BIỆN PHÁP

TỔ CHỨC THI CÔNG
Công trình : XXX
Hạng mục

: THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa điểm

: HA NOI

Hà Nội, Tháng 09/2011
1|Page

2|Page .

......................13 3.......... Ban chỉ huy công trường....................................................... Biện pháp thực hiện....................15 3|Page ................................................. Bộ phận tài chính và vật tư.......................................7 4.8 5.......................4......................................................................... Vật liệu................................. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan......................2.............................................11 3.....................................................................................................................................................................................15 2...................12 B..15 1. SÀN............7 3.......................13 4......................5 1........................................... Tổ chức mặt bằng thi công...................3................................ ổ cắm................................................. Công tác chuẩn bị................ Vật tư................................ vật liệu................................................................15 3..................... Ban giám đốc........................5...... BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN... Chuẩn bị nguồn nhân lực............................................................. Biện pháp an ninh trật tự ..............................................................................................................5 2................................. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ............................................ Đấu nối hệ thống nguồn...................................6 2........................ cầu đấu đi đây dưới sàn......................15 C.................................. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác....6 2...... Bộ phận kỹ thuật.................................................................. tủ tầng................................................................. Công tác hoàn thiện...................................................................................9 9.. Nghiệm thu ..13 1...........................PHỤ LỤC I...........................................................................................................................7 2............................................10 II..............................11 Công tác chuẩn bị............... Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư........ Lắp đặt tủ điện tổng......................................9 8.........................................................................14 5.......... Vật liệu ......................................................... Công tác vệ sinh môi trường....................5 2............................................ An toàn lao động và chống cháy nổ.......................11 2.................... Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công)............................................... Máy móc và thiết bị thi công................................................................................................... Biện pháp thực hiện...................................................1........................................9 7.......... Biện pháp lắp đặt.............................................8 6................................................... Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường....................bàn giao hệ thống tủ điện..............................................................................................................7 2.................13 2.11 Lắp đặt tuyến ống âm sàn.....................................

4|Page .

2. + Vật tư. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1. để đảm bảo chất lượng của công việc. + Sau khi thi công xong máy móc sẽ được vận chuyển vào trong kho hoặc được che chắn. Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường Ban gi¸m ®èc p. bảoquản ở kho của nhà thầu.tµi chÝnh + vËt t­ Ban chØ huy c«ng tr­êng phßng kü thuËt §éi thi §éi thi c«ng I c«ng II . thiết bị thi công được vận chuyển vào công trường và được cất giữ. bảo quản tại công trường. Tổ chức mặt bằng thi công + Vật tư.I. phê duyệt bởi BQLDA + Máy móc sử dụng cho việc thi công phải được kiểm tra vận hành thử. thiết bị trước khi thi công phải được nghiệm thu.

Thống nhất biện pháp tổ chức thi công xây dựng.1. chỉ huy các đội sản xuất thi công thông qua thông tin điện thoại hoặc trực tiếp báo cáo. Chịu trách nhiệm trước bên A về toàn bộ chất lượng. an toàn lao động đúng tiến độ. Ban chỉ huy công trường Ban chỉ huy công trình được đặt ở tại công trường. . Tổ chức và chỉ huy các đội sản xuất. Lập các hồ sơ nghiệm thu. vật lực và phương tiện thi công trên công trường.Thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường 2. Tổ chức đền bù phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công và giải quyết các vấn đề liên quan với địa phương và bên A tại công trường. kinh doanh của Nhà thầu. hoàn công. biên bản khác liên quan với bên A. các biên bản xác nhận khối lượng. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Nhà thầu. 2. Quản lý nhân lực. khối lượng xây lắp của toàn bộ công trình. Quản lý và cung ứng kịp thời vật liệu. Điều phối nhân lực. quyết toán công trình khi công trình hoàn thành. tiến độ xây dựng. giao ban xây lắp công trình và trực tiếp giải quyết các hồ sơ. tài lực cho công trình theo đề nghị của đội sản xuất. làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ và chỉ đạo các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ. Là đại diện đơn vị thi công: Quan hệ với bên A để ký hợp đồng. vật lực. mỹ thuật cao. Chịu trách nhiệm trước Nhà thầu. thủ tục liên quan đến công tác xây dựng công trình và thanh. Kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất tại công trình để theo dõi toàn bộ quá trình xây dựng. chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao. cản trở tiến độ thi công. thiết bị để thi công công trình. đảm bảo không gây ảnh hưởng. Ban giám đốc Phụ trách chung. tiến độ nhanh và an toàn lao động. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình. Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động sản xuất. điều hành trực tiếp mọi hoạt động trên công trường.2. chỉ đạo Bộ phận điều hành Thi công tại công trình và các phòng ban chức năng.

chủng loại vật tư cung ứng kịp thời cho công trình ở từng giai đoạn. kế hoạch và điều phối nhân lực giữa các đội sản xuất. Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công) Cơ cấu tổ chức chia làm 2 đội thi công xây lắp. Phụ trách công trình Phụ trách công trình của Nhà thầu phụ trách kỹ thuật. b. Các đội trưởng Bộ phận chỉ đạo kỹ thuật thi công.5. Bộ phận kỹ thuật Là bộ phận phụ trách trực tiếp toàn bộ về chất lượng. giám sát kỹ thuật. Tập hợp khối lượng hàng tháng để báo cáo công ty và chủ đầu tư. tổng hợp khối lượng thi công của các Đội sản xuất lấy cơ sở làm hoàn công tổng thể công trình. chịu trách nhiệm trước nhà thầu. Thường xuyên xuống các Đội kiểm tra. lao động tiền lương. 2. Mỗi đội gồm một đội trưởng và 810 nhân công. mỹ thuật đúng tiến độ và an toàn. Hàng tuần.3. Máy đục . chỉ huy trực tiếp các đội sản xuất thi công. Đảm bảo về thi công trực tiếp. 2..4. Là kỹ sư chuyên ngành điện đã có nhiều kinh nghiệm xây lắp. Bộ phận tài chính và vật tư Là bộ phận cung cấp tài chính. Tổ trưởng có nhiệm vụ điều động trực tiếp nhân công của tổ mình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật. vật tư cho công trình.. kỹ thuật thi công tại công trường. thống kê. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và thủ trưởng đơn vị về công việc được giao. Bộ phận cung ứng vật tư. kỹ thuật thi công. quản lý công trường về chất lượng. Có nhiệm vụ bóc tách khối lượng vật tư.Báo cáo về trụ sở bên A về tiến độ và các vấn đề liên quan đến xây lắp công trình. 2. Cơ cấu tổ chức bao gồm: a. 3. Máy móc và thiết bị thi công Trang thiết bị thi công gồm: 1. hàng tháng phải lập báo cáo kỹ thuật thi công của từng hạng mục.

đo điện trở cách điện.2.Ống cứng . vật liệu Các vật tư phụ phục vụ cho thi công bao gồm: STT Vật tư 1 Tủ điện 2 Cáp & dây điện 3 4 Công tắc điện Ổ cắm điện 5 Ống điện luồn dây PVC 6 7 Hộp đấu nối Thang máng cáp Chi tiết Thiết bị đóng cắt chính Thiết bị phụ: cầu chì.Ống mềm Sino/Vanlock Sino/Vanlock Việt nam 5. Máy khoan bê tông 4. … 4. Máy cắt tay 6.… 14. 13. Dây thừng 11. Máy khoan thép 9. Máy đo điện trở đất. xà beng. Kìm ép cốt 8. Vật tư. đồng hồ đo Cáp Cu/XLPE/PVC Dây tiếp địa Cu/PVC Dây điện Cu/PVC/PVC Hãng sản xuất LS – Hàn Quốc Đài Loan Taya Panasonic – Nhật Panasonic – Nhật . 12. Giàn giáo và các thang chữ A. Máy hàn 7. điện áp. Biển báo khu vực thi công. Hộp đồ nghề kỹ thuật điện: 10. Cuốc. xẻng. . Máy cắt bàn 5. Xe nâng tay 3. An toàn lao động và chống cháy nổ + Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ.

Trong quátrình thi công phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước. + Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc. vật liệu dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa. bơm nước. không để bừa bãi trên công trường khó quản lý. + Phải có biển báo. gây gỗ đánh nhau trên công trường. + Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhậncủa cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác + Trong quá trình thi công việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục . + Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người. + Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào. phải được kiểm tra cách điện … 6. máy hàn.+ Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. + Không được ăn ở nấu nướng trên công trường. 8. Công tác vệ sinh môi trường + Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh. vật tư. máy cắt. + Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện.a + Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy. + Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công. Số lao động thời vụ tại địa phương cũng được chọn lựa kỹ. rượu chè. rào chắn tại khu vực thi công. + Chấp hành đúng nội qui công trường. + Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công. Biện pháp an ninh trật tự + Để đảm bảo tốt cho công việc này. 7. việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng.

+ Giáo dục cán bộ. + Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất. 9. các bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ. + Trong quá trình thi công nếu có các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi họp cùng với Chủ đầu tư để có các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau. sau mỗi ca thi công thì hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công. công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây rối. + Đảm bảo vệ sinh chung. tổ bảo vệ … để đảm bảo việc thi công được thuận tiện. an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình. chất lượng. đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên. Vị trí kho bãi được sự cho phép của chủ đầu tư bố trí sao cho thuận lợi nhất cho quá trình thi công. tiến độ… của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thoả đáng. + Có thông báo cho Chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công ở các khu vực có liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận có liên quan của chủ đầu tư để bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo lên nhau. trêu chọc nhau gây mất an ninh trật tự. các bên phải có cam kết ràng buộc với nhau như: + Không cố ý gây hại đến các phần việc do các đơn vị khác đang thi công. + Trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên quan như tổ điện. đảm bảo an ninh. an toàn cho công trình.khác. + Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một mặt bằng. Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh ngày. .

2. cầu đấu đi đây dưới sàn Công tác chuẩn bị Mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành trước khi tiến hành thi công và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư . Biện pháp thực hiện Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. an toàn. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY PHẠM ÁP DỤNG TRONG CHẾ TẠO. Nội dung của công tác chuẩn bị bao gồm các nội dung chủ yếu sau: . đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn . LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 25-1991. lắp đặt dây dẫn TCVN 27-1991: Lắp đặt thiết bị TCVN 5936-1995: Dây & Cáp điện. điểm giao cắt qua hệ thống ổ cắm sàn hiện trạng. 157-1B: II.Nhận bàn giao lại toàn bộ mặt bằng thi công do bên chủ đầu tư bàn giao (Phục vụ công tác thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi tiến hành thi công xong) . TCVN 27-1991) TCVN 25-1991: Tính chọn. Bước 1: . phương pháp thử vỏ bọc cách điện TCVN 2103-1994: Dây điện bọc nhựa DIN: Deustches Institute fur Normung IEC 269-2: Cầu chì IEC 439-1: Thiết bị lắp trong tủ IEC 157-1. ổ cắm. giao cắt với các đơn vị thi công khác. SÀN Lắp đặt tuyến ống âm sàn.Kiểm tra lại tuyến máng cáp. tiến hành thi công theo các bước sau: 2. .Nhà thầu kiểm tra toàn bộ mặt bằng thi công theo thực tế trước khi nhận bàn giao có ảnh hưởng đến quá trình thi công.- BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN I.1. 157-1A. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN.

cầu đấu theo đúng thiết kê. công tắc trên tường sẽ tiến hành sơn. 3. .Sau khi kết thúc hoàn thiện công việc kéo cáp. đấu nối. căng barrie cảnh báo. Cáp phải đi trong ống nhựa PVC từ vị trí ổ cắm về đến tủ điện. Công tác hoàn thiện và hoàn trả mặt bằng thi công . . 2.. báo lại cho các đơn vị có ảnh hưởng đến quá trình thi công để kết hợp thi công. .Tiến hành đục sàn theo tuyến đã vạch.Sau khi đặt các ổ cắm. .Đặt tuyến ống âm sàn theo đúng thiết kế . Bước 3: .Trong quá trình kéo cable người phụ trách an toàn phải luôn quan sát. .Kéo cáp. cầu đấu theo bản vẽ thiết kế. Bước 2: .3.Kiểm tra lại bản vẽ so với thực tế đảm bảo thông tuyến không ảnh hưởng đến tuyến ống thi công. . Nhà thầu sẽ lát lại nền hoàn thiện theo đúng mẫu gạch và chủng loại gạch hiện trạng của tòa nhà. ổ cắm. 2.Kiểm tra lại các vị trí giao cắt với các đơn vị khác.. .Mọi thay đổi sai khác so với thiết kế phải có sự đồng ý của chủ đầu tư. nhắc nhở kịp thời đảm bảo không xảy ra sự cố.2.Đặt các biển báo công trường thi công để báo cho các đơn vị thi công khác. Công tác hoàn thiện 3.2. bả hoàn trả trong trường hợp phải đục cắt tường.Đặt ổ cắm. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ.Vạch tuyến ống âm sàn chuẩn bị thi công.Dựa trên bản vẽ mặt bằng tổng thể đánh dấu các vị trí tủ điện.. 3.1.Tập hợp nhân công nhắc nhở những điều cần lưu ý khi thi công. 2. . cầu đấu. Bước 4: . đấu nối cho ổ cắm.4.. . Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan - Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. Dải bạt.

2. các mặt cắt. vật liệu đến vị trí từng tủ. cao độ.Tủ tầng 5 sử dụng lại TĐT5 cú chỉnh sửa Căn cứ theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm kích thước. vật liệu dư thừa. Chuẩn bị nguồn nhân lực Nhân công thực hiện thi công lắp đặt tủ điện gồm: - Phụ trách kĩ thuật – Kỹ sư điện (giám sát thi công) : 1 người - Đội trưởng( Chỉ huy trực tiếp thi công) : 1 người - Phụ trách vật tư + thiết bị - Ban an toàn : 1 người - Nhân công : 5 người : 1 người 3. an toàn.Tủ diện SK-1B tại tầng 2 lấy nguồn từ tủ điện TĐT2 .Tủ tầng 3 sử dụng lại TĐT3 cú chỉnh sửa . Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm phụ kiện dùng để lắp đặt.Tủ diện SK-1A tại tầng 1 lấy nguồn từ tủ TĐT1 . Lắp đặt tủ điện tổng. tiến hành thi công theo các bước sau: . qua khảo sát thực tế nhà thầu sẽ bố trí vận chuyển vật tư. Biện pháp thực hiện Thi công lắp đặt lần lượt từng tủ: . + Vật tư. vật liệu để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. tủ tầng 1. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. mặt dựng. theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được sư phê duyệt của BQLDA-chủ đầu tư. B.- Thu dọn vật tư. - Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .Tủ diện SK-1B tại tầng 1 lấy từ sau MCCB 63A tại tủ ATS .

kiểm tra sơ đồ nguyên lý tủ để đảm bảo đóng điện an toàn. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công. Nghiệm thu .Sau khi lắp đặt dùng máy hút bụi vệ sinh tủ. sức người …để lắp đặt vào đúng vị trí. catalogue thiết bị. Bó dây lại sao cho gọn gàng và đảm bảo mỹ quan. xe cần cẩu. xe nâng… + Đối với tủ điện nhỏ. nhà tại vị trí lắp. + Vận chuyển tủ điện đến nơi lắp đặt bằng các phương pháp thích hợp.Biện pháp lắp đặt tủ điện: + Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện bằng mực phát quang hoặc bằng loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường. 4. loại treo tường. biên bản xác nhận chất lượng công trình. thường có kích thước nhỏ và trọng lượng bé nên có thể dùng xe nâng. + Làm giá đỡ đối với phòng có sàn giả kỹ thuật bởi xây dựng. thanh ray. hướng dẫn và bàn giao các tài liệu vận hành cho chủ đầu tư. dùng các phương tiện như con lăn. + Bàn giao hồ sơ hoàn công hệ thống + Catalogues thiết bị. dây điều khiển vào tủ. Có biện pháp bao che tủ điện lại để chống bụi bẩn và các va chạm cơ học. kiểm tra các mạch điều khiển. bản vẽ hoàn công và các tài liệu khác đươc bàn giao dưới dạng hồ sơ giấy. + Bản vẽ hoàn công.bàn giao hệ thống tủ điện + Toàn bộ hệ thống tủ điện hạ áp công trình sẽ được bàn giao một lần với đầy đủ các giấy tờ liên quan như: + Biên bản nghiệm thu công trình. sơ đồ nguyên lý tủ điện. + Bàn giao các chìa khoá tủ điện. + Hướng dẫn vận hành hệ thống (bằng tiếng Việt) . + Tiến hành đấu nối các dây động lực. . như: Đối với tủ điện lớn đặt trên sàn. các tài liệu liên quan. + Đổ bệ móng cho các tủ điện đặt trên sàn do chủ đầu tư yêu cầu. giá đỡ. + Tài liệu hướng dẫn vận hành. Kiểm tra cách điện. bảo trì.

đấu nối với các lộ phải đấu nối trong hộp nối điện.. cáp. mặt dựng. Đấu nối hệ thống nguồn 1. thang chữ A. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công và hướng dẫn vận hành cho chủ đầu tư. Biện pháp lắp đặt + Sau khi hệ thống . các mặt cắt. khoan. + Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. + Thiết bị để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và được sư phê duyệt của chủ đầu tư. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. thước đo. nhằm phòng tránh những tai nạn xảy ra khi làm việc. cưa. thiết bị lấy dấu. + Đấu nối các thiết bị điều khiển như contactor. cao độ. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm mặt bằng. Tiến hành kéo dây điện cho các lộ nguồn theo thiết kế.5. điểm đấu nối phải ép đầu cốt. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan + Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. Công tác chuẩn bị + Chuẩn bị các máy móc và dụng cụ thi công như: giàn giáo. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm ống điện. công tắc chuyển mạch. + Thu dọn vật tư. 3. kích thước. trunking. vật liệu dư thừa. + Lắp đặt giàn giáo và các thang chữ A để làm việc trên cao. C. Dây điện phải đi trong ống điện lắp trên trần hoặc buộc trên thanh ti treo + Tiến hành lắp đặt và kết nối dây điện cho từng thiết bị. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. relay. MCB. . + Giàn giáo và các thang chữ A phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân. máy cắt. bộ giám sát tình trạng điện áp trong tủ theo từng sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng thuộc tủ điện động lực. 2. ống điện đã hoàn tất. hộp nối.

§¬n vÞ thi c«ng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful