SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPTDL NGUYỄN THIỆN THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Nội dung 4. Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh Thực hiện công văn số 1435/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2009 của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh hòa về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Căn cứ công văn số: 417/SGDĐT-GDTrH ngày 13/04/2009 của Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa V/v hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phụ lục số 3 Đánh giá trường THCS, THPT ( Kèm theo công văn số: 1435/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2009 của Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa), trường TRƯỜNG THPTDL NGUYỄN THIỆN THUẬT đánh giá kết quả thực hiện đến tháng 03/2012 như sau: Nội dung 4. Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh 4.1. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh: + Đã phổ biến kiến thức về một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể thao cho học sinh. Cụ thể nhà trường và BCĐ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường đã lồng ghép phổ biến kiến thức về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể thao cho học sinh trong các giờ ngoại khóa, các buổi chào cờ , các tiết sinh hoạt lớp và lồng ghép trong các tiết học môn lịch sử, GDCD... + Đã tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể thao cho học sinh trong nội bộ trường. Cụ thể trong học kì 1 và đến tháng 3 năm học 2011-2012 trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động hóa, văn nghệ, du lịch, thể thao cho học sinh như : (có đính kèm một số hình ảnh hoạt động ) • Ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên. • Ngoại khóa , sinh hoạt mẫu tại các chi đoàn : học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH. • Ngoại khóa chào mừng kỉ niệm ngày 23/10. • Ngoại khóa mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Thìn , giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. • Ngoại khóa An Toàn Giao Thông. • Tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11. • Hưởng ứng và thực hiện chiến dịch “Hãy Làm Cho Thế Giới Sạch Hơn năm 2011”, cho học sinh tham gia lễ phát động và tiến hành tổng vệ sinh môi trường khu trung tâm văn hóa 46 Trần Phú. • Tổ chức cho học sinh tham quan , du lịch Vinpearl Land.
1

thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. đồng thời đưa các trò chơi dân gian lồng ghép trong tiết thể dục chính khóa. + Đã tổ chức một số hoạt động văn hóa. Trò chơi kéo co nam. Tham gia Hội Thi Tiếng Hát Công Đoàn Ngành GD Tỉnh Khánh Hòa. Trò chơi nấu cơm di động. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. + Nhà trường đã chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh: Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường. nhà trường tổ chức cho học sinh dự thi một số trò chơi dân gian nhằm giúp các em có nhận thức đúng và tham gia. 2 .• Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường với nhiều môn thi . giáo viên. nữ.. phổ biến các trò chơi ở địa phương.. • Hàng tháng có tổ chức viết bài phát thanh và báo bảng với nhiều chủ đề khác nhau như : Thanh niên với lý tưởng cách mạng . sinh hoạt tập thể . thể thao do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức đạt Huy chương Đồng trở lên: • • • Tham gia Hội thao công đoàn ngành GD. Trò chơi đập niêu . 128 Hoàng Văn Thụ . và đề cao vai trò. tổ chức thi múa hát tập thể và trao giải cho các lớp . văn nghệ.\ • Tham gia hội thao công đoàn nghành GD. thể thao của học sinh.. nhân viên trước công chúng ngoài nhà trường: (có đính kèm một số hình ảnh hoạt động ) • Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đêm 19/11/2011 tại nhà hát HẢI ĐĂNG. tôn sư trọng đạo. có lồng ghép các nội dung thi trò chơi dân gian. TP Nha Trang. trong sinh hoạt kỉ niệm 26/3. Trò chơi đi bằng 3 chân. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh: + Đã phổ biến kiến thức về một số trò chơi dân gian cho học sinh: Nhà trường đã phổ biến kiến thức về một số trò chơi dân gian cho học sinh thông qua các giờ sinh hoạt lớp. Thông qua đó tuyên truyền tác hại của các trò chơi không lành mạnh như Game online.. Hội thi văn nghệ.. có lồng ghép các trò chơi dân gian • Tổ chức tập 6 bài múa tập thể và 2 bài múa Dân Vũ quốc tế. Các trò chơi sinh hoạt tập thể vòng tròn. + Những kết quả cụ thể khác : Tham gia hưởng ứng phong trào “GÓP ĐÁ XÂY DỰNG TRƯỜNG SA”. Đã phổ biến một số trò chơi dân gian như : (có đính kèm một số hình ảnh hoạt động ) • • • • • • Trò chơi Đẩy gậy. 4. lợi ích của các trò chơi dân gian. + Đã tham gia Hội khỏe Phù đổng. Tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. các giờ chào cờ. ngoại khóa. thanh niên với vấn đề lập nghiệp.2.

Nha trang ..• Các trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng.. nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường học tập thân thiện.. học sinh học tập và vui chơi một cách tích cực. Trên đây là báo cáo việc thực hiện nội dung 4 Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi. đạt giải khuyến khích. học sinh tích cực” trong năm học 2011 – 2012. báo tường chào mừng đại hội Đoàn Thành Đoàn TP Nha Trang. học sinh tích cực trường TRƯỜNG THPTDL NGUYỄN THIỆN THUẬT sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào. lành mạnh trong các nội dung “ Xây dựng trường học thân thiện.. • Tham gia hội thi thiết kế logo. phụ trách nội dung 4 Nguyễn Quang Vũ 3 . học sinh đã tổ chức trò chơi dân gian trước công chúng. học sinh tích cực. học sinh tham gia các hoạt động lễ hội dân gian do cơ quan chức năng tổ chức: • Tham gia hội thi nhảy HipHop học đường do Thành Đoàn TP Nha Trang tổ chức. trong thời gian tiếp theo . ngày 27/3/2012 UV BCĐ Xây dựng trường học thân thiện. + Đã tổ chức hoạt động vui chơi giải trí khác phù hợp với học sinh. BCĐ Xây dựng trường học thân thiện.

học sinh tích cực Nội dung 4.SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPTDL NGUYỄN THIỆN THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kết quả xây dựng trường học thân thiện.1. thể thao : Văn nghệ chào mừng ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM. Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi. Tổ chức các hoạt động văn nghệ. HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG 4 . lành mạnh MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 4.

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM – NỮ CẤP TRƯỜNG. HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD 5 .

NGOẠI KHÓA MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN MÚA HÁT TẬP THỂ 6 .

SINH HOẠT TẬP THỂ NGOÀI TRỜI SINH HOẠT TẬP THỂ TRONG PHÒNG 7 .

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN 8 .

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN 9 .