PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: . .Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập.100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. * Khó khăn: . kiếm tra sĩ HS số hằng buổi.Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình. không có HS bỏ học giữa chừng. . ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp.100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM . III. bỏ tiết. . II. các cấp tổ chức. thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy. Không làm bài tập trước khi đến lớp . . có một bộ sách GK. được sự quan tâm chú ý của phụ huynh. lớp .Tập thể lớp đoàn kết. b/ Biện pháp: . Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình. vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh . không chú ý nghe giảng. 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: . . tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. điều hành lớp. Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn.100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập. có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập. không phát biểu xây dựng bài. nội dung của các tiết HĐGDNGLL. . tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường.Ổn định nề nếp lớp. ổn định nề nếp lớp.Thường xuyên củng cố nền nếp lớp.100% HS đi học chuyên cần. * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: .đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà. năng nổ và có khả năng quản lý.Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu.Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu .100% hs của lớp học tập.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm .Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập. . tiếp thu bài còn quá chậm . điểm 10. thảo luận nội quy. theo dõi HS vắng học không lý do.Một số HS có động cơ học tập tốt. các cấp tổ chức.Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao . không học bài cũ.Thực hiện đảm bảo chương trình. xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh.

ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan.4 1 3. dụng cụ học tập. giáo dục trật tự an toàn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động. 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: . .Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà.3 0 0 0 0 . . thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần. tiết học tốt..Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường.Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: . .GVCN phát huy hết vai trò của mình. lớp. Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh. truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp. xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. .Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra. cuối tuần. b/ Biện pháp: . lao đông tập thể. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL. đẹp.HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình . GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: .Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt.7 10 37 16 59. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. ý thức bảo vệ môi trường.nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. .7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: .100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt. chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51. Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3.Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực. sạch. tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.9 12 44. . tạo môi trường xanh. tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không.Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy.GVCN tìm hiểu hoàn cảnh.Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa. . .

học tập tốt các tiết HĐGDNGLL. ứng xử xã hội. Đội. làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: .100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. học thể dục. văn nghệ do trường. . khuyến khích hs tham gia. .100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng. .Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs. . Thân thể. Đoàn.. . đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể.100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa.Kế hoạch cụ thể . cấp trên tổ chức. hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp.Nhắc nhở. vận động.Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế.Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh. IV.

ổn định nề nếp HS.Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS .Kiện toàn tổ chức lớp .Đăng kí tuần học tốt . .Ôn thi HKI .Đôn đốc.Kí kết thực hiện ATGT . .Thực hiện học theo TKB .Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI .Kiểm tra nề nếp HS . học tập.Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 .Tuyên truyền CM tháng Tám… . .GD ý thức.Lao động theo kế hoạch .Tham gia Đại hội Liên đội .Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) .Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm .GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm. .Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường . .Tuyên truyền CM tháng Tám.HĐNGLL theo chủ đề tháng .Kí kết thực hiện nói không với ma túy . động viên ý thức tự học .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công . thực hiện Sơ đồ lớp.ổn định nề nếp học tập .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp . .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 . .Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Thời gian Nội dung .Lao động theo kế hoạch .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 .GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Bầu ban cán sự lớp.Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 .Tiếp tục ổn định nề nếp.Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Chỉ đạo lao động . Quốc Khánh 2/9 .Giáo dục học sinh tình yêu quê .

Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch. GVCN Phan Thanh Việt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful