P. 1
BÀI TIỂU LUẬN

BÀI TIỂU LUẬN

|Views: 250|Likes:
Được xuất bản bởiHồ Thị Thanh Nhung

More info:

Published by: Hồ Thị Thanh Nhung on Apr 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

Thương mại Quốc tế Việt Nam

GV: Giáp Thị Thùy Dung

Trƣờng: Đại học Quang Trung Lớp : K5.407 Khoa : KT - TCNH

BÀI TIỂU LUẬN: Đề tài:

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

1

Thương mại Quốc tế Việt Nam

GV: Giáp Thị Thùy Dung

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, thƣơng mại quốc tế đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, tham gia có hiệu quả vào sự phân công lao động và trao đổi mậu dịch quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân cũng nhƣ các lĩnh vực liên quan đến thƣơng mại quốc tế. Để đẩy nhanh quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam đã và đang thực hiện những giải pháp tích cực để thực hiện đƣờng lối phát triển và mở rộng thƣơng mại quốc tế, tiếp thu những kinh nghiệm thƣơng mại, kinh tế và khoa học, công nghệ tiên tiến của các nƣớc, tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Đảng và nhà nƣớc ta đã thực hiện nhiều chính sách, chủ trƣơng nhằm thúc đẩy quá trình thƣơng mại quốc tế diễn ra nhanh chóng và có hiệu quả, bên cạnh đó vẫn còn nhiều sai sót cần đƣợc khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Xuất phát từ những yêu cầu của hội nhập, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Đánh giá hoạt động thƣơng mại quốc tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2010” nhằm khái quát hoạt động thƣơng mại quốc tế của Việt Nam trong những năm qua và có những biện pháp cụ thể cho thời gian tới. Kết cấu đề tài gồm 5 phần: Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Tổng quan về thƣơng mại quốc tế Phần 3: Thực trạng về thƣơng mại quốc tế của Việt nam giai đoạn 2000- 2010 Phần 4: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy ngoại thƣơng Việt Nam phát triển Phần 5: Kết luận

2

Thương mại Quốc tế Việt Nam

GV: Giáp Thị Thùy Dung

PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Khái niệm: - Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. - Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người nhưng tầm quan trọng về kinh tế, xã hội và chính trị của nó mới được để ý đến một cách chi tiết trong vài thế kỷ gần đây. Thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty đa quốc gia và xu hướng thuê nhân lực bên ngoài. Việc tăng cường thương mại quốc tế thường được xem như ý nghĩa cơ bản của "toàn cầu hoá". 2. Nguyên nhân dẫn đến hoạt động thương mại quốc tế: - Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên của các quốc gia. - Sự đa dạng hóa về nhu cầu. - Sự đa dạng hóa về giá cả, sở thích và nguồn cung cấp đầu vào giữa các quốc gia. 3. Một số lý thuyết thương mại quốc tế điển hình: - Chủ nghĩa trọng thương. - Lý thuyết lợi thế tuyệt đối. - Lý thuyết về lợi thế so sánh (David Ricardo). - Lý thuyết thương mại tân cổ điển (Hecksher - Ohlin). 4. Đặc điểm của thương mại quốc tế: - TMQT có xu hướng tăng nhanh, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền sản xuất. - Tốc độ tăng trưởng của TM “vô hình” tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của TM “hữu hình”. - Cơ cấu hàng hóa trong TMQT có sự thay đổi sâu sắc theo hướng: + Giảm đáng kể tỉ trọng nhóm hàng lương thực, thực phẩm và đồ uống. + Giảm mạnh tỉ trọng của nhóm hàng nguyên liệu, tăng nhanh tỉ trọng của nhóm hàng dầu mỏ và khí đốt. + Giảm tỉ trọng hàng thô, tăng nhanh tỉ trọng sản phẩm công nghiệp chế tạo.

3

Nền thương mại thế giới ngày càng mở rộng phạm vi và phương thức cạnh tranh với nhiều công cụ khác nhau.Tổ chức chủ yếu quá trình lưu thông hàng hóa với bên ngoài. .Đảm bảo sự thống nhất giữa kinh tế và chính trị trong hoạt động ngoại thương . công nghệ cao. sử dụng tài nguyên có hiệu quả.Góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế . công nghệ. . việc đổi mới thiết bị. 6. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa đất nước. 5. . mẫu mã hàng hóa diễn ra liên tục. vốn lớn. thông qua mua bán để nối liền một cách hữu cơ theo kế hoạch giữa thị trường trong nước với thị trường nước ngoài.Chu kỳ sống của từng loại sản phẩm ngày càng được rút ngắn. công nghệ. . thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa. Thông qua hoạt động xuất. thỏa mãn nhu cầu của sản xuất và của nhân dân về hàng hóa theo số lượng. phức tạp.Làm biến đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân được sản xuất trong nước thông qua việc xuất nhập khẩu nhằm đạt tới cơ cấu trong nước tối ưu.Chức năng của thương mại quốc tế: a) Đối với quá trình tái sản xuất xã hội: . mặt khác các hàng rào bảo hộ ngày càng tinh vi hơn. . mặt hàng.Góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân do việc mở rộng thị trường trên cơ sở khai thác triệt để lợi thế của nền kinh tế trong nước trong phân công lao động quốc tế.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung + Giảm tỉ trọng những mặt hàng có hàm lượng lao động giản đơn. . nhập khẩu góp phần vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. b) Đối với quá trình lưu thông hàng hóa giữa trong nước với nước ngoài: . việc làm. Nhiệm vụ của thương mại quốc tế: . Đây là nhiêm vụ quan trọng và bao quát của ngoại thương.xã hội quan trọng của đất nước: vốn. .Nâng cao hiệu quả kinh doanh.Tạo vốn cho quá trình mở rộng vốn đầu tư trong nước.Sự phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế một mặt thúc đẩy tự do hóa thương mại. tăng nhanh những mặt hàng có hàm lượng lao động thành thạo. chất lượng. địa điểm và thời gian phù hợp với chi phí ít nhất. 4 .Tổ chức quá trình lưu thông hàng hóa giữa trong nước với nước ngoài.

.Các biện pháp quản liên quan đến đầu tư.Rủi ro thanh toán .Các biện pháp hành chính khác. Các rào cản của hoạt động thương mại quốc tế: a) Hàng rào thuế quan: Đây là một loại thuế đánh vào hàng mậu dịch. . Nhưng hiện nay. 5 . . Hàng rào phi thuế quan thường được áp dụng đối với hàng nhập khẩu. . .Các biện pháp quản lý giá. nhập khẩu. . b) Hàng rào phi thuế quan: Hàng rào phi thuế quan là những biện pháp phi thuế quan mang tính cản trở đối với thương mại mà không dựa trên cơ sở pháp lí.Các rào cản kỹ thuật. . hình thức của hàng rào phi thuế quan rất phong phú. . . . Các rủi ro trong thương mại quốc tế: a) Rủi ro kinh tế: . .Rủi ro từ bỏ chủ quyền kinh tế. khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì các quốc gia tìm cách giảm dần và tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan. .Rủi ro liên quan đến việc nợ quá hạn .Rủi ro từ bỏ chủ quyền chính trị.người mua không thể thanh toán tiền hàng 6 tháng kể từ ngày tới hạn.liên quan đến việc nước nhập khẩu áp đặt chính sách kiểm soát ngoại hối do thiếu ngoại tệ.Rủi ro liên quan đến tài sản của người nhập khẩu bị quốc hữu hóa hoặc sung công.Rủi ro liên quan đến việc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu sau khi hàng đang trên đường vận chuyển. a) Rủi ro chính trị: .Rủi ro không chấp nhận hàng. .Rủi ro liên quan đến việc không có khả năng thanh toán của người mua. bao gồm: .Các biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung 7. . phi mậu dịch khi hàng hóa đi qua khu vực hải quan của một nước.Các biện pháp liên quan đến hình thức doanh nghiệp. 8. khoa học hoặc bình đẳng.Các biện pháp hạn chế định lượng.Rủi ro liên quan đến việc hủy bỏ hoặc không gia hạn giấy phép xuất khẩu.Rủi ro chiến tranh.

từng bướccải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. tinh thần của nhân dân. đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững. kết cấu hạ tầng.Đẩy mạnh công cuộc đổi mới. bảo vệ và cải thiện môi trường. tạo động lực giải phóng và phát huy mọi nguồn lực. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ. tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa. hiệu quả và bền vững. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2010: 1. an ninh được tăng cường. nâng cao rõ rệt đời sống vật chất. thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản. quốc phòng.Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế.xã hội với quốc phòng. . tiềm lực kinh tế. hiện đại hóa. . kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.2010 I. Nguồn lực con người. xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước công nghiệp là yêu cầu cấp thiết.an ninh. .Đại hội Đảng lần thứ IX đã xác định đường lối kinh tế của Việt Nam là: “ Đẩy mạnh công nghiệp hóa.” .Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. năng lực khoa học và công nghệ. phát huy cao độ nội lực.Mục đích chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 2001 – 2010 là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Phát triển nhanh. văn hoá. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối kinh tế xã hội và quan điểm phát triển của Việt Nam: a) Đường lối của Đảng: . vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. 6 . tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. . b) Quan điểm phát triển: .Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung PHẦN 3: THỰC TRẠNG VỀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 .

Tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa phương hóa. . xuất khẩu lao động.Chủ động cơ hội phát triển. .Coi xuất nhập khập khẩu cùng các quan hệ kinh tế đối ngoại khác không chỉ là nhân tố hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế quốc dân mà còn là động lực phát triển kinh tế của đất nước. tạo đà cho xuất khẩu tăng tốc và đạt hiệu quả. các cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động môi giới. chú trọng các thị trường trung tâm kinh tế thế giới. Nâng cao năng lực canh tranh. . tài chính tiền tệ. tranh thủ mọi cơ hội mở thị trường mới. Chiến lược phát triển thương mại quốc tế Việt Nam thời kì 2000-2010: .Thực hiện các chính sách bảo hộ đối với sản phẩm sản xuất trong nước. bưu chính viễn thông. . nâng dần tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng trí tuệ.Xây dựng các quỹ hỗ trợ xuất khẩu. . .Coi trọng việc xuất khẩu có hàm lượng chế biến. phát triển mạnh những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. sản phẩm có hàm lượng trí tuệ và công nghệ cao. . . hàm lượng công nghiệp cao. dịch vụ kỹ thuật. . tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chế biến và tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm. x ú c t i ế n t h ư ơ n g mạ i . t h ô n g t i n t h ị trường bằng nhiều phương tiện và tổ chức thích hợp. duy trì và mở rộng thị phần trên các thị trường quen thuộc. giảm mạnh xuất khẩu sản phẩm thô và sơ chế. tiến tới cân bằng xuất nhập. nhanh chóng hình thành một số tập đoàn kinh tế thương mại. đa dạng hóa thị trường xuất k h ẩ u .Đẩy mạnh các lĩnh vực dịch vụ thu ngoại tệ: du lịch. tư vấn.Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia sản xuất. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện của nước ta và đảm bảo thực hiện những cam kết trong quan hệ song phương và đa phương như AFTA. Khuyến khích các tổ chức.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung 2.Chủ động tích cực thâm nhập vào thị trường quốc tế. kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. nhất là đối với h à n g n ô ng s ả n . thu hút kiều hối. APEC… .Tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.Khuyến khích tiêu dùng hàng hóa trong nước. vận tải. kể cả các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. khai thác thị trường quốc tế. chú trọng xuất khẩu dịch vụ.Đ ẩ y mạ n h h o ạ t đ ộ n g t i ế p t h ị . đa dạng hóa. 7 . .

luật đầu tư nước ngoài và các luật khác. . c) Quản lý bằng công cụ tài chính: . Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu hiện nay của Việt Nam được điều hành chủ yếu bởi Luật Thương mại được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005. gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài “. ban hành ngày 23/1/2006 : “ Quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu. nhập khẩu. luật về thuế giá trị gia tăng (VAT).Thuế là công cụ tài chính quan trọng mà thông qua đó nhà nước có thể điều tiết vĩ mô nền kinh tế nói chung và đối với hoạt động ngoại thương nói riêng. chống trợ cấp.. nhà nước sẽ áp dụng bên cạnh thuế quan các loại thuế khác như thuế chống phá giá. quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp”. . các mặt hàng xuất nhập khẩu trong năm. Trong thời kỳ này.. Đối với hoạt động ngoại thương có thể thấy rõ ràng nhất là 8 .Đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia hoạt động ngoại thương.. hướng dẫn công tác kế toán. các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh của mình dưới sự hướng dẫn. Nghị định 12/2006/NĐ-CP. d) Quản lý bằng các công cụ khác: Nhà nước còn sử dụng hệ thống kho đệm và dự trữ quốc gia để can thiệp vào thị trường.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung 3. Ngoài ra hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) còn chịu sự điều tiết bởi các luật khác như luật thuế XNK. Nhà nước qui định rõ địa vị pháp lý của các doanh nghiệp tham gia hoạt động ngoại thương. ví dụ như các chỉ tiêu về kim ngạch xuất nhập khẩu. Chính sách ngoại thương đang áp dụng là chính sách hướng về xuất khẩu. giám sát của Nhà nước. quy định các điều kiện và thủ tục trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.Thông qua hệ thống luật pháp..Căn cứ vào môi trường hành lang pháp lý đã được quy định. các công cụ kinh tế tài chính. thuế thu nhập doanh nghiệp. như các doanh nghiệp khác..Thông qua việc sử dụng các công cụ kinh tế để điều tiết hoạt động ngoại thương sao cho góp phần cân đối tổng cung tổng cầu nền kinh tế quốc dân.Nhà nước quản lý ngoại thương bằng các kế hoạch định hướng.. nhà nước sẽ định hướng sử dụng vốn thông qua các hoạt động phân tích “dự báo vĩ mô.Theo tinh thần nghị quyết Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam thì Việt Nam phát triển theo mô hình kinh tế mở có sự điều tiết của nhà nước. thống kê và kiểm tra việc thi hành pháp luật trong tạo lập.. Các công cụ quản lý và điều tiết hoạt động ngoại thương của nhà nước Việt Nam: a) Nhà nước quản lý hoạt động ngoại thương bằng luật pháp: . . b) Quản lý bằng công cụ kế hoạch hóa: .

nhập khẩu hàng hóa theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” mà không phải xin phép XNK trừ những mặt hàng cấm xuất khẩu. đa dạng hóa. về an toàn và các thủ tục hải quan . công nghệ cao. . nhà nước sẽ sử dụng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng như sản phẩm sữa. nhập khẩu và những hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện. Ngoài ra. .Nhà nước thống nhất quản lý ngoại thương.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung việc dự trữ vàng. 4. hiện đại hóa đất nước.Về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu được cụ thể hóa ở của Nghị định 12-2006/NĐ-CP: “ Thương nhân được xuất khẩu. chủ quyền... trong giai đoạn 2001-2005.. ngoại tệ mạnh. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa. hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và có khả năng đáp ứng nhu cầu. tuy nhiên. bình đẳng cùng có lợi theo hướng đa phương hóa. có chính sách mở rộng giao lưu hàng hóa với nước ngoài trên cơ sở tôn trọng độc lập. Đối với xuất khẩu thì khuyến khích thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế xuất khẩu tất cả các loại hàng hóa mà pháp luật không cấm. tăng xuất khẩu dịch vụ thương mại.Về hoạt động thương mại với nước ngoài được quy định tại luật Thương mại “Thương nhân chỉ được hoạt động thương mại với nước ngoài nếu có đủ các điều kiện do chính phủ quy định sau khi đã đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.Hạn ngạch nhập khẩu: Công cụ này trước nay đối với nước ta chưa được phổ biến. nhất là các thỏa ước theo WTO.. 9 . thịt. bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước... kỹ thuật hiện đại để phát triển sản xuất.Các hàng rào hành chính: Các điều kiện tiêu chuẩn về y tế. có các dạng công cụ thuộc về chính sách ngoại thương cũng cần được lưu ý như: . ưu tiên nhập khẩu vật tư. không phụ thuộc vào ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. có chính sách ưu đãi để đẩy mạnh xuất khẩu. thiết bị. .Chính phủ quy định các chính sách cụ thể về ngoại thương trong từng thời kỳ và chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phát triển ngoại thương b) Về quyền hoạt động kinh doanh XNK của doanh nghiệp: . Các công cụ quản lý ngoại thương ngày càng được cải tiến để phù hợp với các hiệp định thương mại mà nước ta đã ký kết với các nước cũng như theo thông lệ quốc tế. Chính sách ngoại thương của Việt Nam: a) Quan điểm phát triển ngoại thương: . tạo các mặt hàng xuất khẩu có sức cạnh tranh. khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

chủ lực và tập trung khả năng mở rộng các thị trường này.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung c) Định hướng phát triển XK giai đoạn 2000 – 2010: . Mỗi loại hàng hóa phải hình thành được thị trường chính. giảm gia công. tạo nguồn dự trữ ngoại tệ.Theo tinh thần chỉ thị số 22/2000/CT-TTg ngày 27/10/2000 của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược phát triển xuất .Chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2001 . . tạo nguồn hàng có chất lượng. đồng thời chủ động mở rộng sang các thị trường khác theo hướng đa phương hóa. đa dạng hóa quan hệ buôn bán. sử dụng các loại giống cây. có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao để xuất khẩu. cũng như ngoài nước có nhu cầu. tăng tỷ trọng hàng chế biến sâu bằng công nghệ mới. hiện đại hóa đất nước.Vì cơ cấu hàng xuất khẩu của chúng ta mặt hàng thô vẫn còn chiếm tỷ trọng cao nên chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2001 -2010 định ra rằng “Cơ cấu xuất khẩu phải được chuyển dịch mạnh theo hướng tăng các sản phẩm chế biến. chế tạo. con có sản lượng.nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001-2010 thì: “Mục tiêu hành động của thời kỳ này là tiếp tục chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho xuất khẩu. chất lượng cao và công nghệ chế biến thích hợp đi đôi với các biện pháp bảo vệ môi trường. đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu 10 .Sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng được những yêu cầu đa dạng của thị trường thế giới. đồng thời phải khai thác mọi nguồn hàng có khả năng xuất khẩu”. cải thiện cơ sở hạ tầng cơ sở nuôi. mẫu mã hàng hóa. sử dụng nhiều lao động mà thị trường trong. chú trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. vật liệu tại chỗ. + Phải có qui hoạch vùng nguyên liệu cho từng nhóm sản phẩm. phải có đối sách cụ thể với từng thị trường và từng bước giảm dần việc xuất khẩu qua các thị trường trung gian. đặc biệt là yêu cầu về chất lượng. . đẩy mạnh sản xuất hàng XK sử dụng nguyên. đặc biệt là thị trường Nhật. góp phần giải quyết việc làm cho xã hội. vật liệu chất lượng cao trong nước với công nghệ mới. bên cạnh đó phải quan tâm khai thác các mặt hàng chủ yếu sử dụng nguyên. về qui hoạch sản xuất và thị trường xuất khẩu như sau: + Chú trọng nâng cao giá trị gia công và chất lượng từng sản phẩm xuất khẩu. giảm xuất khẩu hàng chế biến thô. từng bước xây dựng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia cho các loại hàng hóa xuất khẩu với nhãn hiệu “sản xuất tại Việt Nam”. trồng. Định hướng chung là tận dụng mọi khả năng để duy trì tỷ trọng xuất khẩu hợp lý vào các thị trường đã có ở Châu Á. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001-2010 phải đạt mức tăng trưởng bình quân từ 15% năm trở lên” .2010 còn nêu lên các vấn đề về cơ sở hạ tầng.

lâm. việc mở cửa kinh tế sẽ giúp nước ta mau chóng hội nhập với tiến trình khu vực hóa và quốc tế hóa kinh tế toàn cầu. Nga và khu vực Châu Mỹ. . Cho phép sản xuất sản phẩm xuất khẩu với khả năng cạnh tranh cao.Bảo vệ và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.Kết hợp giữa nhập khẩu và xuất khẩu . công nghệ được nhập khẩu bảo đảm sự hoạt động hoàn chỉnh của một công trình. . . Nhập khẩu thiết bị toàn bộ cần chú ý cả việc nhập khẩu bí quyết công nghệ. Phù hợp với điều kiện sản xuất và trình độ tay nghề của công nhân. . Do đó việc NK phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: .Về cơ cấu hàng NK: + Thiết bị máy móc: gồm máy móc.Sử dụng ngoại tệ với tinh thần tiết kiệm đem lại hiệu quả kinh tế cao. chất lượng tốt. thủy hải sản và sản xuất hàng công nghiệp nhẹ. . 11 . nhưng việc gia nhập ASEAN.Chú trọng nhập khẩu công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu của các ngành chế biến nông. thâm nhập. sử dụng các công nghệ. rất cần thiết phải có sự bảo hộ của Nhà nước thông qua chính sách hạn chế nhập khẩu. APEC và đàm phán gia nhập WTO đòi hỏi chính sách nhập khẩu phải đáp ứng yêu cầu mở cửa kinh tế đất nước của các tổ chức này. phải cố gắng đạt được yêu cầu theo thứ tự ưu tiên sau: . Khi nhập khẩu thiết bị. Mang lại hiệu quả kinh tế cao. Châu Phi.Nhập khẩu phải được định hướng chặt chẽ.Dành ưu tiên cho việc nhập khẩu tư liệu sản xuất đồng thời có chú ý thích đáng nhập khẩu hàng tiêu dùng thiết yếu cho đời sống nhân dân. giống cây con và vật liệu mới được sản xuất trong nước.Xây dựng thị trường nhập khẩu ổn định vững chắc và lâu dài * Chính sách NK của Việt Nam: Chính sách NK của Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 được đề ra cụ thể như sau: .Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung trực tiếp vào các thị trường sức mua lớn như Mỹ. Giá cả phải chăng. đồng thời phải gắn với việc phát triển. . có điều kiện thanh toán thuận lợi. d) Chính sách nhập khẩu của Việt Nam: * Nguyên tắc của chính sách NK: Vì nền công nghiệp của nước ta còn non trẻ. Kỹ thuật tiên tiến. nguyên vật liệu. tăng nhanh xuất khẩu . . chuyên gia lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. tăng dần tỷ trọng XK vào các thị trường Đông Âu. . tăng trưởng bình quân của nhập khẩu cả thời kỳ 2001-2010 được duy trì ở mức 14% năm. Tâu Âu.

+ Ngoài ba nhóm ngành hàng nhập khẩu thường hay được sử dụng như trên. chỉ nhập khẩu những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được. . Khuyến khích sản xuất lương thực. Chỉ nên nhập khẩu khi thật cần thiết. THỰC TRẠNG VỀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2010: 1. thực phẩm và hàng tiêu dùng là chiến lược kinh tế cơ bản của nhà nước ta..0 32447. Cân nhắc mặt hàng tiêu dùng nhập.1 20149. .Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung + Nguyên nhiên vật liệu: Hàng năm tỉ trọng nhập khẩu nhóm ngành hàng này rất cao vì để thỏa mãn 40-90% nhu cầu nguyên liệu trong nước: trên 90% xăng dầu. thuốc trừ sâu.3 26485.Về tổng hàng hóa xuất khẩu: được thể hiện qua bảng sau: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Xuất khẩu (triệu USD) 14482. 80% phân bón. không phù hợp với mức sống của nhân dân ta. Trong giai đoạn 2000 . Nguyên nhiên vật liệu được nhập khẩu dựa vào nhu cầu thực tế của sản xuất đồng thời phải theo quan điểm tận dụng nguyên nhiên vật liệu trong nước. không nhập khẩu những hàng xa xỉ.1 39826. để nền kinh tế có thể phát triển được chúng ta cần phải nhập khẩu cả dịch vụ và bằng phát minh sáng chế nữa. Giai đoạn 2000 – 2006 (trước khi gia nhập WTO): .7 15029. Nếu từ năm 1997 đến 2003.2 + Như vậy trong 10 năm.2010. II.2 16706.. Cơ cấu hàng tiêu dùng trong toàn bộ kim ngạch nhập khẩu ở mức độ vừa phải. văn hóa và xã hội trong nước như sau: . Nhập khẩu có tác dụng khuyến khích và bảo vệ sản xuất hàng tiêu dùng trong nước. kim ngạch xuất khẩu của chúng ta lại tăng gấp đôi từ 20 tỷ 12 . + Hàng tiêu dùng: nhập khẩu hàng tiêu dùng sẽ được thực hiện để đáp ứng nhu cầu trong nước đồng thời cũng phải phù hợp với trình độ phát triển về kinh tế. phải mất đến 6 năm thì kim ngạch xuất khẩu mới tăng gấp đôi thì chỉ cần 3 năm từ 2003 đến 2006. kể từ năm 1997 thì xuất khẩu của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

chúng ta đã xuất đi trên 230 nuớc trên thế giới. Trong khi đó thì xuất khẩu về dịch vụ trong giai đoạn này cũng tăng bình quân là 15. gạo. đồ gỗ.7% /năm. từ8% lên đến 25. năm 2003 đã lên tới 5.154 triệu USD thì năm 2002 là 3.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung USD lên 40 tỷ USD. năm 2006 được xem là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới củaViệt Nam về kinh tế. Được thể hiện cụ thể qua bảng sau: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 Tỷ lệ nhập siêu (%) 8. có doanh nghiệp tư nhân có kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD/năm.4 + Nhập siêu đang gia tăng mạnh. cao su.040 triệu USD. Hiện có trên 35.năm 2004 là 5520 triệu USD. Đây cũng là năm đầu tiên chúng ta có 09 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. cà phê. + Về thị trường xuất khẩu : giai đoạn này.6%).4 10.486 tỷ USD (chiếm tỷ trọng 54.765 triệu USD và 20. đó là: Dầu thô. 13 .700 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia xuất khẩu.6% kim ngạch xuất khẩu). kế đến là thị trường châu Âu và châu Mỹ với kim ngạch lần lượt là 22. điện tử. Đặc biệt. + Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hữu hình giai đoạn 20012005 đạt bình quân 17. dệt may.995 triệu USD.6 14. tỉ lệ nhập siêu của nước ta liên tục gia tăng. sau đó giảm dần còn 10.00 7. Từ năm 2000 đến 2003.4% /năm và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong GDP. năm 2005 xuất khẩu 18. thủy sản.90 18.051 triệu USD. + Nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng tham gia mạnh vào h o ạ t đ ộ n g x uấ t k h ẩ u : c á c d o a n h n g h i ệ p c ó v ố n F D I n ă m 2 0 0 4 x u ấ t k h ẩ u 14.3%. tốc độ tăng trưởng nhập khẩu không ổn định. Trong đó thị trường tiêu thụ chủ yếu là châu Á với kim ngạch: 56. .4% năm 2006. giày dép.Về tổng hàng hóa nhập khẩu: + Trong giai đoạn này.3 20.2 25.067 triệu USD chiếm 50. nếu năm 2000 nhập siêu là 1.6% tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn này.553 tỷ USD (chiếm57.

nâng cao trình độ công nghệ và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề trong nước. những hạn chế và rào cản thuế đối với hàng hoá Việt Nam được cắt giảm theo qui định khi gia nhập của các thành viên mà không bị phân biệt đối xử.90%. khu vực FDI chiếm 58% và tăng 18. tình trạng nhập siêu là do VN thiếu ngành công nghiệp phụ trợ. Các đối tác nước ta nhập khẩu nhiều nhất đều thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương gồm: Trung Quốc. đặc biệt là các ngành dệt may. tăng thu nhập. Malaysia. + Về xuất khẩu hàng hoá: . Chiến lược phát triển nhập khẩu thời kỳ 20012010 còn đề cập tới việc gia tăng nhập khẩu từ các thị trường công nghệ như Mỹ. gỗ. tạo việc làm. . Việt Nam nhập khẩu từ khoảng 150 nước trên thế giới. EU. định hướng đề ra là: giảm tỷ trọng nhập khẩu từ các nước Châu Á xuống còn 55% vào năm 2010.Sự phát triển của ngoại thương đã góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhật Bản lên 40% vào năm 2010.. Năm 2007.4%. Đây là thời cơ lớn cho nước ta trong hoạt động ngoại thương. góp phần tăng tích luỹ nội bộ nền kinh tế nhờ sử dụng hiệu quả lợi thế so sánh trong trao đổi quốc tế. + Trong chính sách về cơ cấu nhập khẩu của nước ta trong thời kỳ này. phải nhập nguyên phụ liệu từ 70% .9 tỷ USD) và vượt 15.. nguyên vật liệu sản xuất chiếm tỉ trọng lớn. khu vực kinh tế trong nước chiếm 42% và tăng 22. da giày. đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá đã có bước phát triển mạnh mẽ. cải thiện đời sống cho người lao động… . Singapore.5% so với kế hoạch. 14 .Gia nhập WTO là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam. HànQuốc. tăng cơ hội thâm nhập thị trường nước ngoài cho các sản phẩm của nước ta.3%.Sau 4 năm gia nhập WTO. hoạt động ngoại thương của Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển. xuất khẩu đạt mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng với tốc độ cao. Các nhà xuất khẩu Việt Nam có điều kiện tiếp cận thị trường thế giới dễ dàng hơn. là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. điện tử. Hồng Kông (chiếm khoảng 74%). 2. Đài Loan. Thái Lan. Trong đó. Bởi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của hoạt động ngoại thương ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 47. Nhật Bản. + Trong giai đoạn này. Vì trong cơ cấu nhập khẩu. Giai đoạn 2007 – 2010 (sau khi gia nhập WTO 4 năm): . Có 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung + Theo các chuyên gia kinh tế.7 tỷ USD. tăng 21% so với năm 2006 (7.

5% so với năm 2008. tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu cao gấp 1. điện tử. thiết bị. Một số mặt hàng khối FDI chiếm tỷ trọng lớn là: túi xách.6 tỷ USD.7% so với năm 2008 và bằng 87. . Cũng trong năm này. hàng dệt may. đến năm 2008 Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 230 nước trên thế giới. còn các thị trường khác đều giảm. chiếm 47. Kim ngạch của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 29. máy tính.8%) do lượng dầu thô xuất khẩu sang Ôxtrâylia giảm. năm 2007 – 2008.3 tỷ USD (kể cả dầu khí). * Như vậy.5%) trong xuất khẩu của Việt Nam hiện nay và tỷ trọng xuất khẩu của FDI cũng chiếm cao nhất. Gia nhập WTO. chiếm tỷ trọng 42. dây cáp điện. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của năm 2008 đạt mức cao gấp nhiều lần so với những năm trước đó. tăng 33. Khu vực doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu 37.6 lần so với tổng giá trị GDP.6% kế hoạch (kế hoạch điều chỉnh tăng 3% của Quốc hội).5% so với năm 2007.7 tỷ USD. giảm mạnh nhất là thị trường châu Đại dương (khoảng 44. va li mũ ô dù. Nhóm hàng công nghiệp chế biến là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất (63. EU và Nhật Bản. đặc biệt là nhóm hàng công nghiệp chế biến.6% tổng kim ngạch cả nước và tăng 36. giảm 9.8% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.1%. . tương đương 73% GDP.5% do tăng xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ biển Ngà và tái xuất khẩu vàng sang Nam Phi.2%. tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Việt Nam duy trì và mở rộng cả thị trường truyền thống và thị trường xuất nhập khẩu lớn của thế giới như Mỹ. Kết quả. giảm 5. xuất khẩu của khu vực FDI vẫn giữ vị trí quan trọng. trong đó hàng hoá của ta xuất sang 219 nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2009 đạt khoảng 56. thấp hơn 520 triệu USD so với mức bình quân năm 2008 (5.72 tỷ USD/tháng.9% so với năm 2007.22 tỷ USD/tháng). . Doanh nghiệp vốn trong nước chỉ đạt 27. tốc độ xuất khẩu tăng nhanh hơn 2 lần so với tốc độ tăng GDP.7 tỷ USD. giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 65 tỷ USD. cụ thể như sau: 15 . máy móc.85 tỷ USD. chiếm tỷ trọng 57. so với năm 2008. duy nhất xuất khẩu sang thị trường khu vực Châu Phi có mức tăng trưởng dương. chiếm 52. kim ngạch xuất khẩu bình quân năm 2009 ước tính đạt gần 4. của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 26.4% tổng kim ngạch cả nước và tăng 34. Doanh nghiệp FDI tham gia xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chủ lực và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu nhiều mặt hàng. giảm 13. ước khoảng 17. giày dép. Trong năm 2009.6% so với năm 2007.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung . Năm 2008.

8% so với năm 2009 và chiếm 54. Tỷ trọng hàng hóa ngành công nghiệp chế biến so với 2009 tăng mạnh từ 63. Canada đạt 634 triệu USD.2% tổng kim ngạch của cả nước.7% và 17%. cà phê.2% so với năm 2008. 15.4%.2% xuống 11. dầu thô.4%. giảm 0.5%. Thị trường châu Âu đạt 12.8 tỷ USD tăng 22.… .5% so với năm 2009.8 tỷ USD). Thị trường Châu Phi đạt 986 triệu USD. gỗ. Năm 2010 là năm thành công của các doanh nghiệp xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38. Thị trường Trung Quốc. trong đó: Thị trường Nhật Bản đạt 6. giảm 27.5 tỷ USD.2 tỷ USD.1% so với năm 2008. tăng 17.5% so với năm 2008.94 tỷ USD.2% so với năm 2008.một số hàng hóa tăng giá khá do hàm lượng chế biến tăng lên như dệt may. Hàn Quốc và Hồng Kông tăng tương ứng 5. Thị trường Châu Đại dương đạt 2. .9%. Giá xuất khẩu năm 2010 của nhiều mặt hàng cũng tăng mạnh. thị trường ASEAN đạt 8. giảm 5.6 tỷ USD tăng 25.… + Về nhập khẩu hàng hoá: 16 .2 tỷ USD. than…. giảm 7. tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 71. xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 32.6 tỷ USD. cao su.4% lên 67. tăng 98% do tái xuất khẩu vàng sang Thuỵ sỹ trong những tháng đầu năm.27 tỷ USD. Bắc Âu và Đông Âu. trong đó nhiều mặt hàng được hưởng lợi từ tăng giá thế giới như gạo. Nhiều mặt hàng trong năm 2010 tăng mạnh về số lượng xuất khẩu. .2 tỷ USD. chủ yếu do xuất khẩu dầu thô xuất khẩu sang Ôxtrâylia giảm 48%. giảm 47. giúp duy tăng trưởng xuất khẩu và thể hiện được quy mô mở rộng sản xuất. Thị trường châu Mỹ đạt 12.28 tỷ USD.2% so với năm 2008.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung Thị trường Châu Á đạt kim ngạch 25. nhóm khoáng sản giảm từ 15. thủy sản. khối các nước Tây Âu.9%.4%. Lượng hàng công nghiệp tăng lên đã góp phần bù đắp cho lượng hàng khoán sản.1%.27 tỷ USD. giảm 14.8 tỷ USD (tính cả dầu thô) tăng 27. về giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 14. trong đó: Khối EU đạt kim ngạch 9. trong đó: Thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch 11. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu năm 2010 có xu hướng tăng ở ngành công nghiệp chế tạo và hàng hóa có hàm lượng chất xám cao. giảm 3. giảm 16. Năm 2010. dây và cáp điện. giảm 13.9 % so với năm 2008. dầu thô giảm mạnh (dầu thô và than đá giảm 3.7% so với năm 2009.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá năm 2009 khoảng 68.5% so với năm 2007. . trong đó nổi bật là các thị trường Trung Quốc.7%). giảm 14.8%. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 43.8 tỷ USD. Hàn Quốc. chiếm 33. Năm 2007 nhập siêu lên trên 13. kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam là 60. do sự phục hồi của nền kinh tế và chính sách kích cầu của Chính phủ có tác dụng. Kim ngạch nhập khẩu năm 2008 của Việt nam đạt 84 tỷ USD.7% so với năm 2008 (năm 2008 so với 2007 tăng 28. Giai đoạn này.5 tỷ USD. nhưng vẫn ở mức cao. Tuy việc nhập khẩu và tỷ lệ nhập siêu đang được kiềm chế. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc. Năm 2007.5% kim ngạh xuất khẩu. Việt nam nhập khẩu từ 151 nước trên thế giới. Trong đó kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 28. gỗ và sản phẩm gỗ giảm 17 .8 tỷ USD.Thời gian này. tăng 35. giảm 16. Nhập khẩu hàng hoá năm 2009 giảm chủ yếu do sản xuất trong nước giảm và giá hàng hóa nhập khẩu cũng giảm hơn năm 2008. phụ tùng.96 tỷ USD. kiểm soát nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu.3 tỷ USD.1% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước và tăng 35.9% tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 55. đứng thứ 41 trên thế giới. như: nguyên phụ liệu dệt may da giầy giảm 17. tăng 2. thiết bị. Tính chung cả năm 2009 giá trị nhập khẩu của hầu hết các nhóm mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu và một số mặt hàng tiêu dùng giảm so với năm 2008. chúng ta cũng đã thực hiện tích cực các biện pháp kiềm chế nhập khẩu như tăng thuế nhập khẩu với một số mặt hàng như ôtô và linh kiện ôtô. . bên cạnh đó có tâm lý tranh thủ nhập khẩu để dự trữ khi giá nhập khẩu thấp. không có mặt hàng nào giảm so với năm 2006 về kim ngạch. Thái Lan… . .8 lần năm 2006. xe máy nguyên chiếc và dầu mỡ động thực vật. tiết giảm tiêu dùng và cắt giảm đầu tư…đã góp phần kiềm chế nhập khẩu và giảm nhập siêu một cách hiệu quả. bằng 27. Cụ thể mức nhập siêu năm 2007: 14. Đài Loan. . chiếm 66.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung .5 tỷ USD. trong đó khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24.8% so với năm 2008. thép… Thị trường nhập khẩu năm 2008 tập trung chủ yếu vào Châu Á. nhập khẩu đã tăng dần trong những tháng cuối năm. năm 2008: nhập siêu là 17. xăng dầu. nhất là trong những tháng đầu năm. chiếm tỷ trọng 36. giảm 10. Có 3 mặt hàng nhập siêu lớn hơn 2 lần so với năm 2006 là ôtô nguyên chiếc. vàng. chiếm tỷ trọng 63.9%.5 tỷ USD. Tuy nhiên.8%.87 tỷ USD.5% so với năm 2006.1% tổng KNNK cả nước. tăng 34% so với năm 2007.1 tỷ USD. Singapore.

4% tổng kim ngạch và tăng 39.1%. kim loại thường khác tăng 14. chủ yếu trong những tháng cuối năm như ô tô nguyên chiếc. dây điện và cáp điện giảm 20. thép các loại tăng 13. 18 .2%. phân bón giảm 22%. những mặt "tích cực" và "tiêu cực" từ WTO cũng đã bắt đầu bộc lộ..1 tỷ USD. và việc nhập khẩu vàng đã làm cho tốc độ nhập khẩu tăng cao hơn tốc độ xuất khẩu.6%.9%. thì đã 3 phải năm chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (từ năm 2008 . rau quả..8%.8%.5 tỷ USD chiếm 56. Bên cạnh đó. .3% so với năm 2009. sợi các loại tăng 19.4%. thương mại Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên cả 2 hướng xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. phôi thép giảm 37.4%. Về nhập khẩu năm 2010 của cả nước ước đạt 84 tỷ USD. . xuất khẩu của Việt Nam đạt 57. dầu mỡ động thực vật giảm 27. từ ASEAN chiếm hơn 19. chỉ có duy nhất một năm (2007) là thuận lợi.. thuỷ sản giảm 10. Trong đó.2010).7 tỷ USD.Bộ Công Thương cho rằng: Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Năm 2009. chịu tác động từ khủng hoảng tài chính thế giới. tuy nhiên. tăng 21. Về thị trường nhập khẩu năm 2009. Số liệu từ Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra đầu tháng 4/2011 cho thấy. các nước Đông Á chiếm 53. Năm 2010.9%. một số hàng hóa cần nhập khẩu giảm khá mạnh năm qua là: xăng dầu giảm 28. tiếp đó năm 2008 xuất khẩu đạt 62. .1% so với năm 2007. trong đó doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 47.1%. đã làm tăng nhập siêu.3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 36.8%.9% so với năm 2006.3 tỷ USD. + Về thương mại. về giá trị tương đương tăng 14 tỷ USD.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung 19.6% tổng kim ngạch tăng 8.6 tỷ USD.…chủ yếu do sản xuất trong nước phần nào đáp ứng được nhu cầu. khí đốt hóa lỏng giảm 14%. nhập khẩu nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất.5%. đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra. giấy tăng 15. năm 2007 xuất khẩu của Việt Nam đạt 48. Tuy nhiên. Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế . vẫn có một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao. ô tô nguyên chiếc giảm 45%.8%.5 tỷ USD chiếm 43.9% so với năm 2009. Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất là 77. kinh doanh cũng tăng mạnh về lượng như: phân bón tăng 41..8%. chất dẻo nguyên liệu tăng 25. 4 năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).5 tỷ USD bằng 17.7%. thép các loại giảm 10%. Nhập siêu cả nước ước đạt khoảng 12.4%. chất dẻo nguyên liệu giảm 4.8%. .Như vậy... tăng 29. thấp hơn so với dự báo từ đầu năm 13. tăng 20% so với năm 2009. cao su tăng 64.8% kim ngạch nhập khẩu cả nước. riêng Trung Quốc chiếm hơn 23.

Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất trên thế giới.9% so với năm 2008 nhưng vẫn cao hơn năm 2006 khi Việt Nam chưa vào WTO là 45.79 USD/ người. Cùng với nó. nếu như năm 2006 Việt Nam chỉ nhập siêu 5.bán lẻ đóng góp khoảng 14% GDP. Năm 2009 và 2010 là 2 năm có nhiều khó khăn do tác động khủng hoảng tài chính toàn cầu. cao hơn mức 18.6 tỷ USD. sau khi gia nhập WTO. dịch vụ phân phối tại Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. vì nhập siêu vẫn là vấn đề "nóng" cần được quan tâm.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung giảm 8. Việt Nam đã cơ bản thoát khỏi nước có thu nhập thấp và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về tốc độ xóa đói giảm nghèo. Cụ thể. đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm của người dân.5 tỷ USD thì đến năm 2007 (sau hơn 1 năm gia nhập WTO) nhập siêu của Việt Nam là 14. năm 2009 và 2010 mặc dù đã có nhiều biện pháp kiềm chế nhập siêu nhưng kết quả nhập siêu vẫn lần lượt là 12. + Tích cực hơn so với xuất nhập khẩu là sự phát triển nhanh của thị trường nội địa. tạo ra một nguồn cung hàng hóa phong phú.8 và 12. chuyển dịch từ đơn lựa chọn sang đa lựa chọn. Mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ của Việt Nam từ năm 2006-2008 đã tăng 25%/ năm. có tốc độ tăng trưởng GDP nhiều năm liền luôn ở mức cao. Phân phối. nhưng theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) doanh số bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam vẫn tăng lần lượt là 18.37 USD/ người vào năm 2006 đến năm 2010 đã là 1. + Với hình ảnh một Việt Nam phát triển năng động. Việt Nam cũng gặp phải những thách thức như: Gia nhập WTO đòi hỏi tự do hoá thương mại và áp dụng các nguyên tắc tối huệ quốc và đối xử quốc gia. kết quả này chưa được như những mong muốn và kỳ vọng trước đó. Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên. Tuy nhiên.133. Thương mại tiêu dùng có sự chuyển dịch cơ cấu truyền thống sang hiện đại.Bên cạnh những tác động thuận lợi khi gia nhập WTO. điều này tất yếu dẫn đến tình trạng cạnh tranh ngày càng quyết liệt ngay trên thị 19 . cũng theo số liệu từ Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đưa cho thấy.8% và năm 2010 nhờ giá nhiều nhóm mặt hàng và nhu cầu thế giới tăng trở lại nên xuất khẩu của Việt Nam lại tiếp tục tăng trưởng 26.5% (nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 12% vào năm 2009 và 14% vào năm 2010).4%.2 tỷ USD và năm 2008 con số này đã là 18 tỷ USD. . cao nhất trong các ngành dịch vụ. thu nhập GDP bình quân theo đầu người của người dân Việt Nam cũng đã có những sự cải thiện đáng kể. nhiều tập đoàn bán lẻ trên thế giới đã đặt chân đến Việt Nam mang theo những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ 704. Bộ Công Thương: Kể từ sau khi gia nhập WTO.6% và 24. sử dụng hơn 5 triệu lao động.3%/ năm của giai đoạn 2001-2005.

than đá. + Tỷ trọng xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 10 năm qua tăng cao.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung trường nội địa.Trong vòng 10 năm giai đoạn 2000 đến nay. đây là một thách thức vô cùng lớn. đồ gỗ… + Những thị trường mà Việt Nam có giao dịch ngày càng mở rộng. hoạt động ngoại thương của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. + Có rất nhiều mặt hàng đã đạt được con số trên 1 tỷ USD như: gạo. sử dụng lao động rẻ. cao su. Năng lực cạnh tranh phần lớn sản phẩm của ta là thấp. Như vậy sẽ gia tăng sức ép cạnh tranh quốc tế khắc nghiệt ngay trong thị trường nội địa. dầu thô. quần áo. 20 . Hiện nay các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu hàng đầu của Việt nam vẫn là các mặt hàng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp nhẹ. cà phê. bởi các rào cản thương mại quốc tế được các nước nhập khẩu dựng lên ngày càng tinh vi. con số này đã lên tới 125 tỷ USD (trong đó xuất khẩu là 56 tỷ USD). tổng giá trị xuất nhập khẩu mới chỉ là 30 tỷ USD (Xuất khẩu: 14. giày dép. thể hiện rõ xu hướng tìm kiếm thị trường mới của các doanh nghiệp Việt Nam. do vậy Việt Nam phải xây dựng lộ trình cắt giảm các hàng rào phi thuế quan một cách hợp lý. Theo nguyên tắc của WTO là chỉ sử dụng thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước. nếu không có lợi thế tất yếu sẽ bị loại bỏ. phức tạp và tỷ giá hối đoái biến động trên thị trường thế giới theo hướng bất lợi cho hoạt động xuất khẩu. Năm 2000. Hệ thống cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện. Mức thuế quan của Việt Nam còn tương đối cao so với các nước trong khu vực cũng như thế giới. Tạo điều kiện tích cực trong quá trình xuất nhập khẩu. + Hệ thống các cửa khẩu quốc tế ngày cảng được mở rộng và hoàn thiện.5 tỷ USD) thì đến hết năm 2009. thủy sản. Nhận định chung về kết quả đạt được của thương mại quốc tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010: a) Những thành tựu đạt được: . Việt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại Thế Giới vào năm 2007. đây cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam… 3. trước hết là các doanh nghiệp thương mại. Đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam vốn đã quen với việc sản xuất những hàng hoá và dịch vụ phục vụ thị trường nội địa trong điều kiện có bảo hộ bằng thuế quan hoặc các hàng rào phi thuế quan thì nay phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhập siêu của Việt Nam hiện còn ở mức cao tác động xấu đến cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế. Các cơ sở xuất khẩu của Việt Nam chưa có biện pháp ứng phó hiệu quả với các rào cản thương mại và những biến động khó lường của thị trường thế giới.

hiệu quả và sức cạnh tranh. Những mặt hàng nông nghiệp và khoáng sản thô này luôn có mặt trong nhóm mười 21 . Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là nhiều chính sách ở tầm vĩ mô đã góp phần tạo nên tâm lý thụ động và ỷ lại ở nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt. Cụ thể như sau: .Những hạn chế từ phía Nhà nước và chính sách: + Những năm gần đây hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang gặp khá nhiều vấn đề về chất lượng. hiện nay đã áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý hải quan. một cơ cấu kích thích bị bóp méo. • Bằng chứng thứ nhất nằm ở cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của ta. sự hỗ trợ và bảo hộ tràn lan của Chính phủ đối với nhiều doanh nghiệp và sức ép cạnh tranh hạn chế". trung bình là 19%/năm. b) Một số hạn chế: Tuy trong giai đoạn 2000 đến nay. và để đạt tăng trưởng cao thì cần thúc đẩy xuất khẩu nhiều hơn nữa. giúp giảm thời gian và nâng cao hiệu quả việc lưu thông hàng hóa. lãi suất ưu đãi… Rất ít doanh nghiệp dám theo đuổi một chiến lược chủ động. + Mọi biện pháp đều nhắm vào đẩy mạnh xuất khẩu: Đồng ý rằng. chiến lược cạnh tranh của đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều mang tính thụ động. vị trí độc quyền. vị trí địa lý. Nhưng xuất khẩu bao nhiêu và xuất khẩu như thế nào mới là vấn đề quyết định chứ không phải xuất khẩu theo quan điểm cho rằng: “tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thuận với tăng trưởng xuất khẩu”. đối với một nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta thì xuất khẩu là một yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. + Tài liệu tổng quan về cạnh tranh công nghiệp Việt Nam do UNIDO phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo đã chỉ ra rất đúng rằng môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam là "một môi trường kinh doanh manh mún và kém phát triển. nhưng cùng đi song song với những thành tựu đạt được vẫn còn tồn đọng những mặt hạn chế. Xuất khẩu đã tăng trưởng rất nhanh trong thời kỳ sau đổi mới. Cụ thể. hiệu quả và sức cạnh tranh khi môi trường kinh doanh do chính sách vĩ mô tạo ra không có được những tiền đề thúc đẩy cạnh tranh phát triển. tài nguyên. dựa vào các lợi thế có sẵn hay lợi thế "trời cho" như lao động. Nhưng cơ cấu xuất khẩu lại hầu như không có thay đổi quan trọng trong suốt thời gian đó. và chỉ thiên về sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến (như lúa gạo.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung + Việc quản lý xuất nhập khẩu đã có những tiến bộ nhất định. hoạt động ngoại thương của Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng kể. thủy sản) và khoáng sản (chủ yếu là dầu thô). cà phê. trợ cấp riêng rẽ. Rõ ràng là không thể nói đến việc nâng cao chất lượng.

Trong các ngành khác như cà phê. thủy sản tình hình cũng tương tự. Cần lưu ý thêm rằng chiến lược công nghiệp hóa dựa quá nhiều vào khai thác dầu thường không thành công. Tuy nhiên. cần thấy rằng ta đã thất bại trong việc xây dựng mạng lưới các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu. Do sự yếu kém của công nghiệp xay xát. thường chỉ được học nghề tại chỗ trong nhà máy trong một thời gian ngắn. Giá xuất khẩu thấp hơn có nghĩa là ta phải chịu thiệt thòi nhiều hơn cho cùng một lượng các nguồn lực khan hiếm dùng trong quá trình sản xuất so với đối thủ. Mặc dù con số thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng công nghiệp là khá cao. và vì thế khó mà thuyết phục được rằng tăng trưởng nhanh của những ngành này đã đóng góp quan trọng vào tốc độ công nghiệp hóa ở ta. nơi mà tăng trưởng kinh tế gắn liền với và được kéo đồng thời bởi cả hai quá trình tăng trưởng xuất khẩu và công nghiệp hóa thì quá trình công nghiệp hóa nền kinh tế Việt Nam diễn ra rất chậm chạp. Trước tiên. Không giống như các nước Đông Á khác. rau quả. vai trò của xuất 22 . các ngành dệt may. Bên cạnh đó. chiếm hơn 20% tổng giá trị xuất khẩu. Như đã nói. chế biến.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta. • Lý do thứ hai là các mối liên hệ ngược trở lại (backward linkages) giữa khu vực xuất khẩu với phần còn lại của nền kinh tế còn rất yếu ở nước ta. chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề trong những ngành này. Vì vậy. Một ví dụ dễ thấy về tình trạng này là trong ngành lúa gạo. Cần lưu ý là các mặt hàng công nghiệp chế biến này có hàm lượng giá trị gia tăng rất thấp. Các mặt hàng chủ yếu khác nằm ngoài tốp 10 này cũng lại là các sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến (như hạt điều. • Lý do cuối cùng nằm ở việc phân bổ không hợp lý các nguồn lực khan hiếm sang cho khu vực sản xuất để xuất khẩu. cao su) và than. một tỷ trọng lớn gạo Việt Nam xuất đi không được xử lý thích hợp nên giá gạo Việt Nam bao giờ cũng thấp hơn giá gạo Thái Lan từ 15-20%. Máy móc và thiết bị thường rất cũ kỹ. Hàng công nghiệp chế biến lọt vào trong danh sách này là ba sản phẩm may. với quy mô sản xuất nhỏ bé. nhưng cần lưu ý rằng nó bị “kéo” chủ yếu bởi tốc độ tăng trưởng của ngành khai khoáng (chủ yếu là dầu thô). • Lý do thứ ba nằm ở mối quan hệ lỏng lẻo giữa chủ trương khuyến khích xuất khẩu và chủ trương công nghiệp hóa ở Việt Nam. chế biến lương thực và thực phẩm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất so với các ngành công nghiệp chế biến khác. những ngành này sử dụng phần nhiều là lao động phổ thông từ nông thôn. da giày. chè. dệt và giày dép. mà thí dụ điển hình là hai nước xuất khẩu dầu lửa lớn Nigeria và Venezuela. lạc hậu (thí dụ trong ngành chế biến lương thực). và chiếm đến trên 50% tổng giá trị xuất khẩu hơn 20 năm qua.

• Hơn nữa cần phải tỉnh táo nhìn nhận lại con số tăng trưởng ngoạn mục của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong thời gian qua. Có như vậy. năm sau thường phải cao hơn năm trước. Và điều quan trọng hơn ở đây là.hại đi kèm với quá trình khuyến khích xuất khẩu.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung khẩu dường như đã được đánh giá cao quá mức ở nước ta. Tuy nhiên. may mặc. đồng thời hỗ trợ các ngành nghề trực tiếp. + Về chính sách tiền tệ và tỷ giá của nước ta: Mục tiêu của chính sách tiền tệ là nhằm trợ giúp vốn đồng thời hỗ trợ rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu. được thực hiện bằng tất cả các biện pháp khuyến khích có thể có. Nhiều khi người xuất khẩu cần phải có vốn để kéo dài khoản tín 23 . tức là sẽ luôn đối mặt với hàng rào tự vệ thương mại do các nước này dựng lên. nếu xét đến giá trị gia tăng thì đóng góp từ tăng trưởng xuất khẩu lên tăng trưởng kinh tế trên thực tế sẽ nhỏ hơn nhiều so với những gì vẫn tưởng nếu chỉ dựa vào doanh số xuất khẩu danh nghĩa. mà bỏ quên việc phân tích lợi . gián tiếp liên quan đến quá trình xuất khẩu được phát triển. Việt Nam chỉ được hưởng tổng cộng khoảng 5% lợi nhuận của một cái áo sơ mi xuất khẩu. quần áo vào các thị trường chính quốc tế như Mỹ và EU. * Nói tóm lại. Người xuất khẩu phải có vốn trước và sau khi giao hàng để thực hiện hợp đồng xuất khẩu. như da giày. thể hiện qua các mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. đều có giá trị gia tăng rất thấp. Hầu như các nhà làm chính sách đều bỏ qua hoặc xem nhẹ thực tế là những mặt hàng xuất khẩu này. tập trung sản xuất để xuất khẩu ở những ngành Việt Nam không hoàn toàn có lợi thế. vì tỷ lệ giá trị gia tăng thấp nên Việt Nam buộc phải duy trì tăng trưởng xuất khẩu mạnh các mặt hàng này nhằm tăng tỷ trọng giá trị gia tăng của chúng góp vào GDP. vốn đã ở mức rẻ nhất trong khu vực. Như vậy. tăng trưởng xuất khẩu mới có đầy đủ ý nghĩa nhất. Sự hỗ trợ trong việc đảm bảo tài chính tín dụng được thể hiện qua các hình thức: • Thực hiện biện pháp cấp tín dụng xuất khẩu: Vốn bỏ ra cho việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu thường rất lớn. Chính việc khuyến khích và trợ cấp xuất khẩu như vậy đã bóp méo giá cả là yếu tố phản ánh mức độ khan hiếm tương đối của các nguồn lực sản xuất. việc đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương đúng đắn. chủ yếu nằm ở tiền công gia công. Có một phân tích cho thấy. Mà điều này có nghĩa là ta phải xuất khẩu ồ ạt (bằng các biện pháp trợ cấp xuất khẩu chẳng hạn) các mặt hàng giày dép. Nhà nước cần có các biện pháp đi kèm để đảm bảo việc xuất khẩu tận dụng tối đa và không gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Dẫn đến làm giảm tổng phúc lợi trong xã hội vì các nguồn lực đã bị sử dụng không hiệu quả.

có một số yếu tố tác động không có lợi cho hoạt động xuất khẩu vẫn tiếp tục tồn tại là: Cung cấp tín dụng cho xuất khẩu là một trong các yếu tố quyết định sự thành công của xuất khẩu. nhất là trong điều kiện thị trường bất động sản hoạt động rất kém. Tuy nhiên. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vấn đề vốn đang là vấn đề rất khó khăn nên cần có sự cung cấp tín dụng của nhà nước với lãi suất ưu đãi. • Đồng tiền Việt Nam cho đến nay. để chiếm lĩnh thị trường một số doanh nghiệp đã thực hiện bán chịu .Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung dụng ngắn hạn dành cho khách hàng. Cấp tín dụng trực tiếp cho doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là trợ giúp để thực hiện xuất khẩu mà còn giúp đỡ doanh nghiệp giảm chi phí về vốn cho hàng xuất khẩu và giảm giá thành xuất khẩu. nhưng hiện vẫn còn cao và đã tác động tiêu cực đến hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường thế giới. đặc biệt là cảng trung chuyển quốc tế. chưa có thể chuyển đổi tự do trong khi tổng giá trị xuất nhập khẩu của nước ta đã bằng 160% GDP (số liệu 2008) thì đây là một vấn đề rất bất lợi vì các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu của ta phải chịu các chi phí chuyển đổi tiền với thủ tục phiền hà và tốn kém thời gian. Những trở ngại này liên quan tới những thủ tục vay vốn phiền hà. 24 . Nhà nước cần phải phát huy cao hơn hiệu quả của dịch vụ bảo hiểm xuất khẩu nhằm thực hiện đền bù vốn đã mất của doanh nghiệp để họ yên tâm hoạt động và giảm được rủi ro. sân bay quốc tế. Trong trường hợp này. để hỗ trợ xuất khẩu. đặc biệt là cung cấp vốn lưu động cho các nhà xuất khẩu gặp nhiều trở ngại.. • Biện pháp bảo lãnh tín dụng: Trong điều kiện cho phép. • Tỷ giá giữa đồng VN với USD và các đồng tiền khác tuy đã được nhiều lần điều chỉnh kể từ 1996. tiền của họ thu được do xuất khẩu. và chưa có cơ chế tái chiết khấu các thương phiếu.trả chậm cho nước ngoài.. • Việc quy định bắt buộc doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải bán ngoại tệ cho ngân hàng Nhà nước trong điều kiện tỷ giá hối đoái biến động đã không kích thích được doanh nghiệp. Việc bán chịu như vậy thường có rủi ro dẫn đến mất vốn. khi nhập khẩu cần ngoại tệ lại phải xin phép ngân hàng cấp… + Về cơ sở hạ tầng và thủ tục hải quan: Cơ sở hạ tầng: Các cơ sở hạ tầng cần cho hoạt động kinh tế đối ngoại là các cảng biển. những quy chế phức tạp về thế chấp. • Lãi suất trần ở nước ta đối với vốn lưu động do ngân hàng nhà nước quy định còn cao hơn so với các nước khác. Đã thế họ còn phải chịu thiệt do quy định về kết hối ngoại tệ. sự phân biệt đối xử đối với các loại hình doanh nghiệp. thế nhưng ở nước ta việc cung cấp các tín dụng này.

dưới mức trung bình của các nước có thu nhập thấp (363 Kwh).Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung các đường cao tốc nối từ các trung tâm kinh tế đến sân bay và cảng biển. Hàn Quốc. Giá điện của Việt Nam bán cho các nhà sản xuất được xếp vào loại cao so với khu vực. Số lượng đường cao tốc ít ỏi đã làm cho hàng hoá chậm đến cảng và sân bay quốc tế. giá thuê bao đường truyền được quốc tế đánh giá là cao với nhiều thủ tục phiền hà. ta có 2 sân bay quốc tế ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. • Về hàng không. dưới xa mức trung bình của các nước khu vực châu Á . càng làm tăng thêm chi phí cho người xuất khẩu. làm tăng thêm chi phí khoảng 20-30%.8% doanh nghiệp nước ngoài và 83% doanh nghiệp trong nước được hỏi cho rằng chất lượng cơ sở hạ tầng là kém và rất kém. theo các chuyên gia nước ngoài. nước ta mới có được vài trăm km đường cao tốc . • Về cảng biển. viễn thông. Singapo. Phí cảng của ta do Ban vật giá chính phủ định hiện là rất cao. Các hãng vận tải biển nước ngoài xếp cảng Việt Nam vào nhóm độc quyền vì tất cả các cảng do nhà nước sở hữu và vận hành.Thái Bình Dương (787 Kwh). Giá vé máy bay của ta hiện còn cao so với khu vực.. Mặc dù Nhà nước đã đầu tư nhiều cho phát triển cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho tập trung kinh tế và hoạt động xuất khẩu nhưng cơ sở hạ tầng của nước ta còn kém. 25 . Đài Loan. thương mại điện tử kém phát triển. nhưng còn những hạn chế sau: giá dịch vụ viễn thông đắt so với khu vực. chỉ ở mức trung bình của các nước có thu nhập thấp.. cùng với tình trạng luôn phải chậm giờ bay. nhưng đều kém các sân bay quốc tế trong khu vực. Trong một cuộc điều tra. hoãn chuyến càng làm giảm sức hấp dẫn của hàng không Việt Nam. quản lý lạc hậu. tốc độ truy cập Internet còn chậm. làm tăng thêm chi phí và thời gian. Tình trạng bị cắt điện và tăng giảm điện áp đã gây thiệt hại đáng kể cho các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu. Thái Lan. • Về cung cấp điện. nên hàng xuất khẩu của ta phải trung chuyển qua các cảng Hồng Kông. Nước ta chưa có cảng trung chuyển quốc tế. Cơ sở hạ tầng yếu kém làm chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu. viễn thông. cung cấp điện.một con số quá bé nhỏ so với các quốc gia trong khu vực. tuy đã có nhiều tiến bộ. Hồng Kông. • Về liên lạc. hệ thống liên lạc. Phải nói thêm là phần lớn hàng xuất khẩu của Trung Quốc đều qua cảng Hông Kông. chỉ xếp trên Trung Quốc và Indonexia. thời gian giải phóng tàu lâu. tiêu dùng điện theo đầu người ở nước ta hiện vào khoảng 232 Kwh. hiệu suất cảng biển Việt Nam được xếp thứ bảy trong số 9 nước Đông Á mà họ đánh giá. có tới 87. nên Việt Nam chỉ hơn Indonexia. • Về đường cao tốc. Việt Nam xếp sau Singapo. trong khi công nghệ bốc dỡ kém.

tài chính. so sánh với các đối tác cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực. mất 24 ngày và tốn 669 USD. Trong khi đó. nhân lực. doanh nghiệp cần có 8 loại hồ sơ. Các doanh nghiệp của Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh. cùng một thị trường. Trên cơ sở các so sánh đó. tuy nhiên nó cũng mang đến nhiều đe doạ và thách thức. mất 23 ngày và 881 USD. Nhờ lợi thế này. Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp. Chi phí lưu kho. bãi để làm thủ tục hải quan còn cao. Tiến trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam đang diễn ra một cách nhanh chóng. Các dịch vụ khai thuê Hải quan chưa phát triển. doanh nghiệp có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu. doanh nghiệp phải có sáu loại hồ sơ. Trung Quốc chi phí thời gian không thấp hơn Việt Nam là 21 ngày nhưng chi phí tiền bạc lại thấp hơn đáng kể. .Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung • Thủ tục hải quan: Một số vấn đề tồn tại liên quan đến công tác hải quan tại cửa khẩu như sau: Biểu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta còn quy định chưa rõ ràng nên hải quan còn chi phí nhiều thời gian để xem xét và áp mã thuế.Những hạn chế từ khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp: Khả năng cạnh tranh (competitiveness): là thuật ngữ được dùng để nói đến các đặc tính cho phép một hãng cạnh tranh một cách có hiệu quả với các hãng khác nhờ có chi phí thấp hoặc sự vượt trội về công nghệ và kỹ thuật trong so sánh quốc tế. Để xuất một container hàng. muốn tạo nên năng lực cạnh tranh. tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém: 26 .Tương tự để nhập khẩu một container. chỉ 390 USD. ở nhiều cửa khẩu chưa được nối mạng máy tính với Tổng cục Hải quan. thiếu các phương tiện hiện đại để kiểm tra nên phải sử dụng lao động thủ công làm kéo dài thời gian và tăng chi phí cho doanh nghiệp. Quy định giá tối thiểu để làm cơ sở cho việc áp mức thuế không phù hợp với thông lệ quốc tế và không phù hợp với giá trị trong hợp đồng. Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh. Hội nhập và toàn cầu hoá đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ. tổ chức quản trị doanh nghiệp… một cách riêng biệt mà cần đánh giá. đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối tác của mình.

46%). Đội ngũ chủ doanh nghiệp.018. có thể thấy đại đa số các doanh nghiệp đang hoạt động trong tình trạng không đủ vốn cần thiết. vốn của từng doanh nghiệp rất nhỏ (năm 2004.23%).558 tỷ đồng (nếu quy đổi ra đô la Mỹ (thời điểm năm 2003) thì quy mô vốn của các doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ tương đương với một tập đoàn đa quốc gia cỡ trung bình trên thế giới).35%). Trong đó doanh nghiệp Nhà Nước chiếm 59.724. 27 . trong đó số doanh nghiệp có quy mô dưới 0.95tỷ đồng).648 doanh nghiệp (chiếm 9. Đây là điều đáng lo khi các chính sách . số doanh nghiệp có vốn từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng là 24.bảo hộ của Nhà nước đến năm 2010 hầu như không còn nữa vì theo lịch trình giảm thuế quan cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN – AFTA và tổ chức thương mại Thế giới WTO. giám đốc và cán bộ quản lý doanh nghiệp còn nhiều hạn chế về kiến thức và kỹ năng quản lý. s ố d o a n h n g h i ệp c ó v ố n t r ê n 5 0 0 t ỷ đ ồ n g l à 3 1 0 d o a n h n g h i ệ p (chiếm 0. Quy mô vốn và năng lực tài chính (kể cả vốn của chủ sở hữu và tổng nguồn vốn) của nhiều DN còn rất nhỏ bé. doanh nghiệp có quy mô vốn từ 0. doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 21.63%).48% tổng số). số doanh nghiệp có vốn từ 200 đến 500 tỷ đồng là 586 doanh nghiệp (chiếm O.496 doanh nghiệp (chiếm7.81%).Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung Thứ nhất : Chất lượng và khả năng cạnh tranh về mặt quản lý còn yếu kém so với Thế giới. đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.615 tỷ đồng). Xét riêng đối với mỗi doanh nghiệp. bình quân mỗi doanh nghiệp là 23. Khi đó.737 doanh nghiệp (chiếm 34.155 tỷ đồng).45% tổng vốn các doanh nghiệp cả nước (868.7 9 0 d o a n h n g h i ệ p ( c h i ế m 2 6 . Như vậy.788 tỷ đồng). vừa kém hiệu quả.491 doanh nghiệp (chiếm 8. số d o a n h nghiệp có vốn từ 5 đến 10 tỷ đồng là 5. số doanh nghiệp có số vốn từ 10 đến 50 tỷ là 6. các doanh nghiệp Việt Nam sẽ dễ dàng bị các tập đoàn lớn đánh bại. vừa thiếu tính bền vững.5 tỷ đồng có 1 8 . cả nước có 72.0 9 % t ổ n g s ố d o a n h n g h i ệ p ) .5 đến 1 tỷ đồng là 12. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy.0% tổng vấn của doanh nghiệp cả nước (1.99%). Thứ ba: Năng lực cạnh tranh về tài chính vẫn còn rất yếu kém. số doanh nghiệp có số vốn từ 50 đến 200 tỷ đồng là 2. doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 19.012 doanh nghiệp thực tế hoạt động với tổng số vốn là 1. tính đến ngày 01/01/2004. chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.55% (337. Thứ hai: Năng suất lao động còn thấp.954 doanh nghiệp (chiếm 17.

Một số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy. 42% số doanh nghiệp thỉnh thoảng mới có cuộc đi thăm thị trường nước ngoài. doanh nghiệp Nhà nước. chủ yếu là những doanh nghiệp lớn. tập quán kinh doanh đến việc xúc tiến bán hàng tại các thị trường trên thế giới. họ chỉ tiến hành nghiên cứu trước khi có ý định xâm nhập thị trường. giữ vững hay mở rộng thị trường. mang tính quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu phong tục. có 16% số doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu thị trường một cách thường xuyên. Trong khi đó. Các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp tư nhân thì khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài hầu như không có. Chẳng hạn. Sự hiểu biết về thị trường ngoài còn hạn chế. Tình trạng phổ biến diễn ra là các doanh nghiệp không chủ động tiếp cận với thị trường để chọn ra cho mình một thị trường mục tiêu. Nhà nước chưa cung cấp được thông tin đầy đủ cho các doanh nghiệp. 28 . Đặc biệt chiến lược kinh doanh còn quá phụ thuộc vào thị trường đầu vào cũng như đầu ra. Bộ thương mại mới bắt đầu hình thành một hệ thống xúc tiến thương mại hoàn chỉnh. Hệ thống chuyên cung cấp thông tin về thị trường trong và ngoài nước phục vụ cho các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu do Nhà nước cung cấp hiện nay còn mang tính chất rời rạc. Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chưa xây dựng được chiến lược phát triển kinh doanh. khi hạn hán mất mùa ở Inđônêxia làm xuất hiện nhu cầu nhập khẩu gạo thì họ tập trung vào đó. chỉ chưa đầy 10% số doanh nghiệp là thường xuyên thăm thị trường nước ngoài. Đa phần các doanh nghiệp xuất khẩu đều phải tự tìm kiếm thị trường xuất khẩu. không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. 84% số doanh nghiệp còn lại cho rằng công tác nghiên cứu thị trường không nhất thiết phải làm thường xuyên. để từ đó có kế hoạch thâm nhập. Cũng tương tự như với thị trường Irắc về đổi lương thực lấy dầu và trả nợ thì các doanh nghiệp lại tập trung vào đoạn thị trường này. cách ứng xử trong kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp chủ yếu nhằm vào các mục tiêu ngắn hạn. Về hoạt động nghiên cứu thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp: theo một điều tra với 175 doanh nghiệp. Thứ năm: Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp còn quá phụ thuộc. thấy cơ hội của đoạn thị trường nào hấp dẫn thì tập trung vào đoạn thị trường đó.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung T h ứ t ư : sự yếu kém trong công tác nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu mục tiêu. trước mắt. và khoảng 20% không một lần đặt chân lên thị trường ngoài nước. Về việc xác định thị trường mục tiêu: các doanh nghiệp thường lựa chọn thị trường mục tiêu theo cách phản ứng lại với thị trường.

30%. chỉ khoảng 20% .Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung Yếu tố đầu vào: Tuy tốc độ gia tăng thương mại là khá cao nhưng tỷ trọng hàng thô và sơ chế biến trong khâu xuất khẩu còn khá cao.… Tuy nhiên. cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu. Ví dụ về tỷ lệ gia công của hàng dệt may: Hàng dệt may luôn nằm trong nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.. Nhật Bản. còn lại là gia công. Thị trường đầu ra: Như ở trên đã chỉ ra. Trong khi đó. chỉ chiếm khoảng 35% so với kim ngạch xuất khẩu. Ngay cả các sản phẩm xuất khẩu có sự tăng trưởng cao trong nhiều năm qua như: hàng dệt may. Ngành dệt may VN hiện đứng vị trí thứ 9 trong top 10 nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. nhưng so với nhiều nước ở châu Á. * Tóm lại. Cụ thể là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. Indonesia 48%… Nguyên nhân là do gia công còn chiếm tỷ lệ lớn (70%. bán thành phẩm nhập khẩu. bán phá giá… Chỉ cần bị rào cản thương mại và mất thị trương thì ngay lập tức. môi trường.30%. vì năng lực cạnh tranh còn quá yếu. da giày. Ví dụ ở Mỹ có đến 37 tiêu chí để áp dụng rào cản thương mại. hàng FOB xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 20% . các doanh nghiệp của Việt Nam không tiến hành tổ chức nghiên cứu tìm hiểu thị trường một cách kỹ lưỡng. EU. rất nhiều trong số đó các doanh nghiệp VN không đáp ứng được như: an toàn thực phẩm. Tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng công nghệ và trí tuệ cao còn rất nhỏ. tốc độ tăng trưởng của hàng dệt may VN vẫn còn thấp. các doanh nghiệp rơivào tình trạng lúng túng vì năng lực cạnh tranh yếu kém không thể đáp ứng mà lại không có nhiều thị trường để phân tán rủi ro. chế biến thực phẩm và đồ uống. 29 . gần như tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta đều giảm cả về số lượng và giá trị trong năm 2009. nên các doanh nghiệp rất dễ bị tổn thương khi có một sự kiện gây ảnh hưởng. Theo số liệu "ước đoán". sản phẩm thép và kim loại màu. các thị trường này thường có những hàng rào thương mại tương đối nghiêm ngặt. các mặt hàng xuất khẩu của ta thường chú trọng vào những thị trường xuất khẩu nổi trội: Mỹ. nhưng giá trị mang lại rất thấp. Vì vậy. Trung Quốc đạt tăng trưởng 80%.80%)..

Đây là một giải pháp cần chú trọng bởi lẽ các tập đoàn xuyên quốc gia là những người đi đầu trong lĩnhvực chuyên môn hoá và hợp tác hoá. đàm phán để tiến tới thương mại cân bằng với những thị trường mà ta thường xuyên nhập siêu. Vì vậy. + Ngoài ra. Tăng cường mạnh mẽ công tác thu thập và phổ biến thông tin về thị trường ngoài. đàm phán để thống nhất hoá các tiêu chuẩn vệ sinh.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM PHÁT TRIỂN Để hoạt động ngoại thương Việt Nam phát triển tốt. vượt qua được những thách thức và khó khăn trong thời gian tới. dự báo các chiều hướng cung . Các nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới đã chủ động thay đổi tỷ giá giữa đồng nội tệ với ngoại tệ mạnh như USD. cần tăng cường thu hút đầu tư của các nhà sản xuất (đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin) để góp phần chuẩn bị tiền đề cho thời kỳ sau là thời kỳ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng chất xám và hàm lượng công nghệ cao. Nhà nước cần áp dụng chế độ giá linh hoạt hơn với mục tiêu thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 30 . Các sản phẩm sản xuất ra tại một nước thường nằm trong một dây chuyển sản xuất. 2.cầu hàng hoá và dịch vụ … + Nhà nước có thể hỗ trợ việc thâm nhập và mở rộng thị trường thông qua việc khuyến khích thu hút đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia và của các nhà sản xuất "chìa khoá trao tay". Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau: 1. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm tiếp cận và mở rộng thị trường: + Đàm phán thương mại (song phương và đa phương) bao gồm đàm phán mở cửa thị trường mới. tài chính. tiêu thụ mang tính toàn cầu. từ tình hình chung cho tới các cơ chế chính sách của các nước. tiêu chuẩn kỹ thuật và đàm phán để nới lỏng các hàng rào phi quan thuế là sự hỗ trợ rất quan trọng của Nhà nước đối với doanh nghiệp. + Trong thời gian tới cần tổ chức lại hệ thống thông tin về thị trường thế giới có ở nhiều Bộ. ngành. Vì vậy. thông qua thu hút đầu tư của các tập đoàn này sẽ đảm bảo được thị trường xuất khẩu qua hệ thống phân phối toàn cầu. tín dụng: + Một trong những biện pháp có tác động trực tiếp và nhanh chóng đối với hoạt động xuất khẩu là chính sách tỷ giá hối đoái giữa VND và USD.Tiếp tục đổi mới các chính sách tiền tệ.

• Bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với máy móc.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung của các doanh nghiệp trên cơ sở nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. ứng xử hợp lý và hiệu quả nhất để xây dựng nền xuất khẩu Việt Nam mang tính cạnh tranh và đạt hiệu quả cao. + Về tín dụng: Thực hiện chế độ quản lý ngoại hối chặt chẽ. có khối lượng xuất khẩu tương đối lớn như gạo. tạo sự đồng thuận đối với các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. • Đảm bảo việc thực hiện hợp đồng (trong trường hợp khách hàng nước ngoài yêu cầu mở Performance Bond thì quỹ sẽ đứng ra bảo lãnh). những lợi ích mà tổ chức này mang lại. cùng chia sẻ thành công với doanh nghiệp và rủi ro với ngân hàng. Khi thị trường thế giới thuận lợi. có thể xuất khẩu với giá cao hơn mức bảo hiểm thì hiệp hội áp dụng biện pháp thu một phần chênh lệch đưa vào quỹ bảo hiểm (chênh lệch giữa giá xuất khẩu và giá bảo hiểm). ngược lại khi thị trường thế giới biến động không thuận lợi. vượt qua thách thức. + Khuyến khích các hiệp hội ngành hàng thành lập các quỹ bảo hiểm phòng ngừa rủi ro xuất khẩu cho ngành mình. nguồn thu từ đấu thầu hạn ngạch dệt may. nhận thức được những thách thức khi gia nhập WTO nhằm tìm phương cách để khai thác cơ hội. phổ biến kiến thức và luật lệ cuả WTO. vật tư phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Cơ chế hoạt động sẽ do từng hiệp hội tự xác định nhưng nhìn chung nên đặt ra một mức giá bảo hiểm đảm bảo cho người sản xuất thu hồi được vốn đầu tư. không gây phiền hà cho xuất khẩu. thiết bị. cà phê. Quỹ sẽ đứng ra bảo lãnh các khoản vay. Các khoản mục sau đây có thể đưa vào danh mục bảo lãnh: • Bảo lãnh tiền vay mua máy móc. phí thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.Tăng cường công tác tuyên truyền. 31 . nhưng thủ tục hành chính phải thuận lợi và nhanh chóng. 3. giá xuất khẩu thấp hơn giá bảo hiểm thì trích quỹ để hỗ trợ lại cho các thành viên. cao su…Quỹ bảo hiểm có nhiệm vụ trợ giúp các thành viên hiệp hội khi giá cả thị trường biến động thất thường. Nguồn để thành lập quỹ này có thể một phần từ Ngân sách nhà nước. trang trải được chi phí và có lợi nhuận thỏa đáng. Đây là điều quan trọng giúp họ hiểu được tổ chức này. Nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết. vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhằm tạo điều kiện cho doanhnghiệp có thể rút hàng về ngay khi hàng về đến cảng để triển khai sản xuất. nhất là trong những ngành quan trọng. + Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng với mục đích trợ giúp các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển xuất khẩu nhưng không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng do không có tài sản thế chấp.

HACCP. + Kết cấu hạ tầng tốt sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại thương thực hiện có hiệu quả. bến cảng có tính khu vực và quốc tế. thiết bị. có như vậy mới giảm nhập siêu. + Chú trọng xây dựng các khu kinh tế mở. + Để phát triển sản xuất. chính sách và chiến lược để xây dựng các vùng sản xuất và các vùng nguyên liệu tập trung. doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất khẩu. thì có nghĩa là chỉ có một bộ phận dân cư tham gia kinh tế đối ngoại. tạo môi trường thuận lợi và thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng thị trường. Người ta đã tính rằng có đến trên 70% những khác biệt về giá trị xuất khẩu trên đầu người là phụ thuộc vào trình độ phát triển của cơ sở hạ tầng. Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Phải tăng kim ngạch xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu. công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại. sân bay quốc tế. nâng cao đời sống nhân dân trong nền kinh tế “mở”.. Ngược lại nó sẽ làm giảm hiệu quả của các hoạt động ngoại thương. Muốn vậy phải xây dựng quy hoạch. Hình thành mạng lưới hạ tầng liên kết và hiện đại. + Xây dựng và củng cố các tiêu chuẩn quản trị chất lượng như ISO. + Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu như triển khai các công cụ quản lý xuất nhập khẩu mới phù hợp với yêu cầu hội nhập và các cam kết quốc tế. hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì đòi hỏi phải tăng nhập khẩu những hàng hoá mà không phải là thế mạnh của chúng ta như máy móc. phù hợp với các cam kết của WTO. tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.. giảm chi phí sản xuất và kinh doanh xuất khẩu. điện. + Bản thân các chính sách thông thoáng lại tạo nền tảng cho cải cách hành chính trong xuất nhập khẩu. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu. thương mại điện tử. 32 . + Xoá bỏ các thủ tục rườm rà. + Hệ thống cơ sở hạ tầng của kinh tế đối ngoại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. + Đẩy mạnh ứng dụng các phương thức thương mại hiện đại. hệ thống sân bay. đường. Nếu không có đủ cảng. 5. + Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chế biến có giá trị gia tăng và năng suất lao động cao.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung 4. các vùng sản xuất lớn cho các ngành. ISO-14000. GMP… 6. công nghệ…Do vậy yêu cầu đối với chúng ta là phải tăng kim ngạch xuất khẩu.

33 . giới thiệu cơ hội làm ăn. + Xây dựng và phát triển các tổ chức xúc tiến thương mại. hạ giá thành sản phẩm. đẩy mạnh sản xuất. + Chú trọng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. 7. Đây là điều cần thiết. tiết kiệm chi phí sản xuất. + Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Xây dựng chiến lược sản phẩm. đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ. nhất là sự chuẩn bị đầu tư nguồn lực cho các hoạt động đăng ký bảo hộ thương hiệu và bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại nước ngoài. 8. tránh tuỳ tiện trong thực hiện. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. cách thức xuất nhập khẩu hàng hoá theo hướng mang lại ích lợi nhất cho các doanh nghiệp. minh bạch. + Thủ tục hành chính cũng phải được thể chế hoá để nghiêm minh. cần chú trọng tập trung các nguồn lực. đầu mối giúp các doanh nghiệp thâm nhập thị trường nước ngoài. Nam Mỹ và Trung Đông. sửa đổi nhanh các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản. từng bước tạo lập tên tuổi và khẳng định uy tín của mình trên thị trường. đẩy mạnh nghiên cứu. phát triển thị trường Châu Phi. + Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá Việt Nam phải giữ được chữ tín với khách hàng. + Đồng thời các doanh nghiệp cần chú trọng tập trung vào cả thị trường trong nước. công khai. Tổ chức tốt công tác xúc tiến thương mại trong việc cung cấp thông tin thị trường. cung cấp thông tin thương mại. + Chú trọng giới thiệu hàng hoá Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. ứng dụng khoa học công nghệ. đây là giải pháp nhằm làm cơ sở và định hướng. + Xây dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm của mình phải tiến hành đăng ký cho từng loại sản phẩm. phương thức thanh toán. trợ cấp thích hợp. xây dựng chiến lược sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong nước và thế giới. nghiên cứu thị trường…Các ngành. tư vấn pháp lý về các lĩnh vực liên quan tới thương mại quốc tế. gọn nhẹ. + Tăng cường năng lực tài chính của các doanh nghiệp. các doanh nghiệp phải chủ động tích cực tìm kiếm thị trường mới. đặc biệt là sản xuất các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu. đổi mới sản xuất kinh doanh.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung + Kịp thời phát hiện khó khăn của doanh nghiệp để bổ sung. nâng cao chất lượng sản phẩm. cải tiến kỹ thuật.

PHẦN 5: KẾT LUẬN 34 . nắm vững luật lệ. phát triển nguồn nhân lực chính là chiếc “chìa khoá” của sự thành công trong hội nhập. thông thạo ngoại ngữ. yếu tố quan trọng của sự phát triển nhanh và bền vững. pháp luật và có năng lực đàm phán quốc tế. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động kinh tế đối ngoại có bản lĩnh chính trị. nghiệp vụ. Trang bị tốt kiến thức chuyên môn. vững vàng trong môi trường vừa hợp tác vừa đấu tranh.Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung 9. Phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói.

..14 3.....3 1..................................12 1..........5 Phần 3: Thực trạng về thƣơng mại quốc tế của Việt nam giai đoạn 2000.....................................................................3 4...................................7 3.....................................................................2 Phần 2: Tổng quan về thƣơng mại quốc tế.. Chính sách ngoại thương của Việt Nam......................................... Nhiệm vụ của thương mại quốc tế................................. Chiến lƣợc phát triển thƣơng mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2000......................3 5........ 30 Phần 5: Kết luận ..........6 1........................................ Đường lối kinh tế xã hội và quan điểm phát triển của Việt Nam... 34 35 ..............3 2............9 II......................................6 2.......................................................................... Một số lý thuyết thương mại quốc tế điển hình ..................20 Phần 4: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy ngoại thƣơng Việt Nam phát triển............................................................ Khái niệm...6 I.......................................................................................................................................................................... Chiến lược phát triển thương mại quốc tế Việt Nam thời kì 2000-2010................... Các công cụ quản lý và điều tiết hoạt động ngoại thương của nhà nước Việt Nam......Thương mại Quốc tế Việt Nam GV: Giáp Thị Thùy Dung Mục lục Phần 1: Đặt vấn đề.................................................................. Các rào cản của hoạt động thương mại quốc tế..... Giai đoạn 2000 – 2006 (trước khi gia nhập WTO).....................................5 8...4 7............................ Nguyên nhân dẫn đến hoạt động thương mại quốc tế.4 6.................... Nhận định chung về kết quả đạt được của thương mại quốc tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010................................................................... Các rủi ro trong thương mại quốc tế......2010.............. Đặc điểm của thương mại quốc tế............2010 .................3 3........................ Giai đoạn 2007 – 2010 (sau khi gia nhập WTO 4 năm)...............................................8 4....................................................... Thực trạng về thƣơng mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 20002010 ...........................................................Chức năng của thương mại quốc tế..............................................................................................12 2..............................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->