PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011 – 2012 Lớp 9B
------------0---------- Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào công văn số 672/GD&ĐT của Phòng GD & ĐT huyện Tuyên Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Sơn Hoá. - Chủ đề năm học: Thực hiện tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 27/15 nữ. Trong đó + Con TB : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 + Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 18 + Học sonh mồ côi cha : 02 + Học sinh cư trú thôn 135 :2 • Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp. • 1. Phạm Thị Thuý Lan - Lớp trưởng. • 2. Cao Đồng Tâm - Lớp Phó học tập • 3. Lê Thị Hường - Lớp phó văn nghệ • 4. Phan Thành Vinh - Lớp phó Lao động 1. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… 2. Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. - Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ * Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,

không phát biểu xây dựng bài. điều hành lớp. điểm 10.Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập. các cấp tổ chức. . tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt. bỏ tiết.Ổn định nề nếp lớp.Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập. quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần. .Tập thể lớp đoàn kết. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1/ Duy trì số lượng: .đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà.Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao . quan tâm đến những đối tượng học sinh yếu. ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp.Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình.Duy trì tốt số lượng đến cuối năm . theo dõi HS vắng học không lý do. xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh. được sự quan tâm chú ý của phụ huynh. tiếp thu bài còn quá chậm . Thường xuyên thăm hỏi động viên tinh thần những HS có hoàn cảnh khó khăn. b/ Biện pháp: . lớp . vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh . III. các cấp tổ chức.100% HS đi học chuyên cần. .Thực hiện đảm bảo chương trình. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: . thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học và 5 điều Bác Hồ dạy. II. ổn định nề nếp lớp. có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập.100% hs phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM . 2/ Giáo dục hạnh kiểm: a/ Chỉ tiêu: .Thường xuyên củng cố nền nếp lớp.100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp. . chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài. nội dung của các tiết HĐGDNGLL. tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường. thảo luận nội quy. kiếm tra sĩ HS số hằng buổi.Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học.Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.Một số HS có động cơ học tập tốt. . * Khó khăn: .100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ. . có một bộ sách GK. không có HS bỏ học giữa chừng.100% hs của lớp học tập. năng nổ và có khả năng quản lý. không học bài cũ.Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập. Không làm bài tập trước khi đến lớp . không chú ý nghe giảng. * Biện pháp GVCN thực hiện tốt vai trò của mình. .Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu .

tiết học tốt. việc tốt” bằng nhiều hình thức đồng thời xử lý nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy. sạch. giáo dục trật tự an toàn giao thông. đẹp. dụng cụ học tập. GVCN theo dõi và đánh giá vào cuối tuần học 4/ Lao động: a/ Chỉ tiêu: . Các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp.100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt. . ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 5/ Giáo dục NGLL: a/ Chỉ tiêu: . lớp. .GVCN tìm hiểu hoàn cảnh..7 3/ Học tập: a/ Chỉ tiêu: .9 12 44.Phát huy tốt ban các sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra. .3 0 0 0 0 . . Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động. ý thức bảo vệ môi trường. . b/ Biện pháp: . truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp.100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS b/ Biện pháp: . xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. .Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ các buổi lao động trường. kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và thực hiện ATGT của học sinh. cuối tuần.Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. lao đông tập thể.Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực. tổ chức tốt các tiết HĐNGLL. .Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.GVCN phát huy hết vai trò của mình. Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS SL % SL % SL % SL % SL % 9B 27 1 3. . tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không.HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ.7 10 37 16 59.100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. tâm lý của từng đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp. làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình .4 1 3.Khen thưởng động viên kịp thời các gương “người tốt.Mỗi học sinh cố đầy đủ bộ sách giáo khoa. thực hiện tốt các tiết sinh hoạt đầu tuần.Yêu cầu học sinh phải có góc học tập ở nhà. Chỉ tiêu: Lớp Tốt Khá Trung bình TS SL % SL % SL % 9B 27 14 51. tạo môi trường xanh.

100% học sinh tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo. Đoàn. học tập tốt các tiết HĐGDNGLL. . IV.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs. học thể dục.Nhắc nhở. đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể. hình thành cho học sinh kỷ năng giao tiếp. văn nghệ do trường. .Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế.100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa.Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch vơi nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học sinh. Thân thể. quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng. .. Đội.100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. cấp trên tổ chức. . vận động. .Kế hoạch cụ thể . khuyến khích hs tham gia. ứng xử xã hội. làm tốt các kế hoạch nhỏ… b/ Biện pháp: .

HĐNGLL theo chủ đề tháng .Ôn thi HKI . thực hiện Sơ đồ lớp.Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Giáo dục học sinh tình yêu quê .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Tiếp tục ổn định nề nếp.Lao động theo kế hoạch .Tuyên truyền CM tháng Tám.GVCN nhận và hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm.Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 22/12 . .Thời gian Nội dung .GD ý thức.Tổ chức Đại hội chi Đội năm học mới Biện pháp .GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công .Bầu ban cán sự lớp.Kiểm tra dụng cụ sách vở học tập đầu năm .Kiện toàn tổ chức lớp .HĐNGLL theo chủ đề tháng .Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức Đại hội chi đội Tháng 11/2011 Tháng 12/2011 .Họp Phụ huynh theo kế hoạch của nhà trường .Đẩy mạnh học tập chuẩn bị kiểm tra HKI .Chăm sóc bồn hoa cây cảnh được phân công . . ổn định nề nếp HS.HĐNGLL theo chủ đề tháng . .Đôn đốc.Tham gia Đại hội Liên đội .Đăng kí tuần học tốt .Chỉ đạo thao gia phong trào thi đua .ổn định nề nếp học tập .Thực hiện học theo TKB .Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL.Giáo dục hs toàn diện Điều chỉnh Tháng 8/2011 Tháng 9/2011 Tháng 10/2011 . .Chỉ đạo lao động . Quốc Khánh 2/9 .Tuyên truyền CM tháng Tám… .Kiểm tra nề nếp HS . .Triển khai tháng ATGT (theo KH của trường) .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. .Kí kết thực hiện ATGT .Lao động theo kế hoạch . trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS . .HĐNGLL theo chủ đề tháng . động viên ý thức tự học .Phân công thực hiện kế hoạch NGLL. học tập.Kí kết thực hiện nói không với ma túy .

GVCN Phan Thanh Việt .Duyệt của Hiệu Trưởng Người lập kế hoạch.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.