Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật

Nhân tố bê trong: -Gen di truyền -Hooc môn Nhân tố bên ngoài: -Ánh sáng

-Nhiệt độ -Nước -Phân bón

Nhân tố bên trong
- Gen di truyền Là một nhân tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của thưc vật. Nếu Gen di truyền là một Gen tốt và có những đăc tính mang lại hiểu quả cao cho năng suất của người trồng…… EM LÀM TIÊP NHA! - Hooc môn Hoocmôn là những chất hữu cơ, được sản xuất bởi một nhóm tế bào đặc biệt, nó có thể kích thích hoặc kìm hãm hoạt động sống của cơ thể. Hoocmôn thực vật (phito hoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây - Được sinh ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác trong cây. Em lấy ví dụ nha! - Hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây - Nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. Em lấy ví dụ nha ! - Tính chuyên hóa thấp hơn rất nhiều so với hoocmôn động vật. chứng minh!

Hoocmôn ức chế

Cho nên trong một khoảng thời gian nào đó như những ngày dâm mát. . .Gây rụng lá. tích lũy trong các cơ quan già. đổ.. Nhờ quá trình quang hợp mà cây tổng hợp các hợp chất hữu cơ làm nguyên liệu để xây dựng nên cơ thể và tích lũy năng lượng ở trong cây để tiến hành sinh trưởng. .quả.Gây rụng lá. Phá hoại màng tế bào và màng sinh chất. ngừng trệ quá trình phân bào. chống lốp.. hay ban đêm không có ánh sáng cây vẫn sinh trưởng được. mầm thân củ. cứng cây.Ức chế sinh trưởng mạnh. cơ quan đang ngủ nghỉ. Các mô của quả chín. quả. hoặc sắp rụng. Tổng hợp nhân tạo Tổng hợp nhân tạo Tác dụng sinh lý .. Ứng dụng Etilen Chất làm chậm sinh trưởng Chất diệt cỏ Hooc môn kích thích Hoocmôn Gibêrelin Thúc quả xanh chóng chín và cảm ứng ra hoa ở cây dứa Xitôkinin Kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt Êtilen Nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non Axit abxixic Phá ngủ cho mầm hạt.Ức chế quá trình sinh trưởng của cây con. Ức chế sinh trưởng nhưng không làm thay đổi đặc tính sinh sản → làm thấp cây. củ khoai tây và tạo quả không hạt (-_-) cái gì nữa em thêm vào nha! ÁNH SÁNG Ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự sinh trưởng của cây vì nó rất cần cho quá trình quang hợp.Thúc đẩy quá trình chín của quả. lá già. .. những ngày mưa. . Nhưng trong suốt chu kỳ sống của cây thì cây rất cần nhiều ánh sáng. Tùy theo .Kích thích đóng mở khí khổng trong điều kiện khô hạn. nghỉ của hạt.Loại hoocmôn Axit Abxixic Nơi tổng hợp Chủ yếu ở lá. . ức chế quang hợp.Kích thích trạng thái ngủ.

làm cho cây thấp lùn. tia tử ngoại thì kích thích sự phân chia tế bào và ức chế giai đoạn giãn của chúng. rễ phát triển không đầy đủ. . vì vậy các loại cây trồng khác nhau thì tồn tại những điểm nhiệt độ tối thấp và tối cao cũng khác nhau... thành tế bào mỏng. dưới tán cây ăn quả lâu năm. Ánh sáng không những ảnh hưởng đến sự sinh trưởng một cách gián tiếp thông qua quang hợp mà còn tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng của tế bào.Về giải phẫu: Mô xốp. khoai. cây phát triển không cân đối. tế bào giãn mạnh dài ra.Về hình thái: màu sắc nhạt và thiếu diệp lục. còn cây ưa bóng sinh trưởng tốt trong điều kiện bóng râm thích hợp. Ngược lại những tia sáng có bước sóng ngắn như tia xanh tím.nhu cầu ánh sáng đối với sự sinh trưởng của cây mà người ta chia thực vật thành hai nhóm là cây ưa sáng và cây ưa bóng. Ðại bộ phận cây trồng ở nước ta là cây ưa sáng như lúa. bông. Cây ưa sáng sinh trưởng mạnh trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Dưới tác động của tia sáng này sẽ kích thích sinh trưởng. chúng sử dụng chủ yếu ánh sáng tán xạ để quang hợp. chiều dài của cây. cây cao gầy yếu. sắn. Nhưng khi hấp thu tia sáng có bước sóng 730nm thì hiệu quả kích thích bị mất đi. cây vươn dài và gây ra hiện tượng “vống”. Còn những cây ưa bóng thường phân bố dưới tán cây rừng. Ngoài cường độ ánh sáng thì chất lượng ánh sáng cũng có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng.. Năm 1959 Hendriks. Cường độ ánh sáng mạnh ức chế pha giãn của tế bào làm cho giai đoạn này kết thúc sớm hơn nên cây ở nơi có ánh sáng chiếu mạnh thường có chiều cao cây thấp. <==660nm/730nm==> Sắc tố oxy hóa + AH2 . Ánh sáng có bước sóng dài như ánh sáng đỏ hay tia hồng ngoại kích thích giai đoạn giãn của tế bào làm tăng chiều cao. mía. Cây có thể sinh trưởng trong một khoảng nhiệt độ khá rộng. Họ cho rằng có một loại sắc tố nào đó đã gây phản ứng quang thuận nghịch khi hấp thu ánh sáng đỏ (660nm) và cuối đỏ (730nm) mà sau này người ta tìm ra sắc tố đó là phytocrôm và chúng được biến đổi như sau: Sắc tố khử + A NHIỆT ĐỘ Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của cây. gian bào lớn.. Ðây là một trong những lý do mà cây ở trên núi cao thường thấp hơn cây ở dưới thung lũng vì ở trên cao giàu tia sáng có bước sóng ngắn. Borthwick và Parker đã chứng minh quá trình sinh trưởng của cây phụ thuộc vào sự hấp thu tia sáng có bước sóng dài 660nm. Cây bị vống có một số đặc điểm về giải phẫu và hình thái khác với cây sống trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. . dễ đổ ngã. ngô. Còn trong bóng tối hoặc bóng dâm giai đoạn giãn kéo dài hơn..

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích lũy tinh bột trong các cơ quan sinh sản và dự trữ như củ khoai lang. .. ban đêm nhiệt độ hạ thấp sẽ hạn chế hô hấp và tiêu phí chất hữu cơ. giảm sự thoát hơi nước nên sinh trưởng nhanh hơn. chuyển vùng và nhập nội giống. Ban ngày nhiệt độ cao thuận lợi cho cây quang hợp và tích lũy chất hữu cơ. vì vậy ở nhiệt độ cao sự sinh trưởng của rễ kém hơn thân và cành. Nhiệt độ tối thấp và nhiệt độ tối cao cho sự sinh trưởng của cây đó là điểm nhiệt độ mà ở đó cây ngừng sinh trưởng.500C.. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm phụ thuộc vào vùng địa lý. vì vậy sự sinh trưởng của cây trồng trong hai mùa này khá thuận lợi cho sự tích lũy chất khô. Ở vùng nhiệt đới nhiều cây ngừng sinh trưởng ở nhiệt độ 100C. lại cũng phù hợp với hai mùa chính cho cây trồng ở nước ta. Nhiệt độ tối thấp và tối cao của cây vùng nhiệt đới cao hơn cây vùng ôn đới và hàn đới. Giới hạn nhiệt độ sinh trưởng thay đổi theo sự thích nghi của cây trồng ở những vùng sinh thái khác nhau. Trong một năm thì mùa xuân và mùa thu có biên độ nhiệt độ lớn hơn các mùa khác. khoai tây. hạt hòa thảo.. củ sắn. Sinh trưởng của các cơ quan khác nhau của cây cũng nằm trong khoảng nhiệt độ khác nhau. trong khi đó ở vùng hàn đới rất nhiều loại cây có khả năng sinh trưởng trong băng tuyết với nhiệt độ . Biết được yêu cầu nhiệt độ sinh trưởng của từng loại cây trồng có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định thời vụ gieo trồng thích hợp. biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn nhất ở vùng cận nhiệt đới và giảm dần về hai cực của quả đất.Trong giới hạn nhiệt độ sinh trưởng của cây thì có nhiệt độ tối thích cho sự sinh trưởng. do đó làm tăng năng suất mùa màng. trên dưới nhiệt độ tối thích thì tốc độ sinh trưởng sẽ giảm. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây. ở nhiệt độ đó sự sinh trưởng của cây xảy ra thuận lợi nhất. Những cơ quan ở trên mặt đất thích nghi với nhiệt độ không khí cao hơn so với những cơ quan ở dưới mặt đất.

Ðể giữ ẩm cho đất. Trong giai đoạn này nếu đủ nước thì cây mới cao to. làm cho mô phân sinh ngừng sinh trưởng. Vì vậy ở những vùng đất khô hạn thiếu nước cây sẽ sinh trưởng còi cọc. Trong quá trình sinh trưởng của cây. tủ gốc. Trong đời sống của cây. Ở những nơi khô hạn kèm theo không khí khô nóng như mùa gió lào ở miền Trung thì sự thoát hơi nước của cây rất mạnh làm cho lá mất nhiều nước nên có sức hút nước lớn sẽ hút nước của mô phân sinh. Trong trường hợp nếu thấy ruộng lúa đang ở thời kỳ làm thân mà sinh trưởng quá mạnh thì có thể rút nước phơi ruộng trong một thời gian để hạn chế kéo dài của đốt thân. hệ thống lông hút có khả năng mẫn cảm cao với độ ẩm đất. phủ luống. hạn chế sự đổ ngã của cây. cây sinh trưởng mạnh khi tế bào bão hòa nước. Ðối với các loại cây hòa thảo như lúa. cho năng suất cao. quả. Riêng đối với các tế bào đầu rễ vì không có mô che chở như phần đầu ngọn nên đất phải đủ ẩm thì rễ mới sinh trưởng được. Nếu hạt giống hút nước và lượng nước đạt 50 . có kích thước nhỏ bé và năng suất thấp. nếu thiếu nước thì cây trở nên thấp nhỏ... Sự thiếu bão hòa nước ở trong cây dẫn đến làm giảm sự sinh trưởng của cây. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của bộ rễ.12% trọng lượng khô của hạt thì hạt chuyển sang trạng thái ngừng sinh trưởng. ở giai đoạn giãn của tế bào nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. hoa quả có thể bị rụng. Hạt giống phơi khô là một ví dụ điển hình khi hàm lượng nước chỉ còn 10 . khi cây sống trong điều kiện ẩm ướt hay được tưới tiêu đầy đủ thì sinh trưởng mạnh mẽ.NƯỚC Nước là yếu tố sinh thái tối cần thiết cho sự sinh trưởng của cây. Ngược lại. nâng cao năng suất cây trồng. lúc này cây vươn cao rất nhanh gọi là thời kỳ làm thân.. . nhưng trong pha lớn lên của tế bào nếu thiếu nước thì sự sinh trưởng bị kìm hãm mạnh. thiếu nước ở giai đoạn nào cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng. Trong giai đoạn này nếu thiếu nước thì kích thước của tế bào sẽ bị giảm vì giai đoạn giãn kết thúc sớm hơn..60% lượng nước bão hòa thì sự sinh trưởng lại phục hồi và hạt nảy mầm. ngô lúc cây bắt đầu đầy đủ lóng và hình thành hoa thì các tế bào bước sang giai đoạn giãn mạnh. hoa. ngoài biện pháp tưới tiêu còn có nhiều khâu kỹ thuật khác như làm đất tơi xốp.

có cây cần nhiều chất dinh dương. EM CHỌN LỌC MÀ LÀM NHA! CHÚC EM LÀM BÀI TỐT! .PHÂN BÓN Tùy vào loại cây khác nhau mà có cách bón phân khác nhau. phân bón vi sinh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều kiểu phân bón như: phân bón lá. có cây thi cần ít nên phải có hiểu biết về loại cây đó để có thể chăm sóc dung và mang lại hiểu quả cao. Nếu bón phân không hợp lí thì sẽ gây lạng phí mà cây cũng phát triển không tốt.….và đúng loại phân. phân bón thô( phân bón truyền thống). phân hưu cơ. mà phai bón đúng lượng. Phân bón có nhiều loại và nhiều kiểu khác nhau tùy vào khả năng hấp thụ của cây.. cho năng suất không cao và có thể gây chết cây. đúng mùa. đúng thời tiết. Bón phân không phải bón nhiều mà cây tốt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful