VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GVHD: Th.S Hồ Xuân Hương
SVTH :
-Phạm Thị Mai Trang

-MSSV: 07712801

-Trương Thị Diệu Hiền -MSSV: 07709181
Lớp: Đại Học Thực Phẩm 3
Niên Khóa: 2007-2011

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GVHD: Th.S Hồ Xuân Hương
SVTH :
-Phạm Thị Mai Trang

-MSSV: 07712801

-Trương Thị Diệu Hiền -MSSV: 07709181
Lớp: Đại Học Thực Phẩm 3
Niên Khóa: 2007-2011

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011 .

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới chị Duy Thị Mộng Các_ Trợ Lý Giám Đốc. Chúng em sẽ luôn nhớ những kinh nghiệm được chia sẻ từ các cô chú và anh chị.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN . anh Nguyễn Hồng Nam_Quản lý Sản Xuất cùng toàn thể các cô chú anh chị trong công ty đã luôn cung cấp những thông tin quý báo về tư liệu công ty và tư liệu công nghệ sản xuất. Cảm ơn cô đã luôn theo sát chúng em trong thời gian qua. ngày 8 tháng 4 năm 2011 Đại diện nhóm thực tập SV: Phạm Thị Mai Trang NHÓM SV-LỚP DHTP3. Tp.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG LỜI CẢM ƠN Nhóm chúng em xin gửi lời biết ơn chân thành đến trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh và Công Ty Một Thành Viên VIỄN HỒNG đã tạo điều kiện cho chúng em thực hiện đợt thực tập một cách thuận lợi nhất.S Hồ Xuân Hương đã có nhiều góp ý và sự hỗ trợ về kinh nghiệm thu nhận kiến thức thực tập cũng như cách hoàn thành một bài báo cáo thực tập có khoa học nhất. Hồ Chí Minh. Cảm ơn thành viên nhóm đã cùng cố gắng nỗ lực tiếp cận thực tế và lý thuyết để hoàn tất bài báo thực tập trong thời gian sớm nhất cho phép. Chúng em vô cùng biết ơn sự hướng dẫn của cô Th. Cảm ơn thư viện trường đã cung cấp và phục vụ các tài liệu cho nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................S HỒ XUÂN HƯƠNG ........................................................TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN .................................................................. ......................................................................................... ..... .. ............. ..................................................................................................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........... ................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.............................................................................................................. ............ ............................... ................................................................................................................................................................................................................................................ NHÓM SV-LỚP DHTP3.........

...............12 Bảng 5: tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu.......................TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN ..........9 Bảng 3: Chỉ tiêu chất lượng bột bắp tại công ty................................7 Bảng 2: Thành phần hạt tinh bột bắp theo tài liệu “ Snack food”..BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th...........................20 NHÓM SV-LỚP DHTP3.S HỒ XUÂN HƯƠNG DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng cho 100gram sản phẩm.......................................... Các chỉ tiêu kiểm tra các loại bột mì theo TCVN 4359-86......................10 Bảng 4....................................

............... lượng máy móc tồn kho để gia tăng nguồn lao động cho việc mở rộng sản xuất...........................................................Bên cạnh đó nhà mày còn có các nhân viên bán hàng thời gian là 81 người.............................2....................................................Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chính........6....................................13 2...2............................4 1................................14 2...............17 2................................ Tổng nhân sự nhà máy ..3...................................Bộ máy tổ chức của công ty...........................................Hương liệu.............................3...5 ..........................................................................................................................................................................................................Số nhân viên phòng hành chánh: 11 người.............................11 2.................................5 ......Nguyên liệu phụ và phụ gia..........Số kỹ sư của nhà máy: 2 người..........................................Sodium bicacbonat ..............Nguyên liệu chính.............................Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty........................................................2......2..............................1.................................1...........1..................5 1..................................................1....7................................5 .................S HỒ XUÂN HƯƠNG MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.................9 2...........................6 1..................5.................Silicon dioxide.......................5 Nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng uy tín và thương hiệu..................................................3..................5 ...................................................2 1.............15 2..........................................2...................Bột mì.............................4...............................................................................2................16 2................................................................................Số công nhân trực tiếp sản xuất và thành phẩm: 27 người.................2.......................4 1........ Trong tương lai nhà máy dự định sẽ tận dụng thêm đất trống.11 2.7 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU........2.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.....................................2.....Sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy..........................3...................................2 1.Tổng công nhân viên của nhà máy: 40 người....... củng cố và mở rộng thì trường nên về cơ cấu nhân sự vẫn còn chưa lớn mạnh..18 NHÓM SV-LỚP DHTP3...............................................2 1..1.2...........4.................Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty...........5 1........................................Dòng sản phẩm chủ lực..............9 2....................................18 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH SNACK...............4...................................Nước..............TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN ............................................................2.4........................1 NỘI DUNG...........................Sodium pyrophosphate.............................................................Dòng sản phẩm khác.............2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.........Dầu ăn.....................................................................2...................................................5 ..

...Ảnh hưởng của vận tốc quay của trục vis......2.........................................................3................42 NHÓM SV-LỚP DHTP3.Máy trộn thùng quay.......Ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu..............Máy tẩm gia vị..3..........................Vệ sinh cá nhân...............................31 4....................26 3...........................6...................................2..............2.1................................Thuyết minh quy trình..26 3...................................................BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th..40 5..Tẩm gia vị..............TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN .......................Phụ gia............................An toàn nơi làm việc.......................Máy cắt................19 3................................3...Máy ép đùn trục đơn...28 3......................41 5.............................................Vệ sinh dụng cụ...................Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ....20 3...29 3......3...........................................................................1................37 4......................35 4..An toàn lao động............................Máy đóng gói......................................37 4....................................................... Quy trình công nghệ sản xuất bánh snack bắp....1............................................................36 4.....................31 4............................................2.............................5............2..26 3................................................................2.....................................Cắt thanh...............................Máy nướng băng tải.....................5.................................2..........................................2............6........Máy đóng gói cho 10 đơn vị sản phẩm.......39 5.........Vệ sinh phân xưởng..................................Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thành phẩm tại công ty.An toàn vệ sinh.........20 3.................................Ảnh hưởng của cấu tạo máy..........................................................3...2.........................................1..........40 5................................20 3..........................6..........................................................................................................4........35 4........................................................................2...........................................................4............S HỒ XUÂN HƯƠNG 3.....................................................................................1.....................................................38 CHƯƠNG 5 : VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG.1......................................................................2....4....................4.1.Ảnh hưởng của lưu lượng nhập liệu và thời gian lưu nguyên liệu trong thiết bị: ........Đóng gói......................................................................................................................................................1..........39 5........30 CHƯƠNG 4: MÁY MÓC THIẾT BỊ.1.......................................Ép đùn áp lực cao...........................29 3.......Nướng bánh...........3......................2................................................................6...................39 5............2...........................Giai đoạn phối trộn......................................................................................................2......28 3..............1..............................1.............................31 4..........3...................An toàn về điện và cháy nổ..........................Máy đóng gói từng đơn vị nhỏ................................2............3.............................3....3...............41 5....28 3...............................................................................................27 3.............29 3.2.........................5...

.........................S HỒ XUÂN HƯƠNG 5.......Ánh sáng và tiếng ồn....50 NHÓM SV-LỚP DHTP3..........................................................45 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th...................................................TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN ................................................43 PHỤ LỤC.3.................................................2.........

nhóm chúng em đã có dịp tiếp xúc thực tế tại Công ty. Một số loại thực phẩm tiện lợi và tinh tế đang rất phát triển như: fast food. thức ăn chế biến sẵn. Bánh snack không còn là đồ ăn riêng của trẻ con.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 1 . Được sự cho phép của Công ty Viễn Hồng và trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. quy trình sản xuất. Do là món ăn nhẹ giữa hai bữa chính. chúng em tìm hiểu sâu về quy trình sản xuất bánh snack ép đùn như tìm hiểu về nguyên liệu. Đặc biệt là snack được sản xuất theo công nghệ ép đùn thì nguyên liệu được làm chín ở nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian rất ngắn chỉ vài giây càng đảm bảo sự thất thoát chất dinh dưỡng ít nhất. Qua đó chúng em đã được biết rõ. Người tiêu dùng trong sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. các biến đổi xảy ra…. chúng em còn được tham gia vào bộ phận đóng gói các loại sản phẩm khác nhau tại công ty. có nhiều đòi hỏi đa dạng hơn đối với thực phẩm. snack đã trở thành món ăn không thể thiếu của cả người lớn. Bên cạnh đó. snack cung cấp năng lượng khá cao so với những món ăn vặt khác. nâng cao kiến thức và được sự chấp thuận của công ty nên chúng em chọn đề tài “ Tìm Hiểu Về Công Nghệ Sản Xuất Bánh Snack” làm đề tài thực tập tốt nghiệp. thiết bị sử dụng. Với hàng trăm loại hương vị khác nhau. NHÓM SV-LỚP DHTP3. Nắm được xu hướng đó công ty Viễn Hồng đã cho ra đời dòng bánh snack bắp ép đùn với năm hương vị chủ yếu.S HỒ XUÂN HƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU Một trong những xu hướng lựa chọn thực phẩm của những năm gần đây là thực phẩm tiện lợi và tinh tế nhằm tiết kiệm được thời gian cho việc chế biến nhưng vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh và yêu cầu về chất lượng và năng lượng. thức ăn nơi công cộng… và trong đó phải kể đến snack.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Đến thực tập tại công ty.

vienhong. đậu phộng chiên và gia công đóng gói các sản phẩm: như đậu hà lan. Công ty có: Tên tiếng việt : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN HỒNG và Tên tiếng Anh: VIEN HONG CO. hạt điều chiên. Phường Thới An.000 (Mười tỷ đồng). HCM với Vốn điều lệ khởi đầu là: 10. huyện Hóc Môn.1. Địa chỉ công ty: 94/2A1 Lê Thị Riêng. Email: sales@vienhong. hạt hạnh nhân chiên. xã Tân Xuân. Kinh doanh thương mại các loại bánh quy nhập khẩu từ indonesia. LTD Ngày 30 tháng 06 năm 2009 trụ sở Công Ty được đặt tại 307L Tô Ký. TP. hạt dẻ.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 2 .Sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy NHÓM SV-LỚP DHTP3.com và Website: www. ấp Mới 1.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Tp..S HỒ XUÂN HƯƠNG NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.quốc tịch Úc. trụ sở Công Ty dời về Quận 12.người Việt Nam . ĐT: 08 3717 8527 – 3717 8528. hạt điều chiên. Mặt hàng sản xuất chủ yếu ở thời điểm này là chocolate đậu phộng. Lúc bấy giờ nhà máy tập trung chủ yếu vào bánh Snack bắp. Ngày 07 tháng 06 năm 2010 đến nay.2. FAX: 08 3717 8529 – 3717 8530. Quận 12. Nhà máy sản xuất được đặt tại Việt Nam còn trụ sở chính được đặt ở Đài Loan.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty Viễn Hồng là một công ty TNHH một thành viên. Người đứng tên chủ sở hữu là Văn Tú An.000. Bên cạnh đó nhà máy còn gia công dán nhãn các sản phẩm kẹo xuất khẩu. HCM. 1.com.000.

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 3 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG NHÓM SV-LỚP DHTP3.

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 4 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. lưu thông hàng hóa. . 1. Nhà máy cũng đạt gần khu dân cư nên nguồn nhân lực lao động cũng sẵn có không cần tốn chi phí nhà trọ cho công nhân.1.S HỒ XUÂN HƯƠNG Tổng diện tích xây dựng nhà xưởng: 910.998 m2 Sơ đồ bố trí xây dựng bên trong nhà máy đã cho thấy có sự hợp lý về cách bố trí các phòng ban và khu vực nhà xưởng sản xuất. NHÓM SV-LỚP DHTP3. tiếp nhận từ bộ phận sản xuất. Nhà máy được xây dựng ở vị trí khô ráo. Sự bố trí này tạo sự thuận tiện từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu thành phẩm. Các phòng ban hành chánh cũng được bố trí hợp lý để thuận tiện cho quá trình kê khai.Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 1.Bộ máy tổ chức của công ty Giám Đốc Điều Hành Phòng Kế Toán Phòng Kinh Doanh Phòng Điều Phối Kho Vận Phòng Kỹ thuật • Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận .3.3.Phòng kế toán: chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán. hoạch định chiến lược kinh doanh. tìm kiếm đối tác. đất trống: 774m2 Tổng mặt bằng nhà máy: 1684. giao dịch với các nhà cung cấp.Giám đốc điều hành: gồm có Giám Đốc quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.998m2 Tổng diện tích sân bãi. Vị trí tọa lạc nhà máy nằm gần đường quốc lộ 1A thuận tiện cho quá trình vận chuyển. không gian thoáng rộng tránh ngập úng vào mùa mưa cũng như bức nóng vào mùa hạn.

triển khai chiến lược kinh doanh.Phòng kỹ thuật: quản lý toàn bộ hoạt động lấp ráp.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 5 . 1. xây dựng và thực hiện các hoạt động tiếp thị.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. tìm kiếm khách hàng mới. khuyến mãi.3. bảo trì các máy móc thiết bị sản xuất trong công ty. Mỗi phòng ban điều có trưởng phòng là người trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm trước ban Giám Đốc.Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chính Công ty chuyên sản xuất. Tổng nhân sự nhà máy .2.Số nhân viên phòng hành chánh: 11 người . đảm bảo hàng được giao đầy đủ và kịp thời.4.theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa và doanh thu. bánh kẹo. . mở rộng thị trường tiêu thụ. hàng bán nhập xuất kho.Phòng kinh doanh: quản lý toàn bộ mạng lưới kinh doanh của công ty. mua bán lương thực. 1.Bên cạnh đó nhà mày còn có các nhân viên bán hàng thời gian là 81 người. gia công.… Hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. . Nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng uy tín và thương hiệu. củng cố và mở rộng thì trường nên về cơ cấu nhân sự vẫn còn chưa lớn mạnh.S HỒ XUÂN HƯƠNG . lượng máy móc tồn kho để gia tăng nguồn lao động cho việc mở rộng sản xuất.Tổng công nhân viên của nhà máy: 40 người . quảng cáo. NHÓM SV-LỚP DHTP3. sắp xếp giao hàng đến từng khách hàng.Số kỹ sư của nhà máy: 2 người .Phòng điều này kho vận: chịu trách nhiệm về việc vận chuyển hàng mua. thực phẩm.Số công nhân trực tiếp sản xuất và thành phẩm: 27 người . xây dựng hệ thống khách hàng tìm tàng. sửa chữa và bảo hành. Trong tương lai nhà máy dự định sẽ tận dụng thêm đất trống.

S HỒ XUÂN HƯƠNG 1.Dòng sản phẩm snack này sản xuất theo phương pháp ép đùn cũng giống như sản phẩm snack ép đùn của công ty Liwayway và của kinh đô. Snack rau cải Snack bắp ngọt - Snack phô mai Snack hải sản Snack sữa dừa Sản phẩm được đóng gói trong bao bì plastic hợp vệ sinh và được in hình ảnh truyện tranh Đô Rê Mon mang tính vui nhộn.Dòng sản phẩm chủ lực .4. thu hút sự chú ý cao. snack phô mai. snack hải sản. . NHÓM SV-LỚP DHTP3. snack bắp ngọt và snack sữa dừa.1. nhưng sản phẩm này có kích cỡ lớn hơn dạng ống rỗng bên trong. Máy ép đùn dùng cho sản phẩm này chỉ có một lỗ khuôn.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 6 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Bánh snack bắp Doremon là sản phẩm chủ lực với bốn loại gồm: snack rau cải.

Đồng Nai.4g 0g 5. Vũng Tàu.5g 18. Đà Nẵng.7g 1.7 kcal 0. + Miền Đông: Tây Ninh. Dak Nong.2g 0.2g 0g 5. Bình Dương.4g 3. miền Đông & cao nguyên.2g 1.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.2. Bình Thuận. 1. Dak Lak. Cần Thơ.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 7 . Cà Mau. Hóc Môn.Sản phẩm được đóng gói vào thùng giấy các tông để đảm bảo không bị va đập làm biến dạng sản phẩm trong quá trình vận chuyển bằng xe tải trước khi đến nhà phân phối sản phẩm. Thái Bình.7g 28. family.0g 1. Ninh Bình. citimark. Quảng Trị.4g 3. Huế. Bến Tre. o Hệ thống nhà phân phối ở: HCM.4g 3. Bình Thạnh. Hàn Quốc.4g 0g 5.Dòng sản phẩm khác NHÓM SV-LỚP DHTP3. miền Bắc.2g 1.2g 1.2g 0. • Ngoài nước: Hong Kong. miền Tây.5g 0. Gia Lai.4g 3. + Miền Tây: Tiền Giang.2g 1. Gò Vấp. .8g 36.5g Tên sản phẩm Snack Snack Snack hải sản 50 kcal 0. Vĩnh Long. Q9.6g 0g 4. + Miền Bắc: Hà Nội.9mg phô mai 48. Hải Phòng. Bạc Liêu.4g 1. Phú Yên.5g 67.4g 0g 5g 0. Đài Loan. Ninh Thuận. maximark.3g 0.Thị trường tiêu thụ bánh snack bắp • Trong nước: o Hệ thống siêu thị: Satra.6g 0.3g 26mg bắp ngọt 50 kcal 0. + Miền Trung: Nha Trang. shop & go.S HỒ XUÂN HƯƠNG Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng cho 100gram sản phẩm Năng lượng Đạm Chất béo Chất béo bão hòa Trans fat Total carbonhydrat Chất xơ Đường Sodium Snack Snack rau cải 50.4. miền Trung.6mg sữa dừa 52 kcal 0.2 kcal 2. Đồng Tháp.4g 0.6g 1. Quận 7.7mg . + HCM: Q5.

Đài loan. Đậu phộng mật ong Hạt điều chiên Đậu phộng chiên Hạt điều chiên và đậu phộng chiên không tiêu thụ ở thị trường trong nước mà được xuất khẩu qua Đài Loan.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 8 .v.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Hàn Quốc. Trong trường hợp hàng không đạt yêu cầu. không hợp vệ sinh.S HỒ XUÂN HƯƠNG . Trước khi nhập khẩu sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt tại cảng.v… sẽ được tiêu hủy ngay tại cảng hoặc bị trả về. NHÓM SV-LỚP DHTP3. đậu phộng chiên. Sản phẩm được sản xuất và đóng gói hợp vệ sinh an toàn chất lượng thực phẩm.Bên cạnh snack bắp với 5 loại hương vị khác nhau thì công ty có các sản phẩm như: hạt điều chiên.

Địa chỉ: Nhà A2.. ẩm trung bình khoảng 9.Bột bắp có chứa 25% amylose.2 9. Việt Trì.khu 3.  Đặc điểm nguyên liệu: - Bột bắp được sử dụng rộng rãi nhất trong sản xuất sản phẩm snack. Bảng 2: Thành phần hạt tinh bột bắp theo tài liệu “ Snack food” Tổng Amylose (%) Protein (%) Phosphorus (mg/100g) Lipit (g/100g) Lipit tự do (g/100g) Lipit liên kết (g/100g) Lượng tro (g/100g) Độ ẩm (%) 25. Bắp được sử dụng nhiều vì giá thành thấp và nở tốt ngay cả khi ép đùn với phương thức đơn giản nhất.5%.07 0. kích thước hạt trung bình 5 -20µ.0 0.Thành phần chính của protein trong bột bắp là zein (protein prolamine). Zein khi kết hợp với nước tạo bột nhào dễ đàn hồi và dễ biến đổi.17 loại theo Wilson (1984).3 14.Tp.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 9 . và không tạo gluten nên khi làm snack người ta thường trộn với bột mì. . .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. .5 Bảng 3: Chỉ tiêu chất lượng bột bắp tại công ty STT Thành Phần 1 Hàm lượng nước Tỷ lệ 13-14% NHÓM SV-LỚP DHTP3.2 0. hàm lượng protein trong khoảng 6-10%.Nguyên liệu chính Bột bắp  Nguồn gốc: Bột bắp mua tại công ty TNHH Phương My.Tỉnh Phú Thọ.03 0.S HỒ XUÂN HƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU 2. được nghiền từ hạt bắp khô màu vàng.Bột bắp dùng sản xuất bánh snack là loại bột bắp vàng (yellow corn flour hoặc maize flour).xã Vân Phú. Zein có nhiều loại polypeptide khác nhau khoảng 14 .1..07 0.

động vật gặm nhấm tấn công cũng như các hư hỏng khác do sự biến đổi của nguyên liệu. NHÓM SV-LỚP DHTP3.600µM Trên sàng 40 Mesh. mùi vị của hạt. chất lượng sàn phẩm không bị ảnh hưởng đến 6 tháng. không có nước đọng. mối mọt. coli Dầu Tro Vi sinh vật gây hại Mốc Aflatoxin Thời hạn bảo quản GVHD: Th.  Bảo quản Công ty sản xuất theo đơn đạt hàng nên khi có nhu cầu công ty liện hệ trực tiếp đại lý thì hàng sẽ được giao ngay nên không cần lưu trữ lâu để tránh sâu mọt.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 10 . Xe phải khô thoáng và sạch sẽ.S HỒ XUÂN HƯƠNG 15% 70% 15% Bột màu vàng Hương vị đặc trưng Không lớn hơn 100 000/g Không lớn hơn 10/g Không lớn hơn 2000/g Không lớn hơn 100/g Không gây hại trong 25 g mẫu Ít hơn 4 tế bào/g Tối đa 2% Tối đa 2% Không có Không có Tối đa 5ppb Dưới điều kiện bảo quản thoáng mát.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Trên sàng 30 Mesh.  Kiểm tra nguyên liệu đầu vào: Trước khi cho nguyên liệu nhập kho cần kiểm tra các thông số chỉ tiêu ghi trên giấy tờ mà đặc biệt là chú trọng về kích thước. màu sắc. đảm bảo bột không có côn trùng.  Vận chuyển Hàng đóng gói trong bao PP và được vận chuyển bằng xe tải một cách cẩn thận.425µM Màu sắc Mùi vị Số lượng VSV điếm trên dĩa Coliform (MPN) Nấm men và mấm mốc Bacillus cereus Salmonella E. Trong trường hợp chưa sản xuất liền thì được lưu trữ ở kho ở nhiệt độ phòng nhưng được đảm bảo để tránh sự xâm hại từ ngoài vào kho và sạch sẽ thoáng khí.425µM Trên sàng 40 Mesh.

Khi áp lực đủ cao để tạo ra các bong bóng khí thì gluten sẽ cố định cấu trúc và tạo ra độ chắc. sắt.40µm) nên có khả năng phồng nở tốt khi ép đùn. không sâu mọt. Các chỉ tiêu kiểm tra các loại bột mì theo TCVN 4359-86 Loại bột Loại thượng hạng Chỉ tiêu Đặc tính Màu sắc Màu trắng hoặc trắng ngà NHÓM SV-LỚP DHTP3. 8. - Dư lượng hoá chất trừ sâu : nằm trong giới hạn cho phép Bảng 4. TP HCM. co giãn. tơi. cát. ôi. hàm lượng protein cao 8 -15% và khả năng hình thành cấu trúc bền chặt của gluten nên gây khó nở .  Đặc điểm nguyên liệu Bột mỳ thường được dùng một lượng nhỏ trong sản xuất bánh snack. không có mùi mốc. dễ chịu. khét.1. - Gluten khô vẫn giữ được màu trắng sáng của gluten ướt. - Không được có vi nấm độc và độc tố vi nấm.S HỒ XUÂN HƯƠNG 2. mịn.  Tiêu chuẩn bột mì tại công ty Chỉ tiêu cảm quan: bột mì tốt màu trắng hoặc trắng ngà. Đường Bến Bình Đông. không lẫn tạp chất : rác.Bột mì  Nguồn gốc Công ty bột mỳ Bình Đông.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 11 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. đất. 14. không có mùi vị lạ : đắng. đàn hồi như cao su.2. Chỉ tiêu lí hóa: - Độ ẩm không quá 14% - Độ chua không quá 4 độ ( = số ml NaOH 1N để trung hoà 100g bột ) - Hàm lượng gluten khô không ít hơn 7 .2. Bột mì có kích thước hạt khá lớn (20 . chua. giòn cho sản phẩm ép đùn. P. Q. mùi vị thơm dịu. Địa chỉ: 277A.Nguyên liệu phụ và phụ gia 2.8% - Trạng thái gluten ướt : màu trắng đồng nhất. Tuy nhiên.

Những hợp chất này có ảnh hưởng đến tính chất các gluten. Sâu mọt không có vị chua. mốc và các mùi lạ Vị hơi ngọt. không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ. sterin. Các lipit là những chất hữu cơ kị nước. không có mùi Cho tất cả các loại bột Vị hôi. Mạng này có cấu trúc đàn hồi. có cấu trúc khác nhau. Globulin. Chính hai nhóm này khi hòa tan vào nước tạo thành mạng phân bố đều trong khối bột nhào. đắng. Glutenin. Gliadin.Trong bột các lipit ở trạng thái tự do và trạng thái kết hợp với protit. chế độ bảo quản…  Lipid: 2 – 3% Lipit chiếm từ 2-3% trong đó ¾ là chất béo trung tính còn lại là phosphatid. Hàm lượng và chất lượng Gluten bột mì phụ thuộc vào giống lúa mì. Hai nhóm sau chiếm tới 70 – 80%.S HỒ XUÂN HƯƠNG Loại I Màu trắng hoặc trắng ngà Loại II Màu trắng ngà hoặc trắng sẫm Loại thường Cho tất cả các loại bột Mùi Màu trắng ngà hoặc trắng sẫm có lẫn vỏ Mùi bình thường của bột. có chức năng giữ khí tạo cho bánh có độ nở và được gọi là gluten. vị bình thường của bột. Không có sâu mọt Cho tất cả các loại bột  Thành phần hóa học của bột mì (tính theo % khối lượng) và nhiệt lượng (cal/100g)  Glucid: chiếm 70 – 80% chất khô  Protid: 8 – 25%. Trong các lipit của bột mì. điều kiện trồng trọt. NHÓM SV-LỚP DHTP3.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 12 . Hàm lượng chung của chất béo trong bột mì vào khoảng 0. chế độ gia công nước nhiệt. Protein của bột mì gồm: Albumin. ngoài các chất béo trung tính còn phải kể đến các photphorit. gluxit. chúng làm cho các gluten đàn hồi hơn.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. sterin. sắc tố….1 – 2% tùy theo hạng bột mì. vị lạ. chế độ sấy hạt. sắc tố và sinh tố tan trong chất béo.

S HỒ XUÂN HƯƠNG  Kiểm tra nguyên liệu đầu vào: Bột mì trước lúc nhập kho kiểm tra các thông số ghi trên giấy tờ và chú trọng tới trạng thái bột. màu sắc. và đảm bảo bột không có mối mọt. Nó đóng vai trò như một tác nhân giúp nguyên liệu lưu thông tốt trong máy ép đùn đối với các sản phẩm có bột.  Kiểm tra chất lượng đầu vào: Hàng trước lúc xuất cảng Trung Quốc đã được kiểm tra sơ bộ về trạng thái. độ ẩm. NHÓM SV-LỚP DHTP3.2. Công thức cấu tạo: INS: 551. ML: 15000mg/kg. tính chất. Silicon đóng một phần quan trọng trong sự phát triển của xương. Silicat được tìm thấy nhiều nhất chủ yếu ở cát và thạch anh cũng như trong thành tế bào của tảo cát. mùi của bột. Xe tải phải luôn sạch sẽ và được vệ sinh thường xuyên. Silicon dioxide là một phụ gia được sử dụng trong thực phẩm như là một chất dinh dưỡng và có tác dụng chống vốn cục. côn trùng. sạch sẽ.  Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản ở nơi thoáng mát.  Bảo quản: nguyên liệu được bảo quản trong kho ở nhiệt độ thường. nếu thiếu sẽ gây ra các bệnh mãn tính về khớp xương. 2.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 13 . Khi về tới nhà máy kiểm tra lần nữa trước khi đi vào nhập kho cho sản xuất để đảm bảo không có quá trình biến đổi lớn trong quá trình vận chuyển.  Vận chuyển: Nguyên liệu đóng bao PP cẩn thận sau đó được chở đến nhà máy bằng xe tải. kho phải khô thoáng và sạch sẽ không được ẩm ướt. chống kết dính.2.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Silicon dioxide  Nguồn gốc: Australia  Đặc điểm: Công thức hóa học: SiO2.

góp NHÓM SV-LỚP DHTP3.S HỒ XUÂN HƯƠNG  Vận chuyển: Hàng nước đóng gói cẩn thận và được vận chuyển bằng đường biển về tới cảng sau đó bằng xe tải để về đến nhà máy. khối lượng phân tử: 84.2.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. - Tính chất vật lý: sodium bicacbonat là tinh thể màu trắng. Bị phân hủy bởi nhiệt ở nhiệt độ 50oC và tan chảy ở nhiệt độ không xác định.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 14 . Trong sản xuất bánh snack.CO32. Nó tan trong nước ở 20o C có 96g/l.+ H+ Dưới tác dụng của nhiệt độ hơn 50oC. 2. tên thương mại: CAS No: 144-55-8. không mùi.Sodium bicacbonat  Nguồn gốc: Trung quốc  Đặc điểm:  Công thức hóa học: NaHCO3. nó bị phân hủy như sau: 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O - Sodium bicacbonat có nhiều ứng dụng trong thực phẩm.3.+ H+ HCO3. ở nhiệt độ cao sodium bicacbonat bị phân giải giải phóng CO2. Trong nước NaHCO3 thủy phân theo phản ứng cân bằng sau: CO2 + H2O  HCO3.01.

nếu tăng nhiệt độ sẽ tổng hợp thành disodium hydrogen phosphate. làm cho cấu trúc sản phẩm nở xốp hơn. Nhìn chung không tham gia vào công thức ép đùn mà nó được dùng như là một tác nhân duy trì sự khô bột và làm cho cấu trúc tế bào không bị phá vỡ trong thời gian trương nở. kiểm tra chất lượng đầu vào giống Silicon dioxide NHÓM SV-LỚP DHTP3. in và nhuộm. Nó dễ bị hút ẩm trong không khí. khối lượng phân tử: 265. tan trong glycerol nhưng không tan trong ethanol.: 7722-88-5.4. vận chuyển và kiểm tra chất lượng đầu vào giống như Silicon dioxide 2. giấy.1989 ). Còn trong sản xuất bánh snack nó đóng vai trò là chất nhũ hóa và chất phân tán. không tan trong dung dịch kiềm nhưng có thể tạo phức hợp với kiềm.9. Hòa tan trong nước ổn định dưới 70oC. nhiệt độ nóng chảy: 8800C - Tính chất vật lý: bột tinh thể màu trắng. Nó cũng có nhiều ứng dụng trong hóa học như là chất phụ gia trong kem đánh răng.2.S HỒ XUÂN HƯƠNG phần làm tăng kích thước của hạt tinh bột ép đùn (Lai et al. - Ứng dụng: sodium pyrophosphate có nhiều ứng dụng trong công nghiệp dệt vải.2g tan/100ml nước. - Sodium bicacbonat cũng được bảo quản. tên thương mại: CAS No.  Vận chuyển và bảo quản.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. tan trong nước ở 20oC có 6.Sodium pyrophosphate  Nguồn gốc: Trung quốc  Đặc điểm - Công thức hóa học: Na4P2O7 .TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 15 .

Theo nghiên cứu qua chụp lỏi sự hình thành liên kết giữa tinh bột với lipid (Scintag Inc. Nhận thấy sự làm chín của quá trình ép đùn được biết là sự phá hủy cấu trúc hạt tinh bột và thậm chí còn làm đứt gãy liên kết α (1-4) và β(16) trong phân tử tinh bột dưới nhiệt độ 140oC.Dầu ăn  Nguồn gốc: Dầu ăn Marvela của công ty Golden hope. Tp HCM. 15% ẩm và tốc độ quay 100 rpm. Phường Phú Thuận. - Dầu được bổ sung khoảng 4 % so với tinh bột. Lipid được cho vào trước quá trình ép đùn nhằm tạo ra mạng lưới kích thước hạt lớn dễ bong ra và hình dạng bên ngoài xốp. Khi có mặt lipid. Quận 7.5. Địa chỉ: Đường Gò Ô Môi.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Sunnyvlae.S HỒ XUÂN HƯƠNG 2. các hạt tinh bột ép đùn phồng to ra mà không bị đứt gãy. CA). Nó đóng vai trò như là chất bôi trơn để làm giảm năng lượng hoạt hóa cần thiết trong quá trình ép đùn. hạt tinh bột bắp có cấu trúc không thể hiện một cách hoàn toàn.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 16 .  Đặc điểm - Bột bắp được pha trộn với lipid (dầu ăn) và nước trong thiết bị đảo trộn để sự ép đùn đạt được độ ẩm và hàm lượng lipid mong muốn. Hình 1: Lỏi cấu trức của hạt tinh bột bắp ép đùn không có phối trộn với dầu NHÓM SV-LỚP DHTP3.2.. Hiệu quả của lipid còn phù thuộc vào loại lipid.

 Bảo quản: bảo quản nơi khô thoáng. Lý do nước đóng vai trò ảnh hưởng sâu sắc trong quá trình vì ảnh hưởng đến vận tốc làm hồ hóa tinh bột.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 17 . chỉ số Iod (Wijs): 56-57.2mm đến 1mm. - Thành phần của dầu ăn Marvela: Dầu Canola . dầu đậu nành tinh luyện & dầu Canola * Giàu chất dinh dưỡng. hạt tinh bột trở nên dày hơn do sự giảm kích thước. 2. sự gel hóa tinh bột và hương của sản phẩm. Ở hàm ẩm cao và NHÓM SV-LỚP DHTP3. chỉ số FFA (oleic): 0.1 Max. tránh các bệnh nghẽn tắc mạch. tránh ánh sáng trực tiếp. độ trong. điều chỉnh lượng ẩm sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc.2. độ dày. hạt tinh bột tròn hơn và kích thước hạt chỉ khác nhau từ 0.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Nước Độ ẩm là thành phần quan trọng nhất điều khiển quá trình ép đùn. Kiểm tra chất lượng đầu vào: Kiểm tra các chỉ tiêu ghi trên giấy tờ và chú ý đến trạng thái của dầu ( độ sánh. gia tăng bề dày của thành tế bào và có nhiều hơn các hạt tinh bột qua phần trục ép đùn.6. màu sắc). Hầu hết các sản phẩm sẽ được làm khô sau khi ép đùn.  Vận chuyển: sản phẩm được đóng can lớn vận chuyển bằng xe tải đến nhà máy.dầu Nành – dầu Olein * Hỗn hợp dầu Palm Olein. - Chỉ tiêu chất lượng dầu tại công ty: Dầu không chứa chất béo Stran.S HỒ XUÂN HƯƠNG Hình 2: Lỏi tinh bột bắp ép đùn có phối trộn với dầu Khi ép đùn tinh bột với các acid béo và monoglycerid. thích hợp cho mọi đối tượng * Không có cholesterol.

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 18 . bột hương rau cải. CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH SNACK NHÓM SV-LỚP DHTP3.S HỒ XUÂN HƯƠNG tốc độ hồ hóa thấp. Chú trọng đến trạng thái bột hương như bột không bị vón cục.  Bảo quản: Hương liệu được bảo quản trong kho lạnh để tránh sự thất thoát về hương. không có côn trùng hay hai. bột hương bắp ngọt. không có côn trùng. Kho tránh ánh sáng trực tiếp.  Vận chuyển: Hương liệu được đóng gói và vận chuyển bằng xe tải có kho lạnh bên trong.2. kết quả là vòng xoắn rô to quay chậm lại và nhiệt độ sản phẩm thấp. năng lượng cần thiết cho quá trình bên trong giảm. sạch sẽ.  Nguồn gốc: Trung Quốc  Kiểm tra nguyên liệu đầu vào: Hàng được kiểm tra kỹ trước khi nhập về tại cảng và kiểm tra lại lần nữa tại nhà máy trước khi đi vào sản xuất.7. bột hương hải sản đã được pha sẵn với thành phần chủ yếu là đường và hương liệu. không có sự biến đổi màu sắc và mùi vị là.Hương liệu Bột hương sữa dừa.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. 2. bột hương phô mai.

phụ gia.1. Phối trộn Ép đùn áp lực cao Cắt thanh N ướ ng Tẩm gia vị Phụ gia.gia vị Đóng gói Snack NHÓM SV-LỚP DHTP3.S HỒ XUÂN HƯƠNG 3.nướ c.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Quy trình công nghệ sản xuất bánh snack bắp Nguyên liệu N guyên liệu phụ .TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 19 .

tạo cho nguyên liệu có các tính chất phù hợp với thiết bị ép đùn và yêu cầu của bán thành phẩm sau quá trình ép đùn. giòn xốp cho sản phẩm.S HỒ XUÂN HƯƠNG 3. Phối trộn tiếp các nguyên liệu phụ như bột mì và phụ gia như silicon dioxide.2. tạo cấu trúc phồng nở. Giữ thùng quay quay tiếp 20 phút cho các nguyên liệu được phối trộn đồng đều với nhau.2.1.36% Silicon Dioxide 0. chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình ép đùn.24% Sodium dicarbonat 0. sodium pyrophosphate. Các nguyên liệu được phối trộn đồng đều với nhau.  Yêu cầu: Nguyên liệu đạt ẩm mong muốn và các thành phần phối trộn đồng đều nhau mà không vón cục.36% Nước 0.Giai đoạn phối trộn  Mục đích: Phối trộn đồng đều giữa các nguyên liệu. Quay thùng khoảng 5 phút trong giai đoạn điều chỉnh ẩm này.72% Dầu ăn 0. 3.2.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Ép đùn áp lực cao  Mục đích: Làm chín sản phẩm.05%  Các biến đổi của nguyên liệu: Các hạt tinh bột trong nguyên liệu sẽ hút ẩm và trương nở. Kế tiếp phun nước vào hỗn hợp trên. NHÓM SV-LỚP DHTP3. Bảng 5: tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu Thành phần nguyên liệu/phụ gia Tỉ lệ Bột bắp 90.  Tiến hành Bột bắp được cho vào thiết bị thùng quay với tốc độ 60 vòng/ phút sau đó phun dầu vào bột bắp. Mục đích của việc này giúp các hạt bột được rời ra và hút nước từ đó tạo được một ẩm độ thích hợp từ 13-15%.72% Sodium pyrophosphate 0.Thuyết minh quy trình 3.55% Bột mì 7.2. bicarbonate.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 20 .

Mỗi giai đoạn có các biến đổi khác nhau của nguyên liệu.S HỒ XUÂN HƯƠNG  Tiến hành: Cho nguyên liệu đã được phối trộn vào phễu chứa liệu của máy ép đùn. tức là không gian NHÓM SV-LỚP DHTP3. giai đoạn nhào trộn và giai đoạn nấu-định hình. dọc theo chiều dài máy có thể trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn phối trộn. Tại vùng nạp nguyên liệu này.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. đường kính trục vis thường nhỏ hay bước vis thưa. nguyên liệu sẽ được định dạng thành sản phẩm cuối.  Những biến đổi trong giai đoạn ép đùn o Biến đổi hình thành cấu trúc sản phẩm Khi nguyên liệu được nhập vào trong thiết bị. Điều chỉnh nhiệt độ khoảng 134oC.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 21 .Vận hành máy và điều chỉnh các thông số thích hợp cho nguyên liệu để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng mong muốn. khi thoát ra khỏi thiết bị. Hình 3: Những giai đoạn biến đổi của nguyên liệu trong máy ép đùn - Giai đoạn phối trộn Đây là giai đoạn đầu khi nguyên liệu mới nhập vào trong thiết bị. Hai thông số này không cố định mà thường xuyên thay đổi trong suốt quá trình ép đùn. tốc độ quay của trục vis khoảng 1629 vòng/ phút.

pentosane…. - Giai đoạn nấu . Tuy nhiên. amylose. Mức độ phá hủy này tùy thuộc vào độ lớn của lực cắt do trục vis tác dụng lên nguyên liệu.định hình: Vùng không gian dành cho nguyên liệu rất ít. có khuynh hướng duỗi mạch. các lực tác dụng lên nguyên liệu theo hai hướng ngược nhau có tác dụng phá vỡ cấu trúc hạt tinh bột và xé rách bó sợi protein. Nước bắt đầu đi vào trong hạt nguyên liệu để phát triển cấu trúc. nguyên liệu sẽ tiếp tục được nén. Nhiệt độ tăng cao làm tăng chuyển động nhiệt của các phân tử. không khí bị đuổi ra. hạt tinh bột bị hồ hóa và có thể bị cắt ngắn mạch hay thậm chí phá vỡ cấu trúc phân tử làm cho khối nguyên liệu thay đổi từ trạng thái chảy rời thành trạng thái chảy dẻo. có thể làm chảy ra từ từ và vận tải vào trong buồng ép. nguyên liệu bị dồn nén tạo nên áp suất và nhiệt độ cao. Nguyên liệu vừa vào được nén nhẹ trong khu vực này. các cấu tử nhất là nước được trộn đều. Các chuyển động nhiệt hỗn loạn này có khuynh hướng phá vỡ cấu trúc bậc ba làm biến tính protein. Dưới áp lực cao. amylose pectin. Hình thành liên kết hydro giữa nước và các phân tử có chứa nhóm háo nước như: protein.S HỒ XUÂN HƯƠNG chứa nguyên liệu nhiều. độ nhớt và tăng cường sự trao đổi nhiệt. khuyếch tán vào bên trong cấu trúc của nguyên liệu. các phân tử dễ tan sẽ khuyếch tán vào trong môi trường lỏng. Ở giai đoạn này CO2 sinh ra từ việc phân hủy của bicacbonat cũng đóng vai trò là mầm khí. Khối nguyên liệu trở nên đặc hơn. Áp lực và nhiệt độ chưa cao nên cấu trúc của nguyên liệu ít có biến đổi. - Giai đoạn nhào trộn: Trong giai đoạn này nhiệt độ và áp suất tăng dần.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 22 . Chất ép đùn bắt đầu mất đi một ít tính chất hạt. - Kết thúc giai đoạn nấu: NHÓM SV-LỚP DHTP3. Đây là giai đoạn nguyên liệu bị biến đổi một cách sâu sắc nhất. Nguyên liệu trương nở lên. Ở trạng thái này. Các phân tử khí và hơi nước được phân bố đều giữa các khung mạng chính là mầm khí để tạo độ xốp cuối cho sản phẩm. liên kết hydro giữa các phân tử hình thành tạo thành khung mạng cho sản phẩm sau này. bắt đầu hình thành mạng lưới cấu trúc như bột nhào.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Không khí được hạn chế vào trong nguyên liệu và hạt nguyên liệu. các hạt nguyên liệu lúc này tách rời nhau. các phân tử linh động hơn.

Dòng lỏng chảy đi qua lổ khuôn dưới áp lực giảm đột ngột. Quá trình này có thể tiến hành NHÓM SV-LỚP DHTP3. Điều này khác với nguyên liệu ở nhiệt độ 40-60oC và ẩm 5-8%. tăng sự bay hơi nước đến 6 . Các phân tử khí và hơi sẽ phá vỡ cấu trúc mạng và định hình.50 áp suất khí quyển.B) chúng sẽ hydrate hóa và hình thành khối bột nhão. Sự hình thành bột nhào của tinh bột được thể hiện như hình bên dưới. F. Bột nhào được hình thành từ nguyên liệu nhờ hạt tinh bột bị tan chảy ra để lộ ra cấu trúc bên trong. Yếu tố ảnh hưởng đến việc nở ra của hạt tinh bột ở độ ẩm thấp này là sức chịu của thành tế bào và áp suất khí. áp suất 40 . Hình 4: Thể hiện sự hình thành bột nhào của tinh bột Khi nguyên liệu tan chảy (Hình 4 . nước. Cấu trúc cơ bản của snack được hình thành.S HỒ XUÂN HƯƠNG Nguyên liệu có dạng khối dẻo hay lỏng và chịu áp lực rất cao. Khi chuỗi mạch tinh bột bị cắt đứt và nhiệt giảm làm cho nguyên liệu biến đổi cấu trúc trở nên giòn.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 23 .7% ẩm. sự nở ra xảy ra ở một nhiệt độ tức thời làm giảm độ nhớt. các bong bóng khí được tạo ra và giản nở bên trong dịch để hình thành bọt và nở ra cho đến khi vách tế bào đạt đến giới hạn nở của thành tế bào và đứt gãy giải phóng khí. Những nguyên liệu khác được phân tán bên trong tinh bột. Nhiệt độ bên trong dịch bột lỏng lúc này ở nhiệt độ khoảng 134-1400C. các phân tử có kích thước nhỏ như khí. E. Sau khi khí của tế bào giải phóng. có thể dễ dàng được phối trộn và cắt xén dưới tác dụng của trục vis để hình thành bột nhào ở dạng chuỗi mạch tinh bột hydrate hóa D. chất mùi có năng lượng cao được giải phóng sẽ chuyển động rất nhanh hỗn loạn theo mọi hướng.

Tuy nhiên. tinh bột sẽ phá vở cấu trúc thành dòng chảy lỏng bên trong hệ thống ép đùn. Điều này đòi hỏi cần có một điều kiện đầy đủ để làm cho nước bay hơi trong bột nhào. Thiết bị có thể giữ cho nước trong bột nhào được đun đến nhiệt độ 140oC mà không bị thất thoát. Điều này làm nở khá lớn bột nhào. Hình 5: thể hiện sự phát triển của bong bóng khí và sự ổn định bọt khí.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 24 . các chất khác cũng sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc sản phẩm cuối. các chất xơ hòa tan như hemicelluloses và pectin có thể bị cắt mạch. Khi nguyên liệu lỏng được đẩy đến lỗ ra của trục ép.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Các chất xơ phân tử lớn như xenlulose và ligin khá bền hầu như không bị thay đổi về kích thước. Nước bên trong bột nhào được gia nhiệt trên điểm sôi của nước mà không có sự thoát hơi nước xảy ra cho đến khi nước sôi đến điểm sôi trong nguyên liệu. Nước bay hơi rất nhanh chỉ trong một phần nhỏ giây hình thành các bong bong khắp khối bột nhào. Các phân tử này liên kết với khung mạng sẽ làm giảm độ nở xốp. Những biến đổi của các thành phần khác: Ngoài protein và tinh bột có vai trò tạo khung mạng. NHÓM SV-LỚP DHTP3. Sau đó. do có sự chênh lệch áp suất rất lớn giữa bên trong trục ép và bên ngoài không khí. Sự nở ra của bột nhào là do sự bốc hơi nước bên trong cấu trúc.S HỒ XUÂN HƯƠNG ở nhiệt độ thấp cho những tinh bột đã hồ hóa hoặc ở nhiệt độ cao cho các tinh bột chưa được hồ hóa. giảm khối lượng phân tử và tham gia các liên kết với phân tử tinh bột thông qua liên kết hydro nên không ảnh hưởng lớn đến độ xốp. bọt nước tại lỗ khuôn.

Một sự thay đổi nhỏ trong quá trình ép đùn ảnh hưởng đến tính chất mong muốn của sản phẩm cũng như là chất lượng sản phẩm cuối cùng. phân hủy vitamin và chất màu. bề mặt bánh khi quan sát có nhiều khe hở khí mịn . Sự chuyển đổi tính chất vật lý và hóa học trong quá trình ép đùn phụ thuộc vào loại tinh bột. Các vitamin: A. độ ẩm của bánh khoảng 6-7% là đạt yêu cầu.  Sự cố: Sau một thời gian nhiệt độ và áp suất bên trong hệ thống đùn tăng cao vượt khỏi mức kiểm soát nên bánh bị thổi ra với tốc độ nhanh làm cho bánh bị đùn cong lại so băng tải tải không kịp. chiều hướng quay của trục. thời gian nguyên liệu bên trong máy ép đùn. Cảm quan thử thấy bánh giòn xốp. tốc độ quay của trục và nhiệt độ của trục được cài đặt. Trong suốt quá trình ép đùn nguyên liệu trải qua rất nhiều sự chuyển đổi hóa học và cấu trúc như là sự hồ hóa tinh bột .TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 25 . bôi trơn và làm nhiệt độ sản phẩm tăng cao hơn. tốc độ nạp nguyên liệu. sự phá hủy protein. sự có mặt của các thành phần như: đường. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao. Các liên kết này tạo thành màng chất béo nhốt các bóng khí và hơi nước làm cho sản phẩm phồng nở tốt hơn. muối và các khoáng chất hầu như không bị ảnh hưởng. và tốc độ dao cắt để bánh có kích thước. Lúc này ta phải điều chỉnh lại tốc độ quay của trục vis. Chất béo cũng liên kết với protein qua nhóm cầu béo và liên kết với tinh bột qua quá trình hấp thụ vào các vòng xoắn của amylose.  Yêu cầu: Bánh sau khi ra khỏi thiết bị ép đùn có khối lượng và hình dạng đạt yêu cầu. B1. C hầu như bị phân hủy bởi nhiệt. Đường bị caramel hóa hay Maillard tạo mùi và màu sắc của sản phẩm ép đùn. hình dạng như mong muốn. hàm lượng ẩm.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Hàm lượng ẩm là một trong những tham số quan trọng nhất trong quá trình ép đùn tinh bột. Các hợp chất tạo màu. sự kết hợp giữa amylase và lipid. NHÓM SV-LỚP DHTP3. tốc độ quay băng tải đến dao cắt. Các enzyme amylase và một số chất độc tự nhiên có trong nguyên liệu bị phân hủy. Chất béo sẽ nóng chảy. bánh giòn xốp không bị chai bề mặt. hương có thể bị phân hủy bởi nhiệt và bay hơi.S HỒ XUÂN HƯƠNG Các chất béo do tác động của trục vis sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào và giải phóng chất béo dưới dạng tự do.Chiều dài sau khi qua máy cắt là 11cm thì khối lượng trung bình của năm bánh khoảng từ 18-19g.

NHÓM SV-LỚP DHTP3. chiều dài cho bánh để thuận tiện cho quá trình đóng gói. Tại công đoạn này đôi khi bánh bị cong do băng tải tải không kịp bánh tới máy cắt thì yêu cầu công nhân phải quan sát và loại bỏ bánh cong trước khi đi vào lò nướng.Cắt thanh  Mục đích: Cố định kích thước.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 26 . tốc độ dao cắt 54 vòng/ phút thì đạt được kích thước mong muốn.2.  Tiến hành: Vận hành thiết bị máy trộn hương với tốc độ quay V= 90 vòng/ phút và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu bột hương.2. 3.5 phút. độ ẩm W2=2-3%.Nướng bánh  Mục đích: tăng độ giòn xốp và cố định tính chất của sản phẩm.  Tiến hành: Vận hành máy cắt sao cho tốc độ của băng tải phù hợp với tốc độ của dao cắt để tạo được chiều dài thích hợp (l =11cm).S HỒ XUÂN HƯƠNG 3.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Đối với năm dòng sản phẩm sẽ có năm loại bột hương khác nhau.  Tiến hành Vận hành máy. giảm độ ẩm xuống còn 2-3% thuận tiện cho quá trình bảo quản về sau.4.3.  Yêu cầu: Bánh sau khi qua máy cắt không bị biến dạng về hình dạng đạt được chiều dài mong muốn là 11cm. Tốc độ băng tải 40 vòng/phút.Tẩm gia vị  Mục đích: Tạo hương vị đặc trưng cho dòng sản phẩm. khối lượng của năm bánh m 2= 17-17.5g.5. điều chỉnh các thông số phù hợp gồm: nhiệt độ sấy là 200-2200C. 3. thời gian bánh chạy trong lò nướng t = 2-2. vận chuyển.  Yêu cầu: Bánh sau khi nướng có cấu trúc giòn xốp.2.

Đóng gói 20 gói lớn vào thùng carton để tránh va đập khi vận chuyển. tạp dề. sản phẩm không bị biến dạng. NHÓM SV-LỚP DHTP3.Đóng gói  Mục đích: Giúp cho sản phẩm không tiếp xúc với không khí và các tác nhân về nhiệt độ. Chiều dài bao bì (l=192cm. lệch mí.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 27 . Dầu có tác dụng tạo độ béo cho sản phẩm. 3. Bao bì giúp người tiêu dùng nhận dạng được sản phẩm cũng như có được những thông tin cơ bản về sản phẩm.2. chiều rộng r= 450cm). ẩm độ. chiều rộng (r= 10.  Yêu cầu: Bao bì sau đóng gói không được hở mí. - Máy đóng gói cho 1 đơn vị sản phẩm lớn.S HỒ XUÂN HƯƠNG Ở giai đoạn này dầu được gia nhiệt khoảng 550C được phun vào bánh trước. nón bao tóc. chiều dài bao bì (l=180cm. đồng thời đó cũng là tác nhân làm có lớp bột hương được bám dính lên bề mặt ngoài của bánh. Sản phẩm sau khi được đóng gói thành từng đơn vị sẽ được chuyển qua máy đóng gói thành một đơn vị lớn gồm 10 đơn vị sản phẩm nhỏ. bao tay. nhiệt độ mí ép dọc t0= 1800C.5cm). Dầu cũng chính là tác nhân ngăn ẩm giữa bánh và lớp bột hương. nhiệt độ mí ngang to= 170oC.  Yêu cầu: Khối lượng của năm bánh sau phun dầu m3= 36-38g. vệ sinh cá nhân của công nhân tốt. công nhân phải đảm bảo mang đầy đủ trang phụ kiện như khẩu trang. vi sinh bên ngoài làm cho bánh giữ được những tính chất đặc trưng.  Tiến hành: Vệ sinh băng tải bằng cồn. nhiệt độ mí ngang to= 130oC. Ta cũng tiến hành vận hành máy và điều chỉnh các thông số thích hợp cho bao bì.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Khối lượng của năm bánh sau phun hương m4= 42-44g.6. - Máy đóng gói cho một đơn vị sản phẩm nhỏ. Vận hành và điều chỉnh các thông số về tốc độ. nhiệt độ mí ép dọc t 0= 1400C.

Lúc này cần phải điều chỉnh lại tốc độ đóng gói. lưu lượng nhập liệu.3. vận tốc quay của trục vis.Ảnh hưởng của vận tốc quay của trục vis NHÓM SV-LỚP DHTP3. Áp lực cao dọc thành thiết bị sẽ làm nguyên liệu giảm dần độ rời. thời gian lưu của nguyên liệu trong thiết bị và cả tính chất của nguyên liệu. bước vis càng nhỏ thì không gian dành cho nguyên liệu trong máy càng bị giảm. công nhân không kịp bỏ bánh vào băng tải làm cho bánh bị đóng gói thiếu.S HỒ XUÂN HƯƠNG  Sự cố: Tốc độ chạy của băng tải quá nhanh. Đường kính lỗ khuôn càng lớn sẽ càng làm giảm áp suất tác động lên nguyên liệu trước khi thoát ra khỏi nguyên liệu làm ảnh hưởng đến cấu trúc chất lượng sản phẩm. Bề mặt trong của nguyên liệu và trục vis càng nhám. tức áp lực càng tăng. Áp suất và nhiệt độ trong máy ép đùn biến đổi trong quá trình vận hành máy và phụ thuộc vào cấu tạo của máy. Cấu tạo của đầu khuôn còn ảnh hưởng đến nhiêt độ trong buồng ép.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Áp lực tại đầu khuôn sẽ kiểm soát và điều chỉnh quá trình định dạng sản phẩm.3.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 28 . lực ma sát càng tăng dẫn đến nhiệt lượng sinh ra càng lớn. 3.Ảnh hưởng của cấu tạo máy Cùng một lượng nguyên liệu cung cấp vào thiết bị. 3. biến dạng và chảy dẻo. 3.2.3.Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Công đoạn ép đùn là công đoạn chính quyết định đến tính chất và chất lượng của sản phẩm . nếu đường kính trục vis càng lớn. Chiều dài của phần làm việc trong máy ảnh hưởng đến thời gian chịu áp lực dẫn đến mức độ biến dạng của nguyên liệu bị biến đổi. Nhiệt độ cao và áp suất cao giữ nước trong nguyên liệu ở dạng chất lỏng quá nhiệt để có thể hơi nhanh khi thoát ra ngoài môi trường làm nở sản phẩm. Ở công đoạn chính thì nhiệt độ và áp suất là hai thông số công nghệ quyết định phần lớn chất lượng của sản phẩm.1.

giòn xốp của sản phẩm. Nhưng với một lượng vừa phải chất béo làm tăng khả năng xốp nở của bánh và đóng vai trò là chất bôi trơn tránh cho nguyên liệu bị bám vào thiết bị vis và buồng ép. khả năng biến dạng.3. nếu lưu lượng nhập vào càng nhiều và thời gian lưu càng lâu thì áp suất và nhiệt độ của khối nguyên liệu bên trong thiết bị sẽ càng tăng.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 29 . Điều chỉnh độ ẩm bằng cách bổ sung nước vào bột ở công đoạn xử lý nguyên liệu ( đối với nhà máy Viễn Hồng) và có thể bổ sung nước hoặc hơi nước trực tiếp vào thiết bị ép đùn.5. Nếu kích thước quá nhỏ và mịn. Nếu hạt quá lớn phải tốn nhiều năng lượng để làm biến đổi trạng thái của nguyên liệu từ dạng hạt rời. khi xử lý ẩm nguyên liệu dễ vón cục và không được nhào trộn đồng đều.Ảnh hưởng của lưu lượng nhập liệu và thời gian lưu nguyên liệu trong thiết bị: Cùng một tốc độ quay của trục vis. kích thước nguyên liệu: Đối với máy ép đùn đặc biệt là máy ép đùn dạng đơn thì cấu trúc sẽ sảnh hưởng đến khả năng ma sát của các phần tử nguyên liệu với nhau. chảy dẻo của nguyên liệu càng cao.3. nếu không sẽ gây cảm giác nhám lưỡi khi ăn. làm giảm lực kéo. Độ rời của nguyên liệu càng cao thì lượng khí bên trong buồng ép càng nhiều thì các mầm khí tại đầu lỗ khuôn càng nhiều nhưng áp suất sẽ càng thấp. 3.3. Hàm lượng chất béo: Chất béo làm gia tăng độ nhớt.3. tốc đô quay của trục vis càng nhanh và cấu trúc bên trong của vỏ máy càng nhám thì lực tác dụng lên khối nguyên liệu càng lớn.đẩy tác động lên nguyên liệu trong quá trình ép nên tốn năng lượng nhiều.4.Phụ gia NHÓM SV-LỚP DHTP3. dạng bột sang dạng paste. Kích thước của nguyên liệu phải phù hợp.S HỒ XUÂN HƯƠNG Cùng một lượng nguyên liệu cung cấp vào thiết bị.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. độ cứng. 3.Ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu Cấu trúc. Hàm lượng ẩm: Hàm ẩm ảnh hưởng đến tính chất như độ phồng nở. 3.

khẩu trang. 3. Cho nên để đảm bảo bánh hợp vệ sinh thực phẩm thì chỉ cần đảm bảo vệ sinh ở các khâu bao gói.103cfu/g o Coliform: không lớn hơn 102cfu/g o Nấm mốc sinh độc tố: không được có.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 30 .4. đội nón bao tóc nên càng đảm bảo sự tồn tại của vi sinh vật là rất ít. Sau công đoạn ép đùn bánh cũng được tiến hành nướng với nhiệt độ 2000C càng đảm bảo sự tồn nhiễm của vi sinh vật là rất hiếm. o Tổng số vi khuẩn hiếu khí: không lớn hơn 5. sodium pyrophotphat góp phần tạo ra cấu trúc xốp nở cho bánh. bicacbonat. o Clostridium perfringens: không được có. công nhân bao gói phải mang bao tay đã qua tiếp xúc cồn. Silicon dioxit đóng vai trò là chất chống vón cục giúp cho độ rời của nguyên liệu cao từ đó gia tăng lượng khí bên trong buồng ép.  Các chỉ tiêu về hóa lý: Độ ẩm đạt 2-3%. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ ép đùn với áp lực và nhiệt độ cao thường đã tiêu diệt các mầm bệnh vi sinh gây hại đặc biệt và các độc tố hay nấm mốc nếu hiện diện trong nguyên liệu ở công đoạn ép đùn. dầu thực vật.S HỒ XUÂN HƯƠNG Các phụ gia như bột mì.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thành phẩm tại công ty  Các chỉ tiêu về vi sinh o Vi khuẩn gây bệnh: không được có. mang tạp dề. nấm mốc không lớn hơn 102cfu/g  Các chỉ tiêu cảm quan: Sản phẩm có cấu trúc giòn xốp. Tại khâu bao gói bề mặt băng tải kim loại tiếp xúc bánh đã được làm sạch và khử trùng bằng cồn. Các chỉ tiêu cảm quan và hóa lý được kiểm tra ở từng công đoạn sản xuất bánh để đạt được chất lượng thành phẩm mong muốn. NHÓM SV-LỚP DHTP3. o Tổng số nấm men. o Escherichia coli: không được có. Thế nhưng để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng thì định kỳ 6 tháng công ty có gởi mẫu đi phân tích. màu vàng và có mùi vị đặc trưng ở từng loại hương khác nhau.

 Thông số kỹ thuật: - Nguồn gốc: Trung Quốc NHÓM SV-LỚP DHTP3.Máy trộn thùng quay  Mục đích: phối trộn các nguyên liệu đồng đều với nhau.  Thông số kỹ thuật: - Nguồn gốc: Trung Quốc - Năng suất: 120-150kg/h - Công suất: 68KW  Nguyên lý hoạt động: Thùng quay quanh trục làm các nguyên liệu được phối trộn đồng đều với nhau  Nguyên tắc vận hành: - Bật nút ON - Điều chỉnh tốc độ quay ( máy đã được cố định tốc độ) - Bật nút START - Thường xuyên kiểm tra - Bấm nút OFF khi dừng quá trình phối trộn - Vệ sinh máy bằng cách thổi không khí và lau bằng nước nóng.1.2.  Sự cố: Máy thường xuyên được bảo hành nên không có sự cố xảy ra.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 31 . Xem phụ lục: Hình 6: Máy trộn thùng quay 4. sau đó lau khô.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Máy ép đùn trục đơn  Mục đích: Định hình cho sản phẩm và tạo cấu trúc đạt yêu cầu cho sản phẩm.S HỒ XUÂN HƯƠNG CHƯƠNG 4: MÁY MÓC THIẾT BỊ 4.

S HỒ XUÂN HƯƠNG NHÓM SV-LỚP DHTP3.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Năng suất: 100kg/h - Công suất máy: 38KW - Nguồn điện cung cấp: 380V/50Hz GVHD: Th.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 32 .

Lực ma sát giữa các lớp nguyên liệu và giữa nguyên liệu với vỏ máy sinh ra nhiệt lượng làm nhiệt độ khối nguyên liệu tăng cao. Khi trục vis quay sẽ truyền năng lượng cho lớp nguyên liệu tiếp xúc với trục vis và đẩy chúng chuyển động xoắn dọc theo chiều quay của trục.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Cơ cấu tạo áp lực là do vis tải tạo nên. Buồng chứa nguyên liệu có dạng hình trụ. Hình: Cấu hình máy ép đùn. Các phần tử này sẽ lôi kéo các phần tử ở lớp kế cận chuyển động theo và đẩy cho cả khối nguyên liệu chuyển động hướng đến đầu lỗ khuôn. Lỗ khuôn có dạng hình trụ tròn tạo hình dạng cho sản phẩm. Hình 7: Trục vis bên trong máy ép đùn. áp lực và NHÓM SV-LỚP DHTP3. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao.S HỒ XUÂN HƯƠNG  Cấu tạo: Thiết bị ép đùn gồm buồng chứa nguyên liệu có đầu thoát liệu nhỏ và một cơ cấu tạo áp lực để đẩy nguyên liệu thoát ra ngoài.  Nguyên lý hoạt động: Nguyên liệu khi vào trong thiết bị sẽ lấp đầy khoảng không gian trống giữa vỏ máy và trục vis. Đầu thoát liệu của buồng chứa có dạng côn.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 33 . làm bằng vật liệu có thể chịu được áp lực cao.

các chất khí và chất lỏng quá nhiệt bị nén trong khối nguyên liệu chảy dẻo sẽ bốc hơi nhanh chóng.áp suất cao trong một khoảng thời gian ngắn (20. - Kiểm tra xem có vật lạ trong máy không. - Khi dừng máy nhấn OFF. được làm khô.30 giây) do dòng bánh snack này. giảm nhiệt và trương nở. - Bấm nút START để bắt đầu hoạt động - Kiểm soát các thông số nhiệt độ và áp suất thường xuyên. Xem phụ lục: Hình 7: Máy ép đùn trục đơn NHÓM SV-LỚP DHTP3. Do đó sản phẩm thu được tăng thể tích. - Cài đặt số vòng quay của trục vis. nguyên liệu được chuyển đến buồng chứa liệu có không gian nhỏ nên tạo ra áp lực rất lớn ngay tại đầu lỗ khuôn. - Lắp ráp các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật. áp suất giảm đột ngột. Quá trình ép đùn áp lực cao giúp định dạng cấu trúc ban đầu của nguyên liệu thành sản phẩm có cấu trúc mong muốn chủ yếu bằng lực cơ học và nhiệt độ. Khi thoát ra ngoài lỗ khuôn. Sau đó. - Cho thực phẩm vào máy từ từ theo đúng quy định.  Nguyên lý vận hành - Vệ sinh máy móc sạch sẽ. tuyệt đối không cho tay vào máy để thao tác mà phải dùng dụng cụ được trang bị. - Trong suốt quá trình chạy máy.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Định kì 48h sử dụng thì máy phải được thay trục vis. - Khởi động ON trên hộp điện máy. - Gia nhiệt buồng ép bằng điện trở.  Sự cố máy móc Máy móc được bảo trì thường xuyên nên chưa thấy hư hỏng.S HỒ XUÂN HƯƠNG lực xén của vis tải thì nguyên liệu sẽ bị phá vỡ cấu trúc ban đầu và trở thành dòng chảy dẻo.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 34 . - Vệ sinh máy sạch sẽ theo đúng quy định bằng vòi phun không khí.

- Khi tắt máy bấm nút OFF.4.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 35 . - Vệ sinh máy bằng cách thổi không khí. - Bật nút START để bắt đầu hoạt động - Thường xuyên kiểm tra.  Nguyên tắc vận hành - Bật nút ON - Điều chỉnh tốc độ quay của băng tải và tốc độ quay của dao cắt. chạy trên băng tải bằng lưới với một thời gian và NHÓM SV-LỚP DHTP3. Khi băng tải quay sẽ kéo sản phẩm về phía dao cắt đang chuyển động quay tròn.S HỒ XUÂN HƯƠNG 4.  Sự cố Máy được bảo trì định kì nên không gặp sự cố trong sản xuất. tăng độ xốp giòn cho sản phẩm.Máy cắt  Mục đích: Định hình độ dài cho sản phẩm thành những ống có độ dài 11cm. điểu chỉnh tốc độ để có được độ dài bánh như yêu cầu.3.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Xem phụ lục: Hình 8: Máy cắt 4.  Nguyên lý hoạt động : Sử dụng gas để đốt nóng không khí trong lò nướng.Máy nướng băng tải  Mục đích: máy sấy giúp giảm độ ẩm cho sản phẩm.  Thông số kỹ thuật: - Nguồn gốc: Trung Quốc - Tốc độ của băng tải: 41 vòng/ phút - Tốc độ quay của dao cắt: 54 vòng/ phút  Nguyên lý hoạt động: Máy cắt sản phẩm thành các ống có độ dài thích hợp bằng cách phụ thuộc vào vận tốc quay của băng tải và vận tốc quay của dao cắt. Sản phẩm được đưa vào một đầu máy nướng. khi dao tiếp xúc với ống sản phẩm cũng là lúc sản phẩm bị cắt đứt thành đoạn có độ dài thích hợp.

hàm ẩm và thời gian lưu được điều chỉnh.Máy tẩm gia vị  Mục đích: tạo mùi vị đặc trưng cho sản phẩm  Thông số kỹ thuật - Nguồn gốc: Trung Quốc - Năng suất: 100kg/h - Công suất : 6KW.S HỒ XUÂN HƯƠNG nhiệt độ thích hợp đủ để không khí nóng truyền vào bánh làm cho bánh đạt được những tính chất giòn xốp mong muốn.1 KW. Xem phụ lục: Hình 9: Máy nướng băng tải 4.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. nhiệt độ.  Nguyên lý hoạt động: Dựa vào chuyển động xoay tròn của buồng máy giúp cho dầu và bột hương được tẩm đều lên bề ngoài mặt bánh thông qua hệ thống vòi phun.5. - Bật nút ON để máy hoạt động - Bật nút START để máy bắt đầu hoạt động - Điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ chạy của băng tải - Bấm nút OFF để máy ngưng hoạt động - Vệ sinh thiết bị bằng cách thổi không khí  Sự cố Máy được bảo trì định kì nên không gặp sự cố trong sản xuất.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 36 .  Nguyên tắc vận hành: - Điều chỉnh van lưu lượng dầu NHÓM SV-LỚP DHTP3.  Thông số kỹ thuật: - Xuất xứ: Trung Quốc - Năng suất bay hơi nước:60-160 kg H2O/h - Công suất tiêu thụ: 10. Tốc độ khí.  Nguyên tắc vận hành: - Mở van ra và bắt đầu châm ngòi nhiệt.

 Sự cố thường gặp: - Đối lúc con mắt điện tử không nhạy làm vị trí ghép mí bị chệch. - Bật nút start. - Máy ít gặp sự cố vì được bảo trì thường xuyên. NHÓM SV-LỚP DHTP3. - Bấm nút OFF khi ngừng hoạt động - Vệ sinh máy móc thiết bị bằng cách lau chùi và thổi khí. W= 65-190mm.  Thông số kỹ thuật: - Năng suất: 40-230 túi/ phút.Máy đóng gói từng đơn vị nhỏ  Mục đích: Đóng gói sản phẩm thành những túi nhỏ giúp bảo quản sản phẩm và thông tin sản phẩm đến khách hàng.6KW.  Nguyên lý hoạt động Dưới tác dụng của nhiệt và con mắt đọc bao bì sẽ được hàn kín.1.6.6. - Năng lượng cần cung cấp: AC220V/ 50 Hz/ 2.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 37 .S HỒ XUÂN HƯƠNG - Điều chỉnh lượng bột hương phun vào - Bấm nút ON - Kiểm tra thường xuyên hoạt động của máy - Tắt van dầu và van bột hương rồi bấm nút OFF khi ngưng hoạt động - Vệ sinh máy bằng nước nóng và xà phòng sau đó làm khô máy. H=5-40mm. - Kích thước bao bì: L= 120-280mm.  Nguyên tắc vận hành - Lắp bao bì vào máy - Bật nút ON - Canh chỉnh nhiệt độ. - Canh chỉnh nhiệt độ mí ghép dọc và mí ghép ngang. chiều dài kích thước bao bì.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Máy đóng gói 4. Xem phụ lục: Hình 10: Máy tẩm gia vị 4.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG

4.6.2.Máy đóng gói cho 10 đơn vị sản phẩm
 Mục đích: đóng 10 sản phẩm đơn vị nhỏ thành một đơn vị lớn thuận tiện cho quá trình
bảo quản.
 Thông số kỹ thuật
-

Năng suất: 60-200 bags/min

-

Kích thước bao bì: L=60-250mm, W=30-110mm, H=5-50mm. (có thể
thiết kế được kích thước khác)

-

Năng lượng cần cung cấp: AC220V/ 50 Hz/ 2KW.

 Nguyên lý hoạt động: Dưới tác dụng của nhiệt và con mắt đọc bao bì sẽ được hàn kín.
 Nguyên lý vận hành:
 Lắp bao bì vào máy
-

Bật nút ON

-

Canh chỉnh nhiệt độ, chiều dài kích thước bao bì

-

Canh chỉnh nhiệt độ mí ghép dọc và mí ghép ngang

-

Bật nút START để bắt đầu hoạt động

-

Bấm nút OFF khi ngừng hoạt động

-

Vệ sinh máy móc thiết bị bằng cách lau chùi và thổi khí

 Sự cố thường gặp: máy được bảo trì thường xuyên nên không gặp sự cố.

NHÓM SV-LỚP DHTP3- TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN

38

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG

CHƯƠNG 5 : VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
5.1.An toàn vệ sinh.

5.1.1.Vệ sinh cá nhân
 Sức khỏe, trang phục, vệ sinh của công nhân
-

Công nhân phải đảm bảo điều kiện sức khỏe đủ khả năng làm việc, không
mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường ăn uống.

-

Công nhân được phát đầy đủ đồ bảo hộ lao động sạch sẽ.

-

Tất cả cán bộ, công nhân viên khi vào phân xưởng phải có mũ bao tóc,
khẩu trang.

-

Các loại trang phục của công nhân phải được mắc đúng nơi quy định.

-

Giầy, dép, nón phải được cất vào tủ cá nhân riêng.

-

Ủng phải được máng lên theo nơi quy định.

-

Yếm và găng tay sử dụng phải được sát trùng thường xuyên.

-

Trước khi vào khu vực chế biến trong phân xưởng, công nhân phải rửa tay
và ủng bằng dung dịch xà phòng. Sau đó sấy khô tay

-

Khi làm việc trong phân xưởng công nhân không được đeo đồ nữ trang,
đồng hồ, không sơn, không để móng tay dài, không được hút thuốc, trò
chuyện, đùa giỡn, ăn quà, tuyệt đối không khạc nhổ.

-

Công nhân khâu thành phẩm phải sạch sẽ, kiểm tra lại không để lộ tóc ra
ngoài, đeo khẩu trang và mang yếm.
Một số hình ảnh về trang phục của công nhân

 Cách làm vệ sinh cá nhân đi ra khỏi phòng sản xuất ( đi vệ sinh, uống nước,
ăn cơm…). Tuyệt đối phải tuân theo các yêu cầu sau:
-

Rửa tay và dụng cụ sản xuất cá nhân tại bồn rửa trong phòng chế biến

-

Đi ra khu vệ sinh chung, rửa yếm và treo đúng qui định.

NHÓM SV-LỚP DHTP3- TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN

39

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG

-

Cởi đồ bảo hộ lao động, ủng và đặt đúng nơi qui định.

-

Khi trở lại phòng chế biến phải tuân thủ phải tuân thủ từ đầu thao tác vệ
sinh cá nhân khi vô phòng chế biến .

-

Rửa tay và dụng cụ sản xuất cá nhân và tay bằng nước sạch trước khi sản
xuất lại.

5.1.2.Vệ sinh dụng cụ
 Trước giờ sản xuất tòan bộ dụng cụ trong khu vực sản xuất phải được chà
rửa qua các bước sau
-

Rửa nước nóng/xà phòng.

-

Rửa lại bằng nước thường.

-

Lau khô

 Vệ sinh dụng cụ giữa giờ sản xuất
Đối với dụng cụ tiếp xúc với dầu mỡ
-

Tòan bộ dụng cụ được tráng cặn lớn. Sau đó dùng bàn chải chà sạch cặn
bám cứng và cặn nhỏ.

-

Rửa nước nóng/xà phòng.

-

Rửa lại bằng nước thường.

-

Lau khô
Đối với dụng cụ không tiếp xúc với dầu mỡ
Dùng vòi phun khí vào để thổi sạch bụi bẩn là chủ yếu

5.1.3.Vệ sinh phân xưởng
-

Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nhà xưởng. Bảo dưỡng tốt giảm được
nguồn ô nhiễm vi sinh vật. Các bề mặt kim loại nên xem xét cạo sạch gỉ sét
và sơn lại. Gạch lát phải được giữ sạch sẽ nếu bể phải thay mới. Các vết nứt
trên sàn, tường đều được trát kín bằng xi măng.

-

Kho lạnh phải có kế hoạch tu sửa.

NHÓM SV-LỚP DHTP3- TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN

40

2. - Thường xuyên lau sàn bằng nước ấm.1.An toàn lao động 5.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG Sàn kho lạnh thường có hiện tượng đóng băng kèm chất bẩn và dễ gây trượt ngã. không được làm trái chức năng được giao hoặc gây trở ngại cho người bên cạnh. đồng thời có màn chắn tránh côn trùng xâm nhập. - Không được đùa giỡn trong quá trình làm việc. cần phải cạo sạch bằng phẳng mỗi tuần một lần. Khi máy đã hoạt động thì không được leo trèo để lau chùi trên máy. 5. - Các cửa nẻo của phân xưởng phải thường xuyên được lau chùi sạch bụi bặm tránh bụi thổi vào phân xưởng. rãnh thóat nước hàng ngày phải được khai thông. người trực tiếp vận hành phải kiểm tra lại các điều kiện bảo đảm an toàn khi làm việc. - Bóng đèn trong kho lạnh có bọc lưới bảo vệ đề phòng bóng vỡ.2. mảnh thủy tinh rơi vào thành phẩm. NHÓM SV-LỚP DHTP3. - Khi sửa chữa các thiết bị trên cao. - Cống.An toàn nơi làm việc - Chỉ có người có phận sự mới được tự ý bấm nút kéo cầu dao điện khởi động máy. quét rác bẩn vướng víu ở góc kẹt - Có dụng cụ diệt côn trùng và diệt chuột. Trước khi sử dụng hóa chất để sản xuất ta phải được trang bị bảo hộ lao động để bảo vệ cơ thể. Trước khi vận hành máy.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 41 . Sau khi máy đã hoạt động thì người có trách nhiệm phải luôn có mặt và theo dõi suốt quá trình làm việc. các loại hóa chất phải cột ràng chắc chắn tránh để bị sút đổ gây hại đến người và môi trường. phải có bảng hiệu để đề phòng tại những nơi có thể xảy ra tai nạn cháy nổ. - Phải hết sức cẩn thận khi bốc xếp hàng trên cao. kiểm tra điện ta phải đeo dây an toàn.

thiết bị…trước khi đưa vào sử dụng. 5. NHÓM SV-LỚP DHTP3. không để nước. công nhân phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng hộ và phải qua một khóa học để nắm vững cách phòng tránh và cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện hay cháy nổ. thiết bị và tủ điện… - Khi dùng máy chỉ được dùng cầu dao hay aptơmác bố trí ngay trên máy.2. công tắc…Những nơi thường xảy ra tai nạn về điện. thiết bị bảo vệ cầu chì. Các thiết bị di động khi mắc vào nguồn phải có phích cắm chắc chắn. tiếp xúc tốt. - Cấm để các vật khác đè lên dây điện và thiết bị điện. kim loại.2. lỏng lẽo dễ gây cháy nổ. dây dẫn cách điện. bong. tránh câu móc điện tạm bợ. cầu dao. số vòng quay giảm. đóng điện động cơ không quay.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 42 . dây nối đất bảo vệ.An toàn về điện và cháy nổ - Các công nhân vận hành các thiết bị điện và khí tụ điện phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp an toàn sau: - Trước khi cho máy khởi động phải kiểm tra vỏ bọc. hư hỏng. tai nạn.S HỒ XUÂN HƯƠNG điện…. - Chỉ được phép sử dụng các thiết bị và khí tụ điện đã được nối đất an toàn. nghiêm cấm dùng dây điện không có phích cắm vào ổ cắm.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. tuyệt đối không được sử dụng hay tháo gỡ máy. động cơ máy nóng…phải cắt ngay điện và nhanh chóng báo ngay và sửa chữa. rác dính vào dây dẫn điện. - Khi phát hiện những hiện tượng bất thường như khi vận hành máy có khói hoặc lửa tỏa ra trong máy. - Không được làm hư hỏng hoặc tháo gỡ các thiết bị an toàn như dây nối đất. Cũng như không được treo quần áo hay bất cứ vật dụng gì trên áy. cháy nổ phải có biển báo cho công nhân biết.Cấm thao tác dưới lưới điện 15 kw trong xí nghiệp (khoảng 3m). - Tất cả các phương tiện xe cộ chuyên chở của xí nghiệp phải được kiểm tra kỹ về máy nóc. Trong khi sửa chữa điện phải có ít nhất 2÷3 người.

sử dụng bằng điện khi cần thiết. - Chỉ có nhân viên cơ điện mới được phép sửa chữa các loại máy.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 43 . NHÓM SV-LỚP DHTP3.S HỒ XUÂN HƯƠNG Khi xảy ra tai nạn phải nhanh chóng tắc cầu dao điện. dùng cây gậy khô tách khỏi nạn nhân ra nguồn điện. Chỉ có người chuyên trách mới được phép đóng mở các mạch điện. cấp cứu ngay tại chỗ và đưa đến ngay bệnh viện. - Các thiết bị máy móc ồn ào được tập trung tại phòng máy. 5. Nếu bong đèn hư phải thay ngay.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - GVHD: Th. kiểm tạp chất nếu có thể bố trí dàn đèn di động để tăng cường độ ánh sáng. đem bảo quản máy móc thiết bị điện và phải thường xuyên kiểm tra. tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân khi chưa tách nguồn điện.3. Sau khi sử dụng xong phải ngắt điện. còn những máy móc đặt trong phân xưởng thì phải đặt những nơi có ít công nhân qua lại và ít công nhân làm việc. Chỉ có những người chuyên trách mới được làm việc tại khu vực này.2. thiết bị dụng cụ.Ánh sáng và tiếng ồn - Ánh sáng trong phân xưởng được bố trí đầy đủ tại những công đoạn lựa hàng.

Thời gian thực tập tại công ty Viễn Hồng chúng em đã tiếp cận với một trong những sản phẩm thuộc công nghệ ép đùn. kiểm tra chất lượng sản phẩm. đề xuất: . máy móc tồn dư vẫn còn rất mới. tìm hiểu về quy trình sản xuất của dòng sản phẩm này. . NHÓM SV-LỚP DHTP3. Cho nên cần có những kế hoạch phát triển thêm dòng sản phẩm mới hoặc gia tăng công suất cho các dòng sản phẩm cũ để tận dụng phần máy móc. hoàn thiện.snack bắp. Từ đó cũng cố lại kiến thức lý thuyết ở giảng đường và vận dụng vào thực tế sản xuất một cách có khoa học và logic nhất.Công ty nên có một phòng kỹ thuật chuyên dụng cho kỹ sư công nghệ có điều kiện phát triển sản phẩm.S HỒ XUÂN HƯƠNG KẾT LUẬN Công nghệ của các sản phẩm ép đùn ngày càng được lưu tâm bởi những tính chất mà nó mang lại.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 44 . Để góp một phần công sức vào sự hưng thịnh và phồn vinh của công ty ở giai đoạn kế tiếp. chúng em còn có cơ hội để tập thích nghi với môi trường sản xuất công nghiệp từ những công đoạn phụ đến những công đoạn then chốt không những của sản phẩm bánh snack mà còn những sản phẩm khác như hạt điều chiên. chúng em xin đưa ra một số kiến nghị. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá mà chúng em đã có dịp đi sâu.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.Công ty hiện tại có nhiều thiết bị. HACCP…để các sản phẩm được đảm bảo ổn định về chất lượng cũng như người tiêu dùng an tâm hơn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. . Bên cạnh đó. thiết bị này. đậu muối và đậu mật ong.Công ty cần xây dựng và thực hiện theo một số tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm như: tiêu chuẩn ISO. Các sản phẩm của công ty ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao. Công ty Viễn Hồng hiện tại vẫn đang trên đà dần hoàn thiện và phát triển.

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 45 . Hình Ảnh Ở Nhà Máy Hình 6: Máy trộn thùng quay Hình 7: Máy ép đùn trục đơn NHÓM SV-LỚP DHTP3. thiết bị nhà xưởng.S HỒ XUÂN HƯƠNG . tránh hao phí máy móc.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. PHỤ LỤC A. Từ đó gia tăng sản xuất.Việc xây dựng thêm lực lượng marketing sẽ là con đường ngắn nhất để sản phẩm của công ty có cơ hội được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nữa.

S HỒ XUÂN HƯƠNG Hình 8: Máy cắt Hình 9: Máy nướng băng tải NHÓM SV-LỚP DHTP3.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 46 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG Hình 10: Máy tẩm gia vị Hình 11: Vệ sinh cá nhân sau khi sản xuất NHÓM SV-LỚP DHTP3.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 47 .

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 48 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG Hình 13: Vệ sinh thiết bị sau khi sản xuất NHÓM SV-LỚP DHTP3.

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 49 .BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG Hình 14: Phòng thay đồ Hình 13: Dụng cụ bẫy chuột và diệt côn trùng NHÓM SV-LỚP DHTP3.

com.Texture Relationships – A.BARRETT and M. Hanna.vn/books? id=w6SrO7EI0gMC&pg=PA143&dq=processing+extruded+snack+from+co rn+flour&hl=vi&ei=LZqKTZuEEcWrrAeF05jQDg&sa=X&oi=book_result NHÓM SV-LỚP DHTP3. Robin Guy. Snack Food Extrusion http://books.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 50 . 2010 2. Sandeep Bhatnagar and Milford A. Công Nghệ Chế Biến Thực Phẩm. Lê Văn Việt Mẫn. Lincoln. 22-25 October 2002. PELEG 5.S. Sodium bicarbonate-SIDS Initial Assessment Report For SIAM 15. Woodhead Publishing.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th. Modification of Microstructure of starch Extruded with selected lipids. Extrudate Cell Structure . Boston. Springer Publishing.A0) 7. NE (U. USA.Godorn Booth. Extrusion cooking. NXB Đại học Quốc Gia tp Hồ Chí Minh. 6. 2001 4. 1990 3. R.S HỒ XUÂN HƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.google.H. Snack food.

HTM#47 9. http://www.com/product/2005985.fillingpackagingmachine.htm NHÓM SV-LỚP DHTP3.html 10.S HỒ XUÂN HƯƠNG &ct=result&resnum=7&ved=0CE8Q6AEwBg#v=onepage&q=processing %20extruded%20snack%20from%20corn%20flour&f=false 8.COM/ENGLISH/FOOD_ADDITIVE.BORNNET.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN 51 .ecvv. HTTP://WWW.com/manufacturerpillow_type_packing_machine. http://www.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG NHÓM SV-LỚP DHTP3.TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN .

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN .S HỒ XUÂN HƯƠNG NHÓM SV-LỚP DHTP3.BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.