PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác cá nhân năm học: 2010-2011
Môn: Tiếng Anh
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh các lớp
giảng dạy tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối lớp 3 với tổng số học sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ký hội đồng Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh:
- Tổng số HS: 16 em (KT: 01).
- Trong đó:
+ Giỏi : 3 em
đạt 20%
+ Khá : 3 em
đạt 20%
+ TB : 10 em chiếm 60%
(KT: 01).
3. Bài học kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Bản thân đã được tham gia các lớp tập huấn ƯDNCTT trong giảng dạy và đã sử
dụng tương đối thành thạo việc soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, nhưng điều
kiện thực tế chưa cho phép nên việc ƯDCNTT trong giảng dạy là chưa thực hiện
được.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình chung:
a, Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Huyện Chi Lăng, của
BGH nhà trường và các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương.

b. . Do vậy. .Học sinh chú ý lắng nghe. d.Tích cực. Đồ dùng cần thiết cho môn học: . .Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1. 2.Đài đĩa.Let’s learn English – student’s book – Book 1. . + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1). . hăng hái phát biểu xây dựng bài. Phương pháp giảng dạy: .2.Let’s learn English – work’s book – Book 1.Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học. e. . a. đặc biệt như đài cassette.Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi).2.Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ. môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này. 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em. c. Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp. . .4. bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này.Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan. đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh. (01 khối lớp 3.Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. .Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày.Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài.Mạnh dạn trong giao tiếp.Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm. . Thực hiện các cuộc vận động: . . Khó khăn: . .Tiếng Anh là một môn học mới. . . Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. .Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. . không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn.Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3. sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh. đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi.2.Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1..2.Giáo viên chuẩn bị bài tốt.

3 0 0 4 31 2 6. đạt chỉ tiêu phấn đấu. đông viên khuyến khích tinh thần học tập của HS.9 10 21.Thực hiện tốt chỉ thị cuộc vận động hai không với bốn nội dung. c. . . Giải pháp thực hiện: . không cắt xén hoặc dồn ép chương trình. .Rèn kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.1 24 77. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. . chất lượng trước khi lên lớp.Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo.Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học. . Nội dung đăng ký đổi mới: .Quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm. cô giáo là một tấm gương đạo đức. 3.Thực hiện đúng chương trình. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp”.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.Giáo viên dạy giỏi cấp trường. .Soạn bài đầy đủ.Thường xuyên kiểm tra.Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của BGH. b.. mến trẻ. học sinh tích cực" . .Lao động tiên tiến. nhiệt tình yêu nghề. tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện.6 0 0 * Đăng ký danh hiệu thi đua: . giảng dạy đúng phương pháp đặc trưng bộ môn.Luôn quán xuyến nhắc nhở HS học bài làm bài đầy đủ đảm bảo thời gian HS học trên lớp. Đảm bảo chất lượng giáo dục: . Thực hiện kế hoạch giáo dục. .Phụ nữ 2 giỏi. “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. d.Đoàn viên công đoàn xuất sắc. 4.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị. thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chung. . nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo giáo dục năm học 2010-2011.Duy trì sĩ số 100%. . Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2010-2011: * Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Tiếng Anh: Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu số HS SL % SL % SL % SL % 3 16 3 20 5 33. đảm bảo giờ công ngày công. đôn đốc việc chuẩn bị bài vở của HS.4 0 0 Cộng: 5 10. .5 5 16.3 8 53.Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. thân thiện HS tích cực” trong các trường phổ thông theo thông tư số 92/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngày 12/09/2008 . kế hoạch thời gian: .7 32 69.

Đại hội Công đoàn Hội nghị công chức. mở rộng kiến thức cho HS. . . .Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giúp HS có thói quen tự học ở nhà cũng như ở trường. . cá tính HS để kịp thời có phương pháp giảng dạy.Ký cam kết giữa GV với nhà trường. kế hoạch tổ. . .Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 10/2010 . .Tham gia kiểm tra dân chủ theo kế hoạch của Tổ.Tiếp tục năm học “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. . .Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của HS. Trường.Thi HS giỏi cấp trường. .Phối hợp với gia đình HS. . PHẦN III KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 8+9/2010 .Lao động đầu năm..Hoàn thành đầy đủ các loại sổ sách.Tham gia dự giờ theo cụm. . rút kinh nghiệm học hỏi. giáo dục phù hợp. kế hoạch chuyên môn. . . .Đăng kí thi đua.Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kì 2 lần trên tháng nhằm trao đổi học tập chuyên môn. .Học chính thức. kế hoạch chủ nhiệm.Nhận tài liệu giảng dạy. nghỉ phải báo cáo tổ để bố trí dạy thay kịp thời.Khai giảng đúng ngày 05/09/2010.Hoàn thành các loại sổ sách. . xây dựng chuyên đề.Đảm bảo giờ công ngày công. các đoàn thể kịp thời giáo dục HS cá biệt. . .Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của trường phòng yêu cầu.Tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm năng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề. phát huy tính tích cực của HS. . .Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 do nhà trường phát động. .Có kế hoạch giảng dạy kịp thời từng tuần đúng phân phối chương trình.Tổ chức ngoại khoá để nâng cao. HS với GV. .Kiểm tra khảo sát đầu năm. . .Hội nghị phụ huynh lần 1. động viên HS ngoan học giỏi.Tập trung HS.

Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 12/2010 . . 26/03. rà soát chương trình. trường. 08/03.Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Hoàn thành các loại báo cáo. .Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.Ôn luyện HS giỏi. . .Kiểm tra giữa ki I (toán.Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1. . . . thực hiệnn quy chế chuyên môn.Thăm lớp dự giờ. . . .Kiểm tra dân chủ đợt 1. .Bình xét danh hiệu thi đua học kì 1 GV .Hội giảng cấp trường lần 1.Nghỉ tết đúng thời gian quy định. . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. . .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi.Sơ kết học kì 1 lớp. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 1+2/2011 .Tổng kết đợi thi đua chào mừng ngày 20/11 .Hoàn thành chương trình học kì 1. .Kiểm tra cuối học kì 1. . tiếng việt).Khám sức khoẻ HS đợi 1.Thi HS giỏi cấp trường.Kiểm tra chế độ cho điểm..Tiếp tục phong trào thi đua chào mừng ngày 02/03. . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 11/2010 .HS. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn.

.Kiểm tra giữa học kì 2 (toán. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 3/2011 . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Ôn định lớp. . . . . .Thăm lớp dự giờ. . . . mít tinh 26/03.Tuyên truyền cho HS ngày 15/05.19/05.Kiểm tra dân chủ lần 2. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 5/2011 . . .Rà soát hồ sơ HS. . . HS chưa hoàn thành.Hội nghị phụ huynh lần 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 4/2011 .Ôn luyện HS giỏi. . . 19/05.Ra quân đầu năm đúng ngày trồng cây.Khám sức HS lần 2.Tiếp tục ôn luyện HS giỏi.Hoàn thành các loại báo cáo sổ sách cuối năm.Toạ đàm 08/03.Tăng cường ôn luyện HS giỏi.Tiếp tục thăm lớp dự giờ. HS đi học bình thường. .Thăm lớp dự giờ.Tổng kết phong trào thi đua.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày 15/05.Kiểm tra cuối năm.Hội giảng cấp trường lần 2 . .Tổng kết phong trào thi đua.Trực tết đúng lịch..Hội nghị phụ huynh lần 2. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn . tiếng việt). kiểm tra giáo án.

tôi rất mong tổ chuyên môn. .Bình xét thi đua GV-HS. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trên đây là kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011 của bản thân tôi.Tổng kết năm học lớp.Bàn giao HS về thôn bản sinh hoạt hè.Xây dựng kế hoạch trong hè. trường. kế hoạch đề ra. .. ngày 20 tháng 9 năm 2010 Người lập kế hoạch Vi Thị Chìu Nguyễn Thị Thành Ngày tháng 9 năm2010 BGH nhà trường .Trực hè theo lịch của nhà trường. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 6+7/2011 . trường. phần kế hoạch hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn theo kế hoạch từng tháng của tổ. Qua bản kế hoạch cá nhân. BGH nhà trường đóng góp và tạo điều kiện giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ. Tổ trưởng chuyên môn Mai Sao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful