GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP

Giáo sinh thực tập : Phan Thị Dung

Lớp thực tập chủ nhiệm : 6/7 Ngày thực hiện Thời gian : 02/04/2011 : 45p

I.

MỤC DÍCH - YÊU CẦU

:

1. Mục đích: Đánh giá hình thức hoạt động chung của lớp trong tuần qua. Giúp học sinh nhận biết được những ưu điểm,nhược điểm của bản thân và của lớp tuần qua.

Đưa ra các biện pháp, phương pháp mới nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế đưa phong trào lớp ngày càng đi lên. Đề ra phương hướng cho tuần tới, giáo dục cho học sinh tính kỉ luật, tính trách nhiệm, tính tự giác. Phương hướng hoạt động tháng 04,kế hoạch cụ thể cho tuần sau.

2. Yêu cầu: Thái độ nghiêm túc, tích cực và vui vẻ trong hoạt động. Tổ chức sinh hoạt đúng trình tự,đạt hiệu quả. Có khen thưởng cho những em có cố gắng,khuyến khích các em khác vươn lên. Có hình phạt cụ thể với những em vi phạm thường xuyên. Tổ chức trò chơi giúp các em thoải mái,tạo sự gắn kết giữa giáo viên và học sinh.

Chuẩn bị phần thưởng cho học sinh ngoan và tiến bộ. - Học sinh: Các tổ trưởng tổng kết điểm tuần qua cho các bạn trong tổ(ghi rõ tuyên dương ai và phê bình những ai còn vi phạm).Trò chơi “ Họa sĩ mù” II. CHUẨN BỊ: 1. tác phong cũng như tình hình học tập của lớp tuần qua. . Kết hợp với cán sự lớp theo dõi nề nếp. Qua đó giáo viên đưa ra cách khắc phục những hạn chế đó. Lớp trưởng theo dõi. Chơi trò chơi “ Họa sĩ mù” Hát bài “lớp chúng mình”.kết thúc giờ sinh hoạt. Ghi chép. III. ghi chép các hoạt động động của lớp và làm báo cáo tình hình chung của lớp. quan sát. và phát huy ưu điểm. Lên nhận phần thưởng. - Giáo viên : Chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt. Phương hướng cho tuần tới và hoạt động trong ngày 26/03.có hình phạt cho học sinh làm ảnh hưởng xấu đến phong trào thi đua của lớp. trách phạt. Tuyên dương. 1. tìm hiểu lớp trong tuần vừa qua. PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại.

1. Nội dung cụ thể: Nội Dung TG Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh 1. .Gv ổn định tổ chức .VI.Lắng nghe . - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. Giữ nề nếp.Tuyên bố lý do. TIẾN TRÌNH SINH HOẠT LỚP.Cả lớp vỗ tay . .Giới thiệu thầy giáo chủ nhiệm và giáo sinh thực tập. 2.trật tự trong lớp.Chào giáo viên . Nhận lớp : 4h30 1p .

Giáo viên nhận xét chung của tuần qua : tuyên dương những thành tích đạt được vượt bậc và những phê bình những m t còn hạn chế. . đạo đức tác phong .Không đồng phục. 3p .2.học bài ở nhà.Giáo viên mời lớp trưởng lên nhận xét chung về tình hình lớp. Không làm bài. lao động: Báo cáo thi đua của từng tổ..Lớp phó tổng kết điểm.0.Giáo viên mời lớp phó lên tổng kết: giờ tốt. . . Có nhiều em được điểm tốt như : Đề nghị lớp cho 1 tràng pháo tay tuyên .Học tập : đã có nhiều giờ tốt .Các tổ trưởng ghi xếp loại thi đua của tổ mình lên bảng. Số điểm dưới 5.Đi học trễ.Trong lớp đã có nhiều bạn tiến bộ. . + Số vi phạm nề nếp . Vệ sinh trực nhật lớp. đánh giá chung: 10p . nghỉ học không phép. Tổng kết báo cáo về các mặt của lớp tuần qua:  Nề nếp.Học sinh trật tự lắng nghe.Tuyên dương các tổ có nhiều điểm cao và đã cố gắng trong tuần qua. . điểm tốt. + Xếp loại giờ học  Giáo viên nhận xét. : . Tinh thần tự học cao.Cố gắng phát huy. có chuẩn bị bài ở nhà và học bài đầy đủ.Lớp trưởng nhận xét chung về tình hình lớp + Số học sinh được điểm tốt. 3p . 7p . điểm kém .Giáo viên mời 4 tổ trưởng lên xếp điểm thi đua cho tổ mình.điểm kém của lớp tuần qua.  Học tập.ngồi học nói chuyện riêng. . .

Học sinh chú ý lắng nghe. . .chăm chỉ sẽ dược nhận phần thưởng như các bạn. Sẽ chịu trách nhiệm nếu vi phạm. Và nếu vi phạm lần hai sẽ viết bản kiểm điểm có chữ kí của phụ .Ngồi học con tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học.khích lệ các em có gắng hơn.Học sinh lắng nghe và hứa trước lớp sẽ cố gắng phấn đấu.Phê bình tổ 2 trực nhật còn chậm và chưa sạch. . . .chưa nghiêm túc.Khen thưởng cho học sinh có những đóng góp cho lớp.Phê bình những em còn nói chuyện bị cô thầy nhắc.Học sinh vỗ tay tuyên dương.V n còn tình trạng không chuẩn bị bài ở nhà và không học bài.ngoan. .rút kinh nghiệm.Phê bình tổ có những học sinh làm ảnh hưởng đến hoạt động thi đua của lớp.Nhắc em tập trung học cho kiểm tra.Phê bình.Cần chấm dứt. .nhắc nhở tổ 3 cố gắng làm nhanh và sạch sẽ hơn. .Khuyến khích các em cố gắng hơn.Hiếu. .  . .nhắc nhở một số em học chưa chú ý còn nói chuyện trong giờ học.Bên cạnh đó còn có những em bị điểm kém.Phạt lao động và viết kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh cho những học sinh vi phạm. dương.Tuyên dương 4 em cụ thể. . .Lớp vỗ tay . .ngồi học nói chuyện. .nhắc tổ 3 phải trục nhật tốt  Phê nh v đ a a i n pháp h c phục nh ng ạn vi phạ : .Khuyến khích các em cố gắng học tốt.Những tổ trực nhật không tốt cần chú ý.. . .nhắc nhở cụ thể như Nguyên. a a i n pháp h c phục .ồn àn mất trật tự.V n còn tình trạng xả rác bừa bãi trong lớp học. .Tuyên dương khen thưởng các em. và em đó phải hứa trước lớp sẽ s a chữa. làm ảnh hưởng tới phong trào thi đua của lớp như: .chấm dứt ngay tình trạng không học bài làm bài.Cảnh cáo trước lớp đối với học sinh vi phạm lần đầu.những em bị ghi vào sổ đầu bài. .Tuần qua tổ 2 làm trực nhật còn chậm và chưa sạch. .

10p huynh.Tiếp tục ổn định tình hình lớp.Đăng kí nhiều giờ học tốt chào mừng 26/03. .không viết vẽ bạy lên bàn.Lớp gọn gằng. .  Học tập : .quần xệ. và đánh giá vào hạnh kiểm cuối kì.  Nề nếp : . .  ế Hoạch Tuần Tới: . đôn đốc tổ mình hoàn thành nhiệm vụ. . bài tập ở nhà. thi đua đạt nhiều điểm cao.Khăn quàng đầy đủ. tránh tình trạng đi trễ. học bài và làm bài đầy đủ. .Các tổ trưởng cần phải tăng cường kiểm tra.Để xe đúng nơi quy định. .vệ sinh.giữ vệ sinh trường lớp. .móng tay dài và không nghỉ học. mang dép lê .thi đua học tốt . . - Lấy vở ra ghi chép lại.khóa xe cận thận. 3. .Tổ trưởng quản lý tổ trong việc trực nhật.xây dựng lớp ngày càng vững mạnh hơn. 5p . .gọn gàng.  Nề nếp v sinh: .Cán sự lớp tích cực kiểm tra những bạn hay vi phạm : truy bài đầu giờ.ngăn nắp. sạch sẽ.Nhắc lớp phó lao động quản lý tổ trực nhật làm thật sạch sẽ. Triển khai c ng tác tuần tới: .Nhắc nhở lớp học tập tốt.Chú ý học tập trung ôn thi kiểm tra 1 tiết.nề nếp tác phong.Chuẩn bị chào mừng ngày 26/03. .hơn.  Lớp cần cố gắng để đạt được thành tích cao hơn.Học và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.Thực hiện tốt nội quy của nhà trường.Chú ý lắng nghe và ghi nhớ.Đăng kí nhiều giờ học tốt. lớp.

Khuyến khích các em ngày càng cố gứng . . .Giữ trật tự lớp.Cả lớp vỗ tay tuyên dương.công bố luật chơi. . Chơi trò “Họa sĩ mù”.tiến bộ hơn trước ..  Giáo viên mời những bạn tiêu biểu trong tuần lên nhận quà.nhắc nhở các em chăm chỉ học hành.tên trò chơi. 1p - Tham gia trò chơi. cho học sinh nghỉ.D n dò.Thảo lên nhận phần thưởng.Mời GVCN và Giáo sinh thực tập nghỉ.Luân. u ng lớp: . . . .Trao phần thưởng cho những em đã cố gắng trong tuần qua.Mời 6 em lên chơi.Mời GVCN có ý kiến. .Cho học sinh nghỉ.cụ thể 4 em Sơn.vẽ về “người bạn mà tôi yêu quý nhất”. Vỗ tay tuyên dương. 5p . - Cố gắng học tốt. .Ổn định tổ chức.một em bịt mắt một em vẽ theo chỉ d n của giáo viên.Cho hoc sinh chơi trò chơi “ Họa sĩ mù”.Huyền Trâm. .

- Lắng nghe lời cô. KYÙ DUYEÄT CUÛA GVHD GIÁO SINH THỰC TẬP Phạ Thị Di u Hằng Phan Thị Dung . - Học sinh nghỉ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful