Bài thuyết minh giáo án điện tử Ngữ văn 6

Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng

BÀI THUYẾT MINH I. THÔNG TIN CHUNG - Họ và tên: Phạm Thị Phương Anh Đơn vị: Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân Môn: Ngữ Văn Tên bài: Đọc – hiểu văn bản: Ếch ngồi đáy giếng (Tiết 39) II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Tổng số slide: 21 - Sử dụng những tư liệu minh họa: hình ảnh động minh họa truyện Ếch ngồi đáy giếng, tranh minh họa các truyện ngụ ngôn: Thỏ và rùa, Thầy bói xem voi, Đeo nhạc cho mèo, Con cáo và chùm nho. III. NỘI DUNG CỤ THỂ

Giáo viên: Phạm Thị Phương Anh

1 Trường: THCS Ngô Quyền

GV dẫn vào phần I: Trước khi tìm hiểu về truyện Ếch ngồi đáy giếng.GV ghi bảng tên bài học thời gian ghi bảng và giới thiệu về thể loại truyện I.HS nhận xét (?) Từ câu 1. . . chuyển màu đỏ. GV kích chuột cho xuất hiện trang trống để có . đáp án GV tiếp tục gọi HS khác nhận xét xuất hiện dưới dạng chia 2 cột phù hợp với sơ đồ Dẫn: Bạn đã chỉ ra rất chính xác các truyện đã học câu 1. chúng ta cùng tìm hiểu về thể loại Giáo viên: Phạm Thị Phương Anh 2’ mới của truyện dân gian: truyện ngụ ngôn. xuất hiện giữa truyện Ếch ngồi đáy giếng và Đeo nhạc cho mèo. 2 Trường: THCS Ngô Quyền .GV dẫn vào câu hỏi kiểm tra bài cũ. Đọc – Chú thích ngụ ngôn. Nhưng các em thấy.trang số 1 Lời chào 2 Kiểm tra bài cũ: bài cũ Bài thuyết minh giáo án điện tử Ngữ văn 6 Slide/ Nội dung kịch bản thiết kê Thuyết minh. hãy làm tiếp giúp cô câu 2? . lời dẫn của GV khi dạy Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng Thời lượng . đáp án xuất hiện dưới dạng sơ đồ.HS đọc (?) Mời một bạn trả lời giúp cô câu hỏi 1 .GV kích chuột để câu hỏi 1 biến mất. đó là cho mèo in đậm. .GV giảng: “Ngụ ngôn” là từ Hán Việt gồm 2 yếu tố: .HS làm câu 2 .GV kích chuột để câu hỏi 2 biến mất. trang tách hẳn 2 cột thể loại HS vừa tìm Hai truyện này thuộc một thể loại rất mới của truyện dân gian mà chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trong bài học 3 hôm nay. theo đúng thể loại của chúng.GV kích chuột cho xuất hiện 2 câu hỏi kiểm tra (?) Mời một bạn đọc giúp cô câu hỏi kiểm tra bài cũ? .HS trả lời (?) Nhận xét câu trả lời của bạn? 3’ . vẫn Tên 2 truyện Ếch ngồi đáy giếng và Đeo nhạc còn 2 tác phẩm nữa chúng ta chưa biết thể loại.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful