P. 1
Mau 19-KND Giay Gioi Thieu Cu Dang Vien Di Tham Tra Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang

Mau 19-KND Giay Gioi Thieu Cu Dang Vien Di Tham Tra Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang

|Views: 1,223|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

Mẫu 19-KNĐ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHCT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY/CHI ỦY......................
Số:…… - GT/ Cần Thơ, ngày…tháng … năm 20….
GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20…)
Kính gở: Đảng ủy/Chi ủy cơ s ………….…………………
………………………………………………………
Đ!ng "#/Ch "# $% &ở:
......................................................................................................................................
G' (h)u *+ng $hí:.......................................................,-
................................................................................................
........................................................................................
................................................................................................
Đ.n ,/# 0 1.n nh2n 34( $"5 $6$ *+ng $hí 78 ,0 ,9$h $"5 ng:; 3n 7-< Đ!ng
,-: …………………………………………….
N= >ung $?n *:@$ $6$ *+ng $hí (hAB *9nhC *D nh2n 34( 7-< ,0 ,9$h $"5 ng:;
3n 7-< Đ!ng nh: &5u:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
M<ng $6$ *+ng $hí Eu5n (FB gGH *I.
N% nh2n:
- Nh: (JKnC
- L:u: Đ!ng "#/Ch "#.
T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY
BM THƯ
(Ký, đóng dầu, ghi rõ họ và tn!

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->