu theo điều kiện nhóm F của Incoterm .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.