ĐOÀN TNCS HCM PHƯỜNG THÀNH CÔNG BCH CHI ĐOÀN KHU C

********

Thành Công, ngày 29 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CHI ĐOÀN KHU C NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012
Năm 2011 được Ban Bí thư Trương ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định chọn là Năm Thanh niên, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, “kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2011), kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, năm diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là dịp để ĐVTN phường Thành Công chào mừng nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình (1961–2011). Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, căn cứ vào kế hoạch số 01/CTr-TNTC ngày 01 tháng 01 năm 2011 của BCH Đoàn phường Thành Công về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) phường Thành Công năm 2011, BCH Chi đoàn khu C đã xây dựng chương trình công tác Đoàn năm 2011. Trong Đại hội Chi Đoàn khu C năm 2012 hôm nay, thay mặt BCH Chi Đoàn tôi xin trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011, đánh giá sâu sắc những mặt đã làm được, nhìn nhận mặt yếu kém, làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ đó đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2012 nhằm thực hiện có hiệu quả hơn những chủ trương, kế hoạch của Đoàn phường và các nhiệm vụ do Chi Bộ và khu dân cư giao cho. Báo cáo gồm 02 phần: - PHẦN I: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi Đoàn khu C năm 2011. - PHẦN II: Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi Đoàn khu C năm 2012. PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CHI ĐOÀN KHU C NĂM 2011
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Chi Đoàn khu C đã được thành lập và đi vào hoạt động từ những năm 2001-2002, hiện nay Chi Đoàn khu C bao gồm các Đoàn viên đang sinh sống tại 06 dãy nhà khu C: C2, C3, C4, C8, C9, C10.
1

do số lượng Đoàn viên trong Chi Đoàn khá lớn (gần 30 Đoàn viên) nên thành viên BCH mới có tăng lên thêm thành 05 người. gắn bó với phong trào hơn. các đồng chí trong BCH mới là lớp Đoàn viên trẻ. ĐVTN có sự nhiệt tình. Đây là những yếu tố thuận lợi góp phần quyết định sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ qua. BCH Chi Đoàn cũng tiến hành rà soát lại số lượng Đoàn viên thanh niên trên địa bàn khu dân cư C. tất cả đều đang học đại học và có trình độ. được tiếp cận với nhiều luồng văn hóa trên thế giới. đó chính là nguồn động viên khích lệ giúp Chi Đoàn từng bước tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó. Số đoàn viên này bị hạn chế về thời gian khi tham gia hoạt động. chỉ đạo sát sao của Đoàn Phường Thành Công và các Chi Đoàn bạn trong phường trong việc triển khai hoạt động. chính vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ. ở nhờ nhà họ hàng trong khu dân cư. Số Đoàn viên 1 chiều ít. sự quan tâm tạo điều kiện. Nhân dịp này. do chuyển nhà. ý thức tốt. đóng góp vào phong trào chung của Đoàn Phường Thành Công. đội ngũ cán bộ của BCH mới có nhiều thay đổi. Sau khi kiện toàn lại BCH trong năm 2011. tạo điều kiện cho ĐVTN được thụ hưởng nhiều loại hình vui chơi giải trí. phần lớn ĐVTN đều có trình độ văn hóa từ PTTH. được tiếp cận với công nghệ thông tin. số lượng ĐVTN biến đổi liên tục do họ chỉ thuê trọ.Đầu năm 2011 do đồng chí Bí thư Chi Đoàn bận công tác. 01 đồng chí Phó Bí thư và 03 đồng chí là Ủy viên BCH. Mặt khác. đại học. lối sống. Một 2 . Trong năm vừa qua. cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. tích cực tham gia và gắn bó với các hoạt động các phong trào nên đã mang lại một sức trẻ mới cho phong trào hoạt động của Chi Đoàn. Xã hội ngày cảng phát triển. BCH Chi Đoàn cũng luôn tranh thủ sự lãnh đạo toàn diện của Chi ủy. cao đẳng hoặc đại học trở lên nên trình độ nhận thức nói chung và nhận thức của ĐVTN đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có phần nâng lên. gồm có 01 đồng chí Bí thư. nếu hoạt động vào ngày thường sẽ rất khó triển khai. cao đẳng. một số ít đi làm nên chủ yếu tham gia hoạt động Đoàn ở nơi học tập và công tác. đang ở độ tuổi đi học tại các trung cấp. đồng chí ủy viên chuyển trường học vào trong Hồ Chí Minh nên vào tháng 4 năm 2011 BCH Chi Đoàn đã họp kiện toàn bầu lại BCH mới.  Khó khăn: Đoàn viên thanh niên của khu C phần lớn là Đoàn viên 2 chiều. đồng chí Phó Bí thư cũng do đặc thù công việc không thể thường xuyên tham gia hoạt động. Cụ thể:  Thuận lợi: Chi Đoàn luôn nhận được sự quan tâm. công tác Đoàn và phong trào TTN diễn ra trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn. chuyển nơi công tác nên rất khó trong việc quản lý Đoàn viên cũng như tạo ra sự ổn định trong tổ chức và hoạt động. tự giác và chủ động khi tham gia vào các phong trào của Chi Đoàn & Đoàn Phường. đại học. sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể khu dân cư C trong công tác vận động ĐVTN. hoặc bận đi làm hoặc đi học xong chưa đi làm thì không nhiệt tình tham gia sinh hoạt tại khu dân cư. đạo đức của ĐVTN.

tranh thủ được sự ủng hộ của Đoàn Phường và cấp ủy khu C với Chi đoàn. Chi Đoàn gồm 27 Đoàn viên trong đó: . tự tin hơn khi tham gia sinh hoạt trong các hoạt động Đoàn. 13 nữ chiếm 48% . có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao trình độ. Đại học. sa vào các tệ nạn xã hội. ĐVTN mạnh dạn. Trong năm 2011. Công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn và tham gia xây dựng Đảng:  Công tác phát triển Đoàn: Từ tháng 04/2011. rèn luyện đạo đức. ít lôi cuốn ĐVTN. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn không nhỏ tác động đến đời sống. còn thiếu kinh nghiệm trong công tác nên gặp một số khó khăn nhất định trong việc triển khai hoạt động. đã giới thiệu lên Đoàn Phường để kết nạp cho 01 thanh niên (Đỗ Ngọc Sơn) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BCH Chi Đoàn luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng Đoàn viên. nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng tăng lên. nhu cầu việc làm.Trình độ văn hóa: 100% đều tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường Cao đẳng. Bên cạnh đó. Trên đây là những thuận lợi. phạm pháp. còn phải nói đến yếu tố chủ quan đó là phong trào Đoàn còn gặp không ít hạn chế. BCH mới tuy trẻ. nhiệt tình nhưng do mới tiếp nhận Chi Đoàn nên chưa thực sự nắm được hết tình hình khó khăn.Tỷ lệ giới tính: 14 nam chiếm 52%. email để đảm bảo tiến độ thực hiện. thời ơ với việc bồi dưỡng lý tưởng. BCH Chi Đoàn được kiện toàn gồm 05 đ/c. các nội dung sinh hoạt ở Chi Đoàn chưa thực sự hấp dẫn. khó khăn cơ bản mà Chi Đoàn khu C gặp phải. thiếu tính sáng tạo. diễn biến phức tạp của các TNXH. không muốn tham gia tổ chức Đoàn. tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực phấn đấu của BCH Chi Đoàn cũng như ĐVTN khu C nên trong năm 2011 đã đạt được những kết quả như sau: II. Thực hiện duy trì họp BCH 02 tháng/1 lần. Đó cũng chính là yếu tố khách quan làm cho một bộ phận không nhỏ ĐVTN không thích. BCH liên hệ bằng điện thoại.Độ tuổi: 20-30 tuổi . còn lại 21 đ/c vẫn đang theo học tại các trường Cao đẳng. diễn biến về an ninh quốc phòng khó lường… đang tác động đến mỗi ĐVTN và đến tổ chức Đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ. tư tưởng của ĐVTN: sự đòi hỏi về bằng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đại học trong đó có 06 đ/c đã học xong và đi làm. thuận lợi của Chi Đoàn. thiếu sót và khuyết điểm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRONG NĂM 2011: 1. có nhiều biểu hiện của lối sống thực dụng.  Công tác tham gia xây dựng Đảng: 3 . Chi Đoàn cũng chủ động tham gia các chương trình hoạt động của Đoàn Phường.bộ phận ĐVTN có biểu hiện tiêu cực. đối với các công tác yêu cầu triển khai gấp không kịp bố trí lịch họp.

. tham gia cuộc thi viết bài tìm hiểu “Đường Hồ Chí Minh trên biển” với số lượng bài là 05 bài trong đó có 01 bài dự thi cấp Quận của đ/c Nguyễn Chí Trung. Trong thực tế hoạt động. Chi Đoàn khu C đã tham gia cổ vũ các tiết mục văn nghệ cho liên hoan văn nghệ ngoài trời chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Quận. đ/c Quân) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. giáo dục truyền thống. + Tham gia quyên góp tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại xã Thụy An – Ba Vì – Hà Nội với trị giá quyên góp là gần 200. 2. Chi Đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị với những kết quả cụ thể: . bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN: Công tác giáo dục chính trị.Cử 01 Đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng và Đoàn.Ngoài ra.Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được ĐVTN tích cực tham gia: BCH Chi Đoàn đã vận động trong ĐVTN quyên góp ủng hộ đồng bào Nhật Bản được 100. (Tổng công trình thực hiện của Đoàn Phường: hơn 40 triệu đồng. Công tác giáo dục chính trị. Chi Đoàn cũng cử được 03 đ/c ĐVTN tiếp đón hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. . truyền thống cho ĐVTN do Đoàn Phường triển khai. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng văn hóa. .Trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. + Tham gia hội trại ẩm thực tại Festival thanh niên trẻ do Quận tổ chức với số lượng là 01 ĐVTN (đ/c Vân Anh). Để giải quyết vấn đề này.000đ. Đoàn Phường đã tổ chức buổi gặp mặt cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử. Phong trào thanh niên: . đ/c Quỳnh được bầu vào Ban bầu cử khu C. ủng hộ đồng bão lũ lụt miền Trung được 4 bọc quần áo cũ.000 đồng. giáo dục truyền thống. Chi Đoàn cũng đã tham gia đầy đủ các hoạt động của ĐTN Phường cũng như của Quận đoàn tổ chức như: + Tham gia đoàn xe tuyên truyền của Quận cho buổi Fesstival thanh niên cấp cụm phường ngày 13/03 với số lượng là 05 ĐVTN. trước hết cần nâng cao nhận thức cho ĐVTN. 4 . nổi bật là các hoạt động “Chào năm thanh niên 2011. Chi Đoàn còn tham gia hội nghị học tập NQ Đại hội Đảng các cấp.Để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. trong năm qua. 3. bồi dưỡng lý tưởng là khâu đặc biệt quan trọng của công tác Đoàn. Cử 02 Đoàn viên ưu tú (đ/c Vân Anh. chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI“ .Chi Đoàn đã thực hiện nghiêm túc. Chi Đoàn đã triển khai gửi giấy mời và đã có 7 thanh niên tham dự buổi gặp mặt các cử tri lần đầu tiên đi bầu cử. đ/c Vân Anh tham gia đội tuyên truyền cổ động ngày bầu cử ngoài Phường và tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 30 năm thành lập Phường. đầy đủ các hoạt động giáo dục thanh thiếu niên về chính trị tư tưởng. công tác này còn gặp nhiều khó khăn.

đ/c An Thảo. Công tác chăm sóc. Qua bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của Đoàn phường Thành Công. ngoài sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy. truyện tặng tủ sách của Nhà văn hóa khu A nằm trong công trình thanh niên do Đoàn Phường phát động kết quả là hơn 20 quyển. 5. dạy các em tập múa hát. Công tác Hội LHTN: .Kết quả công tác vận động tham gia HMTN: 01 đ/c tham gia hiến máu (đ/c Vân Anh). múa hát tập thể. Hội” của đ/c Quỳnh. tập võ như đ/c Quân. .tổ chức Lễ vào hè 01/06 và Đêm hội trung thu cho các em thiếu nhi . sau khi chọn cử các em thiếu nhi đi tập huấn các bộ môn hè ngoài Phường. . phải kể đến sự đóng góp nhiệt tình của các Đoàn viên trực tiếp tham dạy các em hát.Hoạt động VSMT: Trong năm 2011. múa. Trong thực tế.Chào mừng kỷ niệm 55 ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. phong trào vận động HMTN tại Chi Đoàn cũng có gặp không ít những khó khăn: một số ĐVTN và nhất là các bậc phụ huynh chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của việc làm này nên có thái độ e dè. Chi Đoàn cũng đã vận động quyên góp sách báo. Kết quả đã đạt giải Nhất Ca khúc măng non. chương trình. ra quân quét vôi gốc cây trên các tuyến phố chính chào mừng các ngày lễ lớn trên toàn bộ địa bàn phường.Phối kết hợp với Ban chăm sóc TNNĐ khu C. giải Nhất cắm hoa. . .Trong chùm hoạt động hưởng ứng chiến dịch mùa hè TNTN. Đạt được kết quả trên. tuyên dương khen thưởng cho 23 em thiếu nhi tích cực tham gia sinh hoạt hè. BCH Chi Đoàn được sự chỉ đạo của Ban chăm sóc TNNĐ khu C phối kết hợp với các tổ trưởng tổ dân phố dân đã vận động được 20 em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè tại khu dân cư. Quỳnh phụ trách các em tập hát. Chi Đoàn đã tham gia cử 03 ĐVTN tham gia tọa đàm “Đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay” do Đoàn Phường tổ chức trong đó có đóng góp tham luận “Các giải pháp thu hút tập hợp TN tham gia tổ chức Đoàn. Chi Đoàn đã 02 lần cử Đoàn viên tham gia cùng Đoàn Phường bóc xóa biển quảng cáo rao vặt sai phép.Cử 01 đ/c tham gia cổ vũ cuộc thi “Dân vũ quốc tế” trong ngày Hội văn hóa thể thao ngày 15/10/2011 do Quận Đoàn tổ chức. Đây là những hoạt động với nội dung phong phú nên đã được ĐVTN tích cực tham gia. thậm chí phản đối con em mình tham gia hiến máu. 6. Ban chăm sóc TNNĐ và các tổ trưởng tổ dân phố. xây dựng các tiết mục văn nghệ cho các em thiếu nhi và đôn đốc các em tập luyện để tham gia buổi tổng kết hè do phường tổ chức. giáo dục thiếu niên nhi đồng: Trong năm vừa qua.. đội võ các em thiếu nhi khu C được đại diện cho Phường đi thi cấp Quận đạt giải khuyến khích. Vân Anh phụ trách các em tập võ. Đánh giá chung: Trong năm qua công tác Đoàn của Chi Đoàn khu C đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 4. Chi Đoàn khu 5 . múa. Chi đoàn khu C đã chủ động lên kế hoạch.Chủ động xây dựng kịch bản.

đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh (cựu Bí thư Chi Đoàn khu C) được Đoàn Phường trao giấy khen có thành tích xuất sắc. huy động lực lượng tham gia vào một số hoạt động do Quận Đoàn tổ chức. công tác. Hiện nay kinh phí chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ủng hộ của các đoàn thể.  Nguyên nhân khách quan: .Một số hoạt động do Đoàn phường & Đoàn cấp trên phát động.Việc quản lý Đoàn viên còn chưa tốt. Đoàn viên có sổ thì không tham gia sinh hoạt. . Về cá nhân. cá nhân trong khu dân cư. Nhiều Đoàn viên không biết hoặc không có ý thức chuyển sinh hoạt về khu dân cư mình đang sinh sống khi kết thúc các bập học mà chỉ đến khi chuyển đơn vị công tác. đa số Đoàn viên là ĐV 2 chiều nên hầu hết các đ/c đã đóng tiền Đoàn phí ở nơi mình đang học tập. Chi Đoàn luôn tham gia nghiêm túc.C được đánh giá là 1 trong 6 tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011. Cần rút kinh nghiệm để các hoạt động đó đến được với từng Đoàn viên. . 6 . . Đoàn cấp trên phát động. hơn nữa đều còn là sinh viên chủ yếu là Đoàn viên 2 chiều nên thời gian dành cho hoạt động của Chi Đoàn tại khu dân cư còn hạn chế. chưa có ý thức trong việc tham gia đóng góp với các hoạt động đoàn tại địa phương nơi mình sinh sống. nguyện vọng của ĐVTN.Kinh phí chi cho hoạt động của Chi Đoàn eo hẹp trong khi các hoạt động ngày càng nhiều hơn. . …). do đa số ĐVTN đều đi học. do quỹ thời gian cá nhân của các đ/c trong BCH có hạn (bận học. Những tồn tại cần khắc phục: Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục:  Nguyên nhân chủ quan: . .Phần lớn ĐVTN là ĐV 2 chiều nên có nhiều khó khăn trong chỉ đạo quản lý. đ/c Vân Anh (Bí thư mới của Chi Đoàn khu C) được khen có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011. chưa nhạy bén nắm được nhiều tâm tư. bận làm) nên các hoạt động đó chỉ được triển khai trong BCH mà chưa được triển khai rộng rãi đến các Đoàn viên trong Chi Đoàn. học tập mới thì mới gặp BCH Chi Đoàn sau đó lên Đoàn Phường để xin xác nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn. tuy vẫn hoàn thành đủ chỉ tiêu do Đoàn Phường đề ra nhưng các hoạt động đó lại chưa thực hiện triển khai sâu rộng đến tất cả các Đoàn viên trong Chi Đoàn. Đoàn viên tham gia sinh hoạt lại không thuộc diện quản lý. một số Đoàn viên trong Chi Đoàn lại không biết có hoạt động đó để tham gia. đầy đủ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đoàn Phường giao cho.Một số hoạt động do Đoàn Phường phát động triển khai vào ngày thường (ví dụ như trực trốt ATGT. để các Đoàn viên được tiếp cận và tham gia vào các hoạt động do Đoàn phường. đi làm nên Chi Đoàn hầu như không cử được đ/c nào tham gia. khả năng tổ chức thu hút ĐVTN chưa cao.Các thành viên trong BCH mới đều còn rất trẻ.Đa số ĐVTN hiện nay chỉ quan tâm đến các hoạt động nơi mình học tập và công tác.

. kết hợp tốt giữa nhận thức với trải nghiệm thực tiễn.Các thành viên trong BCH chủ động. III. . . lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng.Kiện toàn thường xuyên đội ngũ BCH Chi Đoàn. học tập. học tập. 7 . . .Xây dựng công trình thanh niên ngay tại khu dân cư bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền vận động sự giúp đỡ. lãnh đạo sát sao của Đoàn phường Thành Công. .Phấn đấu vận động ĐVTN tham gia Hiến máu nhân đạo đạt 3-5 chỉ tiêu. tranh thủ sự tạo điều kiện về kinh phí. không để tình trạng khuyết cán bộ BCH. nghiên cứu đổi mới các nội dung. an ninh trong thời kỳ mới . .Giới thiệu được ít nhất 1-2 Đoàn viên ưu tú tham gia lớp học cảm tình Đảng.Đổi mới sinh hoạt Đoàn theo hướng linh hoạt. . trong đó coi trọng giáo dục thanh niên qua thực tiễn nhiều hơn. phẩm chất đạo đức tốt. đoàn kết thống nhất trong việc đề ra các chương trình hoạt động và thường xuyên kiểm tra. phù hợp với từng độ tuổi. bám sát đời sống. người già khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn).Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho ĐVTN.Phát triển thêm 5-7 Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn.Tập trung giáo dục lý tưởng. PHƯƠNG HƯỚNG. công tác của ĐVTN. tăng cường tuyên truyền. đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của ĐVTN.Bám sát thực tế.  Một số chỉ tiêu cụ thể: .Tích cực bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. phương thức tổ chức hoạt động thiếu nhi hấp dẫn. phát triển Đoàn viên cả về số lượng và chất lượng. . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHI ĐOÀN NĂM 2012. các chương trình gắn liền với lợi ích thiết thực của ĐVTN do Đoàn cấp trên triển khai.Xây dựng đội ngũ thành viên BCH nhiệt tình. sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong khu dân cư C. đạo đức cho ĐVTN. 06 Chi Bộ Đảng khu dân cư C.Nêu cao trách nhiệm của ĐVTN trong công tác chăm lo cho thiếu nhi.  Phương hướng công tác Đoàn năm 2012 là: . Đặc biệt lưu ý phổ biến thật sâu rộng đến từng ĐVTN các chương trình hỗ trợ ĐVTN về việc làm. ĐVTN có ý thức tốt. giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền. cơ sở vật chất của khu dân cư.luôn nhiệt tình sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao. ủng hộ của các ĐVTN tham gia thực hiện hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngay tại khu dân cư: phấn đấu nhân giúp đỡ ít nhất 01 gia đình ĐVTN hoặc TNNĐ. bám sát thanh niên. . có trách nhiệm. Bài học kinh nghiệm: .Duy trì sinh hoạt Chi Đoàn 1-2 tháng/lần. có trình độ. . .Xây dựng công trình thanh niên ngay tại khu dân cư. .Có sự chỉ đạo.Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở về đội ngũ cán bộ Đoàn. phù hợp với điều kiện sinh hoạt.

sân chơi ngay tại nơi mình ở.Tiếp tục đổi mới nội dung. 8 . của Chi Bộ Đảng ủy và có sự phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư C. cảnh sát khu vực.Chi ủy khu C . Tìm hiểu nắm rõ các trường hợp ĐVTN có nhu cầu tìm việc làm để kịp thời giới thiệu đến các đ/c đó về các chương trình ngày hội việc làm do Quận Đoàn.văn hóa – xã hội.Đoàn Phường (để báo cáo). tham gia tổng vệ sinh cùng với bà con trong khu phố nhân các dịp lễ Tết lớn. Trong năm tới BCH Chi Đoàn khu C rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo. ……………………………………………………………………………………………………. nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của ĐVTN. . giáo dục thiếu niên. . ……………………………………………………………………………………………………. phương thức sinh hoạt chi Đoàn. các đồng chí Bí thư Chi bộ. Tăng cường cập nhật thông tin kinh tế . Có được những kết quả trên đây là do có sự quan tâm lãnh đạo của Đoàn Phường Thành Công. nhi đồng đặc biệt là trong dịp hè.Hội và phong trào TTN Chi Đoàn khu C năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012.Năm 2012 được coi là năm “An toàn giao thông” vì vậy cần tích cực tuyên truyền. Thành Đoàn tổ chức hoặc dựa vào các nguồn thông tin cá nhân của các thành viên trong BCH về nhu cầu tuyển dụng lao động ở các công ty để giới thiệu cho các đồng chí. tổ trưởng tổ dân phố.Vận động ĐVTN tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh cầu thang. thường xuyên rà soát cập nhật lại số lượng Đoàn viên để quản lý và vận động tham gia sinh hoạt Đoàn. . tham gia hỗ trợ tư vấn Đoàn viên tham gia chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho Đoàn viên vay vốn lập thân lập nghiệp sẽ diễn ra trong tháng 1 này. .Phối hợp với đ/c Trưởng ban công tác mặt trận KDC.Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác nghiệp vụ do Đoàn các cấp triển khai. . phấn đấu không có Đoàn viên nào bị phạt vi phạm luật lệ giao thông..Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể. đặc biệt là cùng Ban chăm sóc TNNĐ khu dân cư triển khai có hiệu quả việc chăm sóc. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn . nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN để chọn nội dung sinh hoạt phù hợp.Lưu CĐ T/M BCH CHI ĐOÀN KHU C BÍ THƯ Nguyễn Vân Anh NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY KHU C …………………………………………………………………………………………………….BCH Chi Đoàn khu C .  Giải pháp cụ thể: . Nơi nhận: . phổ biến kiến thức ATGT. chỉ đạo của các cấp các ngành nhiều hơn nữa để phong trào của Chi Đoàn ngày càng tốt hơn.

……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. CẤP ỦY KHU C (Ký tên. BCH ĐOÀN PHƯỜNG THÀNH CÔNG (Ký tên. đóng dấu) 9 . TM. TM. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN CẤP TRÊN …………………………………………………………………………………………………….