PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

Tập thể lớp đoàn kết. chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài. không phát biểu xây dựng bài. chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt.Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập. không học bài cũ. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. Không làm bài tập trước khi đến lớp .Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao . xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh.100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. điểm 10. II.Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập.Ổn định nề nếp lớp.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm . Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình. được sự quan tâm chú ý của phụ huynh. * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. * Khó khăn: . ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp.100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM . kiếm tra sĩ HS số hằng buổi. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: . tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. các cấp tổ chức. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường.Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu . tiếp thu bài còn quá chậm . theo dõi HS vắng học không lý do. . 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: . các cấp tổ chức. thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy.Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. không có HS bỏ học giữa chừng.Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn. thảo luận nội quy.100% HS đi học chuyên cần.100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập. ổn định nề nếp lớp. vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh . .đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà. . . NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: . quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần.Thường xuyên củng cố nền nếp lớp. . lớp . có một bộ sách GK. điều hành lớp.Thực hiện đảm bảo chương trình. III. . b/ Biện pháp: . có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập. không chú ý nghe giảng.Một số HS có động cơ học tập tốt. . năng nổ và có khả năng quản lý. quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu.100% hs của lớp học tập. bỏ tiết. nội dung của các tiết HĐGDNGLL.

ý thức bảo vệ môi trường.100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: . sạch.Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra. lao đông tập thể. ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan.100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường.Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt. . .GVCN tìm hiểu hoàn cảnh. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động.100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt..9 12 44.7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: . . Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp.Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử. cuối tuần. tiết học tốt. 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: .Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa.GVCN phát huy hết vai trò của mình. Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51. dụng cụ học tập. .3 0 0 0 0 . việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy.Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường. giáo dục trật tự an toàn giao thông. Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. tạo môi trường xanh. . xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.4 1 3. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: . . tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp. thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần.HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL.nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. .Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa. chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS. kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh. .Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực. Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3.Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà.7 10 37 16 59. lớp. b/ Biện pháp: . tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không. làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình . đẹp.

cấp trên tổ chức. học tập tốt các tiết HĐGDNGLL. văn nghệ do trường.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs.Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế.100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng. .Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh. Thân thể.. . IV. đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể. . làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: . vận động. học thể dục.100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. ứng xử xã hội.Kế hoạch cụ thể .100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa. hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp. Đội. Đoàn. khuyến khích hs tham gia.Nhắc nhở. . .

Tham gia Đại hội Liên đội .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Tuyên truyền CM tháng Tám… .Kiện toàn tổ chức lớp .Tuyên truyền CM tháng Tám.HĐNGLL theo chủ đề tháng .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Lao động theo kế hoạch .Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp . .Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 .HĐNGLL theo chủ đề tháng . . .Kí kết thực hiện nói không với ma túy .GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm.Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) .Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 .Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 .Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường .HĐNGLL theo chủ đề tháng . Quốc Khánh 2/9 . thực hiện Sơ đồ lớp.Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công . .Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI .Chỉ đạo lao động .Đôn đốc.Kí kết thực hiện ATGT .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Lao động theo kế hoạch . trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS .Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua .Giáo dục học sinh tình yêu quê . động viên ý thức tự học .GD ý thức.Tiếp tục ổn định nề nếp.GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. học tập. ổn định nề nếp HS.Bầu ban cán sự lớp.ổn định nề nếp học tập . .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Đăng kí tuần học tốt . . .Ôn thi HKI .Thời gian Nội dung .Thực hiện học theo TKB .Kiểm tra nề nếp HS .

GVCN Phan Thanh Việt .Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.