Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật

Nhân tố bê trong: -Gen di truyền -Hooc môn Nhân tố bên ngoài: -Ánh sáng

-Nhiệt độ -Nước -Phân bón

Nhân tố bên trong
- Gen di truyền Là một nhân tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của thưc vật. Nếu Gen di truyền là một Gen tốt và có những đăc tính mang lại hiểu quả cao cho năng suất của người trồng…… EM LÀM TIÊP NHA! - Hooc môn Hoocmôn là những chất hữu cơ, được sản xuất bởi một nhóm tế bào đặc biệt, nó có thể kích thích hoặc kìm hãm hoạt động sống của cơ thể. Hoocmôn thực vật (phito hoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây - Được sinh ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác trong cây. Em lấy ví dụ nha! - Hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây - Nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. Em lấy ví dụ nha ! - Tính chuyên hóa thấp hơn rất nhiều so với hoocmôn động vật. chứng minh!

Hoocmôn ức chế

mầm thân củ.. ngừng trệ quá trình phân bào. đổ.Ức chế sinh trưởng mạnh.Thúc đẩy quá trình chín của quả.. .Ức chế quá trình sinh trưởng của cây con.Gây rụng lá. Ứng dụng Etilen Chất làm chậm sinh trưởng Chất diệt cỏ Hooc môn kích thích Hoocmôn Gibêrelin Thúc quả xanh chóng chín và cảm ứng ra hoa ở cây dứa Xitôkinin Kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt Êtilen Nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non Axit abxixic Phá ngủ cho mầm hạt. . .. nghỉ của hạt. cứng cây. . Cho nên trong một khoảng thời gian nào đó như những ngày dâm mát. Phá hoại màng tế bào và màng sinh chất. hoặc sắp rụng.quả. Nhờ quá trình quang hợp mà cây tổng hợp các hợp chất hữu cơ làm nguyên liệu để xây dựng nên cơ thể và tích lũy năng lượng ở trong cây để tiến hành sinh trưởng.Kích thích trạng thái ngủ. Tùy theo . Các mô của quả chín.Loại hoocmôn Axit Abxixic Nơi tổng hợp Chủ yếu ở lá.Gây rụng lá. củ khoai tây và tạo quả không hạt (-_-) cái gì nữa em thêm vào nha! ÁNH SÁNG Ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự sinh trưởng của cây vì nó rất cần cho quá trình quang hợp. . những ngày mưa. chống lốp. lá già.Kích thích đóng mở khí khổng trong điều kiện khô hạn. quả. ức chế quang hợp. cơ quan đang ngủ nghỉ. Nhưng trong suốt chu kỳ sống của cây thì cây rất cần nhiều ánh sáng. . Ức chế sinh trưởng nhưng không làm thay đổi đặc tính sinh sản → làm thấp cây. hay ban đêm không có ánh sáng cây vẫn sinh trưởng được. Tổng hợp nhân tạo Tổng hợp nhân tạo Tác dụng sinh lý . tích lũy trong các cơ quan già..

tế bào giãn mạnh dài ra.. cây cao gầy yếu.. Cường độ ánh sáng mạnh ức chế pha giãn của tế bào làm cho giai đoạn này kết thúc sớm hơn nên cây ở nơi có ánh sáng chiếu mạnh thường có chiều cao cây thấp. Nhưng khi hấp thu tia sáng có bước sóng 730nm thì hiệu quả kích thích bị mất đi. rễ phát triển không đầy đủ. Ðại bộ phận cây trồng ở nước ta là cây ưa sáng như lúa. .Về hình thái: màu sắc nhạt và thiếu diệp lục. ngô. Ánh sáng không những ảnh hưởng đến sự sinh trưởng một cách gián tiếp thông qua quang hợp mà còn tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng của tế bào. Cây ưa sáng sinh trưởng mạnh trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. mía. <==660nm/730nm==> Sắc tố oxy hóa + AH2 . Còn trong bóng tối hoặc bóng dâm giai đoạn giãn kéo dài hơn.nhu cầu ánh sáng đối với sự sinh trưởng của cây mà người ta chia thực vật thành hai nhóm là cây ưa sáng và cây ưa bóng. Ngoài cường độ ánh sáng thì chất lượng ánh sáng cũng có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Dưới tác động của tia sáng này sẽ kích thích sinh trưởng. chiều dài của cây. . cây vươn dài và gây ra hiện tượng “vống”. cây phát triển không cân đối. sắn. bông. Ngược lại những tia sáng có bước sóng ngắn như tia xanh tím. Họ cho rằng có một loại sắc tố nào đó đã gây phản ứng quang thuận nghịch khi hấp thu ánh sáng đỏ (660nm) và cuối đỏ (730nm) mà sau này người ta tìm ra sắc tố đó là phytocrôm và chúng được biến đổi như sau: Sắc tố khử + A NHIỆT ĐỘ Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của cây. vì vậy các loại cây trồng khác nhau thì tồn tại những điểm nhiệt độ tối thấp và tối cao cũng khác nhau. Ánh sáng có bước sóng dài như ánh sáng đỏ hay tia hồng ngoại kích thích giai đoạn giãn của tế bào làm tăng chiều cao. chúng sử dụng chủ yếu ánh sáng tán xạ để quang hợp. Ðây là một trong những lý do mà cây ở trên núi cao thường thấp hơn cây ở dưới thung lũng vì ở trên cao giàu tia sáng có bước sóng ngắn. còn cây ưa bóng sinh trưởng tốt trong điều kiện bóng râm thích hợp. Borthwick và Parker đã chứng minh quá trình sinh trưởng của cây phụ thuộc vào sự hấp thu tia sáng có bước sóng dài 660nm. Cây có thể sinh trưởng trong một khoảng nhiệt độ khá rộng. tia tử ngoại thì kích thích sự phân chia tế bào và ức chế giai đoạn giãn của chúng. dễ đổ ngã.. khoai. Năm 1959 Hendriks. dưới tán cây ăn quả lâu năm. Cây bị vống có một số đặc điểm về giải phẫu và hình thái khác với cây sống trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.Về giải phẫu: Mô xốp.. gian bào lớn.. làm cho cây thấp lùn. thành tế bào mỏng. Còn những cây ưa bóng thường phân bố dưới tán cây rừng.

Nhiệt độ tối thấp và tối cao của cây vùng nhiệt đới cao hơn cây vùng ôn đới và hàn đới. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây.500C. Ở vùng nhiệt đới nhiều cây ngừng sinh trưởng ở nhiệt độ 100C. chuyển vùng và nhập nội giống. . Nhiệt độ tối thấp và nhiệt độ tối cao cho sự sinh trưởng của cây đó là điểm nhiệt độ mà ở đó cây ngừng sinh trưởng. trong khi đó ở vùng hàn đới rất nhiều loại cây có khả năng sinh trưởng trong băng tuyết với nhiệt độ . lại cũng phù hợp với hai mùa chính cho cây trồng ở nước ta. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích lũy tinh bột trong các cơ quan sinh sản và dự trữ như củ khoai lang. vì vậy ở nhiệt độ cao sự sinh trưởng của rễ kém hơn thân và cành. biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn nhất ở vùng cận nhiệt đới và giảm dần về hai cực của quả đất. ban đêm nhiệt độ hạ thấp sẽ hạn chế hô hấp và tiêu phí chất hữu cơ. hạt hòa thảo. giảm sự thoát hơi nước nên sinh trưởng nhanh hơn. củ sắn. vì vậy sự sinh trưởng của cây trồng trong hai mùa này khá thuận lợi cho sự tích lũy chất khô.. Giới hạn nhiệt độ sinh trưởng thay đổi theo sự thích nghi của cây trồng ở những vùng sinh thái khác nhau. Những cơ quan ở trên mặt đất thích nghi với nhiệt độ không khí cao hơn so với những cơ quan ở dưới mặt đất. trên dưới nhiệt độ tối thích thì tốc độ sinh trưởng sẽ giảm. Trong một năm thì mùa xuân và mùa thu có biên độ nhiệt độ lớn hơn các mùa khác. Ban ngày nhiệt độ cao thuận lợi cho cây quang hợp và tích lũy chất hữu cơ.Trong giới hạn nhiệt độ sinh trưởng của cây thì có nhiệt độ tối thích cho sự sinh trưởng... ở nhiệt độ đó sự sinh trưởng của cây xảy ra thuận lợi nhất. do đó làm tăng năng suất mùa màng. khoai tây. Biết được yêu cầu nhiệt độ sinh trưởng của từng loại cây trồng có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định thời vụ gieo trồng thích hợp. Sinh trưởng của các cơ quan khác nhau của cây cũng nằm trong khoảng nhiệt độ khác nhau. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm phụ thuộc vào vùng địa lý.

Ðối với các loại cây hòa thảo như lúa. nhưng trong pha lớn lên của tế bào nếu thiếu nước thì sự sinh trưởng bị kìm hãm mạnh. lúc này cây vươn cao rất nhanh gọi là thời kỳ làm thân. Trong giai đoạn này nếu thiếu nước thì kích thước của tế bào sẽ bị giảm vì giai đoạn giãn kết thúc sớm hơn. Ðể giữ ẩm cho đất. phủ luống.12% trọng lượng khô của hạt thì hạt chuyển sang trạng thái ngừng sinh trưởng. Vì vậy ở những vùng đất khô hạn thiếu nước cây sẽ sinh trưởng còi cọc. Trong trường hợp nếu thấy ruộng lúa đang ở thời kỳ làm thân mà sinh trưởng quá mạnh thì có thể rút nước phơi ruộng trong một thời gian để hạn chế kéo dài của đốt thân. Riêng đối với các tế bào đầu rễ vì không có mô che chở như phần đầu ngọn nên đất phải đủ ẩm thì rễ mới sinh trưởng được. hạn chế sự đổ ngã của cây. .. làm cho mô phân sinh ngừng sinh trưởng. Trong quá trình sinh trưởng của cây. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của bộ rễ.. tủ gốc. cây sinh trưởng mạnh khi tế bào bão hòa nước. hoa. thiếu nước ở giai đoạn nào cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng. nâng cao năng suất cây trồng. nếu thiếu nước thì cây trở nên thấp nhỏ.. ở giai đoạn giãn của tế bào nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. quả. ngoài biện pháp tưới tiêu còn có nhiều khâu kỹ thuật khác như làm đất tơi xốp. có kích thước nhỏ bé và năng suất thấp. khi cây sống trong điều kiện ẩm ướt hay được tưới tiêu đầy đủ thì sinh trưởng mạnh mẽ. hệ thống lông hút có khả năng mẫn cảm cao với độ ẩm đất.NƯỚC Nước là yếu tố sinh thái tối cần thiết cho sự sinh trưởng của cây. Ngược lại. Ở những nơi khô hạn kèm theo không khí khô nóng như mùa gió lào ở miền Trung thì sự thoát hơi nước của cây rất mạnh làm cho lá mất nhiều nước nên có sức hút nước lớn sẽ hút nước của mô phân sinh. Nếu hạt giống hút nước và lượng nước đạt 50 . Trong giai đoạn này nếu đủ nước thì cây mới cao to.. Trong đời sống của cây. hoa quả có thể bị rụng. Sự thiếu bão hòa nước ở trong cây dẫn đến làm giảm sự sinh trưởng của cây. Hạt giống phơi khô là một ví dụ điển hình khi hàm lượng nước chỉ còn 10 . ngô lúc cây bắt đầu đầy đủ lóng và hình thành hoa thì các tế bào bước sang giai đoạn giãn mạnh. cho năng suất cao.60% lượng nước bão hòa thì sự sinh trưởng lại phục hồi và hạt nảy mầm.

Nếu bón phân không hợp lí thì sẽ gây lạng phí mà cây cũng phát triển không tốt. có cây cần nhiều chất dinh dương. phân bón vi sinh. Phân bón có nhiều loại và nhiều kiểu khác nhau tùy vào khả năng hấp thụ của cây.. phân hưu cơ. đúng mùa. đúng thời tiết. Bón phân không phải bón nhiều mà cây tốt.và đúng loại phân.…. có cây thi cần ít nên phải có hiểu biết về loại cây đó để có thể chăm sóc dung và mang lại hiểu quả cao. phân bón thô( phân bón truyền thống).PHÂN BÓN Tùy vào loại cây khác nhau mà có cách bón phân khác nhau. cho năng suất không cao và có thể gây chết cây. mà phai bón đúng lượng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều kiểu phân bón như: phân bón lá. EM CHỌN LỌC MÀ LÀM NHA! CHÚC EM LÀM BÀI TỐT! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful