Các nhân tố tác động đến sự hình thành thời vụ du lịch Khí hậu

Là nhân tố quyết định tính thời vụ du lịch, nó tác động lên cả cung và cầu trong hoạt động du lịch.

Về mặt cung: Đa số các điểm tham quan du lịch, giải trí đều tập trung số lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp như các điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi, chữa bệnh. Về mặt cầu: mùa hè là mùa có lượng khách du lịch lớn nhất. Thời gian rỗi: Con người chỉ có thể đi du lịch vào thời gian rỗi.Tác động của thời gian rỗi lên tính thời vụ trong du lịch được thể hiện: Nếu thời gian nghỉ phép năm ngắn thì chỉ có thể đi du lịch một lần trong năm (vào thời gian chính vụ). Nếu số ngày nghỉ phép dài hơn, có thể cho phép đi du lịch hơn một lần trong năm thì sẽ làm giảm tính thời vụ. Như vậy, sự gia tăng thời gian rỗi góp phần giảm cường độ của thời vụ và tăng cường độ tập trungnhu cầu vào ngoài thời vụ du lịch truyền thống. Việc phân bố thời gian sử dụng phép năm của nhân dân lao động cũng ảnh hưởng đến thời vụ trong du lịch.Ở một số nước có quy định thời gian sử dụng phép nhất định cho nhân viên trong năm, điều này góp phần tập trung nhu cầu vào 1 thời gian nhất định, tạo nên thời vụ du lịch.

• •

• •

Có 02 xu hướng trong thời gian gần đây:

Thứ nhất: Số thanh niên, thiếu niên tự đi du lịch ngày càng đông và giới hạn các học sinh đi nghỉ cùng cha mẹ ngày càng giảm.Tuổi thọ trung bình của con người ngày càng cao, vì vậy mà số gia đình có con em trong độ tuổi đi học ngày càng giảm. Thứ 2: Số lượng người ở độ tuổi hưu trí ngày càng tăng, họ là người được sử dụng tùy ý thời gian đi nghỉ.

Những xu hướng trên là điều kiện thuận lợi để hạn chế sự tập trung nhu cầu vào thời vụ chính.

Sự quần chúng hóa trong du lịch: Là nhân tố ảnh hưởng đến cầu du lịch.Kết quả của sự quần chúng hóa trong du lịch là mở rộng sự tham gia của số đông khách có khả năng thanh toán trung bình và thường ít có kinh nghiệm đi du lịch.Có thể nói, hiện nay cơ hội đi du lịch đến với mọi người chứi không chỉ đối với những người giàu có, tầng lớp thượng lưu.Số du khách ít hiểu biết thị trường và họ thường đi du lịch vào mùa chính, vì các nguyên nhân sau: Vào mùa chính giá tour cao, nhưng do đi du lịch theo đoàn nên được hưởng chính sách giảm giá.

tuyên truyền. Do cơ sở vật chất chỉ được sử dụng ít trong năm nên tỷ trọng chi phí cố định trong giá thành của sản phẩm.Vì việc thay đổi phong tục của đất nước. tạo cơ sở để làm tăng độ dài mùa du lịch. cần có các biện pháp phù hợp. hang hóa dịch vụ du lịch tăng lên. Đối với du khách. Mối quan tâm của nhân viên trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ bị hạn chế. cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động không hết công suất gây lãng phí lớn. quảng cáo của cơ quan du lịch cũng là nhân tố tác động đến thời vụ du lịch. tính thời vụ lảm hạn chế khả năng tìm chỗ nghỉ thích hợp với thời gian tự chọn theo ý muốn. các hoạt động tuyên truyền. của vùng miến rất khó khăn và chậm chạp. tập quán dân cư: là nhân tố có tính bất hợp lý tác động mạnh lên sự tập trung các nhu cầu du lịch vào thời vụ chính. Để khắc phục tình trạng này. sử dụng có hiệu quả cao hất các nguồn lực phát triển du lịch. Chính sách giá cả.Để khắc phục phần nào ảnh hưởng bất lợi của phong tục làm tăng đột ngột các nhu cầu vào một thời gian ngắn. • • • • Cần nghiên cứu mối liên hệ hỗ tương. quảng cáo trong thời gian dài. phụ thuộc vào quy định lẫn nhau giữa các nhân tố và tác động của chúng lên độ dài thời vụ của từng thể loại du lịch. phương pháp chủ yếu là mở rộng hoạt động thong tin. Sự sẵn sang đón tiếp du khách: Là nhân tố ảnh hưởng đấn độ dài của thời vụ thong qua lượng cung trong hoạt động du lịch. Điều kiện và tài nguyên du lịch: các thể loại du lịch cũng tác động đến tính thời vụ du lịch. . đồng thời mở rộng quảng cáo điều kiện nghỉ ngơi một cách rộng rãi để thu hút khách đi du lịch ngoài vụ chính.• Họ ít hiểu biết điều kiện nghỉ của từng tháng trong năm nên chọn thời tiết vào mùa đi du lịch chính để sự rủi ro về thời tiết là ít nhất. Nguồn lao động trong cơ sở du lịch không được sử dụng hết dễ gây sự chuyển dịch việc làm. ảnh hưởng đến chính sách giảm giá thành để tạo lợi thế cạnh tranh. với sự quần chúng hóa trong du lịch. • Như vậy. Họ chọn thời gian đi nghỉ dưới tác động của tâm lý họ thích đi nghỉ cùng thời gian với các nhân vật danh tiếng đi nghỉ. đưa lại nguồn thu nhập cao cho các tổ chức và doanh nghiệp du lịch Tác động của tính thời vụ đến hoạt động du lịch Thời vụ ngắn trong du lịch làm cho việc sử dụng tài nguyên du lịch. tính thời vụ đã có sẵn từ trước đó lại có cường đô tăng.Ví dụ như có chính sách giảm giá rõ rệt vào trước và sau thời vụ chính. • Phong tục. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và cách thức tổ chức hoạt động trong các cơ sở du lịch làm ảnh hưởng đến sự phân bổ hợp lý các nhu cầu du khách.

khách đông. Sapa. Đặc biệt. Sử dụng tích cực các động lực kinh tế. lịch sử các dân tộc được đúc kết từ hàng ngàn năm qua. các cơ quan chức năng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và ngành luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết. du khách tập trung quá đông tại các điểm du lịch. thu hút rất đông lượng khách du lịch quốc tế và trong nước. du lịch Việt Nam đã. chính trị. kể từ khi ngành Du lịch Việt Nam Chính thức được thành lập. . Tuy nhiên. Tuy nhiên. vùng du lịch làm giảm chất lượng phục vụ cho du khách. Hình thành thời vụ du lịch thứ 2 trong năm. hoạt động du lịch cũng có nhiều yếu tố liên quan đến công tác an ninh và là môi trường có nhiều điều kiện để các thế lực thù địch nước ngoài và các loại tội phạm khác lợi dụng để hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. . Với sự đa dạng. Nâng cao chất lượng sẵn sang đón tiếp du khách quanh năm cho cả nước. như với mùa hè du lịch cửa lò.. đang và sẽ phát triển mạnh mẽ. trong một số gián đoạn. Đặc biệt. đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam. doanh nghiệp nước ngoài và liên doanh du lịch cũng sẽ tăng mạnh.Vào mùa du lịch chính. Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Tác động của tính thời vụ vào hoạt động du lịch là rất lớn. sầm sơn. • • AN NINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN DU LỊCH Trong 50 năm qua. tác động và hỗ trợ lẫn nhau. trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Việc phân bổ không đồng đều của hoạt động du lịch theo thời gian cũng gây ảnh hưởng không tốt đến các ngành kinh tế và dịch vụ có liên quan. trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay. liên vùng và xã hội hóa cao. Nghiên cứu thị trường để xác định số lượng và thành phần của luồng du khách triển vọng ngoài mùa du lịch chính.. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. nhưng đến 3 mùa còn lại thì rất vắng khách Nhưng ngược lại với khách quốc tế đến VN thì mùa đông lại là mùa đông khách nhất. có tính chất liên ngành. công tác đảm bảo an ninh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần tích cực bảo vệ lợi ích quốc gia về kinh tế. tạo ra những vấn đề làm ảnh hưởng tới an ninh du lịch... các du lịch bãi biển rất phát triển. vùng và khu du lịch. sự hỗ trợ. hợp tác vẫn còn để ngỏ. các điểm đến cho mùa đông như Ha long. Các biện pháp khắc phục • • • Xác định khả năng kéo dài thời vụ du lịch. phong phú của cảnh quan thiên nhiên ở nước ta cùng với những giá trị đặc sắc về văn hóa. an ninh và đối ngoại trong các hoạt động du lịch.

còn để xảy ra mất an ninh đối với khách du lịch. đảm bảo nhanh chóng. đến năm 2009 đã được sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cũng như yêu cầu phát triển kinh tế .. Phần lớn các Công ty du lịch lữ hành đã cung cấp đầy đủ thông tin về khách nhập.Kể từ khi thành lập (9-7-1960) đến nay. đón và quản lý khách du lịch. qua đó đã tạo cho khách du lịch quốc tế yên tâm và hài lòng khi đến với Việt Nam. Thông tư này đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác phối hợp mà trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh cho các hoạt động du lịch cũng như các hoạt động du lịch phải đảm bảo giữ gìn an ninh quốc gia. công văn xét duyệt nhân sự của Cục Quản lý Xuất . việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tình trạng níu kéo. đã thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về đón.. đưa khách du lịch. khi chuyển danh sách đoàn khách nhập xuất cảnh cho Biên phòng cửa khẩu chậm so với qui định về thủ tục biên phòng đã được niêm yết công khai tại cửa khẩu. Điều này đã giúp Biên phòng cửa khẩu nắm được đầy đủ thông tin về hành khách để phục vụ cho công tác chuẩn bị. thành biên giới nơi khách đến và đi để tìm hiểu các thủ tục về xuất nhập cảnh. Một số Công ty du lịch lữ hành khi làm công văn xin duyệt nhân sự còn để sai sót. giảm thời gian xét duyệt nhân sự từ 5 ngày xuống còn 3 ngày đã làm “thông thoáng hóa” rất nhiều thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động du lịch. điểm du lịch đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. các hoạt động du lịch cũng bộc lộ một số những hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục như: nhiều công ty du lịch và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế vẫn chỉ đơn thuần làm dịch vụ Visa nên còn coi nhẹ việc đưa. xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ. hướng dẫn viên du lịch ở một số Công ty du lịch lữ hành chưa đồng đều do thuê hướng dẫn viên hoặc mượn hướng dẫn viên của các Công ty du lịch lữ hành khác.du lịch của nước nhà. Mặt khác.. Bên cạnh đó. BĐBP với ngành Du lịch Việt Nam luôn được quan tâm đặc biệt và ngày càng phát triển.Nhập cảnh. các cấp chính quyền. các Công ty du lịch lữ hành đón khách tại các cửa khẩu. . Đặc biệt là thiếu những hiểu biết về những quy định về an ninh liên quan đến hoạt động du lịch. chương trình du lịch của khách. Điểm nhấn là việc ban hành Thông tư liên bộ số 767 LB/NV-DL giữa Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Tổng cục Du lịch được ký kết từ năm 1993. ép mua. thiếu nghiệp vụ chuyên ngành về hướng dẫn và quản lý khách du lịch. Có hướng dẫn viên du lịch chỉ biết ngoại ngữ để giao tiếp. để khách du lịch tự ý tách đoàn hay bỏ trốn ở lại Việt Nam để tìm cách đi nước thứ 3 hoặc đưa khách du lịch vào lao động làm thuê (sai với mục đích nhập cảnh). Nhiều công ty du lịch lữ hành đã chủ động liên hệ với cơ quan nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh BĐBP và Biên phòng cửa khẩu các tỉnh. trách nhiệm của các cơ quan. xin ăn khách du lịch và các vụ việc phức tạp tại các điểm du lịch đã từng bước được giải quyết dứt điểm. công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia như Công an. Trình độ của cán bộ điều hành. việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 07/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gìn trật tự trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch đã nâng cao ý thức. Công tác đảm bảo an toàn chưa cao. Bộ Công an trước khi các đoàn khách vào cửa khẩu Việt Nam. kiểm tra giám sát Biên phòng theo đúng qui định. cũng như các yêu cầu của BĐBP trong việc cung cấp những thông tin liên quan đến hành khách. xuất cảnh cho Biên phòng cửa khẩu.. việc miễn thị thực song phương với trên 50 nước và đơn phương cho công dân 7 nước vào Việt Nam. doanh nghiệp du lịch. đúng thời gian theo các chương trình du lịch của các Công ty du lịch lữ hành đối với hành khách. Mặt khác... đặc biệt là người dân trên các địa bàn. nhân viên làm thủ tục. tuyến. Bên cạnh những điểm mạnh nói trên.

ngành liên quan. Đồng thời tăng cường kiểm tra. Đặc biệt. để góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch trong những năm tới. giám sát đối với hướng dẫn viên du lịch để tránh trường hợp đưa dẫn khách vào những nơi vui chơi không lành mạnh.. Tổng cục Du lịch cần sớm xây dựng Qui chế phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh BĐBP trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động du lịch. cần chủ động liên hệ. Tăng cường công tác quản lý hoạt động đưa đón. ngoài việc đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ. đoàn du lịch Caravan.. các Công ty du lịch lữ hành. nhà hàng. phối hợp với Biên phòng cửa khẩu để tìm hiểu và để được hướng dẫn những qui định về thủ tục biên phòng đối với các đoàn khách du lịch có số lượng lớn. trụ sở làm việc. Các cơ quan chức năng cũng phải thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin để sớm phát hiện. du lịch không chấp hành các qui định hiện hành về an ninh du lịch. thường xuyên thông báo và phản ánh kịp thời với BĐBP tại cửa khẩu về tình hình kinh doanh đưa đón khách của đơn vị mình. kiểm tra rà soát các đơn vị có đủ năng lực đưa đón khách mới cấp phép cho hoạt động như khả năng về tài chính. Đối với các Công ty lữ hành được phép đưa đón khách du lịch phải chấp hành nghiêm Luật Du lịch và các qui định về đưa đón khách tại cửa khẩu. trình độ năng lực của cán bộ quản lý và hướng dẫn viên du lịch. phương tiện đưa đón. bán những sản phẩm du lịch kém chất lượng với giá cao để hưởng hoa hồng. . dịch vụ khách sạn.Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên. ngăn chặn và xử lý kịp thời các Công ty du lịch lữ hành đưa. đón khách vào Việt Nam tham quan. móc nối với nhà hàng khách sạn. các doanh nghiệp hoạt động du lịch nhưng chưa có kinh nghiệm đưa. đón khách tại cửa khẩu biên giới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful