BIỆN PHÁP

TỔ CHỨC THI CÔNG
Công trình : XXX
Hạng mục

: THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa điểm

: HA NOI

Hà Nội, Tháng 09/2011
1|Page

2|Page .

..................................15 1...........13 1......................................................................................13 2...................10 II................................................................ Phối hợp với các nhà thầu thi công khác..................... Công tác hoàn thiện................................. Đấu nối hệ thống nguồn................................................ Biện pháp thực hiện.....................5 2............................................................... Vật tư..11 Lắp đặt tuyến ống âm sàn....... Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường........... Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan............................................. Công tác chuẩn bị.....................13 3.. Biện pháp an ninh trật tự .......................... Máy móc và thiết bị thi công....................................................................... Biện pháp thực hiện...............................PHỤ LỤC I.......................................................................................................................................5 2........................................................................................................................................ Bộ phận tài chính và vật tư.................. Lắp đặt tủ điện tổng........................... ổ cắm........7 2.......9 8..............................................15 3.........................................................7 3.............. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN............... Nghiệm thu .........................................6 2.............................................. vật liệu................................... Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư.................................................................................................................................................. Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công)..........................................4...................9 9.12 B............................................................. Ban chỉ huy công trường.........................................................5 1........................................................................................................................................ Công tác vệ sinh môi trường......................11 3............................15 2..........................................................................................11 Công tác chuẩn bị................................................. An toàn lao động và chống cháy nổ......... Bộ phận kỹ thuật........ SÀN...........................3...............bàn giao hệ thống tủ điện..................2................ Ban giám đốc................1.........15 C......................... Tổ chức mặt bằng thi công.............. Biện pháp lắp đặt....................8 6.....8 5...........................15 3|Page ..............................7 2........................14 5.......... PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ............................................................ Vật liệu ................9 7............7 4..................................................................................................................................................................... Vật liệu................................11 2..................................................................................................................6 2............5.......................... cầu đấu đi đây dưới sàn...............13 4......... tủ tầng........................ Chuẩn bị nguồn nhân lực..

4|Page .

Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường Ban gi¸m ®èc p. + Sau khi thi công xong máy móc sẽ được vận chuyển vào trong kho hoặc được che chắn. + Vật tư. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1.I. bảo quản tại công trường. thiết bị trước khi thi công phải được nghiệm thu. bảoquản ở kho của nhà thầu. phê duyệt bởi BQLDA + Máy móc sử dụng cho việc thi công phải được kiểm tra vận hành thử. thiết bị thi công được vận chuyển vào công trường và được cất giữ.tµi chÝnh + vËt t­ Ban chØ huy c«ng tr­êng phßng kü thuËt §éi thi §éi thi c«ng I c«ng II . 2. để đảm bảo chất lượng của công việc. Tổ chức mặt bằng thi công + Vật tư.

Ban chỉ huy công trường Ban chỉ huy công trình được đặt ở tại công trường. Điều phối nhân lực. làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ và chỉ đạo các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ. tài lực cho công trình theo đề nghị của đội sản xuất. vật lực. Quản lý nhân lực. Tổ chức và chỉ huy các đội sản xuất. tiến độ xây dựng. chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao. . hoàn công. Tổ chức đền bù phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công và giải quyết các vấn đề liên quan với địa phương và bên A tại công trường. vật lực và phương tiện thi công trên công trường. 2. chỉ đạo Bộ phận điều hành Thi công tại công trình và các phòng ban chức năng. giao ban xây lắp công trình và trực tiếp giải quyết các hồ sơ. Chịu trách nhiệm trước bên A về toàn bộ chất lượng. tiến độ nhanh và an toàn lao động.Thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường 2. đảm bảo không gây ảnh hưởng. Ban giám đốc Phụ trách chung. biên bản khác liên quan với bên A. quyết toán công trình khi công trình hoàn thành. an toàn lao động đúng tiến độ. thủ tục liên quan đến công tác xây dựng công trình và thanh. thiết bị để thi công công trình. Là đại diện đơn vị thi công: Quan hệ với bên A để ký hợp đồng. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Nhà thầu. Chịu trách nhiệm trước Nhà thầu. mỹ thuật cao. Kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất tại công trình để theo dõi toàn bộ quá trình xây dựng.2. cản trở tiến độ thi công. kinh doanh của Nhà thầu. chỉ huy các đội sản xuất thi công thông qua thông tin điện thoại hoặc trực tiếp báo cáo. khối lượng xây lắp của toàn bộ công trình. Quản lý và cung ứng kịp thời vật liệu. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình. điều hành trực tiếp mọi hoạt động trên công trường.1. Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động sản xuất. Lập các hồ sơ nghiệm thu. các biên bản xác nhận khối lượng. Thống nhất biện pháp tổ chức thi công xây dựng.

kỹ thuật thi công tại công trường. chủng loại vật tư cung ứng kịp thời cho công trình ở từng giai đoạn. Mỗi đội gồm một đội trưởng và 810 nhân công.Báo cáo về trụ sở bên A về tiến độ và các vấn đề liên quan đến xây lắp công trình.. tổng hợp khối lượng thi công của các Đội sản xuất lấy cơ sở làm hoàn công tổng thể công trình. Máy móc và thiết bị thi công Trang thiết bị thi công gồm: 1.3.4. 2. 2. kế hoạch và điều phối nhân lực giữa các đội sản xuất. mỹ thuật đúng tiến độ và an toàn. Bộ phận kỹ thuật Là bộ phận phụ trách trực tiếp toàn bộ về chất lượng. Bộ phận cung ứng vật tư. hàng tháng phải lập báo cáo kỹ thuật thi công của từng hạng mục. Có nhiệm vụ bóc tách khối lượng vật tư. Các đội trưởng Bộ phận chỉ đạo kỹ thuật thi công. 2.. vật tư cho công trình. Bộ phận tài chính và vật tư Là bộ phận cung cấp tài chính. b.5. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và thủ trưởng đơn vị về công việc được giao. Thường xuyên xuống các Đội kiểm tra. kỹ thuật thi công. quản lý công trường về chất lượng. Hàng tuần. Là kỹ sư chuyên ngành điện đã có nhiều kinh nghiệm xây lắp. Tổ trưởng có nhiệm vụ điều động trực tiếp nhân công của tổ mình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật. giám sát kỹ thuật. Máy đục . Phụ trách công trình Phụ trách công trình của Nhà thầu phụ trách kỹ thuật. Tập hợp khối lượng hàng tháng để báo cáo công ty và chủ đầu tư. chịu trách nhiệm trước nhà thầu. lao động tiền lương. 3. Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công) Cơ cấu tổ chức chia làm 2 đội thi công xây lắp. thống kê. chỉ huy trực tiếp các đội sản xuất thi công. Đảm bảo về thi công trực tiếp. Cơ cấu tổ chức bao gồm: a.

Dây thừng 11. điện áp. đo điện trở cách điện.Ống mềm Sino/Vanlock Sino/Vanlock Việt nam 5. Kìm ép cốt 8. Máy cắt bàn 5. Máy khoan thép 9. An toàn lao động và chống cháy nổ + Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ. Máy hàn 7. . Máy khoan bê tông 4.… 14. Hộp đồ nghề kỹ thuật điện: 10.2. xẻng. đồng hồ đo Cáp Cu/XLPE/PVC Dây tiếp địa Cu/PVC Dây điện Cu/PVC/PVC Hãng sản xuất LS – Hàn Quốc Đài Loan Taya Panasonic – Nhật Panasonic – Nhật . Giàn giáo và các thang chữ A. vật liệu Các vật tư phụ phục vụ cho thi công bao gồm: STT Vật tư 1 Tủ điện 2 Cáp & dây điện 3 4 Công tắc điện Ổ cắm điện 5 Ống điện luồn dây PVC 6 7 Hộp đấu nối Thang máng cáp Chi tiết Thiết bị đóng cắt chính Thiết bị phụ: cầu chì. Máy đo điện trở đất. Vật tư. xà beng. Xe nâng tay 3. … 4. Máy cắt tay 6. 13. 12. Biển báo khu vực thi công. Cuốc.Ống cứng .

+ Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác + Trong quá trình thi công việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục . Số lao động thời vụ tại địa phương cũng được chọn lựa kỹ. + Không được ăn ở nấu nướng trên công trường. 7. Trong quátrình thi công phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước. rào chắn tại khu vực thi công. + Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc. rượu chè. Biện pháp an ninh trật tự + Để đảm bảo tốt cho công việc này. 8. máy hàn. phải được kiểm tra cách điện … 6. + Phải có biển báo.+ Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. + Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện. gây gỗ đánh nhau trên công trường.a + Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy. + Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào. Công tác vệ sinh môi trường + Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh. việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng. + Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công. + Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người. bơm nước. + Chấp hành đúng nội qui công trường. không để bừa bãi trên công trường khó quản lý. + Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhậncủa cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. máy cắt. vật liệu dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa. vật tư.

khác. các bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ. + Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất. . các bên phải có cam kết ràng buộc với nhau như: + Không cố ý gây hại đến các phần việc do các đơn vị khác đang thi công. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh ngày. 9. an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình. công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây rối. tiến độ… của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thoả đáng. chất lượng. đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên. Vị trí kho bãi được sự cho phép của chủ đầu tư bố trí sao cho thuận lợi nhất cho quá trình thi công. + Trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên quan như tổ điện. sau mỗi ca thi công thì hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công. + Trong quá trình thi công nếu có các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi họp cùng với Chủ đầu tư để có các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau. Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư. + Có thông báo cho Chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công ở các khu vực có liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận có liên quan của chủ đầu tư để bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo lên nhau. + Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một mặt bằng. + Giáo dục cán bộ. trêu chọc nhau gây mất an ninh trật tự. + Đảm bảo vệ sinh chung. an toàn cho công trình. tổ bảo vệ … để đảm bảo việc thi công được thuận tiện. đảm bảo an ninh.

phương pháp thử vỏ bọc cách điện TCVN 2103-1994: Dây điện bọc nhựa DIN: Deustches Institute fur Normung IEC 269-2: Cầu chì IEC 439-1: Thiết bị lắp trong tủ IEC 157-1. 157-1A. Biện pháp thực hiện Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. 157-1B: II. Nội dung của công tác chuẩn bị bao gồm các nội dung chủ yếu sau: .- BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN I. . tiến hành thi công theo các bước sau: 2.Kiểm tra lại tuyến máng cáp. ổ cắm. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 25-1991. cầu đấu đi đây dưới sàn Công tác chuẩn bị Mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành trước khi tiến hành thi công và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư . TCVN 27-1991) TCVN 25-1991: Tính chọn. điểm giao cắt qua hệ thống ổ cắm sàn hiện trạng. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .Nhận bàn giao lại toàn bộ mặt bằng thi công do bên chủ đầu tư bàn giao (Phục vụ công tác thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi tiến hành thi công xong) .Nhà thầu kiểm tra toàn bộ mặt bằng thi công theo thực tế trước khi nhận bàn giao có ảnh hưởng đến quá trình thi công.1. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY PHẠM ÁP DỤNG TRONG CHẾ TẠO. 2. Bước 1: . BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN. an toàn. giao cắt với các đơn vị thi công khác. SÀN Lắp đặt tuyến ống âm sàn. lắp đặt dây dẫn TCVN 27-1991: Lắp đặt thiết bị TCVN 5936-1995: Dây & Cáp điện.

.4. công tắc trên tường sẽ tiến hành sơn. ổ cắm. .Đặt tuyến ống âm sàn theo đúng thiết kế . . bả hoàn trả trong trường hợp phải đục cắt tường. Công tác hoàn thiện 3. cầu đấu theo bản vẽ thiết kế.Kéo cáp. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. Dải bạt. Công tác hoàn thiện và hoàn trả mặt bằng thi công .Đặt ổ cắm.. căng barrie cảnh báo.. cầu đấu theo đúng thiết kê. .Dựa trên bản vẽ mặt bằng tổng thể đánh dấu các vị trí tủ điện. Nhà thầu sẽ lát lại nền hoàn thiện theo đúng mẫu gạch và chủng loại gạch hiện trạng của tòa nhà. Cáp phải đi trong ống nhựa PVC từ vị trí ổ cắm về đến tủ điện. Bước 4: . đấu nối cho ổ cắm. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan - Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. Bước 2: .. 2.2. 2. .1. . .Tập hợp nhân công nhắc nhở những điều cần lưu ý khi thi công. cầu đấu.Trong quá trình kéo cable người phụ trách an toàn phải luôn quan sát.Kiểm tra lại bản vẽ so với thực tế đảm bảo thông tuyến không ảnh hưởng đến tuyến ống thi công. 3. 2.Kiểm tra lại các vị trí giao cắt với các đơn vị khác. 3. nhắc nhở kịp thời đảm bảo không xảy ra sự cố. .2.Sau khi kết thúc hoàn thiện công việc kéo cáp. báo lại cho các đơn vị có ảnh hưởng đến quá trình thi công để kết hợp thi công.Đặt các biển báo công trường thi công để báo cho các đơn vị thi công khác. .Vạch tuyến ống âm sàn chuẩn bị thi công.Sau khi đặt các ổ cắm. đấu nối.Tiến hành đục sàn theo tuyến đã vạch.Mọi thay đổi sai khác so với thiết kế phải có sự đồng ý của chủ đầu tư.3. Bước 3: . .

an toàn. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .Tủ tầng 5 sử dụng lại TĐT5 cú chỉnh sửa Căn cứ theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. - Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc.Tủ diện SK-1B tại tầng 2 lấy nguồn từ tủ điện TĐT2 . B. Chuẩn bị nguồn nhân lực Nhân công thực hiện thi công lắp đặt tủ điện gồm: - Phụ trách kĩ thuật – Kỹ sư điện (giám sát thi công) : 1 người - Đội trưởng( Chỉ huy trực tiếp thi công) : 1 người - Phụ trách vật tư + thiết bị - Ban an toàn : 1 người - Nhân công : 5 người : 1 người 3. vật liệu đến vị trí từng tủ. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm phụ kiện dùng để lắp đặt. qua khảo sát thực tế nhà thầu sẽ bố trí vận chuyển vật tư. Lắp đặt tủ điện tổng. 2. các mặt cắt. theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được sư phê duyệt của BQLDA-chủ đầu tư. + Vật tư. tiến hành thi công theo các bước sau: .Tủ tầng 3 sử dụng lại TĐT3 cú chỉnh sửa . tủ tầng 1.Tủ diện SK-1B tại tầng 1 lấy từ sau MCCB 63A tại tủ ATS . Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Biện pháp thực hiện Thi công lắp đặt lần lượt từng tủ: .- Thu dọn vật tư. vật liệu để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. cao độ. mặt dựng. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm kích thước.Tủ diện SK-1A tại tầng 1 lấy nguồn từ tủ TĐT1 . vật liệu dư thừa.

+ Hướng dẫn vận hành hệ thống (bằng tiếng Việt) . thường có kích thước nhỏ và trọng lượng bé nên có thể dùng xe nâng. bảo trì. + Đổ bệ móng cho các tủ điện đặt trên sàn do chủ đầu tư yêu cầu. giá đỡ.Sau khi lắp đặt dùng máy hút bụi vệ sinh tủ. Bó dây lại sao cho gọn gàng và đảm bảo mỹ quan. Kiểm tra cách điện.bàn giao hệ thống tủ điện + Toàn bộ hệ thống tủ điện hạ áp công trình sẽ được bàn giao một lần với đầy đủ các giấy tờ liên quan như: + Biên bản nghiệm thu công trình. + Làm giá đỡ đối với phòng có sàn giả kỹ thuật bởi xây dựng. thanh ray. dùng các phương tiện như con lăn. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công. dây điều khiển vào tủ. kiểm tra sơ đồ nguyên lý tủ để đảm bảo đóng điện an toàn. + Bàn giao các chìa khoá tủ điện. biên bản xác nhận chất lượng công trình. . xe cần cẩu. + Bàn giao hồ sơ hoàn công hệ thống + Catalogues thiết bị. các tài liệu liên quan.Biện pháp lắp đặt tủ điện: + Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện bằng mực phát quang hoặc bằng loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường. catalogue thiết bị. + Tài liệu hướng dẫn vận hành. Nghiệm thu . kiểm tra các mạch điều khiển. + Bản vẽ hoàn công. sức người …để lắp đặt vào đúng vị trí. xe nâng… + Đối với tủ điện nhỏ. như: Đối với tủ điện lớn đặt trên sàn. + Vận chuyển tủ điện đến nơi lắp đặt bằng các phương pháp thích hợp. + Tiến hành đấu nối các dây động lực. Có biện pháp bao che tủ điện lại để chống bụi bẩn và các va chạm cơ học. nhà tại vị trí lắp. 4. sơ đồ nguyên lý tủ điện. bản vẽ hoàn công và các tài liệu khác đươc bàn giao dưới dạng hồ sơ giấy. loại treo tường. hướng dẫn và bàn giao các tài liệu vận hành cho chủ đầu tư.

và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. hộp nối. 2. máy cắt. thiết bị lấy dấu. Công tác chuẩn bị + Chuẩn bị các máy móc và dụng cụ thi công như: giàn giáo. nhằm phòng tránh những tai nạn xảy ra khi làm việc. + Thiết bị để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và được sư phê duyệt của chủ đầu tư. MCB. cáp. cao độ. công tắc chuyển mạch. + Đấu nối các thiết bị điều khiển như contactor. relay. Dây điện phải đi trong ống điện lắp trên trần hoặc buộc trên thanh ti treo + Tiến hành lắp đặt và kết nối dây điện cho từng thiết bị. + Giàn giáo và các thang chữ A phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan + Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. trunking. Biện pháp lắp đặt + Sau khi hệ thống . bộ giám sát tình trạng điện áp trong tủ theo từng sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng thuộc tủ điện động lực. các mặt cắt. Đấu nối hệ thống nguồn 1.. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công và hướng dẫn vận hành cho chủ đầu tư. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. Tiến hành kéo dây điện cho các lộ nguồn theo thiết kế. + Lắp đặt giàn giáo và các thang chữ A để làm việc trên cao. điểm đấu nối phải ép đầu cốt.5. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm ống điện. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm mặt bằng. thước đo. khoan. + Thu dọn vật tư. đấu nối với các lộ phải đấu nối trong hộp nối điện. + Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. vật liệu dư thừa. ống điện đã hoàn tất. thang chữ A. kích thước. 3. C. cưa. . mặt dựng.

§¬n vÞ thi c«ng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful