BIỆN PHÁP

TỔ CHỨC THI CÔNG
Công trình : XXX
Hạng mục

: THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa điểm

: HA NOI

Hà Nội, Tháng 09/2011
1|Page

2|Page .

13 2............8 6.......... Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan................................................... Phối hợp với các nhà thầu thi công khác..........PHỤ LỤC I................. Biện pháp an ninh trật tự ....11 2....................................................................... Công tác chuẩn bị.............11 Lắp đặt tuyến ống âm sàn.....7 2...............................................2................................ SÀN........................................................................................................15 3|Page ..............9 9......................................... Chuẩn bị nguồn nhân lực.... Biện pháp lắp đặt....................12 B..7 3..9 8............................................................................................................... Vật tư.......13 4.........................3...............................................................8 5.......bàn giao hệ thống tủ điện..................................................................................................................15 3..................................... Lắp đặt tủ điện tổng.............13 3.......... Ban giám đốc..................................... Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư.............. Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường....1............................ Vật liệu ........................................ Biện pháp thực hiện......................... Công tác vệ sinh môi trường..7 2....................................9 7......4...................................................................................................6 2..................................13 1. Tổ chức mặt bằng thi công..................11 3...........................15 2................................... Vật liệu....................................................................................................................................6 2............................................7 4....................................................................15 C..................... Ban chỉ huy công trường...................................................................................................................................... Nghiệm thu ........... Máy móc và thiết bị thi công....5 2..................................................................... Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công)................ ổ cắm.................................. Bộ phận tài chính và vật tư.............................................5 2.................................................................................................................... Đấu nối hệ thống nguồn........................... BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN.........................5................................................................................................. Công tác hoàn thiện............... Biện pháp thực hiện.......................... vật liệu.............15 1......................10 II...........................................................11 Công tác chuẩn bị........................................................................... tủ tầng............................................................. Bộ phận kỹ thuật..... An toàn lao động và chống cháy nổ..........................................................................................................................14 5................... cầu đấu đi đây dưới sàn..............................................................5 1..................................... PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG .

4|Page .

I. phê duyệt bởi BQLDA + Máy móc sử dụng cho việc thi công phải được kiểm tra vận hành thử. + Vật tư.tµi chÝnh + vËt t­ Ban chØ huy c«ng tr­êng phßng kü thuËt §éi thi §éi thi c«ng I c«ng II . Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường Ban gi¸m ®èc p. Tổ chức mặt bằng thi công + Vật tư. thiết bị thi công được vận chuyển vào công trường và được cất giữ. 2. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1. + Sau khi thi công xong máy móc sẽ được vận chuyển vào trong kho hoặc được che chắn. bảoquản ở kho của nhà thầu. bảo quản tại công trường. để đảm bảo chất lượng của công việc. thiết bị trước khi thi công phải được nghiệm thu.

Chịu trách nhiệm trước bên A về toàn bộ chất lượng. Điều phối nhân lực. 2.1. Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động sản xuất.2. an toàn lao động đúng tiến độ. kinh doanh của Nhà thầu. Tổ chức và chỉ huy các đội sản xuất. thiết bị để thi công công trình. tiến độ xây dựng. Là đại diện đơn vị thi công: Quan hệ với bên A để ký hợp đồng. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình. giao ban xây lắp công trình và trực tiếp giải quyết các hồ sơ. điều hành trực tiếp mọi hoạt động trên công trường. chỉ đạo Bộ phận điều hành Thi công tại công trình và các phòng ban chức năng. Thống nhất biện pháp tổ chức thi công xây dựng. Lập các hồ sơ nghiệm thu. mỹ thuật cao. quyết toán công trình khi công trình hoàn thành. Quản lý và cung ứng kịp thời vật liệu. tiến độ nhanh và an toàn lao động. Kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất tại công trình để theo dõi toàn bộ quá trình xây dựng. Quản lý nhân lực. biên bản khác liên quan với bên A. đảm bảo không gây ảnh hưởng. tài lực cho công trình theo đề nghị của đội sản xuất. các biên bản xác nhận khối lượng. vật lực. cản trở tiến độ thi công. Chịu trách nhiệm trước Nhà thầu. Ban chỉ huy công trường Ban chỉ huy công trình được đặt ở tại công trường. chỉ huy các đội sản xuất thi công thông qua thông tin điện thoại hoặc trực tiếp báo cáo. làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ và chỉ đạo các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ. vật lực và phương tiện thi công trên công trường. Ban giám đốc Phụ trách chung. khối lượng xây lắp của toàn bộ công trình. chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các đội sản xuất thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao. thủ tục liên quan đến công tác xây dựng công trình và thanh. hoàn công. Tổ chức đền bù phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công và giải quyết các vấn đề liên quan với địa phương và bên A tại công trường.Thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường 2. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Nhà thầu. .

b. Tập hợp khối lượng hàng tháng để báo cáo công ty và chủ đầu tư. Các đội trưởng Bộ phận chỉ đạo kỹ thuật thi công. Các đội công trình (Bố trí trên mặt bằng tổ chức thi công) Cơ cấu tổ chức chia làm 2 đội thi công xây lắp. kỹ thuật thi công tại công trường. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và thủ trưởng đơn vị về công việc được giao. hàng tháng phải lập báo cáo kỹ thuật thi công của từng hạng mục. chủng loại vật tư cung ứng kịp thời cho công trình ở từng giai đoạn. Máy đục . 2. thống kê. Tổ trưởng có nhiệm vụ điều động trực tiếp nhân công của tổ mình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật. Đảm bảo về thi công trực tiếp. Bộ phận cung ứng vật tư. Cơ cấu tổ chức bao gồm: a. quản lý công trường về chất lượng. giám sát kỹ thuật. lao động tiền lương.Báo cáo về trụ sở bên A về tiến độ và các vấn đề liên quan đến xây lắp công trình. kế hoạch và điều phối nhân lực giữa các đội sản xuất. Có nhiệm vụ bóc tách khối lượng vật tư. Mỗi đội gồm một đội trưởng và 810 nhân công. Thường xuyên xuống các Đội kiểm tra. tổng hợp khối lượng thi công của các Đội sản xuất lấy cơ sở làm hoàn công tổng thể công trình. 3.. Phụ trách công trình Phụ trách công trình của Nhà thầu phụ trách kỹ thuật.5. chịu trách nhiệm trước nhà thầu. chỉ huy trực tiếp các đội sản xuất thi công. Là kỹ sư chuyên ngành điện đã có nhiều kinh nghiệm xây lắp.4. kỹ thuật thi công. mỹ thuật đúng tiến độ và an toàn. 2. vật tư cho công trình. 2. Hàng tuần. Bộ phận kỹ thuật Là bộ phận phụ trách trực tiếp toàn bộ về chất lượng. Bộ phận tài chính và vật tư Là bộ phận cung cấp tài chính. Máy móc và thiết bị thi công Trang thiết bị thi công gồm: 1.3..

… 4. đo điện trở cách điện. Dây thừng 11. Máy đo điện trở đất. Kìm ép cốt 8.2. vật liệu Các vật tư phụ phục vụ cho thi công bao gồm: STT Vật tư 1 Tủ điện 2 Cáp & dây điện 3 4 Công tắc điện Ổ cắm điện 5 Ống điện luồn dây PVC 6 7 Hộp đấu nối Thang máng cáp Chi tiết Thiết bị đóng cắt chính Thiết bị phụ: cầu chì. Máy khoan bê tông 4. Xe nâng tay 3.Ống cứng .Ống mềm Sino/Vanlock Sino/Vanlock Việt nam 5. đồng hồ đo Cáp Cu/XLPE/PVC Dây tiếp địa Cu/PVC Dây điện Cu/PVC/PVC Hãng sản xuất LS – Hàn Quốc Đài Loan Taya Panasonic – Nhật Panasonic – Nhật . Máy hàn 7. Vật tư. 13.… 14. xẻng. Cuốc. Hộp đồ nghề kỹ thuật điện: 10. Máy cắt tay 6. Máy cắt bàn 5. . An toàn lao động và chống cháy nổ + Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ. Biển báo khu vực thi công. 12. Giàn giáo và các thang chữ A. xà beng. điện áp. Máy khoan thép 9.

+ Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhậncủa cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. 8. + Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện. máy cắt. vật tư.a + Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy. Số lao động thời vụ tại địa phương cũng được chọn lựa kỹ. rào chắn tại khu vực thi công. Biện pháp an ninh trật tự + Để đảm bảo tốt cho công việc này. bơm nước. + Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc. máy hàn. phải được kiểm tra cách điện … 6. Phối hợp với các nhà thầu thi công khác + Trong quá trình thi công việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục . Trong quátrình thi công phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước. không để bừa bãi trên công trường khó quản lý. 7. + Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công. + Phải có biển báo. gây gỗ đánh nhau trên công trường. + Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào.+ Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng. + Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công. Công tác vệ sinh môi trường + Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh. + Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người. + Không được ăn ở nấu nướng trên công trường. rượu chè. + Chấp hành đúng nội qui công trường. vật liệu dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa.

các bên phải có cam kết ràng buộc với nhau như: + Không cố ý gây hại đến các phần việc do các đơn vị khác đang thi công. Bố trí kho bãi chuẩn bị thi công và bảo quản vật tư. + Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất. tổ bảo vệ … để đảm bảo việc thi công được thuận tiện. trêu chọc nhau gây mất an ninh trật tự.khác. + Đảm bảo vệ sinh chung. an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình. tiến độ… của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thoả đáng. an toàn cho công trình. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh ngày. + Giáo dục cán bộ. đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên. công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây rối. 9. chất lượng. + Có thông báo cho Chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công ở các khu vực có liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận có liên quan của chủ đầu tư để bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo lên nhau. các bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ. Vị trí kho bãi được sự cho phép của chủ đầu tư bố trí sao cho thuận lợi nhất cho quá trình thi công. + Trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên quan như tổ điện. đảm bảo an ninh. . + Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một mặt bằng. sau mỗi ca thi công thì hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công. + Trong quá trình thi công nếu có các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi họp cùng với Chủ đầu tư để có các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau.

.- BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN I. điểm giao cắt qua hệ thống ổ cắm sàn hiện trạng. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 25-1991. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .1. Nội dung của công tác chuẩn bị bao gồm các nội dung chủ yếu sau: . Bước 1: . TCVN 27-1991) TCVN 25-1991: Tính chọn. SÀN Lắp đặt tuyến ống âm sàn. 2.Nhà thầu kiểm tra toàn bộ mặt bằng thi công theo thực tế trước khi nhận bàn giao có ảnh hưởng đến quá trình thi công. Biện pháp thực hiện Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. phương pháp thử vỏ bọc cách điện TCVN 2103-1994: Dây điện bọc nhựa DIN: Deustches Institute fur Normung IEC 269-2: Cầu chì IEC 439-1: Thiết bị lắp trong tủ IEC 157-1. lắp đặt dây dẫn TCVN 27-1991: Lắp đặt thiết bị TCVN 5936-1995: Dây & Cáp điện. ổ cắm. tiến hành thi công theo các bước sau: 2. BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN TRẦN.Kiểm tra lại tuyến máng cáp. 157-1B: II. giao cắt với các đơn vị thi công khác. cầu đấu đi đây dưới sàn Công tác chuẩn bị Mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành trước khi tiến hành thi công và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư . 157-1A. CÁC TIÊU CHUẨN & QUY PHẠM ÁP DỤNG TRONG CHẾ TẠO.Nhận bàn giao lại toàn bộ mặt bằng thi công do bên chủ đầu tư bàn giao (Phục vụ công tác thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi tiến hành thi công xong) . an toàn.

Bước 2: .. . 2. . Cáp phải đi trong ống nhựa PVC từ vị trí ổ cắm về đến tủ điện. nhắc nhở kịp thời đảm bảo không xảy ra sự cố..Sau khi kết thúc hoàn thiện công việc kéo cáp. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. đấu nối cho ổ cắm. bả hoàn trả trong trường hợp phải đục cắt tường.2. Bước 4: . Dải bạt.Kiểm tra lại các vị trí giao cắt với các đơn vị khác. . Công tác hoàn thiện và hoàn trả mặt bằng thi công . Nhà thầu sẽ lát lại nền hoàn thiện theo đúng mẫu gạch và chủng loại gạch hiện trạng của tòa nhà.3. 3.Tiến hành đục sàn theo tuyến đã vạch.Đặt ổ cắm.4.Dựa trên bản vẽ mặt bằng tổng thể đánh dấu các vị trí tủ điện. . .Sau khi đặt các ổ cắm.Đặt các biển báo công trường thi công để báo cho các đơn vị thi công khác. cầu đấu.Kéo cáp. 3.. cầu đấu theo đúng thiết kê. . 2. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan - Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công.2.Mọi thay đổi sai khác so với thiết kế phải có sự đồng ý của chủ đầu tư. căng barrie cảnh báo.Trong quá trình kéo cable người phụ trách an toàn phải luôn quan sát. .1.Tập hợp nhân công nhắc nhở những điều cần lưu ý khi thi công. . cầu đấu theo bản vẽ thiết kế.Vạch tuyến ống âm sàn chuẩn bị thi công. báo lại cho các đơn vị có ảnh hưởng đến quá trình thi công để kết hợp thi công. Bước 3: .Kiểm tra lại bản vẽ so với thực tế đảm bảo thông tuyến không ảnh hưởng đến tuyến ống thi công. ổ cắm. Công tác hoàn thiện 3.. công tắc trên tường sẽ tiến hành sơn. 2.Đặt tuyến ống âm sàn theo đúng thiết kế . đấu nối. .

Tủ tầng 3 sử dụng lại TĐT3 cú chỉnh sửa . vật liệu đến vị trí từng tủ. tiến hành thi công theo các bước sau: . + Vật tư. B. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm phụ kiện dùng để lắp đặt. Lắp đặt tủ điện tổng. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm kích thước. - Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn .Tủ diện SK-1B tại tầng 1 lấy từ sau MCCB 63A tại tủ ATS . Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. các mặt cắt. cao độ. mặt dựng. an toàn.Tủ diện SK-1B tại tầng 2 lấy nguồn từ tủ điện TĐT2 . Chuẩn bị nguồn nhân lực Nhân công thực hiện thi công lắp đặt tủ điện gồm: - Phụ trách kĩ thuật – Kỹ sư điện (giám sát thi công) : 1 người - Đội trưởng( Chỉ huy trực tiếp thi công) : 1 người - Phụ trách vật tư + thiết bị - Ban an toàn : 1 người - Nhân công : 5 người : 1 người 3.- Thu dọn vật tư. theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được sư phê duyệt của BQLDA-chủ đầu tư. tủ tầng 1. Biện pháp thực hiện Thi công lắp đặt lần lượt từng tủ: . 2. vật liệu dư thừa.Tủ tầng 5 sử dụng lại TĐT5 cú chỉnh sửa Căn cứ theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. vật liệu để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. qua khảo sát thực tế nhà thầu sẽ bố trí vận chuyển vật tư.Tủ diện SK-1A tại tầng 1 lấy nguồn từ tủ TĐT1 .

bàn giao hệ thống tủ điện + Toàn bộ hệ thống tủ điện hạ áp công trình sẽ được bàn giao một lần với đầy đủ các giấy tờ liên quan như: + Biên bản nghiệm thu công trình. nhà tại vị trí lắp. Bó dây lại sao cho gọn gàng và đảm bảo mỹ quan. Nghiệm thu . các tài liệu liên quan. sức người …để lắp đặt vào đúng vị trí. loại treo tường. kiểm tra các mạch điều khiển. hướng dẫn và bàn giao các tài liệu vận hành cho chủ đầu tư. . dây điều khiển vào tủ. bảo trì. xe nâng… + Đối với tủ điện nhỏ. dùng các phương tiện như con lăn. + Bản vẽ hoàn công. Có biện pháp bao che tủ điện lại để chống bụi bẩn và các va chạm cơ học. như: Đối với tủ điện lớn đặt trên sàn. + Làm giá đỡ đối với phòng có sàn giả kỹ thuật bởi xây dựng.Biện pháp lắp đặt tủ điện: + Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện bằng mực phát quang hoặc bằng loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường. Kiểm tra cách điện.Sau khi lắp đặt dùng máy hút bụi vệ sinh tủ. + Hướng dẫn vận hành hệ thống (bằng tiếng Việt) . biên bản xác nhận chất lượng công trình. xe cần cẩu. kiểm tra sơ đồ nguyên lý tủ để đảm bảo đóng điện an toàn. bản vẽ hoàn công và các tài liệu khác đươc bàn giao dưới dạng hồ sơ giấy. + Bàn giao hồ sơ hoàn công hệ thống + Catalogues thiết bị. 4. + Đổ bệ móng cho các tủ điện đặt trên sàn do chủ đầu tư yêu cầu. catalogue thiết bị. + Bàn giao các chìa khoá tủ điện. + Vận chuyển tủ điện đến nơi lắp đặt bằng các phương pháp thích hợp. sơ đồ nguyên lý tủ điện. + Tài liệu hướng dẫn vận hành. thường có kích thước nhỏ và trọng lượng bé nên có thể dùng xe nâng. thanh ray. giá đỡ. + Tiến hành đấu nối các dây động lực. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công.

. khoan. điểm đấu nối phải ép đầu cốt. hộp nối. . trunking. và các bản vẽ chi tiết khác cần thiết cho việc thi công. Vệ sinh công trường thi công đảm bảo môi trường và mỹ quan + Tiến hành vệ sinh khu vực tiến hành thi công. 2. + Lắp đặt giàn giáo và các thang chữ A để làm việc trên cao. cáp. máy cắt. Biện pháp lắp đặt + Sau khi hệ thống . công tắc chuyển mạch. + Cung cấp các bản vẽ hoàn công và hướng dẫn vận hành cho chủ đầu tư. Vật liệu + Đệ trình catalogue sản phẩm ống điện. kích thước. vật liệu dư thừa. + Thu dọn vật tư. Tiến hành kéo dây điện cho các lộ nguồn theo thiết kế. MCB. Đấu nối hệ thống nguồn 1. Công tác chuẩn bị + Chuẩn bị các máy móc và dụng cụ thi công như: giàn giáo. các mặt cắt. đấu nối với các lộ phải đấu nối trong hộp nối điện. + Đệ trình bản vẽ thi công chi tiết: bao gồm mặt bằng. 3. Dây điện phải đi trong ống điện lắp trên trần hoặc buộc trên thanh ti treo + Tiến hành lắp đặt và kết nối dây điện cho từng thiết bị. + Phụ trách kĩ thuật kiểm tra lại công trường lần cuối trước khi hoàn thành công việc. + Thiết bị để lắp đặt phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và được sư phê duyệt của chủ đầu tư. ống điện đã hoàn tất.5. + Đấu nối các thiết bị điều khiển như contactor. + Giàn giáo và các thang chữ A phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân. nhằm phòng tránh những tai nạn xảy ra khi làm việc. C. mặt dựng. thiết bị lấy dấu. cao độ. hoàn trả lại mặt bằng sạch sẽ. relay. cưa. thang chữ A. thước đo. bộ giám sát tình trạng điện áp trong tủ theo từng sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng thuộc tủ điện động lực.

§¬n vÞ thi c«ng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful