PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

không chú ý nghe giảng. chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt. có một bộ sách GK. được sự quan tâm chú ý của phụ huynh. Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn.đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: .Một số HS có động cơ học tập tốt.100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM . kiếm tra sĩ HS số hằng buổi. nội dung của các tiết HĐGDNGLL.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập.Tập thể lớp đoàn kết. III.Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao . chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài. quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu.Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu . NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: . xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. không học bài cũ. bỏ tiết. ổn định nề nếp lớp.Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập. điểm 10. năng nổ và có khả năng quản lý. .100% hs của lớp học tập.100% HS đi học chuyên cần. các cấp tổ chức. ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp. các cấp tổ chức. .100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ. điều hành lớp. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường.Thường xuyên củng cố nền nếp lớp. . quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm . Không làm bài tập trước khi đến lớp . * Khó khăn: . Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. II. không phát biểu xây dựng bài. không có HS bỏ học giữa chừng. có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập. . thảo luận nội quy.Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập. theo dõi HS vắng học không lý do. 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: . b/ Biện pháp: .Thực hiện đảm bảo chương trình. vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh . * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. .Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình. lớp . .100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. tiếp thu bài còn quá chậm . .Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy.Ổn định nề nếp lớp.

b/ Biện pháp: . xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.. .GVCN tìm hiểu hoàn cảnh. . tạo môi trường xanh. Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. đẹp.Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực. . Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51.Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa. dụng cụ học tập.3 0 0 0 0 .Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường. . lao đông tập thể.nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.4 1 3. giáo dục trật tự an toàn giao thông. tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không.100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt.Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL.Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra.9 12 44. .100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: . ý thức bảo vệ môi trường. .HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. . việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy. chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.7 10 37 16 59.Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.GVCN phát huy hết vai trò của mình.100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: . tiết học tốt. 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: . thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần. sạch.Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà. cuối tuần.7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: . kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh. làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình .Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3. . truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động. lớp.

học thể dục.100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. . IV. Đoàn. .100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa. . . cấp trên tổ chức.Nhắc nhở. Thân thể.Kế hoạch cụ thể .. ứng xử xã hội. văn nghệ do trường. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng.100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp. .Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs. đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể. Đội.Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh. khuyến khích hs tham gia. học tập tốt các tiết HĐGDNGLL.Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế. làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: . vận động.

Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp . .HĐNGLL theo chủ đề tháng . thực hiện Sơ đồ lớp. trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS .Giáo dục học sinh tình yêu quê . động viên ý thức tự học .Kí kết thực hiện nói không với ma túy . học tập.Bầu ban cán sự lớp.Lao động theo kế hoạch . .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua . Quốc Khánh 2/9 . .Tuyên truyền CM tháng Tám… .GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm.Tiếp tục ổn định nề nếp. .Tuyên truyền CM tháng Tám.Lao động theo kế hoạch .Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. .GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Tham gia Đại hội Liên đội .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Kí kết thực hiện ATGT .Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường .Kiểm tra nề nếp HS .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 .Thời gian Nội dung .HĐNGLL theo chủ đề tháng . .Chỉ đạo lao động .ổn định nề nếp học tập .Kiện toàn tổ chức lớp .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 .GD ý thức. .Đôn đốc.Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công . ổn định nề nếp HS.Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Đăng kí tuần học tốt .Ôn thi HKI .Thực hiện học theo TKB .Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) .Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.

GVCN Phan Thanh Việt .Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful