PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

không phát biểu xây dựng bài. có một bộ sách GK. kiếm tra sĩ HS số hằng buổi. . . 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: . II. các cấp tổ chức.100% hs của lớp học tập. không chú ý nghe giảng. .100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ.Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập.Ổn định nề nếp lớp. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: . Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn. ổn định nề nếp lớp. bỏ tiết.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: .Một số HS có động cơ học tập tốt. .Thường xuyên củng cố nền nếp lớp. . có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập.Tập thể lớp đoàn kết. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. không có HS bỏ học giữa chừng. thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy. điểm 10. vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh . chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm .Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao . lớp . thảo luận nội quy. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần.100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. b/ Biện pháp: . không học bài cũ.100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM .đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà. được sự quan tâm chú ý của phụ huynh. III. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. điều hành lớp.100% HS đi học chuyên cần. năng nổ và có khả năng quản lý.Thực hiện đảm bảo chương trình. quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu. xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh. * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình.Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. . chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài.Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu . * Khó khăn: . ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp. . tiếp thu bài còn quá chậm . nội dung của các tiết HĐGDNGLL.Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập. theo dõi HS vắng học không lý do. các cấp tổ chức. Không làm bài tập trước khi đến lớp .

giáo dục trật tự an toàn giao thông. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL. thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần.HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không.GVCN tìm hiểu hoàn cảnh. . Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. lớp. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà.Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt.Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử. đẹp.9 12 44. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: .Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường. . 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: . ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động. việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy. sạch. b/ Biện pháp: .100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: . .. Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51. tạo môi trường xanh. . .GVCN phát huy hết vai trò của mình.Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa. làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình .Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra. kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh.100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp. xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. tiết học tốt. cuối tuần. chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: . dụng cụ học tập. tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.7 10 37 16 59. .nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.3 0 0 0 0 . . Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3. .4 1 3.Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực.Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. lao đông tập thể. ý thức bảo vệ môi trường.100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt.

100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể. . Đội. ứng xử xã hội.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs. Thân thể.Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh.Kế hoạch cụ thể . hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp. Đoàn. IV. làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: . khuyến khích hs tham gia.Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế. văn nghệ do trường. cấp trên tổ chức. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng. .Nhắc nhở.. học tập tốt các tiết HĐGDNGLL. học thể dục. vận động.100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa. .100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. . .

Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Ôn thi HKI .Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI . .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Kí kết thực hiện ATGT .Giáo dục học sinh tình yêu quê .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 . . thực hiện Sơ đồ lớp.Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 . .Chỉ đạo lao động . .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. Quốc Khánh 2/9 .Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 .Tuyên truyền CM tháng Tám.Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Thời gian Nội dung .Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 .HĐNGLL theo chủ đề tháng . trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS .Tuyên truyền CM tháng Tám… .Lao động theo kế hoạch .Đôn đốc.GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm.Kiện toàn tổ chức lớp .Kí kết thực hiện nói không với ma túy .Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường .ổn định nề nếp học tập . .Thực hiện học theo TKB . .Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 .Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .HĐNGLL theo chủ đề tháng .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Bầu ban cán sự lớp.Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp .Tiếp tục ổn định nề nếp.GD ý thức. động viên ý thức tự học .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Tham gia Đại hội Liên đội .Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm . ổn định nề nếp HS.HĐNGLL theo chủ đề tháng .Kiểm tra nề nếp HS .Đăng kí tuần học tốt .Lao động theo kế hoạch . . học tập.

Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch. GVCN Phan Thanh Việt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful