BIỆN PHÁP

TỔ CHỨC THI CÔNG
Công trình : XXX
Hạng mục

: THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa điểm

: HA NOI

Hà Nội, Tháng 09/2011
1|Page

2|Page .

............................................... Vật liệu.......... Ban giám đốc..........11 3.................... Công tác vệ sinh môi trường................7 4......13 3......... Tổ chức mặt bằng thi công.....................................................2...15 3...........................bàn giao hệ thống tủ điện.....8 6.................... Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công)................................................................7 3..11 Lắp đặt tuyến ống âm sàn..... Đấu nối hệ thống nguồn.5 1................... Bộ phận kỹ thuật..15 2.... Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan........................................................................................................................... An toàn lao động và chống cháy nổ.....................15 3|Page ....................9 9........... vật liệu............................................................................. Lắp đặt tủ điện tổng.................................................... Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư....... Công tác hoàn thiện.............14 5.............................................................................................................PHỤ LỤC I..... Bộ phận tài chính và vật tư............................................................. ổ cắm................6 2................................................................................................................................................................. Công tác chuẩn bị........................................... tủ tầng...................... Vật tư. Biện pháp an ninh trật tự ...........12 B................................................................................................................................9 7......6 2...........................................15 C.........................................................................................5............................. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ...........................................................4.......................... SÀN.......................................................................................10 II....7 2.............................................. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN................ cầu đấu đi đây dưới sàn.....................5 2....................... Chuẩn bị nguồn nhân lực..............................................13 4.............................................................................. Vật liệu ......... Biện pháp thực hiện.............................7 2.............................................................................................................. Biện pháp lắp đặt........... Biện pháp thực hiện............................................... Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường..................................................................................................................... Nghiệm thu ...............................9 8........................................................13 1........8 5....................................................... Máy móc và thiết bị thi công........................................................................................................................................11 2.......................................................................1........11 Công tác chuẩn bị.....3......................................15 1........................................... Phối hợp với các nhà thầu thi công khác........13 2.........5 2........................................ Ban chỉ huy công trường....

4|Page .

Tổ chức mặt bằng thi công + Vật tư. bảo quản tại công trường.I. Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường Ban gi¸m ®èc p. thiết bị trước khi thi công phải được nghiệm thu. thiết bị thi công được vận chuyển vào công trường và được cất giữ. 2. + Sau khi thi công xong máy móc sẽ được vận chuyển vào trong kho hoặc được che chắn. + Vật tư. bảoquản ở kho của nhà thầu. phê duyệt bởi BQLDA + Máy móc sử dụng cho việc thi công phải được kiểm tra vận hành thử. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1. để đảm bảo chất lượng của công việc.tµi chÝnh + vËt t­ Ban chØ huy c«ng tr­êng phßng kü thuËt §éi thi §éi thi c«ng I c«ng II .

Tổ chức đền bù phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công và giải quyết các vấn đề liên quan với địa phương và bên A tại công trường. quyết toán công trình khi công trình hoàn thành. Điều phối nhân lực. vật lực. tiến độ xây dựng. Tổ chức và chỉ huy các đội sản xuất. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình. kinh doanh của Nhà thầu. thủ tục liên quan đến công tác xây dựng công trình và thanh. các biên bản xác nhận khối lượng. Chịu trách nhiệm trước bên A về toàn bộ chất lượng. Quản lý nhân lực. Chịu trách nhiệm trước Nhà thầu. Ban chỉ huy công trường Ban chỉ huy công trình được đặt ở tại công trường. chỉ huy các đội sản xuất thi công thông qua thông tin điện thoại hoặc trực tiếp báo cáo. Kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất tại công trình để theo dõi toàn bộ quá trình xây dựng. thiết bị để thi công công trình. Thống nhất biện pháp tổ chức thi công xây dựng. tiến độ nhanh và an toàn lao động. mỹ thuật cao. an toàn lao động đúng tiến độ. Quản lý và cung ứng kịp thời vật liệu.Thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường 2. giao ban xây lắp công trình và trực tiếp giải quyết các hồ sơ. tài lực cho công trình theo đề nghị của đội sản xuất.1. Lập các hồ sơ nghiệm thu. đảm bảo không gây ảnh hưởng. điều hành trực tiếp mọi hoạt động trên công trường. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Nhà thầu. 2. hoàn công. Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động sản xuất. khối lượng xây lắp của toàn bộ công trình. Ban giám đốc Phụ trách chung. cản trở tiến độ thi công. . biên bản khác liên quan với bên A. chỉ đạo Bộ phận điều hành Thi công tại công trình và các phòng ban chức năng. Là đại diện đơn vị thi công: Quan hệ với bên A để ký hợp đồng. chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao.2. làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ và chỉ đạo các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ. vật lực và phương tiện thi công trên công trường.

. Hàng tuần. Tổ trưởng có nhiệm vụ điều động trực tiếp nhân công của tổ mình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật.5. 3. Có nhiệm vụ bóc tách khối lượng vật tư. kỹ thuật thi công. 2. Bộ phận tài chính và vật tư Là bộ phận cung cấp tài chính. giám sát kỹ thuật.4. Máy đục . Thường xuyên xuống các Đội kiểm tra. chủng loại vật tư cung ứng kịp thời cho công trình ở từng giai đoạn. b. Bộ phận cung ứng vật tư. Mỗi đội gồm một đội trưởng và 810 nhân công. kỹ thuật thi công tại công trường. vật tư cho công trình. Máy móc và thiết bị thi công Trang thiết bị thi công gồm: 1. Cơ cấu tổ chức bao gồm: a. mỹ thuật đúng tiến độ và an toàn. Bộ phận kỹ thuật Là bộ phận phụ trách trực tiếp toàn bộ về chất lượng. Tập hợp khối lượng hàng tháng để báo cáo công ty và chủ đầu tư. chịu trách nhiệm trước nhà thầu. chỉ huy trực tiếp các đội sản xuất thi công. Đảm bảo về thi công trực tiếp.3. Các đội trưởng Bộ phận chỉ đạo kỹ thuật thi công. kế hoạch và điều phối nhân lực giữa các đội sản xuất. Là kỹ sư chuyên ngành điện đã có nhiều kinh nghiệm xây lắp. 2.. Phụ trách công trình Phụ trách công trình của Nhà thầu phụ trách kỹ thuật. 2. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và thủ trưởng đơn vị về công việc được giao. quản lý công trường về chất lượng.Báo cáo về trụ sở bên A về tiến độ và các vấn đề liên quan đến xây lắp công trình. Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công) Cơ cấu tổ chức chia làm 2 đội thi công xây lắp. hàng tháng phải lập báo cáo kỹ thuật thi công của từng hạng mục. lao động tiền lương. thống kê. tổng hợp khối lượng thi công của các Đội sản xuất lấy cơ sở làm hoàn công tổng thể công trình.

Biển báo khu vực thi công. Giàn giáo và các thang chữ A. Máy khoan bê tông 4. xẻng.… 14. Cuốc. … 4. Dây thừng 11. Máy cắt tay 6. An toàn lao động và chống cháy nổ + Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ. vật liệu Các vật tư phụ phục vụ cho thi công bao gồm: STT Vật tư 1 Tủ điện 2 Cáp & dây điện 3 4 Công tắc điện Ổ cắm điện 5 Ống điện luồn dây PVC 6 7 Hộp đấu nối Thang máng cáp Chi tiết Thiết bị đóng cắt chính Thiết bị phụ: cầu chì. đồng hồ đo Cáp Cu/XLPE/PVC Dây tiếp địa Cu/PVC Dây điện Cu/PVC/PVC Hãng sản xuất LS – Hàn Quốc Đài Loan Taya Panasonic – Nhật Panasonic – Nhật . Máy hàn 7. Hộp đồ nghề kỹ thuật điện: 10. đo điện trở cách điện. 12. 13. .Ống mềm Sino/Vanlock Sino/Vanlock Việt nam 5. Máy đo điện trở đất. Máy cắt bàn 5. Xe nâng tay 3. Vật tư. xà beng. Máy khoan thép 9. điện áp.2.Ống cứng . Kìm ép cốt 8.

phải được kiểm tra cách điện … 6. Trong quátrình thi công phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước. việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng. máy hàn. + Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào. + Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công. rào chắn tại khu vực thi công. không để bừa bãi trên công trường khó quản lý. + Không được ăn ở nấu nướng trên công trường. + Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công. gây gỗ đánh nhau trên công trường.+ Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. 8. bơm nước. Công tác vệ sinh môi trường + Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh. vật liệu dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa. rượu chè. Số lao động thời vụ tại địa phương cũng được chọn lựa kỹ. + Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện. vật tư. + Chấp hành đúng nội qui công trường.a + Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy. 7. + Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhậncủa cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Biện pháp an ninh trật tự + Để đảm bảo tốt cho công việc này. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác + Trong quá trình thi công việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục . + Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người. máy cắt. + Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc. + Phải có biển báo.

tiến độ… của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thoả đáng. . Vị trí kho bãi được sự cho phép của chủ đầu tư bố trí sao cho thuận lợi nhất cho quá trình thi công. + Trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên quan như tổ điện. + Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một mặt bằng. + Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất. các bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ. trêu chọc nhau gây mất an ninh trật tự. + Giáo dục cán bộ. + Trong quá trình thi công nếu có các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi họp cùng với Chủ đầu tư để có các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau. chất lượng. 9. + Đảm bảo vệ sinh chung. an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình. an toàn cho công trình.khác. công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây rối. sau mỗi ca thi công thì hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công. đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên. tổ bảo vệ … để đảm bảo việc thi công được thuận tiện. + Có thông báo cho Chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công ở các khu vực có liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận có liên quan của chủ đầu tư để bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo lên nhau. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh ngày. đảm bảo an ninh. Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư. các bên phải có cam kết ràng buộc với nhau như: + Không cố ý gây hại đến các phần việc do các đơn vị khác đang thi công.

1. phương pháp thử vỏ bọc cách điện TCVN 2103-1994: Dây điện bọc nhựa DIN: Deustches Institute fur Normung IEC 269-2: Cầu chì IEC 439-1: Thiết bị lắp trong tủ IEC 157-1. tiến hành thi công theo các bước sau: 2. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 25-1991. . lắp đặt dây dẫn TCVN 27-1991: Lắp đặt thiết bị TCVN 5936-1995: Dây & Cáp điện.Kiểm tra lại tuyến máng cáp.Nhận bàn giao lại toàn bộ mặt bằng thi công do bên chủ đầu tư bàn giao (Phục vụ công tác thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi tiến hành thi công xong) . giao cắt với các đơn vị thi công khác. Biện pháp thực hiện Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. SÀN Lắp đặt tuyến ống âm sàn. 157-1A. cầu đấu đi đây dưới sàn Công tác chuẩn bị Mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành trước khi tiến hành thi công và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư . BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN. 2. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn . Nội dung của công tác chuẩn bị bao gồm các nội dung chủ yếu sau: . ổ cắm.- BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN I. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY PHẠM ÁP DỤNG TRONG CHẾ TẠO. 157-1B: II. điểm giao cắt qua hệ thống ổ cắm sàn hiện trạng. TCVN 27-1991) TCVN 25-1991: Tính chọn. Bước 1: . an toàn.Nhà thầu kiểm tra toàn bộ mặt bằng thi công theo thực tế trước khi nhận bàn giao có ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Bước 4: . Bước 3: . hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. 3.Tiến hành đục sàn theo tuyến đã vạch.1. .Dựa trên bản vẽ mặt bằng tổng thể đánh dấu các vị trí tủ điện.Kiểm tra lại các vị trí giao cắt với các đơn vị khác.Đặt ổ cắm... báo lại cho các đơn vị có ảnh hưởng đến quá trình thi công để kết hợp thi công. Nhà thầu sẽ lát lại nền hoàn thiện theo đúng mẫu gạch và chủng loại gạch hiện trạng của tòa nhà.Kiểm tra lại bản vẽ so với thực tế đảm bảo thông tuyến không ảnh hưởng đến tuyến ống thi công. 2. đấu nối cho ổ cắm.Trong quá trình kéo cable người phụ trách an toàn phải luôn quan sát.. .Vạch tuyến ống âm sàn chuẩn bị thi công.Đặt tuyến ống âm sàn theo đúng thiết kế . 2.Kéo cáp. . 2. nhắc nhở kịp thời đảm bảo không xảy ra sự cố. Công tác hoàn thiện 3. cầu đấu theo bản vẽ thiết kế. .Đặt các biển báo công trường thi công để báo cho các đơn vị thi công khác. ổ cắm. bả hoàn trả trong trường hợp phải đục cắt tường. cầu đấu. 3. Dải bạt. công tắc trên tường sẽ tiến hành sơn. cầu đấu theo đúng thiết kê. Công tác hoàn thiện và hoàn trả mặt bằng thi công .Sau khi kết thúc hoàn thiện công việc kéo cáp. căng barrie cảnh báo.4.2. Bước 2: . . .Mọi thay đổi sai khác so với thiết kế phải có sự đồng ý của chủ đầu tư. . Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan - Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công.3. .Tập hợp nhân công nhắc nhở những điều cần lưu ý khi thi công. đấu nối..2. Cáp phải đi trong ống nhựa PVC từ vị trí ổ cắm về đến tủ điện. .Sau khi đặt các ổ cắm.

qua khảo sát thực tế nhà thầu sẽ bố trí vận chuyển vật tư. + Vật tư. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. các mặt cắt. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công.Tủ tầng 5 sử dụng lại TĐT5 cú chỉnh sửa Căn cứ theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt.Tủ diện SK-1B tại tầng 1 lấy từ sau MCCB 63A tại tủ ATS . Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm phụ kiện dùng để lắp đặt. tiến hành thi công theo các bước sau: .Tủ diện SK-1B tại tầng 2 lấy nguồn từ tủ điện TĐT2 . Chuẩn bị nguồn nhân lực Nhân công thực hiện thi công lắp đặt tủ điện gồm: - Phụ trách kĩ thuật – Kỹ sư điện (giám sát thi công) : 1 người - Đội trưởng( Chỉ huy trực tiếp thi công) : 1 người - Phụ trách vật tư + thiết bị - Ban an toàn : 1 người - Nhân công : 5 người : 1 người 3. Biện pháp thực hiện Thi công lắp đặt lần lượt từng tủ: . Lắp đặt tủ điện tổng. - Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. 2. vật liệu dư thừa. vật liệu đến vị trí từng tủ. B. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm kích thước.Tủ diện SK-1A tại tầng 1 lấy nguồn từ tủ TĐT1 . đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .Tủ tầng 3 sử dụng lại TĐT3 cú chỉnh sửa . vật liệu để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. tủ tầng 1.- Thu dọn vật tư. theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được sư phê duyệt của BQLDA-chủ đầu tư. an toàn. cao độ. mặt dựng.

xe nâng… + Đối với tủ điện nhỏ. xe cần cẩu. hướng dẫn và bàn giao các tài liệu vận hành cho chủ đầu tư. + Tiến hành đấu nối các dây động lực. loại treo tường. biên bản xác nhận chất lượng công trình. sức người …để lắp đặt vào đúng vị trí. + Bàn giao hồ sơ hoàn công hệ thống + Catalogues thiết bị. giá đỡ. 4.Biện pháp lắp đặt tủ điện: + Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện bằng mực phát quang hoặc bằng loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường. catalogue thiết bị. như: Đối với tủ điện lớn đặt trên sàn. + Bản vẽ hoàn công. + Làm giá đỡ đối với phòng có sàn giả kỹ thuật bởi xây dựng. thanh ray.bàn giao hệ thống tủ điện + Toàn bộ hệ thống tủ điện hạ áp công trình sẽ được bàn giao một lần với đầy đủ các giấy tờ liên quan như: + Biên bản nghiệm thu công trình. + Hướng dẫn vận hành hệ thống (bằng tiếng Việt) . thường có kích thước nhỏ và trọng lượng bé nên có thể dùng xe nâng. + Tài liệu hướng dẫn vận hành.Sau khi lắp đặt dùng máy hút bụi vệ sinh tủ. bản vẽ hoàn công và các tài liệu khác đươc bàn giao dưới dạng hồ sơ giấy. . Bó dây lại sao cho gọn gàng và đảm bảo mỹ quan. sơ đồ nguyên lý tủ điện. các tài liệu liên quan. dây điều khiển vào tủ. + Đổ bệ móng cho các tủ điện đặt trên sàn do chủ đầu tư yêu cầu. Kiểm tra cách điện. Nghiệm thu . kiểm tra sơ đồ nguyên lý tủ để đảm bảo đóng điện an toàn. + Vận chuyển tủ điện đến nơi lắp đặt bằng các phương pháp thích hợp. dùng các phương tiện như con lăn. bảo trì. nhà tại vị trí lắp. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công. Có biện pháp bao che tủ điện lại để chống bụi bẩn và các va chạm cơ học. + Bàn giao các chìa khoá tủ điện. kiểm tra các mạch điều khiển.

thước đo. ống điện đã hoàn tất. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm mặt bằng. cáp. nhằm phòng tránh những tai nạn xảy ra khi làm việc. đấu nối với các lộ phải đấu nối trong hộp nối điện. các mặt cắt. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công và hướng dẫn vận hành cho chủ đầu tư. 2. C. Công tác chuẩn bị + Chuẩn bị các máy móc và dụng cụ thi công như: giàn giáo. thang chữ A. bộ giám sát tình trạng điện áp trong tủ theo từng sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng thuộc tủ điện động lực. cao độ. + Giàn giáo và các thang chữ A phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân.. + Thiết bị để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và được sư phê duyệt của chủ đầu tư. máy cắt. + Thu dọn vật tư. điểm đấu nối phải ép đầu cốt. mặt dựng. relay. MCB. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. Dây điện phải đi trong ống điện lắp trên trần hoặc buộc trên thanh ti treo + Tiến hành lắp đặt và kết nối dây điện cho từng thiết bị. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan + Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. kích thước. vật liệu dư thừa. hộp nối.5. Biện pháp lắp đặt + Sau khi hệ thống . + Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. Tiến hành kéo dây điện cho các lộ nguồn theo thiết kế. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm ống điện. 3. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. khoan. . + Đấu nối các thiết bị điều khiển như contactor. trunking. + Lắp đặt giàn giáo và các thang chữ A để làm việc trên cao. Đấu nối hệ thống nguồn 1. thiết bị lấy dấu. công tắc chuyển mạch. cưa.

§¬n vÞ thi c«ng .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.