Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

CHƯƠNG 4 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
TIẾT 28:
Kiến thức

Bài 20:

MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Ngày soạn: 13/11/2011

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Khái niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. − Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).
Kĩ năng

− Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử. B. Trọng tâm: − Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. C. Hướng dẫn thực hiện − Đưa các ví dụ (có tính so sánh giữa hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ) để giúp HS thấy đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ: + Luôn chứa nguyên tố C (còn có các nguyên tố khác) + Liên kết hóa học thường là liên kết cộng hóa trị + Thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi và thường ít tan trong nước (dễ tan trong các dung môi hữu cơ) + Đa số bị oxi hóa bởi O2 (cháy); các phản ứng thường xảy ra chậm, không hoàn toàn (cần xúc tác, đun nóng) và theo nhiều hướng khác nhau. − Dẫn ra một số hợp chất hữu cơ để giúp HS phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố, theo loại liên kết, theo nhóm chức... D. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của GV và HS HĐ1: 5’ GV yêu cầu HS kể tên 5 hợp chất thuộc loại hợp chất vô cơ và 5 hợp chất thuộc loại hợp chất hữu cơ. GV ghi CT của các hợp chất trên và yêu cầu HS tìm ra những đặc điểm chung về thành phần nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ. HS rút ra khái niệm về Hợp chất hữu cơ -GV bổ sung: hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. HĐ2: 5’ GV ghi 1 số CT của các HC và dẫn xuất của HC và yêu cầu HS sắp xếp các chất trên thành 2 loại và gọi tên mỗi loại hợp chất. Nội dung I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua …) - Thành phần nguyên tố: nhất thiết phải có C, hay gặp H, O, N, sau đó đến halogen, S… - Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. II. Phân loại hợp chất hữu cơ: Có 2 loại chính: 1/ Hiđrocacbon: chỉ chứa C và H Gồm: HC no, ko no, thơm. 2/ Dẫn xuất của HC: ngoài C, H còn có O, N… Gồm: dẫn xuất hal, ancol, phenol, anđehit, axit, este…

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

1

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

- GV cho HS xem bảng phân loại chất hữu cơ. - GV giới thiệu cách phân loại khác theo mạch cacbon. HĐ3: 5’ -GV yêu cầu HS nhận xét về liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ. HS phải nêu được đặc điểm cấu tạo cơ bản của Hợp chất hữu cơ là chỉ chứa liên kết CHT - GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk về tính chất vật lí và tính chất hóa học.

HĐ4: 30’ - GV giới thiệu mục đích, nguyên tắc và yêu cầu HS đọc SGK để nắm vững cách tiến hành của phép phân tích định tính. - GV yêu cầu HS tìm hiểu mục đích và nguyên tắc phân tích định lượng -GV diễn giảng cách phân tích định lượng: C  CO2 KOH → cân bình →   H SO H  H2O  → cân bình → 
2 4

III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ: 1/ Đặc điểm cấu tạo: liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là lk CHT. 2/ Tính chất vật lí: sgk 3/ Tính chất hóa học: - kém bền với nhiệt và dễ cháy. - pư thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng. IV. Sơ lược về phân tích nguyên tố: 1/ Phân tích định tính: a. Mục đích: sgk b. Nguyên tắc: sgk c. P2 tiến hành: sgk 2/ Phân tích định lượng: a. Mục đích: sgk b. Nguyên tắc: sgk c. P2 tiến hành: - Cân chính xác ag chất hữu cơ chứa C, H, O, N rồi nung với CuO, hỗn hợp H2O và CO2 sinh ra được dẫn lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc(hoặc CaCl2 khan, P2O5…) để hấp thụ H2O và bình 2 đựng bazơ(NaOH, Ca(OH)2…) để hấp thụ CO2, độ tăng khối lượng bình 1 và bình 2 chính là khối lượng của H2O và CO2. Khí N2 được đo thể tích ở đktc. d. Biểu thức tính: mC = mH =
m CO .12
2

44 m H O .2
2

hoặc mC = nCO2 . 12 ;

%C =

mC .100 a

18

hoặc mH = nH2O. 2 ; %H =
mN .100 a

mH .100 a

mN = nN2.28 ; %N =

H N  NH3 → chuẩn độ.... →
+

mC =

m CO .12,0
2

44,0 m H O .2,0 mH = 18,0 VN .28,0 mN = 22,4
2 2

mO = a – (mC + mH + mN) ; %O = 100- (%C + %H + %N) Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu cơ A thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Tính khối lượng và % khối lượng của mỗi nguyên tố trong A?

Tính được
m C .100% a m H .100% %H = a

%C =

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

2

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

m .100% %N= N a

%O =100% - %C - %H -%N 1. Củng cố - Làm bài tập 3 sách giáo khoa. 2. Dặn dò - Làm bài tập về nhà. - Chuẩn bị nội dung bài “Công thức phân tử hợp chất hữu cơ”

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

3

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Na2CO3). E. HCl.. Hướng dẫn thực hiện − Phương pháp phân tích nguyên tố : + Hướng dẫn HS cách xác định các nguyên tố: cacbon (CO2. + Xác định được công thức đơn giản nhất và công thức phân tử. N căn cứ vào các số liệu phân tích định lượng. Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. mH. − Sơ lược về phân tích nguyên tố : Phân tích định tính. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ: 5’ Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1: 3’ I. Công thức đơn giản nhất: GV cho HS nghiên cứu sgk để nắm được 1/ Định nghĩa: CTĐGN là công thức biểu thị tỉ ĐN về CTĐGN. phân tích định lượng. định lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. D. HS: ôn lại P2 phân tích định tính. mN hoặc phần trăm tối giản về số nguyên tử giữa các nguyên tố. N2. H2O. khối lượng các ng. Na2CO3 → C . Quảng Nam mC m mO mN m m m m 4 . mO. Trọng tâm: − Phân tích nguyên tố: phân tích định tính và phân tích định lượng − Cách thiết lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử. HCl → H . HX). nitơ (N2. O. Kĩ năng − Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi.. NH3 → N v. lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. C.v. HĐ2: 7’ 2/ Cách thiết lập CT đơn giản nhất: Dựa trên ý nghĩa của CTĐGN cho biết tỉ lệ Bước 1: Tìm mc. công thức phân tử và công thức cấu tạo.tố. NH3).. halogen (X2. NH3). − Hướng dẫn HS cách thiết lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử: + Lập công thức từ % khối lượng nguyên tố + Lập công thức từ khối lượng sản phẩm phản ứng cháy số mol (CxHyOzNt) = 12 x = yH = 16 z = 14t ⇒ x : y : z : t = C = H = O = N 12 1 16 14 + Tính khối lượng mol phân tử từ tỷ khối và khối lượng riêng − Luyện tập: + Tính thành phần phần trăm khối lượng của C.. B. H.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Bài 21: Biết được : − Các loại công thức của hợp chất hữu cơ : Công thức chung.2012 TIẾT 29: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ngày soạn: 16/11/2011 A. hiđro (H2O. Chuẩn bị: GV: 1 số bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ. + Hướng dẫn HS cách xác định lượng các nguyên tố dựa vào định luật thành phần không đổi: CO2. − Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm. công thức đơn giản nhất.

. N2 rồi lập tỉ lệ vào pư GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Công thức phân tử: 1. Định nghĩa: CTPT là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân HĐ3: 5’ tử. 3/ Cách thiết lập CTPT hợp chất hữu cơ: HĐ4: 20’ GV đưa ra các phương pháp thiết a. t và CTPT Ví dụ: sgk b. Quảng Nam 5 . Dựa vào thành phần khối lượng các nguyên lập CTPT như sgk.Tìm số mol CO2.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2012 GV hướng dẫn HS rút ra biểu thức về tỉ lệ Bước 2: Đặt CT cho hợp chất hữu cơ CxHyOzNt số nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất Bước 3: Lập tỉ lệ: x : y : z : t = mC mH mO m N hữu cơ. y. số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố khác nhau + trong 1 số trường hợp. CTĐGN cũng chínhlà CTPT. H2O.GV đưa ra một số thí dụ về CTPT. HS 2. Quan hệ giữa CTĐGN và CTPT: nhận xét rút ra ĐN. Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm đốt cháy: . hướng dẫn HS làm các tố: ví dụ cụ thể Xét sơ đồ: CxHyOzNt → xC + yH + zO + tN Khối lượng: Mg 12xg yg 16zg 14tg % khối lượng: 100% %C %H %O %N Ta có tỉ lệ: M 12x y 16z 14t = = = = 100% %C %H %O %N Hoặc: M 12x y 16z 14t = = = = a mC m H mO m N ⇒ x.Nếu CTĐGN là CH2O thì CTPT được biểu . Ví dụ: sgk II. . z. Thông qua CTĐGN: nếu biết M của chất hữu cơ thì xácđịnh được CTPT Ví dụ: CTĐGN là CH2O thì CTPT có dạng (CH2O)n . 12 : 1 : 16 : 14 %C %H %O %N : : : 12 1 16 14 Hoặc x : y : z : t = Đưa về tỉ lệ nguyên đơn giản nhất sẽ được CTĐGN.HS quan sát về thành phần và số nguyên diễn (CH2O)n tử giữa CTĐGN và CTPT rút ra nhận xét: + Ví dụ: n = 1 thì CTPT là CH2O thành phần nguyên tố giống nhau n = 2 thì CTPT là C2H4O2 + trong nhiều trường hợp. giả sử M = 60 thì ta có: 30n = 60 ⇒ n =2 Vậy CTPT là: C2H4O2 c.

Quảng Nam 6 .BT 3/95 sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.)O2 → xCO2 t N2 2 y z 4 2 + y H2O + 2 Tacótỉlệ: 1 x y t = = = ⇒ x. t và kết n n CO 2 2n H 2O 2n N 2 hợp với M tìm z Ví dụ: sgk HĐ5: củng cố: 5’ GV ôn lại các CT tính M .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . y.2012 đốt cháy tổng quát: CxHyOzNt + (x+ .

HS rút ra khái niệm về cấu tạo hóa 1. Trọng tâm: − Nội dung thuyết cấu tạo hoá học. Khái niệm học. D.Biết CTCT của hợp chất hữu cơ sẽ dự ph. − Phân biệt được chất đồng đẳng. − Dẫn ra một số ví dụ để hình thành khái niệm: chất đồng đẳng. Kĩ năng − Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể. chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể. VD như sgk HĐ2: 7’ GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. liên kết bội) của các nguyên Giúp HS thấy được: CTCT là CT biểu diễn tử trong phân tử. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của giáo viên Nội dung HĐ1: 10’ GV phân tích thí dụ về CTPT. Các loại công thức cấu tạo -GV cho HS nghiên cứu sgk rút ra khái niệm 2/ Các loại CTCT: Có 2 loại: về các loại CTCT: CTCT khai triển. − Dẫn ra một số ví dụ để giúp HS thấy các loại liên kết trong hợp chất hữu cơ: liên kết đơn và liên kết bội (liên kết đôi và ba). Công thức cấu tạo CTCT.tử. CTCT thu . C2H6O (liên kết đơn. bội (đôi. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Nội dung thuyết cấu tạo hoá học . B.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể theo dãy đồng đẳng của nó (ngược lại phân biệt đồng đẳng và đồng phân từ các công thức cấu tạo cụ thể).tử trong . Nội dung a) Luận điểm 1: -Trong phân tử hợp chất hữu cơ.2012 TIẾT 30. các nguyên 7 . gọn. Quảng Nam II. CTCT khác nhau 2. − Liên kết cộng hoá trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ. thứ tự lk và cách thức lk giữa các ng. chất đồng đẳng. ba) trong phân tử chất hữu cơ C.31: Bài 22: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ngày soạn: 6/11/2011 A. chất đồng phân − Liên kết đơn.CTCT thu gọn. chất đồng phân. Cùng 1 CTPT nhưng có thể có nhiều đoán tính chất hóa học cơ bản. đồng phân. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu nội dung thuyết cấu tạo hoá học. Thuyết cấu tạo hoá học 1. I. CTCT biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết VD: C3H6.CTCT khai triển. Khái niệm đồng đẳng. .

Sự thay đổi liên kết đó tức là thay đổi cấu tạo hoá học sẽ tạo ra chất mới. Cho HS nhận xét? -Cho HS rút ra nội dung của luận điểm 1. tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. đồng phân 1. chúng hợp thành dãy đồng đẳng.Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng. Dặn dò: . Đồng đẳng. -Vậy thế nào là đồng đẳng? HĐ6: 5’ Củng cố Làm bài tập 5 SGK. C6H12(mạch vòng) -Trong các vd trên. HĐ3: 8’GV đưa ra vd CTCT của C4H10. về khả năng lk của ng. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hoá học. chúng được gọi là đồng đẳng. Khái niệm . c) Luận điểm 3: Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học 2/ Ý nghĩa: Thuyết cấu tạo hóa học giúp giải thích hiện tượng đồng đẳng và đồng phân. Đồng đẳng a.GV đưa ra vd: C2H6O có 2 CTCT khác nhau tương ứng với 2 chất có tính chất hoàn toàn khác nhau.2012 .tử C với các ng.tử của các ng. . HS rút ra nhận xét? -Các chất trên còn có tính chất hóa học tương tự nhau. II. C4H8 như sgk.Làm bài tập về nhà.Chuẩn bị nội dung phần còn lại bài học. C3H6. Thí dụ b. Quảng Nam 8 . b) Luận điểm 2: sgk -Trong phân tử hợp chất hữu cơ. mạch không hở (mạch nhánh và mạch không nhánh).tố khác? HĐ4: 5’ GV đưa vd cụ thể về sự phụ thuộc của tính chất hợp chất hữu cơ theo thành phần phân tử và cấu tạo hóa học như sgk rồi rút ra nhận xét? HĐ5: 10’ -VD: xét các hiđrocacbon C2H4. cacbon có hoá trị bốn. số lk mà C có thể tạo ra là bao nhiêu? -Hãy nhận xét về mạch C.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .

2012 TIẾT 31: Hoạt động của GV và HS HĐ1: 15’ . đp vị trí lk bội hoặc nhóm chức.tử chất hữu cơ. đượcbiểu diễn bằng 1 gạch nối giữa 2 ng.6. Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: HĐ2: 10’ -Trong ph. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử.tử tạo nên. đp thể. Vậy thế nào là đồng phân? HS nêu khái niệm. IV. -LK CHT trong hợp chất hữu cơ chia thành lk σ là lk bền. Lk π kém bền hơn lk σ -Lk đôi được hình thành ntn? VD: C2H4 3/ Liên kết ba: do 3 cặp e chung giữa 2 ng.2. 2 loại: lk xich ma ( σ ) và lk pi ( π ) Vd: CH4 -lk đơn là lk σ .. nên. nó được hình thành ntn? 2/ Liên kết đôi: do 2 cặp e chung giữa 2 ng.GV hướng dẫn HS phân biệt các loại đồng -Có 2 loại đồng phân: phân: đồng phân cấu tạo và đồng phân lập + Đồng phân cấu tạo: gồm đp mạch cacbon. gồm 1 lk σ và 1 lk π . biểu diễn bằng 2 gạch song song. loại lk 1/ Liên kết đơn: (hay lk σ ) do 1 cặp e chung tạo chủ yếu là lk gì? nên . Nội dung 2/ Đồng phân: a) vd: sgk b) Khái niệm: Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng CTPT được gọi là các chất đồng phân của nhau.lk σ là lk bền.. loại nhóm chức. Quảng Nam 9 .GV đưa vd C2H6O có 2 CTCT. . -LK ba được hìnhthành ntn? VD: C2H2 HĐ8: 20’ Củng cố toàn bài: BT 1. gồm lk σ và 2 lk π . ta gọi chúng là đồng phân của nhau.tử. + Đp lập thể: đp khác nhau về vị trí không gian của các nhóm ng.7-sgk.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .5.tử tạo .

. tách. Quảng Nam . 2. Kĩ năng Nhận biết được loại phản ứng thông qua các phương trình hoá học cụ thể. cộng. B. Vậy pư cộng là gì ? Thí dụ 3 C2H5OH + HBr → C2H5OH + H2O F Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng tách 10 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Sơ lược về các loại phản ứng hữu cơ cơ bản : Phản ứng thế. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của gv Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: 10’ Pư Học sinh quan sát và phát biểu I. Phản ứng cộng Thí dụ 1 C2H4 + Br2→ C2H4Br2 Học sinh quan sát thí dụ và trả Thí dụ 2 lời khái niệm C2H2 + HCl → C2H3Cl -Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ F Phản ứng cộng là phản ứng trong kết hợp với phân tử khác tạo đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp thành phân tử mới. Trọng tâm: − Phân loại phản ứng hữu cơ cơ bản : Thế. phản ứng tách. tách . C.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Phản ứng thế Giáo viên đưa ra thí -Phản ứng thế là phản ứng trong Thí dụ 1 askt dụ. Hướng dẫn thực hiện − Dẫn ra một số phản ứng hữu cơ và hướng dẫn HS quan sát để phân biệt một số loại phản ứng hữu cơ cơ bản : thế.2012 TIẾT : Bài 23: PHẢN ỨNG HỮU CƠ Ngày soạn: 18/11/2011 A. Phân loại phản ứng hữu cơ thế khái niệm. H3C C OC2H5 O + H2O Hoạt động 2: 10’ Pư cộng Giáo viên đưa ra các thí dụ. phản ứng cộng. với phân tử khác tạo thành phân tử mới. đó một nguyên tử hoặc nhóm CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl Phản ứng thế là gì ? nguyên tử trong phân tử hợp chất Thí dụ 2 hữu cơ bị thay thế bởi một H3C C OH + HOC2H5 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử O khác. − Dẫn ra một số ví dụ để thấy được đặc điểm của phản ứng hữu cơ là thường xảy ra chậm và tạo thành hỗn hợp sản phẩm − Luyện tập: + Nhận biết được loại phản ứng theo các phương trình hoá học cụ thể. 1. 3. cộng. II.

II. Đặc điểm của phản ứng hoá học trong hoá học hữu cơ 1. Do các liên kết có độ bền tương tự nhau nên trong cùng một điều kiện có thể phân cắt nhiều liên kết. Các phản ứng hoá học trong hữu cơ thường xảy ra chậm. Học sinh nhận xét và đưa ra nhận xét về đặc điểm phản ứng hoá học hữu cơ. Phản ứng hữu cơ thường thu được nhiều sản phẩm. A * Dặn dò . Hoạt động 5: 5’ Củng cố Làm bài tập 2 sách giáo khoa: Chọn kết luận đúng: 1.Chuẩn bị nội dung tiết luyện tập. B. F Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ. 3. Nguyên nhân của các đặc điểm đó. Phản ứng hữu cơ thường thu được nhiều sản phẩm.Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ Thí dụ 1 CH2 CH2 H OH H+.2012 Hoạt động 3: 10’ Phản ứng tách Giáo viên lấy thí dụ. D.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .170oC CH2=CH2 + H2O Thí dụ 2 CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 +H2 CH2=CH-CH2-CH3 +H2 Hoạt động 4: 10’ đặc điểm của phản ứng hoá học hữu cơ Giáo viên mô tả các thí dụ trong sách giáo khoa. 2. . Phản ứng tách là gì ? Học sinh quan sát thí dụ và trả lời khái niệm . GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Làm bài tập sách giáo khoa và sách bài tập. 2. Do các liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó phân cắt. Các phản ứng hoá học trong hữu cơ thường xảy ra chậm. Quảng Nam 11 .

Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: Củng cố các kiến thức: . BT2: Hãy viết 1 số CTTQ để biểu diễn hợp chất hữu cơ. CxHyOzNt. câu hỏi trắc nghiệm. 33 : Bài 24: LUYỆN TẬP: HỢP CHẤT HỮU CƠ. CxHyClz) HĐ2: 2/ Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố: HS ôn tập thông qua hệ thống bài tập: BT3: Chia các chất sau đây thành 2 loại chính và đặt tên cho mỗi loại: C 3H8. thành phần các ng. phần ng. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: 1/ Khái niệm hợp chất hữu cơ. . 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải bài tập xác định CTPT.Phản ứng của hợp chất hữu cơ. GV: chuẩn bị thêm 1 số bài tập.2012 TIẾT 32. phân loại. BT4: BT1 sgk. C. C5H10. từ đó trình bày về th.tố trong trong ph. đồng phân. CH2=CH-CH2C≡ CH HĐ4: 4/ Các loại CT biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ BT6: Hãy kẻ cácmũi tên thể hiện quan hệ giữa các đơn vị kiến thức sau: Phân tích định tính Phân tích định lượng → CTĐGN  CTP BT7: BT số 2 sgk M thuyetCTHH → CTCT Đồng phân GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. HĐ3: 3/ Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ: BT5: Có những liên kết nào trong các hợp chất hữu cơ sau đây? CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3. nhận dạng một vài loại pư của các chất hữu cơ đơn giản.tử hợp chất hữu cơ. Tiến trình bài luyện tập: I. đồng đẳng. C4H6.Hợp chất hữu cơ: Khái niệm. thành phần các ng.tố trong phân tử hợp chất hữu cơ: Để ôn lại các khái niệm hợp chất hữu cơ. B. CH3COOH. liên kết trong phân tử. C2H5OH.tố trong hợp chất hữu cơ. Từ đó ôn lại khái niệm hợp chất hữu cơ. Chuẩn bị: HS: chuẩn bị kiến thức để ôn tập. (CxHy. CH3-CH=CH-CH2-CH3 . viết CTCT của 1 số chất hữu cơ đơn giản. CH3Cl. C6H12O6. CxHyOz. CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO Ngày soạn: 28/11/2011 A. hợp chất vô cơ. C5H12.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . sử dụng các BT sau: BT1: Hãy viết 1 số thí dụ minh họa về hợp chất hữu cơ. Quảng Nam 12 . CH3-C≡ C-CH2-CH3 .

phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy hoàn toàn. C2H6O2. CH2O. C3H8O. D. C. C2H5-O-C2H5 và C4H9OH. 1. B. C3H6. 0 : 1. 0 : 1. C2H4O2. 4. 1. Câu 3: Chất X có công thức phân tử C4H8O4N2. Câu 2: Cho các chất có công thức phân tử sau: CH4. C. B. C2H2. 4.to → 8. pư thế: a) . 0 = 12. Công thức đơn giản nhất của X là A. B. A 5. C2H4O2. D. C. C.86 17. C4H8O4N.Cách viết PTHH của các loại pư. C. Câu 7: Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 45. D. . Công thức phân tử của X là A. Công thức phân tử của X là A.12 = 11:14 : 2 ⇒ CTĐGN: C11H14O2 ⇒ CTPT có dạng: (C11H14O2)n Bước 3: Lập CTPT của M: 178n = 178 ⇒ n = 1 ⇒ CTPT là C11H14O2 BT8: bài 3 sgk HĐ5: 5/ Các loại pư hóa học hay gặp trong hóa học hữu cơ: Trong hh hữu cơ thường gặp những loại pư nào? Hãy nêu đặc điểm từng loại pư đó? BT 7. 3.8 sgk (HS lên bảng giải) HĐ6: Củng cố bài. Đồng đẳng: C3H7OH và C4H9OH. nhất thiết phải chứa cacbon. 1. Câu 4: Những chất đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng A. 0 : 16. Số chất có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản là A. 3.86 :1. b) 3C2H2 → C6H6 (pư cộng) t hanhoattinh mengiam → c) C2H5OH + O2 (kk)  CH3COOH + H2O (pư oxh không hoàn toàn) 25− 30oC * Bài tập bổ sung: Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải là của các hợp chất hữu cơ A. C3H6O3. C4H8O4. C2H6O. công thức hoá học. không tan hoặc ít tan trong nước.2012 %C %H %O 74. hiđro lần lượt là A. C. pư tách: c). Quảng Nam Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .16 7. 4. C3H6O.Kĩ năng giải BT lập CTPT. C4H10O: 4 CTCT 6. C4H8O4N2. 0 = 6. 5. C2H6O. CH3-O-C2h5 và C2H5-O-C2H5 Đồng phân: CH3-O-C2H5 và C3H7OH .Bước 1: Xác định thành phần % các nguyên tố trong metyliơgenol: %C. hoá trị của cacbon. 4. B. D. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. theo một hướng nhất định. B. C2H4ON. C6H6 là hiđrocacbon. Câu 5: Hợp chất hữu có X có tỉ khối so với hiđro bằng 30. C6H6. B. D. D. . %H đã biết ⇒ %O = 17. 2. Câu 6: Trong phân tử hợp chất hữu cơ.C.18 : 7. các chất còn lại là dẫn xuất của hiđrocacbon. 7. liên kết hoá học ở các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị. 2. D. B. B. công thức cấu tạo. pư cộng: b) . 0 : 16. công thức lập thể. C2H4O2N. Bài tập: sgk 1.98 13 . C3H8O: 2 CTCT . công thức phân tử. a) C2H4 + H2  C2H6 (pư cộng) . d) 600oC Ni. 2.98 Bước 2: Lập CTĐGN của M: x : y : z = 12. C6H12O6.

(4). Biết khối lượng mol phân tử của Z bằng 46 g/mol. muối cacbonat. 6.  . Khối lượng mol phân tử của Y bằng 74 g/mol. Công thức phân tử của Y là (Cho C = 12. là hợp chất của cacbon (trừ CO. xianua. B. C4H10. C. C4H10O. 2. 1. 4. 4. sau phản ứng thu được 4. 2.6 gam chất hữu cơ Z (chứa C. D. C3H6. 7. Al4C3. Câu 16: Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng là A. 5. 1. (4). 6. B. 3. D. B. 1. C2H4O2.26%. Câu 10: Hợp chất Y có phần trăm khối lượng cacbon. CH2O. D. CO2. 5. 3. 4. C. O). C. 6. hiđro. 0 0 0 2 4 0 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. B.4 gam H2O. D.1% và 43. (2). C6H12O6. 1. → (2) C3H6 + Br2  C3H6Br2. Câu 17: Các phản ứng thuộc loại phản ứng thế là A. 2. D. là hợp chất của cacbon và hiđro. (3). 1. D. C2H4O2. xt (3) C3H7OH + HCl t → C3H7Cl + H2O. Số chất có cùng công thức đơn giản CH2O là A. 3. là hợp chất của cacbon. (NH2)2CO. C2H4. CH3CHO (4). 4. oxi lần lượt là 48. C2H2. B. Công thức phân tử của X là (Cho C = 12. (2). Câu 12: Cho các chất sau: CH3CH2OH (1). Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi từ 15 đến 17 Cho phương trình hoá học của các phản ứng → (1) CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl. CHF3. CH3OCH3 (2).64%. 1. 5. 5. C. 4. 5. D. 1. 2.48 lít khí CO2 và 5. C. D. D. (2). C3H6O. C5H12. C3H6O2. là hợp chất của cacbon với hiđro và oxi. B. H = 1. C6H6. C2H6O. C. 4. CH3CH2CH2OH (3). D. Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của nhau A.2012 Câu 8: Cho các chất sau: CH4. C2H6. O = 16) A.t C2H5OH H SO → C2H4 + H2O. 6. B. (1). (NH4)2CO3. Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4. C. 3. B. CH2O2.  . Quảng Nam 14 . B. Câu 11: Cho các chất có công thức phân tử sau: CH4. cacbua …). 4. O = 16) A. C3H8. 2. 5. 4. C. 5. CaC2. CO. CH3COONa. 8. 2. 2. H = 1. 6. C.  . 3. (1). 6. C.t (5) C5H10 + H2 Ni→ C5H12. Có bao nhiêu chất hữu cơ A. 3.  Câu 15: Các phản ứng thuộc loại phản ứng tách là A. 5. C3H8 . 5. C6H12O6. C3H6O3. B. Câu 14: Khái niệm nào sau đây đúng khi nói về hợp chất hữu cơ A. Các chất là đồng phân của nhau là A. 5. 2. 1. HCN. 3. CH5N. Câu 13: Cho các chất: C2H2.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . 6. H. 3. . xt (4) C7H16 t → CH4 + C6H12.

Trọng tâm : Ôn tập theo đề cương . Kỹ năng : . bản để học sinh về nhà làm. Do chúng đều có mức oxi hoá trung gian nên chúng có thể tăng hoặc giảm mức oxi hóa thể GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Điện li hỏi. 1.bazơ theo Areniut.Photpho II. II. Bản chất của phản ứng trao đổi ion trong . Bài tập Giáo viên hướng dẫn một số dạng bài tập cơ . Kiến thức : Ôn tập . tách các chất * Nhận biết các chất dựa vào phương pháp hoá học * Giải bài toán dựa vào phương trình phản ứng . một nhóm.Điều kiện phản ứng trao đổi.Tính tỉ mỉ . CTPT .Photpho . dịch. Chuẩn kiến thức và kỹ năng: 1. CM … . III. Điều kiện của phản ứng trao đổi ion trong dung Khái niệm pH. tính % khối lượng hỗn hợp . 3. C% * lập CTĐG .Tính oxi hoá đơn chất ? Nguyên nhân giống nhau tính chất .Axit .Sự điện li Sự điện li ? chất điện li ? Phân biệt chất điện li . 35: ÔN TẬP HỌC KÌ I Ngày soạn: 5/12/2011 I.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .bazơ ? Tích số .Tác dụng với chất oxh.Nồng độ dung dịch. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 :Học sinh lần lượt trả lời các câu I.Tập tinh cẩn thận trong tính toán . Học sinh xem lại một số dạng bài tập cơ bản . ion của nước ? .Silic Cacbon . viết phương trình phản ứng .Chất điện li mạnh yếu ? Phân biệt chất điện li mạnh & yếu. dung dịch ? Hoạt động 2 bài tập 2. Đơn chất So sánh tính chất hoá học cơ bản của các loại . tự nhau. điều chế . tin tưởng vào khoa học thực nghiệm . . 4.2012 TIẾT 34. CHUẨN BỊ : Hệ thống câu hỏi và bài tập IV. củng cố lại các kiến thức đã học trong suốt học kỳ I 2.Tính khử HS :Tính chất hoá học của các đơn chất tương . .Tác dụng với chất khử hoá học cơ bản ? So sánh độ hoạt động trong một chu kỳ.So sánh nồng độ ion chất điện li. Hoạt động 3 Đơn chất Nitơ . Lý thuyết Điện li . xác định CTCT đúng của hợp chất hữu cơ . Quan điểm của Areniut về axit . Nitơ . Quảng Nam 15 .Tính pH của dung dịch.Tích số ion của nước.Cacbon .Rèn luyện các kỹ nặng : * Hoàn thành chuỗi . C% . Thái độ : .Silic 1. PHƯƠNG PHÁP : Hoạt động nhóm – nêu và giải quyết vấn đề .

N2FNH3FNH4NO2→NH3 ↓ ↓ Al(OH)3 NO ↑ ↓ Al(NO3)3←HNO3← NO2 b. Các oxit của cacbon tính chất hoá học cơ bản ? HS:CO có tính khử mạnh. Hợp chất a. Tính chất hoá học cơ bản của amoniac ? Cho thí dụ ? Amoniac có tính bazơ yếu và tính khử. tác dụng với dung dịch HF. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. điện li ba nấc và không có tính oxi hoá mạnh như HNO3. photpho. đun nóng. Hiđroxit photpho H3PO4 là axit trung bình. cacbon.65gam CaCO3 ở 1000oC và 16 2. Hợp chất với hiđro chỉ xét hợp chất hiđro của nitơ. Hoạt động 5 Bài tập 1 Bài tập 1 Hoàn thành dãy chuyển hoá sau: a. Hiđroxit của nitơ. Hợp chất với hiđro NH3 có tính bazơ yếu và tính khử. silic. Hiđroxit Hiđroxit nitơ HNO3 là chất oxi hoá mạnh và tính axit mạnh Hiđroxit photpho H3PO4 là axit trung bình. Tính chất hoá học đặc trưng của silic đioxit ? SiO2 là thành phần chính của thuỷ tinh.2012 hiện tính oxi hoá hoặc khử. CO2 có tính oxi hoá yếu (không đặc trưng) và tính oxit axit. b. silic. Bài tập 3 Nung 52. sinh ra 4. photpho. cacbon. Hiđroxit cacbon H2CO3 Hiđroxit silic H2SiO3 Hoạt động 6 Bài tập 2 Hoạt động 7 Bài tập 3 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Hiđroxit cacbon H2CO3 Hiđroxit silic H2SiO3 chỉ tác dụng với kiềm mạnh. P → P2O5 → H3PO4 Bài tập 2 Cho 3 gam Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư. Tính chất hoá học cơ bản ? HS: Hiđroxit nitơ HNO3 là chất oxi hoá mạnh và tính axit mạnh. Quảng Nam . Tính bazơ yếu : tác dụng với dung dịch muối của kim loại có hiđroxit không tan. Hoạt động 4 Hợp chất của nitơ.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Oxit Oxit cacbon CO có tính khử mạnh CO2 có là oxit axit SiO2 c. điện li ba nấc.48 lít khí duy nhất NO2 (đktc). Tính khử : tác dụng với chất oxi hoá.

bìng 2 tăng thu được 10g kết tủa trắng . a/ Tính % khối lượng hỗn hợp đầu b/ Cho toàn bộ dd A ( ở trên ) vào 100ml dung dịch NaOH 1. Xác định CTĐG nhất của A ?.được dd B. Hỏi thu được những muối nào ? Khối lượng là bao nhiêu ? Biết rằng hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.2012 cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 1. ZnO td vừa đủ 100 ml dd HNO3 1M thu được 448 ml một chất khí NO duy nhất (đktc ) và dd A. Củng cố : Kết hợp trong quá trình ôn tập 4.44g hchc A rồi cho sản phẩm lần lượt đi qua bình ( 1 ) đựng H2SO4 đặc .Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hh? Bài 2 : Cho mg hh Zn .72 lit khí không màu dễ hóa nâu trong không khí (đktc) a.8M. b.Viết các PTPƯ xảy ra. Bài tập về nhà : Bài 1 : Cho 9 g hh gồm Mg và Al tác dụng hết với dd HNO3 lõang thu được 6. bìng ( 2 ) đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 2. Quảng Nam 17 . Tìm CTPT cùa A ? GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 3.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2M .16g . Tính nồng độ mol/l dung Giả sử rằng thể tích dung dịch trong các phản ứng đều không thay đổi Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 1.

CnH2n+2  CnH2n + H2 → t 0 . Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Định nghĩa hiđrocacbon. − Tính chất hoá học của ankan : Tương đối trơ ở nhiệt độ thường nhưng dưới tác dụng của ánh sáng. nhiệt độ sôi..xt + Phản ứng tách hiđro. − Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái.xt CH4 + O2  H-CH=O + H2O → t 0 . đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.5O2  2CH3COOH + H2O → 0 − Xác định công thức phân tử. mạch nhánh.2012 CHƯƠNG 5: TIẾT 37. t 0 .. − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm C. − Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí. tính chất của ankan.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .. viết công thức cấu tạo và gọi tên. −Viết được công thức cấu tạo. gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng. đồng phân mạch cacbon.. ứng dụng của ankan. khối lượng riêng.. − Tính chất hoá học của ankan GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp.xt C4H10 + 2... Η 2Ο 3n + 1 t0 CnH2n+2 + ( ) O2  nCO2 + (n+1)H2O (tỷ lệ mol > 1) → CΟ2 2 t .. hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử. B. Quảng Nam 18 . ankan có tham gia : + Phản ứng thế: hướng dẫn HS dựa vào phương trình hóa học của phản ứng thế CH4 bởi halogen (SGK) viết phương trình hóa học của phản ứng thế C2H6 bởi halogen Sau đó. − Công thức chung. phản ứng cháy..+ Cl2  CnHCl2n+1 + HCl → as CnHCl2n+1 + Cl2  CnCl2n+2 + HCl → Lưu ý: sự tạo sản phẩm chính là sản phẩm thế ở nguyên tử C bậc cao hơn. phản ứng tách hiđro. xúc tác và nhiệt. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và tên gọi: ankan ⇒ Công thức tổng quát của ankan.. tính tan).. − Dựa vào kiến thức đồng phân (đã học ở bài trên) để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi của các đồng phân ankan (có < 7 nguyên tử C) từ công thức phân tử. 38 : Kiến thức HIĐROCACBON NO ANKAN Ngày soạn: 19/12/2011 Bài 25: A. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử của ankan. tính nhiệt lượng của phản ứng cháy. − Quan sát thí nghiệm.. nhiệt độ nóng chảy. Kĩ năng −Tính chất hoá học (phản ứng thế. crăckinh. − Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của ankan.xt CnH2n+2  CxH2x+2 + Cn−xH2(n−x) → + Phản ứng oxi hoá (cháy. oxi hoá không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxi). phản ứng crăckinh). có thể chỉ ra phản ứng dnagj tổng quát: as CnH2n+2 + Cl2  CnH2n+1Cl + HCl → as . đồng phân của ankan và tên gọi tương ứng.

1 sgk. . Tiến trình bài giảng: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1:7’ .GV đưa ra nhiều dạng mạch phân . ankan có đồng phân về mạch điểm cấu tạo của ankan? cacbon (mạch ko nhánh và có nhánh) . b) Ankan có nhánh: được gọi tên theo “danh HS rút ra nhận xét về đặc điểm trong tên pháp thay thế” như sau: gọi của ankan và gốc ankyl.GV nêu cách nhận ra mạch C chính. mạch nhánh. + Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp và tính nhiệt lượng của phản ứng cháy . CTC: CnH2n+2 (n ≥ 1) HS viết công thức phân tử một số đồng * Đặc điểm cấu tạo: đẳng của CH4 .GV cho HS quan sát mô hình phân tử 2/ Đồng phân: butan giúp HS rút ra nhận xét về đặc -Từ C4H10 trở đi.. có nhiều nhánh nhất làm .tử C không cùng -Vậy CT chung của dãy đồng đẳng nằm trên 1 đường thẳng.2012 − Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm (từ CH3COONa và Al4C3). . Các chất này có 1 hay nhiều CTCT a) An kan ko phân nhánh: mạch hở? .Biết chất đầu tiên của dãy ankan là 1/ Dãy đồng đẳng ankan: metan CH4. đồng phân.Viết CTCT cho các chất C4H10 và C5H12? HĐ3:20’ . em hãy lập CT các chất đồng gồm: đẳng tiếp theo? CH4. các ng. + Xác định công thức phân tử.Với 3 chất đầu dãy đồng đẳng. ankan là ntn? . Đồng đẳng. danh pháp: . . C2H6.1 sgk. CH3 * CH3 – CH – CH – CH2 – CH3 . Quảng Nam 19 .Thế nào là đồng đẳng? I. C3H8 . − Luyện tập: + Viết công thức cấu tạo.HS nhận xét rút ra kết luận về khái CH3 C2H5 CH3 niệm bậc của nguyên tử C * CH3 – CH – CH – CH2 – C – CH3 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. cách và cho HS thấy được sự khác nhau Ví dụ: *CH3 – CH – CH2 – CH3 giữa 2 cách gọi tên đó. D. viết công thức cấu tạo của một số ankan .Học sinh nghiên cứu sgk rút ra đặc Vd: C4H10 (2 đp) điểm cấu trúc của ankan C5H12 (3 đp) HĐ2:13’ ..Mạch C là mạch hở. nhiều nhánh hơn. -Chọn mạch C dài nhất.tử C ra HS nhận xét rút ra kết luận 4 đỉnh của 1 tứ diện đều.Chỉ số n có giá trị ntn? .xem bảng 5.chỉ có lk đơn C-C và C-H hướng từ ng.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .HS : đặc điểm tên ankan có đuôi an và mạch chính. gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng. em hãy viết CTCT cho các chất 3/ Danh pháp: đó.Gọi tên: vị trí nhánh + tên nhánh(gốc ankyl) nhánh giúp HS nhận diện và đánh số theo thứ tự vần chữ cái + tên ankan tương ứng chính xác. . tên gốc ankyl có đuôi yl -Đánh STT mạch chính từ phía gần nhánh và . + Viết các phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học của ankan.GV giới thiệu bảng 5. với mạch chính.GV đưa ra 1 số vd để HS đọc tên theo 2 *Một số ankan còn có tên thông thường.

tử đã viết ở trên. kl riêng của các ankan tăng theo số nguyên tử cacbon ( tăng theo phân tử khối . kém bắt lửa. chỉ ra bậc C trong các ph. C7H14 b.Ankan không tan trong nước → Kị nước .etyl . khó bay hơi. Sai * Viết công thức cấu tạo thu gọn của chất sau : 3 – etyl – 2.3 .Ankan là những dung môi không phân cực → hòa tan được những chất không phân cực . tính tan theo chiều tăng của PTK? II.Ankan nhẹ hơn nước . dễ bay hơi. . Đúng b. -Nhiệt độ nóng chảy . nến … .2012 Cho HS tự nghiên cứu bậc của ng. HĐ4: 5’ -GV yêu cầu HS dựa vào sgk thống kê các đặc điểm của ankan: trạng thái.tử C.ở điều kiện thường .4 – trimetylheptan * Các hợp chất dưới đây hợp chất nào là ankan ? a.tử cacbon: được xác định bằng số lk của nó với các ng. C8H18 d. Quảng Nam 20 . Nhựa đường gồm các ankan có mạch cacbon rất lớn. qui luật biến đổi về tonc.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . C6H10 c.tử C khác. klượng riêng. Củng cố : * Một người gọi tên hợp chất hữu cơ A là : 2 . tos. nhiệt độ sôi .Ankan là những chất không màu . trạng thái khí Từ C5 → C17 : lỏng ] Từ C18 trở đi ở trạng thái rắn .2. ga . dễ bắt lửa. Tính chất vật lí: GV Ví dụ về ankan: xăng . đúng hay sai ? a.metyl butan . . không có C2H5 C2H5 CH3 * CH3 CH3 – C – CH3 CH3 CH3 * CH3 – CH – CH2 – C – CH3 CH3 CH3 Bậc của ng. Bài 5 sgk: a) Xăng dầu gồm các ankan có mạch cacbon ngắn. 4. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. . các ankan từ C1 → C4 ở → Hs rút ra tính chất vật lí .

Nguyên tử hiđrô liên kết với cacbon ở bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon ở bậc thấp .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Tính chất hóa học: Ankan tương đối trơ về mặt hoá học : Ở nhiệt độ thường chúng không phản ứng với axit .Các đồng đẳng : Từ C3H8 trở đi thì Clo (nhất là brôm) ưu tiên thế ở trong mạch. Phản ứng thế bởi halogen: (đặc trưng) Ví dụ :  CH4 + Cl2  → CH3Cl + HCl  CH3Cl + Cl2  → CH2Cl2 + HCl as as . bazơ và chất oxyhoá mạnh ( KMnO4 ) 1.…… * Bước đứt dây chuyền : Clo + Clo → Cl2 o CH3 + Clo → CH3Cl o CH3 + o CH3 → CH3CH3 CH2Cl2 + Cl2 as  → CHCl 3  + HCl as  CHCl3 + Cl2  → CHCl4 + HCl . Quảng Nam 21 .HS nhận xét : số mol H2O luôn luôn o o xt. Fe . .Các phản ứng trên gọi là phản ứng halogen hoá .2012 TIẾT 38: Hoạt động của GV và HS HĐ1: 15’ * GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm cấu tạo các ankan. Viết ptpư : các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của C3H8 + Cl2 và C3H8 + Br2 hiđrocacbon . Pt … ) +C2H6 * Các ankan không những bị tách H tạo thành Hydrocacbon không no mà 3. HĐ2: 10’ 2/ Phản ứng tách : Giáo viên hướng dẫn HS viết các * đehiđrôhoá: phương trình phản ứng : t CH3-CH3  → CH2=CH2 + H2 • C2H6  → t * Phản ứng crackinh: • C3H8  → ( bẻ gãy lk C-C ) HS nhận xét : CH3CH=CH2 * Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác ( C4H10 CH2=CH2 Cr2O3 .GV trình bày phần cơ chế phản ứng ( chỉ cần sơ lược ) Là cơ chế gốc dây chuyền * Bước khơi mào → Clo + Clo Cl o o Cl as * Bước phát triển dây chuyền CH3 – H + Clo → o CH3 + HCl o CH3 + Clo – oCl → CH3Cl + Clo CH3o –o H + Clo → ….Viết phương trình phản ứng thế Cl vào CH4 ? . Ví dụ : CH3CH2CH2Cl + HCl C3H8 + Cl2 CH3CHClCH3 + HCl • Nhận xét : . từ đặc điểm cấu tạo hướng dẫn HS dự đoán khả năng tham gia phản ứng của ankan HS:Phân tử ankan chỉ có các liên kết C–C và C–H đó là liên kết σ bền vững → ankan tương đối trơ về mặt hoá học Nội dung III. Phản ứng Oxi hóa hoàn toàn CnH2n+2+O2  t nCO2 + (n+1)H2O → còn bị gãy các liên kết C – C tạo ra các phân tử nhỏ hơn ( n CO2< nH2O) HĐ3:10’ Ví dụ : GV yêu cầu Nhận xét tỷ lệ mol CO2 CH4 +2O2 t CO2 + 2H2O → và H2O sinh ra sau phản ứng .t 0 0 0 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.

Quảng Nam 22 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2012 lớn hơn CO2 . xúc tác thích hợp ankan có thể bị oxi hoá không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxy xt CH4 + O2 t→ HCHO + H2O HĐ4: 5’ GV giới thiệu phương pháp điều chế ankan trong công nghiệp -Làm thí nghiệm điều chế CH4 từ Natri axetat với vôi tôi xút Hoạt động 6: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Tìm những ứng dụng có liên quan đến tính chất hoá học của ankan ? 0 III.1mol CO2 và 0. Điều chế : a/ Trong công nghiệp : lấy từ khí thiên nhiên. Viết chương trình chung. Xác định dãy đồng đẳng của A.Điều chế và Ứng dụng 1/.Không bị oxyhoá bởi dung dịch KMnO4 nhưng ở nhiệt độ. b/ Phòng thí nghiệm : CH3COONa + NaOH t → CH4 + Na2CO3 Al4C3 + 12H2O → 3CH4 ↑ + 4Al(OH)3 2/ Ứng dụng : sgk 0 4/ Củng cố : 5’ * Đốt cháy 0. * Làm bài tập 7/ 114 SGK * Viết phản ứng Isobutan + Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2mol H2O . khí dầu mỏ.1 mol CxHy → 0.

Br2. suy đoán được tính chất hoá học cơ bản của xicloankan.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Tiến trình bài giảng: * Kiểm tra bài cũ: 5’ 1/ Viết đồng phân và gọi tên các ankan có CTPT C6H14? 2/ Viết pư thế của butan với clo. Quảng Nam 23 . − Dựa vào kiến thức đồng phân (đã học ở bài trên) để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi của một số đồng phân xicloankan (có < 7 nguyên tử C) từ công thức phân tử. Kĩ năng − Quan sát mô hình phân tử và rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan. xiclobutan. xiclobutan. C. tách. B. Phản ứng cộng mở vòng (với H2. III. − Tính chất hoá học của xiclohexan.2012 TIẾT : Bài 26: XICLOANKAN Ngày soạn: 28/12/2011 A. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số xicloankan và tên gọi ⇒ Công thức tổng quát của mono xicloankan. xiclopropan. − Luyện tập: Viết được phương trình hoá học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hoá học của xicloankan. Trọng tâm: − Cấu trúc phân tử của xiclohexan. đặc điểm cấu tạo phân tử. pư tách của propan. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Khái niệm. HBr) của xicloankan có 3  4 nguyên tử cacbon. xiclopropan. 6 nguyên tử C) + Phản ứng thế và phản ứng oxi hoá (tương tự ankan). Br2. 5. − Viết được phương trình hoá học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hoá học của xicloankan. − ứng dụng của xicloankan. − Tính chất hoá học của xicloankan : + Phản ứng cộng mở vòng: * với : H2. − Tính chất hoá học : Phản ứng thế. − Từ cấu tạo phân tử. HBr (chỉ xảy ra với xiclopropan) * với H2: (xảy ra với vòng xiclo có 4. pư cháy của pentan? 3/ Viết pư điều chế CH4 trong PTN? GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. cháy tương tự ankan .

2012 Hoạt động của GV và HS HĐ1:10’ .4 cạnh) HĐ3:10’ -Các xicloankan đơn vòng 3 hoặc a) Xiclopropan và xiclobutan có pư cộng mở vòng 4 cạnh có cấu trúc kém bền nên dễ tham gia với H2( Ni. Tính chất hóa học: xicloankan. em hãy cho biết đặc điểm về cấu tạo phân tử của xicloankan. 1 trong các lk b) Riêng xiclobutan còn tác dụng được với brom C-C của vòng bị bẻ gãy và tác nhân cộng hoặc axit: chia làm 2 phần cộng hợp vào 2 đầu của lk pthh: sgk vừa bị bẽ gãy. chưng cất dầu mỏ. tạo thành hợp chất no nhưng 3/ pư tách: mạch hở. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2. Nội dung I. Cấu tạo: * Xicloankan là những hiđrocacbon no có mạch vòng. các 4/ Pư oxi hóa: to xicloankan cũng bị tách hiđro.Xicloankan chủ yếu được lấy từ quá trình chưng cất . Vd: sgk .Từ CTCT của các xicloankan trong bảng 5. to) pư cộng mở vòng.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . -Một số xicloankan được điều chế từ ankan bằng p2 -Một số xicloankan được điều chế từ ankan tách hiđro các ankcn.GV nêu vấn đề: Tương tự ankan. đóng vòng.. HĐ2:10’ . 1.Xicloankan được dùng làm nhiên liệu. HĐ6: 5’ Củng cố bài bằng BT sgk.Xicloankan chủ yếu được lấy từ quá trình dầu mỏ.GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm pư thế Vd: sgk và xác định sp thế của pư thế của xiclopentan với brom? 2/ pư cộng mở vòng: (với vòng 3.GV bày cách gọi tên xicloankan. Vd: sgk IV. bằng p2 tách hiđro các ankcn.Đặc điểm cấu tạo: mạch vòng và chỉ có lk xich ma. Ứng dụng: (sgk) . từ đó hãy cho biết công thức chung của xicloankan đơn vòng? . gọi HS viết CnH2n + 3n/2 O2  nCO2 + nH2O → ⇒ khi ankan cháy: nH2O = nCO2 pthh cảu pư tách hiđro của C6H12 ..Yêu cầu HS viết pthh chung của pư cháy của xlcloankan và nhận xét? III.6. -Monoxicloankan có CTC:CnH2n(n ≥ 3 ) .Cách gọi tên: Vị trí nhánh (nếu có 2 nhánh trở lên)+ tên nhánh + xiclo + tên ankan không nhánh tương ứng với số C trong vòng.Từ đặc điểm cấu tạo của II. Vd: metyl xiclo hexan. đóng vòng. .1-đimetyl xiclo butan.liệu điều chế các chất khác. hãy dự đoán tính chất hóa học của nó? 1/ Pư thế: (với vòng 5. dung môi hoặc làm ng. thiệu 2 cách đ. Điều chế: HĐ4: 5’ GV g. cạnh) . chế: . Quảng Nam 24 . pthh: sgk -Khi tham pư cộng mở vòng.

Tìm các CT có thể có của ankan? 5.6g CO2 và 3.6 kJ.18 J. 6 = 5. 64g .0oC là: 3.Đặc điểm về cấu trúc và CT chung của ankan? HS: Ankan là hiđroaccbon no mạch hở.0 . B. cho BT minh họa. BT: 1) Tìm CT ankan A biết tỉ khối của A đối với H2 bằng 30? 2) Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon thu được 6. cho BT minh họa.14 .Ankan có loại đồng phân nào? HS: Từ C4H10 trở đi có đồng phân về mạch cacbon. 0 22. Quảng Nam 25 . Từ đó.GV: + kẻ sẵn bảng tổng kết như sgk nhưng chưa điền dữ liệu. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: .00 lit nước từ 25 oC lên 100.00 g nước tử 25 oC lên 100oC cần tiêu tốn nhiệt lượng là: 75. yêu cầu HS hoàn thành bảng? B.00.103 = 314. viết đồng phân và gọi tên? * Dạng BT hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng: GV nêu cách làm. Vậy để có 314 kJ cần đốt cháy lượng CH4 là: 55. thể tích CH4(đktc) cần phải đốt là: 16. Vậy.90(lit) * Dạng bài tập tìm CT ankan: GV nêu cách làm.103 J = 314 kJ. có CTPT chung là CnH2n+2 (n >=1).Các pư chính của hiđrocacbon no là gì? HS: Là pư thế và pư tách.18 = 314 J Do đó nhiệt lượng cần tiêu tốn cho 1. viết pthh của pư thế có chú ý vận dụng qui luật thế vào phân tử ankan. Tìm CT của hiđrocacbon? 3) Đốt cháy hoàn toàn 1. + Hệ thống BT bám sát nội dung luyện tập.875. Tiến trình bài luyện tập: A. . . Chuẩn bị: . Chuẩn kiến thức và kỹ năng . Tìm CT 2 ankan và % về khối lượng của mỗi ankan trong hỗn hợp? 2) Một hỗn hợp 2 ankan ở thể khí có tỉ khối đối với C2H4 bằng 0. Mặt khác: 1g CH4 khi cháy tỏa ra 55.Rèn luyện kĩ năng lập CTPT của hợp chất hữu cơ. . Tìm CTPT.HS: + Chuẩn bị các BT trong chương 5 trước khi đến lớp.4g CO2.2g hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 16.6g H2O.2012 TIẾT 39: Bài 27: Luyện tập: ANKAN VÀ XICLOANKAN Ngày soạn: 10/1/2012 A.Rèn kĩ năng viết CTCT và gọi tên các ankan. + Hệ thống lại các kiến thức đã được học. BT: 1) Đốt cháy hoàn toàn 10. khi nâng nhiệt độ 1. 4 ≈ 7.45g một ankan thu được 4. .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . . để trống phần cấu tạo và tính chất hóa học. Bài tập: Từ bài 1 đến bài 6 sgk Bài 4: Nâng nhiệt độ của 1. 64 314 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Só sánh ankan và xicloankan về cấu tạo và tính chất hóa học: HĐ2: GV lập bảng như trong sgk.00g nước lên 1oC cần tiêu tốn nhiệt lượng là 4. 1. III. 4.2g H 2O.

26 .GV biểu diễn cho HS xem cách lắp dụng cụ thí nghiệm như hình 5.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . + Bông rắc CuSO4 khan chuyển từ màu trắng → màu xanh (CuSO4. Ngày soạn: 11/1/2012 A.1 và 5. Trọng tâm − Phân tích định tính C.2012 TIẾT 40: Bài thực hành 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ. sau đó mới tắt đèn cồn. H trong hợp chất hữu cơ + Phần chất rắn trong đáy ống nghiệm chuyển dần từ màu đen (CuO) → màu đỏ (Cu) ⇒ chất hữu cơ đã bị oxi trong CuO oxi hóa. Điều chế và thử tính chất của metan a) Ngọn lửa cháy sáng ⇒ CH4 bị đốt cháy Ở mẩu sứ có đọng giọt nước ⇒ Phản ứng cháy CH4 tạo H2O b) Không có hiện tượng gì ⇒ CH4 không làm mất màu dung dịch Br2. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN. − Phân tích định tính các nguyên tố C và H. cách tiến hành.2. Kĩ năng − Sử dụng dụng cụ. Sau khi làm xong thí nghiệm phải bỏ ống nghiệm chứa dd Ca(OH)2 ra trước. H.Lưu ý HS 1 số kiến thức liên quan đến các thí nghiệm trong bài. Hướng dẫn thực hiện − Hướng dẫn HS các thao tác của từng TN như: + Nghiền chất rắn + Trộn chất rắn và cho hỗn hợp vào ống nghiệm + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Lắp dụng cụ theo hình vẽ + Đun nóng ống nghiệm + Đưa đầu ống dẫn khí vào chất lỏng trong ống nghiệm + Đưa que diêm đang cháy đến đầu ống dẫn khí − Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét Thí nghiệm 1. . B.GV nêu những thí nghiệm thực hiện trong bài thực hành. − Điều chế và thu khí metan. − Điều chế và thử tính chất của metan C. − Quan sát. thành công các thí nghiệm trên. − Đốt cháy khí metan.5H2O) ⇒ có H2O tạo thành + Ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2 có vẩn đục (CaCO3) ⇒ có CO2 tạo thành Thí nghiệm 2. mô tả hiện tượng. − Viết tường trình thí nghiệm. HĐ2: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. những yêu cầu cần đạt và các điểm cần lưu ý khi làm thí nghiệm với các chất hữu cơ và làm thí nghiệm đốt cháy khí metan. Xác định sự có mặt của C. III. kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể. Quảng Nam Bài 28: − Dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím. hoá chất để tiến hành được an toàn. . Tiến trình bài thực hành: HĐ1: . giải thích và viết các phương trình hoá học. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích. c) Không có hiện tượng gì ⇒ CH4 không làm mất màu dung dịch KMnO4.

NaOH cho vào ống nghiệm. Rút kinh nghiệm sau buổi thực hành. đun nóng cho nước bay hơi hết. HĐ3: Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của metan. Dùng đèn cồn đun nóng đều ống nghiệm. đặt 1 lớp bông không thấm nước như hình 5. HĐ4: công việc cuối buổi thực hành: HS thu dọn dụng cụ.Để nhận ra ng. tán nhỏ. Lưu ý: . Đập ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí hình chữ L xuyên qua. Để nhận được H2O tạo thành.(hình 5. tán nhỏ. Kẹp ống nghiệm trên giá thí nghiệm.. xốp. Sau đó trộn nhanh CH 3COONa khan với hỗn hợp vôi tôi xút theo tỉ lệ 2:3 về khối lượng. Lưu ý: .Cần để pư điều chế CH4 xảy ra mạnh và lượng khí metan tạo thành đủ để đẩy hết phần không khí trong ống nghiệm rồi mới đốt(đề phòng pư nổ mạnh). nhẹ. sau đó phủ lên mặt lớp bông một lượng CuSO4 khan.Sau khi đã cho hỗn hợp saccarozơ và CuO vào đáy ống nghiệm. Quan sát màu của ngọn lửa ở đầu ống dẫn khí. cần làm thí nghiệm trong ống nghiệm sạch. . . khô. Cách tiến hành: thực hiện thí nghiệm như hướng dẫn trong sgk.CaO tạo ra hỗn hợp hóa chất khô để thí nghiệm thành công và bảo vệ ống nghiệm không bị chảy ra do pư với NaOH khi đun nóng.1.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . viết tường trình. châm lửa đốt ở đầu ống dẫn khí. CaO.5 : 1 về khối lượng(có thể cho hỗn hợp vào bát sứ. Quảng Nam 27 .tố C thành CO2 và ng..2012 Thí nghiệm 1: Xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro..2) HS làm thí nghiệm: Lấp 1 thìa nhỏ hỗn hợp: CH 3COONa.GV chuẩn bị trước hỗn hợp vôi tôi xút và CH 3COONa khan như sau: Chọn lấy những cục vôi sống mới nung.tố C và H trong thành phần hợp chất hữu cơ. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. . hóa chất . trộn nhanh. Quan sát màu của dd brom. thương theo tỉ lệ 1. bảo quản trong lọ kín để dùng).tố H thành H2O. Đưa ống dẫn khí vào ống nghiệm chứa dd brom. đều với xút rắn. sau đó tập trung ngọn lửa vào phần ống nghiệm chứa hỗn hợp hóa chất. ta đun nóng hợp chất hữu cơ với CuO để chuyển ng. để nguội.

− Tính chất hoá học của anken. 0 CnH2n + ( 3n t0 ) O2  nCO2 + nH2O → 2 (tỷ lệ mol Η 2Ο = 1) CΟ2 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể. Ni . cộng HX (HBr và nước) theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp. brom trong dung dịch). − Xác định công thức phân tử. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken. đặc điểm cấu tạo phân tử. Quảng Nam 28 . viết công thức cấu tạo. nhiệt độ sôi.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy. phản ứng trùng hợp cụ thể. phản ứng trùng hợp . Trọng tâm: − Dãy đồng đẳng và cách gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp hệ thống/ thay thế của anken. gọi tên anken. − Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. đồng phân vị trí liên kết đôi). cộng hiđro. − Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và sản xuất trong công nghiệp. − Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng cộng. − Dựa vào kiến thức đồng phân để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi một số đồng phân cấu tạo của anken (có < 6 nguyên tử C) từ công thức phân tử (đồng phân mạch C. mô hình rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất. − Tính chất hoá học : Phản ứng cộng brom trong dung dịch. cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp . cộng halogen (clo. (Chú ý liên hệ công thức phân tử chung để dẫn đến đồng phân mạch vòng xicloankan) − Tính chất hoá học của anken : + Phản ứng cộng hiđro. B. − Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp khí có một anken cụ thể. ứng dụng. 42: Kiến thức HIĐROCACBON KHÔNG NO Bài 29: ANKEN Ngày soạn: 6/1/2012 A. Kĩ năng − Quan sát thí nghiệm. khối lượng riêng. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Công thức chung.t CnH2n + H2  CnH2n+ 2 → CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 (làm mất màu dung dịch brom) CnH2n + HX → CnH2n+1X CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (ancol) + Phản ứng trùng hợp etylen. đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học.2012 CHƯƠNG 6: TIẾT 41. C. tính tan) của anken. − Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử). propen. but-1-en và but-2-en. − Cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken. phản ứng oxi hoá. + Phản ứng oxi hoá (cháy và làm mất màu thuốc tím).

-Nếu có mạch chính ở về 2 phía khác nhau của lk đôi được gọi là đp transVd: ứng với CTCT CH3-CH=CH-CH3 có các đồng phân hình học: cis-but-2-en và trans-but-2-en. Đồng đẳng. Tính chất vật lí: (sgk) qui luật biến đổi về tonc. gọi tên anken. 2/ Đồng phân: -GV: Do trong ph. -HS nhận xét về đặc điểm cấu tạo của Vậy: anken(hay olefin ) là những HC không no mạch etilen. danh pháp: HĐ1:15’-GV giới thiệu chất đơn giản 1/ Dãy đồng đẳng anken: nhất của dãy đồng đẳng của anken là Gồm: Etilen (CH2=CH2). CH3-C= C . viết công thức cấu tạo. II. C3H6.CH-CH3 HĐ3:5’ GV hướng dẫn HS nghiên CH2=CH-CH2-CH3 CH3C2H5C2H5 cứu sgk và trả lời các câu hỏi có liên CH3-CH=CH-CH3 .. CH2=CH-CH(CH3)2 quan đến tính chất vật lí: trạng thái.CTC: CnH2n (n ≥ etilen C2H4(CH2=CH2) 2).tử C bằng cách đổi đuôi thường: –an thành C2H4: etilen.GV: 3 chất đầu dãy có tên 3/ Danh pháp: thông thường: xuất phát từ tên ankan a) Tên thông thường: 3 chất đầu dãy có tên thông có cùng số ng. tính thành phần phần trăm thể tích trong hỗn hợp khí có anken cụ thể . thêm đồng phân vị trí lk đôi ngoài đp Vd: C4H8 có 3 đồng phân.tử xung quanh lk đôi dạng cis. cho HS xem bảng 6. -Nếu có mạch chính ở cùng 1 phía của lk đôi gọi là -HS nhận xét rồi rút ra kết luận về đp đồng phân cis-. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. tính tan. (xem bảng 6. C4H8. có tính chất tương tự nhau. phản ứng oxi hoá. phản ứng trùng hợp cụ thể. D. kl riêng. HĐ4:10’ Anken có 1 lk pi kém bền. VD: C4H8 b) đồng phân hình học: Là đp về vị trí ko gian của các -GV viết CTCT của but-2-en dưới nhóm ng. + Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng cộng. Quảng Nam 29 . đồng phân. đánh STT mạch chính từ phía gần lk đôi hơn. b) Tên thay thế: Xuất phát từ tên ankan tương ứng chỉ -GV nêu cách gọi tên theo dp hệ bỏ đuôi –an rồi thêm vị trí lk đôi( nếu mạch từ 4C trở thống. có 1 liên kết đôi trong phân tử. các CTCT và gọi HS gọi tên..Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . và CTC. cho lên) sau đó thêm đuôi –en. C4H8: butilen.2012 − Phương pháp điều chế anken: + Trong phòng thí nghiệm: tách nước của ancol + Trong công nghiệp: tách hiđro hoặc crăckinh ankan − Luyện tập: + Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử).và trans-. HĐ2:10’ .1 sgk) Vd: CH2=CH-CH3 . -Lưu ý: mạch chính là mạch dài nhất có chứa lk đôi và -GV cho tên gọi và HS ghi CTCT. từ đó rút ra khái niệm về anken hở. hình học. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản I.tử anken có một lk a) Đồng phân cấu tạo: Từ C4H8 trở đi có đồng phân đôi C=C nên anken(n ≥ 4) còn có anken về vị trí lk đôi và đp về mạch C. C3H6: propilen. tos. về mạch C như ankan. + Xác định công thức phân tử. -ilen.1 sgk.

CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br -GV viết pthh của pư cộng HBr vào -Các anken có cấu tạo ph. yêu cầu HS xác định bậc của C HX có thể cho hh 2 sp: và rút ra qui tắc cộng Maccopnhicop. đk của pư tr. Điều chế: 1/ Trong phòng thí nghiệm: điều chế etilen từ ancol etylic: H SO dac. nhận xét tỉ lệ CnH2n + 2 O2  nCO2 + nH2O mol của CO2 và H2O. CH3-CH=CH2 + HBr → 2 sp Qui tắc cộng Maccopnhicop: sgk TIẾT 64: HĐ6:10’ -Các anken còn có thể tham 2/ Pư trùng hợp: t .p. -Về pư cộng: được xét với 1 số tác nhân: H2.to CH2=CH2 + H2  CH3-CH3 → Ni. HS khái quát. HS viết pt dạng tổng quát. mắc xích polime.2012 dễ bị phân cắt. biết anken với ankan. TQ: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2H2O IV.to CnH2n + H2  CnH2n+2 → b) Cộng halogen: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br -GV gọi HS viết pthh cộng Br2 CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 Vậy các anken làm nhạt dần màu đỏ nâu của dd brom.): H .. 3/ Pư oxi hóa: hệ số trùng hợp.tử không đối xứng khi td với C3H6. Quảng Nam 30 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . -GV giới thiệu 1 pthh cùng đk pư cộng H2.to HĐ5:5’ -GV yêu cầu HS viết pthh pư CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH → cộng của C2H với HX. 170oC HĐ8:5’ GV giới thiệu p2 điều chế C2H5OH  CH2=CH2 + H2O → etilen trong PTN (hình 6. ⇒ khi anken cháy: nCO2 = nH2O b) Pư oxh không hoàn toàn: Các anken đều có khả -GV nêu hiện tượng của pư giữa năng làm nhạt dần màu dd KMnO4: anken với dd thuốc tím.xt → dài và PTK lớn. nCH2=CH2  ( CH2 – CH2 )n → tạo thành những phân tử có mạch rất nCH2=CH-CH3  t . ĐN pư trùng hợp: sgk -Yêu cầu HS nêu khái niệm pư trùng hợp. viết V. Br. monome. Cho 2/ Trong công nghiệp: Các anken được điều chế từ HS nhận xét đk pư và nêu cách thu ankan bằng pư tách hiđro: to.xt gia pư cộng hợp liên tiếp với nhau. Tính chất hóa học: . Ứng dụng: (sgk) + o o 2 4 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.p khí etilen? CnH2n+2  CnH2n + H2 → -GV lấy thí dụ. Đây là pư nhận biết anken với ankan.. c) Cộng HX (X là OH.xt. viết pthh và 3CH2=CH2 +2KMnO4 + 4H2O → lưu ý cho HS đây cũng là pư nhận 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH. Cl. gây nên tính chất hóa học đặc trưng của anken: dễ tham gia pư cộng tạo thành hợp chất no tương ứng. a) pư oxh hoàn toàn: HĐ7: 15’.p. X2. HX.3 sgk).. 1/ Pư cộng: a) Cộng hiđro: Ni.lk pi kém bền nên anken dễ tham gia pư cộng (tính chất đặc trưng). III. hợp? -GV lưu ý cho HS các khái niệm mới: polime.GV cho HS tự viết pthh 3n to → của pư cháy tổng quát..

pư cộng của anken.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Quảng Nam 31 .2012 pthh tổng quát -Cho HS nghiên cứu sgk và rút ra những ứng dụng của anken? HĐ9: 15’củng cố bài: cấu tạo của anken. BT sgk: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.

B. − Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể (không quá 5 nguyên tử C trong phân tử). 3–đien từ butan và isopren từ isopentan trong công nghiệp bằng cách đehiđro hóa ankan. Định nghĩa và phân loại: khái quát đưa ra công thức chung và 1/ Định nghĩa: Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có điều kiện của chỉ số n. − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của buta-1. phản ứng trùng hợp tạo cao su. loại ankađien.3-ddien và isopren. tử Thí dụ: sgk -GV yêu cầu HS viết các CTCT của -CTC của các ankađien là: CnH2n-2 (n ≥ 3) ankađien có CTPT C5H8.3–đien và isopren.3-đien và isopren : phản ứng cộng 1. tính chất hoá học của ankađien liên hợp (buta-1. H2O vào propen và pư trùng hợp propen? 3/ Viết pt điều chế etilen từu ancol etylic và từ butan? Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1: 5’-GV lấy thí dụ 1 số anken. − Dự đoán được tính chất hoá học. + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của buta–1. rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankađien. 2 liên kết đôi C=C trong ph. − Tính chất hoá học của buta–1. − Tính chất hoá học của ankađien (buta-1. HS I. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ:5’ 1/ Viết các đồng phân và gọi tên các anken có CTPT C4H8? 2/ Viết pư cộng H2. Điều chế buta-1. đặc điểm cấu tạo của ankađien.Ankađien có 2 lk đôi cạnh nhau. − Đặc điểm cấu tạo. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số ankađien và tên gọi ⇒ Công thức chung của ankađien và đặc điểm cấu tạo (đặc biệt là ankađien liên hợp).Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Br2. Kĩ năng − Quan sát được thí nghiệm. kiểm tra và kết luận. − Phương pháp điều chế buta-1.3-đien. 2/ Phân loại: Có 3 loại: -Căn cư vào vị trí của 2 lk đôi để phân . III. − Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien cụ thể. − Phương pháp sản xuất buta–1. công thức chung. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử. cộng halogen và hiđro halogenua. HBr.3-đien từ butan hoặc butilen và isopren từ isopentan trong công nghiệp. Ví dụ: anlen -Ankađien có 2 lk đôi cách nhau 1 lk đơn được gọi là GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 4). mô hình phân tử. Quảng Nam 32 .2012 TIẾT 43: Kiến thức Bài 30: ANKAĐIEN Ngày soạn: 10/1/2012 A. cách gọi tên của ankađien.3-ddien và isopren). 2 và cộng 1. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Định nghĩa. C. 3–đien và isopren : Phản ứng cộng hiđro.

+tỉ lệ 1:2: cộng đồng thời vào 2 lk đôi. đk để có pư trùng hợp.2:  CH2=CH-CHBr-CH3 → (sản phẩm chính) 40oC Cộng 1. -Tương tự HS viết pư trùng hợp isopren? -Cho HS tự viết pư cháy. -Hướng dẫn HS viết pư trùng hợp của buta-1. III.3-đien.p. IV.2 hoặc 1.2012 HĐ2: 10’ GV yêu cầu HS so sánh những điểm giống và khác nhau về cấu tạo của anken và ankađien. Ví dụ: buta-1. Ví dụ: penta-1. -Cộng HX: GV lưu ý HS viết sp chính theo qui tắc cộng Maccopnhicop.3-đien -Ankađien có 2 lk đôi cách nhau từ 2 lk đơn trở lên. 3/ Phản ứng oxh: -GV thông báo về pư của buta-1.xt → CH3-CH(CH3)-CH2-CH3  HĐ4: 5’ Cho HS viết pthh điều chế như CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2 sgk.3-đien và isopren cũng làm mất màu dd KMnO4 như anken. về nhiệt độ.4.2:  CH2=CH-CHBr-CH2Br → 40oC Cộng 1. Tính chất hóa học: 1/ Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro: to. 2 ⇒ nCO2 > nH2O b) Phản ứng oxh không hoàn toàn: Buta-1.4.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Ứng dụng: sgk ankađien liên hợp. II.xt nCH2=C(CH3)-CH=CH2  → HĐ5: 5’ củng cố bài bằng BT sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Điều chế: to.p.4:  CH2Br-CH=CH-CH2Br → Cộng đồng thời vào 2 lk đôi: → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br c) Cộng hiđrohalogenua: −80oC Cộng 1.Ni → CH2=CH-CH=CH2 +2H2  b) Cộng brom: −80oC Cộng 1. Từ đó nhận xét khả năng pư.4-đien.3-đien a) Phản ứng oxh hoàn toàn: và isopren với dd thuốc tím tương tự 3n − 1 CnH2n-2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O anken.4:  CH3-CH=CH-CH2Br → (sản phẩm chính) 2/ Phản ứng trùng hợp: nCH2=CH-CH=CH2 to. lưu ý hướng trùng hợp chủ yếu là 1.xt  polibutađien → to. -Tùy theo đk về tỉ lệ mol. Quảng Nam 33 . HĐ3: 15’ GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm pư trùng hợp.xt → CH3-CH2-CH2-CH3  CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 to. pư cộng có thể xảy ra: +tỉ lệ 1:1: cộng 1.

HS biết cách phân biệt ankan.Củng cố về tính chất hóa học của anken và ankađien.Pư trùng hợp . Tính chất hóa . Bài 1-sgk: a) CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br b) 3CH3-CH=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3CH3-CH(OH)-CH2(OH) + 2MnO2 + 2KOH Bài 2-sgk: Dẫn lần lượt từng khí trong mỗi bình qua dd Ca(OH)2.xt to.Pư cộng: H2. CTPT chung CnH2n ( n ≥ 2) CnH2n-2 (n ≥ 3) .xt ( − H2) to.Có 2 lk đôi C=C 2. Chuẩn bị: Bảng sơ đồ chuyển hóa giữa ankan.Có 1 lk đôi C=C .xt ( − H2) + H2.1 số ankađien có đồng phân hình học 3. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ: 1/ Viết các đồng phân và gọi tên các ankađien có CTPT: C4H6. . khí nào cho kết tủa trắng là CO2: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Hai khí còn lại lần lượt qua nước brom. HX. pư trùng hợp buta-1.2012 TIẾT 44: Bài 31: Luyện tập: ANKEN VÀ ANKAĐIEN Ngày soạn: 14/1/2012 A. ddBr2 học đặc trưng . anken và ankađien.to.to. khí nào làm mất màu nước brom là etilen: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br Bài 3-sgk: 1500oC 2CH4  C2H2 + 3H2 → Pd / PbCO3 → C2H2 + H2  C2H4 to Ni. 2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết pthh minh họa tính chất hóa học của anken. anken. Sự chuyển hóa Ankan ←→ Ankađien ←→ Anken ←→ Ankan       + H2. Đặc điểm cấu . anken và ankađien. B.1 số anken có đồng phân hình học . C5H8. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: .xt 4. đồng phân về mạch cacbon. ankađien.to.to C2H4 + H2  C2H6 → as C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl → Bài 4-sgk: 500oC.Pư cộng: H2.xt CH3 – CH3  CH2=CH2 + H2 → GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: GV hướng dẫn HS kẻ bảng ôn tập lại phần kiến thức cần nắm vững như sau: Anken Ankađien 1. C. B.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .Có đồng phân về vị trí lk đôi và . Bài tập: HĐ2: GV gọi HS lên bảng giải các bài tập sgk. Quảng Nam 34 . HX. 2/ Viết pthh của pư giữa isopren với H2. HBr.xt + H2.Pư trùng hợp to. ddBr2 . Br2.3-đien và isopren. .Có đồng phân về vị trí lk đôi và tạo đồng phân về mạch cacbon.xt ( − H2) giữa ankan. Bài luyện tập: A. ankađien bằng phương pháp hóa học.

2-đicloetan) as CH3 – CH3 + 2Cl2  CH3 – CHCl2 (1. Quảng Nam 35 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2Cl (1.1-đicloetan) → Năm học 2011 .p nCH2 =CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n Na Bài 7-sgk: A GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.2012 Bài 5-sgk: A to.xt Bài 6-sgk: CH2=CH-CH2-CH3  CH2=CH-CH=CH2 + H2 → to.

đặc điểm cấu trúc phân tử. tính tan) của ankin. 0 0 4 0 2 4 CnH2n−2 + ( 3n − 1 t0 ) O2  nCO2 + (n− 2O 1)H → 2 (tỷ lệ mol Η 2Ο < 1) CΟ2 − Phương pháp điều chế axetilen: + Trong phòng thí nghiệm: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2↑ GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. danh pháp.H SO → CH≡ CH + H2O  CH3CH=O (andehit axetic) 80 C + Phản ứng đime hóa và trime hóa axetilen + Phản ứng thế bởi kim loại nặng (Ag) HC≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag− C− C≡ Ag↓ + 2NH4NO3 R− CH + AgNO3 + NH3 → R− C− C≡ C≡ Ag↓ + NH4NO3 + Phản ứng oxi hoá (cháy và làm mất màu thuốc tím). Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và cách gọi tên của ankin. − Dự đoán được tính chất hoá học. − Tính chất hoá học của ankin − Phương pháp điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm. Br2. tính chất vật lí (quy luật biến đổi về trạng thái. (Chú ý liên hệ công thức tổng quát để dẫn đến đồng phân ankađien) − Tính chất hoá học của ankin : + Phản ứng cộng hiđro.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Định nghĩa. đặc điểm cấu tạo. brom trong dung dịch). cộng HX (HBr và nước) theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp. Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. mô hình phân tử. nhiệt độ sôi. rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankin.t Ni . B. − Phân biệt ank-1-in với anken bằng phương pháp hoá học. Trọng tâm: − Dãy đồng đẳng. trong công nghiệp. nhiệt độ nóng chảy. phản ứng oxi hoá). danh pháp hệ thống của ankin. Pd . khối lượng riêng. Kĩ năng − Quan sát được thí nghiệm. công thức chung. Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank-1-in . kiểm tra và kết luận.2012 TIẾT 45: Kiến thức Bài 32: ANKIN Ngày soạn: 18/1/2012 A. − Tính thành phần phần trăm về thể tích khí trong hỗn hợp. − Viết được công thức cấu tạo của một số ankin cụ thể. − Dựa vào kiến thức đồng phân để giúp HS viết được cấu tạo và tên gọi của một số đồng phân ankin (có < 6 nguyên tử C) từ công thức phân tử (đồng phân mạch C. đồng phân. Quảng Nam 36 . cộng halogen (clo. HX . − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của axetilen. − Tính chất hoá học của ankin : Phản ứng cộng H2.t CnH2n−2 + H2  CnH2n hoặc CnH2n−2 + 2H2  CnH2n+ 2 → → CnH2n−2 + 2Br2 → CnH2n−2Br4 (làm mất màu dung dịch brom) CnH2n−2 + HX → CnH2n−1X hoặc CnH2n−2 + 2HX → CnH2nX2 HgSO . C. đồng phân vị trí liên kết đôi). đồng phân và cách gọi tên theo danh pháp thông thường.

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

Năm học 2011 - 2012

+ Trong công nghiệp:

1500oC → 2CH4  lµ l¹nh nhanh m

C2H2 + 3H2

− Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể (không quá 5 nguyên tử C trong phân tử). + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của buta–1,3–đien và isopren. + Viết các phương trình hoá học của một số phản ứng cộng, phản ứng oxi hoá, phản thế cụ thể. Phân biệt anken với ankin và ank-1-in với ank-2-in + Tính khối lượng sản phẩm tạo thành của phản ứng trùng hợp qua nhiều phản ứng ; + Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên ankin, tính thành phần phần trăm thể tích trong hỗn hợp khí có ankin cụ thể ; III. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp: HĐ1: 7’ GV đưa ra CT của axetilen, 1/ Dãy đồng đẳng ankin: cho HS nêu các CT tiếp theo và CTC Gồm: C2H2(CH≡ CH), C3H4, C4H6 ... CnH2n-2 (n ≥ 2), của ankin có tính chất tương tự axetilen. *Ankin là những HC ko no mạch hở có 1 lk ba trong phân tử. -GV yêu cầu HS viết CTCT các đồng 2/ Đồng phân:Từ C4H6 trở đi có đồng phsan ankin về phân của C4H6, C5H8, phân loại các vị trí lk ba và về mạch C. đồng phân. Vd: C5H8 có 3 ankin đồng phân. 3/ Danh pháp: HĐ2: 8’ GV đưa ra CT gọi tên thông a) Danh pháp thông thường: thường và yêu cầu HS gọi tên một số Tên các gốc HC lk với C mang nối ba + axetilen chất. Vd: CH≡ CH axetilen CH≡ C-CH3 metylaxetilen CH3-C≡ C-CH2-CH3 etylmetylaxetilen CH3-CH2-CH2-C≡ CH propylaxetilen b)Danh pháp thay thế: Tương tự anken chỉ đổi đuôi en thành in -GV thông báo cách gọi tên thay thế Vd: CH≡ CH etin (axetilen) của ankin tương tự anken chỉ đổi đuôi en thành in. Cho 1 số CTCT và yêu CH≡ C-CH3 propin CH≡ C-CH2-CH3 but-1-in cầu HS đọc tên. CH3-C≡ C-C(CH3)2-CH2-CH3 Các ankin có dạng R-C≡ CH gọi là ank-1-in. II. Tính chất vật lí: sgk

HĐ3: 3’ GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk để rút ra những tính chất vật III. Tính chất hóa học: Ankin có 2 lk π nên dễ tham gia pư cộng. lí của ankin. 1/ Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro: Ni,to → HĐ4: 15’ Từ đặc điểm về cấu tạo của vd: CH≡ CH + H2  CH2=CH2
GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

37

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ
Ni,to

Năm học 2011 - 2012

anken và ankin, hãy dự đoán về tính CH2=CH2 + H2  CH3-CH3 → chất hóa học của ankin? Nếu dùng xt là Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ -GV gọi HS viết pthhcủa pư cộng với cộng 1 ph.tử hiđro tạo thành anken: Pd / PbCO3,to hiđro, nêu các đk của pư ? → Vd: CH≡ CH + H2  CH2=CH2 Đặc tính này được dùng để điều chế anken từ ankin. b) Cộng brom, clo: qua 2 giai đoạn: Vd: CH≡ CH + Br2(dd) → CHBr=CHBr 1,2-đibrometen CHBr=CHBr + Br2 → CHBr2-CHBr2 GV hướng dẫn HS viết các pthh của 1,1,2,2-tetrabrometan các pư cộng, nhấn mạnh các đk pư để ⇒ các ankin đều làm mất màu dd Brom. được các sp đặc trưng. c) Cộng HX(X là OH, Cl, Br, CH3COO ...) Ankin td với HX qua 2 giai đoạn liên tiếp. to,xt → Vd: CH≡ CH + HCl  CH2=CHCl Vinylclorua to,xt -GV hướng dẫn HS viết pthh của pư CH2=CHCl + HCl  CH3-CHCl2 → cộng H2O vào axetilen, propin. 1,1-đicloetan *Khi có xt thích hợp, ankin td với HCl sinh ra dẫn xuất monoclo của anken: HgCl2 → Vd:CH≡ CH + HCl  CH2=CHCl 150 − 200oC *Pư cộng HX của ankin cũng tuân theo qui tắc Maccôp-nhi-côp: + HCl + HCl → → Vd: CH3-C≡ CH  CH3-CCl=CH2  CH3CCl2-CH3 -GV lưu ý HS pư cộng HX, H2O vào * Pư cộng H2O của các ankin chỉ xảy ra theo tỉ lệ mol ankin cũng tuân theo qui tắc Mac-côp- 1:1 HgSO4 → Vd: CH≡ CH+H2O  [CH2=CH-OH] nhi-côp. Ko bền → CH3-CH=O (anđehit axetic) d) Pư đime hóa và trime hóa: to,xt → 2CH≡ CH  CH≡ C-CH=CH2 Vinyl axetilen 600oC → 3CH≡ CH  C6H6 (benzen) botC 2/ Pư thế bằng ion kim loại: -Từ đặc điểm cấu tạo của ankin, GV Vd: CH≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → hướng dẫn HS viết ptpư đime hóa và AgC≡ CAg ↓ + 2NH4NO3 trime hóa. CH3-C≡ CH + AgNO3 + NH3 → CH3-C≡ CAg ↓ + NH4NO3 Nhận xét: Ng.tử H lk trực tiếp với ng.tử C của lk ba có tính linh động cao hơn các ng.tử H khác nên có thể bị HĐ5: 5’ GV làm TN C2H2 td với dd thay thế bằng ion kim loại.. Đây là pư đặc trưng để AgNO3/NH3, HS quan sát nhận xét nhận biết ank-1-in với anken và các ankin khác. hiện tượng pư? 3/ Pư oxi hóa: -GV viết pthh, gọi HS nêu nhận xét a) Oxh hoàn toàn: như sgk
GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

38

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ

3n − 1 CnH2n-2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O 2 ⇒ nH2O < nCO2

Năm học 2011 - 2012

b) Oxh không hoàn toàn: Các ankin đều làm mất màu dd thuốc tím. -GV cho HS tự viết pư cháy và nhận IV. Điều chế: xét về số mol của CO2 và H2O. CaC2 + 2H2O → C2H2 ↑ + Ca(OH)2 (trong PTN và CN) 1500oC 2CH4  C2H2 + 3H2 (trong CN) → V. Ứng dụng: sgk -GV làm TN dẫn khí C2H qua dd KMnO4, HS nhận xét hiện tượng? HĐ6: 3’ GV hướng dẫn HS viết pthh điều chế C2H2 trong PTN và trong CN -GV hưỡng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng của C2H2 theo sgk. HĐ7: 4’ củng cố bài

GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam

39

pư trùng hợp. anken.100 oC (3) CH2=CH – C ≡ CH + H2 Pd /  . ankin bằng phương pháp hóa học.to Bài 3: a) CH≡ CH + H2    → CH2=CH2  CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2Cl b) CH≡ CH + 2HCl askt CH3 – CHCl2 → 1:1 c) CH≡ CH + Br2  → CHBr=CHBr CuCl . .2012 TIẾT 46. Kiến thức cần nắm vững: HĐ1: GV lập bảng sau với các ô trống. NH 4Cl . là ng. sản xuất cao su tổng hợp ra các chất hữu cơ buna. Quảng Nam 40 .to → CH2=CH – CH= CH2  PbCO 3  to . B. đồng phân phân vị trí lk đôi.liệu Điều chế PVC.to → CH2=CH – CH= CH2  PbCO 3  1:1 e) CH≡CH + Br2  → CHBr=CHBr CHBr=CHBr + HBr → CH2Br – CHBr2 Bài 4: H = 80% GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . HS lần lượt điền các thông tin theo đề mục: Anken Ankin Công thức CnH2n (n ≥ 2) CnH2n-2 (n ≥ 2) chung Đặc điểm cấu Có 1 lk đôi C=C Có 1 lk ba C≡C tạo Đồng phân Đồng phân mạch cacbon. anken.CH2 –CH=CH-CH2-)n polibutađien Pd / PbCO 3.47: Bài 33: Luyện tập: ANKIN Ngày soạn: 23/1/2012 A. học -pư oxh không hoàn toàn: làm -pư oxh không hoàn toàn: làm mất mất màu dd KMnO4 màu dd KMnO4 Ứng dụng Điều chế PE. gọi tên và viết pthh minh họa tính chất của ankin. Tính chất hóa -pư cộng.Phân biệt ankan. hữu cơ.Rèn luyện kĩ năng viết đồng phân. ankin. -pư cộng và pư thế của ankin. 2/ Kĩ năng: .100 oC d) 2CH≡CH    → CH2=CH – C ≡ CH CH2=CH – C ≡ CH + H2 Pd /  . đồng Đồng phân mạch cacbon. p .Kĩ năng giải các bài tập về hỗn hợp hiđrocacbon. axetilen còn dùng làm nhiên liệu Sự chuyển hóa SGK lẫn nhau giữa ankan. đồng phân vị trí lk ba. .liệu để tổng hợp các chất khác. Tiến trình bài giảng: A. xt (4) nCH2=CH – CH=CH2 → (.Củng cố kiến thức về tính chất hóa học của ankin. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: . HĐ2: GV hướng dẫn HS giải BT vận dụng: Bài 1: C2H2 tạo kết tủa vàng nhạt: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg ↓ + 2NH4NO3 C2H4 làm dd brom nhạt màu: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br Bài 2: (1) 2CH4 1500→ C2H2 + 3H2  oC (2) 2CH≡CH CuCl  → CH2=CH – C ≡ CH  . PP và là ng. NH 4 Cl . hình học.

25%C3H8 %m: 27.3%C2H4 .9%C2H4 .2%C3H8 Bài 6: C Bài 7: A GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 36.2012 Bài 5: %V: 33.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .7%C2H2 .9%C2H2 . 41. Quảng Nam 41 . 35.

những yêu cầu cần đạt được. Trọng tâm − Điều chế và thử tính chất của etilen . thành công các thí nghiệm trên. Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí. các TN đốt cháy C2H4. mô tả hiện tượng. C. phản ứng với dung dịch brom. Đậy ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí bằng thủy tinh đầu vuốt nhọn. Điều chế và thử tính chất của etilen + khí cháy sáng xanh ở đầu ống vuốt nhọn + Brom bị mất màu nâu (do C2H4 tạo ra phản ứng với Br2) + KMnO4 bị mất màu tím (do C2H4 tạo ra phản ứng với KMnO4) Thí nghiệm 2. với dung dịch AgNO3 trong NH3. C2H2 và lưu ý HS ôn luyện 1 số nội dung kiến thức liên quan đến bài thực hành. Điều chế và thử tính chất của axetilen + khí cháy sáng xanh ở đầu ống vuốt nhọn + KMnO4 bị mất màu tím (do C2H2 tạo ra phản ứng với KMnO4) + có kết tủa màu vàng (Ag− C− ) xuất hiện C≡ Ag↓ III. AXETILEN Ngày soạn: 1/2/2012 A. Hướng dẫn thực hiện − Hướng dẫn HS các thao tác của từng TN như: + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Nhỏ giọt chất lỏng vào ống nghiệm bằng công tơ hút + Lắc ống nghiệm + Đun nóng chất lỏng trong ống nghiệm + Đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn + Dẫn khí đi qua ống nghiệm có chứa chất lỏng − Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét Thí nghiệm 1. và chừng 4 ml H2SO4 đặc. Tiến trình bài thực hành: HĐ1: . − Điều chế và thử tính chất của axetilen : Phản ứng cháy. giải thích và viết các phương trình hoá học. hoá chất để tiến hành được an toàn. lưu ý HS cẩn thận khi làm TN với H2SO4 đậm đặc. cách tiến hành. − Điều chế và thử tính chất của etilen : Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom. Bông tẩm NaOH GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.GV nêu mục đích các TN trong bài thực hành. HĐ2: Thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất của etilen.2012 TIẾT 48: Bài 34: BÀI THỰC HÀNH 4: ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETILEN. Kẹp ống nghiệm trên giá. B. sau đó tập trung đun phần chứa hóa chất đeens khi hỗn hợp trong ống chuyển thành màu đen. Quảng Nam 42 . − Quan sát. khí etilen được tạo thành. − Viết tường trình thí nghiệm. quan sát màu ngọn lửa. Kĩ năng − Sử dụng dụng cụ. cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 2 ml C 2H5OH khan. Dùng đèn cồn đun nóng đều ống nghiệm. lắc đều. kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích. C2H2. − Điều chế và thử tính chất của axetilen. . HS làm TN: Cho vào ống nghiệm 1 ít cát sạch.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .GV biểu diễn cách lắp dụng cụ TN để đốt cháy C 2H4.

pư tạo thành axetilen: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 Axetilen là hiđrocacbon không no nên làm mất màu dd brom. Khi cho C2H2 qua dd AgNO3 trong NH3 thấy có kết tủa vàng nhạt: C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg ↓ + 2NH4NO3 HĐ4: Công việc cuối buổi thực hành: GV hướng dẫn HS thu dọn dụng cụ hóa chất. GV rút kinh nghiệm tiết thực hành. GV có thể hướng dẫn HS giải thích: . Quảng Nam 43 . vệ sinh phòng thí nghiệm. CO2 là những sp phụ được tạo thnàh do pư của dd H 2SO4 đặc với C2H5OH. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . hướng dẫn HS viết tường trình.2012 đặc có tác dụng giữu lại khí SO2. Dẫn khí C2H4 lần lượt vào ống nghiệm chứa dd Br2 và dd KMnO4 (hình 6.2) HĐ3: Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của axetilen HS làm thí nghiệm như hướng dẫn trong sgk.

Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Tính chất vật lí : Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Tính chất hoá học: Giúp HS nhận xét mối liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của ankan. phản ứng cộng vào vòng benzen . đồng phân vị trí nhóm thế trên vòng benzen). HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. + Phân biệt một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hoá học. công thức chung. Vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng. C. − Tính chất hoá học : Phản ứng thế (quy tắc thế). Kĩ năng − Định nghĩa. Trọng tâm: − Cấu trúc phân tử của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng. Phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh. Từ đó suy ra các phản ứng đặc trưng của benzen và đồng đẳng + Phản ứng thế của benzen và toluen : Halogen hoá. B. TIẾT 50. danh pháp. − Hướng dẫn HS viết được cấu tạo và tên gọi của một số đồng phân ankyl benzen (có 7. Quảng Nam − Xác định công thức phân tử. − Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng. 51: THƠM KHÁC. đồng phân. toluen. viết công thức cấu tạo và gọi tên. quy tắc thế). nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen. Bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng. H2 vào vòng benzen . viết công thức cấu tạo và gọi tên. toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp. 44 . oxi hoá nhóm ankyl → nhóm cacboxyl − Luyện tập: + Viết được cấu tạo đồng phân một số chất trong dãy đồng đẳng. anken. đặc điểm cấu tạo. nitro hoá vòng benzen(điều kiện phản ứng. NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN. Phản ứng thế nguyên tử H ở mạch nhánh của ankyl benzen + Phản ứng cộng Cl2. 8 nguyên tử C) từ công thức phân tử (đồng phân mạch C. MỘT SỐ HIĐROCACBON Ngày soạn: 3/2/2012 A. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen. − Tính chất hoá học benzen và toluen. (so sánh phản ứng thế với ankan và phản ứng cộng với anken) + Phản ứng oxi hoá hoàn toàn. + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu dãy đồng đẳng và cách gọi tên của benzen và đồng đẳng. − Tính khối lượng benzen.2012 TIẾT 49: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM. + Xác định công thức phân tử.

cho HS rút ra II. CnH2n-6 (n ≥ 6). nhánh. HĐ2: 3’ GV: Benzen có CTPT là A.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2012 + Tính khối lượng benzen. danh pháp: đẳng. + Có nhiều vòng benzen trong phân tử. danh pháp: a) Đồng phân: Từ C8H10 trở đi có đồng phân về vị trí -GV lưu ý cách đánh số mạch chính tương đối của các nhóm ankyl xung quanh vòng sao cho tổng chỉ số của nhánh là nhỏ benzen và đồng phân về cấu tạo mạch C của mạch nhất. Tính chất hóa học: 1/ Phản ứng thế: a) Thế ng. toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp . -GV yêu cầu HS quan sát CTCT của các HC thơm trong bảng 7.Hiđrocacbon thơm là những HC trong ph.1 sgk) 3/ Cấu tạo: -GV giới thiệu 2 CTCT của benzen. gọi là nhỏ nhất.tử benzen và đồng đẳng.1 sgk và rút ra nhận xét về loại đồng phân của HC thơm? 2/ Đồng phân. (Xem bảng 7. D. và CT chung cho dãy đồng đẳng? C7H8.tử. -GV cho HS đọc sgk về tính chất vật lí của HC thơm. b) Danh pháp: m.tử có chứa 1 phần mở đầu rút ra các nhận xét về hay nhiều vòng benzen. Tính chất vật lí: sgk III. HS nhận xét rút ra đặc điểm cấu tạo của benzen.1 -Đánh STT mạch chính sao cho tổng chỉ số trong tên sgk.. Đồng đẳng.. -GV biểu diễn TN sgk. -GV cho HS gọi tên như bảng 7. đồng phân. hãy viết CT 1số chất tiếp theo 1/ Dãy đồng đẳng của benzen:Gồm: C6H6(benzen).tử H của vòng benzen: * Pư với halogen: 45 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1: 2’ GV cho HS nghiên cứu . Quảng Nam . R 1 o m 6 5 4 p 2 3 O m- -Gọi tên: Vị trí và Tên các gốc ankyl+ benzen *Tên thông thường: một số chất có tên thông thường. C8H10. Được chia thành 2 loại: hiđrocacbon thơm? + Có 1 vòng benzen trong ph. -Ngoài ra còn có thể tính theo vị trí o. từ đó xác định được 2 trung tâm pư là vòng benzen và mạch nhánh ankyl. * Tên thay thế: -Mạch chính là vòng benzen. BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG: C6H6 là chất đứng đầu dãy đồng I. HĐ3: 30’ GV hướng dẫn HS phân tích đặc điểm cấu tạo ph. p.

2012 BotFe đk của pư giữa benzen và brom? Benzen + Br2  →  Br 2 . như hướng dẫn sgk. HS quan sát. * Pư với axit nitric: Benzen + HNO3(đặc) H 2 SO 4→  đac Toluen + HNO3 -GV biểu diễn TN benzen pư với HNO3. khi đun nóng thì chỉ có toluen và các ankylbenzen làm mất màu thuốc tím. xt C6H5-CH=CH2   → C6H5-CH2-CH3 . xt +3 H  → C6H11CH2CH3 (etylxiclohexan)  2. MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC: I. viết pthh pư oxh b) Phản ứng oxh hoàn toàn: 3n − 3 ko ht toluen.tử H của C mạch nhánh tương tự ankan. p . -Nếu đun hoặc chiếu sáng toluen hoặc các ankylbenzen với brom sẽ xảy ra pư thế ng.CTPT: C8H8 . quan sát hiện tượng. Quảng Nam .tử H của mạch nhánh: VD:Toluen +Br2 to benzylbromua + HBr → 2/ Phản ứng cộng: a) Cộng hiđro: Benzen + 3H2 to. Stiren: 1/ Cấu tạo và tính chất vật lí: .tử H của vòng benzen hơn benzen và sự thế ưu tiên hơn ở vị trí ortho và para so với nhóm ankyl. Fe (dùng giấy quì tím ướt để trên miệng Toluen → ống nghiệm để phát hiện hơi HBr) -Hướng dẫn HS viết pthh của benzen và toluen với brom. -Ở to thường. Nhận xét sp của pư và từ đó rút ra qui tắc thế. * Qui tắc thế: Các ankylbenzen dễ tham gia pư thế ng. Ni . b) Phản ứng cộng H2: + H 2 . C6H5CH3 +2KMnO4 to C6H5COOK + 2MnO2 + → HĐ5: 10’ -GV làm TN như sgk. TIẾT 51: HĐ4: 5’ -GV gợi ý. Ni → xiclohexan   b) Cộng clo: Benzen + 3Cl2 as hexacloran → 3/ Phản ứng oxi hóa: -GV hướng dẫn HS viết pthh của pư a) Pư oxh không hoàn toàn: cộng với clo. HS viết pthh và chú ý đến đk của pư. b) Thế ng. nhận xét hiện tượng pư. hãy viết CTCT của stiren? -GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk để biết tính chất vật lí của stiren? HĐ7: 10’ -Em hãy so sánh cấu tạo B. -GV hướng dẫn HS viết ptpư giữa benzen và toluen với HNO3.to .to . benzen và các ankylbenzen đều không làm mất màu dd KMnO4.CTCT: C6H5-CH=CH2 2/ Tính chất hóa học: a) Phản ứng với dd brom: stiren làm mất màu dd brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br. p 46 GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. → CnH2n-6 + O2 to nCO2 + (n-3)H2O 2 HĐ6: 5’ -GV nêu câu hỏi: Stiren có CTPT là C8H8 và có 1 vòng benzen.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . HS KOH + H2O.

to. Naphtalen: 1/ Cấu tạo và tính chất vật lí: -CTPT: C10H8 .2012 phân tử của stiren với các HC đã học. a) Phản ứng thế: xảy ra dễ hơn benzen và thường vào vị trí số 1. HĐ9: 5’ Dựa trên cấu tạo ph. nhận xét về tính chất hóa học của stiren? -GV cho HS viết các pthh? c) Phản ứng trùng hợp: nC6H5-CH=CH2 to .. xt . GV yêu cầu HS nhận xét về tính chất hóa học của naphtalen? -Cho HS viết pthh minh họa? HĐ10: 2’ GV cho HS nghiên cứu sgk về ứng dụng của 1 số HC thơm? HĐ11: 3’ củng cố bài: bằng các BT sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử của naphtalen. C. từ đó. to. vd: . Quảng Nam 47 . Pthh xem sgk b) Phản ứng cộng: sgk -Naphtalen không làm mất màu dd KMnO4 ở đk thường. p→ polistiren . 2/ Tính chất hóa học: tương tự benzen.thế với Br2. ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM: SGK HĐ8: 5’ -GV đưa ra CTCT vòng của naphtalen và yêu cầu HS viết CTPT? -GV làm TN naphtalen thăng hoa.thế với HNO3.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .CTCT: Naphtalen có cấu tạo phẳng.(băng phiến) . tan trong benzen và có tính thăng hoa.là chất rắn. H2SO4 đặc. xt II. HS quan sát và nghiên cứu sgk rút ra tính chất vật lí của naphtalen.

Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: .Pư thế ng. .tử H của nhóm ankyl liên kết với vòng benzen. B.Toluen với Br2 (bột Fe). + Dùng dd KMnO4 nhận được stiren ở đk thường. H 2 SO 4 d C6H6    → C6H5NO2 Bài 4: Mục đích: rèn luyện kĩ năng giải bài toán hóa học. tên các HC thơm.to → C6H5Cl   Fe. . HNO3 (H2SO4 đặc).Kĩ năng giải toán về hiđrocacbon thơm. . 2/ Kĩ năng: .Benzen với H2 (xt: Ni).to CH4 1500→ C2H2 + H 2  3) → C2H4  oC  ( Pd / PbCO  . hệ thống hóa các tính chất hóa học của HC thơm. HBr. HĐ3: GV rèn luyện cho HS kĩ năng giải các BT hóa học về HC thơm thông qua việc giao BT cho HS giải. . H2O vào lk bội ở nhánh của vòng benzen. .HS viết pthh ở dạng CTPT. . với dd KMnO4 (to).C C2H2 600 oC→ C6H6 Cl 2.Củng cố tính chất hóa học cơ bản của hiđrocacbon thơm. C8H8: Tên ácc nhóm amkyl(chỉ rõ vị trí nhóm ankyl) + benzen. Hướng dẫn giải: Sơ đồ pư: . .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .Tìm mối liên quan giữa chất đã biết và chất cần tìm.Rèn luyện kĩ năng viết pthh minh họa tính chất hóa học của HC thơm.tử H của vòng benzen (thế halogen. . nhận được toluen khi đun nóng. Ôn tập. Etylbenzen với Cl2 (đk as)..Yêu cầu HS viết CTCT các chất. .. mối liên hệ giữa các HC đã học với các HC thơm.Dựa vào CTCT để xác định thuốc thử dùng để nhận biết: + Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex-1-in. anken. Hướng dẫn giải:. Bài 3: Mục đích: Khắc sâu tính chất hóa học của HC thơm. B.  HNO 3. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Pư thế ng.So sánh tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm với ankan.Pư cộng với Br2. Đánh số thứ tự vòng benzen theo đúng qui tắc. + Không có hiện tượng là benzen.Hưopứng dẫn giải: C8H10 viết được 4 CTCT. .Bài tập: Bài 1: Mục đích: Rèn luyện kĩ năng viết CTCT.Kiến thức cơ bản: HĐ1: GV yêu cầu HS rèn luyện kĩ năng viết CTCT và gọi tên các HC thơm có CTPT C8H10. Bài 2: Mục đích: Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các HC thơm với nhau và với các HC thơm khác. HĐ2: HS viết pthh: .Stiren với dd Br2.) .2012 TIẾT 52: Bài 36: LUYỆN TẬP: HIĐROCACBON THƠM Ngày soạn: 10/2/2012 A.Pư oxh nhánh ankyl bằng dd KMnO4 đun nóng. Quảng Nam 48 . Tiến trình bài luyện tập: A.Pư cộng H2 vào vòng benzen tạo thành xicloankan hoặc ankylxiclohexan. Từ đó rút ra tính chất hóa học chung của hiđrocacbon thơm: . sau đó chữa BT avf chốt lại kiến thức trọng tâm. thế hiđro . Hướng dẫn giải: .

25 (kg).0 Khối lượng HNO3 pư là: 92.2012 23.0 = 47.227. Bài 5: a) Tìm CTPT của X: Ankyl benzen: CnH2n-6: 12n 91.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .0. Quảng Nam 49 . b) CTCT của X: C6H5-CH3: toluen.0 Đáp số: Khối lượng TNT là: 92. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.0.0 = 56.75 (kg) 23.189. Công thức phân tử X là C7H8.31 = 14n − 6 100 N = 7.

Chế biến hóa học: pp thường dùng là crăckinh.Chưng cất phân đoạn. Dầu mỏ: cho biết: Túi dầu là gì? Đặc điểm túi dầu ra sao? Dầu mỏ nằm trong các túi dầu trong lòng đất. ứng dụng của than mỏ. D. người ta phải làm Bằng cách khoan những giếng dầu. phương pháp khai thác. cách chưng cất và chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học . cách chưng cất. khí thiên nhiên.. tại sao dầu mỏ lại có mùi khó chịu và gây hại cho động cơ? Tại sao dầu mỏ ở miền Nam Việt nam lại thuận lợi cho việc chế hóa và sử dụng? 2/ Khai thác: -Để khai thác dầu mỏ. ứng dụng của các sản phẩm từ than mỏ. tính chất. B. HĐ2: 22’ GV yêu cầu HS tìm hiểu sgk 1/ Thành phần: để có những nhận xét về tính chất của -Dầu mỏ là hỗn hợp của rất nhiều HC khác nhau. Hướng dẫn thực hiện − Dùng sơ đồ.. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1:3’ GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk. C. + Ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ. cách chế biến. ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ. tính chất. tính chất. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. sử dụng của nó bằng cách nào? rifominh. Trọng tâm: − Thành phần hoá học.2012 TIẾT 53: NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN Ngày soạn: 10/2/2012 A. than mỏ trong đời sống. naphtalen.. cách chế biến khí mỏ dầu và khí thiên nhiên. toluen.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ. crăckinh và rifominh . + Cách chế biến. − Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam.. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Bài 37: Biết được : − Thành phần. phương pháp khai thác. C6H2. xilen. -GV bổ sung thông tin để trả lời câu hỏi: +Nhóm HC thơm: C6H6. + Thành phần hoá học. cách chưng cất và chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hoá học. Cần phải nâng cao giá trị . tranh ảnh để giới thiệu: + Thành phần hoá học. ứng dụng của khí thiên nhiên. gọi là dầu thô. +Nhóm xicloankan: C5H10. − Thành phần. cách chế biến và ứng dụng của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên. I. Quảng Nam 50 . dầu mỏ? gồm: -Nêu thành phần của dầu mỏ? +Nhóm ankan: từ C1 đến C50. tóm tắt được thông tin trong bài học và trả lời câu hỏi. gì? Hiện tượng nào khiến ta xác định được sự có mặt của dầu mỏ? 3/ Chế biến: -Dầu mỏ mới lấy lên từ giếng dầu được . − Thành phần. Kĩ năng − Đọc.

. Khí thiên nhiên và khí mỏ dầu: 1/ Thành phần: a) Khí thiên nhiên: Có nhiều trong các mỏ khí -Thành phần chủ yếu là CH4 (95%).. chế biến dầu mỏ. Than mỏ: . nhựa than đá và khí lò cốc. +Nhựa than đá là chất lỏng chứa nhiều HC thơm và phenol.. . O2. nung Than mỡ  than cốc+nhựa than đá+khí → lò cốc. cách khai thác. CO2. 2/ Ứng dụng: Làm nhiên liệu và nguyên liệu.2012 -Rifominh là quá trình dùng xt và nhiệt làm biến đổi cấu trúc HC từ mạch không nhánh thành mạch nhánh.Nguyên nhân hình than mỏ là gì? Có những loại than mỏ nào? -Than mỡ nung ở to cao thu được than cốc. b) Khí mỏ dầu: Có trong các mỏ dầu.Có những nguồn HC nào trong tự nhiên? -Thành phần. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. phenol.xt Vd: CH3CH2CH2CH2CH3  → CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 to. . to..Khí lò cốc: gồm H2. HĐ4: 5’ củng cố bài: .xt Xiclohexan  benzen + 3H2 → 4/ Ứng dụng: sgk II. N2. từ không thơm thành thơm. than mỡ và than nâu. -Đặc điểm và thành phần của khí lò cốc là gì? +Khí lò cốc là hỗn hợp của các chất dễ cháy.Thành phần gồm có CH4(50-70% thể tích) và 1 số ankan khác. CH4. Từ nhựa than đá tách ra được nhiều chất có giá trị như benzen. toluen.Nêu ứng dụng của các nguồn HC đó? + Crăckinh: bẽ gãy crackinh Vd: C8H18 → C4H10 + C4H8 + Rofominh: biến đổi cấu trúc. CO. III. .Nhựathan đá: là chất lỏng có chứa nhiều HC thơm và phenol. . Quảng Nam 51 . HĐ3:15’ .xt C6H14  C6H12 + H2 → Xiclohexan to.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .Than mỏ: có 3 loại chính: than gầy.

Có đồng phân vị tử . Quảng Nam 52 .Pư trùng hợp.Pư thế H lk trực .Có vòng benzen.Pư thế (halogen. dung nguyên liệu.Ở đk thường. phân trí lk đôi. Ankan Anken Ankin Ankylbenzen CTPT CnH2n+2 (n ≥ 1) CnH2n ( n ≥ 2) CnH2n-2 ( n ≥ 2) CnH2n-6 (n ≥ 6) Đặc .Pư cộng (H2. − Xác định công thức phân tử. Tính . B. D. . môi. Tiến trình bài giảng: A. C. . viết công thức cấu tạo và gọi tên.Có đồng phân vị ..Có đồng phân trí tương đối của hình học các nhóm ankyl. .Có 1 lk ba C≡C.Có đồng phân .Có đồng phân .. + Phân biệt các hiđrocacbon. mạch cacbon của tạo mạch cacbon.Pư oxh .Chỉ có lk đơn C. Sự chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử C ..Pư oxh mạch của lk ba đầu nhánh. học . mạch. hỗn hợp lỏng. .Pư cộng. chất (halogen) HX.2012 TIẾT 54: Kiến thức Bài 38: HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON Ngày soạn: 15/2/2012 A. Ứng Làm nhiên liệu. − Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí. chất . ≥ C5 là chất lỏng hoặc rắn. Hệ thống hóa về hiđrocacbon: HĐ1: GV kẻ bảng như sgk. Br2.Làm nguyên liệu Làm nguyên liệu Làm dung môi.. − Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. tiếp với ng. các hợp chất từ C1 – C4 là chất khí. C-H .Pư oxh. chừa trống các ô để gọi HS điền vào. trí lk ba.Phản ứng thế . điểm C. Tính .Có đồng phân cấu -Có đồng phân mạch cacbon mạch cacbon.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Hướng dẫn HS nêu được mối quan hệ hai  → chiều “Tính chất hóa học ← Phương pháp điều chế”  − Luyện tập: + Điền chất vào sơ đồ trống + Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. .Có đồng phân vị nhánh ankyl. . viết công thức cấu tạo và gọi tên. .Pư oxh.Không tan trong nước. B. Kĩ năng − Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon. Trọng tâm − Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng. Br2. dụng nguyên liệu.-Có 1 lk đôi C=C .) HX.) nitro) hóa -Pư tách. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng. . . + Xác định công thức phân tử.Pư cộng (H2. Hướng dẫn thực hiện − Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.Không màu. vật lí .

xt 2C2H2  CH2=CH-C≡CH → Pd / PbCO3 → CH2=CH-C≡CH + H2  CH2=CH-CH=CH2 to to. loại bỏ C2H2 và C2H4.xt Bài 3: a) C2H6  C2H4 + H2 → to.xt nCH2=CH2  (CH2 – CH2)n → 1500oC b) 2CH4  C2H2 + 3H2 → to.p. Quảng Nam 53 . còn lại là H2. to.p. *Bài tập: sgk Bài 2: a) Dùng dd AgNO3/NH3 nhận khí C2H2 Dùng dd Br2 nhận C2H4 Dùng tàn đóm nhận O2.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Đốt cháy 2 khí còn lại rồi dẫn sp cháy qua nước vôi trong nhận CH4.2012 HĐ2: GV yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mối quan hệ chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon trong sgk và vận dụng viết các pthh minh họa.xt nCH2=CH-CH=CH2  (CH2-CH=CH-CH2)n → Fe c) C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr → Bài 5: C GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. b) Cho hỗn hợp qua dd Br2 dư.

− Tính chất hoá học cơ bản (phản ứng tạo thành anken.tử halogen ta được dẫn xuất . C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O + Cộng HX hơặc X2 vào phân tử HC: CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2Br CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br + Thế ng.tử hal: dẫn xuất hal. hal đã học? Vd: CH3Cl. ancol). Trọng tâm: − Tính chất hoá học của dẫn xuất halogen. Phân loại: HĐ1:20’ Tìm hiểu khái niệm và phân loại 1/ Khái niệm: dẫn xuất halogen của HC. (chỉ viết phương trình hóa học với dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no có 2 −3 nguyên tử cacbon) B. phân loại dẫn xuất halogen. Kĩ năng − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học và một số ứng dụng chính.Hãy cho ví dụ về các pư tạo ra dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.tử ancol bằng ng. C6H5Br . Khái niệm.Dẫn xuất hal của HC no mạch hở: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử H của HC bằng ng. − Một số ứng dụng cơ bản (nguyên liệu tổng hợp hữu cơ và một số lĩnh vực khác). C. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Khái niệm.GV: Các dẫn xuất hal được phân loại dựa . lấy thí dụ minh hoạ. Khi thay thế nguyên tử H của phân tử hiđrocacbon bằng ng. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản I.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . CH2=CHCl.Có thể thu được dẫn xuất hal của HC bằng nhiều pư khác nhau: .tử hal: as CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl → 2/ Phân loại: .2012 CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL TIẾT 55: Bài 39: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON Ngày soạn: 22/2/2012 A. Quảng Nam 54 .GV bổ sung và hệ thống lại các pư tạo ra + Thế nhóm OH của ph. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số hiđrocacbon no và dẫn xuất halogen tương ứng kèm theo tên gọi và bậc của mỗi chất  → − Dựa vào mối quan hệ hữu cơ “tính chất ← điều chế” để dạy tính chất hóa học:  Từ hai cách tạo ra dẫn xuất halogen: + Thay thế nhóm OH trong ancol bằng nguyên tử halogen + Cộng hợp halogen hoặc hiđro halogenua vào anken suy ra hai tính chất hóa học chính của dẫn xuất halogen là: + Thay thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH + Tách hiđro halogenua D.

tert-butyl clorua GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. số lượng ng. cho HS III. Tính chất hóa học: xem sgk. 1-clobutan B. 1-clo-2metylpropan D. 2/ Pư tách hiđrohalogenua: C2H5OH → Vd: CH3-CH2Br + KOH  to CH2=CH2 + KBr + H2O IV. .tử C lk với ng. HS biết được tính chất của dẫn 1/ Pư thế ng. GV cũng cung cấp thêm mặt nCH2=CHCl tổng hợp PVC trái của việc sử dụng các dẫn xuất hal do CH2=CCl-CH=CH2 tổng hợp cao su cloropren CF2=CF2 tổng hợp ra teflon độc tính của nó. 2/ Làm dung môi: 3/ Các lĩnh vực khác: sgk HĐ5: 5’ Củng cố: 1/ Hoàn thành dãy chuyển hóa sau: CH3-CH3 → CH3CH2Cl → CH2=CH2 → CH3CH2Cl → CH3-CH2OH 2/ Đun nóng hợp chất X có CTPT C4H9Cl với dd KOH/C2H5OH thu được hỗn hợp 2 anken đồng phân cấu tạo. CHBr2-CHBr2 đặc điểm cấu tạo của gốc HC. CH3C6H4Br * Bậc của dẫn xuất hal bằng bậc của ng.Dẫn xuất hal của HC thơm: C6H5Br. CH2Cl-CH2Cl.2012 vào bản chất của hal. mạch hở: . Tên của X là: A. Tính chất vật lí: sgk HĐ3:10’ .GV mô tả hoặc làm TN. Quảng Nam 55 .Dựa vào đâu để xác định bậc của hal? CH2=CHCl . 2-clobutan C.Dẫn xuất hal của HC không no. II.tử hal: Bậc 1: CH3-CH2Cl Bậc 2: CH3-CHCl-CH3 HĐ2:5’ Cho HS tìm hiểu t/chất vật lí theo Bậc 3: (CH3)3 C-Br sgk.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Ứng dụng: HĐ4: 5’ cho HS tìm hiểu về ứng dụng của 1/ Làm ng.Có thể nhận biết C2H4 sinh ra trong pư TQ: R-X + NaOH  R-OH + NaX → tách HX bằng dd Br2. liệu cho tổng hợp hữu cơ: dẫn xuất hal. Vd: CH3-CH2-Br + NaOH(loãng)  CH3-CH2-OH + NaBr to .tử hal bằng nhóm –OH: to → xuất hal.tử hal và CH3Cl.

công thức cấu tạo của ancol. danh pháp (gốc − chức và thay thế). đặc điểm cấu tạo phân tử. Kĩ năng − Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol. đơn chức) CnH2n−1OH (không no.2012 TIẾT 56: Bài 40: ANCOL Ngày soạn:28/2/2012 A. − Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hoá học.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. Phản ứng cháy. − Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của ancol và glixerol. đơn chức). − Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu tạo của ancol − Quan hệ giữa đặc điểm cấu tao với tính chất vật lí (nhiệt độ sôi. điều chế etanol từ tinh bột. bậc II thành anđehit. B. + Dựa vào bảng hằng số vật lí của một số ancol (trang 181 SGK) đặt vấn đề vì sao GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Dự đoán được tính chất hoá học của một số ancol đơn chức cụ thể. Quảng Nam 56 . Hướng dẫn thực hiện − Đặc điểm cấu tạo. đồng phân và danh pháp của ancol: vì ancol etylic đã học ở lóp 9 THCS nên từ chất này và thêm một số ancol khác (gốc không no. Liên kết hiđro. − Công thức phân tử. đa chức) + Đồng phân: mạch C. phân loại. − Công thức chung. vị trí nhóm OH − Tính chất vật lí và khái niệm liên kết hiđro + GV cho HS ôn lại kiến thức về liên kết hiđro đã học ở lớp 10 ⇒ hình thành liên kết hiđro của ancol với ancol và ancol với nước. cấu tạo. − Tính chất hoá học : Phản ứng của nhóm − (thế H. điều chế glixerol. thế − OH OH). phản ứng oxi hoá ancol bậc I. tính tan) − Tính chất hoá học − Phương pháp điều chế ancol C. phân loại ancol. tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2). − ứng dụng của etanol. nhiều nhóm OH) để giúp HS tự rút ra: + Đặc điểm cấu tạo: gốc hiđrocacbon + “nhóm OH” Công thức tông quát : CnH2n+1OH (no. phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete. xeton . một nối đôi. độ tan trong nước . − Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C −5C). − Phương pháp điều chế ancol từ anken. đồng phân. − Xác định công thức phân tử. CnH2n+2Ox hay CnH2n+2−x(OH)x (no.

. nhóm -OH lk với gốc ankyl: CnH2n+1OH Vd: CH3OH.tử C có bậc khác nhau bằng nhóm OH.2012 nhiệt độ sôi. tách. Bậc 3: R1-COH-R2 -GV hướng dẫn HS thay ng. tổng hợp) − Luyện tập: + Viết được công thức cấu tạo các loại đồng phân ancol cụ thể và gọi tên + Viết được phương trình hoá học cho các phản ứng thế. Từ đó dẫn dắt HS xây dựng ĐN về ancol Cũng có thể nhận xét: về hình thức. 2/ Phân loại: HĐ2: 7’ GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk a) Ancol no.tử C trong ph. đơn chức. axit. hóa este của ancol và glixerol (thực hiện dưới dạng bài tập lí thuyết) + Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hoá học.GV yêu cầu HS nêu lại cách Bậc ancol: là bậc của ng. mạch hở: Phân tử có 1 nhóm –OH lk với ng. khi thay thế ng. b) Ancol không no. C3H7OH. Quảng Nam 57 . lên men. + Phản ứng oxi hoá ancol bậc I → anđehit. Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có -GV yêu cầu HS nhận xét điểm giống nhau nhóm hiđroxyl –OH lk trực tiếp với ng.tử H của HC bằng OH ta được ancol. Hướng dẫn HS làm hai TN này để khắc sâu.tử C trong ph. ancol bậc II → xeton. Định nghĩa.tử Bậc 2: R1-CHOH-R2 1 vài ankan.tử C lk với nhóm –OH xác định bậc của ng. + Phản ứng thế nhóm OH ancol (tạo dẫn xuất halogen) + Phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete .tử C no của gốc GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. *Bậc ancol:. đơn chức. Phản ứng cháy − Phương pháp điều chế etanol và glixerol (hiđrat hóa. phản ứng riêng của glixerol). bậc ancol I.tử cacbon về cấu tạo phân tử của các ancol trên.bậc 2.tử ankan Bậc 1: R-CH2OH và xác định lại bậc của ng.tử H lk với R3 ng. phân loại: -GV cho HS viết vài CT ancol(đã biết và 1/ Định nghĩa: giới thiệu thêm). Tiến trình bài giảng: 1/ Kiểm tra bài cũ:(5’) a)Thế nào là dẫn xuất hal của hiđrocacabon? cho ví dụ? Có các pư nào để tạo ra dẫn xuất hal của hiđrocacbon? b) Viết các pthh cho dãy chuyển hóa sau: etan → etylclorua → etilen → ancoletylic → etylbromuaetilen 2/ Bài mới: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1: 8’ Tìm hiểu các ĐN ancol. oxi hoá. công thức cấu tạo của ancol D. được các ancol có bậc tương ứng. mạch hở: Phân tử có 1 để tìm hiểu sự phân loại. viết CTCT chung của ancol bậc1. tính tan (của ancol cụ thể) khác nhau? (gợi ý đến lực liên kết phân tử và yếu tố làm tăng lực liên kết phân tử) + Kết luân về ảnh hưởng của liên kết hiđro đến nhiệt độ sôi và tính tan − Tính chất hoá học: dựa vào tính chất của ancol etylic đã học ở lớp 9 THCS giúp HS thấy: + Phản ứng thế H của nhóm OH (phản ứng chung của ancol.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . no. + Xác định công thức phân tử.bậc 3..

Đồng phân. a) Tên thông thường: Ancol + tên gốc ankyl + ic Vd: C2H5OH: ancol etylic.tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen. -Gọi tên: Vị trí nhánh+ tên nhánh + tên HC tương ứng với C trong mạch chính +vị trí nhóm-OH+ol HĐ5: 5’ Tìm hiểu về tính chất vật lí.. CH3-CH=CH-CH2-OH. tos. Vd: C4H10O có các ancol đồng phân sau: 4 đồng phân 58 . từ đó giới thiệu đồng phân mạch C. đánh số thứ tự. =Xét lk hiđr +Xét ảnh hưởng của lk hiđro đến tính chất vật lí. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Tính chất vật lí: sgk ng. lấy vd và cho HS gọi tên.tử C no thuộc gốc HC vòng no.nhân tonc. HĐ4: 15’ Tìm hiểu về danh pháp -Tên thông thường: GV nêu cách gọi tên 2/ Danh pháp: thông thường.2012 HĐ3: 5’ Tìm hiểu về đồng phân của ancol. cho vd b) Tên thay thế: và gọi HS gọi tên. Quảng Nam hiđrocacbon không no. đơn chức: Phân tử có nhóm –OH lk với ng. CH3-CH2-CH2OH: ancol propylic CH3CHOHCH3: ancol isopropylic -Tên thay thế: GV nêu cách chọn mạch CH2=CH-CH2OH: ancol alylic chính. GV hướng dẫn HS cách viết CTCT của các ancol đồng phân : -Viết mạch C ko nhánh. độ tan trong nước của Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn to sôi của các HC ancol đều cao hơn nhiều so với các chất có cùng PTK hoặc đồng phân ete của nó là do đồng PTK: giữa các ph.tử có 1 nhóm –OH lk với ng. VD: như sgk -GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk để tìm III. CTCT các đồng phân vị trí nhóm chức. Vd: Xiclohexanol e) Ancol đa chức: Phân tử có 2 hay nhiều nhómOH ancol. sau đó gắn nhóm OH vào các ng. -Dánh STT mạch chính bắt đầu từ phía gần nhóm OH nhất.tử ancol có lk hiđro. -Chọn mạch C dài nhất có chứa nhóm OH làm mạch chính. -GV yêu cầu HS so sánh mạch C và vị trí OH trong các CTCT. danh pháp: 1/ Đồng phân: Ancol no mạch hở. c) Ancol thơm.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . đồng phân vị trí nhóm chức.. II. -GV dẫn dắt HS cách làm thuận lợi để tạo ra CTCT các đồng phân mạch C. đơn chức có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm chức. Vd: C6H5-CH2-OH : ancol benzylic d) Ancol vòng no đơn chức: Ph.tử C khác nhau trong mạch. Vd: CH2=CH-CH2-OH. cách gọi tên.

Quảng Nam 59 . 2/ Phản ứng thế nhóm OH: a) Pư với axit vô cơ: to C2H5-OH + H-Br  C2H5-Br + H2O → b) Pư với ancol: H 2SO4. HĐ7: 10’ Nghiên cứu pư thế H của nhóm OH -GV mô tả TN pư của ancol với Na. OH CH3-CO-CH3 + Cu + H2O oxh Từ TN của CuO với etanol. cho HS nghiên Vậy:ancol bậc 1 → anđehit oxh cứu sgk để thấy được sự biến đổi chất hữu Ancol bậc 2 → xeton GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.170oC CH2–CH2  CH2=CH2+H2O → H OH Đây là pư điều chế etilen trong PTN. Tính chất hóa học: * Đặc điểm cấu tạo: HĐ8: 5’ Pư thế nhóm OH. H 2SO4. Gv cho HS làm bt số1 SGK TIẾT 85: HĐ6: 3’Khái quát tính chất hóa học của ancol. vẽ sơ đồ tách nước như sgk 4/ Phản ứng oxi hóa: a) Pư oxh không hoàn toàn: to VD: CH3-CH2OH + CuO  → CH3CH=O + Cu + H2O to HĐ10: 10’ Nghiện cứu về pư oxh không CH3-CH-CH3 + CuO  → hoàn toàn ancol. glixerol là các chất lỏng.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . -Pư với ax vô cơ: hướng dẫn HS viết pthh. nặng hơn nước và có vị ngọt.tử C bên cạnh tạo thành 1 lk đôi.tử H lk với ng. sánh do có khả năng tạo lk hiđro tốt hơn ancol đơn chức có PTK tương đuơng. -Pư với ancol: hướng dẫn HS viết pthh.2012 -GV thông báo thêm: các poli ancol như etylenglicol.140oC C2H5-OH + H-OC2H5  → C2H5-O-C2H5 + H2O Đietyl ete (ete etylic) 3/ Pư tách nước: H 2SO4. của glixerol với Cu(OH)2 IV.to TQ: CnH2n+1OH  CnH2n+H2O → HĐ9: 5’ Ng/cứu pư tách nước Tách nước tạo thành anken: GV yêu cầu HS tái hiện lại pư điều chế etilen từ etanol trong PTN để thấy được bản chất của pư: Nhóm –OH của ancol tách ra cùng ng.tử ancol và trên cơ sở t/chất của ancol etylic đểtừ đó HS có thể vận dụng suy ra tính chất chung của ancol. 1/ Phản ứng thế H của nhóm OH: a) Tính chất chung của ancol: Tác dụng với kim loại kiềm: C2H5-OH + Na → C2H5-ONa + 1/2H2 TQ: R(OH)n + Na → R(ONa)n + n/2H2 b) Tính chất đặc trưng của glixerol: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O Đây là pư để nhận biết ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm OH đứng cạnh nhau trong phân tử. -GV cho HS nhắc lại đặc điểm cấu tạo của ph. Các ancol trong dãy đồng đẳng ancol etylic đều không màu.

CH4O B.to C2H4 + H2O  C2H5-OH → HĐ11: 4’ Tìm hiểu về phương pháp điều b) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dd kiềm: to chế và ứng dụng.2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .to . C2H5OH VI. CH4O và C2H6O B. H2O to RCH(OH)R’+ CuO  R-CO-R’ + → Cu + H2O b) Pư oxh hoàn toàn: Vd: C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O TQ: CnH2n+1OH + O2 → ⇒ đc ancol no thì nH2O> nCO2 V. C4H10O D. CTPT của X là: A. C3H7OH = 24. CH 4O và C3H8O D. C4H10O 2.24 lit H 2(đktc). C3H8O C. Y tác dụng với Na dư thu được 2. C2H6O B. dY/X = 0.Giúp HS phân biệt được qui mô điều chế.4%. C3H8O D. Quảng Nam 60 . mạch hở bằng 60%.6% Bài6: CTPT: C3H8O Bài 7: 547 lit Bài 8: 4-metylpentan-1-ol Bài 9: C GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. C5H12O 3. Điều chế: 1/ Phương pháp tổng hợp: a) Cho anken hợp nước: H2SO4dac.tử C gắn nhóm OH tạo TQ: to thành lk đôi C=O. C 2H6O và C4H10O Bài tập sgk: Bài 1: 8 đồng phân. Khi đun ancol X với H2SO4 đặc thu được anken Y.tử H lk với ng.7.tử ancol X no đơn chức.tố C trong ph.2012 cơ: ng.tử H của nhóm OH tách ra cùng Ancol bậc 3 không bị oxh ng. Hai ancol đó là: A. C2H6O C. Phần trăm khối lượng của ng. C2H6O và C3H8O C. C2H5Br + NaOH  C2H5Oh + NaBr → -GV yêu cầu HS đọc sgk và tóm tắt cách 2/ Phương pháp sinh hóa: + H2O enzim → điều chế. nêu ứng dụng của ancol. từ đó có thể biết được lí RCH2OH + CuO  RCHO + Cu + → do các trương fhợp xảy ra pư và không pư. CTPT của X là: A. Ứng dụng: sgk HĐ12: 8’ củng cố toàn bài: -GV hướng dẫn tổng kết các nội dung chính(CTCT. → (C6H10O5)n  C6H12O6  xt. tên gọi. Cho 9. Bài5: a) %mC2H5OH = 75. tính chất hóa học) Câu hỏi trắc nghiệm: 1.

B. + phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học + Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng D. Tiến trình: 1/ Kiểm tra bài cũ:5’ Viết pthh của pư giữa ancol etylic với: Na. − Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng. tính tan. GV đề nghị HS so sánh cấu tạo và rút ra nhận xét ⇒ phenol có nhóm OH kết hợp trực tiếp với vòng benzen (GV đưa ra một cấu tạo của rượu thơm để so sánh và phân biệt rượu thơm với phenol về mặt cấu tạo) − Tính chất hoá học: cần phải khắc sâu kiến thức ảnh hưởng hai chiều của vòng benzen tới nhóm OH và nhóm OH tới vòng benzen (làm một số TN đối chiếu để tạo tình huống) + Phản ứng thế H ở nhóm OH (tính axit. GV đưa ra một cấu tạo mà khi thay gốc ankyl bằng gốc phenyl thì có tính chất gì khác không? Dùng TN đối chứng (etanol và phenol) với NaOH để HS thấy tính chất hoá học khác hẳn. 2/Bài mới: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. − Tính chất hoá học : Tác dụng với natri. C. HCl. − Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. Quảng Nam 61 . Viết pthh của pư giữa glixerol với Cu(OH)2.2012 TIẾT 57: Kiến thức Bài 41: PHENOL Ngày soạn:5/3/2012 A. nước brom. tách nước. với NaOH. liên hệ giải thích vì sao benzen không tác dụng với nước brom? + Kết luận về ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử − Một số phương pháp điều chế phenol hiện nay (từ benzen qua cumen hoặc qua dẫn xuất halogen) − Luyện tập: + Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa phenol với Na. − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của phenol. NaOH. − Một số phương pháp điều chế phenol (từ cumen. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của phenol − Phương pháp điều chế phenol. natri hiđroxit). Hướng dẫn thực hiện − Đặc điểm cấu tạo phenol: Từ công thức cấu tạo cua ancol. Kĩ năng − Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học. nước brom. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Biết được : − Khái niệm. ứng dụng của phenol.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . phân loại phenol. liên hệ giải thích vì sao ancol không tác dụng với NaOH? + phản ứng thế H ở vòng benzen (tác dụng với nước brom). nhiệt độ nóng chảy. từ benzen) . các pthh điều chế ancol etylic. − Tính chất vật lí : Trạng thái. natri hiđroxit. ancol etylic. tác dụng với natri. nhiệt độ sôi.

số lượng nhóm chức.tử H của nhóm OH giống ancol: td * Tác dụng với dd bazơ: với kl kiềm. Nhận xét: Vòng benzen đã làm tăng khả năng pư của ng. b/ Phản ứng thế ng. không làm đổi màu quì tím.tử ancol .Chất tiêu biểu : C6H5OH gọi là phenol -Phân loại: GV hướng dẫn HS cách phân 2.tử H của nhóm-OH: * Tác dụng với kim loại kiềm: GV dẫn dắt HS so sánh điểm giống nhau C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 và khác nhau về cấu tạo của phenol và ancol. Tính chất hóa học: phenol. a/ Phản ứng thế ng.tử H của C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH ↓ vòng benzen. Trắng dự đoán phenol có pư thế ng.tử H thuộc nhómOH trong ph.2012 Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản HĐ1:10’Tìm hiểu ĐN. Cấu tạo: CTPT: C6H6O CTCT: C6H5OH 2. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.tử H của vòng benzen: C6H5OH +3Br2 → C6H2Br3OH ↓ + 3HBr -Từ cấu tạo của phenol có vòng benzen. -Cho HS nghiên cứu sgk để biết CTPT. . Ví dụ: HO OH CH3 1.tử HĐ2: 5’ Tìm hiểu cấu tạo. từ đó dự đoán phenol cũng có pư thế ng. từ đó rút ra 1. Phân loại: loại phenol tương tự phân loại ancol theo . -Nhóm –OH lkết trực tiếp với ng. mà phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với ng. PHENOL: 1. Định nghĩa:Phenol là những hợp chất hữu cơ ĐN về phenol. Quảng Nam 62 .2-đihiđroxi-4-metylbenzen II.tử H của vòng benzen trong ph. vàng + 3H2O Nhận xét: Ng. Tính chất vật lí: sgk HĐ3: 15’ ng. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O ⇒ phenol có tính axit. tính chất vật lí của phenol. GV giới thiệu hợp OH OH chất phenol đơn giản nhất: C6H5OH phenol CH3 m-crezol . nhưng tính axit rất yếu.Phenol đơn chức: có 1 nhóm –OH phenol.tử C của vòng benzen được gọi là –OH phenol.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . phân loại I.tử H của nhóm-OH: -Pư thế ng. PHÂN LOẠI -GV cho HS nghiên cứu sgk.cứu tính chất hóa học của 3.Phenol đa chức: có 2 hay nhiều nhóm –OH phenol.tử cacbon của vòng benzen.tử phenol so với trong ph. ĐỊNH NGHĨA. CTCT của phenol.

tử trong ph. Ứng dụng: sgk HĐ5: 5’ củng cố bài So sánh ancol và phenol về cấu tạo và tính chất chất hóa học? GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. 4. Quảng Nam 63 .tử trong phân tử.tử các HC thơm.tử.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . sau đó tóm tắt các phuơng pháp điều chế và ứng dụng của phenol phenol dễ bị thay thế hơn ng. GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk. CH2 = CH − CH3 → *C6H6  C6H5-CH(CH3)2 H+ O2vaddH2SO4  C6H5OH + CH3-CO-CH3 → → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH *C6H6 5. Đó là ảnh hưởng của nhóm –OH tới vòng benzen. Điều chế: Trong công nghiệp điều chế phenol từ cumen và từ benzen. Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm OH và ảnh hưởng của nhóm OH đến vòng benzen được gọi là ảnh hưởng qua lại giữa các ng. nhóm ng.tử H của vòng benzen trong ph.2012 -GV kết luận về tính chất về ảnh hưởng qua lại giữa các ng. HĐ4: 5’ Điều chế và ứng dụng của phenol.tử.

. Phản ứng tách HX tạo anken: Ancol R-O-H Bậc của ancol bằng bậc của ng.Phản ứng oxihoa: a. nếu R gốc phenyl khi tác dụng với dd kiềm đ k t0caovà pcao) 2. CTCT. Kiến thức cơ bản: HĐ1: Hệ thống lại các kiến thức cần nhớ. 1/ Cấu trúc cảu dẫn xuất halogen của HC. GV chuẩn bị bảng trống như sgk. danh pháp.HNO3 *C6H5OH+3Br2 → C6H2 Br3OH ↓ trắng +3HBr 2. Quảng Nam .HS: ôn tập.Tác dụng với axit vô cơ: R(OH)X+xHA → RAX+XH2O 3.6 tribromphenol .Mối quan hệ chuyển hóa giữa Hc và ancol-phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuất halogen. . Tác dụng với kim loại kiềm: R(0H)x+xNa → R(ONa)x+ H2 2. thông qua hệ thống câu hỏi. Tiến trình: A.59: Bài 42: Luyện tập: DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL Ngày soạn:9 /3/2012 A.Viết pthh biểu diễn các pư của ancol và phenol. ancol. II.Tác dụng với ddbrom. so sánh etanol với phenol về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. phenol qua dẫn xuất halogen. ancol. phenol? Cấu trúc Bậc của nhóm chức T/Chất HOÁ HỌC Dẫn xuất halogen R-X Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của ng. .tử C lk với ng.4. 1.Hệ thống câu hỏi về các nội dung chính cần tổng kết(CT chung. 2/ Kĩ năng: . phenol? 2/ Cách xác định bậc của dẫn xuất halogen và bậc ancol? 3/ Nêu tính chất háo học của dẫn xuất .Củng cố và hệ thống lại tính chất hóa học của dẫn xuất halogen và 1 số p2 điều chế.Pư tách nước tạo anken: SO dac 1700 CnH2n+1OH H 2 4→  CnH2n +H2O 4. Pư với ancol tạo ete: H 2SO4d → 2C2H5OH  C2H5OC2H5 140oC +H2O 4.tử C lk với nhóm -OH 1. III. phản ứng này dùng để nhận biết phenol 64 CH3CH2Cl + KOH   →  ancol t 0 CH2=CH2 + KCl+H2O GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Viết pthh của pư chuyển hóa từ HC thành các dẫn xuất. Hệ thống câu hỏi liên quan kết nối HC với ancol. Chuẩn bị: . tính chất). GV yêu cầu HS lần lượt bổ sung kiến thức vào các ô trong bảng. ancol.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Tác dụng với dd kiềm: t0 R-X +NaOH dd→ R-OH  + Na X ( Nếu R gốc không no tác dụng với H2O khi đun nóng. Tác dụng với k loại kiềm và dd kiềm: C6H5OH+Na → C6H5ONa +½H2 C6H5OH+NaOH → C6H5ONa+H2O (axitphenic không làm đổi màu quì tím yếu hơnH2CO3) C6H5ONa +CO2+H2O → C6H5OH + NaHCO3 3. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 1/ Kiến thức: .tử halogen. phenol? 4/ các phương pháp điều chế dẫn xuất halogen của HC.2012 TIẾT 58. phản ứng cháy : CnH2n+1OH +O2 → CO2 + H2O x 2 Phenol O-H 1.

C4H8O: có 4 đồng phân ancol: CH2=CH-CH2-CH2OH but-3-en-1-ol CH2=CH-CH(OH)-CH3 but-3-en-2-ol CH3-CH=CH-CH2OH but-2-en-1-ol CH2=C(CH3)-CH2-OH 2-metylprop-3-en-1-ol HĐ3: Luyện tập về tính chất của ancol và phenol -Yêu cầu HS làm BT 2.to C2H5OH  CH3COOH + Br2 / Fe + CO 2 + H 2 O + Br2 NaOH → → → C6H6  C6H5Br  C6H5ONa → C6H5OH  Br3C6H2OH BT6: 66.R-X +NaOH dd → R-OH +  Na -ROH+HX → RX+ H2O X -đ.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ b.to C2H4 H+ .Yêu cầu HS làm BT 1 sgk C4H9Cl: 4 đồng phân.2012 -C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH -oxh cumen 1500oC  →  → → → Men BT5: CH4  C2H2 Pd / PbCO3 .2% etanol .8% phenol BT7: A HĐ4:Củng cố.CnH2n +H2O → CnH2n+1OH t0 chế hiđrocacbon: . C4H10O: có 4 đồng phân ancol. 33. tên gọi của ancol và dẫn xuất halogen .tử các bon liên tiếp t/d Cu(OH)2 tạo dd xanh lam Điều -Halogen hoá . dặn dò: GV tóm tắt lại các điểm mấu chốt trong chương. * Với poliancol có có 2nhóm OH ở hai ng. Oxhoa hữu hạn: 0 RCH2OH+CuO T Cu+H2O → +RCH=O(an đehit ) 0 RCH OHR1+ CuO T → H2O + Cu + RC =OR1 (xeton).5 sgk + H2 + H2O + O2 * C6H5OH +3HNO3 → C6H2(NO2)3OH ↓ +3H2O Ax picric vàng Năm học 2011 . Quảng Nam 65 .chế etanol từ tinh bột HĐ2: Luyện tập về đồng phân.3. hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị kt 1 tiết GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.

− Tính chất của phenol. giải thích và viết các phương trình hoá học. hoá chất để tiến hành được an toàn. glixerol và phenol + Phương án lí thuyết. * Cả ba chất đều tác dung được với Na giải phóng H2 * Chỉ có một chất tác dụng được với dung dịch NaOH và nước Br2 * Chỉ có một chất hoà tan được Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh + Cách thực hiện: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. dung dịch brom. − Viết tường trình thí nghiệm. B. Kĩ năng − Sử dụng dụng cụ. kết tủa màu xanh tan dần thành dung dịch xanh đậm. Tác dụng của phenol với NaOH và nước brom + Mẩu phenol ít tan trong nước nhưng tan ngay khi thêm dung dịch NaOH + Có kết tủa trắng xuất hiện ⇒ do phenol tác dụng với Br2 tạo C6H2Br3OH ↓ Thí nghiệm 4. mô tả hiện tượng. C. Etanol tác dụng với Natri + Viên Na vo tròn. Quảng Nam 66 . − Viết tường trình thí nghiệm. Phân biệt ancol. − Phenol tác dụng với NaOH. − Glixerol tác dụng với Cu(OH)2. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích. Ngày soạn:12 /3/2012 A.2012 TIẾT 60: Bài 43: Bài thực hành 5: TÍNH CHẤT CỦA ETANOL. cách tiến hành. + ống thứ hai kết tủa không biến đổi Thí nghiệm 3. nhỏ dần đồng thời có khí bay lên mạnh (Na tác dụng với nước giải phóng H2) + Khi thả tay bịt miệng ống nghiệm ra thấy có tiếng nổ nhỏ (H2 phản ứng với O2 không khí gây nổ) Thí nghiệm 2. Hướng dẫn thực hiện − Hướng dẫn HS các thao tác của từng TN như: + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Nhỏ giọt chất lỏng vào ống nghiệm bằng công tơ hút + Lắc ống nghiệm + Cho chất rắn vào ống nghiệm chứa chất lỏng + Bịt miệng ống nghiệm và đưa vào ngọn lửa rồi thả tay bịt ra − Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét Thí nghiệm 1. Trọng tâm − Tính chất của etanol.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . − Quan sát. chạy trên bề mặt chất lỏng. thành công các thí nghiệm trên. kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : − Etanol tác dụng với natri. − Tính chất của glixerol. GLIXEROL VÀ PHENOL. Tác dụng của glixerol với Cu(OH)2 + ống thứ nhất.

để khoảng 4-5 giờ. HS thực hiện thí nghiệm: Cho 0. HĐ5: TN 4: phân biệt các dd etanol.Còn lại là etanol. Quảng Nam 67 . HĐ6: Công việc cuối buổi thực hành: . so sánh hiện tượng xảy ra khi thực hiện TN glixerol. thêm CuSO4 khan (màu trắng) vào lọ. chất nào tạo kết tủa trắng là phenol * Thêm kết tủa Cu(OH)2 và lắc. HS tiến hành TN: Cho 1 mẫu Na bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm khô chứa 2 ml etanol khan. mỗi ống 3-5 giọt dd CuSO4 5% sau đó cho tiếp 2-3 ml dd NaOH 10%. . giải thích. sau đó gạn lấy etanol khan để làm thí nghiệm. GV làm như sau: lấy etanol 96o hoặc 99o vào lọ có nút nhám kín. phenol ra người và áo quần. vệ sinh phòng thí nghiệm.Dùng Cu(OH)2 nhận glixerol. lắc nhẹ tiếp tục nhỏ thêm vào ống thứu nhất 2-3 giọt glixerol. không để dính brom. . HĐ3: TN 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 HS thực hiện thí nghiệm: Lấy 2 ống nghiệm. lớp học.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . dd brom. .Dùng dd brom nhận phenol. Chất còn lại là etanol D. HĐ2: TN 1: etanol tác dụng với natri. . . vào ống thứ hai 23 giọt etanol. Quan sát các hiện tượng và giải thích.2012 * Nhỏ nước brom.GV làm mẫu và hướng dẫn HS quan sát.HS thu dọn dụng cụ. sau đó thêm từng giọt dd brom. HĐ4: TN3: Phenol tác dụng với nước brom. Quan sát và giải thích các hiện tượng. Bịt miệng ống nghiệm bằng ngón tay cái. Quan sát hiện tượng. chất nào hoà tan kết tủa thành dung dịch màu xanh là glixerol. nút kín. .GV hướng dẫn HS viết tường trình. Tiến trình bài thực hành: HĐ1: GV nêu mục đích của các TN trong bài thực hành và lưu ý HS cẩn thận khi làm TN với phenol. Quan sát sự tạo thành kết tủa. Lưu ý: để có etanol khan.5 ml dd phenol vào ống nghiệm. Lắc nhẹ cả 2 ống nghiệm. Lưu ý: thực hiện TN cẩn thận.GV rút kinh nghiệm tiết thực hành và dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. phenol. đồng thời lắc nhẹ. -GV lưu ý HS 1 số kiến thức có liên quan đến các TN trong bài thực hành. Khi pư kết thúc đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. etanol với Cu(OH)2.. glixerol. hóa chất.

2012 KIỂM TRA 1 TIẾT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 – MÔN HÓA 11CB Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Tổng Benzen và ankyl benzen 2 1 1 4 Một số hiđrocacbon thơm khác 1 1 2 Hệ thống hóa về hiđrocacbon 1 2 1 4 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên 1 1 Dẫn xuất halogen của 1 1 1 3 hiđrocacbon 2 2 2 6 Ancol 2 1 1 4 Phenol 2 2 2 6 Tổng hợp 12 10 8 30 TIẾT 61: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. Quảng Nam 68 .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .

phân loại. − Tính chất vật lí : Trạng thái. nhiệt độ nóng chảy. − Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo. đơn chức. − Quan sát thí nghiệm. anđehit axetic từ etilen. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của andehit và xeton.2012 CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXILIC TIẾT 62. Một số ứng dụng chính của anđehit. Quảng Nam 69 .xt + Phản ứng cộng hiđro: R-CH=O + H2  R-CH2OH (ancol bậc nhất) → chất oxi hóa chất khử + Phản ứng oxi hoá (tác dụng với nước brom. liên kết hóa học trong nhóm định chức. tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất. đơn chức) + Cách gọi tên: * Thông thường: andehit + tên axit tương ứng * Hệ thống: tên hiđrocacbon tương ứng + đuôi AL − Đặc điểm cấu tạo phân tử anđehit: HS quan sát công thức cụ thể và rút ra nhận xét: + nhóm định chức. danh pháp của anđehit. điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan. tính chất. dung dịch bạc nitrat trong amoniac) . mạch hở chủ yếu là metanal và etanal và xeton tiêu biểu là axeton) C. − Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng. − Phương pháp điều chế andehit và xeton (chỉ xét anđehit no. − Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac). tính tan. nhiệt độ sôi.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . tên của một số andehit no. mạch hở (bảng ở trang 199 SGK) + Công thức tổng quát: CnH2nO hay Cn−1H2n−1CH=O với n ≥ 1 (no. ứng dụng chính). − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit fomic và anđehit axetic. tiến hành TN tráng bạc với H-CH=O R-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓ chất khử chất oxi hóa GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. dung dịch thuốc tím. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. 63: Bài 44: ANĐEHIT . Kĩ năng − Dự đoán được tính chất hoá học đặc trưng của anđehit và xeton . + Trong nhóm − CH=O có liên kết đôi C=O gồm một liên kết σ bền và một liên kết π kém bền (tương tự liên kết đôi C=C trong phân tử anken) nên anđehit có một số tính chất giống anken − Tính chất hoá học: to.XETON Ngày soạn:16 / 3/2012 A. B. đơn chức. − Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I. − Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit. Kiểm tra dự đoán và kết luận. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu công thức. axeton. − Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng.

phân loại. Danh pháp: pháp. Gồm H-CHO. thơm. PdCl .t − Giới thiệu một số xeton cụ thể kèm theo tên gọi − Giống với anđehit: xeton cộng H2 tạo thành ancol bậc II 2 2 0 + O2 R C CH3 + H2  R CH CH3 → P O OH to. nêu các tiêu chí 2/ Phân loại: ađh no.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .. C6H5-CH=O. không no. ftrên. Định nghĩa. đơn chức. danh I. Tên thông thường: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. vị trí nhóm chức. -Chọn mạch C dài nhất có chứa nhóm –CHO làm mạch chính.CuCl .. vừa thể hiện tính khử. Phân loại.. -Đánh STT mạch chính bắt đầu từ C của nhóm –CHO -Gọi tên: vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + al VD: H-CHO CH3-CHO. − Phương pháp điều chế: + Oxi hóa ancol: ancol bậc I → anđehit . đơn chức.tử cacbon hoặc ng. GV a. Tiến trình bài giảng: Hoạt động của thầy Kiến thức cơ bản A.. loại nhóm chức anđehit hoặc xeton) và gọi tên + Viết các phương trình hoá học cho phản ứng cộng. O=CH-CH=O Nhóm –CH=O là nhóm chức anđehit.tử hiđro.2012 Anđehit vừa thể hiện tính oxi hóa. mạch trong phân tử có 1 nhóm –CHO lk với gốc hở. phản ứng oxi hóa của anđehit.tử H. 1/ Định nghĩa: ađh là những hợp chất hữu cơ -ĐN: GV cho HS nghiên cứu sgk để tìm hiểu về mà phân tử có nhóm –CH=O lk trực tiếp với ĐN ađh. b. xt ..t 2 0 → CH2=CH2  CH3CH=O . Tên thay thế: hướng dẫn HS rút ra cách gọi tên theo 2 cách. axeton (có thể dưới dạng sơ đồ).xt Khác với anđehit: xeton không dự phản ứng tráng bạc − Luyện tập: + Viết cấu tạo các đồng phân CnH2nO (mạch C. mạch hở: là hợp chất + Tập trung phần thí dụ đối với ađh no. + Phân biệt được anđehit và xeton bằng phương pháp hoá học. 3/ Danh pháp: mạch hở được nêu trong bảng 9. ankyl hoặc ng. Cho 1 số CTCT để HS lựa chọn ađh: ng.Ađh no. C2H5-CHO. CH3-CH=O. O=CH-CH=O. đơn phân loại đó đối với các thí dụ đã nêu ở phân chức. ANĐEHIT: HĐ1:15’ Tìm hiểu về ĐN. CnH2n+1CHO(n≥0) hay CnH2nO(n≥1) -Danh pháp: từ tên của 1 vài ađh no. + Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit tham gia phản ứng. .1 sgk. đa chức. +O → + Oxi hóa hiđrocacbon: CH4  H-CH=O . -Phân loại: HS nghiên cứu sgk. D. CH3OH.. đơn chức. Quảng Nam 70 . Vd: H-CH=O. H-CHO. CH3CHO.

xt CH4 + O2  HCHO + H2O → t . vừa thể hiện tính khử..Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . tos. -Cách gọi tên: tên các gốc HC + xeton. tráng ruột phích. từ đó biết được ĐN về xeton. Đặc điểm cấu tạo. dùng làm gương soi.  →  Ancol bậc 1 ← anđehit.xt 2CH2=CH2+O2  2CH3CHO → HgSO . ađh đóng vai trò là chất khử. ađh + tên ax tương ứng VD: sgk II. 1/ Phản ứng cộng hiđro: t . tính chất vật lí. t .xt * 2RCHO + O2  2RCOOH → Trong các pư trên. Định nghĩa: Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm C=O lk trực tiếp với 2 ng. Nhận xét: ađh vừa thể hiện tính oxh. TN: sgk t → HCHO + 2AgNO3 +H2O + 3NH3  HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓ t → TQ:RCHO+2AgNO 3+H2O +3NH3  RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Pư trên được gọi là pư tráng bạc.. VD:CH3-CO-CH3: đimetyl xeton(axeton) o o o o o o 4 o GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. -HS nghiên cứu sgk. -Ứng dụng: GV giới thiệu 1 số vật dụng làm từ nhựa phenolfomanđehit. -HS nghiên cứu sgk để biết được p2 công nghiệp hiện đại điều chế 1 số ađh.. Quảng Nam 71 . Từ đặc điểm cấu tạo của nhóm -CHO.80 C C2H2 + H2O  CH3CHO → V. độ tan so với ancol tương ứng. ứng dụng. Điều chế: 1/ Từ ancol: oxh ancol bậc 1 thu được ađh tương ứng: t → R-CHO + CuO  R-CHO+H2O+ Cu VD: CH3CH2OH + CuO 2/ Từ hiđrocacbon: t . IV.. -Điều chế: GV yêu cầu HS liên hệ với tính chất của ancol bậc 1 để nêu được 1 p2 điều chế chung. GV dẫn dắt HS đến các dự đoán về tính chất vật lí(ko tạo lk hiđro). 2/ Phản ứng oxh không hoàn toàn: o o HĐ4: 5’ Tìm hiểu về điều chế. Ứng dụng: sgk B. nhậm xét t .tử cacbon. TIẾT 63: HĐ1: 5’ Tìm hiểu về xeton. XETON: I. Tính chất vật lí: 1/ Đặc điểm cấu tạo: sgk 2/ Tính chất vật lí: sgk III. từ axetilen điều chế CH3CHO. VD: CH3-CH=O + H2  → cộng HX vào lk đôi C=C của anken. Tính chất hóa học: HĐ3:15’ Tìm hiểu về tính chất hóa học của ađh.Ni -PƯ cộng: Cho HS vận dụng pư cộng hiđro.2012 HĐ2: 10’ Nghiên cứu cấu tạo. -Pư oxh: GV hướng dẫn cho HS thấy sự biến đổi cấu tạo phân tử từ ađh thành ax.Ni → TQ: R-CH=O + H2  và dẫn dến quan hệ 2 chiều: Ađh là chất oxh trong các pư trên.

Tính chất hóa học: Giống ađh. GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.Ni HĐ2:10’GV hướng dẫn HS dự đoán về tính ancol:R-CO-R’+H2  R-CHOH-R’ → chất hóa học của xeton trên cơ sở những điểm VD: sgk tương đồng về cấu tạo hóa học với ađh: có -Khác với ađh.9-sgk.2.3. III.5. xeton không tham gia pư nhóm C=O nên có pư cộng như ađh.6. xeton cộng hiđro tạo thành t . Điều chế: 1/ Từ ancol: oxh không hoàn toàn ancol bậc 2 thu được xeton: t → R-CHOH-R’+CuO  R-CO-R’ +Cu+H2O t → CH3-CHOH-CH3+CuO  CH3-CO-CH3 + Cu + H2O 2/ Từ hiđrocacbon: Cumen → CH3-CO-CH3 IV. Ứng dụng: sgk o o o HĐ3: (30’)củng cố toàn bài: Cho HS giải BT 1. Quảng Nam 72 . II. tráng bạc.8.7.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .2012 CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axetophenon) CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton.

đặc điểm cấu tạo phân tử. − Phương pháp điều chế. − Phương pháp điều chế: dùng một số bài tập để chỉ ra mối liên hệ giữa axit với các hợp chất đã học: GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. kim loại hoạt động mạnh). đơn chức. Hướng dẫn thực hiện − Giới thiệu một số loại axit: no. oxit bazơ. − Tính chất hoá học : Tính axit yếu (phân li thuận nghịch trong dung dịch. tác dụng với bazơ.3 SGK cho thấy axit cacboxylic là axit yếu. đơn chức. Quảng Nam 73 . kim loại hoạt động mạnh. danh pháp. − Phân biệt axit cụ thể với ancol. + Phản ứng thế nhóm OH (tác dụng với ancol tạo thành este). − Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học. đơn chức.65 : Bài 45: AXIT CACBOXILIC Ngày soạn:22 /3/2012 A. − Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng. Liên kết hiđro. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : − Định nghĩa. phân loại.2012 TIẾT 64. liên kết hóa học trong nhóm định chức: được coi là sự kết hợp của nhóm C=O với nhóm OH. muối của axit yếu hơn. − Giới thiệu một số axit no. đơn chức và axit đa chức. muối của axit yếu hơn. − Tính chất hoá học : + Tính axit: trong dung dịch axit cacboxylic phân li thuận nghịch. bazơ.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . Khái niệm phản ứng este hoá. đơn chức. ứng dụng của axit cacboxylic. TN hình 9. Kĩ năng − Quan sát thí nghiệm. thơm. Trọng tâm: − Đặc điểm cấu trúc phân tử của axit cacboxylic. mạch hở. oxit bazơ. (bảng ở trang 206 SGK) ⇒ + Công thức tổng quát: CnH2nO2 hay Cn−1H2n−1COOH với n ≥ 1 (no. + có liên kết hiđro liên phân tử không? mức độ liên kết so với ancol? so sánh nhiệt độ sôi. − Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi. mạch hở. đơn chức) + Cách gọi tên: * Hệ thống: tên hiđrocacbon tương ứng + đuôi OIC − Đặc điểm cấu trúc phân tử: + nhóm định chức. Liên kết O− trong phân tử axit phân cực hơn liên kết O− trong phân tử ancol H H nên nguyên tử H trong nhóm COOH linh động hơn nguyên tử H trong nhóm OH của ancol. B. độ tan trong nước . − Dự đoán được tính chất hoá học của axit cacboxylic no. − Tính chất hoá học của axit cacboxylic − Phương pháp điều chế axit cacboxylic C. rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất. mô hình. * hướng dẫn HS làm một số TN minh họa tác dụng với quỳ tím. không no. phenol bằng phương pháp hoá học. mạch hở. tác dụng với ancol tạo thành este. mạch hở. tính tan trong nước giữa axit với ancol có cùng số nguyên tử C (vẽ công thức biểu diễn liên kết hiđro liên phân tử).

+ Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch của axit tham gia phản ứng. H 2. họp thành dãy đồng đẳng có CTPT -HS tự cho ví dụ. vị trí nhóm chức) và gọi tên + Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho các phản ứng: tính axit. c. Yêu cầu HS thuộc tên thường HOOC-COOH ax etanđioic (ax oxalic) của 1 vài ax đơn giản. D. Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ(5’) 1/ Viết ácc đồng phân anđehit và xeton của C4H8O và gọi tên? 2/ Anđehit axetic pư được với chất nào sau đây? viết pthh nếu có: Na. HOOC-COOH.tử H lk với 1 nhóm – bằng cách tương tự. ankan + Lên men giấm + Tổng hợp metanol với CO − Luyện tập: + Viết cấu tạo các đồng phân axit CnH2nO2 (mạch C.. thay thế. Axit no. CH3COOH. đơn chức.. HOOC-CH2-COOH ax malonic. tạo dẫn xuất axit. VD: CH2=CH-COOH. mạch hở: Phân tử có gốc hiđrocacbon không no. CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH. đơn chức..tử có gốc hiđrocacbon thơm lk với 1 nhóm –COOH. Axit thơm. d. NaOH. anđehit.tử có 2 hay nhiều nhóm –COOH. VD: C6H5-COOH. để suy ra ng. Định nghĩa. a. mạch hở: -Từ kiến thức về cách phân loại của ađh. C2H5-COOH. Quảng Nam 74 .2012 + Oxi hóa ancol. C2H5COOH.. 2/ Phân loại: HĐ2: 10’ Tìm hiểu về cách phân loại a.2 và so sánh mạch chính + oic.. Axit đa chức: ph.. HĐ3: 10’ Tìm hiểu về danh pháp của ax 3/ Danh pháp: cacboxilic. Axit không no.tắc gọi tên theo danh pháp VD: CH3COOH ax etanoic. CH2=CH-COOH ax propenoic(ax acrylic) b. VD: H-COOH. với tên của các ankan có cùng số ng.. I.tử H. ddAgNO3/NH3? Viết pt điều chế CH3CHO? Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HĐ1: 5’ Tìm hiểu về ĐN. mạch hở lk với 1 nhóm –COOH.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 .. no đơn chức mạch hở. Tự rút ra CTPT của ax CnH2n+1COOH(n≥0) hay CnH2nO2(n≥1).tử C Cách chọn mạch chính giống ađh. VD: HOOC-(CH2)4-COOH ax ađipic. Tên thông thường: 1 số ax có tên thông thường GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. danh pháp: HS tìm hiểu theo sgk và theo dựa vào 1/ Định nghĩa: Axit cacboxilic là những hợp chất anđehit. + Phân biệt axit cụ thể với ancol. phân loại. giúp HS đưa ra cách COOH như: H-COOH. phenol bằng phương pháp hoá học. CH3-C6H4-COOH. danh pháp. phân loại axit.. b. Ph. đơn chức: Ph. Tên thay thế: Axit + vị trí + tên nhánh + tên -Cho HS nghiên cứu bảng 9.tử có gốc ankyl hoặc ng. hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl(-COOH) lk trực tiếp với ng.tử C hpặc ng.

.H  → RCOOH + R’OH ← RCOOR’ + H2O  VD: CH3-COOH + C2H5ỌH Đặc điểm của pư este háo là thuận nghịch và cần axit H2SO4 đặc làm chất xt. mùi thơm. Tính chất hóa học: 1/ Tính axit: a. HĐ10:10’ Tìm hiểu một số p2 điều chế và ứng dụng cảu axit axetic. IV.2012 HĐ4: 5’ Nghiên cứu cấu tạo phân tử của axit. ax cacboxilic phân li thuận nghịch  → VD: CH3COOH ← H+ + CH3COO Dd ax cacboxilic làm quì tím hóa đỏ.. -GV giới thiệu các phương pháp điều chế theo sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn. gv dẫn dắt HS so sánh nồng độ của ion H+ trong 2 dd HCl 1M và CH3COOH 1M.C = O O–H Nhóm –COOH gồm 1 nhóm C=O và 1nhóm OH. II. sau đó vận dụng viết các pthh minh họa tính chất của axit cacboxilic. -Qua hình vẽ 9. 2/ Pư thế nhóm –OH(pư este hóa): t . Tính chất vật lí: sgk Tos của ax cao hơn nhiệt độ sôi của ancol tương ứng do giữua các ph. III.Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ Năm học 2011 . b. -Trên cơ sở sgk. do ảnh hưởng của nhóm C=O hút điện tử mạnh nên H trong nhóm OH của ax linh động hơn trong ancol. từ đó dự đoán giữa các ph. Quảng Nam 75 .tử có thể tạo được lk hiđro tương tự ancol. HĐ5:5’Nghiên cứu tính chất vật lí..tử ancol. Cho HS nghiên cứu sgk rồi rút ra những tính chất vật lí của axit. V.Trong dd. HĐ8:10’ Xét 1 số pư của axit -HS nghiên cứu nội dung sgk.. Đặc điểm cấu tạo: .3 trong sgk.tử ax có lk hiđro bền hơn lk hiđro giữa các ph. HS thấy trong nhóm chức-COOH có nhóm –OH. 2/ Oxh anđehit axetic: xt → CH3CHO + 1/2O2  CH3COOH xt → RCHO + 1/2O2  RCOOH 3/ Oxh ankan: -Oxh butan thu được ax axetic: xt → 2CH3CH2CH2CH3 +5O2  180 C. TIẾT 65: HĐ7: 5’ Nghiên cứu tính chất phân li ko hoàn toàn của ax cacboxilic. và cần H2SO4 đặc làm xt. Na. Tác dụng với bazơ. oxit bazơ tạo thành muối và nước: VD: CH3COOH + NaOH CH3COOH + Zn c. Tác dụng với kloại đứng trước H tạo thành muối và giải phóng hiđro: CH3COOH + Zn.) Lưu ý: đặc điểm của pư là thuận nghịch. HĐ6:5’ củng cố sau tiết 1 bằng BT số 1 sgk.50atm 4CH3COOH + 2H2O -Oxh không hoàn toàn các ankan có mạch C dài để tổng hợp các ax có PTK lớn: o + o HĐ9: 5’ Nghiên cứu pư este hóa -GV biểu diễn TN. Tác dụng với muối: CH3COOH + CaCO3 d. Điều chế: 1/ P2 lên men giấm: mengiam → C2HOH + O2  CH3COOH + H2O. từ đó suy ra khả năng phân li không hoàn toàn của ax cacboxilic. Al. HS nhận xét sự biến đổi các chất qua hiện tượng quan sát được(sự tách lớp của chất lỏng sau khi pư.

Quảng Nam 76 .2012 2RCH2CH2R’ + 5O2  2RCOOH → +2R’COOH + 2H2O 2 4/ Từ metanol: (p hiện đại) t .Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản – Hóa hữu cơ t o .xt Năm học 2011 .xt CH3OH + CO  CH3COOH → +O + CO → → CH4  CH3OH  CH3COOH VI. Ứng dụng: sgk o 2 HĐ11:15’củng cố toàn bài: BT sgk GV: Nguyễn thị Anh Thảo – Trường THPT Lê Quý Đôn.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.