PHÒNG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác cá nhân năm học: 2010-2011
Môn: Tiếng Anh
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh các lớp
giảng dạy tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối lớp 3 với tổng số học sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ký hội đồng Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh:
- Tổng số HS: 16 em (KT: 01).
- Trong đó:
+ Giỏi : 3 em
đạt 20%
+ Khá : 3 em
đạt 20%
+ TB : 10 em chiếm 60%
(KT: 01).
3. Bài học kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Bản thân đã được tham gia các lớp tập huấn ƯDNCTT trong giảng dạy và đã sử
dụng tương đối thành thạo việc soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, nhưng điều
kiện thực tế chưa cho phép nên việc ƯDCNTT trong giảng dạy là chưa thực hiện
được.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình chung:
a, Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT Huyện Chi Lăng, của
BGH nhà trường và các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương.

Mạnh dạn trong giao tiếp. . . sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh.Giáo viên chuẩn bị bài tốt. (01 khối lớp 3. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. a.Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học. Phương pháp giảng dạy: .Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan. Do vậy. 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em. đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh. đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. .Let’s learn English – student’s book – Book 1.Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1. bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này. .2. b.Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3.Tiếng Anh là một môn học mới.Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. . Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp.Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày. c. .4.Tích cực.Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1.2. d.Let’s learn English – work’s book – Book 1. Đồ dùng cần thiết cho môn học: .2.Đài đĩa. Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi. . hăng hái phát biểu xây dựng bài.Học sinh chú ý lắng nghe. 2.Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ. Thực hiện các cuộc vận động: . + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1). . môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này. .Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi). . . . .2..Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài. Khó khăn: . không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn. e. .Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm. đặc biệt như đài cassette.Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. . .

. thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chung. .3 0 0 4 31 2 6.5 5 16. thân thiện HS tích cực” trong các trường phổ thông theo thông tư số 92/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngày 12/09/2008 .Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung.Luôn quán xuyến nhắc nhở HS học bài làm bài đầy đủ đảm bảo thời gian HS học trên lớp. 3. Nội dung đăng ký đổi mới: .1 24 77.Rèn kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và HS ngồi nhầm lớp”.Thực hiện đúng chương trình. đông viên khuyến khích tinh thần học tập của HS. mến trẻ. . c. giảng dạy đúng phương pháp đặc trưng bộ môn. chất lượng trước khi lên lớp.Duy trì sĩ số 100%.. 4. đảm bảo giờ công ngày công. . đạt chỉ tiêu phấn đấu. nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo giáo dục năm học 2010-2011.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. .4 0 0 Cộng: 5 10.Lao động tiên tiến. tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện.Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của BGH. không cắt xén hoặc dồn ép chương trình. cô giáo là một tấm gương đạo đức.6 0 0 * Đăng ký danh hiệu thi đua: . .Soạn bài đầy đủ.Phụ nữ 2 giỏi. . Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2010-2011: * Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Tiếng Anh: Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu số HS SL % SL % SL % SL % 3 16 3 20 5 33.7 32 69. Đảm bảo chất lượng giáo dục: . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. kế hoạch thời gian: . Giải pháp thực hiện: .Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo.Đoàn viên công đoàn xuất sắc.9 10 21. đôn đốc việc chuẩn bị bài vở của HS. b.Giáo viên dạy giỏi cấp trường.Thường xuyên kiểm tra. nhiệt tình yêu nghề. d.Thực hiện tốt chỉ thị cuộc vận động hai không với bốn nội dung. . .Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học. “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện kế hoạch giáo dục.3 8 53. học sinh tích cực" . . .Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị.Quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm.

.Tổ chức ngoại khoá để nâng cao. . cá tính HS để kịp thời có phương pháp giảng dạy.Hội nghị phụ huynh lần 1. kế hoạch chủ nhiệm. . . . . . phát huy tính tích cực của HS.Phối hợp với gia đình HS.Tham gia dự giờ theo cụm. .Tập trung HS. mở rộng kiến thức cho HS.Đảm bảo giờ công ngày công.Đại hội Công đoàn Hội nghị công chức. HS với GV.Học chính thức.Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kì 2 lần trên tháng nhằm trao đổi học tập chuyên môn. .Hoàn thành các loại sổ sách. .Khai giảng đúng ngày 05/09/2010. .Tiếp tục năm học “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. . .Có kế hoạch giảng dạy kịp thời từng tuần đúng phân phối chương trình. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 10/2010 . Trường. nghỉ phải báo cáo tổ để bố trí dạy thay kịp thời.Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của trường phòng yêu cầu. . . . .Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của HS. rút kinh nghiệm học hỏi. xây dựng chuyên đề. kế hoạch chuyên môn.Thi HS giỏi cấp trường.Lao động đầu năm. giáo dục phù hợp. .Hoàn thành đầy đủ các loại sổ sách.Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 do nhà trường phát động. động viên HS ngoan học giỏi.Đăng kí thi đua..Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. các đoàn thể kịp thời giáo dục HS cá biệt. . .Tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm năng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề. PHẦN III KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 8+9/2010 .Ký cam kết giữa GV với nhà trường.Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giúp HS có thói quen tự học ở nhà cũng như ở trường.Tham gia kiểm tra dân chủ theo kế hoạch của Tổ. . . .Kiểm tra khảo sát đầu năm. . kế hoạch tổ.Nhận tài liệu giảng dạy. .

.Hoàn thành chương trình học kì 1. . 26/03.Kiểm tra chế độ cho điểm. thực hiệnn quy chế chuyên môn. rà soát chương trình. . 08/03.Hoàn thành các loại báo cáo. .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi.Hội giảng cấp trường lần 1. . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn. .Bình xét danh hiệu thi đua học kì 1 GV .Tổng kết đợi thi đua chào mừng ngày 20/11 .Thi HS giỏi cấp trường.Kiểm tra dân chủ đợt 1.HS..Nghỉ tết đúng thời gian quy định. . . .Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.Thăm lớp dự giờ.Sơ kết học kì 1 lớp. . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn.Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. .Khám sức khoẻ HS đợi 1. . . .Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường. .Tiếp tục phong trào thi đua chào mừng ngày 02/03.Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.Kiểm tra giữa ki I (toán. . . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 1+2/2011 . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 11/2010 . trường. .Kiểm tra cuối học kì 1. tiếng việt).Hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục học kì 1. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 12/2010 .Ôn luyện HS giỏi.

Thăm lớp dự giờ. mít tinh 26/03. . .Hoàn thành các loại báo cáo sổ sách cuối năm.Kiểm tra cuối năm.Ra quân đầu năm đúng ngày trồng cây.. . Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Hội nghị phụ huynh lần 2. . . . .Tổng kết phong trào thi đua. HS chưa hoàn thành. .Tăng cường ôn luyện HS giỏi. .Tiếp tục ôn luyện HS giỏi.19/05. . .Toạ đàm 08/03.Khám sức HS lần 2.Hội nghị phụ huynh lần 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 4/2011 . tiếng việt). . HS đi học bình thường. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 3/2011 . . . 19/05.Tuyên truyền cho HS ngày 15/05.Ôn luyện HS giỏi.Kiểm tra giữa học kì 2 (toán.Ôn định lớp. Bồi dưỡng chưa đạt chuẩn .Tổng kết phong trào thi đua.Tiếp tục thăm lớp dự giờ.Trực tết đúng lịch.Kiểm tra dân chủ lần 2.Hội giảng cấp trường lần 2 . . kiểm tra giáo án.Tiếp tục phong trào thi đua trào mừng ngày 15/05.Rà soát hồ sơ HS. .Thăm lớp dự giờ. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 5/2011 .

.Bàn giao HS về thôn bản sinh hoạt hè. ngày 20 tháng 9 năm 2010 Người lập kế hoạch Vi Thị Chìu Nguyễn Thị Thành Ngày tháng 9 năm2010 BGH nhà trường . trường. trường. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng 6+7/2011 . . Tổ trưởng chuyên môn Mai Sao.Bình xét thi đua GV-HS.Trực hè theo lịch của nhà trường. tôi rất mong tổ chuyên môn..Xây dựng kế hoạch trong hè. .Tổng kết năm học lớp. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trên đây là kế hoạch công tác cá nhân năm học 2010-2011 của bản thân tôi. Qua bản kế hoạch cá nhân. BGH nhà trường đóng góp và tạo điều kiện giúp đỡ lớp hoàn thành nhiệm vụ. kế hoạch đề ra. phần kế hoạch hàng tháng sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cụ thể hơn theo kế hoạch từng tháng của tổ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful