PHẦN I: TRIẾT HỌC Câu 1: Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Mác là 1 tất yếu ls?

Là 1 cuộc cm trên lĩnh vực triết học? Trả lời: 1. Tính tất yếu ls của sự ra đời triết học mác . Triết học mác ko fải là 1 sp có t/c chủ quan, đồng thời nó cũng ko phải từ trên trời rơi xuống. Triết học mác là sp tất yếu của ls, nó ra đời do sự đòi hỏi của thực tiễn kt-xh, nó có nguồn gốc lý luận và có tiền đề khoa học tự nhiên. a. ĐK kinh tế -xã hội Triết học mác ra đời gắn liền với đk khách quan của sự pt kt-xh lúc bấy giờ.Thế kỷ thứ XIX cũng là thời kỳ CNTB đã bộc lộ những mâu thuẫn xã hội sâu sắc. Đặc biệt là mâu thuẫn giữa gc TS và gc VS. Mâu thuẫn ấy đc biểu hiện thông qua các cuộc đấu tranh gc hết sức quyết liệt ở châu âu ( tiêu biểu là các cuộc đấu tranh của CN thợ dệt Ly Ông ở pháp năm 1831 và 1834, pt hiến chương ở Anh cuối những năm 30 của thế ky XIX, cuộc k/n của Cn thợ dệt Xi-le-di ở Đức năm 1844,vì là những cuộc đấu trang mang tính chất tự phát nên tất cả đều thất bại). Trước tình hình trên cần fải có lý luận cách mạng khoa học cho cuộc đấu tranh của gc công nhân, đồng thời đòi hỏi 1 sự kiến giải mới về sự pt của tự nhiên, xh và tư duy. Và tất yếu xuất hiện 1 học thuyết mới, đó là học thuyết triết học khoa học do mác và ăngghen đề xướng, sau này đc Lênin pt. b. Nguồn gốc lý luận Triết học mác ra đời còn là kết quả của sự kế thừa có phê phán toàn bộ những thành tựu tư tưởng của nhân loại sáng tạo ra ở thế kỷ XIX, đó là triết học cổ điển đức, kính tế trính trị cổ điển Anh và CNXH không tưởng Pháp-Anh.: - Triết học mác đã kế thừa có fê fán toàn bộ triết học trước đó, đặc biệt là triết học cổ điển Đức. Triết học cổ điển Đức có 2 thành tựu gắn với tên tuổi của đại biểu nổi tiếng đó CNDV của Phơbách và Phép biện chứng của Hêghen. Chính Mác và Ăngghen đã kế thừa những lý luận tiến bộ của 2 vị tiền bối này nhưng fê fán tính chất duy tâm trong fép biện chứng của Hêghen và tính chất siêu hình trong CNDV của Phơbách để sáng tạo nên CNDV biện chứng. Vì thế, triết học cổ điển Đức đc coi là nguồn gốc lý luận trực tiếp cho sự ra đời triết học mác. - Cùng với triết học cổ điển Đức, Mác và Ăngghen đã kế thừa những tư tưởng tiến bộ của những nhà kinh tế chính trịc cổ điển Anh, đặc biệt là thuyết giá trị ( Ricácđô, Adamximit) và những tư tưởng tiến bộ của các nhà CNXH ko tư tưởng Pháp (Xanhximong, Phurie Ooen ) để xây dựng những quan điểm chính trị-XH của mình. c. Tiền đề khoa học tự nhiên: - Tiền đề khoa học tự nhiên của triết học mác đó là những phát minh lớn của nhân loại, gồm: Học thuyết tế bào, học thuyết tiến hoá và đinh luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. Với những phát minh đó khoa học đã vạch các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn có mối liên hệ thống nhất với nhau và luôn vận động. - Những phát minh mới của KHTN đó đã làm bộc lộ tính hạn chế, chật hẹp, bất lực của phương pháp tư duy siêu hình trong việc nhận thức thế giới, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để phát triển tư duy biện chứng và hình thành phép biện chứng duy vật. KL: Như vậy, triết học mác cũng như chủ nghĩa mác ra đời như 1 tất yếu lịch sử. Không những là phản ánh thực tiễn xh, nhất là thực tiễn phong trào cách mạng của gc CN, mà còn là sự pt hợp logíc của ls tư tưởng nhân loại. 2. Sự ra đời của triết học mác là 1 bước ngoặt cm trong triết học: điều đó được thể hiện ở những điểm sau:

a. C.Mác và Ăngghen đã kế thừa 1 cách có phê phán thành tựu tư duy của nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết triệt để, không điều hoà với CNDT và phép siêu hình. - Triết học mác đã khắc phục và sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phép biện chứng trong LS pt của triết học. Nếu trước đây, triết học duy vật ko thoát khỏi lối tư duy siêu hình máy móc và phép biện chứng bị nấp sau cái vỏ duy tâm thần bí, thì đến mác và ăngghen, triết học duy vật và phép biện chứng gắn kết thành CNDVBC. Như vậy CNCVBC đã khắc phục đc tính chất duy tâm và siêu hình trong triết học. - Đặc biệt mác và ăngghen đã làm cho CNDV trở nên hoàn bị bằng cách từ chỗ chỉ nhận thức giới tự nhiên, 2 ông đã mở rộng nghiên cứu ls xh để sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật lich sử. Mà theo Lênin :” cn duy vật ls của mác là thành tưu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học. Trước mác, các nhà triết học hiểu sự pt xh 1 cách duy tâm coi động lực pt của xh là có trong ý thức, tinh thần của con người. Đối lập với quan điểm trên, mác đã giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học trong đời sống xh. Mác cho rằng ko phải ý thức xh quyết định tồn tại xh, mà ngược lại tồn tại xh quyết định ý thức xh; sự pt của xh phụ thuộc vào nguyên nhân vật chất chứ ko phụ thuộc vào lực lương tinh thần; sự pt của xh mang tính quy luật, là quá trình ls tự nhiên, của các hình thái kt-xh; trong sự pt ấy, quần chúng nhân dân là lực lượng quyết đinh sáng tạo ls… b. Với sự ra đời của triết học mác, vai trò xh của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống tri thức khoa học cũng biến đổi. + Triết học mác khác về chất so với triết học trước kia, các học thuyết triết học trước đó chỉ nhằm giải thích thế giới, còn triết học mác ko chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới phục vụ cuộc sống con người. Mác đã cho rằng: “ Các nhà triết học trước kia chỉ giải thích thế giới bằng nhiều các khác nhau, song vấn đề là ở chỗ cải tạo thế giới. Triết học mác đã chỉ ra vai trò quyết định của hoạt động thực tiễn trong sư tồn tại, phát triển của xh và trong nhận thức. Nếu ko hiểu đúng vai trò của thực tiễn, nhất là thực tiễn sx xh, thì tất yếu dẫn đến cn duy tâm. Trong nhận thức, thực tiễn là cơ sở, động lực của nhận thức, là nơi mà lý luận hướng đến để giải thích và cải tạo thế giới. Tuy vậy, ông cũng ko coi nhẹ lý luận. Ông cho rằng: lý luận khi đã thâm nhập vào quần chúng, sẽ trờ thành lực lượng vật chất vô cùng to lớn. c. Triết học mác là thế giới quan khoa học của gc công nhân. + Lần đầu tiên gc vs và nd lao động đã có 1 vũ khí tinh thần để đấu tranh giải phóng gc mình và cả xh ra khỏi sự áp ức bóc lột. Như vậy triết học mác là “ vũ khí tinh thần,,của gc vs là lực lượng “ vât chất,, của triết học mác. Sự thống nhất chặt chẽ giữa triết học mác và gc vs làm cho triết học mác thực sự thể hiện tính cách mạng của mình và gc vô sản mới thực hiện được sứ mệnh ls là lật đổ xh cũ, từng bước xây dựng 1 xh mới. d. Triết học mác chấm dứt tham vọng ở nhiều nhà triết học duy tâm coi triết học là “ khoa học của mọi khoa học, đứng trên mọi khoa học. + Mác đã làm biến đổi căn bản tính chất của triết học, đối tượng nghiên cứu và mối liên hệ của nó với các khoa học khác. Triết học mác đóng vai trò là thế giới quan và phương pháp luận của các khoa học cụ thể. Các tri thức của các khoa học cụ thể là cơ sở để cụ thể hoá và phát triển triết học mác. - Triết học mác có nhứng giá trị của mình đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc của mình, nó là vũ khí để xoá bỏ xh cũ và xd xh mới tốt đẹp, vì mục tiêu giải phóng gc, giải phóng dân tộc và giải phóng con người 1 cách toàn diện.

Câu 2: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? Ý nghĩa của định nghĩa? 1. Định nghĩa vật chất của lênin Trong tác phẩm “chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy vật phê phán” Lênin đã đưa ra đinh nghĩa về “vật chất” như sau: “vật chất là một phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác củ chúng ta chụp lại, chép lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. 2. Phân tích định nghĩa Cách định nghĩa: Phạm trù vật chất la phạm trù rộng, mà cho đến nay, thực ra nhận thức luận chưa qua được. Khi định nghĩa phạm trù này không thể quy nó về vật thể hoặc một thuộc tính cụ thể nào đó, cũng không thể quy về phạm trù rộng hơn phạm trù vật chất. Do vậy chỉ có thể định nghĩa phạm trù vật chất trong quan hệ với ý thứcm phạm trù đối lập với nó và trong quan hệ ấy, vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai. Trong định nghĩa này, Lênin phân biệt 2 vấn đề: -Thứ nhất: cần phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm về khoa học tự nhiên về cấu tạo và các thuộc tính cụ thể của các đối tượng, các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học nó chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, còn các đối tượng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn. Vì vậy, không thể quy vật chất nói chung về vật thể, không thể đồng nhất vật chất nói chung với các dạng cụ thể của vật chất như các nhà triết học duy vật trong lịch sử Cổ đại và Cận đại. -Thứ hai: là trong nhận thức luận, khi vật chất đối lập với ý thức, cái quan trọng để nhận biết vật chất là thuộc tính khách quan. Khách quan theo Lênin là “cái đang tồn tại độc lập với loài người và với cảm giác của con người”. Trong đời sống xã hội, “vật chất là cái tồn tại xã hội không phụ thuộc vào ý thức xã hội của con người”. Về mặt nhận thức luận thì khái niệm vật chất chính là “ thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức của con người và được con người phản ánh”. Như vậy, định nghĩa phạm trù vật chất của Lênin bao gồm những nội dung cơ bản sau: + Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con người nhận thức được hay chưa nhận thức được. + Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi gián tiếp hay trực tiếp tác động lên giác quan của con người. + Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh vật chất. Với những nội dung cơ bản trên, phạm trù vật chất trong quan niệm của Lênin có ý nghĩa cô cùng to lớn. 3.Ý nghĩa của định nghĩa Chống chủ nghĩa duy tâm dưới mọi hình thức. Chống thuyết “Bất khả tri” cho rằng: con người chỉ nhận thức được bề ngoài của sự vật hiện tượng chứ không nhận thức được bản chất của sự vật hiện tượng. Lênin khắng định: con người có thể nhận thức được bản chất của thế giới. Khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác (đó là quan điểm siêu hình máy móc, quy vật chất nói chung về những dạng cụ thể của vật chất). Là thế giới quan, phương pháp luận cho các ngành khoa học hiện đại tiếp tục phát triển.

mà chỉ là thuộc tính của vật chất. Không có tác động của thế giới bên ngoài lên các giác quan và qua đố đến bộ óc thì hoạt động ý thức không xảy ra. Lao động không xuất hiện ở trạng thái đơn nhất. do đó không có phương tiện trao đổi xã hội về mặt ngôn ngữ thì ý thức không thể hình thành và phát triển được. “Phản ánh” là sự tái tạo những đặc điểm của hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất khác trong quá trình tác động qua lại của chúng. hoá học trong giới tự nhiên vô sinh mang tính thụ động. Ngôn ngữ vừa là phương tiện giao tiếp trong xã hội. Mọi dạng vật chất đều có thuộc tính chung là phản ánh. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung có ý thức. Phản ánh tâm lý này mang tính bản năng ở động vật có hệ thần kinh cao cấp với bộ óc khá hoàn thiện. Ý thức là chức năng của bộ óc con người. Nhưng để cho bộ óc con người. Ý thức ra đời là kết quả phát triển lâu dài của thuộc tính phản ánh của vật chất.  Như vậy. Ý thức không phải thuần tuý là hiện tượng cá nhân mà là một hiện tượng trong xã hội. Nhờ có lao động. chọn lọc. + Phản ánh ý thức của con nguời là hình thức phản ánh cao nhất. mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất của ý thức. Vì vậy. ý thức phụ thuộc vào hoạt động bộ óc con ngưòi.Câu 3: Hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa của vấn đề này? 1. nhưng không phải là của mọi dạng vật chất. Bộ óc cong người là cơ quan phản ánh song chỉ có riêng bộ óc thôi thì chưa có thể có ý thức. bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác dộng lên bộ óc – đó là nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Nguồn gốc xã hội Lao động là điều kiện đầu tiên và chủ yếu để con người tồn tại. tách rời hoạt động sinh lí thần kinh của bộ óc người. đồng thời là công cự của tư duy nhằm khái quát hoá. trao đổi tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. đã có định huớng. + Phản ánh sinh học trong giới tự nhiên hữu sinh. đồng thời lao động sáng tạo ra cả bản than con người. Nội dung của ý thức là thông tin về thế giới bên ngoài. trao đổi thông tin. Thế giới vật chất luôn vận động và phát triển. nhu cầu tra đổi kinh nghiệm và nhu cầu trao đổi tư tưởng cho nhau xuất hiện. Nhờ ngôn ngữ mà con ngừơi tổng kết thực tiễn.một tổ chức vật chất cao-sinh ra được ý thức thì chúng ta phải xét đến mối liên hệ vật chất giữa bộ óc với thế giới khách quan. không thể tách rời ý thức ra khỏi hoạt động. cong người tách ra khỏi giới động vật. Ngôn ngữ do nhu cầu của lao động và nhờ lao động mà hình thành. trừu tượng hoá hiện thực. về vật đựơc phản ánh. mới có ý thức về thế giới đó. + Phản ánh vật lý. nhưng không phải là của mọi dạng vật chất. Ý thức là sự phản ánh thế giới bên ngoài vào đầu óc cong người. thuộc tính của chúng cũng phát triển từ thấp đến cao. Không có ngôn ngữ thì ý thức không thể tong tại và thể hiện được. . Lao động cũng cung cấp cho con người những phương tiện cần thiết để sống. Vì vậy. ngay tùe ddaauf nó đã mang tính tập thể xã hội. Ý thức không thể diễn ra. Chính nhu cầu đó đòi hỏi xuất hiện ngôn ngữ. Chính thông qua hoạt động lao động nhằm cả tạo thế giưói khách quan mà con người mới có thể phản ánh được thế giới khách quan. Nguồn gốc tự nhiên -CNDVBC cho rằng ý thức là một thuộc tính của vật chất. do đó khi óc bị tổn thương thì thì hoạt đông của ý thức sẽ không bình thường. + Phản ánh là hình thức phản xạ có điều kiện và không có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh trung ương. từ đơn giản đến phức tạp. b. nguồn gốc của ý thức: gồm có hai nguồn gốc chính là: a.

Vì vậy. Hơn nữa. nó sinh ra ý thức: + Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất: Bộ não người – cơ quan phản ánh thế giới xung quanh. cho nên Sự phản ánh của ý thức không phải là thụ động. là một hiện tượng xã hội. Ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người thông qua thực tiễn xã hội. sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh tinh thần. . nhung ý thức lại có tính độc lập tương đooid của nó. . Nhưng giữa chúng có sự khác nhau mang tính đối lập. nó có tác động trở lại đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. những sinh hoạt vật chất thay đổi sẽ làm cho thói quen. b) Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất . Ý thức ra đời trong quá trình con người hoạt động cải tạo thế giới. trừu tượng hoá.Vì vậy. Sự ra đời. một hiện tượng ý thức nào thay đổi xét cho cùng đều bắt nguồn từ nguyên nhân vật chất (thí dụ. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ não con người. quá khú và tuơng lai. . là cái phản ánh.Dựa trên các tri thức về quy luật khách quan.Ý thức là quá trình năng động sáng tạo thống nhất ba mặt sau: + Trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh. . là thực tiễn xã hội.Vật chất còn là điều kiện khách quan để hiện thực hoá ý thức tư tưởng. Ý thức phản ánh. chịu sự chi phối không chỉ các quy luật sinh học mà chủ yếu là các quy luật xã hội.Tính sáng tạo của ý thức thể hiện ra rất phong phú: phản ánh của ý thức có sự kết hợp cả cảm giác lẫn tư duy. do nhu cầu giao tiếp xã hội và các điều kiện sinh hoạt hiện thực của con người quy định. chụp ảnh. ý thức tác động đén vật chất theo hai hướng chủ yếu: + Nêu ý thức phản náh đúng đắn điều kiện vật chất. dung ý chí để thực hiện mục tiêu ấy. . + Chuyển mô hình từ tư duy ra hiệ thực khách quan.Tóm lại. . con người đề ra mục tiêu. . phản ánh sáng tạo và chủ động chứ không thụ động. cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Ý thức là sản phẩm xã hội.Vật chất quyết định sự thay đổi của ý thức.Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. . hoang cảnh khách quan thì sẽ thúc đẩy hoặc tạo sự lợi nhuận cho sự phát triển của đối tượng vật chất. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức a) Vật chất là cái có trước. sáng tạo. + Lao động và các ngôn ngữ trong hoạt động thực tiễn cùng với nguôn gốc tự nhiệ quyết định sự hình thành. tồn tại và phát triển của ý thức.Ý thức do vật chất sinh ra và quy định. phản ánh vừa có tính cụ thể vừa có tính khái quát. mà có tính năng động. CNDVBC cho rằng bản chẩt của ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người 1cách năng động sáng tạo. . Những chủ chương. nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là lao động.Cả vật chất và ý thức đều là “hiện thực” nghĩa là đều tồn tại. không chỉ phản ánh đúng hiện thực. Ý thức mang bản chất xã hội. mà còn sáng tạo hiện thực. + Mô hình hoá đối tượng trong tư duy dưới dạng hính ảnh tinh thần. nguyên xi thế giới vật chất. còn vật chat là cái được phản ánh. Do đó.Vật chất quyết định nội dung của ý thức. .Ý thức là một hiện tượng xã hội. ý thức không chỉ phản ánh được bản chất của sự vật. tồn tại của ý thức gắn liền vời hoạt động thực tiễn lịch sử. phản ánh cả hiện tại. Tất cả những hiệ tượng ý thức của con người và xã hội loài người. đơn giản như sao chép. kế hoạch của con người chỉ được thực hiện trên những cơ sở vật chất nhất định. tâm lý… thay đổi). mà còn vạch ra quy luật vận động phát triển của chúng. sự tác động của thế giới vật chất vào bộ não người. . xác định phương pháp. phương hướng. máy móc. tạo thành nguồn gốc tự nhiên. Bản chất của ý thức.

lực hút và lực đẩy.Ý nghĩa phươngpháp luận . cho rằng ý thức hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất. Mâu thuẫn lại hình thành và phát triển làm cho sự vật vận động và phát triển không ngừng. + Tránh được quan điểm duy vật tầm thường. . . giai cấp thống trị và giai cấp bị trị…) . không có mặt này thì không có mặt kia và ngược lại (ví dụ: không có giai cấp thống trị thì khong có giai cấp nào gọi là bị trị và ngược lại). Quy luật này vạch ra nguồn gốc.Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự bài trừ. quy định.Sự chuyển hoá của các mặt đối lập: có hai hình thức cơ bản: + Mặt đối lập này chuyển hoá thành mặt đối lập kia. . nếu có điều kiện hai mặt đối lập sẽ chuyển hoá lẫn nhau.Từ mối quan hệ của ý thức và vật chất đòi hỏi: + Mọi suy nghĩ và hành động của cong người phải xuất phát từ thực tế khách quan. sự giống nhau.Sự thống nhất của các mặt đối lập. xung đột. Quá tình phát triển của 1 mâu thuẫn là quá trình các mặt đối lập tương tác lẫn nhau thể hiện chỉ là sự khác nhau của hai mặt. sau đó chúng đối lập. . + Thấy đựơc tính sáng tạo của ý thức. Nội dung quy luật a. sự tác động cuả ý thức đối với vật chất cũng chỉ có một mức độ nhất định chứ nó không thể sinh ra học tiêu diệt quy luật vận động của vật chất được. . vai trò của quy luật: đây là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. + Cả hai mặt đối lập chuyển lên hình thức mới cao hơn. . Mâu thuẫn giải quyết. đồng nhất chính là sự tương quan. do đó sẽ kìm hãm sự phát triển của vật chất. Vị trí.Mặt đối lâp là những mặt có khuynh hướng vận động trái ngược nhau.Sự thống nhất còn bao hàm cả sự đồng nhất giữa các mặt đối lập. tuyệt đối hoá vai trò của ý thức. chỉ sự liên hệ chặt chẽ. .Quá trình diễn tiến của mâu thuẫn được mô hình hoá như sau: Hai mặt đối lập/khác nhauđối lập xung độtmâu thuẫn đấu tranhchuyển hoá.Nắm được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất sẽ: +Củng cố lập trường thế giới quan duy tâm và biện chứng. Câu 4: Trình bày nội dụng quy luật hệ thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? VD ýnghĩa 1.Nội dung của quy luật được tóm tắt như sau: Bất cứ sự vật nào cũng có hai mặt đối lập trong bản than nó tạo thành mâu thuẫn biện chứng. mặt này lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại cho mình. 4. + Đồng thời phải không ngừng nâng chao tính năng động chủ quan. Các khái niệm và nội dung chính . phủ định lẫn nhau giữa chúng (đấu tranh chính kà sự giải quyết mâu thuẫn của các mặt đối lập) .Tuy vậy. b. tránh bệnh chủ quan duy ý chí. mâu thuẫn và đấu tranh với nhau. + Tránh được quan điểm duy tâm. cùng tồn tại trong một sự vật.+ Ngược lại. động lực của sự vận động và phát triển. sự thống nhất của các mặt đối lập cũ bị phá vỡm để hình thành sự thống nhất của các mặt đối lập mới. ràng buộc lẫn nhau của các mặt đối lập. sự thâm nhập lẫn nhau – đó là tiền đề cho sự chuyển hoá của các mặt đối lập. hiện tương (ví dụ: đồng hoá và dị hoá trong sinh vật. nếu ý thức phản ánh sai lệch hiện thực sẽ làm cho hoạt động của người không phù hợp với quy luật khách quan.

Mâu thuẫn chủ yếu . Ý nghĩ của quy luật . làm cho sự vật. hiện tượng xac đinh (tính quy định). đo. . lòng tốt. Các thuộc tính về lượng có hai loại: + Một loại có thể xác định được bằng định lượng: cân.Mâu thuẫn đối kháng . . giải quyết mâu thuẫn trong hoàn cảnh cụ thể..Chất của sự vật là sự thông nhất hữu cơ các thuộc tính làm cho nó la nó và phân biệt được với các sự vật. các thuộc tính cấu thành nó. .mâu thuẫn không đối kháng (mâu thuẫn này chỉ có trong xã hôi có giai cấp.Đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc và là động lực vảu sự vận động và phát triển: vì đấu tranh luôn phá vỡ thể thống nhất để tạo sự vận động và phát triển của sự vật. b) Khái niệm chất và khái niệm lượng . *Chú ý: Học phải phân tích được các loại mâu thuẫn và vai trò của từng loại mâu thuẫn đối với sự vận động và phát phát triển của sự vật.Sự thông nhất của các mặt đối lập chỉ là tương đối.Lượng của sự vật là khái niệm dùng để biểu thị những đại lượng. . . những con số của các yếu tố. vai trò của quy luật:Đây là một trong 3quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.Đứng trước bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng phải thấy sự tác động của hai mặt đối lập (mâu thuẫn).mâu thuẫn không cơ bản. tồn tại và phát triển của mâu thuẫn. Quy luật này chỉ ra cách thức của sự vận động và phát triển. là cái vốn có của sự vật. đếm được: 5Kg gạo… + Một loại không xác định được bằng định lượng mà chỉ định tính: cách mạng đang lên cao. . hiện tượng khác (Ví dụ: dầu khác nước vì chúng khác nhau về chất) Chất có tính khách quan gắn với một sự vật. . vĩnh viễn.Mâu thuẫn bên trong – mâu thuẫn bên ngoài.Phải nẳm bắt đầu sự phát sinh. Nội dung quy luật a) vị trí. trong quan hệ này la lượng nhưng trong quan hệ khác lại la chất (do đó tư duy không được máy móc trong xem xét các sự vật) c) Mối qhệ biện chứng giữa chất và lượng . chỉ có sự vạtt có chất mới tồn tại. hiện tượng vận động và phát triển không ngừng. màu sắc: đậm-nhạt… Lựơng cũng có tính khách quan.Mâu thuẫn cơ bản .Phải phân tích cụ thể mâu thuẫn. trình độ: cao-thấp. đong. 2. giá trị của hàng hoá… Sự phân biệt giữa chất và lượng mang tính tương đối. Chất không tồn tại thuần tuý. còn đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối. .Không được điều hoà hoặc thủ tiêu mâu thuẫn. giữa hai giai cấp đối kháng). Trong số những thuộc tính của sự vật chỉ có những thuộc tính cơ bản đặc trưng cho chất của sự vật (Ví dụ: Con người có thuộc tinh cơ bản là lao động và ngôn ngữ) Mỗi một thuộc tính có thể là một chất bao gôm nhiều thuộc tính ở cấp thấp hơn. . Chính vì vậy. quy mô: lớn–bé. tốc độ: nhanh-chậm. Mỗi một sự vật có nhiều thuộc tính. Tổng hợp các thuộc tính của sự vật tạo thành chất của sự vật đó.mâu thuẫn thứ yếu.Phải biết sử dụng. về độ lớn: to-nhỏ. Việc giải quyết mâu thuẫn phải bằng cách đấu tranh của các mặt đối lập Câu 5: Phân tích nội dung quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa của quy luật? 1. tạm thời. Một số loại mâu thuẫn . c.

Bước nhảy khác nhau về quy mô: + Bước nhảy lớn.Tại thời điểm sảy ra bước nhảy gọi là “điểm nút”-sự vật cũ mất đi. Chất mới ra đời với lượng mới. + Trong tư duy: khi tích luỹ đủ lượng tri thức thì học sinh chuyển lên cấp học cao hơn. . . “Bước nhảy” là bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đã đưa đến sự thay đổi về chất.Khi sự vật mới ra đời với chất mới sẽ quy định một lượng mới tương ứng với nó về quy mô. Không có sự vật nào chỉ có chất hoặc lượng thuần tuý.Đây là quy luật phổ biến trong cả tự nhiên. Ý nghĩa của quy luật . sự vật mới ra đời. bước nhảy dần dần.Bước nhảy khác nhau về tốc độ. lượng và chất mới lại có quá trình phát triển mới… cứ thế. còn chất tương đối ổn định. trình độ… lại thiết lập sự thống nhất giữa chất và lượng ở trình độ mới.Trong hoạt động nhận thức. . nhịp độ: + Bước nhảy nhanh.Khi chất của sự vật thay đổi gọi là bước nhảy (hay còn gọi là nhảy vọt). + Trong xã hội: lực lượng sản xuất thay đổi làm quan hệ sản xuất thay đổi và phương thức sản xuất cũng như xã hội cũ mất đi. phát triển của sự vật.Lượng biến đổi làm chất biến đổi phải có điêu kiện: ví dụ. bước nhảy nhỏ + Bước nhảy cục bộ.Khi lượng biến đổi vượt độ thì làm cho chất căn bản của sự vật thay đổi. sợ sệt không giám thực hiện bước nhảy vọt. không giám làm cách mạng. . và hoạt động thực tiến phải tránh 2 khuynh hướng: + Tả khuynh: tư tưởng nôn nóng. chủ quan duy ý chí.Giữa lượng và chất có sự thống nhất tương đối trong độ.chất và lượng thống nhất với nhau trong sự vật.Muốn thay đổi về chất thì phải tích luỹ về lượng. * Quy luật này được tóm tắt như sau: trong bất cứ sự vật nào cũng có 2 mặt chất và lượng.. 2. . + Hữu khuynh: Tư tưởng bảo thủ. Nghiên cứu những hình thức bước nhảy có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện bước nhảy cho phù hợp để dành thắng lợi trong cách mạng. xã hội và tư duy: + Trong tự nhiên: khi tăng hoặc giảm số lượng các nguyên tố hoá học thì hình thành các vật thể có chất khác nhau. . quan hệ giữa lượng và chất có tính biện chứng. . Lượng biến đổi đến lúc nào đó sẽ phá vỡ sự thống nhất trong khuôn khổ chất cũ (trong độ). . “ĐỘ” là một phạm trù triết học dung để chỉ giới hạn của sự thống nhất giữa lượng và chất. vội vàng. chất là mặt tương đối ổn định còn lượng là mặt thường xuyên biến đổi. trì trệ. sự thay đổi về lượng có thể làm cho chất của sự vật thay đổi va ngược lại (chất đổilượng đổi). tốc độ. . quá trình tá động biện chứng giữa chất và lượng tạo nên cách thức vận động. đó là giới hạn mà sự biến đổi về lượng chưa làm cho chất căn bản của sự vật thay đổi. bước nhảy trong xã hội phải thông qua hoạt động của con người. phương thức sx và xã hội mới ra đời. bước nhảy chậm. d) Những hình thức bước nhảy . + Bước nhảy đột biến. . . bước nhảy toàn bộ.Quan hệ giữa lượng và chất có mâu thuẫn: Lượng thường biến đổi nhanh hơn (tăng hoặc giảm). . .Bước nhảy trong tự nhiên không cần thông qua hoạt động của con người. Nước sôi ở 100 0C bốc thành hơi nước chỉ trong điều kiện áp suất bình thường.chất mới lại mở đường cho lượng mới phát triển nhanh hơn trong “độ” mới. ngại khó khăn.

. trong nhận thức mà ở thực tiễn. c) Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý: Làm sao để nhận biết được nhận thức của con người đúng hay sai? Tiêu chuẩn để đánh giá cuối cùng không nằm trong lý luận. mục đích của nhận thức và là cơ sở của chân lý. Nhưng suy cho cùng thì đông lực cơ bản của nhận thức là thực tiễn. biến đổi xã hội vì nhu cầu của con người. quy luật vận động. thuộc tính.Thực tiễn là hoạt động vật chất. dần dần hình thành tri thức về thế giới.Trong hoạt động thực tiễn.Trong 3 hoạt động trên. Vậy. động lực của nhận thức .Trong hoạt động thực tiễn.Trong hoạt động thực tiễn . làm tăng khả năng nhận thức của con người về thế giới. Ănghen nói: Chính thực tiễn đã “đặt hàng” cho cac nhà khoa học phải giải đáp những bế tắc của thực tiễn (ngày càng nhiều ngành khoa học mới ra đời để đấp ứng yêu cầu của thực tiễn như KH vật liệu mới. . mà có thể thông qua quy tắc logic vẫn có thể biết được nhận thức đó là thế nào. muốn lao động sx con người phải tìm hiểu thế giới xung quanh.Là hoạt động có mục đích. nhận thức đó sẽ trở thành chân lý. cơ bản có 3hình thức: + Hoạt động sxuất vật chất + Hoạt động chính trị . do đó. Nhưng xét đến cùng thì những nguyên tắc đó cũng đã được chứng minh từ trong thực tiễn.xã hội của con người nhằm cải biến thế giới khách quan.Câu 6: Thực tiễn là gì? Hãy phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa của vấn đề này? 1. nguồn gốc. b) Thực tiễn là mục đích của nhận thức: Mục đích của mọi nhận thức không phải vì bản thân nhận thức. hoạt động sản xuất vật chất có vai trò quan trọng nhất. hoạt động thực tiễn tạo ra động lực đầu tiên để con người nhận thức thế giới. a) Thực tiễn là cơ sở. Tất cả những hoạt động bên ngoài hoạt động tinh thần của con người đều là hoạt động thực tiễn. .Con người muốn tồn tại thì phải lao động sx để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho con người. con người chế tạo ra các công cụ. con người nắm bắt lấy các đặc điểm thuộc tính đó.Trong bản thân nhận thức có động lực trí tuệ. . Khái niệm thực tiễn Thực tiến là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử.xã hội: Là hoạt động của con người trong xã hội và trong những giai đoạn lịch sử nhất định. nhờ vậy làm tăng khả năng nhận thức của con người về thế giới. kết cấu. . Tuy nhiên cũng có trường hợp không nhất thiết phải qua thực tiễn khiêpr nghiệm mới biết nhận thức đó là đúng hay sai. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức Thực tiễn và nhận thức không ngừng phát triển trong sự tác động lẫn nhau. con người dung cac song cụ. con ngườidần tự hoàn thiện bản than mình. 2. . các phương tiện để tác động vào thế giới.hoạt động thực tiễn rất đa dạng. KH đại dương. Trong hoạt động thực tiễn con người đã vấp phải nhiều trở ngại. Khác hoạt đông bản năng của động vật. Khi nhận thức được xác nhận là đúng. . Mọi lý luận khoa học chỉ có ý nghĩa khi nó được ứng dụng vào thực tiễn.Có tính lịch sử . + Hoạt động thực nghiệm khoa học (Nhằm tạo ra môi trường giống hoặc gần giống môi trường sống bên ngoài: hoạt động này ngày càng đóng vai trò quan trọng). KH vũ trụ…) . . làm thế giới bộc lộ những đặc điểm. động lực. khó khăn và thất bại. . trong đó thực tiễn đóng vai trò là cơ sở. Điều đó buộc con người phải giải đáp những câu hỏi do thực tiễn đặt ra. các giác quan của con người ngày càng phát triển. phương tiện có tác dụng nối dài các giác quan. mà vì thực tiễn nhằm cải biến giới tự nhiên. nguồn gốc. là cơ sở cho các hoạt động khác của con người và cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.xã hội.

QHSX bao gồm: + quan hệ sở hữu đối với tư liệu sx + quan hệ tổ chức. Trình độ của llsx là trình độ phát triển của công cụ ld. là sự thống nhật biện chứng giữa hai mặt llsx va qhsx. phương tiện ld nhưng công cụ ld là yếu tố quan trọng nhất vì nó quyết định năng xuất ld. 3. Sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới? 1. giáo điều. Xa rời thực tiễn dẫn đến bệnh chủ quan.Từ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. tồn tại khách quan độc lập với ý thức. đem lại sự biến đổi về chất của llsx. Câu 7: Trình bày các khái niệm phương thức sản xuất. .Nghiên cứu lý luận phải đi đôi với thực tiễn. Trong llsx. LLSX là sự kết hợp giữa người ld với tư liệu sx (trong TLSX gồm nhiều yếu tố khác nhau như: đối tượng ld. Hơn nữa. quy mô sx. kỹ năng của ngườI ld. Nó vừa là ngành sx riêng vừa thâm nhập vào cáo yếu tố cấu thành llsx. người ld là nhân tố quan trọng nhất. PTSX xet về tổ chức kết cấu. tính chất ld và cách mạng của LLSX). kỹ thuật. thực tiễn có khả năng xác định cái đúng. đòi hỏi phải quán triệt quan điểm thực tiễn: việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn. trong đó quan hệ sở hữu đối với tlsx là mặt quyết định các quan hệ khác. Ngày nay.Ý nghĩa ppháp luận . trình độ phân công ld xh… . . bác bỏ cái sai. a) Các khái niệm Tính chất của LLSX là tính chất cá nhân hay xã hộI( Tính chất xã hộI hoá) trong việc sử dụng tư liệu sx (chủ yếu la công cụ LD) của con ngườI để tạo ra sản phẩm. quan liêu. bác bỏ cái sai một cách tức thì. vì mọi công cụ ld và thành tựu khoa học đều do người ld tạo ra. là sự thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. quan hệ sx và quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ sx. tuyệt đối hóa vai trò của thực tiễn sẽ rơi vào chủ nghĩa thực dụng. b) khái niệm llsx: LLSX biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. thì nguồn thì nguồn lực trí thức trở thành nguồn lực vô tận.Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính tuyệt đối lại vừa có tính tương đối: Tuyệt đối là ở chỗ: Thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan để kiểm nghiệm chân lý. 2) Nội dung quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX. lực lượng sản xuất. máy móc. Các khái niệm a) khái niệm phương thức sx: PTSX là cách con người thực hiện quá trình sx ra của cải vật chất ở từng giai đoạn lich sử nhất định của xã hội loài người. bản thân thực tiễn không đứng yên một chỗ mà biến đổi và phát triển liên tục. học phải đi đôi với hành.Nhưng không được tuyệt đối hóa vai trò của thực tiễn. loài người bước vào nền kinh tế tri thức. nên nó không cho phép người ta hiểu biết bất kỳ một cái gì hóa thành chân lý vĩnh viễn. quản lý quá trình sx + qhệ trong phân phối sp Ba mặt đó có mối quan hệ hữu cơ với nhau. khoa học trở thành llsx trực tiếp. c) khái niệm qhsx: QHSX là những quan hệ cơ bản giữa người với người trong quá trình sx xã hội. Là tương đối ở chỗ: Thực tiễn ngay một lúc không thể khẳng định được cái đúng. là mặt xh của ptsx. Ngày nay.

điều kiện cho người ld kết hợp và tư liệu sx kết hợp hài hoà nhất để sx xã hội phát triển. Nó diễn ra như sau: LLSX va QHSX phát triển không đồng bộ. . nó diễn ra ở dạng: Một là. Sự tác động của quay luật này đã đưa xh loài người trải qua các ptsx kế tiếp nhau từ thấp lên cao: CXNT. cho nên ngay từ đầu chúng ta phải xây dựng ca llsx lẫn qhsx mới. trong đó llsx là nội cung vật chất-kỹ thuật. cơ khí. Tương ứng với nó là chế độ xh mới ra đời. . Đại hội đảng lần thứ IX đã xác định có 6 thành phần kinh tế cơ bản. và một đòi hỏi khách quan xảy ra là phải xoá bỏ qhsx cũ. bán tự động…) và có nhiều tính chất (cá thể. với lợi ích giai cấp thống trị (giai cấp thống trị luôn muốn duy trì kiểu qhsx có lợi cho mình). quản lý. + Không phủ hợp thì nó kìm hãm sự phát triển của llsx. qhsx lạc hậu so với tính chất và trình độ cuat llsx. trong quá trình sx. do trong yếu tố LLSX có yếu tố động là công cụ sản xuất. Mặt khác khi con người cải tạo và sử dụng công cụ ld mới sẽ tích luỹ được kinh nghiệm và kỹ năng ld. phân phối. người ld luôn tìm cách cải tạo công cụ ld để người ld bớt nặng nhọc và có năng suất cao hơn. Trong đó llsx phát triển tương đối cao ld thủ công được thay thế bằng ld cơ khí. nhờ vậy trình độ của người ld cũng được nâng cao. thủ công. Trong khi đó qhsx phát triển chậm hơn vì nó gần với các thiết chế xã hội. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định chống lại”nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới”.Sự phù hợp của QHSX vớI tính chất và trình độ của LLSX là cả ba mặt của QHSX tạo điều kiện tạo địa bàn cho llsx phát triển. .Căn cứ vào thực trạng trình độ của llsx ở nước ta tồn tại nhiều trình độ (thô sơ. PK. thói quen ld… Khi llsx phát triển lên một trình độ mới dẫn đến tất yếu mâu thuẫn với qhsx cũ. phong phú về hình thức sở hữu.Nước ta là một nước lạc hậu tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. Hai là. tlsx phát triển. xã hội). với tập quán. thiết lập một qhsx mới phù hợp với tính chất và trình độ mới của llsx. người ld nâng cao trình độ thì llsx được nâng lên một trình độ mới. b) Mối quan hệ biện chứng mang tính quy luật giữa LLSX và qhsx LLSX quyết định sự hình thành và biến đổi qhsx: + Nếu không có LLsx thì không có quá trình sx. CHNL. do đó. Như vậy. hiện đại hoã để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. TBCN và phương thức SX CSCN tương lai. + Trong mỗi PTSX có hai mặt la llsx và qhsx. qhsx “tiên tiến vượt trước” giả tạo so với tính chất và trình độ của llsx *KL: Quy luật về sự phù hợp của qhsx với trình độ của llsx là quy luật chung nhất của sự phát triển xh. do đó nội dung quyết định hình thức. không có quan hệ giữa người với người trong quá trình sx. máy móc. llsx mới và qhsx mới tạo thành một ptsx mới. Công cụ lđ biến đổi pt làm cho các yếu tố của tlsx phát triển. nó tạo ra những tiền đề.Sự tác động trở lại của qhsx đối với llsx: + Nếu phù hợp thì nó trở thành động lực để pt llsx. vì llsx bao giờ cũng pt nhanh hơn. + Về QHSX cần xác lập cũng phải đa dạng.đảng ta đã chủ trương: + Về LLSX: Đẩy mạnh công nghiệp hoá. còn qhsx là hình thức xh của ptsx. thậm chí phá hoại llsx. tức là không có qhsx. “phát triển kt hàng hoá nhiều thành phần. vận hành theo cơ chế thị trường. đó chính là nên kinh tế thị trường định hướng XHCN” . có sự quản lý của nhà nước theo quy định hướng XHCN. 3) Vận dụng quy luật này trong đường lối đổi mới của đảng ta .

. sự xuất hiện chế độ tư hữu là nguyên nhân quyết định trực tiếp sự ra đời giai cấp.Các giai cấp có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xã hội .chế độ có giai cấp chính thức hình thành kể từ đó.do chỗ các tập đoàn đó có 1 địa vị khác nhau trong 1 chế độ kinh tế nhất định “ Từ định nghĩa trên có thể nêu ra 4 đặc trưng của giai cấp như sau: . chế độ tư hữu ra đời. Công cụ sản xuất bằng kim loại ra đời thay thế công cụ bằng đá. Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác. sư khác nhau của họ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất có ý nghĩa quan trong quyết định nhất. vấn đề toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ đảng ta chủ trương mở rộng quan hệ đa phương hoá. trong nội bộ công xã.xã hội và xây dựng qhsx xhcn: nhận thức đúng quy luật và làm theo quy luật khách quan thì sẽ dành thắng lợi.Các giai cấp có mối quan hệ khác nhau đối với tư liệu sản xuất . + Sự tồi tại các giai cấp đối kháng gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ. sản phẩm làn ra chưa đủ nuôi sống người nguyên thủy. lạc hậu.Các giai cấp có sự khác nhau về phương thức và qui mô thu nhập của cải xã hội Trong những sự khác nhau trên đây.Vai trò của đấu tranh giai cấp : -Nguồn gốc của đấu tranh giai cấp : trong xã hội có giai cấp thì tất yếu có đấu tranh giai cấp. . để tồn tại họ phải sống nương tựa vào nhau. Lênin đã đưa ra định nghĩa về giai cấp như sau: “người ta gọi giai cấp là những tập đoàn người to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong 1 hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử. khác nhau về quan hệ của họ(thường thường thì những quan hệ này được pháp luật qui định và thừa nhận) đối với những tư liệu sản xuất cách thức hưởng thụ và về phần của cải XH ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. chế độ phong kiến và chế độ tư bản chủ nghĩa.Tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh không bị giết như trước được sử dụng làm nô lệ phục vụ cho những người giàu và có địa vị trong xã hội. 2.+ Trong thời đại ngày nay. Biểu hiện mâu thuẫn này về mặt phương diện xã hội là mâu thuẫn giữa 1 bên là lực lượng cách mạng. . phân công lao động xã hội từng bước hình thành của cải dư thừa xuất hiện . đa dạng hoá các quan hệ quốc tế nhằm phát triển LLSX và QHSX. -Trong xã hội nguyên thủy. bóc lột đại diện cho những QHSX đã lỗi thời. năng suất lao động rất thấp.đấu tranh giai cấp có nguồn gốc sâu xa từ mâu thuẫn giữa LLSX phát triển với QHSX lỗi thời lạc hậu. Những người có chức quyền trong các thị tộc. với 1 bên là giai cấp thống trị. Tập đoàn nào nắm tư liệu sản xuất sẽ trở thành giai cấp thống trị xã hội và tất yếu sẽ chiếm đoạt các sản phẩm lao động của các tập đoàn lao động khác. + Như vậy. Định nghĩa giai cấp của Lênin Trong tác phẩm sáng kiến vĩ đại.giai cấp chưa xuất hiện. LLSX chưa phát triển. Sản xuất ngày càng phát triển với sự phát triển của LLSX. Nguồn gốc hình thành giai cấp . Đó bà bản chất của những xung đột giai cấp trong các xã hội có giai cấp đối kháng. Câu 8: Hãy phân tích định nghĩa giai cấp của LêNin. Từ đó dẫn đến đấu tranh giai cấp trong xã hội.Giai cấp là 1 tập đoàn người có địa vị khác nhau trong 1 hệ thống sản xuất xã hội nhất định . Nguồn gốc hình thành giai cấp. bộ lạc đã chiếm đoạt của cải dư thừa làm của riêng . vai trò của đấu tranh giai cấp?Quan điểm của đảng ta về đặc điểm và nội dung của đấu trận giai cấp ở nước ta hiện nay? 1. tiến bộ đại diện cho LLSX mới. QHSX ăn chung làm chung không còn phù hợp nữa.năng suất lao động nhờ đó tăng lên đáng kể. 3. đó chính là cơ sở của sự xuất hiện giai cấp. Bài học mà đảng ta rút ra trong việc cải tạo nền kinh tế . bất bình đẳng về kinh tế nảy sinh.

sai trái. bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. văn hóa tư tưởng. 4. tham nhũng. Nhà nước là gì ? Hãy trình bày nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước? Đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước vô sản? Liên hệ quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta ? 1. các lực lượng đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. -Thời kì hiện nay cơ cấu xã hội cũng tồn tại nhiều giai cấp khác nhau. Nội dung đấu tranh giai cấp ở nước ta hiên nay -Đấu tranh với xu hướng phát triển tự phát xa rời mục tiêu CNXH đến TBCN -Đấu tranh thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . mềm dẻo trong sách lược đấu tranh. xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhà nước là gì ? Nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của giai cấp khác .Do đó đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay là cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dân giàu. hành động tiêu cực. mà đỉnh cao là cách mạng xã hội mà mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX được giải quyết. -Đấu tranh chống các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. nước mạnh. Thông qua đấu tranh giai cấp. Đảng ta tiếp tục khẳng định hiện nay và cả trong thời kì quá độ của nước ta còn tồn tại 1 cách khách quan các giai cấp và đấu tranh giai cấp. Trong đấu tranh phải kiên định tinh thần cách mạng. dẫn đến sự chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội thấp lên hình thái kinh tế xã hội cao hơn. về lực lượng phải phát huy sức mạnh của cả dân tộc. -Cuộc đấu tranh đó tạo ra môi trường mới văn hóa nghệ thuật. Kết luận: Những kẻ áp bức và người bị áp bức luôn đối lập nhau về lợi ích đã tiến hành lúc công khai. Đấu tranh giai cấp của nước ta hiện nay trong điều kiện mới với những nội dung mới và hình thức mới đấu tranh trên cả 3 lĩnh vực kinh tế. tiêu cực. chính trị. -Đấu tranh giai cấp đã cải tạo chính bản than giai cấp cách mạng -Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động bị áp bức đã buộc giai cấp thống trị phải đối mới việc sở hữu. đặc điểm đấu tranh giai cấp của nước ta hiện nay khác với giai đoạn trước. -Do đó đấu tranh giai cấp là động lực của sự phát triển xã hội nói chung . -Đấu tranh ngăn chặn và khắc phục các tư tưởng. lúc ngấm ngầm một cuộc đấu tranh mà bao giờ cũng kết thúc bằng 1 cuộc cách mạng xã hội. . các phần tử chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở đây.Quan điểm của đảng ta về đặc điểm và nội dung của đấu tranh giai cấp của nước ta hiên nay -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích giai cấp và dân tộc Câu 9. khoa học và các mặt khác của đời sống xã hội phát triển .Cho nên trận tuyến đấu tranh giai cấp ở nước ta được xác định: + Một bên là quần chúng nhân dân lao động. khắc phục tình trạng nước nghèo kém phát triển.-Nguyên nhân trực tiếp của đấu tranh giai cấp là do sự đối lập về lợi ích cơ bản (lợi ích kinh tế) giữa giai cấp thống trị và bị thống trị -Vai trò: đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp của sự phát triển trong xã hội có giai cấp đối kháng. quản lí và phân phối. đoàn kết thành 1 khối dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN + Bên kia là các tổ chức. thực hiện công bằng xã hội chống áp bức bất công . với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.

. địa vị thống trị của giai cấp thống trị . Nhà nước sử dụng công cụ bạo lực và bộ máy thống trị nói chung để duy trì các mặt trật tự về kinh tế. Điều đó dẫn đến nguy cơ các giai cấp chẳng những tiêu diệt lẫn nhau mà còn tiêu diệt luôn cả xã hội . Trong hai chức năng trên thì chức năng đối nội quyết định chức năng đối ngoài vì quyền lực thống trị trước hết phải được khẳng định trong phạm vi lãnh thổ quốc gia . đó là nhà nước . d) Chức năng của nhà nước: Bất kì nhà nước nào trong lịch sử cũng ó hai chức năng . và bộ máy hành chính quan liêu. b) Bản chất của nhà nước: .Nhà nước vô sản là nhà nước kiểu mới. thể hiện ở những đặc điểm sau: . chức năng của nhà nước được phân chia khac nhau. nhà tu.Le Nin khẳng định : ”Nhà nước là một phạm trù lich sử. 3. Cho nên bản chất của nhà nước chính là bản chất của giai cấp đang thống trị và không có nhà nước chung chung phi giai cấp . nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được .Lực lượng sản xuất phát triển đã dẫn đến sự ra đời chế độ tư hữu và từ đó xã hội phân chia thành các giai cấp đối kháng. c) Đặc trưng của nhà nước: Bất kì nhà nước nào cũng có 3 đặc trưng cơ bản sau: . thiết lập các quan hệ trao đổi về kinh tế. Đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước vô sản . khoa hoc để phát triển đất nước . thành mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được . Nguồn gốc. chính trị xã hội và tư tưởng nhằm trấn áp các giai cấp khác vafbaor vệ kinh tế. cảnh sát. Dưới góc độ phạm vi tác động cảu quyền lực nhà nước đối với đời sống xã hội thì nhà nước có hai chức năng đối nội và đối ngoại: + Chức năng đối nội: Là những mặt hoạt động của nhà nước diễn ra ở trong nước . Như vậy.Nhà nước là của giai cấp thống trị tổ chức ra để thực hiện quyền lực chính trị và lợi ích của giai cấp thống trị . Cụ thể nhà nước ra đời có nguồn gốc sau: . nhà nước chỉ ra đời.Nhà nước vô sản cũng có 3 đặc trưng và 2 chức năng như các nhà nước khác trong lịch sử nhưng có điểm khác ở chỗ: . đàn áp sự chống đối của các giai cấp khác hoặc bảo vệ tổ quốc .2. Để thảm họa đó không diễn ra.Nhà nước quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định . Dưới góc độ tính chất của quyền lực hính trị nhà nước có chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội: + Chức năng thống trị của giai cấp: Thực hiện quyền lực của giai cấp thống trị với xã hội + Chức năng xã hội : Nhà nước làm các nghĩa vụ duy trì giải quyết các mối quan hệ xã hội như quản lý vĩ mô nên fkinh tế điều chỉnh các quan hệ theo pháp luật. tòa án. văn hóa. tồn tại trong một giai đoạn nhất định của sự phát triển xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa”. Tùy theo góc độ khác nhau.Nhà nước có một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội như quân đội..Nhà nước hình thành hệ thống thuế khóa để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị . một cơ quan quyền lực đặc biệt ra đời. . + Chức năng đối ngoại: Giải quyết các mối quan hệ đối ngoại đối với các nước khac như chống xâm lược để bảo vệ lãnh thổ hoặc xâm lược để mở rộng lãnh thổ. bản chất và chức năng của nhà nước a) Nguồn gốc ra đời của nhà nước: Quan điểm của Mac. nhà nước không nguyên nghĩa hay nhà nước nửa nhà nước.

quyền lực tối cao của nhân dân lao động được ủy nhiệm cho bộ máy công chức nhà nước thực hiện . có ý nghĩa quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội . . có 2 hình thức sx rõ rệt là : sx tự cấp. Còn sx hàng hoá là hình thức kinh tế mà ở đó sp sx ra để bán. Tức là hết vai trò lịch sử khi xã hội không còn chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp . Bộ máy nhà nước ta được tổ chức và xây dựng thông qua tổng tuyển cử của nhân dân lao động. Các qh kt giữa những người sx được thực hiện thông qua việc mua bán sp của nhau trên thị trường. nâng cao chất lượng công tác lập pháp và giám sát tối cao của hội đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước.Nhà nước ta được tổ chuwcsvaf hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. chống lại một thiểu số bóc lột và chống đối đã bị đánh đổ nhưng chưa bị tiêu diệt . Mặt khác. . + Đẩy mạnh cuộc ddaaaus tranh chống bệnh quan liêu.Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam . cải cách nên fhanhf chính nhà nước. . .Nhà nước vô sản là nhà nước quá độ sẽ tự tiêu vong . cải cách tổ chức và hoạt động tư pháp .Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định : Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VIệt Nam là trụ cột của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo ệ tổ quốc Việt Nam . xử lý nghiêm kịp thời mọi vi phạm . bao gồm cải cách thể chế hành chính. lấy học thuyets Mâc. + Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân . chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Nước ta . vừa tổ chức xây dựng xã hội mới. .Bằng việc thực hiện tổng hợp và đồng bộ những nhiệm vụ đó. tham nhũng trong bộ máy nhà nước . cần phải kết hợp những biện pháp cấp bách với những giải pháp có tầm chiến lược nhằm vừa hoàn thiện cơ chế chính sách.+ Là nhà nước của giai cấp công nhân. tồn tại và ưu thế của sx hàng hoá Trả lời: * Sản xuất hàng hoá: Trong ls pt của nền sx xh. thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động . tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức. Trong đó tổ chức xây dựng xã hội mới là chức năng chủ yếu thuộc bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. + Là nhà nước của dân . hành pháp và tư pháp . song do vị trí đặc điểm của giai cấp này nên nhà nước đại diện cho lợi ích của đa số nhân dân lao động. tự túc và sx hàng hoá. . PHẦN 2:KTẾ CTRỊ Câu 1: Phân tích đk ra đời . + Là nhà nước do Đảng cộng sản tổ chức và lãnh đạo. dựa trên khối lien minh công nông và trí thức. Liên hệ quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta .Lenin làm hệ tư tưởng chính trị chính thống. Sản xuất tự cấp. tội phạm . . tự túc là hình thức kt mà ở đó sp sx ra chỉ để thoã mãn nhu cầu của những người sx trong nội bộ đơn vị kt ấy. kiện toàn tổ chức.Để nhà nước ta thực sự là nhà nước pháp quyền của dân.Nhà nước vô sản thực hiện chức năng vừa trấn áp bằng bạo lực đối với bọn phản cách mạng. do dân và vì dân. có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa 3 cơ quan quyền lực: lập pháp. trong giai đoạn trước mắt. 4. chúng ta chúng ta phải thực hiện đồng bộ một loạt nhiệm vụ sau: + Đổi mới. do dân và vì dân.

chuyên môn hoá sx ngày càng sâu sắc. Để có trao đổi phải sx ra nó. hình thành các mối liên hệ kt và sự phụ thuộc vào nhau của những người sx. hợp tác hoá chẹt chẽ. có quyền đem trao đổi sp với sp của người khác. phải trao đổi sp cho nhau.Giá trị sử dụng đến tay người khác -người tiêu dung phải thong qua trao đổi mua bán. nhưng nhu cầu cs đòi hỏi phải có nhiều loại sp. Phân công lđ làm cho lđ của người sx hàng hoá trở thành lđ xh. Đây là qh mâu thuẫn. Tuy nhiên kt hàng hoá cũng có những mặt trái của nó như việc phân hoá những người sx hàng hóa và các mặt tiêu cực khac. Rõ rang. tạo cơ sở cho trao đổi và làm cho việc trao đổi sp trở thành tất yếu. *2thuộctínhcủahàng hoá -Giá trị sử dụng là công cụ của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.có cơ sở chung là sự hao phí sức lao động của con người. phải có chế độ tư hữu hoặc các hình thưc sở hữu khác nhau đối với TLSX. phân công lđ xã hội làm cho những người sx phụ thuộc vào nhau.Trong nền kinh tế hàng hoá giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi. -Làm thay đổi tình hình cung cầu theo hướng nâng cao đời sống và thái độ phục vụ có lợi cho người tiêu dung. Giá trị trao đổi là biểu hiện quan hệ tỷ lệ về số lượng trao đổi lẫn nhau giữa các giá trị sử dụng khác nhau. . Do đó giá trị là một phạm trù lịch sử nó chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá. chế độ tư hữu làm cho lđ của họ mang tính chất lđ tư nhân. mỗi người có quyền chi phối sp của mình. *Cách xác định lượng giá trị hàng hoá: . Giá trị sử dụng của hàng hoá do thuộc tính tự nhiên của hang hoá quy định. Điều này làm cho những người sx hàng hoá độc lập với nhau. Mâu thuẫn này chỉ được giải quyết thông qua trao đổi.Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá đó.Do đó giá trị là cơ sở của giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị. cho XH. hình thành thị trường trong nước và thế giới. tồn tại của sx hàng hoá. Những người khác muốn chi phối sp của họ ko thể chi phối trực tiếp mà phải chi phối gián tiếp thông qua trao đổi dưới hình thức hàng hoá. còn chế độ tư hữu lại chia rẽ họ. Như vậy. mỗi người chỉ sx 1 hay 1 số sp nhất định. làm cho sự phân công.Vì vậy không phải bất kỳ vật phẩm nào cũng là hàng hoá.Giá trị phản ánh mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá.Hai là. .Một là.* Đk ra đời . Thí dụ:1m vải=5kg thóc Hai hàng hoá vải và thóc có giá trị sử dụng khác nhau lại có thể trao đổi được lại với nhau theo một quan hệ tỉ lệ nhất định. -Giá trị của hàng hoá Muốn hiểu được giá trị của hàng hoá fải đi từ giá trị trao đổi. làm cho năng suất lđ tăng lên cao. là nội dung vật chất của của cải vì vậy nó là một phạm trù vĩnh viễn.Cách xác định lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng tới nó? Hàng hoá là sản phẩm của lao động thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán. Câu 2: Phân tích các thuộc tính của hàng hoá. Sự hao phí lao động đó chính là giá trị của hàng hoá. vì vậy sx hàng hoá là tất yếu khách quan.Giá trị sử dụng của hàng hoá có đặc điểm là: giá trị sử dụng không fải cho người sản xuất trực tiếp ra nó mà là cho người khác. Vì vậy người sx này phải dựa vào người sx khác. nâng cao năng suất lđ xã hội hoá sx nhanh chóng. mua bán dưới hình thức hàng hoá. Như vậy phân công lđ xã hội biểu hiện sự pt của LLSX. So với kt tự nhiên kt hàng hoá có những ưu thế đặc biệt sau: -Thúc đẩy LLSX. làm cho họ độc lập với nhau. * Tính ưu việt của KT hàng hoá. vì chúng đều là sản phẩm của lao động. có sự phân công lđ xã hội. Phân công lđ xã hội là sự chuyên môn hoá sx.

không thể dựa vào giá trị cá biệt để trao đổi mà fải dựa vào giá trị xã hội của hàng hoá.…) Mối quan hệ giữa cung và cầu diễn ra trên thị trường .cung<cầu. giá cả hàng hóa. nhưng lại kích thích sản xuất . sức mua của đồng tiền . Nó thúc đẩy sự phát triển mở rộng sản xuất và lưu thông hàng hóa .Đó là thời gian cần thiết để sản xuất một hàng hoá trong điều kiện sản xuất bình thường của XH nghĩa là với trình độ kỹ thuật trung bình.Trên thị trường. Phân tích mối quan hệ cung – càu và các chức năng cơ bản của thị trường? *Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán. Còn năng suất lao động lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ kỹ thuật của người lao động.. Câu 3. .Nếu giá trị hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá thì lượng giá trị của hàng hoá chính là lượng lao động xã hội hao phí để sản xuất ra hàng hoá đó( bao gồm lao động vật hoá và lao động sống). thị trường sức lao động và dịch vụ.Để sản xuất ra một hàng hoá có các loại lao động khác nhau tạo ra các loại hàng hoá có giá trị khác nhau đó là lao động giản đơn và lao động phức tạp. ppháp tổ chức quản lý Cần phân biệt tăng năng suất lao động với tăng cường độ lao động. giá cả.nhưng việc tăng giá hàng xa xỉ sẽ làm cho nhhu cầu về chúng giảm nhiều. độc lập vơis ý muốn chủ quan của con người được gọi là quy luật cung. trình độ tay nghề trung bình và cường độ lao động trung bình.thị trường tư liệu sản xuất.nghĩa là kích thích tăng cung. thị hiếu của người tiêu dùng…) Cung là khối lượng hàng hóa hiện có ở thị trường hoặc chuẩn bị cung cấp cho thị trường . hao phí lao động cá biệt tạo thành giá trị cá biệt của hàng hoá.môt nền kinh tế hàng hóa chỉ có thế phát triển mạnh mẽ khi có đủ các dạng thị truờng như:thị trường hàng tiêu dùng. Sự tăng giá cả có a/h tới cầu thường không giống nhau với các loại hàng hóa. Quan hệ cung –cầu có ảnh hưởng tới giá cả và ngược lại giá cả cũng tác đọng lên cung và cầu . thị trường khoa học công nghệ… Vai trò của thị trường thể hiện qua những chức năng sau. Thị trường có vai trò có vai trò to lớn với nền sản xuất hàng hóa.Năng suất lao động được đo bằng số lượng thời gian hao phí để chế tạo ra một sản phẩm. Đây là sự tác động phức tạp theo chiều hướng và mức độ khác nhau. Khi giá cả một hàng hóa nào đó tăng lên sẽ làm cho nhu cầu về nó giảm đi tương đối . Trong sản xuất hàng hoá. Mối quan hệ cung – cầu thường xuyên tác động lẫn nhau trên thị trường thông qua các trường hợp:cung =cầu. *Các nhân tố ảnh hưởng tới cung( sản xuất .thực phẩm tăng lên thì nhu cầu về nó thường khôing giảm hoặc giảm ko đáng kể. *Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu( thu nhập. nghĩa là tăng cung hành hóa đó.khi nhu cầu về hàng hóa nào đó tăng lên trong khi mức cung ko thay đổi sẽ làm cho giá cả tăng lên và kích thích sản xuất nó.cầu hàng hóa. máy móc thiết bị. làm cho giá cả và giá trị thay đổi tương ứng.Giá trị hàng hoá thay đổi tỷ lệ nghịch với năng suất lao động.Chẳng hạn khi giá lương thực .cung >cầu. *Các chức năng của thị trường. Giá trị xã hội của hàng hoá được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất một loại hàng hoá nào đó. *Nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hoá: Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hoá:Năng suất lao động có ảnh hưởng trực tiếp tới lượng giá trị hàng hoá.còn việc giảm nhu cầu về hàng hóa đó sẽ dẫn đến giảm cung. Thị trường là lĩnh vực trao đổi mua bán hàng hóa mà ở đó các chủ thể kinh tế thường xuyên tác động với nhau để xác định giá cả và sản lượng.Thông thường thời gian lao động XH cần thiết của 1 loại hàng hoá nào đó gần sát với thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận loại hàng hoá đó trên thị trường.thị trường tiền tệ.

Như vậy.Quy luật giá trị: a. Trong lưu thông( trao đổi) đối với mỗi hàng hoá giá cả có thể bán cao hơn hoặc thấp hơn giá trị nhưng bao giờ cũng xoay quanh giá trị. có cao và thu được nhiều lãi và ngược lại sẽ thu hẹp sản xuất thậm chí đóng cửa không sản xuất những mặt ế thừa không tiêu thụ được.Người có nhiều lãi hơn là người sản xuất ra hàng hoá có giá trị cá biệt thấp hơn so với giá trị XH của hàng hoá. -Phân hoá những người sản xuất hàng hoá:sự tác động của quy luật giá trị bên cạnh mặt tích cực. có giá thấp. Kết quả là các yếu tố sản xuất (TLSX.Kết quả là năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. nếu các điều kiện khác giống nhau. Câu 4: Phân tích quy luật giá trị.quy luật giá trị có tác dụng điều tiết sự vận động đó. còn dẫn đến phân hoá những người sản xuất hàng hoá thành kẻ giàu. Cung cấp thông tin cho người sx và tiêu dùng. Kích thích hoặc hạn chế sx và tiêu dùng. b.Nội dung của quy luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất hàng hoá ở đâu có sản xuất và trao đổi thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động. mẫu mã hàng hoá cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. nhưng trên thực tế mọi người sản xuất và trao đổi hàng hoá đều chịu sự chi phối của quy luật giá trị. ứng dụng những thành tựu mới nhất của KH-KT vào sản xuất. Vì vậy. quy luật giá trị có tác dụng thúc đẩy LLSX phát triển. bán hang để tiết kiệm chi phí lưu thong và tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn.Sự cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy các quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn.Trong sản xuất quy luật này yêu cầu thời gian lao động hao phí cá biệt để sản xuất hàng hoá phải phù hợp với thời gian lao động cần thiết. người sản xuất hàng hoá còn fải thường xuyên cải tiến chất lượng. họ độc lập và hình như không chịu sự chi phối nào.Ngoài ra để thu được nhiều lãi. giữa cung và cầu đối với các loại hàng hoá trong xh.Giá cả hàng hoá là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Muốn vậy những người sản xuất phải tìm mọi cách cải tiến kĩ thuật sản xuất.Mục đích của họ là thu được nhiều lãi.Dựa vào sự biến động của giá cả thị trường người ta biết được hàng hoá nào đang khan hiếm. sức lao động) chuyển dịch từ ngành này sang ngành khác.hàng hoá nào đang ế thừa. Đối với tổng hàng hoá quy luật này yêu cầu tổng giá cả sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hoá trong sản xuất. Tác dụng điều tiết lưu thong của quy luật giá trị được biểu hiện ở chỗ hàng hoá bao giờ cũng được đưa từ nơi có giá bán thấp sang nơi có giá bán cao hơn. làm cho quy mô ngành này mở rộng.cải tiến các biện pháp lưu thong. Từ đó họ sẽ mở rộng những mặt hang đang khan hiếm. Biểu hiện của quy luật này qua hai giai đoạn phá triển của chủ nghĩa tư bản? 1. -Thúc đẩy LLSX phát triển: trong nền kinh tế hàng hoá người sản xuất hàng hoá nào cũng muốn có nhiều lãi. phân phối các nguồn hàng hoá hợp lý hơn giữa các vùng của đất nước.Thừa nhận (or ko thừa nhận) giá trị sử dụng XH của hàng hóa. Đó là sự điều tiết sản xuất của quy luật giá trị.Trong . ngành kia thu hẹp. Xác định mức độ giá trị của hàng hóa được thực hiện.bán cho ai và bằng công nghệ nào là do họ quyết định.Tác dụng của quy luật giá trị Trong nền sản xuất hàng hoá quy luật giá trị có 3 tác dụng sau: -Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá:người sản xuất hàng hoá sản xuất cái gì. người nghèo. nhìn bề ngoài sản xuất và trao đổi hàng hoá là công việc riêng của từng người. nâng cao trình độ tay nghề. cải tiến tổ chức quản lý sản xuất thực hành tiết kiệm. Sự hoạt động của quy luật giá trị được biểu hiện thong qua giá cả hàng hoá trên thị trường. có giá cao.

Nhưng mới thoạt nhìn vào công thức chung ta lại có cảm giác giá trị thặng dư đựơc tạo ra trong lưu thong. có trình độ cao. Sức lao động tồn tại trong cơ thể sống con người.có vốn sẽ phát tài và trở thành giàu có. Sự phân tích trên cho thấy trong lưu thông không làm cho T lớn lên. Họ không có tư liệu sản xuất và của cải khác trong điều kiện đó bụôc họ phải đi làm thuê tức là bán sức lao động của mình. kích thích các nhân tố tích cực phát triển.Mọi tư bản đều xuất hiện với một khối lượng tiền tệ nhất định và vận động theo công thức T-H-T’ . được quyền làm chủ sức lao động của mình để có thể đi làm thuê (bán sức lao động). phân tích vì sao hàng hoá sức lao động là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫnđó? 1. -Trường hợp trao đổi ngang giá. trí lực của con người. Tác dụng này của quy luật giá trị một mặt đào thải các yếu kém. Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá: người có sức lao động tự dovề than thể. Câu 5:Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. tạo ra những điều kiện cho sự ra đời và phát triển nền sản xuất hàng hoá lớn hiện đại. người này được lợi trong mua và bán.Có fải lưu thong tạo ra giá trị thặng dư k? Sự lưu thông thuần tuý dù trao đổi ngang giá hay trao đổi không ngang giá cũng không hề làm tăng them giá trị. những người tham gia trao đổi chỉ có lợi về mặt giá trị sử dụng chứ không có lợi về mặt giá trị. mặt khác phân hoá XH thành kẻ giàu. tai nạn sẽ dẫn đến mất vốn. Ngược lại: những người không có các điều kiện trên hoặc gặp rủi ro. người nghèo. Biểu hiện của quy luật này qua hai giai đoạn phát triển của CNTB: Trong giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh quy luật giá trị được biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất. Giá trị hàng hoá sức lao động có được phụ thuộc vào yếu tố tinh thần và lịch sử. tất yếu dẫn đến kết quả là: những người có điều kiện sản xuất thuận lợi. Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động:hàng hoá sức lao động cũng có hai thuộc tính như hàng hoá thông thường: -Giá trị sức lao động cũng do số lượng lao động XH cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. nghĩa là . đó là nền sản xuất hàng hoá TBCN. nghĩa là nó chỉ được tạo ra trong sản xuất.sản xuất hàng hoá dưới tác động của quy luật giá trị và các quy luật khác. số tiền trội lên so với số tiền ứng ra ban đầu được Mac gọi là giá trị thăng dư. có kiến thức.phá sản. thì người khác sẽ mất đi khi bán và mua. Trong trường hợp trao đổi không ngang giá.trong đó T’=T+t. Để giải quyết được mâu thuẫn này phải tìm trên thị trường 1 hàng hoá có khả năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản than nó. là khả năng lao động của con người. còn xét thêm phạm vi toàn XH thì đó chỉ là sự phân phối lại giá trị mà thôi. trang bị kĩ thuật tốt. Đó là hàng hoá sức lao động. Việc xác lập giá trị hàng hoá sức lao động như trên là tất yếu đối với quá trình tái sản xuất XH. Vì vậy giá trị hàng hoá sức lao động được tính bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết về mặt vật chất và tinh thần để duy trì đời sống bình thường của người công nhân và gia đình anh ta kể cả những phí tổn học tập để người công nhân có một trình độ nhất định.kí hiệu là m. muốn sản xuất và tái sản xuất ra nó con người cần phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định. đây là công thức chung của tư bản *Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản Lí luận giá trị khẳng định rằng giá trị hàng hoá là do lao động XH của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá.Hàng hoá sức lao động: Sức lao động là toàn bộ thể lực. 2.Trong giai đoạn CNTB độc quyền giá trị được biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền. nên không tạo ra m. nhưng nếu nằm ngoài lưu thông (tức là tiền tệ để trong két) thì tiền tệ cũng không làm tăng them giá trị.Như vậy mâu thuẫn của công thức chung của tư bản biểu hiện ở chỗ: tiền tệ vừa lớn lên trong lưu thông vừa không được tạo ra trong lưu thông.

nhiều hiinhf thức sở hữu. nó nhằm thoả mãn nhu cầu của người mua để sử dụng vào quá trình lao động sản xuất. nâng cao hiệu quả kinh tế trong các thành phần kinh tế và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. các vùng nên tất yếu còn tồn tại nhiều loại hình kt. hầm mỏ.nó phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của từng nước: khí hậu. Chính sự phù hợp này có tác dụng thúc đẩy năng xuất lao động. KTTB tư nhân.Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền KTQD vai trò đó đc thể hiện: . KTNN bao gồm các doanh nghiệp nhà nước.. kinh nghiệm quản lí để tăng trưởng kinh tế nhanh và có hiệu quả.Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế. tập quán. hoàn cảnh ra đời và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Khác với hàng hoá thông thường khi được sử dụng nó có khả năng tạo ra một lượng giá trị mới hơn giá trị ban đầu của bản thân nó. . Đặc điểm này là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Đó chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Các thành phần kinh tế nền tảng của kinh tế XHCN ngày càng phát triển và sẽ lôi cuốn định hướng các thành phần kinh tế. Do đó thành phần kinh tế tồn tại ở những hình thức tổ chức kinh tế nhất định trong đó căn cứ vào QHSX (Trước hết là quan hệ sở hữu) nào thống trị để xác định từng thành phần kinh tế cụ thể. Ở nước ta do trình độ LLSX còn thấp lại phân bổ không đều giữa các ngành . Tại sao kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo? * Tính tất yếu khách quan và ý nghĩa của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần.Nguyên nhân cơ bản của sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần trong KTQĐ suy đến cùng là o quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. tăng trưởng kinh tế. . các tiềm năng của đất nước như sức lao động. vố.. một số tp kinh tế mới đc hình thành trong quá trình xây dựng QHSX mới. tức là tồn tại nhiều hình thức tổ chức kinh tế. lĩnh vực kinh tế và địa bàn quan trọng của đất nước. KT tư bản chủ nghĩa) tùy hoàn cảnh cụ thể mà xác định cơ cấu của từng giai đoạn cho phù hợp. . trình độ văn minh. . Đây là đặc điểm riêng có của hàng hoá sức lao động. DNNN giữ vị trí then chốt ở các ngành. khác hội nhập và PTSX mới..Sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng trong TKQĐ lên CNXH và là tất yếu khách quan bởi vì có 1 số thành phần kinh tế do PTSX cũ để lại. tài nguyên. tầng lớp xã hội. kinh tế của những người sản xuất hàng hóa nhỏ. tài nguyên quốc gia và tài sản thuộc sở hữu nhà nước như đất đai. . Câu 6: Trình bầy tính tất yếu và phân tích các thành phần kinh tế ở nước ra hiện nay theo tinh thần đại hội đảng toàn quốc lần 10. nhiều phuơng thức quản lí phù hợp với trình độ khác nhau của LLSX. nguồn gốc. . kiểu quan hệ kinh tế đc đặc trưng bởi hình thức sở hữu nhất định về TLSX. -Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động là công dụng của hàng hoá sức lao động.Trên cơ sở nguyên lí và tp kinh tế chủ yếu mà Lênin chỉ ra trong thời kì quá độ (KT XHCN.Qua thực tế 20 năm đổi mới đại hội 10 của đảng đã xác định nền kinh tế nước ta gồm 5 thành phần cơ bản: * Kinh tế nhà nước: Dựa trên hình thức sở hữu công hữu về TLSX chủ yếu. + Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế là cơ sở để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. nhiều thành phần kinh tế. các tác dụng khai thác sử dụng nguồn lực. + Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế đáp ứng đc lợi ích kinh tế của các giai cấp.Sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần không nhữg là khách quan mà còn là động lực thúc đẩy kích thích sự phát triển LLSX XH bởi vì: + Sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần. .

Những năm gần đây tỉ trọng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng đáng kể (chiếm gần 25% vốn đầu tư nước ngoài) và vai trò của nó đối với tăng trưởng kinh tế cũng lớn lên (<16%GDP) . Trong TKQĐ ở nước ta thành phần kinh tế này có vai trò đáng kể trong việc phát triển lực lượng sản xuất. cho thuê. số còn lại cho phép cổ phần hóa... + Nhà nước khuyến khích KTTBTN phát triển rộng dãi trong các ngành nghề sx kinh doanh mà pháp luật không cấm. . giải quết việc làm. ứng dụng khoa học công nghệ. tiểu chủ.Nhà nước giúp đỡ tạo điều kiện cho HTX phát triển như đào tạo cán bộ. .. khai thác các nguồn vốn và góp phần giải quết các vấn đề XH khác.Kinh tế tư bản tư nhân: Là thành phần KT dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về TLSX và bóc lột lao động làm thuê. * Kinh tế tập thể: dựa trên hình thức sở hữu tập thể và sở hữu của các thành viên KTTT bao gồm các hình thức hợp tác đa dạng trọng đó HTX là nòng cốt. cần phát triển mạnh mẽ trong KTQD ở nước ta. liên kinh tế nhiểu thành phầnết rộng dãi người lao động.Một là các doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao năng xuất lao động. gia đình nhưng có thuê lao động. * Kinh tế tư bản nhà nước: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa TBNN và KTTBTN trong và ngoài nước dưới các hình thức hợp tác liên doanh. Vì vậy cần tạo điều kiện để nền kt này phát triển và hướng dẫn vào KT tập thể 1 cách tự nguyện hoặc làm vệ tinh cho các DNNN và HTX. còn trong kinh tế cá thể tuy nguông thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào lao động. và vốn cảu bản thân. Hiện nay Đảng và nhà nước đang tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. xd quỹ hỗ trợ phát triển HTX. . . phân phối theo kết quả kinh doanh . Sự tồn tại của TPKT này là rất cần thiết. sức lao động. bán. chỉ giữ lại những doanh nghiệp quan trọng chủ lực của nền kinh tế. * Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: thành phần này dựa trên hình thức sở hữu hầu như tuyệt đối là vốn của nước ngoài nhưng chủ sở hữu không nhất thiết là các nhà tư bản.. vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ của các xã viên. để nang cao hiệu quả của nền kinh tế.Ba là KTNN cùng với kinh tế tập thể dần trở thành nền tảng vững chắc của nền KTQD. sự khác nhau giữa kinh tế cá thể và tiểu chủ là ở chỗ: Trong kinh tế cá thể nguồn thu nhập hoàn toàn dựa vào lao động và vốn của bản thân và gia đình.KT cá thể tiểu chủ: + Thành phần kimnh tế này dựa trên hình thức tư hữu nhỏ về TLSX. Nó có khả năng sử dụng và phát huy hiệu quả các tiềm năng về vốn. các kinh nghiệm sản xuất ngành nghề chuyền thống..) . chất lượng. KT cá thể. kinh doanh có lãi . Hạn chế của thành phần kinh tế này là ở tính tự phát. công nghệ. . KTTBNN có khả năng to lớn về vốn.Hai là KTNN là chỗ dựa để nhà nước thực hiện chức năng điều tiết quản lí vĩ mô nền kinh tế theo định hướng XHCN hỗ trợ và lôi cuốn các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo dịnh hướng XHCN.HTX đc hình thành trên cơ sở đóng góp cổ phần và tham gia lao động trực tiếp của các xã viên. * Kinh tế tư nhân (KTTN bao gồm KT TB tư nhân. cùng có lợi và quản lí dân chủ. manh mún và chậm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và xét về lâu dài có thể hướng thành phần KT này đi vào KTTBNN dưới những hình thức khác nhau. HTX đc tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc cơ bản là: Tự nguyện bình đẳng. các hộ sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ không giới hạn quy mô địa bàn lĩnh vực. hiệu quả kinh tế xã hộivaf chấp hành pháp luật. TP kinh tế này có vai trò đáng kể trong giải quyết việc làm và tăng trưởng kinh tế. + Ở nước ta trình độ LLSX còn thâos TP KT này có vai trò to lớn trong nhiều ngành nghề và ở khắp các địa bàn cả nước.. tổ chức quản lí tiên tiến.

Sự ra đời nhà nước của giai cấp công nhân là diều kiện tiên quyết cho sự ra đời của HTKT-XH CSCN HTKT-XH CSCN ra đời tuân theo quy luật vận độngkhách quan của lịch sử . con người được tự do. trong xã hội đó.xã hội từ thấp đến cao (CSNT.Đối với thành phần KT này cần tạo điều kiện thuận lợi để nó phát triển.khái niệm HTKT-XH cộng sản chủ nghĩa: Sự phát triển của xã hội loài người là một quá trình lịch sử tự nhiên của sự thay thế các hình thái kinh tế. Xã hội có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện nguyên tắc: “làm the năng lực. Theo Mác. chính trị xã hội do chính CNTB tạo ra. đạt tới trình độ tự động hoá . chính trị xã hội do chính CNTB tạo ra. Những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của HTKT-XH CSCN Sự thay đổi PTSX khác là do sự phát triển của llsx quyết định. 1. Sự phát triển của LLSX đòi hỏi phải xoá bỏ QHSX TBCN. sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do cho tất cả mọi người. sự ra đời của HTKT-XH CSCN bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh tế và được biểu hiện ra về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. từ giai cấp xã hội chủ nghĩa lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa lên giai đoạn cộng sản chủ nghĩa.xã hội có thể được giải quyết triệt để sau khi giai cấp công nhân thiết lập được chính quyền nhà nước của mình. hưởng theo lao động”. hưởng theo nhu cầu”. Sự ra đời của HTKT-XH cộng sản chủ nghĩa bắt nguồn những nhân tố kinh tế. tạo thêm việc làm. + điều kiện chính trị. xây dựng kinh tế nhiểu thành phầnết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại. phù hợp với khát vọng của nhân dân lao động đó là xoá bỏ mọi áp bức bất công. Mâu thuẫn chính trị.CHNL. bình đẳng và được hạnh phúc. cải thiện môi trường pháp lí và kinh tế để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài hướng vàoo xuất. + điều kiện kinh tế Sự ra đời ngày càng phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp đã tạo ra một LLSX mang tính chất xã hội hoá cao.PK. trong chủ nghĩa cộng sản con người không còn lệ thuộc vào một cách phiến diện và cứng nhắc vào sự phân công lao động . điện tử .Ănghen thì HTKT-XH cộng sản chủ nghĩa phát triển từ thấp lên cao. Do đó sự ra đời của HTKT-XH CSCN cũng bắt nguồn từ những nhân tố kinh tế. mặt khác nó đã tạo tiền để vật chất kỹ thuật cho sự ra đời của HTKT-XH mới. HTKT-XH CSCN chỉ được hình thành thông qua cách mạng vô sản nhằm thực hiênj bước qua độ HTKT-XH TBCN sang HTKT-XH CSCN. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá mới đạt được giới hạn đảm baoe cho xã hội thực hiện nguyên tắc “làm the năng lực. 2. còn lao động không chỉ là phương tiện sinh sống mà nó trở thành nhu cầu bậc nhất của cuộc sống.xã hội Cũng trong quá trình phát triển nền đại công nghiệp hiện đại CNTB đã sản sinh ra giai cấp công nhân hiện đại.xã hội chủ nghĩa và điều kiện cơ bản của sự ra đời của nó.TBCNvà CSCN) Sự thay đổi PTSX này bằng PTSX khác là do trình độ phát triển của LLSX. PHẦN 3: CNXHKH Câu 1: trình bày khái niệm hình thái kinh tế. không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. tin học hoá… đã vượt ra khỏi khuôn khổ của QHSX dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX. .

với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về TLSX trong đó sở hữu nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Những đăc trưng cơ bản của xhcn. giữa lđ trí óc và lđ chân tay. NN phát triển theo hướng hiện đại hoá. nhằm tạo ra những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết cho xh mới. Theo Lênin thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ tiếp tục cuộc đấu tranh gc với những nội dung và hình thức mới của đời sống xh để tổ chức và xd thành công 1 xh mới –xh XHCN. + Trên lĩnh vực văn hoá –xã hội. Các HTKT-XH đều có những tiêu chí giống nhau và cái đề phân biệt giữa HTKT-XH này với HTKT-XH khác chính là những đặc trưng cơ bản được biểu hiện trên các mặt chính trị. có kế hoach và tự giác cao. mặt khác sử dụng nhà nước để từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu.công cụ chủ yếu nhất để cải tạo. Những đặc điểm cơ bản đó là: Đặc điểm nổi bât của thời kỳ quá độ lên CNXH là sự tồn tại đan xen giữa những nhân tố của xh mới và những tàn tích của xh cũ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xh. cải tạo QHSX. do dân và vì dân.Câu 2: Nêu rõ những đặc trưng cơ bản của xhcn và thời kỳ quá độ lên cnxh? Trả lời: 1. kt. gia đình…cũng như sự phát triển văn hoá giáo dục. thì những tàn dư của nền vh cũ. Đó là nhà nước kiểu mới. do đó gc công nhân 1 mặt pt mạnh mẽ LLSX. trong đó những nguyên tắc cơ bản của xh XHCN được thực hiện. củng cố và ko ngừng hoàn thiện nhằm thực hiện dân chủ cho nhân dân. miền trong 1 quốc gia. Vì vậy. Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động ( làm theo năng lực. quản lý lao động bằng kỷ thuật: chặt chẽ. nền vh mới XHCN đang được hình thành và phát triển. 2. Tổ chức. thiết lập QHSX mới trên cơ sở chế độ công hữu những TLSX lớn chủ yếu. . giữa dt và quốc tế và giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo. nhà nước của dân. Ở gđ đầu vẫn tồn tại nhiều thành phần kịh tế. Đây là thời kỳ gc cn thực hiện nhiệm vụ như giải quyết mối quan hệ giữa gc và dân tộc. giữa các vùng. hưởng theo lao động). + Trên lĩnh vực chính trị: Do vẫn còn sự khác biệt gc ( trong đó có cả gc bóc lột) do đó nhà nước vẫn tồn tại – đó là nhà nước chuyên chính vô sản. + Về xã hội: Gắn liền với các thành phần kt là cơ cấu xh có nhiều gc. vh XHCN phải hướng mọi hoạt động vào việc xd con người phát triển toàn diện thực hiện công cuộc giải phóng con người khỏi mọi áp ức bóc lột và bất công. xd và bảo vệ những thành quả của CNXH. bảo vệ thành quả cách mạng và đập tan những âm mưu của các thế lực phản động. Những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH. Dù hình thức nhà nước XHCN có khác nhau do đặc điểm ls của mỗi quốc gia dân tộc. +Về kinh tế: Thời kỳ này tồn tại nền kt nhiều thành phần. nhưng đều mang bản chất gc công nhân do đảng cs lãnh đạo. Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến CM sâu sắc. hệ tư tưởng lạc hậu từng bước đc đẩy lùi. văn hoá xh. Nền văn hoá XHCN là nền tảng tinh thần của xã hội XHCN. toàn diện và lâu dài trên các lĩnh vực của đời sống XH. + Về trính trị: Nhà nước của gc cn được thiết lập. + Trên lĩnh vực kinh tế: Cơ sở vật chất của CNXH là nền CN hiện đại. có nhiều lợi ích chung và những lợi ích khác nhau. + Về vh tinh thần: Bên cạnh hệ tư tưởng của GCCN.

nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.con người phải được giải phóng khỏi áp bức bóc lột. . Câu 3. không ngừng nâng cao năng suất lao động và cải thiện đời sống nhân dân. nhịp độ pt ko giống nhau. thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân. -Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. củng cố và mở rộng Mặt trận thống nhất. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể đóng vai trò nền tảng của nền kinh tế quốc dân. -Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước của dân do dân và vì dân. hưởng theo lao động. HĐH đất nước là nhiệm vụ trọng tâm. Trình bầy phương hướng và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. lấy lien minh công nông và tầng lớp trí thức làm nền tảng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Năm 1991 tại đại hội VII. nước mạnh XH công bằng dân chủ văn minh. chống những tư tưởng văn hoá phản tiến bộ. xét về mặt bản chất thì thời kỳ quá độ lên CNXH nằm trong gđ thấp của hình thái KT-XH CSCN. xây dựng một xã hội dân chủ văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá của con người với trình độ tri thức. 2. bất công làm theo năng lực. sáng tạo các nguyên lý. đẩy mạnh CNH. trình độ pt. Nhưng do điểm xuất phát. có cuộc sống ấm no. dân tộc mình. có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. đảng ta đã xác định đặc trưng và phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như sau: 1. thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình. -Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân. văn hoá và thẩm mĩ ngày càng cao. tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ. dẫn đến bước đi. -Phù hợp với sự phát triển của LLSX. chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích quốc gia và của nhân dân.kế thừa và phát triển những truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trong nước. tự do. bảo đảm cho đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. hữu nghị hợp tác với tất cả các nước. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. -Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. -Có 1 nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lương sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. hình thức. đk lịch sử. -Phát triển LLSX. Tất cả những đặc trưng trên để tiến tới một xã hội dân giàu. tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại. tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh. -Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá làm cho thế giới quan của Chủ nghĩa mác – lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. hạnh phúc. chống lại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. truyền thống khác nhau cho nên ở từng quốc gia có tính đặc thù khác nhau. thực hiện nhiều hình thức phân phối. quy luật chung vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình. -Có nền văn hóa tiên tiến. thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. phát triển nền kinh tế hang hoá nhiều thành phần. lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. -Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị. giữ nghiêm kỉ cương xã hội.Như vậy.Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa -Do nhân dân lao động làm chủ. Nó đòi hỏi các đảng cộng sản fải vận dụng linh hoạt. -Các dân tộc trong nước bình đẳng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.Phương hướng cơ bản xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN. đậm đà bản sắc dân tộc.

quyền con người: giải quyết việc làm.*Những đặc điểm cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân và những nội dung cơ bản để xác đinh kn về giai cấp công nhân và khái niệm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Câu 4. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. Phân tích. Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội với xuất phát thấp. chấp nhận sự khác nhau về ý kiến. g/c vô sản đại công nghiệp. cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng của nền kinh tế đất nước. bảo thủ. Do đ ó. cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ. sử dụng nhiêù hình thức sở hữu. khắc phục nững tư tưởng lạc hậu. xã hội công băng. giai cấp công nhân ngày càng tăng về cả chất và lượng. 1. từng bước hiện đại hoá LLSX phát triển QHSX phù hợp. giữa các tầng lớp trong xã hội. thực chất thời kì tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tạo sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Khái niệm về giai cấp công nhân. dân chủ. văn minh. giai cấp công nhân có xu hướng “ tri thức hoá” ngày càng tăng và ngày càng tiếp thu thêm nhiều những người từ tầng lớp trí thức vào hàng ngũ mình. giữa các dân tộc. bước vào thời kì quá độ Việt Nam xây dựng. g/c vô sản đại cơ khí. Trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. phát triển cả LLSX mới lẫn QHSX mới. quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc. thế giới quan nhưng về hành động thì phải tuân thủ pháp luật. với nền kinh tế sản xuất nhỏ và lạc hậu. đây là một sự nghiệp khó khăn. xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại. phương thức sản xuất: đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính công nghiệp hiện đại và xã hội hoá cao. tích cực xoá đói giảm nghèo xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. bộ mặt của giai cấp công nhân có nhiều thay đổi. dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh là nhiệm vụ cơ bản của đảng và nhân dân ta. -Về mặt xã hội:nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền công dân. các vùng miền của TQ. -Về vị trí trong quan hệ sản xuất TBCN: đó là những người sản xuất không có tư liệu sản xuất. -Về chính trị:Không ngừng củng cố và hoàn thiện nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. do sự phát triển của CNTB. Ngày nay. lại phải khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. -Về kinh tế:phát triể nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. lâu dài và phức tạp với nhiều chặng đường. Nhưng dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên goi khác nhau như thế nào thì nó vẫn chỉ mang 2 thuộc tính cơ bản: -Về phương thức lao động. đậm đà bản sắc dân tộc. Mac–ănghen đã dùng rất nhiều thuật ngữ khác nhau để nói về g/c công nhân như: g/c vô sản. PThực hiện hiệu quả những vấn đề trên nhằm đạt mục tiêu: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. xã hội có tính chất quá độ. từng bước giải phóng con người khỏi những quan hệ thiếu lành mạnh. phải bán sức lao động cho tư bản và bị các nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư. đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. giữ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. thực hiện thắng lợi CNH – HĐH. xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. nhưng sự phát triển trình độ tri thức không làm thay đổi bản chất của giai cấp . Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra đan chen và đấu tranh giữa cái cũ và cái mới. cơ cấu ngành nghề của giai cấp công nhân có sự biến đổi theo hướng mở rộng: bên cạnh công nhân của nền công nghiệp cơ khí đã xuất hiện công nhân của nền CNH với việc ứng dụng phổ biến công nghệ thông tin vào sản xuất. -Về văn hoá:nền văn hoá mới với thế giới quan của chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

làm chủ những TLSX chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn XH. hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại. áp bức bất công. xét toàn bộ giai cấp thì giai cấp công nhân đã là người làm chủ. với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất xh hoá ngày càng cao: là LLSX cơ bản. người công nhân vẫn chỉ là người đi bán sức lao động cho giai cấp tư sản. Đây là nội dung cơ bản bao trùm sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân.công nhân. xây dựng chế độ xh mới phù hợp với yêu cầu khách quan của tién trình lịch sử. họ bị bóc lột với những hình thức ngày càng tinh vi hơn. xh. chính quyền đã thuộc về giai cấp công nhân. +Ở các nước XHCN. người ta có thể đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh về giai cấp công nhân như sau: “Giai cấp công nhân là một tập đoàn Xh ổn định. nhưng thực tế TLSX cơ bản quyết định nền sản xuất TBCN vẫn nằm trong tay giai cấp tư sản. Toàn bộ những nhiệm vụ và mục tiêu đó được gọi là sứ mệnh của 1 g/c -Sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân là lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động đấu tranh để xoá bỏ CNTB. nếu tình thế CM xảy ra thì tiến hành CM XHCN. giai cấp công nhân cấn quán triệt những nội dung cơ bản sau đây: +Ở các nước TBCN khi chính quyền nằm trong tay g/c tư sản. trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ”. làm tốt nghĩa vụ quốc tế. bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. đóng vai trò là động lực chủ yếu và là lực lượng lãnh đạo quá trình chuyển biến đó. trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá tình sản xuất. nhưng trong điều kiện còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế thì còn một bộ phận công nhân vẫn phải làm thuê cho các DN tư nhân. lãnh đạo cuộc đấu tranh cải tạo XH cũ. tiên tiến.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân -Trong mỗi thời kỳ chuyển biến của CM XH loài người. ở các nước XHCN họ là những người cùng nhân dân lao động. phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. xây dựng XH mới. giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản là không có TLSX. xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN. tái sản xuất ra của cải. khi chưa có tình thế CM thì giai cấp công nhân cần tập trung lực lượng đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế. xây dựng một xh tự do cho mỗi người là tự do cho tất cả mọi người. Giai cấp này có nhiệm vụ lịch sử là thủ tiêu chế độ XH cũ. vật chất và cải tạo các quan hệ xh. trong tiến trình thực hiện sứ mệnh của mình. Ở các nước tư bản do có sự phát triển của sản xuất và văn minh. từng bước xây dựng CNXH và CNCS. giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp cầm quyền. một số công nhân đã có cổ phần trong xí nghiệp. đời sống của công nhân đã có nhiều thay đổi quan trọng: phần đông họ không còn là những người vô sản trần trụi. họ vẫn bị những chủ sở hữu tư nhân bóc lột về giá trị thặng dư. Ở các nước XHCN. Căn cứ vào 2 tiêu chí cơ bản trên. là lực lượng chủ yếu của tièn trình quá độ từ CNTBlên CNXH. giai cấp công nhân phải tuỳ vào điều kiện hoàn cảnh đăc thùcủa nước mình mà đưa ra những chiến lược và sách lược phù hợp để có thể thực hiện được sứ mệnh lsử của mình. Tức là xoá bỏ chế độ người bóc lột người. Để thực hiện sứ mệnh lsử của mình. dân chủ. chuẩn bị thời cơ. Trong thời kỳ quá độ lên CNXH. thì phải sử dụng chính quỳên đó để cải tạo xh cũ. 2. Ở các nước TB. đã bắt đàu có một số TLSX phụ.là người làm thuê. Anghenviết:“hoàn thành được kỳ công giải phóng thế giới là sứ mệnh lsử của g/c vô sản hiện đại” -Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay. . từ một hình thái kinh tế-xã hội này sang một hình thái kinh tế-xã hội khác hơn luôn có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm. trước đây họ bán sức lao động chân tay thì giờ đây họ bán cả sức lao động trí óc (điều đó lí giải tại sao hiện nay nhà tư bản không tăng cường bóc lột công nhân bằng thời gian lao động mà bằng giá trị thặng dư đạt được lại tăng gấp bội).

Giai cấp công nhân là 1 giai cấp đại diện cho 1 lực lượng sản xuất đc xh hóa ngày càng cao. họ ko có tư liệu sản xuất họ phải làm thuê cho giai cấp công nhân cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Họ bị lệ thuộc hoàn toàn trong quá trình phân phối các kết quả lao động của chính họ. Trong XHTBCN với sự xuất hiện của nền đại công nghiệp.Giai cấp công nhân là một bộ phân quan trọng nhấn và cách mạng nhất trong các bộ phận cấu thành LLSXcuar XHTB. là 1 lực lượng lao động ngày càng trưởng thành và lớn mạnh trong quy trình công nghiệp ngày càng hiện đại và lao động của họ làm ra tuyệt đại bộ phận của cải trong XH. Chính điều đó đã thống nhất lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích cơ bản của các giai cấp. Như vậy chính điều đó đã làm cho giai cấp công nhân ko chịu sống cuộc sống bị bóc lột mà quyết tâm đứng lên lật đổ giai cấp tư sản. Địa vị này quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . ngược lại phong trào vô sảncuar khối đại đa số mưu lợi cho khối đại đa số”. cạnh tranh với hàng hóa của những người sản xuất nhỏ. Họ đều bị nhà TB bóc lột và đều có nhu cầu đc giải phóngthur tiêu chế độ tư hữu. Vì vậy sứ mệnh lsử của nó là: xây dựng đất nước thành một nước XHCN giàu mạnh. Nó do các yếu tố khách quan quy định: . Địa vị kinh tế xh của giai cấp công nhân. Tóm lại: Qua nghiên cứu địa vị của giai cấp công nhân trong nền KTXH. thiết lập chế độ công hữu về TLSX. Tính chất xh hóa ngày càng cao thì mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX TBCN ngày càng gay gắt. phục vụ cho sự phát triển của xã hội. 1 yêu cầu khách quan xảy ra là phải xóa bỏ qhsx cũ. LLL Đ này là yếu tố hết sức cách mạng vì nó luôn biến đổi về số lượng và chất lượng để đáp ứng với sự phát triển của nền đại công nghiệp.bị bóc lột nặng nề. MacAnghen viết: “Tất cả các phong trào trước đó đều do thiểu số thực hiện. hàng hóa rẻ. chất lượng cao. xây dựng qhsx mới XHCN phù hợp với quá trình phát triển của LLSX đó là tất yếu khách quan. chúng ta thấy rằng giai cấp công nhân có những đặc điểm mà các giai tầng XH khác không thể có đc. g/c đang nắm chính quyền CM. Câu5: Những quan điểm cơ bản cuả các nhà kinh điển của CN Mac-lênin về đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN ?. của nền sx lớn. . tầng lớp khác dưới sự áp bức bóc lột của giai cấp tiw sản và họ đều muốn giải phóng. b. Chính điều đó mà giai cấp công nhân đã đc giao phó xứ mệnh lịch sử là thủ tiêu TBCN xây dựng chủ nghĩa XH và chủ nghĩa CS.giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất tính chất tiên tiến biểu hiện trong lao động sản xuất.Tính chất tiên tiến này là đặc điểm hết sức cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. làm cho họ bị phấ sản và rơi vào hàng ngũ vô sản. văn minh…đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với giai cấp công nhân quốc tế.Trong chế độ TBCN giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản mâu thuẫn với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản và thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động . lãnh đạo đất nước.. tuy nhiên kết quả đó cũng ko nuôi sống đc bản thân họ chứ chưa kể đến gia đình họ. a. Chúng ta thấy rằng trong LLSX của PTSX TBCN. Vì vậy nó đại diện cho nền sản xuất tiên tiến nhất. công bằng. Những đặc điểm chính trị XH yếu tố khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Họ đại diện cho LLSX xh tiên tiến có trình độ XH hóa ngày càng cao.. . . trong đấu tranh xây dựng XH mới. giai cấp công nhân chính là lực lượng lao động sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất nuôi sống XH. mưu lợi cho thiểu số.+Đối với giai cấp công nhân Việt NAm.

+ mặt khác trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản đã cung cấp cho giai cấp công nhân những kinh nghiệm đấu tranh chính trị giúp họ trở thành giai cấp tiên tiến..+ họ là lực lượng nằm trong guồng máy sx công nghiệp ngày càng hiện đại. . xây dựng 1 XH mới .giai cấp công nhân là giai cấp có tính tổ chức và kỉ luật cao. + Do giai cấp công nhân đc vũ trang bằng hệ tư tửng tiên tiến là học thuyết Mac-Lênin và đc ĐCS lãnh đạo. Vì thế nó đc giao phó cho sứ mệnh lịch sử trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. + Họ có 1 học thuyết cách mạng và khao học soi dường đó là CN Mac-Lênin. 1 XH viết đc lên lá cờ của mình là: Làm theo năng lực. Nhưng do đk và dặc thù từng nước mà giai cấp công nhân có thể thực hiện đc sứ mệnh lịch sử của mình ở các mức độ khác nhau. Đặc điểm này có đc là do: + Điều kiện SX tập trung và trình độ kĩ thuật ngày càng hiện đại. hưởng theo nhu cầu. xây dựng 1 chế độ xã hội mới ấm no hạnh phúc. + Họ có sự lãnh đạo của ĐCS là đội tiền phong chính trị chỉ đường dẫn lối cho phong trao của giai câos công nhân. phối hợp đấu tranh trên phạm vi quốc tế. với bộ máy đàn áp khổng lồ và nhiều thủ đoạn thâm độc của giai cấp tư sản đòi hỏi giai cấp công nhân phải đoàn kết lại thành 1 tổ chức chặt chẽ mới chiến thắng đc kẻ thù. Mấu thuẫn giữa giai cấp TS và VS ngày càng gay gắt và k thể điều hòa đc. Do đó muốn hoàn thành sự nghiệp giải phóng XH giai cấp công nhân cần phản đoàn kết lại.giai cấp công nhân là lực lượng có tinh thần CM triệt để. guồng máy trên đòi hỏi giai cấp công nhân cần phải không ngừng nâng cao về trình độ tri thức. xóa bỏ mọi hình thức bóc lột. xây dựng chủ nghĩa XH và CNCS. + Trong đấu tranh chống giai cất tư sản. . xóa bỏ mọi sự khác biệt về giai câp và đấu tranh giai cấp. + Do giai cấp tư sản liên minh với nhau trên phạm vi thế giới để chống lại phong trào đấu tranh của CN và các dán tộc bị áp bức.. + Tính chất tiên tiến của giai cấp công nhân còn do giai cấp công nhân ngày càng đc bổ xung những tri thức do nhận thức đc quy luật tất yếu của lịch sử hình thành và phát triển của chính giai cấp mình. Do đó 1 yêu cầu đặt ra là: Muốn giải phóng giai cấp vô sản thì phải làm 1 cuộc CM lật đổ sự thống trị của giai cấp TS. Tính triệt để trong phong trào CM của giai cấp công nhân là ko phải duy trì chế độ tư hữu mà xóa bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu. . kĩ năng kĩ sảo.. ddc hình thành từ địa vị kinh tế XH trong lòng PTSX TBCN. Bản chất trên có đc là do: + Do PTSX của chủ nghĩa TB quy định đó là quy trình quốc tế hóa trong sản xuất đã tạo cho giai cấp công nhân liên minh với nhau. Tóm lại: Trên đây là những đặc điểm cơ bản và mang tính chất phổ biến của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. .XH XHCN và CSCN của giai cấp công nhân. Tính tổ chức kỉ luật thể hiện ở chỗ: họ đc tập hợp thành 1 đội ngũ thống nhất có sự liên kết chặt chẽ kỉ luật nghiêm minh trong sản xuất cũng như trong chiến đấu..giai cấp công nhân có bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc. khoa học cn. thiết lập 1 chế độ XH mới chế độ XHCN và CNCS. Tính chất triệt để cách mạng đó có đc là do: + Dưới chế độ TBCN giai cấp công nhân ko có TLSX. Đặc điểm này đc thể hiện ở tinh thần đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản chân chínhcungf đấu tranh vì 1 mục tiêu chung là xóa bỏ chủ nghĩa TB.đã tôi luyện cho giai cấp công nhân hiện đại có tính tổ chức và kỉ luật cao. giúp giai cấp công nhân nhận thức thế giới và cải tạo thế giới theo quy luật phát triển của lao động của lịch sử. bị áp bức bóc lột nặng nề. có cơ cấu tổ chức SX chặt chẽ.

Thứ 2: giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước khi có g/c tư sản trong nước. chịu 3 tầng áp bức. số lượng còn nhỏ bé. dân chủ nhân dân. mức sống. Thứ 4: giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau CM tháng 10 Nga vĩ đại. đế quốc) nhưng kế thừa truyền thống yêu nước nồng nàn. như: CM tháng 8 năm 1945. So với trình độ của đất nước thì số lượng giai cấp công nhân vẫn còn ít. thu nhập. văn hóa. -Tuy nhiên hiện nay giai cấp công nhân VN đang đứng trước thực trạng: hiện nay giai cấp công nhân VN gồm 5 triệu người lao động (trong đó có 2 triệu công nhân kỹ thuật và 3 triệu công đoàn viên chức. ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc. giai cấp công nhân Việt Nan là g/c mới xuất hiện. tư sản. cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). nhưng đã đảm bảo sứ mệnh là người lãnh đạo CM dân tộc dân chủ nhân dân. cở sở của khối đoàn kết rộng rãi. trình độ văn hoá không đồng đều. là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế. cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm (1946-1954). 3. nó luôn gắn bó với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.6 thành phần dân số.nông bền vững.6 lực lượng lao động XH. hiện nay giai cấp công nhân đang là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận như: phát triển kinh tế. chiếm 1. văn hoá. công nghiệp chưa phát triển. đội ngũ giai cấp công nhân ở nước ta có nhiều biến động mạnh mẽ về nơi làm việc. tiến vững chắc lên CNXH và CNCS.Đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân VN Từ khi xuất hiện trên vũ đài đấu tranh. bóc lột (phong kiến. nhằm góp phần đưa đất nước tiến nhanh. Những đặc điểm chủ yếu đó là: Thứ nhất: họ không phải là sản phẩm trực tiếp của nền đại công nghiệp mà là sản phẩm trực tiếp của 2 cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. bị phá sản do chính sách cướp đoạt ruộng đất của thực dân Pháp 2. trình độ thấp hơn nhiều so với giai cấp công nhân của các nước TBCN phát triển. Điều đó cắt nghĩa vì sao giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn tương đối non trẻ chưa phát triển về số lượng cũng như chất lượng. giai cấp công nhân lãnh đạo CM VN giành nhiều thắng lợi. sớm có Đảng Mac-lênin lãnh đạo. Tóm lai: những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế kết hợp với những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam đã giúp chi giai cấp công nhân Việt Nam sớm đứng ở vị .Truyền thống CM của giai cấp công nhân VN -Giai cấp công nhân VN nhanh chóng vươn lên đảm nhận sứ mệnh lsử của mình. có địa vị kinh tế xh và những đặc trưng cơ bản. chăm sóc sức khoẻ. về lsử. điều kiện làm việc. cho nên giai cấp công nhân Việt Nam vừa có những đặc điểm riêng vừa có những đặc điểm chung.7 % tổng sản phẩm XH. tiến mạnh. Trước sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Trong CM dân tộc. do phần lớn xuất thân từ nông dân cho nên dễ dàng thực hiện sự liên minh công. không bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa. sau đó tiến hành CM XHCN. Thứ 3: ra đời muộn ở một nứơc thuộc địa nửa phong kiến.Vài nét về sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân VN -Giai cấp công nhân VN ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần 1 và thực dân Pháp và liên tục phát triển mạnh mẽ trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai. có sứ mệnh lsử như giai cấp công nhân quốc tế. Họ lao động ở mọi thành phần kinh tế của đất nước. -Đa số xuất thân từ nông dân. 1. -Ra đời muộn. Song sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng về kinh tế-xh.Câu6: Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân VN làm tròn sứ mệnh lsử của mình đối với CM VN? 1. xh và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. đây là lực lượng làm ra 3.

xuất phát từ thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có đảng cộng sản VN lãnh đạo. *Phương hướng cải cách nhà nước ta hiện nay. là Nhà nước pháp quyền của dân. quyền hạn và nội dung cụ thể. . hoàn thiện nền dân chủ XHXN thì những nguyên tắc chức năng. phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. hành pháp. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của việc thể hiện các quyền dân chủ. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. do dân.độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. *Đảng ta đã vận dụng. Vì thế ko thay đổi mục tiêu. thiệt hại đến lợi ích của nhân dân. . . đổi mới là một quá trình có nội dungt oàn diện của cả xã hội ta.Phải tiến hành cải cách hành chính. quản lý vĩ mô có hiệu quả…thực thi pháp luật. Từng bước hiện đại hóa cơ quan hành chính các cấp. năng động. kế hoạch…phục vụ pháp triển kinh tế. . tổ chức cán bộ và các mối quan hệ giữa các tổ chức chính trị hợp pháp và đang có vai trò đối với cả nước ta. đổi mới trong sự ổn định để phát triển đất nước ta đi lên CNXH. Câu 7: Phân tích những vấn đề có tính nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta? Phương hướng cải cách nhà nước ở nước ta hiện nay. . Đảng ta chỉ rõ: “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân đan.Đối với chính phủ và các cơ quan hành pháp. đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới nội dung. trên cơ sở đó từng bước đổi mới hệ thống chính trị đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của mội lĩnh vực xã hội. quyền lực của nhân dân trên thực tế của mọi lĩnh vực xã hội. quyền con người. . . đồng thời làm chức năng giám sát vì vậy cần nâng cao năng lực am hiểu và lập pháp lập qui của các cơ quan đại biểu quốc hội. nhiệm vụ. ở nước ta quốc hội do cử tri trực tiếp bầu ra bằng bổ phiếu kín. trong đó có vấn đề vai trò. nâng cao năng lực và hiệu quả cảu các cấp Hội đồng nhân dân với những chức năng.Chức năng quyền hạn lớn nhất của quốc hội là nghiên cứu ban hành hiến pháp và hệ thống pháp luật. vì dân.Ba là.Đại hội lần IX của Đảng đã đề ra là: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Nguyên tắc của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta là: . đảm bảo quyền thuộc về nhân dân”. . phương thức hoạt động. song có trọng điểm: đó là trên cơ sở ổn định. đặc biệt là thủ tục liên quan tới công dân và doanh nghiệp. Trước hết là cải cách thủ tục hành chính. Đại hội toàn quốc lần VIII của Đảng đã chỉ rõ:” toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN. từ so sánh lực lượng chính trị khách quan hiện nay ở nước ta và từ yêu cầu của nhân dân là ổn định để phát triển của Đảng. . đa đảng đối lập” tạo ra sự rối loạn xã hội. cơ sở. Trên cơ sở đổi mới Quốc hội mà kiện toàn. con đường XHCN.Đổi mới quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta. gắn với các địa phương.Bốn là. tư pháp…. cụ thể hóa mở rộng hệ thống chính trị XHCN. trong quá trình xây dựng. làm chủ. . hoạt động (hành chính công).Một là.Cải cách bộ máy hành chính theo hướng bố trí lại các cơ quan nhà nước cho tinh gọn.XH trên cả nước. nhà nước và nhân dân ta ko chấp nhận “đa nguyên chính trị. Quyền lực Nhà nước là thống nhất. nhiệm vụ của chuyên chính vô sản vẫn được thực hiện ngày càng tốt hơn.Hai là. chính sách.trí tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong CM dân tộc dân chủ nhân dân và ngày nay giai cấp công nhân Việt NAm cùng toàn thể dân tộc tiến hành cuộc CM XHCN từng bước giành thắng lợi hết sức to lớn.

. . của dân. đánh giá sử dụng đãi ngộ cán bộ. thể hiện trên thực tế là Nhà nước pháp quyền XHCNVN. Đặc điểm của giai cấp công nhân. nông. đó là ra đời trước GCTS dân tộc. Trí thức ko có phương thức sx riêng và địa vị xh độc lập. . do vậy. họ là những người có tư hưu nhỏ. do dân. Nông dân ko có hệ tư tưởng riêng mà tư tưởng của họ phụ thuộc vào giai cấp thống trị. đến sự phát triển của xã hội cả về đời sống vật chất và tinh thần.Trong một nước nông nghiệp đại đa số dân cư là nông dân thì giai cấp công nhân liên minh với họ là một điều tất yếu. Họ xuất thân từ công nhân. biển để sx ra nông sản. Trí thức ở nc ta đã có nhiều đóng góp trong quá trình đấu tranh CM và xd CNXH.Ăngghen đã chỉ ra rằng nguyên nhân chủ yếu của thất bại trong cuộc đấu tranh của GCCN là do GCCN ko tổ chức đc mối liên minh với người bạn tự nhiên cảu mình là GC nông dân. . Người khẳng định chuyên chính vô sản là một hình thức đb của liên minh giai cấp giữa giai cấp vô sản. giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong mối quan hệ liên minh công.Trí thức bao gồm những người lao động trí óc phức tạp và sangs tạo có trình độ học vấn đủ để am hiểu và hoạt động trong lĩnh vực cảu mình. đại bộ phận được đào tạo trong xh mới. công nhân đc tập hợp về mục tiêu cung là xây dựng CNXH.Giai cấp CN nc ta có đầy đủ phẩm chất của GCCN hiện đại ngoài ra còn có những đặc điểm riêng. nông dân và tầng lớp tri thức ở nước ta. Câu 8: Trình bày tính tất yếu và đạc điểm của giai cấp công nhân. ở nc ta trí thức trở thành người làm chủ xh và góp phần to lớn trong xd CNXH. có điều kiện sớm giữ vai trò lãnh đạo ngay từ khi có Đảng của mình. đổi mới việc quản lý. nông. khoa học và công nghệ để thảo mãn lợi ích kte trước mắt và lâu dài. Mác. đội tiên phong của những người lao động với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản. Qua mối liên minh này lực lượng đông đảo nhất của XH là nông dân. sao cho đúng định hướng: Nhà nước ta ngày càng vững mạnh. Do sự nghiệp xd CNXH phải gắn chặt nông nghiệp với công nghiệp.Trong đk của chủ nghĩa đế quốc Lênin đã vận dụng pháp triển lý luận của Mác và tổ chức liên minh công nông và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN. với dvu. liên minh tự nhiên với giai cấp nông dân.. vì dân. nông dân và các tầng lớp lao động khác. Vai trò và địa vị của họ phụ thuộc vào giai cấp thống trị xh. Nông dân có phương thức sx phân tán năng xuất thấp. Sản phẩm lao động của trí thức tác động quyết định đến năng suất lao động. rừng. là động lực để phát triển đất nước. . trí thức trong thời kỳ quá độ ở VN. trong cuộc đấu tranh này GCCN luôn đơn độc và cuộc cách mạng vô sản đã trở thành bài ca ai điếu.GCND là giai cấp của những lao động sx của cải vật chất trong nông-lâm-ngư nghiệp… trực tiếp sử dụng tư liệu sx cơ bản và đặc thù gắn với thiên nhiên là đất. . trí thức dưới góc độ kinh tế giữ vai trò quyết định. là cơ sở của khối đại đoàn kết dân tộc. .Do yêu cầu của cách mạng. Đảng ta đb coi trọng liên minh này và coi đó là nền tảng Nhà nước của dân do dân.Đổ mới năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước bằng cách nâng cao chất lượng đào tạo lại công chức theo yêu cầu của cải cách nhà nước. -Tăng cường vai trò lãnh đạo của TƯ đảng và các cấp ủy đảng đối với mọi mặt tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong quá trình cải cách Nhà nước. vì dân. + Liên minh công. Tính tất yếu của liên minh.

trong mối quan hệ với nghĩa thứ 2 thì sắc thái nội dung của nó mới bộc lộ đầy đủ. Dưới góc độ môn học CNXHKH. có nơi có lức vẫn xảy ra hiện tượng tiêu cực trong qhe dt nhưng ko nghiêm trọng.Các dt VN đều có đời sống văn hóa mang bản sắc riêng rất phong phú. là con cháu 1 nhà thương yêu đoàn kết giúp đỡ nhau là nghĩa vụ thiêng liêng của các dt. . . kinh tế. Đảng và Nhà nước ta ngay từ khi thành lập cho đến nay luôn luôn coi vấn đề dân tộc và xd khối đại đoàn kết toàn dân tộc có tầm quan trọng đặc biệt.Các dt VN có hình thái cư trú xen kẽ giữa các dt ngày càng tăng. Một số dân tộc có quan hệ dòng tộc với các dt ở các nước láng giêngf và khu vực. dt VN la một. khái niệm dân tộc được hiểu theo nhiều nghĩa.Lênin về vấn đề dt và thực tiễn lịch sử đấu tranh CMVN. tuy nhiên. Dtoc Kinh chiếm 87% ds. Chủ tịch HCM đã nói: Nước VN là một. an ninh và giao lưu quốc tế. văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lau dài dựng nước và giữ nước. dân tộc được hiểu theo nghĩa thứ 1. quốc ngữ chung avf có ý thức về sự thống nhất của mình. dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia đó.Thứ hai: Dân tộc là một cộng đồng người ổn định. chỉ khi đặt nó bên cạnh nghĩa thứ 2. xuất hiện sau bộ lạc. dân tộc là một bộ phậncuar quốc gia. phản ánh truyền thống lịch sử. .Câu 9: Khái niệm? Khái quát tình hình các dân tộc ở VN và nội dung cơ bản các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước? 1. tuy trong từng khu vực nhất định có những dt sống tương đối tập trung. chêch lẹch nhau.Thứ nhất: dân tộc là một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững. . .Dựa trên quan điểm của CN Mác.Do đk tự nhiên. thành sức mạnh và đã được thử thách trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 2. xd đất nước qua mấy ngàn năm lịch sử cho đến ngày nay. Khái niệm: Ngày nay. đó là các vùng biên giới. VN là một quốc gia đa dân tộc thống nhất gồm 54 dân tộc. Đặc trưng cơ bản của dân tộc VN. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. có lãnh thổ quốc gia. . 53 dân tộc còn lại chiếm 13% ds. văn hóa…giữa các dt còn khác biệt. Do đó. các dt ở nc ta ko có lãnh thổ riêng. bộ tộc và thể hiện ý thức tự giác của dân cư đó. bộ tộc. ko có nênd kte riêng và sự thống nhất hữu cơ giữa dt và quốc gia trên mọi mặt của đời sống xh ngày càng được củng cố. quốc phòng. phân bố rải rác trên địa bàn cả nước. làm thành nhân dân một nước. Bởi vì. kte. bên cạnh mặt cố kết tạo nên tính cộng đồng chung. vùng rừng núi cao. trong đó có hai nghĩa được dùng phổ biến nhất: . bảo vệ tổ quốc. . đời sống tinh thần. đồng bào các dt đều là anh em ruột thịt.quốc gia dân tộc. Tuy nhiên. 1 . kế thừa và phát triển cao hơn những nhân tố tộc người ở bộ lạc. dù nhiều người hay ít người. gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị. hải đảo…Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước đay là căn cứ cách mạng và kháng chiến. hòa hợp dt trong một cộng đồng thống nhất đã trở thành truyền thống. Với nghĩa thứ nhất. niềm tự hào của dt bằng những bản sắc độc đáo.Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là sự cố kết dân tộc. có ngôn ngữ riêng. nền kinh tế thống nhất.Các dt thiểu số dù chiểm chỉ 13% ds cả nước nhưng lại cư trú trên các địa bàn có vị trí chiền lược quan trọng về chính trị. văn hóa có những đặc thù. xh và hậu quả của các chế độ áp bức bóc lột trong lịch sử nên trình độ phát triển kte. . có chung sinh hoạt kte. đều có nền văn hóa riêng. nhưng ko thành địa bàn riêng biệt. bất cứ dt nào. với nghĩa thứ 2.

tập quán. Thứ nhất: nguồn gốc nhận thức: . cần lắng nghe ý kiến của đồng bào và có chính sách thật cụ thể nhằm làm cho nền văn hóa chung vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc dt. gắn bó giữa đồng bào tại chỗ và đồng bào từ nơi khác đến. Mặt khác. bản chất. chỉ tinh thần đó mới phù hợp với đòi hỏi khách quan của công cuộc phát triển dt và xd đát nước. thành công. thành công. nó ko bỏ sót bất cứ dt nào. tính chất của tôn giáo. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng để khắc phục sự chênh lệch về kte.Do khi khả năng nhận thức cảu con người đối với mọi hiện tượng (tự nhiên và xã hội) rất hạn chế nên họ phản ánh sai lệch bản chất các hiện tượng ấy đi đến thần thánh hóa nó. đại đoàn kết. là sự thâu lượm cái siêu nhiên. tổng hợp. liên quan tới mỗi dt và quan hệ giữa các dt trong cả cộng đồng quốc gia. ko dt nào có thể chỉ sử dụng đội ngũ cán bộ xuất thân từ dt mình. tính chất của mỗi chính sách dt có ý nghĩa quyết định tới việc định hướng và đổi mới các biện pháp thực hiện chính sách dt.xh của các dt là nền tảng để tăng cường đoàn kết và thực hiện quyền bình đẳng dt là cơ sở để từng bước khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dt.Người còn khẳng định: “Đoàn kết. chính sách dt còn mang tính cm và tiến bộ. bảo đảm sự bình đẳng thực sự giữa các dt. đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết hợp tác cho cán bộ các dt. Nguồn gốc của tôn giáo. đại thành công”. nhất là các dt thiểu số ở vùng núi cao. + Tăng cường bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ dt thiểu số. ổn định đời sống của đồng bào. nội dung. văn hóa. cũng như tiền năng riêng của từng dt trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dt và đưa đất nước quá độ lên CNXH. Đây là vấn đề quan trọng và rất tế nhị. bởi vì. Phát triển kt. tín ngưỡng của đồng bào các dt. + Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và đấu tranh kiên cường của các dt vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh. ko cho phép bất cứ tư tưởng khinh miệt. Như vậy chính sách dt của Đảng và NN mang tính toàn diện. ngược lại. bản chất cảu tôn giáo? nêu khái quát về tôn giáo ở VN hiện nay và nội dung cơ bản của quan điểm và chính sách đối với tôn giáo của Đảng. ngôn ngữ. Đảng và Nhà nước coi việc giải quyết đúng đắn vấn đề dt là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. đảm bảo cho đồng bào các dt khai thác được thế mạnh của địa phương để làm giàu cho mình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. kỳ thị. đoàn kết. NN ta hiện nay? 1. Do đó. + KN tôn giáo: Tôn giáo bắt nguồn từ tiếng latinh(Religion) là sự rằng buộc vào cái hiện thực và cái hư ảo. + Tôn trọng lợi ích. chia rẽ dt. nó còn nhằm phát huy nội lực của mỗi dt kết hợp với sự giúp đỡ có hiệu quả của các dt anh em trong cả nước. hải đảo. cần có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đội ngũ cán bộ thuộc mọi dt trong cả nước. làm cho chính sách dt đI vào cuộc sống. Bởi vì. chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Câu 10: Phân tích nguồn gốc. nghiêm cấm mọi hành vi miệt thị và chia rẽ dt. nó tôn trọng quyền làm chủ của mỗi con người và quyền tự quyết cảu mỗi dt. Trong công cuộc đó. nguồn gốc. Những chính sách dt cơ bản của Đảng và NN ta đc biểu hiện cụ thể như sau: + Có chính sách phát triển kinh tế hàng hóa ở các vùng dt thiểu số phù hợp với đk và đặc điểm từng vùng. phát huy mối quan hệ tốt đẹp. đồng thời còn mang tính nhân đạo. từng bước nâng cao dân trí đồng bào các dt. ngày càng phong phú và rực rỡ. văn hóa. Nhận thức đúng đắn bản chất. siêu nhiên. từng dt. chống tư tưởng dt lớn và dt hẹp hòi. quán xuyến all các lĩnh vực của đời sống xh. truyền thống. cái vô hình. . Đi đôi với phát huy tiềm lực kte của các vùng dt cần chú trọng bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trong mỗi thời kỳ cách mạng.

bóc lột khổ cực. của lực lượng sx xã hội. nhẫn nhục. ở lỗ.xh. Thứ 2: Nguồn gốc kt.sự áp bức bóc lột về kinh tế. sự tồn tại phổ biến của những bất công xh. Đó là trình độ thấp kém của khoa học. do điều kiện kt xh thất kém (ăn lông. Nguồn gốc hình thành giai cấp.kỹ thuật. Sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới? Câu 8: Hãy phân tích định nghĩa giai cấp của LêNin. săn bắn và hái lượm) trình độ nhận thức của con người thời kỳ này là hết sức thấp kém (trình độ sản xuất). tác động đến cuộc sống của bản thân. Những trí thức của giai cấp thống trị làm xâm nhập tôn giáo ru ngủ nhân dân bằng các luật điệu: Tôn giáo thực hiện là bể khổ. khổ hạnh. giáo sỹ và trung tâm hoạt đọng hay còn gọi là các tổ chức giáo hội bao gồm: Tôn giáo lức này ngoài tính cách tư tưởng đã có thêm tính chính trị (giai cấp) đó là nguồn gốc thứ 2 xuất hiện tôn giáo. Bất hạnh ngày càng được tăng lên khi giai cấp thống trị nhận thấy vai trò quyền lực của tôn giáo nên đã nắm lấy tôn giáo như một thứ công cụ để áp bức về tinh thần đối với quần chúng nhân dân. họ nghĩ là do thần thánh thượng đế gây ra. Tôn giáo bên kia ( lên thiên đường) sẽ được giải thoát. Chúng đã xd một hệ thống giáo lý. Thứ ba: Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo (Tôn giáo ko có chức năng đền bù hư ảo) Đó là tâm trạng sợ sệt. thiếu sức mạnh của lý trí tạo ra những xúc cảm tiêu cực. chịu khó. lực lượng sản xuất. Mục Lục Phần 1.Trong xh nguyên thủy khi mà loài người vừa mới thoát khỏi loài vượn người để trở thành con người.trong xh có giai cấp…là nguồn gốc kinh tếxh xuất hiện tín ngưỡng tôn giáo. che chở cho cuộc sống của họ. vai trò của đấu tranh giai cấp?Quan điểm của đảng ta về đặc điểm và nội dung của đấu trận giai cấp ở nước ta hiện nay? . tạo điều kiện nảy sinh ý thức tôn giáo. chính vì thế họ đi tìm niềm an ủi ở thế giới quan tôn giáo mong được sự giúp đỡ. Trình độ phát triển tự nhiên LLSX dẫn đến xuất hiện chế độ tư hữu nên xuất hiện giai cấp. quan hệ sx và quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ sx. Triết học Câu 1: Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Mác là 1 tất yếu ls? Là 1 cuộc cm trên lĩnh vực triết học? Câu 2: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? Ý nghĩa của định nghĩa? Câu 3: Hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa của vấn đề này? Câu 4: Trình bày nội dụng quy luật hệ thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? VD ýnghĩa Câu 5: Phân tích nội dung quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa của quy luật? Câu 6: Thực tiễn là gì? Hãy phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa của vấn đề này? Câu 7: Trình bày các khái niệm phương thức sản xuất. yếu đuối. Đó là nguồn gốc đầu tiên của tôn giáo và được lưu truyền qua các thế hệ cho đến ngày nay. chính vì thế họ ko giải thích được các hiện tượng tự nhiên nảy sinh ảnh hưởng. Giai cấp nào nắm TLSX là giai cấp thống trị. bào lực.

giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong mối quan hệ liên minh công. Tại sao kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo? PHẦN 3: CNXHKH Câu 1: trình bày khái niệm hình thái kinh tế. Biểu hiện của quy luật này qua hai giai đoạn phá triển của chủ nghĩa tư bản? Câu 5:Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. trí thức trong thời kỳ quá độ ở VN. Nhà nước là gì ? Hãy trình bày nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước? Đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước vô sản? Liên hệ quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta ? PHẦN 2:KTẾ CTRỊ Câu 1: Phân tích đk ra đời . Câu 2: Nêu rõ những đặc trưng cơ bản của xhcn và thời kỳ quá độ lên cnxh? Câu 3.xã hội chủ nghĩa và điều kiện cơ bản của sự ra đời của nó. tồn tại và ưu thế của sx hàng hoá Câu 2: Phân tích các thuộc tính của hàng hoá. phân tích vì sao hàng hoá sức lao động là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫnđó? Câu 6: Trình bầy tính tất yếu và phân tích các thành phần kinh tế ở nước ra hiện nay theo tinh thần đại hội đảng toàn quốc lần 10. Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân và những nội dung cơ bản để xác đinh kn về giai cấp công nhân và khái niệm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Cách xác định lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng tới nó? Câu 3. bản chất cảu tôn giáo? nêu khái quát về tôn giáo ở VN hiện nay và nội dung cơ bản của quan điểm và chính sách đối với tôn giáo của Đảng. Câu 8: Trình bày tính tất yếu và đạc điểm của giai cấp công nhân. Phân tích mối quan hệ cung – càu và các chức năng cơ bản của thị trường? Câu 4: Phân tích quy luật giá trị. NN ta hiện nay? . Câu 5: Những quan điểm cơ bản cuả các nhà kinh điển của CN Mac-lênin về đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN ?. Trình bầy phương hướng và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. nông. Câu 4. Câu 6: Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân VN làm tròn sứ mệnh lsử của mình đối với CM VN? Câu 7: Phân tích những vấn đề có tính nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta? Phương hướng cải cách nhà nước ở nước ta hiện nay. Câu 9: Khái niệm? Khái quát tình hình các dân tộc ở VN và nội dung cơ bản các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước? Câu 10: Phân tích nguồn gốc.Câu 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful