BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TRAO HỌC BỔNG
“SCB – Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam”
---------------------

1.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng. Giới tính: Nữ

2.

Sinh ngày 09 tháng 07 năm 1995

3.

Quê quán: Thôn Nghiêm Xá – Xã Việt Hùng – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh.

4.

Học sinh trường THPT Phố Mới, Lớp 11A7.

5.

Chức vụ: Học sinh, ủy viên BCH Chi đoàn 11A7.

6.

Đoàn viên Chi đoàn 11A7. Điện thoại liên hệ:………………………….

7.

Kết quả học tập:

-

Năm học 2010 – 2011: + Đạt hạnh kiểm tốt
+ Học lực khá, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

8.

Thành tích trong học tập và công tác Đoàn:
- Năm học 2009 – 2010: học sinh lớp 10A7, là ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn:
10A7. Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
- Năm học 2009 – 2010: học sinh lớp 10A7, là ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn:
10A7. Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Xác nhận của BCH Đoàn trường

Quế võ, ngày 16 tháng 8 năm 2011
Người khai

Xác nhận của Chi bộ, BGH nhà trường

Nguyễn Thị Hằng

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG THPT PHỐ MỚI
………………………………
Số 06 – CV/ĐTr
“V/v: Đề nghị xét trao học bổng SCB –
Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

Quế Võ, Ngày 15 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: BTV HUYỆN ĐOÀN QUẾ VÕ
Căn cứ công văn số: 17 – CV/ HĐ, ngày 15/8/2011 của BCH Huyện Đoàn Quế
Võ, Về việc triển khai học bổng SCB – Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.
Căn cứ kết quả học tập rèn luyện, phấn đấu vượt khó trong năm học 2010 –
2011 của em Nguyễn Thị Hằng.
BCH Đoàn trường THPT Phố mới đề nghị Huyện Đoàn xét trao học bổng :SCB
- Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” cho em: Nguyễn Thị Hằng – Học sinh lớp
11A7 trường THPT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi nhận:
- BTV huyện đoàn,
-Lưu VP đoàn

T/M BCH Đoàn trường
Bí thư

Nguyễn Khắc Chiến