PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác cá nhân năm học: 2010-2011
Môn: Tiếng Anh
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh các lớp
giảng dạy tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối lớp 3 với tổng số học sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ký hội đồng Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh:
- Tổng số HS: 16 em (KT: 01).
- Trong đó:
+ Giỏi : 3 em
đạt 20%
+ Khá : 3 em
đạt 20%
+ TB : 10 em chiếm 60%
(KT: 01).
3. Bài học kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Bản thân đã được tham gia các lớp tập huấn ƯDNCTT trong giảng dạy và đã sử
dụng tương đối thành thạo việc soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, nhưng điều
kiện thực tế chưa cho phép nên việc ƯDCNTT trong giảng dạy là chưa thực hiện
được.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình chung:
a, Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Huyện Chi Lăng, của
BGH nhà trường và các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương.

Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3.Let’s learn English – work’s book – Book 1.Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. Do vậy. sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh.2. .2. đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế.Let’s learn English – student’s book – Book 1.2.Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. . 2.Tích cực.Tiếng Anh là một môn học mới.Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày. đặc biệt như đài cassette. e. 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em. a.Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan.Đài đĩa. Thực hiện các cuộc vận động: . .Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ. .Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi). d. . + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1). (01 khối lớp 3.4. không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn.Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học.Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1. Khó khăn: .Mạnh dạn trong giao tiếp. . c. môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này.Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1. . Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp. . hăng hái phát biểu xây dựng bài.Giáo viên chuẩn bị bài tốt. .Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. Phương pháp giảng dạy: . .. . .Học sinh chú ý lắng nghe. Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi. .2.Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm. đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh. bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này. . Đồ dùng cần thiết cho môn học: . . . b.

Quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm. Giải pháp thực hiện: . đông viên khuyến khích tinh thần học tập của HS.Thực hiện tốt chỉ thị cuộc vận động hai không với bốn nội dung.1 24 77. .3 8 53. tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện.Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo. . kế hoạch thời gian: .5 5 16.3 0 0 4 31 2 6. Đảm bảo chất lượng giáo dục: . “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.6 0 0 * Đăng ký danh hiệu thi đua: .Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học.Duy trì sĩ số 100%. Thực hiện kế hoạch giáo dục. không cắt xén hoặc dồn ép chương trình.Phụ nữ 2 giỏi. nhiệt tình yêu nghề. . .Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của BGH. thân thiện HS tích cực” trong các trường phổ thông theo thông tư số 92/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngày 12/09/2008 . .Đoàn viên công đoàn xuất sắc. cô giáo là một tấm gương đạo đức.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. .. b.Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. . d.Soạn bài đầy đủ. thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chung. giảng dạy đúng phương pháp đặc trưng bộ môn.7 32 69. nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo giáo dục năm học 2010-2011. Nội dung đăng ký đổi mới: . chất lượng trước khi lên lớp. mến trẻ.Rèn kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học. 3. . . c. đôn đốc việc chuẩn bị bài vở của HS.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị.Thực hiện đúng chương trình.9 10 21. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4. đạt chỉ tiêu phấn đấu. . Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp”. đảm bảo giờ công ngày công.Luôn quán xuyến nhắc nhở HS học bài làm bài đầy đủ đảm bảo thời gian HS học trên lớp.Giáo viên dạy giỏi cấp trường.Lao động tiên tiến. học sinh tích cực" . .4 0 0 Cộng: 5 10.Thường xuyên kiểm tra. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2010-2011: * Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Tiếng Anh: Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu số HS SL % SL % SL % SL % 3 16 3 20 5 33.

giáo dục phù hợp. . . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 10/2010 . .. . xây dựng chuyên đề.Lao động đầu năm. kế hoạch chủ nhiệm.Hoàn thành đầy đủ các loại sổ sách.Nhận tài liệu giảng dạy. Trường.Kiểm tra khảo sát đầu năm.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.Tham gia kiểm tra dân chủ theo kế hoạch của Tổ. . . . .Học chính thức. .Phối hợp với gia đình HS. .Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 do nhà trường phát động.Đăng kí thi đua.Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của trường phòng yêu cầu. HS với GV.Thi HS giỏi cấp trường. nghỉ phải báo cáo tổ để bố trí dạy thay kịp thời. PHẦN III KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 8+9/2010 .Tập trung HS. . . .Tiếp tục năm học “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.Ký cam kết giữa GV với nhà trường. mở rộng kiến thức cho HS. rút kinh nghiệm học hỏi.Hội nghị phụ huynh lần 1.Hoàn thành các loại sổ sách.Tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm năng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề. .Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của HS.Khai giảng đúng ngày 05/09/2010. cá tính HS để kịp thời có phương pháp giảng dạy. .Tổ chức ngoại khoá để nâng cao. . . . . động viên HS ngoan học giỏi.Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kì 2 lần trên tháng nhằm trao đổi học tập chuyên môn. .Có kế hoạch giảng dạy kịp thời từng tuần đúng phân phối chương trình.Đảm bảo giờ công ngày công. . . phát huy tính tích cực của HS. kế hoạch chuyên môn.Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giúp HS có thói quen tự học ở nhà cũng như ở trường. kế hoạch tổ. các đoàn thể kịp thời giáo dục HS cá biệt. .Tham gia dự giờ theo cụm.Đại hội Công đoàn Hội nghị công chức. .

Nghỉ tết đúng thời gian quy định. .Hội giảng cấp trường lần 1.Kiểm tra cuối học kì 1. trường. . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. rà soát chương trình. . .Khám sức khoẻ HS đợi 1.Sơ kết học kì 1 lớp.Kiểm tra chế độ cho điểm.Kiểm tra dân chủ đợt 1. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 12/2010 .Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 11/2010 . . .Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường.HS. .Hoàn thành chương trình học kì 1. . . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. .Hoàn thành các loại báo cáo.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi. .Thăm lớp dự giờ. thực hiệnn quy chế chuyên môn.Thi HS giỏi cấp trường.Bình xét danh hiệu thi đua học kì 1 GV . 26/03. . . .Tổng kết đợi thi đua chào mừng ngày 20/11 .Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12. .Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 1+2/2011 . tiếng việt)..Kiểm tra giữa ki I (toán.Ôn luyện HS giỏi.Tiếp tục phong trào thi đua chào mừng ngày 02/03. . 08/03. .

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 5/2011 . kiểm tra giáo án.Toạ đàm 08/03.Tiếp tục ôn luyện HS giỏi. . 19/05.Ôn luyện HS giỏi.19/05. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn . .Hội nghị phụ huynh lần 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 4/2011 .Thăm lớp dự giờ. .Tăng cường ôn luyện HS giỏi.Kiểm tra cuối năm. HS đi học bình thường. HS chưa hoàn thành. .Tiếp tục thăm lớp dự giờ.Hội nghị phụ huynh lần 2. .Tuyên truyền cho HS ngày 15/05. .. . .Kiểm tra dân chủ lần 2. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 3/2011 .Ôn định lớp. tiếng việt).Kiểm tra giữa học kì 2 (toán.Ra quân đầu năm đúng ngày trồng cây. .Trực tết đúng lịch. . .Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày 15/05.Hội giảng cấp trường lần 2 .Rà soát hồ sơ HS. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Tổng kết phong trào thi đua. mít tinh 26/03. . . .Hoàn thành các loại báo cáo sổ sách cuối năm. .Tổng kết phong trào thi đua.Khám sức HS lần 2. .Thăm lớp dự giờ. .

Qua bản kế hoạch cá nhân. kế hoạch đề ra. Tổ trưởng chuyên môn Mai Sao. tôi rất mong tổ chuyên môn.Bàn giao HS về thôn bản sinh hoạt hè. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 6+7/2011 .. .Tổng kết năm học lớp.Bình xét thi đua GV-HS.Xây dựng kế hoạch trong hè. trường.Trực hè theo lịch của nhà trường. . trường. ngày 20 tháng 9 năm 2010 Người lập kế hoạch Vi Thị Chìu Nguyễn Thị Thành Ngày tháng 9 năm2010 BGH nhà trường . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trên đây là kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011 của bản thân tôi. phần kế hoạch hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn theo kế hoạch từng tháng của tổ. BGH nhà trường đóng góp và tạo điều kiện giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ.