Bài thuyết minh giáo án điện tử Ngữ văn 6

Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng

BÀI THUYẾT MINH I. THÔNG TIN CHUNG - Họ và tên: Phạm Thị Phương Anh Đơn vị: Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân Môn: Ngữ Văn Tên bài: Đọc – hiểu văn bản: Ếch ngồi đáy giếng (Tiết 39) II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Tổng số slide: 21 - Sử dụng những tư liệu minh họa: hình ảnh động minh họa truyện Ếch ngồi đáy giếng, tranh minh họa các truyện ngụ ngôn: Thỏ và rùa, Thầy bói xem voi, Đeo nhạc cho mèo, Con cáo và chùm nho. III. NỘI DUNG CỤ THỂ

Giáo viên: Phạm Thị Phương Anh

1 Trường: THCS Ngô Quyền

đáp án xuất hiện dưới dạng sơ đồ. .GV dẫn vào phần I: Trước khi tìm hiểu về truyện Ếch ngồi đáy giếng.GV dẫn vào câu hỏi kiểm tra bài cũ.GV giảng: “Ngụ ngôn” là từ Hán Việt gồm 2 yếu tố: .GV kích chuột để câu hỏi 1 biến mất.HS đọc (?) Mời một bạn trả lời giúp cô câu hỏi 1 . trang tách hẳn 2 cột thể loại HS vừa tìm Hai truyện này thuộc một thể loại rất mới của truyện dân gian mà chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trong bài học 3 hôm nay. hãy làm tiếp giúp cô câu 2? . chúng ta cùng tìm hiểu về thể loại Giáo viên: Phạm Thị Phương Anh 2’ mới của truyện dân gian: truyện ngụ ngôn. . Nhưng các em thấy. lời dẫn của GV khi dạy Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng Thời lượng .trang số 1 Lời chào 2 Kiểm tra bài cũ: bài cũ Bài thuyết minh giáo án điện tử Ngữ văn 6 Slide/ Nội dung kịch bản thiết kê Thuyết minh.GV kích chuột cho xuất hiện 2 câu hỏi kiểm tra (?) Mời một bạn đọc giúp cô câu hỏi kiểm tra bài cũ? .HS trả lời (?) Nhận xét câu trả lời của bạn? 3’ . xuất hiện giữa truyện Ếch ngồi đáy giếng và Đeo nhạc cho mèo. Đọc – Chú thích ngụ ngôn. 2 Trường: THCS Ngô Quyền . đáp án GV tiếp tục gọi HS khác nhận xét xuất hiện dưới dạng chia 2 cột phù hợp với sơ đồ Dẫn: Bạn đã chỉ ra rất chính xác các truyện đã học câu 1. vẫn Tên 2 truyện Ếch ngồi đáy giếng và Đeo nhạc còn 2 tác phẩm nữa chúng ta chưa biết thể loại. theo đúng thể loại của chúng.HS làm câu 2 .GV ghi bảng tên bài học thời gian ghi bảng và giới thiệu về thể loại truyện I.GV kích chuột để câu hỏi 2 biến mất.HS nhận xét (?) Từ câu 1. chuyển màu đỏ. GV kích chuột cho xuất hiện trang trống để có . . đó là cho mèo in đậm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful