Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật

Nhân tố bê trong: -Gen di truyền -Hooc môn Nhân tố bên ngoài: -Ánh sáng

-Nhiệt độ -Nước -Phân bón

Nhân tố bên trong
- Gen di truyền Là một nhân tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của thưc vật. Nếu Gen di truyền là một Gen tốt và có những đăc tính mang lại hiểu quả cao cho năng suất của người trồng…… EM LÀM TIÊP NHA! - Hooc môn Hoocmôn là những chất hữu cơ, được sản xuất bởi một nhóm tế bào đặc biệt, nó có thể kích thích hoặc kìm hãm hoạt động sống của cơ thể. Hoocmôn thực vật (phito hoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây - Được sinh ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác trong cây. Em lấy ví dụ nha! - Hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây - Nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. Em lấy ví dụ nha ! - Tính chuyên hóa thấp hơn rất nhiều so với hoocmôn động vật. chứng minh!

Hoocmôn ức chế

. đổ. lá già. cứng cây. chống lốp.Ức chế sinh trưởng mạnh. cơ quan đang ngủ nghỉ. tích lũy trong các cơ quan già. Cho nên trong một khoảng thời gian nào đó như những ngày dâm mát. nghỉ của hạt.Kích thích trạng thái ngủ. hay ban đêm không có ánh sáng cây vẫn sinh trưởng được. ngừng trệ quá trình phân bào. .quả.Ức chế quá trình sinh trưởng của cây con. Các mô của quả chín. Phá hoại màng tế bào và màng sinh chất. Ức chế sinh trưởng nhưng không làm thay đổi đặc tính sinh sản → làm thấp cây. Nhờ quá trình quang hợp mà cây tổng hợp các hợp chất hữu cơ làm nguyên liệu để xây dựng nên cơ thể và tích lũy năng lượng ở trong cây để tiến hành sinh trưởng. những ngày mưa. . .. quả.Loại hoocmôn Axit Abxixic Nơi tổng hợp Chủ yếu ở lá. Ứng dụng Etilen Chất làm chậm sinh trưởng Chất diệt cỏ Hooc môn kích thích Hoocmôn Gibêrelin Thúc quả xanh chóng chín và cảm ứng ra hoa ở cây dứa Xitôkinin Kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt Êtilen Nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non Axit abxixic Phá ngủ cho mầm hạt. ức chế quang hợp.Gây rụng lá. củ khoai tây và tạo quả không hạt (-_-) cái gì nữa em thêm vào nha! ÁNH SÁNG Ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự sinh trưởng của cây vì nó rất cần cho quá trình quang hợp. Tùy theo ..Thúc đẩy quá trình chín của quả.Kích thích đóng mở khí khổng trong điều kiện khô hạn.. Nhưng trong suốt chu kỳ sống của cây thì cây rất cần nhiều ánh sáng. .Gây rụng lá. . mầm thân củ.. hoặc sắp rụng. Tổng hợp nhân tạo Tổng hợp nhân tạo Tác dụng sinh lý .

.. Năm 1959 Hendriks. cây vươn dài và gây ra hiện tượng “vống”. <==660nm/730nm==> Sắc tố oxy hóa + AH2 .. Còn trong bóng tối hoặc bóng dâm giai đoạn giãn kéo dài hơn.. Cây có thể sinh trưởng trong một khoảng nhiệt độ khá rộng. thành tế bào mỏng. Ðây là một trong những lý do mà cây ở trên núi cao thường thấp hơn cây ở dưới thung lũng vì ở trên cao giàu tia sáng có bước sóng ngắn. Ánh sáng không những ảnh hưởng đến sự sinh trưởng một cách gián tiếp thông qua quang hợp mà còn tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng của tế bào. dễ đổ ngã.Về giải phẫu: Mô xốp. bông. sắn. mía. tế bào giãn mạnh dài ra. gian bào lớn.nhu cầu ánh sáng đối với sự sinh trưởng của cây mà người ta chia thực vật thành hai nhóm là cây ưa sáng và cây ưa bóng. cây phát triển không cân đối. rễ phát triển không đầy đủ. . Cây ưa sáng sinh trưởng mạnh trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.. Nhưng khi hấp thu tia sáng có bước sóng 730nm thì hiệu quả kích thích bị mất đi. Dưới tác động của tia sáng này sẽ kích thích sinh trưởng. còn cây ưa bóng sinh trưởng tốt trong điều kiện bóng râm thích hợp. khoai. ngô. dưới tán cây ăn quả lâu năm. chiều dài của cây. làm cho cây thấp lùn. cây cao gầy yếu. . Còn những cây ưa bóng thường phân bố dưới tán cây rừng. Họ cho rằng có một loại sắc tố nào đó đã gây phản ứng quang thuận nghịch khi hấp thu ánh sáng đỏ (660nm) và cuối đỏ (730nm) mà sau này người ta tìm ra sắc tố đó là phytocrôm và chúng được biến đổi như sau: Sắc tố khử + A NHIỆT ĐỘ Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của cây. Borthwick và Parker đã chứng minh quá trình sinh trưởng của cây phụ thuộc vào sự hấp thu tia sáng có bước sóng dài 660nm. tia tử ngoại thì kích thích sự phân chia tế bào và ức chế giai đoạn giãn của chúng. chúng sử dụng chủ yếu ánh sáng tán xạ để quang hợp.Về hình thái: màu sắc nhạt và thiếu diệp lục. vì vậy các loại cây trồng khác nhau thì tồn tại những điểm nhiệt độ tối thấp và tối cao cũng khác nhau. Ánh sáng có bước sóng dài như ánh sáng đỏ hay tia hồng ngoại kích thích giai đoạn giãn của tế bào làm tăng chiều cao. Cây bị vống có một số đặc điểm về giải phẫu và hình thái khác với cây sống trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Ðại bộ phận cây trồng ở nước ta là cây ưa sáng như lúa. Cường độ ánh sáng mạnh ức chế pha giãn của tế bào làm cho giai đoạn này kết thúc sớm hơn nên cây ở nơi có ánh sáng chiếu mạnh thường có chiều cao cây thấp. Ngoài cường độ ánh sáng thì chất lượng ánh sáng cũng có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Ngược lại những tia sáng có bước sóng ngắn như tia xanh tím.

hạt hòa thảo. Giới hạn nhiệt độ sinh trưởng thay đổi theo sự thích nghi của cây trồng ở những vùng sinh thái khác nhau.500C... trên dưới nhiệt độ tối thích thì tốc độ sinh trưởng sẽ giảm. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm phụ thuộc vào vùng địa lý. Nhiệt độ tối thấp và tối cao của cây vùng nhiệt đới cao hơn cây vùng ôn đới và hàn đới. ở nhiệt độ đó sự sinh trưởng của cây xảy ra thuận lợi nhất. Sinh trưởng của các cơ quan khác nhau của cây cũng nằm trong khoảng nhiệt độ khác nhau. biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn nhất ở vùng cận nhiệt đới và giảm dần về hai cực của quả đất. vì vậy sự sinh trưởng của cây trồng trong hai mùa này khá thuận lợi cho sự tích lũy chất khô. do đó làm tăng năng suất mùa màng. Trong một năm thì mùa xuân và mùa thu có biên độ nhiệt độ lớn hơn các mùa khác. giảm sự thoát hơi nước nên sinh trưởng nhanh hơn. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích lũy tinh bột trong các cơ quan sinh sản và dự trữ như củ khoai lang. chuyển vùng và nhập nội giống. Ban ngày nhiệt độ cao thuận lợi cho cây quang hợp và tích lũy chất hữu cơ. vì vậy ở nhiệt độ cao sự sinh trưởng của rễ kém hơn thân và cành. Những cơ quan ở trên mặt đất thích nghi với nhiệt độ không khí cao hơn so với những cơ quan ở dưới mặt đất.. . Nhiệt độ tối thấp và nhiệt độ tối cao cho sự sinh trưởng của cây đó là điểm nhiệt độ mà ở đó cây ngừng sinh trưởng. ban đêm nhiệt độ hạ thấp sẽ hạn chế hô hấp và tiêu phí chất hữu cơ. Ở vùng nhiệt đới nhiều cây ngừng sinh trưởng ở nhiệt độ 100C. Biết được yêu cầu nhiệt độ sinh trưởng của từng loại cây trồng có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định thời vụ gieo trồng thích hợp. trong khi đó ở vùng hàn đới rất nhiều loại cây có khả năng sinh trưởng trong băng tuyết với nhiệt độ .Trong giới hạn nhiệt độ sinh trưởng của cây thì có nhiệt độ tối thích cho sự sinh trưởng. củ sắn. lại cũng phù hợp với hai mùa chính cho cây trồng ở nước ta. khoai tây.

tủ gốc.12% trọng lượng khô của hạt thì hạt chuyển sang trạng thái ngừng sinh trưởng. lúc này cây vươn cao rất nhanh gọi là thời kỳ làm thân. nâng cao năng suất cây trồng. Riêng đối với các tế bào đầu rễ vì không có mô che chở như phần đầu ngọn nên đất phải đủ ẩm thì rễ mới sinh trưởng được.. ngoài biện pháp tưới tiêu còn có nhiều khâu kỹ thuật khác như làm đất tơi xốp. Nếu hạt giống hút nước và lượng nước đạt 50 . quả. nếu thiếu nước thì cây trở nên thấp nhỏ. Ở những nơi khô hạn kèm theo không khí khô nóng như mùa gió lào ở miền Trung thì sự thoát hơi nước của cây rất mạnh làm cho lá mất nhiều nước nên có sức hút nước lớn sẽ hút nước của mô phân sinh. hoa. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của bộ rễ. cho năng suất cao. Ðối với các loại cây hòa thảo như lúa. ngô lúc cây bắt đầu đầy đủ lóng và hình thành hoa thì các tế bào bước sang giai đoạn giãn mạnh. cây sinh trưởng mạnh khi tế bào bão hòa nước. làm cho mô phân sinh ngừng sinh trưởng. Trong trường hợp nếu thấy ruộng lúa đang ở thời kỳ làm thân mà sinh trưởng quá mạnh thì có thể rút nước phơi ruộng trong một thời gian để hạn chế kéo dài của đốt thân. . Hạt giống phơi khô là một ví dụ điển hình khi hàm lượng nước chỉ còn 10 .NƯỚC Nước là yếu tố sinh thái tối cần thiết cho sự sinh trưởng của cây. phủ luống. ở giai đoạn giãn của tế bào nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy ở những vùng đất khô hạn thiếu nước cây sẽ sinh trưởng còi cọc.. hạn chế sự đổ ngã của cây. Trong giai đoạn này nếu thiếu nước thì kích thước của tế bào sẽ bị giảm vì giai đoạn giãn kết thúc sớm hơn. có kích thước nhỏ bé và năng suất thấp. Trong giai đoạn này nếu đủ nước thì cây mới cao to. hệ thống lông hút có khả năng mẫn cảm cao với độ ẩm đất. hoa quả có thể bị rụng.60% lượng nước bão hòa thì sự sinh trưởng lại phục hồi và hạt nảy mầm. khi cây sống trong điều kiện ẩm ướt hay được tưới tiêu đầy đủ thì sinh trưởng mạnh mẽ. Ngược lại. Ðể giữ ẩm cho đất. thiếu nước ở giai đoạn nào cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng. Trong quá trình sinh trưởng của cây. nhưng trong pha lớn lên của tế bào nếu thiếu nước thì sự sinh trưởng bị kìm hãm mạnh. Sự thiếu bão hòa nước ở trong cây dẫn đến làm giảm sự sinh trưởng của cây... Trong đời sống của cây.

…. có cây cần nhiều chất dinh dương. có cây thi cần ít nên phải có hiểu biết về loại cây đó để có thể chăm sóc dung và mang lại hiểu quả cao. phân bón thô( phân bón truyền thống). cho năng suất không cao và có thể gây chết cây. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều kiểu phân bón như: phân bón lá.. mà phai bón đúng lượng.và đúng loại phân.PHÂN BÓN Tùy vào loại cây khác nhau mà có cách bón phân khác nhau. đúng mùa. Nếu bón phân không hợp lí thì sẽ gây lạng phí mà cây cũng phát triển không tốt. phân bón vi sinh. Bón phân không phải bón nhiều mà cây tốt. đúng thời tiết. EM CHỌN LỌC MÀ LÀM NHA! CHÚC EM LÀM BÀI TỐT! . Phân bón có nhiều loại và nhiều kiểu khác nhau tùy vào khả năng hấp thụ của cây. phân hưu cơ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.