PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác cá nhân năm học: 2010-2011
Môn: Tiếng Anh
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh các lớp
giảng dạy tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối lớp 3 với tổng số học sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ký hội đồng Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh:
- Tổng số HS: 16 em (KT: 01).
- Trong đó:
+ Giỏi : 3 em
đạt 20%
+ Khá : 3 em
đạt 20%
+ TB : 10 em chiếm 60%
(KT: 01).
3. Bài học kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Bản thân đã được tham gia các lớp tập huấn ƯDNCTT trong giảng dạy và đã sử
dụng tương đối thành thạo việc soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, nhưng điều
kiện thực tế chưa cho phép nên việc ƯDCNTT trong giảng dạy là chưa thực hiện
được.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình chung:
a, Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Huyện Chi Lăng, của
BGH nhà trường và các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương.

4.Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. .Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày. d. . 2. . 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em.Tích cực. .Let’s learn English – work’s book – Book 1.Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này.Giáo viên chuẩn bị bài tốt. .2. . không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn. . . Thực hiện các cuộc vận động: . . đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. a.2. + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1). . . sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh. e.Let’s learn English – student’s book – Book 1. . đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh.Tiếng Anh là một môn học mới. Do vậy.Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm. .Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học.Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1.. .Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.2. bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này. Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp. Phương pháp giảng dạy: . (01 khối lớp 3.Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3. Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi. . hăng hái phát biểu xây dựng bài.Học sinh chú ý lắng nghe.2.Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1.Mạnh dạn trong giao tiếp. Khó khăn: .Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi). b.Đài đĩa. đặc biệt như đài cassette. . Đồ dùng cần thiết cho môn học: .Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan. c.Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.

Giáo viên dạy giỏi cấp trường.Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học. . Đảm bảo chất lượng giáo dục: . cô giáo là một tấm gương đạo đức. 4. . nhiệt tình yêu nghề.7 32 69. .6 0 0 * Đăng ký danh hiệu thi đua: ..Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.Lao động tiên tiến.Thực hiện tốt chỉ thị cuộc vận động hai không với bốn nội dung. “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo. thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chung. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp”.3 8 53. đảm bảo giờ công ngày công. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. không cắt xén hoặc dồn ép chương trình.Luôn quán xuyến nhắc nhở HS học bài làm bài đầy đủ đảm bảo thời gian HS học trên lớp. Giải pháp thực hiện: .Duy trì sĩ số 100%.5 5 16. kế hoạch thời gian: . chất lượng trước khi lên lớp.3 0 0 4 31 2 6.Rèn kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học. . giảng dạy đúng phương pháp đặc trưng bộ môn. thân thiện HS tích cực” trong các trường phổ thông theo thông tư số 92/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngày 12/09/2008 . .Soạn bài đầy đủ. đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thực hiện kế hoạch giáo dục.Đoàn viên công đoàn xuất sắc. nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo giáo dục năm học 2010-2011. Nội dung đăng ký đổi mới: . . 3.1 24 77.Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. đông viên khuyến khích tinh thần học tập của HS.9 10 21. .Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của BGH. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2010-2011: * Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Tiếng Anh: Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu số HS SL % SL % SL % SL % 3 16 3 20 5 33. học sinh tích cực" . đôn đốc việc chuẩn bị bài vở của HS.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị.4 0 0 Cộng: 5 10. . d.Thực hiện đúng chương trình. c. mến trẻ.Phụ nữ 2 giỏi. tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện. . . b.Quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm.Thường xuyên kiểm tra. .

Tập trung HS. .Hoàn thành các loại sổ sách. cá tính HS để kịp thời có phương pháp giảng dạy.Đảm bảo giờ công ngày công. Trường. .Có kế hoạch giảng dạy kịp thời từng tuần đúng phân phối chương trình. . .Tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm năng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề. .Tham gia kiểm tra dân chủ theo kế hoạch của Tổ. . HS với GV. phát huy tính tích cực của HS. . . . nghỉ phải báo cáo tổ để bố trí dạy thay kịp thời. . động viên HS ngoan học giỏi.Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giúp HS có thói quen tự học ở nhà cũng như ở trường.Đại hội Công đoàn Hội nghị công chức. kế hoạch chủ nhiệm.Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kì 2 lần trên tháng nhằm trao đổi học tập chuyên môn.Kiểm tra khảo sát đầu năm. . . PHẦN III KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 8+9/2010 . giáo dục phù hợp.Đăng kí thi đua. xây dựng chuyên đề. kế hoạch tổ. . . . ..Hoàn thành đầy đủ các loại sổ sách.Thi HS giỏi cấp trường. .Khai giảng đúng ngày 05/09/2010.Tham gia dự giờ theo cụm. rút kinh nghiệm học hỏi. . .Ký cam kết giữa GV với nhà trường.Nhận tài liệu giảng dạy. . mở rộng kiến thức cho HS.Tổ chức ngoại khoá để nâng cao. .Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 do nhà trường phát động.Lao động đầu năm. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 10/2010 .Phối hợp với gia đình HS. .Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của trường phòng yêu cầu. kế hoạch chuyên môn. .Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của HS.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. .Tiếp tục năm học “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. .Hội nghị phụ huynh lần 1. các đoàn thể kịp thời giáo dục HS cá biệt.Học chính thức.

. . trường. .Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 11/2010 . .Ôn luyện HS giỏi. . . . .Sơ kết học kì 1 lớp. tiếng việt).Kiểm tra chế độ cho điểm.Kiểm tra giữa ki I (toán. . . thực hiệnn quy chế chuyên môn. 26/03.Kiểm tra dân chủ đợt 1.Nghỉ tết đúng thời gian quy định. .Bình xét danh hiệu thi đua học kì 1 GV . rà soát chương trình. . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn.Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.Hoàn thành các loại báo cáo.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi.Hội giảng cấp trường lần 1.Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1.Thăm lớp dự giờ. .Thi HS giỏi cấp trường. 08/03. .Khám sức khoẻ HS đợi 1.Kiểm tra cuối học kì 1. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 12/2010 . .Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường. .Tổng kết đợi thi đua chào mừng ngày 20/11 .HS.Tiếp tục phong trào thi đua chào mừng ngày 02/03. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 1+2/2011 . .Hoàn thành chương trình học kì 1.

Hoàn thành các loại báo cáo sổ sách cuối năm.Tổng kết phong trào thi đua.Hội giảng cấp trường lần 2 .Thăm lớp dự giờ. .Kiểm tra dân chủ lần 2. tiếng việt).Kiểm tra giữa học kì 2 (toán. . .Hội nghị phụ huynh lần 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 4/2011 . HS chưa hoàn thành. . .Khám sức HS lần 2.. . . . . kiểm tra giáo án.Ôn luyện HS giỏi. .Tiếp tục thăm lớp dự giờ. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 5/2011 .Kiểm tra cuối năm. . 19/05.Tổng kết phong trào thi đua. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn . .Hội nghị phụ huynh lần 2. HS đi học bình thường.19/05.Tăng cường ôn luyện HS giỏi.Tiếp tục ôn luyện HS giỏi.Thăm lớp dự giờ. .Ra quân đầu năm đúng ngày trồng cây. .Tuyên truyền cho HS ngày 15/05.Trực tết đúng lịch. . .Ôn định lớp.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày 15/05.Rà soát hồ sơ HS. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 3/2011 . mít tinh 26/03. .Toạ đàm 08/03.

. kế hoạch đề ra.Bình xét thi đua GV-HS. tôi rất mong tổ chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn Mai Sao.Trực hè theo lịch của nhà trường.Bàn giao HS về thôn bản sinh hoạt hè. Qua bản kế hoạch cá nhân.. BGH nhà trường đóng góp và tạo điều kiện giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ. . trường.Xây dựng kế hoạch trong hè. ngày 20 tháng 9 năm 2010 Người lập kế hoạch Vi Thị Chìu Nguyễn Thị Thành Ngày tháng 9 năm2010 BGH nhà trường .Tổng kết năm học lớp. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trên đây là kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011 của bản thân tôi. trường. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 6+7/2011 . . phần kế hoạch hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn theo kế hoạch từng tháng của tổ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful