P. 1
16 de Dap an Kiem Tra Hoc Ki 2 Toan 7

16 de Dap an Kiem Tra Hoc Ki 2 Toan 7

|Views: 1,159|Likes:
Được xuất bản bởiThu Huyền Nguyễn

More info:

Published by: Thu Huyền Nguyễn on Apr 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn Toán 7 Đề 1 I.

/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào những đáp án đúng. 5 x 2 y + 5 y 2 x tại x = -2 ; y = -1 là: Câu 1. Giá trị của biểu thức
D . -30 Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 3x y 2 −2 2 x y A . 3xy B. C. 3( xy )2 D .-3x y 2 3 Câu 3. Tổng của hai đơn thức sau : xy 3 và -7 xy 3 là: A . -6 xy 3 B . 6 xy 3 C . -8 xy 3 D . 8 xy 3 . µ µ µ Câu 4. Cho ∆ABCcó :A = 1000 ; B = 300 , Tính C = ? A. 10 B . -10 C. 30

A . 500 B. 300 C . 600 D . 900 Câu 5. Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác? A . 1 cm ;2cm ; 3,5 cm B . 2cm ; 3 cm ; 4 cm C . 2cm ; 3cm ; 5 cm D . 2,2 cm ; 2 cm ; 4,2 cm. Câu 6. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Vậy G cách mỗi đỉnh một khoảng bằng bao nhiêu lần độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh ấy? A.
1 2

B.

1 3

C.

2 3

D.

4 3

II./ PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm ) Câu 7 (2đ). Điểm kiểm tra 15’môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau: 0 7 2 10 7 6 7 8 5 8 5 7 10 6 6 7 5 8 6 7 8 7 7 5 6 8 2 10 8 9 8 9 6 9 9 8 7 8 8 5 a . Lập bảng tần số? tìm mod của dấu hiệu? b . Tính điểm trung bình kiểm tra 15’ cuả học sinh lớp 7A . Câu 8.(2đ) Cho 2 đa thức:
f ( x) = 9 − x 5 + 4 x − 2 x3 + x2 − 7 x4 . g ( x) = x 5 − 9 + 2 x 2 + 7 x4 + 2 x3 − 3 x.

a . Tính tổng : h(x)=f(x) +g(x). b . Tìm nghiệm của đa thức h(x). Câu 9.(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH . a . Chứng minh : ∆AHB = ∆AHC. b . Chứng minh : · AHB = · AHC = 900 . c . Biết AB=AC=13cm ; BC= 10 cm, Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.
1

TỰ LUẬN: (8đ) Bài 1/ (1. AC>AB>BC 0 µ C =60 thì: A I B b. 6. 17cm b.3cm. 1. 1. 30 d. AB>BC>AC d. 5cm c. 4cm. 9cm. Câu 7: Cho tam giác cân biết hai cạnh bằng 7cm và một cạnh bằng 3cm. 8cm.5 d. 10 b. Khi đó ta có: a.4 B. 1.xy2 b. 13cm d. 12cm d. 3 b. 1.Số trung bình cộng của dấu hiệu là: a. 2cm . 14cm b.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu đúng Câu 1: Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một làng người ta có bảng sau: Số con (x) 0 1 2 3 Tần số (n) 5 6 12 2 N=25 A. 12 d. .Mốt của dấu hiệu là: a.44 c. 6cm. 9cm. 10cm. 5 c.3 b. BC>AC>AB N Câu 6: Bộ ba số nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông: a. BC>AB>AC c. x2y 3 2 2 xy 3 2 3 2 d. MA>NB M c. MA<NB d. MA=NB b. − (xy)2 Câu 3: Giá trị của biểu thức 5x2y+5xy2 tại x=-2 và y=-1 là: a. 2 Câu 2 : Đơn thức nào sau đây đồng dạng với 3 5 2 c. 10cm c.5đ) Số học sinh nữ của từng lớp trong một trường học được ghi lại trong bảng sau: 2 . -30 Câu 4: Trên hình vẽ ta có MN là đường trung trực của đoạn thẳng AB và MI>NI. -10 c.ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 2 A. 3cm. − xy 3 a. a. MA//NB Câu 5: ∆ABC có Â=650 .5cm B . Chu vi của tam giác cân là: a.

AD là tia phân giác của  (D∈ BC). Bài 4/ (1. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Lập bảng tần số? c . AM là đường trung tuyến (MЄBC). tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại O.25đ) µ Cho ∆ ABC có B =900. Bài 3: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau: 8 9 6 5 6 6 7 6 8 7 5 7 6 8 4 7 9 7 6 10 5 3 5 7 8 8 6 5 7 7 a. · · a/ Tính số đo của ABC + ACB · b/ Tính số đo của BOC ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 3 Câu1: (1 điểm) a. Áp dụng: Cho ABC. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3 Câu 2: (1 điểm) a.18 19 20 20 18 19 20 18 19 19 20 21 20 20 20 21 18 21 18 19 a/ Hãy lập bảng tần số. b/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 2/ (2đ) Cho hai đa thức P(x) = 3x3 –x -5x4 -2x2 +5 Q(x) = 4x4 -3x3+x2 –x – 8 a/ Sắp xếp các hạng tử của đa thức P(x) theo luỹ thừa giảm của biến b/ Tính P(x) + Q(x) Bài 3/ (3. Bài 2: (2 điểm)Cho hai đa thức: Cho P(x)= 3x 3 − x 5 − 5 x 2 + 2 x − x 4 + . DE ⊥ AE b/ Chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng BE c/ So sánh EH và EC.25đ) Cho ∆ ABC có Â=620. G là trọng tâm. Tính số trung bình cộng. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? b. Tính AG biết AM = 9cm. kẻ BH ⊥ AC (H∈ AC) a/ Chứng minh: ∆ ABD= ∆ AED. Dấu hiệu ở đây là gì? b. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AB=AE. b. 1 2 Q( x) = x 2 + 5 x 5 − 7 x − x 3 − 1 4 3 .

Tính P( x ) + Q( x ) và P( x ) – Q( x ). AB = 12 cm.2 tại x = -1 Bài 2 : Cho hai đa thức : P(x) = 5x5 + 3x . So sánh các độ dài IH và IK. đường phân giác BD. Chứng minh : a/ ∆ ABD = ∆ EBD b/ BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE c/ AD < DC ˆ ˆ d/ ADF = EDC và E. D. b.a.Líp 7 N¨m häc 2010 . Chứng minh: a) AD=HD b) BD ⊥ KC c) DKC=DCK d) 2( AD+AK)>KC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II THAM KHẢO M«n : to¸n . Đường phân giác BD (DЄ AC).2011 ĐỀ 4 4 3 Bài 1 : Cho P(x) = 2x – x – 2x + 1 và Q(x) = 5x2 – x3 + 4x. ĐỀ 5 3 Bài 1 : a) Tính tích của 2 đơn thức − 2 x y và 6x2y3 1 3 b) Tính giá trị của đa thức 3x4 .x2 + 3x . F thẳng hàng ĐỀ 6 2 5 Bài 1 : a) Tìm bậc của đa thức P = x y + 6x – 3x3y3 – 1 b) Tính giá trị của đa thức A(x) = x2 + 5x – 1 tại x = –2 Bài 2 : Cho đa thức M(x) = 5x3 + 2x4 +x2 –3x2 – x3 –x4 + 1 – 4x3 a) Thu gọn đa thức trên b) Tính M(1). Bài 4: (3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A.4x4 .5x3 .Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = CE. kẻ IK ⊥ BC (K ∈ BC). M(–2) Bài 3 : Tìm nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x 4 1 4 . Kẻ CI ⊥ AB ( I ∈ AB ) a/ Chứng minh rằng IA = IB b/ Tính độ dài IC c/ Kẻ IH ⊥ AC (H ∈ AC). Tính P(x) + Q(x) . Gọi K là giao điểm của BA và HD. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.2x3 + 6 + 4x2 và Q(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + – x5 a) Sắp xếp các đa thức sau theo luỹ thừa giảm của biến x b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) -Q(x) Bài 3 : Cho ∆ABC vuông tại A. P(x) – Q(x) Bài 2 : Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x – 3 Bài 3 : Cho tam giác ABC có CA = CB = 10 cm . Kẻ DE ⊥ BC (E∈BC). Kẻ DH vuông góc với BC (H ∈ BC).

y5 2 a/ 2x2y2. ĐỀ 7 2 2 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức 3x y – 2xy tại x = -2 . c/ Cho biết AB = 5cm. Tính f(x)+ g(x) . Kẻ CK ⊥ AN (K ∈ AN). Chứng minh rằng BH = CK.3x2+ x -1 và Q(x) = x4 – x3 + x2 + 5 a) Tính P(x) + Q(x) b) Tính Q(x) – P(x) Bài 3 : Cho ∆ABC cân tại A vẽ đường trung tuyến AI (I thuộc BC) a) Chứng minh ∆ABI = ∆ACI b) Chứng minh AI ⊥ BC c) Cho biết AB = AC = 12cm. Tính độ dài AI Bài 4 : Chứng tỏ rằng (x-1)2 + 1 không có nghiệm ĐỀ 10 Bài 1 : Thu gọn đơn thức : 1 3 xy . Tính : a/ f(x) + g(x) b/ f(x) . Trên tia đối của tia BC lấy điểm M trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN. Chứng minh : a/ AE = AF b/ AD là trung trực của đọan EF c/ DF < DB ĐỀ 8 2 2 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức : xy +x y +x3y3+………. xy2. y = -1 b) Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x – 3 Bài 2 : Cho f(x) = 3x2 – 2x + 1 và g(x) = x3 – x2 + x – 3. (-3xy) 3 1 b/ (-2x3y)2. BC = 10cm . Tính độ dài đường trung tuyến AM ĐỀ 9 2 Bài 1 : Tìm nghiệm của đa thức g(x) =x . DF ⊥ AC (E∈AB . AH = 4cm. Từ D vẽ DE ⊥ AB.Bài 4 : Cho ∆ABC cân tại A.g(x) Bài 3 : Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Tính độ dài đoạn thẳng HB. Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5 a/ Tính P(x) + Q(x) 5 . a/ Chứng minh rằng ∆AMN là tam giác cân. a/ Chứng minh rằng : ∆ ABM = ∆ ECM b/ ECÂM = 900 c/ Biết AB= EC= 13 cm . b/ Kẻ BH ⊥ AM (H ∈ AM). vẽ phân giác AD (D ∈ BC).x Bài 2 : Cho P(x) = x4.2x + 8 Bài 4 : Cho ∆ABC có BÂ = 900 vẽ trung tuyến AM. F ∈ AC). Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM . Bài 2 : Cho P(x) = x3 – 2x +1. f(x) – g(x) Bài 3 : Tìm nghiệm của đa thức Q(x) = .x3 + x4 + x2 + 5. BC= 8cm .+x10y10 tại x = -1 và y = 1 b) Tìm nghiệm của đa thức 2x + 10 Bài 2 : Cho f(x)= x4 – 3x2 – 1 + x và g(x) = .

Phân giác B và C cắt nhau tại I. kẻ HE ⊥ AB. y = 3 b) Tìm nghiệm của đa thức 3y + 6 ˆ ˆ ˆ Bài 2 : Tam giác ABC có Â = 500. a/ Chứng minh AH = AD b/ Biết AH =17cm. Tính AE ˆ c/ Chứng minh ADB = 900 6 . AC = 20cm.x3 + x2 + 5 a/ Tìm đa thức h(x) sao cho f(x) + h (x) = g(x) b/ Tìm đa thức k(x) sao cho f(x) – k(x) = g(x) Bài 5 : Cho ∆ABC. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau : 8 9 10 9 9 10 8 7 9 8 10 7 10 9 8 10 8 9 8 8 8 9 10 10 10 9 9 9 8 7 a/ Lập bảng tần số b/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu Bài 4 : Cho f(x) = x4 – 3x2 + x -1 và g(x) = x4. y =3 3 b) Tìm nghiệm của P(x)= 12 – 3x Bài 2 : Cho ∆ ABC với đường cao AH. b/ Tính g(x) – f(x) 2/ Tìm nghiệm của đa thức -2x + 4 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia EH lấy D sao cho EH = ED. đường phân giác BE. Tính BC Bài 3 : 1/ Cho hai đa thức f(x) = x4 . Kẻ AH ⊥ BC. Chứng minh rằng: a/ ∆ABE = ∆HBE b/ BE là trung trực của AH. Chứng minh rằng : a/ ∆ ABE = ∆ ABE b/ EK = EC c/ AE < EC ĐỀ 12 2 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức x y tại x = -4 . Gọi K là giao điểm của AB và HE. Kẻ EH ⊥ BC (H∈ BC). AH = 12cm.5x2 + 4 và g(x) = x4 – 3x2 -4 a/ Tính f(x) + g(x). Kẻ EH ⊥ BC ( H ∈ BC). HD = 16cm. đường phân giác BE. rồi tìm bậc của tổng đó. c/ EK = EC ĐỀ 11 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức M = 5x 5 y + 1 tại x = 0.b/ Tính P(x) – Q(x) Bài 3 : Cho ∆ABC vuông tại A. Tính BIC . gọi K là giao điểm của AB và HE. Bài 3 : Một xạ thủ thi bắn súng. biết AB = 13cm.

13cm d. 5cm c. 3cm.ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 2 B. − (xy)2 Câu 3: Giá trị của biểu thức 5x2y+5xy2 tại x=-2 và y=-1 là: a. Khi đó ta có: a. 3 b.3cm. a. 4cm. BC>AC>AB N Câu 6: Bộ ba số nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông: a. 1. MA=NB b. 30 d. -10 c. -30 Câu 4: Trên hình vẽ ta có MN là đường trung trực của đoạn thẳng AB và MI>NI. 1. BC>AB>AC c. MA>NB M c.4 B.3 b. 2cm .TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu đúng Câu 1: Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một làng người ta có bảng sau: Số con (x) 0 1 2 3 Tần số (n) 5 6 12 2 N=25 B. 9cm. 12cm d. − xy 3 a. 5 c. 9cm. MA<NB d.44 c. 10cm c.TỰ LUẬN: (8đ) Bài 1/ (1. . 14cm b.5 d. Chu vi của tam giác cân là: a. 10cm. 17cm b. 2 Câu 2 : Đơn thức nào sau đây đồng dạng với 3 5 2 c. MA//NB Câu 5: ∆ABC có Â=650 . 8cm. 6. 12 d. 1.5đ) Số học sinh nữ của từng lớp trong một trường học được ghi lại trong bảng sau: 18 19 20 20 18 19 20 18 19 19 7 . 1. AB>BC>AC d.Số trung bình cộng của dấu hiệu là: a.xy2 b. 10 b. x2y 3 2 2 xy 3 2 3 2 d.5cm B . Câu 7: Cho tam giác cân biết hai cạnh bằng 7cm và một cạnh bằng 3cm. AC>AB>BC 0 µ C =60 thì: A I B b.Mốt của dấu hiệu là: a. 6cm.

Áp dụng: Cho ABC. Tính P( x ) + Q( x ) và P( x ) – Q( x ). Lập bảng tần số? c . Bài 2: (2 điểm)Cho hai đa thức: Cho P(x)= 3x 3 − x 5 − 5 x 2 + 2 x − x 4 + . Bài 4/ (1. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AB=AE.25đ) µ Cho ∆ ABC có B =900. Tính số trung bình cộng. b. Tính AG biết AM = 9cm. · · a/ Tính số đo của ABC + ACB · b/ Tính số đo của BOC ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 3 Câu1: (1 điểm) a. kẻ BH ⊥ AC (H∈ AC) a/ Chứng minh: ∆ ABD= ∆ AED. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3 Câu 2: (1 điểm) a. DE ⊥ AE b/ Chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng BE c/ So sánh EH và EC. b. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.25đ) Cho ∆ ABC có Â=620. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? b. G là trọng tâm. 1 2 Q( x) = x 2 + 5 x 5 − 7 x − x 3 − 1 4 a. Dấu hiệu ở đây là gì? b. 8 . b/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 2/ (2đ) Cho hai đa thức P(x) = 3x3 –x -5x4 -2x2 +5 Q(x) = 4x4 -3x3+x2 –x – 8 a/ Sắp xếp các hạng tử của đa thức P(x) theo luỹ thừa giảm của biến b/ Tính P(x) + Q(x) Bài 3/ (3. AD là tia phân giác của  (D∈ BC).20 21 20 20 20 21 18 21 18 19 a/ Hãy lập bảng tần số. Bài 3: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau: 8 9 6 5 6 6 7 6 8 7 5 7 6 8 4 7 9 7 6 10 5 3 5 7 8 8 6 5 7 7 a. tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại O. AM là đường trung tuyến (MЄBC).

Líp 7 N¨m häc 2010 . So sánh các độ dài IH và IK. 9 1 4 . AB = 12 cm. M(–2) Bài 3 : Tìm nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x Bài 4 : Cho ∆ABC cân tại A. ĐỀ 5 3 Bài 1 : a) Tính tích của 2 đơn thức − 2 x y và 6x2y3 1 3 b) Tính giá trị của đa thức 3x4 . F thẳng hàng ĐỀ 6 2 5 Bài 1 : a) Tìm bậc của đa thức P = x y + 6x – 3x3y3 – 1 b) Tính giá trị của đa thức A(x) = x2 + 5x – 1 tại x = –2 Bài 2 : Cho đa thức M(x) = 5x3 + 2x4 +x2 –3x2 – x3 –x4 + 1 – 4x3 a) Thu gọn đa thức trên b) Tính M(1). Gọi K là giao điểm của BA và HD.4x4 . Đường phân giác BD (DЄ AC).Bài 4: (3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A. kẻ IK ⊥ BC (K ∈ BC). Tính P(x) + Q(x) .5x3 . đường phân giác BD.2011 ĐỀ 4 4 3 Bài 1 : Cho P(x) = 2x – x – 2x + 1 và Q(x) = 5x2 – x3 + 4x.2x3 + 6 + 4x2 và Q(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + – x5 a) Sắp xếp các đa thức sau theo luỹ thừa giảm của biến x b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) -Q(x) Bài 3 : Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ CI ⊥ AB ( I ∈ AB ) a/ Chứng minh rằng IA = IB b/ Tính độ dài IC c/ Kẻ IH ⊥ AC (H ∈ AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H ∈ BC).2 tại x = -1 Bài 2 : Cho hai đa thức : P(x) = 5x5 + 3x . P(x) – Q(x) Bài 2 : Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x – 3 Bài 3 : Cho tam giác ABC có CA = CB = 10 cm .x2 + 3x . Kẻ DE ⊥ BC (E∈BC).Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = CE. Chứng minh : a/ ∆ ABD = ∆ EBD b/ BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE c/ AD < DC ˆ ˆ d/ ADF = EDC và E. Chứng minh: a) AD=HD b) BD ⊥ KC c) DKC=DCK d) 2( AD+AK)>KC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II THAM KHẢO M«n : to¸n . Trên tia đối của tia BC lấy điểm M trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN. D.

Tính f(x)+ g(x) . ĐỀ 7 2 2 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức 3x y – 2xy tại x = -2 . f(x) – g(x) Bài 3 : Tìm nghiệm của đa thức Q(x) = .x3 + x4 + x2 + 5. Chứng minh : a/ AE = AF b/ AD là trung trực của đọan EF c/ DF < DB ĐỀ 8 2 2 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức : xy +x y +x3y3+………. Từ D vẽ DE ⊥ AB. BC = 10cm . Bài 2 : Cho P(x) = x3 – 2x +1. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM . Tính độ dài đường trung tuyến AM ĐỀ 9 2 Bài 1 : Tìm nghiệm của đa thức g(x) =x . (-3xy) 3 1 b/ (-2x3y)2. b/ Kẻ BH ⊥ AM (H ∈ AM).+x10y10 tại x = -1 và y = 1 b) Tìm nghiệm của đa thức 2x + 10 Bài 2 : Cho f(x)= x4 – 3x2 – 1 + x và g(x) = . c/ Cho biết AB = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng HB. y = -1 b) Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x – 3 Bài 2 : Cho f(x) = 3x2 – 2x + 1 và g(x) = x3 – x2 + x – 3. Kẻ CK ⊥ AN (K ∈ AN). a/ Chứng minh rằng : ∆ ABM = ∆ ECM b/ ECÂM = 900 c/ Biết AB= EC= 13 cm . F ∈ AC).2x + 8 Bài 4 : Cho ∆ABC có BÂ = 900 vẽ trung tuyến AM. Chứng minh rằng BH = CK. vẽ phân giác AD (D ∈ BC). Tính : a/ f(x) + g(x) b/ f(x) .3x2+ x -1 và Q(x) = x4 – x3 + x2 + 5 a) Tính P(x) + Q(x) b) Tính Q(x) – P(x) Bài 3 : Cho ∆ABC cân tại A vẽ đường trung tuyến AI (I thuộc BC) a) Chứng minh ∆ABI = ∆ACI b) Chứng minh AI ⊥ BC c) Cho biết AB = AC = 12cm.x Bài 2 : Cho P(x) = x4. Tính độ dài AI Bài 4 : Chứng tỏ rằng (x-1)2 + 1 không có nghiệm ĐỀ 10 Bài 1 : Thu gọn đơn thức : 1 3 xy . DF ⊥ AC (E∈AB . Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5 a/ Tính P(x) + Q(x) 10 . xy2. y5 2 a/ 2x2y2.a/ Chứng minh rằng ∆AMN là tam giác cân. AH = 4cm. BC= 8cm .g(x) Bài 3 : Cho tam giác cân ABC (AB = AC).

5x2 + 4 và g(x) = x4 – 3x2 -4 a/ Tính f(x) + g(x). y =3 3 b) Tìm nghiệm của P(x)= 12 – 3x Bài 2 : Cho ∆ ABC với đường cao AH. rồi tìm bậc của tổng đó. Kẻ AH ⊥ BC.x3 + x2 + 5 a/ Tìm đa thức h(x) sao cho f(x) + h (x) = g(x) b/ Tìm đa thức k(x) sao cho f(x) – k(x) = g(x) Bài 5 : Cho ∆ABC. AH = 12cm. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau : 8 9 10 9 9 10 8 7 9 8 10 7 10 9 8 10 8 9 8 8 8 9 10 10 10 9 9 9 8 7 a/ Lập bảng tần số b/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu Bài 4 : Cho f(x) = x4 – 3x2 + x -1 và g(x) = x4. đường phân giác BE. Trên tia đối của tia EH lấy D sao cho EH = ED.b/ Tính P(x) – Q(x) Bài 3 : Cho ∆ABC vuông tại A. Tính BC Bài 3 : 1/ Cho hai đa thức f(x) = x4 . Tính AE ˆ c/ Chứng minh ADB = 900 11 . a/ Chứng minh AH = AD b/ Biết AH =17cm. Kẻ EH ⊥ BC (H∈ BC). Bài 3 : Một xạ thủ thi bắn súng. biết AB = 13cm. Chứng minh rằng : a/ ∆ ABE = ∆ ABE b/ EK = EC c/ AE < EC ĐỀ 12 2 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức x y tại x = -4 . kẻ HE ⊥ AB. Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng: a/ ∆ABE = ∆HBE b/ BE là trung trực của AH. AC = 20cm. HD = 16cm. b/ Tính g(x) – f(x) 2/ Tìm nghiệm của đa thức -2x + 4 Bài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A. Phân giác B và C cắt nhau tại I. y = 3 b) Tìm nghiệm của đa thức 3y + 6 ˆ ˆ ˆ Bài 2 : Tam giác ABC có Â = 500. c/ EK = EC ĐỀ 11 Bài 1 : a) Tính giá trị của biểu thức M = 5x 5 y + 1 tại x = 0. đường phân giác BE. gọi K là giao điểm của AB và HE. Kẻ EH ⊥ BC ( H ∈ BC). Tính BIC .

12 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->