SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT GIA HỘI
------ -------BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH VỀ PHONG TRÀO
TỰ LÀM THIẾT BỊ DẠY HỌC
 Tổ Văn:
Năm học 2007 – 2008: Giải khuyến khích thiết bị “Đĩa CD tự liệu chân dung,
hình ảnh Văn học hiện đại”

 Tổ Hóa học:
Năm học 2003 – 2004: Giải nhì thiết bị “Điện năng chuyển thành Hóa năng”
Năm học 2007 – 2008: Giải khuyến khích thiết bị “Mô hình về sự hình thành liên
kết trong phân tử Benzen”

 Tổ Vật lý:
Năm học 2007 – 2008: Giải ba thiết bị “Cải tiến thí nghiệm cảm ứng điện từ”
Giải ba thiết bị “ Báo chập mạch để xác định mức hỏng”

 Tổ Sử địa:
Năm học 2007 – 2008: Giải nhất thiết bị “Đĩa CD về tư liệu cho dạy học Địa lý”

 Tổ TDQP:
Năm học 2007 – 2008: Giải khuyến khích “Mô hình sân đẩy tạ”

 Tổ Ngoại ngữ:
Năm học 2002 – 2003: Giải ba thiết bị dạy học tự làm.