P. 1
Lich Thi Lai Lan 2, Hoc Ky 3

Lich Thi Lai Lan 2, Hoc Ky 3

|Views: 2,732|Likes:
Được xuất bản bởiHoàng Đức Vỹ

More info:

Published by: Hoàng Đức Vỹ on Apr 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
& TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
,-CH THI ,.N / HỌC 01 2
,34 ĐẠI HỌC ,IÊN THÔNG 05C6,7 TẠI ,ẠNG 78N
TT MÔN HỌC
79
ĐVHT
Đ8N
V-
THỜI GIAN THI
HT
THI
79
7V
79
4HÒNG
1 Trí tuệ nhân tạo 3 CNTT 07h00-07/04/2012 Viết 13 1 phòng
2 Đa phưng tiện 4 CNTT 0!h00-07/04/2012 Viết 2" 1 phòng
3 C#ng nghệ ph$n %&% 3 CNTT 13h00-07/04/2012 Viết ! 1 phòng
4 C '( )* +iệu phân t,n 3 CNTT 1"h00-07/04/2012 Viết 11 1 phòng
Việ- -oi thi )o .n /0 +i1n 2ết t3 45 trí /6 g7i 46i /& phòng Thanh tra8 2h9o thí : Đ;C<
trư=ng Đại h>- C#ng nghệ th#ng tin : Tru?&n th#ng trư@- ng6? 12/04/2012A
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2012
HIỆU TRƯ:NG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->