P. 1
Giao an Hoa Huu co 11

Giao an Hoa Huu co 11

|Views: 226|Likes:
Được xuất bản bởiChan Canh Hup

More info:

Published by: Chan Canh Hup on Mar 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2015

pdf

text

original

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

CHƯƠNG 4 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
TIẾT 28:
Kiến thức

Bài 20:

MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Ngày soạn: 13/11/2011

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Khái niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. − Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).
Kĩ năng

− Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử. B. Trọng tâm: − Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. C. Hướng dẫn thực hiện − Đưa các ví dụ (có tính so sánh giữa hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ) để giúp HS thấy đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ: + Luôn chứa nguyên tố C (còn có các nguyên tố khác) + Liên kết hóa học thường là liên kết cộng hóa trị + Thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi và thường ít tan trong nước (dễ tan trong các dung môi hữu cơ) + Đa số bị oxi hóa bởi O2 (cháy); các phản ứng thường xảy ra chậm, không hoàn toàn (cần xúc tác, đun nóng) và theo nhiều hướng khác nhau. − Dẫn ra một số hợp chất hữu cơ để giúp HS phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố, theo loại liên kết, theo nhóm chức... D. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của GV và HS HĐ1: 5’ GV yêu cầu HS kể tên 5 hợp chất thuộc loại hợp chất vô cơ và 5 hợp chất thuộc loại hợp chất hữu cơ. GV ghi CT của các hợp chất trên và yêu cầu HS tìm ra những đặc điểm chung về thành phần nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ. HS rút ra khái niệm về Hợp chất hữu cơ -GV bổ sung: hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. HĐ2: 5’ GV ghi 1 số CT của các HC và dẫn xuất của HC và yêu cầu HS sắp xếp các chất trên thành 2 loại và gọi tên mỗi loại hợp chất. Nội dung I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua …) - Thành phần nguyên tố: nhất thiết phải có C, hay gặp H, O, N, sau đó đến halogen, S… - Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. II. Phân loại hợp chất hữu cơ: Có 2 loại chính: 1/ Hiđrocacbon: chỉ chứa C và H Gồm: HC no, ko no, thơm. 2/ Dẫn xuất của HC: ngoài C, H còn có O, N… Gồm: dẫn xuất hal, ancol, phenol, anđehit, axit, este…

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

1

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

- GV cho HS xem bảng phân loại chất hữu cơ. - GV giới thiệu cách phân loại khác theo mạch cacbon. HĐ3: 5’ -GV yêu cầu HS nhận xét về liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ. HS phải nêu được đặc điểm cấu tạo cơ bản của Hợp chất hữu cơ là chỉ chứa liên kết CHT - GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk về tính chất vật lí và tính chất hóa học.

HĐ4: 30’ - GV giới thiệu mục đích, nguyên tắc và yêu cầu HS đọc SGK để nắm vững cách tiến hành của phép phân tích định tính. - GV yêu cầu HS tìm hiểu mục đích và nguyên tắc phân tích định lượng -GV diễn giảng cách phân tích định lượng: C  CO2 KOH → cân bình →   H SO H  H2O  → cân bình → 
2 4

III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ: 1/ Đặc điểm cấu tạo: liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là lk CHT. 2/ Tính chất vật lí: sgk 3/ Tính chất hóa học: - kém bền với nhiệt và dễ cháy. - pư thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng. IV. Sơ lược về phân tích nguyên tố: 1/ Phân tích định tính: a. Mục đích: sgk b. Nguyên tắc: sgk c. P2 tiến hành: sgk 2/ Phân tích định lượng: a. Mục đích: sgk b. Nguyên tắc: sgk c. P2 tiến hành: - Cân chính xác ag chất hữu cơ chứa C, H, O, N rồi nung với CuO, hỗn hợp H2O và CO2 sinh ra được dẫn lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc(hoặc CaCl2 khan, P2O5…) để hấp thụ H2O và bình 2 đựng bazơ(NaOH, Ca(OH)2…) để hấp thụ CO2, độ tăng khối lượng bình 1 và bình 2 chính là khối lượng của H2O và CO2. Khí N2 được đo thể tích ở đktc. d. Biểu thức tính: mC = mH =
m CO .12
2

44 m H O .2
2

hoặc mC = nCO2 . 12 ;

%C =

mC .100 a

18

hoặc mH = nH2O. 2 ; %H =
mN .100 a

mH .100 a

mN = nN2.28 ; %N =

H N  NH3 → chuẩn độ.... →
+

mC =

m CO .12,0
2

44,0 m H O .2,0 mH = 18,0 VN .28,0 mN = 22,4
2 2

mO = a – (mC + mH + mN) ; %O = 100- (%C + %H + %N) Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu cơ A thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Tính khối lượng và % khối lượng của mỗi nguyên tố trong A?

Tính được
m C .100% a m H .100% %H = a

%C =

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

2

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

m .100% %N= N a

%O =100% - %C - %H -%N 1. Củng cố - Làm bài tập 3 sách giáo khoa. 2. Dặn dò - Làm bài tập về nhà. - Chuẩn bị nội dung bài “Công thức phân tử hợp chất hữu cơ”

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

3

Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ: 5’ Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1: 3’ I. Quảng Nam mC m mO mN m m m m 4 . H2O.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . D. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Bài 21: Biết được : − Các loại công thức của hợp chất hữu cơ : Công thức chung. − Sơ lược về phân tích nguyên tố : Phân tích định tính.2012 TIẾT 29: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ngày soạn: 16/11/2011 A. O.. N căn cứ vào các số liệu phân tích định lượng. − Hướng dẫn HS cách thiết lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử: + Lập công thức từ % khối lượng nguyên tố + Lập công thức từ khối lượng sản phẩm phản ứng cháy số mol (CxHyOzNt) = 12 x = yH = 16 z = 14t ⇒ x : y : z : t = C = H = O = N 12 1 16 14 + Tính khối lượng mol phân tử từ tỷ khối và khối lượng riêng − Luyện tập: + Tính thành phần phần trăm khối lượng của C. Chuẩn bị: GV: 1 số bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. định lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.v. NH3).tố. HS: ôn lại P2 phân tích định tính. nitơ (N2. + Xác định được công thức đơn giản nhất và công thức phân tử. Trọng tâm: − Phân tích nguyên tố: phân tích định tính và phân tích định lượng − Cách thiết lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử. C. công thức phân tử và công thức cấu tạo. HX). phân tích định lượng. công thức đơn giản nhất. Kĩ năng − Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. N2.. Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. NH3). HCl → H . mN hoặc phần trăm tối giản về số nguyên tử giữa các nguyên tố.. HĐ2: 7’ 2/ Cách thiết lập CT đơn giản nhất: Dựa trên ý nghĩa của CTĐGN cho biết tỉ lệ Bước 1: Tìm mc. Hướng dẫn thực hiện − Phương pháp phân tích nguyên tố : + Hướng dẫn HS cách xác định các nguyên tố: cacbon (CO2. Công thức đơn giản nhất: GV cho HS nghiên cứu sgk để nắm được 1/ Định nghĩa: CTĐGN là công thức biểu thị tỉ ĐN về CTĐGN. Na2CO3 → C . khối lượng các ng. hiđro (H2O. mH. mO. NH3 → N v. + Hướng dẫn HS cách xác định lượng các nguyên tố dựa vào định luật thành phần không đổi: CO2.. HCl. E. H. halogen (X2. lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. Na2CO3). B. − Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.

Dựa vào thành phần khối lượng các nguyên lập CTPT như sgk. Quảng Nam 5 . giả sử M = 60 thì ta có: 30n = 60 ⇒ n =2 Vậy CTPT là: C2H4O2 c. y.2012 GV hướng dẫn HS rút ra biểu thức về tỉ lệ Bước 2: Đặt CT cho hợp chất hữu cơ CxHyOzNt số nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất Bước 3: Lập tỉ lệ: x : y : z : t = mC mH mO m N hữu cơ. hướng dẫn HS làm các tố: ví dụ cụ thể Xét sơ đồ: CxHyOzNt → xC + yH + zO + tN Khối lượng: Mg 12xg yg 16zg 14tg % khối lượng: 100% %C %H %O %N Ta có tỉ lệ: M 12x y 16z 14t = = = = 100% %C %H %O %N Hoặc: M 12x y 16z 14t = = = = a mC m H mO m N ⇒ x.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . z. Thông qua CTĐGN: nếu biết M của chất hữu cơ thì xácđịnh được CTPT Ví dụ: CTĐGN là CH2O thì CTPT có dạng (CH2O)n . . H2O.GV đưa ra một số thí dụ về CTPT. HS 2. Quan hệ giữa CTĐGN và CTPT: nhận xét rút ra ĐN. Ví dụ: sgk II. 3/ Cách thiết lập CTPT hợp chất hữu cơ: HĐ4: 20’ GV đưa ra các phương pháp thiết a. Công thức phân tử: 1.Tìm số mol CO2. t và CTPT Ví dụ: sgk b. . N2 rồi lập tỉ lệ vào pư GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Nếu CTĐGN là CH2O thì CTPT được biểu . Định nghĩa: CTPT là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân HĐ3: 5’ tử. CTĐGN cũng chínhlà CTPT. Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm đốt cháy: . số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố khác nhau + trong 1 số trường hợp. 12 : 1 : 16 : 14 %C %H %O %N : : : 12 1 16 14 Hoặc x : y : z : t = Đưa về tỉ lệ nguyên đơn giản nhất sẽ được CTĐGN.HS quan sát về thành phần và số nguyên diễn (CH2O)n tử giữa CTĐGN và CTPT rút ra nhận xét: + Ví dụ: n = 1 thì CTPT là CH2O thành phần nguyên tố giống nhau n = 2 thì CTPT là C2H4O2 + trong nhiều trường hợp.

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 6 .2012 đốt cháy tổng quát: CxHyOzNt + (x+ .)O2 → xCO2 t N2 2 y z 4 2 + y H2O + 2 Tacótỉlệ: 1 x y t = = = ⇒ x. y.BT 3/95 sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. t và kết n n CO 2 2n H 2O 2n N 2 hợp với M tìm z Ví dụ: sgk HĐ5: củng cố: 5’ GV ôn lại các CT tính M .

HS rút ra khái niệm về cấu tạo hóa 1. CTCT thu .Biết CTCT của hợp chất hữu cơ sẽ dự ph. liên kết bội) của các nguyên Giúp HS thấy được: CTCT là CT biểu diễn tử trong phân tử. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của giáo viên Nội dung HĐ1: 10’ GV phân tích thí dụ về CTPT.CTCT thu gọn. Nội dung a) Luận điểm 1: -Trong phân tử hợp chất hữu cơ.2012 TIẾT 30. Trọng tâm: − Nội dung thuyết cấu tạo hoá học. thứ tự lk và cách thức lk giữa các ng. ba) trong phân tử chất hữu cơ C. Thuyết cấu tạo hoá học 1. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Nội dung thuyết cấu tạo hoá học . đồng phân.tử. CTCT biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết VD: C3H6. Khái niệm đồng đẳng. Các loại công thức cấu tạo -GV cho HS nghiên cứu sgk rút ra khái niệm 2/ Các loại CTCT: Có 2 loại: về các loại CTCT: CTCT khai triển. bội (đôi. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu nội dung thuyết cấu tạo hoá học.tử trong . I. CTCT khác nhau 2. . Công thức cấu tạo CTCT. − Dẫn ra một số ví dụ để hình thành khái niệm: chất đồng đẳng. chất đồng phân. Cùng 1 CTPT nhưng có thể có nhiều đoán tính chất hóa học cơ bản. D. VD như sgk HĐ2: 7’ GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. chất đồng phân − Liên kết đơn. C2H6O (liên kết đơn.CTCT khai triển. các nguyên 7 . B. − Phân biệt được chất đồng đẳng. − Liên kết cộng hoá trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ. − Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể theo dãy đồng đẳng của nó (ngược lại phân biệt đồng đẳng và đồng phân từ các công thức cấu tạo cụ thể). chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể. Kĩ năng − Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể. Quảng Nam II.31: Bài 22: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ngày soạn: 6/11/2011 A. − Dẫn ra một số ví dụ để giúp HS thấy các loại liên kết trong hợp chất hữu cơ: liên kết đơn và liên kết bội (liên kết đôi và ba). Khái niệm học. chất đồng đẳng. gọn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .

số lk mà C có thể tạo ra là bao nhiêu? -Hãy nhận xét về mạch C. -Vậy thế nào là đồng đẳng? HĐ6: 5’ Củng cố Làm bài tập 5 SGK. cacbon có hoá trị bốn. Đồng đẳng. Dặn dò: .tử C với các ng. II. C4H8 như sgk. HS rút ra nhận xét? -Các chất trên còn có tính chất hóa học tương tự nhau. Quảng Nam 8 . C6H12(mạch vòng) -Trong các vd trên.GV đưa ra vd: C2H6O có 2 CTCT khác nhau tương ứng với 2 chất có tính chất hoàn toàn khác nhau. . đồng phân 1. b) Luận điểm 2: sgk -Trong phân tử hợp chất hữu cơ.tử của các ng. Đồng đẳng a. c) Luận điểm 3: Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học 2/ Ý nghĩa: Thuyết cấu tạo hóa học giúp giải thích hiện tượng đồng đẳng và đồng phân. chúng hợp thành dãy đồng đẳng. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hoá học.Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng. Thí dụ b.tố khác? HĐ4: 5’ GV đưa vd cụ thể về sự phụ thuộc của tính chất hợp chất hữu cơ theo thành phần phân tử và cấu tạo hóa học như sgk rồi rút ra nhận xét? HĐ5: 10’ -VD: xét các hiđrocacbon C2H4. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng. chúng được gọi là đồng đẳng.Chuẩn bị nội dung phần còn lại bài học. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Khái niệm . tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định. mạch không hở (mạch nhánh và mạch không nhánh). C3H6.Làm bài tập về nhà. về khả năng lk của ng. HĐ3: 8’GV đưa ra vd CTCT của C4H10. Cho HS nhận xét? -Cho HS rút ra nội dung của luận điểm 1.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Sự thay đổi liên kết đó tức là thay đổi cấu tạo hoá học sẽ tạo ra chất mới.2012 .

loại lk 1/ Liên kết đơn: (hay lk σ ) do 1 cặp e chung tạo chủ yếu là lk gì? nên ..2. đượcbiểu diễn bằng 1 gạch nối giữa 2 ng. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử. -LK ba được hìnhthành ntn? VD: C2H2 HĐ8: 20’ Củng cố toàn bài: BT 1. biểu diễn bằng 2 gạch song song.tử tạo nên. gồm lk σ và 2 lk π .GV đưa vd C2H6O có 2 CTCT. + Đp lập thể: đp khác nhau về vị trí không gian của các nhóm ng. Nội dung 2/ Đồng phân: a) vd: sgk b) Khái niệm: Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng CTPT được gọi là các chất đồng phân của nhau. nó được hình thành ntn? 2/ Liên kết đôi: do 2 cặp e chung giữa 2 ng. ..7-sgk.2012 TIẾT 31: Hoạt động của GV và HS HĐ1: 15’ . Vậy thế nào là đồng phân? HS nêu khái niệm.tử chất hữu cơ. Quảng Nam 9 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .GV hướng dẫn HS phân biệt các loại đồng -Có 2 loại đồng phân: phân: đồng phân cấu tạo và đồng phân lập + Đồng phân cấu tạo: gồm đp mạch cacbon. gồm 1 lk σ và 1 lk π . 2 loại: lk xich ma ( σ ) và lk pi ( π ) Vd: CH4 -lk đơn là lk σ . đp vị trí lk bội hoặc nhóm chức.5.lk σ là lk bền. -LK CHT trong hợp chất hữu cơ chia thành lk σ là lk bền.tử. nên. ta gọi chúng là đồng phân của nhau.tử tạo . đp thể. Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: HĐ2: 10’ -Trong ph. Lk π kém bền hơn lk σ -Lk đôi được hình thành ntn? VD: C2H4 3/ Liên kết ba: do 3 cặp e chung giữa 2 ng. loại nhóm chức. IV.6.

. Phản ứng thế Giáo viên đưa ra thí -Phản ứng thế là phản ứng trong Thí dụ 1 askt dụ. đó một nguyên tử hoặc nhóm CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl Phản ứng thế là gì ? nguyên tử trong phân tử hợp chất Thí dụ 2 hữu cơ bị thay thế bởi một H3C C OH + HOC2H5 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử O khác. phản ứng cộng. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của gv Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: 10’ Pư Học sinh quan sát và phát biểu I. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Sơ lược về các loại phản ứng hữu cơ cơ bản : Phản ứng thế. 2. 3. Phân loại phản ứng hữu cơ thế khái niệm. cộng. B. Quảng Nam .2012 TIẾT : Bài 23: PHẢN ỨNG HỮU CƠ Ngày soạn: 18/11/2011 A.. H3C C OC2H5 O + H2O Hoạt động 2: 10’ Pư cộng Giáo viên đưa ra các thí dụ. − Dẫn ra một số ví dụ để thấy được đặc điểm của phản ứng hữu cơ là thường xảy ra chậm và tạo thành hỗn hợp sản phẩm − Luyện tập: + Nhận biết được loại phản ứng theo các phương trình hoá học cụ thể. với phân tử khác tạo thành phân tử mới. II. Phản ứng cộng Thí dụ 1 C2H4 + Br2→ C2H4Br2 Học sinh quan sát thí dụ và trả Thí dụ 2 lời khái niệm C2H2 + HCl → C2H3Cl -Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ F Phản ứng cộng là phản ứng trong kết hợp với phân tử khác tạo đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp thành phân tử mới.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . tách . cộng. Trọng tâm: − Phân loại phản ứng hữu cơ cơ bản : Thế. Hướng dẫn thực hiện − Dẫn ra một số phản ứng hữu cơ và hướng dẫn HS quan sát để phân biệt một số loại phản ứng hữu cơ cơ bản : thế. Vậy pư cộng là gì ? Thí dụ 3 C2H5OH + HBr → C2H5OH + H2O F Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. C. Phản ứng tách 10 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. phản ứng tách. 1. Kĩ năng Nhận biết được loại phản ứng thông qua các phương trình hoá học cụ thể. tách.

Phản ứng hữu cơ thường thu được nhiều sản phẩm. 2. Nguyên nhân của các đặc điểm đó. F Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.170oC CH2=CH2 + H2O Thí dụ 2 CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 +H2 CH2=CH-CH2-CH3 +H2 Hoạt động 4: 10’ đặc điểm của phản ứng hoá học hữu cơ Giáo viên mô tả các thí dụ trong sách giáo khoa. Do các liên kết có độ bền tương tự nhau nên trong cùng một điều kiện có thể phân cắt nhiều liên kết. 3. Đặc điểm của phản ứng hoá học trong hoá học hữu cơ 1.2012 Hoạt động 3: 10’ Phản ứng tách Giáo viên lấy thí dụ. Các phản ứng hoá học trong hữu cơ thường xảy ra chậm. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Học sinh nhận xét và đưa ra nhận xét về đặc điểm phản ứng hoá học hữu cơ. II. 2. . Phản ứng hữu cơ thường thu được nhiều sản phẩm.Làm bài tập sách giáo khoa và sách bài tập. Phản ứng tách là gì ? Học sinh quan sát thí dụ và trả lời khái niệm . B.Chuẩn bị nội dung tiết luyện tập. Các phản ứng hoá học trong hữu cơ thường xảy ra chậm. Do các liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó phân cắt. Hoạt động 5: 5’ Củng cố Làm bài tập 2 sách giáo khoa: Chọn kết luận đúng: 1. A * Dặn dò .Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ Thí dụ 1 CH2 CH2 H OH H+.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 11 . D.

Tiến trình bài luyện tập: I.Hợp chất hữu cơ: Khái niệm. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: Củng cố các kiến thức: . C2H5OH. (CxHy. C5H10. sử dụng các BT sau: BT1: Hãy viết 1 số thí dụ minh họa về hợp chất hữu cơ. nhận dạng một vài loại pư của các chất hữu cơ đơn giản. . liên kết trong phân tử. C6H12O6. phần ng. GV: chuẩn bị thêm 1 số bài tập.Phản ứng của hợp chất hữu cơ. phân loại. BT2: Hãy viết 1 số CTTQ để biểu diễn hợp chất hữu cơ. CH3-CH=CH-CH2-CH3 . đồng đẳng.2012 TIẾT 32. CH2=CH-CH2C≡ CH HĐ4: 4/ Các loại CT biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ BT6: Hãy kẻ cácmũi tên thể hiện quan hệ giữa các đơn vị kiến thức sau: Phân tích định tính Phân tích định lượng → CTĐGN  CTP BT7: BT số 2 sgk M thuyetCTHH → CTCT Đồng phân GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 33 : Bài 24: LUYỆN TẬP: HỢP CHẤT HỮU CƠ. thành phần các ng.tử hợp chất hữu cơ. CH3Cl. hợp chất vô cơ. C. BT4: BT1 sgk. Chuẩn bị: HS: chuẩn bị kiến thức để ôn tập. Quảng Nam 12 . C5H12. Từ đó ôn lại khái niệm hợp chất hữu cơ. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: 1/ Khái niệm hợp chất hữu cơ. CH3-C≡ C-CH2-CH3 . câu hỏi trắc nghiệm. HĐ3: 3/ Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ: BT5: Có những liên kết nào trong các hợp chất hữu cơ sau đây? CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3.tố trong trong ph. CxHyClz) HĐ2: 2/ Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố: HS ôn tập thông qua hệ thống bài tập: BT3: Chia các chất sau đây thành 2 loại chính và đặt tên cho mỗi loại: C 3H8. viết CTCT của 1 số chất hữu cơ đơn giản. B. thành phần các ng. CH3COOH.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải bài tập xác định CTPT.tố trong phân tử hợp chất hữu cơ: Để ôn lại các khái niệm hợp chất hữu cơ. CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO Ngày soạn: 28/11/2011 A.tố trong hợp chất hữu cơ. đồng phân. từ đó trình bày về th. C4H6. CxHyOzNt. CxHyOz.

4. C. B. 0 : 16. C6H6 là hiđrocacbon. công thức cấu tạo. C2H4ON. Câu 7: Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 45. Câu 4: Những chất đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng A. công thức phân tử. Công thức phân tử của X là A. C. C6H12O6. Đồng đẳng: C3H7OH và C4H9OH. C2H2. 3.Cách viết PTHH của các loại pư. C. d) 600oC Ni. %H đã biết ⇒ %O = 17. a) C2H4 + H2  C2H6 (pư cộng) . C2H6O. 7. phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy hoàn toàn. C. công thức lập thể. Câu 3: Chất X có công thức phân tử C4H8O4N2.16 7. D. B. C3H6O3. 0 : 16. D. hiđro lần lượt là A. liên kết hoá học ở các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị. D. Câu 6: Trong phân tử hợp chất hữu cơ. CH3-O-C2h5 và C2H5-O-C2H5 Đồng phân: CH3-O-C2H5 và C3H7OH . không tan hoặc ít tan trong nước. D. B. C3H6O. B. CH2O. D. 1. nhất thiết phải chứa cacbon. A 5.to → 8.98 Bước 2: Lập CTĐGN của M: x : y : z = 12. b) 3C2H2 → C6H6 (pư cộng) t hanhoattinh mengiam → c) C2H5OH + O2 (kk)  CH3COOH + H2O (pư oxh không hoàn toàn) 25− 30oC * Bài tập bổ sung: Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải là của các hợp chất hữu cơ A. C2H4O2. . C2H5-O-C2H5 và C4H9OH. 1. C2H4O2N. C3H6. C3H8O. 1. 0 = 6. 4. C3H8O: 2 CTCT .98 13 .2012 %C %H %O 74. theo một hướng nhất định. 2. B.86 :1.Kĩ năng giải BT lập CTPT. B. Công thức đơn giản nhất của X là A. 2.18 : 7.12 = 11:14 : 2 ⇒ CTĐGN: C11H14O2 ⇒ CTPT có dạng: (C11H14O2)n Bước 3: Lập CTPT của M: 178n = 178 ⇒ n = 1 ⇒ CTPT là C11H14O2 BT8: bài 3 sgk HĐ5: 5/ Các loại pư hóa học hay gặp trong hóa học hữu cơ: Trong hh hữu cơ thường gặp những loại pư nào? Hãy nêu đặc điểm từng loại pư đó? BT 7. C. C6H6. 5. C4H8O4N. C4H8O4.8 sgk (HS lên bảng giải) HĐ6: Củng cố bài. C4H8O4N2.C. 0 : 1. 0 : 1. C. Bài tập: sgk 1. Câu 2: Cho các chất có công thức phân tử sau: CH4. 2. 3. D. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. pư cộng: b) . các chất còn lại là dẫn xuất của hiđrocacbon. 0 = 12. B. Quảng Nam Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . hoá trị của cacbon. C2H6O2. công thức hoá học. 4. C2H6O.Bước 1: Xác định thành phần % các nguyên tố trong metyliơgenol: %C. pư tách: c). Số chất có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản là A. pư thế: a) . .86 17. B. C2H4O2. D. Công thức phân tử của X là A. C4H10O: 4 CTCT 6. 4. Câu 5: Hợp chất hữu có X có tỉ khối so với hiđro bằng 30.

1. C. 4. CH3CH2CH2OH (3). 3. Quảng Nam 14 . 7. 3. B. CH2O.  . (2). 5. là hợp chất của cacbon (trừ CO. C3H6O2. → (2) C3H6 + Br2  C3H6Br2. 5. CO. D. CH3COONa. 3. là hợp chất của cacbon. 2. C3H6. 1. (2). 4. Biết khối lượng mol phân tử của Z bằng 46 g/mol.6 gam chất hữu cơ Z (chứa C. (4). xt (3) C3H7OH + HCl t → C3H7Cl + H2O. H = 1. 6. Câu 12: Cho các chất sau: CH3CH2OH (1). B. 4. B. C2H4. (2). C4H10O.64%. D. 1. là hợp chất của cacbon và hiđro. Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4. C2H4O2. H = 1. oxi lần lượt là 48. CH2O2. D. 1. xt (4) C7H16 t → CH4 + C6H12. 2. Công thức phân tử của Y là (Cho C = 12. (NH4)2CO3. Khối lượng mol phân tử của Y bằng 74 g/mol. B. Có bao nhiêu chất hữu cơ A. C3H8. 2. 3. 5. C2H6.  . hiđro. B.t C2H5OH H SO → C2H4 + H2O. 6. 6. 2. 6. (1). 8. 2. Al4C3. C. 1. CH3CHO (4). C2H4O2. 5. O = 16) A. CaC2. Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của nhau A. D. Câu 11: Cho các chất có công thức phân tử sau: CH4. C3H6O. 4. O). B. D. HCN.1% và 43. C. CH3OCH3 (2). D. 5. cacbua …). CHF3.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . B. H. (4).4 gam H2O. 5.26%. C6H12O6. C. C3H8 . là hợp chất của cacbon với hiđro và oxi. 5.  . Câu 16: Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng là A. CO2. 2. xianua. Công thức phân tử của X là (Cho C = 12. D. C. 4. C4H10. Câu 13: Cho các chất: C2H2.2012 Câu 8: Cho các chất sau: CH4. C. 0 0 0 2 4 0 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. C5H12. B. 1. 5. Câu 17: Các phản ứng thuộc loại phản ứng thế là A. C. C. 5.  Câu 15: Các phản ứng thuộc loại phản ứng tách là A.t (5) C5H10 + H2 Ni→ C5H12. 1. 6. B. (1). D. D. sau phản ứng thu được 4. 2. 4. 6. . D. CH5N. B. Câu 10: Hợp chất Y có phần trăm khối lượng cacbon. 4. 3. Số chất có cùng công thức đơn giản CH2O là A. muối cacbonat. 3. 3. C3H6O3. 4. 5. C2H2. O = 16) A. 6. (3). C6H6. 2. C. 3. Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi từ 15 đến 17 Cho phương trình hoá học của các phản ứng → (1) CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl. C6H12O6. Các chất là đồng phân của nhau là A. C.48 lít khí CO2 và 5. (NH2)2CO. Câu 14: Khái niệm nào sau đây đúng khi nói về hợp chất hữu cơ A. C2H6O. 1.

ion của nước ? . Nitơ . tính % khối lượng hỗn hợp . C% .bazơ ? Tích số .Silic Cacbon . Kiến thức : Ôn tập . Bài tập Giáo viên hướng dẫn một số dạng bài tập cơ . tách các chất * Nhận biết các chất dựa vào phương pháp hoá học * Giải bài toán dựa vào phương trình phản ứng . Điện li hỏi.Tập tinh cẩn thận trong tính toán .2012 TIẾT 34. dịch. 3.Tính oxi hoá đơn chất ? Nguyên nhân giống nhau tính chất . viết phương trình phản ứng .Axit . Quan điểm của Areniut về axit . bản để học sinh về nhà làm.Rèn luyện các kỹ nặng : * Hoàn thành chuỗi . dung dịch ? Hoạt động 2 bài tập 2. Đơn chất So sánh tính chất hoá học cơ bản của các loại . CHUẨN BỊ : Hệ thống câu hỏi và bài tập IV. tự nhau.Tác dụng với chất oxh.Photpho . Lý thuyết Điện li . Quảng Nam 15 . Chuẩn kiến thức và kỹ năng: 1.Tính khử HS :Tính chất hoá học của các đơn chất tương . Trọng tâm : Ôn tập theo đề cương . Kỹ năng : .Tích số ion của nước.Điều kiện phản ứng trao đổi. .Tính pH của dung dịch. III. CM … . .So sánh nồng độ ion chất điện li. xác định CTCT đúng của hợp chất hữu cơ . Điều kiện của phản ứng trao đổi ion trong dung Khái niệm pH. 1. 35: ÔN TẬP HỌC KÌ I Ngày soạn: 5/12/2011 I. II. Bản chất của phản ứng trao đổi ion trong .Silic 1.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .Sự điện li Sự điện li ? chất điện li ? Phân biệt chất điện li . CTPT . 4. Do chúng đều có mức oxi hoá trung gian nên chúng có thể tăng hoặc giảm mức oxi hóa thể GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Cacbon .bazơ theo Areniut.Nồng độ dung dịch. Hoạt động 3 Đơn chất Nitơ . một nhóm. Thái độ : . tin tưởng vào khoa học thực nghiệm . Học sinh xem lại một số dạng bài tập cơ bản .Photpho II.Tính tỉ mỉ . củng cố lại các kiến thức đã học trong suốt học kỳ I 2. PHƯƠNG PHÁP : Hoạt động nhóm – nêu và giải quyết vấn đề . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 :Học sinh lần lượt trả lời các câu I. C% * lập CTĐG .Chất điện li mạnh yếu ? Phân biệt chất điện li mạnh & yếu. điều chế .Tác dụng với chất khử hoá học cơ bản ? So sánh độ hoạt động trong một chu kỳ.

65gam CaCO3 ở 1000oC và 16 2. Các oxit của cacbon tính chất hoá học cơ bản ? HS:CO có tính khử mạnh. silic. photpho.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . cacbon. Tính chất hoá học đặc trưng của silic đioxit ? SiO2 là thành phần chính của thuỷ tinh. cacbon. Oxit Oxit cacbon CO có tính khử mạnh CO2 có là oxit axit SiO2 c. Tính chất hoá học cơ bản của amoniac ? Cho thí dụ ? Amoniac có tính bazơ yếu và tính khử. tác dụng với dung dịch HF. Hợp chất với hiđro NH3 có tính bazơ yếu và tính khử. Tính bazơ yếu : tác dụng với dung dịch muối của kim loại có hiđroxit không tan.48 lít khí duy nhất NO2 (đktc). Hợp chất với hiđro chỉ xét hợp chất hiđro của nitơ. CO2 có tính oxi hoá yếu (không đặc trưng) và tính oxit axit. silic. Hiđroxit cacbon H2CO3 Hiđroxit silic H2SiO3 chỉ tác dụng với kiềm mạnh. Tính khử : tác dụng với chất oxi hoá. photpho. P → P2O5 → H3PO4 Bài tập 2 Cho 3 gam Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư. Hoạt động 5 Bài tập 1 Bài tập 1 Hoàn thành dãy chuyển hoá sau: a. N2FNH3FNH4NO2→NH3 ↓ ↓ Al(OH)3 NO ↑ ↓ Al(NO3)3←HNO3← NO2 b. điện li ba nấc. điện li ba nấc và không có tính oxi hoá mạnh như HNO3. Hoạt động 4 Hợp chất của nitơ. Hiđroxit của nitơ. Tính chất hoá học cơ bản ? HS: Hiđroxit nitơ HNO3 là chất oxi hoá mạnh và tính axit mạnh. Quảng Nam . Hiđroxit Hiđroxit nitơ HNO3 là chất oxi hoá mạnh và tính axit mạnh Hiđroxit photpho H3PO4 là axit trung bình. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Hiđroxit photpho H3PO4 là axit trung bình. sinh ra 4. Bài tập 3 Nung 52. b. đun nóng. Hiđroxit cacbon H2CO3 Hiđroxit silic H2SiO3 Hoạt động 6 Bài tập 2 Hoạt động 7 Bài tập 3 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2012 hiện tính oxi hoá hoặc khử. Hợp chất a.

2M .Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hh? Bài 2 : Cho mg hh Zn .Viết các PTPƯ xảy ra. Quảng Nam 17 .được dd B. Bài tập về nhà : Bài 1 : Cho 9 g hh gồm Mg và Al tác dụng hết với dd HNO3 lõang thu được 6.16g .72 lit khí không màu dễ hóa nâu trong không khí (đktc) a. Tính nồng độ mol/l dung Giả sử rằng thể tích dung dịch trong các phản ứng đều không thay đổi Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 1. Hỏi thu được những muối nào ? Khối lượng là bao nhiêu ? Biết rằng hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%. a/ Tính % khối lượng hỗn hợp đầu b/ Cho toàn bộ dd A ( ở trên ) vào 100ml dung dịch NaOH 1. bìng ( 2 ) đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 2. Xác định CTĐG nhất của A ?. 3.8M. bìng 2 tăng thu được 10g kết tủa trắng . Tìm CTPT cùa A ? GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. b.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Củng cố : Kết hợp trong quá trình ôn tập 4.44g hchc A rồi cho sản phẩm lần lượt đi qua bình ( 1 ) đựng H2SO4 đặc . ZnO td vừa đủ 100 ml dd HNO3 1M thu được 448 ml một chất khí NO duy nhất (đktc ) và dd A.2012 cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 1.

.. ankan có tham gia : + Phản ứng thế: hướng dẫn HS dựa vào phương trình hóa học của phản ứng thế CH4 bởi halogen (SGK) viết phương trình hóa học của phản ứng thế C2H6 bởi halogen Sau đó. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Định nghĩa hiđrocacbon. gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng. − Quan sát thí nghiệm. CnH2n+2  CnH2n + H2 → t 0 . có thể chỉ ra phản ứng dnagj tổng quát: as CnH2n+2 + Cl2  CnH2n+1Cl + HCl → as . xúc tác và nhiệt.xt C4H10 + 2. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử của ankan. − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và tên gọi: ankan ⇒ Công thức tổng quát của ankan. 38 : Kiến thức HIĐROCACBON NO ANKAN Ngày soạn: 19/12/2011 Bài 25: A. nhiệt độ nóng chảy. − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm C. t 0 . mạch nhánh.+ Cl2  CnHCl2n+1 + HCl → as CnHCl2n+1 + Cl2  CnCl2n+2 + HCl → Lưu ý: sự tạo sản phẩm chính là sản phẩm thế ở nguyên tử C bậc cao hơn. − Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của ankan. − Công thức chung. viết công thức cấu tạo và gọi tên. −Viết được công thức cấu tạo.. nhiệt độ sôi. Η 2Ο 3n + 1 t0 CnH2n+2 + ( ) O2  nCO2 + (n+1)H2O (tỷ lệ mol > 1) → CΟ2 2 t . − Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí. đồng phân mạch cacbon. crăckinh. tính tan). hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng... oxi hoá không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxi).... mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử. − Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái. phản ứng tách hiđro. − Tính chất hoá học của ankan GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2012 CHƯƠNG 5: TIẾT 37.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 18 .. − Tính chất hoá học của ankan : Tương đối trơ ở nhiệt độ thường nhưng dưới tác dụng của ánh sáng. ứng dụng của ankan... tính chất của ankan. đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp. khối lượng riêng.xt + Phản ứng tách hiđro. đồng phân của ankan và tên gọi tương ứng. phản ứng crăckinh). phản ứng cháy. B.. tính nhiệt lượng của phản ứng cháy. − Dựa vào kiến thức đồng phân (đã học ở bài trên) để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi của các đồng phân ankan (có < 7 nguyên tử C) từ công thức phân tử. Kĩ năng −Tính chất hoá học (phản ứng thế.xt CnH2n+2  CxH2x+2 + Cn−xH2(n−x) → + Phản ứng oxi hoá (cháy.xt CH4 + O2  H-CH=O + H2O → t 0 .5O2  2CH3COOH + H2O → 0 − Xác định công thức phân tử.

Với 3 chất đầu dãy đồng đẳng. + Xác định công thức phân tử.1 sgk.tử C không cùng -Vậy CT chung của dãy đồng đẳng nằm trên 1 đường thẳng.Biết chất đầu tiên của dãy ankan là 1/ Dãy đồng đẳng ankan: metan CH4.GV đưa ra nhiều dạng mạch phân . . − Luyện tập: + Viết công thức cấu tạo.1 sgk.Mạch C là mạch hở.xem bảng 5.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .GV nêu cách nhận ra mạch C chính.. Đồng đẳng. + Viết các phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học của ankan. nhiều nhánh hơn.HS nhận xét rút ra kết luận về khái CH3 C2H5 CH3 niệm bậc của nguyên tử C * CH3 – CH – CH – CH2 – C – CH3 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử C ra HS nhận xét rút ra kết luận 4 đỉnh của 1 tứ diện đều. đồng phân.Viết CTCT cho các chất C4H10 và C5H12? HĐ3:20’ .Chỉ số n có giá trị ntn? . Các chất này có 1 hay nhiều CTCT a) An kan ko phân nhánh: mạch hở? . Quảng Nam 19 . em hãy lập CT các chất đồng gồm: đẳng tiếp theo? CH4.Thế nào là đồng đẳng? I.GV đưa ra 1 số vd để HS đọc tên theo 2 *Một số ankan còn có tên thông thường. C3H8 . D. + Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp và tính nhiệt lượng của phản ứng cháy . viết công thức cấu tạo của một số ankan . tên gốc ankyl có đuôi yl -Đánh STT mạch chính từ phía gần nhánh và . mạch nhánh. C2H6. có nhiều nhánh nhất làm .2012 − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm (từ CH3COONa và Al4C3).chỉ có lk đơn C-C và C-H hướng từ ng. các ng. b) Ankan có nhánh: được gọi tên theo “danh HS rút ra nhận xét về đặc điểm trong tên pháp thay thế” như sau: gọi của ankan và gốc ankyl. cách và cho HS thấy được sự khác nhau Ví dụ: *CH3 – CH – CH2 – CH3 giữa 2 cách gọi tên đó.Gọi tên: vị trí nhánh + tên nhánh(gốc ankyl) nhánh giúp HS nhận diện và đánh số theo thứ tự vần chữ cái + tên ankan tương ứng chính xác.GV giới thiệu bảng 5.HS : đặc điểm tên ankan có đuôi an và mạch chính. danh pháp: . . ankan là ntn? . gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng. với mạch chính. CH3 * CH3 – CH – CH – CH2 – CH3 . -Chọn mạch C dài nhất. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1:7’ . ankan có đồng phân về mạch điểm cấu tạo của ankan? cacbon (mạch ko nhánh và có nhánh) .GV cho HS quan sát mô hình phân tử 2/ Đồng phân: butan giúp HS rút ra nhận xét về đặc -Từ C4H10 trở đi.. . em hãy viết CTCT cho các chất 3/ Danh pháp: đó.Học sinh nghiên cứu sgk rút ra đặc Vd: C4H10 (2 đp) điểm cấu trúc của ankan C5H12 (3 đp) HĐ2:13’ . . CTC: CnH2n+2 (n ≥ 1) HS viết công thức phân tử một số đồng * Đặc điểm cấu tạo: đẳng của CH4 .

. nến … . đúng hay sai ? a. dễ bay hơi. Bài 5 sgk: a) Xăng dầu gồm các ankan có mạch cacbon ngắn.Ankan nhẹ hơn nước . tính tan theo chiều tăng của PTK? II.3 .metyl butan . ga . . tos. các ankan từ C1 → C4 ở → Hs rút ra tính chất vật lí . . khó bay hơi.2012 Cho HS tự nghiên cứu bậc của ng. kém bắt lửa. chỉ ra bậc C trong các ph. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. C6H10 c. C7H14 b. không có C2H5 C2H5 CH3 * CH3 CH3 – C – CH3 CH3 CH3 * CH3 – CH – CH2 – C – CH3 CH3 CH3 Bậc của ng. HĐ4: 5’ -GV yêu cầu HS dựa vào sgk thống kê các đặc điểm của ankan: trạng thái.Ankan là những dung môi không phân cực → hòa tan được những chất không phân cực . qui luật biến đổi về tonc. klượng riêng.tử C. dễ bắt lửa.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . nhiệt độ sôi . -Nhiệt độ nóng chảy . kl riêng của các ankan tăng theo số nguyên tử cacbon ( tăng theo phân tử khối . Củng cố : * Một người gọi tên hợp chất hữu cơ A là : 2 .tử đã viết ở trên.etyl .tử C khác.tử cacbon: được xác định bằng số lk của nó với các ng.Ankan là những chất không màu . Tính chất vật lí: GV Ví dụ về ankan: xăng .4 – trimetylheptan * Các hợp chất dưới đây hợp chất nào là ankan ? a. Đúng b. trạng thái khí Từ C5 → C17 : lỏng ] Từ C18 trở đi ở trạng thái rắn .ở điều kiện thường .Ankan không tan trong nước → Kị nước . C8H18 d. Sai * Viết công thức cấu tạo thu gọn của chất sau : 3 – etyl – 2. 4. Quảng Nam 20 . Nhựa đường gồm các ankan có mạch cacbon rất lớn.2.

bazơ và chất oxyhoá mạnh ( KMnO4 ) 1. Fe .HS nhận xét : số mol H2O luôn luôn o o xt. Viết ptpư : các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của C3H8 + Cl2 và C3H8 + Br2 hiđrocacbon .Các đồng đẳng : Từ C3H8 trở đi thì Clo (nhất là brôm) ưu tiên thế ở trong mạch.GV trình bày phần cơ chế phản ứng ( chỉ cần sơ lược ) Là cơ chế gốc dây chuyền * Bước khơi mào → Clo + Clo Cl o o Cl as * Bước phát triển dây chuyền CH3 – H + Clo → o CH3 + HCl o CH3 + Clo – oCl → CH3Cl + Clo CH3o –o H + Clo → ….2012 TIẾT 38: Hoạt động của GV và HS HĐ1: 15’ * GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm cấu tạo các ankan.Các phản ứng trên gọi là phản ứng halogen hoá .t 0 0 0 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Viết phương trình phản ứng thế Cl vào CH4 ? .Nguyên tử hiđrô liên kết với cacbon ở bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon ở bậc thấp .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Tính chất hóa học: Ankan tương đối trơ về mặt hoá học : Ở nhiệt độ thường chúng không phản ứng với axit . Phản ứng Oxi hóa hoàn toàn CnH2n+2+O2  t nCO2 + (n+1)H2O → còn bị gãy các liên kết C – C tạo ra các phân tử nhỏ hơn ( n CO2< nH2O) HĐ3:10’ Ví dụ : GV yêu cầu Nhận xét tỷ lệ mol CO2 CH4 +2O2 t CO2 + 2H2O → và H2O sinh ra sau phản ứng . . Ví dụ : CH3CH2CH2Cl + HCl C3H8 + Cl2 CH3CHClCH3 + HCl • Nhận xét : . từ đặc điểm cấu tạo hướng dẫn HS dự đoán khả năng tham gia phản ứng của ankan HS:Phân tử ankan chỉ có các liên kết C–C và C–H đó là liên kết σ bền vững → ankan tương đối trơ về mặt hoá học Nội dung III.…… * Bước đứt dây chuyền : Clo + Clo → Cl2 o CH3 + Clo → CH3Cl o CH3 + o CH3 → CH3CH3 CH2Cl2 + Cl2 as  → CHCl 3  + HCl as  CHCl3 + Cl2  → CHCl4 + HCl . HĐ2: 10’ 2/ Phản ứng tách : Giáo viên hướng dẫn HS viết các * đehiđrôhoá: phương trình phản ứng : t CH3-CH3  → CH2=CH2 + H2 • C2H6  → t * Phản ứng crackinh: • C3H8  → ( bẻ gãy lk C-C ) HS nhận xét : CH3CH=CH2 * Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác ( C4H10 CH2=CH2 Cr2O3 . Pt … ) +C2H6 * Các ankan không những bị tách H tạo thành Hydrocacbon không no mà 3. Quảng Nam 21 . Phản ứng thế bởi halogen: (đặc trưng) Ví dụ :  CH4 + Cl2  → CH3Cl + HCl  CH3Cl + Cl2  → CH2Cl2 + HCl as as .

Viết chương trình chung.1 mol CxHy → 0.1mol CO2 và 0.Điều chế và Ứng dụng 1/.2mol H2O .2012 lớn hơn CO2 . khí dầu mỏ.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . * Làm bài tập 7/ 114 SGK * Viết phản ứng Isobutan + Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. xúc tác thích hợp ankan có thể bị oxi hoá không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxy xt CH4 + O2 t→ HCHO + H2O HĐ4: 5’ GV giới thiệu phương pháp điều chế ankan trong công nghiệp -Làm thí nghiệm điều chế CH4 từ Natri axetat với vôi tôi xút Hoạt động 6: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Tìm những ứng dụng có liên quan đến tính chất hoá học của ankan ? 0 III. Xác định dãy đồng đẳng của A.Không bị oxyhoá bởi dung dịch KMnO4 nhưng ở nhiệt độ. b/ Phòng thí nghiệm : CH3COONa + NaOH t → CH4 + Na2CO3 Al4C3 + 12H2O → 3CH4 ↑ + 4Al(OH)3 2/ Ứng dụng : sgk 0 4/ Củng cố : 5’ * Đốt cháy 0. Điều chế : a/ Trong công nghiệp : lấy từ khí thiên nhiên. Quảng Nam 22 .

B. − Luyện tập: Viết được phương trình hoá học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hoá học của xicloankan. − Tính chất hoá học của xicloankan : + Phản ứng cộng mở vòng: * với : H2. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Khái niệm. − Dựa vào kiến thức đồng phân (đã học ở bài trên) để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi của một số đồng phân xicloankan (có < 7 nguyên tử C) từ công thức phân tử. xiclobutan. 5. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số xicloankan và tên gọi ⇒ Công thức tổng quát của mono xicloankan. Tiến trình bài giảng: * Kiểm tra bài cũ: 5’ 1/ Viết đồng phân và gọi tên các ankan có CTPT C6H14? 2/ Viết pư thế của butan với clo. HBr) của xicloankan có 3  4 nguyên tử cacbon. xiclopropan. suy đoán được tính chất hoá học cơ bản của xicloankan. III. cháy tương tự ankan . C. − Viết được phương trình hoá học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hoá học của xicloankan. tách. xiclopropan.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2012 TIẾT : Bài 26: XICLOANKAN Ngày soạn: 28/12/2011 A. Phản ứng cộng mở vòng (với H2. pư cháy của pentan? 3/ Viết pư điều chế CH4 trong PTN? GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 6 nguyên tử C) + Phản ứng thế và phản ứng oxi hoá (tương tự ankan). Br2. đặc điểm cấu tạo phân tử. xiclobutan. pư tách của propan. − Tính chất hoá học : Phản ứng thế. Br2. − Từ cấu tạo phân tử. Kĩ năng − Quan sát mô hình phân tử và rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan. Trọng tâm: − Cấu trúc phân tử của xiclohexan. Quảng Nam 23 . HBr (chỉ xảy ra với xiclopropan) * với H2: (xảy ra với vòng xiclo có 4. − ứng dụng của xicloankan. − Tính chất hoá học của xiclohexan.

chế: .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . -Một số xicloankan được điều chế từ ankan bằng p2 -Một số xicloankan được điều chế từ ankan tách hiđro các ankcn. Quảng Nam 24 . Vd: metyl xiclo hexan.Từ CTCT của các xicloankan trong bảng 5.Đặc điểm cấu tạo: mạch vòng và chỉ có lk xich ma. Nội dung I. 1. . gọi HS viết CnH2n + 3n/2 O2  nCO2 + nH2O → ⇒ khi ankan cháy: nH2O = nCO2 pthh cảu pư tách hiđro của C6H12 . Ứng dụng: (sgk) . -Monoxicloankan có CTC:CnH2n(n ≥ 3 ) .Cách gọi tên: Vị trí nhánh (nếu có 2 nhánh trở lên)+ tên nhánh + xiclo + tên ankan không nhánh tương ứng với số C trong vòng.Yêu cầu HS viết pthh chung của pư cháy của xlcloankan và nhận xét? III.. em hãy cho biết đặc điểm về cấu tạo phân tử của xicloankan.liệu điều chế các chất khác.1-đimetyl xiclo butan.2012 Hoạt động của GV và HS HĐ1:10’ . thiệu 2 cách đ. pthh: sgk -Khi tham pư cộng mở vòng. đóng vòng. chưng cất dầu mỏ. Tính chất hóa học: xicloankan. bằng p2 tách hiđro các ankcn.2. Điều chế: HĐ4: 5’ GV g.Từ đặc điểm cấu tạo của II. HĐ6: 5’ Củng cố bài bằng BT sgk.GV nêu vấn đề: Tương tự ankan. to) pư cộng mở vòng. HĐ2:10’ .Xicloankan chủ yếu được lấy từ quá trình dầu mỏ. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. dung môi hoặc làm ng. tạo thành hợp chất no nhưng 3/ pư tách: mạch hở.GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm pư thế Vd: sgk và xác định sp thế của pư thế của xiclopentan với brom? 2/ pư cộng mở vòng: (với vòng 3. Vd: sgk .6.4 cạnh) HĐ3:10’ -Các xicloankan đơn vòng 3 hoặc a) Xiclopropan và xiclobutan có pư cộng mở vòng 4 cạnh có cấu trúc kém bền nên dễ tham gia với H2( Ni..GV bày cách gọi tên xicloankan. 1 trong các lk b) Riêng xiclobutan còn tác dụng được với brom C-C của vòng bị bẻ gãy và tác nhân cộng hoặc axit: chia làm 2 phần cộng hợp vào 2 đầu của lk pthh: sgk vừa bị bẽ gãy. các 4/ Pư oxi hóa: to xicloankan cũng bị tách hiđro. đóng vòng.Xicloankan được dùng làm nhiên liệu. từ đó hãy cho biết công thức chung của xicloankan đơn vòng? . Vd: sgk IV.Xicloankan chủ yếu được lấy từ quá trình chưng cất . cạnh) . hãy dự đoán tính chất hóa học của nó? 1/ Pư thế: (với vòng 5. Cấu tạo: * Xicloankan là những hiđrocacbon no có mạch vòng.

103 = 314. 0 22. .GV: + kẻ sẵn bảng tổng kết như sgk nhưng chưa điền dữ liệu. Tìm CTPT. cho BT minh họa. 1. thể tích CH4(đktc) cần phải đốt là: 16. Từ đó. BT: 1) Đốt cháy hoàn toàn 10. B.6g CO2 và 3.00. 6 = 5. Quảng Nam 25 . .0 . Vậy để có 314 kJ cần đốt cháy lượng CH4 là: 55. Mặt khác: 1g CH4 khi cháy tỏa ra 55. khi nâng nhiệt độ 1. viết pthh của pư thế có chú ý vận dụng qui luật thế vào phân tử ankan.00g nước lên 1oC cần tiêu tốn nhiệt lượng là 4.2g hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 16. yêu cầu HS hoàn thành bảng? B. Bài tập: Từ bài 1 đến bài 6 sgk Bài 4: Nâng nhiệt độ của 1. 4 ≈ 7.875. 4. để trống phần cấu tạo và tính chất hóa học. Chuẩn bị: . III. Vậy.Các pư chính của hiđrocacbon no là gì? HS: Là pư thế và pư tách.Só sánh ankan và xicloankan về cấu tạo và tính chất hóa học: HĐ2: GV lập bảng như trong sgk.0oC là: 3. cho BT minh họa. . + Hệ thống BT bám sát nội dung luyện tập. Tìm các CT có thể có của ankan? 5. . Tìm CT của hiđrocacbon? 3) Đốt cháy hoàn toàn 1.HS: + Chuẩn bị các BT trong chương 5 trước khi đến lớp.00 g nước tử 25 oC lên 100oC cần tiêu tốn nhiệt lượng là: 75.18 = 314 J Do đó nhiệt lượng cần tiêu tốn cho 1. 64g .6 kJ. BT: 1) Tìm CT ankan A biết tỉ khối của A đối với H2 bằng 30? 2) Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon thu được 6.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .Rèn luyện kĩ năng lập CTPT của hợp chất hữu cơ. có CTPT chung là CnH2n+2 (n >=1).45g một ankan thu được 4.14 . Tiến trình bài luyện tập: A.00 lit nước từ 25 oC lên 100. + Hệ thống lại các kiến thức đã được học.4g CO2. 64 314 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.90(lit) * Dạng bài tập tìm CT ankan: GV nêu cách làm. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: .Ankan có loại đồng phân nào? HS: Từ C4H10 trở đi có đồng phân về mạch cacbon.6g H2O.2g H 2O. Tìm CT 2 ankan và % về khối lượng của mỗi ankan trong hỗn hợp? 2) Một hỗn hợp 2 ankan ở thể khí có tỉ khối đối với C2H4 bằng 0. Chuẩn kiến thức và kỹ năng . viết đồng phân và gọi tên? * Dạng BT hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng: GV nêu cách làm.103 J = 314 kJ.18 J.2012 TIẾT 39: Bài 27: Luyện tập: ANKAN VÀ XICLOANKAN Ngày soạn: 10/1/2012 A.Đặc điểm về cấu trúc và CT chung của ankan? HS: Ankan là hiđroaccbon no mạch hở. .Rèn kĩ năng viết CTCT và gọi tên các ankan.

Quảng Nam Bài 28: − Dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím. sau đó mới tắt đèn cồn. − Điều chế và thử tính chất của metan C. + Bông rắc CuSO4 khan chuyển từ màu trắng → màu xanh (CuSO4. III. hoá chất để tiến hành được an toàn. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN. Xác định sự có mặt của C.GV nêu những thí nghiệm thực hiện trong bài thực hành. H. cách tiến hành.GV biểu diễn cho HS xem cách lắp dụng cụ thí nghiệm như hình 5.1 và 5. Điều chế và thử tính chất của metan a) Ngọn lửa cháy sáng ⇒ CH4 bị đốt cháy Ở mẩu sứ có đọng giọt nước ⇒ Phản ứng cháy CH4 tạo H2O b) Không có hiện tượng gì ⇒ CH4 không làm mất màu dung dịch Br2. giải thích và viết các phương trình hoá học. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích. c) Không có hiện tượng gì ⇒ CH4 không làm mất màu dung dịch KMnO4. những yêu cầu cần đạt và các điểm cần lưu ý khi làm thí nghiệm với các chất hữu cơ và làm thí nghiệm đốt cháy khí metan. B. . .2012 TIẾT 40: Bài thực hành 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Ngày soạn: 11/1/2012 A. Trọng tâm − Phân tích định tính C. HĐ2: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Phân tích định tính các nguyên tố C và H. − Đốt cháy khí metan. Hướng dẫn thực hiện − Hướng dẫn HS các thao tác của từng TN như: + Nghiền chất rắn + Trộn chất rắn và cho hỗn hợp vào ống nghiệm + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Lắp dụng cụ theo hình vẽ + Đun nóng ống nghiệm + Đưa đầu ống dẫn khí vào chất lỏng trong ống nghiệm + Đưa que diêm đang cháy đến đầu ống dẫn khí − Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét Thí nghiệm 1. Kĩ năng − Sử dụng dụng cụ.Lưu ý HS 1 số kiến thức liên quan đến các thí nghiệm trong bài. − Viết tường trình thí nghiệm. − Quan sát. H trong hợp chất hữu cơ + Phần chất rắn trong đáy ống nghiệm chuyển dần từ màu đen (CuO) → màu đỏ (Cu) ⇒ chất hữu cơ đã bị oxi trong CuO oxi hóa. kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể. thành công các thí nghiệm trên. − Điều chế và thu khí metan. mô tả hiện tượng. Tiến trình bài thực hành: HĐ1: .2. 26 .5H2O) ⇒ có H2O tạo thành + Ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2 có vẩn đục (CaCO3) ⇒ có CO2 tạo thành Thí nghiệm 2. Sau khi làm xong thí nghiệm phải bỏ ống nghiệm chứa dd Ca(OH)2 ra trước.

Sau khi đã cho hỗn hợp saccarozơ và CuO vào đáy ống nghiệm.(hình 5. NaOH cho vào ống nghiệm.Cần để pư điều chế CH4 xảy ra mạnh và lượng khí metan tạo thành đủ để đẩy hết phần không khí trong ống nghiệm rồi mới đốt(đề phòng pư nổ mạnh). Đưa ống dẫn khí vào ống nghiệm chứa dd brom. đun nóng cho nước bay hơi hết. thương theo tỉ lệ 1.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . . ..2) HS làm thí nghiệm: Lấp 1 thìa nhỏ hỗn hợp: CH 3COONa. Quan sát màu của ngọn lửa ở đầu ống dẫn khí. để nguội.2012 Thí nghiệm 1: Xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro. Đập ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí hình chữ L xuyên qua. Rút kinh nghiệm sau buổi thực hành.tố H thành H2O. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Lưu ý: . HĐ3: Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của metan.tố C thành CO2 và ng.GV chuẩn bị trước hỗn hợp vôi tôi xút và CH 3COONa khan như sau: Chọn lấy những cục vôi sống mới nung. trộn nhanh. khô. đều với xút rắn. tán nhỏ. ta đun nóng hợp chất hữu cơ với CuO để chuyển ng. Sau đó trộn nhanh CH 3COONa khan với hỗn hợp vôi tôi xút theo tỉ lệ 2:3 về khối lượng. cần làm thí nghiệm trong ống nghiệm sạch.1. HĐ4: công việc cuối buổi thực hành: HS thu dọn dụng cụ. sau đó phủ lên mặt lớp bông một lượng CuSO4 khan. Cách tiến hành: thực hiện thí nghiệm như hướng dẫn trong sgk.. viết tường trình. tán nhỏ. Quảng Nam 27 . xốp. đặt 1 lớp bông không thấm nước như hình 5. hóa chất . sau đó tập trung ngọn lửa vào phần ống nghiệm chứa hỗn hợp hóa chất. Để nhận được H2O tạo thành. châm lửa đốt ở đầu ống dẫn khí. CaO.. Kẹp ống nghiệm trên giá thí nghiệm. Dùng đèn cồn đun nóng đều ống nghiệm. nhẹ. bảo quản trong lọ kín để dùng).CaO tạo ra hỗn hợp hóa chất khô để thí nghiệm thành công và bảo vệ ống nghiệm không bị chảy ra do pư với NaOH khi đun nóng.Để nhận ra ng.5 : 1 về khối lượng(có thể cho hỗn hợp vào bát sứ. Quan sát màu của dd brom. .tố C và H trong thành phần hợp chất hữu cơ. Lưu ý: .

t CnH2n + H2  CnH2n+ 2 → CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 (làm mất màu dung dịch brom) CnH2n + HX → CnH2n+1X CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (ancol) + Phản ứng trùng hợp etylen. brom trong dung dịch). cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp . Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Công thức chung. − Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. cộng HX (HBr và nước) theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . (Chú ý liên hệ công thức phân tử chung để dẫn đến đồng phân mạch vòng xicloankan) − Tính chất hoá học của anken : + Phản ứng cộng hiđro. − Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử). gọi tên anken. − Cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken. + Phản ứng oxi hoá (cháy và làm mất màu thuốc tím). đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học. đặc điểm cấu tạo phân tử. phản ứng trùng hợp cụ thể. tính tan) của anken. − Tính chất hoá học của anken. − Dựa vào kiến thức đồng phân để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi một số đồng phân cấu tạo của anken (có < 6 nguyên tử C) từ công thức phân tử (đồng phân mạch C. Ni . − Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp khí có một anken cụ thể. propen. Trọng tâm: − Dãy đồng đẳng và cách gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp hệ thống/ thay thế của anken. khối lượng riêng. B. but-1-en và but-2-en. cộng hiđro. − Tính chất hoá học : Phản ứng cộng brom trong dung dịch. C. đồng phân vị trí liên kết đôi). − Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken. nhiệt độ sôi. ứng dụng. 42: Kiến thức HIĐROCACBON KHÔNG NO Bài 29: ANKEN Ngày soạn: 6/1/2012 A. 0 CnH2n + ( 3n t0 ) O2  nCO2 + nH2O → 2 (tỷ lệ mol Η 2Ο = 1) CΟ2 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Xác định công thức phân tử. phản ứng oxi hoá.2012 CHƯƠNG 6: TIẾT 41. phản ứng trùng hợp . − Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy. viết công thức cấu tạo. Kĩ năng − Quan sát thí nghiệm. cộng halogen (clo. − Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và sản xuất trong công nghiệp. Quảng Nam 28 . − Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng cộng. mô hình rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất.

kl riêng. tính tan. HĐ2:10’ . b) Tên thay thế: Xuất phát từ tên ankan tương ứng chỉ -GV nêu cách gọi tên theo dp hệ bỏ đuôi –an rồi thêm vị trí lk đôi( nếu mạch từ 4C trở thống. viết công thức cấu tạo.. HĐ4:10’ Anken có 1 lk pi kém bền. CH3-C= C . Đồng đẳng. C3H6: propilen. CH2=CH-CH(CH3)2 quan đến tính chất vật lí: trạng thái. -ilen. -Nếu có mạch chính ở về 2 phía khác nhau của lk đôi được gọi là đp transVd: ứng với CTCT CH3-CH=CH-CH3 có các đồng phân hình học: cis-but-2-en và trans-but-2-en. phản ứng trùng hợp cụ thể. + Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng cộng. tos. Quảng Nam 29 . gọi tên anken. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản I.tử anken có một lk a) Đồng phân cấu tạo: Từ C4H8 trở đi có đồng phân đôi C=C nên anken(n ≥ 4) còn có anken về vị trí lk đôi và đp về mạch C. C4H8: butilen. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. cho lên) sau đó thêm đuôi –en.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .và trans-. hình học. (xem bảng 6. II.1 sgk. -Lưu ý: mạch chính là mạch dài nhất có chứa lk đôi và -GV cho tên gọi và HS ghi CTCT.CH-CH3 HĐ3:5’ GV hướng dẫn HS nghiên CH2=CH-CH2-CH3 CH3C2H5C2H5 cứu sgk và trả lời các câu hỏi có liên CH3-CH=CH-CH3 . -Nếu có mạch chính ở cùng 1 phía của lk đôi gọi là -HS nhận xét rồi rút ra kết luận về đp đồng phân cis-..GV: 3 chất đầu dãy có tên 3/ Danh pháp: thông thường: xuất phát từ tên ankan a) Tên thông thường: 3 chất đầu dãy có tên thông có cùng số ng. về mạch C như ankan. danh pháp: HĐ1:15’-GV giới thiệu chất đơn giản 1/ Dãy đồng đẳng anken: nhất của dãy đồng đẳng của anken là Gồm: Etilen (CH2=CH2). + Xác định công thức phân tử. C4H8. đồng phân.tử xung quanh lk đôi dạng cis. có tính chất tương tự nhau. VD: C4H8 b) đồng phân hình học: Là đp về vị trí ko gian của các -GV viết CTCT của but-2-en dưới nhóm ng.2012 − Phương pháp điều chế anken: + Trong phòng thí nghiệm: tách nước của ancol + Trong công nghiệp: tách hiđro hoặc crăckinh ankan − Luyện tập: + Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử). -HS nhận xét về đặc điểm cấu tạo của Vậy: anken(hay olefin ) là những HC không no mạch etilen.1 sgk) Vd: CH2=CH-CH3 . thêm đồng phân vị trí lk đôi ngoài đp Vd: C4H8 có 3 đồng phân. 2/ Đồng phân: -GV: Do trong ph. D.CTC: CnH2n (n ≥ etilen C2H4(CH2=CH2) 2). Tính chất vật lí: (sgk) qui luật biến đổi về tonc. phản ứng oxi hoá. đánh STT mạch chính từ phía gần lk đôi hơn. từ đó rút ra khái niệm về anken hở. các CTCT và gọi HS gọi tên. cho HS xem bảng 6.tử C bằng cách đổi đuôi thường: –an thành C2H4: etilen. C3H6. có 1 liên kết đôi trong phân tử. và CTC. tính thành phần phần trăm thể tích trong hỗn hợp khí có anken cụ thể .

170oC HĐ8:5’ GV giới thiệu p2 điều chế C2H5OH  CH2=CH2 + H2O → etilen trong PTN (hình 6. monome. c) Cộng HX (X là OH.xt. Điều chế: 1/ Trong phòng thí nghiệm: điều chế etilen từ ancol etylic: H SO dac. CH3-CH=CH2 + HBr → 2 sp Qui tắc cộng Maccopnhicop: sgk TIẾT 64: HĐ6:10’ -Các anken còn có thể tham 2/ Pư trùng hợp: t .xt → dài và PTK lớn. hợp? -GV lưu ý cho HS các khái niệm mới: polime.): H . III.p khí etilen? CnH2n+2  CnH2n + H2 → -GV lấy thí dụ. Cl. mắc xích polime. HX.. Tính chất hóa học: .tử không đối xứng khi td với C3H6. viết V. TQ: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2H2O IV. CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br -GV viết pthh của pư cộng HBr vào -Các anken có cấu tạo ph.lk pi kém bền nên anken dễ tham gia pư cộng (tính chất đặc trưng). -GV giới thiệu 1 pthh cùng đk pư cộng H2.to CH2=CH2 + H2  CH3-CH3 → Ni. biết anken với ankan. -Về pư cộng: được xét với 1 số tác nhân: H2. X2. HS khái quát. Ứng dụng: (sgk) + o o 2 4 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. viết pthh và 3CH2=CH2 +2KMnO4 + 4H2O → lưu ý cho HS đây cũng là pư nhận 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH. Đây là pư nhận biết anken với ankan. yêu cầu HS xác định bậc của C HX có thể cho hh 2 sp: và rút ra qui tắc cộng Maccopnhicop. ĐN pư trùng hợp: sgk -Yêu cầu HS nêu khái niệm pư trùng hợp.xt gia pư cộng hợp liên tiếp với nhau. nCH2=CH2  ( CH2 – CH2 )n → tạo thành những phân tử có mạch rất nCH2=CH-CH3  t . nhận xét tỉ lệ CnH2n + 2 O2  nCO2 + nH2O mol của CO2 và H2O. 1/ Pư cộng: a) Cộng hiđro: Ni. gây nên tính chất hóa học đặc trưng của anken: dễ tham gia pư cộng tạo thành hợp chất no tương ứng. HS viết pt dạng tổng quát. ⇒ khi anken cháy: nCO2 = nH2O b) Pư oxh không hoàn toàn: Các anken đều có khả -GV nêu hiện tượng của pư giữa năng làm nhạt dần màu dd KMnO4: anken với dd thuốc tím...GV cho HS tự viết pthh 3n to → của pư cháy tổng quát.to CnH2n + H2  CnH2n+2 → b) Cộng halogen: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br -GV gọi HS viết pthh cộng Br2 CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 Vậy các anken làm nhạt dần màu đỏ nâu của dd brom.. đk của pư tr.3 sgk). 3/ Pư oxi hóa: hệ số trùng hợp.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . a) pư oxh hoàn toàn: HĐ7: 15’.to HĐ5:5’ -GV yêu cầu HS viết pthh pư CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH → cộng của C2H với HX. Br.2012 dễ bị phân cắt.p.p. Cho 2/ Trong công nghiệp: Các anken được điều chế từ HS nhận xét đk pư và nêu cách thu ankan bằng pư tách hiđro: to. Quảng Nam 30 .

2012 pthh tổng quát -Cho HS nghiên cứu sgk và rút ra những ứng dụng của anken? HĐ9: 15’củng cố bài: cấu tạo của anken. BT sgk: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 31 . pư cộng của anken.

− Đặc điểm cấu tạo. công thức chung. 2 liên kết đôi C=C trong ph. − Dự đoán được tính chất hoá học. H2O vào propen và pư trùng hợp propen? 3/ Viết pt điều chế etilen từu ancol etylic và từ butan? Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1: 5’-GV lấy thí dụ 1 số anken. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ:5’ 1/ Viết các đồng phân và gọi tên các anken có CTPT C4H8? 2/ Viết pư cộng H2. − Tính chất hoá học của ankađien (buta-1. cộng halogen và hiđro halogenua. III. rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankađien. 2 và cộng 1.3-ddien và isopren). − Phương pháp điều chế buta-1. B. phản ứng trùng hợp tạo cao su.3-đien. − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của buta-1. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử. mô hình phân tử. Kĩ năng − Quan sát được thí nghiệm.3-đien từ butan hoặc butilen và isopren từ isopentan trong công nghiệp. HBr.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . C.Ankađien có 2 lk đôi cạnh nhau. 3–đien từ butan và isopren từ isopentan trong công nghiệp bằng cách đehiđro hóa ankan. loại ankađien. 4). Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Định nghĩa. − Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể (không quá 5 nguyên tử C trong phân tử). + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của buta–1. − Phương pháp sản xuất buta–1. tử Thí dụ: sgk -GV yêu cầu HS viết các CTCT của -CTC của các ankađien là: CnH2n-2 (n ≥ 3) ankađien có CTPT C5H8. Quảng Nam 32 . kiểm tra và kết luận. tính chất hoá học của ankađien liên hợp (buta-1. đặc điểm cấu tạo của ankađien.3–đien và isopren. 2/ Phân loại: Có 3 loại: -Căn cư vào vị trí của 2 lk đôi để phân . Định nghĩa và phân loại: khái quát đưa ra công thức chung và 1/ Định nghĩa: Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có điều kiện của chỉ số n.3-ddien và isopren.3-đien và isopren : phản ứng cộng 1. cách gọi tên của ankađien. − Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien cụ thể. Ví dụ: anlen -Ankađien có 2 lk đôi cách nhau 1 lk đơn được gọi là GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2012 TIẾT 43: Kiến thức Bài 30: ANKAĐIEN Ngày soạn: 10/1/2012 A. − Tính chất hoá học của buta–1. Điều chế buta-1. 3–đien và isopren : Phản ứng cộng hiđro. Br2. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số ankađien và tên gọi ⇒ Công thức chung của ankađien và đặc điểm cấu tạo (đặc biệt là ankađien liên hợp). HS I.

-Tương tự HS viết pư trùng hợp isopren? -Cho HS tự viết pư cháy. 3/ Phản ứng oxh: -GV thông báo về pư của buta-1.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .4-đien.4.xt → CH3-CH(CH3)-CH2-CH3  HĐ4: 5’ Cho HS viết pthh điều chế như CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2 sgk.2:  CH2=CH-CHBr-CH3 → (sản phẩm chính) 40oC Cộng 1. HĐ3: 15’ GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm pư trùng hợp.4.p.3-đien.3-đien -Ankađien có 2 lk đôi cách nhau từ 2 lk đơn trở lên. về nhiệt độ. Tính chất hóa học: 1/ Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro: to.2012 HĐ2: 10’ GV yêu cầu HS so sánh những điểm giống và khác nhau về cấu tạo của anken và ankađien.3-đien a) Phản ứng oxh hoàn toàn: và isopren với dd thuốc tím tương tự 3n − 1 CnH2n-2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O anken. +tỉ lệ 1:2: cộng đồng thời vào 2 lk đôi. Ví dụ: penta-1. IV. đk để có pư trùng hợp.xt nCH2=C(CH3)-CH=CH2  → HĐ5: 5’ củng cố bài bằng BT sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Điều chế: to. Từ đó nhận xét khả năng pư.2:  CH2=CH-CHBr-CH2Br → 40oC Cộng 1. -Hướng dẫn HS viết pư trùng hợp của buta-1. 2 ⇒ nCO2 > nH2O b) Phản ứng oxh không hoàn toàn: Buta-1.Ni → CH2=CH-CH=CH2 +2H2  b) Cộng brom: −80oC Cộng 1. II. -Tùy theo đk về tỉ lệ mol.p. Ví dụ: buta-1.xt  polibutađien → to. -Cộng HX: GV lưu ý HS viết sp chính theo qui tắc cộng Maccopnhicop. lưu ý hướng trùng hợp chủ yếu là 1.4:  CH2Br-CH=CH-CH2Br → Cộng đồng thời vào 2 lk đôi: → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br c) Cộng hiđrohalogenua: −80oC Cộng 1. pư cộng có thể xảy ra: +tỉ lệ 1:1: cộng 1.xt → CH3-CH2-CH2-CH3  CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 to. Quảng Nam 33 . Ứng dụng: sgk ankađien liên hợp.4:  CH3-CH=CH-CH2Br → (sản phẩm chính) 2/ Phản ứng trùng hợp: nCH2=CH-CH=CH2 to. III.3-đien và isopren cũng làm mất màu dd KMnO4 như anken.2 hoặc 1.

1 số anken có đồng phân hình học .2012 TIẾT 44: Bài 31: Luyện tập: ANKEN VÀ ANKAĐIEN Ngày soạn: 14/1/2012 A. B.Có 2 lk đôi C=C 2. Quảng Nam 34 .to. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: . ddBr2 học đặc trưng . Chuẩn bị: Bảng sơ đồ chuyển hóa giữa ankan. .Có đồng phân về vị trí lk đôi và .xt CH3 – CH3  CH2=CH2 + H2 → GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. anken và ankađien.Pư trùng hợp to.Củng cố về tính chất hóa học của anken và ankađien. ddBr2 . Bài tập: HĐ2: GV gọi HS lên bảng giải các bài tập sgk. Bài luyện tập: A. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: GV hướng dẫn HS kẻ bảng ôn tập lại phần kiến thức cần nắm vững như sau: Anken Ankađien 1. HX. đồng phân về mạch cacbon. Br2.xt ( − H2) giữa ankan.xt ( − H2) to. CTPT chung CnH2n ( n ≥ 2) CnH2n-2 (n ≥ 3) .xt + H2. B.Có đồng phân về vị trí lk đôi và tạo đồng phân về mạch cacbon. Bài 1-sgk: a) CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br b) 3CH3-CH=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3CH3-CH(OH)-CH2(OH) + 2MnO2 + 2KOH Bài 2-sgk: Dẫn lần lượt từng khí trong mỗi bình qua dd Ca(OH)2. pư trùng hợp buta-1. anken. C. .Pư cộng: H2.Pư trùng hợp . anken và ankađien. Tính chất hóa . ankađien.1 số ankađien có đồng phân hình học 3.xt ( − H2) + H2.HS biết cách phân biệt ankan.to.Pư cộng: H2.to.3-đien và isopren. HX.xt to. 2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết pthh minh họa tính chất hóa học của anken.to C2H4 + H2  C2H6 → as C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl → Bài 4-sgk: 500oC. 2/ Viết pthh của pư giữa isopren với H2. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ: 1/ Viết các đồng phân và gọi tên các ankađien có CTPT: C4H6. Đặc điểm cấu .xt 4. Sự chuyển hóa Ankan ←→ Ankađien ←→ Anken ←→ Ankan       + H2. C5H8.Có 1 lk đôi C=C . HBr. khí nào làm mất màu nước brom là etilen: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br Bài 3-sgk: 1500oC 2CH4  C2H2 + 3H2 → Pd / PbCO3 → C2H2 + H2  C2H4 to Ni. khí nào cho kết tủa trắng là CO2: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Hai khí còn lại lần lượt qua nước brom. ankađien bằng phương pháp hóa học.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .

p nCH2 =CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n Na Bài 7-sgk: A GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2Cl (1.1-đicloetan) → Năm học 2011 .2012 Bài 5-sgk: A to.2-đicloetan) as CH3 – CH3 + 2Cl2  CH3 – CHCl2 (1. Quảng Nam 35 .xt Bài 6-sgk: CH2=CH-CH2-CH3  CH2=CH-CH=CH2 + H2 → to.

tính chất vật lí (quy luật biến đổi về trạng thái. − Tính thành phần phần trăm về thể tích khí trong hỗn hợp. danh pháp. Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank-1-in . công thức chung. Trọng tâm: − Dãy đồng đẳng. tính tan) của ankin. đặc điểm cấu trúc phân tử. Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Pd . (Chú ý liên hệ công thức tổng quát để dẫn đến đồng phân ankađien) − Tính chất hoá học của ankin : + Phản ứng cộng hiđro. cộng HX (HBr và nước) theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp. phản ứng oxi hoá). Quảng Nam 36 . − Tính chất hoá học của ankin : Phản ứng cộng H2. brom trong dung dịch). trong công nghiệp. mô hình phân tử. − Phân biệt ank-1-in với anken bằng phương pháp hoá học. rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankin. nhiệt độ sôi.H SO → CH≡ CH + H2O  CH3CH=O (andehit axetic) 80 C + Phản ứng đime hóa và trime hóa axetilen + Phản ứng thế bởi kim loại nặng (Ag) HC≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag− C− C≡ Ag↓ + 2NH4NO3 R− CH + AgNO3 + NH3 → R− C− C≡ C≡ Ag↓ + NH4NO3 + Phản ứng oxi hoá (cháy và làm mất màu thuốc tím). Br2.t CnH2n−2 + H2  CnH2n hoặc CnH2n−2 + 2H2  CnH2n+ 2 → → CnH2n−2 + 2Br2 → CnH2n−2Br4 (làm mất màu dung dịch brom) CnH2n−2 + HX → CnH2n−1X hoặc CnH2n−2 + 2HX → CnH2nX2 HgSO . − Tính chất hoá học của ankin − Phương pháp điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Định nghĩa. Kĩ năng − Quan sát được thí nghiệm. đồng phân vị trí liên kết đôi). Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và cách gọi tên của ankin.t Ni . đồng phân. cộng halogen (clo. C. đồng phân và cách gọi tên theo danh pháp thông thường. − Dự đoán được tính chất hoá học.2012 TIẾT 45: Kiến thức Bài 32: ANKIN Ngày soạn: 18/1/2012 A. nhiệt độ nóng chảy. − Dựa vào kiến thức đồng phân để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi của một số đồng phân ankin (có < 6 nguyên tử C) từ công thức phân tử (đồng phân mạch C. kiểm tra và kết luận.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . 0 0 4 0 2 4 CnH2n−2 + ( 3n − 1 t0 ) O2  nCO2 + (n− 2O 1)H → 2 (tỷ lệ mol Η 2Ο < 1) CΟ2 − Phương pháp điều chế axetilen: + Trong phòng thí nghiệm: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2↑ GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. khối lượng riêng. danh pháp hệ thống của ankin. − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của axetilen. đặc điểm cấu tạo. HX . B. − Viết được công thức cấu tạo của một số ankin cụ thể.

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

+ Trong công nghiệp:

1500oC → 2CH4  lµ l¹nh nhanh m

C2H2 + 3H2

− Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể (không quá 5 nguyên tử C trong phân tử). + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của buta–1,3–đien và isopren. + Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng cộng, phản ứng oxi hoá, phản thế cụ thể. Phân biệt anken với ankin và ank-1-in với ank-2-in + Tính khối lượng sản phẩm tạo thành của phản ứng trùng hợp qua nhiều phản ứng ; + Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên ankin, tính thành phần phần trăm thể tích trong hỗn hợp khí có ankin cụ thể ; III. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp: HĐ1: 7’ GV đưa ra CT của axetilen, 1/ Dãy đồng đẳng ankin: cho HS nêu các CT tiếp theo và CTC Gồm: C2H2(CH≡ CH), C3H4, C4H6 ... CnH2n-2 (n ≥ 2), của ankin có tính chất tương tự axetilen. *Ankin là những HC ko no mạch hở có 1 lk ba trong phân tử. -GV yêu cầu HS viết CTCT các đồng 2/ Đồng phân:Từ C4H6 trở đi có đồng phsan ankin về phân của C4H6, C5H8, phân loại các vị trí lk ba và về mạch C. đồng phân. Vd: C5H8 có 3 ankin đồng phân. 3/ Danh pháp: HĐ2: 8’ GV đưa ra CT gọi tên thông a) Danh pháp thông thường: thường và yêu cầu HS gọi tên một số Tên các gốc HC lk với C mang nối ba + axetilen chất. Vd: CH≡ CH axetilen CH≡ C-CH3 metylaxetilen CH3-C≡ C-CH2-CH3 etylmetylaxetilen CH3-CH2-CH2-C≡ CH propylaxetilen b)Danh pháp thay thế: Tương tự anken chỉ đổi đuôi en thành in -GV thông báo cách gọi tên thay thế Vd: CH≡ CH etin (axetilen) của ankin tương tự anken chỉ đổi đuôi en thành in. Cho 1 số CTCT và yêu CH≡ C-CH3 propin CH≡ C-CH2-CH3 but-1-in cầu HS đọc tên. CH3-C≡ C-C(CH3)2-CH2-CH3 Các ankin có dạng R-C≡ CH gọi là ank-1-in. II. Tính chất vật lí: sgk

HĐ3: 3’ GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk để rút ra những tính chất vật III. Tính chất hóa học: Ankin có 2 lk π nên dễ tham gia pư cộng. lí của ankin. 1/ Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro: Ni,to → HĐ4: 15’ Từ đặc điểm về cấu tạo của vd: CH≡ CH + H2  CH2=CH2
GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

37

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ
Ni,to

Năm học 2011 - 2012

anken và ankin, hãy dự đoán về tính CH2=CH2 + H2  CH3-CH3 → chất hóa học của ankin? Nếu dùng xt là Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ -GV gọi HS viết pthhcủa pư cộng với cộng 1 ph.tử hiđro tạo thành anken: Pd / PbCO3,to hiđro, nêu các đk của pư ? → Vd: CH≡ CH + H2  CH2=CH2 Đặc tính này được dùng để điều chế anken từ ankin. b) Cộng brom, clo: qua 2 giai đoạn: Vd: CH≡ CH + Br2(dd) → CHBr=CHBr 1,2-đibrometen CHBr=CHBr + Br2 → CHBr2-CHBr2 GV hướng dẫn HS viết các pthh của 1,1,2,2-tetrabrometan các pư cộng, nhấn mạnh các đk pư để ⇒ các ankin đều làm mất màu dd Brom. được các sp đặc trưng. c) Cộng HX(X là OH, Cl, Br, CH3COO ...) Ankin td với HX qua 2 giai đoạn liên tiếp. to,xt → Vd: CH≡ CH + HCl  CH2=CHCl Vinylclorua to,xt -GV hướng dẫn HS viết pthh của pư CH2=CHCl + HCl  CH3-CHCl2 → cộng H2O vào axetilen, propin. 1,1-đicloetan *Khi có xt thích hợp, ankin td với HCl sinh ra dẫn xuất monoclo của anken: HgCl2 → Vd:CH≡ CH + HCl  CH2=CHCl 150 − 200oC *Pư cộng HX của ankin cũng tuân theo qui tắc Maccôp-nhi-côp: + HCl + HCl → → Vd: CH3-C≡ CH  CH3-CCl=CH2  CH3CCl2-CH3 -GV lưu ý HS pư cộng HX, H2O vào * Pư cộng H2O của các ankin chỉ xảy ra theo tỉ lệ mol ankin cũng tuân theo qui tắc Mac-côp- 1:1 HgSO4 → Vd: CH≡ CH+H2O  [CH2=CH-OH] nhi-côp. Ko bền → CH3-CH=O (anđehit axetic) d) Pư đime hóa và trime hóa: to,xt → 2CH≡ CH  CH≡ C-CH=CH2 Vinyl axetilen 600oC → 3CH≡ CH  C6H6 (benzen) botC 2/ Pư thế bằng ion kim loại: -Từ đặc điểm cấu tạo của ankin, GV Vd: CH≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → hướng dẫn HS viết ptpư đime hóa và AgC≡ CAg ↓ + 2NH4NO3 trime hóa. CH3-C≡ CH + AgNO3 + NH3 → CH3-C≡ CAg ↓ + NH4NO3 Nhận xét: Ng.tử H lk trực tiếp với ng.tử C của lk ba có tính linh động cao hơn các ng.tử H khác nên có thể bị HĐ5: 5’ GV làm TN C2H2 td với dd thay thế bằng ion kim loại.. Đây là pư đặc trưng để AgNO3/NH3, HS quan sát nhận xét nhận biết ank-1-in với anken và các ankin khác. hiện tượng pư? 3/ Pư oxi hóa: -GV viết pthh, gọi HS nêu nhận xét a) Oxh hoàn toàn: như sgk
GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

38

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

3n − 1 CnH2n-2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O 2 ⇒ nH2O < nCO2

Năm học 2011 - 2012

b) Oxh không hoàn toàn: Các ankin đều làm mất màu dd thuốc tím. -GV cho HS tự viết pư cháy và nhận IV. Điều chế: xét về số mol của CO2 và H2O. CaC2 + 2H2O → C2H2 ↑ + Ca(OH)2 (trong PTN và CN) 1500oC 2CH4  C2H2 + 3H2 (trong CN) → V. Ứng dụng: sgk -GV làm TN dẫn khí C2H qua dd KMnO4, HS nhận xét hiện tượng? HĐ6: 3’ GV hướng dẫn HS viết pthh điều chế C2H2 trong PTN và trong CN -GV hưỡng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng của C2H2 theo sgk. HĐ7: 4’ củng cố bài

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

39

to → CH2=CH – CH= CH2  PbCO 3  to . đồng phân phân vị trí lk đôi.Rèn luyện kĩ năng viết đồng phân. B. đồng Đồng phân mạch cacbon.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . học -pư oxh không hoàn toàn: làm -pư oxh không hoàn toàn: làm mất mất màu dd KMnO4 màu dd KMnO4 Ứng dụng Điều chế PE. sản xuất cao su tổng hợp ra các chất hữu cơ buna. là ng. ankin bằng phương pháp hóa học. anken. p .liệu để tổng hợp các chất khác. đồng phân vị trí lk ba. HS lần lượt điền các thông tin theo đề mục: Anken Ankin Công thức CnH2n (n ≥ 2) CnH2n-2 (n ≥ 2) chung Đặc điểm cấu Có 1 lk đôi C=C Có 1 lk ba C≡C tạo Đồng phân Đồng phân mạch cacbon. NH 4 Cl . .Kĩ năng giải các bài tập về hỗn hợp hiđrocacbon. HĐ2: GV hướng dẫn HS giải BT vận dụng: Bài 1: C2H2 tạo kết tủa vàng nhạt: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg ↓ + 2NH4NO3 C2H4 làm dd brom nhạt màu: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br Bài 2: (1) 2CH4 1500→ C2H2 + 3H2  oC (2) 2CH≡CH CuCl  → CH2=CH – C ≡ CH  . Quảng Nam 40 . NH 4Cl . PP và là ng. anken. pư trùng hợp.Củng cố kiến thức về tính chất hóa học của ankin. hình học. ankin. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: GV lập bảng sau với các ô trống. hữu cơ. gọi tên và viết pthh minh họa tính chất của ankin. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: . 2/ Kĩ năng: . xt (4) nCH2=CH – CH=CH2 → (.Phân biệt ankan.47: Bài 33: Luyện tập: ANKIN Ngày soạn: 23/1/2012 A.liệu Điều chế PVC.2012 TIẾT 46. axetilen còn dùng làm nhiên liệu Sự chuyển hóa SGK lẫn nhau giữa ankan.CH2 –CH=CH-CH2-)n polibutađien Pd / PbCO 3.to → CH2=CH – CH= CH2  PbCO 3  1:1 e) CH≡CH + Br2  → CHBr=CHBr CHBr=CHBr + HBr → CH2Br – CHBr2 Bài 4: H = 80% GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. -pư cộng và pư thế của ankin. Tiến trình bài giảng: A.100 oC d) 2CH≡CH    → CH2=CH – C ≡ CH CH2=CH – C ≡ CH + H2 Pd /  . Tính chất hóa -pư cộng.100 oC (3) CH2=CH – C ≡ CH + H2 Pd /  . .to Bài 3: a) CH≡ CH + H2    → CH2=CH2  CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2Cl b) CH≡ CH + 2HCl askt CH3 – CHCl2 → 1:1 c) CH≡ CH + Br2  → CHBr=CHBr CuCl .

2%C3H8 Bài 6: C Bài 7: A GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 25%C3H8 %m: 27.9%C2H4 . Quảng Nam 41 .9%C2H2 . 35.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2012 Bài 5: %V: 33.3%C2H4 .7%C2H2 . 41. 36.

kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể. các TN đốt cháy C2H4. mô tả hiện tượng. HS làm TN: Cho vào ống nghiệm 1 ít cát sạch. AXETILEN Ngày soạn: 1/2/2012 A. sau đó tập trung đun phần chứa hóa chất đeens khi hỗn hợp trong ống chuyển thành màu đen. Trọng tâm − Điều chế và thử tính chất của etilen . . phản ứng với dung dịch brom. Bông tẩm NaOH GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. hoá chất để tiến hành được an toàn. những yêu cầu cần đạt được. − Quan sát. Quảng Nam 42 . Tiến trình bài thực hành: HĐ1: . Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí. cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 2 ml C 2H5OH khan. cách tiến hành. thành công các thí nghiệm trên.2012 TIẾT 48: Bài 34: BÀI THỰC HÀNH 4: ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETILEN. quan sát màu ngọn lửa. với dung dịch AgNO3 trong NH3. − Điều chế và thử tính chất của etilen : Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom. B. − Điều chế và thử tính chất của axetilen : Phản ứng cháy. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích. C2H2 và lưu ý HS ôn luyện 1 số nội dung kiến thức liên quan đến bài thực hành. HĐ2: Thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất của etilen. khí etilen được tạo thành. C.GV biểu diễn cách lắp dụng cụ TN để đốt cháy C 2H4. lắc đều. Kẹp ống nghiệm trên giá. Kĩ năng − Sử dụng dụng cụ.GV nêu mục đích các TN trong bài thực hành. Điều chế và thử tính chất của axetilen + khí cháy sáng xanh ở đầu ống vuốt nhọn + KMnO4 bị mất màu tím (do C2H2 tạo ra phản ứng với KMnO4) + có kết tủa màu vàng (Ag− C− ) xuất hiện C≡ Ag↓ III. Đậy ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí bằng thủy tinh đầu vuốt nhọn. Điều chế và thử tính chất của etilen + khí cháy sáng xanh ở đầu ống vuốt nhọn + Brom bị mất màu nâu (do C2H4 tạo ra phản ứng với Br2) + KMnO4 bị mất màu tím (do C2H4 tạo ra phản ứng với KMnO4) Thí nghiệm 2. − Viết tường trình thí nghiệm. Hướng dẫn thực hiện − Hướng dẫn HS các thao tác của từng TN như: + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Nhỏ giọt chất lỏng vào ống nghiệm bằng công tơ hút + Lắc ống nghiệm + Đun nóng chất lỏng trong ống nghiệm + Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn + Dẫn khí đi qua ống nghiệm có chứa chất lỏng − Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét Thí nghiệm 1. giải thích và viết các phương trình hoá học. − Điều chế và thử tính chất của axetilen. lưu ý HS cẩn thận khi làm TN với H2SO4 đậm đặc. C2H2.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Dùng đèn cồn đun nóng đều ống nghiệm. và chừng 4 ml H2SO4 đặc.

CO2 là những sp phụ được tạo thnàh do pư của dd H 2SO4 đặc với C2H5OH. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. hướng dẫn HS viết tường trình. GV rút kinh nghiệm tiết thực hành. Dẫn khí C2H4 lần lượt vào ống nghiệm chứa dd Br2 và dd KMnO4 (hình 6. vệ sinh phòng thí nghiệm. Quảng Nam 43 .2012 đặc có tác dụng giữu lại khí SO2.2) HĐ3: Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của axetilen HS làm thí nghiệm như hướng dẫn trong sgk. Khi cho C2H2 qua dd AgNO3 trong NH3 thấy có kết tủa vàng nhạt: C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg ↓ + 2NH4NO3 HĐ4: Công việc cuối buổi thực hành: GV hướng dẫn HS thu dọn dụng cụ hóa chất.pư tạo thành axetilen: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 Axetilen là hiđrocacbon không no nên làm mất màu dd brom.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . GV có thể hướng dẫn HS giải thích: .

viết công thức cấu tạo và gọi tên. + Xác định công thức phân tử. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Tính chất vật lí : Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy. Vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng. đặc điểm cấu tạo. Quảng Nam − Xác định công thức phân tử. vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng. NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN. Phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh. (so sánh phản ứng thế với ankan và phản ứng cộng với anken) + Phản ứng oxi hoá hoàn toàn. − Tính chất hoá học benzen và toluen. công thức chung. C. oxi hoá nhóm ankyl → nhóm cacboxyl − Luyện tập: + Viết được cấu tạo đồng phân một số chất trong dãy đồng đẳng. đồng phân. − Hướng dẫn HS viết được cấu tạo và tên gọi của một số đồng phân ankyl benzen (có 7. − Tính chất hoá học : Phản ứng thế (quy tắc thế). nitro hoá vòng benzen(điều kiện phản ứng. + Phân biệt một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hoá học. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. 51: THƠM KHÁC. H2 vào vòng benzen . − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen.2012 TIẾT 49: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM. toluen. Bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. Kĩ năng − Định nghĩa. anken. MỘT SỐ HIĐROCACBON Ngày soạn: 3/2/2012 A. TIẾT 50. B. toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . 8 nguyên tử C) từ công thức phân tử (đồng phân mạch C. Trọng tâm: − Cấu trúc phân tử của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng. 44 . − Tính khối lượng benzen. − Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và cách gọi tên của benzen và đồng đẳng. viết công thức cấu tạo và gọi tên. Từ đó suy ra các phản ứng đặc trưng của benzen và đồng đẳng + Phản ứng thế của benzen và toluen : Halogen hoá. đồng phân vị trí nhóm thế trên vòng benzen). GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Phản ứng thế nguyên tử H ở mạch nhánh của ankyl benzen + Phản ứng cộng Cl2. + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen. nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen. danh pháp. phản ứng cộng vào vòng benzen . quy tắc thế). − Tính chất hoá học: Giúp HS nhận xét mối liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của ankan.

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . -GV yêu cầu HS quan sát CTCT của các HC thơm trong bảng 7. BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG: C6H6 là chất đứng đầu dãy đồng I. Đồng đẳng. từ đó xác định được 2 trung tâm pư là vòng benzen và mạch nhánh ankyl. b) Danh pháp: m.. HĐ2: 3’ GV: Benzen có CTPT là A. nhánh.tử benzen và đồng đẳng. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1: 2’ GV cho HS nghiên cứu .1 sgk) 3/ Cấu tạo: -GV giới thiệu 2 CTCT của benzen.tử H của vòng benzen: * Pư với halogen: 45 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. C8H10. R 1 o m 6 5 4 p 2 3 O m- -Gọi tên: Vị trí và Tên các gốc ankyl+ benzen *Tên thông thường: một số chất có tên thông thường.. Tính chất vật lí: sgk III. và CT chung cho dãy đồng đẳng? C7H8.1 -Đánh STT mạch chính sao cho tổng chỉ số trong tên sgk. (Xem bảng 7. Tính chất hóa học: 1/ Phản ứng thế: a) Thế ng. HĐ3: 30’ GV hướng dẫn HS phân tích đặc điểm cấu tạo ph. -Ngoài ra còn có thể tính theo vị trí o.1 sgk và rút ra nhận xét về loại đồng phân của HC thơm? 2/ Đồng phân. toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp . -GV biểu diễn TN sgk. danh pháp: a) Đồng phân: Từ C8H10 trở đi có đồng phân về vị trí -GV lưu ý cách đánh số mạch chính tương đối của các nhóm ankyl xung quanh vòng sao cho tổng chỉ số của nhánh là nhỏ benzen và đồng phân về cấu tạo mạch C của mạch nhất. -GV cho HS gọi tên như bảng 7. + Có nhiều vòng benzen trong phân tử. cho HS rút ra II. Được chia thành 2 loại: hiđrocacbon thơm? + Có 1 vòng benzen trong ph. hãy viết CT 1số chất tiếp theo 1/ Dãy đồng đẳng của benzen:Gồm: C6H6(benzen). * Tên thay thế: -Mạch chính là vòng benzen. p.tử. CnH2n-6 (n ≥ 6). Quảng Nam . danh pháp: đẳng.2012 + Tính khối lượng benzen. -GV cho HS đọc sgk về tính chất vật lí của HC thơm. đồng phân.Hiđrocacbon thơm là những HC trong ph. HS nhận xét rút ra đặc điểm cấu tạo của benzen. gọi là nhỏ nhất. D.tử có chứa 1 phần mở đầu rút ra các nhận xét về hay nhiều vòng benzen.

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . → CnH2n-6 + O2 to nCO2 + (n-3)H2O 2 HĐ6: 5’ -GV nêu câu hỏi: Stiren có CTPT là C8H8 và có 1 vòng benzen. -Nếu đun hoặc chiếu sáng toluen hoặc các ankylbenzen với brom sẽ xảy ra pư thế ng. C6H5CH3 +2KMnO4 to C6H5COOK + 2MnO2 + → HĐ5: 10’ -GV làm TN như sgk. * Qui tắc thế: Các ankylbenzen dễ tham gia pư thế ng. viết pthh pư oxh b) Phản ứng oxh hoàn toàn: 3n − 3 ko ht toluen. quan sát hiện tượng. HS viết pthh và chú ý đến đk của pư. MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC: I. Fe (dùng giấy quì tím ướt để trên miệng Toluen → ống nghiệm để phát hiện hơi HBr) -Hướng dẫn HS viết pthh của benzen và toluen với brom. -Ở to thường.tử H của vòng benzen hơn benzen và sự thế ưu tiên hơn ở vị trí ortho và para so với nhóm ankyl.tử H của mạch nhánh: VD:Toluen +Br2 to benzylbromua + HBr → 2/ Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro: Benzen + 3H2 to. như hướng dẫn sgk. Quảng Nam . khi đun nóng thì chỉ có toluen và các ankylbenzen làm mất màu thuốc tím. xt C6H5-CH=CH2   → C6H5-CH2-CH3 . b) Thế ng. * Pư với axit nitric: Benzen + HNO3(đặc) H 2 SO 4→  đac Toluen + HNO3 -GV biểu diễn TN benzen pư với HNO3.to . Ni .2012 BotFe đk của pư giữa benzen và brom? Benzen + Br2  →  Br 2 . nhận xét hiện tượng pư. xt +3 H  → C6H11CH2CH3 (etylxiclohexan)  2. HS KOH + H2O.tử H của C mạch nhánh tương tự ankan. Ni → xiclohexan   b) Cộng clo: Benzen + 3Cl2 as hexacloran → 3/ Phản ứng oxi hóa: -GV hướng dẫn HS viết pthh của pư a) Pư oxh không hoàn toàn: cộng với clo. benzen và các ankylbenzen đều không làm mất màu dd KMnO4. p 46 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.to . -GV hướng dẫn HS viết ptpư giữa benzen và toluen với HNO3. hãy viết CTCT của stiren? -GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk để biết tính chất vật lí của stiren? HĐ7: 10’ -Em hãy so sánh cấu tạo B.CTCT: C6H5-CH=CH2 2/ Tính chất hóa học: a) Phản ứng với dd brom: stiren làm mất màu dd brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br. b) Phản ứng cộng H2: + H 2 . p . HS quan sát.CTPT: C8H8 . Nhận xét sp của pư và từ đó rút ra qui tắc thế. TIẾT 51: HĐ4: 5’ -GV gợi ý. Stiren: 1/ Cấu tạo và tính chất vật lí: .

to. C.(băng phiến) .CTCT: Naphtalen có cấu tạo phẳng. p→ polistiren . xt .2012 phân tử của stiren với các HC đã học. từ đó.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM: SGK HĐ8: 5’ -GV đưa ra CTCT vòng của naphtalen và yêu cầu HS viết CTPT? -GV làm TN naphtalen thăng hoa. HS quan sát và nghiên cứu sgk rút ra tính chất vật lí của naphtalen. 2/ Tính chất hóa học: tương tự benzen. HĐ9: 5’ Dựa trên cấu tạo ph.tử của naphtalen.là chất rắn. Quảng Nam 47 . Naphtalen: 1/ Cấu tạo và tính chất vật lí: -CTPT: C10H8 . tan trong benzen và có tính thăng hoa.thế với HNO3.. a) Phản ứng thế: xảy ra dễ hơn benzen và thường vào vị trí số 1. nhận xét về tính chất hóa học của stiren? -GV cho HS viết các pthh? c) Phản ứng trùng hợp: nC6H5-CH=CH2 to . vd: .thế với Br2. H2SO4 đặc. xt II. to. GV yêu cầu HS nhận xét về tính chất hóa học của naphtalen? -Cho HS viết pthh minh họa? HĐ10: 2’ GV cho HS nghiên cứu sgk về ứng dụng của 1 số HC thơm? HĐ11: 3’ củng cố bài: bằng các BT sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Pthh xem sgk b) Phản ứng cộng: sgk -Naphtalen không làm mất màu dd KMnO4 ở đk thường.

tử H của nhóm ankyl liên kết với vòng benzen.to → C6H5Cl   Fe. Quảng Nam 48 . + Không có hiện tượng là benzen.Dựa vào CTCT để xác định thuốc thử dùng để nhận biết: + Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex-1-in.HS viết pthh ở dạng CTPT. Hướng dẫn giải: . GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. . Tiến trình bài luyện tập: A. . .tử H của vòng benzen (thế halogen.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . HĐ3: GV rèn luyện cho HS kĩ năng giải các BT hóa học về HC thơm thông qua việc giao BT cho HS giải.Pư cộng với Br2. .Kĩ năng giải toán về hiđrocacbon thơm.. anken.Toluen với Br2 (bột Fe). với dd KMnO4 (to). B. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: . Bài 2: Mục đích: Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các HC thơm với nhau và với các HC thơm khác.Rèn luyện kĩ năng viết pthh minh họa tính chất hóa học của HC thơm.Pư thế ng. .Kiến thức cơ bản: HĐ1: GV yêu cầu HS rèn luyện kĩ năng viết CTCT và gọi tên các HC thơm có CTPT C8H10. HBr. C8H8: Tên ácc nhóm amkyl(chỉ rõ vị trí nhóm ankyl) + benzen. sau đó chữa BT avf chốt lại kiến thức trọng tâm.Pư cộng H2 vào vòng benzen tạo thành xicloankan hoặc ankylxiclohexan.  HNO 3. B. Đánh số thứ tự vòng benzen theo đúng qui tắc. Etylbenzen với Cl2 (đk as).) . 2/ Kĩ năng: .. . . nhận được toluen khi đun nóng. Hướng dẫn giải: Sơ đồ pư: .2012 TIẾT 52: Bài 36: LUYỆN TẬP: HIĐROCACBON THƠM Ngày soạn: 10/2/2012 A. HĐ2: HS viết pthh: . HNO3 (H2SO4 đặc). Hướng dẫn giải:.Bài tập: Bài 1: Mục đích: Rèn luyện kĩ năng viết CTCT. hệ thống hóa các tính chất hóa học của HC thơm. tên các HC thơm. .Stiren với dd Br2. .Pư oxh nhánh ankyl bằng dd KMnO4 đun nóng.Yêu cầu HS viết CTCT các chất.Tìm mối liên quan giữa chất đã biết và chất cần tìm. H2O vào lk bội ở nhánh của vòng benzen.to CH4 1500→ C2H2 + H 2  3) → C2H4  oC  ( Pd / PbCO  . . Bài 3: Mục đích: Khắc sâu tính chất hóa học của HC thơm.So sánh tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm với ankan. Từ đó rút ra tính chất hóa học chung của hiđrocacbon thơm: . + Dùng dd KMnO4 nhận được stiren ở đk thường. Ôn tập.C C2H2 600 oC→ C6H6 Cl 2. H 2 SO 4 d C6H6    → C6H5NO2 Bài 4: Mục đích: rèn luyện kĩ năng giải bài toán hóa học. thế hiđro .Pư thế ng.Hưopứng dẫn giải: C8H10 viết được 4 CTCT.Củng cố tính chất hóa học cơ bản của hiđrocacbon thơm.Benzen với H2 (xt: Ni). mối liên hệ giữa các HC đã học với các HC thơm.

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .0.0. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.0 Đáp số: Khối lượng TNT là: 92.227. Bài 5: a) Tìm CTPT của X: Ankyl benzen: CnH2n-6: 12n 91.0 Khối lượng HNO3 pư là: 92.0 = 47.75 (kg) 23.0 = 56. Quảng Nam 49 .2012 23.189.31 = 14n − 6 100 N = 7.25 (kg). b) CTCT của X: C6H5-CH3: toluen. Công thức phân tử X là C7H8.

tính chất. xilen. cách chế biến khí mỏ dầu và khí thiên nhiên. ứng dụng của các sản phẩm từ than mỏ. D. gọi là dầu thô. cách chưng cất. khí thiên nhiên. HĐ2: 22’ GV yêu cầu HS tìm hiểu sgk 1/ Thành phần: để có những nhận xét về tính chất của -Dầu mỏ là hỗn hợp của rất nhiều HC khác nhau. C6H2. ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ. naphtalen. phương pháp khai thác. B. dầu mỏ? gồm: -Nêu thành phần của dầu mỏ? +Nhóm ankan: từ C1 đến C50. − Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam. cách chế biến và ứng dụng của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên. sử dụng của nó bằng cách nào? rifominh.. phương pháp khai thác. Kĩ năng − Đọc. tại sao dầu mỏ lại có mùi khó chịu và gây hại cho động cơ? Tại sao dầu mỏ ở miền Nam Việt nam lại thuận lợi cho việc chế hóa và sử dụng? 2/ Khai thác: -Để khai thác dầu mỏ. tính chất. cách chưng cất và chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học .Chế biến hóa học: pp thường dùng là crăckinh. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1:3’ GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk.. C.. + Thành phần hoá học. than mỏ trong đời sống. cách chưng cất và chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học. ứng dụng của than mỏ. gì? Hiện tượng nào khiến ta xác định được sự có mặt của dầu mỏ? 3/ Chế biến: -Dầu mỏ mới lấy lên từ giếng dầu được . -GV bổ sung thông tin để trả lời câu hỏi: +Nhóm HC thơm: C6H6. Dầu mỏ: cho biết: Túi dầu là gì? Đặc điểm túi dầu ra sao? Dầu mỏ nằm trong các túi dầu trong lòng đất.Chưng cất phân đoạn. Trọng tâm: − Thành phần hoá học. tranh ảnh để giới thiệu: + Thành phần hoá học. Hướng dẫn thực hiện − Dùng sơ đồ.2012 TIẾT 53: NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN Ngày soạn: 10/2/2012 A. cách chế biến.. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Bài 37: Biết được : − Thành phần. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. + Cách chế biến. − Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ. tính chất. I.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . tóm tắt được thông tin trong bài học và trả lời câu hỏi. + Ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ. − Thành phần. toluen. ứng dụng của khí thiên nhiên. Quảng Nam 50 . +Nhóm xicloankan: C5H10. − Thành phần. người ta phải làm Bằng cách khoan những giếng dầu. crăckinh và rifominh . Cần phải nâng cao giá trị .

HĐ3:15’ . từ không thơm thành thơm. chế biến dầu mỏ. Từ nhựa than đá tách ra được nhiều chất có giá trị như benzen.Thành phần gồm có CH4(50-70% thể tích) và 1 số ankan khác. cách khai thác. than mỡ và than nâu. HĐ4: 5’ củng cố bài: . . Than mỏ: . Khí thiên nhiên và khí mỏ dầu: 1/ Thành phần: a) Khí thiên nhiên: Có nhiều trong các mỏ khí -Thành phần chủ yếu là CH4 (95%). . toluen..Khí lò cốc: gồm H2. nung Than mỡ  than cốc+nhựa than đá+khí → lò cốc. CO2.Có những nguồn HC nào trong tự nhiên? -Thành phần. CH4.Nguyên nhân hình than mỏ là gì? Có những loại than mỏ nào? -Than mỡ nung ở to cao thu được than cốc.Nêu ứng dụng của các nguồn HC đó? + Crăckinh: bẽ gãy crackinh Vd: C8H18 → C4H10 + C4H8 + Rofominh: biến đổi cấu trúc.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 51 . N2.Than mỏ: có 3 loại chính: than gầy.xt Xiclohexan  benzen + 3H2 → 4/ Ứng dụng: sgk II. to.2012 -Rifominh là quá trình dùng xt và nhiệt làm biến đổi cấu trúc HC từ mạch không nhánh thành mạch nhánh.xt C6H14  C6H12 + H2 → Xiclohexan to. -Đặc điểm và thành phần của khí lò cốc là gì? +Khí lò cốc là hỗn hợp của các chất dễ cháy..xt Vd: CH3CH2CH2CH2CH3  → CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 to... nhựa than đá và khí lò cốc. 2/ Ứng dụng: Làm nhiên liệu và nguyên liệu. b) Khí mỏ dầu: Có trong các mỏ dầu. +Nhựa than đá là chất lỏng chứa nhiều HC thơm và phenol. phenol. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. III. .Nhựathan đá: là chất lỏng có chứa nhiều HC thơm và phenol. CO. . O2.

Chỉ có lk đơn C. Sự chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Không màu.Pư oxh mạch của lk ba đầu nhánh.Có đồng phân vị . + Xác định công thức phân tử. Tiến trình bài giảng: A. viết công thức cấu tạo và gọi tên. .Làm nguyên liệu Làm nguyên liệu Làm dung môi.Có đồng phân .Pư cộng (H2.. các hợp chất từ C1 – C4 là chất khí. − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. Ankan Anken Ankin Ankylbenzen CTPT CnH2n+2 (n ≥ 1) CnH2n ( n ≥ 2) CnH2n-2 ( n ≥ 2) CnH2n-6 (n ≥ 6) Đặc . B.Pư thế (halogen.-Có 1 lk đôi C=C . Hướng dẫn HS nêu được mối quan hệ hai  → chiều “Tính chất hóa học ← Phương pháp điều chế”  − Luyện tập: + Điền chất vào sơ đồ trống + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. hỗn hợp lỏng.Có đồng phân . mạch cacbon của tạo mạch cacbon.. Kĩ năng − Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon. . Trọng tâm − Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng.Có đồng phân vị tử . Br2.Pư oxh. C-H .Có đồng phân trí tương đối của hình học các nhóm ankyl. C.Pư trùng hợp.) nitro) hóa -Pư tách. Quảng Nam 52 . viết công thức cấu tạo và gọi tên.Phản ứng thế .Pư oxh.Ở đk thường. điểm C. . .. Tính . chừa trống các ô để gọi HS điền vào. chất (halogen) HX. D.Pư thế H lk trực . Tính .) HX. − Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí.Có đồng phân cấu -Có đồng phân mạch cacbon mạch cacbon. . trí lk ba.Có 1 lk ba C≡C. .tử C .Có đồng phân vị nhánh ankyl.Pư cộng. ≥ C5 là chất lỏng hoặc rắn.Không tan trong nước.Có vòng benzen. học .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng. tiếp với ng. . B. dụng nguyên liệu.2012 TIẾT 54: Kiến thức Bài 38: HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON Ngày soạn: 15/2/2012 A. Ứng Làm nhiên liệu. .. − Xác định công thức phân tử.Pư oxh . Hệ thống hóa về hiđrocacbon: HĐ1: GV kẻ bảng như sgk. Br2. môi. phân trí lk đôi. . dung nguyên liệu.Pư cộng (H2. + Phân biệt các hiđrocacbon. mạch. chất . Hướng dẫn thực hiện − Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon. vật lí .

2012 HĐ2: GV yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mối quan hệ chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon trong sgk và vận dụng viết các pthh minh họa.xt 2C2H2  CH2=CH-C≡CH → Pd / PbCO3 → CH2=CH-C≡CH + H2  CH2=CH-CH=CH2 to to.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .xt nCH2=CH2  (CH2 – CH2)n → 1500oC b) 2CH4  C2H2 + 3H2 → to. b) Cho hỗn hợp qua dd Br2 dư. Quảng Nam 53 . loại bỏ C2H2 và C2H4.p. còn lại là H2.xt Bài 3: a) C2H6  C2H4 + H2 → to. *Bài tập: sgk Bài 2: a) Dùng dd AgNO3/NH3 nhận khí C2H2 Dùng dd Br2 nhận C2H4 Dùng tàn đóm nhận O2. Đốt cháy 2 khí còn lại rồi dẫn sp cháy qua nước vôi trong nhận CH4.p.xt nCH2=CH-CH=CH2  (CH2-CH=CH-CH2)n → Fe c) C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr → Bài 5: C GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. to.

C.tử hal: as CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl → 2/ Phân loại: .Dẫn xuất hal của HC no mạch hở: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.GV bổ sung và hệ thống lại các pư tạo ra + Thế nhóm OH của ph. Kĩ năng − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học và một số ứng dụng chính. − Tính chất hoá học cơ bản (phản ứng tạo thành anken.GV: Các dẫn xuất hal được phân loại dựa . Phân loại: HĐ1:20’ Tìm hiểu khái niệm và phân loại 1/ Khái niệm: dẫn xuất halogen của HC. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản I. hal đã học? Vd: CH3Cl. − Một số ứng dụng cơ bản (nguyên liệu tổng hợp hữu cơ và một số lĩnh vực khác). C6H5Br .tử halogen ta được dẫn xuất . (chỉ viết phương trình hóa học với dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no có 2 −3 nguyên tử cacbon) B. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số hiđrocacbon no và dẫn xuất halogen tương ứng kèm theo tên gọi và bậc của mỗi chất  → − Dựa vào mối quan hệ hữu cơ “tính chất ← điều chế” để dạy tính chất hóa học:  Từ hai cách tạo ra dẫn xuất halogen: + Thay thế nhóm OH trong ancol bằng nguyên tử halogen + Cộng hợp halogen hoặc hiđro halogenua vào anken suy ra hai tính chất hóa học chính của dẫn xuất halogen là: + Thay thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH + Tách hiđro halogenua D. Quảng Nam 54 . lấy thí dụ minh hoạ.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . ancol). CH2=CHCl.2012 CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL TIẾT 55: Bài 39: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON Ngày soạn: 22/2/2012 A.Hãy cho ví dụ về các pư tạo ra dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. Khái niệm. phân loại dẫn xuất halogen.tử H của HC bằng ng. Khi thay thế nguyên tử H của phân tử hiđrocacbon bằng ng. C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O + Cộng HX hơặc X2 vào phân tử HC: CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2Br CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br + Thế ng.tử ancol bằng ng. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Khái niệm.tử hal: dẫn xuất hal.Có thể thu được dẫn xuất hal của HC bằng nhiều pư khác nhau: . Trọng tâm: − Tính chất hoá học của dẫn xuất halogen.

2/ Làm dung môi: 3/ Các lĩnh vực khác: sgk HĐ5: 5’ Củng cố: 1/ Hoàn thành dãy chuyển hóa sau: CH3-CH3 → CH3CH2Cl → CH2=CH2 → CH3CH2Cl → CH3-CH2OH 2/ Đun nóng hợp chất X có CTPT C4H9Cl với dd KOH/C2H5OH thu được hỗn hợp 2 anken đồng phân cấu tạo. CHBr2-CHBr2 đặc điểm cấu tạo của gốc HC.Có thể nhận biết C2H4 sinh ra trong pư TQ: R-X + NaOH  R-OH + NaX → tách HX bằng dd Br2. Vd: CH3-CH2-Br + NaOH(loãng)  CH3-CH2-OH + NaBr to . liệu cho tổng hợp hữu cơ: dẫn xuất hal. 1-clo-2metylpropan D. 2-clobutan C.Dẫn xuất hal của HC thơm: C6H5Br. CH3C6H4Br * Bậc của dẫn xuất hal bằng bậc của ng. Quảng Nam 55 . . HS biết được tính chất của dẫn 1/ Pư thế ng. cho HS III.Dựa vào đâu để xác định bậc của hal? CH2=CHCl . Tính chất hóa học: xem sgk. Ứng dụng: HĐ4: 5’ cho HS tìm hiểu về ứng dụng của 1/ Làm ng. Tên của X là: A. 1-clobutan B.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .tử hal bằng nhóm –OH: to → xuất hal. Tính chất vật lí: sgk HĐ3:10’ .tử hal: Bậc 1: CH3-CH2Cl Bậc 2: CH3-CHCl-CH3 HĐ2:5’ Cho HS tìm hiểu t/chất vật lí theo Bậc 3: (CH3)3 C-Br sgk.2012 vào bản chất của hal.GV mô tả hoặc làm TN.tử C lk với ng. CH2Cl-CH2Cl. II. mạch hở: . 2/ Pư tách hiđrohalogenua: C2H5OH → Vd: CH3-CH2Br + KOH  to CH2=CH2 + KBr + H2O IV. số lượng ng. tert-butyl clorua GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử hal và CH3Cl.Dẫn xuất hal của HC không no. GV cũng cung cấp thêm mặt nCH2=CHCl tổng hợp PVC trái của việc sử dụng các dẫn xuất hal do CH2=CCl-CH=CH2 tổng hợp cao su cloropren CF2=CF2 tổng hợp ra teflon độc tính của nó.

− Công thức phân tử. phân loại. nhiều nhóm OH) để giúp HS tự rút ra: + Đặc điểm cấu tạo: gốc hiđrocacbon + “nhóm OH” Công thức tông quát : CnH2n+1OH (no. một nối đôi. danh pháp (gốc − chức và thay thế). thế − OH OH). Hướng dẫn thực hiện − Đặc điểm cấu tạo. bậc II thành anđehit. − Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi. − Phương pháp điều chế ancol từ anken. − Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hoá học. phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete. Liên kết hiđro. vị trí nhóm OH − Tính chất vật lí và khái niệm liên kết hiđro + GV cho HS ôn lại kiến thức về liên kết hiđro đã học ở lớp 10 ⇒ hình thành liên kết hiđro của ancol với ancol và ancol với nước. điều chế glixerol. độ tan trong nước . Phản ứng cháy. Kĩ năng − Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol. B. đồng phân. tính tan) − Tính chất hoá học − Phương pháp điều chế ancol C. cấu tạo. − Dự đoán được tính chất hoá học của một số ancol đơn chức cụ thể. công thức cấu tạo của ancol. CnH2n+2Ox hay CnH2n+2−x(OH)x (no. + Dựa vào bảng hằng số vật lí của một số ancol (trang 181 SGK) đặt vấn đề vì sao GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. phản ứng oxi hoá ancol bậc I. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. đa chức) + Đồng phân: mạch C. điều chế etanol từ tinh bột. − Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của ancol và glixerol. − ứng dụng của etanol. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu tạo của ancol − Quan hệ giữa đặc điểm cấu tao với tính chất vật lí (nhiệt độ sôi. đơn chức). đặc điểm cấu tạo phân tử.2012 TIẾT 56: Bài 40: ANCOL Ngày soạn:28/2/2012 A.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Công thức chung. đơn chức) CnH2n−1OH (không no. đồng phân và danh pháp của ancol: vì ancol etylic đã học ở lóp 9 THCS nên từ chất này và thêm một số ancol khác (gốc không no. tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2). − Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C −5C). − Tính chất hoá học : Phản ứng của nhóm − (thế H. phân loại ancol. Quảng Nam 56 . xeton . − Xác định công thức phân tử.

tổng hợp) − Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo các loại đồng phân ancol cụ thể và gọi tên + Viết được phương trình hoá học cho các phản ứng thế.bậc 2. *Bậc ancol:. Bậc 3: R1-COH-R2 -GV hướng dẫn HS thay ng. + Phản ứng oxi hoá ancol bậc I → anđehit.tử ankan Bậc 1: R-CH2OH và xác định lại bậc của ng.tử C có bậc khác nhau bằng nhóm OH. hóa este của ancol và glixerol (thực hiện dưới dạng bài tập lí thuyết) + Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hoá học. viết CTCT chung của ancol bậc1. 2/ Phân loại: HĐ2: 7’ GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk a) Ancol no.tử cacbon về cấu tạo phân tử của các ancol trên. + Phản ứng thế nhóm OH ancol (tạo dẫn xuất halogen) + Phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete . Tiến trình bài giảng: 1/ Kiểm tra bài cũ:(5’) a)Thế nào là dẫn xuất hal của hiđrocacabon? cho ví dụ? Có các pư nào để tạo ra dẫn xuất hal của hiđrocacbon? b) Viết các pthh cho dãy chuyển hóa sau: etan → etylclorua → etilen → ancoletylic → etylbromuaetilen 2/ Bài mới: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1: 8’ Tìm hiểu các ĐN ancol.GV yêu cầu HS nêu lại cách Bậc ancol: là bậc của ng. đơn chức.. no.tử C no của gốc GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử H của HC bằng OH ta được ancol. Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có -GV yêu cầu HS nhận xét điểm giống nhau nhóm hiđroxyl –OH lk trực tiếp với ng. tính tan (của ancol cụ thể) khác nhau? (gợi ý đến lực liên kết phân tử và yếu tố làm tăng lực liên kết phân tử) + Kết luân về ảnh hưởng của liên kết hiđro đến nhiệt độ sôi và tính tan − Tính chất hoá học: dựa vào tính chất của ancol etylic đã học ở lớp 9 THCS giúp HS thấy: + Phản ứng thế H của nhóm OH (phản ứng chung của ancol. khi thay thế ng. tách. nhóm -OH lk với gốc ankyl: CnH2n+1OH Vd: CH3OH. Quảng Nam 57 . + Xác định công thức phân tử.2012 nhiệt độ sôi. ancol bậc II → xeton. công thức cấu tạo của ancol D. Phản ứng cháy − Phương pháp điều chế etanol và glixerol (hiđrat hóa.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .tử C trong ph. Định nghĩa. C3H7OH. phân loại: -GV cho HS viết vài CT ancol(đã biết và 1/ Định nghĩa: giới thiệu thêm).bậc 3.tử C lk với nhóm –OH xác định bậc của ng. Từ đó dẫn dắt HS xây dựng ĐN về ancol Cũng có thể nhận xét: về hình thức. mạch hở: Phân tử có 1 nhóm –OH lk với ng..tử Bậc 2: R1-CHOH-R2 1 vài ankan. phản ứng riêng của glixerol). axit.tử H lk với R3 ng. mạch hở: Phân tử có 1 để tìm hiểu sự phân loại. Hướng dẫn HS làm hai TN này để khắc sâu. đơn chức. được các ancol có bậc tương ứng. b) Ancol không no.tử C trong ph. lên men. bậc ancol I. oxi hoá.

-GV dẫn dắt HS cách làm thuận lợi để tạo ra CTCT các đồng phân mạch C. CH3-CH=CH-CH2-OH.2012 HĐ3: 5’ Tìm hiểu về đồng phân của ancol. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. -Dánh STT mạch chính bắt đầu từ phía gần nhóm OH nhất.tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen.tử có 1 nhóm –OH lk với ng. Vd: CH2=CH-CH2-OH. HĐ4: 15’ Tìm hiểu về danh pháp -Tên thông thường: GV nêu cách gọi tên 2/ Danh pháp: thông thường. =Xét lk hiđr +Xét ảnh hưởng của lk hiđro đến tính chất vật lí. tos.tử C no thuộc gốc HC vòng no.tử ancol có lk hiđro. sau đó gắn nhóm OH vào các ng. Vd: Xiclohexanol e) Ancol đa chức: Phân tử có 2 hay nhiều nhómOH ancol.tử C khác nhau trong mạch. -Chọn mạch C dài nhất có chứa nhóm OH làm mạch chính.. Vd: C6H5-CH2-OH : ancol benzylic d) Ancol vòng no đơn chức: Ph. Tính chất vật lí: sgk ng. GV hướng dẫn HS cách viết CTCT của các ancol đồng phân : -Viết mạch C ko nhánh. Đồng phân. a) Tên thông thường: Ancol + tên gốc ankyl + ic Vd: C2H5OH: ancol etylic. từ đó giới thiệu đồng phân mạch C. lấy vd và cho HS gọi tên. đơn chức: Phân tử có nhóm –OH lk với ng. Vd: C4H10O có các ancol đồng phân sau: 4 đồng phân 58 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . danh pháp: 1/ Đồng phân: Ancol no mạch hở. cách gọi tên. CH3-CH2-CH2OH: ancol propylic CH3CHOHCH3: ancol isopropylic -Tên thay thế: GV nêu cách chọn mạch CH2=CH-CH2OH: ancol alylic chính.. CTCT các đồng phân vị trí nhóm chức. c) Ancol thơm. đánh số thứ tự. cho vd b) Tên thay thế: và gọi HS gọi tên. VD: như sgk -GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk để tìm III. -Gọi tên: Vị trí nhánh+ tên nhánh + tên HC tương ứng với C trong mạch chính +vị trí nhóm-OH+ol HĐ5: 5’ Tìm hiểu về tính chất vật lí. đồng phân vị trí nhóm chức. đơn chức có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm chức.nhân tonc. -GV yêu cầu HS so sánh mạch C và vị trí OH trong các CTCT. Quảng Nam hiđrocacbon không no. độ tan trong nước của Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn to sôi của các HC ancol đều cao hơn nhiều so với các chất có cùng PTK hoặc đồng phân ete của nó là do đồng PTK: giữa các ph. II.

2/ Phản ứng thế nhóm OH: a) Pư với axit vô cơ: to C2H5-OH + H-Br  C2H5-Br + H2O → b) Pư với ancol: H 2SO4.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . nặng hơn nước và có vị ngọt. glixerol là các chất lỏng.2012 -GV thông báo thêm: các poli ancol như etylenglicol. -GV cho HS nhắc lại đặc điểm cấu tạo của ph. 1/ Phản ứng thế H của nhóm OH: a) Tính chất chung của ancol: Tác dụng với kim loại kiềm: C2H5-OH + Na → C2H5-ONa + 1/2H2 TQ: R(OH)n + Na → R(ONa)n + n/2H2 b) Tính chất đặc trưng của glixerol: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O Đây là pư để nhận biết ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm OH đứng cạnh nhau trong phân tử.tử ancol và trên cơ sở t/chất của ancol etylic đểtừ đó HS có thể vận dụng suy ra tính chất chung của ancol. OH CH3-CO-CH3 + Cu + H2O oxh Từ TN của CuO với etanol. -Pư với ax vô cơ: hướng dẫn HS viết pthh.to TQ: CnH2n+1OH  CnH2n+H2O → HĐ9: 5’ Ng/cứu pư tách nước Tách nước tạo thành anken: GV yêu cầu HS tái hiện lại pư điều chế etilen từ etanol trong PTN để thấy được bản chất của pư: Nhóm –OH của ancol tách ra cùng ng. của glixerol với Cu(OH)2 IV.tử H lk với ng. Quảng Nam 59 . sánh do có khả năng tạo lk hiđro tốt hơn ancol đơn chức có PTK tương đuơng. Tính chất hóa học: * Đặc điểm cấu tạo: HĐ8: 5’ Pư thế nhóm OH. -Pư với ancol: hướng dẫn HS viết pthh.tử C bên cạnh tạo thành 1 lk đôi. Các ancol trong dãy đồng đẳng ancol etylic đều không màu.170oC CH2–CH2  CH2=CH2+H2O → H OH Đây là pư điều chế etilen trong PTN.140oC C2H5-OH + H-OC2H5  → C2H5-O-C2H5 + H2O Đietyl ete (ete etylic) 3/ Pư tách nước: H 2SO4. cho HS nghiên Vậy:ancol bậc 1 → anđehit oxh cứu sgk để thấy được sự biến đổi chất hữu Ancol bậc 2 → xeton GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. vẽ sơ đồ tách nước như sgk 4/ Phản ứng oxi hóa: a) Pư oxh không hoàn toàn: to VD: CH3-CH2OH + CuO  → CH3CH=O + Cu + H2O to HĐ10: 10’ Nghiện cứu về pư oxh không CH3-CH-CH3 + CuO  → hoàn toàn ancol. Gv cho HS làm bt số1 SGK TIẾT 85: HĐ6: 3’Khái quát tính chất hóa học của ancol. H 2SO4. HĐ7: 10’ Nghiên cứu pư thế H của nhóm OH -GV mô tả TN pư của ancol với Na.

CH 4O và C3H8O D.4%. C5H12O 3.tử H của nhóm OH tách ra cùng Ancol bậc 3 không bị oxh ng.2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X.to . CH4O và C2H6O B. từ đó có thể biết được lí RCH2OH + CuO  RCHO + Cu + → do các trương fhợp xảy ra pư và không pư. C2H5OH VI. tính chất hóa học) Câu hỏi trắc nghiệm: 1. C2H5Br + NaOH  C2H5Oh + NaBr → -GV yêu cầu HS đọc sgk và tóm tắt cách 2/ Phương pháp sinh hóa: + H2O enzim → điều chế. CTPT của X là: A.2012 cơ: ng. C4H10O 2.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . → (C6H10O5)n  C6H12O6  xt. C4H10O D. C2H6O C.7.6% Bài6: CTPT: C3H8O Bài 7: 547 lit Bài 8: 4-metylpentan-1-ol Bài 9: C GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. CH4O B. Bài5: a) %mC2H5OH = 75. C2H6O và C3H8O C.24 lit H 2(đktc). H2O to RCH(OH)R’+ CuO  R-CO-R’ + → Cu + H2O b) Pư oxh hoàn toàn: Vd: C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O TQ: CnH2n+1OH + O2 → ⇒ đc ancol no thì nH2O> nCO2 V.tử ancol X no đơn chức. C3H7OH = 24.to C2H4 + H2O  C2H5-OH → HĐ11: 4’ Tìm hiểu về phương pháp điều b) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dd kiềm: to chế và ứng dụng. Cho 9. dY/X = 0. mạch hở bằng 60%. C3H8O D.Giúp HS phân biệt được qui mô điều chế.tử H lk với ng. C2H6O B. C 2H6O và C4H10O Bài tập sgk: Bài 1: 8 đồng phân. Quảng Nam 60 . nêu ứng dụng của ancol. Ứng dụng: sgk HĐ12: 8’ củng cố toàn bài: -GV hướng dẫn tổng kết các nội dung chính(CTCT.tố C trong ph. Khi đun ancol X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Y tác dụng với Na dư thu được 2. Điều chế: 1/ Phương pháp tổng hợp: a) Cho anken hợp nước: H2SO4dac. Hai ancol đó là: A. CTPT của X là: A.tử C gắn nhóm OH tạo TQ: to thành lk đôi C=O. C3H8O C. Phần trăm khối lượng của ng. tên gọi.

− Một số phương pháp điều chế phenol (từ cumen. phân loại phenol. natri hiđroxit). với NaOH. tính tan. − Tính chất vật lí : Trạng thái. các pthh điều chế ancol etylic. tách nước. NaOH. Kĩ năng − Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học. nước brom. Tiến trình: 1/ Kiểm tra bài cũ:5’ Viết pthh của pư giữa ancol etylic với: Na. tác dụng với natri. nhiệt độ nóng chảy. liên hệ giải thích vì sao ancol không tác dụng với NaOH? + phản ứng thế H ở vòng benzen (tác dụng với nước brom). B. nước brom. + phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học + Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng D. − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của phenol. − Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. HCl. natri hiđroxit. ancol etylic. từ benzen) . − Tính chất hoá học : Tác dụng với natri. C. Hướng dẫn thực hiện − Đặc điểm cấu tạo phenol: Từ công thức cấu tạo cua ancol.2012 TIẾT 57: Kiến thức Bài 41: PHENOL Ngày soạn:5/3/2012 A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Khái niệm. Viết pthh của pư giữa glixerol với Cu(OH)2. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của phenol − Phương pháp điều chế phenol. nhiệt độ sôi. liên hệ giải thích vì sao benzen không tác dụng với nước brom? + Kết luận về ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử − Một số phương pháp điều chế phenol hiện nay (từ benzen qua cumen hoặc qua dẫn xuất halogen) − Luyện tập: + Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa phenol với Na. GV đề nghị HS so sánh cấu tạo và rút ra nhận xét ⇒ phenol có nhóm OH kết hợp trực tiếp với vòng benzen (GV đưa ra một cấu tạo của rượu thơm để so sánh và phân biệt rượu thơm với phenol về mặt cấu tạo) − Tính chất hoá học: cần phải khắc sâu kiến thức ảnh hưởng hai chiều của vòng benzen tới nhóm OH và nhóm OH tới vòng benzen (làm một số TN đối chiếu để tạo tình huống) + Phản ứng thế H ở nhóm OH (tính axit. Quảng Nam 61 . 2/Bài mới: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . GV đưa ra một cấu tạo mà khi thay gốc ankyl bằng gốc phenyl thì có tính chất gì khác không? Dùng TN đối chứng (etanol và phenol) với NaOH để HS thấy tính chất hoá học khác hẳn. ứng dụng của phenol. − Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.

tử ancol . C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O ⇒ phenol có tính axit. Ví dụ: HO OH CH3 1. mà phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với ng. Trắng dự đoán phenol có pư thế ng.tử H của nhóm-OH: * Tác dụng với kim loại kiềm: GV dẫn dắt HS so sánh điểm giống nhau C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 và khác nhau về cấu tạo của phenol và ancol. Cấu tạo: CTPT: C6H6O CTCT: C6H5OH 2.Chất tiêu biểu : C6H5OH gọi là phenol -Phân loại: GV hướng dẫn HS cách phân 2. CTCT của phenol. phân loại I. nhưng tính axit rất yếu. Nhận xét: Vòng benzen đã làm tăng khả năng pư của ng. -Cho HS nghiên cứu sgk để biết CTPT.tử cacbon của vòng benzen.tử H của nhóm OH giống ancol: td * Tác dụng với dd bazơ: với kl kiềm.tử C của vòng benzen được gọi là –OH phenol.tử phenol so với trong ph.tử H của vòng benzen trong ph. Tính chất hóa học: phenol.Phenol đa chức: có 2 hay nhiều nhóm –OH phenol. . GV giới thiệu hợp OH OH chất phenol đơn giản nhất: C6H5OH phenol CH3 m-crezol . Quảng Nam 62 .2012 Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1:10’Tìm hiểu ĐN. Định nghĩa:Phenol là những hợp chất hữu cơ ĐN về phenol. số lượng nhóm chức. từ đó rút ra 1. từ đó dự đoán phenol cũng có pư thế ng.2-đihiđroxi-4-metylbenzen II. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. PHÂN LOẠI -GV cho HS nghiên cứu sgk.tử H của C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH ↓ vòng benzen.tử HĐ2: 5’ Tìm hiểu cấu tạo.tử H của vòng benzen: C6H5OH +3Br2 → C6H2Br3OH ↓ + 3HBr -Từ cấu tạo của phenol có vòng benzen. ĐỊNH NGHĨA.tử H thuộc nhómOH trong ph. PHENOL: 1. -Nhóm –OH lkết trực tiếp với ng. a/ Phản ứng thế ng. không làm đổi màu quì tím. tính chất vật lí của phenol. b/ Phản ứng thế ng.Phenol đơn chức: có 1 nhóm –OH phenol.tử H của nhóm-OH: -Pư thế ng.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Tính chất vật lí: sgk HĐ3: 15’ ng. vàng + 3H2O Nhận xét: Ng. Phân loại: loại phenol tương tự phân loại ancol theo .cứu tính chất hóa học của 3.

nhóm ng. Đó là ảnh hưởng của nhóm –OH tới vòng benzen. GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk. Quảng Nam 63 . Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm OH và ảnh hưởng của nhóm OH đến vòng benzen được gọi là ảnh hưởng qua lại giữa các ng. CH2 = CH − CH3 → *C6H6  C6H5-CH(CH3)2 H+ O2vaddH2SO4  C6H5OH + CH3-CO-CH3 → → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH *C6H6 5.tử trong ph. Điều chế: Trong công nghiệp điều chế phenol từ cumen và từ benzen.tử.tử.tử H của vòng benzen trong ph.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . HĐ4: 5’ Điều chế và ứng dụng của phenol.tử trong phân tử.2012 -GV kết luận về tính chất về ảnh hưởng qua lại giữa các ng. Ứng dụng: sgk HĐ5: 5’ củng cố bài So sánh ancol và phenol về cấu tạo và tính chất chất hóa học? GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử các HC thơm. 4. sau đó tóm tắt các phuơng pháp điều chế và ứng dụng của phenol phenol dễ bị thay thế hơn ng.

tử halogen.Tác dụng với ddbrom. Tác dụng với kim loại kiềm: R(0H)x+xNa → R(ONa)x+ H2 2. .Hệ thống câu hỏi về các nội dung chính cần tổng kết(CT chung.tử C lk với ng. 2/ Kĩ năng: . GV yêu cầu HS lần lượt bổ sung kiến thức vào các ô trong bảng. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: . thông qua hệ thống câu hỏi. phản ứng cháy : CnH2n+1OH +O2 → CO2 + H2O x 2 Phenol O-H 1. III. phản ứng này dùng để nhận biết phenol 64 CH3CH2Cl + KOH   →  ancol t 0 CH2=CH2 + KCl+H2O GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.HNO3 *C6H5OH+3Br2 → C6H2 Br3OH ↓ trắng +3HBr 2. Quảng Nam . Chuẩn bị: .6 tribromphenol .59: Bài 42: Luyện tập: DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL Ngày soạn:9 /3/2012 A.Viết pthh biểu diễn các pư của ancol và phenol. ancol. so sánh etanol với phenol về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học.Viết pthh của pư chuyển hóa từ HC thành các dẫn xuất. ancol. CTCT. Kiến thức cơ bản: HĐ1: Hệ thống lại các kiến thức cần nhớ. Phản ứng tách HX tạo anken: Ancol R-O-H Bậc của ancol bằng bậc của ng.tử C lk với nhóm -OH 1. Tác dụng với k loại kiềm và dd kiềm: C6H5OH+Na → C6H5ONa +½H2 C6H5OH+NaOH → C6H5ONa+H2O (axitphenic không làm đổi màu quì tím yếu hơnH2CO3) C6H5ONa +CO2+H2O → C6H5OH + NaHCO3 3.Phản ứng oxihoa: a. Tác dụng với dd kiềm: t0 R-X +NaOH dd→ R-OH  + Na X ( Nếu R gốc không no tác dụng với H2O khi đun nóng. Pư với ancol tạo ete: H 2SO4d → 2C2H5OH  C2H5OC2H5 140oC +H2O 4.Tác dụng với axit vô cơ: R(OH)X+xHA → RAX+XH2O 3. phenol qua dẫn xuất halogen.4. . danh pháp. phenol? Cấu trúc Bậc của nhóm chức T/Chất HOÁ HỌC Dẫn xuất halogen R-X Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của ng. 1. . 1/ Cấu trúc cảu dẫn xuất halogen của HC.HS: ôn tập.2012 TIẾT 58. GV chuẩn bị bảng trống như sgk.Mối quan hệ chuyển hóa giữa Hc và ancol-phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuất halogen. tính chất). Tiến trình: A. Hệ thống câu hỏi liên quan kết nối HC với ancol. nếu R gốc phenyl khi tác dụng với dd kiềm đ k t0caovà pcao) 2.Pư tách nước tạo anken: SO dac 1700 CnH2n+1OH H 2 4→  CnH2n +H2O 4. phenol? 4/ các phương pháp điều chế dẫn xuất halogen của HC.Củng cố và hệ thống lại tính chất hóa học của dẫn xuất halogen và 1 số p2 điều chế.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . II. ancol. phenol? 2/ Cách xác định bậc của dẫn xuất halogen và bậc ancol? 3/ Nêu tính chất háo học của dẫn xuất .

R-X +NaOH dd → R-OH +  Na -ROH+HX → RX+ H2O X -đ. Oxhoa hữu hạn: 0 RCH2OH+CuO T Cu+H2O → +RCH=O(an đehit ) 0 RCH OHR1+ CuO T → H2O + Cu + RC =OR1 (xeton).5 sgk + H2 + H2O + O2 * C6H5OH +3HNO3 → C6H2(NO2)3OH ↓ +3H2O Ax picric vàng Năm học 2011 . Quảng Nam 65 . C4H10O: có 4 đồng phân ancol.tử các bon liên tiếp t/d Cu(OH)2 tạo dd xanh lam Điều -Halogen hoá .8% phenol BT7: A HĐ4:Củng cố.3. 33. * Với poliancol có có 2nhóm OH ở hai ng.to C2H4 H+ .Yêu cầu HS làm BT 1 sgk C4H9Cl: 4 đồng phân.CnH2n +H2O → CnH2n+1OH t0 chế hiđrocacbon: .2012 -C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH -oxh cumen 1500oC  →  → → → Men BT5: CH4  C2H2 Pd / PbCO3 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ b. C4H8O: có 4 đồng phân ancol: CH2=CH-CH2-CH2OH but-3-en-1-ol CH2=CH-CH(OH)-CH3 but-3-en-2-ol CH3-CH=CH-CH2OH but-2-en-1-ol CH2=C(CH3)-CH2-OH 2-metylprop-3-en-1-ol HĐ3: Luyện tập về tính chất của ancol và phenol -Yêu cầu HS làm BT 2. tên gọi của ancol và dẫn xuất halogen . dặn dò: GV tóm tắt lại các điểm mấu chốt trong chương. hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị kt 1 tiết GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.chế etanol từ tinh bột HĐ2: Luyện tập về đồng phân.to C2H5OH  CH3COOH + Br2 / Fe + CO 2 + H 2 O + Br2 NaOH → → → C6H6  C6H5Br  C6H5ONa → C6H5OH  Br3C6H2OH BT6: 66.2% etanol .

Trọng tâm − Tính chất của etanol. cách tiến hành. mô tả hiện tượng.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Phenol tác dụng với NaOH. Quảng Nam 66 . − Tính chất của phenol. Tác dụng của phenol với NaOH và nước brom + Mẩu phenol ít tan trong nước nhưng tan ngay khi thêm dung dịch NaOH + Có kết tủa trắng xuất hiện ⇒ do phenol tác dụng với Br2 tạo C6H2Br3OH ↓ Thí nghiệm 4. giải thích và viết các phương trình hoá học. Tác dụng của glixerol với Cu(OH)2 + ống thứ nhất. Etanol tác dụng với Natri + Viên Na vo tròn. C. hoá chất để tiến hành được an toàn. − Tính chất của glixerol. dung dịch brom. Kĩ năng − Sử dụng dụng cụ. − Glixerol tác dụng với Cu(OH)2. kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : − Etanol tác dụng với natri. chạy trên bề mặt chất lỏng. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích. − Viết tường trình thí nghiệm. − Viết tường trình thí nghiệm. + ống thứ hai kết tủa không biến đổi Thí nghiệm 3. * Cả ba chất đều tác dung được với Na giải phóng H2 * Chỉ có một chất tác dụng được với dung dịch NaOH và nước Br2 * Chỉ có một chất hoà tan được Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh + Cách thực hiện: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Phân biệt ancol. − Quan sát. B. glixerol và phenol + Phương án lí thuyết. Hướng dẫn thực hiện − Hướng dẫn HS các thao tác của từng TN như: + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Nhỏ giọt chất lỏng vào ống nghiệm bằng công tơ hút + Lắc ống nghiệm + Cho chất rắn vào ống nghiệm chứa chất lỏng + Bịt miệng ống nghiệm và đưa vào ngọn lửa rồi thả tay bịt ra − Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét Thí nghiệm 1. thành công các thí nghiệm trên. nhỏ dần đồng thời có khí bay lên mạnh (Na tác dụng với nước giải phóng H2) + Khi thả tay bịt miệng ống nghiệm ra thấy có tiếng nổ nhỏ (H2 phản ứng với O2 không khí gây nổ) Thí nghiệm 2. kết tủa màu xanh tan dần thành dung dịch xanh đậm.2012 TIẾT 60: Bài 43: Bài thực hành 5: TÍNH CHẤT CỦA ETANOL. Ngày soạn:12 /3/2012 A. GLIXEROL VÀ PHENOL.

Quảng Nam 67 . hóa chất. đồng thời lắc nhẹ. chất nào hoà tan kết tủa thành dung dịch màu xanh là glixerol.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . -GV lưu ý HS 1 số kiến thức có liên quan đến các TN trong bài thực hành. không để dính brom. HĐ5: TN 4: phân biệt các dd etanol. so sánh hiện tượng xảy ra khi thực hiện TN glixerol. HĐ3: TN 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 HS thực hiện thí nghiệm: Lấy 2 ống nghiệm. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2012 * Nhỏ nước brom. Lưu ý: để có etanol khan. Quan sát sự tạo thành kết tủa. Tiến trình bài thực hành: HĐ1: GV nêu mục đích của các TN trong bài thực hành và lưu ý HS cẩn thận khi làm TN với phenol. . vệ sinh phòng thí nghiệm. Khi pư kết thúc đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm. lắc nhẹ tiếp tục nhỏ thêm vào ống thứu nhất 2-3 giọt glixerol.. dd brom. giải thích. chất nào tạo kết tủa trắng là phenol * Thêm kết tủa Cu(OH)2 và lắc.GV rút kinh nghiệm tiết thực hành và dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. phenol ra người và áo quần. phenol. Quan sát các hiện tượng và giải thích. Lưu ý: thực hiện TN cẩn thận.GV làm mẫu và hướng dẫn HS quan sát. HĐ6: Công việc cuối buổi thực hành: .Dùng Cu(OH)2 nhận glixerol. . Bịt miệng ống nghiệm bằng ngón tay cái. lớp học. Lắc nhẹ cả 2 ống nghiệm. etanol với Cu(OH)2. thêm CuSO4 khan (màu trắng) vào lọ.Dùng dd brom nhận phenol. Quan sát hiện tượng. sau đó gạn lấy etanol khan để làm thí nghiệm. HĐ4: TN3: Phenol tác dụng với nước brom. vào ống thứ hai 23 giọt etanol. . GV làm như sau: lấy etanol 96o hoặc 99o vào lọ có nút nhám kín.HS thu dọn dụng cụ. để khoảng 4-5 giờ.5 ml dd phenol vào ống nghiệm. Quan sát và giải thích các hiện tượng.GV hướng dẫn HS viết tường trình. HS thực hiện thí nghiệm: Cho 0. glixerol. nút kín. sau đó thêm từng giọt dd brom. HĐ2: TN 1: etanol tác dụng với natri.Còn lại là etanol. Chất còn lại là etanol D. . HS tiến hành TN: Cho 1 mẫu Na bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm khô chứa 2 ml etanol khan. . . mỗi ống 3-5 giọt dd CuSO4 5% sau đó cho tiếp 2-3 ml dd NaOH 10%.

2012 KIỂM TRA 1 TIẾT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 – MÔN HÓA 11CB Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Tổng Benzen và ankyl benzen 2 1 1 4 Một số hiđrocacbon thơm khác 1 1 2 Hệ thống hóa về hiđrocacbon 1 2 1 4 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên 1 1 Dẫn xuất halogen của 1 1 1 3 hiđrocacbon 2 2 2 6 Ancol 2 1 1 4 Phenol 2 2 2 6 Tổng hợp 12 10 8 30 TIẾT 61: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 68 .

tính chất.2012 CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXILIC TIẾT 62. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. liên kết hóa học trong nhóm định chức. ứng dụng chính). Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của andehit và xeton. điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan. Kĩ năng − Dự đoán được tính chất hoá học đặc trưng của anđehit và xeton . Kiểm tra dự đoán và kết luận. B. axeton. danh pháp của anđehit. − Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I. tính tan. nhiệt độ nóng chảy. Quảng Nam 69 . mạch hở (bảng ở trang 199 SGK) + Công thức tổng quát: CnH2nO hay Cn−1H2n−1CH=O với n ≥ 1 (no. − Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo. nhiệt độ sôi. Một số ứng dụng chính của anđehit. đơn chức) + Cách gọi tên: * Thông thường: andehit + tên axit tương ứng * Hệ thống: tên hiđrocacbon tương ứng + đuôi AL − Đặc điểm cấu tạo phân tử anđehit: HS quan sát công thức cụ thể và rút ra nhận xét: + nhóm định chức. − Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac). − Quan sát thí nghiệm. tiến hành TN tráng bạc với H-CH=O R-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ chất khử chất oxi hóa GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Phương pháp điều chế andehit và xeton (chỉ xét anđehit no.XETON Ngày soạn:16 / 3/2012 A. phân loại. anđehit axetic từ etilen. − Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng. − Tính chất vật lí : Trạng thái. + Trong nhóm − CH=O có liên kết đôi C=O gồm một liên kết σ bền và một liên kết π kém bền (tương tự liên kết đôi C=C trong phân tử anken) nên anđehit có một số tính chất giống anken − Tính chất hoá học: to. dung dịch thuốc tím.xt + Phản ứng cộng hiđro: R-CH=O + H2  R-CH2OH (ancol bậc nhất) → chất oxi hóa chất khử + Phản ứng oxi hoá (tác dụng với nước brom. dung dịch bạc nitrat trong amoniac) . 63: Bài 44: ANĐEHIT . đơn chức. − Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng. hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . mạch hở chủ yếu là metanal và etanal và xeton tiêu biểu là axeton) C. tên của một số andehit no. tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). − Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit. đơn chức. − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit fomic và anđehit axetic. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu công thức.

Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản A. loại nhóm chức anđehit hoặc xeton) và gọi tên + Viết các phương trình hoá học cho phản ứng cộng. Vd: H-CH=O. GV a. Tên thay thế: hướng dẫn HS rút ra cách gọi tên theo 2 cách. mạch hở: là hợp chất + Tập trung phần thí dụ đối với ađh no. O=CH-CH=O.tử H. CH3CHO. mạch trong phân tử có 1 nhóm –CHO lk với gốc hở. Phân loại. +O → + Oxi hóa hiđrocacbon: CH4  H-CH=O .. . 1/ Định nghĩa: ađh là những hợp chất hữu cơ -ĐN: GV cho HS nghiên cứu sgk để tìm hiểu về mà phân tử có nhóm –CH=O lk trực tiếp với ĐN ađh. -Đánh STT mạch chính bắt đầu từ C của nhóm –CHO -Gọi tên: vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + al VD: H-CHO CH3-CHO. + Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit tham gia phản ứng. H-CHO.xt Khác với anđehit: xeton không dự phản ứng tráng bạc − Luyện tập: + Viết cấu tạo các đồng phân CnH2nO (mạch C. C2H5-CHO. PdCl . -Chọn mạch C dài nhất có chứa nhóm –CHO làm mạch chính. ANĐEHIT: HĐ1:15’ Tìm hiểu về ĐN. danh I. -Phân loại: HS nghiên cứu sgk.CuCl .. đơn chức. đơn phân loại đó đối với các thí dụ đã nêu ở phân chức. đa chức. không no. ftrên. đơn chức. Danh pháp: pháp. CH3OH. đơn chức. CnH2n+1CHO(n≥0) hay CnH2nO(n≥1) -Danh pháp: từ tên của 1 vài ađh no.2012 Anđehit vừa thể hiện tính oxi hóa. b. − Phương pháp điều chế: + Oxi hóa ancol: ancol bậc I → anđehit .Ađh no. 3/ Danh pháp: mạch hở được nêu trong bảng 9. phản ứng oxi hóa của anđehit. thơm. vị trí nhóm chức.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 ..t 2 0 → CH2=CH2  CH3CH=O ..tử cacbon hoặc ng. Tên thông thường: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. C6H5-CH=O.. Cho 1 số CTCT để HS lựa chọn ađh: ng. D.t − Giới thiệu một số xeton cụ thể kèm theo tên gọi − Giống với anđehit: xeton cộng H2 tạo thành ancol bậc II 2 2 0 + O2 R C CH3 + H2  R CH CH3 → P O OH to. nêu các tiêu chí 2/ Phân loại: ađh no.tử hiđro. phân loại. xt . CH3-CH=O. vừa thể hiện tính khử.. axeton (có thể dưới dạng sơ đồ). + Phân biệt được anđehit và xeton bằng phương pháp hoá học. ankyl hoặc ng. Định nghĩa. Gồm H-CHO. Quảng Nam 70 . O=CH-CH=O Nhóm –CH=O là nhóm chức anđehit.1 sgk.

t . từ axetilen điều chế CH3CHO.2012 HĐ2: 10’ Nghiên cứu cấu tạo. Nhận xét: ađh vừa thể hiện tính oxh. TIẾT 63: HĐ1: 5’ Tìm hiểu về xeton. tos.80 C C2H2 + H2O  CH3CHO → V.xt CH4 + O2  HCHO + H2O → t . XETON: I. Tính chất hóa học: HĐ3:15’ Tìm hiểu về tính chất hóa học của ađh. -HS nghiên cứu sgk.tử cacbon. 2/ Phản ứng oxh không hoàn toàn: o o HĐ4: 5’ Tìm hiểu về điều chế..  →  Ancol bậc 1 ← anđehit. tráng ruột phích.xt 2CH2=CH2+O2  2CH3CHO → HgSO . ađh đóng vai trò là chất khử. -Điều chế: GV yêu cầu HS liên hệ với tính chất của ancol bậc 1 để nêu được 1 p2 điều chế chung. Từ đặc điểm cấu tạo của nhóm -CHO. vừa thể hiện tính khử. IV. 1/ Phản ứng cộng hiđro: t . VD: CH3-CH=O + H2  → cộng HX vào lk đôi C=C của anken. -Pư oxh: GV hướng dẫn cho HS thấy sự biến đổi cấu tạo phân tử từ ađh thành ax. GV dẫn dắt HS đến các dự đoán về tính chất vật lí(ko tạo lk hiđro). -Cách gọi tên: tên các gốc HC + xeton. VD:CH3-CO-CH3: đimetyl xeton(axeton) o o o o o o 4 o GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. từ đó biết được ĐN về xeton. Định nghĩa: Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm C=O lk trực tiếp với 2 ng.xt * 2RCHO + O2  2RCOOH → Trong các pư trên. ađh + tên ax tương ứng VD: sgk II.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . TN: sgk t → HCHO + 2AgNO3 +H2O + 3NH3  HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓ t → TQ:RCHO+2AgNO 3+H2O +3NH3  RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Pư trên được gọi là pư tráng bạc. -HS nghiên cứu sgk để biết được p2 công nghiệp hiện đại điều chế 1 số ađh. Ứng dụng: sgk B. tính chất vật lí. dùng làm gương soi.Ni -PƯ cộng: Cho HS vận dụng pư cộng hiđro. Điều chế: 1/ Từ ancol: oxh ancol bậc 1 thu được ađh tương ứng: t → R-CHO + CuO  R-CHO+H2O+ Cu VD: CH3CH2OH + CuO 2/ Từ hiđrocacbon: t . -Ứng dụng: GV giới thiệu 1 số vật dụng làm từ nhựa phenolfomanđehit.Ni → TQ: R-CH=O + H2  và dẫn dến quan hệ 2 chiều: Ađh là chất oxh trong các pư trên. độ tan so với ancol tương ứng.. nhậm xét t . Đặc điểm cấu tạo.. Tính chất vật lí: 1/ Đặc điểm cấu tạo: sgk 2/ Tính chất vật lí: sgk III.. Quảng Nam 71 . ứng dụng.

Ứng dụng: sgk o o o HĐ3: (30’)củng cố toàn bài: Cho HS giải BT 1. Quảng Nam 72 . Tính chất hóa học: Giống ađh. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. tráng bạc.3. Điều chế: 1/ Từ ancol: oxh không hoàn toàn ancol bậc 2 thu được xeton: t → R-CHOH-R’+CuO  R-CO-R’ +Cu+H2O t → CH3-CHOH-CH3+CuO  CH3-CO-CH3 + Cu + H2O 2/ Từ hiđrocacbon: Cumen → CH3-CO-CH3 IV.5.Ni HĐ2:10’GV hướng dẫn HS dự đoán về tính ancol:R-CO-R’+H2  R-CHOH-R’ → chất hóa học của xeton trên cơ sở những điểm VD: sgk tương đồng về cấu tạo hóa học với ađh: có -Khác với ađh. II. xeton không tham gia pư nhóm C=O nên có pư cộng như ađh. III.7.9-sgk.8.2.6.2012 CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axetophenon) CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton. xeton cộng hiđro tạo thành t .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .

mạch hở. muối của axit yếu hơn. tính tan trong nước giữa axit với ancol có cùng số nguyên tử C (vẽ công thức biểu diễn liên kết hiđro liên phân tử). B. muối của axit yếu hơn. TN hình 9. kim loại hoạt động mạnh). Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử của axit cacboxylic. không no. đơn chức. tác dụng với ancol tạo thành este. Khái niệm phản ứng este hoá.3 SGK cho thấy axit cacboxylic là axit yếu. Liên kết O− trong phân tử axit phân cực hơn liên kết O− trong phân tử ancol H H nên nguyên tử H trong nhóm COOH linh động hơn nguyên tử H trong nhóm OH của ancol. độ tan trong nước . liên kết hóa học trong nhóm định chức: được coi là sự kết hợp của nhóm C=O với nhóm OH. − Tính chất hoá học của axit cacboxylic − Phương pháp điều chế axit cacboxylic C. − Phương pháp điều chế: dùng một số bài tập để chỉ ra mối liên hệ giữa axit với các hợp chất đã học: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.65 : Bài 45: AXIT CACBOXILIC Ngày soạn:22 /3/2012 A. − Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng. mạch hở. đặc điểm cấu tạo phân tử. danh pháp. mạch hở. + Phản ứng thế nhóm OH (tác dụng với ancol tạo thành este). phenol bằng phương pháp hoá học. − Phân biệt axit cụ thể với ancol. − Tính chất hoá học : + Tính axit: trong dung dịch axit cacboxylic phân li thuận nghịch. Quảng Nam 73 . đơn chức và axit đa chức. Kĩ năng − Quan sát thí nghiệm. Liên kết hiđro. (bảng ở trang 206 SGK) ⇒ + Công thức tổng quát: CnH2nO2 hay Cn−1H2n−1COOH với n ≥ 1 (no. đơn chức. ứng dụng của axit cacboxylic. − Tính chất hoá học : Tính axit yếu (phân li thuận nghịch trong dung dịch. tác dụng với bazơ. * hướng dẫn HS làm một số TN minh họa tác dụng với quỳ tím. đơn chức. bazơ. − Phương pháp điều chế. mạch hở. kim loại hoạt động mạnh.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . oxit bazơ. đơn chức) + Cách gọi tên: * Hệ thống: tên hiđrocacbon tương ứng + đuôi OIC − Đặc điểm cấu trúc phân tử: + nhóm định chức. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. − Dự đoán được tính chất hoá học của axit cacboxylic no. oxit bazơ. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số loại axit: no.2012 TIẾT 64. rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất. đơn chức. + có liên kết hiđro liên phân tử không? mức độ liên kết so với ancol? so sánh nhiệt độ sôi. − Giới thiệu một số axit no. mô hình. − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học. thơm. phân loại. − Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi.

. Ph. phân loại axit. thay thế. D. Axit đa chức: ph. Tên thông thường: 1 số ax có tên thông thường GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Định nghĩa. CH3COOH.tử có gốc ankyl hoặc ng. phenol bằng phương pháp hoá học. ddAgNO3/NH3? Viết pt điều chế CH3CHO? Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HĐ1: 5’ Tìm hiểu về ĐN. C2H5COOH. đơn chức. giúp HS đưa ra cách COOH như: H-COOH. đơn chức. họp thành dãy đồng đẳng có CTPT -HS tự cho ví dụ. VD: C6H5-COOH. ankan + Lên men giấm + Tổng hợp metanol với CO − Luyện tập: + Viết cấu tạo các đồng phân axit CnH2nO2 (mạch C. danh pháp: HS tìm hiểu theo sgk và theo dựa vào 1/ Định nghĩa: Axit cacboxilic là những hợp chất anđehit.tử có 2 hay nhiều nhóm –COOH. HĐ3: 10’ Tìm hiểu về danh pháp của ax 3/ Danh pháp: cacboxilic. tạo dẫn xuất axit. VD: H-COOH. mạch hở: Phân tử có gốc hiđrocacbon không no..tắc gọi tên theo danh pháp VD: CH3COOH ax etanoic. HOOC-CH2-COOH ax malonic. Tự rút ra CTPT của ax CnH2n+1COOH(n≥0) hay CnH2nO2(n≥1). Yêu cầu HS thuộc tên thường HOOC-COOH ax etanđioic (ax oxalic) của 1 vài ax đơn giản. hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl(-COOH) lk trực tiếp với ng. Axit không no... anđehit.tử H lk với 1 nhóm – bằng cách tương tự. C2H5-COOH.. c. + Phân biệt axit cụ thể với ancol. mạch hở: -Từ kiến thức về cách phân loại của ađh.2012 + Oxi hóa ancol. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ(5’) 1/ Viết ácc đồng phân anđehit và xeton của C4H8O và gọi tên? 2/ Anđehit axetic pư được với chất nào sau đây? viết pthh nếu có: Na.2 và so sánh mạch chính + oic. với tên của các ankan có cùng số ng. Axit thơm. Axit no. CH2=CH-COOH ax propenoic(ax acrylic) b. Tên thay thế: Axit + vị trí + tên nhánh + tên -Cho HS nghiên cứu bảng 9. a. phân loại. HOOC-COOH.. để suy ra ng. no đơn chức mạch hở.tử H.tử có gốc hiđrocacbon thơm lk với 1 nhóm –COOH. I. danh pháp. CH3-C6H4-COOH. VD: HOOC-(CH2)4-COOH ax ađipic. 2/ Phân loại: HĐ2: 10’ Tìm hiểu về cách phân loại a..tử C hpặc ng.. VD: CH2=CH-COOH. vị trí nhóm chức) và gọi tên + Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho các phản ứng: tính axit. Quảng Nam 74 . H 2.tử C Cách chọn mạch chính giống ađh.. mạch hở lk với 1 nhóm –COOH. b. d. đơn chức: Ph. + Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch của axit tham gia phản ứng. NaOH.

HĐ8:10’ Xét 1 số pư của axit -HS nghiên cứu nội dung sgk. -Qua hình vẽ 9. sau đó vận dụng viết các pthh minh họa tính chất của axit cacboxilic. HS thấy trong nhóm chức-COOH có nhóm –OH.H  → RCOOH + R’OH ← RCOOR’ + H2O  VD: CH3-COOH + C2H5ỌH Đặc điểm của pư este háo là thuận nghịch và cần axit H2SO4 đặc làm chất xt.2012 HĐ4: 5’ Nghiên cứu cấu tạo phân tử của axit.. Cho HS nghiên cứu sgk rồi rút ra những tính chất vật lí của axit. -Trên cơ sở sgk.. từ đó dự đoán giữa các ph. 2/ Pư thế nhóm –OH(pư este hóa): t . gv dẫn dắt HS so sánh nồng độ của ion H+ trong 2 dd HCl 1M và CH3COOH 1M. do ảnh hưởng của nhóm C=O hút điện tử mạnh nên H trong nhóm OH của ax linh động hơn trong ancol. Tác dụng với bazơ. Quảng Nam 75 . ax cacboxilic phân li thuận nghịch  → VD: CH3COOH ← H+ + CH3COO Dd ax cacboxilic làm quì tím hóa đỏ. Đặc điểm cấu tạo: .) Lưu ý: đặc điểm của pư là thuận nghịch.3 trong sgk. II.Trong dd.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Al. HĐ10:10’ Tìm hiểu một số p2 điều chế và ứng dụng cảu axit axetic. TIẾT 65: HĐ7: 5’ Nghiên cứu tính chất phân li ko hoàn toàn của ax cacboxilic. Tính chất hóa học: 1/ Tính axit: a. Tác dụng với kloại đứng trước H tạo thành muối và giải phóng hiđro: CH3COOH + Zn. Tác dụng với muối: CH3COOH + CaCO3 d. 2/ Oxh anđehit axetic: xt → CH3CHO + 1/2O2  CH3COOH xt → RCHO + 1/2O2  RCOOH 3/ Oxh ankan: -Oxh butan thu được ax axetic: xt → 2CH3CH2CH2CH3 +5O2  180 C.C = O O–H Nhóm –COOH gồm 1 nhóm C=O và 1nhóm OH. HĐ5:5’Nghiên cứu tính chất vật lí. và cần H2SO4 đặc làm xt.. IV. -GV giới thiệu các phương pháp điều chế theo sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.50atm 4CH3COOH + 2H2O -Oxh không hoàn toàn các ankan có mạch C dài để tổng hợp các ax có PTK lớn: o + o HĐ9: 5’ Nghiên cứu pư este hóa -GV biểu diễn TN.tử ax có lk hiđro bền hơn lk hiđro giữa các ph. oxit bazơ tạo thành muối và nước: VD: CH3COOH + NaOH CH3COOH + Zn c.tử có thể tạo được lk hiđro tương tự ancol. V. Điều chế: 1/ P2 lên men giấm: mengiam → C2HOH + O2  CH3COOH + H2O.. b. Tính chất vật lí: sgk Tos của ax cao hơn nhiệt độ sôi của ancol tương ứng do giữua các ph. từ đó suy ra khả năng phân li không hoàn toàn của ax cacboxilic. Na. III.tử ancol. HĐ6:5’ củng cố sau tiết 1 bằng BT số 1 sgk. HS nhận xét sự biến đổi các chất qua hiện tượng quan sát được(sự tách lớp của chất lỏng sau khi pư. mùi thơm.

xt CH3OH + CO  CH3COOH → +O + CO → → CH4  CH3OH  CH3COOH VI.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ t o . Quảng Nam 76 . Ứng dụng: sgk o 2 HĐ11:15’củng cố toàn bài: BT sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.xt Năm học 2011 .2012 2RCH2CH2R’ + 5O2  2RCOOH → +2R’COOH + 2H2O 2 4/ Từ metanol: (p hiện đại) t .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->