P. 1
Luật tải 15k

Luật tải 15k

|Views: 767|Likes:
Được xuất bản bởiGiao Machiko

More info:

Published by: Giao Machiko on Mar 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

Sections

Lời nói đầu

Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, với chính sách mở cửa và hội nhập, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại. Năm 1997, Luật thương mại Việt Nam ra đời đánh dấu một bước phát triển lớn trong chặng đường xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật nước ta, trong đó đáng kể nhất là các điều khoản điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của các thương nhân Việt nam có quan hệ thương mại Quốc tế. Ra đời năm 1997, chậm hơn Công ước viên 17 năm, chắc hẳn các quy định của Luật thương mại Việt Nam về hợp đồng mua bán Quốc tế hàng hóa đã có kế thừa và đúc rút được những bài học quan trọng từ thực tiễn thương mại Việt Nam và thế giới, nhưng những quy định này có được phù hợp với thông lệ Quốc tế hay không, có đáp ứng được trọn vẹn nguyện vọng cũng như mong muốn của các thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài khi ký kết hợp đồng mua bán Quốc tế hay không thì thực tế sẽ cho thấy một câu trả lời xác đáng nhất. Tuy nhiên, Luật thương mại của Việt Nam ra đời là một điều hết sức khích lệ, là một kết quả tất yếu của đòi hỏi do thay đổi về diện mạo và sắc thái đời sống kinh tế nước ta. Phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại Việt Nam rất rộng, nhưng trong bài tiểu luận này, chúng em chỉ muốn đề cập đến vấn đề liên quan đến chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán Quốc tế hàng hóa cùng với một số kiến nghị nhỏ với mong muốn Luật thương mại Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả đúng với mục đích ra đời của nó.

1

phần I

Khái quát chung về luật Thương Mại Việt Nam

I. 1.

Hoàn cảnh và mục đích ra đời Hoàn cảnh ra đời của Luật thương mại Việt Nam.

Ngày 10/05/1997, một văn bản luật nhằm điều chỉnh các hành vi thương mại của thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã ra đời sau khi được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kì họp thứ 11 thông qua. Đó là Luật thương mại Việt Nam 1997 cùng với các hệ thống văn bản pháp luật khác, kể từ ngày 01/01/1998, Luật thương mại Việt Nam chính thức có hiệu lực và là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh một số vấn đề cơ bản liên quan đến hợp đồng mua bán ngoại thương. Luật thương mại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi từ nền kinh tế sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp với nhiều đặc thù của một quốc gia có truyền thống nho giáo lâu đời. Sự phát triển kinh tế trong nước làm nảy sinh nhiều loại hình kinh doanh, trao đổi mua bán, hoạt động đầu tư mới. Cùng với nó là quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế. Các nước ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào thương mại thế giới đã dẫn đến xu hướng quốc tế hóa pháp luật hay là việc xích lại gần nhau giữa pháp luật các nước hoặc việc nhất thể hóa pháp luật một số nước. Kể từ năm 1986, sau khi thực hiện chính sách đổi mới, Quốc hội đã liên tiếp thông qua nhiều đạo luật quan trọng như Luật đầu tư nước ngoài (1987), Luật công ty (1990), Luật khuyến khích đầu tư trong nước (1994) ... nhằm tạo ra cơ sở pháp lý cơ bản cho các hoạt động thương mại và góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Song, có thể thấy ở nước ta lúc bấy giờ cũng chưa có một môi trường pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế, nhất là
2

các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Điều này gây trở ngại lớn trong quan hệ mua bán hợp tác đầu tư giữa các nước với Việt Nam. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới: giai đọan công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước với nhiều thử thách của thị trường và xu thế hội nhập quốc tế vai trò của pháp luật ngày càng quan trọng, hệ thống pháp luật Việt Nam cần được đổi mới mạnh mẽ. Tính chất của nền kinh tế thị trường mở trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới đòi hỏi điều chỉnh pháp luật về hoạt động ngoại thương phải được tiến hành trên cơ sở các đạo luật có sự thống nhất đồng bộ, vừa có hiệu lực pháp lý cao vừa ổn định chứ không thể chỉ dựa trên sự điều chỉnh của các văn bản dưới luật chưa đồng bộ và thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy, sự ra đời của Luật thương mại Việt Nam 1997 là kết quả tất yếu của đòi hỏi do thay đổi về diện mạo và sắc thái đời sống kinh tế nước ta. Mặt khác, khi tham gia vào thương trường quốc tế, các chủ thể của Việt Nam thường gặp bất lợi khi buôn bán hợp tác đầu tư với các chủ thể nước ngoài, nơi mà hầu hết đã có một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Vì vậy, để đảm bảo cho các chủ thể kinh tế nước mình trong quan hệ thương mại Quốc tế cũng như nhằm tạo một môi trường pháp lý lành mạnh hoàn thiện Luật thương mại Việt Nam 1997 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/1998 là cơ sở pháp lí góp phần mở rộng giao lưu thương mại với các nước trên thế giới. 2. Mục đích ra đời của Luật thương mại Việt Nam

“Luật thương mại Việt Nam 1997 là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân; phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ thương mại trên các vùng của cả nước, mở rộng giao lưu thương mại với nước ngoài, góp phần đẩy mạnh sản xuất cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của thương nhân, góp phần tích cực nhằm đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vứng theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa , vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”. Lời nói đầu của Luật thương mại Việt Nam cũng chính là lời giải thích về mục đích ra đời của bộ luật này. Luật thương mại Việt Nam ra đời với 3 mục tiêu cơ bản sau:

3

 Thương mại là hoạt động quan trọng có ảnh hưởng lớn và trực trếp đến hoạt động sản xuất và lao động, trong khi nhiều chính sách cơ bản của đảng và nhà nước về lĩnh vực này chưa được thể chế hóa bằng pháp luật, như mục tiêu của thương mại; chính sách đối với các doanh nghiệp thương mại thuộc các thành phần kịnh tế khác nhau; chính sách đối với các mặt hàng, các dịch vụ quan trọng.... Do đó, việc luật hóa các quan điểm này là mục tiêu hàng đầu của việc ban hành luật Luật thương mại.  Nói đến hoạt động thương mại là nói đến các dạng chủ yếu của nó như: hoạt động mua bán hàng hóa, đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán, đại lý mua bán hàng hóa. Các dạng hoạt động thương mại này cho đến nay vẫn chưa được qui định cụ thể đồng bộ đầy đủ. Do đó ít nhiều ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài.  Đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại. Chúng ta đã triển khai nhiều công việc để hội nhập trong khu vực và trên thế giới, do đó đòi hỏi phải sớm ban hành những qui định thích hợp có giá trị pháp lý cao nhằm tạo thuận lợi cho sự giao lưu hàng hóa trong nước với nước ngoài làm cho pháp luật thương mại nước ta phù hợp với tập quán thương mại quốc tế, đồng thời tạo cơ sở pháplý để xử lý các quan hệ kinh tê thương nhân trong việc đàm phán song phương với các nước, các tổ chức ở khu vực và quốc tế. II. Vai trò của Luật thương mại Việt Nam 1. Bảo đảm quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại.

Luật thương mại của bất kỳ quốc gia nào dù trực tiếp hay gián tiếp cũng nhằm đảm bảo sự điều tiết của nhà nước đối với các hoạt động thương mại. Trong Luật thương mại Việt Nam, sự điều tiết của nhà nước đối với các hoạt động thương mại được qui định trong các Điều 6-16, 224-262. Sự quản lý nhà nước về thương mại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành bao gồm: ban hành các văn bản pháp luật về thương mại, tổ chức đăng ký kinh doanh thương mại; tổ chức thông tin về thị trường; hướng dẫn tiêu dùng hợp lý; tiết kiệm...; kí kết hoặc tham gia các Điều ước Quốc tế về thương mại; đại diện và quản lý các hoạt động thương mại của Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn tham gia kiểm tra việc chấp hành và thực hiện pháp luật thương mại; xử lý vi phạm pháp luật về thương mại.

4

2.

Thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trên lĩnh vực thương mại.

Nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa được thuận tiện, Luật thương mại Việt Nam qui định các quyền tự do sau đây của thương nhân trong khuôn khổ pháp luật: thương nhân đủ điều kiện theo qui định của pháp luật có quyền hoạt động thương mại trong các lĩnh vực địa bàn mà pháp luật không cấm (Điều 6, Luật thương mại), có quyền tự do kinh doanh, tự do chọn bạn hàng (Điều 6, Luật thương mại), có quyền tự do lựa chọn hình thức để giao kết hợp đồng (Điều 44, Luật thương mại), có quyền tự do xác định nội dung khác ngoài những nội dung chủ yếu của hợp đồng (Điều 50, Luật thương mại Việt Nam), có quyền sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng (Điều 57, Luật thương mại Việt Nam). 3. Thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật của thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong các hoạt động thương mại.

Quyền bình đẳng trước pháp luật của thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được qui định tại Điều 7, Luật thương mại Việt Nam. Đây là sự cụ thể hóa Điều 22, Hiến pháp 1992 trong các hoạt đông thương mại. Bình đẳng ở đây là các chủ thể được đối xử như nhau trước cơ quan nhà nước và trước pháp luật Việt Nam, nếu có đủ các đièu kiện có thể so sánh được với nhau. Tuy nhiên, theo Điều 10, Luật thương mại, thương nhân là doanh nghiệp nhà nước có những quyền và nghĩa vụ không giống như thương nhân là công ty, tổ hợp tác hay cá nhân. Trong kinh doanh nói chung cũng như trong hoạt động thương mại nói riêng, quyền bình đẳng thể hiện ở chỗ, các thương nhân được pháp luật đảm bảo cơ hội như nhau để tham gia cạnh tranh trong hoạt đông thương mại. Ví dụ: nếu có những điều kiện dự thầu như nhau, thương nhân đều được phép tham gia dự thầu. Nếu có đầy đủ các điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu, thương nhân có điều kiện tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp. Các cơ hội kinh doanh đó có được tận dụng hay không, phụ thuộc vào từng vị trí của thương nhân trên thị trường. Như vậy, bình đẳng được hiểu là bình dẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, công bằng tuyệt đối trong kinh doanh là rất khó thực hiện, vì cạnh tranh trên thị trường là phát huy các thế mạnh riêng nhằm tiếp cận, mở rộng, giành giữ thị phần nên việc chèn ép để đẩy lùi đối thủ cạnh tranh là không tránh khỏi. 4. Qui định những điều kiện đối với thương nhân trong các hoạt động thương mại

Để đảm bảo an toàn cho các quan hệ thương mại trong hoạt động thương mại, Luật thương mại quy định chặt chẽ hơn so với các quy định tương đương trong
5

Vì Luật thương mại Việt Nam điều 6 . có thể xem Luật thương mại Việt Nam là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để xác định địa vị pháp lý cho thương nhân hoặc điều chỉnh các hành vi thương mại nói chung.  Các dịch vụ liên quan đến mua bán hàng hóa. III.) Ngoài ra. lưu thông hàng hóa như: đại diện cho thương nhân. tính định hướng XHCN và thực tiễn lập pháp trong gần 30 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến nội dung nhất là phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại Việt Nam. Phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại Việt Nam với tư cách là nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài. Điều 4 và Điều 5 thì Luật thương mại Việt Nam có phạm vi điều chỉnh hẹp. nếu không thông báo kịp thời bên mua mất quyền khiếu nại. nguyên vật liệu sản xuất và tiêu dùng. song không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này mà có các văn bản luật khác tương ứng (Luật xây dựng. Nếu Công ước Viên 1980 liệt kê các loại hàng hóa không là đối tượng điều chỉnh của công ước viên thì Luật thương mại Việt Nam lại giới hạn các hàng hóa là đối tượng điều chỉnh của luật này.. quyền sử dụng đất. bảo hiểm. Các hoạt động khác tuy cũng có tính chất kinh doanh như cho thuê xây dựng vận tải. gồm một số hoạt động sau:  Hợp đồng mua bán giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài.. Các bất động sản như nhà máy công trình xây dựng.. môi giới thương mại. chủ yếu là các động sản máy móc thiết bị.. phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại Việt Nam còn hạn hẹp ở một số các loại hàng hóa. Luật hàng hải. hội chợ triển lãm thươg mại. Song do sự non trẻ của nền kinh tế mà nước ta đang bước đầu xây dựng. gia công quảng cáo thương mại. Tóm lại. trái phiếu do có những đặc thù riêng nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại Việt Nam. các quyền tài sản như sở hữu công nghiệp.pháp luật dân sự. ngân hàng.. đại lý mua bán hàng hóa.. Luật thương mại Việt Nam 1997 có nhiều điểm tương đồng với luật thương mại của nhiều nước có nền kinh tế thị trường. Ra đời trong hoàn cảnh nền kinh tế đất nước cũng như nền kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến đáng kể.. Luật các tổ chức tín dụng. Ví dụ: Điều 75. Luật thương mại Việt Nam quy định bên mua có nghĩa vụ thông báo trong một thời hạn khiếu nại nhất định nếu hàng hóa không đúng theo thỏa thuận.. Theo các Điều 17. Luật hàng không. cổ phiếu.

Đây cũng là một mục đích quan trọng của Luật thương mại Việt Nam 1997. 7 .chỉnh một số hành vi thương mại của thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nên đương nhiên bộ luật này cũng điều chỉnh hoạt động mua bán giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài.

chỉ khi các chủ thể hợp đồng thực hiện đúng nguyên tắc chấp hành mua bán ngoại thương sau: 8 . và như vậy nếu hợp đồng được ký kết theo đúng quy định của pháp luật thì hành vi vi phạm hợp đồng này cũng là vi phạm pháp luật. bao gồm: 1. giao hàng chậm. việc người bán không thực hiện đầy đủ. nếu một bên không thi hành thì bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị quy kết trách nhiệm. và sau khi được xác lập.Phần II Chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng I. không chịu nhận hàng cũng bị coi là vi phạm hợp đồng. giao hàng không đúng phẩm chất quy cách đã thỏa thuận . ta phải căn cứ vào các yếu tố cấu thành trách nhiệm. Không phải bất kỳ lúc nào. Để xác định xem một trường hợp vi phạm hợp đồng có thể quy trách nhiệm cho bên vi phạm không. thi hành không tốt.. hành vi vi phạm pháp luật có thể là không thực hiện hợp đồng hay thực hiện không đầy đủ. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương. Mặt khác. thực hiện không tốt hợp đồng như giao hàng thiếu. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn khoa học pháp lý về lỗi trong quan hệ mua bán. vì hợp đồng là sự thỏa thuận tự nguyện có hiệu lực pháp luật. người mua không trả tiền hàng sẽ bị coi là hành vi không thực hiện hợp đồng. Điều 230. Luật thương mại: "Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại" quy định bốn yếu tố cấu thành trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương. khi một bên trong hợp đồng mua bán ngoại thương không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ những quy định trong hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm bồi thường và chịu phạt trước bên kia. Thụ trái có hành vi vi phạm pháp luật Đây là căn cứ cơ bản để quy trách nhiệm. Và người mua thiếu tinh thần thiện chí trong thực hiện hợp đồng như chậm mở L/C. Như vậy.. Trong mua bán quốc tế hàng hóa. Việc người bán không giao hàng. các nghĩa vụ xuất phát từ quan hệ hợp đồng mang tính bắt buộc.

. điện trả lời của người bán cam kết sẽ giao hang. Các bức điện giục bên bán giao hàng. do đó dẫn tới vi phạm nghĩa vụ đó thì bị coi là có lỗi. Ví dụ như khi người bán không giao hàng. tàu bị phong tỏa do lệnh của chính quyền sở tại nước người mua hạ lệnh đối với tất cả các con tàu mang quốc tịch ý. Khi đó. người bán tự ý thuê một con tàu mang cờ Italia để chở hàng mà không thông báo cho người mua.  Nguyên tắc thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết. ở đây. hai bên cùng có lợi. Còn việc “quan tâm không đúng mức” tức là hành vi vi phạm do vô ý. Như vậy.. Đến cảng nước người mua. cụm từ “không quan tâm” được hiểu là hành vi cố ý. Song do không tìm được loại tàu theo quy định của hợp đồng.  Nguyên tắc thực hiện trên cơ sở thiện chí hợp tác.. Luật thương mại Việt Nam quy định nghĩa vụ chứng minh vi phạm hợp đồng là của bên bị vi phạm. do không quan tâm đúng mức. 9 . 2. dù biết là sai nhưng vẫn không chấp hành quy định của hợp đồng và do đó bị coi là có lỗi. không thực hiện nghĩa vụ. L/C đã mở chứng minh mình đã thực hiện và sẵn sàng thực hiện hợp đồng. đảm bảo đạo đức trong kinh doanh. Phải có lỗi của bên vi phạm hợp đồng. việc một bên “không quan tâm” và “quan tâm không đúng mức” tới việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài. Ví dụ như một hợp đồng mua bán ngoại thương theo điều kiện CIF có quy định là người bán phải thuê tàu chở hàng loại tàu trẻ 10 tuổi. người mua phải chứng minh việc người bán không giao hàng căn cứ vào các tài liệu văn bản có liên quan như hợp đồng mua bán đã được ký kết là căn cứ chứng minh người bán có nghĩa vụ phải giao hàng. Có thực hiện đúng các nguyên tắc này thì các bên mới được coi là không vi phạm hợp đồng tức là không vi phạm pháp luật và được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng. người bán nếu muốn bác lại thì phải chứng minh mình không vi phạm hợp đồng bằng cách xuất trình biên lai chứng từ . người bán dù đã biết trước hành vi của mình nhưng đã không lường trước được hậu quả phát sinh và lỗi này bị coi là lỗi sơ suất. Nguyên tắc thực hiện tự nguyện thực sự các cam kết.. do sơ suất hoặc có biết trước được hậu quả của hành vi sơ suất đó song do quá cẩu thả mà không lường trước được mức độ của hậu quả. quốc tịch tàu Nhật Bản.

Khi bị quy trách nhiệm..) + các chi phí đã chi ra và chi thêm: các chi phí đã chi ra như chi phí đàm phán.. chi phí phạt dỡ chậm mà người bán phải trả cho người cho người chuyên chở do người mua không chịu đến nhận hàng. chi phí lưu kho bãi mà người bán phải trả do người mua (theo điều kiện FOB) chưa đến lấy hàng. chi phí mở L/C. Thông thường. 3. ký kết hợp đồng. Đây là yếu tố cần thiết. người mua có quyền suy đoán ngay là người bán có lỗi vì không giao hàng theo đúng thời gian thỏa thuận và như vậy.. Ví dụ như khi người bán giao hàng chậm. Các chi phí chi thêm trong quá trình thực hiện hợp đồng như chi phí bồi thường cho người thứ ba do bên bán giao chậm hàng làm cho bên mua bị phạt giao chậm. Song. Trái chủ bị thiệt hại vật chất. thiệt hại về tài sản hoặc các quyền có giá trị tài sản. Luật thương mại Việt Nam cũng như luật các nước thường chỉ thừa nhận những thiệt hại tài sản (thiệt hại về vật chất) mới là yếu tố để quy trách nhiệm.Tổn thất thực tế: Là một loại thiệt hại mang tính chất thực tế. người mua có thể quy trách nhiệm cho người bán. thiệt hại mà trái chủ phải gánh chịu có thể là thiệt hại vật chất và thiệt hại tinh thần. Tổn thất thực tế gồm có: + giảm tài sản bằng hiện vật: như khi một bên vi phạm một nghĩa vụ nào đó làm cho tài sản của bên kia giảm sút (người bán giao hàng kém phẩm chất so với thỏa thuận làm cho bên mua không nhận được hàng đúng chất lượng do đó phải bán hạ giá hoặc phải sử dụng với mục đích khác đi. Đây là trách nhiệm suy đoán và dù lỗi cố ý hay vô ý cũng không làm tăng giảm trách nhiệm. có thể tính toán được một cách cụ thể. Khi một bên vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền suy đoán bên vi phạm có lỗi và vì vậy. * Thiệt hại về tài sản thường gồm các loại thiệt hại sau: . Tất cả các khoản bị giảm sút về tài sản và chi phí 10 .. chừng nào không chứng minh được thì đương nhiên vẫn bị coi là có lỗi và phải chịu trách nhiệm.Luật thương mại Việt Nam không quy định ai có lỗi mà lỗi được xác định theo nguyên tắc suy đoán. đặc biệt cho trường hợp muốn quy trách nhiệm đòi bồi thường thiệt hại. chi phí thuê tàu mua bảo hiểm cho hàng hóa nhưng người bán không giao hàng. bên vi phạm muốn thoát trách nhiệm phải chứng minh là mình không có lỗi. bên vi phạm phải chịu trách nhiệm.

đã chi và chi thêm này đều có thể quy ra giá trị vật chất cụ thể và là cơ sở cho việc đòi bồi thường thiệt hại. thiệt hại đoán ước. Bên vi phạm để không phải bồi thường tất cả các thiệt hại mà trái chủ đã nêu thì phải chứng minh được rằng chỉ một phần thiệt hại xảy ra là do việc vi phạm nhiệm vụ của mình. thiệt hại không lường trước được. các khoản thu đáng lý ra được nhận nếu bên kia thực hiện đúng hợp đồng nhưng đã không được nhận.Các khoản lợi bị bỏ lỡ. Trên thực tế. bên bị vi phạm phải chứng minh được là mình có thiệt hại đó và để thoát trách nhiệm. làm phát sinh chi phí lưu tàu vì hành vi không nhận hàng của người mua là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả người bán phải chi thêm các chi phí lưu tàu. Ví dụ như người bán giao hàng chậm so với thời gian quy định trong hợp đồng làm giá hàng giảm so với giá của thời kỳ lẽ ra hàng được giao. Để đòi bồi thường thiệt hại thực tế. nghĩa vụ chứng minh thiệt hại trực tiếp lại rơi vào bên bị vi phạm vì bên bị vi phạm muốn đòi được bồi thường càng nhiều càng tốt nên thường liệt kê các thiệt hại ra. và do vậy người mua bị bỏ lỡ khoản lợi đáng lẽ được hưởng. 11 . bằng chứng có liên quan. . Hay trường hợp người bán đã giao hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng nhưng người mua không chịu ra nhận hàng tại cảng đến. Nghĩa vụ chứng minh quan hệ nhân quả này thuộc về bên bị vi phạm. Mối quan hệ này thể hiện ở chỗ vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra các thiệt hại. 4. bảo quản hàng hóa. bên vi phạm phải chứng minh ngược lại. Đây chính là những khoản lợi mất hưởng mà khi ký kết hợp đồng. Những khoản lợi này dù trên thực tế nếu không có vi phạm hợp đồng. Vậy hành vi giao hàng chậm là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại tài sản cho người mua (không được nhận khoản lãi mà mình có quyền được hưởng từ quan hệ hợp đồng). còn thiệt hại thực tế là hậu quả trực tiếp của những hành vi đó. Có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại vật chất. thiệt hại tài sản khác còn lại do một số nguyên nhân khác không phải do lỗi của mình bằng cách đưa ra các văn bản. Điều cần chú ý là khi chứng minh phải loại trừ các thiệt hại gián tiếp. bên bị vi phạm có nhận được hay không không quan trọng mà cứ có vi phạm gây thiệt hại làm mất khoản lợi dự ước đó. người bị vi phạm vẫn được quyền đòi bên vi phạm. các bên đều mong đợi.

bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước bên bị vi phạm thông qua các hình thức trách nhiệm gọi là chế tài. Vậy những trường hợp nào có thể áp dụng được chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng.II. thực hiện và chấm dứt hợp đồng. chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng buộc bên vị phải thực hiện đúng hợp đồng cho dù để thực hiện được. chế tài này được áp dụng trong các trường hợp: giao hàng thiếu. Theo pháp luật thương mại Việt Nam. Khoản 2. bên vi phạm phải áp dụng biện pháp nào hay phải chịu phí tổn như thế nào. có bốn loại chế tài trong thương mại. các chế tài thương mại được áp dụng là để khôi phục về mặt vật chất cho bên bị vi phạm hoặc là để ngăn ngừa thiệt hại hay có ý nghĩa trừng phạt về mặt vật chất đối với bên vi phạm hợp đồng. Luật thương mại Việt Nam. giao hàng kém chất lượng.  Phạt vi phạm.” Như vậy.  Bồi thường thiệt hại. Buộc thực hiện đúng hợp đồng Điều 223. Các chế tài áp dụng cho việc vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật thương mại Việt Nam. Đó là:  Buộc thực hiện đúng hợp đồng. các chế tài này được các bên áp dụng cho các vi phạm xuất hiện từ lúc ký kết. Khi vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa. Theo điều 222. Tùy thuộc vào các vi phạm và các quy định khác nhau trong hợp đồng mà các chế tài khác nhau được áp dụng. Do đó. Khoản 1 Luật thương mại quy định: “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu phí tổn phát sinh. Theo Điều 223.  Hủy hợp đồng. trừng trị và giáo dục. cung ứng dịch vụ không 12 . các chế tài thương mại được hiểu là những biện pháp pháp lý mang tính tài sản do bên bị vi phạm lựa chọn để áp dụng đối với bên vi phạm nhằm mục đính ngăn ngừa. Luật thương mại Việt Nam giành hẳn mục 1 chương IV để quy định các chế tài áp dụng cho việc vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa. 1. Như vậy.

để đảm bảo cho quyền lợi của bên bị vi phạm. thiếu sót của hàng hóa.đúng hợp đồng. hay tìm biện pháp khắc phục khuyết tật của hàng hóa hoặc thay thế bằng hàng hóa khác (nếu giao hàng kém chất lượng). bên vi phạm phải có trách nhiệm đền bù chi phí phát sinh. Đây cũng là giải pháp mà Công ước Viên 1980 đưa ra khi bên bán không giao hàng hoặc giao hàng thiếu. cung cấp dịch vụ không đúng hợp đồng. xuất xứ. khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. bên vi phạm phải bù chênh lệch nếu có. bên vi phạm phải tìm cách loại trừ các khuyết tật của hàng hóa. nhất là trong trường hợp bên vi phạm gặp nhiều khó khăn và chi phí để làm được như vậy và thậm chí bên bị vi phạm cũng có thể bị thiệt hại hơn. Luật thương mại còn quy định thêm rằng bên vi phạm có thể có thể giao hàng khác để thay thế hàng kém chất lượng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Khoản 3 và 4 của Luật thương mại cũng thể hiện sự linh hoạt khi quy định cụ thể rằng: Bên có quyền lợi bị vi phạm có quyền mua hàng có quyền mua hàng hay nhận cung ứng dich vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hóa. dịch vụ khác để thay thế. nếu không được sự chấp thuận của bên có quyền lợi bị vi phạm. để bảo vệ quyền lợi cho mình.. Trong trường hợp giao hàng thiếu.” Trên thực tế. Khi đó. Đối với việc giao hàng kém chất lượng. nếu bên bị vi phạm viện cớ sửa chữa khuyết tật của hàng hóa để đòi bên kia các chi phí không liên quan đến việc sửa chữa khuyết tật đó hoặc đòi các chi phí vô lý quá cao so với thực tế thì bên vi phạm sẽ không phải trả các chi phí đó. Rõ ràng là giải pháp này vừa giúp các bên tiếp tục quan hệ hợp đồng.” Nói cách khác. tức là phải giao đúng về số lượng. bên vi phạm phải trả “các chi phí thực tế hợp lý. Nếu bên có quyền lợi bị vi phạm tự sửa chữa khuyết tật. thiếu sót của dịch vụ. chế tài này quy định rằng bên vi phạm phải giao đủ hàng theo đúng như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tất nhiên. bên bị vi phạm không phải lúc nào cũng cứng nhắc đòi bên kia thực hiện đúng nghĩa vụ như giao hàng thêm (nếu giao hàng thiếu). Theo quy định này. chủng loại. 13 .. bên bị vi phạm không nhất thiết phải chờ bên vi phạm giao hàng đủ mà có thể mua ngay hàng khác cùng chủng loại của người cung cấp khác để không mất thời cơ kinh doanh của mình. dịch vụ thì bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý. tức là khi bên vi phạm không thực hiện theo các quy định nói trên. vừa hạn chế các thiệt hại. tại Điều 223. Trong trường hợp này. tuy nhiên “không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại. Trong trường hợp này. mẫu mã. dịch vụ ghi trong hợp đồng. chất lượng. Ví dụ khi bên vi phạm giao hàng thiếu.

Luật thương mại). Không thực hiện hợp đồng có thể là không giao hàng. 14 . nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng. (Điều 224). Phạt vi phạm Đây là một chế tài rất hay được sử dụng trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hợp đồng kinh tế. Thời hạn giao hàng nếu có sự thay đổi là do hai bên thỏa thuận. buộc thực hiện đúng hợp đồng là chế tài nhẹ nhất trong các chế tài và là tiền đề để thực hiện các chế tài khác. Luật thương mại: “Phạt vi phạm là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt nhất định do vi phạm hợp đồng.Khi bên vi phạm đã thực hiện đúng các quy định nói trên.. Còn thực hiện không đúng hợp đồng có thể là chậm giao hàng. còn việc gia hạn chỉ là quyết định đơn phương của bên bị vi phạm nhằm bảo vệ lợi ích của mình. giao hàng kém phẩm chất.ở đây. bồi thường thiệt hại. nếu trong hợp đồng có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định. phí dịch vụ. 2. không thanh toán tiền hàng. không nhận hàng.” Như vậy. các bên phải dựa trên những căn cứ sau: một bên đã không thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng hợp đồng (Điều 227. Theo Điều 226.” Từ định nghĩa trên có thể thấy. hủy hợp đồng. Song việc gia hạn này không có nghĩa là thay đổi điều khoản về thời hạn giao hàng.” (Điều 223. thiếu sót của hàng hóa nếu giao hàng kém phẩm chất thì “bên có quyền lợi bị vi phạm phải nhận hàng. Điều 225 của Luật thương mại lại quy định rõ rằng: “Trong trường hợp không có thoả thuận khác thì trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng. Nếu hết thời hạn ấn định mà bên vi phạm vẫn không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng.. Khoản 5) Để cho bên vi phạm có thể thực hiện được các nghĩa vụ nói trên. Khoản 1. bên có quyền lợi bị vi phạm không được áp dụng các chế tài phạt vi phạm. giao hàng sai quy cách chủng loại. phạt vi phạm chỉ được áp dụng khi trong hợp đồng có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định sẽ áp dụng loại chế tài này cho những vi phạm nhất định và không phụ thuộc vào bên bị vi phạm có thiệt hại hay không. giao hàng thiếu.. Để có thể đòi được tiền phạt.. tức là giao đủ hàng đối với trường hợp giao hàng thiếu và sửa chữa khuyết tật. bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình (Khoản 2. Luật thương mại còn cho phép bên có quyền lợi bị vi phạm phải gia hạn một thời gian hợp lý. Luật thương mại không quy định rằng. Điều 225). Tuy nhiên.

khi trái chủ có thiệt hại thực tế thì tiền phạt luôn cao hơn thiệt hại thực tế. Còn khi có thiệt hại thực tế.khi áp dụng chế tài phạt vi phạm. Luật thương mại Việt Nam quy định: “Mức phạt đối với một vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nhưng trên thực tế. Riêng luật Đức lại cho rằng. trong đó có Việt Nam thì thừa nhận tiền phạt là tiền bồi thường tính trước. Về mức phạt vi phạm. Điều 228. Nếu bên bị vi phạm chứng minh được là bên kia vi phạm và vi phạm đó thuộc diện áp dụng chế tài phạt vi phạm theo hợp đồng hoặc do pháp luật quy định thì hoàn toàn có thể yêu cầu bên vi phạm trả tiền phạt. các nước lại có quy định khác nhau về mối quan hệ giữa thiệt hại và số tiền phạt. nhưng không quá tám phần trăm giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.” Như vậy. điều quan trọng là các bên phải có sự thỏa thuận. Luật Anh-Mỹ cho rằng. dự kiến trước về mứcphạt trong hợp đồng mua bán. (Đây là quy phạm bắt buộc. Sau đây là một dẫn chứng cụ thể về việc áp dụng chế tài phạt trong giải quyết tranh chấp hợp đồng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua: 15 . trong trường hợp trái chủ không có thiệt hại thực tế thì mức phạt do hai bên thỏa thuận. nhưng chỉ giới hạn ở mức tối đa tám phần trăm giá trị phần hợp đồng vi phạm là nhằm tránh các bên sẽ lạm dụng điều khoản này. Tuy nhiên. Luật thương mại cho phép các bên trả bằng một số tiền cụ thể hoặc theo tỷ lệ phần trăm đối với việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nhưng lại không quá tám phần trăm giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. Nếu trái chủ có thiệt hại thực tế thì tiền phạt phải thấp hơn thiệt hại thực tế. nếu cao hơn thì chế tài này không có giá trị. tiền phạt phải thấp hơn thiệt hại thực tế. theo nguyên tắc. Như vậy. hoặc là đòi tiền bồi thường thiệt hại.) Luật Pháp thì quy định rằng. Điều khoản này cho thấy Luật thương mại Việt Nam coi chế tài phạt vi phạm như một biện pháp trừng trị về mặt vật chất đối với bên vi phạm. Quan điểm của các nước về chế tài phạt đều cho rằng phạt là tiền bồi thường ước tính (tính trước). đã phạt là trừng phạt. trong trường hợp trái chủ không có thiệt hại thực tế thì mức phạt do hai bên hoàn toàn quyết định. Nếu trái chủ có thiệt hại thực tế cao hơn so với tiền phạt đã thỏa thuận thì cho phép trái chủ được quyền lựa chọn hoặc là đòi tiền phạt. Các nước XHCN. do đó. các cơ quan tư pháp vẫn thừa nhận trường hợp mà tiền phạt cao hơn thiệt hại thực tế (quy phạm tùy ý). bên có quyền lợi bị vi phạm phải có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại và mức độ thiệt hại.

Hơn nữa. tức là đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ song chậm hơn một ngày so với thời hạn của hợp đồng. Do đó. nhưng lại không có bất kỳ một hành vi nào nhằm thông báo cho IRP trước ngày 20/1/1995 để cùng thương lượng giải quyết. Bên vi phạm phải phục hồi quyền lợi cho bên bị vi phạm: bồi thường thiệt hại. chế tài này theo Luật thương mại Việt Nam đã ít nhiều bị giảm tác dụng. Thế nhưng Protimex vào ngày 18/1/1995 đã gửi công văn cho IRP trả lời là không thể giao hàng vì cà phê lên giá và đang gặp khó khăn về vốn. Nếu như các bên không ấn định mức phạt trong hợp đồng thì khi thụ trái vi phạm hợp đồng. xét theo Luật thương mại Việt Nam thì Protimex buộc phải nộp tiền phạt cho công IRP của Singapore. L/C phải được mở trước ngày 5/1/1995. điều này chứng tỏ Protimex đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ của bên Singapore. giáo dục bên mua nâng cao ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ hợp đồng. mặc dù công ty IRP đã mở L/C chậm một ngày. mức phạt quy định trong hợp đồng lại vượt quá giới hạn tối đa cho phép của Luật thương mại Việt Nam là 8%. tổn thất mà một bên phải gánh chịu do bên kia vi phạm hợp đồng. công ty IRP đã mở L/C với số tiền là 78. ngăn chặn thiệt hại. do đó. Công ty Singapore IRP đã ký hợp đồng mua 36 tấn cà phê của công ty xuất nhập khẩu biên giới Thanh Hóa (Protimex) theo đơn giá 2170 USD/ tấn. Do đó. thanh toán bằng thư tín dụng không hủy ngang. Thời hạn giao hàng quy định trong hợp đồng không muộn quá ngày 20/1/1995. do chỉ giới hạn ở một số vi phạm nhất định và ở mức phạt tối đa là 8%. có thể thấy các điều khoản phạt trong hợp đồng thường được áp dụng và phát huy tốt tác dụng nhằm ngăn ngừa. 3. mất mát. Bồi thường thiệt hại. đề nghị tăng giá hàng và lùi thời hạn giao hàng từ 20/1/1995 đến ngày 15/2/1995 nhưng IRP không chấp nhận và khởi kiện đòi tiền phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên.120 USD ngày 5/1/1995. Protimex không hề có một hành vi phản đối hay yêu cầu gì.120 USD. tổng trị giá hợp đồng là 78. Tiến hành thực hiện hợp đồng.Ngày 22/12/1994. nếu chiều theo Luật thương mại thì cơ quan xét xử chắc chắn sẽ điều chỉnh mức % phạt mà hai bên đã thỏa thuận với nhau sao cho phù hợp. Như vậy. Căn cứ theo Luật thương mại Việt Nam. trái chủ có quyền yêu cầu thụ trái bồi thường thiệt hại. Bên nào vi phạm nghĩa vụ sẽ bị phạt 12% trị giá hợp đồng. 16 . lỗi ở đây thuộc về Protimex. theo sự trình bày của Protimex là họ không đủ khả năng thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên. song khi nhận được thông báo L/C đã mở. chi phí.

thì không thể đòi bên vi phạm bồi thường thiệt hại. bên vi phạm phải chứng minh được là mình không có lỗi (Điều 231). Tức là cứ có vi phạm hợp đồng thì có thể suy đoán bên vi phạm hợp đồng. Theo Điều 229.  Có lỗi của bên vi phạm hợp đồng. 17 .” Theo Điều 230 của Luật thương mại. gián tiếp. 2) Trị giá hao hụt. gây thiệt hại cho người thứ ba mà người mua phải có trách nhiệm bồi thường.. lỗi được xác định theo nguyên tắc suy đoán lỗi. Luật thương mại Việt Nam quy định: “Số tiền bồi thường thiệt hại gồm giá trị tổn thất thực tế. số tiền bồi thường thiệt hại sẽ bao gồm hai khoản: Thứ nhất là bên vi phạm phải bồi thường “giá trị tổn thất thực tế trực tiếp”. Khoản 1. chẳng hạn có hành vi vi phạm hợp đồng mà không phát sinh thiệt hại vật chất hay hành vi vi phạm không trực tiếp dẫn đến thiệt hại vật chất hoặc lỗi không thuộc bên vi phạm mặc dù có thiệt hại. 3) Giao chậm 30 ngày. Khoản 1 Luật thương mại: “Bồi thường thiệt hại là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra.Đây là một loại chế tài được áp dụng rất phổ biến khi có vi phạm hợp đồng mua bán gây thiệt hại cho bên vi phạm. Điều 229. Số tiền bồi thường thiệt hại không thể cao hơn giá trị tổn thất và khoản lợi đáng lẽ được hưởng. Ngoài ra.. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố nói trên. suy đoán. để có thể áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại cần phải có đủ các yếu tố sau:  Có hành vi vi phạm hợp đồng. tức là chỉ bồi thường những thiệt hại vật chất trực tiếp và thực tế chứ không phải bồi thường những thiệt hại tinh thần. Ví dụ người bán xuất khẩu dầu thô nhưng chất lượng kém.” Theo đó. Muốn thoát trách nhiệm. đối với yếu tố “lỗi của bên vi phạm”. Sau đó người mua tính toán được các thiệt hại như sau: 1) Tiền công tái chế.  Có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại vật chất. trực tiếp và khoản lợi đáng lẽ được hưởng mà bên có quyền lợi bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm hợp đồng gây ra. do đó người mua phải tái chế lại.  Có thiệt hại vật chất.

còn loại thiệt hại sau (nhà máy không có dầu sản xuất. ) là những thiệt hại gián tiếp vì về nguyên tắc nhà máy phải luôn có dầu dự trữ cho sản xuất. Nguyên tắc bồi thường theo luật của các nước có sự khác nhau. thương nhân A ký hợp đồng mua gạo của thương nhân B với ý định cung cấp gạo phục vụ dịp Tết cổ truyền. Đối với các nước có nền kinh tế phát triển.4) Nhà máy không có dầu sản xuất. người bán FOB mang hàng ra cảng để giao cho người mua. thời hạn giao hàng trong hợp đồng quy định là vào tháng 12/1998. Vì vậy. sau Tết A mới bán được hàng. bên vi phạm chỉ phải bồi thường 3 loại thiệt hại đầu vì đây là những thiệt hại tổn thất thực tế. công nhân nghỉ việc nhưng vẫn phải trả lương.. Bồi thường “giá trị tổn thất thực tế trực tiếp” cũng có nghĩa là không bồi thường những thiệt hại xa xôi. Trong 5 loại thiệt hại trên. ở đây. bên vi phạm phải bồi thường “khoản lợi đáng lẽ được hưởng mà bên có quyền lợi bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm hợp đồng gây ra. là tổn thất thực sự được tính toán bằng những con số. Phần chênh 18 . Chẳng hạn.” Chẳng hạn. Ví dụ như bên vi phạm hợp đồng làm cho bên bị vi phạm mất uy tín kinh doanh nhưng khó có thể lượng hóa được sự mất uy tín kinh doanh này sẽ làm cho trái chủ thiệt hại về mặt vật chất là bao nhiêu. Trong khi đó.. nhưng người mua đưa tàu đến chậm.. Nhưng B giao hàng chậm (1/1999). công nhân đình công. 5) Công nhân đình công do không có việc nhưng vẫn phải trả lương. Luật thương mại quy định bên bị vi phạm chỉ được đòi bồi thường thiệt hại vật chất.500 đồng/kg. chi phí lưu kho là thiệt hại. .900 đồng/kg xuống còn 4. đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển mà Việt Nam là một ví dụ. trực tiếp do chính hành vi vi phạm hợp đồng của thụ trái trực tiếp gây nên.. Thứ hai. luật pháp cho phép đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần tức là những thiệt hại mà người ta khó có thể tính toán được một cách vật chất. Do đó. Cơ hội bán hàng đối với bên A không còn nữa. người bán lưu kho hàng hóa. đột xuất mà lúc ký kết hợp đồng hai bên không lường trước được nên người mua không phải bồi thường. người mua phải bồi thường. giá trên thị trường tại thời điểm A bán hàng thực tế và thời điểm bán hàng dự kiến giảm xuống từ 4. Mặt khác. khó tính toán bằng con số thật mà chỉ tính toán được một cách tương đối (do tòa án quy định). sau khi đó bị bão lụt nên hàng hóa bị hư hỏng. còn thiệt hại hàng hóa do bão lụt là thiệt hại xa xôi. mang tính vô hình nhiều hơn. đột xuất mà lúc ký kết hợp đồng các bên không lường trước được.

B tính toán các khoản thiệt hại bao gồm: tiền lương công nhân hai tháng. số tiền lãi này cũng giống như khoản tiền bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm phải trả cho bên có quyền lợi bị vi phạm bởi vì trên thực tế. nếu bên đòi bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó. các chi phí khác. Tuy nhiên. việc chậm trả tiền này có thể làm bên có quyền lợi bị vi phạm thất thu những khoản lợi hay bỏ lỡ các thương vụ làm ăn khác. lỗi được xác định trên cơ sở suy đoán lỗi nhưng khi áp dụng loại chế tài này.” (Điều 232. Ngoài nghĩa vụ chứng minh tổn thất và mức độ tổn thất. Luật thương mại) Quy định này của Luật thương mại Việt Nam cũng giống với quy định của Công ước Viên 1980 khi áp dụng chế tài này. Nhật Bản và Hàn Quốc. A chậm giao hàng hai tháng. Luật thương mại Việt Nam quy định “bên kia có quyền đòi tiền lại trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. bên đòi bồi thường thiệt hại có nghĩa vụ phải chứng minh tổn thất và mức độ tổn thất (Điều 231. Ví dụ. thuế nộp trong hai tháng. (Nhật Bản) ký hợp đồng mua của công ty Sunkuong Ltd. Công ty TICO Ltd. Trong thực tiễn thương mại..300 tấn phân Urê để bán lại cho công ty xuất khẩu rau quả III thuộc Tổng công ty rau quả Việt Nam (VEGETEXCO). Riêng đối với trường hợp bên vi phạm chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán phí dịch vụ và các chi phí khác. bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bới tiền bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được.. Luật thương mại).lệch này được coi là khoản lợi mất hưởng của A do B vi phạm hợp đồng về thời hạn giao hàng. Song đây không phải là những khoản lợi đáng lẽ được hưởng mà chỉ là những thiệt hại do suy đoán vì nếu A không giao hàng. ngừng sản xuất hai tháng. Đó là vụ việc tranh chấp giữa ba công ty của Việt Nam. Mặc dù. trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. có thể thấy không phải lúc nào chế tài đòi bồi thường thiệt hại cũng được bên vi phạm chấp hành nghiêm chỉnh. “bên đòi bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất kể cả khoản lợi đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra. Điều 233.” Như vậy. do đó sẽ được coi là thiệt hại thực tế. (Hàn Quốc) số lượng 1. tiền khấu hao nhà xưởng. B phải đi mua hàng với giá cao hơn. trên thực tế trường hợp này cũng thường hay gây tranh cãi. Hàng đến cảng Hải Phòng 19 .

719. đòi bồi thường tổng giá trị thiệt hại gồm cả lãi suất đọng vốn do phải giám định. Từ vụ việc nêu trên.ngày 6/9/1996. Ngoài ra. vi phạm điều khoản chủ yếu thường bao gồm: vi 20 . Song đến nay. 4. Như vậy tức là lô hàng không đảm bảo chất lượng so với hợp đồng.03 USD. Chế tài hủy hợp đồng. VEGETEXCO đã làm tờ khai hải quan tiếp nhận lô hàng và hải quan thành phố cũng đã làm thủ tục kiển hàng thông qua Tổng cục đo lường chất lượng (Quatest 3). VEGETEXCO không những phải lưu giữ lô hàng mà còn bị hải quan xử phạt hành chính vì đã nhập hàng không đạt tiêu chuẩn. Theo luật mua bán năm 1893 của Anh. Theo thực tiễn tư pháp của Anh. Điều khoản chủ yếu là những điều khoản đi vào gốc rễ. VEGETEXCO đã kiện TICO ra trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. trọng tài còn tuyên bố TICO phải chịu chi phí trọng tài là 1. Chế tài này thường chỉ được áp dụng khi các bên đã sử dụng những biện pháp khác song không mang lại kết quả. có bao chênh tới 9 kg. VEGETEXCO vẫn chưa được TICO bồi thường với lý do phía Hàn Quốc chưa bồi thường thiệt hại cho TICO. song nếu bên vi phạm cố tình không thực hiện dù đó là phán quyết của trọng tài đi nữa thì bên chịu thiệt nhiều nhất vẫn là những doanh nghiệp làm ăn lương thiện. Như vậy. hầu hết khối lượng của các bao dưới mức tiêu chuẩn là 50 kg và không đồng nhất. tái chế.48 USD trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 23/10/1997 (là ngày trọng tài ra phán quyết). phạt 18 triệu VNĐ và buộc phải tái chế lô hàng trước khi phân phối. Hủy hợp đồng là chế tài nặng nhất áp dụng cho việc vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa. và quyết định của Tòa án hoặc trọng tài. Do đó. Đây là một quy định chung chung. còn cụ thể điều khoản nào là chủ yếu còn phụ thuộc vào cách xem xét của các bên.5%). một bên có quyền hủy hợp đồng khi bên kia vi phạm điều khoản chủ yếu của hợp đồng. lô hàng trên cả về chất lượng và khối lương đều không đúng quy định của hợp đồng.259. Vì vậy. đi vào mục đích chính của hợp đồng. kết quả giám định tiếp tục của Vinacontrol cho thấy. Hơn nữa. Luật pháp về buôn bán ngoại thương của các nước chưa quy định thống nhất nhau trường hợp vi phạm nào được quyền hủy hợp đồng. bốc dỡ. có thể thấy cho dù có áp dụng các hình thức trách nhiệm khi có vi phạm hợp đồng. Kết quả giám định cho biết độ biuret của lô hàng trên là 1.8% (trong khi hợp đồng quy định là 1% và độ biuret tối đa mà kỹ thuật cho phép là dưới 1. đóng gói lô hàng là 35.

” Như vậy. Luật thương mại Việt Nam quy định như sau: “Bên có quyền lợi bị vi phạm tuyên bố hủy hợp đồng nếu việc vi phạm của bên kia là điều kiện để hủy hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận. Điều 235. nếu các bên không có thỏa thuận gì về trường hợp vị nào hủy hợp đồng thì theo Luật thương mại Việt Nam là không được hủy hợp đồng. trước hết các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. Nhìn chung.  Giao hàng có phẩm chất quá kém. mà chỉ hủy hợp đồng khi có sự vi phạm nghiêm trọng. Nhưng không phải bất kỳ trường hợp vi phạm hợp đồng nào cũng dẫn đến hủy hợp đồng. Theo luật của Pháp. Trên thực tế.. Do vậy..phạm thời hạn giao hàng.  Hàng giao không đáp ứng được công dụng thông thường. Các bên có thể thỏa thuận bằng điều khoản hợp đồng hoặc bằng văn bản bổ sung hợp đồng. vi phạm phẩm chất bán hàng theo mẫu. Việc hủy hợp đồng do hai bên tùy ý thỏa thuận và luật không quy định các trường hợp hủy. khi không trả tiền hàng trong thời gian đã gia hạn thêm. Luật thương mại Việt Nam không quy định cụ thể các điều kiện theo đó các bên có được hủy hợp đồng mà theo Luật thương mại. việc hủy hợp đồng được áp dụng khi không giao hàng trong thời gian gia hạn thêm. Đề cập đến chế tài này. khi vi phạm cơ bản hợp đồng. để có thể hủy hợp đồng. nếu một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hợp đồng thì bên kia có quyền đòi họ thực hiện thực sự hoặc đòi hủy hợp đồng cùng với việc bồi thường thiệt hại xảy ra. theo luật của các nước TBCN. vi phạm phẩm chất khi mua bán hàng theo mục đích sử dụng.  Hàng thuộc loại cá biệt và có mục đích chuyên dụng nhất định nhưng hàng giao không đạt được mục đích đó.. chế tài hủy hợp đồng được áp dụng khi:  Vi phạm thời gian giao hàng. Theo Công ước Viên 1980..  Vi phạm phẩm chất hàng khi phẩm chất được quy định theo mẫu. chế tài hủy hợp đồng thường được áp dụng khi thụ trái có sự vi phạm cơ bản các nghĩa vụ của hợp đồng: 21 . Điều này có nghĩa là Luật thương mại chỉ thừa nhận duy nhất một trường hợp hủy hợp đồng là khi các bên có thỏa thuận sẵn rằng việc vi phạm đó sẽ áp dụng chế tài hủy hợp đồng.

dự kiến tổn thất và có cách xử lý. cho bên vi phạm biết để mà tính toán. “Bên hủy hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy hợp đồng.” (Điều 236. Trên thực tế. bên bị vi phạm phải chứng minh việc vi phạm hợp đồng của bên kia thuộc trường hợp bị hủy (Theo Luật Thương mại là trường hợp đã được quy định trong hợp đồng. 22 . đây cùng là một điều kiện bắt buộc: muốn chế tài hủy hợp đồng có giá trị pháp lý thì trái chủ. Do đó. Người bán cố tình không giao hàng trong trường hợp người mua đã gia hạn giao hàng. Luật thương mại) Trong luật pháp các nước. một khi hai bên đã quy ước với nhau sẽ áp dụng chế tài hủy hợp đồng trong trường hợp vi phạm đã được quy định trong hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền tiến hành hủy hợp đồng cùng lúc với việc thông báo hủy hợp đồng được gửi tới bên kia. người muốn áp dụng chế tài này phải thông báo cho thụ trái biết về việc mình hủy hợp đồng. Như vậy.  Người mua không nhận hàng trong thời gian đã gia hạn thêm.  Người mua cố tình không thanh toán.) và tiến hành gửi thông báo quyết định hủy hợp đồng cho bên vi phạm. muốn áp dụng chế tài hủy hợp đồng. Mục đích của việc thông báo này chính là để các bên thương lượng. Muốn áp dụng chế tài này. vì nếu thế có nghĩa là họ tự nhận mình là có lỗi và sẽ gây hậu quả lớn. kể cả khi cố tình vi phạm. Thực tế là không có người vi phạm nào đồng ý hủy hợp đồng. dù người bán đã gia hạn.  Người bán giao hàng sai chủng loại. sai mẫu mà hợp đồng quy định (nếu sai mẫu nhỏ thì có thể áp dụng chế tài phạt). nếu không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên hủy hợp đồng phải bồi thường. Vì vậy phải có quyết định của trọng tài. Còn nếu không có quy định trong hợp đồng thì bên bị vi phạm muốn áp dụng chế tài này phải được sự đồng ý của bên vi phạm.  Người bán giao hàng kém phẩm chất đến mức hàng hóa đã giao không thể đáp ứng được mục đích sử dụng của hợp đồng.  Người bán giao hàng thiếu khi đã hết thời gian gia hạn cho việc giao hàng mà số hàng đã giao không thể đưa vào khai thác sử dụng được. họ thường phản đối hay im lặng. tòa án nếu vụ việc được đưa ra giải quyết ở các cơ quan xét xử. Điểm này cũng là một điểm khác biệt của Luật thương mại Việt Nam so với Công ước Viên 1980 vì Công ước Viên theo quan điểm cho rằng hủy hợp đồng là một biện pháp bảo hộ pháp lý mà bên bị vi phạm có quyền áp dụng để bảo vệ quyền lợi của mình khi quyền lợi đó bị vi phạm nghiêm trọng.

nếu các bên đều có nghĩa vụ bồi hoàn thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời. tổn thất phát sinh do việc áp dụng chế tài hủy hợp đồng gây ra đều do thụ trái. người mua không phải đưa vụ việc ra tòa án mà vẫn được hủy. người vi phạm cơ bản của hợp đồng phải gánh 23 . Nếu người bán không chấp nhận. Còn trường hợp hai bên đã nhận được quyền lợi của nhau thì phải hoàn trả song song bằng hiện vật (trả lại hàng) hoặc bằng tiền. phức tạp và là một sự can thiệp không cần thiết vào quyền tự do hợp đồng và thực chất. mọi chi phí liên quan do thụ trái gánh chịu. Nếu hợp đồng quy định phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ thì trong trường hợp này. Việc áp dụng chế tài hủy hợp đồng để lại cho các bên những hậu quả pháp lý nhất định. Theo Điều 237. người bán đã giao hàng nhưng vẫn không lấy được tiền hàng do người mua không tiến hành sửa đổi thời hạn hiệu lực đã hết của L/C. ví dụ người bán trả lại tiền cho người mua. nếu đang tiến hành thì phải ngừng lại. nếu đã thực hiện xong thì thôi.  Bên bị thiệt hại có quyền đòi bên kia bồi thường. Như vậy. tòa án mà vẫn hủy. người mua trả lại hàng cho người bán. người mua có quyền kiện ra tòa. người mua không cần phải nhận hàng mà mọi phí tổn vẫn do người bán chịu. Quy định “không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận” có nghĩa là nếu các bên chưa thực hiện hợp đồng thì không thực hiện nữa. vẫn tiến hành giao hàng. Thực tiễn hoạt động kinh doanh cũng cho thấy có những trường hợp không cần phải thông báo cũng không cần quyết định của trọng tài. tòa án cũng chỉ xét xen đơn xin hủy hợp đồng có hội tụ đủ các điều kiện hủy theo luật định hay ước định không. Mọi chi phí. Người bán không giao hàng trong thời gian đã gia hạn. các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng  Mỗi bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng. hậu quả của việc hủy hợp đồng là:  Sau khi hủy hợp đồng. Lúc này. Người mua điện hủy nhưng người bán không chịu. thiệt hại và các phí tổn.Do đó. người mua vẫn có quyền quy kết người bán không giao hàng để đòi phạt 5%. Nếu hợp đồng quy định phạt 5% nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. sự hủy hợp đồng là đương nhiên mà không cần tới sự can thiệp của tòa án hay trọng tài vì thủ tục này thường rất rườm rà. Sau đây là một ví dụ minh chứng cho điều đó.

bồi thường. việc hủy hợp đồng còn dẫn đến một hậu quả nữa là gây sự mất tín nhiệm đối với nhau.. rồi chi phí mở L/C cộng với lãi của số tiền ký quỹ.chịu. các bên khi thỏa thuận áp dụng chế tài hủy hợp đồng phải cân nhắc kỹ để tránh thiệt hại nhiều. chi phí phải chi thêm. các bên có liên quan cần tìm hiểu kỹ mối quan hệ giữa các chế tài và tính toán kỹ sao cho để giảm thiểu thiệt hại phát sinh nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình..) Chế tài hủy hợp đồng có thể được áp dụng đồng thời hay kết hợp với các chế tài khác như: phạt. Về mặt pháp lý thì có thể coi các bên đương sự không còn nghĩa vụ gì với nhau. ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn sau này là điều mà không bên nào muốn. phạt và bồi thường và thường chỉ áp dụng khi các bên không thể áp dụng các chế tài khác. Thực tế các nước phát triển như Đông Nam á cho thấy “việc bồi hoàn nghĩa vụ phải được thực hiện đồng thời” là rất khó khăn (do thường chỉ có một bên trả. Do đó. đàm phán. Mối quan hệ giữa các chế tài theo Luật thương mại Việt Nam. Trách nhiệm do hủy hợp đồng cũng thường lớn hơn thiệt hại thông thường. do đó trở lại trạng thái ban đầu. Khi lựa chọn áp dụng các hình thức trách nhiệm. Việc lựa chọn hình thức trách nhiệm là khi có vi phạm hợp đồng là do bên bị vi phạm ấn định hoặc do các bên đã thỏa thuận sẵn trong hợp đồng. chi phí đã chi ra cho đến lúc vi phạm nhưng không đạt được mục đích của hợp đồng (chi phí giao dịch. Song nếu đã có vi phạm hợp đồng hoặc một bên gặp bất khả kháng dẫn đến hợp đồng bị hủy thì ít nhất một bên của hợp đồng đã chịu thiệt hại hay đã phải bồi thường thiệt hại cho bên kia thì không thể coi là vẫn ở trạng thái ban đầu được. gồm: làm giảm tài sản. lợi mất hưởng. Việc hủy hợp đồng không có nghĩa là hai bên có thể trở lại trạng thái ban đầu như khi chưa ký hợp đồng. thường là ngân hàng. 5. các bên hay áp dụng biện pháp bảo lãnh là thông qua người thứ ba. bên phải trả sau thường không trả nữa) nên để bảo vệ quyền lợi của mình. Trên thực tế. Một chế tài thương mại có thể được áp dụng song song với một chế tài khác đối với cùng 24 . Ví dụ như người bán gửi tiền vào tài khoản phong tỏa của ngân hàng. Các chế tài thương mại này được bên bị vi phạm trực tiếp áp dụng đối với bên kia hoặc thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nộp đơn khởi kiện tại tòa án hay trọng tài). khi người mua bốc hàng lên tàu. xuất trình chứng từ thì được lấy tiền.

* Về mối quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác. Còn trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn ấn định. Ví dụ như không thể bắt bên bán khi giao hàng kém phẩm chất phải nộp phạt 5% trị giá lô hàng đó. còn bồi thường thiệt hại phải dựa trên thiệt hại thực tế của bên vi phạm. Luật thương mại Việt Nam theo quan điểm rằng hai chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm về bản chất có nhiều điểm tương đồng: phạt vi phạm được coi là bồi thường thiệt hại ước tính. 25 . bồi thường thiệt hại hoặc hủy hợp đồng. Điều 225 Luật thương mại quy định: “bên có quyền lợi bị vi phạm không được áp dụng các chế tài phạt vi phạm. Quy định này trong Luật thương mại Việt Nam có phần cứng nhắc so với Công ước Viên 1980 vì Công ước cho phép bên bị vi phạm hợp đồng vẫn được quyền đòi bồi thường thiệt hại trong khi áp dụng chế tài buộc thực hiện nghĩa vụ. Do đó. Luật thương mại Việt Nam cũng không quy định các bên có thể áp dụng chế tài phạt và bồi thường thiệt hại cho những vi phạm tiếp theo sau khi đã áp dụng chế tài thực buộc thực hiện đúng hợp đồng.một vi phạm. Theo Luật thương mại Việt Nam thì nếu không có thỏa thuận trước.” Như vậy. Điều 225 của Luật thương mại Việt Nam quy định tiếp: “bên có quyền lợi bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.” Điều này có nghĩa là chỉ khi bên kia tuyên bố hoặc thông báo rằng anh ta sẽ không thực hiện yêu cầu mà bên bị vi phạm đề xuất. Khoản 2. * Về quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm hợp đồng và chế tài đòi bồi thường thiệt hại Điều 234. ngoài ra phải tiến hành sửa chữa khuyết tật hay thay thế hàng. song cũng có thể chỉ được phép lựa chọn giữa hai chế độ trách nhiệm.” Theo tinh thần của luật này thì vi phạm đó đã được áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng thì các bên không thể viện một lý do nào khác để tiếp tục bắt bên kia phải bồi thường thiệt hại hay nộp phạt cho chính vi phạm đã được giải quyết xong. Luật thương mại Việt Nam quy định: “Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì bên có quyền lợi bị vi phạm được lựa chọn một trong hai chế tài là phạt vi phạm hoặc buộc bồi thường thiệt hại đối với cùng một vi phạm. nếu đã đòi tiền phạt (bồi thường thiệt hại ước tính) thì không được đòi bồi thường thiệt hại thực tế nữa. bên bị vi phạm mới được đem các hình thức trách nhiệm khác ra áp dụng. Khoản 1. trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng.

các hình thức trách nhiệm lại có quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau. 26 . Ví dụ như hợp đồng chỉ ghi “phạt 5% nếu chậm giao hàng 10 ngày” thì người mua không chỉ được đòi tiền phạt khi người bán chậm giao hàng mà còn được đòi bồi thường thiệt hại. luật một số nước cũng như Công ước Viên lại thừa nhận các biện pháp bảo hộ pháp lý mà cả hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng và mọi trường hợp vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì bên bị vi phạm có quyền sử dụng chế tài bồi thường thiệt hại dù hợp đồng có quy định hay không. Tùy mức độ vi phạm mà các chế tài trong Mục II có thể được áp dụng. Theo quy định của Luật thương mại Việt Nam năm 1997 thì có hai trường hợp miễn trách. Tuy nhiên. bên vi phạm hợp đồng có thể được miễn trách nhiệm trước bên kia nếu họ chứng minh được vi phạm đó thuộc căn cứ miễn trách (căn cứ miễn trách đó do hợp đồng hay luật liên quan có quy định mà khi gặp phải dẫn tới vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm). Luật thương mại). Luật thương mại Việt Nam chỉ cho phép áp dụng cả hai chế tài trên nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận với nhau: “người bán phải nộp phạt 7% trị giá lô hàng nếu không giao hàng. nếu một bên vi phạm hợp đồng tức là thực hiện không đúng. Cái khó là phải biết kết hợp các chế tài này để giải quyết vấn đề khi có vi phạm hợp đồng một cách hợp lý nhất nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của bên bị vi phạm. ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại cho người mua”. Trong khi đó. thậm chí không tách rời nhau. không đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định giữa hai bên trong hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm trước bên kia. * Đối với chế tài hủy hợp đồng thì bên có quyền lợi bị vi phạm có quyền áp dụng các hình thức trách nhiệm khác để bảo vệ quyền lợi của mình (Điều 237. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán. Các trường hợp miễn trách do vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa của thụ trái.Ví dụ như hợp đồng quy định “nếu người bán không giao hàng thì phải nộp phạt 7% trị giá lô hàng” nhưng việc người bán không giao hàng trên thực tế đã làm cho người mua thiệt hại vượt quá mức phạt quy ước trên thì người có quyền lựa chọn áp dụng chế tài đòi bồi thường thiệt hại. mặc dù được vận dụng trong những tình huống vi phạm khác nhau. III. Tóm lại.

“Các bên được miễn trách nhiệm về việc không thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng nếu việc không thực hiện này do trường hợp bất khả kháng gây ra. Theo Công ước quốc tế và luật của các nước về hợp đồng mua bán hàng hóa thì sau khi ký hợp đồng. Luật thương mại) Quy định này có nghĩa là nếu việc vi phạm hợp đồng của một bên rơi vào các trường hợp miễn trách quy định trong hợp đồng thì bên đó được miễn trách nhiệm.” (Điều 77. Khoản 1. “các bên được miễn trách nhiệm về việc không thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận về các trường hợp miễn trách nhiệm đó. Khoản2. Theo đó. các sự kiện được công nhận là bất khả kháng. để đáp ứng được điều kiện “không thể lường trước” thì hiện tượng khách quan 27 . bất khả kháng là hiện tượng khách quan mà các bên không dự kiến hoặc khắc phục được. người ta cũng đưa ra một số tiêu chuẩn nhất định. tức là ngoài ý chí. Còn theo Điều 77. hiện tượng khách quan mới phát sinh. để xác định một sự kiện nào là bất khả kháng. Theo Luật dân sự Việt Nam. Luật thương mại).” Từ quy định trên. Tuy vậy. 2.” (Điều 77. không có định nghĩa thống nhất về bất khả kháng và cũng không có luật hay bất kỳ tài liệu nào liệt kê hết các trường hợp. tức là được miễn trách. Miễn trách khi gặp các trường hợp đã được thỏa thuận trong hợp đồng. không lường trước được hiện tượng khách quan sẽ xảy ra dù đã áp dụng mọi biện pháp và trình độ khoa học kỹ thuật sẵn có. Miễn trách khi gặp bất khả kháng. nếu một bên không thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng vì gặp bất khả kháng thì không chịu trách nhiệm trước bên kia. Như vậy. Điều này có nghĩa là vào lúc ký hợp đồng.1. Tuy nhiên. nhưng sau khi ký hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng là căn cứ miễn trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thường được quy định phổ biến trong các hợp đồng mua bán. Khoản 2 của Luật thương mại Việt Nam thì quy định: “Trường hợp bất khả kháng là trường hợp xảy ra sau khi ký kết hợp đồng. Còn thời điểm mà các bên không lường trước được là vào lúc ký hợp đồng. dự đoán của các bên đương sự. các bên không dự kiến. đặc biệt là hợp đồng mua bán với các thương nhân nước ngoài. Yếu tố lý trí của bất kỳ bên đương sự nào cũng không có ý nghĩa gì đối với hiện tượng khách quan. ta có thể thấy bất khả kháng phải là một hiện tượng khách quan “do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra” mà “các bên không thể lường trước được”. do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

bên đương sự đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng hiện có để khắc phục hiện tượng này và hậu quả của nó nhưng vẫn không tài nào khắc phục được. Trong trường hợp này. Để được miễn trách nhiệm. cứ để hiện tượng đó xảy ra và do đó vi phạm hợp đồng thì hiện tượng này không được coi là bất khả kháng. khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt. Đây là quy định mà luật pháp các nước đều áp dụng. Điều này có nghĩa là một sự kiện bất thường khách quan xảy ra trước khi ký hợp đồng thì không được coi là bất khả kháng đối với bên vi phạm hợp đồng để được miễn trách nhiệm. nhưng không khắc phục. và vì hậu quả không thể khắc phục được đó mà bên đương sự không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng tức là vi phạm hợp đồng. Quy định này được hiểu là khi gặp bất khả kháng. hậu quả của việc không thông báo hay thông báo chậm về bất khả kháng theo luật pháp các nước lại có 28 .phải xảy ra sau khi ký hợp đồng. Chẳng hạn. sau khi ký hợp đồng bán lạc. Đặc biệt. bên vi phạm hợp đồng phải gửi ngay thông báo bằng văn bản để phía bên kia được biết. Nếu hiện tượng khách quan xảy ra mà bên gặp phải có thể khắc phục được hậu quả của nó. bão kéo theo mưa lớn đối với người bán không được coi là bất khả kháng để miễn trách. Tuy nhiên. bão lụt bất ngờ xảy ra sau khi ký hợp đồng bán gạo dẫn đến mất mùa. phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia biết.” (Khoản 3. Ví dụ. bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước bên bị vi phạm.  Các trường hợp bất khả kháng phải được cơ quan. Điều 78 Luật thương mại bên vi phạm phải thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ sau:  Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể có. bão kéo theo mưa lớn làm cho nước tràn vào kho chứa lạc. Cụ thể hơn. Điều 77). do đó người bán không có đủ gạo để giao theo hợp đồng. Luật thương mại Việt Nam quy định bên vi phạm phải có “trách nhiệm chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm. nếu không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại nếu có. để một sự kiện bất thường được coi là bất khả kháng thì đó phải là sự kiện “không thể khắc phục được”. lạc bị ẩm nhưng người bán lại không chịu phơi sấy nên lạc bị mốc không giao được cho người mua. Điều kiện này được giải thích là khi hiện tượng khách quan phát sinh. tổ chức có thẩm quyền xác nhận.

Ví dụ. Ngày 4/9/1996.. do đó sau này không được vận dụng bất khả kháng làm căn cứ miễn trách nhiệm vì đã vi phạm nghĩa vụ thông báo. nếu chỉ do sơ suất không thông báo hoặc thông báo chậm về bất khả kháng mà phải nộp phạt hoặc bồi thường thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng thì trách nhiệm này quá nặng so với vi phạm nghĩa vụ thông báo. tức là không được miễn trách nhiệm. Vì bất khả kháng xảy ra nên người xuất khẩu không giao được hàng cho người nhập khẩu nên người nhập khẩu cũng không giao được hàng cho người thứ ba. Các nước tư bản chủ nghĩa thì cho rằng: khi gặp bất khả kháng mà không thông báo hoặc thông báo chậm thì có nghĩa là không có bất khả kháng. nhưng phải bồi thường thiệt hại phát sinh do việc không thông báo hay thông báo chậm gây ra. hoặc nhờ cung cấp thông tin về bất khả kháng để xác minh là có thật thì chi phí đi lại.. Người nhập khẩu viện lý do là người xuất khẩu bán hàng cho mình gặp bất khả kháng được miễn trách nhiệm nên người nhập khẩu cũng phải được miễn trách trước người thứ ba. Còn thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ thông báo về bất khả kháng gây ra là những chi phí phải chi cho việc xác minh về bất khả kháng. ăn ở hoặc chi phí mua thông tin được coi là thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ thông báo gây ra. thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ thông báo về bất khả kháng gây ra còn gồm cả tiền phạt hoặc tiền thiệt hại mà bên bị vi phạm phải nộp cho người thứ ba vì không được thông báo hoặc thông báo chậm về bất khả kháng. Nhưng người thứ ba chứng minh được rằng bất 29 . Ngoài ra. còn vi phạm nghĩa vụ thông báo về bất khả kháng thì phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do việc vi phạm này gây ra. người nhập khẩu ký hợp đồng mua hàng của người xuất khẩu ngày ngày 25/7/1996. Hơn nữa. song vào tháng 8/1996 lại xảy ra bất khả kháng ở nước người xuất khẩu nhưng người xuất khẩu không thông báo gì cho người nhập khẩu biết. giao hàng tháng 8/1996. người nhập khẩu ký hợp đồng bán lô hàng nhập khẩu này cho người thứ ba. Rõ ràng là cách quy định này hợp lý hơn vì nó phù hợp với nguyên tắc vi phạm nghĩa vụ nào thì chịu trách nhiệm về việc vi phạm đó. người thứ ba đòi người nhập khẩu phải bồi thường thiệt hại phát sinh do việc không giao hàng gây ra. khi gặp bất khả kháng mà không thông báo hoặc thông báo chậm thì sau này vẫn được vận dụng bất khả kháng làm căn cứ miễn trách nhiệm. Người vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (không giao hàng hoặc giao hàng chậm. Còn theo luật của các nước XHCN như quy định trên của Luật thương mại Việt Nam. do không thông báo về bất khả kháng. sau đó mới trình bày là đã gặp bất khả kháng để được miễn trách nhiệm nhưng bên bị vi phạm không tin phải bay sang nước xảy ra bất khả kháng để xác minh.sự khác biệt. Ví dụ.) do gặp bất khả kháng thì được miễn trách nhiệm.

bởi vì nếu có thông báo về bất khả kháng xảy ravào tháng 8/1996 một cách kịp thời thì người nhập khẩu đã không ký hợp đồng vào ngày 4/9/1996 bán lô hàng nhập khẩu đó cho người thứ ba và do đó không phải bồi thường thiệt hại. còn việc có đòi người xuất khẩu chịu trách nhiệm về việc không thông báo bất khả kháng hay không đó là việc của người nhập khẩu. Sau khi bồi thường thiệt hại cho người thứ ba do không giao hàng. vì vậy người nhập khẩu phải bồi thường thiệt hại. Khoản 2. tổ chức có thẩm quyền xác nhận. cho nên người nhập khẩu đã lường trước được hoặc cần phải lường trước được.” 30 . Cuối cùng.khả kháng do người xuất khẩu gặp phải xảy ra trước khi người nhập khẩu đó ký hợp đồng bán hàng cho người thứ ba. Luật thương mại Việt Nam cũng quy định: “Các trường hợp bất khả kháng phải được cơ quan. người nhập khẩu đòi người xuất khẩu bồi thường thiệt hại do việc người xuất khẩu không thông báo bất khả kháng gây ra. để chứng minh bất khả kháng xảy ra. bao gồm chi phí xác minh bất khả kháng và khoản tiền thiệt hại mà người nhập khẩu đã phải bồi thường cho người thứ ba. Điều 78.

để đảm bảo quyền lợi cho bên bị vi phạm. bất cập từ những quy định về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Nhật Bản và Mỹ. là những nước hiện nay đã tham gia vào Công ước Viên 1980. Mặt khác. còn rất mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam.. Những hạn chế của các quy định về chế tài thương mại theo Luật thương mại Việt Nam. Luật thương mại Việt Nam cũng có hiệu lực chưa lâu. bất cập nhất định và trong phạm vi tiểu luận này. I. song do chưa mạnh dạn áp dụng Điều ước quốc tế này nên chúng ta thường bị buộc phải áp dụng luật nước đối tác hay luật của nước thứ ba. Trong vài năm gần đây. Như phần trên đã nói. Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng quan hệ buôn bán với các nước phát triển. thực tiễn thương mại quốc tế cũng cho thấy các bên tham gia đàm phán ký kết hợp đồng thường chọn luật của các nước có nền ngoại thương phát triển như luật Anh-Mỹ... những quy định mới của nguồn luật này chưa được thực tế kiểm nghiệm nhiều so với các văn bản luật kinh tế khác. chỉ xin bàn đến những hạn chế. đồng thời khuyến khích các bên thực hiện đúng các nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng 31 . Hơn nữa. Không chỉ bởi thời gian ra đời còn ngắn ngủi. Kiến nghị và giải pháp Luật thương mại Việt Nam ra đời muộn hơn Công ước Viên 17 năm và do đó. đặc biệt là với các nước thuộc khối EU. Đức. Kiến nghị và giải pháp. một lý do nữa chính là bởi thực tiễn áp dụng Luật thương mại Việt Nam đã xuất hiện những hạn chế.Phần III Hạn chế của các quy định về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán theo Luật thương mại Việt Nam. Đặc biệt. do thói quen áp dụng pháp lệnh về hợp đồng kinh tế 1989 vào hợp đồng mua bán. Điều này gây trở ngại cho các doanh nghiệp Việt Nam vì không phải nguồn luật nào cũng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và dễ áp dụng.. nhất là các hợp đồng mua bán ngoại thương nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thật quan tâm đúng mức tới đạo luật này. luật của Pháp. Còn Luật thương mại của Việt Nam do thời gian xuất hiện chưa lâu nên phía nước ngoài không muốn áp dụng theo.

Cũng quy định về các hình thức trách nhiệm áp dụng khi vi phạm hợp. bồi thường thiệt hại hoặc hủy hợp đồng trừ khi có thỏa thuận khác. Các chế tài mà đạo luật này đưa ra về bản chất cũng giống với những quy định trong Công ước Viên 1980. 1. Còn theo quy định của Luật thương mại Việt Nam thì vô hình chung đã tước đi quyền lợi chính đáng của bên vi phạm khi không cho họ áp dụng các chế 32 .” Nói cách khác. Về mối quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các chế tài khác. Như trên đã nói.mua bán. bên kia có quyền áp dụng các biện pháp bảo hộ pháp lý sau:  Thực hiện thực sự và giảm giá hàng. Khoản 2 trong Công ước Viên 1980 quy định: “người mua không mất quyền đòi bồi thường thiệt hại khi họ sử dụng quyền dùng một biện pháp bảo hộ pháp lý khác.  Hủy hợp đồng.  Bồi thường thiệt hại. Luật thương mại Việt Nam không cho phép bên có quyền lợi bị vi phạm trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng được áp dụng các chế tài khác: phạt vi phạm. Công ước Viên 1980 sử dụng khái niệm: “các biện pháp bảo hộ pháp lý”.  Bồi thường thiệt hại. người mua có quyền áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại đồng thời với các chế tài khác là thực hiện thực sự hay là buộc thực hiện đúng hợp đồng hoặc hủy hợp đồng. Luật thương mại Việt Nam quy định bốn loại chế tài áp dụng cho vi phạm hợp đồng:  Buộc thực hiện đúng hợp đồng. Điều 45.  Hủy hợp đồng.  Phạt vi phạm. Về mối quan hệ giữa các biện pháp này. Khi một bên vi phạm hợp đồng. Có thể thấy là Luật thương mại Việt Nam mới chỉ đưa ra những nguyên tắc chung nhất điều chỉnh quan hệ mua bán mà chưa có những chế định cụ thể phù hợp với xu thế giao thưong quốc tế. song việc áp dụng lại nổi lên nhiều bất cập cần bàn.

theo Luật thương mại Việt Nam thì người mua không được quyền áp dụng các chế tài nào khác. Ngày 6/9/1996. Trong thời gian đó. và nguyên đơn đòi bị đơn bồi thường các thiệt hại sau:  Số tiền hỗ trợ cho độ buret không đạt còn thiếu: 3. hàng về đến cảng Sài Gòn. Vi phạm sau đây sẽ minh chứng cho điều ấy. Song do người bán giao hàng kém phẩm chất làm chậm thời gian sử dụng hàng hóa của người mua (vi phạm thứ hai). Như vậy là quy định về việc áp dụng hai chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các chế tài khác trong Luật thương mại Việt Nam là khác so với Công ước Viên 1980. Bồi thường là để bù đắp về mặt vật chất cho bên bị vi phạm.300 MT phân Urea 5%. Ngày 13/3/1996. Vậy quy định nào phù hợp với thực tế hơn ? Trong thực tế thương mại. nguyên đơn buộc phải chuyển hàng về kho để thuê tái chế.030. thanh toán bằng L/C trả chậm 330 ngày kể từ ngày giao hàng.18 USD. Khi đó.669. còn phạt là ngoài việc bồi thường các khoản thiệt hại ước tính còn có ý nghĩa giáo dục.18 USD. đóng gói lại. thay thế bao bì. Vì vậy. Từ đó. nguyên đơn cho rằng bị đơn đã giao hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho nguyên đơn. ngày 22/10/1996.tài khác trong lúc áp dụng hình thức buộc thực hiện đúng hợp đồng. nguyên đơn mua của bị đơn 1. bị đơn đồng ý hỗ trợ cho nguyên đơn 11.700USD. trọng lượng bình quân mỗi bao không thống nhất với nhau (theo giấy chứng nhận giám định số 61345 G6 ngày 19/11/1996 của Vinacontrol). Nhưng thực tế. giữa nguyên đơn và bị đơn đã ký hợp đồng số TT-120896 và ngày 18/8/1996 đã ký tiếp phụ kiện hợp đồng số TT-120898. bị đơn giao các bao Urea có hàng bên trong đóng cứng hoặc vón cục từng phần. theo đó. qua giám định độ biuret của Urea không đạt tiêu chuẩn quy định trong hợp đồng. người mua phải được quyền áp dụng chế tài phạt hay đòi bồi thường thiệt hại đối với vi phạm của người bán. trừng phạt bên kia. nguyên đơn và bị đơn đã ký biên bản thỏa thuận. khi áp dụng chế tài thực hiện thực sự thì luôn đi kèm với phạt hoặc bồi thường thiệt hại. 33 . Mặt khác. còn hành vi vi phạm ấy dẫn tới những thiệt hại cho bên bị vi phạm thì không thể được miễn trách nhiệm. theo đó.82 USD. còn thiếu 3030. Do đó. Bởi vì buộc thực hiện đúng hợp đồng mới chỉ là một chế tài mà bên bị vi phạm cưỡng chế bên kia hoàn thành nghĩa vụ của anh ta như đã thỏa thuận trước. bị đơn chỉ mới trả 8. Ví dụ trong trường hợp người bán giao hàng kém phẩm chất (vi phạm thứ nhất) và người mua yêu cầu người bán sửa chữa khắc phục khiếm khuyết của lô hàng trong thời gian 20 ngày bổ sung.

019. bị đơn trình bày như sau.200 VND. Chi phí vận chuyển hàng từ cảng Bến Nghé về cảng Rau quả (66 container): 33.240 VND gồm: + Bốc nhập kho: 7.304. B.684.150 VND  1.25%/tháng  6 tháng = 20.000.650 VND) Trong biên bản biện minh ngày 29/8/1997.128.040 VND + Bốc xuất kho: 6.43 USD  1.400 VND. C.84 tấn 10. Chi phí tái chế.799 USD + Lãi đọng vốn của các chi phí đã bỏ ra (A+B+C+D): 276.345 VND = 11. đóng gói lại lô hàng: 173.779 USD + 25.915. D.694.779 USD + 297.319.250 VND + Phí bốc xếp nhập tái chế: 2. F.915.100 VND + Phí trung chuyển phục vụ đóng gói: 2.099.093.552 USD = 37.150 VND gồm: + Chi phí gia công đóng gói lại: 86.000 VND.021. Chi phí tái chế. Lãi gồm: + Lãi đọng vốn nhập khẩu 3 tháng kể từ ngày 22/10/1996 đến ngày 17/1/1997: 314. Chi phí giám định: 13. Chi phí bốc xếp 14.880 VND.800 VND + Chi phí mua bao bì mới: 27.000 VND 34 .670 VND. Cộng chi phí A+B+C+D=276. thay thế bao bì gồm: A.5 tháng = 32. Chi phí bảo quản chờ đóng gói lại từ 1/10/1996 đến 15/1/1997 là 46. Cộng F+G=11.889.331 USD ( 1 USD = 11.314.100 VND/1 bộ trừ tiền bán bao bì cũ (1.25%/tháng  3 tháng = 11.574. G. Bị đơn chấp nhận cách tính và mức tính và mức thiệt hại do nguyên đơn đã nêu ra trừ các trường hợp sau: Một là mục B.871.463.000 VND. E.000 VND): 82.855.768.000 VND /tấn/tháng  2.080 bộ  3. bị đơn không đồng ý thời gian lưu kho là 3 tháng rưỡi mà chỉ chấp nhậ là 2 tháng rưỡi kể từ ngày 29/10/1996 (theo hợp đồng thuê kho) đến ngày 14/1/1997: 1.675 VND.

vì nguyên đơn phải bốc hàng từ kho để vận chuyển giao cho người mua lại hoặc chở về kho của mình. (11 tháng) chênh lệch giữa đơn giá bán trả chậm và đơn giá bán trả ngay là 24. Thứ tư. Lô hàng này tuy có vấn đề phát sinh nhưng cũng chỉ có một đợt bốc xếp tại cảng. đóng gói lại hàng thì nguyên đơn vẫn phải chi. Phí bốc nhập hàng vào kho để tái chế.030. Chi phí vận chuyển hàng từ cảng Bến Nghé về cảng Rau quả không phải là thiệt hại trực tiếp do phải tái chế.50 USD  206. về các chi phí tái chế. về chi phí mua bao bì mới trong mục E. trọng lượng các bao không đồng đều.871. Chi phí lưu kho để đóng gói lại hàng chỉ được tính căn cứ vào hợp đồng thuê kho và phiếu chi tiền thuê kho. bởi vì nếu không phải tái chế. C. bị đơn chỉ thừa nhận 26. đóng gói lại và các chi phí liên quan khác. Do đó. đóng gói lại hàng thì nguyên đơn vẫn 35 .314. bị đơn không thừa nhận thiệt hại của mục C và mục D vì theo hợp đồng ngoài thương và thực tiễn trọng tài Việt Nam.5 tháng = 32.304. Sau khi xem xét vụ việc. Thứ ba. Do đó. Chi phí giám định: 13.18 USD.Thứ hai. tức từ 29/10/1996 đến 15/1/1997 (2 tháng rưỡi) là: 1. ủy ban trọng tài đã phân tích sự việc như sau: Thứ nhất.000 VND theo hợp đồng mua bao bì và phiếu chi.84 tấn  10.000 VND/tấn/tháng  2. nguyên đơn không có quyền đòi bồi thường chi phí này. người mua phải lo và chịu các chi phí bốc xếp tại kho.889.150.040 VND.500 bao trị giá 82. Thực tế bị đơn giao các bao urea bên trong có vón cục hay đóng cứng. vì giao hàng có độ biuret không đạt tiêu chuẩn do hợp đồng quy định và bị đơn đã cam kết hỗ trợ cho nguyên đơn 11.880 VND.475 USD (231. bị đơn phải có trách nhiệm trả tiền cho nguyên đơn số tiền này (1) Thứ hai. B.025 USD). đóng gói lại hàng.700 USD theo biên bản thỏa thuận ngày 22/10/1996 nhưng còn thiếu 3. lãi đọng vốn nhập khẩu trong mục G. Vì vậy. bị đon phải bồi thường cho nguyên đơn các chi phí phát sinh trực tiếp từ việc tái chế đóng gói lại lô hàng.000 VND. vận chuyển về kho và bốc xếp tại kho như các lô hàng khác. cụ thể gồm: A. Phí bốc xuất hàng từ kho cảng kể cả khi không phải tái chế. đóng gói lại lô hàng là 7.124 %/tháng vì số tiền hàng nhập khẩu nguyên đơn trả theo phương thức L/C trả chậm 330 ngày. bị đơn đề nghị mức lãi suất hợp lý là 1. cho nên nguyên đơn phải tái chế đóng gói lại.

giao hàng không đúng chất lượng thỏa thuận trong hợp đồng. + Phí bốc xếp nhập tái chế: 2.650 VND là: 10. Vì vậy.500 bao  3. Vì vậy.000 VND = 80.43 USD.100 VND. Lãi đọng vốn giám định.694. + Chi phí mua bao bì mới theo hợp đồng mua bán bao bì và phiếu chi trừ tiền bán bao bì cũ là : 26.630 VND.100 VND/1 bao  1. Trong vụ tranh chấp trên đây.855.43 USD  1.395.68 = 34.099.319.591.200 VND.021.395. ủy ban trọng tài quyết định rằng bị đơn phải trả cho nguyên đơn 34. do đó gây thiệt hại cho người mua. Nếu chậm trả.250 VND. vì nguyên đơn thanh toan tiền hàng theo phương thức L/C trả chậm 330 ngày (tức 11 tháng): 314. Chi phí tái chế đóng gói lại lô hàng gồm: + Chi phí gia công đóng gói lại: 86.299. mua bao bì. người bán đã vi phạm nghĩa vụ giao hàng.591. D.904. Cộng A+B+C+D+E+F = 225.591. bị đơn không có trách nhiệm đòi bồi thường chi phí này.030. đóng gói lại: 225.419.700 VND Quy đổi USD theo tỷ giá 1 USD=11.591.070 VND.25%/tháng  6 tháng = 16.650 VND) = 31.86 USD. Căn cứ vào những phân tích trên. * Buộc thực hiện đúng hợp đồng thể hiện ở chỗ: 36 .299.295.395. ủy ban trọng tài quyết định áp dụng đồng thời cả hai hình thức chế tài là buộc thực hiện đúng hợp đồng và bồi thường thiệt hại.43 USD + (242.700 VND : 11.800 VND.630 VND = 10.070 VND + 10.68 USD (2).phải có nghĩa vụ chuyển hàng từ cảng Bến Nghé về kho của mình hoặc để giao cho người mua lại.419. bị đơn phải trả thêm lãi suất theo mức công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng cộng (1) + (2) = 3.43 USD + 16. Lãi đọng vốn nhập khẩu tính theo mức 1.386.43 USD + 242.389. + Phí trung chuyển phục vụ đóng gói: 82.124%/tháng  3 tháng = 10. thuê kho. F.18+31.904.86 USD trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố phán quyết. E.124%/tháng là hợp lý. Cộng A+B+C+D = 225.700 VND  1.

Theo Điều 223. các bên được tự do thỏa thuận về mức phạt cho các vi phạm song tổng mức phạt không được vượt quá 8% trị giá phần nghĩa vụ bị vi phạm. đóng gói lại hàng. 2. Khoản 4. Theo Luật thương mại. Theo Điều 228. Do đó. Trên thực tế. Về chế tài phạt vi phạm Phạt vi phạm được coi là một trong những chế tài được áp dụng phổ biến trong quan hệ hợp đồng. bên vi phạm sẽ chỉ có nghĩa vụ thanh toán các “chi phí thực tế hợp lý”. khi một bên vi phạm hợp đồng (ví dụ người bán không giao hàng) có thể xảy ra 3 khả năng:  Thứ nhất. * Bồi thường thiệt hại thể hiện ở chỗ: .. .5 tháng). .700 USD do hàng giao có độ biuret khong đạt tiêu chuẩn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Phạt vi phạm sẽ được áp dụng “nếu trong hợp đồng có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định” (Điều 226. phí bốc nhập hàng vào kho để tái chế. 37 .Người bán phải trả chi phí giám định (vì nếu người bán đã giao hàng phù hợp thì không phát sinh khoản chi phí này) và lãi đọng vốn của khoản tiền giám định. Luật thương mại). quy định của hợp đồng hoàn toàn phù hợp với Lụât thương mại (có thỏa thuận về trường hợp áp dụng phạt và mức phạt không quá 8% trị giá phần nghĩa vụ vi phạm).Người bán phải trả cho người mua các chi phí mà người mua đã bỏ ra để tự sửa chữa. việc áp dụng chế tài này là hoàn toàn không có gì vướng mắc. mua bao bì. thuê kho. Luật thương mại không có quy định về trường hợp cụ thể nào sẽ áp dụng chế tài phạt. đặc điểm của chế tài này là bên vi phạm phải trả cho bên có quyền lợi bị vi phạm một khoản tiền phạt nhất định do hành vi vi phạm hợp đồng của mình không phụ thuộc việc bên bị vi phạm có thiệt hại thực tế hay không.Người bán phải trả cho người mua lãi đọng vốn nhập khẩu trong thời gian chờ đóng gói lại do chưa thể đưa hàng vào tiêu thụ trong khoảng thời gian này.Người bán cam kết hỗ trợ cho người mua 11. Luật thương mại. Tuy nhiên. Luật thương mại. Trong trường hợp này. trong hợp đồng ký kết giữa hai bên có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm cho vi phạm này và mức phạt do hai bên thỏa thuận là 7% trị giá hàng không giao. đóng gói lại. trong trường hợp này là chi phí lưu kho (trong 2. Nếu Công ước Viên không đề cập gì đến biện pháp bảo hộ pháp lý này thì Luật thương mại Việt Nam lại đưa ra những quy định tương đối cụ thể về phạt vi phạm. khắc phục khuyết tật của hàng hóa.

Vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng. Trong khi đó. Luật thương mại không có quy định áp dụng chế tài phạt cho trường hợp này.Vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận sản phẩm. . . người bán vi phạm không giao hàng song hợp đồng không có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm cho trường hợp này.Vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Thứ hai. do vậy trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào?  Thứ ba. Qua đó. Mặc dù việc quy định giới hạn tối đa đòi tiền phạt sẽ góp phần hạn chế việc lạm dụng chế tài này song vô hình chung luật lại không tôn trọng thỏa thuận các bên trong hợp đồng. . hàng hóa. nếu điều khoản phạt quy định trong hợp đồng đưa ra mức phạt % cao hơn quy định của pháp luật thì mức % phạt trong hợp đồng lại không được thực hiện mà phải điều chỉnh xuống cho phù hợp với những quy định của pháp luật. việc quy định mức phạt tối đa 8% tổng trị giá hàng bị vi phạm hợp đồng đôi khi làm cho vai trò của chế tài này trong hợp đồng bị giảm đi đáng kể bởi vì hợp đồng hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. và nếu được lập một cách hợp pháp thì pháp luật bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên xuất phát từ hợp đồng ấy. tại Điều 13 Nghị định số 17HĐBT ngày 16/1/1990 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 có quy định khung phạt cụ thể đối với từng loại vi phạm: . Điều này làm cho chế tài phạt của hợp đồng bị mất tác dụng. Đây cũng là một đặc điểm mà Luật thương mại Việt Nam cần lưu ý. công việc đã hoàn thành đúng hợp đồng. Như vậy.Vi phạm nghĩa vụ không hoàn thành sản phẩm hàng hóa. hoàn toàn không thực hiện hợp đồng. Mức 10% do hai bên thỏa thuận lại vượt quá quy định của Luật thương mại là 8%. Mặt khác. trong hợp đồng có thỏa thuận tương tự trường hợp trên song lại quy định mức phạt là 10% trị giá hàng không giao. công việc một cách đồng bộ.Vi phạm chất lượng. Vì vậy sẽ không thể áp dụng chế tài phạt. Thế nhưng. 38 . có thể thấy khi triển khai áp dụng quy định của Luật thương mại về phạt vi phạm sẽ nảy sinh những vướng mắc trong thực tế. .

Ví dụ trường hợp bên bán khi thấy giá hàng đang lên và mình có thể bán ra thị trường cho nhà nhập khẩu khác với giá cao hơn hẳn so với giá hợp 39 . Về chế tài bồi thường thiệt hại. hàng lưu kho. Quy định này thể hiện sự đẩy đủ và có thể điều chỉnh ở phạm vi rộng hơn so với quy định của Luật thương mại. Công ước Viên 1980) Hơn nữa. Khác với Công ước Viên 1980. Bên cạnh đó. giao hàng kém phẩm chất . Luật thương mại Việt Nam cho rằng bên đòi bồi thường thiệt hại có trách nhiệm hạn chế tổn thất. Vì vậy. các bên có thể thỏa thuận những mức phạt cụ thể trong hợp đồng. Luật thương mại Việt Nam lại không nêu cụ thể bên bị vi phạm sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế tổn thất có được quyền đòi bên kia bù đắp những chi phí này không ? Trong Công ước Viên quy định rõ bên vi phạm phải trả cho bên có quyền lợi bị vi phạm những chi phí hạn chế tổn thất.để các bên trong hợp đồng mua bán có căn cứ cụ thể để giải quyết khi một bên vi phạm hợp đồng. không thanh toán. dù chỉ một bên vi phạm hợp đồng “bên nào bị buộc phải có những biện pháp bảo quản hàng hóa có thể giao hàng vào kho của bên thứ ba với chi phí bên kia chịu với điều kiện là các chi phí này phải hợp lý” (Điều 87. giao hàng chậm. Công ước Viên thì quy định rằng bên bán và bên mua hàng đều phải có ý thức bảo quản hàng hóa. Luật thương mại Việt Nam không cho phép áp dụng đồng thời cả chế tài bồi thường thiệt hại và chế tài phạt vi phạm trừ trường hợp có thỏa thuận khác. bảo quản hàng hóa bằng các biện pháp hợp lý. Luật thương mại Việt Nam coi việc hạn chế tổn thất là một nghĩa vụ của bên đòi bồi thường. nên chăng Luật thương mại cần có những quy định áp dụng phạt vi phạm cũng như mức phạt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể như không giao hàng. nghĩa là các bên chỉ được lựa chọn áp dụng một trong hai hình thức trên. trực tiếp và khoản lợi đáng lẽ được hưởng mà không bao gồm các phần chi phí chi ra chi thêm cho việc hạn chế tổn thất. Nghị định cũng đưa ra giải pháp cho trường hợp hợp đồng kinh tế không có thỏa thuận cũng như pháp luật chưa có quy định mức phạt.. lưu bãi thì bên bị vi phạm vẫn được quyền hành động và giữ lại một phần tiền hàng để bù đắp chi phí. kịp thời. nếu không sẽ bị giảm khoản tiền bồi thường thiệt hại. song số tiền bồi thường thiệt hại lại chỉ bao gồm giá trị tổn thất thực tế. 3.Dựa vào khung phạt này.. thậm chí nếu phải phát mại hàng hóa. Điều này có phần hơi cực đoan cho bên có quyền lợi bị vi phạm vì đôi khi bồi thường thiệt hại chỉ bù đắp về mặt vật chất cho bên bị vi phạm mà chưa có ý nghĩa trong việc ngăn ngừa và giáo dục bên kia trong việc thực hiện nghiêm túc hợp đồng. Tuy nhiên.

4. Còn Công ước Viên 1980 lại thừa nhận quyền đòi bồi thường thiệt hại đương nhiên của bên bị vi phạm mà bên bị vi phạm vẫn được phép sử dụng các biện pháp bảo hộ pháp lý khác. Luật thương mại Việt Nam cần nêu cụ thể hơn nữa liệu bên bị vi phạm hợp đồng sau khi đã áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất (do lỗi của bên kia gây ra) thì có được đòi lại các chi phí phát sinh đó không và phải được áp dụng đồng thời cả hai chế tài bồi thường thiệt hại và bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Hơn nữa. một bên bị vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng song bên kia theo Luật thương mại Việt Nam lại không thể áp dụng hình thức trách nhiệm này thì việc tiếp tục duy trì thực hiện hợp đồng chỉ gây bất lợi cho bên bị vi phạm. Quy định này của Công ước Viên tuy chưa cụ thể song lại khái quát được nhiều trường hợp và do đó các bên có thể dẫn chiếu vào hợp đồng một cách linh hoạt hơn. ngay cả khi không thỏa thuận trước trong hợp đồng 40 . Quy định này sẽ gây cản trở cho phía bị vi phạm vì đôi khi các bên ký hợp đồng một cách vội vã nhằm chớp thời cơ nên không quy định một cách đầy đủ cụ thể các chế tài vào trong hợp đồng được. Khi đã không quy định trường hợp nào hủy hợp đồng. các bên đương sự thực hiện hợp đồng theo nguồn luật này có thể sẽ có những bất đồng ý kiến thậm chí dẫn đến tranh chấp. Còn Công ước Viên 1980 lại cho rằng một bên khi xét thấy bên kia không có đủ khả năng thực hiện hợp đồng hoặc sẽ không thực hiện đúng hợp đồng thì có quyền tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho dù hai bên chưa thực hiện nghĩa vụ gì. Về chế tài hủy hợp đồng. thậm chí có thể tạo cơ hội cho bên kia gian lận trong thương mại. họ sẽ vi phạm hợp đồng. Khi đó. trường hợp nào được đòi tiền phạt mà trong quá trình thực hiện hợp đồng. Từ những hạn chế trên. song khoản tiền lãi thu được vẫn nhiều hơn thì vì khoản lợi trước mắt. Nếu không quy định rõ ràng. bên mua đành phải chấp nhận khoản tiền bồi thường thiệt hại mà không thể đòi bên kia tiền phạt do không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Luật thương mại chỉ cho phép các bên áp dụng hủy khi vi phạm của bên kia là điều kiện để hủy hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận trước có nghĩa là bên bị vi phạm sẽ không được sử dụng chế tài này nếu đã không quy định trong hợp đồng. Trong chế tài này. Trong những trường hợp này.đồng đã ký vì bên bán tính toán rằng việc vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. chế tài thương mại chỉ phát huy được vai trò bù đắp tổn thất cho bên bị vi phạm mà thôi.

Quy định này sẽ phát huy được vai trò của chế tài hủy hợp đồng và đưa chế tài này trở thành một vũ khí bảo vệ quyền lợi cho bên bị vi phạm hợp đồng. theo đó. B đã giục A mở L/C nhiều lần nhưng đến ngày 19/4/1996. B đã giao 11. Ví dụ 2: Người bán vi phạm hợp đồng cụ thể là không giao hàng. thanh toán bằng tín dụng thư không hủy ngang được mở trước ngày 30/9/1995. nếu các bên không thỏa thuận trong hợp đồng rằng trường hợp này sẽ được phép hủy hợp đồng thì theo quy định của Luật thương mại Việt Nam. người mua đã mở L/C cho người bán hưởng và thúc giục người bán giao hàng. vận đơn số 96 LX322 ký ngày 30/3/1996. Tàu đã đến cảng Đà Nằng ngày 5/4/1996 nhưng A chưa mở L/C nên việc dỡ hàng không thể thực hiện được. một công ty Việt Nam ký hợp đồng mua bán với người bán nước ngoài theo đó người bán phải giao hàng cho người mua trong tháng 12/1995. một công ty Việt Nam (gọi là bên A) và một công ty nước ngoài (gọi là bên B) ký hợp đồng mua bán số JFT/HNT/96/06. Thư tín dụng (L/C) phải được mở chậm ngày 8/4/1996 tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tới Ngân hàng thông báo là Banque Nationale de Paris 20 Collyer Quay Tung Centre.50 USD/MT CFR Đà Nẵng thanh toán bằng thư tín dụng không hủy ngang bằng 100% trị giá hóa đơn. Ví dụ 1: Người mua vi phạm hợp đồng-cụ thể là không mở L/C.thì các bên vẫn có quyền tuyên bố hủy hợp đồng nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng những điều khoản cơ bản của hợp đồng. Ngày 30/2/1996. trong hai trường hợp trên. trả chậm 360 ngày kể từ ngày ký vận đơn. chế tài này không thể được áp dụng cho dù bên bị vi phạm bị thiệt hại nghiêm trọng và quyền lợi cũng không được đảm bảo nếu người đó tiếp tục thực 41 . Ngày 20/9/1995. A vẫn chưa mở L/C. Ngày 28/9/1995. Trong hai ví dụ trên đây. Thực hiện hợp đồng. Người bán đã vài lần cam kết sẽ giao hàng song đến hết tháng 5/1996 mà hàng vẫn chưa được giao. Thực tế cũng đã cho thấy hủy hợp đồng thường chỉ được áp dụng khi một bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng gây ảnh hưởng tới bên kia. một bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia và hợp đồng không thể và không cần phải tiếp tục được thực hiện nếu bên vi phạm vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình.500 MT xi măng Trung Quốc với giá 57.546 MT xi măng lên tàu Mukachevo. Singapore 0104. Tuy nhiên. bên B bán cho bên A 11.

Đây cũng là một sai sót nhỏ của Luật thương mại Việt Nam 1997 và để tránh trường hợp các bên vi phạm nghĩa vụ tranh cãi. vì hợp đồng bị hủy A không có hàng giao và phải chịu trách nhiệm vật chất trước khách hàng của mình tức là A cũng bị thiệt hại. Chiếu theo Điều 237. Luật thương mại đề cập những hậu quả này tại Điều 237. B hoàn toàn có quyền đòi A bồi thường. Tuy nhiên. trong trường hợp trên. Quy định của Luật thương mại vì vậy là chưa chặt chẽ và chưa đảm bảo được quyền lợi của các bên trong quan hệ mua bán. 42 . Điều 419. Luật thương mại nên ghi cụ thể: “Bên bị vi phạm chịu thiệt hại có quyền đòi bên kia bồi thường. Khoản 3 nói trên thì A cũng có quyền đòi B bồi thường. cụ thể là không mở L/C.hiện hợp đồng. người phải bồi thường thiệt hại sẽ chỉ là A. Khoản 4 Luật Dân sự quy định: “Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.” Theo quy định này của Bộ Luật Dân sự. Ví dụ A có ký kết hợp đồng bán lô hàng nói trên cho khách hàng trong nước. Việc hủy hợp đồng để lại cho các bên những hậu quả pháp lý nhất định. dẫn đến hủy hợp đồng nhưng điều đó không có nghĩa là A không thể bị thiệt hại.” Điều này có hoàn tòan phù hợp với thực tế không? Chẳng hạn trong ví dụ 1 trên đây. B thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nhưng A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. A không mở L/C nên B không thể giao hàng. mặc dù A đã vi phạm. Điều này phù hợp với thực tế và hợp lý hơn so với quy định của Luật thương mại. trong đó có Khoản 3 như sau: “Bên bị thiệt hại có quyền đòi bên kia bồi thường. Do đó.” Đề cập đến hậu quả pháp lý khi hủy bỏ hợp đồng. B bị thiệt hại do đã giao hàng lên tàu. Nếu trong hợp đồng có quy định trường hợp này được phép áp dụng chế tài hủy hợp đồng thì hợp đồng được hủy và để lại cho các bên hậu quả pháp lý như quy định tại Điều 237 Luật thương mại (trong đó có Khoản 3 nêu trên). lợi dụng kẽ hở của pháp luật mà gây khó dễ cho bên bị vi phạm. Điều này hoàn toàn không hợp lý.

lệnh cấm xuất nhập khẩu.. Theo Điều 77. cũng theo luật về đình công của Liên Xô cũ.  Xảy ra sau khi ký hợp đồng. đình công. trong thực tế ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương. Như vậy. thiên tai. lệnh cẫm xuất nhập khẩu của Nhà nước là những trường hợp bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm. nghĩa là hậu quả xảy ra có thể khắc phục được nên không thể được coi là bất khả kháng? Ngoài ra. vì luật pháp các nước quy định khác nhau về bất khả kháng nên để được hưởng căn cứ miễn trách này. bất khả kháng là trường hợp xảy ra sau khi ký kết hợp đồng. muốn tổ chức đình công thì phải tiến hành thông báo trước cho chính quyền một số ngày. một sự kiện muốn được coi là bất khả kháng phải hội tụ đủ 4 điều kiện sau:  Là những sự kiện có tính chất bất thường (sự kiện xảy ra một cách khách quan). Còn nếu diễn ra ở quy mô nhỏ thì các nhà chức trách địa phương có thể dẹp đình công bằng cách thỏa mãn các yêu cầu của người đình công.. đình công muốn được coi là bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm cho bên vi phạm hợp đồng thì phải diễn ra trên quy mô toàn quốc thì mới không thể khắc phục được hậu quả của nó. do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được. nếu theo quan 43 . Tuy nhiên.II. Như vậy. Những hạn chế của các quy định về các trường hợp miễn trách do vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương theo Luật thương mại Việt Nam .  Các bên không thể khắc phục được. Trên thực tế. Cần quy định một số trường hợp phổ biến như đình công. theo quan điểm của Liên Xô cũ. Trường hợp đình công được hầu hết các nước thừa nhận là bất khả kháng. có một số trường hợp mà phần lớn luật pháp của các nước đều công nhận là bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa như bão lụt.  Các bên không thể lường trước được. 1.Kiến nghị và giải pháp. Tuy nhiên. Luật thương mại Việt Nam. các bên thường liệt kê các trường hợp được coi là bất khả kháng trong hợp đồng nhưng Luật thương mại Việt Nam lại không hề đưa ra một sự kiện cụ thể nào để được coi là bất khả kháng. quy định này của Luật thương mại đã quy định khá tổng quát về trường hợp bất khả kháng mà theo đó.

Ví dụ 2: Một công ty của Việt Nam ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng sang nhà nhập khẩu nước ngoài nhưng giá bán trong hợp đồng lại quá thấp so với giá trị thực tế của lô hàng đó. trị giá hợp đồng là 3 triệu USD. 2. phía Việt Nam biết được rằng một chiếc máy mới cũng chỉ có mức giá khoảng bằng 2/3. để cứu công ty của Việt Nam khỏi bị thiệt hại nặng. Điều 78. người gặp bất khả kháng đều cung cấp giấy chứng nhận 44 .điểm này thì để trường hợp đình công được coi là bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm quả không dễ chút nào. Lúc này. nếu vi phạm hợp đồng không nhập khẩu thì có thể bị phạt và có khi phải bồi thường thiệt hại. Đặc biệt. Nhưng trong thực tế. Nhưng sau đó. Khoản 2. Luật thương mại Việt Nam còn quy định “các trường hợp bất khả kháng phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận”. để chứng minh bất khả kháng đã xảy ra. Nhà nước lại ban một lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này. qua tìm hiểu. Giấy chứng nhận bất khả kháng như thế nào được coi là hợp lý. Những ví dụ sau sẽ minh chứng cho điều đó: Ví dụ 1: Một công ty của Việt Nam ký một hợp đồng nhập khẩu một chiếc máy chế tạo giấy đã qua sử dụng với một công ty của Nhật Bản. cũng với nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về bất khả kháng để phía bên kia được biết. Như vậy. công ty Việt Nam đã nhờ Nhà nước can thiệp bằng cách ban hành một lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng này và sau đó chỉ cần gửi lệnh này cho bên kia để miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa. Khi có bất khả kháng xảy ra. Do đó. Luật thương mại Việt Nam cũng cần sớm quy định cụ thể lệnh cấm xuất nhập khẩu của Nhà nước phải được coi là trường hợp bất khả kháng vì đây chính là một trong những công cụ hữu ích để Nhà nước lợi dụng nhằm gỡ thế bí cho các thương nhân trong nước. Như vậy. Luật thương mại Việt Nam cũng như luật của các nước và công ước quốc tế hiện hành đều không có quy định gì về việc người gặp bất khả kháng phải cung cấp giấy chứng nhận bất khả kháng và cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bất khả kháng. Còn nếu tiến hành nhập khẩu thì rõ ràng phía Việt Nam bị lỗ rất nặng. phía bên kia cũng không thể đòi công ty của Việt Nam bồi thường thiệt hại được. Vì vậy. Hy vọng rằng Luật thương mại Việt Nam trong thời gian tới nếu có quy định đình công là trường hợp bất khả kháng thì không nên quy định cứng nhắc như vậy.

Người xuất khẩu đòi được miễn trách trước người nhập khẩu vì nhà sản xuất bán hàng cho mình gặp bất khả kháng..) Vì vậy. Tuy nhiên nếu lấy giấy chứng nhận bất khả kháng do thưong vụ cấp thì sẽ không được coi là hợp lệ bởi vì thương vụ không thể nào là cơ quan cấp loại giấy chứng nhận này. mà nó xảy ra sau đó cho nên nhà xuất khẩu không thể lường trước được. sau khi ký hợp đồng mua hàng của nhà sản xuất (gọi là người thứ 3). Tùy từng trường hợp mà họ có thể lấy giấy chứng nhận ở các cơ quan khác nhau như: Đại sứ quán. Nếu giấy chứng nhận bất khả kháng không ghi gì về thời gian.bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền của nước xảy ra bất khả kháng cấp. hoặc hậu quả của bất khả kháng thì nội dụng của giấy chứng nhận bất khả kháng đó bị coi là không hợp lệ. Trường hợp xảy ra khi bên vi phạm hợp đồng không trực tiếp gặp bất khả kháng song vẫn đòi được miễn trách nhiệm vì người thứ ba có quan hệ hợp đồng với mình gặp bất khả kháng. Luật thương mại Việt Nam cũng cần quy định rõ về nội dung của giấy chứng nhận. để tránh tranh chấp. Như vậy. bất khả kháng chưa xảy ra đối với nhà sản xuất. hậu quả của bất khả kháng và ảnh hưởng của nó đối với việc thực hiện hợp đồng. người xuất khẩu cũng không có hàng giao cho người nhập khẩu. địa điểm xảy ra bất khả kháng. Luật thương mại Việt Nam cần quy định cụ thể hơn về các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bất khả kháng để tránh tranh chấp có thể xảy ra khi các bên lợi dụng quy định “cơ quan có thẩm quyền cấp” bởi trên thực tế không phải trường hợp nào cũng có thể xác định được đâu là cơ quan có thẩm quyền. Cần quy định thêm trường hợp miễn trách khi người thứ ba có quan hệ hợp đồng với bên vi phạm gặp bất khả kháng. địa điểm xảy ra bất khả kháng. chính xác về thời gian. Chẳng hạn. Một giấy chứng nhận về bất khả kháng chỉ được coi là hợp lệ khi nó có nội dung rõ ràng.. cụ thể. Mặt khác. 3. mặc dù hình thức của giấy chứng nhận này là hợp lệ. người xuất khẩu (gọi là người thứ 2) ký hợp đồng bán lô hàng cho người nhập khẩu nước ngoài (gọi là người thứ 1). trường hợp này cần được Luật thương mại Việt Nam đưa vào các quy định về trường hợp miễn trách do vi phạm hợp đồng vì những lý do sau: 45 . Nên chăng. (Cụ thể là khi nhà xuất khẩu ký kết hợp đồng với người nhập khẩu. tức là không đủ giá trị chứng minh bất khả kháng là có thật. Nhưng nhà sản xuất gặp bất khả kháng nên không có hàng giao cho người xuất khẩu. Phòng thương mại.

nếu bắt người thứ 2 chịu trách nhiệm thì vừa trái với nguyên tắc suy đoán lỗi. người thứ 2 không dự kiến được là bất khả kháng sẽ xảy ra với người thứ 3. còn người thứ 2 lại phải bỏ tiền túi ra để nộp phạt hoặc bồi thường thiệt hại cho người thứ 1. vừa là sự mất công bằng vì người thứ 3 gặp bất khả kháng đã được miễn trách với người thứ 2. Lý do thứ hai. 46 . người thứ 2 trong trường hợp này không có lỗi gì trong việc vi phạm hợp đồng mà theo luật quy định thì bên vi phạm hợp đồng chỉ chịu trách nhiệm khi mình có lỗi. người thứ 2 không lường trước được hiện tượng khách quan đó. lúc ký hợp đồng với người thứ 1. bất khả kháng xảy ra đối với người thứ 3 cũng được coi là bất khả kháng xảy ra đối với người thứ 2 vì vào lúc ký kết hợp đồng. người thứ 2 không có lỗi gì là vì người thứ 2 vi phạm hợp đồng là do người thứ 3 gặp bất khả kháng nên vi phạm trước. Lý do thứ ba. Do vậy. Sở dĩ.Lý do thứ nhất.

khẩn trương trong đó cần chú trọng việc nghiên cứu.Kết luận Luật thương mại Việt Nam 1997 có hiệu lực từ ngày 01/01/1998 là một bước tiến quan trọng đã góp phần hoàn thiện khung pháp luật thương mại. đặc biệt là việc thông thương hàng hóa với thế giới bên ngoài ngày càng sôi động. khắc phục tình trạng chồng chéo hay bỏ trống. 47 . luật thương mại là thực tiễn pháp lý khá mới mẻ ở nước ta cho nên để triển khai áp dụng luật thương mại có hiệu quả trong thực tế vẫn còn tồn tại những vấn đề cần giải quyết. Hy vọng rằng trong tương lai. nghiên cứu. vì vậy. Công tác này cần được tiến hành một cách rộng rãi. nhộn nhịp hơn. Mặc dù được soạn thảo công phu trong một thời gian khá dài nhưng trong thời gian áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên. Luật thương mại đối với nước ta là một vấn đề mới. Luật thương mại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển. để đưa luật thương mại vào cuộc sống nói chung và trong lĩnh vực ngoại thương nói riêng một vấn đề quan trọng là việc tuyên truyền. với pháp lệnh hợp đồng kinh tế cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm làm cho pháp luật điều chỉnh thương mại noi chung và hoạt động ngoại thương nói riêng được vận dụng một cách thống nhất. Do đó. xử lý mối quan hệ giữa luật thương mại với bộ luật dân sự. phổ biến. Do tài liệu để thu thập còn chưa đầy đủ và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên tiểu luận này không thể tránh khỏi những thiếu sót. giải thích. Cuối cùng. bình luận khoa học về luật thương mại. chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Bùi Ngọc Sơn đã giúp đỡ tận tình trong việc hướng dẫn chúng em hoàn thành tiểu luận này. tăng trưởng kinh tế xã hội. Luật thương mại cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ Quốc tế khẳng định vai trò là một đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. chúng em rất mong sự đóng góp ý kiến của Thầy giáo và các bạn. những qui định của luật thương mại về hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa đã thể hiện những bất cập nhất định. mở rộng giao lưu hàng hóa.

48 .

1993. 3. 5. NXB Văn hóa dân tộc & Bộ tư pháp. Dân chủ và Pháp luật. Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. 1997. 1998. Incoterm 1990. 8. NXB Chính trị Quốc gia. 1996. Hoàng Ngọc Thiết. 6. Công ước của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán quốc tế. 1999. Tìm hiểu Luật Kinh tế.Vũ Hữu Tửu. Giáo trình Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại. 1997. Lê Xuân Thọ.Tài liệu tham khảo 1. NXB Chính trị Quốc gia. Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành. 7. NXB Thống Kê. 9. Các tạp chí Thương mại. Nhà nước và Pháp luật các năm 1995. 4. NXB Giáo dục. 1998. Phạm Duy Nghĩa. Giáo trình Tư pháp Quốc tế. NXB Công an Nhân dân. 1997. Tìm hiểu Luật thương mại Việt Nam. 49 . 2. Trần Anh Minh. Báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực của khung pháp luật kinh tế tại Việt Nam. 11. NXB Giáo dục. 10. 2000.Nguyễn Thị Mơ. Trường Đại học Luật Hà nội. Luật mua bán hàng Quốc tế.

...................................................... 2 Hoàn cảnh và mục đích ra đời ......... Thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật của thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong các hoạt động thương mại........................ 2 2.................................................................... Thụ trái có hành vi vi phạm pháp luật .............. Bồi thường thiệt hại.................... Có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại vật chất...... ................... 14 3........ ............. Qui định những điều kiện đối với thương nhân trong các hoạt động thương mại ......................... Các chế tài áp dụng cho việc vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật thương mại Việt Nam............................. ........................................... Hoàn cảnh ra đời của Luật thương mại Việt Nam........................ ....... .................................... 6 Phần II: I................................................................ Mục đích ra đời của Luật thương mại Việt Nam . 11 II............. Buộc thực hiện đúng hợp đồng..... 2 1.............. .... 10 4...... Thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trên lĩnh vực thương mại..... 8 Các yếu tố cấu thành trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương............. Bảo đảm quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại................ 8 2... Trái chủ bị thiệt hại vật chất....................................... thiệt hại về tài sản hoặc các quyền có giá trị tài sản........................... Chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng ........... 5 4..........................Mục lục Lời nói đầu 1 Phần I: I................. Phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại Việt Nam với tư cách là nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài. 12 1... 9 3............................... Phải có lỗi của bên vi phạm hợp đồng.. 4 1.......... 12 2..................................... ................................................................................................ 3 II......................................................... Phạt vi phạm ........................................................... 16 50 . 5 III.... Vai trò của Luật thương mại Việt Nam .......................... Khái quát chung về luật Thương Mại Việt Nam........................ 5 3.................................. 8 1..................................................... 4 2..................................................

....... Về chế tài hủy hợp đồng................... Các trường hợp miễn trách do vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa của thụ trái.................... ............................. ...................................................................... 31 I..... ...................... .......................................................4................................ 20 5.......................... Chế tài hủy hợp đồng...................................... lệnh cẫm xuất nhập khẩu của Nhà nước là những trường hợp bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm................................ 27 2...................................................... ............ Những hạn chế của các quy định về chế tài thương mại theo Luật thương mại Việt Nam.................... Miễn trách khi gặp bất khả kháng............. Miễn trách khi gặp các trường hợp đã được thỏa thuận trong hợp đồng................... 39 4.......................... Kiến nghị và giải pháp ......................... Về chế tài bồi thường thiệt hại.... Cần quy định thêm trường hợp miễn trách khi người thứ ba có quan hệ hợp đồng với bên vi phạm gặp bất khả kháng.......... Về chế tài phạt vi phạm............................... Về mối quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các chế tài khác......Kiến nghị và giải pháp..................................... 44 3...................... 45 Kết luận 47 Tài liệu tham khảo ... 31 1. 32 2.................................................. Mối quan hệ giữa các chế tài theo Luật thương mại Việt Nam..... 40 II..... Cần quy định một số trường hợp phổ biến như đình công...................................... ..................... 24 III............... ........... ......... 26 1.............. 43 2......... Giấy chứng nhận bất khả kháng như thế nào được coi là hợp lý............................................................................... 49 51 ......... 27 Phần III: Hạn chế của các quy định về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán theo Luật thương mại Việt Nam.......................................................... Kiến nghị và giải pháp.............. ....................... Những hạn chế của các quy định về các trường hợp miễn trách do vi phạm hợp đồng mua bán ngoại thương theo Luật thương mại Việt Nam ........................... ...................... 37 3.. 43 1..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->