PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. . . . NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: . theo dõi HS vắng học không lý do.Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu . điểm 10. quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu. không học bài cũ. thảo luận nội quy. được sự quan tâm chú ý của phụ huynh.100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập. 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: . không chú ý nghe giảng. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: . . chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài.Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. . tiếp thu bài còn quá chậm .Một số HS có động cơ học tập tốt. II.đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà.Ổn định nề nếp lớp.100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM .100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ. không phát biểu xây dựng bài.Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao . lớp . * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. có một bộ sách GK.Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình. III.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. nội dung của các tiết HĐGDNGLL. chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt. ổn định nề nếp lớp. * Khó khăn: . tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường.Thường xuyên củng cố nền nếp lớp. không có HS bỏ học giữa chừng. thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy.Tập thể lớp đoàn kết. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình.Thực hiện đảm bảo chương trình. điều hành lớp. bỏ tiết. các cấp tổ chức. các cấp tổ chức. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. .Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập. xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh . Không làm bài tập trước khi đến lớp .100% hs của lớp học tập. kiếm tra sĩ HS số hằng buổi. Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm .100% HS đi học chuyên cần. . ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập. b/ Biện pháp: . năng nổ và có khả năng quản lý.

HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. .GVCN phát huy hết vai trò của mình. Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: .4 1 3. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL.9 12 44.7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: . truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp. đẹp. . thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần. tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không. dụng cụ học tập. cuối tuần. lớp.7 10 37 16 59. lao đông tập thể.Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động.100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt.Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa.Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa.100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: .Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt. tạo môi trường xanh. việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy. 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: . ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan. Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51. kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh.. . tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp. .3 0 0 0 0 . làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình .Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà.GVCN tìm hiểu hoàn cảnh. sạch.Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra. tiết học tốt. . . b/ Biện pháp: . chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường.100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. . ý thức bảo vệ môi trường. .nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. giáo dục trật tự an toàn giao thông.

học thể dục.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs. hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp.100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. . . Thân thể. văn nghệ do trường. cấp trên tổ chức. .Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế. .. khuyến khích hs tham gia. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng. Đội.100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. IV.Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh.Nhắc nhở.Kế hoạch cụ thể . . Đoàn.100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa. học tập tốt các tiết HĐGDNGLL. vận động. ứng xử xã hội. đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể. làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: .

Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công . thực hiện Sơ đồ lớp.GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm.Chỉ đạo lao động . động viên ý thức tự học .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Tuyên truyền CM tháng Tám.Tiếp tục ổn định nề nếp.Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Đăng kí tuần học tốt .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 . .Giáo dục học sinh tình yêu quê .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 . Quốc Khánh 2/9 .Lao động theo kế hoạch .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Kiện toàn tổ chức lớp .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 .Kí kết thực hiện nói không với ma túy .Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI .Ôn thi HKI . . học tập.Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 .HĐNGLL theo chủ đề tháng . . .Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường . ổn định nề nếp HS.Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua .Thực hiện học theo TKB .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Đôn đốc. .Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm .Kiểm tra nề nếp HS . .Lao động theo kế hoạch .ổn định nề nếp học tập .Kí kết thực hiện ATGT .Tham gia Đại hội Liên đội .Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) .Bầu ban cán sự lớp.GD ý thức.Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp . .Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 .Tuyên truyền CM tháng Tám… .Thời gian Nội dung .

GVCN Phan Thanh Việt .Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful