PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác cá nhân năm học: 2010-2011
Môn: Tiếng Anh
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh các lớp
giảng dạy tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối lớp 3 với tổng số học sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ký hội đồng Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh:
- Tổng số HS: 16 em (KT: 01).
- Trong đó:
+ Giỏi : 3 em
đạt 20%
+ Khá : 3 em
đạt 20%
+ TB : 10 em chiếm 60%
(KT: 01).
3. Bài học kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Bản thân đã được tham gia các lớp tập huấn ƯDNCTT trong giảng dạy và đã sử
dụng tương đối thành thạo việc soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, nhưng điều
kiện thực tế chưa cho phép nên việc ƯDCNTT trong giảng dạy là chưa thực hiện
được.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình chung:
a, Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Huyện Chi Lăng, của
BGH nhà trường và các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương.

Giáo viên chuẩn bị bài tốt. . sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh.Let’s learn English – work’s book – Book 1. d.Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.Tích cực. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. . đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. . . (01 khối lớp 3. Do vậy.Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. hăng hái phát biểu xây dựng bài.2. b.Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3. ..Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. . e. đặc biệt như đài cassette. . đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh. Thực hiện các cuộc vận động: .Mạnh dạn trong giao tiếp. môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này. .Đài đĩa.Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1. không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn. . 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em.Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi). . Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp. 2.4.Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày. .Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1. a. . bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này. . Đồ dùng cần thiết cho môn học: . . .Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học. Phương pháp giảng dạy: .2.Tiếng Anh là một môn học mới.2.Học sinh chú ý lắng nghe.Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm.2.Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan. c. . Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi. Khó khăn: .Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài.Let’s learn English – student’s book – Book 1. + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1).

.Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Thực hiện kế hoạch giáo dục. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. . .1 24 77. b.Thực hiện tốt chỉ thị cuộc vận động hai không với bốn nội dung.Soạn bài đầy đủ. . Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2010-2011: * Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Tiếng Anh: Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu số HS SL % SL % SL % SL % 3 16 3 20 5 33.Thường xuyên kiểm tra. thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chung. 3.Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. không cắt xén hoặc dồn ép chương trình.3 8 53. Nội dung đăng ký đổi mới: . . thân thiện HS tích cực” trong các trường phổ thông theo thông tư số 92/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngày 12/09/2008 . tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện. đạt chỉ tiêu phấn đấu. c. “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. .3 0 0 4 31 2 6.5 5 16.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. đảm bảo giờ công ngày công. 4.Quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm. d.9 10 21.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị.6 0 0 * Đăng ký danh hiệu thi đua: . . nhiệt tình yêu nghề.Thực hiện đúng chương trình. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp”. Đảm bảo chất lượng giáo dục: . giảng dạy đúng phương pháp đặc trưng bộ môn.Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo. đôn đốc việc chuẩn bị bài vở của HS.7 32 69.Rèn kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.Đoàn viên công đoàn xuất sắc.Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học. .4 0 0 Cộng: 5 10. đông viên khuyến khích tinh thần học tập của HS.Lao động tiên tiến. . . Giải pháp thực hiện: .Duy trì sĩ số 100%.. học sinh tích cực" . kế hoạch thời gian: . nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo giáo dục năm học 2010-2011.Phụ nữ 2 giỏi. cô giáo là một tấm gương đạo đức. mến trẻ.Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của BGH. .Luôn quán xuyến nhắc nhở HS học bài làm bài đầy đủ đảm bảo thời gian HS học trên lớp. chất lượng trước khi lên lớp.

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 do nhà trường phát động.Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giúp HS có thói quen tự học ở nhà cũng như ở trường. kế hoạch tổ. mở rộng kiến thức cho HS. . giáo dục phù hợp.Lao động đầu năm.Phối hợp với gia đình HS. . . cá tính HS để kịp thời có phương pháp giảng dạy.Khai giảng đúng ngày 05/09/2010. .Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của trường phòng yêu cầu. nghỉ phải báo cáo tổ để bố trí dạy thay kịp thời.Hoàn thành đầy đủ các loại sổ sách.Tham gia kiểm tra dân chủ theo kế hoạch của Tổ. xây dựng chuyên đề.Nhận tài liệu giảng dạy. kế hoạch chủ nhiệm. . Trường.Tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm năng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề. các đoàn thể kịp thời giáo dục HS cá biệt.Ký cam kết giữa GV với nhà trường.Thi HS giỏi cấp trường. .Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.Tham gia dự giờ theo cụm.Học chính thức. .Đảm bảo giờ công ngày công.Có kế hoạch giảng dạy kịp thời từng tuần đúng phân phối chương trình.Tổ chức ngoại khoá để nâng cao. động viên HS ngoan học giỏi. . . . HS với GV. .Đại hội Công đoàn Hội nghị công chức. . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 10/2010 .Đăng kí thi đua.Hoàn thành các loại sổ sách. PHẦN III KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 8+9/2010 .Hội nghị phụ huynh lần 1. . . . phát huy tính tích cực của HS.Tiếp tục năm học “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. .Kiểm tra khảo sát đầu năm. kế hoạch chuyên môn. . . . . ..Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kì 2 lần trên tháng nhằm trao đổi học tập chuyên môn. . .Tập trung HS. .Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của HS. rút kinh nghiệm học hỏi.

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 12/2010 . . . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 1+2/2011 . 26/03.Thăm lớp dự giờ.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.Kiểm tra chế độ cho điểm. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. . rà soát chương trình.Thi HS giỏi cấp trường.Kiểm tra cuối học kì 1. . tiếng việt).Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường. trường.Khám sức khoẻ HS đợi 1.Kiểm tra dân chủ đợt 1.Nghỉ tết đúng thời gian quy định. . thực hiệnn quy chế chuyên môn.Hoàn thành các loại báo cáo.Tiếp tục phong trào thi đua chào mừng ngày 02/03. .Bình xét danh hiệu thi đua học kì 1 GV .Hoàn thành chương trình học kì 1. .Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi. .Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 08/03.Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1. . . .Tổng kết đợi thi đua chào mừng ngày 20/11 . .Hội giảng cấp trường lần 1.Kiểm tra giữa ki I (toán.Sơ kết học kì 1 lớp. . . . .HS.. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 11/2010 . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. .Ôn luyện HS giỏi.

Khám sức HS lần 2. . .Tiếp tục thăm lớp dự giờ.Kiểm tra dân chủ lần 2. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Hội nghị phụ huynh lần 2. kiểm tra giáo án.Tiếp tục ôn luyện HS giỏi.Tổng kết phong trào thi đua. .Ôn định lớp.Toạ đàm 08/03. . . HS đi học bình thường. . mít tinh 26/03. . . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 3/2011 .Kiểm tra giữa học kì 2 (toán.Tổng kết phong trào thi đua.. .19/05. tiếng việt). Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Tuyên truyền cho HS ngày 15/05.Hội giảng cấp trường lần 2 . .Thăm lớp dự giờ. . HS chưa hoàn thành. . 19/05.Hoàn thành các loại báo cáo sổ sách cuối năm.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày 15/05. .Tăng cường ôn luyện HS giỏi. .Kiểm tra cuối năm.Ôn luyện HS giỏi.Hội nghị phụ huynh lần 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 4/2011 .Trực tết đúng lịch.Rà soát hồ sơ HS. .Ra quân đầu năm đúng ngày trồng cây. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 5/2011 . .Thăm lớp dự giờ.

BGH nhà trường đóng góp và tạo điều kiện giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ. .Bình xét thi đua GV-HS. trường. ngày 20 tháng 9 năm 2010 Người lập kế hoạch Vi Thị Chìu Nguyễn Thị Thành Ngày tháng 9 năm2010 BGH nhà trường . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trên đây là kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011 của bản thân tôi. trường. .Bàn giao HS về thôn bản sinh hoạt hè.Tổng kết năm học lớp. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 6+7/2011 . .Trực hè theo lịch của nhà trường.. Qua bản kế hoạch cá nhân. tôi rất mong tổ chuyên môn.Xây dựng kế hoạch trong hè. phần kế hoạch hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn theo kế hoạch từng tháng của tổ. kế hoạch đề ra. Tổ trưởng chuyên môn Mai Sao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful