PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác cá nhân năm học: 2010-2011
Môn: Tiếng Anh
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh các lớp
giảng dạy tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối lớp 3 với tổng số học sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ký hội đồng Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh:
- Tổng số HS: 16 em (KT: 01).
- Trong đó:
+ Giỏi : 3 em
đạt 20%
+ Khá : 3 em
đạt 20%
+ TB : 10 em chiếm 60%
(KT: 01).
3. Bài học kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Bản thân đã được tham gia các lớp tập huấn ƯDNCTT trong giảng dạy và đã sử
dụng tương đối thành thạo việc soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, nhưng điều
kiện thực tế chưa cho phép nên việc ƯDCNTT trong giảng dạy là chưa thực hiện
được.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình chung:
a, Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Huyện Chi Lăng, của
BGH nhà trường và các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương.

Đồ dùng cần thiết cho môn học: . . d. . môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này. e. . Thực hiện các cuộc vận động: .2. . bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này.Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. đặc biệt như đài cassette. đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh.Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1.Let’s learn English – student’s book – Book 1.Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm.Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học. Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp.2. hăng hái phát biểu xây dựng bài.Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày. .2. . Khó khăn: . .Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi. . .Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ. (01 khối lớp 3. Do vậy.Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi).Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3.4.Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài. . .. 2. . c. không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn.Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan. đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế.Let’s learn English – work’s book – Book 1.Giáo viên chuẩn bị bài tốt. sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh. . a.Mạnh dạn trong giao tiếp. + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1).Học sinh chú ý lắng nghe.Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1. . Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Phương pháp giảng dạy: . 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em.Đài đĩa. .Tiếng Anh là một môn học mới. b. .2.Tích cực.

không cắt xén hoặc dồn ép chương trình. . cô giáo là một tấm gương đạo đức. .3 0 0 4 31 2 6. 4. . đạt chỉ tiêu phấn đấu. chất lượng trước khi lên lớp. giảng dạy đúng phương pháp đặc trưng bộ môn. 3. . thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chung. nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo giáo dục năm học 2010-2011. .Quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm.Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học.. .Luôn quán xuyến nhắc nhở HS học bài làm bài đầy đủ đảm bảo thời gian HS học trên lớp. Nội dung đăng ký đổi mới: .Rèn kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp”.Phụ nữ 2 giỏi.5 5 16. kế hoạch thời gian: .6 0 0 * Đăng ký danh hiệu thi đua: . . mến trẻ. c.Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. . “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.Thực hiện đúng chương trình. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2010-2011: * Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Tiếng Anh: Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu số HS SL % SL % SL % SL % 3 16 3 20 5 33.Lao động tiên tiến.Soạn bài đầy đủ.Thực hiện tốt chỉ thị cuộc vận động hai không với bốn nội dung. Thực hiện kế hoạch giáo dục.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. . đôn đốc việc chuẩn bị bài vở của HS. d.7 32 69. Đảm bảo chất lượng giáo dục: .9 10 21.Đoàn viên công đoàn xuất sắc.Thường xuyên kiểm tra. Giải pháp thực hiện: . .Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của BGH. b.3 8 53. học sinh tích cực" .Duy trì sĩ số 100%.1 24 77. đảm bảo giờ công ngày công. . nhiệt tình yêu nghề. tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. đông viên khuyến khích tinh thần học tập của HS.4 0 0 Cộng: 5 10.Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo.Giáo viên dạy giỏi cấp trường. thân thiện HS tích cực” trong các trường phổ thông theo thông tư số 92/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngày 12/09/2008 .

. rút kinh nghiệm học hỏi. xây dựng chuyên đề..Tham gia dự giờ theo cụm.Tiếp tục năm học “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.Học chính thức. . . .Tham gia kiểm tra dân chủ theo kế hoạch của Tổ. . . nghỉ phải báo cáo tổ để bố trí dạy thay kịp thời. . mở rộng kiến thức cho HS. HS với GV.Hoàn thành đầy đủ các loại sổ sách.Nhận tài liệu giảng dạy.Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giúp HS có thói quen tự học ở nhà cũng như ở trường. kế hoạch chủ nhiệm. . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 10/2010 .Lao động đầu năm.Hoàn thành các loại sổ sách.Khai giảng đúng ngày 05/09/2010. . Trường.Tổ chức ngoại khoá để nâng cao. .Tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm năng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề.Đảm bảo giờ công ngày công. động viên HS ngoan học giỏi.Hội nghị phụ huynh lần 1. giáo dục phù hợp.Đăng kí thi đua. . .Có kế hoạch giảng dạy kịp thời từng tuần đúng phân phối chương trình.Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của trường phòng yêu cầu. . .Tập trung HS.Kiểm tra khảo sát đầu năm. . .Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 do nhà trường phát động. . kế hoạch tổ.Thi HS giỏi cấp trường.Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kì 2 lần trên tháng nhằm trao đổi học tập chuyên môn. .Ký cam kết giữa GV với nhà trường. PHẦN III KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 8+9/2010 . .Đại hội Công đoàn Hội nghị công chức. .Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của HS. .Phối hợp với gia đình HS.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. . cá tính HS để kịp thời có phương pháp giảng dạy. . kế hoạch chuyên môn. phát huy tính tích cực của HS. . các đoàn thể kịp thời giáo dục HS cá biệt.

.Bình xét danh hiệu thi đua học kì 1 GV . .Thi HS giỏi cấp trường. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 11/2010 .Kiểm tra chế độ cho điểm.Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1. . trường.Sơ kết học kì 1 lớp. . .Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.Tiếp tục phong trào thi đua chào mừng ngày 02/03. rà soát chương trình. .Hoàn thành chương trình học kì 1.HS.Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường.Khám sức khoẻ HS đợi 1. 26/03. . . . . .Kiểm tra cuối học kì 1.. .Ôn luyện HS giỏi.Kiểm tra dân chủ đợt 1. . 08/03. .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 12/2010 .Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . thực hiệnn quy chế chuyên môn. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 1+2/2011 .Nghỉ tết đúng thời gian quy định.Thăm lớp dự giờ. .Kiểm tra giữa ki I (toán.Hoàn thành các loại báo cáo. tiếng việt). .Hội giảng cấp trường lần 1.Tổng kết đợi thi đua chào mừng ngày 20/11 .

.Kiểm tra cuối năm.Hội nghị phụ huynh lần 2. .Ra quân đầu năm đúng ngày trồng cây. mít tinh 26/03. .Kiểm tra dân chủ lần 2. . . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 3/2011 . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Tiếp tục ôn luyện HS giỏi.Hoàn thành các loại báo cáo sổ sách cuối năm. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 5/2011 . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn . .Kiểm tra giữa học kì 2 (toán.Tổng kết phong trào thi đua.Ôn luyện HS giỏi.Tuyên truyền cho HS ngày 15/05.Hội nghị phụ huynh lần 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 4/2011 .19/05. . . .Rà soát hồ sơ HS. kiểm tra giáo án.Hội giảng cấp trường lần 2 . tiếng việt). HS chưa hoàn thành.Ôn định lớp.. .Khám sức HS lần 2. .Thăm lớp dự giờ. .Tăng cường ôn luyện HS giỏi.Tiếp tục thăm lớp dự giờ. HS đi học bình thường. 19/05.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày 15/05.Tổng kết phong trào thi đua. .Toạ đàm 08/03.Thăm lớp dự giờ.Trực tết đúng lịch. . . .

.Trực hè theo lịch của nhà trường.Bình xét thi đua GV-HS.Tổng kết năm học lớp. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 6+7/2011 .Xây dựng kế hoạch trong hè. Tổ trưởng chuyên môn Mai Sao. trường. phần kế hoạch hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn theo kế hoạch từng tháng của tổ. trường. tôi rất mong tổ chuyên môn. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trên đây là kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011 của bản thân tôi. BGH nhà trường đóng góp và tạo điều kiện giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ. .Bàn giao HS về thôn bản sinh hoạt hè. Qua bản kế hoạch cá nhân. . ngày 20 tháng 9 năm 2010 Người lập kế hoạch Vi Thị Chìu Nguyễn Thị Thành Ngày tháng 9 năm2010 BGH nhà trường . kế hoạch đề ra..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful