P. 1
Docx 20120119 Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

Docx 20120119 Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

|Views: 437|Likes:
Được xuất bản bởidai ma

More info:

Published by: dai ma on Mar 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. kéo dài đến năm 1913. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. bóc lột của đế quốc. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). giải phóng dân tộc. Phan Châu Trinh. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. Đầu thế kỷ XX. phong kiến và tư sản. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Việc không thành. nước mạnh. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. ở Trung Kỳ. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. hạ chiếu Cần Vương. làm cho dân giàu. có việc mở trường học. có cuộc vận động Duy tân. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. mở mang dân trí. nên Phan Bội Châu. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. nửa phong kiến. hô hào thay đổi phong tục. về giai cấp. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. II. nâng cao dân khí. Do những hạn chế về lịch sử.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). chủ yếu là Nhật Bản. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). ở Bắc Kỳ. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. nếp sống. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). phần lớn xuất thân từ nông dân. _______________________________________________________________________ _ T. ông về Xiêm nằm chờ thời. nhưng rồi cũng không thành công. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887).

Năm 1919-1923. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. càng về sau. An Nam trẻ (La jeune Annam). Người nhà quê (Le Nhaque). Quan hải tùng thư (Huế). Hưng Nam. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Cường học thư xã (Sài Gòn). dân chủ. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925).. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Hưng Nam). Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Thanh niên cao vọng (1926). Phục Việt (1925). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Tuy nhiên. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. về thế lực kinh tế và chính trị. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T.. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Phạm Tuấn Tài.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. nhưng với tinh thần dân tộc. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới.

thành lập dân quyền. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. rõ ràng. Về chính trị. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. xóa bỏ chế độ vua quan.. Hải Dương.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Trong tình thế hết sức bị động. sôi nổi. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Về tổ chức.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. tập hợp các thành phần tư sản. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. ngày 5 – 6 – 1911. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. thể hiện ý thức dân tộc. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Nhìn chung. cũng có những hoạt động phối hợp . Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. Ngày 9-2-1930. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.. tiểu tư sản. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. III. ở một số địa phương như Thái Bình.

trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. Năm 1923. cạnh tranh phạm vi hoạt động. xã hội chủ nghĩa. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Người sang Liên Xô gặp Lênin. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Trung Quốc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. Năm 1930 tại Hương Cảng. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. bác ái. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. sôi nổi khắp cả nước. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . đang đói mà có cơm ăn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. nhân sự. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. chương trình tóm tắt … IV. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. “Năm 1930. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. thông qua chánh cương vắn tắt. Đông Kinh Nghĩa Thục. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sách lược vắn tắt. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. giải phóng xã hội. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. người sáng lập. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tư tưởng. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. giải phóng giai cấp. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. là kết quả của quá trình l ựa chọn. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. thống nhất các tổ chức cộng sản. giải phóng con người.

Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. xã hội công bằng. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Câu 2. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. _______________________________________________________________________ _ T. dân chủ văn minh". rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Người đã tự tu dưỡng.

Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. khắc khổ trong sinh ho ạt. dựng làng và giữ nước. phù hợp với thời đại. đấu tranh xã hội). rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. sang ở nước. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. các con cháu của Nguyễn Thông. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Trần Đình Nam ở Huế. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. bao trùm: Làm người. Vương Thúc M ậu. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. là gia đình nhà Nho. cần cù. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hà Văn C ận. Một bối cảnh văn hóa nữa. Phan Bội Châu. Những bạn bè của ông. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. v ừa có chất Nho phong. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. Chính từ bối cảnh này. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. trung kiên trong bản chất. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. dựng làng. là sống ở làng.

_______________________________________________________________________ _ T. coi đó là cái gốc của cây. Để có phần sáng tạo của mình.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Cổ vũ “người tốt. tư tưởng từ bi bác ái. Một là: Nói đi đôi với làm. 2. phải nêu gương về đạo đức. không có nguồn thì sông c ạn. bác ái. Cây phải có gốc. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. đều do cán bộ tốt hay kém”. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. triết lý hành đạo giúp đời. Người cách mạng phải có đạo đ ức. việc tốt”. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. đảng viên đi trước. bình đẳng. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. coi nhẹ mặt tài. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. cán bộ. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. kế thừa. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. tu thân dưỡng tính. các điển hình tiêu biểu. văn hóa dân tộc. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. vừa thu hái. Hai là: Xây đi đôi với chống. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. làng nước theo sau. vận dụng. không có gốc thì cây héo. dân chủ và phong cách dân chủ. kim. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. mọi người vì mình”. v ừa gạn l ọc. Cho nên. văn hóa khu vực. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. t ạo nên t ư tưởng của Người. suy nghĩ và lựa chọn. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. phát triển góp phần làm phong phú. tình yêu th ương con người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . văn hóa th ế gi ới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. như lòng vị tha. Tây. c ổ….

Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Từ khái niệm cũ "trung với vua. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. Nâng cao đạo đức cách mạng. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. củng cố. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. lành mạnh về đạo đức. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. “Trung với nước hiếu với dân. khó khăn nào cũng vượt qua. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Hai là. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. mà còn lâu dài về sau. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. Nó do đấu tranh. khơi dậy ý thức tự giác. kẻ thù nào cũng đánh thắng”.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. vàng càng luyện càng trong". rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trung với nước hiếu với dân. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. 4. yêu thương con người. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới.

Người căn dặn. không trừ một ai. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. không phân biệt một ai. nhắc nhở mỗi cán bộ. Những người lao động bị áp bức bóc lột. là nguồn sống. chè chén lu bù. Không ham người tâng bốc mình. hạt thóc của Nhà nước. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Vì vậy mà quang minh chính đại. không lười biếng. tiết kiệm tiền của của dân. lao động có kế hoạch. không ỷ lại. của bản thân mình. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. "không xâm phạm một đồng xu. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. không liên hoan. "không xa xỉ. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. đồng chí của Người. ham muốn tột bậc. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. ai cũng đ ược học hành". nguồn hạnh phúc của chúng ta"..h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Trong Di chúc. của nhân dân". siêng năng. chí công vô tư. Không tham sung sướng. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. Phải "trong sạch. Ba là. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. không phô trương hình thức. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. Với tấm lòng bao dung của một người cha. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. dân ta được hoàn toàn tự do. đó là thái độ của người cách mạng. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. của nước. là trẻ hay già. có năng suất cao. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. sáng tạo. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. tiết kiệm thì giờ. không hoang phí. trai hay gái. Không tham tiền tài. không tham lam". không dựa dẫm. . không bừa bãi". Đối với những người có thói hư tật xấu.. chứ không phải đập cho tơi bời". cần kiệm liêm chính. "Không tham địa vị. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân".

công lý và tiến bộ xã hội. đoàn kết thật thà. độc lập dân tộc. nêu _______________________________________________________________________ _ T. với nhân dân lao đ ộng các nước. con người. Đối với người: không nịnh hót người trên. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. khiêm tốn. luôn giữ thái độ chân thành. cá nhân có thành tích xuất sắc. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. Đối với việc: để việc công lên trên. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. không xem khinh người dưới. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. thẳng thắn. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. Chí công vô tư. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. việc nhà. Theo Hồ Chí Minh. sửa đổi điều dở của bản thân mình. biểu dương các tập thể. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. lừa l ọc. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. tinh thần quốc tế trong sáng. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. "nghĩa là không tà. không dối trá. đạo đức. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. Trung với nước. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. cho mỗi con người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . với việc". chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. phải "lo trước thiên hạ. hạnh phúc cho nhân dân. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. Chính. Bốn là. Đối với mình: không tự cao. Đó là. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. đứng đắn". dân chủ và tiến bộ xã hội. Theo Hồ Chí Minh. lên trước việc tư.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. vui sau thiên hạ". các dân tộc. bóc lột. hiếu với dân. tự đại. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em".

là bạn đồng minh của thực dân. trong nội bộ. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. mật thám". Người coi những tệ nạn đó là tội ác. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thật sự cần kiệm liêm chính. lãng phí quan liêu. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. cần kiệm liêm chính. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Ngay từ năm 1952. thương người. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. hiếu với dân. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. theo đó. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. là thứ “giặc nội xâm”. chí công vô tư. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. bằng gươm còn dễ. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. chí công vô tư. trong tinh thần. II. Trong cuộc đấu tranh này. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. phong kiến. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. Hai mặt đó phải tiến hành song song. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. là một khó khăn. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. đau xót". toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Trung với nước. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch.

Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chính. kiệm. sống trong sạch. kiệm. mỗi một người dân khỏe mạnh. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Do vậy. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . có chí tiến thủ và đoàn kết.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. thế giới. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. chính. không kiêu ngạo. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. xây dựng nước nhà. liêm. tức là cà nước khỏe mạnh”. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. việc giữ gìn dân chủ. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. phê phán những thói hư tật xấu. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Trả Lời I. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. xa hội . liêm. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. tức là cả nước yếu ớt. chí công vô tư. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe.

phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. những việc khó khăn. gian khổ.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. thoái hóa. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. uy tín của Đảng. vững mạnh của Đảng. vui sau cái vui thiên hạ. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. làng nước theo sau”. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. lo trước nỗi lo thiên hạ.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. hết lòng phục vụ nhân dân. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. làm hại đến lợi ích của nhân dân. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đã bị biến chất. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. “Đảng viên đi trước. _______________________________________________________________________ _ T. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. đặt lợi ích của nhân dân. vật chất đã gục ngã. Tất nhiên. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. đi đôi với trách nhiệm. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. trước sự cám dỗ của tiền tài. phục vụ dân tộc. nhưng trong điều kiện hòa bình. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. rất anh hùng. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào.

của dân tộc. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. chia rẽ. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. kiệm. mục đích của Đảng. không hình thành một khối vững chắc. vô tư”. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. trong công tác xây dựng Đảng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. chí công. nhưng không có đoàn kết. mỗi người chúng ta nói chung. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. lý tưởng cách mạng. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Trong điều kiện hòa bình. sẽ không vượt qua được những thử thách. quần chúng cũng như cán bộ. lệch lạc. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. nhiệm vụ do Đảng đề ra. thực dụng. Nếu ngay từ đầu. Vì vậy. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. Vì sự vững mạnh của Đảng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. chính. vì lợi ích của nhân dân. vụ lợi. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. động cơ vào Đảng không đúng đắn. tự trau dồi. liêm.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. tiền tài. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. người Đảng viên nói riêng. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. kiên định. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. rèn luy ện suốt đ ời. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. công tác. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. giữ vững niềm tin. sáng tạo. nền tảng tư tưởng của Đảng. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. Trong điều kiện hiện nay. Nó do đấu tranh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. chính kiến rõ ràng. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. cho cách mạng.xã hội. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. tư tưởng Hồ Chí Minh. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Ngày nay. Trong Đảng ta. lý tưởng của Đảng. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. không ngừng nghỉ. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. Đó là điều chủ chốt nhất”. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. trì trệ. bảo thủ. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. hoạt động chính trị . tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. ỷ lại. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. không thụ động. tin cậy. được nhân dân quý mến. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu.

sống cơ hội thực dụng. chiến đấu và học tập giỏi. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. không ngừng học tập. đoàn thể giao cho. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. Để trở thành Đảng viên. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. chính sách để tham nhũng. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. gương mẫu “Đảng viên đi trước. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. lợi ích cá nhân. văn minh. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. hạnh phúc. lãng phí làm giàu phi pháp…. vàng càng luyện càng trong”. trở thành quốc gia giàu mạnh. lợi dụng cơ chế. nghiệp vụ. hoặc học lấy lệ. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. _______________________________________________________________________ _ T. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. tự do. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. coi đ ồng tiền là tất cả. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. chỉ cốt lấy bằng cấp. ích kỷ. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. bảo đảm đạt chất lượng. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. hiệu quả cao.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. Nâng cao năng lực.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. Trong điều kiện hiện nay. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. Nhiệt tình cách mạng. công tác.

quan liêu. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. bạn bè trong đơn vị công tác. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. tin tưởng. hiện đại hóa đất nước. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. tôn trọng. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. Muốn trở thành Đảng viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. máu thịt với nhân dân. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. gương mẫu vận động gia đình. với đồng nghiệp.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. _______________________________________________________________________ _ T. các hoạt động đoàn thể. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. từ thiện. pháp luật của nhà nước. khối phố. với bà con làng xóm. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. các hoạt động nhân đạo. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy. vận động mọi người đoàn kết. với nhân dân. lãng phí.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. tiêu cực. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. tập hợp quần chúng. chia sẻ. tham nhũng. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. sai trái. Thường xuyên chăm lo đời sống. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. phát huy truyền thống. Phải hòa mình với quần chúng. người thân tham gia các phong trào. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. chống tệ nạn xã hội. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. với nhân dân. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. khả năng lãnh đạo.

cải thiện đời sống cho nhân dân. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. II. chính sách. đơn vị. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. cải thiện đời sống của người lao động. đề xuất với tổ chức Đảng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. sáng tạo. kịp thời phản ánh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .xã hội ở cơ sở. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. nghị quyết của Đảng. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. vững mạnh. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. bầu vào cấp ủy. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. nhiệm vụ do Đảng bộ. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. nỗ lực phấn đấu cao nhất. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. giữ vững ổn định chính trị . các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. kết quả thực hiện chủ trương. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. nhất là về phát triển kinh tế. hiểu biết về Ðảng. xóa đói giảm nghèo. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. đơn vị. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. chính sách của Đảng.

Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. tổ chức têt trung thu. công tác tốt. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. với nhân dân . công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường.. nguyện vọng của các bạn. ham hưởng thụ”.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Gắn bó với tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. chưa rèn luyện. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . xã hội. học tập.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. hòa đồng và có trách nhiệm. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Hiểu được tâm tư. sống gương mẫu. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. giỏi . tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. chưa cống hiến. không tụt hậu. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . mang ý nghĩa cống hiến. sinh viên rèn luyện. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. "chỗ dựa" tiến thân. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. lười biếng. Với tinh thần ham học hỏi. cho đất nước. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . Chỉ với những động . Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng.

. thế nào là “ trung với nước .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. nhũng con mương. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. những bờ đê………. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. tin học. hiếu với dân . sự hy sinh . dám nghĩ . nhất là trình độ ngoại ngữ. khả năng giao tiếp.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . Với 15 ngày tại Đan phượng. để dạy học cho các em nhỏ. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . để làm xanh đường lang . ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta.. tính chủ động. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. ngõ xóm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->