Đây là Các điều khoản tại Phần II của Mẫu hợp đồng thuê tàu GENCON 1994- Mẫu

hợp đồng thuê tàu chuyến 1. Đồng thoả thuận giữa một bên có tên trong ô số 3, là chủ sở hữu con tàu ghi trong ô số 5, có số dung tích GT/ NT như trong ô 6, với trọng tải toàn bộ ghi trong ô số 7 (tính theo mớn nước mùa hè), vị trí tàu hiện tại được ghi trong ô số 8, dự kiến sẵn sàng để xếp hàng theo hợp đồng này vào ngày ghi trong ô 9, với một bên là Người thuê tàu có tên trong ô số 4 về một số nội dung như sau. Ngay sau khi kết thúc hợp đồng trước đó, con tàu đã đề cập ở trên sẽ hành trình tới một (hoặc một số) cảng /địa điểm xếp hàng quy định trong mục 10 hoặc địa điểm lân cận mà tàu có thể đến, neo đậu an toàn và luôn luôn nổi, và tại đó có thể xếp toàn bộ lượng hàng đã quy định trong mục 12 như cam kết của người thuê tàu (nếu có thoả thuận xếp hàng trên boong thì rủi ro và trách nhiệm đối với số hàng trên boong này do người thuê tàu chịu). Sau khi xếp hàng xong, tàu sẽ hành trình đến một ( hoặc một số) cảng / địa điểm dỡ hàng quy định trong ô số 11, theo chỉ định khi ký vận đơn, hoặc nơi gần đó mà con tàu có thể đến, neo đậu một cách an toàn và luôn luôn nổi, để thực hiện việc giao hàng tại đó. 2. Owners' Responsibility Clause 2. Trách nhiệm của Chủ tàu. Chủ tàu phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại của hàng hoá hay sự chậm giao hàng nếu tổn thất, hư hại của hàng hoá hay sự chậm trễ đó là do sự thiếu mẫn cán hợp lý từ phía Chủ tàu hoặc người quản lý của Chủ tàu trong việc duy trì khả năng đi biển của tàu trên mọi phương diện, thiếu mẫn cán trong vấn đề đảm bảo định biên, trang bị, cung ứng phù hợp cho tàu, hoặc bắt nguồn từ hành vi, sai sót cá nhân của Chủ tàu hoặc Người quản lý của họ. Chủ tàu sẽ được miễn trách đối với những tổn thất, thiệt hại hay sự chậm trễ phát sinh từ bất kì lý do nào khác (ngoài nguyên nhân nêu trên), kể cả từ nguyên nhân bất cẩn hay sai sót của thuyền trưởng, thuyền viên hoặc những người làm thuê cho chủ tàu trên tàu hoặc trên bờ mà chủ tàu đáng ra phải gánh trách nhiệm về những hành vi của người làm thuê nếu như không có điều khoản này, đồng thời cũng miễn trách khi nguyên nhân bắt nguồn từ việc tàu thiếu khả năng đi biển vào thời điểm xếp hàng hay vào lúc bắt đầu hải trình hay vào bất kỳ thời điểm nào khác trong chuyến đi. 3. Deviation Clause 3. Đi chệch hướng. Con tàu có quyền ghé vào bất kỳ một hoặc một số cảng, với bất kỳ mục đích nào, có quyền hành hải mà không cần hoa tiêu, được phép lai dắt và/ hoặc hỗ trợ các tàu khác trong mọi hoàn cảnh, và được quyền đi chệch hướng nhằm mục đích cứu sinh mạng và/ hoặc tài sản. 4. Payment of Freight 4. Thanh toán cước. a. Mức cước phí quy định trong ô số13 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt trên cơ sở số lượng hàng hoá thực xếp lên tàu. b. Cước trả trước : nếu theo ô số 13, cước phí thanh toán trên cơ sở hàng xếp lên tàu xong, thì tiền cước sẽ được coi là thu nhập của chủ tàu, không được phép khấu trừ, không phải bồi hoàn bất kể trường hợp tàu và/ hoặc hàng hoá còn hay mất. Chủ tàu hoặc đại lý của Chủ tàu sẽ không bị yêu cầu kí phát hay kí hậu vào vận đơn "cước trả trước" nếu thực tế họ chưa được thanh toán tiền cước. c. Vào lúc giao hàng : Nếu theo ô số 13, tiền cước, hoặc một phần của tiền cước sẽ trả tại Cảng đích, số tiền này sẽ chưa được coi là khoản đã thu của Chủ tàu cho đến khi giao hàng. Bất kể quy định tại mục (a), nếu tiền cước hoặc một phần của khoản cước đó sẽ trả sau tại thời điểm giao hàng, thì người thuê tàu sẽ có quyền lựa chọn trả cước theo khối lượng/ trọng lượng thực giao với điều kiện họ phải thông báo sử dụng tuỳ chọn này trước khi bắt đầu dỡ hàng, đồng thời khối lượng/ trọng lượng hàng được xác định bằng thiết bị cân đo chính thức, hoặc phương thức giám định mớn nước, hoặc kiểm đếm. Người thuê tàu có thể ứng trước khoản tiền để thanh toán chi phí thông thường của tàu tại cảng xếp, nếu được yêu cầu, theo tỷ giá hối đoái hiện hành cao nhất, cộng thêm 2% cho bảo hiểm và các chi phí khác. 5. Loading/Discharging 5. Xếp/ dỡ hàng. a. Các chi phí/rủi ro.

Nếu cầu tàu xếp/ dỡ hàng chưa có sẵn vào lúc tàu đến cảng xếp/ dỡ thì tàu sẽ được phép trao thông báo trong phạm vi thời gian làm việc thông thường vào lúc tàu đến. bên thuê tàu sẽ miễn trách. Thuyền trưởng. nếu không. Chủ tàu không phải chịu bất kì các chi phí. Thời gian làm hàng hoặc thời gian phạt dôi nhật sẽ vẫn tính như là tàu đã cập cầu và đã sẵn sàng làm hàng trên mọi phương diện. sẽ phải thông báo các thiệt hại như vậy cho Người thuê tàu. bất kể được hay chưa được vào cảng. 6. Laytime 6. khoảng thời gian thiệt hại được tính cho người thuê tàu và số tiền đền bù cho Chủ tàu sẽ tính theo mức phạt dôi nhật. Thời gian xếp/ dỡ hàng tính riêng : Hàng hoá sẽ được xếp trong phạm vi số ngày/ giờ quy định trong ô số 16. nếu thời tiết cho phép. để có thể chất xếp hàng và bảo vệ hàng hoá trên tàu một cách phù hợp. những hư hỏng ảnh hưởng tới khả năng đi biển hay cấp tàu phải được sửa chữa trước khi tàu rời cảng xảy ra/ phát hiện sự cố. Người thuê tàu có nghĩa vụ sửa chữa bất kỳ hư hỏng nào gây ra bởi công nhân bốc xếp trước lúc chuyến hàng kết thúc. trừ khi có làm có tính. Chủ tàu cho phép sử dụng tất cả các vật chèn lót có sẵn trên tàu. Mọi chi phí phát sinh sẽ do người thuê tàu chịu. " Thông báo sẵn sàng " tại cảng dỡ sẽ được trao cho Người nhận hàng.Người thuê tàu sẽ thực hiện việc bốc xếp. Thời gian xếp/ dỡ hàng tính chung : Hàng hoá sẽ được xếp và dỡ trong phạm vi số ngày/ giờ như quy định trong ô số16. b. Thiết bị làm hàng. Thuyền trưởng sẽ phải lấy được biên bản thừa nhận trách nhiệm của công nhân bốc xếp. Thời gian thiệt hại vì lý do hỏng thiết bị làm hàng hoặc nguồn điện động lực của tàu . Thiệt hại do công nhân bốc xếp gây ra. Hàng hoá sẽ được dỡ trong phạm vi số ngày/ giờ ghi trong ô số 16.tính tỷ lệ tương ứng trên tổng số cẩu/tời cần thiết tại thời điểm xếp/dỡ hàng hoá theo hợp đồng thuê tàu này. Thời gian bắt đầu làm hàng ( xếp và dỡ ). với điều kiện Chủ tàu cam kết con tàu thực sự sẵn sàng trên mọi phương . và sẽ bắt đầu tính từ 6h00 sáng ngày làm việc kế tiếp nếu thông báo sẵn sàng được trao sau 12h00 ngày hôm trước. bên thuê tàu phải chịu chi phí thuê nhân công của cảng. đồng thời tất cả các trang thiết bị này đều trong tình trạng hoạt động tốt. nếu không rõ người nhận hàng. ngay khi có thể. chằng buộc hàng hoá trên tàu cũng như việc dỡ hàng khỏi tàu. trừ phi luật lệ địa phương không cho phép.sẽ không được tính là thời gian làm hàng hoặc thời gian phạt dôi nhật. trách nhiệm hay rủi ro nào. đại lý của Người thuê tàu hoặc công nhân bốc xếp. nếu thời tiết cho phép. không kể ngày lễ và chủ nhật trừ khi có làm có tính. c. Người thuê tàu sẽ phải chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với công nhân lái cẩu và những người này được xem như là người làm thuê cho phía thuê tàu nhưng luôn làm việc dưới sự giám sát của Thuyền trưởng. Chủ tàu sẽ cung cấp thuỷ thủ để điều khiển các thiết bị làm hàng mà không tính phí. Người thuê tàu sẽ phải cung cấp và bố trí các vật liệu chèn lót theo đúng yêu cầu. Chủ tàu sẽ cho phép sử dụng miễn phí tất cả các thiết bị làm hàng của tàu và cung cấp nguồn điện để vận hành tất cả các thiết bị làm hàng đó. không tính ngày lễ và chủ nhật. c. Trong quá trình xếp/dỡ hàng. nếu thời tiết cho phép. " Thông báo sẵn sàng" tại cảng xếp sẽ được trao cho Người gửi hàng có tên trong ô số 17. không tính ngày lễ và chủ nhật trừ khi có làm có tính. thông báo sẽ trao cho Người thuê tàu hoặc đại lý của Người thuê tàu có tên trong ô số 19. lúc đó. nếu thông báo sẵn sàng được trao trước hoặc đúng 12h00 cùng ngày. hoặc nếu hợp đồng không ghi rõ tên người gửi hàng. thì thông báo sẽ trao cho Người thuê tàu hoặc đại lý của Người thuê tàu được ghi trong ô số 18. Người thuê tàu sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại cho tàu (ngoài những hao mòn và hỏng hóc thông thường) gây ra bởi công nhân bốc xếp. Thời gian làm hàng. Khi có yêu cầu. thủ tục nhập cảnh xong rồi hay chưa. san hàng và/ hoặc đánh tẩy. kiểm đếm. b. trừ khi nguyên nhân hỏng hóc do lỗi bất cẩn của công nhân bốc xếp. ngoại trừ trường hợp tàu không có thiết bị làm hàng hoặc các bên đã thoả thuận không sử dụng những thiết bị này của tàu. a. có ghi rõ trong ô số 15. Thời gian xếp và dỡ hàng sẽ bắt đầu tính từ 13h. Người thuê tàu sẽ phải chịu trách nhiệm và trả các chi phí cho việc thu dọn vật chèn lót của họ sau khi dỡ xong lô hàng của hợp đồng này và thời gian làm hàng được tính cho đến khi vật chèn lót đã được thu dọn hết.

Lien Clause 8. cước khống. tiền phạt dôi nhật. thuyền viên. sau khi giám định . Điều khoản huỷ hợp đồng. và nếu tàu tiếp tục chậm chễ. Nếu. Người thuê tàu sẽ phải trả tiền phạt dôi nhật tại cảng xếp/ dỡ theo đơn giá và phương thức ghi trong ô số 20 tính theo ngày và tỷ lệ phần ngày. Mục (b) của điều khoản này sẽ chỉ thực hiện một lần. thiệt hại. hay người làm thuê cho Chủ tàu. Nếu tàu chưa sẵn sàng để xếp (dù đã cập cầu hay chưa) vào ngày huỷ hợp đồng được ghi trong mục 21. thì họ ngay lập tức phải thông báo cho Người thuê tàu và đưa ra mốc sẵn sàng mới. Tiền phạt dôi nhật. Chủ tàu được quyền chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào và được quyền đòi bồi thường thiệt hại phát sinh. 9. liên quan đến hàng hoá để đòi tiền cước. người thuê tàu phải trả phí dôi nhật ngay sau khi nhận được hoá đơn thu phí của chủ tàu. 7. chủ hàng trên tàu này sẽ cam kết miễn trách nhiệm cho Chủ tàu đối với tất cả các tổn thất hoặc trách nhiệm đối với tàu kia hoặc chủ con tàu ấy. kể cả các chi phí bỏ ra cho việc thu hồi những khoản nợ ấy. Nếu Chủ tàu lường trước việc tàu có thể sẽ chưa sẵn sàng xếp hàng vào ngày huỷ hợp đồng. Người thuê tàu sẽ cam kết bồi thường và miễn trách cho Chủ tàu đối với mọi hậu quả hay nghĩa vụ phát sinh từ việc kí vận đơn kê khai sẵn nội dung. trong chừng mực những tổn thất và trách nhiệm này tương ứng với tổn thất. Bills of Lading 10. không phương hại (mâu thuẫn) đến nội dung hợp đồng này. Người thuê phải thông báo quyết định của mình trong vòng 48 tiếng sau khi nhận được thông báo của Chủ tàu. Chủ tàu sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho phép Người thuê tàu thực thi lại nghĩa vụ trong vòng 96 tiếng đồng hồ. Both-to-Blame Collision Clause 11. 8. hoa tiêu. Trong trường hợp tiền phạt không được thanh toán đúng như quy định ở trên. b. Vận đơn. Cầm giữ hàng hoá. tàu kia hoặc chủ con tàu đó trả hoặc cam kết . các bên phải ghi rõ lựa chọn mục 6(a) hay 6(b). Mốc đáo hạn tiền phạt dôi nhật một ngày là khi kết thúc ngày đó. Nếu hết thời gian ân hạn. Nếu họ không thực hiện quyền huỷ hợp đồng. Chủ tàu sẽ có quyền cầm giữ hàng hoá và mọi khoản cước thuê lại tàu do bên thứ ba trả. trên phương diện các điều khoản hay các nội dung của vận đơn áp đặt hoặc dẫn đến sự áp đặt những nghĩa vụ nặng nề hơn cho Chủ tàu so với những nghĩa vụ quy định trong hợp đồng vận chuyển này.Thời gian tàu di chuyển từ vùng neo chờ cầu đến khi cập cầu xếp/ dỡ hàng sẽ không được tính vào thời gian làm hàng. dù đã mẫn cán hợp lý. Nếu tàu này đâm va vào với con tàu khác do hậu quả của sự bất cẩn của con tàu kia và do hành vi sơ suất. khoản tiền phạt vẫn chưa được thanh toán và nếu tàu vẫn trong phạm vi cảng xếp. Vận đơn sẽ được trình cho Thuyền trưởng kí theo mẫu "Congenbill" ấn bản 1994. phát hiện con tàu chưa thực sự sẵn sàng để xếp/ dỡ hàng trên mọi phương diện thì toàn bộ thời gian từ thời điểm giám định cho đến khi tàu trong tình trạng sẵn sàng xếp/dỡ hàng sẽ không được tính vào thời gian làm hàng. thì hợp đồng này được xem như đã sửa đổi với thời điểm huỷ hợp đồng mới sẽ là 7 ngày sau thời điểm sẵn sàng làm hàng mà chủ tàu đã ghi trong thông báo. Cancelling Clause 9. hay khiếu nại đã được bên thứ ba. 11. Người thuê tàu sẽ có quyền huỷ ngang hợp đồng này. Người thuê tàu sẽ được cấp một bản sao thư uỷ quyền này. đồng thời yêu cầu Người thuê tàu xác nhận sẽ thực hiện quyền huỷ hợp đồng hay chấp nhận ngày huỷ hợp đồng mới. Nếu việc làm hàng thực hiện trước mốc khởi điểm làm hàng đã thoả thuận thì khoảng thời gian này sẽ vẫn được tính là thời gian làm hàng. khiếu nại tổn thất và tất cả các khoản nợ khác theo hợp đồng này. hoặc đại lý của Chủ tàu có thể ký thay nếu được Chủ tàu uỷ quyền bằng văn bản. Demurrage 7.diện. Người thuê tàu sẽ có quyền huỷ hợp đồng theo mục (a) của điều khoản này. * Ghi chú : Trong ô số 16. Điều khoản đâm va 2 bên cùng có lỗi. 10. a. sai sót trong hành hải hay quản lý tàu của thuyền trưởng.

thì thuyền trưởng hoặc chủ tàu có thể yêu cầu người thuê tuyên bố rằng họ có đồng ý tính thời gian làm hàng như không có vụ đình công hay phong tỏa hay không. Nếu có một cuộ đình công hoặc phong tỏa mà ảnh hưởng hoặc ngăn cản việc dỡ hàng vào lúc hoặc sau khi tàu đến hoặc tại cảng dỡ và sự việc đó không được giải quyết trong . hay người quản lý của tàu hoặc đối tượng bị đâm va. Nếu có một cuộc đình công hoặc phong tỏa mà ảnh hưởng hoặc cản trở toàn bộ hoạt động chất hàng thực tế hoặc một phần công việc đó khi tàu đã sẵn sàng thực hiện công việc từ cảng trước đó hoặc tại bất kỳ thời gian nào trong suốt chuyến hành trình đi đến cảng chất hàng. thì người gửi hàng. 1/3 tiền hoa hồng môi giới tính trên số tiền cước dự tính sẽ được bên chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hợp đồng trả cho người môi giới để bồi thường cho những công việc và chi phí mà người môi giới đã bỏ ra. thì chủ tàu sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê tàu này. trừ khi có thoả thuận khác trong ô số 23. bất kể số tiền đó ước định là bao nhiêu. lệ phí và thuế thường áp cho tàu theo tập quán. b. mất mát hay chi phí đã xảy ra mang bản chất của tổn thất chung. Nếu có yêu cầu thì các bên gồm hàng hoá. người nhận hàng hoặc chủ sở hữu hàng hóa sẽ đóng góp tổn thất chung cùng chủ tàu để trang trải cho bất kỳ sự hy sinh. 14. General Strike Clause 16. thì số tiền bồi thường sẽ được các bên thoả thuận cụ thể. (b) Với hàng: Bên thuê tàu sẽ trả tất cả phí. cước khống và tiền phạt dôi nhật sẽ được thanh toán cho bên có tên trong ô số 24 Trong trường hợp không thực hiện hợp đồng. Phí môi giới Hoa hồng môi giới theo tỷ lệ quy định trong ô số 24. người nhận hoặc chủ hàng phải ký quỹ cho chủ tàu trước khi nhận hàng số tiền đủ để chủ tàu hay đại lý chủ tàu trang trải dự toán phần đóng góp tổn thất chung của hàng hóa và bất kỳ chi phí cứu nạn và chi phí đặc biệt liên quan. General Average and New Jason Clause 12. Tổn thất chung và điều khoản New Jason Tổn thất chung sẽ được phân bổ ở London trừ các bên có thỏa thuận khác trong ô số 22 theo quy tắc York-Antwerp 1994 và các phiên bản sửa đổi tiếp theo. hư hỏng hoặc thảm hoạ trước hay sau khi bắt đầu chuyến đi. 16. cho dù có hay không phải nguyên do từ sự bất cẩn mà chủ tàu được miễn trách trước hành vi bất cẩn ấy hoặc hậu quả của nó. khấu trừ. thì điều khoản sau sẽ được áp dụng: “ Trong trường hợp tai nạn. khai thác của cùng chủ tàu bị nạn. nguy hiểm. thì chi phí cứu hộ vẫn được thanh toán đầy đủ giống như với (những) tàu của người khác. Taxes and Dues Clause 13. Thuế và phí (a) Với tàu: Chủ tàu sẽ trả tất cả chi phí. Nếu tổn thất chung được giải quyết theo luật pháp và các thông lệ của Hoa Kỳ. Agency 14. người gửi. hợp đồng hay các quy định khác. 12. 13. đồng thời sẽ trả chi phí cứu hộ hoặc các khoản chi đặc biệt khác liên quan đến hàng hóa. lệ phí và thuế thường áp lên hàng hoá theo tập quán. (c) Với cước: bên thuê tàu sẽ chịu thuế cước. Nếu tàu cứu hộ cũng thuộc quyền sở hữu. tính trên số tiền cước. Brokerage 15. Trong trường hợp việc không thực hiện hợp đồng liên quan đến nhiều chuyến. Các điều khoản nói trên cũng sẽ áp dụng khi lỗi liên quan đến vụ đâm va thuộc về chủ tàu. bất kể số tiền đó ước định là bao nhiêu. Điều khoản đình công nói chung a. đồng thời đã được tàu hoặc chủ tàu kia giải quyết. và họ có quyền hoàn thành chuyến đi với các hàng hóa khác theo tính toán của họ. Nếu một phần hàng hóa đã được chất xếp rồi thì chủ tàu phải thực hiện chuyến đi với số hàng đó (tiền cước chỉ được thanh toán theo số lượng hàng đã chất xếp). 15. Trừ khi người thuê đưa ra tuyên bố như thế bằng văn bản (nếu cần thiết thì bằng telegram) trong vòng 24 giờ. Chủ hàng đóng góp phần trách nhiệm của hàng hoá trong chi phí tổn thất chung. bồi hoàn như là một phần trong khiếu nại của chủ tàu ấy đối với tàu hoặc chủ tàu này. do bất kỳ nguyên nhân nào.trả cho chủ hàng này. người khai thác. Đại lý Trong mọi trường hợp chủ tàu sẽ chỉ định đại lý của họ tại Cảng xếp và Cảng dỡ. dù chi phí đó phát sinh do bất cẩn hay lỗi của nhân viên hãng tàu (Xem điều khoản số 2). theo luật. hoặc sau khi tàu đến đó.

thì tiền cước tính trên hàng hóa được giao tại cảng thay thế sẽ được tăng lên theo tỷ lệ. Trừ các nghĩa vụ được mô tả ở trên. vào lúc sau khi đã bắt đầu chất hàng hay tại bất kỳ thời điểm nào trước khi việc chất hàng hoàn thành nếu thuyền trưởng hoặc chủ tàu bằng sự phán đoán hợp lý của mình thấy rằng tàu. Chủ tàu sẽ có quyền lấy lại từ người thuê các chi phí tăng thêm của việc dỡ hàng như thế và nếu việc dỡ hàng diễn ra tại bất kỳ cảng nào khác với cảng chất hàng thì sẽ nhận được đầy đủ tiền cước như khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng dỡ và nếu khoảng cách tăng thêm vượt quá 100 dặm thì khoản tiền cước tăng thêm sẽ được tính theo cùng tỷ lệ % với tiền cước được quy định trong hợp đồng đối với khoảng cách tăng thêm như mô tả so với khoảng . Với mục đích của điều này thì những từ sau: a. các hoạt động cướp biển. thuyền viên hoặc những người khác trên tàu (hoặc bất kỳ một người nào đó trong số họ) mà có thể hoặc có khả năng sẽ gặp phải rủi ro chiến tranh. Chủ tàu sẽ không bị yêu cầu phải tiếp tục chất hàng cho bất kỳ chuyến hành trình nào. Rủi ro chiến tranh (Điều khoản Voywar 1993) 1. "Rủi ro chiến tranh" sẽ bao gồm bất kỳ cuộc chiến tranh nào (dù thực tế xảy ra hay đe dọa xảy ra). "Chủ tàu" sẽ bao gồm chủ tàu. 17. c. tình trạng chiến tranh. bạo loạn. thuyền viên hoặc những người khác trên tàu 2. việc đặt mìn (dù xảy ra trên thực tế hay được báo cáo). các hoạt động khủng bố. b. hoặc hành trình đến hay ở lại bất kỳ cảng nào. và tiền cước nhận được thì sẽ áp dụng giống như khi tàu dỡ hàng tại cảng ở nơi đến ban đầu. Khi giao hàng tại cảng đó thì tất cả các hoạt động của hợp đồng thuê tàu này. các hủy hoại cố ý.vòng 48 giờ thì người thuê sẽ có quyền để tàu đợi đến khi vụ việc đó kết thúc bằng việc trả 1 khoản tiền bằng nửa mức tiền phạt dôi nhật sau khi đã hết thời hạn được cho phép để dỡ hàng cho tới khi vụ việc đó chấm dứt và sau đó thì mức tiền phạt dôi nhật đầy đủ sẽ được thanh toán cho tới khi hoàn thành việc dỡ hàng. hàng hóa. khởi nghĩa. được thực hiện bởi bất kỳ người nào. các hoạt ddoognj mang tính chiến tranh. thì chủ tàu cũng như người thuê sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hậu quả của cuộc đình công hay phong tỏa mà làm ảnh hưởng đến việc chất. hoặc chống lại những loại hàng hóa hay thuyền bộ nhất định hoặc vì các vấn đề khác). việc phong tỏa (dù được áp dụng để chống lại tất cả các tàu hoặc được áp dụng có lựa chọn để chống lại những tàu mang cờ hoặc những chủ tàu nhất định. hoặc chính phủ của bất kỳ quốc gia nào mà theo sự phán đoán hợp lý của thuyền trưởng và/hoặc chủ tàu thì có thể bị nguy hiểm hoặc tương tự thế hoặc sẽ trở nên nguy hiểm cho tàu. Trong trường hợp đó. hoặc thực hiện bất kỳ phần nào của chuyến đi đó. War Risks ("Voywar 1993") 17. chủ tàu danh nghĩa. nội chiến. hoặc người thuê có quyền yêu cầu tàu đến một cảng an toàn nơi tàu có thể dỡ hàng một cách an toàn mà không bị rủi ro do bị cuộc đình công. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trước khi tàu bắt đầu chất hàng mà thuyền trưởng hoặc chủ tàu bằng phán đoán hợp lý của mình thấy rằng việc thực hiện hợp đồng vận chuyển này hoặc việc thực hiện bất kỳ phần công việc nào của HĐ này sẽ có thể khiến tàu. nhóm chính trị hay khủng bố nào. người thuê tàu trần. phong tỏa nói trên cầm giữ. thì trước tiên chủ tàu sẽ yêu cầu người thuê chỉ định bất kỳ 1 cảng an toàn nào khác nằm trong phạm vi khu vực chất hàng hoặc dỡ hàng và chỉ có thể được hủy bỏ hợp đồng vận chuyển này nếu người thuê không chỉ định cảng hoặc các cảng an toàn như thế trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo về yêu cầu đó. 3. tất cả các điều khoản của vận đơn áp dụng. hoặc hành trình qua bất kỳ kênh đào hoặc tuyến đường biển nào. hoặc những người khác trên tàu phải đối mặt hay tương tự bị phải đối mặt với các rủi ro chiến tranh. thuyền viên. chủ tàu có thể thông báo yêu cầu người thuê chỉ định 1 cảng an toàn để dỡ hàng hoặc bất kỳ phần nào đó của hàng hóa và nếu trong vòng 48 giờ khi nhận được thông báo đó mà người thuê không chỉ định 1 cảng như thế thì chủ tàu có thể dỡ hàng tại bất kỳ cảng an toàn nào theo lựa chọn của họ (bao gồm cả cảng chất hàng) để hoàn thành đầy đủ hợp đồng vận chuyển. dỡ hàng. các hành vi mang tính chiến tranh. người quản lý hoặc người khai thác khác mà có trách nhiệm quản lý con tàu và Thuyền trưởng tàu. Trừ khi khoảng cách đến cảng thay thế vượt quá 100 dặm hàng hải. hàng hóa (hoặc bất kỳ một phần nào đó của hàng hóa). hoặc tiến hành hay tiếp tục bất kỳ chuyến đi nào. hàng hóa. nổi loạn. Yêu cầu như thế được đưa ra trong vòng 48 giờ sau khi thuyền trưởng hoặc chủ tàu gửi thông báo cho người thuê về việc cuộc đình công hay phong tỏa đó ảnh hưởng đến việc dỡ hàng. các hành động gây chiến. hoặc ký phát vận đơn cho bất kỳ cảng hoặc nơi nào.

c. NÕu hµng ho¸ kh«ng ®îc xÕp hoÆc dì bëi chñ tµu theo bÊt kú néi dung nµo cña ®iÒu nµy th× ph¶i xÕp lo¹i hµng ho¸ kh¸c ®¶m b¶o quyÒn lîi cña chñ tµu vµ mang nã ®Õn bÊt kú c¶ng nµo kh¸c. f. §iÒu kho¶n ®ãng b¨ng nãi chung C¶ng chÊt hµng a. ®i ®Õn. Dì toµn bé hµng hoÆc mét phÇn hµng t¹i bÊt kú c¶ng nµo kh¸c nÕu lo¹i hµng nµy khiÕn tµu bÞ tÞch thu do vËn chuyÓn hµng lËu. Trong trêng hîp cã nhiÒu h¬n 1 c¶ng chÊt. c¸c yªu cÇu cã hiÖu lùc cña bÊt kú c¸ thÓ cêng quèc (siªu quèc gia) nµo kh¸c mµ cã quyÒn ban hµnh vµ ®a ra c¸c yªu cÇu nh thÕ vµ víi luËt ph¸p quèc gia nh»m môc ®Ých b¾t buéc thi hµnh c¸c yªu cÇu ®ã mµ chñ tµu lµ ®èi tîng vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu vµ chØ ®¹o cña ngêi mµ ®îc trao quyÒn lùc ®ã. Tu©n thñ tÊt c¶ c¸c yªu cÇu. e. BÊt kú phÇn hµng ho¸ nµo ®· ®îc chÊt xÕp theo hîp ®ång thuª tµu nµy th× sÏ ®îc vËn chuyÓn ®Õn c¶ng ®Õn b»ng chi phÝ cña tµu nhng dùa trªn viÖc thanh to¸n tiÒn cíc. mµ thuyÒn trëng do lo ng¹i tµu bÞ ®ãng b¨ng t¹i ®ã vµ cho r»ng nªn rêi khái ®ã. b»ng ph¸n ®o¸n hîp lý cña thuyÒn trëng vµ/hoÆc chñ tµu mµ cho r»ng con tµu. yªu cÇu ®ã ph¶i ®îc ®a ra trong vßng 48 giê sau khi thuyÒn trëng hoÆc chñ tµu göi th«ng b¸o cho ngêi thuª vÒ viÖc kh«ng thÓ vµo ®îc c¶ng hoÆc n¬i ®Õn. khuyÕn c¸o cña bÊt kú ngêi b¶o hiÓm rñi ro chiÕn tranh nµo mµ cã thÈm quyÒn ®a ra c¸c yªu cÇu ®ã theo c¸c ®iÒu kh¶n vµ ®iÒu kiÖn cña b¶o hiÓm rñi ro chiÕn tranh. C¶ng dì hµng a. chủ tàu được cầm giữ hàng hóa để đảm bảo thanh toán các chi phí và tiền cước như thế. quyÕt ®Þnh cña c¶ 3 ngêi hoÆc 2 ngêi trong sè hä sÏ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. nÕu kh«ng th× mçi bªn sÏ chØ ®Þnh 1 träng tµi viªn vµ c¸c träng tµi viªn ®îc chØ ®Þnh ®ã sÏ chØ ®Þnh 1 träng tµi thø 3. chØ ®¹o. bao gåm c¶ c¶ng dì. th× chñ tµu sÏ göi th«ng b¸o cho ngêi thuª r»ng tuyÕn ®êng nµy sÏ ®îc sö dông. Law and Arbitration 19. th× «ng Êy sÏ cã quyÒn lµm nh thÕ víi sè hµng cã trªn tµu vµ ch¹y ®Õn bÊt kú c¶ng nµo kh¸c víi lùa chän ®Ó hoµn thµnh viÖc lµm hµng v× lîi Ých cña chñ tµu. trõ khi kho¶ng c¸ch cña c¶ng tahy thÕ vît qu¸ 100 dÆm ®êng biÓn th× tiÒn cíc tÝnh trªn hµng ho¸ ®îc giao t¹i c¶ng thay thÕ ph¶i t¨ng lªn theo tû lÖ. 19. b. tiÒn cíc ®îc tr¶ theo sè lîng ®· giao (theo tû lÖ nÕu cíc tÝnh cho toµn bé tµu). b.Tu©n theo tÊt c¶ c¸c yªu cÇu. NÕu trong suèt qóa tr×nh dì hµng mµ thuyÒn trëng lo sî r»ng tµu bÞ ®ãng b¨ng vµ cho r»ng nªn rêi khái ®ã th× thuyÒn trëng cã quyÒn lµm nh thÕ víi sè hµng cßn trªn tµu vµ ch¹y ®Õn c¶ng cã thÓ vµo ®îc gÇn nhÊt n¬i tµu cã thÓ dì hµng mét c¸ch an toµn. vµ nÕu 1 hoÆc nhiÒu h¬n 1 c¶ng bÞ ®ãng cöa do b¨ng tuyÕt th× thuyÒn trëng hoÆc chñ tµu ®îc quyÒn hoÆc lµ chÊt 1 phÇn hµng t¹i c¶ng më vµ chÊt ®Õn khi ®Çy ë 1 n¬i kh¸c theo tÝnh to¸n cña chÝnh hä theo nh môc b. b. NÕu trong qóa tr×nh chÊt hµng. Khi giao hµng t¹i c¶ng nh thÕ th× tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cña vËn ®¬n sÏ ®îc ¸p dông vµ tµu sÏ nhËn ®îc tiÒn cíc gièng nh khi tµu dì hµng t¹i c¶ng cña n¬i ®Õn ban ®Çu. ph¶i ®¶m b¶o r»ng kh«ng cã chi phÝ bæ sung thªm nµo bÞ g©y ra do viÖc ®ã mµ ®îc tÝnh cho ngêi thuª. GhÐ vµo bÊt kú c¶ng nµo kh¸c ®Ó thay thuyÒn bé hoÆc mét phÇn thuyÒn bé hoÆc nh÷ng ngêi kh¸c trªn tµu khi cã lý do ®Ó tin r»ng nh÷ng ngêi nµy cã thÓ lµ ®èi tîng cña viÖc mai t¸ng. NÕu b¨ng tuyÕt ng¨n c¶n viÖc tµu tiÕp cËn c¶ng dì th× ngêi thuª sÏ cã quyÒn ®Ó tµu ®îi ®Õn khi ho¹t ®éng hµng h¶i ®îc më trë l¹i vµ thanh to¸n tiÒn ph¹t hoÆc cã quyÒn yªu cÇu tµu ®Õn 1 c¶ng cã thÓ vµo ®îc ngay lËp tøc vµ an toµn n¬i tµu cã thÓ dì hµng mét c¸ch an toµn mµ kh«ng bÞ rñi ro do bÞ b¨ng cÇm gi÷. khuyÕn c¸o hoÆc th«ng b¸o vÒ viÖc khëi hµnh. bÊt kú chØ thÞ nµo cña Uû ban ch©u ©u. Trong trêng hîp nµy th× chñ tµu sÏ ®îc phÐp nÕu tæng kho¶ng c¸ch t¨ng thªm vît qu¸ 100 dÆm th× ®îc tÝnh thªm tiÒn cíc víi cïng tû lÖ % cña tiÒn cíc ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång cho kho¶ng c¸ch t¨ng thªm so víi kho¶ng c¸ch cña tuyÕn ®êng th«ng thêng vµ theo th«ng lÖ. Tu©n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña bÊt kú nghÞ quyÕt nµo cña Héi ®ång b¶o an liªn hîp quèc. c. thuyÒn viªn hoÆc c¸c c¸ nh©n kh¸c trªn tµu mµ cã thÓ bÞ hay t¬ng tù nh thÕ. hoÆc lµ ®îc tuyªn bè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trõ khi ngêi thuª ®ång ý chÊt ®Çy hµng t¹i c¶ng më ®ã. NÕu tu©n theo bÊt kú néi dung nµo tõ kho¶n 2 ®Õn 5 cña ®iÒu nµy mµ bÊt kú mét viÖc nµo ®ã ®îc lµm hay kh«ng ®îc lµm th× viÖc ®ã sÏ kh«ng ®îc xem lµ ®i chÖch ®êng mµ sÏ ®îc xem lµ ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n hîp ®ång vËn chuyÓn. tuyÕn ®êng. d. bÞ gÆp ph¶i rñi ro chiÕn tranh t¹i 1 bé phËn cña chuyÕn ®i (bao gåm bÊt kú kªnh ®µo hoÆc tuyÕn ®êng nµo) mµ theo th«ng thêng hoÆc th«ng lÖ ®îc sö dông trong chuyÕn hµnh tr×nh ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ cã 1 tuyÕn ®êng kh¸c dµi h¬n ®Ó ®Õn c¶ng dì hµng. Khi 1 bªn nhËn ®îc v¨n b¶n chØ ®Þnh träng tµi viªn cña bªn kia th× bªn ®ã sÏ chØ ®Þnh träng tµi viªn cña hä trong vßng 14 ngµy. hµng ho¸. dì hµng. Con tµu sÏ cã quyÒn a.cách của tuyến đường thông thường và theo thông lệ. tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c theo nh hîp ®ång thuª nµy. NÕu t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo cña chuyÕn ®i sau khi ®· hoµn thµnh viÖc chÊt hµng. 6. chØ ®¹o. ghÐ vµo c¶ng. th× thuyÒn trëng víi lo ng¹i bÞ ®ãng b¨ng t¹i ®ã sÏ cã quyÒn rêi khái ®ã mµ cha lÊy hµng vµ hîp ®ång nµy sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. H§ thuª tµu nµy ®îc chi phèi vµ ®îc ph©n tÝch theo luËt Anh vµ bÊt kú tranh chÊp nµo n¶y sinh tõ H§ thuª tµu nµy sÏ ®îc chuyÓn ®Õn träng tµi London theo LuËt träng tµi 1950 vµ 1979 vµ bÊt kú söa ®æi nµo sau nµy theo thêi gian cã hiÖu lùc cña c¸c söa ®æi. General Ice Clause 18. nÕu kh«ng th× quyÕt ®Þnh cña träng tµi duy nhÊt ®îc chØ ®Þnh sÏ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. LuËt vµ träng tµi a* . 5. giao hµng vµ bÊt kú ph¬ng thøc nµo kh¸c mµ ®îc ®a ra bëi chÝnh phñ cã luËt mµ chñ tµu lµ ®èi tîng ®iÒu chØnh hoÆc bëi bÊt kú 1 chÝnh phñ nµo kh¸c cã yªu cÇu nh thÕ hoÆc bëi bÊt kú c¸ nh©n hoÆc nhãm tæ chøc mµ cã thÈm quyÒn ®Ó b¾t buéc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vµ chØ ®¹o cña hä. n¬i ®Õn. b¾t gi÷ hoÆc c¸c phª chuÈn kh¸c. c. dõng tµu. 18. Trõ khi c¸c bªn ®ång ý gi¶i quyÕt bëi 1 träng tµi duy nhÊt. 4. Trong trêng hîp kh«ng thÓ tiÕp cËn ®îc c¶ng chÊt hµng v× lý do b¨ng tuyÕt khi tµu ®· s½n sµng hµnh tr×nh tõ c¶ng tríc ®ã hoÆc t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo cña chuyÕn ®i hoÆc khi tµu ®Õn n¬i hoÆc trong trêng hîp b¨ng gi¸ h×nh thµnh sau khi tµu ®Õn. . dï lµ ph¶i quay l¹i hay ®i tiÕp hay lµ theo 1 chØ ®¹o tr¸i ngîc víi tuyÕn ®êng th«ng thêng hoÆc tuyÕn ®êng ban ®Çu.

NÕu « 25 ë phÇn I kh«ng ®îc ®iÒn th× kho¶n a cña ®iÒu nµy sÏ ®îc ¸p dông. Víi nh÷ng tranh chÊp mµ tæng sè tiÒn ®îc khiÕu n¹i bëi bªn kia mµ kh«ng vît qu¸ tæng sè tiÒn ®îc quy ®Þnh trong « 25 th× viÖc ph©n xö b»ng träng tµi sÏ ®îc thùc hiÖn theo Thñ tôc träng tµi rót gän cña Tæ chøc Träng tµi hµng h¶i. C¸c tiÕn tr×nh sÏ ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þng cña tæ chøc Träng tµi hµng h¶i. b. b* . LuËt ph¸p cña n¬i ®îc chØ ®Þnh ë « 25 sÏ chi phèi H§ nµy. vµ víi môc ®Ých ®Ó b¾t buéc thùc hiÖn bÊt kú ph¸n quyÕt nµo ®îc ®a ra th× sù tho¶ thuËnnµy cã thÓ ®îc lµm thµnh quy ®Þnh cña toµ ¸n. d. BÊt kú tranh chÊp nµo n¶y sinh tõ H§ nµy th× sÏ ®îc chuyÓn ®Õn cho tæ chøc träng tµi t¹i n¬i ®îc quy ®Þnh ë « 25 theo c¸c thñ tôc ¸p dông t¹i n¬i ®ã.Víi nh÷ng tranh chÊp mµ tæng sè tiÒn ®îc khiÕu n¹i bëi bªn kia mµ kh«ng vît qu¸ tæng sè tiÒn ®îc quy ®Þnh ë « 25 th× viÖc ph©n xö b»ng träng tµi sÏ ®îc gi¶i quyÕt theo c¸c thñ tôc khiÕu n¹i nhá cña hiÖp héi träng tµi hµng h¶i London. viÖc lùa chän nµy ®îc chØ ra ë « 25 NÕu kh«ng ®iÒn sè liÖu vµo « 25 ë phÇn 1 th× chØ néi dung nµy kh«ng cã hiÖu lùc cßn c¸c néi dung kh¸c cña ®iÒu nµy vÉn cã ®Çy ®ñ hiÖu lùc vµ vÉn ®îc ¸p dông. c . quyÕt ®Þnh cña hä hoÆc quyÕt ®Þnh cña bÊt kú 2 ngêi nµo trong sè hä ssÏ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. . mçi ngêi ®îc chØ ®Þnh bëi mçi bªn cña H§ vµ ngêi thø ba lµ do 2 ngêi kia lùa chän. Cã thÓ lùa chän ¸p dông 1 trong sè c¸c kho¶n a. c*. H§ thuª tµu nµy sÏ bÞ chi phèi vµ ®îc ph©n tÝch theo luËt Mü theo môc 9 cña Bé luËt Mü vµ LuËt Hµng h¶i cña Mü vµ nÕu cã bÊt kú tranh chÊp nµo n¶y sinh tõ H§ thuª tµu nµy th× nh÷ng vÊn ®Ò trong tranh chÊp ®ã sÏ ®îc ®a tíi 3 ngêi t¹i New York.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful