P. 1
Cac Truong Dai Hoc Khoi a1 Tai Ha Noi

Cac Truong Dai Hoc Khoi a1 Tai Ha Noi

|Views: 105|Likes:
Được xuất bản bởiDang Ngoc Hoa

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Dang Ngoc Hoa on Apr 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội

http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI A1 TẠI HÀ NỘI
NĂM 2012

Trường đại học/cao đẳng Khói Mã Ngành
1. CEO. Trường Cao đẳng Đại
Việt A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C340201 Tài chính - Ngân hàng

A1 C340301 Kế toán
2. CHK. CĐ Công nghệ và Kinh
tế Hà Nội A1 C480201 Công nghệ thông tin

A1 C340301 Kế toán
A1 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

A1 C540102 Công nghệ thực phẩm
A1 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
3. CKN. Trường Cao đẳng Kinh
tế - Kỹ thuật Hà Nội A1 C340301 Kế toán
A1 C340201 Tài chính - Ngân hàng

A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C480102
Truyền thông và mạng máy tính chuyên
ngành
4. CM1. Trường Cao đẳng Sư
phạm Trung ương A1 C140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
A1 C140204 Giáo dục Công dân

A1 C760101 Công tác xã hội
A1 C480201 Công nghệ thông tin

A1 C320202 Khoa học Thư viện
A1 C810501 Kinh tế gia đình
A1 C340407 Thư kí văn phòng

A1 C220342 Quản lí văn hóa

A1 C320303
Lưu trữ học (Song ngành: Lưu trữ học –
Quản trị Văn phòng)
A1 C220113
Việt Nam học (Chuyên ngành văn hóa du
lịch)
A1 Công nghệ thiết bị trường học

A1 C140210 Sư phạm Tin Học
A1 C340405 Hệ thống thông tin quản lí
5. CMD. Cao đẳng Thương mại
và Du lịch Hà Nội A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C340301 Kế toán

A1 C480202 Tin học ứng dụng
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

6. CNP. Trường Cao đẳng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Bắc Bộ A1 C340301 Kế toán

A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C480202 Tin học ứng dụng
A1 C340201 Tài chính ngân hàng
7. D20. Cao đẳng Cộng đồng Hà
Tây A1 C620105 Chăn nuôi
A1 C640201 Dịch vụ Thú y

A1 C620110 Khoa học cây trồng
A1 C620112 Bảo vệ thực vật

A1 C620201 Lâm nghiệp
A1 C540102 Công nghệ thực phẩm

A1 C540104 Công nghệ sau thu hoạch
A1 C420202
A1 C850103 Quản lí đất đai
A1 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
A1 C340301 Kế toán

A1 C340201 Tài chính - Ngân hàng
A1 C340101 Quản trị Kinh doanh

A1 C620114 Kinh doanh nông nghiệp
A1 C480201 Công nghệ thông tin

A1 C480202 Tin học ứng dụng
A1 C510206 Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt

A1 C510301 Công nghệ Kĩ thuật Điện- Điện tử
A1 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
8. DBH. Đại học Quốc tế Bắc Hà A1 52.48.02.01 Công nghệ thông tin
A1 52.34.01.01
Quản trị kinh doanh (liên thông từ CĐ
lên ĐH)
A1 52.34.02.01
Tài chính- Ngân hàng (liên thông từ CĐ
lên ĐH)

A1 52.34.03.01 Kế toán (liên thông từ CĐ lên ĐH)

A1 52.48.02.01
Công nghệ thông tin (liên thông từ CĐ
lên ĐH)
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

A1 52.52.02.07
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (liên thông
từ CĐ lên ĐH)
A1 52.34.01.01 Quản trị kinh doanh
A1 52.34.03.01 Kế toán

A1 52.34.02.01 Tài chính- Ngân hàng
A1 51.51.03.01 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

A1 51.48.02.01 Công nghệ thông tin
A1 51.34.01.01 Quản trị kinh doanh
A1 51.34.03.01 Kế toán
9. DMT. Trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội A1 D440221
Khí tượng học (Chuyên ngành Khí
tượng)

A1 D440224 Thủy văn

A1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường

A1 D520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

A1 D850103 Quản lý đất đai
A1 D480201 Công nghệ thông tin
A1 D340301
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh
nghiệp, Kế toán – Kiểm toán)

A1 C480202 Tin học ứng dụng

A1 C440221 Khí tượng học
A1 C440224 Thủy văn

A1 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
A1 C515902 Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

A1 C850103 Quản lý đất đai
A1 C340301 Kế toán

A1 C340101 Quản trị kinh doanh
10. DQK. Trường Đại học Kinh
doanh và Công nghệ Hà Nội A1 52480201 Công nghệ thông tin
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

A1 52510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử

A1 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
A1 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng

A1 52340101 Quản trị kinh doanh
A1 52340301 Kế toán

A1

Thương mại
A1 52340201 Tài chính Ngân hàng

A1 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
A1 52220201 Tiếng Anh

A1 52220204 Tiếng Trung
A1 51480201 Công nghệ thông tin
A1 51340101
Quản trị kinh doanh (Gồm các ngành: Tài
chính - Ngân hàng, Kế toán, quản trị kinh
doanh, Thương mại)

A1

Du Lịch
A1 Xây dựng
11. DTA. Đại học Thành Tây A1 D480101 Khoa học máy tính
A1 D580201 Kỹ thuật xây dựng công trình

A1 D510206 Công nghệ Nhiệt – Lạnh
A1 D620201 Lâm nghiệp

A1 D420201 Công nghệ sinh học
A1 D340101 Quản trị kinh doanh
A1 D340301 Kế toán

A1 D340201 Tài chính – Ngân hàng
A1 C340301 Kế toán

A1

Kỹ thuật công trình xây dựng
12. FBU. Trường Đại học Tài
chính - Ngân hàng Hà Nội A1 D340201 Tài chính – Ngân hàng
A1 D340301 Kế toán
A1 D340302 Kiểm toán

A1 D340101 Quản trị kinh doanh
A1 C340301 Kế toán

A1 C340201 Tài chính – Ngân hàng
13. FPT. Trường Đại học FPT A1 D480103 Kỹ thuật phần mềm
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com


A1 D480104 Hệ thống thông tin
A1 D520207 Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

A1 D520214 Kỹ thuật máy tính
A1 D480101 Khoa học máy tính

A1 D340101 Quản trị kinh doanh
A1 D340201 Tài chính - ngân hàng
14. GTA. Trường Đại học Công
nghệ Giao thông vận tải A1 C510104
Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật Giao
thông

A1 C510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
A1 C340301 Nhóm ngành: Kế toán
A1 C840101 Nhóm ngành: Khai thác vận tải
A1 C340201 Tài chính - Ngân hàng
A1 C340201 Quản trị kinh doanh

A1 C580302 Quản lý xây dựng

A1 C510201 Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
A1 C510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô
A1 C480201 Công nghệ thông tin
A1 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A1 42510115 Xây dựng cầu đường

A1 42510106 Xây dựng dân dụng và công nghiệp
A1 42510111
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công
trình xây dựng

A1 42510225 Bảo trì và sửa chữa ô tô
A1 42340303 Kế toán doanh nghiệp
A1 42840109 Khai thác vận tải đường bộ

A1 42840111 Khai thác vận tải đường sắt
A1 42480206 Hệ thống thông tin văn phòng
15. HBU. Trường Đại học Hòa
Bình A1 D480201 Công nghệ thông tin
A1 D480104 Hệ thống thông tin
A1 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A1 D340101 Quản trị kinh doanh
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com


A1 D340201 Tài chính - Ngân hàng
A1 D340301 Kế toán

A1 D360708 Quan hệ công chúng
A1 C480201 Công nghệ thông tin
A1 C480104 Hệ thống thông tin

A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C340201 Tài chính - Ngân hàng

A1 C360708 Quan hệ công chúng
A1 C340301 Kế toán
16. LDA. Trường Đại học Công
Đoàn A1 D523401 Quản trị kinh doanh
A1 D523404 Quản trị Nhân lực

A1 D523403 Kế toán
A1 D523402 Tài chính- Ngân hàng
A1 C513401 Quản trị kinh doanh

A1 C513403 Kế toán
A1 C513402 Tài Chính - Ngân hàng
17. LNH. ĐH Lâm nghiệp A1 D480104 Hệ thống thông tin
A1 D340301 Kế toán

A1 D310101 Kinh tế
A1 D620115 Kinh tế nông nghiệp
A1 D340101 Quản trị kinh doanh

A1 D850103 Quản lý đất đai
18. NTH. ĐH Ngoại thương (cơ
sở phía Bắc) A1 D310101 Kinh tế đối ngoại

A1 D310101 Thương mại quốc tế

A1 D340101 Quản trị Kinh doanh Quốc tế
A1 D340101 Kế toán
A1 D340101 Thương mại điện tử
A1 D340101
Quản trị khách sạn và du lịch (Học tại cơ
sở Quảng Ninh)
A1 D310101
Thương mại quốc tế (chương trình chất
lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt
A1 D340101 Kế toán (học tại cơ sở Quảng Ninh)

A1 D340201 Tài chính Quốc tế

A1 D340201 Phân tích tài chính và đầu tư
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

A1 D340201 Ngân hàng
A1 D340201
Ngân hàng (chương trình chất lượng cao
giảng dạy bằng tiếng Việt

A1 D340120 Kinh doanh quốc tế
A1 D340120
Kinh doanh quốc tế (Học tại cơ sở Quảng
Ninh

A1 D310106 Kinh tế quốc tế
A1 D340101
Quản trị kinh doanh quốc tế (chương
trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng
Việt)
A1 D380101 Luật
A1 C340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản
trị Kinh doanh quốc tế)
19. QHE. Trường Đại học Kinh
tế - ĐHQGHN A1 D310101 Kinh tế
A1 D310106 Kinh tế quốc tế

A1 D340101 Quản trị kinh doanh
A1 D340201 Tài chính - Ngân hàng

A1 D310104 Kinh tế phát triển
A1 D340301 Kế toán
20. QHI. Trường Đại học Công
Nghệ (ĐH QGHN) A1 D480101 Khoa học máy tính
A1 D480201 Công nghệ Thông tin

A1 D510302 Công nghệ Điện tử - Viễn thông
A1 D480104 Hệ thống thông tin
21. QHL. Khoa Luật (ĐH
QGHN) A1 D380101 Luật học
A1 D380109 Luật kinh doanh
22. QHT. Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên (ĐH QGHN) A1 D460101 Toán học
A1 D480105 Máy tính và Khoa học máy tính
A1 D440102 Vật lý học

A1 D430122 Khoa học vật liệu
A1 D440103 Công nghệ hạt nhân

A1 D440221 Khí tượng học
A1 D440224 Thủy văn học
A1 D440228 Hải dương học

A1 D440112 Hoá học
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

A1 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học
A1 D440113 Hoá dược

A1 D440217 Địa lý tự nhiên
A1 D850103 Quản lý đất đai

A1 D440201 Địa chất học
A1 D520501 Kỹ thuật Địa chất

A1 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
A1 D420101 Sinh học

A1 D420201 Công nghệ Sinh học
A1 D440301 Khoa học môi trường

A1 D510604 Công nghệ kỹ thuật môi trường
A1 D440306 Khoa học đất
23. SPH. ĐH Sư phạm Hà Nội A1 D140210 Sư phạm Tin học
A1 D480201 Công nghệ thông tin
24. TLA. Trường ĐH Thủy Lợi A1 D480201 Công nghệ thông tin
A1 D580201
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật
xây dựng
A1 D580212
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài
nguyên nước

A1 D310101 Kinh tế
A1 D340101 Quản trị kinh doanh
A1 D340301 Kế toán
25. VIU. Đại học Công nghiệp
Việt - Hung A1 C340201 Tài chính – Ngân hàng

A1 C340301 Kế toán
A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C480201 Công nghệ thông tin
A1 C340405 Hệ thống thông tin quản lý
A1 C580302 Quản lý xây dựng
A1 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A1 C510303
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự
động hóa
A1 D340201 Tài chính - Ngân hàng

A1 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A1 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
http://www.cactruongdaihoc.com

A1 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
A1 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A1 C140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
A1 C510503 Công nghệ hàn

A1 D310101 Kinh tế
A1 D340101 Quản trị kinh doanh

A1 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
A1 D480201 Công nghệ thông tin

A1 D510301v Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
A1 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A1 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
26. XDA. Trường ĐH Xây Dựng A1 D480201 Công nghệ thông tin
27. BVH. Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào
tạo phía Bắc) A1 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông
A1 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
A1 D480203 Công nghệ Đa phương tiện (*)

A1 D480201 Công nghệ thông tin
A1 D340101 Quản trị kinh doanh
A1 D340301 Kế Toán
A1 C510302 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1 C480201 Công nghệ thông tin
A1 C340101 Quản trị kinh doanh
A1 C340301 Kế toán
28. HQT. Học viện Ngoại giao A1 D310206 Quan hệ quốc tế

A1 C900110 Quan hệ quốc tế

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->