P. 1
Huong Dan Lam Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep

Huong Dan Lam Bao Cao Thuc Tap Tot Nghiep

|Views: 169|Likes:
Được xuất bản bởiHuynh Le Huy Cuong

More info:

Published by: Huynh Le Huy Cuong on Mar 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2012

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Một báo cáo thực tập tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau: - Trang bìa - Lời cảm ơn - Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… - Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn - Mục lục - Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt. - Nội dung chính - Tài liệu tham khảo - Phụ lục Giải thích . Trang bìa Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chữ 20. . Lời cảm ơn Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định. Số trang trong mục này là i. . Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… Ghi lời nhận xét hoặc đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… nơi SV thực tập . Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn Ghi lời nhận xét/ đánh giá của giáo viên hướng dẫn Ghi kết quả điểm đánh giá của giáo viên hướng dẫn . Mục lục Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3. Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm. Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,… . Header/ Footer
Bắt đầu từ Nội dung báo cáo (từ chương 1 trở đi), phải có Header/Footer Header: - Phía trái: tên trường – tên Khoa Footer: - Bên trái: tên GVHD

.

1

.....TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN...... Tháng …..bold) 2 ..../2012 ( Italic...... ---------------o0o--------------- BÁO CAO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP(bold –center-size 13) TỰA ĐỀ CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP( bold – center-size 20) GVHD: Thầy/Cô Nguyễn Văn A SVTH: Nguyễn Văn B LỚP:09CD.................. MSSV: 300409.. Tp Hồ Chí Minh.

GIỚI THIỆU PHẦN 2. TỔNG QUAN ii vi vii viii 1 3 2.1 Đề mục thứ nhất … 2.(1 line) MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh sách hình vẽ Danh sách bảng biểu Danh sách các từ viết tắt PHẦN 1.2 Đề mục thứ hai PHẦN 3. NÔI DUNG THỰC TẬP 3.2 PHẦN 4.1 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3 7 13 30 48 Tài liệu tham khảo Phụ lục I: Phụ lục II: Phụ lục II 51 52 60 63 3 .

………..MSSV……….đến…………………………. 2…………………………. 3…………………………..MSSV…………(lưu ý: ghi tất cả sinh viên có thực tập tại nhà máy) Thời gian thực tập: từ ………………….. chức danh của người nhận xét) 4 .. Nhận xét : ……………………………………………………………………………………………..tháng ………….. MẪU NHẬN XÉT THỰC TẬP TẠI CÔNG TY NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY Nhóm sinh viên gồm : 1………………………….năm ( đóng dấu + ghi rõ họ và tên.. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..MSSV………. Ngày ..

z] trong đó x. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt. bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau: o tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) o (năm công bố). bảng biểu và các từ viết tắt Danh sách hình ảnh. Pháp.Phụ lục Tài liệu tham khảo Trong luận văn. … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ cịn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). những đóng góp.Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết. không in nghiêng. không dịch. khẳng định những kết quả đạt được. (đặt trong ngoặc đơn. Nội dung chính Tên các chương.Giới thiệu/đặt vấn đề: Phần này nêu các vấn đề từ công ty/Nhà máy. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí..Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. không có lời bàn hay bình luận thêm. . Nhật. …). bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh.Danh sách hình vẽ.Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm. kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x. số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định.y.Tài liệu tham khảo . Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B. dấu phẩy cuối tên) 5 . Trung. Thông thường bao gồm các chương: . không đảo tên lên trước họ. . các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài. chú ý nêu rõ những tài liệu. không phiên âm. .y. Phần kết luận cần ngắn gọn. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước: . kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc. Đức. bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục. Anh. tạp chí. bảng biểu Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần. Nhật. nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách. . z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn. 2. Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau: HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. (đặt trong ngoặc kép. mà SV đã đi thực tập Phần này thường dài từ 2-5 trang. thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài) . . đề xuất mới và kiến nghị (nếu có). v. ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T.Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung.v… 3.Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. dấu phẩy sau ngoặc đơn) o “tên bài báo”. Nga.Nội dung báo cáo thực tập: Trình bày các vấn đề đã được thực tập tại Cty/Nhà máy… (độ dài tùy nội dung đề tài) .

Fuggle J.Line spacing: 1. Amsterdam.2 ... Phạm Khánh Vân (1983). Nếu cần ghi chú. pp.. Tiếng Anh 14. "Lượng tử hóa trường chuẩn khi có tương tác với vật chất và hệ phương trình cho cc hm Green".W. hình vẽ và công thức Phải đánh số thứ tự hình vẽ. H Nội. HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG TRANG Orientation : Portrait Top : 2 cm Bottom : 2. cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách. Modder I.After: 3pt 6 . Thesis. Phys.C. Cao Chi.After: 0 Paragraph của bảng biểu: . 11-18. Thứ tự của hình vẽ. 1179-1182. o Bảng biểu. Luận án Tiến sĩ Vật lý. Tạp chí Vật lý Tập VIII (1). 7. phn tích ti liệu phn cực kích thích ở Việt Nam. . "X-ray dichroism as a probe of the electronic ground state in ultrathin rare-earth overlayers". bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương.Before: 0 . dấu chấm kết thúc) Dưới đây là một số thí dụ về cách trình by trang ti liệu tham khảo. dấu phẩy cuối tên) o tập (không có dấu ngăn cách) • (số). bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn.5cm Left : 3 cm Right : 2cm Paragraph của văn bản: . Bảng 2. Ph.Before: 3pt . Rev. Đại học Quốc gia H Nội. (1998). Vũ Đức Minh (2001).. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1.Line spacing: Single .D.1 là công thức đầu tiên trong chương 3. cỡ chữ 12 in đậm.3 là hình thứ 3 trong chương 2. Goedkoop J. Ví dụ: Hình 2. (đặt trong ngoặc đơn. Tên của hình để bên dưới và canh lề giữa hình. (gạch ngang giữa hai chữ số. Phát triển hệ chương trình xử lý. 15. University of Amsterdam. Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng. (1991). Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải.3 là bảng thứ 3 trong chương 2. B 43 (1). dấu phẩy sau ngoặc đơn) • các số trang. (in nghiêng. Grioni M.B. giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu. cỡ chữ 12 in nghiêng. tr. Structure and magnetism of metallic systems. Công thức 3.tên tạp chí (in nghiêng.

4… liên tục đến cuối.3. phụ lục.… có đánh số nhưng không tính vào số trang của luận văn. Phần tài liệu tham khảo.27 cm Footer: 1.Header: 1.27 cm Size: 13 Font: Times New Roman End coding : Unicode Đánh số trang Bắt đầu trang bìa phía trong (không phải bìa cứng) đánh thứ tự 2. 7 . Số trang được để bên dưới và ở GÓC PHẢI.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->