Trộn Văn Bản Trong Word

Nhu cầu về trộn văn bản trong Word là rất nhiều. Tôi xin giới thiệu cách thực hiện (Sưu tầm) như ở dưới đây: 8.1.Trộn văn bản trong Winword Trộn văn bản là cách để đưa thông tin từ danh sách (bảng) đã có vào một đoạn văn bản có một số nội dung nào đó. Ví dụ: In giấy mời, giáo báo nhập học, phiếu kết quả học tập, ... Các bước thực hiện: - Bước 1: Tạo bảng danh sách các nội dung cần trộn. Ví dụ: DSSV, Bảng điểm, bảng danh sách các cán bộ cần mời họp,... Sau đó ghi lên đĩa với tên bất kì. Lưu ý: Bảng này bao gồm các hàng và các cột trong đó hàng đầu tiên chứa tiêu đề cần trộn như hoten, ngaysinh, diem,... - Bước 2: Mở một tệp mới soạn thảo nội dung của văn bản cần trộn như giấy mời, giấy báo nhập học,... - Bước 3: Vào thực đơn dọc Tools\ Mail Merge\ chọn nút Create\ chọn mục From letters... Chọn nút Active Window - Bước 4: Chọn nút Get Data\ Open Data Source. Trong hộp thoại Open Data Source ta mở tệp danh sách đã ghi.(DSSV). Sau đó chọn nút Edit main Document - Bước 5: Sau khi trở về văn bản cần trộn ta đưa trỏ lệnh đến các mục có nội dung chung như Hoten, ngaysinh, ... Sau đó vào Insert merge Field trên thanh công cụ Mail Merge, chọn nội dung các cột tương ứng đã có trong thực đơn này. Lần lượt chọn cho tất cả các mục còn lại của văn bản còn lại ta có thể xem bằng cách nháy trái chuột trên biểu tượng - Bước 6: Vào lại Tools\ Mail Merge trong hộp thoại của nó ta chọn nút Merge khi đó hộp thoại xuất hiện: Trong hộp thoại này ta chọn: + All: để trộn tất cả + From .. To để trộn từ hàng nào đến hàng nào + Mục When merging Record: Để chọn hoặc không chọn việc trộn ra các hàng không có dữ liệu. Cuối cùng chọn nút Merge. Tạo các hiệu ứng Tạo chú thích: Để tạo chú thích ta đặt con trỏ sau từ cần chú thích, vào Insert\chọn FootNote trong hộp thoại của nó ta chọn: Auto Number để tự động chọn thứ tự chú thích.

Custom Mark: Để tự đánh số hoặc chọn kí tự đặc biệt FootNote: Để ghi dòng chú thích ở cuối trang End Note: Để ghi dòng chú thích ngay sau dòng văn bản cần chú thích. Chọn Options để thay đổi các chế độ như bắt đầu đánh số chú thích, kiểu đánh,... Tạo chú thích nổi: Vào Insert\Comment đánh nội dung cần chú thích. Cuối cùng chọn Close. Chèn nội dung của một File khác vào văn bản hiện thời: Để chèn nội dung của một tệp văn bản khác đã có vào văn bản ta đang soạn thảo ta thực hiện như sau: B1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn. B2: Vào Insert\File... mở tệp có nội dung cần chèn. Khi đó nội dung của văn bản được mở sẽ xuất hiện tại vị trí con trỏ trong văn bản hiện thời 8.2. In ấn Xem trước khi in: Chọn BT hoặc Ctrl + F2. Chỉnh sửa trước khi in: Vào File/ Page Setup/ XHHT: Margins: Lề trên. Lề dưới. Lề trái Lề phải. Gáy sách. Khoảng cách với tiêu đề trên. Khoảng cách với tiêu đề dưới. Chọn In 2 mặt giấy. Chọn ngầm định. Pape Size: Chọn giấy in. Chọn in đứng. Chọn in ngang. Chọn OK.

8.3. IN: Vào File/ Print (hoặc Ctrl + P hoặc chọn BT )/ XHHT: Name: Tên máy in. All: In tất cả.

và trộn tài liệu. Thao tác này sẽ cho phép bạn gửi thư đến một nhóm người và cá nhân hoá thư mà mỗi người sẽ nhận. Để thực hiện việc này. Microsoft Office Word 2007 Trên tab Thư tín. bấm Bắt đầu Trộn Thư. bấm Thư. rồi bấm Thuật sĩ Trộn Thư Từng bước. Number of copies: Số bản in.Current page: in trang chứa con trỏ. rồi bấm Thuật sĩ Trộn Thư. Phần II Quy trình sau mô tả cách tạo thư mẫu. sao cho phù hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy. Quay lại đầu trang Chọn tài liệu khởi động 1. bấm Tiếp tục: Chọn người nhận. Trong ngăn tác vụ Trộn Thư. Bấm Tiếp theo: Khởi động tài liệu. o Bắt đầu từ tài liệu hiện hành: Mở một tài liệu hiện hành để sử dụng làm tài liệu trộn thư chính. Quay lại đầu trang Khởi động trộn thư Khởi động trộn thư. Quay lại đầu trang . đính kèm thư vào nguồn dữ liệu. 2. định dạng thư. hãy làm theo các bước sau. 2. o Bắt đầu từ một khuôn mẫu: Chọn một trong các mẫu trộn thư sẵn dùng. Pages: In có lựa chọn. Microsoft Office Word 2003 Trên menu Công cụ. Trong ngăn tác vụ Trộn Thư. bấm Các chức năng thư tín. bấm Các chức năng thư tín. Bấm một trong các tuỳ chọn sau: o Sử dụng tài liệu hiện tại: Sử dụng tài liệu hiện tại đang mở làm tài liệu chính của bạn. Quay lại đầu trang Chọn loại tài liệu 1. Microsoft Word 2002 Trên menu Công cụ. rồi bấm Trộn Thư.

Trong phần Chọn từ các liên hệ Outlook. Bấm OK để trở lại tài liệu chính. 2. rồi bấm Mở. 2. Bạn có thể sắp xếp và sửa đổi dữ liệu nếu bạn muốn. Bấm Gõ danh sách mới. 3. Phương pháp 3: Tạo cơ sở dữ liệu cho tên và địa chỉ Để tạo cơ sở dữ liệu mới. Nếu cần. bấm Tiếp tục: Chọn Người nhận. Gõ tên mà bạn muốn cho tài liệu chính của bạn. Lưu tài liệu chính. 6. bấm Tiếp tục: Chọn người nhận. Word sẽ hiển thị hộp thoại Người nhận Thư Trộn.Chọn người nhận Khi bạn mở hoặc tạo một nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng Thuật sĩ Trộn Thư. chọn cặp liên hệ Outlook mà bạn muốn. 3. rồi bấm Lưu. 4. 2. Trong ngăn tác vụ Trộn Thư. Trong ngăn tác vụ Trộn Thư. Sử dụng một trong những phương pháp sau để đính tài liệu chính vào nguồn dữ liệu. Chọn tệp. hãy chọn tuỳ chọn phù hợp trong danh sách Tất cả các Nguồn Dữ liệu. bạn cũng sẽ lưu nguồn dữ liệu và đính kèm nguồn dữ liệu vào tài liệu chính. Bấm OK để trở lại tài liệu chính. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu. bấm Duyệt. bấm Chọn Cặp Liên hệ. Trong hộp thoại Chọn Cặp Danh sách Liên hệ. Phương pháp 2: Sử dụng tên từ một Danh sách Liên hệ Microsoft Outlook Để sử dụng Danh sách Liên hệ Outlook. rồi bấm Mở. Khi bạn lưu tài liệu chính ở thời điểm này. . Phương pháp 1: Sử dụng nguồn dữ liệu hiện hành Để sử dụng nguồn dữ liệu hiện hành. chọn tệp có chứa thông tin khác nhau mà bạn muốn sử dụng. 4. Word sẽ hiển thị hộp thoại Người nhận Thư Trộn. Trong phần Sử dụng danh sách hiện hành. hãy chọn ổ đĩa và cặp phù hợp. Chú ý Nếu nguồn dữ liệu đó không được liệt kê trong danh sách các tệp. hãy làm theo các bước sau: 1. bạn đang yêu cầu Word sử dụng một tập thông tin khác nhau cụ thể cho phần thư trộn của bạn. Bạn có thể sắp xếp và sửa đổi dữ liệu nếu bạn muốn. bấm Sử dụng danh sách hiện hành. Bấm Chọn từ các liên hệ Outlook. hãy làm theo các bước sau: 1. 5. 5. Trong ngăn tác vụ Trộn Thư. hãy làm theo các bước sau: 1. rồi bấm OK.

Thêm mã trường mà bạn muốn thông tin khác nhau xuất hiện. Trong hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới. hãy bấm Tuỳ chỉnh. bạn có bốn tuỳ chọn: o Khối địa chỉ: Sử dụng tuỳ chọn này để chèn một địa chỉ đã được định dạng. o Bưu phí điện tử: Sử dụng tuỳ chọn này để chèn bưu phí điện tử. Trong hộp thoại Lưu Danh sách Địa chỉ. Trong hộp thoại Tuỳ chỉnh Danh sách Địa chỉ. Theo mặc định. Hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới sẽ xuất hiện. hãy bỏ trống ô này. Nếu không có thông tin cho một trường cụ thể. Vì vậy. đổi tên. gõ tên mà bạn muốn cho nguồn dữ liệu trong hộp tên Tệp. và sắp xếp lại các trường trộn. Những thông tin trong mỗi mẫu sẽ tạo nên một bản ghi dữ liệu. bấm Xoá Mục nhập. Gõ hoặc thêm bất kỳ văn bản và đồ hoạ nào mà bạn muốn để đưa vào thư của bạn. rồi bấm Lưu.3. hãy bấm Tìm Mục nhập. Chú ý Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải cài đặt chương trình phần mềm bưu phí trên máy tính của bạn. rồi bấm Lưu. Để xoá một bản ghi. hãy bấm Tiếp theo: Viết thư. 7. Bấm Tạo. Để tuỳ chỉnh danh sách của bạn. Trong hộp thoại này. Để tìm kiếm một bản ghi cụ thể. o Dòng chào mừng: Sử dụng tuỳ chọn này để chèn một lời chào đã được định dạng. bạn cũng sẽ lưu nguồn dữ liệu và đính kèm nguồn dữ liệu vào tài liệu chính. bấm Mục nhập Mới để di chuyển đến bản ghi tiếp theo. Quay lại đầu trang Viết thư Trong bước này. Gõ tên mà bạn muốn cho tài liệu chính của bạn. Khi bạn lưu tài liệu chính ở thời điểm này. xoá. bạn thiết lập tài liệu chính. trộn thư sẽ không bị ảnh hưởng nếu các mục nhập trống nằm trong mẫu dữ liệu. Sau khi bạn gõ thông tin cho một bản ghi. 8. Trong ngăn tác vụ Trộn Thư. 2. bạn có thể thêm. 1. thực hiện bất kỳ thay đổi mà bạn muốn. bấm OK. rồi bấm OK. Để thực hiện bước tiếp theo. Bấm Tiếp tục: Viết thư để hoàn thành thiết lập thư của bạn. Lưu tài liệu chính. Trong hộp thoại Người nhận Thư Trộn. Word sẽ bỏ qua những trường trống. . 9. 6. 4. 5. nhập thông tin địa chỉ cho mỗi hồ sơ.

Đặt tên tệp. Chú ý Đảm bảo rằng con trỏ ở vị trí mà bạn muốn chèn thông tin từ nguồn dữ liệu của bạn trước khi bạn bấm Thêm mục. Trong hộp thoại Đưa kết quả trộn ra Máy in. Hoặc. đóng hộp thoại Chèn Trường Trộn thư. xem mỗi lần một thư. Trong hộp thoại Chèn Trường Trộn thư. rồi bấm Lưu. hộp thoại In sẽ xuất hiện. Bạn có thể đưa kết quả trộn thư ra bằng cách sử dụng một trong hai tuỳ chọn sau: • In: Chọn tuỳ chọn này để gửi tài liệu đã trộn trực tiếp từ máy in. giống như văn bản thông thường. rồi bấm Chèn. Khi bạn bấm OK. Khi bạn bấm Thêm mục. Chú ý Trong Word 2007. hộp thoại Đưa kết quả trộn ra Máy In sẽ xuất hiện. rồi bấm Lưu hoặc Lưu với tên. Khi bạn bấm In. Bạn cũng có thể thực hiện những thay đổi cho danh sách người nhận hoặc cá nhân hoá những thư riêng. Bấm In để in tài liệu trộn. bạn có thể chọn bản ghi để trộn. Bạn cũng có thể định dạng (áp dụng định dạng bôi đậm hoặc in nghiêng đối với) các trường trộn thư. Để thực hiện bước tiếp theo. hãy bấm Tiếp theo: Hoàn thành trộn thư. Quay lại đầu trang Hoàn thành trộn thư Bước này sẽ trộn những thông tin khác nhau với thư mẫu.o Thêm mục: Sử dụng tuỳ chọn này để chèn các trường trộn thư riêng lẻ. Quay lại đầu trang Xem trước thư Tuỳ chọn này cho phép bạn xem trước dữ liệu đã trộn. Khi bạn hoàn thành chỉnh sửa tài liệu chính. Chỉnh sửa thư riêng: Chọn tuỳ chọn này để hiển thị tài liệu đã được trộn trên màn hình của bạn. rồi lặp lại bước này cho mỗi trường trộn bổ sung nào mà bạn muốn. hãy bấm Lưu hoặc Lưu với tên trên menu Tệp. bấm Nút Microsoft Office. • . 3. bạn có thể chèn mỗi lần một trường. Để thực hiện bước tiếp theo. hãy bấm Tiếp theo: Xem trước thư. Chú ý Bạn có thể chèn tất cả các trường rồi trở lại và thêm bất kỳ dấu cách hoặc dấu chấm câu nào. thêm bất kỳ dấu cách hoặc dấu chấm cau nào mà bạn muốn. Bạn sẽ không thể xem tài liệu này trên màn hình của mình. bấm trường trộn mà bạn muốn sử dụng. hộp thoại Chèn Trường Trộn thư sẽ xuất hiện.

hoặc thư mục (danh mục). Tên của mỗi trường dữ liệu sẽ được liệt kê trong dòng nguồn dữ liệu đầu tiên (dòng tiêu đề). Ví dụ: một nguồn tài liệu có thể bao gồm tên và địa chỉ của mỗi người nhận thư mẫu. Để in tệp này.com/wd2002mailmerge (http://support. Trường dữ liệu : Danh mục thông tin trong nguồn dữ liệu. Mẫu: Thông tin chung được lặp lại trong mỗi thư mẫu. Chú ý Trong Word 2007. các tài liệu sẽ được trộn thành tài liệu Word. Để thực hiện việc này. rồi bấm In. hãy ghé thăm web site sau của Microsoft: http://support.microsoft. và các bản ghi dữ liệu được ngăn cách bằng dấu phân đoạn. Quay lại đầu trang Tài nguyên bổ sung Để khắc phục sự cố. Bản ghi dữ liệu tương ứng với một dòng thông tin trong nguồn dữ liệu.com/wd2002mailmerge) Quay lại đầu trang Bảng thuật ngữ Danh sách địa chỉ: Danh sách địa chỉ là một tệp có chứa dữ liệu thay đổi trong mỗi bản sao chép của tài liệu đã được trộn. Dòng tiêu đề: Dòng (hoặc bản ghi) đầu tiên trong một nguồn dữ liệu trộn thư.Khi bạn bấm Chỉnh sửa thư riêng. ví dụ: "Tên" và "Thành phố." Dòng tiêu đề cũng có thể lưu trữ trong một tài liệu tách biệt được gọi là nguồn tiêu đề. Tài liệu chính: Trong thao tác trộn thư. Trong hộp thoại Trộn sang Tài liệu Mới. nhãn thư. phong bì. Dòng tiêu đề có chứa tên trường cho các danh mục thông tin trong nguồn dữ liệu. bạn có thể chọn bản ghi để trộn. Trường dữ liệu tương ứng với một cột thông tin trong nguồn dữ liệu. Khi bạn bấm OK. hãy xem Tài nguyên Hỗ trợ Trộn Thư trong Word. Bản ghi dữ liệu : Một chuỗi thông tin đầy đủ có liên quan trong nguồn dữ liệu. trên menu Tệp. Tất cả thông tin về một khách hàng trong danh sách khách hàng là một ví dụ về bản ghi dữ liệu. bấm Nút Microsoft Office. hộp thoại Trộn sang Tài liệu Mới sẽ xuất hiện.microsoft. "Mã Thư" and "Họ" là các ví dụ về tên trường dữ liệu. bấm In. Tệp được ngăn cách: Một văn bản có các trường dữ liệu bị tách (hoặc ngăn cách) bằng các ký tự hoặc dấu phẩy. ví dụ: địa chỉ hồi báo và phần chính của thư mẫu. . tài liệu có chứa văn bản và đồ hoạ không thay đổi cho mỗi phiên bản tài liệu đã trộn.

. tuy nhiên nếu thể hiện trong Excel bạn sẽ có lợi hơn nếu bảng dữ liệu đó có hổ trợ nhiều phép tính và hàm phức tạp. Ở mục 2 Data Source nhấp nút Get Data > Open Data Source. 1. mặc định của chương trình là ứng với mỗi một Record dữ liệu nhất định sẽ tạo ra một trang tập tin Main chính trên một trang giấy (A4) tương ứng. Phần III Thông thường khi sử dụng chức năng Mail Merge (Trộn thư) trong MS Word để tạo ra các thư mời hay phiếu báo điểm. 2. Chọn nguồn dữ liệu để trộn thư 4.Trường Trộn thư : Vùng dành sẵn mà bạn sẽ chèn trong tài liệu chính. Để có thể làm tốt thao tác trong bài viết này đòi hỏi bạn phải thành thạo kỹ năng Mail Merge cơ bản trong Mirosoft WORD.. Tài liệu đã được trộn: Tài liệu được tạo bằng cách trộn dữ liệu từ nguồn dữ liệu thành tài liệu chính. Bước 3: Trên tập tin Main chính (Word) bạn phủ khối Copy toàn bộ nội dung tập tin Main chính rồi vào menu Tools > Mail Merge. thủ thuật sau sẽ giúp bạn tuỳ biến số lượng mẫu tin in ra sau khi trộn trên tập tin Main chính nhằm để tiết kiệm giấy. Ở mục 1 Main Document nhấp nút Create > chọn Mailing Labels. * Chú ý: tập tin dữ liệu này bạn có thể tạo bằng WORD. 3. Trường trộn thư cho Microsoft Word biết nơi chèn thông tin cụ thể từ nguồn dữ liệu. Bước 1: Tạo tập tin Main chính trong WORD. Bước 2: Tạo tập tin nguồn dữ liệu trên Excel với các cột có tên tương ứng (chú ý là tên cột không nên viết dấu tiếng việt. Ví dụ: chèn trường trộn thư "Thành phố" để cho Word chèn tên thành phố. Nhấp Ok trong hộp thoại Mirosoft Excel Entire Spreadsheet hiện ra..." lưu trữ trong trường dữ liệu Thành phố. Trong hộp thoại kế tiếp nhấp nút Active Windows. như "Paris.> chỉ đường dẫn tới tập tin nguồn cơ sở dữ liệu Excel đã tạo. và phải bắt đầu dữ liệu ngay tại Cell A1)... Khi đó nếu nội dung của tập tin main chính quá ít bạn sẽ thấy trên trang giấy sẽ còn rất nhiều chổ trống và nếu bỏ đi thì thật là đáng tiếc..

Tiến hành thiết lập tuỳ biến các thông số kích thước thể hiện: Number across (số cột của trang.. ở các thông số khác khi vừa thiết lập bạn vừa xem sự thể hiện của khổ giấy ở khung Preview phía trên đến khi cảm thấy ưng ý nhất (các thông số tôi thiết lập trong ví dụ này là do tuỳ biến cá nhân chỉ có mức độ gợi ý tham khảo). . . Chọn New-Label để tạo nhãn mới .7 cm).. Trong hộp thoại Label Options bạn nhấp nút New Label để tạo một nhãn mới. 6.. Nhấp nút Set Up Main Document trong hộp thoại kế. ví dụ 1).Chọn khổ giấy thể hiện ở dòng Page Size (ví dụ A4 khổ đứng 21 x 29.Chọn toàn nội dung bảng tinh: Entire Spreadsheet 5. ví dụ 3).Đặt tên cho nhãn mới vào dòng Label Name. . Number Down (số bản ghi thể hiện trên một trang.

Thao tác tương tự như chèn các trường Field bình thường lúc trộn thư. Trong hộp thoại Create Label kế tiếp bạn dán nội dung của tập tin Main chính đã Copy ở đầu bước 3 vào khung Sample label. lúc này trong bảng cảnh báo lỗi của WORD bạn tiếp tục nhấp OK . nếu tập tin Main chính dùng Font Vni thì lúc này sẽ không hiển thị tốt Font tiếng Việt 8.Thiết lập xong nhấp OK 2 lần để thoát khỏi hộp thoại Label Options 7. Sau khi chèn xong các trường Filed tương ứng bạn nhấp OK. rồi nhấp nút Insert Merge Field phía trên để lần lượt chèn vào các trường dữ liệu tương ứng từ tập tin database vào tập tin Main chính.

Trở về hộp thoại chính của chức năng Mail Merge bạn nhấp nút Close. Bước 5: Sau khi định dạng xong bạn nhấp nút Merge để bắt đầu trộn thư. Chú ý: phải định dạng sao cho nội dung 3 bản ghi là như nhau (mổi bản ghi sẽ ứng với 1 Record dữ liệu trong tập tin Database). Tuy nhiên lúc này sự trình bày của văn bản sẽ chưa được tốt và bạn phải tiến hành định dạng thủ công lại từng bản ghi một.9. bạn không được sao chép nguyên si nội dung giữa các bản ghi vì làm như thế sau khi trộn WORD sẽ hiểu là 3 bản ghi trên một trang A4 là của cùng một mẩu tin Record. Sau cùng bạn hãy in ra máy in và dùng mắt cắt hay rọc ra thành từng bản ghi riêng biệt rồi đưa vào sử dụng. Kết quả thể hiện sẽ hết sức ưng ý. Chúc thành công! . Bước 4: Lúc này trên giao diện tập tin Main chính nội dung sẽ được trình bày thành 3 bản ghi như đã thiết lập ở bước 3 cùng với các trường Field đã được chèn tương ứng.

tuổi… tập tin thứ hai sẽ chứa tài liệu chính (ví dụ mẫu thư báo. thư ngỏ…). Tính năng này dùng chèn thông tin dữ liệu khác nhau vào một tài liệu văn bản cố định nào đó bằng cách kết hợp 2 nguồn thông tin làm 1. . nhấp Next để tiếp tục. Bạn làm theo trình tự sau: Bạn nhập liệu mẫu thư mời cho mình. tập tin thứ nhất sẽ chứa dữ liệu dạng danh sách nhân viên. địa chỉ… trong danh sách để gửi thư mời. Khi đó thanh công cụ Mail Merge sẽ xuất hiện bên phía phải màn hình Word. bạn chọn cho mình mẫu tài liệu là Letters. thư cảm ơn… Để làm việc này bạn phải có 2 tập tin văn bản riêng biệt trước khi trộn với nhau. Kế đến bạn chọn như hình. có thể hiểu cách thức sử dụng Mail Merge như sau: Ở đây chúng ta sẽ làm một ví dụ: In toàn bộ thư mời cho danh sách toàn bộ khách hàng. tuổi.Phần IV Cách trộn thư trong WORD 2003 Tính năng trộn thư là một trong các tiện ích mà Word giúp người sử dụng giảm đáng kể thời gian xử lý văn bản trên máy tính. tên. Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu như bạn muốn chèn thông tin như tên. chú ý phần tên và địa chỉ khách hàng thì để trống để có thể nhập liệu sau này.

xong nhấp vào Create… Khi đó một hộp thoại có dạng sau sẽ xuất hiện.Ở màn hình kế cho phép bạn chọn định dạng thư nào dùng làm tài liệu chính. trường hợp này chúng ta sẽ tạo một danh sách mới nên bạn chọn vào Type a new list. Trong trường hợp ví dụ này bạn dùng tài liệu hiện hành thì chọn như hình và nhấp Next. . Màn hình kế cho phép bạn chọn nơi nhận.

các chỉ mục ở trên có thể sẽ dư thừa. màn hình sẽ trở lại phần New Address List nhưng lần này đã được bỏ bớt thông tin không cần thiết.Hộp thoại này cho phép bạn nhập danh sách những người cần thêm vào thư của bạn. hộp thoại xuất hiện yêu cầu bạn lưu tập tin này lại. bạn có thể xoá bằng cách chọn nút Customize…. cứ thế lần lượt đến hết danh sách. bạn nhập thông tin vào. Xong nhấp OK. khi bạn nhấp Save thì màn hình sẽ mở hộp thoại Mail Merge Recipients như sau: . ở hộp thoại Customize Address List bạn chọn các mục trong Field Names và nhấp Delete để bỏ. nhập xong bạn nhấp New Entry để nhập tiếp. xong nhấp Close.

màn hình này sẽ cho bạn viết thư Tại đây bạn nhấp vào liên kết More items… để thêm các trường (fields) vào tài liệu. .Trong hộp thoại này thì các thông tin bạn đã nhập sẽ được thể hiện. hộp thoại Insert Merge Field sẽ xuất hiện. nhấp OK để đồng ý. Tiếp theo bạn nhấp Next tại thanh Mail Merge.

Khi đó các Field được chèn sẽ có dạng sau trên màn hình soạn thảo. Tiếp theo bạn nhấp Next ở thanh Mail Merge. Last Name và Company Name rồi nhấn Insert. màn hình soạn thảo sẽ chuyển các Field thành dữ liệu cho bạn xem trước. trên thanh Mail Merge sẽ hiện ra như sau: .Tại đây bạn lần lượt chọn các dòng First Name.

Để xem trước các nội dung được chèn khác bạn nhấp nút [IMG]file:///C:/DOCUME %7E1/NGUYEN%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026. . Kết quả sẽ xuất hiện như hình: Nhấp Next để tiếp tục.jpg[/IMG]trên thanh Mail Merge.

Đến đây bạn có thể tiến hành in hay lưu lại vào máy.Màn hình này thông báo Mail Merge đã sẵn sàng tạo trộn thư cho bạn. . Lúc này Word sẽ mở ra một tài liệu mới có tiêu đề là Letter 1 và nội dung là toàn bộ thư đã được trộn từ 2 tài liệu ban đầu. bạn chọn All và nhấp OK. để chỉnh lại các thư bạn nhấp vào mục: Lúc này hộp thoại Merge to New Document sẽ xuất hiện.

In tài liệu: Để in tài liệu ra giấy. bạn vào Menu File > chọn Print hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + P. hộp thoại Print sẽ xuất hiện có dạng như sau: .

. + Pages: cho phép bạn nhập số trang cần in Ví dụ muốn in trang 1. . bạn phải chỉnh lại tùy chỉnh này trong chương trình điểu khiển của máy in. việc in tài liệu lần đầu tiên có thể bạn sẽ gặp tình trạng in ra tài liệu không như ban đầu.Copies: chỉ số bản cần in.Như bài trước đã đề cập.Tại hộp thoại này bạn chú ý các mục sau: .Page range: phần này cho phép bạn quy định in trang nào. . đó là do mặc định khi cài driver máy in thì cũng dùng kiểu giấy là Letter.Để in được trong Word thì máy tính của bạn phải được cài trình điều khiển (Driver). .4. Một số vấn đề cần chú ý khi in trong Word: .Printer: Đây là phần hiển thị thông tin của máy in. 4 và từ 7 đến trang 12 thì bạn nhập vào như sau: 1. trong khi giấy in thông thường là A4.2. + Current Page: In trang hiện thời. 2. có các mục + All: In toàn bộ tài liệu.7-12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful