P. 1
Đề cương tư tương HCM

Đề cương tư tương HCM

|Views: 155|Likes:
Được xuất bản bởiSavan Min

More info:

Published by: Savan Min on Apr 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2015

pdf

text

original

K48 ĐHSP Tin

Đề cương tư tưởng HCM
Câu 1: Trình bày khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM .
Trả lời:
1. Khái niệm

Đại hội lần thứ 7 ĐCSVN (6-1991) khẳng định: “ Đảng lấy CN Mác- Lenin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành đông, văn kiện của đại hội định nghĩa tư tưởng HCM là kết quả sự vận dụng sáng tạo CN MacLenin vào điều kiện cụ thể của nước ta và từ thực tế HCM đã tạo thành 1 tài sản tinh thần quý báu của đảng và của cả dân tộc. Kể từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của đảng công tác nghiên cứu tư thưởng HCM đc tiến hành nghiêm túc và đã đạt đc những kết quả quan trọng. Dưa trên định hướng cơ bản của văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của ĐCSVN đã đưa ra 1 định nghĩa “ Tư tưởng HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN MAC-LENIN vào điều kiện cụ thể của nước ta, đông thời là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc và trí tuệ cảu thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Dù định nghĩa theo cách nào TTHCM đều đc nhì nhận với tư cách là 1 hệ thống lí luận . Hiện nay tồn tại 2 phương pháp tiếp cận TTHCM : + TTHCM đc nhận diện như 1 hệ thống tri thức tổng hợp bao gồm:tư tưởng triết, tư tưởng king tế, tư tưởng chính trị, tư tưởng quân sự, tư tưởng văn hóa, đạo đức và nhân văn. + TTHCM là hệ thống các quan điểm về CM VN bao gồm : tư tưởng vấn đề dan tộc và CM giải phóng dan tộc, về CNXH và con đg đi lên CNXH, về ĐCS VIỆT NAM, về đại đoàn kết dan tộc và doàn kết quốc tế, vè dân chủ, nhà nước của dân do dân vì dân, vè văn hóa đạo đức..... 2. Hệ thống tư tưởng HCM Bao gồm 1 số nội dung cơ bản sau : 1. Tư tưởng về dân tộc và CM giải phóng dân tộc 2. Tư tưởng về CNXH và con đg quá độ lên CNXH 3. Tư tưởng về ĐCS VN 4. Tư tưởng về đại doàn kết dân tộc 5. Tư tưởng về quân sự 6. Tư tưởng vè xây dựng nhà nc của dân, do dân, vì dân 7. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại 8. Tư tưởng đạo dức HCM 1

K48 ĐHSP Tin
9. Tư tưởng nhân văn HCM 10.Tư tưởng văn hóa HCM Trên đây là những nội dung chủ yếu: tư tưởng chính trị, tư tưởng văn hóa, đạo đức, tư tưởng nhân văn, tư tưởng văn hóa.Tùy từng đối tượng, tùng lĩnh vực các nhà khoa học có thể nghiên cứu để xây dựng TT HCM thành 1 hệ thống hoàn chỉnh, khoa học. Nghiên cứu và học tập TTHCM ở các trường ĐH và CĐ trong cả nc, ta tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 1. Tư tưởng về dân tộc và CMGPDT 2. Tư tưởng về CNXH và con đg quá độ lên CNXH 3. Tư tưởng HCM về ĐCS VIỆT NAM 4. Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc 5. Tư tưởng HCM về dân chủ và xây dựng nhà nc của dân do dân vì dân 6. Tư tưởng HCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng con ng mới

Câu 2. Luận điểm của HCM – CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS.
a. Rút kinh nghiệm từ sự thất bại của con đường cứu nc trước đó: - Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp ông cha ta đã sử dụng nhiều con đường gắn với những khuynh hướng chính trị khác nhau, sử dụng những vũ khí tư tưởng khác nhau - tất cả Các p/trào cứu nc của ông cha ta mặc dù đã diễn ra vô cùng anh dũng với tinh thần “người trước ngã người sau đứng dậy” nhưng rốt cuộc đều bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Đất nc lâm vào “tình hình đen tối tưởng như không có đường ra”. Đó là tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nc ở VN đầu thế kỉ XX. Nó đặt ra 1 yêu cầu bức thiết phải tìm 1 con đg cứu nc mới. -Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nc đã bị biến thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cảnh lầm than. HCM đã được chứng kiến các phong trào cứu nc của ông cha Người nhận thấy: + Con đường của Phan Bội Châu ko khác nào “Đuổi hổ cửa trước rước Beo cửa sau” + Con đường của Phan Chu Trinh lại ko khác gì “Xin giặc rủ lòng thương” + Con đường của Hoàng Hoa Thám tuy có phần thực tế hơn nhưng vẫn mang cốt cách phong kiến - Chính vì thế,mặc dù rất khâm phục tinh thần cứu nc của ông cha nhưng HCM ko tán thành các con đường của họ mà quyết tâm đi tìm con đường cứu nc mới . Đoạn tuyệt với sự phát triển theo con đường của CNPK, HCM đãv đến nhiều quốc gia và châu lục trên TG. b. CMTS là ko triệt để: 2

K48 ĐHSP Tin
Trong khoảng 10 năm vượt qua các đại dương đến với nhân loại cần lao đang tranh đấu ở nhiều châu lục và quốc gia trên TG,NAQ đã kết hợp tìm hiểu lí luận và khảo sát thực tiễn,nhất là ở 3 nc tư bản phát triển: Anh, Pháp, Mỹ. - Người đọc tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ, tìm hiểu thực tiễn cách mạng tư sản mỹ; đọc tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của CM Pháp, tìm hiểu CMTS Pháp Người nhận thấy: “cách mệnh Pháp cũng như kách mệnh Mĩ nghĩa là kách mệnh TS kách mệnh ko đến nơi tiếng là công hòa và dc kì thực trong nó tước lục công nông ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Bởi lẽ đó người ko đi theo con đường CMTS c. Con đường GPDT: HCM thấy được CMT 10-Nga không chỉ là 1 cuộc CMVS, mà còn là cuộc CM g/p dân tộc. Nó nêu 1 tấm gương sáng về sự g/p các dân tộc thuộc địa và “mở ra trước mắt họ thời đại CM chống ĐQ, thời kì g/p dân tộc” - HCM hoàn toàn tin theo Lênin và quốc tế 3 chính vì Leenin và QT thứ 3 đã bênh vực cho các dtộc bị áp bức. người thấy trong lí luận của Lênin một phương hướng mới đề giải phóng d/tộc “con đường CMVS” - Trong bài “Cuộc kháng Pháp” HCM viết “chỉ có giải phóng giai cấp vs thì mới gp được d/tộc” cả 2 cuộc GP này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của CM thế giới. - Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà CM có xu hướng tư sản đương thời HCM đã đến với học thuyết CM của chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chon khuynh hướng chính trị VS. Người khẳng định “muốn cứu nc và GPDT ko có con đường nào khác ngoài con đường CMVS” “chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các d/tộc bị áp bức và những người lđ trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Câu 3: Pt luận điểm HCM:” CM G/p d/tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc”: a, CM G/p d/tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo: Khi CNTB chuyển sang giai đoạn độc quyền(ĐQCN), nền kinh tế hang hóa phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa. Các nc thuộc địa trở thành 1 trong những nguồn sống chủ yếu của CNĐQ. NAQ khẳng định “ tất cả sinh lực của CNTB quốc tế đều lấy ở các xứ thuộc địa. Đó là nơi CNTB lấy nguyên liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hang, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là tuyển những binh lính bản xứ cho các đạo quân phản CM của nó”. “… nọc độc và sức sống của con rắn độc TBCN đang tập trung ở các thuộc địa”. Người thẳng thắn phê bình 1 số ĐCS không thấy đc vấn đề quan trọng đó. Người chỉ rõ: “bàn về khả năng và các biện pháp thực hiện CM, đề ra kế hoạch của cuộc chiến đấu sắp tới, các đồng chí Anh và Pháp cũng như các đồng chí ở các Đảng khác hoàn toàn bỏ 3

HCM vẫn khẳng định công cuộc g/p nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện đc bằng sự nỗ lực tự g/p. Người đi đến luận điểm: “ Công cuộc g/p anh em ( tức nhân dân thuộc địa TG) chỉ có thể thực hiện đc bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”.K48 ĐHSP Tin qua luận điểm cực kì quan trọng có tính chiến lược này.khi thời cơ CM xuất hiện. NAQ phê phán các ĐCS ở Pháp. NAQ cho rằng CM g/p d/tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc. khối lien minh này sẽ là một trong những cái cánh của CMVS”. CNTD. Chính vì thế. nhưng không đc ỷ lại. Vận dụng công thức của C. Trông vào sức mình… cố nhiên sự giúp đỡ của các nc bạn là rất quan trọng. Người nói: “kháng chiến trường kì gian khổ đồng thời lại phải tự lực cánh sinh. đã được thắng lợi của phong trào CM g/p d/tộc trên TG trong gần 1 thế kỉ qua chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.CM thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt. Theo HCM. Quan hệ giữa CM thuộc địa với CMVS ở chính quốc: Theo HCM giữa CM g/p d/tộc ở thuộc địa và CMVS ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ. tránh tư tưởng bị động trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài. Đây là 1 luận điểm sáng tạo. Người chủ trương phát huy nỗ lực chủ quan của dân tộc. 4 .có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn. Đó là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải là mối quan hệ lệ thuộc. 1 cống hiến rất quan trọng của HCM vào kho tang lí luận của CN Mac-lenin. Tháng 8-1945. Người kêu gọi: “ Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy. hoặc quan hệ chính phụ. Nhận thức đúng vai trò vị trí chiến lược của CM thuộc địa và sức mạnh dân tộc. không đc ngồi mong chờ người khác. Hà Lan. tác động qua lại lấn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là CNĐQ. Bỉ và các ĐCS ở các nc có thuộc điọa chưa thi hành chính sách thật tích cực trong vấn đề thuộc địa. 1 dân tộc không chịu tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng đc độc lập”. Người đánh giá rất cao sức mạnh của 1 dân tộc vùng dậy chống ĐQTD. b . phải “ làm cho các dân tộc thuộc địa từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho 1 liên minh phương Đông tương lai. Anh. đem sức ta mà tự g/p cho ta” .Mac: “ Sự g/p của g/c công nhân phải là sự nghiệp của bản thân g/c CN”. tôi hết sức kêu gọi các đồng chí: hãy chú ý!”. Trong khi yêu cấu quốc tế cộng sản và các ĐCS quan tâm đến CM thuộc địa.Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả năng CM to lớn. Tại phiên họp thứ 22 ĐH V quốc tế CS(1-7-1924). trong khi g/c TS các nc đó đã làm tất cả để kìm giữ các dân tộc bị chúng nô dịch trong vòng áp bức.

dân chủ và giàu mạnh. lại yêu cầu hải chuyên chính với thiểu số phản động chống lại lợi ích của nd. trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xh: + Mục tiêu ctrị: Theo tư tưởng HCM. . ốm đau có thuốc. năng động của chế độ xh mới. xh đến gp từng cá nhân con người. ai cũng được học hành. mục tiêu chung của CNXH và mtiêu phấn đấu của Người là một. a) Mục tiêu: HCM ý thức được rõ ràng giá trị của CNXH về mặt lý luận là quan trọng nhưng vấn đề quan trọng hơn là tìm ra con đường để thực hiện những giá trị này. góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Mục đích của XNXH là: “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.HCM đã tổng quát mục đích của CNXH thành các tiêu chí cụ thể: “CNXH là làm sao cho nhân dân đủ ăn. HCM đã xác định các mục tiêu cụ thể của thời kỳ quá độ lên CNXH. gp giai cấp. Nhà nước có 2 chức năng: dân chủ với nd. CNXH được biểu hiện với việc thỏa mãn các nhu cầu. ngày càng sung sướng. chuyên chính với kẻ thù của nd. những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ”.K48 ĐHSP Tin Câu 4:Trình bày quan niệm của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH. Để phát huy quyền làm chủ của nd. trước hết là nhân dân lđ”. Chỉ rõ và nêu bật mtiêu của CNXH. Theo Người. hphúc cho nd. đó là làm sao cho nước ta hoàn toàn đlập. HCM đã khẳng định tính ưu việt của CNXH so với chế độ xh đã tồn tại trong lịch sử. muốn nâng cao đời sống nd. lợi ích thiết yếu của người lao động. Đó là dự tin tưởng cao độ vào lý tưởng vì dân. do dân và vì dân. xâu dựng một nước VN hòa bình. Trượt ra khỏi quỹ đạo đó thì hoặc là CNXH giả hiệu hoặc không có gì tương thích với CNXH. Hai chức năng đó không tách rời nhau. theo các cấp độ từ giải phóng dân tộc. chống lại chế độ XHCN.Như vậy. HCM quan niệm mục tiêu cao nhất của CNXH là nâng cao đời sống nd. Điểm then chốt. hình thành các nhân cách phát triển tự do. có ý nghĩa phương pháp luận qtrọng của HCM là đề ra các mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể xây dựng CNXH trong mỗi giai đoạn CM khác nhau ở nước ta. chỉ ra nhiệm vụ giải phóng con người một cách toàn diện. Chính thông qua quá trình đề ra các mục tiêu đó. theo các nấc thang từ thấp đến cao. dân ta được hoàn toàn tdo. đồng bào ta ai cũng có cơn ăn. già không lđ được thì nghỉ. mặt khác. phải tiến lên CNXH.HCM chỉ rõ con đường và biện pháp thực hiện các hình thức dân chủ trực tiếp.Một mặt. toàn dân ta đoàn kết phấn đấu. ai nấy được học hành. HCM nhấn mạnh phải phát huy quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của nd. Trong di chúc của mình. HCM viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng. đủ mặc.Ở HCM. tạo ra tính hấp dẫn. chế độ ctrị phải là do nd lđ làm chủ. mà luôn đi đôi với nhau. Nhà nước của dân. độc lập. thống nhất. Mục tiêu nâng cao đời sống toàn dân. nâng cao năng lực hđ của các tổ chức chính trị-xh 5 . áo mặc. tdo cho dtộc. . đó là tiêu chí tổng quát để khẳng định và kiểm nghiệm tính chất XHCN của các lý luận CNXH và chính sách thực tiễn. đó là đlập. trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

trong đó “ công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế nước nhà”. xâu dựng.khắc phục phong tục tập quán lạc hậu. phát triển giáo dục. nội sinh và ngoại sinh. HCM nhắc nhở phải làm cho phong trào văn hóa có bề rộng. nguồn nội lực của CNXH. + Mục tiêu văn hóa-xh: Theo HCM. chế độ ctrị của CNXH chỉ đc bảo đảm và đứng vững trên cơ sở 1 nền ktế vững mạnh. cách bóc lột theo CNTB đc bỏ dần. KHKT tiên tiến. vận dụng. củng cố các hình thức dchủ đại diện. + Mục tiêu ktế: Theo HCM. thực hành vệ sinh phòng chống bệnh. những động lực đó biểu hiện ở phương diện: vật chất và tinh thần. đem tài năng cống hiến cho xh. nhất là những động lực bên trong. nghiệp vụ. chuyên môn. nâng cao lòng yêu nước. Người khẳng định. luôn tạo điều kiện để mỗi người rèn luyện tài năng. tư tưởng XHCN ở mỗi con người là kết quả của việc học tập. bài trừ mê tín dị đoan. Kết hợp các loại lợi ích ktế là vấn đề rất đc HCM quan tâm. tất cả mọi người đều phải luôn trau dồi đạo đức và tài năng. xây dựng. cần phát hiện những động lực và những điều kiện bảo đảm cho động lực đó được thực sự trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc xây dựng CNXH. HCM luôn gắn tài năng với đạo đức.K48 ĐHSP Tin của quần chúng. Ngườu cho rằng: Muốn có con người XHCN phải có tư tưởng XHCN. Theo HCM. Phương châm xây dựng nền vhóa mới là: dtộc. giải trí lành mạnh. Văn hóa thể hiện trong mọi sinh hoạt tinh thần của xh. phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin. vừa có đức vừa có tài. khoa học.xử lý và phân định rõ chức năng của chúng. b) Động lực: Để thực hiện những mục tiêu đó. đồng thời Người cũng rất quan tâm đến mặt tài năng. đồng thời phải có bề sâu. chuyên môn là thể xác”. tăng cường hiệu lực và hquả qlý của các cquan lập pháp và tư pháp. mục tiêu cao nhất. nông nghiệp. gắn phẩm chất chính trị với trình độ học vấn. vừa “hồng”vừa “chuyên”. yêu CNXH. đsống vchất của nd ngày càng đc cải thiện. phát triển văn hóa nghệ thuật. Bởi lẽ. HCM luôn nhấn mạnh đến trau dồi. Người đặc biệt nhấn mạnh chế độ khoán là một trong những hình thức của sự kết hợp lợi ích kinh tế. Trong khi đáp ứng mặt giải trí thì không được xem nhẹ nâng cao trí thức của quần chúng. động lực quan trọng và quyết định nhất 6 . Do vậy. thương nghiệp. HCM quan tâm trước hết mặt tư tưởng. Nền ktế . Nền ktế XHCN ở nước ta cần phát triển toàn diện các ngành mà những ngành chủ yếu là công nghiệp. rèn luyện đđức cmạng. trong đó “ chính trị là tinh thần. động lực quyết định nhất công cuộc xây dựng chính là con người. đại chúng. Tuy vậy. đồng thời Người luôn nhắc nhở phải làm cho văn hóa gắn liền với lđ sản xuất. Trong lý luận xây dựng con người XHCN. thực hiện nếp sống mới. đó là xóa nạn mù chữ. Hai mặt đó gắn bó thống nhất trong mọi con người.mà chúng ta xây dựng là nền ktế XHCN với công-nông nghiệp hiện đại. nâng cao dân trí. HCM đặt lên hàng đầu nhiệm vụ của cách mạng XHCN là đào tạo con người. văn hóa là một mục tiêu cơ bản của cách mạng XHCN.

chung sống hòa bình và phát triển. phải sử dụng tốt những thành quả KHKT thế giới… Nét độc đáo trong phong cách tư duy biện chứng HCM là ở chỗ bên cạnh việc chỉ ra các nguồn động lực phát triển của CNXH. HCM đã nhận thấy ở động lực này có sự kết hợp giữa cá nhân (sức mạnh cá thể) với xh (sức mạnh cộng đồng). thiết thân của họ. HCM cũng quan tâm tới văn hóa. tự lực cánh sinh là chính. chủ nghĩa yêu nước phải gắn kiền với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.liêm khiết của đội ngũ cán bộ. Ngoài các động lực bên trong. quan liêu… mà Người gọi là “giặc nội xâm”. Nhà nước đại diện cho ý chí và quyền lực của nd dưới sự lđạo của Đảng.đưa sự nghiệp xdựng CNXH đến thắng lợi. đó là tham ô. Truyền thống yêu nước của dân tộc. HCM thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng. lãng phí. Chính vì thế. hợp tác quốc tế. không có sức hấp dẫn. sự trong sạch. tự chủ. HCM rất coi trọng động lực kinh tế. kinh doanh. đồng thời chăm lo bồi dưỡng sức dân. Người hay nêu cao tinh thần độc lập. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế tạo tành sức mạnh tổng hợp để xây dựng thành công CNXH trên cơ sở bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của VN. làm cho CNXH trở nên trì trệ. theo HCM. HCM xác định rất rõ nội lực là quyết định nhất. xơ cứng. Tất cả những nhân tố động lực nêu trên là những nguồn lực tiềm tàng của sự ptriển. Đó là lợi ích của nd và từng cá nhân. Người cho rằng.K48 ĐHSP Tin là con người. mọi nhà trở nên giàu có. bộ máu tính nghiêm minh của kỷ luật. coi đó là động lực tinh thần không thể thiếu của CNXH. sự đoàn kết cộng đồng. kinh tế với xh. tăng cường đoàn kết quốc tế. triệt tiêu nguồn lực vốn có của CNXH.đến hiệu lực của tổ chức. làm cho mọi người. cảnh báo và ngăn ngừa các yếu tố kìm hãm.Người đặc biệt quan tâm. phải kết hợp được với sức mạnh thời đại. phát riển kinh tế. Người còn lưu ý. hơn nữa là động lực quan trọng nhất. Giữa nội nực và ngoại lực. gắn liền kinh tế với kỹ thuật. ngoại lực là rất quan trọng. Câu 6: Trình bày quan niệm của HCM về vai trò và bản chất của ĐCS Việt Nam? 7 . giải phóng mọi năng lự sản xuất. không có chế độ xh nào coi trọng lợi ích chính đáng của cá nhân con người bằng chế độ XHCN. sản xuất. công chức các cấp từ TW tới địa phương. giáo dục. sức lđ sáng tạo của nd. khoa học. là nd lđ. F luật. ngưng luôn chú trọng tranh thủ sự giúp đỡ. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. ích quốc lợi dân. Nòng cốt là công-nông-trí thức. thực hiện chức năng qlý xh. Cùng với động lực kinh tế. đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên động lực quan trọng của CNXH. Xem con người là động lực của CNXH.

.K48 ĐHSP Tin Hồ Chí Minh là người sáng lập.đoàn kết và được lãnh đạo bởi 1 tổ chức chính trị là ĐCS VN.quần chúng vẫn cần Đảng lãnh đạo.là vô cùng vô tận. + Hai là.Đảng kết hợp phong trào cách mạng VN với chủ nghĩa Mác Lênin.lợi 8 . .Vì vậy. . + Ba là.phong trào yêu nước của trí thức Vn là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của ĐCS VN. giáo dục và rèn luyện đảng cộng sản Việt Nam trong gần 40 năm . Người đã xác lập nên một hệ thống các quan điểm.vì Đảng không có mục đích tự thân. tư tưởng về đảng cộng sản.phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân.Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân hợp thành chủ lực của cách mạng.coi nó là một trong 3 yếu tố kết hợp dẫn đến việc hình ĐCS VN điều này có những lý do sau đây: + Một là phong trào yêu nước có vị trí.Lực Lượng kể địch rất mạnh.vai trò cực kì to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc VN.của nhân dân lao động.VI Lênin nêu lên hai yếu tố. vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-LeNin.Cách mạng thắng lợi rồi. Hồ Chí Minh đã có những phát kiến đặc biệt sảng tạo góp phần cụ thể hóa và phát triển lý luận MacLenin Về sự ra đời của ĐCS VN:Đề cập yếu tố sự cho ra đời của ĐCS.tồn tại và phát triển của ĐCS VN phù hợp với quy luật phát triển của xã hội.HCM thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin đối với cách mạng VN và đối với quá trình hình thành ĐCS VN. -HCM còn nêu thêm yếu tố phong trào yêu nước. tư tưởng có vấn đề về vai trò và bản chất của đảng cộng sản.Cách mạng là cuộc đấu tranh rất gian khổ.HCM còn kể đến yếu tố thứ 3 đó là phong trào yêu nước trong bài thường thức chính trị viết năm 1953 HCM cho rằng. .Giữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.phong trào công nhân kết hợp đựoc phong trào yêu nứơc bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung.Người cũng đánh giá cao vị trí vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân VN trong sắp xếp lực lượng cách mạng.ngoài lợi ích của giai cấp công nhân.chí khí phải kiên quyết.đó là sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. + Bốn là.Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức rất chặt chẽ.tranh lấy chính quyền.HCM khẳng định:”Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn.xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và của phong trào công nhân châu Âu.Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”.Đồng thời.Sự ra đời.  Vai trò của ĐCS VN: Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi đựơc tập hợp. Trong các quan điểm.phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành 1 đội quân thật mạnh để đánh đổ kẻ địch. Từ nhu cầu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.Khi đề cập sự hình thành ĐCS VN bên cạnh hai yếu tố chủ nghĩa Mác Lênin và phong trào công nhân.

HCM cũng nêu lên toàn bộ cở sở lý luận và các nguyên tắc tổ chức.Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.đội tiên phong của giai cấp công nhân.không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được.còn có những người ưu tú trong giai cấp nông dân.đánh dấu một trang mới trong lịch sử dân tộc ta. .vai trò quan trọng của Đảng cách mạng-nhân tố đầu tiên.tính quyết định hàng đầu của Đảng đối với cách mạng VN đã đựơc thực tế lịch sử chứng minh.HCM đã khẳng địn vị trí.ngoài công nhân.Đảng không có lợi ích nào khác.để bảo đảm và tăng cưởng bản chất giai cấp công nhân. .Trong báo cáo chính trị tại Đại hội II.Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc cho nên nhân dân VN coi Đảng Cộng Sản VN là Đảng của chính mình.trí thức và các thành phần khác.Những quan điểm trên đây của HCM hoàn toàn tuân thủ những quan điểm của VI.trái với mặt lý luận lẫn thực tiễn đều đi ngược lại với sự phát triển của xã hội VN.tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng.  Quan niệm về ĐCS VN cầm quyền.HCM khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta dựa trên cơ sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VN.Đảng luôn gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong tất cả các thời kì của cách mạng.Nhưng quan điểm nhất quán của HCM về bản chất giai cấp của Đảng là Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân.đều xuyên tạc thực tế lịch sử cách mạng dân tộc ta.  Bản chất của ĐCS VN: HCM khẳng định: ĐCS VN là Đảng của giai cấp công nhân.lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới.Vai trò lãnh đạo của ĐCS VN.ĐCS VN ra đời.Sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bẳt nguồn từ tầng lớp nhân dân lao động khác.HCM rèn luyện Đảng luôn chú trọng tính thống nhất giữ các yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc.quyết định sự thắng lợi của cách mạng.Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trở thành Đảng cầm quyền: + HCM thấy cần phải có một ĐCS để lãnh đạo phong trào cách mạng.K48 ĐHSP Tin ích của toàn dân tộc VN. .Trong thành phần của mình.thực hiện mục tiêu nói trên chính vì vậy.khi nêu lên Đảng ta còn là Đảng của nhân lao động và của toàn dân tộc. . .mang bản chất của giai cấp công nhân.Thấu hiểu 9 .Mọi mưu toan nhằm hạ thấp hoặc nhằm xoá bỏ vai trò của ĐCS VN.tuy số lượng ít so với số dân nhưng có đầy đử phẩm chất và năng lực lãnh đạo thực hiện những mục tiêu của cách mạng.Tới 1930. + Con đường cách mệnh.sinh hoạt Đảng mà nguyên tắc này tuân tủ một cách chặt chẽ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản của VI Lênin.Điêu này cũng giống như Đảng ta đã mang tên là Đảng lao động nhưng bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công nhân.Bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công nhân nhưng quan niệm Đảng không những là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc có ý nghĩa lớn đối với cách mạng VN.Đảng ta cũng khẳng định rằng.từ những năm 1920 trở đi Người tích cực chuẩn bị cả 3 mặt:chính trị.

bản chất Đảng không thay đổi.dân làm chủ: HCM nhận mạnh rằng.Chỉ có một Đảng như thế mới có thể đem lại độc lập cho dân tộc.Người chỉ rõ:”những người cộng sản chúng ta không một chút nào quên đi lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước và trên toàn thế giới.phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.lại được soi dọi dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin.Đảng không bao giờ ‘hy sinh quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân cho giai cấp khác”.quản lý đất nứơc nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình.hạnh phúc cho nhân dân.Đảng viên ý thức đầy đủ và đúng đắn chức năng. + Tóm lại.HCM đã cụ thể hóa mục đích bản chất cách mạng của một Đảng Macxit chân chính và hoạt động thực tiễn của Đảng ta.lý tưởng của Đảng cầm quyền theo HCM .nhưng”trước phải làm cho dân giác ngộ”. + Mục đích.Đó là thời điểm Đảng cộng sản VN trở thành Đảng cầm quyền.Khi có chính quyền trong tay một vấn đề mới cực kì to lớn cũng là thử thách hết sức nặng nề của Đàng là người Đảng viên cộng sản không được lãng quên mục đích chính của mình.lý tưởng của Đảng vẫn là giải phóng giai cấp.chỉ là Đảng chính trị đại diện cho giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành.Người chỉ rõ công nông là nguồn gốc cách mạng. + Đảng cầm quyền.vận dụng vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của cách mạng VN.HCM nhất quán cho rằng cách mạng VN muốn thành công phải đi theo chủ nghĩa Mác Lênin.Quan niệm của HCM về Đảng cầm quyền:”Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị.K48 ĐHSP Tin bài học lịch sử cách mạng của quần chúng.Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của tố quốc của nhân dân. .Đó là mục đích lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng VN.Đảng lãnh đạo cách mạng là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của nhân dân. + Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo.phát triển hết sức sáng tạo lý luận Mác Lênin về Đảng vô sản kiểu mới.Nhận thức một cách sâu sắc lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về Đảng.một khi xa rời 10 .chỉ đạo của Đảng cũng như trong quá trình củng cố và xây dựng Đảng luôn thực sự là một Đảng chân chính.lập nước VN dân chủ cộng hoà.Như vậy.triệt để giải phóng con người.xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân và tiến lên chủ nghĩa xã hội.nguyên tắc của chế độ mới.nhịêm vụ của mình trong hoạt động.tổ chức chặt chẽ Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc giành chính quyền.ĐCS VN là một Đảng chân chính mang bản chất của giai cấp công nhân.nhằm làm cho mỗi cán bộ.vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân quan điểm này của HCM về Đảng cầm quyền là sự vận dụng.Mục đích.Theo HCM.tự do.Theo Người quyền lực thuộc về nhân dân là bản chất.Với đường lối chính trị đúng đắn.phồn vinh cho đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta phải chú ý học tập kết thừa những kinh nghiệm tốt của các ĐCS khác. b)XD Đảng về chính trị. Đảng không có CN cũng như con người không có trí khôn. trong đảng ai cũng phải hiểu. lý luận: Để đạt đc mục tiêu cách mạng. XD đảng về tư tưởng. ai cũng phải làm theo CN ấy. Điều này hoàn toàn đúng với lời căn dặn của Mác. Trong quá trình vận dụng đó. “chủ nghĩa” ấy là CN Mac – Lênin. Lênin đối với những người csản trên tgiới khi các ông cho rằng. 4 là. tổng kết thành những vấn đề lý luận bổ sung làm giàu thêm nội dung lý luận Mac – Lênin. CN Mac-Lênin là học thuyết nêu lên những vấn đề cơ bản nhất trên cơ sở đó mỗi đảng vận dụng vào hoàn cảnh điều kiện riêng của mình. phủ nhận CN Mác – Lênin. việc htập. Khi huấn luyện cho các cán bộ CM năm 1925 – 1927. Theo HCM vận dụng CN Mac – Lênin phải tránh giáo điều. đồng thời chống lại việc xa rời ngtắc cơ bản của CN Mac – Lênin. HCM chỉ rõ: phải dựa vào lý luận CM và khoa học của CN Mac. xuyên tạc. tuyên truyền CN Mac – Lênin phải luôn phù hợp với từng đối tượng.Đảng phải lấy dân làm gốc.Angghen. mỗi đảng phải giải quyết thành công những vấn đề mới. ngcứu. Trong việc tiếp nhận và vận dụng CN Mac–Lênin. HCM lưu ý những điểm sau: 1 là. xét lại CN Mác – Lênin . việc vận dụng CN Mác – Lênin phải luôn phù hợp với từng hcảnh. 2 là. Câu 7: Trình bày nội dung công tác XD đảng CSVN theo tư tưởng HCM? a. tàu không có bàn chỉ nam”.Dân làm chủ.K48 ĐHSP Tin nguyên tắc này Đảng sẽ trở thành đối lập với nhân dân. 3 là trong quá trình hoạt động . chống lại những luận điểm sai trái.Lênin. 11 .Đảng lãnh đạo. Đây là thái độ và trách nhiệm thường xuyên của đảng ta. các quan điểm của các ông chỉ là phương pháp chỉ dẫn hành động trong thực tế. đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung CN Mác – Lênin. chú ý chống giáo điều. cơ hội. HCM khẳng định: “ Đảng muốn vững thì phải có CN là cốt. Đảng ta phải tăng cường đtranh để bvệ sự trong sáng của CN Mác – Lênin.

Hoặc. Hệ thống tổ chức của Đảng từ TW đến cơ sở phải thật chặt chẽ. đó là hai vấn đề của một nguyên tắc.chi bộ là tổ chức hạt nhân. theo HCM đường lối ctrị là 1 vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng.Bởi lẽ. chính sách của đảng. chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nd. Đồng thời. bao gồm: XD đường lối ctrị. xdựng và phát triển hệ tư tưởng ctrị. tư tưởng phải được tự 12 . Giữa “tập trung” và “dchủ” có mối qhệ khăng khít với nhau. c) Xây dựng đảng về tổ chức. HCM viết về mối qhệ đó như sau: Tập trung trên nền tảng dchủ. thông tin thời sự cho cán bộ.Các nguyên tắc tổ chức xây dựng đảng: + Tập trung dân chủ: Đây là ngtắc cơ bản trong xdựng Đảng. HCM rất coi trọng vtrò của chi bộ. bvệ ctrị. dchủ dưới sự chỉ đạo tập trung.quyết định chất lượng lđạo của Đảng.K48 ĐHSP Tin Tư tưởng HCM trong việc XD Đảng về ctrị có nhiều ndung . có tính kỷ luật cao. HCM lưu ý cần phải giáo dục đường lối. Đảng phải thật sự là đội tiên phong dũng cảm. Sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau. xdựng và thực hiện nghị quyết.xh cũng như các sách lược và quy định những mtiêu phát triển của xh theo hướng lâu dài cũng như của từng giai đoạn. chủ yếu bằng việc đề ra cương lĩnh đường lối chiến lược. giữ vững bản lĩnh ctrị trong mọi hoàn cảnh. phương hướng phát triển ktế .Hệ thống tổ chức của Đảng: HCM khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. bộ máy. nhiệm vụ riêng. nâng cao bản lĩnh ctrị … trong đó. phải htập kinh nghiệm của các ĐCS anh em. vận dụng nó vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong từng thời kỳ. . Người viết: “chế độ ta là chế độ dchủ. đối với Đảng. là bộ tham mưu sáng suốt của GCCN. rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Người cũng cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị ngây hậu quả ngiêm trọng đối với vận mệnh của tổ quốc. để có đường lối ctrị đúng. Đảng thực hiện vtrò lđạo ctrị của mình. một tổ chức tiên phong chiến đấu của GCCN. Đảng muốn xd đường lối ctrị đúng đắn cần phải coi trọng các vấn đề: đường lối ctrị phải dựa trên cơ sở lý luận của CN Mac – Lênin. sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên cũng như của hàng triệu nhân dân lao động. của nhân dân lđ và của cả dtộc. XD đường lối ctrị trở thành 1 trong những vấn đề cực kỳ quan trọng trong XD đảng ta. nhưng cũng phải tính đến những điều kiện cụ thể của đất nc và của từng thời đại trong từng giai đoạn hoặc cả thời kỳ dài. ĐCSVN cầm quyền có vai trò định hướng phát triển cho toàn bộ xh. công tác cán bộ .là môi trường tu dưỡng. đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường. mỗi cấp độ tổ chức có chức năng. Trong hệ thống tổ chức đảng. trong xd đường lối ctrị .

K48 ĐHSP Tin do. không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. nhưng trong đảng cũng không tránh khỏi những khuyết điểm. cần phải có nhiều người. công việc mới chạy. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến.” + Tập thể lãnh đạo. kế hoạch định rõ ràng rồi. thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt. thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Thái độ. Bởi vì. phương pháp tự phê bình và phê bình được HCM nêu rõ ở những điểm như: Phải tiến hành thường xuyên như ta rửa mặt hàng ngày. chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Mục đích này được quy định bởi tính tất yếu trong quá trình hoạt động của Đảng ta. phần xấu bị mất dần đi. + Tự phê bình và phê bình: Mục đích của tự phê bình và phê bình là để làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân. thang thuốc tốt nhất là tự phê bình và phê bình. Đảng là một thực thể của xã hội. Vì vậy. người thì thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. không phải mọi người đều tốt. Đó là một quyền lợi mà cũng là nghĩa vụ của mọi người. trước mọi quyết định của 13 . Chính vì vậy. góp phần tìm chân lý. đội của Đảng bao gồm những người ưu tú. tức là nói đến sự vươn tới chân. trung thực. tất cả mọi đảng viên đều phải bđẳng trước Điều lệ Đảng. Đối với việc thực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng. Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng đòi hỏi tất cả mọi tổ chức đảng. Về cá nhân phụ trách. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề. thiện. cá nhân phụ trách: HCM giải thích về tập thể lãnh đạo như sau: “Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì vậy cần phải có nhiều người dù khôn ngoan tài giỏi mấy. đã tìm thấy chân lý. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người. HCM cho rằng: “Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Người thì thấy rõ mặt này. phải chú ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền. mọi việc đều hay. mỗi người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. dù nhiều kinh nghiệm đến đâu. trước F luật của Nhnước. Như thế thì việc gì cũng không xong”. mỹ. phải thẳng thắn. Đảng bao gồm các tầng lớp xã hội. chân thành. không dám quyết đoán. “phải có tình thương yêu lẫn nhau” + Kỷ luật nghiêm minh. Hồ Chí Minh cho rằng. tự giác:Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và của mỗi đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh. đồng thời phải chống lại cả tình trạng dựa dẫm tập thể. không nể nang. làm cho mỗi tổ chức tốt lên. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm. kết quả là không ai thi hành. Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ người này ủy cho người kia. tự giác. thì cấn phải giao cho 1 người hoặc một nhóm ít người phụ trách. cũng chỉ trông thấy. không giấu giếm và cũng không thêm bớt khuyết điểm. khỏi sai lầm”. mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình. người kia ủy cho người nọ. không dám chịu trách nhiệm.

bồi dưỡng cán bộ. đức. đđức CSCN mà nội dung cố lõi là CN nhân đạo chiến đấu. đđức CM. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đđức CM. thường xuyên tu dưỡng đạo đức CM. mở rộng.Cán bộ. trong đó. thực hiện các chính sách đối với cán bộ. vtrò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. đồng bào sung sướng. phải thực hành dchủ rộng rãi ở trong Đảng. HCM cho rằng. phải “sống với nhau có tình. Người nhận thức rất rõ vtrí. Đó là mục tiêu. công tác. đđức của Đảng ta là đđức mới. Có đkết tốt thì mới tạo ra csở vững chắc để thống nhất ý chí và hành động. Đđức đó mang bản chất của GCCN. chí công vô tư. giúp Đảng đủ tư cách lđạo. công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng.K48 ĐHSP Tin Đảng. có quan hệ chặt chẽ với nhau: Tuyển chọn cán bộ. HCM chỉ rõ: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. của Nhnước. Uy tín của đảng bắt nguồn từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ kluật của Đảng. Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Vì thế. lý tưởng của Đảng và cũng là tư cách số một của Đảng cầm quyền. phẩm chất và năng lực. phẩm chất là gốc. thật sự cần. làm cho “Đảng ta tuy đông người nhưng khi tiến hành chỉ như là một người:. gắn đạo đức với tư cách của một Đảng chân chính cách mạng. săp xếp. đảng viên. huấn luyện. đào tạo. thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. bố trí cán bộ. HCM đã góp phần bổ sung. tuyển dụng. đánh giá đúng cán bộ. sức mạnh của Đảng. rèn luyện của cán bộ. điều lệ Đảng. Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng. chống CN cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác. kiệm.Lênin về nội dung công tác xây dựng Đảng. cũng là đđức Mac-Lênin. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức. Đồng thời. liêm. của đoàn thể nd + Đkết thống nhất trong đảng: Sự đkết thống nhất của đảng phải dựa trên csở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mac-lênin. tự giác đòi hỏi ở đảng viên phải gương mẫu trong csống. làm cho Tổ quốc giàu mạnh. Đảng ta là một tổ chức bao gồm những người tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng CSCN cho nên tự giác là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và đảng viên. cương lĩnh. Có đđức CM trong sáng. Tính nghiêm minh. phù hợp với truyền thống văn hóa. Nhà nước với nd. hướng dẫn quần chúng nhân dân. Đảng ta mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dtộc. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đảng luôn thật sự trong sạch. chính. Nội dung của nó bao hàm các mắt khâu liên hoàn. có nghĩa”. là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng. Người cán bộ phải có đủ đức và tài. d) Xây dựng Đảng về đạo đức: HCM khẳng định: Một Đảng chân chính CM phải có đđức. lịch sử của các nước phương Đông trong đó có VN 14 . . Đđức tạo nên uy tín. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. công tác cán bộ của Đảng Hồ Chí Minh đề ra một hệ thống các quan điểm về cán bộ và công tác cán bộ. phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mac. Xét về thực chất.

nổi bật nhất và được biểu hiện tập trung trong hoạt động của nhà nước.. Quan niệm của HCM phản ánh đúng nội dung bản chất về dân chủ. Quyền hành và lực lượng đều thuộc về nhân dân. quyền công dân.. kinh tế. dân là chủ. 2. + Chính trị: Nhân dân có quyền được bầu cử.Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. chúng ta có thể hiểu rằng. Trong tác phẩm "Thường thức chính trị" viết năm 1953. do nhân dân làm chủ.K48 ĐHSP Tin Câu 8: Quan niệm của HCM về dân chủ 1. nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. VH-XH. XH nào đảm bảo cho điều đó được thực thi thì đó là một xã hội thực sự dân chủ. bởi vì quyền lực của nhân dân được thể hiện trong hoạt động của nhà nước với tư cách nhân dân có quyền lực tối cao. Quan niệm của HCM về dân chủ: Quan niệm đó được biểu đạt qua 2 mệnh đề ngắn gọn: "Dân là chủ" và " Dân làm chủ". đề cử. ứng cử Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu nếu họ không phục vụ lợi ích của ND Nhân dân có quyền kiểm tra. 15 . HCM chỉ rõ: "Ở nước ta chính quyền của nhân dân. Cả 2 vế này luôn luôn đi đôi với nhau. Còn dân làm chủ.. thể hiện vị trí. Dân chủ trong XH Việt Nam được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị. quyền và trách nhiệm của dân. Thế là dân chủ. vai trò.. giám sát nhà nược Nhà nước phải mang lại lợi ích cho nhân dân + Kinh tế: ND có quyền được sở hữu về tư liệu sản xuất ND có quyền tham gia vào điều hành quá trình sx Phân phối sản phẩm theo lao động + Văn hoá-Xã hội: Công nhân được bình đẳng Nâng cao trình độ dân trí Con người có điều kiện phát triển toàn diện Trong đó dân chủ thể hiện trên lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: Dân chủ thể hiện ở việc đảm bảo quyền con người. Khi biểu đạt như thế. nghĩa là đề cập vị thế của dân. nghĩa là đề cập năng lực và trách nhiệm của dân.

cả gián tiếp qua dân chủ đại diện. bản hiến pháp đầu tiên thể hiện rõ nhất và thấm đậm nhất tư tưởng dân chủ của HCM. liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Khẳng định một chế độ dân chủ ở nước ta là: "bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân". còn biểu hiện ở phương thức tổ chức XH.  Xây dựng các tổ chức Đảng. hết lòng hết sực phục vụ nhân dân". "Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Mặt trận và các đoàn thể chính trị . một tuyên bố về chế độ dân chủ ở VN đã được HCM nêu lên trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước VN dân chủ cộng hoà (2-9) trong đó các giá trị về dân chủ được gắn liền với đất nước độc lập. là nguyên tắc ứng xử trong quan hệ quốc tế. dân chủ XHCN.xã hội vì mục tiêu chung của sự phát triển đất nườc. HCM một lần nữa thể hiện quan điểm đảm bảo dân chủ trong việc xác lập quyền lực của nhân dân trong hiến pháp. Đảng lãnh đạo nhà nước.xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong XH: HCM chú trọng tới việc xây dựng Đảng . mau chóng phát triển kinh tế. đồng thời HCM cũng chỉ ra phương thức tổ chức. Xây dựng nhà nước của dân. Thực hành dân chủ:  Xây dựng và hoàn thiện chế đố dân chủ rộng rãi: Với thắng lợi của CMT8-1945. Đó cũng là động lực cơ bản nhất để các giai câp. Nhà nước. tự do. xây dựng mặt trận với vai trò là liên minh chính trị tự nguyện của tất cả các tổ chức chính trị . HCM chú trọng bảo đảm quyền lợi của các giai cấp. tầng lớp trong XHVN phấn đấu trong sự nghiệp cách mạng. + Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH năm 1946. + Năm 1959.XH rộng rãi khác của dân. cả trực tiếp. lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. các cộng đồng dân tộc trong thể chế chính trị ở nước ta. 3. Thực hành dân chủ rộng rãi. Tất cả các nhân viên cơ quan nhà nước đếu phải trung thành với chế độ dân chủ nhân dân. Dân chủ còn là bình đẳng trong mọi tổ chức quốc tế. do dân và vì dân. Tại điều 6: "Tất cả các cơ quan nhà nước đếu phải dựa vào nhân dân.K48 ĐHSP Tin Quan niệm của dân chủ. tầng lớp. một hệ thống chí trị do "dân cử ra" và "do dân tổ chức nên". phải làm cho các dân tộc làm chủ đât nước. xây dựng các tổ chức chính trị . Tất cả các tổ chức đó đều có một mục tiêu chung là đạt tới trình độ dân chủ cao.với tư cách là Đảng cầm quyền. tuân theo hiên pháp và pháp luật. HCM quan tâm đến quyền làm chủ của tất cả nhân dân và dân tộc và cho rằng. Nó đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân. 16 . thực hiện các dân tộc bình đẳng về mọi mặt. hạnh phúc. hoạt động của XH nước ta muốn khẳng định là một nước dân chủ thì phải có cấu tạo quyền lực XH mà ở đó người dân. lãnh đạo toàn XH. văn hoá.

Cùng với thực tiễn dân tộc và thời đại đc HCM tổng kết chuyển hóa sắc sảo. + khởi nghia Hoàng Hoa Thám tuy có tinh thần dân tộc nhưng còn mang nặng cốt cách phong kiến. tinh tế với 1 phương pháp khoa học.CNTB chuyeenr từ gd tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền. Tất cả đều thất bại. dùng bạo lực để khôi phục độc lập.K48 ĐHSP Tin theo quan điểm của HCM là trên nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc. + PCT chủ trương “ ỷ pháp cầu tiến bộ” khai thông dân trí nâng cao dân trí rồi dần dần mới tiến đến giải phóng. Trong những cơ sở đó yếu tố nào là quan trọng nhất. Cuộc đấu tranh gpdt ko còn là 1 hành đọng riêng lẻ mà trở thành cuộc đấu tranh chung của các dt thuộc địa. đg lối khác nhau. quyết định bản chất TT HCM ? tại sao? Trả lời Cơ sở hình thang TT HCM bao gồm cơ sở khách quan và nhân tố chủ quan. các dt bị áp 17 . • THẾ GIỚI: trong khi con thuyền CMVN con lênh đênh chưa rõ bờ bến phải đi tới. chưa phải là lối thoát rõ ràng.trí. TT HCM trở thàng tư tưởng VN hiện đại A Cơ sở khách quan 1. Để giải quyết mâu thuẫn đó. PT yêu nước của nhân dân ta muốn giành đc thắng lời phải đi theo 1 con đg mới. CNĐQ trở thành kẻ thù chung của các dt thuộc địa. + PBC chủ trương cầu ngoiaj viện. • Trong nước: năm 1858 TD P nổ súng xâm lược việt nam. hướng đi đúng đắn. Bên cạnh mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ đã hình thành nên mâu thuẫn mới giữa toàn thể dt VIỆT NAM với đế quốc thống trị và phong kiến tay sai. xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi theo những khuynh hướng. biện chứng. việc cứu nước nhu trong đêm tối không có đg ra thì lịch sử THẾ GIỚI trong giai đoạn này cũng có những chuyển biến to lớn: . Dưới chế đọ cai trị của TD P. nòng cốt là liên minh công . triều đình nhà Nguyễn từng bước kí các hiệp ước đầu hàng. TT HCM là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan của truyền thống văn hóa của dân tộc và tinh hóa văn hóa của nhân loại.nông . việt nam từ 1 quốc gia phong kiến đọc lập đã trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. bối cảnh lịch sử HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nc và thế giới có nhiều biến động. Câu 10 Trình bày cơ sở hình thành TT HCM.

giá trị truyền thống dân tộc. giàu truyền thống lao động. Phan ĐÌnh Phùng. đảm đang.  Trước khi ra đi tìm đg cứu nước chính yếu tố dân tộc quê hương đât nước gai đình đã chuẩn bị cho HCM về nhiều mặt trong đó cốt lõi là lòng yêu nước . Nó đã làm cho pt công nhân ở các nước tư bản phương tây với pt gpdt ở các nước thuộc địa phương đông càng có quan hệ mất thiết với nhau hơn trong cuộc đấu tranh chông CN đế quốc. Đó là nhân tố quyết định tháng lợi của pt gpdt và pt công nhân quốc tể.K48 ĐHSP Tin bức chống lại CN đế quốc. a. đấu tranh chống ngoại xâm. sống chan hòa với mọi người. lý luận xuất phát hình thành tư tưởng HCM.XH của cụ phó bảng đã có ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình hình tành nhân cách của người. lao đọng cần cù. 2. • Yếu tố quê hương gia đình cũng đóng góp vai trò quan trọng vào sự hình thành tư tưởng của người. Ng Biểu. thời đại GPDT. Đặng Dung. thương dân.3/1919. gần gũi với nhân dân. Những kiến thức học đc từ ng cha cùng với những tư tưởng mới của thời đại đã tạo nên tư tưởng cốt lõi trong đg lối chính trị của HCM. HCM sinh ra trong 1 gia đình nhà nho yêu nước. 18 . . Người còn học đc từ mẹ những đức tính nhân hậu. ng đã nhân ra chân lý của thời đại:” chỉ có CNXH. Tấm gương yêu nước. với ý chí kiên cường vượt qua gian khổ để đạt đc mục tiêu. mở ra thời đại mới_ thời đại CM chống đế quốc. Phan Bội Châu. Nơi đây đã sản sinh ra biết bao anh hùng nổi tiếng như Mai Thúc Loan. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý đã trở thành tiền đề tư tưởng. quốc tế CS đc thành lập. Nghệ Tĩnh là quê hương giàu truyền thống văn hóa. CN thực dân gắn liền với cuộc đấu tranh của gc vô sản thế giới.Cuộc đấu tranh sôi nổi của CN các nước TBCN cuôi TK 19 đầu 20 dẫn đến 1 cao trào mới của CM thế giới với đỉnh cao là CM thang 10 Nga 1917. Chính cuộc CM này đã làm thức tỉnh các DT châu á. trở thành tấm gương cổ vũ cho tất cả các dt khác đúng kên đấu tranh.thương dân. Những tiền đề tư tưởng lý luận. CNCS mới giải phóng đc các DT bị áp bức và những ng lao đọng trên THẾ GIỚI khỏi ách áp bức nô lệ . lấy dân làm hậu thuẫn cho các cải cách chính trị. Sự kiện này cũng tác động sâu sắc đến NAQ.

Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. + Văn hoa phương tây: trong 30 năm cuộc đời hoạt đọng cm của người(19111941) HCM đã sống chủ yếu ở châu âu nên người chịu ảnh hưởng sau rọng của nền văn hóa dân chủ. khó khăn. phát huy và nhấn mạnh: đồng tình. ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất. cứu khổ cứu nạn. Người con tiếp thu tư tưởng dân chủ. Người khẳng định:” dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước.. thông minh. chống phân biệt đẳng cấp. Nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước ”. Đề cao lao đọng chân tay. thương ng như thể thương thân. choonhs lười biếng. khó khăn. Khi đã trở thành ng chủ nghĩa MACxit. tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của dân tộc. HCM đã tiếp thu sâu sắc truyền thông yêu nước đó. quý trọng hiền tài. + Đối với VH phương đông. gắn bó với dân. từ bi. + Về phật giáo. người đã tiếp tục tìm hiểu CN Tam Dân vì người thấy trong đó có những điều thích hợp với đk của nhân dân ta ( dân tộc. đồng lòng. tương thân tương ái. Đó là các triết lí hành động. các giá trị về quyền sống.. Tinh hoa văn hoa nhân loại. tình cảm thấm sâu và lẽ sống của ng việt.K48 ĐHSP Tin + Truyền thống yêu nước . hạnh phúc). dũng cảm. hòa đồng. với nước . Đó là ước vọng về 1 XH bình trị. khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc. tin vào sự thắng lợi của chân lý và chính nghĩa. hành đạo giúp đời. bắc ái trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của CM pháp( 1791). Đặc biệt là tư tưởng tự do bình đẳng. là chuẩn mực cao nhất đứng đầu bảng các giá trị ttinh thần của dân tộc. tư tưởng nhập thế. Rutxo. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm. đề cao văn hóa lẽ giáo. tao ra truyền thống hiếu học. tu thân dưỡng tính. HCM là hiện thân của tinh thần đó. đồng sức. Nó chính là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt chiều dài lịch sử VIỆT NAM. đề cao tinh thần bình đẳng. Nó kết thành 1 làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn. sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu. HCM tiếp thu và chịu ảnh hương sâu sắc của tư tưởng vị tha. Mongtexkio. yêu nước đã trỏ thành tư tưởng. đồng minh. đề cao tinh thần bắc ái. 19 .. cùng với những hiểu biết uyên bác về Hán học. Người đã kế thừa. lá lành đùm lá rách trong hoạn nạn. + Tinh thần lạc quan yêu đời có cơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân mình. người còn tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo. có tinh thần cầu thị. b. bắc ái. Đó là triết lí nhân sinh. Đó là truyền thống quý báu của ta. Hiếu học. + Đức tính lao động cần cù. người tiếp xúc trục tiếp vơi các tác phẩm của các nhà triết học khai sáng: Voonte. hòa muc. + Truyền thống đoàn kết cộng đồng. Kết hợp các gia trị truyền thống của văn hóa phuong đông với các thành tựu hiên đại của văn minh phương tây chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa HCM. Đến pháp.

tìm hiểu các vấn đề. B. cho các cải cách chính trị . có phương pháp biện chứng. Câu 11: Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM. Tấm gương lao động cần cù. thương dân . lấy dân làm hậu thuẫn. 1. NHẬN XÉT. Người đã tiếp thu lý luận MAC LENIN theo phương pháp Mac xit nắm lấy cái tinh thần. sẵn sàng chịu đụng hi sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc. .1945: Vượt qua thử thách. tiếp cận với CN MAC LENIN. Trong những cơ sở nói trên CN MAC LENIN là quan trọng nhất. quyết định đến bản chất tư tưởng HCM. phương pháp biện chứng của CN MAC LENIN đi giải quyết những vấn đề của CM việt nam. thời kì nào có ý nghĩa hình thành đường lối cách mạng VN? Hãy chứng minh? Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM gồm 5 thời kỳ: Trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. 1911 . tự chủ.1920: Tìm thấy con đường cứu nước. Chủ nghĩa MAC LENIN là thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM.HCM tên thật là Nguyễn Sinh Cung. 1930 . giải phóng dân tộc. sáng suốt trong công việc nghiên cứu. + Tâm hồn cảu 1 nhà yêu nước . sau đổi tên thành Nguyễn Tất Thành. hoàn thiện. vì hạnh phúc của đòng bào. Người đã vận dụng lập trường. chắc chắn nhất. sinh ngày 19-5-1890 trong 1 gia đình nhà nho yêu nước. 1 trái tim yêu nước. có đầu óc thực tiễn. nhạy bén với cái mới. thương những ng cùng khổ. sáng tạo và đầu óc phê phán tinh tường. kinh nghiêm đấu tranh của phong trào gpdt. Khiêm tốn. hoc thuyết cách mạng khoa học của giai cấp vô sản thế giới. ý chí kiên cường vượt qua gian khổ để đạt được mục tiêu. phong trào công nhân quốc tế.xã hội của đã ảnh hưởng sâu sắc 20 . luôn tin vào nhân dân.K48 ĐHSP Tin quyền tự do.1969: Tư tưởng HCM tiếp tục phát triển. gần gũi với nhân dân. Thời kì trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. + Tư duy đọc lập. 1 chiến sĩ cộng sản nhiệt tình. quyền mưu cầu hạnh phúc của tuyên ngôn độc lập 1976 của nước Mĩ. Bác đã khẳng định:” Bây giờ học thuyết nhiều.1930: Hình thành cơ bản tư tưởng cách mạng VN. cách mệnh nhất là CN MAC LENIN”. kiên trì giữ vững lập trường cách mạng 1945 . Nhân tố chủ quan. chủ nghĩa nhiều nhưng chư nghĩa chân chính nhất. c. quan điểm. + Sự khổ công học tập nhằm chiểm lĩnh vốn tri thức phong phú cảu nhân loại. + Bản lĩnh kiên định. cái bản chất. 1921 . bình dị ham học hỏi. Chủ nghĩa MAC LENIN. Trong quá trình đó.

Thủa thiếu thời Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến tận mắt cuộc sống nghèo khổ. Nguyễn Ái Quốc không chỉ đau với nỗi đau của dân tộc. dân chủ và bình đẳng của nhân dân VN. chẳng khác gì “ đuổi hổ của trước. Người đã cảm nhận được cảnh khổ cực bị áp bức của những người dân lao động. Người đã tự định ra cho mình 1 hướng đi mới: Phải tìm hiểu cho rõ bản chất của những từ Tự Do.Nghệ Tĩnh là vùng đất vừa giàu truyền thống văn hóa. Nguyễn Biểu. 21 . chan hòa với mọi người. đòi chính phủ pháp thừa nhận quyền tự do. 2. sau khi xem xét họ thế nào mới trở về nước giúp đồng bào mình. tư bản. tiền bối và đương thời… Tất cả đã thôi thúc người ta đi tìm một con đường mới để cứu dân cứu nước. đáp ứng những tình cảm. . Người đọc được “ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đia” của Lenin. vừa giàu truyền thống lao động. bị áp bức bóc lột của đồng bào. tư tưởng ỷ pháp cầu tiến bộ của Phan Châu Trinh chẳng qua chỉ là việc cầu xin pháp rủ long thương. nơi đây đã sản sinh ra biết bao anh hùng nổi tiếng trong lịch sử VN như Mai Trúc Loan. Phan Bộ Châu…. đấu tranh chống ngoại xâm. Thêm vào đó là các bài học thất bại của các nhà yêu nước. đây là việc làm mới mẻ chưa có tiền lệ. làm cho nhân dân pháp và nhân dân thế giới phải chú ý đến tình hình VN và Đông Dương. . Bản yêu sách đã vạch trần tội ác của TDP. Phan Đình Phùng. Người đã gửi “ bản yêu sách của nhân dân an nam” tới hội nghị Vecsxai. . Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng nhà rồng. Người sót xa với nỗi đau của cả thế giới nên nảy ra ý định đoàn kết các dân tộc biểu hiện toàn diện về ý thức đoàn kết dân tộc.Ngày 18 – 6 – 1919 Thay mặt những người VN yêu nước tại Pháp. Những kiến thức học được từ cha cũng với tư tưởng mới của thời đại đã trở thành tư tưởng cốt lõi của trong đường lối chính trị của HCM. . Bình đẳng. Người đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc VN.Tháng 7 – 1920. phải đi ra nước ngoài xem nước pháp và các nước khác. rước beo của sau” . Người ta đã phê phán hành động cầu viện Nhật Bản của Phan Bộ Châu. .K48 ĐHSP Tin tới gt hình thành nhân cách của người. khác với hường đi truyền thống sang phương đông của các bậc tiền bối. suy nghĩ. hoài bão được ấp ủ bấy lâu nay ở Người. Luận cương đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc con đường dành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. . Thời Kỳ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc.Qua cuộc hành trình đến nhiều nước thuộc địa. nhân dân lao động ở đâu cũng là anh em. Người còn học được từ mẹ( Hoàng Thị Loan) đức tính nhân hậu. bác ái của nước cộng hòa pháp. đảm đang. phụ thuộc. thái độ vươn lên của triều đình nhà Nguyễn trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Đặng Dung. chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là kẻ thù chung của nhân loại. đế quốc.Ngày 5 – 6 – 1911.

Đồng thời phải thu hút. Trung Quốc ( 1924 – 1927). . đã đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng của người. 3. NAQ đã có những hoạt động thực tiễn và lý luận hết sức phong phú. * Cách mạng muốn thành công phải có sự lãnh đạo của đảng cộng sản.Người đã viết nhiều bài báo tố cáo chủ nghĩa thực dân. . cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Thời kỳ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách. . * Mối quan hệ giữa cm gpdt ở thuộc địa và cm vô sản chính quốc. giác ngộ .Các tác phẩm của người như: Bản án chế độ TDP (1925). tư tưởng HCM về cách mạng VN đã hình thành về cơ bản. giải phóng nhân dân lao động. lấy chủ nghĩa mác – lenin làm nền tảng tư tưởng có đội cán bộ sẵn sàng chiến đấu. Trong khoảng thời gian này. Đường cách mạng (1927). Liên Xô (1923 – 1924).Tháng 12 – 1920.Vào cuối những năm 20. tính chủ động sáng tạo của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. tham gia thành lập đảng cộng sản Pháp. trở thành người cộng sản VN đầu tiên. tạo ra một xung lực mới thúc đẩy phong trào dân tậc phát triển theo xu thế của thời đại. tư tưởng cách mạng trên đã được tập hợp trong các tác phẩm của người và được bí mật chuyển về nước. sôi nổi trên địa bàn nước pháp ( 1921 – 1923). → Các quan điểm.Trong giai đoạn 1921 – 1930. giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân. * Lực lượng cách mạng là liên minh công nông. Thái Lan ( 1928 – 1929). Quốc tế cộng sản bị chi phối nặng bởi khuynh hướng tả. từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao. và là 1 bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Với việc biểu quyết tán thành Đệ tam quốc tế. cương lĩnh đầu tiên của đảng ( 1930) và nhiều bài viết khác đã phát biểu và tiếp tục hoàn thiện tư tưởng cách mạng về gpdt. . * Tính chất cách mạng ở các nước thuộc địa là một cuộc dân tộc cách mạnh. đánh đuổi bọn ngoại xâm. * Phương pháp cách mạng: là tập hợp. * CM giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường CM vô sản. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa mac – lenin và đi theo con đường cách mạng vô sản. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Thời kỳ 1921 – 1930: Hình thành tư tưởng về cách mạng VN.K48 ĐHSP Tin . 4. hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Khuynh hướng này đã tác động trực tiếp tới 22 . giành độc lập tự do. đầu những năm 30 của thế kỷ XX. kiên trì gữi vững lập trường cách mạng. đề cập đến mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc. Những tác phẩm này có nội dung cơ bản sau: * Chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa. tập hợp rộng rãi các giai cấp xã hội khác vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc.

Đó là tư tưởng về CNXH và con đường quá độ lên CNXH. phát triển sáng tạo chủ nghĩa mac – lenin vào hoàn cảnh cụ thể của VN. trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. triệu tập hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 8 ( 5 – 1941). trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng tư tưởng HCM và nhiều vấn đề tiếp tục được bổ sung. Hội nghị đã chỉ trích.K48 ĐHSP Tin phong trào cách mạng VN. vì dân. Nguyễn Ái Quốc đã kiên trì bảo vệ quan điểm của mình. đề ra nhiệm vụ cách mạng cho 2 miền Nam Bắc: Miền bắc thuộc cách mạng XHCN. Người yêu cầu “ đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh. hoàn thành cách mạng DTDCND thuộc cả nước. Thời kỳ 1945 – 1969: Tư tưởng HCM tiếp tục phát triển hoàn thiện. tư tưởng và chiến 23 . là thắng lợi của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Bác. khắc phục nạt tài chính thiếu hụt. Người trở về tổ quốc. tới bờ bến thắng lợi. vận dụng sáng tạo nguyên lí chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mac – lenin vào hình ảnh cụ thể của VN. vừa kiến quốc.Giành được chính quyền chưa được bao lâu thì nước ta đã đứng trước tình thế “ Ngàn cân treo sợ tóc” . Đó là sự vận dụng.Ngày 28 – 1 – 1941. . Hội nghị đã hoàn chỉnh việc hướng chỉ đạo chiến lược của cách mạng VN. thêm bạn bớt thù. cuộc kháng chiến chống pháp thắng lợi. do dân.Năm 1954. tự lực cánh sinh.Thằng lợi của cách mạng tháng 8 1945 đã chứng minh đướng lối của người hoàn toàn đúng. trường kì. → Xuất phát từ thực tiễn. Người chủ chương cúng cố chính quyền non trẻ. .Sau 1954. . Biểu hiện rõ nhất là những quyết định đưa ra trong Hội nghị ban chấp hành trung ương lâm thời lần thứ I ( 10 – 1930) theo sự chỉ đạo của Quốc Tế CS. mềm dẻo. 5. Về đối ngoại người vận dụng sách lược khôn khéo. đặt cấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. .Trên cơ sở xác định đúng đắn con đường phải đi của cách mạng VN. HCM cùng trung ương đảng đã xác định kẻ thù chính của nhân dân VN. . quyết định trực tiếp tới giải phóng Miền Nam. HCM đã trèo lái con thuyền cách mạng VN vượt qua hiểm trở. người đề ra đường lối vừa kháng chiến. tư tưởng của nhà nước của dân. chống lại những biểu hiện tả khuyenh và biệt phái trong Đảng. đẩy lùi giặc đói. người luôn luôn theo dõi tình hình trong nước. Đó là thắng lợi của sự lãnh đạo tài tình. toàn diện. . giặc dốt. ở bên ngoài của đảng”. quyết định sự phát triển toàn bộ của cách mạng VN. phê phán đường lối của Nguyễn Ái Quốc… . thực hiện kháng chiến toàn dân. bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng tháng 8. phát triển hợp thành một hệ thống những quan điểm lý luận về cách mạng VN. sáng suốt của đảng đứng đầu là chủ tịch HCM. kịp thời có những chỉ đạo để cách mạng VN tiếp tục tiến lên.Trước khi về nước trong thời gian hoạt động ở nước ngoài. Miền nam thuộc cách mạng DTDCND.

đặc biệt là vô sản Pháp. kết hợp nhiều hình thức đấu tranh. → Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn. Thực chất. khắc phục được những hạn chế của phong trào yêu nước trước đây. Cương lĩnh đã vạch ra cho dân tộc. • Phương pháp cách mạng: từ thấp lên cao. Nhận xét: trong tất cả các quá trình đó. trung và tiểu địa chủ. loại hình và đặc điểm của thời kỳ quá độ 24 . trí thức. Bên cạnh đó lôi kéo tiểu tư sản. tư tưởng về đảng cộng sản và xây dựng Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền. sách lược cơ bản cho cách mạng giải phóng dân tộc VN.Vạch ra đường lối chiến lược. Câu 14: Trình bầy quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. • Nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng là sự lãnh đạo của ĐCSVN lấy chủ nghĩa Mac – lenin làm nền tảng tư tưởng. Trả lời: A. thấm đượm tính dân tộc và nhân văn với tư tưởng cốt lõi là độc lập dân tộc và tự do.Tìm ra con đường giải phóng dân tộc. tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. đánh phong kiến giành ruộng đất cho dân cày… • Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công dân. trung nông.Chuẩn bị về chính trị tư tưởng ( ở Pháp – Liên Xô) và tổ chức ( ở Trung Quốc) cho việc thành lập 1 chính Đảng của giai cấp vô sản ở VN. Nhuần nhuyễn về qđ giai cấp. Vì vậy nhiệm vụ bao trùm của cách mạng VNlà đánh đế quốc giành độc lập. tư sản dân tộc chưa lộ rõ bộ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng hoặc trưng lập họ. sáng tạo. • Lực lượng cách mạng là liên minh công nông. Chứng minh: Quá trình hoạt động của Bác từ 1921 – 1930 có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng VN: . Thể hiện rõ qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Người: ( 7 ND) • Tính chất cách mạng VN là XH thuộc địa nửa phong kiến. • Quan hệ với cách mạng TG: cách mạng VN là 1 bộ phận của cách mạng vô sản TG phản đối với cách mạng vô sản TG. . • Nhiệm vụ cách mạng: Làm cách mạng tư sản cầm quyền va thổ địa cách mạng sau đó tiến tới xã hội cộng sản.K48 ĐHSP Tin lược về con người. trời kỳ 1921 – 1930 là thời kỳ có ý nghĩa hình thành đường lối cách mạng VN. do đó mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn dân tộc ( toàn thể dt VN – Pháp). Đối với phú nông. . chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối.

khó khăn. Quá độ gián tiếp lên CNXH ở những nước CNTB phát triển còn thấp hoặc những nước có nền kinh tế lạc hậu chưa trải qua thời kỳ phát triển của CNTB cũng có thể tiến tới CNXH trong điều kiện cụ thể nào đó. chính trị.Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac-lenin có hai con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. HCM đã cụ thể và làm phong phú thêm lý luận Mac. trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm. Các hình thái kinh tế xã hội trước đó đều dựa trên sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Như vậy.quá độ từ một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. phức tạp và lâu dài. CNXH là một chế độ hoàn toàn mới trong lịch sử.HCM chỉ ra mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ. B. Đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ và thực trạng KTXH quá thấp kém của nước ta. +. được một hay nhiều nước tiên tiến giúp đỡ. Hai là cải tạo xh cũ. xây dựng các tiền đề về kinh tế. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN bao gồm 2 nội dung lớn: +. Con đường quá độ trực tiếp lên CNXH từ những nước tư bản phát triển ở trình độ cao. dần dần của thời quá độ lên CNXH. .Trên cơ sở vận dụng lý luận của CN Mac. . . . chủ chốt lâu dài. thể hiện trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và làm cơ sở nảy sinh nhiểu mâu thuẫn. +. tư tưởng cho CNXH. văn hóa. Xây dựng nền tảng vật chất và kĩ thuật cho CNXH. đó là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Nhất là trong điều kiện đảng kiểu mới của giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo.leenin và xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế Việt Nam Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường CMVN là: “tiến hành giải phóng dân tộc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.K48 ĐHSP Tin Mỗi xã hội muốn tiến lên một hình thái cao hơn đều phải trải qua thời kỳ quá độ.HCM đã chỉ ra vị trí xuất phát của miền Bắc nước ta khi tiến lên CNXH là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN Đặc điểm này chi phối các đặc điểm khác. nông nghiệp lạc hậu sau khi giành được độc lập đi lên CNXH. Tính chât phức tạp và khó khăn của nó được Người lý giải trên các điểm sau: 25 . Đến CNXH. muốn tiến lên nó cũng cần phải trải qua 1 thời kỳ quá độ. do những đặc điểm và tính chất quyết định. làm nội dung cốt yếu. +.Theo Bác.lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH. HCM nhấn mạnh đến tính chất tuần tự. xây dựng xã hội mới. . quan niệm của HCM về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN là quan niệm về hình thái quá độ gián tiếp cụ thể . kết hợp cải tạo và xây dựng. quá độ CNXH ở VN là một quá trình dần dần. tiến dần lên CNXH. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN.

củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội.K48 ĐHSP Tin . đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước. thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Quan điểm HCM về nội dung xây dựng CNXH ở nước ta trong thời kỳ qua độ. Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu. . lại phải có nghệ thuật khôn khéo cho thật sát với tình hình thực tế c. Đây là công việc hêt sức mới mẻ đối với đảng ta. +. Củng cố và tăng cường sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng như từng thành tố của nó +.Trong lĩnh vực kinh tế: Người đề cập đến các mặt: lực lượng sản xuất.Thứ ba: Sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta luôn luôn bị các thế lực phản động trong và ngoài nước tìm cách chống phá. cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Nội dung quan trọng nhất là phải giữ vững và phải huy vai trò lãnh đạo của đảng.  vì vậy xây dựng CNXH đòi hỏi một năng lực lãnh đạo mang tính khoa học. Đảng. Củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất với lòng cốt là liên minh công nông và trí thức do đảng cộng sản lãnh đạo +. +. hải đảo không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào. lấy kinh tế quốc doanh làm nền tảng để tạo cơ sở vật chất cho CNXH. nhà nước và nhân dân ta chưa có kinh nghiệm nhất là trên lĩnh vực kinh tế.Trong lĩnh vực chính trị: +. Chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN. vừa hiểu biết các quy luật vận động xã hội. Phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn. phức tạp hơn đánh đổ xã hội cũ đã lỗi thời. +. quan hệ sản xuất. nên phải vừa làm. chú trọng phát triển kinh tế vùng núi. Nâng cao năng lực.Thư hai: trong sự nghiệp xây dựng CNXH. +.Thứ nhất đây thực sự là một cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội. hiệu quả quản lý nhà nước . Xây dựng xã hội mới bao giờ cũng khó khăn. cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. vừa học và có thể vấp ngã và thiếu sót. Công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là một sự nghiệp cách mạng mang tính toàn diện. cơ chế quản lý kinh tế. HCM đã xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực: . 26 . Nhấn mạnh việc tăng năng suất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiệp hóa XHCN +. .

xã hội và CNXH cộng với khoa học chắc chắn đưa loài người đến hạnh phúc vô tận. + Với HCM. HCM rất coi trọng việc nâng cao dân trí. Phẩm chất đó là sự kế thừa truyền thóng nhân nghĩa của dân tộc. + Trung với nước là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. với lý tưởng CM còn " hiếu" không chỉ hạn hẹp như quan niệm đạo đức truyền thống. tinh thần nhân văn của nhân loại. kẻ thù nào cũng đánh thắng. đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. cùng với sự thể nghiệm của HCM qua hoạt động CM thực tiễn. giáo dục và KHKT trong xã hội CNXH. . Nước ở đây là nước của dân. quan trọng nhất. +. * Yêu thương con người.Đây là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.Trung với nước. 27 . Hiếu với dân có nghĩa là bao nhiêu quyền hạn là của dân. bao trùm nhất. .Có thể nói rằng từ " trung với vua hiếu với cha mẹ" chuyển thành " trung với nước. bao nhiêu lực lượng đều ở nơi dân. làm ít hưởng ít.Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. khẳng định vai trò to lớn của văn hóa trong đời sống xã hội. Quản lý kinh tế phải dựa trên cơ sở hach toán. có văn hóa. mà là đối tượng phải phục vụ hết lòng.. Nó là một trong những điều kiện. sử dụng tốt các đòn bẩy trong phát triển sản xuất thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động: Làm nhiều hưởng nhiều. +.Đây là hạt nhân cơ bản bản nhất trong tư tưởng đạo đức HCM. Câu 17: Trình bày nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh Trả Lời: * Trung với nước hiếu với dân: . mà bao hàm một nội dung sâu rộng hơn. . bao nhiêu lợi ích đều vì dân. vì CNXH nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành. sống có tình nghĩa: .K48 ĐHSP Tin +. đem lại hiệu quả cao. khó khăn nào cũng vượt qua. chính trị. + Theo HCM. hiếu với dân suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Đặc biệt Người đề cao vai trò của văn hóa. kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo công sản. HCM nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng con người mới. +. HCM bước đầu đề cập đến vấn đề khoán trong sản xuất. không làm không hưởng. + Tư tưởng hiếu với dân không còn dừng kại ở chỗ thương dân với tính chất là đối tượng cần phải dạy dỗ ban ơn. +. Đó là con người có học thức. hiếu với dân" là một sự đảo lộ trong quan niệm đạo đức truyền thống. đào tạo và sử dụng nhân tài. Muốn xây dựng CNXH nhất định phải có con người mới XHCN.với Đảng. +. còn dân là chủ nhân của đất nước.. "Trung" là trung với nước. Đó là phẩm chất hàng đầu.

là yêu cầu đạo đức nhằm vào mối quan hệ rộng lớn. * Tinh thần quốc tế trong sáng: . liêm. . Người truyền cho con người sức mạnh. tinh thần quốc tế trong sáng là tinh thần " giúp bạn là tự giúp mình". chí công vô tư: . kiệm. vượt qua khuôn khổ quốc gía dân tộc. với những người tiến bộnhằm mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện cá nhân. dân chủ và tiến bộ xã hội. độc lập dân tộc. kiệm. Người tìm mọi cách nâng con người lên với một tình cảm rộng lượng bao dung. thiếu một đức thf không thành người. .Xuất phát điểm tình yêu thương con người ở HCM vừa sâu xa vừa rất cụ thể và gần gũi.Đây là phẩm chất đạo đức. liêm. kiêm. ngược lại chí công vô tư.vanh hay chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. chí công vô tư có quan hệ mật thiết với nhau. những người lao động bị áp bức bóc lột không phân biệt màu da. + Cần. chính. liêm.K48 ĐHSP Tin . đông thời. làm cán bộ. chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. quét sạch được chủ nghĩa cá nhân. kiệm. . chí công vô tư là cái cầm để làm việc. Cần. chính. một lòng một dạ vì những việc ích quốc lợi dânthì nhất định sẽ thực hiện được cầ.HCM là hiện thân của lối sống tình nghĩa. sắc tộc. liêm. chính. . 28 . . . gắn liềm với hoạt động hằng ngày của mỗi người. liêm chính. . chính. . Đề cao tình yêu thương con người.Đây là nét đặc trưng của đạo đức CM theo quan điểm HCM. trước hết giành cho những người cùng khổ. + Người coi cần. 4 phương của đất. nó hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa sô.Đường lối chính trị của đảng lãnh đạo là định hướng đúng đắn cho việc bồi dưỡng tinh thần quốc tế trong sáng ở mỗi người. các dân tộc. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước.Đó là tinh thần đoàn kết của nhân dân VN với các dân tộc bị áp bức với nhân dân lao động các nước.. Nó có quan hệ mật thiết với nhau như bốn mùa của trời.Bồi dưỡng phẩm chất này sẽ làm cho con người vững vàng trước mọi thử thách.Tình yêu thương đó là một tình cảm rộng lớn. liêm. một phẩm chất đạo đức trung tâm. * Cân. Và có chí công vô tư thì mới nêu cao được chủ nghĩa tập thể.Đó là tinh thần " tứ hải giai huynh đệ" mà người đã tiếp thu được của nho giáo và đã cải biến bằng mệnh đề " bốn phương vô sản đều là anh em".Theo HCM. kiệm.Điểm nổi bật trong tình yêu thương con người của HCM đó là thương yêu nhân dân. làm người. là bố dức tính chủ yếu của con người. . thiếu một phương thì không thành đất. kiệm..Có thể nói rằng: cần. thiếu một mùa thì không thành trời. nhất là đíi với cán bộ đảng viên.

Vì nước là nc của dân còn dân lại là chủ nhân của nước. + Tấm gương đạo đức trong sáng của 1 nhân cách vĩ đại song cũng rất đời thường của HCM.. HCM chỉ ra rằng :bọn phong kiến ngày xưa nêu ra cấn kiệm liêm chính nhưng mà ko bao giờ thực hiện mà lại bắt ND luôn tuân theo để phục sự quyền lợi cho chúng. Người CM fai có đạo đức CM làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ CM vẻ vang” .mà trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp. nâng cao dtri’.Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của CMVN + Theo HCM sức hdẫn của CMVN chưa fai là ở lí tưởng cao xa. Ngày nay ta đề ra cần kiệm liêm chính chí công vô tư cũng là 1 biểu hiện cụ thể.  Trung với nước. trung thành với con đường đi lên of đất nước.là đcương đạo đức HCM. ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú .K48 ĐHSP Tin Ngoài những chuẩn mực đạo dức trên theo quan điểm của HCM. bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. = tấm gương sống & hđộng của mình. bao trùm nhất trong qđiểm của Bác .phục vụ nhân dân hết lòng.HCM cho rằng trung với người phải gắn liền hiếu với dân. cán bộ là đầy tớ of dân chứ ko phải là quan cm.. .Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sợ nghiệp dựng nước và giữ nước. chí công vô tư Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mọi người. HCM yêu cầu phải nắm vững dân tình. hiểu rõ dân tâm thường xuyên quam tâm cải thiện dân sinh. “cần. con người còn cần có những đức tính quý báu khác như: tinh thần yêu lao động. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cm. Chẳng những có sức hấp dẫn lớn lao. kính trọng phải học tập ND phải dựa vào Nd và lấy dân làm gốc. hiếu với dân là fchất đạo đức lớn nhất. chiến đấu cho lí tưởng đó trở thành hiện thực. Qđiểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. cầu tiến bộ. là suốt đời phấn đấu cho đảng cho CM.1 nd of phẩm chất “ trung với nước hiếu với dân” cũng như khái niệm “ trung & hiếu ” . tin dân. 29 . Để làmđược như vậy phải gần dân. mạnh mẽ với NDVN mà còn cả với nhân dân thế giới. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.  Cần. Câu 18: Trình bày ndung chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng đạo đức HCM(6đ) a. nỗ lực học tập. liêm. HCM cho rằng: “ Sức có mạnh mới gánh được nặng& đi được xa. HIếu với dân thực hiện ở chỗ thương dân. b. Đối với cb lao động. ở mức sống vật chất dồi dào ở tư tưởng được tự do giải phóng. . kiệm. chính.

lên trước . đối với người ko đc nịnh trên.chỉ biết có riêng mình. Chính là thẳng thắn. có hiệu quả. chủ nghĩa cá nhân là vết tích của XH cũ.K48 ĐHSP Tin kiệm. phải khiêm tốn học hỏi.chí công vô tư” cũng là khái niệm cũ trong đạo đức truyền thống dt được HCM lược bỏ những nd ko phù hợp và đưa vào những nd mới đủ yêu cầu của cm.lao động có kế hoạch. “ ko xa xỉ ko hoang phí. nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc” Thương yêu người. chỉ biết vì đảng vì dân tộc. xảo quyệt. tự đại .L. ai cũng phải thực hiện. đảng viên là người tiến hành trước để làm kiểu mẫu cho ND Đối với 1 quốc gia.C là thước đo sự giàu có vc. Nó còn là nền tảng của đs mới của các phong trào thi đua yêu nước.có tình cảm CM mới đi làm CM.ko liên hoan chè chén lu bù. thiên vị. -   30 .tự phụ. đó là lối sống ích kỉ.K. “ lo trước thiên hạ . Tình yêu thương người phải được xd trên lập trường của gc công nhân.vững mạnh về tinh thần . thu vén cho riêng mình. chính . có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh. Td . phát huy cái hay. cơm no . ko dối trá. công tâm . làm việc gì cũng ko nghĩ đến mình trước. thương yêu lẫn nhau” Có tinh thần quốc tế trong sáng. phải thật thà. thực hiện trong mqh hàng ngày với bạn bè. của cải…) của nhà nước. Trong di chúc người căn dặn: “ phải có tình đồng chí. Đối với việc phải để việc công lên trên. từ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Theo HCM . thực hiện sự văn minh tiến bộ. chỉ thấy công lao của mình mà quên mất công lao của người khác. Phải trong sạch ko tham lam tiền của địa vị danh vọng. Người nói. đứng đắn. chăm chỉ . HCM cho rằng: các đức tính : C.việc thiện nhỏ mấy cũng làm..C có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống ko có tình nghĩa thì sao gọi là hiểu CN M-L được”. Cần là siêng năng. Kiệm là tiết kiệm ( tiết kiệm thời gian.” ko phô trương hình thức. sống có tình người Yêu thương người được HCM xác định là những phẩm chất Đ Đ cao đẹp. Chí công vô tư là công = . anh em…Người dạy : “Hiểu CN mac-Ln là phải sống với nhau có tình có nghĩa. của dân.k.ko thiên tư.L. sửa chữa cái dở của mình. người CM là người giàu tình cảm.áo mặc & hp cho mọi người. ko bừa bãi. ythuong người mà chấp nhận mọi gian khổ hsinh để đem lại ĐL. liêm.VT là nêu cao chủ nghĩa tập thể. song cán bộ. Đó “là 1 thứ rất gian xảo . việc ác nhỏ mẩy cũng tránh. vui sau thiên hạ” CC. C. Vì ythương ND. Liêm là luôn tôn trọng của công & của dân. Người đưa ra 1 số yêu cầu: đối với mình ko được tự cao. công sức.

& là ngọn đeng pha soi đường cho công cuộc xd 1 nền đạo đức mới ở VN. chống lại chủ nghĩa dân tộc.với tất cả DT& nhdan các nước .K48 ĐHSP Tin . với những người tiến bộ trên toàn cầu.HCM chủ trương giúp bạn giúp mình. thương yêu. biệt lập…. . bất bình đẳng & phân biệt chủng tộc.CNQT là 1 trong những phẩm chất quan trọng nhất của ĐCSVN. vượt ra khỏi quốc gia. dân tộc.Trong suốt cđời hoạt động CM. 31 . . chống lại sự chia rẽ .HCM đã dày công xây đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân VN & nhân dân TG đã tạo ra 1 kiểu qh quốc tế mới.Kết luận: Tư tưởng về ĐĐ là 1 bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng HCM.cũng như noi theo tấm gương đđ HCM ko chỉ đơn thuần là vấn đề nhận thức mà còn là nhiệm vụ chính trị của cả DT nhằm xd VN thành 1 quốc gia văn minh trong thời kì hội nhập quốc tế. hiểu biết. tư tưởng đó đã trở thành 1 bộ phận của nền tảng VH dt. Nghiên cứu học tập tư tưởng ĐĐ HCM. đối thoại thay cho đối đầu nhằm kiến tạo 1 nền VH hòa bình cho nhân loại.  Sinh viên học tập & làm theo tấm gương Đđ HCM. hận thù. hẹp hòi. đó là sự tôn trọng .nhằm vào mqh rộng lớn. thương yêu & đoàn kết với giai cấp vô sản TG.Từ lâu.Nó bắt nguồntừ bản chất of giai cấp cnhân. .ND CN quốc tế trong tư tưởng HCM rất rộng lớn và sâu sắc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->