P. 1
Giao an Cong Nghe 7 Chuan 3 Cot

Giao an Cong Nghe 7 Chuan 3 Cot

|Views: 1,577|Likes:
Được xuất bản bởihanaandjohn

More info:

Published by: hanaandjohn on Mar 21, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 01 Tiết: 01 Ngày soạn: 18/08/2010 Ngày dạy: 24/08/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy

: 26/08/2010 Lớp: 7A2

Phần I: TRỒNG TRỌT.
Chƣơng I: ĐẠI CƢƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT.
Bài 1. VAI TRÕ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người, lấy được ví dụ minh họa. - Nêu được các vai trò của trồng trọt đối với việc phát triển ngành Chăn nuôi, ngành Công nghiệp chế biến, ngành Thương mại. Lấy được ví dụ minh họa. - Trình bày được các nhiệm vụ của ngành Trồng trọt. - Nêu và giải thích được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng sản phẩm trồng trọt, tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt. - Nêu được khái niệm đất trồng. - Trình bày được vai trò của đất đối với sự tồn tại, phát triển của cây trồng. - Nêu các thành phần của đất trồng và phân biệt được các thành phần đó về mặt trạng thái, nguồn gốc, vai trò đối với cây trồng. 2. Kĩ năng: - Quan sát và nhìn nhận vấn đề. - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn. 3. Thái độ: - Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị: - GV: + Tranh: Vai trò của trồng trọt. Vai trò của đất đối với cây trồng. Bảng phụ + Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp trong giai đoạn tới. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. 2. Phƣơng pháp: - Trao đổi nhóm, phân tích, nêu và giải quyết vấn đề. III. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới: 5’ - Ổn định lớp - Kiểm tra sỉ số - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Đặt vấn đề vào bài mới: Hàng ngày mỗi người phải - HS lắng nghe. sử dụng đến lương thực, thực phẩm. Để có nhiều thực phẩm GV: Nguyễn Thị Nin 1 Nội dung

Giáo án Công Nghệ 7 như thịt, trứng, sữa cần phải có nhiều sản phẩm từ thực vật, muốn vậy phải trồng trọt. Như vậy trồng trọt có vai trò như thế nào ? Và nó có nhiệm vụ gì đối với sự phát triển của xã hội và đời sống con người? Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này. - HS ghi tựa bài. Bài 1: VAI TRÕ, NHIỆM VỤ Bài 1: VAI TRÕ, NHIỆM VỤ Bài 1: VAI TRÕ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. CỦA TRỒNG TRỌT. CỦA TRỒNG TRỌT. - Yêu cầu HS nêu mục tiêu - HS nêu bài. * Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế: 10’. ? Hãy kể tên một số loại cây - Cây lương thực: Lúa, ngô, I. VAI TRÕ CỦA TRỒNG TRỌT: lương thực, thực phẩm, cây khoai, sắn... - Cây thực phẩm: Bắp cải, su công nghiệp trồng ở địa hào, cà rốt... Trồng trọt cung cấp phương em? - Cây công nghiệp: Bạch lương thực, thực phẩm cho - Giáo viên giảng giải cho HS đàn, keo, cà phê, cao su.... con người, thức ăn cho chăn hiểu thế nào là cây lương thực, nuôi, nguyên liệu cho công thực phẩm, cây nguyên liệu nghiệp và nông sản để xuất cho công nghiệp: khẩu. + Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như: lúa, ngô, khoai, sắn,… + Cây thực phẩm như rau, quả,… + Cây công nghiệp là những cây cho sản phẩm làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến như: mía, bông, cà - Quan sát. phê, chè,… - Treo sơ đồ vai trò của trồng  Vai trò của trồng trọt là: trọt, yêu cầu quan sát. - Cung cấp lương thực, ? Trồng trọt có vai trò gì thực phẩm cho con trong nền kimh tế? người.(hình a) - Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi.(hình b) - Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. (hình c) - Cung cấp nông sản xuất Câu hỏi GDBVMT? khẩu. (hình d) ? Trồng trọt có vai trò như thế - Trồng trọt có vai trò rất lớn nào đối với môi trường sống trong việc điều hòa không khí, của con người? cải tạo môi trường. - Nhận xét, kết luận. Trồng trọt có vai trò rất lớn - Ghi nhận. trong việc điều hòa không khí, GV: Nguyễn Thị Nin 2

Giáo án Công Nghệ 7 cải tạo môi trường. * Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt: 15’. - Yêu cầu học sinh chia nhóm - Học sinh chia nhóm, thảo II. NHIỆM VỤ CỦA và tiến hành thảo luận để xác luận và trả lời: TRỒNG TRỌT: định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ  Đó là các nhiệm vụ 1,2,4,6. Nhiệm vụ của trồng trọt là của trồng trọt? đảm bảo lương thực, thực  Vì trong trồng trọt không phẩm cho tiêu dùng trong ? Tại sao nhiệm vụ 3, 5 không cung cấp được những sản nước và xuất khẩu. phải là nhiệm vụ trồng trọt? phẩm đó: + Nhiệm vụ 3: Thuộc lĩnh vực chăn nuôi. + Nhiệm vụ 5: Thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. - Ghi nhận. - Nhận xét, kết luận. - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh thảo luận nhóm và theo nhóm cũ, quan sát bảng hoàn thành bảng. - Đại diện nhóm trình bày, và hoàn thành bảng. nhóm khác bổ sung - Yêu cầu nêu được: + Khai hoang, lấn biển: tăng diện tích đất canh tác. + Tăng vụ trên đơn vị diện tích: tăng sản lượng nông sản. + Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt: tăng năng suất cây trồng. ? Sử dụng các biện pháp trên - Có ý nghĩa là sản xuất ra nhiều nông sản cung cấp cho có ý nghĩa gì? tiêu dùng. ? Có phải ở bất kì vùng nào ta cũng sử dụng các biện pháp đó - Không phải vùng nào ta cũng không? Vì sao? sử dụng được 3 biện pháp đó vì mỗi vùng có điều kiện khác nhau. - Nhận xét, kết luận. - Ghi nhận. GDBVMT: Đối với biện pháp - Lắng nghe. khai hoang lấn biển. GV lưu ý: cần phải có một tầm nhìn chiến lược để vừa phát triển trồng trọt, tăng sản lượng nông sản, vừa bảo vệ tránh làm mất cân bằng sinh thái môi trường biển và vùng ven biển. Khi muốn trồng cây thì đầu tiên ta cần gì? (đất và giống). Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đất. Vậy đất trồng có những thành phần gì?. Đó là nội dung GV: Nguyễn Thị Nin 3 III. ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT, CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ? Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt là khai hoang, lấn biển, tăng vụ trên đơn vị diện tích và áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến.

Giáo án Công Nghệ 7 của bài hôm nay. - HS ghi tựa bài. Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG. CỦA ĐẤT TRỒNG. - Yêu cầu HS nêu mục tiêu - HS nêu. bài. * Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng: 8’ - Yêu cầu học sinh đọc thông - Học sinh đọc thông tin và trả tin mục I SGK và trả lời các lời: câu hỏi: - Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ ? Đất trồng là gì? Trái Đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và tạo ra sản phẩm. ? Theo em lớp than đá tơi xốp - Lớp than đá không phải là có phải là đất trồng hay đất trồng vì thực vật không thể không? Tại sao? sống trên lớp than đá được. ? Đất trồng do đá biến đổi - Đất trồng khác với đá ở chổ thành. Vậy đất trồng và đá có đất trồng có độ phì nhiêu. khác nhau không? Nếu khác thì khác ở chổ nào? - Nhận xét, kết luận. - Ghi nhận. - Yêu cầu học sinh chia nhóm - Học sinh thảo luận nhóm và quan sát hình 2 và thảo luận cử đại diện trả lời: xem 2 hình có điểm nào giống + Giống nhau: đều có oxi, và khác nhau? nước, dinh dưỡng. + Khác nhau: cây ở chậu (a) không có giá đỡ nhưng vẫn - Giáo viên nhận xét, bổ sung. đứng vững còn chậu (b) nhờ ? Qua đó cho biết đất có tầm có giá đỡ nên mới đứng vững. quan trọng như thế nào đối với - Học sinh lắng nghe. - Đất cung cấp nước, chất dinh cây trồng. ? Nhìn vào 2 hình trên và cho dưỡng, oxi cho cây và giúp biết trong 2 cây đó thì cây nào cho cây đứng vững. sẽ lớn nhanh hơn, khỏe mạnh - Cây ở chậu (a) sẽ phát triển hơn? Tại sao? nhanh hơn, khỏe mạnh hơn - Nhận xét, kết luận. - GDBVMT: Nếu môi trường cây ở chậu (b). vì cây (a) có đất bị ô nhiễm (nhiều hóa chất đất cung cấp nhiều chất dinh độc hại, nhiều kim loại nặng, dưỡng hơn. nhiều vi sinh vật có hại,...) sẽ - Ghi nhận. ảnh hưởng không tốt tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm giảm năng suất, chất lượng nông sản, từ đó ảnh hưởng gián tiếp tới vật nuôi và con người. * Hoạt động 5: Nghiên cứu thành phần của đất trồng: 5’ - Giáo viên giới thiệu cho học - Học sinh quan sát sơ đồ 1 và sinh sơ đồ 1 về thành phần của trả lời: GV: Nguyễn Thị Nin 4

Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.

I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG: 1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và tạo ra sản phẩm.

2. Vai trò của đất trồng: Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng thẳng.

II. THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG:

Yêu cầu nêu được: + Phần khí: cung cấp oxi cho cây hô hấp. dặn dò: 2’ ? Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em? ? Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt? * Dặn dò: . hoàn thành bảng. nhóm và điền vào bảng thành .Như: oxi. phần lỏng và phần rắn (chất phần gì? Kể ra. phần lỏng.Phần lỏng chính là nước trong đất.Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. khí nitơ và một số khí khác.Ghi nhận.Học bài. sống cây trồng? ? Cho biết phần rắn có chứa . khí có những chất khí nào? .Trả lời câu hỏi SGK. vai trò gì đối với cây trồng? ? Phần lỏng có những chất gì? . . phần khí.Đất trồng bao gồm: phần khí. + Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.Phần lỏng: cung cấp nước cho cây. ? Phối hợp cung cấp 3 phần .Có chứa những chất như: những chất gì? chất khoáng. ? Chất khoáng và chất mùn có . .Oxi cần cho quá trình hô hấp ? Oxi có vai trò gì trong đời của cây.Học sinh thảo luận nhóm và phần của đất trồng. cho cây.Đại diện nhóm trả lời và nhóm khác bổ sung. chất mùn.Đọc và xem trước bài: Một số tính chất chính của đất trồng. . trên cho cây trồng có ý nghĩa . . . . * Hoạt động 6: Củng cố.Phối hợp cung cấp các phần gì? sẽ giúp cho cây sinh trưởng. GV: Nguyễn Thị Nin 5 Gồm 3 phần: phần rắn.Giáo án Công Nghệ 7 đất trồng và hỏi: ? Đất trồng gồm những thành .Nhận xét tiết học. + Phần lỏng cung cấp nước .Yêu cầu HS thảo luận theo thu. hữu cơ và chất vô cơ). phát triển mạnh và cho năng suất cao.Giáo viên nhận xét. khí cacbonic. .Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.Tìm hiểu: Vì sao đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? . ? Nước có vai trò gì đối với .Có tác dụng hòa tan các chất đời sống cây trồng? dinh dưỡng giúp cây dễ hấp . ? Hãy cho biết trong không . . .Phần khí cung cấp oxi cho cây.

trao đổi nhóm. Đa số cây trồng sống và phát triển trên đất. kiểm tra bài cũ. . tạo cho đất có độ chua phù hợp.Trình bày được khả năng giữ nước.GV: Một số mẫu đất.Gọi HS nhận xét. chất dinh dưỡng của đất cát. giấy đo độ pH. đất thịt.HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. Kĩ năng: .Ổn định lớp .Nhận xét.Có ý thức cải tạo đất có độ pH cao quá hay thấp quá. đất sét. 2. 2. đất thịt. Chuẩn bị: 1. Phƣơng pháp: .Trình bày được thành phần cơ giới của đất trồng. Thái độ: . đặt vấn đề vào bài mới: 5’ . hỏi đáp tìm tòi. Chuẩn bị: . . . kết luận điểm. chất dinh dưỡng của đất trồng. III.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 02 Tiết: 02 Ngày soạn: 26/08/2010 Ngày dạy: 31/08/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 09 /09/2010 Lớp: 7A2 Bài 3. có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt. 3. . đảm bảo cho sản xuất.Trình bày được khái niệm độ phì nhiêu của đất.Có ý thức bảo vệ làm cho đất trồng luôn có độ phì nhiêu.Kiểm tra sỉ số . đất kiềm và đất trung tính.HS trả lời Nội dung có vai trò như thế nào đối với đời sống của cây? ? Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đối với đời sống của cây? . . . .Kiểm tra bài cũ: ? Đất trồng là gì? Đất trồng . Mục tiêu: 1. .Có các biện pháp canh tác thích hợp. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG. . I. hạt sét làm cho đất có nhiều đặc điểm tốt. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp.Trực quan.Đặt vấn đề vào bài mới: . nêu được vai trò độ phì nhiêu của đất đối với năng suất cây trồng. . .Lớp trưởng báo cáo sỉ số . Thành phần và GV: Nguyễn Thị Nin 6 . Kiến thức: . đất sét bằng quan sát.Nhận xét. So sánh khả năng giữ nước.Nêu được các trị số pH của đất chua. đảm bảo cho sản xuất.Có ý thức cải tạo đất để giảm tỉ lệ hạt cát.HS lắng nghe.Nhận dạng được đất cát.Rèn luyện kĩ năng phân tích và hoạt động nhóm. II.

.Dùng để đo độ chua. Đó là nội dung của bài học .Tỉ lệ phần trăm (%) của các hạt cát.5. Trả lời câu hỏi CỦA ĐẤT: sau: . Tỉ lệ các hạt này trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất.5.HS ghi tựa bài hôm nay Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG. độ kiềm . kiềm.Căn cứ vào độ pH người người ta lấy dung dịch chỉ thị ta chia đất thành đất chua. ? Dựa vào thành phần cơ giới . đất sét.Đọc II. Muốn sử dụng đất hợp lí cần phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất. + Đất trung tính có pH= ? Trị số pH được dao động . chính? Ví dụ : Đất cát pha.HS nêu. trong phạm vi nào? ? Với giá trị nào của PH thì . .Với các giá trị: đất được gọi là đất chua.Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ phần trăm của các loại hạt cát. .Giáo án Công Nghệ 7 tính chất của đất ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng nông sản. + Đất trung tính: pH = 6. sét.6 7.5. . phút dùng giấy quỳ tím để thử + Đất chua có pH < 6. . . pH và kết luận.6 -7.5. ĐỘ KIỀM tin trong SGK.3 loại : Đất cát.Yêu cầu HS nêu mục tiêu bài. đất người ta chia đất làm mấy loại sét. ? Phần rắn của đất bao gồm . và sét trong đất là gì? tạo nên thành phần cơ giới của đất. ? Thành phần cơ giới của đất . Sau đó đem so với thang + Đất kiềm có pH > 7. .Yêu cầu học sinh đọc thông . * Hoạt động 3: Phân biệt thế nào là độ chua.Để đo độ chua.GV: Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian.Lắng nghe. GV: Nguyễn Thị Nin 7 . 6. đất màu để nhỏ vào mẫu đất sau 1 kiềm và đất trung tinh. sét có trong đất. I. đất thịt nhẹ .Nhận xét và chốt lại. Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG. limon. những thành phần nào? . độ kiềm của đất? 10’.Thành phần vô cơ và hữu cơ.Tùy tỉ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất ra làm 3 loại chính: đất cát.GV: Thành phần khoáng của đất bao gồm hạt cát. CỦA ĐẤT TRỒNG.5. + Đất chua: pH<6. * Hoạt động 2: Thành phần cơ giới của đất là gì? 15’. đất thịt. đất thịt. .Dao động từ 0 đến 14. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT LÀ GÌ? .5. màu .Độ pH dao động từ 0 đến ? Độ pH dùng để đo cái gì? 14. trung tính? + Đất kiềm: pH> 7. kiềm của đất của đất. limon. ĐỘ CHUA. limon.

kích thước khác nhau: Đất nào sét và chất mùn mà đất giữ chứa nhiều hạt có kích thước được nước và chất dinh bé và đất càng chứa nhiều dưỡng.Để có kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. bổ sung và giảng: Biện pháp làm giảm độ chua của đất là bón vôi kết hợp với thủy lợi đi đôi với canh tác hợp lí. Khaû naêng giuõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng Toát T bình Keùm x x .Giáo viên giảng thêm: nhiều mùn khả năng giữ nước Để giúp tăng khả năng giữ và chất dinh dưỡng càng cao.Lắng nghe.Giáo viên sửa. rõ trong đất có 3 loại hạt có . nước và chất dinh dưỡng người ta bón phân nhưng tốt nhất là bón nhiều phân hữu cơ. phát triển tốt trong một phạm vi pH nhất định. kích thước bé và càng chứa . mùn khả năng giữ nước và . limon.Gv: Giảng giải cho Hs thấy chất dinh dưỡng. Bởi vì mỗi loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt trong một phạm vi pH nhất định. Câu hỏi GDBVMT? ? Nếu lạm dụng nhiều loại phân hoá học có tốt không? * Hoạt động 4: Tìm hiểu khả năng giữ được nước và chất dinh dưỡng của đất: 8’ ? Vì sao đất giữ được chất . Vì mỗi loại cây trồng chỉ sinh trưởng.Đối với đất chua cần phải bón cần cải tạo và cải tạo bằng cách nào? .Không. ? Em hãy cho biết tại sao người ta xác định độ chua. limon. KHẢ NĂNG GIỮ chất mùn.Đất chứa nhiều hạt có chất dinh dưỡng càng tốt.sét và III. Ñaát Ñaát caùt Ñaát thòt GV: Nguyễn Thị Nin 8 . . .Nhờ các hạt cát. .Yêu cầu HS hoàn thành bài tập. độ kiềm của đất nhằm mục đích gì? . kiềm và trung tính của đất để có kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. việc nghiên cứu xác định độ pH của đất giúp ta bố trí cây trồng phù hợp với đất.Nhờ các hạt cát.Giáo án Công Nghệ 7 ? Đối với loại đất thế nào thì . vôi nhiều để cải tạo . Vì làm tăng nồng độ ion H+ trong đất và làm cho đất bị chua. đất giữ được nước và NƢỚC VÀ CHẤT DINH dinh dưỡng và nước? DƢỠNG CỦA ĐẤT: .GV mở rộng: Người ta xác định đất chua.

chất dinh . cành lá xanh tốt. đất . giống tốt và chăm đất đó chưa cho năng suất cao. chất dinh . * Hoạt động 5: Độ phì nhiêu cuả đất là gì? 5’ .Đọc.Tuy nhiên muốn có năng nhiêu. ? Vậy đất phi nhiêu là đất nước.Đất thịt giữ nước. suất cao thì ngoài độ phì nhiêu . ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA tin mục IV. SGK và hỏi: ĐẤT LÀ GÌ? ? Đất thiếu nước. đất cát. đất thịt. chất dinh dưỡng ? Đất đủ nước.GV nhận xét kết luận. đủ chất dinh dưỡng đảm bảo cho năng suất cao và như thế nào ? không chứa nhiều chất độc hại cho sinh trưởng và phát triển của cây.Yêu cầu học sinh đọc thông .Yêu cầu HS quan sát và rút ra kết luận.Đất cát giữ nước. dưỡng: tốt ? Đất sét. oxi. . giới thiệu dụng cụ thí nghiệm và biểu diễn thí nghiệm: Nếu ta đổ từ từ nước vào 3 cốc này thì cốc nào nước chảy xuống đáy cốc trước? . .Có thể phân tích đất đủ nước. chặt phá rừng bừa bãi . đủ chất dinh triển nhanh. IV. cho cây. cần có tiết ngoài độ phi nhiêu của đất chăm sóc tốt => Năng suất cần có yếu tố nào nữa? cao.Nhận xét.GV giới thiệu các mẫu đất để dưỡng: kém trong các cốc từ 1 đến 3. thực hiện chế độ canh tác tiên tiến. đồng thời thế nào? không chứa các chất độc hại . ? Nguyên nhân nào làm cho . cho .Cây trồng có khả năng phát nước. cho cây trồng bảo đảm được dưỡng cây phát triển như cho năng suất cao… năng suất cao. không xanh tươi.Việc chăm bón phân không GV: Nguyễn Thị Nin 9 đất xấu đi và gây ảnh hưởng hợp lý.Lắng nghe.Vậy nước và chất dinh . thiếu chất . độ phi nhiêu đất ? Muốn đạt năng suất cao .Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải: làm đất đúng kỹ thuật. thời của tốt. .Ngoàigiống tốt.Giáo án Công Nghệ 7 Ñaát seùt x . dưỡng là 2 yếu tố của độ phì . cải tạo và sử dụng đất hợp lí. chất dinh nào giữ nước tốt hơn?Làm thế dưỡng: trung bình nào để xác định được? .Đất sét giữ nước.Chậm.Độ phì nhiêu của đất là dinh dưỡng cây trồng phát năng suất thấp khả năng của đất cung cấp đủ triển như thế nào? .Đất phi nhiêu là đất có đủ sóc tốt. còn cần phải chú ý đến các đủ chất dinh dưỡng nhưng yếu tố khác như: Thời tiết chưa hẵn là đất phì nhiêu vì thuận lợi.

. tục ngữ nào nói về kinh tứ giống. đất kiềm và đất trung tính? ? Nhờ đâu mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? ? Độ phì nhiêu của đất là gì? . nghiệm trong lao động sản xuất. GV: Nguyễn Thị Nin 10 .Ghi nhận. dặn dò: 2’ ? Thế nào là đất chua. * Liên hệ: Nhân dân ta có câu .Chăm sóc tốt cây phải làm gì để bảo vệ đất và tạo đất. .Không. cải .Nhất nước.Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài. nhì phân.Đọc và xem trước Bài 6 (SGK).Nhận xét tiết học. * Hoạt động 6: Củng cố.Tìm hiểu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương em.. cây không tốt. . .. sử dụng và bảo vệ đất.Nhận xét.Giáo án Công Nghệ 7 đến môi trường sinh thái? gây ra rửa trôi. bón phân và cung cấp môi trường ? nước đầy đủ cho cây trồng.. ? Đất phì nhiêu nhưng giống . xói mòn làm cho đất bị giảm phì nhiêu một ? Theo em chúng ta cần cách nghiêm trọng trồng. kết luận. điều kiện khí hậu không thuận lới và thiếu sự chăm sóc của con người thì cây trồng có phát triển tốt và cho năng suất cao không ? . tam cần. Biện pháp cải tạo.

trồng xen cây. là cơ sở của sản xuất nông lâm nghiệp.Nhận xét. Thái độ: . cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương. BIỆN PHÁP SỬ VỆ ĐẤT.GV: Bảng phụ. . tranh: ruộng bậc thang. .HS: Đọc SGK. Kĩ năng: . Nêu được các biện pháp và mục đích của từng biện pháp phù hợp với từng loại đất cần được cải tạo. Kiến thức: . BIỆN PHÁP SỬ DỤNG.Nêu được các biện pháp cơ bản về sử dụng đất hợp lí và mục đích của việc sử dụng mỗi biện pháp. Phƣơng pháp: . Chuẩn bị: . để có .Lớp trưởng báo cáo sỉ số .Nêu được những lí do phải sử dụng đất hợp lí.Gọi HS nhận xét. III.Kiểm tra bài cũ: ? Có mấy loại đất chính? Loại . DỤNG. .HS lắng nghe.HS ghi tựa bài biện pháp cải tạo đất và bảo vệ Bài 6. CẢI TẠO VÀ BẢO DỤNG. bảo vệ.. Vì vậy chúng ta phải biết cách sử dụng cải tạo và bảo vệ đất. đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ’ * Hoạt động 1: Ổn định lớp. cải tạo vườn..Ổn định lớp . vì sao? ? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? .Chỉ ra được một số loại đất chính đang sử dụng ở Việt Nam và một số loại đất cần được cải tạo. tìm hiểu biện pháp sử dụng. .Trực quan. 3. 2.Đặt vấn đề vào bài mới: . 2. đàm thoại. VỆ ĐẤT. CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT. BIỆN PHÁP SỬ đất.Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. II. .Kiểm tra sỉ số .HS trả lời nào cần được cải tạo. kiểm tra bài cũ.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 03 Tiết: 03 Ngày soạn: 03/09/2010 Ngày dạy: 07/09/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 16/09/2010 Lớp: 7A2 Bài 6. Mục tiêu: 1. CẢI TẠO VÀ BẢO Bài 6. đặt vấn đề vào bài mới: 5 .Nhận xét. kết luận điểm. thảo luận nhóm. Bài học này sẽ giúp các em hiểu sử dụng như thế nào là hợp lí. . Chuẩn bị: 1.Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí. Đất là tài nguyên quý của quốc gia. I. GV: Nguyễn Thị Nin 11 . BIỆN PHÁP SỬ Bài 6.

VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG ? Những loại đất nào sau đây .Giáo án Công Nghệ 7 DỤNG. sông Hồng và đồng bằng Sông vì vậy phải sử dụng đất hợp lí. giảm độ phì nhiêu? .Tăng độ phì nhiêu của đất. ? Em hãy nêu các biện pháp * Biện pháp sử dụng đất: sử dụng đất. .Đất phèn có chất gây độc cho cây. . thiếu chất dinh dưỡng. đất phẩm tăng theo. trong khi đó phèn. để hạn chế đất xấu.Không bỏ đất hoang. * Mục đích sử dụng đất: . . sản phẩm được thu. ? Vậy vì sao cần sử dụng đất . đất đồi trọc.Tất cả các loại đất trên ĐẤT HỢP LÍ? đã và sẽ giảm độ phì nhiêu nếu Do dân số tăng nhanh dẫn không sử dụng tốt: đất bạc đến nhu cầu lương thực. . .HS nêu. . . mục đích của . từng biện pháp? . Cửu Long ? ? Vì sao lại cho rằng đất đó . VD: Sau khi khai hoang. lấn GV: Nguyễn Thị Nin 12 .Tăng đơn vị diện tích đất canh tác.Cây sinh trưởng phát triển tốt. đất phù sa diện tích đất trồng trọt có hạn. nếu chế độ canh tác không tốt. .Yêu cầu HS nêu mục tiêu bài. vừa cải tạo. cát ven biển. hiệu quả thu hoạch cao. * Hoạt động 2: Tìm hiểu tại sao phải sử dụng đất một cách hợp lí? 15’.Đất phù sa có thể lại nghèo kiệt nếu sử dụng chế độ canh tác không tốt. luôn cho năng suất cây trồng cao. VỆ ĐẤT. I. cho năng suất cao.Đất đồi dốc sẽ bị mất chất dinh dưỡng do xói mòn hàng năm. . thực màu.Đất bạc màu.Thâm canh tăng vụ.Chọn cây trồng phù hợp với đất. ? Vì sao cần phải bảo vệ và . CẢI TẠO VÀ BẢO . tích tụ chất cải tạo đất? có hại cho cây.Không để đất trống. đất cát ven biển.Cải tạo đất: Một số đất thiếu chất dinh dưỡng.Bảo vệ đất: Đất tốt có thể biến thành đất xấu. tăng sản lượng.Đất không phải là nguồn tài hợp lí ? nguyên vô tận phải sử dụng đất hợp lí để bảo vệ nguồn tài nguyên cho đất nước và luôn duy trì độ phì nhiêu.Vừa sử dụng đất.

Ghi nhận. chống xói mòn. ? Mục đích của việc cải tạo . không đúng kĩ thuật.Tăng độ che phủ của đất.Nhận xét. rửa trôi. kết luận. mình. tăng năng suất cây trồng. cải tạo đất.Sự gia tăng dân số. Giữ nước liên tục để tạo môi trường yếm khí làm cho các chất chứa lưu huỳnh không bị oxi hoá tạo thành H2SO4. Câu hỏi GDBVMT ? Nguyên nhân nào làm cho . nghèo dinh dưỡng. ? Qua đó cho biết những biện .Hạn chế đường nước chảy. tập quán đất xấu và nguy cơ diện tích canh tác lạc hậu. . .Quan sát .Các biện pháp thường dùng: canh tác. thay nước thương xuyên: Không xới lớp phèn ở tầng dưới lên.Đất phèn.Ghi nhận. . nhân dân ta thường trồng cây cói (cây chịu mặn).Hãy quan sát hình vẽ 3 . .Đất dốc (đồi núi) . họ trồng các giống lúa chịu mặn. thuỷ lợi và bón phân. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT: Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là canh tác. đốt phá rừng tràn lan. bón phân. * Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: 20’. * Áp dụng cho đất: .. Khi hết mặn người ta sẽ trồng các giống lúa mới. . thuỷ lợi.GV hướng dẫn HS làm bài tập sau: . .Tăng độ phì nhiêu của đất.Nhận xét. kết luận. . đất xấu ngày càng tăng? lạm dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật. . .HS thảo luận nhóm nhỏ. đất để cải tạo.Dốc. bừa sục. giữ nước liên tục. . bảo vệ đất là gì? .Giáo án Công Nghệ 7 biển xong đất còn mặn.Cày nông. Sau vài năm đất đỡ mặn.Khử chua áp dụng đối với đất chua. Bừa sục hoà tan chất phèn trong nước.Tăng bề dày đất trồng. Thay nước thường xuyên để tháo nước có hoà tan phèn và thay thế bằng nước ngọt.Đất có tầng đất canh tác mỏng. rửa trôi. .4. 5 * Mục đích: SGK và bằng hiểu biết của . pháp bảo vệ. Hạn chế xói mòn. em hãy nêu các biện .Đất chua. GV: Nguyễn Thị Nin 13 II. .

Làm tăng diện tích đất canh tác. 1.Nhận xét tiết học. thuỷ lợi. Tăng độ phì nhiêu. Đất bạc màu 2. c 3. Chọn câu trả lời đúng: Sử dụng đất hợp lí để: a. Ghép cột A với cột B để trở thành câu đúng trong bảo vệ và cải tạo đất Cột A 1. bón phân Câu 2: d hữu cơ dùng cho đất phèn.c. Bón phân hữu cơ trồng cây họ đậu e. dặn dò: 5’ ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? ? Hãy cho biết những biện pháp dùng để cải tạo và bảo vệ đất? Câu 1: Đúng: b. d. Cần dùng các biện pháp canh tác. xem và soạn trước bài 7.Câu 3: 1-d d. b. . c. Trồng cây chắn gió cố định cát d. Đất phèn 3. trả lời các câu hỏi cuối bài. 2. Đúng hay sai: a. Đất đồi núi cần trồng cây nông nghiệp xen giữa cây phân xanh. Cát ven biển Cột B a.Giáo án Công Nghệ 7 pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất? * Hoạt động 4: Củng cố. Đất đồi dốc cần bón vôi. Cày sâu. b. Tạo đai cây xanh bảo vệ lớp đất mặn bị rửa trôi * Dặn dò: Về nhà học bài. bừa kĩ. Câu a và c. Đồi trọc 4. bón phân để cải tạo đất. c. Áp dụng kỹ thuật tiên tiến c. Đào mương rút phèn b. GV: Nguyễn Thị Nin 14 2-a 3-e 4- . . Cho năng suất cao.

chất lượng sản phẩm trồng trọt. vai trò của phân bón đối với nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của cây trồng. .Nhận xét. .Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 04 Tiết: 04 Ngày soạn: 09/09/2010 Ngày dạy: 14/09/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 23/09/2010 Lớp: 7A2 Bài 7.Ổn định lớp . đàm thoại.Lớp trưởng báo cáo sỉ số .Trình bày được vai trò của phân bón đối với việc cải tạo đất và nâng cao độ phì nhiêu của đất.Phân loại được những loại phân bón thường dùng. Mục tiêu: 1. Lập được sơ đồ phân chia một số loại phân bón thường dùng.Kiểm tra sỉ số .Có ý thức bảo quản. kết luận điểm.Nhận dạng được các loại phân bón thường sử dụng thuốc các nhóm khác nhau qua quan sát hình thái bên ngoài. tạo đất ở địa phương em? . Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp.GV: + Hình 6 trang 17 SGK phóng to. kiểm tra bài cũ.Kiểm tra bài cũ: . Người ta nói rằng phân bón là một yếu tố không thể thiếu trong sản xuất trồng trọt.Trình bài được cách sử dụng phân vi sinh phù hợp với mục đích sử dụng. Chuẩn bị: . .Có ý thức thu gom các nguồn rác thải. 3. chế biến và sử dụng phân bón hợp lí để đảm bảo hiệu quả sử dụng phân bón.Nhận xét. II.HS trả lời ? Vì sao phải cải tạo đất? ? Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? Nội dung ? Nêu những biện pháp cải . vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Vậy phân bón là gì và nó có tác GV: Nguyễn Thị Nin 15 . phế thải có nguồn gốc từ động vật.Đặt vấn đề vào bài mới: . Thái độ: . + Bảng phụ. .Gọi HS nhận xét. vệ sinh thực phẩm. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ .Trực quan. .HS lắng nghe. 2. .HS: Xem trước bài 7. TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT. Kĩ năng: .Nêu được điều kiện để nâng cao hiệu quả của phân bón trong việc cải tạo đất và nâng cao năng suất. Chuẩn bị: 1. . . thực vật để đảm bảo vệ sinh môi trường và tăng nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Phƣơng pháp: . III. phiếu học tập.Kể ra được một số dạng phân bón thường dùng trong sản xuất ở gia đình. 2. thảo luận nhóm. ở địa phương. I. Kiến thức: .

K. .Tăng năng suất.Phân bón là loại “thức ăn” cung cấp bổ sung cho đất. sinh lên bảng điền vào bảng. hỏi bt sau: . và thảo luận để hoàn thành câu . Bài 7: TÁC Bài 7: TÁC DỤNG CỦA DỤNG CỦA PHÂN BÓN PHÂN BÓN TRONG TRONG TRỒNG TRỌT. còn có nhóm các nguyên tốt vi lượng . P. phân xanh. vi lượng. đây (SGK) vào các nhóm thích e.Ghi nhận.Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. * Hoạt động 2: Tìm hiểu về phân bón: 15’. I.Đọc và trả lời các câu hỏi: . phân đa nguyên tố. + Nhóm phân vi sinh: i . .Phân bón có tác dụng tăng năng suất. bài. h.Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng. nhóm ? Dùng sơ đồ 2 (SGK) hãy sắp khác bổ sung. m) hợp theo mẫu bảng SGK. hỏi. d.… phân hữu cơ. lân. phân hóa học và ? Phân bón được chia thành phân vi sinh mấy nhóm chính? Đó là những  Gồm: phân chuồng.Yêu cầu học sinh đọc mục I . Zn. kết luận. II. 1 học . Vd: N. k. TRỒNG TRỌT.Yêu cầu HS nêu mục tiêu . trong cây là những chất nào? . TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN: .Quan sát H6 và trả lời câu H6/SGK. .Để giảm độ chua người ta chua của đất người ta thường thường dùng vôi bột để bón bón phân gì? nhằm giảm độ chua của đất. . . phân rác.Yêu cầu học sinh quan sát .Vì phân bón có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây cho cây? trồng. phân xanh. . phân rác… + Phân hoá học: Phân đạm. Fe. chất lượng đối với thế nào đến đất trồng? ? Hiện nay để hạn chế độ cây trồng.HS ghi tựa bài ta vào bài 7.Giáo án Công Nghệ 7 dụng như thế nào đối với cây trồng? Để biết được điều này . phân gồm có những loại nào?Nhóm vi lượng.HS nêu. tăng chất lượng nông sản. phân lân.Gọi HS nhận xét.Có 3 nhóm phân bón là như: Cu. * Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng phân bón: 20’.Theo các nhà nông học: vôi GV: Nguyễn Thị Nin 16 Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT.Phân loại: + Phân hữu cơ bao gồm: phân chuồng. kali. lân.  Gồm: phân lân. ? Các chất dinh dưỡng chính  Đó là đạm. n) .Lắng nghe. Mg. Mn… + Phân vi sinh: Phân chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm. PHÂN BÓN LÀ GÌ: . than ? Nhóm phân bón hữu cơ gồm bùn và khô dầu.Cho cả lớp làm vào vở. ? Phân bón là gì? ? Vì sao người ta bón phân .Tăng độ phì nhiêu cho đất. phân nhóm nào? bắc.Nhận xét.Giáo viên giải thích thêm ngoài các chất trên. l. phân đạm. phân bón vi sinh gồm có  Gồm: phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đồng. xếp các loại phân bón dưới + Nhóm phân hữu cơ: (a. phân đa lượng. vi những loại nào? . .Đại diện nhóm trả lời. . . có những loại nào? ? Nhóm phân bón hoá học phân kali. + Nhóm phân hoá học: (c. ? Phân bón có ảnh hưởng như .Yêu cầu học sinh chia nhóm sinh vật chuyển hóa lân. g. b. . Bo.

. ít nước.Nhận xét. phân lân. phân xanh.Thường bón phân hợp lí ? Thế nào là bón phân hợp lí? đúng tỉ lệ.d. GV: Nguyễn Thị Nin 17 . phân hóa học. d. Cho vd? .Giáo án Công Nghệ 7 được sử dụng để giảm độ chua . trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 8.GV nêu vd cụ thể: Cam thiếu phân -> quả nhỏ. năng suất thấp.Nhận xét tiết học. quả nhỏ. lá trồng và chất lượng nông sản? xoắn. 2. phân hóa học. Phân chuồng. ? Làm thế nào để cây trồng có năng suất và chất lượng cao? (bón phân hợp lí) .Chọn câu trả lời đúng: . của đất nhưng vôi không được coi là phân bón. gì? Tỉ lệ bao nhiêu? ? Nếu bón phân vi lượng . c. phân vi sinh. cây phát triển kém. ? Ở gia đình để nâng cao năng suất cà phê chúng ta thường bón những loại phân .Phân vi lượng thường bón chúng ta nên bón ntn? Vì sao? với liều lượng nhỏ. b. Tăng năng suất.NPK. . hạt lép nhiều. Tăng các vụ gieo trồng trong năm.Đáp án: 1. dặn dò: 5’ .Có biểu hiện vàng lá. c. kết luận. Tăng sản lượng và chất lượng nông sản. chủng loại phân.Về nhà học bài.Lắng nghe. ? Phân bón ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây . d. phân hóa học. Phân bón có tác dụng: a. Phân đạm. 2. lá xoăn.Ghi nhận. URÊ. phân vi sinh. phân kali. Cả 3 câu trên. Phân đạm. Lúa nếu bón nhiều phân (đạm) -> cây lúa bị lốp (thân mềm) dễ bị đổ.c 1. . phân chuồng. b. * Hoạt động 4: Củng cố. chất lượng sản phẩm và tăng độ phì nhiêu của đất. . Phân bón có 3 loại là: a. Phân hữu cơ.

phân đạm. chứa lân hay chứa kali khi mất tên nhãn.Ổn định lớp . Phân đạm. I. Chuẩn bị: 1. Diêm. Tăng sản lượng và chất lượng nông sản. nước sạch. c. phân hóa học. II. Kĩ năng: . Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp. 1.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 05 Tiết: 05 Ngày soạn: 16/09/2010 Ngày dạy: 21/09/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 30/09/2010 Lớp: 7A2 Bài 8. Phân bón có 3 loại là: a. Phân chuồng. 2. b. ? Phân bón là gì? Phân hóa học gồm những loại nào? Chọn câu trả lời đúng nhất. Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƢỜNG.HS: Xem trước bài 8. phân hóa học.Tự chuẩn bị được dụng cụ. Phƣơng pháp: . ống nghiệm.Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật. vật liệu cần thiết để nhận biết một số loại phân bón. thìa nhỏ. d.Trình bày được một số tính chất cơ bản làm cơ sở nhận biết. loại phân vô cơ chứa đạm. than củi. b. vôi. phân vi sinh. 2. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ .Kiểm tra 15’: .GV: Mẫu phân hóa học. Tăng các vụ gieo trồng GV: Nguyễn Thị Nin 18 Nội dung . phân biệt được phân lân. . phân kali. Chuẩn bị: . Kẹp sắt gấp than. Đèn cồn. 2. thực hành và hoạt động nhóm. phân kali.Quan sát. Phân bón có tác dụng: a. phân hóa học. III. phân lân.HS thực hiện. phân xanh.Lớp trưởng báo cáo sỉ số . 3.Kiểm tra sỉ số .Có ý thức cẩn thận trong thực hành và bảo đảm an toàn lao động. . Kiến thức: . thực hiện tốt từng thao tác trong mỗi bước của quy trình để xác định đúng tên. Mục tiêu: 1. Phân hữu cơ. phân vi sinh. Phân đạm. Thái độ: . kiểm tra bài cũ.

.Yêu cầu HS nêu mục tiêu THƢỜNG.Yêu cầu học sinh đọc 3 bước .Giáo án Công Nghệ 7 trong năm.HS chia nhóm thực hành theo học sinh.Kẹp sắt gấp than. .Diêm.Yêu cầu học sinh đọc 2 bước .Đèn cồn. bài.HS lắng nghe giáo viên giải ra và giới thiệu.Mẫu phân hóa học. Nhưng làm sao có thể nhận dạng và xác định được các nhóm phân hóa học? Đó là nội dung của bài thực hành hôm nay Bài 8: Thực hành NHẬN .GV chia nhóm thực hành cho .Học sinh đọc to phần 2. chất lượng sản phẩm và tăng độ phì nhiêu của đất. Bài 8: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƢỜNG. chỉ dẫn của giáo viên .Bước 1: Lấy một lượng nhóm phân hòa tan và không phân bón bằng hạt ngô cho vào hòa tan. * Hoạt động 3: Một số quy trình thực hành và tổ chức thực hành: 25’. . bón hòa tan và nhóm ít hoặc nhóm làm.Học sinh quan sát và tiến 1.Một học sinh đọc to 3 bước.Đặt vấn đề vào bài mới: Phaân boùn coù vai troø . QUY TRÌNH THỰC phần 1 SGK trang 18. Phân biệt nhóm phân sinh xem sau đó yêu cầu các hành thực hành. HÀNH: . .Giáo viên làm mẫu cho học . nước sạch. than củi.HS nêu. . . . VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT: . raát quan troïng trong noâng nghieäp nhöng moãi loaïi caây troàng chæ phuø hôïp vôùi moät loaïi phaân nhaát ñònh. I. . .HS ghi tựa bài BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN Bài 8: Thực hành NHẬN HÓA HỌC THÔNG BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƢỜNG.Giáo viên làm mẫu. GV: Nguyễn Thị Nin 19 . ống nghiệm. Sau đó . phần I trang 18 SGK. Cả 3 câu trên. thích. thìa nhỏ. ống nghiệm. ñeå xöû duïng phaân hôïp lyù vôùi caây troàng ta caàn bieát caùch nhaän daïng moät soá loaïi phaân thoâng thöôøng trong tröôøng hôïp bao bì maát nhaõn. d. Tăng năng suất.Bước 2: Cho 10.Yêu cầu học sinh xác định . .Học sinh xác định. . .GV đem dụng cụ thực hành . nước sạch vào và lắc mạnh . . * Hoạt động 2: Vật liệu và dụng cụ cần thiết: 10’.Yêu cầu 1 học sinh đọc to . không hòa tan: . II. c.15 ml ở mục 2 SGK trang 19.HS lắng nghe.Học sinh quan sát và làm trong vòng 1 phút.Một học sinh đọc to phần I.

Yêu cầu nhóm thực hành và .Một học sinh đọc to thông tin + Không hoặc ít hòa mục 3 tan: đó là phân lân và vôi. . * Hoạt động 4: Đánh giá và dặn dò: 5’ . .Nhận xét tiết thực hành. Quan sát mức độ hòa tan.Học sinh ghi bài.Giáo án Công Nghệ 7 yêu cầu các nhóm xác định phân nào là phân đạm và phân nào là phân kali.Sau đó yêu cầu học sinh kẻ .Dặn dò: Về nhà học bài và xem trước bài 9. + Nếu có mùi khai: đó là đạm.Yêu cầu học sinh xem mẫu và nhận dạng ống nghiệm nào chứa phân lân.Bước 3: Để lắng 1-2 phút. trắng đó là vôi. + Nếu không có mùi khai đó là phân kali.Học sinh kẻ bảng và nộp bài III. . . Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hòa tan: Quan sát màu sắc: . đỏ. .Học sinh xác định.Nếu phân bón có màu xác định. nâu sẫm hoặc trắng xám như ximăng. thu hoạch cho giáo viên. theo. 3.Yêu cầu học sinh đọc to phần 3 trang 19.Nhận xét về thái độ thực hành của học sinh.Yêu cầu học sinh viết vào tập. Phân biệt trong nhóm phân bón hòa tan: .Nếu phân bón có màu nâu. . định. THỰC HÀNH: bảng mẫu vào vở và nộp bài thu hoạch cho giáo viên.Bước 1: Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng .Bước 2: Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ. GV: Nguyễn Thị Nin 20 . . . . + Nếu thấy hòa tan: đó là phân đạm và phân kali. ống nghiệm nào chứa vôi. 2. đó là phân lân. .Các nhóm thực hành và xác . .

Lớp trưởng báo cáo sỉ số . 2. Mục tiêu: 1. Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ bieát caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn ñoù sao cho coù theå thu ñöôïc naêng suaát caây GV: Nguyễn Thị Nin 21 Nội dung . phân tích. nhược điểm của mỗi cách bón đang được sử dụng ở nước ta nói chung.Có ý thức bảo quản. . Trong caùc baøi 7. 2. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ . Kiến thức: .9. Phƣơng pháp: .HS: Xem trước bài 9. ở địa phương nói riêng. .Rèn luyện kỹ năng quan sát.Trực quan. Thái độ: .Kiểm tra sỉ số .HS lắng nghe. phân bắc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.Nêu được các cách bón phân và ưu. vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.Có ý thức tìm hiểu cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón để sử dụng phân bón có hiệu quả cao trong sản xuất.Ổn định lớp . thảo luận nhóm. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp.Đặt vấn đề vào bài mới: .Trình bày được cách bảo quản phù hợp với mỗi dạng phân bón để giữ được chất lượng của chúng. vệ sinh và an toàn thực phẩm. III.Có ý thức xử lí. . CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƢỜNG. phiếu học tập.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 06 Tiết: 06 Ngày soạn: 25/09/2010 Ngày dạy: 28 /09/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 07/10/2010 Lớp: 7A2 Bài 9.GV: Hình 7. Bảng phụ. .10 SGK phóng to.Nêu được cách sử dụng các loại phân bón thông thường và giải thích được cơ sở của việc sử dụng đó. . Chuẩn bị: . . 8 chuùng ta ñaõ laøm quen vôùi moät soá loaïi phaân boùn thöôøng duøng trong nông nghieäp hieän nay. 3. chế biến phân chuồng.8. Chuẩn bị: 1. kiểm tra bài cũ. vệ sinh thực phẩm. II.Phân biệt được bón lót và bót thúc. chế biến và sử dụng phân bón hợp lí để đảm bảo hiệu quả sử dụng phân bón. thuyết trình. Kĩ năng: . I.

Đó là nội dung của bài học hôm nay. . 9. Tuy nhiên cách bón phân này có thể bị đất giữ chặt hoặc chuyển hóa thành dạng khí tan hoặc bị nước rửa trôi.Giáo án Công Nghệ 7 troàng cao.Cá nhân thực hiện. . Bón lót nhằm mục đích gì? nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới bén rễ.Học sinh đọc và trả lời: tin mục I SGK và hỏi: ? Căn cứ vào thời điểm bón  Người ta chia làm 2 cách phân người ta chia ra mấy bón: bón lót và bón thúc. chaát löôïng noâng saûn toát vaø tieát kieän ñöôïc phaân boùn. ? Thế nào là bón thúc?Bón  Bón thúc là bón phân trong thúc nhằm mục đích gì ? thời gian sinh trưởng của cây.HS nêu.Cá nhân trình bày. * Theo hàng ( hình 7) + Ưu: 1 và 9 + Nhược: 3 * Theo hốc ( hình 8) + Ưu: 1 và 9 + Nhược: 3 * Bón vãi: ( hình9) + Ưu: 6 và 9. . cách bón phân? ? Thế nào là bón lót? Bón lót  Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng.Yêu cầu học sinh đọc thông . nhóm khác bổ sung. . 8.GV thông báo : Bón phân trực tiếp vào đất thì có thể bón được lượng phân bón lớn. * Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách bón phân: 10’.Có nhiều cách bón: Có thể bón vãi. 10. bón theo hốc hoặc phun trên lá. I. . .Phân bón có thể được bón trước khi gieo trồng (bón lót) hoặc trong thời gian sinh trưởng của cây (bón thúc). bón vãi. Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƢỜNG. . CÁCH BÓN PHÂN: . bón theo hàng. 22 GV: Nguyễn Thị Nin . nhược điểm của từng cách bón phân ở hình 7. . bón theo hốc hoặc phun trên lá. . theo hốc hoặc phun trên lá cây trồng dễ sử dụng hơn.HS ghi tựa bài Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƢỜNG. bón theo hàng. Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƢỜNG. Bón phân theo hàng. ? Căn cứ vào hình thức bón  Chia thành các cách bón: phân người ta chia ra mấy cách bón phân? Là những cách nào? .Yêu cầu học sinh cá nhân hoàn thành các hình trên bảng.Yêu cầu nêu lên các ưu.Yêu cầu HS nêu mục tiêu bài.

Học sinh thảo luận nhóm và nhóm và hoàn thành bảng.Giáo án Công Nghệ 7 + Nhược: 4 * Phun trên lá: ( hình 10) + Ưu: 1. * Hoạt động 3: Tìm hiểu các sử dụng các loại phân bón thông thƣờng: 15’. + Không để lẫn lộn các loại sành đậy kín hoặc bọc kín bằng bao nilông. CÁCH SỬ DỤNG CÁC chất dinh dưỡng có trong phân LOẠI PHÂN BÓN THÔNG bón phải được chuyển thành THƢỜNG: các chất hòa tan cây mới hấp Khi sử dụng phân bón phải thụ được. thoáng chu đáo như: mát. + Phân N. ? Vì sao không để lẫn lộn các phân bón với nhau. bón ? Vậy cho biết khi sử dụng thúc. + Nhược: 8. kết luận. thoáng mát. II. vại.Học sinh ghi bài.Khi bón phân vào đất. các nhóm còn lại bổ sung. GV: Nguyễn Thị Nin 23 .Phân vô cơ: bón thúc. phải có biện pháp bảo quản + Để ở nơi khô ráo. nuôi hoặc lấy ra ủ thành đóng. .Yêu cầu học sinh đọc mục III .  Vì sẽ xảy ra phản ứng làm + Để ở nơi khô ráo. . các . sành Khi chưa sử dụng để đảm đậy kín hoặc bọc kín bằng bao bảo chất lượng phân bón cần nilông. 5. + Đựng trong chum.Yêu cầu nêu được: + Phân hữu cơ: bón lót. * Hoạt động 4: Tìm hiểu cách bảo quản các loại phân bón thông thƣờng: 10’ . .Học sinh lắng nghe và ghi .Lắng nghe.Đại diện nhóm trình bày. Những loại phân bón hòa tan dùng để bón thức. .Phân hữu cơ: bón lót. hoàn thành bảng.Giáo viên nhận xét.Giáo viên nhận xét. K: bón thúc + Phân lân: bón lót. tạp như: Phân Chuồng hay . vại.Học sinh đọc và trả lời: III. vào đất trước khi gieo trồng để . Vì vậy đối với các chú ý tới các đặc điểm của loại phân có thành phần phức từng nhóm.Yêu cầu học sinh thảo luận . phân khó hòa tan cần phải bón . BẢO QUẢN CÁC LOẠI và trả lời các câu hỏi: PHÂN BÓN THÔNG  Đối với phân hóa học có THƢỜNG: ? Đối với phân hóa học ta các biện pháp sau: phải bảo quản như thế nào? + Đựng trong chum. . loại phân bón với nhau? giảm chất lượng phân. ? Đối với phân chuồng ta phải + Không để lẫn lộn các bảo quản như thế nào?  Có thể bảo quản tại chuồng loại phân bón với nhau. bài. phân bón cần chú ý đến điều  Cần chú ý đến đặc điểm của từng loại phân mà có cách gì? sử dụng phù hợp.Phân lân: bón lót hoặc có đủ thời gian phân hủy và bón thúc chuyển hóa thành dạng hòa tan. P. 2. . .

. Không nên để các loại phân bón lẫn lộn với nhau. kết luận. trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 10. Gói trong bao nilông. trát kín đóng phân ủ?  Tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải phân hoạt động.Nhận xét. loại phân mà có cách bảo quản .Học sinh lắng nghe. . Hãy chọn câu trả lời ? Gia đình em bảo quản phân -d bón như thế nào trong các cách sau đây? đúng: a. b.Giáo án Công Nghệ 7 ? Tại sao lại dùng bùn ao để dùng bùn ao trét kín bên ngoài. ? Người ta bảo quản các loại phân bón thông thường bằng cách nào? 1 . khô ráo. bón thúc? ? Hãy cho biết các cách sử dụng phân bón thông thường.Giáo viên giảng thêm: Qua hạn chế đạm bay đi và giữ vệ đó ta thấy rằng tùy vào từng sinh môi trường. c. .Nhận xét tiết học.Dặn dò: Về nhà học bài.c . . dặn dò: 5’ ? Có mấy cách bón phân? Thế nào là bón lót. Để ở nơi thoáng mát. GV: Nguyễn Thị Nin 24 . * Hoạt động 4: Củng cố. b. c. d.Học sinh ghi bài. Cả 3 câu a. đựng trong chai lọ. cho thích hợp.

phương pháp lai. Kiến thức: . Lấy được ví dụ minh họa.Nêu được ý nghĩa của việc nắm vững tiêu chí đánh giá giống cây trống tốt trong sản xuất. bón GV: Nguyễn Thị Nin 25 Nội dung . chất lượng sản phẩm.HS: Xem trước bài 10.Xác định được vai trò của phương pháp chọn tạo giống cây trồng bằng phương pháp chọn lọc.Trình bày được trình tự các bước và nội dung từng bước tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. III.Lớp trưởng báo cáo sỉ số . thảo luận nhóm. 3. .Kiểm tra bài cũ: .Có ý thức chọn lọc giống cây trồng hàng năm để đảm bảo chất lượng giống tốt trong sản xuất. Chuẩn bị: . Lấy được ví dụ minh họa. II. đối với thay đổi cơ cấu giống và lấy được ví dụ minh họa.Mô tả lại được các bước và đặc điểm mỗi bước trong tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. 2.Rèn luyện kĩ năng quan sát. 13. đưa giống mới vào trồng trọt ở đất.Nêu được vai trò của giống cây trồng đối với năng suất. phân tích. kiểm tra bài cũ.GV: Hình 11. vườn. 14 SGK phóng to. Giải thích được vì sao phải so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. . Kĩ năng: . 12. Lấy được ví dụ minh họa. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ . Thái độ: .Luôn có ý thức cải tạo.Trực quan.Kiểm tra sỉ số .Kỹ năng hoạt động nhóm.HS trả lời: ? Thế nào là bón lót. Phƣơng pháp: .Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 07 Tiết: 07 Ngày soạn: 30/09/2010 Ngày dạy: 05/10/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 10/10/2010 Lớp: 7A2 Bài 10. 2.Nêu được các bước và giải thích nội dung từng bước trong phương pháp chọn lọc giống cây trồng. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp.Nêu được các tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt. đồi gia đình làm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm. . . . VAI TRÕ CỦA GIỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG. . đối với tăng vụ trồng trọt. . thuyết trình. Chuẩn bị phiếu học tập cho Học sinh. . phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô. Chuẩn bị: 1.Nêu được các bước và giải thích nội dung mỗi bước trong phương pháp lai tạo giống cây trồng. Mục tiêu: 1. . Lấy được ví dụ minh họa. I.Ổn định lớp . . .Phân biệt được sản xuất giống cây trồng và chọn tạo giống cây trồng.

kết luận. . kết luận điểm.Phân lân: bón lót. chủ động tạo và sử dụng phân bón.Phân hữu cơ: bón lót . “nhất nước. với các vụ gieo trồng trong năm? ? Nhìn hình 11c sử dụng  Làm thay đổi cơ cấu cây giống mới ngắn ngày có ảnh trồng trong năm. I. nhì phân.Yêu cầu học sinh chia nhóm. đất đai và .HS ghi tựa bài GIỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP Bài 10: VAI TRÕ CỦA CHỌN TẠO GIỐNG CÂY GIỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG. tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm. Bài 10: VAI TRÕ CỦA . * Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng: 10’. tam cần. bổ sung.Giáo án Công Nghệ 7 thúc? .3.Ghi nhận.Nhận xét.Gọi HS nhận xét. . ? Nhìn vào hình 11a hãy cho + Thay đổi cơ cấu cây trồng.Yêu cầu HS nêu mục tiêu TRỒNG.5. bổ sung. * Hoạt động 3: Tìm hiểu tiêu chí của giống cây trồng: 10’. II. .HS lắng nghe. sung. hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? . . GV: Nguyễn Thị Nin 26 Bài 10: VAI TRÕ CỦA GIỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG. gì trong sản xuất trồng trọt? + Tăng vụ. tứ giống”. gì? ? Hình 11b sử dụng giống mới  Có tác dụng tăng các vụ ngắn ngày có tác dụng gì đối gieo trồng trong năm. cử thảo luận 5 tiêu chí để chọn ra đại diện trả lời. . TIÊU CHÍ CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG TỐT: .Đặt vấn đề vào bài mới: Ông cha ta thường có câu .Giáo viên hỏi:  Đó là tiêu chí : 1. phân lân trước khi gieo trồng (bón lót) thường dùng để bón lót hay hoặc trong thời gian sinh trưởng của cây (bón thúc).Nhận xét.Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu.HS nêu.Giáo viên treo tranh yêu cầu .Học sinh thảo luận nhóm.Nhận xét. Vậy giống cây trồng có vai trò như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng trọt và làm như thế nào để có giống tốt? Ta hãy vào bài mới.4. thì giống được đặt lên hàng đầu. . . nhưng ngày nay con người đã chủ động trong tưới tiêu nước.Học sinh quan sát và trả lời: HS quan sát và hỏi: ? Giống cây trồng có vai trò  Giống cây trồng có vai trò: + Tăng năng suất. . bón thúc? Vì sao? . bón thúc. bài. . tăng chất lượng nông sản. . nhóm khác bổ những giống cây trồng tốt. .Phân bón có thể được bón ? Phân hữu cơ.  Giống cây trồng là yếu tố biết thay giống cũ bằng giống quyết định đối với năng suất mới năng suất cao có tác dụng cây trồng. VAI TRÕ CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG: Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất.

Học sinh lắng nghe.Giáo viên giảng giải từng mới là giống tốt. . Phƣơng pháp gây đột bảng. mẹ. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.Học sinh đọc to và trả lời: Sử dụng tác nhân vật lí ghi bảng. .Học sinh lắng nghe và trả lời: . Gieo hạt của các cây đã những dòng có đột biến có lợi được xử lí đột biến. Phƣơng pháp chọn lọc: câu hỏi: Từ nguồn giống khởi đầu  Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính ? Thế nào là phương pháp (1) chọn các cây có đặc tính tốt.Giáo viên nhận xét. Gieo hạt của chọn lọc? tốt. Phƣơng pháp nuôi cấy GV: Nguyễn Thị Nin 27 .Học sinh ghi bài. mầm. Gieo hạt của các cây đã hoa. 2. nụ biến.Yêu cầu 1 học sinh đọc to và  Sử dụng tác nhân vật lí (tia) bộ phận của cây (hạt. ? Cây dùng làm mẹ có chứa làm bố thụ phấn cho nhụy hoa Chọn các cây lai có đặc tính gì? của cây dùng làm mẹ. Nếu tốt giống địa phương (3).  Có chứa nhụy. 4. .Học sinh quan sát và thảo III. kết luận.Đại diện nhóm trả lời. (tia) hoặc hóa học để xử lí các . Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Sau đó lấy hạt của cây mẹ gì?  Lấy phấn hoa cuả cây dùng gieo trồng ta được cây lai. hạt phấn…) gây ra đột ? Thế nào là phương pháp gây phân của cây (hạt. biến: . * Hoạt động 4: Tìm hiểu phƣơng pháp chọn tạo giống cây trồng: 15’ . thảo luận nhóm về 4 . nụ hỏi: hoặc hoá học để xử lí các bộ hoa.Có năng suất cao và ổn định.Yêu cầu học sinh quan sát dùng làm bố thụ phấn cho hình 13 và cho biết: nhụy hoa của cây dùng làm ? Cây dùng làm bố có chứa  Có chứa hạt phấn. hạt phấn…) gây ra đột được xử lí đột biến. Sau đó tốt để làm giống. mầm.Học sinh quan sát và trả lời: Lấy phấn hoa của cây .Học sinh trả lời: trình độ canh tác của địa  Giống có năng suất cao phương. TẠO GIỐNG CÂY thông tin. phải là tiêu chí của giống cây chưa hẳn là giống tốt mà giống . PHƢƠNG PHÁP CHỌN hình 12.Học sinh lắng nghe và ghi 3. ? Thế nào là phương pháp lấy hạt của cây mẹ gieo trồng lai? ta được cây lai.Yêu cầu học sinh quan sát . 13. .Nhận xét. ghi bảng. chọn đột biến? biến.Có chất lượng tốt. thu lấy hạt. ghi bài.Chống chịu được sâu tiêu chí và hỏi: ? Tại sao người ta lại chọn  Nếu giống không chống bệnh. . . Phƣơng pháp lai: . trồng tốt? có năng suất cao và ổn định . Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà. thu lấy hạt.Giáo án Công Nghệ 7 ? Tại sao tiêu chí 2 không . 14 và kết hợp đọc luận nhóm. chịu được sâu bệnh thì sẽ tốn tiêu chí là giống chống chịu nhiều công chăm sóc. những dòng có đột biến có lợi để làm giống. nhóm TRỒNG: phương pháp đó và trả lời theo khác bổ sung. . hơn thì cho sản xuất đại trà. năng sâu bệnh? suất và phẩm chất nông sản thấp. chọn để làm giống. 1.Giáo viên giải thích hình và .

Học sinh lắng nghe. c đều đúng. . GV: Nguyễn Thị Nin 28 . Câu a. Trong trồng trọt thì giống có vai trò: a. Làm tăng chất lượng nông sản. . Sau một thời gian. d. Quyết định đến năng suất cây trồng.Nhận xét tiết học.Nhóm thảo luận và trả lời: mô: Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây. . từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới. . Sau một thời gian. ghi bảng. nhất hiện nay? . chất lượng. nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. tăng vụ.Giáo viên giải thích. Sinh trưởng mạnh. đem trồng và chọn lọc ra được giống mới. ? Theo em trong 4 phương .Yêu cầu nhóm cũ thảo luận và cho biết: ? Thế nào là phương pháp nuôi cấy mô?  Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây.Giáo án Công Nghệ 7 . ghi bài. c. ghi bảng. nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. d. Năng suất. trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 11. Tiêu chuẩn nào được dùng để đánh giá một giống tốt? a.d 1. b. đem trồng và chọn lọc ra được giống mới. dặn dò: 5’ ? Giống có vai trò như thế nào trong trồng trọt? ? Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? Hãy cho biết đặc điểm của phương pháp nuôi cấy mô? I. * Dặn dò: Về nhà học bài. Năng suất cao. . bổ sung. b. c 2. 2. Có tác dụng làm thay đổi cơ cấu cây trồng.Giáo viên giảng thích rõ thêm. Hãy chọn câu trả lời đúng: 1 . . * Hoạt động 5: Củng cố. chống chịu sâu bệnh tốt.Giáo viên chốt lại kiến thức. chống chịu sâu bệnh.Học sinh ghi bài. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt.Học sinh lắng nghe. từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới. pháp trên thì phương pháp  Đó là phương pháp chọn nào được ứng dụng rộng rãi lọc. b. năng suất cao ổn định. c. chất lượng tốt và ổn định.

. ghép mắt và chiết cành. bằng phương pháp chọn lọc? + Từ nguồn giống khởi đầu Thế nào là phương pháp tạo (1) chọn các cây có đặc tính giống bằng phương pháp gây tốt. Kĩ năng: . . là phương pháp tạo giống . Sơ đồ nhân giống vô tính ở cây trồng. I. II.Lớp trưởng báo cáo sỉ số . Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp. thuyết trình. 3.Rèn luyện kĩ năng quan sát.Trình bày được kĩ thuật giống bằng phương pháp giâm cành.Mô tả được các bước trong quá trình sản xuất giống cây trồng. Thái độ: . phân tích.Có 4 phương pháp. cây cảnh. phân biệt sự khác nhau trong mỗi bước .Có ý thức áp dụng kĩ thuật vào việc nâng cao chất lượng của giống để tạo được giống tốt trong sản xuất lương thực.Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất. Phân biệt giâm cành và chiết cành. Chuẩn bị: 1. Phƣơng pháp: . Nêu được những ví dụ về những cây trồng thường giâm cành.HS:Tìm hiểu qui trình sản xuất giống cây trồng. kiểm tra bài cũ.Kiểm tra sỉ số .Kỹ năng hoạt động nhóm.Kiểm tra bài cũ: . thực phẩm.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 08 Tiết: 08 Ngày soạn: 08/10/2010 Ngày dạy: 13/10/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 15/10/2010 Lớp: 7A2 Bài 11. những cây thường ghép mắt. Kiến thức: . mầm.Ổn định lớp . tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây tạo giống cây trồng? Thế nào trồng trong năm. . tăng như thế nào trong trồng trọt? ? Có mấy phương pháp chọn chất lượng nông sản.Trực quan. + Sử dụng tác nhân vật lí (tia) hoặc hóa học để xử lí các bộ phận của cây (hạt. Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà. cách bảo quản giống cây trồng. thu lấy hạt. thảo luận nhóm. Chuẩn bị: . III. những cây thường chiết cành. Gieo hạt của đột biến? các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3).HS trả lời: ? Giống cây trồng có vai trò . 2. Mục tiêu: 1. nụ GV: Nguyễn Thị Nin 29 Nội dung . đặt vấn đề vào bài mới: 5’ .GV: Tranh vẽ: Sơ đồ sản xuất giống cây trồng bằng hạt. 2. SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG.

giống dần mất đi. .Gọi HS nhận xét. . bổ sung. Sản xuất giống cây nhằm mục đích gì? hạt giống. bổ sung.Yêu cầu đọc thông tin mục I . cây con phục vụ trồng bằng hạt: gieo trồng. .Đặt vấn đề vào bài mới: Ở bài trước chúng ta đã biết 1 số phương pháp chọn tạo giống cây trồng tốt.Giâm cành là từ 1 đồ 3 và cho biết: ? Tại sao phải phục tráng  Trong quá trình gieo trồng đoạn cành cắt rời khỏi thân mẹ do những nguyên nhân khác đem giâm vào đất cát. Muốn có nhiều hạt giống tốt phục vụ cho sản xuất đại trà chúng ta cần phải làm gì? Thực hiện những phương pháp quy trình nào? Chúng ta cùng tìm hiểu Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO . Sản xuất giống cây phục hồi giống trở lại những trồng bằng nhân giống vô đặc điểm tốt của giống. Lấy hạt của các dòng tốt khác chọn tạo giống là: Chọn nhất hợp lại thành giống siêu tạo giống là sản xuất ra giống nguyên chủng rồi nhân lên mới.HS nêu.Chiết cành là bóc phải phục tráng những đặc tính khoanh vỏ của cành sau đó bó GV: Nguyễn Thị Nin 30 .HS lắng nghe. Vậy muốn giữ được năng suất và chất lượng nông sản. tính: . Sản xuất giống là tăng số thành giống nguyên chủng. Hạt giống đã phục tráng đem gieo thành từng .Nhận xét.Yêu cầu học sinh quan sát sơ . bài. lượng của giống và duy trì Sau đó đem giống nguyên chất lượng. .Lắng nghe.GV thông báo sản xuất giống . SẢN XUẤT GIỐNG CÂY và trả lời: TRỒNG: ? Sản xuất giống cây trồng  Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích tạo ra nhiều 1.Học sinh trả lời: I.Học sinh quan sát và trả lời: sản xuất đại trà nhiều năm do bị lẫn tạp chất và xấu đi -> nên phải chọn lọc nhiều lần để 2.Giống phục tráng là giống . . chủng ra sản xuất đại trà. dòng. . hạt phấn…) gây ra đột biến.Nhận xét. kết luận điểm. Gieo hạt của các cây đã được xử lí đột biến. * Hoạt động 2: Giới thiệu quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt: 20’. chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống. QUẢN GIỐNG CÂY QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG.Giáo án Công Nghệ 7 hoa. sau một giống? nhau mà nhiều đặc tính tốt của thời gian cành giâm ra rể. TRỒNG.HS ghi tựa bài QUẢN GIỐNG CÂY Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO TRỒNG. . Do đó cần . .Yêu cầu HS nêu mục tiêu .

Giáo viên chốt lại kiến thức. giây khoai lang. .Học sinh thảo luận nhóm..… . + Năm thứ 3: Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng + Năm thứ 4: Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà. ghi bảng. Khi cành đã ra rể thì cắt khỏi cây mẹ và trồng xuống đất. nhóm khác bổ sung. + Giống siêu nguyên chủng có số lượng ít nhưng chất lượng cao.Yêu cầu học sinh chia nhóm. nhược điểm gì? ? Yêu cầu của phương pháp này là gì? ? Em có thể cho vd? ? Thế nào là ghép mắt? ? Phương pháp này có ưu.Đại diện nhóm trả lời. các loài hoa. + Năm thứ 2: Hạt của mỗi cây tốt gieo thành từng dòng. . Sau một thời gian ra rể thì cắt rời khỏi cây mẹ và 31 ? Thế nào là giâm cành? ? Phương pháp này có ưu. quan sát hình 15.Cây củ mì.Lai tạo được các đặc tính tốt của giống với nhau.Cành không quá già. mía.Bốc 1 khoanh vỏ trên cành.Giáo án Công Nghệ 7 tốt của giống.Ghép táo.Yêu cầu phải nêu được: . siêu nguyên chủng.Có thể thực hiện trong thời gian ngắn .  Có 4 năm: + Năm thứ 1: gieo hạt đã phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt. . đất.Giáo viên giảng giải cho học sinh thế nào là giống nguyên chủng.. sầu riêng. bó đất lại. . + Giống nguyên chủng là giống có chất lượng cao được nhân ra từ giống siêu nguyên chủng. nhược điểm gì? ? Em có thể cho vd? ? Thế nào là phương pháp chiết cành? GV: Nguyễn Thị Nin .Ghép mắt lấy mắt của cây cùng họ đem ghép trên cây khác có sức sống tốt hơn.17 và thảo luận câu hỏi: . Lấy hạt của các dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng. ? Quy trình sản xuất giống bằng hạt được tiến hành trong mấy năm? Nội dung công việc của từng năm là gì? .Lấy 1 đoạn thân cây đem giâm xuống đất.Ghép mắt: lấy mắt ghép ghép vào một cây khác (gốc ghép).Học sinh ghi bài.Học sinh lắng nghe. mận.… . . . không quá non .16. . . . .

Học sinh trả lời:  Để giảm bớt cường độ thoát hơi nước giữ cho hom giống không bị héo. ? Ở địa phương chúng ta có .Giáo viên chốt lại kiến thức.Giáo viên chốt lại kiến thức. túi khí quản ở đâu? hoặc trong các kho đông lạnh. chuột không xâm nhập được..Học sinh đọc và trả lời: II. nhược điểm gì? ? Cho ví dụ? . chọn lọc hạt những biện pháp bảo quản giống. bổ sung và hỏi: ? Tại sao khi giâm cành người ta phải cắt bớt lại? ? Tại sao khi chiết cành người ta phải dùng nilông bó kín bầu đất lại? ? Gia đình em thường áp dụng phương pháp nhân giống nào và cho loại cây gì? . ? Tại sao hạt giống đem bảo hạt.Giáo án Công Nghệ 7 đem trồng. chanh. ? Hạt giống thường có thể bảo  Hạt giống có thể bảo quản trong chum... (Có thể lấy cành cây khác phát triển thành cây mang đặc điểm giống cây bố mẹ). phải kín để côn trùng. duy trì được chất lượng của .Dự trữ giống. ghi bảng. . BẢO QUẢN HẠT và hỏi: GIỐNG CÂY TRỒNG:  Nếu như không bảo quản Có hạt giống tốt phải ? Tại sao phải bảo quản hạt thì chất lượng hạt sẽ giảm và biết cách bảo quản tốt thì mới giống cây trồng? ? Muốn bảo quản giống tốt có thể mất khả năng nẩy mầm. không lẫn tạp lượng giống sẽ kém và các loại chất? côn trùng sẽ dễ xâm nhập hơn. mận. rau khoai lang. . bưởi. mận. Hạt giống có thể bảo quản phải đảm bảo các điều kiện trong chum. vại. Chiết cành cam.  Để giữ ẩm cho đất bó bầu và hạn chế sự xâm nhập của sâu bệnh.Giáo viên nhận xét. * Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp và quy trình nhân giống vô tính: 15’.Kho cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ. . quản phải khô? ? Tại sao hạt giống đem bảo  Nếu lẫn tạp chất thì chất quản phải sạch. cây tốt giữ lại làm giống như thế nào? giống sau đó phát triển thêm số lượng. bao. dặn dò: 5’ GV: Nguyễn Thị Nin 32 .HS trả lời.. bưởi.Học sinh ghi bài. . ? Kho chứa hạt giống cất giữ ..Giữ được những đặc điểm tốt của bố mẹ .Học sinh ghi bài. bao. vại. chanh.Yêu cầu học sinh đọc mục II .Chiết cành chanh. hạt. ? Phương pháp này có ưu... . túi khí nào?  Để hạn chế sự hô hấp của hoặc trong các kho đông lạnh. .Giâm cây rau muống. rau ngó. độ ẩm không khí phải đảm bảo yêu cầu gì? thấp. * Hoạt động 4: Củng cố. ghi bảng. .

Cây ngũ cốc. b. b.Cả 3 câu a. Cây lấy hạt.Giáo án Công Nghệ 7 ? Cho biết quy trình sản xuất giống bằng hạt? ? Có những phương pháp nhân giống vô tính nào? ? Nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống? 2. c. d. GV: Nguyễn Thị Nin 33 . c. sạch. Cây họ đậu.Nhận xét tiết học. không lẫn tạp chất. b. Tỉ lệ hạt lép thấp. trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 12. * Dặn dò: Về nhà học bài. . Cả 3 câu. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được áp dụng đối với: a. Khô. c. Trong trồng trọt hạt để làm giống phải: a. Không bị sâu bệnh. 3. d.

19.Rèn luyện kĩ năng quan sát.Lớp trưởng báo cáo sỉ số . thuyết trình.Trình bày được một số dấu hiệu cây bị hại ở các bộ phận khác nhau và xác định được nguyên nhân gây ra. Chuẩn bị: 1.Hạt giống đã phục tráng đem bằng hạt được tiến hành theo gieo thành từng dòng.Kỹ năng hoạt động nhóm. SÂU. Kiến thức: . 3.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 09 Tiết: 09 Ngày soạn: 14/10/2010 Ngày dạy: 19/10/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 21/10/2010 Lớp: 7A2 Bài 12. phân biệt được sâu hại và bệnh hại về nguyên nhân gây hại.Lấy được ví dụ sâu hại cây trồng cần tiêu diệt và côn trùng có ít cần phát triển. chất lượng sản phẩm trồng trọt. .Chỉ ra được những khái niệm cơ bản của khái niệm về bệnh cây và lấy được ví dụ minh họa. . biến thái không hoàn toàn. Mục tiêu: 1.Có ý thức phòng. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ . biểu hiện bị hại.Kiểm tra bài cũ: . hoa. thân.HS trả lời: ? Sản xuất giống cây trồng . cây con giống phục ? Sản xuất giống cây trồng vụ gieo trồng. . từ đó có biện pháp phòng trừ có hiệu quả. . . phân tích.HS: Tìm hiểu tác hại của sâu bệnh. I.Trực quan. Kĩ năng: . 2.Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích tạo ra nhiều nhằm mục đích gì ? hạt giống.Xác định được những đặc điễm sinh học cơ bản của côn trùng làm cơ sở để hình thành khái niệm sâu hại. BỆNH HẠI CÂY TRỒNG. trừ sâu bệnh để hạn chế sự gây hại về số lượng. kiểm tra bài cũ. chất lượng sản phẩm ở các mức độ khác nhau.Có ý thức phát hiện sâu.GV: Tranh hình 18. Những dấu hiệu cây bị hại.. Chuẩn bị: .Nêu được những tác hại do sâu. III. Thái độ: .Ổn định lớp .Xác định được các đặc điểm chung và bản chất của sâu hại qua phân tích những điểm giống và khác nhau giữa côn trùng và sâu hại. . bệnh hại gây ra cho cây trồng về năng suất. Tranh hình 20. Biến thái hoàn toàn. . thảo luận nhóm. 2. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp.Kiểm tra sỉ số .. . bệnh hại qua quan sát dấu hiệu bị hại trên lá. Phƣơng pháp: . Lấy hạt trình tự nào? của các dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên GV: Nguyễn Thị Nin 34 Nội dung . quả của cây. Lấy được ví dụ minh họa. . II.

Nhận xét. * Hoạt động 2: Tìm hiểu tác hại của sâu bệnh đối với năng trồng trọt: 10’. năng suất và chất lượng nông sản giảm thậm chí không cho thu hoạch.Đọc và trả lời: SGK và trả lời các câu hỏi: ? Sâu. . độ ẩm thấp. BỆNH HẠI Bài 12: SÂU. Khi bị sâu. ẩm độ.HS ghi tựa bài hại.Giáo án Công Nghệ 7 chủng rồi nhân lên thành giống nguyên chủng. Trong quá trình bảo quản phải kiểm tra thường xuyên nhệt độ. . . suất và chất lƣợng sản phẩm I. không lẫn tạp chất. bệnh hại.Gọi HS nhận xét.Đặt vấn đề vào bài mới: Trồng trọt. phát triển kém. bài. BỆNH HẠI CÂY TRỒNG. chất lượng nông sản. hiểu được khái niệm côn trùng và bệnh cây. bệnh phá . Bài 12: SÂU.HS lắng nghe. bệnh có ảnh hưởng như  Sâu. ? Em hãy nêu những điều kiện .HS nêu. Sau khi học xong bài này các em sẽ thấy được tác hại của sâu. ? Em hãy nêu một vài ví dụ về . bổ sung.Cho ví dụ: + Lúa bị rầy nâu phá hoại ảnh hưởng của sâu bệnh hại + Lúa bị sâu cuốn lá đến năng suất và chất lượng + Bắp cải bị sâu đục nông sản mà em biết hay thấy + Quả hồng bị sâu GV: Nguyễn Thị Nin 35 Bài 12: SÂU. cây trồng? trồng sinh trưởng. biết được các triệu trứng thường gặp khi sâu. phải đảm bảo nhiệt độ. . TÁC HẠI CỦA SÂU BỆNH: Sâu.Yêu cầu HS nêu mục tiêu . ta cần nắm vững đặc điểm sâu. không sâu bệnh). . Sau đó đem giống nguyên chủng ra sản xuất đại trà. bệnh là 2 nhân tố gây hại cây trồng nhiều nhất.Yêu cầu học sinh đọc phần I . bệnh phá hại. . kết luận điểm. mẩy. bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất. sâu mọt để xử lý kịp thời. giống? Nơi cất giữ kín. Trong đó sâu. bệnh có ảnh hưởng thế nào đến đời sống cây xấu đến đời sống cây trồng. bệnh. BỆNH HẠI CÂY TRỒNG. . bổ sung. . CÂY TRỒNG. bệnh hại cây trồng.Nhận xét.Hạt giống phải đạt tiêu chuẩn cần thiết để bảo quản tốt hạt (khô. Để hạn chế sâu. có nhiều nhân tố làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

Khái niệm về côn thể chia làm 3 phần: đầu. phát triển của cây: cây trồng bị biến dạng.Giáo viên nhận xét.. . KHÁI NIỆM VỀ CÔN II. Khái niệm về bệnh quan sát kĩ hình 18.Học sinh chia nhóm và thảo luận. gì? trong vòng đời.Học sinh ghi bài. .Học sinh lắng nghe. ? Vòng đời của côn trùng  Vòng đời của côn trùng là đầu có 1 đôi râu. chân và thường có 2 đôi cánh.Côn trùng là lớp động chân và thường có 2 đôi cánh. . vật thuộc ngành Chân khớp. phát triển nào? thành hoặc trứng – sâu non – + Biến thái hoàn trưởng thành.Học sinh đọc thông tin và trả II.. nêu ra sự khác nhau: 2.Yêu cầu học sinh đọc mục . 19. chậm phát triển.Yêu cầu học sinh chia nhóm. . khái niệm về côn trùng. côn trùng  Qua các giai đoạn: trứng – vòng đời. trải qua các giai đoạn sinh sâu non – nhộng – trưởng . cơ 1.Giáo viên giảng giải thêm . được tính như thế nào? khoảng thời gian từ giai đoạn . sâu.Giáo án Công Nghệ 7 ở địa phương? + Cà chua xoăn lá .Biến thái của côn trứng đến giai đoạn trưởng trùng là sự thay đổi cấu tạo. bụng. Lấy VD về côn trùng có lợi GV: Nguyễn Thị Nin 36 . + Quả ổi bị sâu.Nhận xét. bướm. Ngực mang 3 đôi mà em biết? ong. kết luận. cơ thể chia làm 3 phần: đầu. bổ sung. hình thái của côn trùng trong ? Trong vòng đời .  Biến thái là sự thay đổi cấu + Biến thái không ? Biến thái của côn trùng là tạo. kiến. bọ xít ngực. trùng: ngực.Giáo viên giảng thêm: .Có 2 loại biến thái: trưởng.1 và trả lời các câu hỏi: lời: TRÙNG VÀ BỆNH CÂY:  Côn trùng là lớp động vật ? Côn trùng là gì? thuộc ngành Chân khớp. chỉ trải qua 3 giai đoạn: trứng – sâu non. . . . chất lượng nông sản giảm. Côn trùng có 2 loại có thể có lợi hoặc có hại. .Học sinh lắng nghe. + Khi bị sâu bệnh phá hại. + Biến thái hoàn toàn phải cây: ? Nêu những điểm khác nhau Bệnh cây là trạng thái giữa biến thái hoàn toàn và trải qua 4 giai đoạn: trứng – sâu non – nhộng – trưởng không bình thường của cây do biến thái không hoàn toàn? thành. năng suất cây trồng giảm mạnh. VSV gây hại hoặc điều kiện + Biến thái không hoàn toàn sống bất lợi gây nên. + Sâu bệnh hại có ảnh hưởng đến sinh trưởng.Châu chấu. toàn. ? Em hãy kể một số côn trùng đầu có 1 đôi râu. màu sắc biến đổi.. + Khi bị sâu bệnh phá hại. hình thái cuả côn trùng hoàn toàn. Ngực mang 3 đôi . thành và lại đẻ trứng. bụng.trưởng thành. * Hoạt động 3: Tìm hiểu về đặc điểm của sâu hại cây trồng: 25’.

Học sinh thảo luận nhóm và . hình thái các bộ phận của cây bị thay đổi. .b. bổ sung. bệnh phá hại + Cấu tạothường thái: đổi: hình biến thường có những biến đổi về dạng lá.Học sinh đọc và trả lời: . dế mèn Hại: Sâu róm. bệnh? GV: Nguyễn Thị Nin 37 . Lợi: Ong. như thế nào? + Màu sắc: trên lá.Học sinh ghi bài.. thảo luận nhóm và hỏi:  Thường có những biến đổi 3. . cấu tạo.Đại diện nhóm trả lời.Giáo viên nhận xét.Giáo viên chốt lại kiến thức . quả bị biến dạng + Lá. hình thái. vàng…. thối cũ. bị bệnh? Cây trồng thay ? Khi cây bị sâu. ? Ở những cây bị sâu.Học sinh ghi bài. . trạng thái thân cành sần sùi. nhóm dấu hiệu gì? khác bổ sung. bệnh phá hoại: Khi bị sâu bệnh phá hại màu sắc.Nhận xét.Có ý thức bảo vệ côn trùng .Giáo án Công Nghệ 7 và côn trùng có hại. cấu tạo. . bọ xít.e. . đen. trừ côn trùng có hại cân bằng sinh thái ? . bướm. + Cây cành bị gẫy ? Hãy cho một số ví dụ về + Lá bị thủng bệnh cây? + Lá. bệnh về màu sắc.h. cho học sinh. . Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu.Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II và hỏi:  Bệnh cây là trạng thái ? Thế nào là bệnh cây? không bình thường về chức năng sinh lí.. ghi bảng. * Hoạt động 4: Củng cố. . cấu tạo và hình thái cả cây dưới tác động của VSV gây bệnh và điều kiện sống không bình thường. nào cây bị sâu và hình nào cây + Bệnh: c.Học sinh ghi bài. ? Nhìn vào hình cho biết hình .Học sinh cho một số ví dụ. cấu phá hại ta thường gặp những tạo…. đem trả lời: những mẫu cây bị bệnh cho học sinh quan sát. đen + Cây củ bị thối + Thân cành bị sần sùi . .Học sinh lắng nghe. .g.d. quả có đốm nâu. gãy cành. màu sắc. + Trạng thái: cây bị héo rũ.Câu hỏi GDBVMT: ? Vậy chúng ta cần làm gì để có ích và phòng. quả bị đốm. quả. kết luận.Giáo viên treo tranh.Yêu cầu nêu được: + Bị sâu: a.. dặn dò: 5’ ? Em hãy nêu tác hại của sâu.

c. c. . Những biểu hiện khi cây trồng bị sâu bệnh phá hại là: a. quả biến dạng. b. 2. Màu sắc trên lá. Điều nào sau đây đúng với côn trùng: a. Động vật chân khớp. Vòng đời trải qua các giai đoạn sinh trưởng. b.Nhận xét tiết học. trả lời các câu ở SGK. b. d. . Tất cả các câu trên.Giáo án Công Nghệ 7 ? Trình bày khái niệm về côn trùng và bệnh cây? ? Dấu hiệu nào chứng tỏ cây trồng bị sâu. phát triển khác nhau. d. bệnh phá hại? I. quả thay đổi. c đều đúng. GV: Nguyễn Thị Nin 38 . Hình thái lá.Xem và soạn trước bài 13. Hãy chọn câu trả lời đúng: 1. Cây bị héo rũ.Về nhà học bài. Có 2 kiểu biến thái là biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn. Cả 3 câu a. .

2. PHÕNG TRỪ SÂU. bắt sâu. Kiến thức: . II. bệnh hại.Nêu được nội dung công việc và ưu.Kiểm tra bài cũ: . bệnh .Nêu và giải thích nội dung.Chỉ ra được những ưu. bảo vệ được môi trường đất.HS trả lời: ? Nêu tác hại của sâu. .Trình bày được nội dung phòng trừ sâu hại bằng biện pháp sinh học và ưu.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 10 Tiết: 10 Ngày soạn: 21/10/2010 Ngày dạy: 26/10/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 28/10/2010 Lớp: 7A2 Bài 13.Có ý thức tham gia tích cực cùng gia đình.Kiểm tra sỉ số . III. . địa phương phòng từ sâu. .GV: Tranh vẽ: Các biện pháp thủ công (bẩy đèn). không khí. đảm bảo vệ sinh sản phẩm trồng trọt và bảo vệ môi trường đất. Nêu được những biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ . Chuẩn bị: 1. . . phân tích.Lớp trưởng báo cáo sỉ số . thảo luận nhóm. nhược điểm của phương pháp hóa học phòng trừ sâu.Ổn định lớp . bệnh hại cây trồng như xử lí hạt giống. bệnh hại cây trồng. 2. cách sử dụng thuốc hoá học trừ sâu bệnh. 3. Chuẩn bị: . trình bày được những cách dùng thuốc hóa học có hiệu quả trừ sâu. biện pháp sử dụng giống chống sâu. bệnh an toàn cho người và sinh vật. thuyết trình. kiểm tra bài cũ.HS: Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ở địa phương. dùng thuốc hóa học đúng kĩ thuật. Phƣơng pháp: . trừ sâu bệnh hại. bệnh phá hoại GV: Nguyễn Thị Nin 39 Nội dung . nhược điểm của phương pháp này.Giải thích được nội dung của biện pháp kiểm dịch thực vật và nêu được vai trò của biện pháp này trong hệ thống bảo vệ các biện pháp thực vật. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp. . BỆNH HẠI. không khí. an toàn lao động. bệnh hại? . hợp vệ sinh. nhược điểm của các biện pháp thủ công phòng trừ sâu. đối với sâu. vai trò của từng nguyên tắc phòng. Kĩ năng: .Sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởngcủa cây làm giảm đối với cây trồng? ? Nêu dẫu hiệu thường gặp năng xuất chất lượng nông sản. nước. . bảo vệ động vật gây hại cho sâu hại.Rèn luyện kĩ năng quan sát. Thái độ: . nước.Kỹ năng hoạt động nhóm. bẫy đèn. I. Mục tiêu: 1.Nêu được nội dung và vai trò của biện pháp canh tác phòng. bệnh hại cây trồng. chống sâu.Khi cây bị sâu.Trực quan. bệnh.

+ Phòng là chính. trừ kịp thời. cấu tạo.Yêu cầu HS nêu mục tiêu bài . sử dụng giống chống sâu. ? Sử dụng tổng hợp các biện . . kết luận điểm. triệt để để mầm bệnh không có khả năng gây tái phát. nhanh chóng và triệt để. + Gieo trồng đúng kỹ GV: Nguyễn Thị Nin 40 .Có thể sử dụng các biện pháp phòng trừ như: . Cần đảm bảo các nguyên tắc nào? + Trừ sớm. 1. . giá thành các biện pháp phòng trừ.Nhận xét.I1 ? Em hãy kể một số biện pháp .Ít tốn công. . ? Khi tiến hành phòng trừ sâu.HS thảo luận + Trừ mầm mống sâu bệnh. vun xới. cây sinh trưởng tốt. chính” có những lợi ích gì? thấp. Biện pháp canh tác và + Biện pháp hóa học. hình thái. giống kháng sâu bệnh.Chia nhóm học sinh. bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng.Là phối hợp sử dụng nhiều pháp phòng trừ là như thế biện pháp với nhau để phòng trừ sâu.… ? Trừ sớm.Khi cây mới biểu hiện bệnh thế nào? sâu thì trừ ngay.Ghi nhận. Vậy làm thế nào để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng? Để hiểu rõ hơn hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu: Bài 13: PHÕNG TRỪ SÂU. BỆNH HẠI.Đặt vấn đề vào bài mới: Sâu. thời. trồng phòng mà em biết.  Cần đảm bảo các nguyên I. nhanh tắc sau: chóng và triệt để.Giáo án Công Nghệ 7 thường có những biến đổi về màu sắc. BỆNH HẠI. bệnh hại? dụng giống chống chịu sâu. + Sử dụng tổng hợp các biện + Trừ sớm. * Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu. BỆNH HẠI. + Vệ sinh đồng ruộng. nơi ẩn náu. . II. trừ kịp pháp phòng trừ. kết luận. sâu bệnh ít. Bài 13: PHÕNG TRỪ SÂU. phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất. luân canh. thảo luận và hoàn thành bảng. làm đất. CÁC BIỆN PHÁP ? Có mấy biện pháp phòng trừ  Có 5 biện pháp: + Biện pháp canh tác và sử PHÕNG TRỪ SÂU. bệnh hại: + Biện pháp kiểm dịch thực .HS nêu. HẠI: bệnh hại. trừ kịp thời là như . bệnh hại: 10’. yêu cầu vật. BỆNH sâu. + Sử dụng tổng hợp ? Nguyên tắc “ phòng là . . Bài 13: PHÕNG TRỪ SÂU.Như: làm cỏ.Nhận xét. NGUYÊN TẮC PHÕNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI: bệnh cần đảm bảo các nguyên tắc sau: + Phòng là chính. * Hoạt động 3: Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại: 25’. chất lượng nông sản. nào? . + Biện pháp sinh học. bệnh hại. + Biện pháp thủ công.

+ Ưu: diệt sâu. các chế GV: Nguyễn Thị Nin 41 . bẩy đèn. ? Thế nào là biện pháp thủ công? ? Em hãy nêu các ưu và nhược điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu. ? Thế nào là biện pháp sinh  Sử dụng một số sinh vật học? như nấm. tốn công. bả độc để diệt sâu hại. giết chết các sinh vật khác ở ruộng.Học sinh quan sát và trả lời: 3. ếch. Biện pháp hóa học:  Được dùng bằng các cách: Sử dụng thuốc hóa học + Phun thuốc: (hình 23a) để trừ sâu bệnh bằng cách: + Rắc thuốc vào đất (hình 23b) phun thuốc. đeo kính. + Trộn thuốc vào hạt giống trộn thuốc vào hạt giống. . + Hạn chế được sâu.Dùng tay bắt sâu hay cắt bỏ những cành. bệnh xâm nhập gây hại. đội mũ…) và không được đi ngược hướng gió. vật nuôi. dễ thực hiện. bệnh? ? Thế nào là phương pháp hóa học? ? Nêu lên các ưu và nhược điểm của biện pháp hoá học trong công tác phòng trừ sâu. nước. + Nhược: gây độc cho người. . Biện pháp thủ công: . bệnh thuật.Giáo án Công Nghệ 7 + Để tránh thời kì sâu. Ngoài ra còn dùng vợt. phát sinh mạnh. Dùng tay bắt sâu hay vợt. bệnh. + Để tăng sức chống chịu cho + Chăm sóc kịp thời. rắc thuốc vào đất. . + Nhược: hiểu quả thấp. . kết luận. lá bị bệnh. có hiệu quả khi sâu bệnh mới phát sinh. ít tốn công. bẩy đèn.Giáo viên giảng giải thêm: Khi sử dụng thuốc hóa học phải thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về an toàn lao động (đeo khẩu trang. mang găng tay. bả độc để diệt . bệnh nhanh.Yêu cầu học sinh quan sát hình 23 và trả lời: ? Thuốc hóa học được sử dụng trừ sâu bệnh bằng những cách nào? . chim. (hình 23c) . .Lắng nghe. làm ô nhiểm môi trường (đất. + Luân canh. + Làm thay đổi điều kiện sống + Sử dụng giống chống và nguồn thức ăn cuả sâu.HS trả lời.Học sinh nêu: + Ưu: đơn giản.Học sinh nêu: sâu hại. chịu sâu bệnh.Nhận xét. đi giày ủng. 2. cây.  Cần đảm bảo các yêu cầu: + Sử dụng đúng loại thuốc. bón phân hợp lí. bệnh? ? Khi sử dụng biện pháp hóa học cần thực hiện các yêu cầu gì? . + Phun đúng kỹ thuật. nồng độ và liều lượng. không khí). cây trồng.Ghi nhận.

bệnh hại nguy hiểm. Biện pháp kiểm dịch thực vật: Là sử dụng hệ thống các biện pháp kiễm tra. dặn dò: 5’ ? Hãy nêu lên các nguyên tắc phòng trừ sâu. . a “phòng là chính” vì: a. 42 . giá thành thấp. Ít tốn công. + Nhược: hiệu lực chậm. biện pháp sinh học? ? Thế nào là biện pháp kiểm dịch thực vật? . ếch. các chế phẩm sinh học để diệt sâu hại. Không gây ô nhiễm môi trường. kết luận. Phối hợp biện pháp kiểm dịch thực vật và canh tác.Về nhà học bài. Biện pháp thủ công. d. an toàn đối với con người. Cả 3 câu a.Ghi nhận. bệnh hại đạt hiệu quả cao cần áp 2. . Trong nguyên tắc phòng trừ sâu. b. b.Lắng nghe. người ta áp dụng chương trình phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng nông nghiệp. bọ rùa. bệnh lấy biện pháp canh tác làm cơ sở. c. Muốn phòng trừ sâu.  Là sử dụng hệ thống các biện pháp kiểm tra.b.Giáo viên bổ sung và cho biết: Những năm gần nay. cây phát triển tốt.c. * Hoạt động 4: Củng cố.Nhận xét tiết học. xử lí những sản phẩm nông lâm nghiệp nhằm ngăn chặn sự lây lan của sâu. nhược điểm của phẩm sinh học để diệt sâu hại. bệnh hại thì nguyên tắc 1. . Tiêu diệt nhanh sâu gây hại. 5. 2. chim. khó thực hiện. Biện pháp sinh học: Dùng các loài sinh vật như: ong mắt đỏ. bệnh hại? Chọn câu trả lời đúng: 1. d dụng: a. Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp. d. Biện pháp hóa học. c. . xử lí những sản phẩm nông. GV: Nguyễn Thị Nin  Biện pháp sinh học: + Ưu: hiệu quả cao và không gây ô nhiểm môi trường. hiệu quả bền vững lâu dài. lâm nghiệp khi xuất nhập khẩu hoặc vận chuyển từ vùng này sang vùng khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của sâu bệnh hại nguy hiểm.Nhận xét.Giáo án Công Nghệ 7 ? Nêu ưu. trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 14 . đó là sự kết hợp một cách hợp lí các biện pháp phòng trừ sâu. 4. giá thành cao.

Thái độ: . thực hành và hoạt động nhóm. sữa. Chuẩn bị: . thực hiện tốt từng thao tác trong mỗi bước của quy trình để xác định đúng tên. Phƣơng pháp: . phòng trừ sâu bệnh? + Trừ sớm. loại phân vô cơ chứa đạm.Lớp trưởng báo cáo sỉ số . phân đạm.Đặt vấn đề vào bài mới: . 2. .HS trả lời. Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ổn định lớp. Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU. II. thìa nhỏ. Diêm. bệnh hại. nhanh chóng và triệt để. than củi. ống nghiệm.Tự chuẩn bị được dụng cụ. nước sạch.Ổn định lớp . III. . kiểm tra bài cũ. phân biệt được phân lân. hạt. Bài 14. Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƢỜNG. Các mẫu thuốc trừ sâu ở dạng bột. 3. . 2. đặt vấn đề vào bài mới: 5’ .Cần phải đảm bảo các ? Nêu những nguyên tắc trong nguyên tắc: + Phòng là chính. Kĩ năng: . Tranh vẽ về nhãn hiệu của thuốc và độ độc của thuốc. vôi. biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao bì. chứa lân hay chứa kali khi mất tên nhãn. Kiến thức: . 14. . I. . Kẹp sắt gấp than.Trình bày được một số tính chất cơ bản làm cơ sở nhận biết.Kiểm tra bài cũ: . .HS: Xem trước bài 8. phân kali.Kiểm tra sỉ số . trừ kịp thời.Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu.Quan sát. vật liệu cần thiết để nhận biết một số loại phân bón.Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật.GV: Mẫu phân hóa học. Mục tiêu: 1. hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn trên bao bì.Giáo án Công Nghệ 7 Tuần: 11 Tiết: 11 Ngày soạn: 27/10/2010 Ngày dạy: 02/11/2010 Lớp: 7A1 Ngày dạy: 04/11/2010 Lớp: 7A2 Bài 8.Nhận biết được một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu. BỆNH HẠI. + Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Đèn cồn. Chuẩn bị: 1.Có ý thức cẩn thận trong thực hành và bảo đảm an toàn lao động. GV: Nguyễn Thị Nin 43 Nội dung .Nhận biết được tên thuốc.

2. kết luận điểm. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT: . than củi. I.Một học sinh đọc to thông tin + Không hoặc ít hòa .Học sinh đọc to phần 2.Diêm. Bài 8: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƢỜNG.HS lắng nghe giáo viên giải ra và giới thiệu. .Mẫu phân hóa học. nồng độ và liều lượng.Yêu cầu học sinh đọc 3 bước .Học sinh quan sát và tiến 1. .Một học sinh đọc to 3 bước. . * Hoạt động 3: Một số quy trình thực hành và tổ chức thực hành: 15’. .Một học sinh đọc to phần I. .Nhận xét. + Nếu thấy hòa tan: đó .Bước 1: Lấy một lượng nhóm phân hòa tan và không phân bón bằng hạt ngô cho vào hòa tan. ống nghiệm.Yêu cầu học sinh đọc to phần là phân đạm và phân kali. * Hoạt động 2: Vật liệu và dụng cụ cần thiết: 5’.Yêu cầu HS nêu mục tiêu .HS lắng nghe. chỉ dẫn của giáo viên . Sau đó . 3 trang 19. II. Phân biệt nhóm phân sinh xem sau đó yêu cầu các hành thực hành. bài. nào là phân kali.Yêu cầu 1 học sinh đọc to . + Phun đúng kỹ thuật. . .Sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu bệnh bằng cách nào? Cần sâu bệnh bằng cách: phun thuốc. Phân biệt trong nhóm GV: Nguyễn Thị Nin 44 .Giáo viên làm mẫu.Học sinh xác định.Giáo viên làm mẫu cho học . Quan sát mức độ hòa tan. . yêu cầu các nhóm xác định theo. bón hòa tan và nhóm ít hoặc nhóm làm.Giáo án Công Nghệ 7 ? Sử dụng thuốc hóa học trừ . . nước sạch.Học sinh xác định. phần I trang 18 SGK. . HÀNH: .Bước 3: Để lắng 1-2 phân nào là phân đạm và phân phút. . ống nghiệm.HS ghi tựa bài hôm nay.Học sinh quan sát và làm trong vòng 1 phút. nước sạch vào và lắc mạnh .GV chia nhóm thực hành cho . . thích. phân hóa học và phân vi sinh.15 ml ở mục 2 SGK trang 19. .HS nêu. Bài 7 chúng ta đã học về 3 loại phân bón đó là phân hữu cơ. Bài 8: Thực hành NHẬN Bài 8: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG HÓA HỌC THÔNG THƢỜNG.HS chia nhóm thực hành theo học sinh. Nhưng làm sao có thể nhận dạng và xác định được các nhóm phân hóa học? Đó là nội dung của bài thực hành .Yêu cầu học sinh xác định .Kẹp sắt gấp than.Đèn cồn. THƢỜNG.Đặt vấn đề vào bài mới: .Yêu cầu học sinh xem mẫu mục 3 tan: đó là phân lân và vôi. .  Cần đảm bảo các yêu cầu: + Sử dụng đúng loại thuốc. trộn đảm bảo các yêu cầu gì? thuốc vào hạt giống.Yêu cầu học sinh đọc 2 bước . .GV đem dụng cụ thực hành . rắc thuốc vào đất. và nhận dạng ống nghiệm nào . không hòa tan: . thìa nhỏ.Bước 2: Cho 10. QUY TRÌNH THỰC phần 1 SGK trang 18.

Các mẫu thuốc: dạng bột.Yêu cầu 3 học sinh đọc nhóm . .Giáo viên phân chia nhóm . nhóm phân biệt mẫu đang cầm a.Sau đó yêu cầu học sinh kẻ . I. Nhận biết nhãn hiệu độc 1. bệnh hại bằng cách phun trên lá. nghe giáo viên giới thiệu. Vậy làm thế nào để nhận biết các loại thuốc hóa học đó và nhãn thuốc trước khi sử dụng? Đây là nội dung của bài thực hành hôm nay. phân bón hòa tan: .Học sinh đọc to. đỏ. . Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hòa tan: Quan sát màu sắc: . * Hoạt động 4: Vật liệu và dụng cụ cần thiết: 5’.Ba học sinh đọc to 3 nhóm 1. nâu sẫm hoặc trắng xám như ximăng. thuốc trừ sâu. 3. * Hoạt động 5: Một số quy trình thực hành và tổ chức thực hành: 10’.Qua 3 hình SGK yêu cầu các . VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ I SGK .Nhóm quan sát và xác định. 3. .Nếu phân bón có màu nâu.Yêu cầu nhóm thực hành và . độc. đó là phân lân. QUY TRÌNH THỰC thực hành. “Nguy hiểm” kèm theo GV: Nguyễn Thị Nin 45 . II. trắng đó là vôi. trộn vào hạt giống. CẦN THIẾT: . . rải vào đất.Nếu phân bón có màu xác định.Bước 1: Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng . bột không thấm nước.Yêu cầu học sinh đọc to phần . .Giáo án Công Nghệ 7 chứa phân lân.Bước 2: Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ.Học sinh quan sát và lắng và giới thiệu cho học sinh.Một số nhãn thuốc của 3 nhóm độc. thu hoạch cho giáo viên.Các nhóm thực hành và xác . 2. Phân biệt độ độc: trên tay thuốc nhóm nào? . + Nếu có mùi khai: đó là đạm. dạng hạt và sữa. THỰC HÀNH: bảng mẫu vào vở và nộp bài thu hoạch cho giáo viên.Học sinh ghi bài. HÀNH: .Nhóm độc 1: “Rất độc”. + Nếu không có mùi khai đó là phân kali.Yêu cầu học sinh viết vào tập. . bệnh hại: .Học sinh kẻ bảng và nộp bài III.Học sinh chia nhóm. Người ta thường sử dụng thuốc hóa học trừ sâu. .Giáo viên đưa ra một số mẫu . . định. ống nghiệm nào chứa vôi.

Thuốc hạt: hạt nhỏ. III. .2.Nhóm độc 3: “Cẩn thận” kèm theo hình vuông đặt lệch có vạch rời. cách sử dụng…. b. Có vạch màu đỏ dưới cùng nhãn.Nhóm xác định. Có vạch màu vàng ở dưới cùng nhãn. trắng hay trắng ngà.Thuốc bột thấm nước: ở dạng bột tơi. . nhóm độc. gồm có tên sản phẩm. .Học sinh lắng nghe.Các nhóm thực hiện chấm điểm lẫn nhau. hàm lượng chất. . dạng thuốc. vạch màu xanh nước biển ở dưới nhãn. dạng thuốc. . Quan sát một số dạng thuốc : . . có khả năng phân tán trong nước dưới dạng hạt nhỏ có màu đục như sữa. nơi sử dụng. trao đổi với nhau và . hình tượng màu đen trên nền trắng. . tác dụng của thuốc và dạng thuốc.Các nhóm xác định. Sau đó nộp lại cho giáo viên.Giáo án Công Nghệ 7 đầu lâu xương chéo trong hình vuông đặt lệch. THỰC HÀNH: * Hoạt động 6: Đánh giá và dặn dò: 5’ .Giáo viên nhận xét. phần II. công dụng.Ngoài ra còn quy định về an toàn lao động.Nhóm độc 2: “Độc cao” kèm theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch.Nhận xét tiết thực hành.Giáo viên giảng: Mẫu các em cầm trên tay . . . cứng.Yêu cầu các nhóm xác định mẫu thuốc của mình thuộc . IV. màu trắng hay trắng ngà.Học sinh lắng nghe.Dặn dò: Về nhà xem lại bài để chuẩn bị ôn tập. tên thuốc.Một học sinh đọc to. có khả năng phân tán trong nước.Yêu cầu 1 học sinh đọc to .Thuốc nhũ dầu: dạng lỏng khi phân tán trong nước tạo hỗn hợp dạng sữa. . tan được trong nước. trắng hay trắng ngà. . Ví dụ: SGK trang 34. . . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ: . Tên thuốc: gồm: tên sản phẩm. hàm lượng chất tác dụng.Yêu cầu mỗi nhóm xác định . GV: Nguyễn Thị Nin 46 . dạng nào. 2.Nhận xét về thái độ thực hành của học sinh. hình tượng màu đen trên nền trắng.Thuốc sữa: dạng lỏng trong suốt. .Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.Thuốc bột hòa tan trong nước: dạng bột.

Giáo án Công Nghệ 7 GV: Nguyễn Thị Nin 47 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->