BÀI 1: MẠCH XÉN, MẠCH GHIM ĐIỆN ÁP I.

Mục đích yêu cầu: Khảo sát hoạt động của mạch xén, mạch ghim điện áp dùng diode, cấp sóng vào và khảo sát dạng sóng ra sau khi bị xén hoặc ghim. II. Tóm tắt lý thuyết: 1. Mạch xén: - Mạch xén có nhiệm vụ chỉ cho một phần tín hiệu ngõ vào đưa đến ngõ ra. - Trong bài thí nghiệm này ta thực hiện mạch xén dùng diode mắc theo kiểu song song, có xén trên, xén dưới, và xén hai mức. Sơ đồ mạch xén mắc kiểu song song :
R R

+
D

+
R t

+
D

+
R t

Vin
Ec

Vout

Vin
Ec

Vout

-

-

Ec ≥ 0

-

Mạch xén mức trên

Mạch xén mức dưới

- Coi diode D là lý tưởng, VD = 0V - Đối với mạch xén trên, khi V in < Ec thì diode chưa được phân cực thuận, toàn bộ V in được đưa ra Vout, khi Vin > Ec thì diode được phân cực thuận, điện áp ra Vout = Ec, ta nói tín hiệu bị xén ở mức Ec. khi tín hiệu vào là sóng sin thì dạng sóng ra có dạng:

v
Ec

Vin t Vout

- Đối với mạch xén dưới, khi V in > – Ec thì diode chưa được phân cực thuận, toàn bộ Vin được đưa ra Vout, khi Vin < – Ec thì diode được phân cực thuận, điện áp ra Vout = – Ec, ta nói tín hiệu bị xén ở mức – Ec. Khi tín hiệu vào là sóng sin thì dạng sóng ra có dạng:

Trang :1

Có hai loại mạch ghim cơ bản là mạch ghim đỉnh trên và mạch ghim đỉnh dưới C C + D + Vout Ec + D + Vout Ec Vin - Vin - - - Mạch ghim đỉnh trên . VD = 0V Mạch ghim đỉnh dưới Trang :2 .V Vout t . . Mạch ghim: .V2 Vin 2.Coi diode như lý tưởng. ở một mức xác định nào đó. Nó được dùng để ổn định nền hoặc đỉnh của tín hiệu.Mạch ghim điện áp là mạch khôi phục thành phần một chiều của tín hiệu.Ec Vin + Kết hợp hai mạch xén trên và dưới ta được mạch xén hai mức R + D 1 D 2 Vin V1 V2 Vout - R t - V V1 Vout t .

Vp + Ec). Vout = Ec.Vp + Ec Vout - Đối với mạch ghim đỉnh dưới(giải thích tương tự).Vp. diode D vẫn phân cực ngược. • Khi Vin tăng từ . Vout = Vin – VC. do đó Vout giảm từ Ec về (. C + D + Vout Ec Vin - - Vp Ec Vin Ec .Vp + Ec) về (.Đối với mạch ghim đỉnh trên: • Khi Vin tăng từ 0 đến Vp(giá trị đỉnh). thì tụ C được nạp đến giá trị VC = Vp – Ec. có dạng sóng vào ra: Trang :3 . diode D dẫn.2Vp + Ec).Vp + Ec).2Vp + Ec) đến (. thì Vout tăng từ (.Vp đến 0. tụ C vẫn chưa xả. • Khi Vin giảm từ Vp về 0. • Khi Vin giảm từ 0 về . điện áp đặt lên hai cực diode là V in – VC – Ec mà VC = Vp – Ec => VD = Vin – Vp. vậy VD < 0 diode D tắt.. Vout = Vin – VC giảm từ (.

Ec 2Vp – Ec Vp – Ec – Ec Vout Ta có thể thay đổi Ec để ghim ở các mức mong muốn. III. (Đế lắp mạch thí nghiệm). • 1 Máy tạo sóng.C + D + Vout Ec Vin - - Vp Vin . Dụng cụ thí nghiệm • 1 FACET Base Unit. • Các dây nối và các connector. • 1 SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL circuit board. VI. • 1 Dao động ký. • 1 VOM. khảo sát mạch xén sơ đồ mạch xén trên Trang :4 . Tiến hành thí nghiệm 1.

cấp sóng sin 20Vp-p. tần số 1kHz.6V là điện áp phân cực thuận của diode CR1. .6V Dùng máy tạo sóng.V 0.6V.0. khi áp vào vượt quá 0. ta thấy dạng sóng ra có dạng sóng vuông.6V thì diode dẫn.Quan sát dạng sóng.6V thì diode dẫn.6V. sơ đồ mạch xén 2 mức . ghim mức áp ra ở . Dùng kênh 2 của dao động ký. ghim mức áp ra ở 0.Làm tương tự các bước như trên.Thu được dạng sóng ra ở 2 đầu R2 là sóng sin bị xén ở mức dưới V -0. đo dạng sóng trên 2 đầu điện trở R2 thì thu được sóng sin bị xén ở mức trên t 0.6Vp-p Trang :5 .0. Sơ đồ mạch xén dưới . 0. điều chỉnh nguồn dương trên Base unit để đưa V1 về 0V.6V t khi áp vào nhỏ hơn .

cấp sóng vuông 10Vp-p.4V - Điều chỉnh V1 = 3V.Điều chỉnh V1 = 2V. ghim mức áp ra ở .6 V 2. điều chỉnh nguồn dương trên Base unit để đưa -9.6V khi áp vào nhỏ hơn .0. đo dạng sóng ra thu được điện áp ghim đỉnh trên ở mức 0.0. ghim mức áp ra ở 0. thì thu được điện áp ghim đỉnh trên ở mức 3.6V V 0.6 V . Dùng kênh 2 của dao động ký. V2 = -2V thì mức xén dưới giảm xuống 2. khảo sát mạch ghim: Sơ đồ mạch ghim đỉnh trên - V1 về 0V.6V thì diode CR1 dẫn.Điều chỉnh V1 = 0V.6V t Dùng máy tạo sóng. .V -0.6V. V2 = 0V thì mức xén trên tăng lên 2.6V.6V t -0.6V thì diode CR2 dẫn. khi áp vào lớn hơn 0. tần số 1kHz.6V Sơ đồ mạch ghim đỉnh dưới Trang :6 .

Mục đích yêu cầu: Khảo sát mạch tích phân và mạch vi phân dùng op-amp.Giả sử sóng vào là sóng vuông có độ rộng xung là PW: Khi RC> PW: xung vào kết thúc trước khi tụ nạp đầy. Nhưng XC= 1/j2πfC.4V . xung ra là xung tam giác Trang :7 .Mạch tích phân thụ động (chỉ bao gồm các phần tử thụ động): Điện áp ra là điện áp lấy trên tụ. đo dạng sóng ra thu được điện áp ghim đỉnh dưới ở mức . Tóm tắt lí thuyết Mạch tích phân và mạch vi phân là những mạch làm thay đổi dạng sóng vào. 1. cấp sóng vuông 10Vp-p. Mạch tích phân . Mạch tích phân làm chức năng mạch lọc thông thấp.6V BÀI 2: KHẢO SÁT MẠCH TÍCH PHÂN VÀ MẠCH VI PHÂN DÙNG OP-AMP I.6V. thì thu được điện áp ghim đỉnh trên ở mức -2. Dùng kênh 2 của dao động ký. Vo giảm. tần số 1kHz. . kiểm tra dạng sóng vào ra của mạch vi phân. do đó tỉ lệ với XC.0. khi f giảm thì XC tăng.- Dùng máy tạo sóng. Vo tăng.0. tích phân.6V t - Điều chỉnh V1 = -2V. 9. Do đó khi f tăng thì XC giảm. II. điều chỉnh nguồn dương trên Base unit để đưa V2 về 0V.

tụ CF có thể bỏ qua. xung ra là xung răng cưa Khi RC> PW: xung vào kết thúc trước khi tụ nạp đầy. Đáp ứng tần số của mạch: 2. Mà XC= 1/j2πfC. mạch hoạt động như là một mạch khuyếch đại đảo. V o tỉ lệ nghịch với XC của mạch.Mạch vi phân: . khi f giảm.Khi mắc thêm opamp vào mạch như sau ta có mạch vi phân tích cực: . xung ra là xung vuông .Giả sử sóng vào là sóng vuông có độ rộng xung là PW: Khi RC< PW: tụ nạp đầy trước khi xung vào kết thúc.Đối với tín hiệu tần số cao. Vo giảm. xung ra là xung nhọn Khi RC≈ PW: thời gian nạp của tụ xấp xỉ với thời gian tồn tại xung vào. X C→∞.Khi mắc thêm opamp vào mạch như sau ta có mạch tích phân tích cực: .Khi RC≈ PW: thời gian nạp của tụ xấp xỉ thời gian tồn tại xung.Đối với tín hiệu tần số thấp hoặc tín hiệu một chiều.Mạch vi phân thụ động (gồm các phần tử thụ động): Điện áp ngõ ra lấy trên điện trở R. xung ra là xung răng cưa Khi RC< PW: tụ nạp đầy trước khi xung vào kết thúc. do đó độ lệch pha giữa ngõ ra và ngõ vào là 1800. . mạch hoạt động như là một mạch khuyếch đại đảo. Trang :8 . tụ CF có thể bỏ qua. X C→0. Do đó khi f tăng. do đó độ lệch pha giữa ngõ ra và ngõ vào là 1800. xung ra là xung vuông . Vo tăng.

• 1 VOM.Đáp ứng tần số của mạch: III. Độ lệch pha giữa điện áp ra và điện áp vào là 1800 .Tần số cắt fc của mạch (tại đó XC1=R3): fc=1/2πR3C1= 159. • 1 OPERATIONAL AMPLIFIER APPLICATIONS circuit board. • 1 Máy tạo sóng. Dụng cụ thí nghiệm • 1 FACET Base Unit. .Từ dạng sóng ra ta có: Độ lợi : Gain=R3/R1= 10 . • 1 Dao động ký.Cấp nguồn tín hiệu sóng sin 1Vp-p tần số 20Hz. Trang :9 . . kênh 2 vào đầu ra. VI. Mạch làm việc như một mạch khuếch đại đảo. Tiến hành thí nghiệm 1.Mạch tích phân Mạch thí nghiệm: .5 Hz . • Các dây nối và các connector.Đặt kênh 1 của máy hiện sóng vào đầu vào của mạch.

Đổi sóng sin ở đầu vào thành sóng vuông. Độ lệch pha ≈ 2700 V Vin Vout t Lệch pha 270o . Mạch làm việc như một mạch lọc thông thấp..Tăng tần số của sóng vào lên 2 kHz. Dạng sóng vào ra như sau: Trang :10 . và quan sát tín hiệu ra ở kênh 2: độ lợi điện áp giảm đi.

Mạch vi phân Mạch thí nghiệm: .Cấp nguồn tín hiệu sóng vuông 1Vp-p tần số 100Hz. Dạng sóng vào ra V Vin t V Vout t Đổi sóng vuông thành sóng sin. . Dạng sóng ở ngõ ra: Trang :11 .V Vin t V Vout t Mạch làm việc trong vùng tích phân 2. kênh 2 vào đầu ra.Tần số cắt của mạch ( tại đó XC1=R1): fc=1/2πR1C1 = 15.Đặt kênh 1 của máy hiện sóng vào đầu vào của mạch.9 kHz .

• Đổi sóng ngõ vào thành sóng tam giác 0. tần số 500Hz.V Vin Vout t Lệch pha 90o Độ lệch pha: 90o. Gain <1 Tăng tần số sóng vào lên 10 kHz: Độ lệch pha : 180o. Sóng ở ngõ ra: V Mắc mạch vi phân và tích phân như hình vẽ: Vin t V Vo utut Trang :12 t . Gain=10 • Tăng tần số sóng vào lên 50 kHz: độ lệch pha tăng.3V p-p. khi giảm tần số xuống lại thì biên độ sóng ra giảm → Mạch vi phân làm việc như một chức năng là mạch lọc thông cao.

tần số 2kHz. Vậy. Dạng sóng ngõ ra mạch tích phân là sóng tam giác. mạch vi phân và mạch tích phân có chức năng trái ngược nhau. và dạng sóng ra ở mạch vi phân là xấp xỉ sóng vuông.Cấp sóng vuông 1V đỉnh-đỉnh. Trang :13 .

kiểm tra dạng sóng tại các chân của UJT. như sơ đồ sau : RB2 RB1 • Khi IE = 0 (mạch emitter hở) điện trở của thanh bán dẫn cỡ hàng ngàn Ohm. Mục đích yêu cầu: Khảo sát hoạt động của mạch dao động tích thoát dùng UJT. tiếp giáp PN được phân cực thuận. Vp = η VBB + VD VD : điện áp ngưỡng diode η : tỉ số dừng nội tại Trang :14 . mạch điều khiển pha. Sau khi dẫn. II. dòng • qua B1B2 rất nhỏ. UJT được dùng trong các mạch như là : các bộ dao động. Kí hiệu và cấu tạo bên trong của một UJT : Phần bán dẫn N có đặc tính điện trở có thể coi như hai điện trở nối tiếp. Tóm tắt lý thuyết: UJT có cấu trúc chỉ có một tiếp giáp PN. UJT hoạt động trong vùng bão hòa. phần tiếp xúc PN có thể coi như một diode. mặc dù UJT không phải là linh kiện 4 lớp nhưng vẫn được công nhận là một thành phần của họ SCR vì đặc tính chuyển mạch của nó. bộ dao động tạo sóng răng cưa. VE giảm trong khi IE vẫn tiếp tục tăng. Khi VE đạt đến giá trị Vp . bộ định thời.BÀI 3: MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH THOÁT DÙNG UJT I. dòng IE xuất hiện. Khi VE giảm đến VV thi dòng tăng nhanh. UJT hoạt động trong vùng điện trở âm. các mạch kích khởi.

Dụng cụ thí nghiệm • 1 FACET Base Unit.75 Khi mà Ve bé hơn Vp thì lúc đó dòng Ie là rất nhỏ. Đặc tuyến làm việc của mạch như hình vẽ trên III. Tiến hành thí nghiệm Mắc mạch như hình vẽ Cấp nguồn VBB cho mạch là 10Vdc Trang :15 . • 1 FET Fundamental circuit board (Board mạch thí nghiệm). • 1 VOM. (Đế lắp mạch thí nghiệm).VE Vp Vùng ngắt Vùng điện trở âm Vùng bão hòa Vv IE UJT được sử dụng trong mạch là 2N2646 có η nằm trong khoảng 0.56 đến 0. người ta gọi đây là vùng điện trở âm. • Các dây nối và các connector VI. người ta gọi đây là vùng đánh thủng của mạch. Khi V giảm đến giá trị của Vv thì lúc đó dòng sẽ tăng lên mạnh. • 1 Dao động ký. khi Ve đạt đến giá trị của Vp thì lúc đó dòng Ie sẽ bắt đầu tăng lên và mạch chuyển sang hoạt động trong vùng quá độ. lúc này I tăng trong kho áp giảm.

Lúc này UJT dẫn. tụ C xã theo đường E. khi đó xuất hiện dòng chảy qua cực E của UJT. . UJT chưa được kích khởi nên tắt. B1 và R3.Vì giá trị R3 = 10 Ω << R1 = 10 k Ω nên thời gian xả của C2 nhỏ hơn rất nhiều so với thời gian nạp.Đo dạng sóng tại các chân E. khi đó xuất hiện dòng chảy qua cực E của UJT. Trang :16 . Lúc này UJT dẫn. UJT chưa được kích khởi nên tắt. điện trở RB1 giảm. . (VE ) VP VV t (VB2 ) t (VB1 ) t Giải thích: . tụ C xã theo đường E. tụ C2 nạp thông qua R1 làm điện áp VE lên đến áp đỉnh của UJT (Vp). tụ C2 nạp thông qua R1 làm điện áp VE lên đến áp đỉnh của UJT (Vp). B1. dòng qua R2 tăng lên tạo sụt áp và cực B2 có xung âm ra.Khi đó UJT đang hoạt động trong vùng điện trở âm.Khi mới cấp nguồn. Đồng thời cũng tạo sụt áp trên R3 và cực B1 có xung dương ra. B2 thu được kết quả : - Khi mới cấp nguồn. B1 và R3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful