GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP

Giáo sinh thực tập : Phan Thị Dung

Lớp thực tập chủ nhiệm : 6/7 Ngày thực hiện Thời gian : 02/04/2011 : 45p

I.

MỤC DÍCH - YÊU CẦU

:

1. Mục đích: Đánh giá hình thức hoạt động chung của lớp trong tuần qua. Giúp học sinh nhận biết được những ưu điểm,nhược điểm của bản thân và của lớp tuần qua.

Đưa ra các biện pháp, phương pháp mới nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế đưa phong trào lớp ngày càng đi lên. Đề ra phương hướng cho tuần tới, giáo dục cho học sinh tính kỉ luật, tính trách nhiệm, tính tự giác. Phương hướng hoạt động tháng 04,kế hoạch cụ thể cho tuần sau.

2. Yêu cầu: Thái độ nghiêm túc, tích cực và vui vẻ trong hoạt động. Tổ chức sinh hoạt đúng trình tự,đạt hiệu quả. Có khen thưởng cho những em có cố gắng,khuyến khích các em khác vươn lên. Có hình phạt cụ thể với những em vi phạm thường xuyên. Tổ chức trò chơi giúp các em thoải mái,tạo sự gắn kết giữa giáo viên và học sinh.

Ghi chép. PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại.Trò chơi “ Họa sĩ mù” II.có hình phạt cho học sinh làm ảnh hưởng xấu đến phong trào thi đua của lớp. Chơi trò chơi “ Họa sĩ mù” Hát bài “lớp chúng mình”. III. - Giáo viên : Chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt. Chuẩn bị phần thưởng cho học sinh ngoan và tiến bộ. trách phạt. Qua đó giáo viên đưa ra cách khắc phục những hạn chế đó. Phương hướng cho tuần tới và hoạt động trong ngày 26/03. ghi chép các hoạt động động của lớp và làm báo cáo tình hình chung của lớp. 1. - Học sinh: Các tổ trưởng tổng kết điểm tuần qua cho các bạn trong tổ(ghi rõ tuyên dương ai và phê bình những ai còn vi phạm). . quan sát. Kết hợp với cán sự lớp theo dõi nề nếp. CHUẨN BỊ: 1. Lớp trưởng theo dõi. tác phong cũng như tình hình học tập của lớp tuần qua. và phát huy ưu điểm.kết thúc giờ sinh hoạt. Lên nhận phần thưởng. tìm hiểu lớp trong tuần vừa qua. Tuyên dương.

Nội dung cụ thể: Nội Dung TG Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh 1.Tuyên bố lý do.Chào giáo viên .VI. . TIẾN TRÌNH SINH HOẠT LỚP. Nhận lớp : 4h30 1p .Cả lớp vỗ tay . .Gv ổn định tổ chức . 1. 2. Giữ nề nếp.Giới thiệu thầy giáo chủ nhiệm và giáo sinh thực tập.Lắng nghe . - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.trật tự trong lớp.

. . Tổng kết báo cáo về các mặt của lớp tuần qua:  Nề nếp.Các tổ trưởng ghi xếp loại thi đua của tổ mình lên bảng.Không đồng phục. 3p .Giáo viên mời lớp trưởng lên nhận xét chung về tình hình lớp. lao động: Báo cáo thi đua của từng tổ. Số điểm dưới 5. điểm kém . Tinh thần tự học cao.Học sinh trật tự lắng nghe. : .ngồi học nói chuyện riêng. nghỉ học không phép. Vệ sinh trực nhật lớp.Giáo viên mời lớp phó lên tổng kết: giờ tốt.2.Trong lớp đã có nhiều bạn tiến bộ.Lớp phó tổng kết điểm.Giáo viên nhận xét chung của tuần qua : tuyên dương những thành tích đạt được vượt bậc và những phê bình những m t còn hạn chế. . . + Số vi phạm nề nếp .Lớp trưởng nhận xét chung về tình hình lớp + Số học sinh được điểm tốt.học bài ở nhà. đánh giá chung: 10p . đạo đức tác phong .0.Cố gắng phát huy. . Có nhiều em được điểm tốt như : Đề nghị lớp cho 1 tràng pháo tay tuyên . + Xếp loại giờ học  Giáo viên nhận xét. 3p .điểm kém của lớp tuần qua.  Học tập.Đi học trễ. . điểm tốt.Học tập : đã có nhiều giờ tốt . Không làm bài.Giáo viên mời 4 tổ trưởng lên xếp điểm thi đua cho tổ mình.. 7p . có chuẩn bị bài ở nhà và học bài đầy đủ. .Tuyên dương các tổ có nhiều điểm cao và đã cố gắng trong tuần qua.

. .Bên cạnh đó còn có những em bị điểm kém.Nhắc em tập trung học cho kiểm tra.Cần chấm dứt.rút kinh nghiệm.nhắc nhở tổ 3 cố gắng làm nhanh và sạch sẽ hơn.Khuyến khích các em cố gắng học tốt.chấm dứt ngay tình trạng không học bài làm bài. . .Cảnh cáo trước lớp đối với học sinh vi phạm lần đầu. .Phạt lao động và viết kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh cho những học sinh vi phạm. ..Phê bình tổ 2 trực nhật còn chậm và chưa sạch.ngoan.Học sinh chú ý lắng nghe. .chăm chỉ sẽ dược nhận phần thưởng như các bạn. dương.Phê bình tổ có những học sinh làm ảnh hưởng đến hoạt động thi đua của lớp. .Khuyến khích các em cố gắng hơn.ồn àn mất trật tự. và em đó phải hứa trước lớp sẽ s a chữa. . . .  .Hiếu.Tuyên dương khen thưởng các em.Tuần qua tổ 2 làm trực nhật còn chậm và chưa sạch.Lớp vỗ tay . . . .V n còn tình trạng không chuẩn bị bài ở nhà và không học bài.Phê bình. .Học sinh vỗ tay tuyên dương.những em bị ghi vào sổ đầu bài.khích lệ các em có gắng hơn.ngồi học nói chuyện.Những tổ trực nhật không tốt cần chú ý.Ngồi học con tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học.Phê bình những em còn nói chuyện bị cô thầy nhắc.Tuyên dương 4 em cụ thể. .V n còn tình trạng xả rác bừa bãi trong lớp học.nhắc nhở cụ thể như Nguyên.nhắc tổ 3 phải trục nhật tốt  Phê nh v đ a a i n pháp h c phục nh ng ạn vi phạ : . .nhắc nhở một số em học chưa chú ý còn nói chuyện trong giờ học.chưa nghiêm túc.Khen thưởng cho học sinh có những đóng góp cho lớp. . Sẽ chịu trách nhiệm nếu vi phạm. a a i n pháp h c phục .Học sinh lắng nghe và hứa trước lớp sẽ cố gắng phấn đấu. Và nếu vi phạm lần hai sẽ viết bản kiểm điểm có chữ kí của phụ . làm ảnh hưởng tới phong trào thi đua của lớp như: . .

 Nề nếp : . bài tập ở nhà. mang dép lê .Tiếp tục ổn định tình hình lớp.Chú ý lắng nghe và ghi nhớ. - Lấy vở ra ghi chép lại.Khăn quàng đầy đủ.  ế Hoạch Tuần Tới: . và đánh giá vào hạnh kiểm cuối kì.nề nếp tác phong.Thực hiện tốt nội quy của nhà trường. .xây dựng lớp ngày càng vững mạnh hơn. .Đăng kí nhiều giờ học tốt.Nhắc lớp phó lao động quản lý tổ trực nhật làm thật sạch sẽ.Các tổ trưởng cần phải tăng cường kiểm tra.không viết vẽ bạy lên bàn.Chú ý học tập trung ôn thi kiểm tra 1 tiết.gọn gàng. . sạch sẽ.  Học tập : . Triển khai c ng tác tuần tới: . .  Lớp cần cố gắng để đạt được thành tích cao hơn.móng tay dài và không nghỉ học.Đăng kí nhiều giờ học tốt chào mừng 26/03.quần xệ. .ngăn nắp. . . . thi đua đạt nhiều điểm cao.Tổ trưởng quản lý tổ trong việc trực nhật.khóa xe cận thận. .Lớp gọn gằng. 3.Chuẩn bị chào mừng ngày 26/03. 10p huynh.thi đua học tốt .hơn.giữ vệ sinh trường lớp. 5p .  Nề nếp v sinh: . học bài và làm bài đầy đủ. . lớp.Nhắc nhở lớp học tập tốt. . đôn đốc tổ mình hoàn thành nhiệm vụ.Để xe đúng nơi quy định.vệ sinh.Cán sự lớp tích cực kiểm tra những bạn hay vi phạm : truy bài đầu giờ.Học và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. tránh tình trạng đi trễ.

Khuyến khích các em ngày càng cố gứng . .Mời GVCN và Giáo sinh thực tập nghỉ. .Cả lớp vỗ tay tuyên dương.nhắc nhở các em chăm chỉ học hành. .cụ thể 4 em Sơn.Mời GVCN có ý kiến. . .Thảo lên nhận phần thưởng.D n dò.Trao phần thưởng cho những em đã cố gắng trong tuần qua.vẽ về “người bạn mà tôi yêu quý nhất”.Cho hoc sinh chơi trò chơi “ Họa sĩ mù”. . - Cố gắng học tốt. u ng lớp: .Huyền Trâm. 5p . .  Giáo viên mời những bạn tiêu biểu trong tuần lên nhận quà.công bố luật chơi.Giữ trật tự lớp. Chơi trò “Họa sĩ mù”..Luân.một em bịt mắt một em vẽ theo chỉ d n của giáo viên.tên trò chơi. 1p - Tham gia trò chơi.Cho học sinh nghỉ. cho học sinh nghỉ.Ổn định tổ chức.Mời 6 em lên chơi. Vỗ tay tuyên dương. . .tiến bộ hơn trước .

- Lắng nghe lời cô. - Học sinh nghỉ. KYÙ DUYEÄT CUÛA GVHD GIÁO SINH THỰC TẬP Phạ Thị Di u Hằng Phan Thị Dung .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful