Tröôøng THCS Phú Túc

Hoï vaø teân...........................................MHS..........
Lớp: ………….

Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II. Đề: 1
MÔN: GDCD . KHỐI: 7

………………………………………………………………………………………………..
ĐIỂM

I-

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Trắc nghiệm : (3đ)

1/ Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việc có kế hoạch?
a/ Phân chia thời gian cho từng việc
b/ Phân chia công việc cho từng người
c/ Chi tiêu hợp lí cho các việc
d/ Luôn giúp đỡ mọi người
2/ Ngày nào trong năm được chọn là ngày “môi trường thế giới” ?
a. Ngày 06 tháng 5
b. Ngày 05 tháng 6
c. Ngày 16 tháng 5
đ . Ngày 15 tháng 6
3/ Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:
a/ Học sinh chỉ cần lập kế hoạch học tập cho mình là đủ
b/ Chỉ cần lập kế hoạch theo tuần, không cần lập kế hoạch từng ngày
c/ Không thể sống và làm việc có kế hoạch
d/ Kế hoạch sống và làm việc phải cân đối các nhiệm vụ
4/ Trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp thì em sẽ làm gì?
a/ Làm theo lời dụ dỗ
b/ Rủ rê thêm bạn bè cho đỡ sợ
c/ Nói với bố mẹ, thầy cô giáo và đề nghị giúp đỡ
d/ Không làm theo nhưng cũng không báo với người lớn
5/ Được sống chung với cha mẹ, được chăm sóc sức khỏe, là nội dung thuộc nhóm quyền nào theo luật được bảo vệ, giáo dục và
chăm sóc của trẻ em Việt Nam?
a/ Quyền được bảo vệ
b/ Quyền được chăm sóc
c/ Quyền được giáo dục
d/ Quyền được tham gia
6/ Di sản văn hóa gồm các loại nào sau đây là đầy đủ nhất?
a/ / Di sản văn hóa vật thể và di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
b/ Di sản văn hóa phi vật thể công trình kiến trúc , di tích lịch sử
c/ Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể
d/ Di sản văn hóa phi vật thể và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
7/ Chương trình “Giờ trái đất” kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì?
a/ Dọn vệ sinh trong một giờ
b/ Xem TV trong một giờ
c/ Tắt điện trong một giờ
d/ Ngưng dùng điện thoại trong một giờ
8/ Áo dài Việt Nam, được xếp vào loại di sản văn hóa nào?
a/ Di sản văn hóa vật thể
b/ Di sản văn hóa phi vật thể
c/ Di vật, cổ vật
d/ Bảo vật quốc gia
9/ Nối các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp
A
Nối
B
1/ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
A/ Bảo vệ di sản văn hóa
1…….
2/ Việc hôm nay chớ để ngày mai
B/ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
2…….
3/ Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi xinh
C/ Sống và làm việc có kế hoạch
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
3……….
4/ Xanh như công viên, sạch như bệnh viện
D/ Quyền được bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em
4………
Việt Nam

II/ Tự luận: 7 đ
1/ Kể tên các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam? Mỗi quyền lấy một ví dụ ?
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2/ Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? Kể tên một loại tài nguyên thiên nhiên có nguy
cơ cạn kiệt mà em biết?
3/ Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời cha mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo
đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần.
? Hà đã không làm tròn những bổn phận gì ?
? Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?

BÀI LÀM
Câu
Trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Làm trực tiếp trên đề

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT GDCD 7 (ĐỀ 1)
I.Trắc nghiệm: 3đ
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ
Câu hỏi
1
2
3
4
5
Trả lời
a
b
d
c
b
Nối các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp
A
Nối
1/ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
1…D….
2/ Việc hôm nay chớ để ngày mai
2…C….
3/ Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi xinh
3…A….
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
4/ Xanh như công viên, sạch như bệnh
viện
4…B……

6
c

7
c

8
b

9/

B
A/ Bảo vệ di sản văn hóa
B/ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên
nhiên
C/ Sống và làm việc có kế hoạch
D/ Quyền được bảo vệ, giáo dục và chăm
sóc trẻ em Việt Nam

II.Tự luận: 7đ
Câu

Yêu cầu

Điểm

1

2

Các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam:
- Quyền được bảo vệ
- Quyền được chăm sóc
- Quyền được giáo dục
Học sinh lấy được mỗi quyền một ví dụ , như:
- Được khai sinh và có quốc tịch
- Được khám sức khỏe định kì
- Được đi học các môn năng khiếu

1.5

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên
thiên nhiên:
- Do con người tác động tiên cực vào môi trường và thiên nhiên (
đổ nước thải, rác thải, khói bụi...), không thực hiện các biện pháp
bảo vệ môi trường
- Do con người khai thác cạn kiệt và bừa bãi nguồn tài nguyên chỉ

1.0

1.5

vì lợi ích trước mắt ( đánh bắt thủy hải sản, phá rừng, khai thác
than…)
3

Hà đã không làm tròn những bổn phận:
- Bổn phận của người học sinh : lười học, việc học ngày
càng sa sút
- Bổn phận người con trong gia đình : Không thương yêu,
biết ơn cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ.

1.0

1.0

1.0

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Tröôøng THCS Phú Túc
Hoï vaø teân...........................................MHS..........
Lớp: ………….

Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II. Đề: 2
MÔN: GDCD . KHỐI: 7

………………………………………………………………………………………………..
ĐIỂM

I-

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Trắc nghiệm : (3đ)

1/ Khi nhiệm vụ, công việc thay đổi thì chúng ta phải làm như thế nào?
a/ Vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ
c/ Nên bỏ kế hoạch cũ
b/Phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp
đ/ Không nên điều chỉnh kế hoạch vì bị xáo trộn.
2/ Đánh đập, hành hạ trẻ, là vi phạm quyền gì của trẻ theo luật được bảo vệ, giáo dục và chăm sóc của trẻ em Việt Nam?
a/ Quyền được học tập
b/ Quyền đươc chăm sóc, nươi dưỡng
c/ Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm
d/ Quyền được khai sinh và có quốc tịch
3/ Chương trình “Giờ trái đất” kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì?
a/ Tắt điện trong một giờ
b/ Xem TV trong một giờ
c/ Dọn vệ sinh trong một giờ
d/ Ngưng dùng điện thoại trong một giờ
4/ Ngày nào trong năm được chọn là ngày “môi trường thế giới” ?
a. Ngày 06 tháng 5
b. Ngày 05 tháng 6
c. Ngày 16 tháng 5
đ . Ngày 15 tháng 6
5/ Trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp thì em sẽ làm gì?
a/ Làm theo lời dụ dỗ
b/ Rủ rê thêm bạn bè cho đỡ sợ
c/ Nói với bố mẹ, thầy cô giáo và đề nghị giúp đỡ
d/ Không làm theo nhưng cũng không báo với người lớn
6/ Được sống chung với cha mẹ, được chăm sóc sức khỏe, là nội dung thuộc nhóm quyền nào theo luật được bảo vệ, giáo dục và
chăm sóc của trẻ em Việt Nam?
a/ Quyền được bảo vệ
b/ Quyền được chăm sóc
c/ Quyền được giáo dục
d/ Quyền được tham gia
7/ Di sản văn hóa gồm các loại nào sau đây là đầy đủ nhất?
a/ / Di sản văn hóa vật thể và di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
b/ Di sản văn hóa phi vật thể công trình kiến trúc , di tích lịch sử
c/ Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể
d/ Di sản văn hóa phi vật thể và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
8/ Áo dài Việt Nam, được xếp vào loại di sản văn hóa nào?
a/ Di sản văn hóa vật thể
b/ Di sản văn hóa phi vật thể
c/ Di vật, cổ vật
d/ Bảo vật quốc gia
9/ Nối các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp
A
Nối
B
1/ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
A/ Bảo vệ di sản văn hóa
1…….
2/ Việc hôm nay chớ để ngày mai
B/ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
2…….
3/ Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi xinh
C/ Sống và làm việc có kế hoạch
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
3……….
4/ Xanh như công viên, sạch như bệnh viện
D/ Quyền được bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em
4………
Việt Nam

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

II/ Tự luận: 7 đ
1/ Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? Câu tục ngữ “ việc hôm nay chớ để ngày mai” khuyên chúng ta điều gì ?
2/ Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? Kể tên một loại tài nguyên thiên nhiên có nguy
cơ cạn kiệt mà em biết?
3/ Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời cha mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo
đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần.
? Hà đã không làm tròn những bổn phận gì ?
? Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?

BÀI LÀM
Câu
Trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Làm trực tiếp trên đề

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
………………….........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT GDCD 7 (ĐỀ 2)
I.Trắc nghiệm: 3đ
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ
Câu hỏi
1
2
3
4
5
Trả lời
b
c
a
b
c
Nối các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp
A
Nối
1/ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
1…D….
2/ Việc hôm nay chớ để ngày mai
2…C….
3/ Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi xinh
3…A….
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
4/ Xanh như công viên, sạch như bệnh
viện
4…B……

6
b

7
c

8
b

9/

B
A/ Bảo vệ di sản văn hóa
B/ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên
nhiên
C/ Sống và làm việc có kế hoạch
D/ Quyền được bảo vệ, giáo dục và chăm
sóc trẻ em Việt Nam

II.Tự luận: 7đ
Câu

Yêu cầu

Điểm

1
-

-

2

Sống và làm việc có kế hoạch là : Biết xác định nhiệm
vụ, sắp xếp thời gian cho từng công việc cụ thể hằng ngày ,
hàng tuần
Câu tục ngữ “ việc hôm nay chớ để ngày mai” khuyên
chúng ta phải biết quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra,
không được lười biếng, dồn công việc sang ngày khác.

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên
thiên nhiên:
- Do con người tác động tiên cực vào môi trường và thiên nhiên (
đổ nước thải, rác thải, khói bụi...), không thực hiện các biện pháp
bảo vệ môi trường
- Do con người khai thác cạn kiệt và bừa bãi nguồn tài nguyên chỉ

2.0

1.0
1.0

vì lợi ích trước mắt ( đánh bắt thủy hải sản, phá rừng, khai thác
than…)
3

Hà đã không làm tròn những bổn phận:
- Bổn phận của người học sinh : lười học, việc học ngày
càng sa sút
- Bổn phận người con trong gia đình : Không thương yêu,
biết ơn cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ.

1.0

1.0

1.0

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 7 (đề 1)
Cấpđộ
Nhận biết

Các cấp độ tư duy
Thông hiểu

Tên chủ đề

Phần đạo đức
Chủ đề 1
Bài 1: sống giản
dị

TN

TL

TN

TL

Xác định
biểu hiện
đúng của
lối sống
giản dị
(Câu 5)

Bài 2: Trung
thực

Xác định
hành vi
trung
thực
(Câu 3)

Bài 3: tự trọng

Xác định
biểu hiện
đúng của
lòng tự
trọng
Câu 6
Câu 2

Nêu ý kiến
của bản
thân
Câu 3 (y1)

4
1
10%

1
0.5
5%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp Cấ
p
độ
cao
TN
TL
T T
N L
Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2. 5%

Cách
ứng xử
để giúp
bạn.
Câu 3
(y2)
1
2
20%

Số câu: 4
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 6
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35 %

Chủ đề 2
Bài 4: đạo đức
và kỉ luật

Bài 5: yêu

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ:2.5%

Nhận biết
hành vi vi
phạm kỉ
luật
Câu 7
Ý nghĩa

Ý nghĩa

Số câu: 2

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

thương con
người

Câu 4

Bài 6: tôn sư
trọng đạo

Biểu hiện
tôn sư
trọng đạo
Câu 8

Bài 7: đoàn kết,
tương trợ

Xác định
biểu hiện
Câu 1

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng sốcâu
Tổngsốđiểm
Tỉ lệ %

3
0.75đ
7.5%
7
1.75 đ
17.5%

của yêu
thương con
người
Câu 2

Nêu
được
khái
niệm
Câu 1
(ý 1)

Số điểm: 1.25
Tỉ lệ:12.5%

Việc
làm thể
hiện tôn
sư trọng
đạo
Câu 1
(ý 2)

Số câu: 2
Số điểm: 1.25
Tỉ lệ: 12.5%

Xác định
biểu hiện
đúng của
Câu 9
1

30%
1

30%

2
1.25đ
12.5%
2
1.25 đ
12.5%

Tröôøng THCS Phú Túc
Hoï vaø teân...........................................MHS..........
Lớp: ………….

Số câu: 3
Số điểm: 3.75
Tỉ lệ: 37.5%

1

10%
2
1.5đ
15 %

1
0.5đ
5%
2
2.5đ
25%

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
Số câu: 14
Số điểm: 10
Tỉ lệ:100%

Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II. Đề: 2
MÔN: GDCD . KHỐI: 7

…………………………………………………………………………………………….
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ITrắc nghiệm : (3đ)
Câu 1: Sử dụng điện thoại di động trong giờ học là hành vi vô kỉ luật, đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
Câu 2: Câu nào sau đây nói về lòng tự trọng ?
a. Quay cóp trong kiểm tra
c. Bảo vệ danh dự cá nhân và tập thể
b. Bắt nạt người khác
d. Sống luộm thuộm, không ngăn nắp
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện tính trung thực?
a.làm hộ bài cho bạn
c. Nhận lỗi thay cho bạn
b.Vu oan cho người khác
d. Dũng cảm nhận lỗi của mình
Câu 4: Phong trào “nuôi heo đất khuyến học” là phong trào nói lên:
a.Lòng thương yêu con người
c. Cả a và b đều sai
b.Đoàn kết, tương trợ
d. Cả a và b đều đúng
Câu 5: Trong các biểu hiện sau, theo em biểu hiện nào nói lên tính giản dị:
a. Nói năng cộc lốc, trống không
c. Không trang điểm khi đi học
b. Ăn mặc sơ sài, cẩu thả khi đi dự tiệc
d. Ăn mặc lộng lẫy khi đi lao động
Câu 6 Những câu nào sau đây nói về đoàn kết, tương trợ ?
a. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm
c. Đồng cam cộng khổ
b. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
d. Cả a và c đúng
Câu 7: Hành vi nào sau đây thể hiện lòng tự trọng ?
a.Nói dối người lớn
c. Chỉ học bài khi bố mẹ nhắc nhở
b.Luôn tôn trọng mình và những người xung quanh
d. Thói quen nói bậy, chửi tục
Câu 8: Hành vi nào sau đây thể hiện lòng tôn sư trọng đạo?
a.Nói trống không với thầy cô giáo
c. Phấn đấu trở thành học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ
b.Chỉ chào hỏi thầy cô dạy trên lớp của mình
d. Trốn học, bỏ tiết đi chơi
Câu 9: Đánh dấu X vào cột tương ứng mà em cho là thích hợp:
Nội dung
Đoàn kết, tương trợ
Chia rẽ, ích kỉ
1. Mạnh ai nấy làm
2. Giúp bạn cũng là giúp mình
3. Đồng tâm hiệp lực
4. Đèn nhà ai rạng nhà ấy
II-Tự luận: (7đ)
Câu 1: Thế nào là lòng yêu thương con người ? Vì sao ta cần phải yêu thương con người ?
Câu 2: Em đã làm gì để thể hiện lòng tôn kính của mình đối với thầy cô?
Câu 3: Tình huống
Hoa là bạn thân của em. Gia đình Hoa có thu nhập bình thường ( Bố mẹ Hoa đều là công nhân, l¹i nu«i 3 chÞ em Hoa ăn học )
Nhưng Hoa rất kênh kiệu, ăn mặc đua đòi, không giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Các bạn trong lớp không vừa lòng về Hoa và ngày
càng xa lánh Hoa.
?Em có đồng tình với các bạn trong lớp không? Em sẽ làm gì trong trường hợp trên?

Bài làm
Câu hỏi
Trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT GDCD 7 (ĐỀ 2)
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

I.Trắc nghiệm: 3đ
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
Trả lời
a
c
c
d
c
d
b
Câu 9: Đánh dấu X vào cột tương ứng mà em cho là thích hợp:
Nội dung
Đoàn kết,
tương trợ
1. Mạnh ai nấy làm
2. Giúp bạn cũng là giúp mình
x
3. Đồng tâm hiệp lực
x
4. Đèn nhà ai rạng nhà ấy

8
c
Chia rẽ, ích kỉ
x

x

II.Tự luận: 7đ
Câu
1

Yêu cầu
 Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm nhiều
điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó
khăn.

Điểm
2.5

 Ta cần phải yêu thương con người vì:
Người yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quý
và kính trọng
Mình vì mọi người, mọi người vì mình

1

 (Học sinh nêu được từ hai việc làm trở lên thể hiện lòng

1

2
tôn kính với thầy cô )

3

 Không đồng tình với các bạn trong lớp
 -Em sẽ khuyên và giải thích cho bạn hiểu như vậy là đua
đòi, ăn ặc không phù hợp và không biết yêu thương cha
mẹ.
-Nói với các bạn là không nên xa lánh Hoa ma phải giúp
hoa sửa đổi tốt hơn.

0.5
1

1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 7 (đề 2)
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Cấpđộ
Nhận biết

Các cấp độ tư duy
Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ
Cấp độ
thấp
cao

Tên chủ đề
Phần đạo đức

TN

TL

TN

TL

T
N

TL

T
N

Cộng

TL

Chủ đề 1
Bài 1: sống giản
dị

Bài 2: Trung
thực

Bài 3: tự trọng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 2
Bài 4: đạo đức
và kỉ luật

Bài 5: yêu
thương con
người

Xác định
biểu hiện
đúng của
lối sống
giản dị
(Câu 5)

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

Xác định
hành vi
trung
thực
(Câu 3)

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2. 5%

Xác định
biểu hiện
đúng của
lòng tự
trọng
(Câu 2)
(Câu 7)

Nêu ý kiến
của bản
thân
Câu 3 (y1)

4

10%

1
0.5đ
5%

Nhận biết
hành vi vi
phạm kỉ
luật
(Câu 1)

Cách
ứng xử
để giúp
bạn.
Câu 3
(y2)
1

20%

Số câu: 4
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 6
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35%

Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ:2.5%

Nêu
được
khái
niệm
Câu 1
(ý 1)

Ý nghĩa
(Câu 4)

Ý nghĩa
của yêu
thương con
người
Câu1(y2)

Số câu: 3
Số điểm: 3.75
Tỉ lệ:40%

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Bài 6: tôn sư
trọng đạo

Bài 7: đoàn kết,
tương trợ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Biểu hiện
tôn sư
trọng đạo
(Câu 8)

Việc
làm thể
hiện tôn
sư trọng
đạo
(Câu 2)

Xác định
biểu hiện
(Câu 6)

3
0.75đ
7.5%
7
1.75 đ
17.5%

Xác định
biểu hiện
đúng
(Câu 9)

1
2.5đ
25%

1

10%
2
1.25 đ
12.5%

Số câu: 2
Số điểm: 1.25
Tỉ lệ: 12.5%

Số câu: 2
Số điểm: 1.25
Tỉ lệ: 12.5%
1
1
10%
2
1.5đ
15 %

1

10%
2

30%

Số câu: 6
Số điểm: 3.75
Tỉ lệ: 37.5%
Số câu: 14
Số điểm: 10
Tỉ lệ:100%

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!