CÁC CÔNG TY LÀM VỀ GỖ Ở ĐỒNG NAI

Sản xuất sản phẩm gỗ nội thất
Công ty TNHH Việt Hoằng - Mr. Phụng – PKT 0938 709 119 CHIEU GOI LAI
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp
Vốn đầu tư (USD)
Quốc gia đầu tư
Điện thoại
Fax

: HỐ NAI
: 56/GP-KCN-ĐN
: 18/10/2000
: 3.600.000 $
: Đài Loan
: 061-3981738
: 061-3981731

Công ty TNHH chế biến đồ gỗ Sen He – KG BAT MAY
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp
Vốn đầu tư (USD)
Quốc gia đầu tư
Điện thoại
Fax

: NHƠN TRẠCH I
: 414/GP-KCN-ĐN
: 08/08/2005
: 1.400.000 $
: Đài Loan
: 061-3560657
: 061-3560654

Công ty TNHH Shing Mark Vina
Công ty TNHH công nghiệp Diing Jyuo Việt Nam
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp
Vốn đầu tư (USD)
Quốc gia đầu tư

: TAM PHƯỚC
: 472043000258
: 10/10/2007
: 4.800.000 $
: Đài Loan

. Công ty TNHH công nghiệp King Jade Việt Nam
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp
Vốn đầu tư (USD)
Quốc gia đầu tư

: TAM PHƯỚC
: 30/GP-ĐN
: 02/07/2001
: 4.800.000 $
: Đài Loan

Công ty TNHH sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam
LIEN HE: MS. LIEN – PHÒNG ? E.MAIL: chienvn@tamphuoc.com.vn
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp
Vốn đầu tư (USD)
Quốc gia đầu tư
Điện thoại
Fax

: TAM PHƯỚC
: 42/GP-ĐN
: 05/04/2002
: 10.000.000 $
: Đài Loan
: 061-3512451/452
: 061-3512453

Công ty TNHH Johnson Wood – KG CO NHU CAU
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp
Vốn đầu tư (USD)
Quốc gia đầu tư
Điện thoại
Fax

: TAM PHƯỚC
: 43/GP-ĐN
: 05/04/2002
: 21.000.000 $
: Đài Loan- Malaysia
: 061-3511568
: 061-3511566

Công ty TNHH Tân Dương – goi lai
Khu Công nghiệp
Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD
Ngày cấp

: TAM PHƯỚC
: 44/GP-ĐN
: 25/04/2002

000.Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : 3.000 $ : Đài Loan : 061-3511879/877 : 061-3511876 Công ty TNHH Mộc nghệ thuật Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 53/GP-ĐN : 29/08/2002 : 5.000.000 $ : Đài Loan Công ty TNHH Đại Nam Hoa Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư : TAM PHƯỚC : 293/GP-KCN-ĐN : 08/06/2004 : 8.000 $ : Trung Quốc Công ty TNHH Pro-Concepts Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 241/GP-KCN-ĐN : 15/10/2003 : 4.000 $ : Đài Loan : 061-3512651/653 : 061-3512654 Công ty CP chế biến gỗ Pisico Tam Phước Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp : TAM PHƯỚC : 4703000081 : 21/11/2003 .000.000.000.000 $ : Đài Loan : 061-3512464 : 061-3512460 Công ty TNHH Shen Bao Furniture Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 46/GP-ĐN : 15/05/2002 : 2.000.000 $ : Đài Loan Công ty TNHH mộc Hưng Thịnh Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư : TAM PHƯỚC : 62/GP-ĐN : 08/01/2003 : 480.000.000 $ : Đài Loan : 061-3511065/066 : 061-3511070 Công ty TNHH Yuan Chang Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 57/GP-ĐN : 21/10/2002 : 9.000 $ : Đài Loan : 061-3511416/417 : 061-3511980 Công ty TNHH mộc Tai Fan Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư : TAM PHƯỚC : 472023000129 : 03/05/2007 : 2.

KIỆT – P.000 $ : Đài Loan : 061-3512831/833 : 061-3512829 Công ty TNHH Thịnh Nguyên Phát Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại : TAM PHƯỚC : 4702000911 : 01/03/2004 :$ : Việt Nam : 08-9911959 Công ty TNHH gỗ Lee Fu Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 283/GP-KCN-ĐN : 23/04/2004 : 15.000 $ : Đài Loan : 061-3280200/201 : 061-3280202 Chi nhánh Công ty CP Phú Tài tại Đồng Nai Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp : TAM PHƯỚC : 4713000195 : 25/01/2005 .120 $ : Việt Nam : 061-3512752 : 061-3512524 Công ty LD gỗ Vương Ngọc Công ty TNHH Timber Industries .KTHUẬT 0982 539 858 DANH GIA: CO DAU HIEU Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 260/GP-KCN-ĐN : 02/01/2004 : 27.000 $ : Đài Loan : 061-3512765 : 061-3512767 Chi nhánh Công ty Great Veca Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : BIÊN HÒA I : : :$ : Đài Loan : 061-3931311/312 : 061-3836842 Công ty TNHH Cariyan Wooden (Việt Nam) Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 336/GP-KCN-ĐN : 09/12/2004 : 5.600.MR.Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : 532.000 $ : Đài Loan : 061-3512590 : 061-3512807-809 Công ty TNHH Huada Furniture Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : TAM PHƯỚC : 291/GP-KCN-ĐN : 12/05/2004 : 11.000.300.000.

Đài Loan : 061-3836223 : 061-3836179 : Công ty Kỹ nghệ gỗ Asy Việt Nam TNHH Công ty CPHH Homer (Việt Nam) Công ty Sản xuất thương mại Dịch vụ Đồng Nai Công ty TNHH Fine Decor Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt Công ty TNHH SXTM và DV An Phúc Công ty Công nghệ Chang Shin Việt Nam Công ty TNHH Vĩnh Hoàng Công ty TNHH Tâm Văn Nhân Xưởng chế biến và xuất nhập khẩu gỗ .Bochang Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : BIÊN HÒA I : 246A/GP : 01/10/1992 : 2.867 $ : Việt Nam : 061-3512834 : 061-3512597 Công ty TNHH Segis (Việt Nam) Chi nhánh Công ty TNHH gỗ Poh Huat Việt Nam Công ty TNHH gỗ Hạnh Phúc Xưởng chế biến đũa xuất khẩu (Công ty TNHH SXKD ED) Nhà máy Sấy Thăng hoa Công ty TNHH SXTM Tân Đông Dương Chi nhánh Công ty TNHH SX Chế biến gỗ xuất khẩu Danh Nguyên Công ty TNHH SX hàng mây gỗ Đồng Nai.Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng Công ty TNHH E & C .Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : 170.000 $ : Việt Nam .000 $ : Đài Loan : 061-3836150 : 061-3836417 Công ty TNHH Vinapoly Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : BIÊN HÒA II : 472043000050 : 08/01/2007 : 5.000.300.000 $ : Trung Quốc : 061-3836477/478 : 061-3836480 Công ty Cheer Hope Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax Email : BIÊN HÒA I : 50/GP-KCN-ĐN : 29/08/2000 : 3.000.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.