PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

. * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. không phát biểu xây dựng bài.đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà.Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao .Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình. có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập. chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài. các cấp tổ chức. b/ Biện pháp: . Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn. có một bộ sách GK. điều hành lớp.Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập.Tập thể lớp đoàn kết. 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: . quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. các cấp tổ chức.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm . ổn định nề nếp lớp. ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp. chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập.100% HS đi học chuyên cần. kiếm tra sĩ HS số hằng buổi. không học bài cũ. nội dung của các tiết HĐGDNGLL. thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy. vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh .100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ. II. quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu.Thường xuyên củng cố nền nếp lớp. * Khó khăn: . . xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh.Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu . bỏ tiết. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: . năng nổ và có khả năng quản lý. theo dõi HS vắng học không lý do. không chú ý nghe giảng. .100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM . . tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường.Một số HS có động cơ học tập tốt. không có HS bỏ học giữa chừng.Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập. . thảo luận nội quy.Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. tiếp thu bài còn quá chậm . .Ổn định nề nếp lớp.100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. III.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. lớp .Thực hiện đảm bảo chương trình. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: . được sự quan tâm chú ý của phụ huynh. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. Không làm bài tập trước khi đến lớp . .100% hs của lớp học tập. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình. điểm 10.

kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh. tiết học tốt. tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không. 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: . ..Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. cuối tuần. đẹp. . lao đông tập thể. Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp. giáo dục trật tự an toàn giao thông.Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. .Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt. sạch.4 1 3.GVCN phát huy hết vai trò của mình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: . b/ Biện pháp: .Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà. .3 0 0 0 0 . dụng cụ học tập. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động.Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL.9 12 44. ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan. làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình .7 10 37 16 59.Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường. chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: . truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp. Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51.100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt. lớp.Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa. thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần. tạo môi trường xanh. .100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. . ý thức bảo vệ môi trường. xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: .Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực. .HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.GVCN tìm hiểu hoàn cảnh. việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy. Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3. .

Đoàn. . văn nghệ do trường.100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. . làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: .Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng.Nhắc nhở. hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs. đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể.100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa. khuyến khích hs tham gia.100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. vận động. học tập tốt các tiết HĐGDNGLL. học thể dục.. Đội. . ứng xử xã hội. . IV. cấp trên tổ chức.Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh. . Thân thể.Kế hoạch cụ thể .

Tiếp tục ổn định nề nếp.Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 .Bầu ban cán sự lớp. .Kiểm tra nề nếp HS . động viên ý thức tự học .Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) . . thực hiện Sơ đồ lớp. học tập.Đăng kí tuần học tốt .Tuyên truyền CM tháng Tám.HĐNGLL theo chủ đề tháng .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. .Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua .Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 . trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS .Kí kết thực hiện ATGT .GD ý thức.Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Lao động theo kế hoạch .Thực hiện học theo TKB .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm . .Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI .GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Chỉ đạo lao động .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Thời gian Nội dung . .Kí kết thực hiện nói không với ma túy .ổn định nề nếp học tập .Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 .Giáo dục học sinh tình yêu quê .HĐNGLL theo chủ đề tháng . ổn định nề nếp HS.Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 .Kiện toàn tổ chức lớp .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm.Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Tham gia Đại hội Liên đội .Tuyên truyền CM tháng Tám… . .Đôn đốc.Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công . . Quốc Khánh 2/9 .Lao động theo kế hoạch .Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp .Ôn thi HKI .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .

Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch. GVCN Phan Thanh Việt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful