Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

LỜI NÓI ĐẦU
Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn nói riêng là quá trình bố trí, sắp xếp các loại đất đai cho các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn nông thôn một cách hợp lý nhất. Nó là một khâu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, là một khâu không thể thiếu được trước khi đưa ra các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Quy hoạch sử dụng đất nông thôn nó giải quyết thoả đáng mâu thuẫn giữa các loại đất, xác định cơ cấu hợp lý sử dụng đất nông thôn. Mặt khác có thể kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, giúp cho quá trình sử dụng đất nông thôn đầy đủ, tiết kiệm và hiệu quả cao hơn. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung cũng như từng vùng, từng địa phương và các đơn vị cơ sở. Quy hoạch sử dụng đất nông thôn là căn cứ không thể thiếu được để quy hoạch phát triển các ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại phòng Địa chính - Nhà đất huyện Thanh trì, được sự giúp đỡ của thầy giáo Hoàng Cường và cán bộ địa chính của huyện, xã. Em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

1 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

Đề tài ngoài phần lời nói đầu và kết luận còn nội dung chia làm ba phần như sau: Phần I: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai Phần II: Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp – Thanh TrìHà Nội. Phần III: Một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạc sử dụng đất xã Tam Hiệp giai đoạn 2000-2020.

Do trình độ và thời gian có hạn nên trong qua trình thực hiện đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa đặc biệt là thầy Hoàng Cường, cùng các bác, các cô tại cơ quan nơi thực tập đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

2 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

PHẦN I:

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
1. Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai Đất đai về mặt thuật ngữ khoa học được hiểu theo nghĩa rộng như sau: "đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, boa gồm tất cả các cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên vỏ dưới bề mặt đó bao gồm: khí hậu, bề mặt, thổ nhưỡng, dáng địa hình, mặt nước ( hồ, sông, suối, đầm lầy,...). Các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất, tập đoàn thực vật và động vật, trạng thái định cư của con người, những kết quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền, hồ chứa nước hay hệ thống tiêu thoát nước, đường xá, nhà cửa. ..)". Như vậy, "đất đai" là khoảng không gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu của bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích nước, tài nguyên nước ngầm và khóang sản trong lòng đất ), theo chiều nằm ngang trên mặt đất ( là sự kết hợp giữa thổ nhưỡng, đại hình, thuỷ văn,thảm thực vật cùng các thành phần khác ) giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động sản xuất cũng như cuộc sống của xã hội loài người. Đất đai là tài sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quátrìnhlịch sử phát triển kinh tế-xã hội, đất đai là điều kiện lao động. Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nếu không có đất đai thì rõ ràng không có bất kỳ một ngànhsản xuất nà, cũng như không thể có sự tồn tại của loài người. Đất đai là một trong những tài nguyên vô cùng quý giá của con người, điều kiện sống cho động vật, thực vật và con người trên trái đất. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Đất đai là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi vá các công trình thuỷ lợi khác. Đất đai cung

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

3 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

nguyên liệu lao dộng và nơi sinh tồn của xã hội lòai người. Đất đai còn là sự bảo hiểm cho cuộc sống. xây dựng các cơ sở kinh tế. đất đai giữ vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng .). gốm sứ. xi.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải cấpnguyên liệu cho ngành công nghiệp. là điều kiện vật chất . . Quá trình sản xuất nông-lâm nghiệp luôn liên quan chặt chẽ với độ phì nhiêu quá trình sinh học tự nhiên của đất.là điều kiện đầu tiên. vai trò của đất đai đối với từngngành rất khác nhau : Trong các ngành phi nông nghiệp: Đất đai giữ vai trò thụ động với chức năng là cơ sở không gian và vị trí để hoàn thiện quá trìn lao động. sự hình thành và phát triển của mọi nền văn minh vật chất-văn minh tinh thần.. Đất đai là nguồn của cải. là tưliệu sản xuất đặc biệt. măng. đồng thời là đối tượng lao động( luôn chịu sự tác động của quá trình sản xuất như cày. là thước đo sự giầu có của mộ quốc gia. an ninh quốc phòng. Quá trình sản xuất và sản phẩm được tạo ra không phụ thuộc vào đặc điểm. Trải qua nhiều thế hệ. là cơ sở thiên nhiên của mại quátrình sản xuất. xương máu mới tạo lập.như là sự chuyển nhượng của cải qua các thế hệ và như là một nguồn lực cho các mục đích tiêu dùng. là một tài sản cố định hoặc đầu tư cố định. bảo hiểm về tài chính. chất lượng thảm thực vật và các tính chất tự nhiên có sẵn trong đất. độ phì nhiêu của đất. chăn nuôi. là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. là nơi tìm được công cụ lao động. trong các điều kiện vật chất cần thiết. Thực tế cho thấy trong quá trình phát triển xã hội lòai người. xây dựng như gạch ngói.) và công cụ hay phương tiện lao động ( sử dụng để trồng trọt.... xới xáo. các tinh Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 4 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .. Thực vậy.cơ sở không gian.. văn hoá xã hội. bừa. Tuy nhiên. là đại bàn phân bố các khu dân cư. là kho tàng dự trữ trong lòng đất( các ngành khai thác khoáng sản ). Luật đất đai 1993của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “ Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá. Trong các ngành nông-lâm nghiệp: Đất đai là yếu tố tích cực của quá trình sản xuất. nhân dân ta đã tốn bao nhiêu công sức.bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay !".

) có vị trí. nhiệt độ ánh sáng.. cũng như cung cấp điều kiện cần thiết về hưởng thụ và đấp ứng nhu cầu cho cuộc sống của nhân loại. diện tích với nhữnh tính chất tự nhiên hoặc mới được tạo thành (đặc tính thổ nhưỡng. địa chất. khi mức sống của con người còn thấp. xắp xếp. vừa là không gian và địa bàn của khu vực 2. khoanh đất.. .. Trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế xã hội.Điều này có nghĩa đất đai đã cung cấp cho con người tư liệu vật chất để sinh tồn và phát triển.mảnh đất. bố trí. Khái nịêm và đặc điểm của qui hoạch sử dụng đất đai 2. vạc đất. hình thể. vấn đề sử dụng đất đai càng trở nên quan trọng và mang tính toàn cầu.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải thành tựu kỹ thuật vật chất-văn hoá khoa học đều được xây dựng trên nền tảng cơ bản. Thời kì cuộc sống xã hội phát triển ở mức cao.) tạo ra những điều kiện nhất định cho việc sự dụng đất vào các mục đích khác. sử dụng đất đai cũng phức tập hơn là căn cứ của khu vực 1. Mục đích sử dụng đất nêu trên được biểu lộ càng rõ nét trong các khu vực kinh tế phát triển. hiệu quả và tiết kiệm nhất. tổ chức. Khái niện về qui hoạch và sử dụng đất đai " Quy hoạch" ta có thể hiểu chính là việc xác địng một trật tự nhất định bằng nhũng hoạt động như: phân bố.cùng với sự tăng dân số nhanh đã làm cho mối quan hệ giữa người và đất ngày càng căng thẳng những sai lầm liên tục của con người trong quá trình sử dụng đất đã dẫn đến huỷ hoại mội trường đất. kinh tế xã hội phát triển mạnh. thảm thực vật. lao động sáng tạo sáng tạo nhằm xác định ý nghĩa mục đích của từng phần lãnh thổ và đề xuất những phương hướng sử dụng đất đai hợp lí. Như vậy.đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. 2.1. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 5 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . công năng chủ yếu của đất đai là tập trung vào sản xuất vật chất.sử dụng đất. . công năng của đất đâi từng bước được mở rộng. để sử dụng đất cần phải làm qui hoạch đây kà quá trình nghiên cứu. một số công năng nào đó của đất đai bị yếu đi. miếng đất. chế độ nước. " Đất đai " là một phần lãnh thổ nhất định( vùng đất.. thuỷ văn. điều kiện địa hình. các tính chất lý hoá tính..

. quy hoạch sử dụng đất đai được tiến hành nhằm định hướng cho các cấp. Đất đai là địa điểm. Như vậy. là cơ sở cho mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước. khoan định. Căn cứ vào đặc điểm.điều kiện tự nhiên. về thực chất quy hoạch sử dụng đất đai là quá trình hình thành các quyết định nhằm tạo điều kiện đưa đất đai vào sử dụng bền vững để mang lại lợi ích cao nhất. khảo sát. quy hoạch sử dụng đất đai sẽ là một hiện tượng kinh tế xã hội thể hiện đồng thời ở tính chất: kinh tế( bằng hiệu quả sử dụng đất). văn hoá.các ngành trên địa bànlậpquy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai chi tiết của mình. ta thấy việc lập quy hoạch.kỹ thuật và pháp chế ) về tổ chức sử dụng đất đai phải hợp lý. kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài. thông qua việc phân bổ quỹ đất đai (khoan định cho các mục đích và các ngành ) và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất của xã hội. Xác lập ổn định về mặt pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. xây dụng bản đồ. tạo điều kiện bảo vệ đất đai môi trường. Nó giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. là đôí tượng của các mối quan hệ sản xuất trong các lĩnh vực sử dụng đất đai. Vì vậy.xã hội.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt. sử liệu số liệu.) và pháp chế( xác nhận tính pháp lý về mục đích và quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo sử dụng và quản lý đất đai theo phấp luật). là nền tảng. đảm bảo an ninh lương thực.. phương hướng. Làm cơ sở để tiến hành giao cấp đất và đầu tư để phát triển sản xuất. nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của mỗi vùng lãnh thổ. thực hiện đồng thời hai chức năng: điều chỉ các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất đặc biệt với mục đích nâng caohiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ đất và môi trường. đầy đủ và tiết kiệm nhất. phục vụ nhu cầu dân sinh. kỹ thuật ( các tác nghiệp chuyên môn kỹ thuật: điều tra.nó gắn chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Từ đó. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 6 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Qua phân tích ta có thể định nghĩa: Quy hoạch sử dụng đất đai là hệ thống các biện pháp của nhà nước( thể hiện đựơc đồng thời ba tính chất kinh tế.

2. các lĩnh vực hoạt động trong xã hội.xã hội của đất nước. tiết kiệm và hiệu quả hơn.tính khống chễ vĩ mô. Bởi vì. chỉ rõ các địa điểm để phát triển các ngành.xã hội. bố trí sắp xếp các loại đất đai quy hoạch sử dụng đất đai tạo ra cái khung bắt các đối tượng quản lý và sử dụng đất đai theo khung đó. lâm nghiệp ( đặc biệt là đất trồng lúa và đất lâm nghiệp có rừng ). gây ô nhiễm môi trường dẫn đến những tổn thất hoặc kìm hãm sản xuất. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. Nó định hướng sử dụng đất đai cho các ngành. Quy hoạch sử dụng đất đai thuộc loại qui hoạch có tính lịch sử xã hội. tính chỉ đạo. ta có thể nói rằng lịch sử Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 7 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . khi các đối tượng sử dụng đất đai hiểu rõ được phạm vi ranh giới và chủ quyền về các loại đất thì họ yên tâm đầu tư khai thác phần đất đai của mình. do vậy hiệu quả sử dụng sẽ cao hơn. chanh chấp. Hơn nữa quy hoạch sử dụng đất đai còn tạo điều kiện để sử dụngđất đai hợp lý hơn. Trên cơ sở phân hạng đất đai. Một cơ chế vô cùng phức tạp. lấn chiếm huỷ hoại đất. tính tổng hợp trung và dài hạn. lịch sử phát triển của mỗi loại giai đoạn khác nhau. phát triển kinh tế .Các đặc điểm qui hoạch sử dụng đấtđai được cụ thể như sau : a.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Mặt khác. quy hoạch sử dụng đất đai còn là biện pháp hữu hiệu của nhà nước nhầm tổ chức lại việc sử dụng đất đai.hạn chế sự chồng chéogây lạng phí đất đai. Qua mỗi giai đoạn lịch sử lại có các chế độ cai trị khác nhau.tránh tình trạng chuyển mục đíchtuỳ tiện. làm giảm sút nghiêm trọng quỹ đất lâm nghiệp.ngăn ngừa được các hiện tượng tiêu cực. Chính vì thế. an ninh quốc phòng ở tùng địa phương. Quy hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa rất quan trọng cho các ngành.xã hội và rất nhiều các hiện tượng gây ra các hiệu quả khó lường về tình hìnhbất ổn chính trị. Tính lịch sử .đặc biệt là trong những năm gần đây khi nhà nước hướng nền kinh tế theo hướng thị trường. Vì vậy.phá vỡ môi trường sinh thái. Điều đó cho phép việc sử dụng đất đai sẽ hợp lý. giúp cho các ngành yên tâm trong đầu tư phát triển.2. quy hoạch sử dụng đất đai cũng góp một phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế . là bộ phận hợp thành quan trọng của hệ thống kế hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dân.

Đặc biệt. đo đạc. Vì vậy. Trong qui hoạch sử dụng đất đai. tạo điều kiện cho người dân làm chủ mảnh đất. đề cập đến nhiều lĩnh vực về khoa học.xã hội đều có một phương thức sản xuất thể hiện theo hai mặt : lực lượng sản xuất (quan hệ giữa người với sức hoặc vật tự nhiên trong quá trình sản xuất ) và quan hệ sản xuất ( quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất ). sản suất công nông nghiệp. quy hoạch sử dụng đất đai của các nước cũng có nội dung khác nhau. khoa học xã hội dân số và đất đai. đất đô Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 8 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Điều đó góp phần tích cực thay đổi quan hệ sản xuất ở nông thôn. Mặt khác. ở nước ta. b. thiết kế.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải phát triển xã hội chính là lịch sử phát triển của qui hoạch sử dụng đất đai. nhằm đưa đất đai vào sử dụng sao cho đầy đủ. vừa là yếu tố thúc đẩy các mối quan hệ sản xuất. Bởi vìvậy theo luật đất đai thì đất đai nước ta thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý và nhà nước giao đất cho các hộ gia đình và tổ chức sử dụng. quy hoạch sử dụng đất đai phục vụ nhu cầu sử dụng đất và quyền lợi của toàn xã hội. Mỗi hình thái kinh tế .vì vậy nó luôn là một bộ phận của phương thức sản xuất xã hội. trong nền kinh tế thị trường. tự tin trong sản xuất và đầu tư... khoanh định.. kinh tế. đất lâm nghiệp. đất khu dân cư nông thôn. Quy hoạch sử dụng đất đai hường động chậm đến việc sử dụng đất của sáu loại đất chính: đất nông nghiệp. ở mỗi nứơc khác nhau đều có luật đất đai riêng của mình. Tính tổng hợp Đất đai có vai trò quan trọng đối với đời ssống của con người và các hoạt động xã hội. . cũng như mâu thuẫn giữa các lợi ích trên với nhau. môi trường sinh thái. Các công việc của con người như điều tra.hợp lý và hiệu quả cao nhất.. Cho nên quy hoạch sử dụng đấtđai mang tính tổng hợp rất cao. quy hoạch sử dụng đất đai góp phần giải quyết các mâu thuẫn nội tại của tùng lợi ích kinh tế xã hội và môi trường nảy sinh trong quá trình sử dụng đất. luôn nẩy sinh mối quan hệ giữa người với đất đai. giúp cho việc bảo vệ đất và nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. xã hội như: khoa học tự nhiên. Quy hoạch đất đai thể hiện động thời là yếu tố thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất.đều liên quan chặt chẽ với đất đai.

điều hoà các mâu thuẫn về đất đai các ngành. tính pương huớng và khái lược về sư dụng đất của các ngành như : phương hướng. cũng như ảnh hưởng đến toàn nhu cầu sử dụng đất đai của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. đề ra các phương hướng. công nghiệp hoáhiện đại hoá nông nghiệp và các lĩnh vực khác. cơ cấu và phân bố sử dụng đất. Vì vậy. từ đó xác định qui hoạch trung và dài hạn về sử dụng đất đai. lĩnh vực xác định và điều phối hương thức. mục tiêu.mục tiêu và trỏng điểm chiến lược của sư dụng đẩt đai trong vùng. Nó tạo cơ sở vũng chắc.bố trí và điều chỉnh các nhu cầu đất đai. Căn cứ vào các dự báo xu thế biến động dài hạn của những yếu tố kinh tế xã hội quan trọng như: sự thay đổi về nhân khẩu học. Thường thời gian của qui hoạch sử dụng đất đai trên 10 năm đến 20 năm hoặc lâu hơn nữa. bảo đảm cho nền kinh tế quốc dân luôn phát triển bền vững phát triển bền vững. quy hoạch sử dụng đất đai phải có tính dài hạn.các chỉ tiêu của qui hoạch mang tính chỉ đạo vĩ mô. d. không dự kiến được các hình thức và nội dung cụ thể. cân đối tổng quát các nhu cầu sử dụng đất của các ngành.chi tiết của sự thay đổi. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô. đạt tốc độ cao và ổn định. nó phân bố. Để đáp ứng được nhu cầu đất cho phất triển lâu dài kinh tế -xã hội. c. Tính dài hạn Tính dài hạn của quy hoạch sử dụng đất đâi được thể hiện rất rõ trong phương hướng. điều chỉnh cơ cấu sử dụng Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 9 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . tạo ra môi trường pháp lý ổn định.đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng. Quy hoạch sử dụng đất đai lãnh trách nhiệm tổng hợp toàn bộ nhu cầu sử dụng dất. Với đặc tính trung và dài hạn. niềm tin cho các chủ đầu tư. chính sách và biện pháp có tính chiến lược.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải thị. qui hoạch sử dụng đất đai chỉ dự kiến trước được các xu thế thay đổi phương hướng. kế hoạch sử dụng đất. phương hướng phan bổ sử dụng đất phù hợp với mục tiêu kinh tế -xã họi. quy hoạch sử dụng đất đai là qui hoạch mang tính chiến lược. tạo căn cứ khoa học cho xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và ngắn hạn. tiển bộ kỹ thuật.Nó chỉ ra được tính đại thể. đô thị hoá.

e. qui hoạch sử dụng đất đai để đề ra phương hướng. các phương hướng hoạt động kinh tế xã hộikhácnhau. lên khoảng thời gian dự báo tương đối dài. các nhu cầu luôn biến đổi. f. phát triển ổn định kinh tế chính trị xã hội. kế hoạch bắt mọi người phải làm theo. Tính khả biến Với xu hướng đi lên của xã hội. dưới sự tác động của nhiều nhân tố khó định trước. qui hoạch thường cóc giá trị trong thời gian. quy hoạch sử dụng đất đai thể hiện tính chính sách rất cao. đất đai và môi trường sinh thái.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải và phân bố đất đai trong vùng. Vì vậy. khoa học kỹ thuật phát triển mạnh. phân định ranh giới và các hình thức quản lý việc sư dụng đất đai trong vùng . các chính sách lớn để đạt được mục tiêu của phương hướng sử dụng đất. Mỗi đất nước có các thể chế chính trịnh khác nhau.theo nhiều phương diện khác nhau. các qui định khống chế về dân số. tạo nền tảng và định hướng cho các ngành khác sử dụng đất đai theo phương hướng đã vạch ra. nên chỉ tiêu qui hoạch càng khái lược hoá qui hoạch sẽ càng ổn định. không thay đổi. Vì vậy. Càng ngày xã hội càng phát triển. qui hoạch sử dụng đất đai chỉ là một trong những giải pháp biến đổi hiện trạng sử dụng đất sang trạng thái mới thích hợp hơn cho việc phát triển kinh tế trong một thời lỳ nhất định. đoán truớc. Do đó. mọi sự vật hiện tượng luôn thay đổi. tuân thủ các chỉ tiêu. Quy hoạch có tính dài hạn. Trong một số trường hợp ta có thể hiểu qui hoạch là luật. là cái khung cho mọi hoạt động diễn ra trong đó. mà trong quá trình dự báo chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố kinh tế xã hội khó xác định. toạ nền tảng và định hướng cho các nghành khác sử dụng đất đai. Nhưng không phải thế mà qui hoạch sủ dụng đất đai là vĩnh viễn. đề xuát các biện pháp. Khi xây dựng phương án phải quán triện các chính sách và quy định có liên quan đến đất đai của đảng và nhà nước. Nó chính sách cứng. đảm bảo cụ thể mặt bằng đất đai của các mục tiêu phát triển kinh tế quốc dân. nên chính sách qui hoạch sử dụng đất đai cũng khác. cùng với những thay đổi đó các chính sách của nhà nước Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 10 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Tính chính sách Quy hoạch sử dụng đất đai thể hiện rất mạnh đặc tính chính trị và chính sách xã hội. đời sống của con người đòi hỏi càng cao.

1. Quy hoạch sử dụng đất đai chỉ là một bộ phận của qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội. Do đó. Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội là cơ sở cho các quy hoạch khác xác định và định hướng thực hiện. các dự kiến qui hoạch là cần thiết. Quy hoạch tổng thể định hướng cho các ngành. phương hướng và kế hoạch cho các hoạt động của toàn bộ lĩnh vực trong xã hội. Qui hoạch sử dụng đất căn cứ vào bộ khung của qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã vạch ra sẵn. để cụ thể hoá và chi tiết hoá các chi tiết các nhân tố của qui hoach tổng thể. 3. Quy hoạch tổng thể phất triển kinh tế xã hội xây dựng mục tiêu. Vì vậy. Từ bộ khung mà quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội xây dựng lên giúp cho quy hoạch sử dụng đất đai cũng như các quy họach khác thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả cao. tiết kiệm và hiệu quả nhất. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội là qui hoạch tầm vĩ mô của nhà nước. các lĩnh vực hoạt động trong xã hội. xắp xếpphân bố đất sao cho đầy đủ. 3. trong đó chỉ rõ nhu cầu sử dụng đất của các ngành. Nó chỉ ra nhu cầu của các ngành. các nguồn lực sản xuất xã hộisao cho hợp lý.từng lĩnh vực. là nền tảng cho mọi hoạt động sản xuất trong xã hội. nó vạch ra hướng đi ở tầm vĩ mô cho các ngành các lĩnh vực nhằm thúc đẩy các ngành phát triển đúng hướng. Góp phần thúc đẩy phất triển kinh tế đất nước một cách toàn diện và bền vững. Trong quy họach tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã xác định rõ qui mô. Những căn cứ quy hoạch sử dụng đất đai. Căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì đất đai là tiền đề. mà không phải làm lại qui hoạch từ đầu. xắp xếp các ngành nghề. hợp lí và hiệu quả cao nhất. địa điểm và phương hướng hoạt động của tùng vùng. là cơ sở. Quy hoạch sử dụng đất đai luôn là qui hoạch động.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải và tình hình kinh tế cũng thay đổi theo. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 11 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . quy hoạch sử dụng đất đai chỉ việc can cứ ngay vào qui hoạch tổng thể phất triển kinh tế xã hội mà bố trí. Điều này thể hiện tính khả biến của qui hoạch. nhằm bố trí.

Vì vậy. nhân dân có quyền quýết định sử dụng đất. Căn cứ pháp lý của qui hoạch sử dụng đất đai Sinh viên: Lê Sỹ Hải Ý chí của toàn đảng. lập kế hoạch sử dụng đất đai. Tức là việc giao đất cho các đối tượng sử dụng là phải dựa trên qui hoạch và phù hợp với qui hoạch. a. Ở điều 17 luật đất đai năm 1993 qui định rõ nội dung tổng quát của qui hoạch sủ dụng đất. nhà nước đúng ra làm người đại diện cho nhân dân thống nhất quản lý đất đai và có quyển quyết định và định đoạt việc sử dụng đất đai đúng mục đích và có hiệu quả. " nhà nứoc thốn nhất quản lý đất dai theo quy hoạch và pháp luật. Do đó. nó cho t a biết đất đai của nhà nước ta là do ngưòi dân làm chủ. nội dung lập qui hoạch. Điều 13 luật đất đai xác định một trong nhựng nội dung quản lý nhà nước về đất là: " quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất ". toàn dân về vấn đề đất đai đã được thẻ hiện trong hệ thống các văn bản pháp luật như hiển pháp. Điều 18. điều 19 luật đất đai cũng đã khẳng định : “ căn cứ để quyết định giao đất là qui hoạch.Trách nhiện lập qui hoạch sử dụng đất đai. kế hoạch sử dụng đất đai thẩm quyền xét duyệt qui hoạch.2. Điều 1 luật đất đai năm 1993 cũng nêu rõ: " đất đai thuộc sở hữu toàn dân donhà nứơc thống nhất quản lý ". Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 12 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . giúp giải quyết về mặt nguyên tắc nhũng câu hỏi đặt ra: sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập qui hoạch sử dụng đất đai.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3. công tác lập qui hoạch sử dụng đất đai mang tính chất pháp lý rất cao. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập kế hoạch sử dụng đất đai Hiến pháp nưqớc cộng hào xã hộa chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã khẳng định " đất đaithuộc quyển sở hữu toàn dân". Những văn bản tạo cơ sở vũng chắc cho công tác lập qui hoạch. Mặt khác. kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt “. luật và các văn bản dưới luật. Nhưng do tầm quan trọng của đất đai. Nó cũng đặt ra yêu cầu phải quản lý đất đai theo qui hoạch. kế hoạh sử dụng đất đai.điều 1. để sử dụng và quản lý đất đai một cách có hiệu quả nhất thiết là phải qui hoạch. đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả" ( chương II điều 18 ). điều 13 có ý nghĩa rất quan trọng.

kế hoạch sử dụng đất đai theo các cấp lãnh thổ hành chính. * Nội dung kế hạch sử dụng đất đai boa gồm : Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 13 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Nội dung lập qui hoạch. Điều 17(luật đất đai năm 1993) quy định nọi dung tổng quát của qui hoạch kế hoạch sử dụng đất đai : * Nội dung qui hoạch sử dụng đất đai bao gồm: Một là. bốn cấp cơ quan ngành ). Xã hội ngày càng có xu hướng đi lên. Tức là việc ta bố trí địa điểm và phân bổ quĩ đấtcho các nghành theo nhu cầu sử dụng đất đai cho phát triển các ngành trên từng địa phương trong cả nước. Do đó. c. khoanh định các loại đất nông nghiệp. cơ quan ngang bộ. kế hoạch sử dụng đất dai cho ngành.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp b. theo ngành cũng như theo trách nhiệm của ngành địa chính về công tác này: . nhu cấu sử dụng đất cho phất triển các ngành ngày càng tăng. đất đô thị. trình hội đồng nhân dân thông qua trước khi trình cơ quan nhà nứoc có thẩm quyềnxét duyệt. đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng của từng đại phương và cả nước.Chính phủ lập qui hoạch.Các bộ.xã hội của từng địa phương và trong phạm vi cả nước. lĩnh vực mình phụ trách để trình chính phủ xét duyệt( qui hoạch ngành ). Trách nhiệm lập qui hoạch sử dụng đất đai Sinh viên: Lê Sỹ Hải Điều 16 luật đất đai năm 1993 qui định rõ trách nhiệm lập qui hoạch. phân bổ và điều chỉnh lại quĩdất đai cho các ngành là việc lên làm. huyện. đất lâm nghiệp. xã )lập qui hoạch. kế hoạch sử dụng đất đai (bốn cấp lãnh thổ hành chính. việc bố trí.Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương và địa phương phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp chính phủ và UBND các cấp lập qui hoạch. kế hoạch sử dụng đất đai. kế hoạch sử dụng đất đai trong địa phương mình( qui hoạch theo lãnh thổ hành chính ). Hai là. điều chỉnh việc khoanh định nói trên cho phù hợp với từng giai đoạn phất triển kinh tế . cơ quan thuộc chính phủ căn cứ vào quyền hạn của mình lập qui hoạch. . đất khu dân cư. nông thôn. . kế hoạch sử dụng đất đai của cả nước -UBND các cấp( tỉnh.

Như chưa có nghị định của chính phủ về công tác lập qui hoạch. ý nghĩa. Còn có các văn bản dưới luật cũng như văn bản ngành trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vai trò.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Một là.ngày 28/01/1995.kế hoạch sử dụng đất. của uỷ ban nhân dân tỉnh.kế hoạch sử dụng đất đai : * Quốc hội qui định qui hoạch. khoanh định việc sử dụng từng loại đất trong từng thời kỳ kế hoạch. Ngoài các văn bản chính có tính pháp lý ở mức độ cao ( hiến pháp và luật phấp đất đai ). ngày 7/11/79. còn chậm. kế hoạch sử dụng đất đai. các thông tư của tổng cục địa chính về công tác lập qui hoạch.ngày 10/9/1997. Thẩm quyền xét duyệt qui hoạch. nghị định 34/CP.Tuy nhiên. ngày 22/4/1996.ngày 23/4/1994. ngày 28/4/1995. chỉ thị 247/ ttg. kế hoạch sử dụng đất đai.ngày 15/4/19991. Hai là. kế hoạch sử dụng đất đai của uỷ ban nhân dân các cấp dưới trực tiếp. điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp với qui hoạch kế hoạch sử dụng đất đai được thực hiện trên cái khung mà qui hoạch sử dụng đất đai chỉ ra. kế hoạch sử dụng đất đai. để cho quá trình thực hiện nọi dung qui hoạch đã làm đựoc dễ dàng người ta chia thời gian qui hoạch thành các kế hoạch 5 năm hoặc 10 năm để thực hiện dần. Do đó. * Uỷ ban nhân dân cấp trên xét duyệt qui hoạch. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 14 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . * Chính phủ xét duyệt qui hoạch. Do đó. kế hoạch sử dụng đất đai trong phậm vi cả nước. nội dung và hướng dẫn phương phấp lập qui hoạch. kế hoạch sử dụng đất đai bị giới hạn trong cái khung đó và được điều chỉnh cho phù hợp với qui hoạch. trong nhữnh năm qua việc ban hành một số văn bản dưới luật để cụ thể hoá cơ sở pháp lý của qui hoạch.. d. kế hoạch sử dụng đất đai như: nghị định 404/CP. cơ quan thuộc chính phủ. căn cứ. Điều 18 ( luật đất đai năm 1993 ) quiđịnh thẩm quyền xét duyệt qui hoạch. Thường thời gian qui định từ 10 đến 20 năm và lâu hơn nữa. thành phố trực thuộc trung ương. cơ quan ngang bộ.công văn 518/ CV-ĐC. kế hoạch sử dụng đất đai của các cán bộ. chỉ thị 245/ ttg. thông tư 106/ QHKH?ĐC.. qquyết định 657QĐ/ĐC.

phát hiện ra nhũng vùng.Từ đó ta nội nghiệp mới hoá thông tin. sắp xếp và phân bố đất đai sao cho đầy đủ. Lấy nó làm căn cứ. họ nắm được nhữnh thuận lợi cũng như khó khăn.căn cứ pháp lý của qui hoạch sử dụng đất mà còn phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng sử dụng đất đai nữa. bản đồ. Từ đó. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 15 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . dùng các chỉ tiêu kinh tế. các thành phần có khả năng mở rộng qui mô trong tương lai. bản đò. Để qui hoạch sử dụng đất đai đạt tính hiệu quả cao. sử dụng đất chư hợp lý. chưa thích hợp. 4. các nhà qui hoạch chỉ căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế .3. Bước đầu tiên này rất quan trọng. tư liệu. Việc qui hoạch sử dụng đất phải dựa trên những số liệu thực tế của quá trình sử dụng đất để biết. nó là cơ sở để thực hiện các bước sau.thông qua các chỉ tiêu đặt ra. số liệu. trong bước này càng làm kĩ bao nhiêu thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các bước sau bấy nhiêu. 4. hợp lý và tiết kiệm cao nhất. hiện trạng sử dụng đất đai của từng nơi. các nhà qui hoạch phải nắm chắc tình hình sử dụng đất của từng nơi đó như: tổng quĩ đất tự nhiên.1. số liệu.Do đó. Tổ chức điều tra thu thập thông tin. kĩ thuật và môi trường để đánh giá xem độ sát thực của thông tin được bao nhiêu phần trăm. làm cơ sở cho việc bố trí. số liệu thu thập được. -Sau đó ta phải đánh giá độ tin cậy của các thông tin. chưa tiết kiệm. số liệu. quĩ đất cho phất triển các ngành.xã hội.Thu thập và phân loại các thông tin. tài liệu. ta xuống tận cơ sở cần qui hoạch để thu thập thông tin và ở các trung tâm lưu trữ tư liệu khác. . Tuỳ vào tiềm năng đất đai mỗi vùng. bản đồ về đất đai. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất đai và tiểm năng đất đai. Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai. các vùng và tất cả các thành phần kinh tế quốcdân. những vấn đề đạt được và chưa đạt được trong quá trình sư dụng đất. để đánh giá xen chỗ nào là qui mô thích hợp.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải 3. Nội dung cụ thể phải thực hiện bao gồm các công việc sau: .

kế hoạch tiến hành khảo sát thực địa. Sau đó ta phải kết hợp xử lý nội nghiệp và ngoại nghiệp chuẩn hoá các thông tin. chủng loại đất đai và chất lượng đất đai.2. dân số đô thị và nông thôn. Dựa trên nhữnh chỉ tiêu về qui ô.Tổng duyệt các tài liệu. thị tứ và các vùng ven đô. giao thông.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . văn hoá thể thao. dân số trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đưa ra các kế hoạch điều tra.theo lãnh thổ ). Rút ra nhũng mặt tồn tại và đã đạt được. tiêu dùng tích luỹ của dân cư.Xây dựng kế hoạch công tác ngoại nghiệp : Chính là xác định nhựng nội dung. cơ cấu đất đai. Đánh giá tốc độ phát triển của các ngành: công nghiệp. cơ cấu các ngành. địa điểm cần khảo sát thực địa. . Thực trạng phát triển của các đô thị: thành phố. thị trấn. Đánh giá các chính sách mới của chính phủ về phất triển kinh tế xã hội gây áp lực về cường độ sử dụng đất đai. bản đồ và chọn các số liệu gốc. . phân bổ. nhu cầu phát triển của các ngành. Đánh giá tình hình sử dụng đã hợp lý chưa. thị xã. số liệu. thuỷ lợi. nghỉ mát. bản đồ. Từ đó đánh giá mức độ biến động đất đai qua các năm. 4. xây dựng và dịch vụ du lịch. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và kinh tế xã hội .Đánh giá thực trạng sử dụng đất đai: ta phải dựa trên các chỉ tiêu về qui mô đất. Đánh giá mức độ tác dụng của các chính Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 16 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . thu nhập. dựa vào rất nhiều các chỉ tiêu như: GDP chung và GDP bình quân đầu người. đo vẽ bản bổ sung. Phân tích nguyên nhân dẫn đến những biến động đó. xây dựng phương pháp. dự báo biến động dân số trong tương lai. chuyển dịch cơ cấu kinh tế ( theo ngành. thông tin. Về dân số. Tỷ lệ tăng dân số.Xác định cơ sở pháp lý của bộ số liệu gốc. Từ đó ta đánh giá nhu cầu sử dụng đất đai cuả các đô thị đó trong tương lai. tổ chức điều tra thông tin bổ sung.Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội gây áp lực đối với đất đai. bố trí địa điểm có phù hợp không. . số liệu điều tra cơ bản.

. tác dụng mạnh mẽ của kinh doanh bất đống sản. ngành dịch vụ và ngành gia thông. đất trồng cây lâu năm và cây ăn quả. Do vậy.Dự báo qui mô của các ngành.). yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. đất để sản xuất vật liệu xây dựng. đất cho phát triển cây công nghiệp và dịch vụ. Lực luợng lao dộng mà có trình độ tay nghề cao thì khả năng mở rộng qui mô sản xuất lớn và ngược lại. mở cửa. đối tác với nước ngoài.. -Căn cứ vào khả năng đầu tư và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các gia đoạn.Nhu cầu về nguyên liệu cho ngành công nghiệp ( gỗ cho xây dựng. Ta phải dự báo được giá trị sản xuất của các ngành như giá trị ngành nông nghiệp. đất cho nhu cầu phất triển thuỷ lợi. cơ cấu các ngành.dự báo nhu cầu đất phi nông nghiệp ( đất cho khu dân cư nông thôn. đất cho phát triển đô thị. Dự báo các nhu cầu sử dụng đất đai Dự báo nhu cầu đất nông nghiệp ( đất trồng cây hàng năm. 4. Những căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất: .3. .Căn cứ quí đất hiện có bao gồm cả số lượng. việc dự báo nhu cầu sử dụng đất luôn phải căn cứ vào các nhân tố này. .Căn cứ vào lực lượng lao động.. gọi vốn đầu tư. sự phát triển của từng ngành. diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ hải sản ). mức tăng trưởng bình quân hàng năm của từngngành. đất đồng chăn thả. nhu cầu về nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp cũng Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 17 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .. . giá trị công nghiệp..đặc điểm tài nguyên đất và khả năng mở rộng diện tích cho một số muạc đích sử dụng.…) khi nền công nghiệp vàng phát triển.Căn cứ vào mục tiêu. Thực trạng năng suấtcây trồng mà cao thì qui mô và cơ cấu cây trồng cũng thay đổi. Từ đó có thể dễ dàng xác định được nhu cầu sử dụng đất ứng với số vốn và khoa học kỹ thuật. gỗ để xản xuất hàng tiêu dùng. đất cho phất triển giao thông.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải sách đến đời sống nhân dân: khuyến khích làm giầu. lịch sử và thực trạng năng suất cây trồng.

Trong bước này. 4. các lĩnh vực và tính khả thi của việc khai thác mở rộng diện tích các loại đất. Trên bản đồ phản ánh toàn bộ phương hướng và nội dung đất đai trong tương lai. đất vườn tạp trong khu vực dân cư. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 18 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Tương tự như vậy. ta cũng phân bố quĩ đất các loại cho các nhu cầu theo các chỉ tiêu đặt ra.Ranh giới hành chính. các điều kiện về kết cấu hạ tằng. đất giao thông. Điều đó. qui mô bao nhiêu. chuyển bao nhiêu đất nông nghiệp sang các ngành khác. đất ở dành ho chăn nuôi.chiếm bao nhiêu và nhiệm vụ phải thực hiện của vùng đó. phân bổ như thế nào( bao nhiêu cho đất trồng cây hàng năm. ta tổng hợp toàn bộ các phương án qui hoạch sử dụng đất chung. đất nông nghiệp chiếm bao nhiêu.Nội dung chính của bước xâu dựng phương án qui hoạchsử dụng đất này là phân bố. phất triển đô thị. Từ đó. Từ đây ta xác định rõ được vùng nào có tổng diện tích bao nhiêu.. nhu cầu sử dụng đất của các ngành. mạng lưới thuỷ lợi.). lâu năm.. các yêu tố chủ yếu. . đất khu dân cư.4. Tổng hợp các phương án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai.. thuỷ văn. Xác định rõ ràng vùng này là đất gì.. xác định được nhu cầu biến động của từng đất đai. căn cứ vào hiên trạng sử dụng đất. mạng luới giao thông.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải như các ngành khác ngày càng gia tăng. Đó chính là việc ta hoàn thiện bản đồ qui hoạch sử dụng đất đai. tính kịch sử các tụ điẻm dân cư và các điều kiện địa hình.Căn cứ vào tốc độ gia tăng dân số. 4. Nội dung bản đồ qui hoạch sử dụng đất đai bao gồm : . Từ bước trên ta xây dựng song phương án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai.5. bố trí từng loại đất đai cho các nhu cầu đẫ dự báo theo các phương ánlựa chọn. dẫn đến nhu cầu sử dụng đất đai đáp ứng cho các ngành luôn thay đổỉ. Xây dựng phương án qui hoạch sử dụng đất đai Sau khi ta dự báo đầy đủ nhu cầu sử dụng đất đai ( 6 loại đất chính ).. Việc phân bố quĩ đất đai trên là dựa vào một số căn cứ sau: căn cứ vào mục tiêu phất triển kinh tế xã hội đẫ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. ta xâu dựng dự án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai.

xây dựng phương án qui hoạch phân phối sử dụng đất đai thống nhất và hợp lý.ta chỉ việc xâu dựng từng bước đi cụ thể hoá các nội dung đó đưa vào thực tiễn. Như vậy.xã hội.thời gian hoàn thành mỗi giai đoạn là bao nhiêu. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là căn cứ vào yêu cầu của phát triển kinh tế và các điều kiện tự nhiên.1.Phải chỉ rõ được cái gì làm trước.các lọai đất theo qui hoạch: đất nông nghiệp.6. 4.cụ thể hoá qui hoạch tổng thể phất triển kinh tế xã hội. đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng. Còn đối tượng của qui hoạch sử dụng đất đai là tài nguyên đất.xã hội. sau khi được phê duyệt sẽ mang tính chiến lược chỉ đạo sự phát triểnkinh tế xã hội. được luận chứng bằng nhiều phương án kinh tế . Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế . Ta chia quá trình thực hiện qui hoạch sử dụng đất thành các gia đoạn. có đề cập đến dự kiến sử dụng đất đai ở mức độ phương hướng với một nhiệm vụ chủ yếu. đất lâm nghiệp. xã hội điều chỉnh cơ cấu và phương hướng sử dụng đất.Trong mỗi giai đoạn thực hiện sẽ gập phải một số vướng mắc. đất khu dân cư nông thôn. Trong đó. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế .Do đó. kinh tế.trong các giai đoạn đoa a thực hiện nhũng nội dung cụ thể đã vạch ra sẵn trong phương án qui hoạch chung . cái gì làm sau. đất đô thị.xã hội về phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo không gian có tính đến chuyên môn hoá và phát triển tổng hợp sản xuất của các vùng và các đơn vị cấp dưới.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với các qui hoạch khác 5. qui hoạch sử dụng đất đai là qui hoạch tổng hợp chuyên ngành. 5.Hiện trạng các loại đất theo từng mục đích sử dụng. Kế hoạch thực hiện sử dụng đất đai. Quy hoạch tổng thể phất triển kinh tứ xã hội là tài liệu mang tính khoa học. nhưng nội dung Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 19 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .xã hội là một trong những tài liệu tiền kế hoạch cung cấp căn cứ khoa học cho việi xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế .để giải quyết những khó khăn đó thì cần cos nhũnh biện pháp nào hoặc có những giải phấp nào để tháo gỡ. . Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai đã được thể hiện rõ ở bước trên.

sản phẩm hàng hoá. . bước đi về nhân tài. Qui hoạch phát triển nông nghiệp xuất phát từ nhu cầu của phát triển kinh tế .. 5.xã hội đối với sản xuất nông nghiệp để xác định hướng đầu tư. .2.trong qui hoạch đô thị sẽ được điều hoà với qui hoạch sử dụng đất đai. Tuy nhiên. trong qui hoạch sử dụng đất đai được tiến hành nhằm xác định chiến lược dài hạn về vị trí. qui mô sử dụng đất.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải của nó phải được điếu hoà thống nhất với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. bảo đảm cho sự phát triển của đô thị được hài hoà và có trật tự. cục bộ và toàn bộ. Quy hoạch đô thị và qui hoạch sử dụng đất công nghiệp có mối quan hệ diện và điểm. sắp xếp một cách toàn diện hợp lý toàn diện. vật lực đảm bảo cho các ngành trong nông nghiệp phát triển đạt tới qui mô các chỉ tiêu về đất đai.. trong một thời gian dài với tốc độ và tỷ lệ nhất định. 5. biện pháp. giá trị sản phẩm.. Quy hoạch phát triển nông nghiệp là một trong những căn cứ chủ yếu của qui hạch sử dụng đất đai. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 20 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . qui mô và cơ cấu sử dụng toàn bộ đất đai như bố cục không gian trong khu vực qui hoạch đô thị. Qui hoạch sử dụng đất đai tuy dựa trên qui hoạch và dự báo yêu cầu sử dụng của các ngành trong nông nghiệp. các chỉ tiêu chiếm đất xây dựng. qui hoạch đô thị sẽ định ra tính chất. Hai loại qui hoạch này có mối quan hệ qua lại vô cùng cần thiết và không thể thay thế lẫn nhau. tạo những điều kiện có lợi cho cuộc sốngvà sản xuất.khống chế và điều hoà qui hoạch phát triển nông nghiệp. lao động. Qui hoạch sử dụng đất đai sẽ tạo điều kiện tốt cho xây dựng và phát triển đô thị.3. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch phát triển nông nghiệp. . nhưng chỉ có tác dụng chỉ đạo vĩ mô. Căn cứ vào yêu cầu của kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế xã hội và phát triển của đô thị. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch đô thị. các bộ phận hợp thành của đô thị. phương châm xây dựng đô thị. qui mô.. Sự bố cục.

Qui hoạch các ngành là cơ sở và bộ phận hợp thành của qui hoạch sử dụng đất đai. Thông qua điều tiết khống chế vĩ mô. Qui hoạch sử dụng đất đai cả nước với qui hoạch sử dụng đất đai của đại phương cùng hợp thành hệ thống qui hoạch sử dụng đất đai hoàn chỉnh. Quá trình xây dựng và thực thi qui hoạch tổng thể sử dụng đất là quá trình diễn thể của hệ thống sủ dụng đất dưới sự điều khiển của con người. Mục đích của việc áp dụng phương phấp cân đối: Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 21 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . nhưng lại chịu sự chỉ đạo và khống chế qui hoạch của qui hoạch sử dụng đất đai.4.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải 5. cụ thể.5. trong đó đề cập đến sự không cân bằng của hệ thống cũ và xây dựng hệ thống mới. Qui hoạch sử dụng đát đai cả nước chỉ đạo việc xây dựng qui hoạch cấp tỉnh. 5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành là quan hệ cá thể và tổng thể. là căn cứ dể chỉnh sửa.1. không có sự sai khác về qui hoạch theo không gian ở cùng một khu vực cụ thể. bổ sung và hoàn thiện qui hoạch sử dụng đất đai của cả nước. Phương pháp cân đối. Tuy nhiên chúng có sự khác nhau rất rõ về tủ tưởng chỉ đạo và nội dung: Một bên là sự sắp xếp chiến thuật.qui hoạch cấp huyện xây dựng trên qui hoạch cấp tỉnh. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai cả nước với qui hoạch sử dụng đất đai của địa phương. qui hoạch sử dụng đất đai của các địa phương là phần tiếp theo. Những phương pháp chính xây dựng qui hoạch. Qui hoạch sử dụng đất đaicả nước là căn cứ của qui hoạch sử dụng đất đai các địa phương ( tỉnh. xã ). huyện. thực hiện sự cân bằng tương đối về tình trạng sự dụng đất ở một thời điểm nào đó. 6. cục bộ và toàn bộ.Mặt khác. cục bộ ( qui hoạch ngành ). một bên là sự định hướng chiến lược có tính toàn diện và toàn cục ( qui hoạch sử dụng đất ). 6. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành là quan hệ tương hỗ vừa phát triển vừa hạn chế lẫn nhau.

Nội dung của phương án cân đối: . lao động công nghệ để điều hoà tối đa yêu cầu sử dụng đất theo dự báo cho các ngành.Điều hoà mối quan hệ giữa các ngành sử dụng đất phi nông nghiệp.cũng như các tiềm lực về vốn.Điều này có nghĩa xác định phân bổ và điều chỉnh qui mô sử dụng đất đai cho các ngành. hướng dẫn phương án phân phối và điều chỉnh sử dụng đất cấp dưới. . Hai là.Phương pháp cân đối tổng hợp: phương pháp này được thể hiện qua việc xác định một cơ cấu tối ưu các loại đất trên cơ sở cân đối diện tích hiện có cũng như tổng diện tích thờikỳ qui hoạch.nhiệm vụ. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 22 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . Việc thực hiện phương pháp này nhằm thống nhất được các chỉ tiêu khung và các chỉ tiêu sử dụng các loại đất của các ngành. Nhiệm vụ chủ yếu của việc áp dụng phương pháp cân đối là xác định các phương án cân đối và lựa chọn phườg án cân đối cho việc sử dụng các lại đất.Thôngqua hộ nghị hoặc hội thảo giữa các ngành.trong từng ngành phải đảm bảo yêu cầu có trọng điểm...khả năng phát triển của mỗi ngành. trên cở sở xem xét tầm quan trọng. Phương pháp này dựa trên cơ sở mục tiêu. Khi áp dụng phương pháp này cần lưu ý: Một là. Ba là. lập các chỉ tiêu khống chế các loại đất phi nông nghiệp. .vị trí. xác định thứ tự ưu tiên về phân bổ và sử dụng đất đai giữa các ngành cũng như trong nội bộ từng ngành.Điều hoà mối quan hệ giữa nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. toàn diện. chất luợng. . nhu cầu về diện tích và đặc điểm của loại đất sử dụng cũng như vị trí phân bổ các ngành để đưa ra dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất.Phương pháp cân bằng chỉ tiêu sử dụng đất. tiến hành điều chỉnh các chỉ tiêu phân bổ và sử dụng các loại đất .Điều hoà mối quan hệ giữa các ngành: nông nghiệp -lâmnghiệp -ngư nghiệp. xem xét đầy đủ khả năng cung cấp quí đất về số lượng. ưu tiên dành đất cho sản xuất nông nghiệp.

Phân tích vĩ mô là nghiên cứu phân bố và sử dụng đất trên bình diện rộng: tổng thể nền kinh tế quốc dân.phát hiện những vấn đề tồn tại và xu thế phát triển. các bộ phận.căn cứ thu thập được sẽ luợng hoá bằng phương phápsố học. việc phối hợp thống nhất giữa tri thức khoa học và phán đoán kinh nghiệm có tác dụng vô cùng quan trọng. Hai là. làm sâu thêu. Đây là công cụ để giúp nhận thức được các số liệu có tính qui luật trong sử dụng đất.2. Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai bất đầu từ vĩ mô để xác định tư tưởng chỉ đạo. 6. Sau đó trên cơ sở những thông tin.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Trong quá trình sử dụng phương pháp cân đối phỉa quán triệt hai vấn đề sau đây: Một là.Như vậy.kết quả qui hoạch sẽ phù hợp vớ thực tế hơn. Do đặc điểm của đất đai rất đa dạng với nhiều chức năng sử dụng. Phương pháp kết hợp đó được thể hiện theo trình tự từ phân tích định tính. cụ thể hoá. giữa các ngành và các bộ phận với sử dụng đất trên cơ sở điều tra và xử lý.mục tiêu chiến lược của qui hoạch tổng thể. nên việc áp dựng phương pháp toán kinh tế về dự báo trong qui hoạch đất đai trở Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 23 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Phân tích định tính là sự phán đoán các mối quan hệ tương hỗ giữa phát triển kinh tế.đồng thời căn cứ tình hình thực tế của các đối tượng sử dụng đất. Trong trường hợp thông tin tư liệu chưa hoàn thiện. Các phương pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong qui hoạch sử dụng đất đai.nghiêncứu đánh giá hiện trạng sử dụng đát. Quy hoạch sử dụng đất đai là công việc phức tạp và khó khăn. xã hội với sử dụng đất. hoàn thiện và tối ưu hoá qui hoạch. phương pháp định tính là công cụ đắc lực giúp nhận thức đúng và làm rõ những qui luật đó. kết hợp phân tích định tính và định lượng. Nhiều vấn đề sử dụng đất có tính qui luật.từng bộ phận. Phân tích vi mô là nghiên cứu phân bổ và sử dụng đất mang tính cục bộ từng ngành. kết hợp phân tích vĩ mô và vi mô. Phân tích định lượng là dựa trên phương pháp số hoạ để lượng hoá mối tương quan giữa sử dụng đất với phất triển kinh tế xã hội và với sự phát triển các ngành.

thực phẩm. Việc áp dụng phương pháp toán kinh tế và dự báo sử dụng đất phải đạt mục đích lá xác định được hàm mục tiêu tối ưu: thu được lượng sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu. các khu dân cư nông thôn. Để áp dụng phương pháp này. Công nghệ GiS giúp cho công tác quản lý lưu trữ và hệ thống hoá mọi thông tin cần thiết về các loại bản đồ trên máy tính trong một thời gian dài.. đánh giá hiện trạng sử dụng đất. Hai là. các phương pháp hoá học.chống sói mòn. dự báo tiềm năng và khả năng cải tạo đất. lao động để sử dụng và bảo vệ đất đai. bao gồm sản xuất lương thực. Hàm mục tiêu chứa đựng hai biến số: nhu cầu sử dụng đất và sản lượng thu được với điều kiện ràng buộc là vốn. Nhóm tiến bộ khoa học kỹ thuật: gồm kỹ thuật canh tác. lâm. vật lý và sinh học về cải tạo đất. việc ứng dụng công nghệ tin học và kỹ thuật tiên tiến như hệ thống thông tin địa lý ( GiS ) là một yêu cầu cấp thiết.rừng đất chưa sử dụng. giao thông liên lạc. Có thể chia làm hai nhóm: Một là. nhóm nhu cầu phất triển kinh tế xã hội.. thuỷ. cập nhật thường xuyên và tra cứu dễ dàng tốt theo yêu cầu của công việc. trước hết phải phân tích các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến việc dự báo sử dụng tài nguyên đất.. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 24 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . tưới tiêu. công nghệ tin học cho phếp tạo những thay đổi cũng như tạo điều kiện cải tiến quá trình xây dựng các loại bản đồ phục vụ qui hoạch. Dự báo sử dụng đất có thể thực hiện theo trình tự: phân tích. tạo khả năng bổ sung. thành phố. sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp. Trong công tác lập qui hoạch sử dụng đất đai các cấp..Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải thành hệ thống lượngtương đối phức tạp mang tính xác suất. khu nghỉ ngơi. phân bố công nghiệp xây dựng.đất quốc phòng. các biệp pháp nông.. . cân đối nhu cầu sử dụng đất trong tương lai. Đó là một quá trình đòi hỏi sức sáng tạo. làm đất.

việc nhập tự do từ miền nam nước này đã gây ra những vấn đề xã hội rất nghiêm trọng.trong những lĩnh vực có sự thành công cũng còn xa vời mới thấy vai trò của chính phủ. xem xét tiềm năng phát triển của vùng. thiếu sự chỉ đạo của chỉnh phủ trong việc chỉ đạo triển khai các dự án: không có quyết định của trung ươngvề cá dự án đặc biệt ở vùng amadon. Vài nét tổng quát về qui hoạch sử dụng đất đai của một số nước. việc thực hiện các đồ án qui hoạch đất lâm nghiệp. các tổ chức nghiên cứu ở cấp trung ương cung cấp các thông tin kém độ tin cậy.không có sự đánh giá tiến bộ thực hiện. ví dụ về đất.. Kinh nghiệm cho thấy cần phải có một luật chung về sử dụng đất đai và đôi khi cũng thấy cần nâng caopháp lệnh về môi trường là một vấn đề đặt ra. Ở philipin nhấn mạnh vai trò pháp luật cả ở cấp quốc gia và cấp vùng. Pháp luật về sở hữu đất đai là hết sức quan trọng.2.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải 7.nghề cá và du lịch. Philippin Tồn tại ba cấp lập qui hoạch: cấp quốc gia. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 25 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . về kinh tế. cấp vùng triển khai một khung chung cho qui hoạch theo vùng và cấp quận. . huyện. .luật về các đất đai công cộng và luật về các khu vực có đất đai bị giảm giá. Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc thống nhất giữa các ngành và các quan hệ giữa các cấp lập qui hoạch khác nhau. về thuỷ nông..không có được sự lựa chọn và thực thi trong việc sản xuất nông nghiệp. 7. Hai là. Braxin Có thể thấy hai trường hợp về vai trò của chính phủ trong công tác lập qui hoạch: Một là.đồng thời cũng taọ điều kiện để các chủ sử dụng đất tham gia.1. 7. những giải pháp triển khai cụ thể không được hình thành.. Chịu trách nhiệm triển khai cụ thể đồ án tác nghiệp.mặc dù đã có các khuyến cáo của các chủ sử dụng đất thuộc các lĩnh vực khác nhau. sẽ hình thành những hướng dẫn chỉ đạo chung. ví dụ như chương trình tái giao cấp đất.

các loại bản đò và báo cáo thuyết minh cho thấy việc giao cấp đất rộng rãi chonhững sử dụng khác nhau. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 26 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . chính phủcũng có vai trò quan trọng trong những chương trình khuyến khích bảo vệ đất thông qua việc nghiên cứu. Chính phủcó trợ giúp ban đầu về kỹ thuật và tài chính cho các dự án sử dụng đất lâu bền với quan điểm đầy đủ về chức năng sản xuất của đất đai.. Do đó có những thay đổi đó những nước này cần xây dựng hệ thốngpháp luật. Đức Sinh viên: Lê Sỹ Hải Nước này có cách tiếp cận qui hoạch tổng thể theo từng giai đoạn.Đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa các cấp lập qui hoạch khác nhau cũng như việc tham gia của nhân dân. Chính phủ cùng với sự tham gia của 16 bang chưa đưa ra những hướng dẫn về qui hoạchtheo vùng. vải sợi. Sự thay đổi từ một hệ thống ra quyết định tập trung sang cơ chế qui hoạch tập trung hoá cùng với hướng tới tư nhân hoá mang lại những thay đổi to lớn về kinh tế. không để xây dụng những vấn đề có tính chất thủ tục của việc lập qui hoạch xây dựng bộ máy quản lý. giai đoạn tiếp sau nó được xây dựng thành nhữngđồ án tác nghiệp ở cấp vùng. 7. xã hội. 7. chính phủ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng đất đai và điều này hình thành đưọc những cơ sở cho việctriểnkhai những kế hoạch sư dụng đất đai.. thực phẩm. Bê-nanh Thông qua các tổ chức chuyên môn của mình. Tuy nhiên đang gặp trở ngại lớn là năng lực và thể chế còn thiếu và yếu.4.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7. Hung-ga-ri Có thể là vấn đề đặc biệt quan trọng tồn tại và cũng giống như ở một số nướckhác đang trongthời kỳ qúa độ.đặc biệt là ở cấp làng xã. Và sau đó. cơ cấu. tổ chức. Điều này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị độc lập qui hoạch cấp chính phủ. Các hướng dẫn này được sử dụng lảm điểm xuất phát để trao đổi ở cấp các bang.5.Các kế hoạch sử dụng đất đai có tính pháp luật để tăng cường. gỗ củi.3.đáo tạo giáo dục năng cao dân trí.

. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 27 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .6. việc đóng một nhà máy lớn. cơ chế ngẫu nhiên ( hay gọi là cơ chế nóng ) được tiến hành bởi những nhóm tác nghiệp tác động vào sự phát triển đặc biệt ngẫu nhiên. Hai là. Pháp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Họ lưu ý hai cơ chế can dự vào việc lập qui hoạch : Một là. ví dụ việc xây dựng những con đường thẳng cắt ngang một khu rừng quốc gia.. cơ cấu tổ chức (hay gọi lá cơ chế kế hoạch ) giống như là nền tảng về thể chế và các cơ quan quan phối hợp hợp tác.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7.

sát với trục đường quốc lộ 1A. Đặc điểm điều kiện tự nhiên.Phía Bắc giáp xã Hoàng Liệt. có hệ thống giao thông thuận lợi. 1. Ngay trên địa bàn xã cũng có 22 cơ quan xí nghiệp nhà máy của Trung ương và địa phương đang hoạt động rất tích cực.Phía Tây giáp xã Thanh Liệt. Tam Hiệp là xã ngoại thành nằm về phía nam của thành phố Hà Nội. .1. I. 1. địa mạo. đặc biệt là phát triển về nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và thương nghiệp.3826 được phân bố không đồng đều. Có đường 70A chạy xuyên qua xã nối quốc lộ 1 với thị xã Hà ĐôngHà Tây.2. Tam Hiệp là xã có đặc trưng của Đồng Bằng Châu thổ Sông Hồng. lại bị chia cắt thành nhiều ô cao trũng và đan xen với các cơ quan. lại có giao thông thuận lợi.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI XÃ TAM HIỆP.Phía Đông giáp thị trấn Văn Điển. . cách trung tâm thành phố 10 km. Địa hình.THANH TRÌ . 1. là xã ở cáh trung tâm huyện không xa.HÀ NỘI. xí nghiệp nhà máy thành từng vùng gây khó khăn cho xây dựng hệ thống thuỷ nông đồng bộ và hoàn chỉnh. Tam Hiệp là xã nằm gần trung tâm thành phố. tài nguyên và môi trường. có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội. . Do đó. Vị trí địa lý. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI. . có tổng diện tích mặt bằng tự nhiên là 318. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 28 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Phía nam giáp xã Vĩnh Quỳnh và Tả Thanh Oai.

9. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23.4. chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gío mùa: Mùa đông lạnh khô từ tháng 10 đến tháng 3năm sau. Khí hậu.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Xét tổng thể bề mặt của xã thì với 53. Với đặc điểm khí hậu thời tiết ở trên rất thuận lợi cho nhiều loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tạora khả năng gieo trồng nhiều vụ trong năm. cần phải có nhiều biện pháp cải tạo và nâng cấp hệ thống tưới tiêu nước để có thể đa dạng hóa các loại cây trồng.… gây khô hạn. tháng có số giờ nắng cao là vào trháng 7 len tới 200 giờ. năm nắng khô nóng. Xã tam Hiệp có hai nguồn thuỷ văn chính: Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 29 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 3 khoảng 50 giờ.4ôC. độ ẩm thấp nhất vào tháng 11. 1. mùa hè nóng ẩm từ tháng tư đến tháng 9. Do đó. có thể đưa ra nhận xét chung là địa hình của xã là tương đối thấp. 8. . mưa rét kéo dài. Khí hậu xã Tam Hiệp có đặcu điẻm sau: . .3. Song do sựthất thường của khí hậu thời hiệt đới gió mùa như năm rét sớm.7000C. Tổng tích ôn nhiệt hàng năm cao từ 8. tháng 1 lạnh nhất bình quan khoảng 14oC.1800 giờ. . tháng 12 (61%).Độ ẩm không khí bình quân năm là 84%. nguồn nước. úng lụt. năm mưa nhiều. độ ảm cao nhất vào tháng 3 bình quan 98%.Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1700 – 1900 mm/năm.Gió thổi theo hai mùa rõ rệt: Gió đông Nam thịnh hành vào mùa mưa.4% diện tích là trũng và thấp. chủ yếu tập trung vào các tháng 7.Số nắng khá cao từ 1400.4000C đến 8. mưa tập trung. 1. năm rét đậm. Thuỷ văn. Vì vậy. Thời tiết khí hậu ở xã Tam Hiệp cũng như các xã khác ở trong vùng. năm rét muộn. tháng 6 có nhiệt độ nóng nhất bình quân 31oC. gió mùa Đông Bắc thịnh hành vào mùa khô. gió bão có ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

tạo lợi cho pháp triển nông nghiệp.93%.07%.37%. 1. Tài nguyên nước. rau rút đã làm cản trở dòng chảy gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu úng khi gặp mưa lớn dồn dập nhiều ngày. Các nguồn tài nguyên. Tài nguyên đất.3826 ha. Tuy nhiên nghĩa trang Văn Điển đóng trên địa bàn với diện tích khá lớn làm cho nguồn nước ngầm không đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt hàng ngày của dân trong vùng.85%. đề nghị các cơ quan chức năng Nhà nước cần tiến hành điều tra và sớm đưa ra các biện pháp xửt lý kịp thời tình trạng này. hơn nữa dân chúng tận dụng mặt sông thả rau muống. sông này là nơi chứa nước thải của thành phố nên mức độ ô nhiễm rất cao. Với điều kiện đất đai khí hậu thời tiết Tam Hiệp đã và sẽ là vùng cung cấp rau xanh cũng như thực phẩm tươi sống cho thành phố Hà Nội. Lưu lượng chủ yếu. Vì vậy. hồ nhỏ ứng dụng vào việc tích thuỷ và kết hợp với thả cá. Do địa hình cao thấp không đồng đều. Xã Tam Hiệp có nguồn nước dồi dào đủ cung cấp nước cho nông nghiệp và dùng cho sinh hoạt. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 30 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . 1. trong đất nông nghiệp. đất trồng cây hàng năm chiếm tới 77. đất chưa sử dụng chiếm 9.5. Hiện nay. chăn nuôi. chưa có số liệu chính thức về mức độ ô nhiễm. Đất có độ phì khá. Trong đó: Đất nông nghiệp chiếm 52.2. đất ở chiếm 13.… 1.1. Mức nước ngầm cao cho nên khai thác dễ dàng.63%. đất nước nuôi cá chiếm 22. Tam hiệp có tổng diện tích tự nhiên là 318. Vì vậy.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Có con sông Tô Lịch chảy qua đưa nguồn nước thải của thành phố và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. do nguồn nước thải này chưa xử lý được.5. đất chuyên dùng chiếm 24. Thành phần cơ giới của đất chủ yếu là đất thịt nhẹ và cát pha vùng trũng.5.15%. lại thấp nên trong xã có một số ao. cốt đất thấp hay bị ngập úng vào mùa mưa.

Mặc dù nhân dân tròng xã hết sức cố gắng trong việc giữ gìn sạch môi trường vệ sinh trong làng. Cảnh quan và môi trường của xã cơ bản vẫn còn giữ được nét tự nhiên vốn có của nó.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1. tài. 1. cải lương. gom rác thải vào đúng nơi qui định. Trong những năm qua các loại hình văn hoá nghệ thuật quần chúng được khôi phục và phát triển rất mạnh.6. trên địa bàn xã còn có một số cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn như nhà máy phân Lân Văn Điển. Các cơ quan xí nghiệp này do chạy theo cơ chế thị trường trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước đã và sẽ làm phá đi cái nét đẹp tự nhiên của cảnh quan môi trường. xã. Tuy nhiên. các làn điệu dân ca). Tam Hiệp còn là xã được tặng danh hiệu làng căn nghệ.5.3. Hầu hết các thôn xóm đều có đội vệ sinh môi trường. và đã xây dựng mới và làm sạch hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh. tích cực trong lao động sáng tạo. lập nghiệp nhất lầ trong lớp trẻ. Ngoài ra. nhân dân trong xã tin tưởng và gắn bó với đường lối của Đảng. kịch nói. Tài nguyên nhân văn. làng ca hát. lập thân. các đội ngũ văn nghệ (tuồng. xét trên phương tiện tổng thể thì nguồn nước và không khí ở xã bị ô nhiễm tương đối nặng. hàng ngày các nhà máy này thải vào không khí một lương chất thải công nghiệp làm ô nhiễm hầu hết không khí chung của cả vùng. kinh tế. với quê hương giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức. nhất là bóng đá nam và bóng đá nữ. Hơn nữa. chèo. Cảnh quan và môi trường. chu yếu là nước thải của thành phố và ngiã trang Văn Điển có diện tích lớn cho nên nguồn đất và nguồn nước ở đây bị ô nhiễm tương đối mạnh. lối sống với những chuẩn giá trị mới. Phòng trào thể dục thể thao phát triển mạnh. Câu lạc bộ văn hoá nhgệ thuật thôn Yên Ngưu đã đạt nhiều giải thưởng xuất xắc của huyện. nổi lên là tính năng động xã hội. nhà máy pin và một số nhà máy khác. Sinh viên: Lê Sỹ Hải Tam Hiệp là xã có truyền thống lịch sử văn hoá từ lâu đời. Đề nghị các cơ Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 31 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Xã Tam Hiệp có con sông Tô Lịch chảy qua với lưu lượng nước chảy chậm. Nhân dân trong xã luôn hướng về học tập và rèn luyện đức. hình thành các câu lạc bộ thơ văn.

7. Lợi thế này là một tiềm năng lớn được khai thác và phát huy triệt để trong cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tể nông nghiệp nông thôn. giải quyết việc làm cho người lao động và nâng cao năng suất lao động. Thực trạng phát triển kinh tế của xã phản ánh qua cơ cấu ngành nghề: Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 32 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . 2. Trước đây. thực phẩm tươi cho thành phố. Với vị trí địa lý. nàm ở cửa ngõ phía Nam trên đường vào thành phố Hà Nội đặc điểm này chi phối toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội của nhân dân trong xã. Tam Hiệp đang từng bước chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp thuần tuý sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá nhằm dáp ứng nhu cầu đa dạng chủng loại và chất lượng cao về các loại nông sản phẩm. cung cấp rau xanh. Điều kiện kinh tế xã hội. Tam Hiệp là một xã ngoại thành. Tam Hiệp cũng đã từng là vành đai thực phẩm của thành phố Hà Nội.1. thời tiết khí hậu và các nguồn tài nguyên của xã rất thuận tiện cho việc phát triển nền kinh tế toàn diện và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. cần phải áp dụng những biện pháp mới nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Hiện nay.…. các cây ăn quả và hoa. Tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế xã hội. Một số diện tích đất nông nghiệp có thể chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang trồng các loại cây có giá trị hàng hoá cao. đồng thời cung cấp lao động cho nhu cầu phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. cây cảnh. 1. Trên đây là mặt thuận lợi của Tam Hiệp còn mặt khó khăn là phải nhanh chóng có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước và hạn chế các cơ quan xí ngiệp thải chất thải công nghiệp làm ô nhiễm môi trường. trong cơ chế thị trường. tăng hiệu quả sử dụng đất.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải quan có thẩm quyền xemxét và đưa ra những biện pháp hữu hiệu. Sản xuất kinh doanh và dịch của xãTam Hiệp nhằm đảm bảo cung cấp nông sản phẩm và dịch vụ phục vụ sản xuấtvà đời sống cho thành phố. Đánh giá chung về đặc điểm điều kiện tự nhiên. kịp thời và chính xác tới từng đơn vị gây ô nhiễm. 2.

Đàn gia cầm toàn xã có 12500 con. Ước tính sản lượng gia cầm khoảng 10 tấn/năm đạt giá trị sản lượng 225 triệu đồng. tổng gía trị đàn gia súc toàn xã khoảng 62. .5 tạ/ha đạt sản lượng 97.5 tạ/ha. Xã có 3. Tổng đàn lợn toàn xã 320 con.67 triệu đồng/khẩu. năng suất 38. Sản xuất nông nghiệp trồng trọt.3 triệu đồng/con.97 triệu đồng.7 triệu đồng/ hộ và tính cho một khẩu nông nghiệp đạt 1.5 tấn đạt giá trị 2993. . chủ yếu chăn nuôi gia cầm để giải quyết nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Giá trị bình quân gia súc khoảng 1. bừa và vận chuyển. thị xã Hà Đông. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 33 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . thành phố Hà Nội. .Diện tích trồng hoa 2. Ước tính sản lượng gia cầm khoảng 10 tấn/năm đạt giá trị sản lượng 397 triệu đồng. Tổng giá trị sản lượng ngành trồng trọt.9 ha.8 tấn và giá trị sản lượng đạt 880 triệu đồng. có một số ít gia đình nuôi theo hướng sản xuất kinh doanh.22 đạt giá trị sản lượng 747. chủ yếu chăn nuôi gia cầm để giảI quyết nhu cầu sinh hoạt của gia đình.6 ha nuôi cá giống. chăn nuôi và thả cá toàn xã năm 2000 đạt 7830.7 ha đạt giá trị 89.75 triệu đồng. Lại có lợi thế là gàn thị trường tiêu thụ nông sản phẩm như thị trấn Văn Điển.Diện tích trồng lúa cả năm là 261 ha.8 triệu đồng.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải 2.02 triệu đồng. thả cá.5 triệu đồng. tính cho một hộ nông nghiệp đạt 5. có một số ít gia đình nuôi theo hướng sản xuất kinh doanh.Đàn đại gia súc toàn xã có 48 con bao gồm: trâu.1. . Sản xuất nông nghiệplà thế mạnh của xã với hơn 62% số khấu nông nghiệp. hàng năm cung cấp khoảng 10 triệu con cá giống.Diện tích trồng rau các loại 49. chăn nuôi.1. bò và ngựa.Diện tích nuôi thả cá 36. . chủ yếu gia súc dùng vào việc cày. . Giá trị sản lượng ngành nông nghiệp tính bình quân cho 1ha đất nông nghiệp đạt 46.4 triệu đồng. sản lượng 10048. năng suất 26.

Hiện nay ở xã cũng xuất hiện một số loại hình ngành nghề mới giúp cho nhân dân xã cải thiện đời sống như có khoảng 300 gia đình sản xuất bao xi măng tái sinh. Toàn xã có 20 xe tải. Công nghiệp chế biến(xay sát và nghiền thứa ăn gia xúc) ở Tam Hiệp có 5 máy xay sát liên hoàn và nghiền thức ăn gia súc với công suất 15 tấn/ ngày. thảm đay. thợ mộc có Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 34 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .1. chưa được trang bị những kỹ thuật hiện đại. có tay nghề cao cung cấp cho quá trình xây dựng và phát triển đô thị. xã Tam Hiệp còn có đội ngũ đông đảo các thợ nề. cơ khí sửa chữa. Toàn xã có 25 hộ đăng ký làm dịch vụ thương nghiệp bán hàng phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất kinh doanh cho toàn xã và khoảng 300 hộ buôn bán nhỏ và dịch vụ ăn uống. Mấy năm qua các ngành nghề dịch vụ. thủ công là chính. điển hình là nghề làm thảm cói. 23 xe công nông. 12 xe ngựa kéo. Các xí nghiệp này mới chỉ thút được một số ít lao động đang dư thừa của xã hội mà thôi. Công nghiệp. thợ mộc. song đây chỉ mang tính chất tạm thời và tương lai không thể là ngành nghề cơ bản vì thị trường tiêu thụ loại vỏ bao không được ổn định. thảm bẹ ngô cung cấp cho thị trường Liên Xô và Đông Âu.2. hàng năm cho xuất xưởng khoảng 2. phân bón.5 triệu viên gạch cung cấp cho nhu cầu xây dựng của thành phố và xây dựng trong xã. tổng trọng tải76 tấn. Bởi vì các xí nghiệp này với kỹ thuật còn thô sơ.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2. điện dân dụng. Sau khi thị trường Đông Âu và Liên Xô không còn nữa thì ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt thảm cũng bị đình đốn và cuối cùng bị phá sản. Ngoài ra. qui mô còn nhỏ. Do đó cần được đầu tư nhiều mở rộng qui mô thu hút lao động nông dân của xã. công suất bảm bảo sự lưu tông hàng hoá từ Tam Hiệp cung cấp vào nội thành và các vùng phụ cận. bao đựng cám. các xã lân cận. may mặc đua nhau mọc lên nhưng qui mô chưa lớn. Song mới chỉ sử dụng vào khoảng 50-60% công suất máy. Sinh viên: Lê Sỹ Hải Tam Hiệp trước kia là nơi có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khá phát triển. tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.…. Trong xã có một số xí nghiệp sản xuất gạch.

Thu nhập và đời sống. phát huy thế mạnh kinh tế trong các hộ gia đình. + Số hộ có thu nhập từ trên 50 triệu đồmh/năm là 1% + Số hộ có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/ nămlà 3% + Số hộ có thu nhập từ 10-30 triệu đồng/năm là 8% +Số hộ có thu nhập từ 5-10 triệu đồng/năm là 15% + Số hộ có thu nhập từ 3-5 triệu đồng/năm là 70% + Số hộ có thu nhập từ 1. Về thu nhập: .23 triệu đồng/năm.2 triệu đồng/ha. những lúc nông nhàn họ vào thành phố làm hêm tại các khu xây dựng và các vùng phụ cận khác.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải khoảng 50 người chuyên nghiệp và hàng trăm thợ nề chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. .68 triệu đồng.5-3 triệu đồng/năm là 2. chiếm 49. trong đó nông nghiệp là 8149. cho một nhân khẩu nông nghiệp là 198.680triệu/năm.Thu nhập bình quân cho một hộ là 6. . .1% tổng giá trị sản phẩm.Giá trị tổng sản phẩm xã hội toàn xã: 16626 triệu đồng.3. Riêng thu nhập từ nông nghiệp của một hộ là3.Thu nhập nông nghiệp trên một ha nông nghiệp là 42.8232triệu đồng. .Thu nhập trên đầu người là 1. 2.6 triệu đồng/năm. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước thì hộ nông dân được xác định là đơn vị kinh tế tự chủ. Từ khi nhà nước có chính sách mới: phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.1.Bình quân lương thực cho một nhân khẩu là 117kg thóc/người/năm.4kg thóc/ người /năm. đời sống của nhân dân của xã đã có cải thiện đáng kể và được thể hiện ở một số mặt sau: . đời sống của nông dân phần lớn được cải thiện. Riêng thu nhập từ nông nghiệp là 0.1% Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 35 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Cũng như mọi xã khác ở nông thôn.Giá trị tổng sản phẩm xã hội trên một đầu người là 2.21triệu đồng /người.

80% và hộ nông nghiệp là 505 hộ chiếm 88.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải + Số hộ có thu nhập nhỏ hơn 1.59% tổng số hộ. khẩu phi nông nghiệp chiếm 37. tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ sản xuất và đời sống.80%. lao động xã Tam Hiệp có khoảng trên dưới 60% các hộ kinh doanh và sống bằng nghề nông. Tổng số lao động là 1793 người. trong đó hộ nông nghiệp có 169 hộ chiếm 73.20%. còn trên dưới 40% dân số và lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Dân số xã Tam Hiệp được phân bổ ở 3 thôn là: thôn Huỳnh Cung. Dân số.9% 2. Tổng dân số xã 7523 người. chiếm 74.86%. nhân khẩu của Tam Hiệp phản ánh đúng cơ cấu của xã ngoại thành có nhiều tiềm năng phát triển và gắn bó với sự phát triển của thành phố.29%. khẩu nông nghiệp là 2007 người. tính đến ngày 1/4/1999 Tam Hiệp có 1630. lao động và việc làm. trong đó hộ nông nghiệp 1367 hộ chiếm 83.thôn Yên Ngưu và thôn Tựu Liệt. Trong khi đó.62 khẩu/hộ.80%.2. chiếm 62. lao động nông nghiệp là 903 người. khấu nông nghiệp là 597 khấu 55. Ngoài ra còn lực lượng lao động nông nghiệp lúc nhàn cùng tham gia vào dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống cho khu công nghiệp. Toàn xã có 4358 lao động. Trong những năm gần đây tỷ lệ tăng dân số của xã đã có giảm và được dữ ở mức: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã là 1. Cơ cấu dân số. trong đó khẩu nông nghiệp là 2075 khẩu.36%. chiếm 59. Thôn Tựu Liệt có 229 hộ và 1069 khẩu. chiếm 50. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 36 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Theo số liệu thống kê của cán bộ dân số xã. Cơ cấu lao động. tiểu thủ công nghiệp. số đất bình quân cho mỗi hộ ở xã là 255m2/hộ và bình quân số khẩu trong hộ là 4. Tổng số khẩu là 3680người. Thôn Yên Ngưu có 572 hộ với số khẩu là 2774 khẩu.85%.4% và tỷ lệ tăng dân số cơ học của xã là 1.0%. trong đó khẩu nông nghiệp 4679 người.5 triệu đồng là 0.5%. Quy mô dân số thôn Huỳnh Cung lớn nhất xã với 829 hộ trong đó hộ nông nghiệp 693 hộ. trong đó lao động nông nghiệp 2570 lao động. chiếm 83.

Giao thông trong xã tương đối hoàn chỉnh. 2.1. chiều dài 3824m. đặc biệt thiếu kênh mương cấp 3. Tam Hiệp có trục đường 70A chạy qua xã với chiều dài 3km và đường liên xã từ kho Dược đến xã THanh Liệt dài 2km. mưa tập trung cộng với nước mưa từ thành phố sả theo sông Tô Lịch qua xã đã gây khó khăn rất lớn Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 37 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Nhưng đánh giá một cách tổng thể toàn xã thì hệ thống thuỷ lợi của xã Tam hiệp mới chỉ đảm bảo tươí nước cho sản xuất nông nghiệp mà thôi. Tóm lại. phương tiện giao thông vận tải của xã là tbuận tiện và đa dạng vì Tam Hiệp có lợi thế nằm sát trục đường 1A và trục đường 70A chạy qua xã. Thuỷ lợi. Số nhà có lắp điện thoại còn ít. Giao thông. vẫn còn hiện tượng nông dân đào bới và đắp bờ dẫn nước từ kênh mương chính về ruộng của mình. Tuy nhiên. Hệ thống kênh mương chưa đồng bộ. Đây là thế mạnh của xã thời kinh tế thị trường.2. Sinh viên: Lê Sỹ Hải 2. buôn bán với các địa phương và các xã trong vùng. Hiện nay cả xã mới có 100 máy điện thoại để bàn. cộng với 4400m đường liên thôn và đường đất đang cần nâng cấp và cải tạo. không đảm bảo việc tưới tiêu. Đường liên thôn với tổng diện tích là 11472m2 có chiều rộng3m. Trong toàn xã có 7 trạm bơm điện và bốn máy bơm cơ động và 7 máy bơm cố định với tổng công suất 5000m3/giờ. cải tạo nâng cấp.3. phương tiện vận tải thông tin liên lạc. đây là con đường chính để Tam Hiệp giao lưu. cống đập xuống cấp nghiêm trọng. Còn việc tiêu úng vẫn gặp khó khăn nhất là vào mùa mưa nhiều. có các trục đường liên xã đã được nhựa hoá.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.Cho nên.3.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. các đường liên xóm đã được bê tông hoá và số còn lại đã được lát gạch. trong đó đã xây gạch được 1200m.gắn liền với các trạm bơm là hệ thống kênh mương dẫn nước tương đối hoàn chỉnh với tổng số chiều dài là 10200m. Nhưng phương tiện thông tin liên lạc của xã vẫn còn hạn chế. số có điện thoại di động thì mới đếm trên đầu ngón tay. trong số đó vẫn còn nhiều kênh mương.

Nguồn nước khai thác chính của xã là nước ngầm và đưa vào sử dụng luôn không đưa qua khâu sử lý cho nên chua đảm bảo nước sạch cho nhân dân. có khoảng hơn 100hộ dùng bơm tay và mô tơ từ giếng khoan.3. Toàn xã có 3Km đường dây cao thế 35KV đi qua. Vừa qua thành phố đang đầu tư xây dựng một trạm nước sạch tại thôn Yên Ngưu.4. Hệ thống điện sinh hoạt và điện sản xuất Toàn xã có ba trạm biến áp ở ba thôn với tổng công suất là 800KVA.việc xây dựng cấp nước sạch cho sinh hoạt v à sản xuấtlà việc cần phải làm gấp trong những năm tới. các đồ vật dụng trong gia đình càng hiện đại. trên địa bàn xã lại có con sông Tô Lịch chứa nước thải của thành phố chảy qua với lưu lượng rất chậm. Mặt khác. Hệ thống nước sạch cho sinh hoạt. nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng. lại có nghĩa trang Văn Điển với diện tích rất rộng.Cho nên nguồn nước ngầm của xã bị ô nhiễm rất nặng. Vì vậy.Do vậy. Càng ngày mức sống của nhân dân càng tăng. Vì vậy thôn cần nhanh chóng xây dựng mới một trạm biến thế được phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng về điện của nhân dân trong thôn.3. xã cần sớm có những biện pháp hữu hiệu để cải tạo và nâng cấp hệ điện ngày càng một tốt hơn.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải cho sản xuất nông nghệp. 2. thôn Tựu Liệt có một trạm với công suất 300 KVAvà thôn Huỳnh Cung có một trạm với công suất 180KVA. 9000m đường dây hạ thế với tổng sổ tên 360cột hạ thế bằng bê tông. dùng để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân hai thôn Yên Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 38 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Với hệ thống điện như hiện nay của xã thì trong những năm tới không thể đáp ứng được nhu cầu về điện cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Nó chưa đáp ứng đủ nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trong thôn. Chất lượng điện chưa được đảm bảo do đường day hạ thế chưa đảm bảo quy cách gây tổn thất trên đường dây lớn. Trong đó. Toàn xã hầu như gần 100% hộ dùng nước giếng khơi. 2.3. thôn Yên Ngưu có một trạm với công suất 320KVA.cản trở việc thâm canh tăng vụ và dễ gây úng lụt cho cây trồng.

có 22 nhà máy lớn nhỏ như: Nhà máy phân lân Văn Điển. Bên cạnh đó cộng với người dân trong thôn chua có kỹ thuật sử dụng phân gia súc để bón cho cây trồng như: không qua ủ hoai và sử lý trước khi đưa ra chăm bón. Tổng số học sinh cấp hai là 596 em. trong mỗi thôn đã thành lập vệ sinh gom rác thải vào tập trung một khu.3. 2. Thôn Huỳnh Cung cũng đã xây dựng một trạm nước sạch. Các vấn đề phúc lợi xã hội .Văn hoá giáo dục: chính quyền xã và nhân dân không ngừng chăm lo xây dựng hệ thông giáo dục các cấp. Mặc dù. Hệ thống sử lý nước thải và vệ sinh môi trường. Do lòng sông ít được làm vệ sinh. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 39 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Do đó chất lượng nước chưa đảm bảo nên nhân dân trong thôn vẫn chưa hưởng ứng đăng ký sử dụng. Vì vậy. Theo quy hoạch của ngành giáo dục trong tương lai mở rộng thêm 2500m2 trên nền trường cũ. Nhưng do xã chưa có bãi rác được quy hoạch nên vẫn còn hiện tượng rác còn chất đống ở một số nơi chờ xử lý gây hôi thối làm ô nhiễm môi trường. Thế mà. rau rút nên làm cản lưu lượng chảy của sông. Đồng thời ngay trên địa bàn lại có nghĩa trang lớn của thành phố. song do trình độ và kỹ thuật có hạn. làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân và cây trồng vật nuôi của xã.3.6. với tổng diện tích 2564m2. Hệ thống sử lý nước thải là rất cần thiết cho tỉnh. Đây rõ ràng là một nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường sống. chưa có hệ thống sử lý nước thải. mưa tập trung. trong đó có 13 phòng nhà tầng va 10 phòng học nhà cấp 4. nước hay bị ngập khi mưa nhiều.5. trong thôn xóm trên phạm vi toàn xã chưa có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và chăn nuôi hoàn chỉnh. cũng gây ô nhiễm môi trường. 2 2.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Ngưu và Tựu liệt. thành phố. người dân thả rau muống. Tam Hiệp có con sông Tô Lịch chảy qua dẫn nước thải của thành phố chưa qua sử lý đi qua. nhà máy pin Văn Điển …Đây cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường. hiện tại xã có 23 phồng học dành cho học sinh cấp một. máy móc còn thô sơ. Nó góp phần rất lớn vào công việc làm sạch môi trường sống của dân cư. huyện xã và thôn xóm. các em có đầy đủ bàn ghế và tiện nghi cho học tập.

.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Tổng số học sinh cấp một là 876 em chai thành 24 lớp. Các y bác sỹ này thường xuyên được đi bồi dưỡng nghiệp vụ nên họ hoạt động rất có hiệu quả. phòng học. do các trang thiết bị y tế của trạm xã còn nghèo nàn.Y tế và chăm lo sức khoẻ: xã Tam Hiệp có một bác sỹ. Rất nhiều trường hợp các y bác sỹ của xã đã xử lý rất kịp thời các bước đầu giúp bệnh nhân thoát qua giây phút nguy hiểm. Tuy nhiên. với diện tích 5951m tại thôn Huỳnh Cung và một phân hiệu tại thôn Tựu Liệt với diện tích 920m2 hệ thống cơ sở vật chất còn thiếu và lạc hậu. các hoạt động tiêm phòng cho trẻ sơ sinh và làm công tác kế hoặc hoá gia đình có kết quả tốt. Mời một số y bác sỹ giỏi của thành phố về phổ biến cách phòng chống một số căn bệnh ngưu hiểm cho nhân dân. khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã. lạc hậu cần được đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại hơn để đảm bảo tiêu chuẩn của phòng khám và điều trị. Hiện nay. Với số dân hơn 7500 người thì lực lượng y bác sỹ hoạt động tích cực mới chỉ đảm bảo chăm sóc sức khoẻ ban đàu cho người dân trong xã. tại xã có nhà hộ sinh 60m2 mái bằng với 4 giường bệnh và 5 phòng khám chữa bệnh với 100m2 nhà mái bằng kiên cố. trong mỗi phòng các trang thiết bị cònquá sơ sài và thô sơ. Trong tương lai để đáp ứng nhu cầu dậy và học cần xây thêm phòng học và đầu tư thêm trang thiết bị đồ dùng dạy học. luôn cung cấp nhanh chóng. diện tích chưa đủ mới chỉ đáp ứng nhu cầu của các cháu mẫu giáo lớn và một phần các cháu mẫu giáo nhỏ. 2 Tam Hiệp chưa có một hệ thống nhà trẻ mẫu giáo được hoàn chỉnh. vấn đề dặt ra là trong tương lai Tam Hiệp cần phaỉ mở rộng diện tích trường học. Vì vậy. Các ngôi nhà này do sử dụng lâu ngày lại không được tu bổ thường xuyên nên đã có hiện tượng xuống cấp nặng cần được đầu tư tu sửa và nâng cấp. nâng cấp cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày một tốt hơn. Các phòng học chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. một y sỹ và 2 y tá làm công tácchăm lo sức khoẻ. . Phải thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y bác sỹ của xã để nâng cao trình độ. đầy đủ và kịp Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 40 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Thông tin văn hoá: xã Tam Hiệp là một trong những xã có hệ thống thông tin khá hoàn chỉnh của huyện. chất lượng hơn.

giữ gìn trật tự an ninh thôn xóm. tạo không khí vui chơi giải trí cho con người bởi nhiều trò chơi. khi có mưa mặt sân đọng nước. đã mở rộng diện tích cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao tạo đà cho quá trình chuyển dịch nền kinh tế tự cấp tự túc sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá.4. tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. có tốc độ tăng trưởng cao hơn với thời kỳ trước. các chính sách khuyến nông. xã Tam Hiệp được nhà nước công nhận có 5 công trình di tích lịch sử văn hoá đó là: chùa Huỳnh Cung. phòng trừ sâu bệnh và nhiều thông tin cần thiết khác cho các hộ nông dân. Cơ cấu sản phẩm Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 41 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách.xã hội. đủ tiêu chuẩn để tỏ chúc các hoạt động văn hoá thể thao của xã đúng với truyền thống và phong trào thể thao của xã.chùa và đình Yên Ngưu. đời sống vật châts. tinh thần của bà con trong xã đã được ổn định và cải thiện. Trong những năm tới cần phải có các giải pháp đầu tư để mở rộng và nâng cấp thành sân to. chủ trương kế hoạch hoá gia đình. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và chưa đồng đều giữa các thôn trong xã. Văn Chỉ Chu Văn An. Trong những năm gần đây. ngoài ra có nghĩa trang liệt sỹ. Tuy nhiên so với tiềm năng sẵn có của xã thì nhịp độ phát triển kinh tế còn ở mức thấp. Tam Hiệp có một trạm truyền thanh xã. khuyến cáo lịch thời vụ. trật tự an toàn xã hội và an ninh thôn xóm được đảm baỏ. đình Huỳnh Cung. giống cây trồng. Xã còn có di tích lịch sử đài tưởng niệm Bác Hồ ở thôn Huỳnh Cung là nơi Bác Hồ về thăm xã năm 1963. Nhận xét chung về thực trạng phát triển kinh tế. Nhìn chung trong những năm gần đây nền kinh tế xã Tam Hiệp dẫ có bước tiến triển mới. quy trình kỹ thuật. Hàng năm hoạt động hội đền chùa rất sôi nổi. có 3 trạm truyền thanh thôn làm công tác thông tin. sản xuất nông nghiệp của Tam Hiệp về cơ cấu sản xuất còn đơn điệu. lầy thụt không dảm bảo yêu cầu của một sân chơi. chưa phát huy được thế mạnh của xã ngoại thành. Xã có một sân vận động cạnh UBDN xã. Nông nghiệp đã phá vỡ thế độc cánh cây lúa. với diện tích 3000m 2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 2.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải thời những tin cần thiết đến quần chúng nhân dân. xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá. Hiện nay đã bị xuống cấp nặng.

với tổng 6839 ha chiếm 52. phần còn lại được nâng cấp và cải tạo. tổng diện tích cuả xã là nhỏ. Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội. Công nghịêp.Đất nông nghiệp có 166. Hệ thống thuỷ lợi mới chỉ đảm bảo cho tưới tiếu sản xuất nông nghiệp còn việc tiêu úng trong màu mưa nhiều và mưa tập trung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đường giao thông liên xã đã được rải nhựa. đất đai dành cho phát triển nông nghiệp còn ít.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải nông nghiệp còn nghèo nàn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường của thành phố là phong phú sản phẩm và chất lượng cao.0462 ha chiếm 28. . ưu tiên nên chưa có ngành nghề chủ lực trong nền kinh tế để tập trung đầu tư và phát triển. tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ bé phát triển phân tán chưa có quy hoạch.diện tích là 318. Cần phải đầu tư xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt và chăn nuôi trên phạm vi toàn xã.87% trong tổng Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 42 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Trong đó: .Đất chuyên dùng có 90.3826 ha.Đất ở có 42. Cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh.thị xã Hà Đông.37% diện tích đất tự nhiên. nhu cầu cho phục vụ đời sống ngày càng nhiều và lại nằm gần các thị trường lớn như Hà Nội. Trường học của học sinh chưa đảm bảo chất lượng cần được đầu tư nâng cấp và trang bị thêm thiết bị cho học tập.5340 ha chiếm 13. kế hoạch cụ thể và thiếu chính sách khuyến khích.28% diện tích đất tự nhiên. . THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT XÃ TAM HIỆP. cho nên khá phát triển nhưng khai thác hết và tính hiệu quả chưa cao. đường liên thôn xóm đã đổ bê tông và lát gạch. nằm ở phía nam Thành phố.35% diện tích đất tự nhiên. II. Trạm xá xã xây dựng đã lâu cần nâng cấp và cơ sở vật chất còn nghèo nàn cần phải đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị mới. Vì trong xã số hộ làm nông nghiệp chiếm 83. Nhìn chung. Hệ thống nước sạch sinh hoạt càn phải nâng cấp và nhanh chóng đưa trạm nước sạch của thôn Huỳnh Cung vào sử dụng. Xã có diện tích tự nhiên tương đối nhỏ. Do đời sống cảu nhân dân trong xã ngày càng tăng lên. Thương mại-dịch vụ của xã trong những năm gần đây phát triển rất mạnh.

Để đảm bảo cho các hộ nông nghiệp có đẩy dủ đất để sản xuất. với tổng diện tích đất nông nghiệp 166. Do vậy. Ngoài ra. Đất nông nghiệp. Trong toàn xã có trên 83% hộ làm nông nghiệp. Tam Hiệp trong những năm gần đây có biến đổi lớn. Do đó. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 43 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải số hộ toàn xã. thậm trí cả đất ba vụ có hiệu quả kinh tế cao vẫn bị đưa vào cấp đất ở và đất chuyên dùng. Trong khi đó diện tích đất chưa sử dụng còn khá nhiều.35% diện tích đất tự nhiên và được phân bổ cho ba thôn: Huỳnh Cung. việc giao đất cho các mục đích phi nông nghiệp chưa thực sự dựa trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc sử dụng đất nông nghiệp vào làm nhà ở. Tựu Liệt. Do đó. công ty lớn. cần có những biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc chuyển đất có khả năng sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích khác. lại nằm gần thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn. cần phải nâng cao hiệu quả quản lý đất. xã cũng chưa thành công trong việc lập dự án chuyển đổi cơ cấu 3. một phần chuyển sang đất ở. Mặt khác. Nói chung biến động đất đai ít.75 ha đất sản xuất kém hiệu quả do hộ gia đình quản lý sử dụng bị ngập úng thường xuyên để cải taọ đưa vào nuôi cá. Tam Hiệp là xã ngoài Thành. một phần chuyển sang các mục đích chuyên dùng. 1. đời sống nhân dân đã được cải thiện. Qua điều tra thực tế số liệu trong một số năm cho thấy đất đai của xã rất nhỏ và theo xu hướng sau: đất nông nghiệp có xu hướng giảm dần. Yên Ngưu. đất đai của xã tương đối ổn định. Diện tích đát nông nghiệp toàn xã chiếm 52. diện tích đất trồng hai vụ. có các biện pháp cải tạo và đầu tư thâm canh tăng vụ. xã cần nhanh chóng có những biện pháp để đưa nó vào sử dụng.6839 ha là còn ít. chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả sử dụng đất cao nhất và phát huy tiềm năng nội lực của xã. trên địa bàn khôngcó sự biến động lớn như thành lập các xí nghiệp.

Đất trồng cây hàng năm . Phải nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi của xã để đảm bảo cho việc tưới tiêu và tiêu úng trong những ngày mưa lớn và mưa tập trung. lại có hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh. Nó chiếm 62. Vì vậy. do nhu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của các thị trường lớn như Hà Nội. Việc chuyển sang trồng các loại hoa.7843 104. Diện tích đấtnông nghiệp chỉ làm được một vụ lúa xuân còn vụ lúa màu bấp bênh do bị úng lụt trong mùa mưa là trên 3. Do xã nằm ở vị trí rất thuận lợi.Đất ruộng lúa.6540 2000 (ha) 166. trong những năm tới cần mở rộng diện tích. Đất mặt nước nuôi thuỷ sản 1995 ( ha) 157.8996 Biến động Tăng Giảm 9. lên không tiêu úng kịp thời khi có mưa to và mưa tập trung. Hà Đông.1811 2. do đặc điểm của xã mà hàng năm kết quả đạt được vẫn chưa cao. lựa chọn những giống cây trồng tốt nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất cây trồng. việc lựa chọn các giống cây trồng tốt cho năng xuất cao và có hiểu quả kinh tế là rất cần thiết. Hiện nay. Trong đất cho trồng lúa.243 14. Từ khi xã có chủ chương chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã đạt được kết quả đáng khích lệ.8488 115. đời sống nhân dân trong xã đã được cải thiện đáng kể. Mặt khác. thu nhập bình đã nâng lên trên 6 triệu đồng/hộ/năm.1785 6.4016 39. nằm sát các thị trừơng tiêu thụ sản phẩm lớn. lúa màu . Cần có những Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 44 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . diện tích dành cho các loại cây trồng này còn ít.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải BẢNG DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU ĐẤT NÔNG NGHIỆP Loại đât Tổng số 1. Tuy nhiên.Đất trồng cây hàng năm khác 2. Do khó khăn về địa hình và hệ thống thuỷ lợi chưa hoàn chỉnh. cây cảnh và rau màu ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh.3827 22.5028 123.2456 Hiện nay diện tích đất nông nghiệp của xã rất ít nhưng chủ yếu dành cho trồng cây hàng năm. Do các loại cây trồng này mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận cao hơn so với việc trồng lúa nước. Trong nhữngnăm gần đây. lúa màu là nhiều nhất.62% diện tích đất nông nghiệp.6257 8.9355 11.2231 33.7 ha. xã vẫn cần nhanh chóng khắc phục một số khó khăn để giúp cho quá trình sản xuất đạt kết quả cao hơn. Lên đã có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong xã.6839 126.

Trong những năm tới. việc chuyển một phần đất trồng lúa sang trồng rau màu là cần thiết. Trong đất nông nghiệp thì đất trồng cây hàng năm có sự thay đổi là do xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành. Do đó. phần tăng 9. Nhưng vẫn trên nguyên tắc đảm bảo lương thực. Nhưng sau khi tính toán diện tích đất nông nghiệp vẫn tăng. Còn sự tăng nên của đất nuôi trồng thuỷ sản là do chủ chương thực hiện chuyển đổi một số vùng trồng lúa bị ngập úng thường xuyên sang cho một số hộ nuôi thả cá.4265 là do chuyển từ đất hoang sang.1811ha. 2. Yêu Ngưu. Tựu liệt. khuyến khích áp dụng những thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại đẩy mạnh thâm canh tăng vụ năng suất cây trồnghàng năm. việc tăng này là do tính toán trong đo đạc bản đồ. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 45 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . góp phần làm tăng quỹ đất nông nghiệp còn ít của xã. Nhưng trong thực tế đất nông nghiệp chỉ tăng 0.1811 ha là do sai số trong tính toán và đo đạc bản đồ. Đất khu dân cư. Nhìn một cách tổng quát diện tích đất nông nghiệp toàn xã có sự biến đổi rất nhỏ. cây ăn quả và các loại rau màu khác tăng. Giảm 265 m2 theo quyết định số 3018/QB-UB ngày 29/7/1998 UBND Thành phố Hà Nội chuyển sang đất đường cho viện mỏ luyện kim. Dân cư của xã sống trung theo thôn xóm và được phân bổ tập trung trong ba thôn đó là: Huỳnh Cung. Tam Hiệp là xã mang đậm bản sắc của làng xã Việt Nam. phẩm cho toàn xã. mà Tam Hiệp nằm gần thị trừơng tiêu thụ lớn. nâng cao số lượng lẫn chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Vậy tổng giảm là 465 m2. Trong những năm gần đây nhu cầu thị trừơng đòi hỏi rau sạch.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải chính sách khuyến khích và đầu tư vào các giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. phương của xã là khai thác đất chưa sử dụng có khả năng sản xuất nông nghiệp đưa vào sản xuất. Từ bảng diện tích và cơ cấu đất nông nghiệp ta thấy tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2000 tăng so với năm 1995 là 9. Còn bị giảm là: Giảm 200m2 là do chuyển sang đất xây dựng trạm nước sạch của xã (đất chuyên dùng).

Năm 1995 tổng diện tích đất thổ cư là 36.35 52. bị xuống cấp nghiêm trọng xã đã thu hồi và giao cho nhân dân tu bổ. năm 2000 là 42.36% tổng diện tích đất tự nhiên của xã.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Tổng diện tích đất thổ cư Tổng diện Tỷ lệ trong tổng Toàn xã Thôn Yên Ngưu Thôn Tựu Liệt ThônHuỳnh Cung tích (ha) 42. chiếm 28.43 231.8741 ha là chuyển từ các khu tập thể cũ của các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn xã.99 Tính bình quân một nhân khẩu (m2) 56. Mức biến động đất đai này không đáng kể.3565 ha là đất trước kia bỏ hoang.232 đất tự nhiên (%) 13. Vậy diện tích đất thổ cư tăng được 6.54 51.534 14.26 Tổng diện tích đất thổ cư chiếm 13.87 398.45 2. Còn lại diện tích tăng 4. Vậy tổng diện tích đất thổ cư tăng thực tế là 2. Diện tích đất chuyên dùng của Tam Hiệp được phân bố nhiều nhất vào xây dựng cơ bản. Trong những năm 1995.5200 ha. còn cho các mục đích sử dụng khác là tương đối đều. Có 1.014 ha.124 19.2894 ha là do tính toán chênh lệch giữa hai hệ bản 3.28% tổngdiện tích đất tự nhiên.0462 ha. Trong đó: Có 0.87 6.2306 ha. DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU ĐẤT CHUYÊN DÙNG Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 46 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Hàng năm. song nhân dân tự lấn chiếm và xây dựng nhà ở.534 ha. cải tạo và nâng cấp đưa vào sử dụng.94 247. Tỷ lệ này thấp so với các khu lân cận. xã khai thác quỹ đất chưa sử dụng nhưng có thể sử dùng cấp cho dân cư làm nhà hoặc dùng để xây dựng các công trình phục vụ cho các sinh hoạt.04 Tính bình quân một hộ (m2) 260. Vùng Đồng bằng sông Hồng bình quân diện tích đất thổ cư cho 1 nhân khẩu là 78 m2/khẩu. Do để lâu ngày.178 9. Đất chuyên dùng.11 85. Có tổng diện tích là 90. 1996 khu đất này ( Ngặt Kéo ) đã được thống kê vào đất hoang và những năm gần đây đã thống kê vào đất ở.36 4.

619 24. đất cho các cơ sở y tế.1834 5.27% đất chuyên dùng. Người dân trong xã đi lại giao lưu buôn bán rất thuận tiện.2804 Cơ cấu (%) 100 37.756 Sinh viên: Lê Sỹ Hải Biến động Tăng Giảm 12.67 10.664 4.7454 7.Đất quốc phòng an ninh 1995 (ha) 77.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Loại đất Tổng số 1.9471 2.2465 20. đất dùng cho xây dựng trụ sở cơ quan.4986 2. Do đó. Trong những năm tới diện tích đất cho xây dựng cơ bản còn tăng lên nhiều hơn nữa.2121 9.1036 0. tổng diện tích cho xây dựng cơ bản chiếm 37.075 2000 (ha) 90. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 47 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .5622 13. Đất thuỷ lợi 4.4347 2.06 10.55 5.21 5. Nó chiếm phần lớn nhất trong đất chuyên dùng.2826 5.185 26.8435 3.Đường liên thôn phần lớn đã được trải nhựa đi lại rất thuận lợi.Đất nghĩa trang.9295 4. Đất xây dựng cơ bản 2.1856 4.796 3.6115 35.0000 1.0014 2. Xã đã có chủ chương xây dựng và mở rộng thêm một số phòng học trên địa bàn.64 4.3588 22.495 2. Nó góp phần lớn vào việc nâng cao đời sống nhân dân trong xã. Đất giao thông 3. các trụ sở là việc làm cần thiết.1624 Cơ cấu (%) 100 46.0462 33.Đất di tích LSVH 6.1856 3.5000 4.118 Hiện nay. các tuyến đường liên xóm đã được đổ bê tông và lát gạch. trong những năm tới đất xấy dựng cơ bản có xu hướng tăng lên. dùng để xây dựng các công trình của xã như: đất dùng cho các công trình công nghiệp.8877 2. Đất làm NVLXD 5. các cơ quan xí nghiệp ngày càng phát triển việc mở rộng quy mô và xây thêm cá chi nhánh. Đất dành cho xây dựng hệ thống giao thông của xã cũng chiếm tỷ lệ tương đối trong tổng quỹ đất chuyên dùng. Tam Hiệp là một trong những xã của huyện có hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh. nghĩa địa 7. đất cho xây dựng trường học và đất cho xây dựng các công trình khác.01 4. một số đoạn đường còn lại đã được cải tạo và nâng cấp.27 14.

rau rút trên mặt sông làm cản trở dòng chảy của nước lên trong mùa mưa hay gây ra úng ngập làm thiệt hại rau mầu và gây ô nhiễm môi trường sống trong xã. Trong những năm tới. số còn lại cần nhanh chóng đầu tư mở rộng và nâng cấp để giải quyết tình trạng úng lụt trong những ngày mưa lớn. mưa tập trung. nhưng vẫn trên nguyên tắc giảm mức tối thiểu việc sử dụng đất có thể sản xuất nông nghiệp sang đất làm nguyên vật liệu xây dựng. Diện tích đất cho nghĩa trang. trong những năm tới xã cần có những giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên. hạn chế mức độ gây ô nhiễm môi trường.. được phân bố không đều. nghĩa địa này lại nằm cách các khu dân cư không xa.. Hệ thống thuỷ lợi của Tam Hiệp xuống cấp nghiêm trọng. Nó chiếm diện tích khá lớn của xã. do đó có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của xã và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống nước ngầm của xã. Diện tích đất này chủ yếu tập trung vào một số xí nghiệp nhỏ và tư nhân và các hộ gia đình thêu để sản xuất. Vì vậy. Ngoài ra.. Số còn lại là các đình chùa. nước bị ô nhiễm rất nặng. nhà thờ. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 48 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Trên địa bàn xã lại có con sông Tô Lịch dẫn nước thải của Thành phố chảy qua. Tam Hiệp là xã có truyền thống văn hoá từ thời xa xưa để lại. Bởi vì. còn có các nghĩa địa trên địa bàn các thôn. xã vẫn có các chính sách khuyến khích các hộ.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Diện tích đất chuyên dùng dành cho đất làm thuỷ lợi còn ít. miếu. Do đó. Những nghĩa trang. ngay trên địa bàn xã có nghĩa trang cuả Thành phố. nghĩa địa là khá lớn. các xí nghiệp mở rộng sản xuất thu hút số lao động dưa thừa trong xã.. một số đã được cải tạo và bê tông hoá. Như ở thôn Huỳnh Cung có xây dựng khu di tích lịch sử đài tưởng niệm Bác Hồ khi Bác về thăm xã năm 1963. Có rất nhiều di tích lịch sử văn hoá đã được nhà nước công nhận. lòng sông đã lâu không được lạo vét lại cộng với việc nhân dân tăng gia thả rau muống. quy mô không lớn hiệu quả kinh tế không cao. Nó chiếm 24. đây là một trong những khó khăn mà xã và cấp chính quyền Thành phố đang nghiên cứu tìm phương hướng giải quyết.. Đất làm nguyên vật liệu xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ trong diện tích đất chuyên dùng.64% diện tích đất chuyên dùng.

Trong cơ cấu đất chuyên dùng chỉ có đất xây dựng giảm là do chuyển 17.14 2000 (ha) 19.1185 5.3859 Cơ cấu (%) 100 42. Nhưng sau khi cân đối lại quỹ đất chuyên dùng của toàn xã ta vẫn thấy có sựtăng lên trên 10 ha.4344 hađất nghĩa trang văn điển trước kia thống kê vào đất xây dựng nay chuyển sang đất nghĩa địa.783 2.Đất bằng chưa sử dụng 1995 (ha) 19.Do đó.4347. Vậy đất chuyên dùng tăng 465m2. Do đó. Ta thấy trên địa bàn xã cũng chưa có hoạt động gì lớn như chưa có một cơ quan xí nghiệp nào về lấy đất xây dựng nhà máy sản xuất hoặc các trụ sở làm việc. CƠ CẤU VÀ DIỆN TÍCH CHƯA SỬ DỤNG Loại đất Tổng số 1.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Trong những năm qua. Đất chưa sử dụng. Hiện nay. Sự sai số này là tính toán đo đạc bản đồ. Từ bảng diện tích và cơ cấu đất đất chuyên dùng ta thấy sự tăng lên của tổng quy đất chuyên dùng so với năm 1995 là 12.0659 Cơ cấu (%) 100 26. tập thể trại chăn nuôi (công ty thực phẩm hà nội ) của đất chuyên dùng sang đất ở. tập thể công ty Kim Khí. kể từ năm 1995 trở lại đây thì diện tích đất đất chuyên dùng có biến động không đáng kể. Nhưng diện tích đất chưa sử dụng giảm chưa đáng kể. diện tích đất chuyên dùng bị giảm tổng thể là 1. 4. Sự tăng giảm này do một số nguyên nhân sau đây: Như ở phần trên ta đã phân tích sự giảm 465m2 đất nông nghiệp là do chuyến sang cho đất chuyên dùng.8741 ha. Từ mục đất ở đã cho ta biết sự tăng lên của đất ở là do chuyểncáckhu tập thể như khu tập thể bệnh viện G1. Tuy hàng năm xã luôn có chính sách ưu đãi khuyến khích các hộ gia đình. cá nhân khai hoang đưa đất vào sử dụng.9015 7.49 Biến động Tăng Giảm 0.32 Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 49 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . sự biến động là nhỏ. diện tích đất chưa sử dụng trong xã còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng quỹ đất tư nhiên của xã.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
2.Đất có mặt nước đất chưa sử dụng 3.Đất sông 1,2014 11,3142 6,04 51,82 3,6541 10,3985

Sinh viên: Lê Sỹ Hải
19,12 54,39 2,4527 0,9157

Từ bảng trên ta thấy cả một thời kỳ 5 năm mà tổng quỹ đất chưa sử dụng mới chỉ giảm được 0,783 ha. Mức biến động này là rất nhỏ, trong khi đó quỹ đất chưa sử dụng vẫn còn lớn chiếm 6,0% tổng quỹ đất tự nhiên. Điều đó nói lên rằng trong những năm qua việc khai thác đất chưa sử dụng đưa và sử dụng còn rất nhiều hạn chế.Việc bỏ phí nguồn lực này là rất tiếc, làm giảm một phần nguồn thu ngân sách của xã. Trong những năm tới xã cần có phương hướng khai thác quỹ đất chưa sử dụng này và giao cho các hộ nông dân cải tạo vào sử dụng. Có những chính sách ưu đãi đối với những hộ có công khai thác như miễn thuế hoặc giảm thuế trong nhiều năm. Bảng trên cho biết sự giảm 0,783 ha đất chưa sử dụng là do một số nguyên nhân sau: Một là: do giảm 0,3565 ha khu đất Ngặt Kéo trước kia thống kê vào đất chưa sử dụng nay nhân dân đã xây dựng nhà và đưa vào phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày lên đã thống kê vào đất ở.Vì vậy, đất chưa sử dụng bị giảm 0,3565 ha sang đất ở. Hai là: giảm 0,4265 ha sang đất canh tác. Là số diện tích có khả năng đưa vào sản xuất lên xã đã giao cho các hộ đưa vào khai thác. * Đánh giá chung tình hình sử dụng đất và biến động đất trong toàn xã. Từ việc phân tích trên, ta thấy việc sử dụng quỹ đất trong toàn xã có sự thay đổi đáng kể. Trong cả một thời gian dài quỹ đất nông nghiệp mới biến động có 465m2, còn trong cơ cấu đất nông nghiệp cũng có xu hướng chuyển đổi một phần đất trồng lúa không có hiệu quả sang trồng rau màu và hoa cây cây cảnh. Ngày nay, mức sống của nhân dân càng cao, nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao càng tăng. Việc chuyển đổi sang trồng những cây có hiệu quả cao là rất cần thiết. Trên địa bàn xã đang có xu hướng mở rộng diện tích trồng rau sạch để cung cấp cho hai thị trừơng lớn đó là Hà Nội và thị xã Hà Đông. Ngoài

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

50 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

đất nông nghiệp ra các loại đất khác cũng biến động rất nhỏ.Trong những năm qua trên địa bàn xã chưa có hoạt động kinh tế đáng kể, không có các cơ quan xí nghiệp gì về lấy đất thành lập cơ sở sản xuất. Hệ thống đường giao thông khá hoàn chỉnh đã được rải nhựa và bê tông hoá phần lớn. Do đó, các quỹ đất chuyên dùng, đất ở và đất chưa sử dụng biến động rất nhỏ. Chỉ có hệ thống thuỷ lợi của xã là hơi kém. Xã đang có kế hoạch cắt một phần đất xây dựng hệ thống thuỷ lợi trong toàn xã nhằm giải quyết tình trạng hay bị ngập úng trong mùa mưa nhiều và mưa tập trung. Xu hướng bê tông hoá kênh mương vừa tiết kiệm đất đai vùa sử dụng có hiệu quả trong thời gian dài. Trong tổng quỹ đất tự nhiên trên toàn xã thì quỹ đất đất chưa sử dụng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Trong những năm tới xã có kế hoạch khai thác đưa trên 8 ha đất chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp và đất chuyên dùng với mục đích làm giảm quỹ đất đất chưa sử dụng xuống, tăng quỹ đất nông nghiệp và dùng vào việc mở một số đoạn đường giao thông trên địa bàn toàn xã. Vì vậy, Trong những năm tới sẽ có biến động lớn quỹ đất của xã. 5. Tiềm năng đất đai của xã. Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội có quy mô diện tích tương đối nhỏ, với tổng diện tích tự nhiên là 318,3826 ha. Bình quân diện tích trên đầu người là 56,54 m2. Tam Hiệp là xã thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, do đó đất đai trên địa bàn xã chủ yếu là đất phù sa ( đất phù sa không được bồi hàng năm và đất phù sa ngập nước ). Đến năm 2000 toàn xã đã khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, chuyên dùng và đất ở là 299,2641 ha, đất chưa sử dụng là 19,1185 ha. Phương hướng trong những năm tới là cải tạo và chuyển dịch cơ cấu, cây trồng nhằm nâng cao hệ số sử dụng các loại đất, chuyển đất trồng các loại cây có hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn. Lựa chọn đưa những giống cây trồng mới có năng suất cao đưa vào sản xuất. Đối với đất chưa sử dụng cần có những biện pháp tăng cường đầu tư và áp dụng những thành quả kỹ thuật để cải tạo và đưa vào sử dụng. Tổng quỹ đất chưa sử dụng của xã chiếm tỷ lệ khá nhiều trong tổng diện tích tự nhiên. Đây là

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

51 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

tiềm năng lớncủa xã, trong những năm tới cần nhanh chóng khai thác và đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã phù hợp với chiến lược sử dụng đất lâu dài của huyện và toàn vùng. 5.1. Tiềm năng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Qua đánh giá khái quát tiềm năng các loại đất trên kết hợp với việc nghiên cứu các yêu cầu sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng, các loại đất đai trên địa bàn xã và nhiều yếu tố khác cho thấy diện tích đất nông nghiệp của xã Tam Hiệp có thể mở rộng thêm khoảng trên 8 ha. Số diện tích này chủ yếu là khai thác, cải tạo từ các loại đất chưa sử dụng, đất bỏ hoang hoá lâu ngày. Đa số là đất ven sông và các vùng trũng ngập nước lâu ngày. Đất trồng cây hàng năm về cơ bản vẫn ổn định diện tích khoảng trên 126 ha. Một số vùng tuy có hay bị ngập nước nhưng vẫn khắc phục được. có nơi như khu chùa bé thuộc thôn Huỳnh Cung trước đây thường trồng hai vụ lúa và một vụ màu nay chuyển trồng hai vụ màu và một vụ lúa, chủ yếu là trông rau sạch. Hiện nay, diện tích trồng rau sạch của xã khoảng 9 ha.Trong những năm tới có thể tăng thêm vài ha chủ yếu là đất chưa sử dụng chuyển sang và một phần do sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp. Do diện tích một số vùng trồng hai vụ lúa không năng suắt này chuyển sang trồng một vụ lúa và một vụ màu. Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cũng có xu hướng tăng lên. Hiện nay, loại đất này có khoảng 39,8996 ha, chiếm 23,94% diện tích đất nông nghiệp. Do một số vùng trồng lúa trong xã hay bị ngập nước, năng suất không cao lên người dân tự chuyển sang thả cá. Do đó, diện tích có mặt nước nuôi trồng thuỷ sẽ tăng lên và diện tích trồng lúa có khả năng giảm xuống nhưng giảm diện tích giảm không đáng kể, lên vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn lương thực của xã. Nhìn chung, tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp trong những năm tới của Tam Hiệp chủ yếu tăng cho phát triển rau màu. Những năm gần đây nhu cầu rau sạch trên thị trừơng đòi hỏi rất lớn. Do một phần đời sống nhân dân trong xã hội ngày càng được nâng cao, một phần nhận thức được tầm quan trọng

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

52 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

xã hội. Tiềm năng phát triển du lịch . Định hướng triển kinh tế . chùa nhằm tưởng nhớ các vị thần thánh thu hút rất nhiều khách đến thăm quan. tôn tạo các khu di tích nhằm giữ cho các khu di tích có vẻ đẹp cổ kính. Trên địa bàn không có mỏ than.Tam Hiệp là xã có trên 62% dân số nông nghiệp. Do đó.2.dịch vụ. việc tăng diện tích đất trồng rau màu là rất cần thiết. Đó là những điều kiện rất tiêu thụận lợi để xã phát triển du lịch dịch vụ. . hàng năm xã vẫn mở hội đình. Đây là một trong những thế mạnh của xã.3. 1. không có nguồn tài nguyên nguyên liệu gì đáng kể cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. không chỉ có người Việt Nam mà cả người nước ngoài cũng đến tham gia cùng lễ hội. Tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. vừa gắn với xây dựng phát triển nông thôn mới xã hội chủ Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 53 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . mỏ sắt hay mỏ cao lanh để phát triển các ngành công nghiệp mà chỉ có một ít diện tích đất cho cá nhân. Văn Chỉ CHu Văn An. Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội lại có diện tích tự nhiên tương đối nhỏ thuộc vùng đồng bằng Hồng. hộ gia đình thuê để làm nguyên vật liệu xây dựng. lại vừa phải đáp ứng yêu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng. PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI XÃ TAM HIỆP. Mặt khác. Nó góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trong xã. Vì vậy. III.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải của rau sạch ảnh hưởng đến sức khoẻ rất lớn. Trong những năm tới xã có kế hoạch xin vốn ngân sách của huyện và Thành phố để tiêu thụ bổ. 5. 5. Trên địa bàn xã có 5 công trình di tích lịch sử văn hoá đã được nhà nước xếp hạng đó là: chùa Huỳnh Cung. Đình Huỳnh Cung Chùa và Đình Yên Ngưu. hàng năm việc sử dụng đất vừa phải đảm bảo an toàn lương thực cho 7523 người hiện tại và 8 đến 9 nghìn người trong những năm tới. 1. Các quan điểm khai thác sử dụng đất. trong xã còn có khu di tích lịch sử đài tưởng niệm Bác Hồ ở thôn Huỳnh Cung là nơi Bác Hồ về thămxã năm 1963.1.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

nghĩa. Do vậy, vấn đề đảm bảo đất đai cho sản xuất lương thực luôn được đặt nên hàng đầu, hạn chế việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích khác. -Trong những năm tới sẽ cố gắng khai thác và đưa toàn bộ quỹ đất chưa sử dụng vào sản xuất. Có những chính sách và biện pháp khuyến khích nhân dân nhận những đất chất lượng thấp đưa vào cải tạo và sử dụng. - Quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tăng trong giai đoạn tới. Cần dành quỹ đất để ưu tiên cho xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống giao thông,thuỷ lợi. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống giao thông, nâng cấp và cải thiện laị hệ thống thuỷ lợi là rất cần thiết giúp cho các hoạt động kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao hơn. - Phát huy tiềm năng nội lực về đất đai, lao động và các điều kiện tư nhiên để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Phát huy lợi thế là xã ngoại thành gần các thị trừơng tiêu thụ sản phẩm lớn. 1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. - Mục tiêu tổng quát: Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng của xã để phát triển toàn diện và bền vững kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đạt tiến độ tăng trưởng cao về kinh tế tiến bộ xã hội, sớm khắc phục tình trạng kếm phát triển. Đến năm 2005 đạt mức bình quân GDP gấp đôi năm 2000 và có bước phát triển nhanh hơn giai đoạn năm 2000, đồng thời góp phần tích cực hơn vào chiến lược phát triển kinh tế-hội củacác xã ngoại Thành Hà Nội. - Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu xây dựng nông thôn mới theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của giai đoạn 2000-2020 như sau: + Trọng tâm là cần chuyển biến quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng phát triển ngành, nghề thủ công dịch vụ, giẩm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp xuống còn 40-45% trong đó chăn nuôi chiếm 55%. Đặc biệt là ngành tiểu thủ công nghiệp, khôi phục lại các ngành nghề truyền thống, có các chính sách đầu tư và mở rộng thị trừơng tiêu thụ sản phẩm. + Thực hiện chủ chương chuyển đổi ruộng đất, không ngừng tăng năng suất cây trồng, tăng vụ nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

54 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

+ Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người sau năm 2000 từ 170-200 USD/người/năm, tăng hộ giàu lên 30-35% và giẩm hộ nghèo, giữ vững tiêu chuẩn nông thôn mới. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển các ngành nghề, mở rộng sản xuất thu hút lao động dư thưa trong xã tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. + Phấn đấu trong vài năm tới 100% trường học đạt danh hiệu trường tiên tiến, phấn đấu 100% phòng học được xây dựng kiên cố, các thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của học sinh và thầy cô giáo được đầy đủ và hiện đại. Không ngừng nâng cao chất lượng giậy và học trong nhà trường. Phấn đấu trong những năm tơí số thầy cô giáo có trình độ đại học, cao đẳng sẽ tăng lên. + Đảm bảo 1005 đường làngngõ xómđược bê tông hoặc gạch hoá. Hiện tại, hệ thống đường giao thông trong xã đã khá hoàn chỉnh, hệ thống đường liên xã đã giải nhựa hoàn chỉnh, các đường liên thôn xóm đã đổ bê tông và lát gạch phần lớn số đoạn còn lại không đáng kể nhưng đã được nâng cấp. Do đó,việc bảo đảm 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hoặc gạch hoá là việc không sáng hoặc chiều mà thôi. + Đảm bảo chăm sóc sức khẻo ban đầu cho nhân dân đảm bảo vệ sinh phòng bệnh và vệ sinh môi trường. Mục tiêu đặt trong những năm tới đầu tư nâng cấp hệ thống trạm xá trong xã, đầu tư trang thiết bị một số cần thiết nhất giúp cho quá trình chăn sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được tốt hơn Định kỳ mời các y bác sĩ của thành phố về khám chữa bệnh cho nhân dân và tuyên truyền cách phòng chống và ngăn ngừa bệnh tật. Mở các lớp bồi dương trình độ nghiệp vụ cho các y bác sỹ. + Phấn đấu trong những năm tới giảm tỷ lệ phát triển dân số hàng năm từ 0,05-0,1% phấn đấu đến năm 2005 đạt tỷ lệ tăng dân số 1%, năm 2010 đạt tỷ lệ tăng 0,8% và ổn định đến năm 2020. + Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ và các hoạt động khác, thực hiện tốt các chính sách về văn hoá, xã hội, phấn đấu các thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, phấn đấu 955 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

55 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Lê Sỹ Hải

+ Đảm bảo luôn ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự xã hội, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng. 2. Các căn cứ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. - Căn cứ pháp lý: + Căn cứ vào báo cáo số 08 /BC-DU của Đảng uỷ xã Tam Hiệp 3/6/1998 + Căn cứ vào báo các chính trị của ban chấp hành đảng bộ tại đại hội đại biểu Đảng Bộ nhiệm kỳ khoá 21. + Căn cứ vào chương trình số 72/CT-UB về hạnh động thực hiện nghị quyết TW 5 khoá 7 ngày 7/10/98. + Căn cứ vào nghị định 64/CP ngày 27/9/93. Qui định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân. + Căn cứ vào chỉ thị 04/CT-UB ngày 29/3/96 của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất các xã ngoại thành Hà Nội. + Căn cứ vào luật sửa đổi bổ sung của luật đất đai năm 93 công bố ngày11/12/98. - Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội như đã nêu trên.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của xã: căn cứ vào số liệu điều tra điều

kiện tự nhiên, kinh tế xã hội một số năm đã qua trên địa bàn xã, căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất trên đến tháng 3/2000 và quĩ đất của thời điểm này. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng đất của địa phương đã thông qua hội đồngcác cấp. 3. Phương án quy hoạch sử dụng đất. 3.1. Quy hoạch đất khu dân cư. 3.1.1. Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở. * Căn cứ vào tình hình gia tăng dân số, căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ mà đảng bộ đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tế của xã tiến hành dự báo dân số của xã giai đoạn qui hoạch.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính

56 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39

Dự kiến đất cấp cho mỗi hộ theo định mức bình quân là 130 m2 mỗi hộ với tổng diện tích mất đất là 5. tăng 1712 người so với năm 2000 trong đó : + Thôn huỳnh Cung năm 2000 có 3680 khẩu đến năm 2020 có 4663khẩu. hộ khẩu đến năm 2020 của toàn xã. Thôn Tựu Liệt năm 2000 có 229 hộ đến năm 2020 có 328 hộ tăng lên 99 hộ. + Thôn Yên Ngưu năm 2000 có 2774 khẩu. . số hộ tăng lên là 259 hộ.Thôn Yên Ngưu cấp đất cho 138 hộ với tổng diện tích lấy đất là 179420 m2.4% năm 2000 xuống 0. . căn cứ vào tình hình địa phương chúng tôi dự kính cấp đất cho 402 hộ thực sự có nhu cầu đất ở.Thôn Huỳnh Cung cấp đất cho 208 hộ.Toàn xã năm 2000 có 7523 khẩu đến năm 2020 dân số toàn xã là 9235 người.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Trên cơ sở hạ tỷ lệ tăng đân số từ 1. Trong đó: + Thôn Huỳnh Cung năm 2000 có 829 hộ đến năm 2020 có 1182 hộ.Thôn Tựu Liện cấp đất cho 56 hộ.Trong toàn xã năm 2000 có 1630 hộ đến năm 2020 dự báo có 2341 hộ. tăng 353 hộ. + Thôn Tựu Liệt năm 2000 có 1069 khẩu đến năm 2020 có1294 khẩu. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 57 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . ta dự báo về số nhân khẩu. *Căn cứ vào khả năng đất đaicủa xã. dự báo đến năm 2020 có 831 hộ.8% năm 2020. . với tổng diện tích lấy đất cho các hộ là 7280 m2. Thôn Yên Ngưu năm 2000 có 572 hộ. căn cứ vào nghị quyết của hội đồng nhân dân xã.2260 ha được phân bổ như sau: . tăng 711 hộ so với hiện trạng. Dựa trên qui luật về phát triển nhân hộ khẩu kết hợp với xu thế tách hộ của địa phương một số năm qua ta có kết quả dự báo như sau: . với tổng diện tích lấy đất cho các hộ là 27040 m2.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 58 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Giai đoạn năm 2000-2005: dự kiến cấp đất cấp đất cho 100 hộ trên toàn xã và được phân bổ cho các thôn như sau: + Thôn Huỳnh Cung cấp đất cho 40 hộ với tổng diện tích là 5200 m2. -Thôn Yên Ngưu dự kiến quy hoạch ở hai khu: + Khu chệ sống dự kiến cấp cho 26 hộ với tổng diện tích lấy đất là 3380 m2. Qua nghiên cứu và xem xét trên 400 hộ có hồ sơ xin cấp đất ở thì có 402 hộ thực sự có nhu cầu sử dụng đất và cần được cấp đất trong giai đoạn này. + Xứ Đồng Cây Đa cấp cho 145 hộ với tổng diện tích lấy đất là 18850 m2. Sau khi thảo luận và nhất trí cấp cho tổng số hộ trên với tổng diện tích là 5. Phân bổ đất khu dân cư.3. Căn cứ vào kết quả dự báo chúng tôi lên kế hoạch cấp đất cho các thôn theo giai đoạn như sau: . Hai khu vực dự kiến cấp đất là: + Khu cửa chùa dự kiến cấp đất cho 63 hộ với tổng diện tích là 8190 m2.2. 3. + Khu đồng Dộc dự kiến cấp cho 5 hộ với tổng diện tích lấy đất là 650 m2. + Thôn Yên Ngưu cấp đất cho 42 hộ với tổng diện tích là 5460 m2.1. Sinh viên: Lê Sỹ Hải Qua nghiên cứu khảo sát thực địa và thảo luận nhất trí từng cơ sở dự kiến quy hoạch các điểm dân cư mới như sau: . + ThônTựu Liện dự kiến cấp đất cho 18 hộ với tổng diện tích là 2340 m2.Thôn Tựu Liệt dự kiến quy hoạch ở hai khu vực sau: + Khu cửa khâu dự kiến cấp cho 51 hộ với tổng diện tích lấy đất là 6630 m2.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3. Trung tâm xã nằm ở đúng thôn Huỳnh Cung.1. lại là thôn chiếm tỷ lệ dân số cao nhất trong xã lên việc dãn dân và cấp đất cho dân sử dụng trong những năm tới là rất cần thiết. Quy hoạch kế hoạch mở rộng đất ở nông thôn.Thôn Huỳnh Cung dư kiến quy hoạch cấp đất ở hai khu vực. Toàn bộ số diện tích này đều được lấy từ đất nông nghiệp sang.2260 ha. + Khu Ao Pin dự kiến cấp cho 111 hộ với tổng diện tích là 14430 m2. .

3.Giai đoạn 2005-2010: Dự kiến cấp đất cho tổng số 69 hộ có nhu cầu thực sự sử dụng đất. Hiện nay mặt đường còn hẹp.2.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . + Thôn Tựu Liệt cấp đất cho 28 hộ với tổng diện tích lấy đất là 3640 m2. rộng 2m.2. + Đường trục Hoà Bình dài 240m. đòi hỏi phải cải thiện và nâng cấp. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 59 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Phân bổ ra các xã như sau: +Thôn Huỳnh Cung dự kiến cấp đất cho 133 hộ với tổng diện tích 17290m2. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất giao thông trên toàn xã và nhu cầu phát triển đất giao thông trong tương lai. + Đường Bồ Cò dài 210 m.rộng 2.1. liên thôn.Giai đoạn 2010-2020: dự kiến cấp cho 233 hộ trong toàn xã. Dự kiến quy hoạch giao thông cho các thôn như sau: -Thôn Huỳnh Cung với tổng diện tích lấy đất đế nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông là 8000 m2. + Thôn Yên Ngưu cấp đất cho 72 hộ với tổng diện tích 9360 m2. . rộng 210m với tổng diện tích là 420m2. với tổng diện tích là 600m2. mà lưu lượng đi lại ngày càng đông. nhiều đoạn có hiện tượng xuống cấp. Để mở rộng các trục đường bao gồm: + Đường bờ trục dài 300 m. + Thôn Yên Ngưu cấp đất cho 24 hộ với tổng diện tích là 3120 m2. Dự kiến quy hoạch đất giao thông như sau: Nâng cấp mặt đường trục chính từ UBND xã ra đến Quốc lộ 1A. Quy hoạch đất chuyên dùng. Được phân bổ cho các thôn như sau: + Thôn Huỳnh Cung dự kiến cấp đất cho 35hộ với tổng diện tích 4550m2.4m với tổng diện tích là 580m2. Trong những năm tới phải nâng cấp mặt đường liên xã. 3. + Thôn Tựu Liệt cấp đất cho 10 hộ với tổng diện tích lấy đất là 1300 m2. lại là con đường chính cho nhân dân trong xã đi laị giao lưu buôn bán với thị trừơng bên ngoài lên việc nâng cấp mở rộng con đường này là cần thiết. Quy hệ thống giao thông. Hiện trạng các đường này còn hẹp.

rộng 2m. rộng 2m. Trong những năm tới. rộng3m. + ĐườngMiếu chùa bé dài 60 m. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 60 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . + Đường từ bờ Dinh đến đường tàu dài 500 m. rộng 3m.Thôn Yên Ngưu với tổng diện tích lấy đất là 4150m 2. + Đường từ ngõ nhà ông Nghé đến mương nội đồng dài 400m. Phần lớn diện tích lấy đất là đất nông nghiệp được chuyển sang. rộng 4m. . chiều rộng 6m. rộng 2m. diện tích là 920m2. + Đường sông dài 460 m. rộng 3m. diện tích lấy đất là 2000 m2. diện tích là 640m2. + ĐườngMương xứ đồng Miếu dài 300m.với tổng diện tích là 750m2. bao gồm dùng để mở rộng các đoạn đường sau: + Mở rộng đường từ Ao Phân Lân đến nghĩa trang dài 300m. rộng 2m. toàn bộ hệ thống giao thông của xã không được xây mới thêm một con đường nào mà cải tạo nâng cấp và mở rộng trên những con đường cũ. + Đường kho Kim Khí đến kho xăng sư đoàn 361 dài 300m. với tổng diện tích lấy đất là 800m2. diện tích lấy đất là 600m2. diện tích là 420m2. diện tích là 180m2. .rộng 3m. + Mở rộng đường từ ngõ quán đến tập thể nhà máy Pin dài 250m. + Đường cây Đa mở rộng 8m. diện tích lấy đất là 2680m2. + Đường Tàu Tát dài 140m. diện tích là 900m2. Với tổng chiều dài 500m. dài 670m. rộng 2m.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải + Đường Nông Cụ dài 320m.Thôn Tựu Liệt : Trong những năm tới chỉ dự kiến ở rộng đường trục liên xã xuống giáp khu giáp ranh giới Tứ Kỳ và Tựu Liệt. tổng diện tích lấy đất là 3000m2. với tổng diện tích lấy là 600m2.

3. rộng 2m với tổng diện tích là 900m2. + Mương đồng Miễn dài 200m. rộng 2m. diện tích 300m2. + Mương từ thanh niên đến kim khí dài 450m. . * Công trình phục vụ giáo dục: Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 61 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Quy hoạch đất xây dựng cơ bản.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3. rộng 2m.Thôn Huỳnh Cung dự kiến tổng diện tích lấy đất là 8250m2 dùng vào xây dựng hệ thống mương các cấp trong thôn và được phân bổ như sau: + Mương Giắng dài 150m. nâng cấp hệ thống thủ lợi là rất cần thiết và cấp bách.2. diện tích lấy đất là 1500m2. .5m. + Mương Rẽ dài 40m.2. Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi.2. rộng3m với tổng diện tích lấy đất là 450m2. Sinh viên: Lê Sỹ Hải Hiện trạng hệ thống thuỷ lợi của xã chỉ dùng tưới tiêu cho cây trồng chưa chống được úng ngập trong những ngày mưa lớn. + Mương Hưởng Hậu dài 150m. diện tích 900m2.Thôn Tựu Liệt. rộng 2m. diện tích là 180m2. rộng 2m với tổng diện tích là 1000m2. + Mương Kim Khí đến Giắng có chiều dài 100m.Thôn Yên Ngưu. Chỉ dự kiến mở rộng mương tiêu từ cống đường tàu đến cống Dạo dài 450m. Hệ thống mương của thôn Tựu Liệt dự kiến mở rộng thêm 1m cho tất cả các mương với tổng chiều dài là 1500m. rộng 1. rộng 3m với tổng diện tích 1350m2. diện tích là 80m2. + Mương Đằng Gạo dài 150m. Do đó. + Mương Danh Đồng dài 520m. rộng 3m. + Mương Nổi dài 500m. + Mương Đầm dài 500m. diện tích là 400m2. việc quy hoạch mở rộng. rộng 2m với tổng diện là 1040m2. diện tích 750m2. + Mương Hoa Cà dài 90m. . diện tích là 450m2. rộng 2m. + Mương từ đường trục ra đầm dài 450m. rộng 2m. 3. rộng 3m với tổng diện tích là 300m2. cải tạo.

*Công trình thể thao văn hoá: . . 3.Việc quy hoạch đưa về một khu là rất cần thiết vừa làm đẹp cảnh quan của xã vừa đỡ cản trở giao thông đi lại vào giờ đi làm về nhiều.. . * Chợ: Hiện tại.2.Xây mới mẫu giáo ở khu cánh đình cho thôn Tựu Liệt với diện tích lấy đất là 1000m2. tạo đà đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của xã. .4.Xây dựngkhu vui chơi ở thôn Tựu Liệt tại Cánh Đình với diện tích lấy đất là 1500m2. Tình trạng xuất hiện các bãi giác nằm lẻ tẻ khắp xã trên các rìa đường. Do đó việc chỉnh sửa là cần thiết.. nay hợp tác xã lấy sử dụng cả hai tầng nên phải xây mới nhà mẫu giáo. Sân vận động hiện tại nằm ở trước UBDN xã thuộc thôn Huỳnh Cung có mặt sân bị trũng và hơi hẹp. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 62 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Quy hoạch đất bãi giác. .Dự kiến sây dựng thêm khu văn hoá thể thao với diện tích lấy đất là 300m2 tại xứ Đồng trước làng.Mở rộng thêm sân vận động 7300m 2 về phía trước UBDN và nâng cấp mặt sân. trên địa bàn xã mọc lên rất nhiều chợ nhỏ nằm lẻ tẻ ở một số nơi như đoạn đường vào UBDN xã. Cần nhanh chóng quy hoạch xây dựng các bãi rác để tập trung rác về một nơi và đưa vào xử lý. Xã dự kiến quy hoạch trong năm tới xây dựng khu trợ mới ở khu Ao cạnh bệnh viện với tổng diện tích lấy đất là 1500m2. Xây mới là do trước đây nhà mẫu giáo ở chung với chỗ làm việc của hợp tác xã trong một căn nhà hai tầng. góc tường.. Chính là mở sân bóng cho thôn Tựu Liệt. Nhà mẫu giáo sử dụng tầng một còn hợp tác xã sử dụng tầng hai. làm mất cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường của xã vẫn còn tồn tại nhiều.Mở rộng trường trung học với diện tích 2500m2 ở xứ đồng Danh Đồng phía giáp đường thanh niên.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . Cứ hơi mưa là mặt sân lầy và trũng nước không thoát được.. quanh cổng đình.đầu cầu.

6.Thuỷ lợi 3. .2.Xây dựng cơ bản 4.Xây dựng bãi đổ rác ở thôn Huỳnh Cung với tổng diện tích lấy đất là 1500m2. .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Xã dự kiến quy hoạch xây dựng các bãi rác nằm ở các thôn như sau: . ở khu lò gạch trước nghĩa trang Văn Điển. .Bãi đổ vật liệu xây dựng thôn Tựu Liệt với tổng diện tích là 300m2.Quy hoạch xay dựng bãi đổ vật liệu thôn Yên Ngưu được đặt ở đầu cống Ngân với tổng diện tích lấy đất là 300m2. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất chuyên dùng theo các giai đoạn. . * Quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa. .Giao thông 2.Bãi đổ vật liệu xây dựng trên địa bàn thôn Huỳnh Cung được đặt ở đầu đường trục cuối nối với đường 70A với diện tích là 350 m2. *Quy hoạch bãi đổ vật liệu xây dựng. Quy hoạch đất chuyên dùng khác.Nghĩa trang thôn Tựu Liệt được mở rộng 600m2 cạnh nghĩa trang cũ.5. .2.Nghĩa trang thôn Yên Ngưu được mở rộng 800m2 bên cạnh nghĩa trang cũ.Nghĩa trang thôn Huỳnh Cung được mở rọng tại xứ đồng Cửa Chùa với diện tích lấy đất là 1000m2.Bãi giác diện tích lấy đất 15150 11100 16800 4800 2000-2005 5816 4590 5000 2900 2005-2010 4814 3368 7300 1900 2010-2020 4520 3142 4500 Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 63 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . 3. Qua khảo sát và tính toán cân đối đưa ra kế hoach thực hiện theo từng giai đoạn như sau: Hạng mục 1. 3.Trên địa bàn thôn Tựu Liệt quy hoạch xây dựng bãi đổ rác với tổng diện tích là 1500m2 ở trước cửa viện và giáp đường liên xã.Trên địa bàn thôn Yên Ngưu quy hoạch xây dựng bãi đổi rác với tổng diện tích lấy đất là 1800 m2. . .

tổng diện tích đất nông nghiệp bị mất cho các mục đích phi nông nghiệp là 10.3.12ha sang đất chuyên dùng. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 64 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Với quan điểm phát triển nền nông nghiệp toàn diện trên cơ sở bố trí hợp lý sử dụng đầy đủ. Quy hoạch đất nông nghiệp.346 ha. thuỷ lợi nhằm hoàn thiện nhanh đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội của xã. trú trọng phát triển những cây có giá trị kinh tế cao.12 ha. Nhựa đường hoá bê tông hoá phần lớn các công trình các công trình xây dựng nhằm đầu tư kiên cố đưa vào sủ dụng lâu dài. Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang cho đất chuyên dùng trong quá trình thực hiện quy hoạch là 5. tận dụng lợi thế gần các thị trừơng tiêu thụ sản phẩm lớn. đẩy mạnh xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn liền với thị trừơng.Trong những năm tới tập trung khai thác tiềm lực sẵn có của xã. Giai đoạn này cũng thực hiện xây dựng mở rộng thêm trường học và nhà mẫu giáomới góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục của địa phương.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5. Đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp trên toàn xã chỉ còn 165.0579ha và giảm 1.6839ha đất nông nghiệp. Như vậy.626 ha so với năm 2000. đảm bảo cho hệ sinh thái phát triển bền vững. Theo dự kiến đất nông nghiệp của xã bị chuyển 5. 3.Chuyên dùng khác -Nghĩa trang -Vật liệu xây dựng Tổng 3350 2400 950 51200 450 18756 500 450 500 Sinh viên: Lê Sỹ Hải 2400 2400 17882 24562 Trong giai đoạn đầu của kế hoạch thực hiện quy hoạch đất chuyên dùng xã nhấn mạnh xây dựng hệ thống giao thông.2260 ha sang mục đích đất ở và chuyển 5. Năm 2000 toàn xã có 166. Toàn bộ diện tích lấy đất cho xây dựng các công trình đều được chuyển sang từ đất nông nghiệp.

2167 ha.541 ha đất có mặt nước chưa sử dụng. chuyên rau nước hoặc nuôi trồng thuỷ sản ). Do đó. Mặt khác.0659 ha đất chưa sử dụng khác vào sản xuất nông nghiệp ( trồng lúa một vụ. trong quá trình quy hoạch dự kiến đưa vào sử dụng 7. a. Vậy sau khi cân đối quỹ đất đất trồng cây hàng năm trong cả thời kỳ quy hoạch bị giảm tổng diện tích là 2. một phần từ đất chưa sử dụng. Đưa 5. trong đó đất ruộng lúa. Đất trồng hai vụ giảm xuống do chuyển sang đất ở và đất ba vụ .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Dự kiến khai hoang cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp 36. CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Loại đất 2000 (ha) Cơ cấu (%) 2020 (ha) Cơ cấu(%) Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 65 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .3827 ha. Đất trồng cây hàng năm. Trong những năm quy hoạch diện tích đất trồng cây hàng năm sẽ giảm 10. Trong cơ cấu đất trồng cây hàng năm cũng có sự thay đổi lớn giữa đất trồng cây ba vụ và đất trồng cây hai vụ. b.8427 ha.8996 ha. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. Một số người đã tự ý chuyển đổi diện tích đất đai trũng hay ngập nướctrong mùa mưa sang thả cá và kết hợp với chăn nuôi. Hiện tại. Dự kiến sau khi các công trình thuỷ được hoàn thành đưa vào sử dụng thì một phần diện tích đất trồng hai vụ được chuyển sang trồng ba vụ.503 ha đất trồng cây hàng năm được lấy từ việc cải tạo đất chưa sử dụng chuyển sang.346 ha do chuyển sang đất ở và đất chuyên dùng. diện tích đất trồng ba vụ tăng lên. Trên địa bàn xã đang có xu hướng thả cá kết hợp với cây ăn quả.7843 ha. Dự tính trong quá trình quy hoạch diện tích đất này sẽ tăng lên là 1. lúa mùa là 104. Số tăng này là do chuyển một phần từ diện tích đất hai vụ sang. Hiện nay. diện tích đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của xã là 39. DIỆN TÍCH. đất trồng cây hàng năm của xã là 126.

Đất hai vụ giảm 23. Đất ba vụ tăng 24.25 ha là sự chuyển dịch cơ cấu giữa đất hai vụ và đất ba vụ.ha trong giai đoạn này.8767 22. Trong nội đất trồng cây hàng năm. . đất chuyên dùng. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 66 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .6852 ha.Giai đoạn 2005-2010: Trong giai đoạn này tổng diện tích đất nông nghiệp 2. một phần được chuyển vào từ đất chưa sử dụng.9416 62. +Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.7882 ha.3 ha và chuyển sang đất chuyên dùng là 1.8756 ha.6839 126.1243 ha chủ yếu là chuyển từ đất hai sang.Đất trồng cây hàng năm -Đất ba vụ .7562 17. Đất trồng hai vụ giảm xuống 16.06 Sinh viên: Lê Sỹ Hải 165.Giai đoạn 2000-2005: tổng diện tích nông nghiệp giảm 3.Đất hai vụ .0579 123. Khi hệ thống thuỷ lợi được xây dựng hoàn chỉnh.09 c. .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tổng diện tích 1.1756 ha do chuyển sang đất ở 1.4735 ha chủ yếu chuyển sang đất ba vụ và đất ở.4016 39. Dự định khai thác 3.5060 92. + Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản: trong giai đoạn này dự kiến tăng 0.06 ha đất chưa sử dụng đưa vào sản xuất trồng cây hàng năm.1567 ha do chuyển từ đất chưa sử dụng sang.Đất trồng cây hàng năm khác 2. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp theo từng giai đoạn.8996 23.đất ba vụ dự định tăng 17.897 ha còn một phần chuyển hết vào đất chuyên dùng là 1.94 100 76.9838 43.2016 41.62 ha được chuyển từ đất chưa sử dụng và đất hai vụ sang.Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 166. +Đất trồng cây hàng năm: Dự kiến tăng 2. Một phần chuyển sang đất ở là 0. + Đất trồng cây hàng năm.1163 24.7843 11.91 100 75.

phần lớn là do chuyển dịch cơ cấu giữa hai loại đất hai vụ và đất ba vụ. lên đã ngừng hoạt động và bỏ hoang đã lâu.029 ha và chuyển sang đất chuyên dùng với tổng diện tích là 1. Trong đó. Hiện nay. Trước đây khu bãi rác này vẫn hoạt động nhưng do quy hoạch không đúng chỗ làm ô nhiễm môi trường xung quanh bị nhân phản ánh mãnh liệt. chuyển sang đất làm nhà ở 3. +Đất trồng cây hàng năm: Dự kiến tăng lên là 2. Dưới dòng sông họ thả rau muống và rau rút.4852 ha. Quy hoạch sủ dụng đất chưa sử dụng. xã dự kiếm đưa 3.3033 ha do chuyển từ đất chưa sử dụng sang.4. tránh tình trạng làm xói lở bờ sông và gieo trồng không hợp lý dẫn đến ngăn cản dòng chảy của sông.51 ha đất khu bãi rác thuộc thôn Huỳnh Cung vào sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.1035 ha. Trong giai đoạn này đất trồng ba vụ vẫn tăng 10. Để khai thác triệt để tiềm năng đất trong tương lai. trên hai bờ sông người dân trong xã vẫn làm cỏ tăng gia.3985 ha đất sông cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hai bờ sông cho tốt.6541 ha đất có mặt nước chưa sử dụng nằm rải rác ở các thôn xóm vào sản xuất nông nghiệp. Dự kiến trong thời kỳ quy hoạch khai thác cải tạo 1. Đất hai vụ dự kiến giảm 9. Cải tạo 3.4562 ha. Đối với 10. Do Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 67 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .5559 ha đất chưa sử dụng khác nằm rải rác vào sản xuất nông nghiệp. Trong những năm tới do quy hoạch xây dựng bãi rác lên dự kiến đưa số diện tích bỏ hoang trên vào sản xuất nông nghiệp.3657 ha. Diện tích đất này chủ yếu xen kẽ các nhà máy và các vùng đất trũng hay bị ngập nước trong mùa mưa.Giai đoạn 2010-2020: Đất nông nghiệp dự kiến giảm tổng diện tích là 4. 3. .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Dự kiến tăng lên 0.5967 ha phần lớn là do đất chưa sử dụng chuyển sang còn lại là do đất khác chuyển sang.

Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất.Trong đó: .Diện tích đất nông nghiệp là 166. 4.Giai đoạn 2000-2005: + Đối với đất khu dân cư: dự kiến trong giai đoạn này tăng thêm 1. . Trong những năm tới xã cần có những chính sách và biện pháp hợp lý để bảo về hai bờ sông. Dự kiến trong những năm quyhoạch sử dụng quỹ đất của xã có sự biến động như sau: . Đất chuyên dùng có 90.5340 ha chiếm 13. .35 % diện tích đất tư nhiên.1185 ha chiếm 6. Toàn bộ hiện trạng quỹ đất của xã được thể hiện một cách tổng quát như sau: diện tích tự nhiên của xã là 318.Giai đoạn 2005-2010: đưa 2. rất nhiều đoạn có hiện tượng bị sạt lở và dòng sông bị ô nhiễm nặng. . Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 68 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .5567 ha vào sản xuất nông nghiệp.52 ha.37% diện tích đất tự nhiên.3 ha.Giai đoạn 2010-2020: đưa 2. . * Kế hoạch khai thác đất chưa sử dụng trong từng giai đoạn. Phần trên ta đã xây dựng phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đất cho từng loại đất cụ thể.6839 ha chiếm 52.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải đó.3033 ha vào sản xuất nông nghiệp. sự tăng lên hoặc giảm đi cuả từng loại đất.86 ha đưa vào sản xuất nông nghiệp.Giai đoạn 2000-2005: dự kiến khai thác cải tạo 3.0% diện tích đất tự nhiên. làm sạch nòng sông.Đất chưa sử dụng có 19. Số diện tích này được lấy toàn bộ từ đâtý nông nghiệp chuyển sang vàđược phân bổ cho các thôn như sau: Thôn Huỳnh Cung dự kiến cấp cho 40 hộ với tổng diện tích lấy đất là 0.3826 ha.28 % diện tích đất tự nhiên.Đất ở có 42. . Đã làm rõ được xu hướng sử dụng đất trong những năm tới.0462 ha chiếm 28. Trong phần này ta tổng hợp này ta tổng hợp toàn bộ quá trình quy hoạch sử dụng đất thành từng giai đoạn cho quá trình sử dụng đất.

Giai đoạn 2005-2010: Đối đấtkhu dân cư: trong giai đoạn này dự kiến tăng thêm 0.5816 ha.8756 ha.13 ha. Thôn Tựu Liệt dự định cấp đất cho 10 hộ với tổng diện tích là 0.6633 ha. Toàn bộ số diện tích đất này đều được chuyển từ đất nông nghiệp sang diện tích này được phân bổ cho các thôn như sau: Thôn Huỳnh Cung dự kiến cấp đất cho 35 hộ với tổng diện tích 0. trường học. Toàn bộ đất cho xay dựng cơ bản là 0.045 ha. + Đối với đất chuyên dùng: dự kiến trong giai đoạn này tăng 1. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 69 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Thôn Yên Ngưu dự kiến cấp đất cho 42 hộ với tổng diện tích 0.7882 ha.. Dự kiến đất trồng cây hàng năm tăng lên 3.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Thôn Tựu Liệt dự kiến cấp đất cho 18 hộ với tổng diện tích là 0. + Đối với đất chuyên dùng: dự kiến mở rộng hệ thống giao thông. Đất lấy cho việc thành lập các khu bãi đổ rác là 0... Đất dành cho xây dựng thuỷ lơị là 0. bãi giác.4814 ha.1756 ha.4590 ha.06 ha. + Đối với đất chưa sử dụng: dự kiến trong giai đoạn này kkhai hoang và đưa vào cải tạo sử dụng 3. Dự kiến đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng lên thêm 0. thuỷ lợi và xây dựng một số công trình khác như: nhà mẫu giáo.3 ha và đất chuyên dùng là 1.8972 ha.312 ha. lấy từ đất nông nghiệp chuyển sang.8756 ha. Toàn bộ số diện tích nàyđều được chuyển từ đất nông nghiệp sang. Nó được phan bố cho các hạng mục công trình nhu sau: Đất dành cho xây dựng giao thông là 0. với tổng diện tích lấy đất trong giai đoạn này là 1. diện tích này dược phân bổ cho các hạng mục công trình trong xã như sau: Đất dành cho xây dựng giao thông là 0. do chuyển sang đất ở 1.5460 ha. .5000 ha.62 ha. + Đối với đất nông nghiệp: dự kiến trong giai đoạn này giảm 3..455 ha. Thôn Yên Ngưu cấp đất cho 24 hộ với tổng diện tích mất đất là 0.234 ha.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đất cho các công trình thuỷ lợi là0. Thôn Yên Ngưu dự kiến cấp đất cho 72 hộ với tổng diện tích lấy đất là 0. + Đối với đất chuyên dùng: dự kiến trong giai đoạn này tăng thêm 1.7300 ha. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản dự kiến cũng tăng thêm 0.897 ha và sang đấtchuyên dùng 1.0682 ha. Đất cho xây dựng các công trình chuyên dùng khác là 0.3368 ha.364 ha để cấp cho 28 hộ có nhu cầu thực sự.19 ha. Sinh viên: Lê Sỹ Hải Đất cho xây dựng các công trình khác(nghĩa trang. .7882 ha. + Đối với đất chưa sử dụng: xu hướng khai thác. Sau khi cân đối quỹ đất nông nghiệp thì diện tích đất nông nghiệp trong giai đoạn này vẫn tăng lên 0. Toàn bộ diện tích lấy đất này đều từ đất nông nghiệp và được phân bổ cho các thôn như sau: Thôn Huynh Cung dự kiến cấp đất cho 133 hộ với tổng diện tích là 1.) là 0. Đất dành cho xây dựng cơ bản là 0.3142 ha. vật liệu xây dựng. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 70 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .5967 ha. Các công trình thủy lợi dự kiến mở rộng 0. Trong giai đoạn này dự kiến đất trồng cây hàng năm tăng thêm 2.4500 ha.Giai đoạn 2010-2020: +Đối với đất khu dân cư: dự kiến cáp đất cho 233 hộ với tổng diện tích lấy đất là3.6852 ha do chuyển sang đấtở 0. Đất lấy cho xây dựng cơ bản là 0. do chuyển từ đất chưa sử dụng. cải tạo đưa vào sử dụngnông nghiệp với tổng diện tích là 2.. + Đối với đất nông nghiệp dự kiến trong giai đoạn này giảm 2. Thôn Tựu Liệt dành ra 0.4520 ha..05 ha.4562 ha đèu được lấy từ đất nông nghiệp sang và được phân bổ cho các mục đích như sau: Đất cho xây dựng các công trình giao thông là 0.240 ha.029 ha.7290 ha.1567 ha.936 ha. Đất dành riêng cho dựng bãi rác là 0.7534 ha.

.Đất khu dân cư: dự kiến cấp đất cho 402 hộ với tổng diện tích lấy đất alf 5.1035 ha và đất hai vụ giảm 9.Đối với đất nông nghiệp: trong quá trình thực hiện quy hoạch bị giảm 10. + Đối với đất chưa sử dụng: dự kiến khai thác và cải tạo 2. thuỷ lợi. sau khi cân đối cân đối quỹ đất nông nghiệp cả quá trình quy hoạch thì thấy giảm 1..72 ha. Do đó. Trong nội bộ cơ cấu ngành thì đất ba vụ dự kiến tăng 10. toàn bộ quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã có một số biến động sau: .626 ha.Đối với đất chưa sử dụng: mới chỉ khai thác và cải tạo đưa vào sử dụngnông nghiệp với diện tích là 8..029 ha và sang đất chuyên dùng 1.3033 ha đưa vào sử dụngnông nghiệp.Đất chuyên dùng: dự kiến lấy đất xây dựng các công trình giao thông. bãi rác. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 71 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .. Trong giai đoạn này dự kiến đất trồng cây hàng năm tăng thêm 2.3657 ha. .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải + Đối với đất nông nghiệp: trong giai đoạn này dự kiến giảm 4.4852 ha do chuyển sang đất ở 3. * Tóm lại.12 ha.226 ha từ đất nông nghiệp.3033 ha.72 ha. .5462 ha. với tổng diện tích là 5.346 ha do chuyển sang đấtở và đất chuyên dùng. Cũng trong quá trình quy hoạch đã khai thác và cải tạo đưa vào sử dụng 8.

công trình nào lên làm trước. xã hội. hệ thông công trình thuỷ lợi các cấp. Trong mỗi giai đoạn ta phải lựa chọn ưu tiên lên làm công trình nào trong giai đoạn này. Muốn phương án quy hoạch phân bổ đất giai đoạn 2000-2020 khả năng thực thi. Như trong các phương án quy hoạch ta định hướng xây dựng hàng loạt các công trình giao thông. các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. đáp ứng yêu cầu đất đai cho các ngành. 1. xây dựng mới một số trường học hoặc mở rộng thêm phòng học. Chẳng hạn. Ta phải ưu tiên phát triển giao thông các cho vùng đó tạo điều kiện đi lại chăm sóc cũng như tiêu thụ sản phẩm trong Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 72 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . tạo điều kiện thuận lợi cho vùng đó hoạt động hiệu quả nhất. công trình nào được thực hiện sau. làm căn cứ. công trình nào làm nền tảng. văn hoá. công trình nào lên làm sau.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP GIAI ĐOẠN 2000-2020. an ninh quốc phòng phát triển. khi ta quy hoạch vùng trồng cây ăn quả ở một vùng xác định nào đó ta phải có chế độ ưu tiên để phát triển vùng đó. hệ thống nước sạch và điện dùng sinh hoạt. Nó vạch ra cho ta biết mức độ ưu tiên các công trình. Từ phương án quy hoạch này khi ta xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho từng giai đoạn. Xác định tiến độ thực hiện và mức độ ưu tiên các công trình. công trình nào được thực hiện trước. Đây là một trong những giải pháp rất quan trọng góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện hoàn thành quy hoạch sử dụng đất của xã. cơ sở cho các công sau làm theo. các điểm dân cư mới. còn nhiều các công trình khác. Cần phải có một số giái pháp chính sách hợp lý.

Dự kiến được thời gian hoàn thành. các công trình thuỷ lợi. xây dựng hệ thống cấp nước sạch. Hiện nay. ta thường thấy các công trình được xác định rõ tiến độ thực hiện đều được hoàn thành trước kế hoạch đặt ra. Sau khi thực hiện song quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai. nó giúp ta rất nhiều trong việc hoàn thành kế hoạch thực hiện phương án quy hoạch. Hình thành phát triển quy hoạch chi tiết cho các lĩnh vực. Khi đã dự kiến được khoảng thời gian hoàn thành các hạng mục công trình ta có thể sắp xếp mức độ ưu tiên thực hiện các công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. tìm mọi cách rút ngắn tiến độ thực hiện các công trình xuống. 2. cần phải có các biện pháp thích hợp đế khuyến khích việc thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Việc tổ chức nâng cao trình độ của cán bộ địa chính xã là rất cần thiết góp phần rất lớn vào việc thực hiện tốt quá trình này.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải vùng. Như các công trình trên thì chúng ta nên bố trí xây dựng hệ thống giao thông trước sau đó bố trí các điểm dân cư. ởxã cán bộ địa chính trình độ còn bị giới hạn nên việc xác định mức độ ưu tiên cũng như xây dựng tiến độ thực hiện chưa được chính xác và còn sai lệch nhiều. Nhiều công trình xuống cấp nhanh và chất lượng rất thấp. Sau đó bố trí các điểm dân cư quanh vùng đó để tiêu thụ sản phẩm làm ra. nhanh chóng hoàn thành và rút ngắn thời gian kế hoạch đặt ra. đẩy nhanh phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy. Do đó. tuy công tác này đã được coi trọng nhưng trong một số trường hợp vì những lợi nhuận trước mắt mà họ đẫ đảo lộn mức độ ưu tiên thực hiện các công trình. để quá trình thực hiện phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai một cách nhanh Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 73 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Hơn nữa. Sau khi ta xác định được mức độ ưu tiên thực hiện các công trình. Do đó. ta phải vạch rõ tiến độ thực hiện các công trình đó. trong nhiều trường hợp chất lượng của các công trình bị ảnh hưởng rất lớn. khi ta đã xác định được tiến độ thực hiện các công trình thì trong quá trình thực hiện các công trình đó ta luôn có sự cố gắng để làm sao hoàn thành đúng tiến độ đã đặt ra. Mặt khác.

đẩy nhanh được tiến độ thực hiện phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. ngắn thời gian dự định thực hiện các công trình và công Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 74 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . công trình nào có khả năng thực hiện được. Quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai nó chỉ cho ta biết một cách tổng quát rằng nhu cầu sử dụng đất đai cho các ngành. Khi ta đã xác định được rõ danh giới. cũng như các chủ đầu tư cảm thấy yên tâm khi nhận cũng như đầu tư vào sử dụng. đất cho trồng rau là bao nhiêu. chi tiết từng vị trí. đất có mặt nược nuôi trồng thuỷ sản chiếm bao nhiêu phần trăm đất nông nghiệp. công trình nào không thực hiện được so với lượng vốn của mình. Chỉ cho các đối tượng sử dụng đất. được phân bố xây dựng ở đâu. Trong đất nông nghiệp cũng vậy. Chỗ này cho trồng cây hàng năm vì đất có độ phì nhiêu cao. Chỗ kia cho nuôi trồng thuỷ sảnvì là khu đất trũng hay bị ngập nước trong mùa mưa lên chỉ dành cho nuôi trồng thuỷ sản là có năng xuất cao nhất. chi tiết các nhu cầu sử dụng đất. từng địa điểm. Phải chỉ rõ trong nông nghiệp đất trồng cây hàng năm là bao nhiêu. trong đó đất chuyên cá bao nhiêu. Trong đất chuyên dùng ta phảichỉ rõ được đất cho giao thông là bao nhiêu. nên dành cho trồng lúa và cây rau màu nhằm thu được năng xuất cao. chuyên nuôi tôm và chuyên nuôi trồng thuỷ sản khác là bao nhiêu. đất ba vụ. các lĩnh vựcmà thôi. phải chi tiết từng vùng. Đất xây dựng cơ bản quy mô bao nhiêu được bố trí như thế nào. Một phần giúp các nhà đầu tư có thể xác định mức thuận tiện khi đầu tư xây dựng các công trình đó hoặc cóthể xác định được khoảng thời gian thu hồi vốn của các công trình ( đối vớiđất chuyên dùng ). Đất thuỷ lợi cũng vậy. đất hai vụ. dự kiến lấy đất nào chuyển sang. từng địa điểm cho các mục đích sử dụng nó giúp ta xác định được mức độ đầu tư vào từng hạng mực công trình. hệ thống tưới tiêu tốt. Một phần giúp cho các nhà đầu tư biết được lên đầu tư vào công trình nào.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải chóng và thuận lợi hơn thì phải thực hiện quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho các lĩnh vực. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ta phải chi tiết thêm. đẩy nhanh tiến độ giải ngâncho các công trình đi vào thực hiện. Trong mỗi loại đất phải chỉ rõ. Do đó. cụ thể hoá thêm các nhu cầu sử dụng đất.

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 75 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . lĩnh vực để có thể giải quyết mọi vướng mắc. Ban chỉ đạo quy hoạch đại dịên cho quần chúng nhân dân trên địa bàn quy hoạch làm quy hoạch. Để quá trình thực hiện quy hoạch được tiến hành nhanh và đạt kết quả cao thì cần phải có một đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệp và có trình độ nghiệp vụ cao. Do đó. Đất đai là tài sản vô cùng quý giá và có hạn của mỗi Quốc gia. chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai của các ngành. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất của xã thường gồm: chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã và có cả cán bộ địa chính huyện. chất lượng cao hơn. chủ tịch hợp tác xã. Ngoài ra còn một số thành viên khác cùng tham gia như trưởng thôn. Vì vậy. lĩnh vực. thắc mắc hoặc những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện quy hoạch. trong quá trình thực hiện quy hoạch rất dễ xảy ra tranh chấp.. 3.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải tác khai thác cải tạo đất đưa vào sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn đạt được kết quả thực hiện cao. Chịu hoàn toàn trách nhiệm công việc mình làm trước quần chúng nhân dân. quy hoạch sử dụng đất đaicó thể làm biến đổi. lấn chiếm và những khó khăn khác làm cản trở công việc thực hiện quy hoạch. làm cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất đó. cán bộ tư pháp huyện xuống cùng hỗ trợ và thực hiện quy hoạch. nó có thể động chạm đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong khu vực quy hoạch. Hình thành các ban chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm cho từng ngành. Đội ngũ cán bộ địa chính phải tận tình với công việc. đất đai được nhà nước đại diện thống nhất quản lý và giao cho các tổ chức. cá nhân và hộ gia đình ( gọi chung là đối tượng sử dụng đất ) đưa vào sử dụng. Mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn quy hoạch nói riêng và trong toàn xã hội nói chung đều phải lấy đất đai làm nền tảng. Trong ban chỉ đạo này bao gồm đầy đủ các thành phần. ở nước ta. tăng quy mô sử dụng đất của các ngành trên địa bàn quy hoạch. Công tác quy hoạch sử dụng đất đai là rất phức tạp. bám sát và lắm vững địa hình để giúp quá trình thực hiện quy hoạch nhanh hơn.. các lĩnh vực hoặc làm giảm quy mô.

các lĩnh vực có trách thực hiện các mục đích sử dụng đất của mình theo quy hoạch. Qua phân tích ta thấy được việc hình thành ban chỉ đạo quy hoạch và quy định trách nhiệm cho từng ngành. Nhân dân có trách nhiệm tuân thủ thực hiện các nội dung trong bản quy hoạch đã nêu ra. những người có công tham gia tích cực vào quá trình quy hoạch. từng lĩnh vực là rất cần thiết. Cán bộ địa chính có trách nhiệm hướng dẫn và cỉ đạo nhân dân thực hiện theo phương án quy hoạch đã đề ra. Phải có biện pháp cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm các quy định đặt ra cũng như các nội dung của bản quy hoạch. để quá trình thực hiện công tác quy hoạch được hoàn thành nhanh chóng và đạt kết quả cao thì phải hình thành ban chỉ đạo quy hoạch và có các chính sách quy định trách nhiệm cho từng ngành. chịu hoàn toàn trách nhiệm trước sự vi phạm của mình. Hiện nay.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Các ngành. người chỉ đạo điều hành có dày dặn kinh nghiệm và có trình độ chuyên ngành cao thì mọi hoạt động sản xuất mới có thể diễn ra một cách xuôn xẻ đạt kết quả cao. Có các chinh sách khuyến khích các đối tượng sử dụng đất theo quy hoạch. cần phải có các chính sách quy định rõ những người như thế nào thì được lựa chọn vào ban chỉ đạo quy hoạch. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 76 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Trong bất kỳ một lĩnh vực sản xuất nào cũng cần có một ban lãnh đạo. có một số trường hợp vì mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc cạy có chức có quyền đưa con cháu không có kinh nghiêm và trình độ nghiệp vụ thấp vào ban chỉ đạo quy hoạch dẫn đến kết quả quy hoạch đạt chất lượng chưa cao. Trong quy hoạch nói chung và quy hoạch sử dụng đất nói riêng cũng vậy. có thể mới duy ttrì được quá trình hoạt động của công ty. Do đó. Mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực đó cũng phải thực hiện đầy đủ cac quy định của công ty đề ra. cùng hưởng ứng vào công tác thực hiện phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất góp phần đẩynhanh tiến độ thực hiện quy hoạch. thực hiện đầy đủ các công việc và phương án quy hoạch đề ra. có chính sách ưu tiên nhưng cán bộ trẻ tuổi năng động sáng tạo. Chỉ có vậy mới có thể đẩy nhanh được tiến độ thực hiện quy hoạch mà chất lượng của công tác này vẫn cao. từng lĩnh vực trên địa bàn quy hoạch phải thực hiện đúng theo nội dung trong bản quy hoạch đã đề ra.

hộ gia đình sử dụng khi cần sử dụng vẫn có quyền thu hồi diện tích đất đó và chuyển các đối tượng sử dụng đất đến chỗ mới. người sử dụng đất thấy rằng: Tài nguyên đất Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 77 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . nên họ nhanh chóng thu xếp di chuyển đến nơi mới được bố trí. đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch. Ưu tiên những trường hợp chấp hành nghiêm các quy định đặt ra. Vì vậy. Do đó góp phần giúp cho quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng được diễn ra nhanh chóng. Để thực hiện được xã cần phải có các chính sách ưu tiên khuyến khích cho các đối tượng sử dụng đất. Xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất di chuyển một cách nhanh nhất. Bố trí cho các đối tượng sử dụng đất này ở những vùng đất có điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và sinh hoạt. đền bù hợp lý những tài sản được xây dựng trên đất. Để quá trình quy hoạch được thực hiện đúng tiến độ thì vấn đề thu hồi giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất cần được tiến hành một cách nhanh chóng. sử dụng và bảo vệ đất đai chặt chẽ. quản lý. Công việc thu hồi giải phóng mặt bằng khi thực hiện quy hoạch hiện nay gặp phải rất nhiều khó khăn. các đối tượng sử dụng đất sẽ cẩm thấy có lợi khi di chuyển. 5. Xã cần có những chính sách khuyến khích các đối tượng sử dụng đất đẩy nhanh tiến độ di dời đến chỗ mới đã được bố trí. cá nhân. Đối với diện tích đất đã giao khi thu hồi cần phải có các chính sách ưu tiên và khuyến khích người dân di chuyển đi chỗ khác.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải 4. việc chi phí cho công tác này rất tốn kém trong khi đó ngân sách của xã thì có giới hạn nên việc đền bù cho thu hồi đất diễn ra rất chậm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện quy hoạch. Tuy chính quyền xã là đại diện cho quần chúng nhân dân đứng ra quản lý toàn bộ quỹ đất của xã và giao cho các tổ chức. Tăng cường công tác tổ chức.Vấn đề đầu tiên em đề cập đến là cần phải khẳng định rõ cho các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân. Thế mà qua trình này diễn ra thật khó khăn và chậm chạp. . Việc đẩy nhanh tiến độ thu hồi và chuyể đổi đất cho các đôí tượng sử dụng đất trong quá trình quy hoạch là rất cần thiết. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch.

tránh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất tuỳ tiện ở một số nơi như hiện nay. Từ khung sườn đó đối tượng sử dụng đất bổ sung và chi tiết hoá các mục đich sử dụng đất đai của mình. phát triển an toàn xã hội. Các đối tượng sử dụng đất đai phải căn cứ vào phương án quy hoạch sử dụng đất đai của xã làm cái khung để thực hiện các mục đích sử dụng đất đai của mình phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc mà phương án quy hoạch đề ra. .Để sử dụng tiết kiệm. đất nông nghiệp. Hướng dẫn người dân và các đối tượng sử dụng đất đai khai thác và sử dụng diện tích đất đai có hạn một cách đầy đủ.Phải coi việc việc thực hiện phương án quy định sử dụng đất đai giai đoạn 2000-2001 vừa là trách nhiệm. đất chuyên dùng ngày càng tăng.trí tiêu thụệ rất lớn của con người. xã cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai. biện pháp hàng đầu phải đặt ra là bằng mọi cách chấm dứt tình trạng chuyển đất có độ phì nhiêu cao dùng cho sản xuất nông nghiệp sang dùng vào các mục đích khác. dẫn đến tình trạng ngày càng giảm dần diện tích bình quân đất đai tự nhiên. phải trải qua một thời gian lâu dài có sự đầu tư công sức. Để chứng minh điều đó ta thấy việc tạo lập một ha đất nông nghiệp ( đặc biệt là đất trồng lúa ) là rất khó khăn.Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội có diện tích đất đai không rộng vấn đề mở rộng diện tích đất nông nghiệp lại càng khó khăn trong khi đó dân số ngày một tăng. rau màu tốt như hiện nay. Có các chính sách khuyến khích người sử dụng đất đai vừa khai thác vừa giữ gìn cải tạo đất. . Vì vậy việc tăng cường quản lý đất đai là rất cần thiết. yêu cầu đất ở. vừa là công cụ của công tác quản lý đất đai các cấp. hiêụ quả đất đai hiện có. Nếu không có biện pháp quản lý cứng dắn của chính quyền và sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhânh dân và các chủ sử dụng đất thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh lương thực. Đặc biệt là chấm dứt hẳn tình trạng chuyển đất trồng lúa.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải là loại tài nguyên vô cùng quý giá nhưng chỉ có hạn. Do đó. tiết kiệm một cách hợp lý nhất. . Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 78 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . an ninh quốc phòng. Do mục đích lợi ích trước mắt mà một số đối tượng sử dụng đất đã tự tiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần biết kết quả lợi hại ra sao. tránh để tình trạng khai thác kiệt dộ phì nhiêu bỏ hoang hoá. vì vậy việc cải tạo và gìn giữ là rất cần thiết.

Bất kỳ một cơ quan. cần phải đầu tư cơ sở vật chất. Tam Hiệm là xã có tổng diện tích tự nhiên hẹp. Đặc biệt là đất lúa. 6.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . tính toán và lập bản đồ với tốc độ nhanh và chính xác gấp nhiều lần. tài liệu số liệu ngày một chất lượng. đúng pháp luật. khai hoang mở rộng diện tích đất theo quy định. cá nhân nào nếu lấy đất nông nghiệp ngoài việc đền bù tài sản hoa màu. tổ chức. . đất màu tốt. vì vậy trình độ nghiệp vụ có hạn mà xã là đơn vị hành chính cấp thấp nhất trực tiếp quản lý và giám sát đất đai trên địa bàn. có các hình thức khen thưởng kịp thời thoả đáng cho cấc tổ chức. Các giải pháp cụ thể cho từng loại đất. . chính xác hơn giúp cho việc quản lý đất đai ngày càng đúng với quy hoạch. chất lượng cao hơn rất nhiều so với không có. để nâng cao chất lượng quy hoạch ngoài việc nâng cao trình độ cán bộ địa chính cần phải đầu tư mua sắm các thiết bị cần thiết và hiện đại để trợ giúp cho quá trình thực hiện quy hoạch đất kết quả cao hơn. Đối với đất nông nghiệp.Phải thường xuyên tăng cường công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm luật đất đai và có biện pháp sử lý thật nghiêm đôúi với cá đối tượng vi phạm. tỷ lệ đất nông nghiệp chiếm phần lớn mặcdù vậy do dân số ngày một tăng lên vấn đề bảo đảm an ninh lương thực là rất quan trọng. Hơn nưa. Do đó. 6. Khi có các hệ thống các phương tiện công nghệ hiện đại nó giúp cho công tác lập quy hoạch nhanh hơn. quản lý nhà nước cho các cán bộ địa chính. phương tiện công nghệ hiện đại để hệ thống hồ sơ dịa chính: bản đồ. sổ sách.1. Bất kỳ sự chuyển đổi đất nông nghiệp cũng gây ảnh hưởng đến kết quả sản lượng lượng thực kết quả hàng năm của xã. Do đó việc chấp hành nguyên tắc trên là cần thiết.Thường xuyên mở các lớp nâng cao nghiệp vụ quản lý đất đai. cá nhân sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả và có phương pháp cải tạo bồi bổ. Thông thường ở các đơn vị xã chỉ có một cán bộ địa chính có trình độ chung cấp hoặc cao đẳng. đất đai còn phải có trách nhiệm cấp Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 79 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Do đó. Nó lưu chữ được nhiều dữ liệu hơn.Phải hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất nông nghiệp sang các mục đích phi sản xuất nông nghiệp. việc thường xuyên cho cán bộ đi học lớp nâng cao nghiệp vụ là cần thiết.

đây là giải pháp rất cần thiết cho quá trình phương án quy hoạch đất chuyên dùng nói riêng và các loại đất khác nói chung. Công việc này có tác dụng rất lớn đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. 6. đất chuyên dùng. phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội an ninh quốc phòng. Chánh tình trạng giao đất cho các đối tượng sử dụng đất mà đối tượng sử dụng đất lại bỏ hoang không đưa vào sử dụng ngay hoặc sử dụng không có hiệu quả như đất Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 80 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . đất chuyên dùng cho các đối tượng sử dụng theo quy định của luật pháp.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải kinh phí đào tạo nghề mới hoặc cấp kinh phí khai hoang đất nông nghiệp mới để tạo công ăn việc làm cho người có đất bị thu hồi. đất công ích hiện xã quản lý để mọi tấc đất sử dụng có hiệu quả và được quản lý chặt chẽ đúng quy hoạch được duyệt. . Do đó. kế hoạch chung và quy hoạch. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho cán bộ. Công tác này càng được đi sâu và chi tiết bao nhiêu thì quá trình thực hiện phương án quy hoạch càng nhanh và chính xác bấy nhiêu. đất chuyên dùng để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.Nhanh chóng hoàn thành giao đất nông nghiệp.2. Nó chỉ ra cho biết số lượng nhu cầu đất của các đối tượng sử dụng đất. đất ở. tăng cường công tác quản lý quỹ đất khó giao.Tổ chức điều tra. -Xây dựng ngay các phương án đầu tư khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp. phân loại xác định nhu cầu đất chuyên dùng cho các tổ chức. các loại đất mà đối tượng sử dụng đất cần sử dụng đất chuyên dùng chỉ việc phân bổ quỹ đất sau khi đã cân đối cho các đối tượng sử dụng đất.Xã cần phải nhanh chóng sử dụng quỹ đất chuyên dùng. . . công tác tổ chức điều tra. phân loại xác định nhu cầu đất chuyên dùng được coi như là điều kiện tiền đề để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng. Đối với đất ở. khi dự án quy hoạch phân bố sử dụng đất được phê duyệt. Việc sử dụng đất ở. kế hoạch chi tiết đến từng chủ sử dụng đất nhanh chóng sử lý hoàn thiện hồ sơ đất ở. Vì vậy. đất chuyên dùng phải theo quy hoạch. cá nhân. cá nhân gọi chung là đối tượng sử dụng đất để có phương án sử dụng quỹ đất chuyên dùng giữa các lĩnh vực. ngành hợp lý.

Hệ thống cấp thoát nước. Dành diện tích đấng để trồng cây xanh bảo vệ. Dành quỹ đất thích đáng cho xây dựng các công trình này. Trên địa bàn xã chưa có một sân bóng nào hoàn thiện dành cho thanh thiếu niên. ở thôn Huỳnh Cung có một sân bóng nhưng cứ mưa là lầy lội và sân bóng có diện tích còn hẹp. Để thực hiện được điều này thì việc sử dụng đất phải tiết kiệm và hiệu quả.Quản lý sử dụng ở phải theo nguyên tắc tiết kiệm. các công trình văn hoá thể thao cần được ưu tiên thích đáng. kết hợp giữa dân tộc và hiện đại. khi thống nhất được quỹ đất cuả xã. sử dụng tốt không gian với kiểu kiến trúc truyền thống bảo tồn văn hoá dân tộc. Do đó. tập thể công ty kinh khí.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải ở các khu tập thể bệnh viện G1. mới chỉ có các công trình cho người cao tuổi còn cho thanh thiếu niên thì chưa có. phù hợp với luật pháp hiện hành tránh những xáo chộn gây khó khăn cho người sử dụng đất. nắm chắc được tổng quỹ đất của xã nó cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của xã được hoàn thiện hơn chuẩn xác hơn. các công trình cũ thì đẫ xuống cấp và nhiều nơi không thể sử dụng được nữa. Các công trình văn hoá thể thao còn thiếu. Việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cũng phải dựa trên quỹ đất cuả xã. Điều này giúp cho xã nâng cao được hiệu quả sử dụng các đất hạn hẹp và quý giá này. cải thiện môi trường. tập thể trại chăn nuôi bỏ hoang đẫ lâu cần phải thống nhất quản lý và giao cho các đối tượng sử dụng đất. hiệu quả. . mọi người dân phải chấp hành thực hiện tốt theo phương án quy hoạch giúp cho quá trình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn xã có hiệu quả cao nhất. Hiện nay trên địa bàn xã Tam Hiệp hệ thống cấp thoát nước còn thiếu nhiều. cảnh quan khu dân cư. Khi đã thống nhất được quỹ rồi thì việc thực hiện phương án quy hoạch phân bổ quỹ đất cho các đối tượng sử dụng đất chuyên dùng và đất ở dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều khi chưa quản lý quỹ đất về một mối. Trong những năm tới đây cần có phương án quy hoạch xây dựng cải thiện các công trình này đưa vào hoạt động. việc phân bố đất cho các nhu cầu sử dụng đất cũng phải dựa trên quỹ đất của xã. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 81 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .

Hướng dẫn các đối tượng sử dụng biết. hiểu và thực hiện việc quản lý sử dụng.Xã cần có quy định mức đất cụ thể cho các đối tượng sử dụng đất dưới mức tối đa theo pháp luật đất đai. Nhà nước. quy định để hạn chế việc sử dụng lãng phí đất đai. Tuyên truyền cho nhân dân nắm vững luật pháp. phù hợp với sinh hoạt của xã hội công nghiệp hoá. bảo vệ khai thác đất theo đúng quy hoạch. Đầu tư cho các đối tượng sử dụng đất vào nhận quy đất chưa sử dụngđưa vào cải tạo và nâng độ phì nhiêu cuẩ đất. Chính là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án quy hoạch sử dụng đất đai của xã trong những năm tới. 7. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 82 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Một phần tránh sử dụng lãnh phí. Trong những năm tới đã có kế hoạch đưa trên 8 ha đất này vào sử dụng. Để tạo thuận lợi cho việc khai thác đưa quỹ đất này vào sử dụng. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụvà quyền lợi của mình theo pháp luật.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải . 6. tạo động lực cho các đối tượng sử dụng đất mở rộng diện tích và mở rộng quy mô sản xuất của mình.3826 ha việc định mức cho các đối tượng sử dụng đất là rất cần thiết. Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng. kế hoạch. Ưu tiên giảm thuế hoặc miễn thuế sử dụng đất trong nhiều năm liền.một phần giúp cho công việc quy hoạch sử dụng đất đai nhanh chóng hơn. Biện pháp tuyên truyền giáo dục. xã cần có chính sách đầu tư thích đáng và các chính sách khuyến khích quần chúng nhân dân trong xã tham gia khai thác cải tạo góp phần làm gia tăng quỹ đất sử dụng của xã. Do diện tích đất chưa sử dụng của xã nằm rải rác ở một số nơi trên địa bàn xã nên công việc khai thác đưa vào sử dụng gặp rất khó khăn. chính sách quản lý sử dụng đất đai của Đảng. Tam Hiệp là xã ngoại thành Hà Nội có diện tích tương đối nhỏ với tổng diện tích tự nhiên là 318. Tam Hiệp có tổng diện tích đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ khá lớn trong diện tích đất tự nhiên.3.

Đầu tư xây dựng các nhà máy lọc nước ở các thôn khẩn chương đưa vào sử dụng cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Cán bộ địa chính xã phải đi sâu. Để thực hiện được các chỉ tiêu đất đai theo quy hoạch. nước mưa chất lượng thấp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. giải thích những thắc mắc và kho khăn mà nhân dân mắc phải trong quá trình sử dụng đất đai. 8. Điều quan trọng nưa là đảm bảo nước sạch cho người dân và gia súc. Tam Hiệp trong những năm tới cần một lượng vốn đầu tư lớn để xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. không xây dựng mới một con đường nào trong những năm tới. Đối với hệ thống thuỷ lợi xã dự kiến lấy 1. Đối với hệ thống giao thông. Đầu tư kiên cố hoá và bê tông hoá những hệ thông kênh mương để tăng thêm công xuất sử dụng. vấn đề nước sạch ở Tam Hiệp nói riêng và ở các vùng nông thôn nói chung thiếu rất nhiều. Việc đầu tư nhanh chóng vào xây dựng hệ thống thuỷ lợi là rất cần thiết. Hiện nay. ao hồ. Xây dựng một số kênh mương mới cần thiết để mở rộng diện tích tưới tiêu cho các loại cây trồng khác đồng thời nâng cao khả năng chống úng lụt. sửa chữa nâng cấp ngay đảm bảo tính đồng bộ của mạng lưới thuỷ lợi từ công trình đầu mối đến hệ thống kênh mương ruộng đồng. đi sát để nắm bắt tình hình sử dụng đất của quần chúng nhân dân. đảm bảo tính bền vững ngay trong điều kiện thiên tai.11 ha đất dùng để sử dụng và xây mới toàn bộ hệ thống với phương hướng đầu tư: Với những công trình dở dang. có vài con đường có diện tích bề mặt hẹp và nhiều đoạn có hiện tượng xuống cấp mà dân số ngày Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 83 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . Trong đó có hệ thống thuỷ lợi và hệ thống giao thông xã dự kiến đầu tư nhiều nhất. Giải pháp đầu tư. Hệ thống giao thông của xã là khá hoàn chỉnh. Đa số người dân ở nông thôn dùng nước giếng khơi. hạn. xã có trách nhiệm tìm nguồn vốn đầu tư khia thác đất đai bằng các nguồn vốn của cá nhân tổ chức của nhà nước. úng lụt. xuống cấp cần đầu tư và tu bổ. xã dự kiến chỉ đầu tư nâng cấp mở rộng toàn bộ trên các con đường cũ.

Nhận thức được vấn đề trên và được sự giúp đỡ. KẾT LUẬN Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta phát triển rất mạnh. em đã cố gắng tìm hiểu thực trạng công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của xã Tam Hiệp.Chính sách khuyên khích mọi người dân khai thác cải tạo đất chưa sử dụng. Giải pháp về chính sách. nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa. em đã mạnh dạn trình bày một số ý kiến nhỏ với nguyện vọng hoàn thiện hơn nữa công tác lập quy hoạch.Hà Nội”. đặc biệt là thầy Hoàng Cường. góp phần làm đẹp bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân. .Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa nước. công tác quy hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn ngày càng trở nên quan trọng. Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 84 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . xã đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài của mình với nội dung: “Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp –Thanh Trì. .Nhà đất.Nó thúc đẩy phát triểnkinh tế-xã hội của xã nói riêng và của toàn huyện nói chung. tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng đất phát triển. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng đi lại. phân bổ quỹ đất hạn hẹp cho các ngành.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải một tăng lưu lượng đi lại ngày càng một đông. các hoạt động giao lưu buôn bán trên địa bàn xã ngày một tấp nập nên việc mở rộng hệ thống giao thông trên địa bàn xã là rất cần thiết. các lĩnh vực trên địa bàn nông thôn. Qua thời gian thực tập tại phòng địa chính. 9. Nó bố trí. cùng cán bộ địa chính huyện. hướng dẫn tận tâm. kế hoạch sử dụng đất của xã.Chính sách ưu tiên phát triển nông thôn toàn diện .

Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 85 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 . xã đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Một lần nữa. thời gian thực tập ngắn cộng với sự hạn hẹp của nguồn tài liệu tham khảo đề tài mới chỉ đề cập đến những vấn đề có tính chất cơ bản cũng như mới chỉ đưa ra những ý kiến bước đầu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng do trình độ có hạn. em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo. Em rất mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô cùng bạn đọc. đặc biệt là thầy Hoàng Cường cùng các cán bộ địa chính huyện.

9471 2. IV. Đất chuyyên dùng khác.03 12.37 6.34 13.00 1. Đât chuyên dùng. Đất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Diện tích 318.Chuyên nuôi cá II.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải BẢNG 1: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP NĂM 2000 Loại đất Tổng diện tích I.6541 10.1856 4.53 12. Đất làm nguyên vật liệu xây dựng. Đất có mặt nước chưa sử dụng.15 3.59 -Đất ruộng lúa. 1.98 1. 6. Đất chưa sử dụng. 3.53 28.3985 5.3826 166.82 32.1185 3. 1.78 3.46 2. Đât xây dựng cơ bản.55 0. 2. 7. 4. Đât di tích lịch sử văn hoá.17 7.54 4.8767 22. III Đất ở. BẢNG 2: HIỆN TRẠNG DÂN SỐ XÃ TAM HIỆP Chia ra các thôn Chỉ tiêu Toàn xã Huỳnh Cung Tựu Liệt Yên Ngưu Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 86 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .3827 11.2121 9.0462 33. 3.3588 22.96 1.0659 Tỷ lệ (%) 100 52. Đất chưa sử dụng khác. nghĩa địa. Đất thuỷ lợi.6839 126. 2.4016 39.5340 19.74 6.26804 42.5060 92.500 4.28 10.8996 39.7843 104. Đất sông. hoa màu + Ruộng ba vụ + Ruộng hai vụ Đất hàng năm khác 2 Đất có mặt nước nuôi tồng thuỷ sản . 1. 5.8996 90.27 1.35 39.5622 14. Đất giao thông. Đất nghĩa trang.61 29.

7 109.diện tích . .5 150.9 Đơn vị tính 1995 2000 2010 Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 87 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .5 955.2 747.Năng suất .5 2. . Tổng số nhân khẩu Nông nghiệp.Diện tích . Trồng lúa 1.67 36.Diện tích . 7523 4679 2844 1630 1367 263 4358 2570 1788 3680 2007 1673 829 693 163 1069 597 472 229 169 60 Sinh viên: Lê Sỹ Hải 2774 2075 699 572 505 67 2.9 216.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.0 1125. cây cảnh .Lúa .52 Ha Triệu đồng 10.1 261. 3.Sản lượng 2. Chỉ tiêu I.5 10068.6 49.Giá tị sản lượng 3. . Rau màu . -Nông nghiệp.26 Ha Tạ/ha Tấn 261. Số hộ.Giá trị Ha Triệu đồng 2.Phi nông nghiệp BẢNG 3: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI.7 89.8 89. Phi nông nghiệp. Hoa.Phi nông nghiệp.53 38. Lao động.7 4780.Nông nghiệp.53 52.

3 2952.5 2597. Đại gia súc .4016 39.65 169712.27 40.Đàn lợn . Giá trị ngành chăn nuôi VI.Tổng giá trị sản xuất . Chăn nuôi 1.3588 2020 318.2121 9.3 1712. Đất xây dựng cơ bản 4.7562 17. Đất thuỷ lợi 3. đất giao thông 2.2 3997.Đất 3 vụ .120 1.6800 0.21 29000 1680 48 64. Giá trị ngành trồng trọt V.9416 62.Giá trị sản lượng IV.2167 5.1100 1.5622 4.000 Giảm 0.4778 49.33 25288. Gia cầm . Đất làm nguyên VLXD 5.1662 14.67 1.5150 1.32 12500 397.8427 Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 88 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .Gí trị tiểu thủ CNvà TM-DV .0421 2.49 52 72.02 9142.7 4492.67 4.5000 33.9471 2. Loại đất Tổng diện tích I.54 13272.41 845.54 5600 3920.2 48 64.97 2.Giá trị sản lượng 3.2016 41.Đất di tích lịch sử văn hoá 2000 318.72 880 7830. Đất chuyên dùng 1.3826 166.1205 5.4 351 4660.7271 10.1 351 Sinh viên: Lê Sỹ Hải 36.8767 22.Đất trồng cây hàng năm khác 2.000 0. Giá trị thuỷ sản -Tổng giá nông nghiệp .000 51.6839 126.0950 0.28 845.0462 13.Giá tị sản lượng 2.5060 92.7843 11.09 64.76 38561.000 1.BQ giá trị sxNN/1ha NN .73 BẢNG 4: SO SÁNH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC VÀ SAU QUY HOẠCH.6100 35.17 9152.2 6762.0579 123.67 46.2422 5.57 29.8996 90. Đất nông nghiệp.Giá trị sản xuất đầu người/ nâm Con Triệu Con Triệu Con Triệu đồng Triêụ đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu Triệu Triệu đồng Triệu đồng 2222 1540.626 2.Đất 2 vụ .Chuyên đề thực tập tốt nghiệp II..38 5664.Giá trị thuỷ sản III.1163 95.44 Ha Triệu đồng 20.3826 165.54 9700 254. Đất trồng cây hàng năm .Diện tích .2 Biến động Tăng 0. Thuỷ sản .3588 1.9838 43. 1.93 880 3200 2491. Đất mặt nước nuôi thuỷ sản II.

2804 42. Đất sông 3.8608 0 0 6.6541 0.3826 165.2260 8.72 3.1662 47.0462 42. nghĩa địa 7. Đất chưa sử dụng 1.76 10.000 5. Đất ở nông thôn IV.Đất nghiệp 2.0659 BẢNG 5: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.4562 3.3985 5.6638 2. Đất chuyên dùng khác III. Đất nghĩa trang.000 0.7604 47.4256 4.1856 4. Đơn vị: ha Chỉ tiêu Đất tự nhiên 1.3985 0 10.4852 0 0 2.240 0.3033 Quy hoach 318.6839 90.Đất chưa sử dụng nông hiện trạng 318.0579 98.197 0 Năm 2010 Tăng Giảm 0 5.3033 1.4167 3. Đất ở 4.760 10.1185 0 6.1185 3. Đất chuyên dùng 3.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6.4167 0 2.3826 166.6541 10.5340 19.3985 Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 89 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .3985 0 0. Đất chưa sử dụng khác 22.5340 19.480 5.0659 Sinh viên: Lê Sỹ Hải 22.0290 0 Năm 2020 Tăng Giảm 0 4. Đất có mặt nước chưa sử dụng 2.

534 Đất ở 47.76 Đất chưa sử dụng 19.3826 318.1662 8.3985 Đất chưa sử dụng 10.3379 5.3826 Quy hoạch Tổng diện tích tự nhiên 318.226 Đất nông nghiệp 165.5340 42.0462 90.0579 Đất chuyên dùng 90.0462 Đất chuyên dùng 95. Hiện trạng Tổng diện tích đất tự nhiên 318.1185 10.3826 Đất nông nghiệp 166.6839 156.72 Đất ở 42.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải BẢNG 6: SƠ ĐỒ CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI .12 5.3985 Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 90 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .

Tỷ lệ tăng dân số 4.8 0.8 4.Quy mô hộ 5.52 4.4 4.Tổng nhân khẩu -Nông nghiệp -Phi nông nghiệp 2.Dự báo -Số khẩu tăng -Số hộ tăng -Số hộ có nhu càu đất ở -Diện tích đất ở mới Huỳnh Cung Tựu Liệt Yên Ngưu MỤC LỤC Bộ môn: Kinh tế-Quả lý địa chính 91 Lớp: Kinh tế-Quản lý địa chính K39 .4 4.62 Dự kiến phát triển 2005 2010 2020 8081 8528 9235 5026 5304 5744 3055 3224 3491 1837 2030 2341 1540 1702 1964 296 328 377 1.95 1712 711 402 52260 27040 7280 17940s Chỉ tiêu 1.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải BẢNG 7: DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN DÂN SỐ.0 0.5 1. Tổng số hộ -Nông nghiệp -Phi nông nghiệp 3. SỐ HỘ VÀ NHU CẦU ĐẤT Ở Đơn vị tính Người Người Người Hộ Hộ Hộ % Ng/hộ Người Hộ Hộ m2 m2 m2 m2 Hiện trạng 1997 2000 7282 7523 4263 4679 3019 2844 1611 1630 1158 1367 453 263 1.2 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful