BIỆN PHÁP

TỔ CHỨC THI CÔNG
Công trình : XXX
Hạng mục

: THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa điểm

: HA NOI

Hà Nội, Tháng 09/2011
1|Page

2|Page .

........1........................... Bộ phận kỹ thuật................................................................................... Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công)..... Chuẩn bị nguồn nhân lực........11 Lắp đặt tuyến ống âm sàn...................bàn giao hệ thống tủ điện.............5 1.................................................................................................... Lắp đặt tủ điện tổng............................. vật liệu................................... Công tác vệ sinh môi trường.... BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN................................ Biện pháp an ninh trật tự ............................. Biện pháp thực hiện............................5 2................................................................ Công tác hoàn thiện............ cầu đấu đi đây dưới sàn........................................11 Công tác chuẩn bị........................12 B.......... Vật liệu .............................................. Biện pháp lắp đặt......15 3|Page .....................................8 6...... Ban chỉ huy công trường................................................................. Máy móc và thiết bị thi công......................................15 C......................11 3........................................................................................................................15 3.......................................7 4...9 9................................................13 4...........................................................8 5...........................................................13 3.. Biện pháp thực hiện....... Vật tư.......................................................................................................... Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan.................................................. Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư............................................7 2..................... Nghiệm thu ....................7 3....................................... ổ cắm................................................. Đấu nối hệ thống nguồn... Tổ chức mặt bằng thi công...............PHỤ LỤC I....................................................6 2.................................................................................5...........9 7..........................................3................. Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường.............................................................................................................. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ............................................7 2.................. Bộ phận tài chính và vật tư.......................................................................................................................... An toàn lao động và chống cháy nổ................................. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác........................................10 II..4.........6 2......................5 2...................................15 1............................................2.............................................14 5..........15 2............................................................. Ban giám đốc........................................................... Vật liệu.................... Công tác chuẩn bị............... tủ tầng.............9 8....................................13 2...........................................13 1..................... SÀN..........................11 2...........................................................................................................

4|Page .

phê duyệt bởi BQLDA + Máy móc sử dụng cho việc thi công phải được kiểm tra vận hành thử. bảoquản ở kho của nhà thầu. Tổ chức mặt bằng thi công + Vật tư. thiết bị trước khi thi công phải được nghiệm thu. để đảm bảo chất lượng của công việc. thiết bị thi công được vận chuyển vào công trường và được cất giữ. bảo quản tại công trường. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1. Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường Ban gi¸m ®èc p. + Vật tư.I. 2. + Sau khi thi công xong máy móc sẽ được vận chuyển vào trong kho hoặc được che chắn.tµi chÝnh + vËt t­ Ban chØ huy c«ng tr­êng phßng kü thuËt §éi thi §éi thi c«ng I c«ng II .

Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình. Là đại diện đơn vị thi công: Quan hệ với bên A để ký hợp đồng. cản trở tiến độ thi công. quyết toán công trình khi công trình hoàn thành. tài lực cho công trình theo đề nghị của đội sản xuất.1. . làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ và chỉ đạo các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Nhà thầu. tiến độ nhanh và an toàn lao động. điều hành trực tiếp mọi hoạt động trên công trường. an toàn lao động đúng tiến độ. biên bản khác liên quan với bên A. tiến độ xây dựng. đảm bảo không gây ảnh hưởng. Thống nhất biện pháp tổ chức thi công xây dựng. hoàn công.2. Ban giám đốc Phụ trách chung. mỹ thuật cao. thiết bị để thi công công trình. chỉ đạo Bộ phận điều hành Thi công tại công trình và các phòng ban chức năng. vật lực. Chịu trách nhiệm trước Nhà thầu. Ban chỉ huy công trường Ban chỉ huy công trình được đặt ở tại công trường. Kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất tại công trình để theo dõi toàn bộ quá trình xây dựng. 2. vật lực và phương tiện thi công trên công trường. thủ tục liên quan đến công tác xây dựng công trình và thanh. giao ban xây lắp công trình và trực tiếp giải quyết các hồ sơ. chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao. Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động sản xuất. chỉ huy các đội sản xuất thi công thông qua thông tin điện thoại hoặc trực tiếp báo cáo. các biên bản xác nhận khối lượng. kinh doanh của Nhà thầu. Chịu trách nhiệm trước bên A về toàn bộ chất lượng. Tổ chức đền bù phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công và giải quyết các vấn đề liên quan với địa phương và bên A tại công trường. Lập các hồ sơ nghiệm thu. Quản lý và cung ứng kịp thời vật liệu. Quản lý nhân lực. Tổ chức và chỉ huy các đội sản xuất.Thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường 2. khối lượng xây lắp của toàn bộ công trình. Điều phối nhân lực.

2. Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công) Cơ cấu tổ chức chia làm 2 đội thi công xây lắp. Là kỹ sư chuyên ngành điện đã có nhiều kinh nghiệm xây lắp.. Bộ phận cung ứng vật tư. 2. kỹ thuật thi công. chủng loại vật tư cung ứng kịp thời cho công trình ở từng giai đoạn. vật tư cho công trình. b. tổng hợp khối lượng thi công của các Đội sản xuất lấy cơ sở làm hoàn công tổng thể công trình. Bộ phận kỹ thuật Là bộ phận phụ trách trực tiếp toàn bộ về chất lượng. Đảm bảo về thi công trực tiếp. Tập hợp khối lượng hàng tháng để báo cáo công ty và chủ đầu tư. Phụ trách công trình Phụ trách công trình của Nhà thầu phụ trách kỹ thuật. chỉ huy trực tiếp các đội sản xuất thi công. Tổ trưởng có nhiệm vụ điều động trực tiếp nhân công của tổ mình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật.4.3. chịu trách nhiệm trước nhà thầu. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và thủ trưởng đơn vị về công việc được giao. kỹ thuật thi công tại công trường. lao động tiền lương. Mỗi đội gồm một đội trưởng và 810 nhân công. Các đội trưởng Bộ phận chỉ đạo kỹ thuật thi công. Thường xuyên xuống các Đội kiểm tra. kế hoạch và điều phối nhân lực giữa các đội sản xuất. Có nhiệm vụ bóc tách khối lượng vật tư. hàng tháng phải lập báo cáo kỹ thuật thi công của từng hạng mục. quản lý công trường về chất lượng.Báo cáo về trụ sở bên A về tiến độ và các vấn đề liên quan đến xây lắp công trình.. 2. Máy móc và thiết bị thi công Trang thiết bị thi công gồm: 1. Cơ cấu tổ chức bao gồm: a. 3.5. giám sát kỹ thuật. thống kê. Bộ phận tài chính và vật tư Là bộ phận cung cấp tài chính. Máy đục . Hàng tuần. mỹ thuật đúng tiến độ và an toàn.

Máy cắt tay 6.… 14. Hộp đồ nghề kỹ thuật điện: 10. … 4. Máy hàn 7. đồng hồ đo Cáp Cu/XLPE/PVC Dây tiếp địa Cu/PVC Dây điện Cu/PVC/PVC Hãng sản xuất LS – Hàn Quốc Đài Loan Taya Panasonic – Nhật Panasonic – Nhật . đo điện trở cách điện. Biển báo khu vực thi công. vật liệu Các vật tư phụ phục vụ cho thi công bao gồm: STT Vật tư 1 Tủ điện 2 Cáp & dây điện 3 4 Công tắc điện Ổ cắm điện 5 Ống điện luồn dây PVC 6 7 Hộp đấu nối Thang máng cáp Chi tiết Thiết bị đóng cắt chính Thiết bị phụ: cầu chì. Máy khoan thép 9. 13. Kìm ép cốt 8. Vật tư. điện áp. . Giàn giáo và các thang chữ A. Máy cắt bàn 5.Ống cứng .Ống mềm Sino/Vanlock Sino/Vanlock Việt nam 5. 12. xà beng. Xe nâng tay 3. Cuốc. Máy đo điện trở đất. Máy khoan bê tông 4.2. xẻng. Dây thừng 11. An toàn lao động và chống cháy nổ + Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ.

việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng. vật tư. phải được kiểm tra cách điện … 6. + Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người. Công tác vệ sinh môi trường + Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh. rào chắn tại khu vực thi công. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác + Trong quá trình thi công việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục . Trong quátrình thi công phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước. + Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công. 7. Số lao động thời vụ tại địa phương cũng được chọn lựa kỹ. gây gỗ đánh nhau trên công trường. + Phải có biển báo. máy cắt. Biện pháp an ninh trật tự + Để đảm bảo tốt cho công việc này. + Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công. rượu chè. + Không được ăn ở nấu nướng trên công trường. máy hàn. + Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhậncủa cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. vật liệu dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa. 8. không để bừa bãi trên công trường khó quản lý.a + Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy. + Chấp hành đúng nội qui công trường. + Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện. bơm nước.+ Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. + Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào. + Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc.

các bên phải có cam kết ràng buộc với nhau như: + Không cố ý gây hại đến các phần việc do các đơn vị khác đang thi công. + Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một mặt bằng. chất lượng. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh ngày. tổ bảo vệ … để đảm bảo việc thi công được thuận tiện. + Có thông báo cho Chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công ở các khu vực có liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận có liên quan của chủ đầu tư để bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo lên nhau. an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình. 9. Vị trí kho bãi được sự cho phép của chủ đầu tư bố trí sao cho thuận lợi nhất cho quá trình thi công. các bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ. an toàn cho công trình. + Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất. . trêu chọc nhau gây mất an ninh trật tự. Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư. công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây rối. tiến độ… của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thoả đáng. đảm bảo an ninh.khác. + Giáo dục cán bộ. sau mỗi ca thi công thì hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công. + Trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên quan như tổ điện. đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên. + Đảm bảo vệ sinh chung. + Trong quá trình thi công nếu có các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi họp cùng với Chủ đầu tư để có các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau.

.1. 157-1B: II. tiến hành thi công theo các bước sau: 2. Nội dung của công tác chuẩn bị bao gồm các nội dung chủ yếu sau: .Nhận bàn giao lại toàn bộ mặt bằng thi công do bên chủ đầu tư bàn giao (Phục vụ công tác thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi tiến hành thi công xong) . điểm giao cắt qua hệ thống ổ cắm sàn hiện trạng. cầu đấu đi đây dưới sàn Công tác chuẩn bị Mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành trước khi tiến hành thi công và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư . CÁC TIÊU CHUẨN & QUY PHẠM ÁP DỤNG TRONG CHẾ TẠO. giao cắt với các đơn vị thi công khác.Kiểm tra lại tuyến máng cáp. lắp đặt dây dẫn TCVN 27-1991: Lắp đặt thiết bị TCVN 5936-1995: Dây & Cáp điện. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN. 2. ổ cắm. Biện pháp thực hiện Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. phương pháp thử vỏ bọc cách điện TCVN 2103-1994: Dây điện bọc nhựa DIN: Deustches Institute fur Normung IEC 269-2: Cầu chì IEC 439-1: Thiết bị lắp trong tủ IEC 157-1. Bước 1: . an toàn. TCVN 27-1991) TCVN 25-1991: Tính chọn. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 25-1991. 157-1A. SÀN Lắp đặt tuyến ống âm sàn.- BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN I.Nhà thầu kiểm tra toàn bộ mặt bằng thi công theo thực tế trước khi nhận bàn giao có ảnh hưởng đến quá trình thi công. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .

báo lại cho các đơn vị có ảnh hưởng đến quá trình thi công để kết hợp thi công. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. Cáp phải đi trong ống nhựa PVC từ vị trí ổ cắm về đến tủ điện.4. .Tập hợp nhân công nhắc nhở những điều cần lưu ý khi thi công. Bước 4: .Dựa trên bản vẽ mặt bằng tổng thể đánh dấu các vị trí tủ điện.Vạch tuyến ống âm sàn chuẩn bị thi công. đấu nối..Kiểm tra lại bản vẽ so với thực tế đảm bảo thông tuyến không ảnh hưởng đến tuyến ống thi công. . . 2.2. . Nhà thầu sẽ lát lại nền hoàn thiện theo đúng mẫu gạch và chủng loại gạch hiện trạng của tòa nhà. cầu đấu.Sau khi kết thúc hoàn thiện công việc kéo cáp. . công tắc trên tường sẽ tiến hành sơn.2. . bả hoàn trả trong trường hợp phải đục cắt tường. Bước 2: .Sau khi đặt các ổ cắm. Dải bạt. cầu đấu theo bản vẽ thiết kế.Mọi thay đổi sai khác so với thiết kế phải có sự đồng ý của chủ đầu tư. căng barrie cảnh báo. nhắc nhở kịp thời đảm bảo không xảy ra sự cố. 3. 3. cầu đấu theo đúng thiết kê.. . . .Đặt ổ cắm.Đặt tuyến ống âm sàn theo đúng thiết kế . 2. Bước 3: . Công tác hoàn thiện và hoàn trả mặt bằng thi công .3. đấu nối cho ổ cắm..Trong quá trình kéo cable người phụ trách an toàn phải luôn quan sát.Đặt các biển báo công trường thi công để báo cho các đơn vị thi công khác.Tiến hành đục sàn theo tuyến đã vạch.Kéo cáp. ổ cắm..1. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan - Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. Công tác hoàn thiện 3. 2.Kiểm tra lại các vị trí giao cắt với các đơn vị khác.

Tủ diện SK-1B tại tầng 1 lấy từ sau MCCB 63A tại tủ ATS .Tủ tầng 3 sử dụng lại TĐT3 cú chỉnh sửa . an toàn.- Thu dọn vật tư. Chuẩn bị nguồn nhân lực Nhân công thực hiện thi công lắp đặt tủ điện gồm: - Phụ trách kĩ thuật – Kỹ sư điện (giám sát thi công) : 1 người - Đội trưởng( Chỉ huy trực tiếp thi công) : 1 người - Phụ trách vật tư + thiết bị - Ban an toàn : 1 người - Nhân công : 5 người : 1 người 3. các mặt cắt. vật liệu để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. vật liệu đến vị trí từng tủ. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm kích thước. qua khảo sát thực tế nhà thầu sẽ bố trí vận chuyển vật tư.Tủ tầng 5 sử dụng lại TĐT5 cú chỉnh sửa Căn cứ theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. + Vật tư. B. Lắp đặt tủ điện tổng. Biện pháp thực hiện Thi công lắp đặt lần lượt từng tủ: . tiến hành thi công theo các bước sau: . tủ tầng 1. theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được sư phê duyệt của BQLDA-chủ đầu tư. cao độ. mặt dựng. vật liệu dư thừa. 2.Tủ diện SK-1A tại tầng 1 lấy nguồn từ tủ TĐT1 .Tủ diện SK-1B tại tầng 2 lấy nguồn từ tủ điện TĐT2 . - Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm phụ kiện dùng để lắp đặt. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .

+ Tài liệu hướng dẫn vận hành. hướng dẫn và bàn giao các tài liệu vận hành cho chủ đầu tư. nhà tại vị trí lắp. bản vẽ hoàn công và các tài liệu khác đươc bàn giao dưới dạng hồ sơ giấy. + Bản vẽ hoàn công. + Hướng dẫn vận hành hệ thống (bằng tiếng Việt) . Nghiệm thu . + Cung cấp các bản vẽ hoàn công. sức người …để lắp đặt vào đúng vị trí. giá đỡ. kiểm tra các mạch điều khiển. + Đổ bệ móng cho các tủ điện đặt trên sàn do chủ đầu tư yêu cầu. kiểm tra sơ đồ nguyên lý tủ để đảm bảo đóng điện an toàn. dây điều khiển vào tủ. + Bàn giao các chìa khoá tủ điện. + Vận chuyển tủ điện đến nơi lắp đặt bằng các phương pháp thích hợp. thường có kích thước nhỏ và trọng lượng bé nên có thể dùng xe nâng. . loại treo tường. xe cần cẩu. Có biện pháp bao che tủ điện lại để chống bụi bẩn và các va chạm cơ học. sơ đồ nguyên lý tủ điện. dùng các phương tiện như con lăn. Bó dây lại sao cho gọn gàng và đảm bảo mỹ quan. bảo trì. như: Đối với tủ điện lớn đặt trên sàn.Biện pháp lắp đặt tủ điện: + Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện bằng mực phát quang hoặc bằng loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường. + Tiến hành đấu nối các dây động lực. + Làm giá đỡ đối với phòng có sàn giả kỹ thuật bởi xây dựng. các tài liệu liên quan.Sau khi lắp đặt dùng máy hút bụi vệ sinh tủ. biên bản xác nhận chất lượng công trình. + Bàn giao hồ sơ hoàn công hệ thống + Catalogues thiết bị. thanh ray. 4. xe nâng… + Đối với tủ điện nhỏ. catalogue thiết bị.bàn giao hệ thống tủ điện + Toàn bộ hệ thống tủ điện hạ áp công trình sẽ được bàn giao một lần với đầy đủ các giấy tờ liên quan như: + Biên bản nghiệm thu công trình. Kiểm tra cách điện.

các mặt cắt. . công tắc chuyển mạch. khoan. Biện pháp lắp đặt + Sau khi hệ thống . + Thiết bị để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và được sư phê duyệt của chủ đầu tư. máy cắt. cáp. ống điện đã hoàn tất. + Thu dọn vật tư. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm mặt bằng. cao độ. 2. 3. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. MCB. hộp nối. kích thước. + Giàn giáo và các thang chữ A phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân. relay. + Đấu nối các thiết bị điều khiển như contactor. Đấu nối hệ thống nguồn 1.5. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công và hướng dẫn vận hành cho chủ đầu tư. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm ống điện. điểm đấu nối phải ép đầu cốt. đấu nối với các lộ phải đấu nối trong hộp nối điện. Công tác chuẩn bị + Chuẩn bị các máy móc và dụng cụ thi công như: giàn giáo. + Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. Tiến hành kéo dây điện cho các lộ nguồn theo thiết kế. nhằm phòng tránh những tai nạn xảy ra khi làm việc. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. + Lắp đặt giàn giáo và các thang chữ A để làm việc trên cao. C. vật liệu dư thừa. thang chữ A. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan + Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. thước đo. trunking. Dây điện phải đi trong ống điện lắp trên trần hoặc buộc trên thanh ti treo + Tiến hành lắp đặt và kết nối dây điện cho từng thiết bị. mặt dựng. cưa. thiết bị lấy dấu.. bộ giám sát tình trạng điện áp trong tủ theo từng sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng thuộc tủ điện động lực.

§¬n vÞ thi c«ng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful