P. 1
Bệnh chủ quan

Bệnh chủ quan

|Views: 705|Likes:
Được xuất bản bởiMinh Tam Nguyen

More info:

Published by: Minh Tam Nguyen on Apr 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Bệnh chủ quan: Chủ quan đối lập với khách quan, là cái thuộc về ý thức, ý chí của

con người. Chủ quan: còn có nghĩa là con người tự khẳng định mình bởi năng lực nhận thức quy luật, nhận thức hiện thực khách quan, trên cơ sở đó mà cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, cải tạo chính bản thân mình. Nhưng quá đề cao ý chí, quá đề cao sự suy nghĩ một chiều của cá nhân, chỉ dựa vào ý chí, dựa vào tình cảm, không tôn trọng quy luật, bất chấp quy luật khách quan để hành động, thì đó là “bệnh chủ quan”. (Vì mắc bệnh chủ quan, cán bộ, đảng viên ta thường giải quyết công việc xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà không căn cứ vào điều kiện cụ thể và quy luật khách quan. Do không biết nhận rõ điều kiện, hoàn cảnh khách quan, khăng khăng làm theo ý mình, nên kết quả thường nhận lấy thất bại.) 1. Quán triệt nguyên tắc khách quan trong hoạt động lý luận và thực tiễn

Để thực hiện sự nghiệp đổi mới, một nguyên tắc hết sức quan trọng - nguyên tắc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích “xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”.

Nguyên tắc khách quan là một trong những nguyên tắc hàng đầu của triết học mác xít, nó là hệ quả tất yếu rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa khách quan và chủ quan trong chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Quán triệt nguyên tắc khách quan đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan, từ bản thân sự vật, phản ánh sự vật một cách trung thực đúng như bản chất vốn có của nó; không lấy ý muốn chủ quan thay cho điều kiện khách quan, không lấy ý chí chủ quan, tình cảm cá nhân làm chính sách và áp đặt cho thực tế, đồng thời phải tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật tránh thái độ chủ quan, nóng vội, định kiến, phiến diện, không trung thực khi đánh giá sự vật hiện tượng.

Thực tế lịch sử cho thấy. từ điều kiện vật chất. NGược lại. chứ không phải là tiền đề tinh thần. con người phải có quan điểm khách quan. xa rời hiện thực. những hoàn cảnh thực tế. muốn thành công. Quan điểm khách quan yêu cầu chúng ta phải luôn luôn tôn trọng quy luật khách quan. tôn trọng quy luật khách quan”. là chủ nhân của xã hội nhưng con người không thể hoạt động một cách tuỳ tiện theo lối tư duy và ý muốn chủ quan của mình. không thúc đẩy việc khai thác những tiềm năng hiện có. xa rời hiện thực thì chúng ta phải trả giá cho những hành động của mình. Khi điều kiện kinh tế còn thấp mà đề ra những mục tiêu xã hội quá cao thì không tưởng. Đảm bảo nguyên tắc này là điều kiện tiên quyết khi đề ra đường lối. chiến lược. bất cứ ở đâu cũng phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Mặc dù con người luôn tồn tại với tư cách là một chủ thể nhận thức và cải tạo thế giới . Bài học từ thời kỳ bao cấp là một minh chứng sống động.Nguyên tắc này đòi hỏi bất cứ lúc nào. trong mọi hoạt động. như Đảng ta từng khẳng định trong các văn kiện Đại hội: “Mọi đường lối. chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế. rằng không thể lấy nguyện vọng tốt đẹp làm mục tiêu chung mà phải xuất phát từ thực tiễn và phải làm theo quy luật. rơi vào ảo tưởng và không đạt được. thậm chí là kìm hãm khả năng của con người. Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Trong hoạt động nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn bao giờ cũng đi từ những điều kiện. chủ nghĩa duy vật mác xít cho rằng. nhận thức bản thân nó để từ đó tìm ra biện pháp . không được áp đặt cho sự vật những cái mà vốn bản thân nó không có hoặc không thêr có được. Quan điểm khách quan yêu cầu chủ thể cải tạo muốn nhân thức và cải tạo sự vật phải xuất phát từ bản thân sự vật hiện tượng. hoạch định chính sách. Mọi mục tiêu đặt ra cho hoạt động của con người cũng đều xuất phát từ những tiền đề vật chất. mỗi khi làm trái quy luật. Con người chỉ có thể phân tích chính bản thân sự vật. các mục tiêu mà chúng ta đề ra quá thấp so với điều kiện kinh tế thực tại thì nó sẽ làm hạn chế.

đặc biệt là việc phát huy tính năng động. đúng đắn. phân tích sự vật. việc giáo dục ý chí vươn lên cho con người. sáng tạo của ý thức cũng hết sức quan trọng. tr. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. việc xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh. khoa học đó đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu vừa phải đứng vững trên lập trường cách mạng. Bản chất của chủ nghĩa Mác . sự yếu kém về trình độ sáng tạo ở một bộ phận cán bộ đảng viên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá. hiện tượng. ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm vững nguyên tắc khách quan. Bản chất cách mạng. lập trường của giai cấp công nhân vừa phải thực hiện việc nghiên cứu với một tinh thần và phương pháp khoa học nghiêm túc.24). Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế. còn nếu chúng ta làm ngược quá trình đó thì tất yếu sẽ thất bại. tư tưởng. từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan đến những biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý chí. Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn coi trọng việc phát huy vai trò của ý thức. chủ quan nóng vội. hiện đại hoá. 2. Hà Nội. kể cả một số người cán bộ làm công tác lý luận đã dẫn . Nxb CHính trị quốc gia. Sự thiếu hụt về năng lực nhận thức và tư duy. Nếu thiếu những yếu tố tinh thần này con người không thể hoạt động có hiệu quả. Trong bất kỳ xã hội nào. 2001. Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải chống chủ nghĩa chủ quan dưới mọi hình thức.Lê-nin là cách mạng và khoa học.cải tạo nó nhằm phục vụ cho mình. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Quán triệt nghiêm túc quan điểm của chủ nghĩa Mác .Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và nguyên tắc khách quan trong triết học mác xít nói riêng khi xem xét.

một chiều. phát triển và hoàn thiện. “Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục. khó lường. suy diễn một cách chủ quan về các vấn đề thực tiễn. 48]. sự “hời hợt”. từ đổi mới tư . duy ý chí thì nhất thiết chúng ta phải nắm chắc hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . khoa học của chủ nghĩa Mác . Sự nghiệp đổi mới.đến tình trạng hời hợt. không chịu đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản thì sẽ không những không thể có sự hiểu biết lý luận chắc chắn mà còn có thể làm méo mó bản chất cách mạng. Nxb Chính trị quốc gia. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2006) khẳng định: “Hai mươi năm qua. “đại khái”. về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Muốn “làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng của công cuộc đổi mới”.Lênin. những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những thành tựu đó có thành tựu của lý luận. 3. Tăng cường đổi mới công tác lý luận Về lý luận. giản đơn. Nhiều vấn đề thực tiễn bức thiết đòi hỏi phải được làm sáng tỏ. với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. khắc phục được bệnh chủ quan. H. toàn quân.Lê-nin cả trong nhận thức cũng như trong vận dụng vào thực tiễn. Trong khi đó. Đảng ta xác định cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. tr. nhiều vấn đề lý luận cần được bổ sung. 2006. Đánh giá về những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm đổi mới. thiên về miêu tả. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng trong công cuộc đổi mới”[Đảng Cộng sản Việt Nam. toàn dân. tính chiến đấu. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta đang diễn ra trong sự vận động của lịch sử thế giới đương đại với nhiều diễn biến phức tạp. Bệnh “giáo điều” trong nghiên cứu lý luận.

2000. lãnh đạo nhân dân giành lại thống nhất và độc lập.duy lý luận. Người cho rằng “Đảng ta đã hy sinh tranh đấu. nâng cao trình độ. H. Để sửa chữa cho cán bộ. cách sửa chữa tốt nhất là phải học tập. kém lý luận thì “không biết xem cho rõ. đảng viên còn mắc “nhiều khuyết điểm”. Toàn tập. học bằng con đường tổ chức. Nxb CTQG. V. 2000. tr. hạn chế về lý luận của cán bộ. H. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết của việc học tập lý luận đối với cán bộ. người lãnh đạo. tập 5. Lênin đã chỉ ra rằng không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. đảng viên khi đã có chính quyền nhà nước. Người luôn dành sự quan tâm đối với việc học tập lý luận và nâng cáo trình độ lý luận cho cán bộ. tự học trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. Cán bộ. đoàn kết. đảng viên đã là người có chức có quyền. bằng con đường tự học: tự học trong sách vở. tập 5. học hỏi nhân dân.I. dẫn dắt phong trào nếu như không được vũ trang bởi lý luận tiên phong. học mọi người. biện pháp cơ bản là học tập. cân nhắc cho đúng. do đó “kết quả thường thất bại”. thì theo Người. Theo Người. Công việc đã có kết quả vẻ vang” [2Hồ Chí Minh. 232] nhưng bước vào thời kỳ mới. cán bộ. Toàn tập. đảng viên không biết lý luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian hoạt động cách mạng. xử trí cho khéo” mọi công việc. Nxb CTQG. trong cuộc sống. 234]. nguyên nhân của các khuyết điểm ấy có nhiều. Theo Hồ Chí Minh. đặc biệt là tư duy kinh tế đến đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. đảng viên kém lý luận. trong đó có nguyên nhân quan trọng là do sự yếu kém. tr. . nhân dân lao động đã là người làm chủ xã hội. Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển luận điểm mác-xít lêninnít ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam ở giai đoạn cán bộ. đảng viên bởi vì theo Người “không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi” [1Hồ Chí Minh. đảng viên. người cách mạng không thể làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ tiên phong.

đồng thời phải khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn. “bị bỏ qua”. tr. cũng như những vấn đề về tình hình thế giới. Vì thế. thực dụng.Lê-nin.Lê-nin. của toàn thể cán bộ. thì không thể trở thành cán bộ thực sự có trí tuệ. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. không thực chất lý luận chủ nghĩa Mác . điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển trong xã hội những lý thuyết. mang tính chất “trang trí”. phi mác-xít. “quá nhiều việc” mà không chịu học tập. Nxb Chính trị quốc gia. Thực hiện tốt công việc quan trọng này thì Đảng mới có thể hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới. chính sách của Đảng và Nhà nước. không vững. đảng viên để đủ sức giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng . “cốt có chứng chỉ” để thuận lợi cho con đường công danh. Lười học lý luận là một biểu hiện suy thoái. chính sách của Đảng trong thời kỳ mới” [Đảng Cộng sản Việt Nam.Lê-nin. “dị ứng” với lý luận. tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. đảng viên. nhiệm vụ cách mạng. Phải kiên quyết khắc phục căn bệnh lười học lý luận trong một số cán bộ. làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối. Đảng ta đặt vấn đề: “Nâng cao trình độ trí tuệ. tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể vin cớ do “quá bận rộn”. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng xem thường lý luận. tư tưởng Hồ Chí . đất nước. Đó là công việc của bản thân Đảng. không bám chắc vào thực tiễn cách mạng sôi động của đất nước trong hoạt động lý luận. Không có trình độ lý luận.Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh. thực sự có năng lực. không tự bồi dưỡng chủ nghĩa Mác . và từ sự suy thoái này dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị không phải là không thể xảy ra. Hà Nội. 131]. nắm không chắc. đường lối. thì sẽ tạo cơ hội. trình độ lý luận cho cán bộ. đảng viên. hoặc học lý luận một cách hình thức. những quan điểm cơ hội. Lý luận chủ nghĩa Mác .lý luận là vấn đề đặt ra rất cấp thiết và gay gắt hiện nay. Lười học lý luận. chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng. năm 2006. chạy theo mục đích thực dụng trong hoạt động thực tiễn. nâng cao trình độ trí tuệ. tại Đại hội X. tư tưởng Hồ Chí Minh bị xem nhẹ.

đường lối. đảng viên mới có thể làm cho công tác tư tưởng lý luận thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác . Nghiên cứu sâu hơn. đường lối của Ðảng. trong đó trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các phương tiện thông tin đại chúng. công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu càng bộc lộ nhiều vấn đề mới. lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 4. tư tưởng trong xã hội”. toàn diện hơn về kinh điển.Lê-nin. phức . Có nâng cao trình độ lý luận của đội ngũ cán hộ. việc bồi dưỡng. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. tung ra các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin. quan điểm của Đảng thì chúng ta không thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. để nắm chắc hơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác . nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. chính sách của Đảng. bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận.Minh. Ở trong nước. chưa làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới để phục vụ việc hoạch định chiến lược. tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình". những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội" như Nghị quyết Trung ương năm khoá X của Đảng đã chỉ rõ. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận một cách khoa học. tăng cường sự nhất trí về chính trị.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một hướng ưu tiên. một chiến lược đào tạo. Ở đây. phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa. sát thực tế. tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó. chủ trương. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cũng chỉ ra rằng “công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và yêu cầu của cách mạng. nhất là trong đào tạo. quan điểm. có bước đi và lộ trình phù hợp là đòi hỏi bức thiết của tình hình. làm cho hệ tư tưởng của Ðảng. của giai cấp công nhân. có tính đột phá trong công tác đào tạo ở các trường Đảng của cả nước. Đặc biệt.

tham khảo có chọn lọc lý luận và kinh nghiệm nước ngoài. thảo luận dân chủ. thậm chí một số người hoài nghi. Trong tình hình hiện nay. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. chính sách của Đảng . Hội nghị đề ra mục tiêu kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu. phẩm chất đạo đức.28/8/1987) bàn về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. từng bước cụ thể hóa. Đại hội VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện. bức xúc nảy sinh từ thực tiễn .tạp đòi hỏi lý luận phải làm sáng tỏ. bổ sung. bao cấp. dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng sai trái”. bám sát và đẩy mạnh tổng kết thực tiễn đổi mới. trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. phai nhạt về lý tưởng. Hội nghị đã bàn và ra Nghị quyết Về chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. thực hiện cơ chế kế hoạch hoá . nghiên cứu lý luận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX. sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới. Trong Đảng ta. xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo sự quản lý của Nhà nước. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (20 . tăng cường nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. nhiệm vụ bao trùm và cấp bách của công tác lý luận của Đảng là nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác . đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. chuẩn bị tiến tới Đại hội X của Đảng. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải đẩy mạnh công tác lý luận. đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị. tăng cường tổng kết thực tiễn. phát triển đường lối. là một bước ngoặt cách mạng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 5. một bộ phận cán bộ. tư tưởng Hồ Chí Minh.Lê-nin. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận.

tồn tại khách quan. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. bao cấp. trước hết là các đơn vị kinh tế quốc doanh. việc đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội. có thể sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến Đại hội VII (1991) và VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đường lối đó và tiến những bước mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi phù hợp với giai đoạn lịch sử mà đất nước hiện nay đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. làm cho các đơn vị kinh tế cơ sở chuyển sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Hội nghị nhấn mạnh phải nắm vững phương hướng cơ bản về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã được Đại hội VI đề ra là: kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu. Nó là một kiểu tổ . Nó thể hiện thái độ rõ ràng. dân chủ mà khâu chủ yếu là thực hiện chế độ tự chủ sản xuất. dứt khoát của Đảng trong việc từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. kinh doanh trong các đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa. trong việc thừa nhận chủ nghĩa xã hội có thể dung hợp với kinh tế thị trường. thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại. đồng thời đổi mới một bước cơ bản cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế.theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đúng nguyên tắc tập trung. Đến Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. trong việc chấp nhận kinh tế thị trường. Để đạt được mục tiêu nói trên.

sự quản lý của Nhà nước về kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một công việc mới mẻ. kinh tế thị trường không chỉ là công nghệ. trì trệ.. Một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là cần phát huy dân chủ trong Đảng để tiến tới phát triển dân chủ xã hội. chính sách chưa đồng bộ và chưa nhất quán. quy hoạch xây dựng. vì chưa có tiền lệ trong lịch sử. Tuy nhiên. kỷ cương pháp luật chưa nghiêm. quan liêu. Vì vậy. tất cả mới chỉ là bước đầu. đẩy mạnh dân chủ hoá cơ sở. giá cả. không chỉ bao hàm yếu tố lực lượng sản xuất mà còn cả quan hệ sản xuất. nhất là 5 năm gần đây nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từng bước được hình thành. Sau gần 17 năm đổi mới. Nó gồm nhiều hình thức sở hữu mà trong đó nó phụ thuộc vào chế độ sở hữu Nhà nước xã hội chủ nghĩa thống trị. sơ hở. Công tác tài chính. cải cách hành chính còn chậm và chưa kiên quyết. kế hoạch. trong quá trình này. 6. điều tiết của Nhà nước Việt Nam. ngân hàng. Vì vậy. dân chủ hoá xã hội. không ngừng đổi mới tư duy..chức kinh tế . quản lý đất đai. trong đó quá trình sản xuất. kiên quyết đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi đến thành công. tiêu dùng gắn với thị trường. trao đổi. thủ tục hành chính vẫn rườm rà. vừa tổng kết thực tiễn vừa tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí Trung Quốc. đầy khó khăn. nâng cao trình độ tổ chức thực tiễn. phức tạp. . Hệ thống luật pháp. Qua đó. được thực hiện thông qua thị trường dưới sự quản lý. phân phối. là kỹ thuật mà còn là quan hệ xã hội.xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa làm vừa học. Thực hiện dân chủ hoá nội bộ Đảng. đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống những tư tưởng bảo thủ. hiệu lực và hiệu quả quản lý còn thấp. còn nhiều yếu kém. Tuy nhiên. nhất là sự quản lý của Nhà nước về kinh tế còn nhiều yếu kém.

sức mạnh của giai cấp công nhân được thể hiện tập trung và kết tinh trong sức mạnh của Đảng. việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm. Không phải mọi việc đều là “dân biết. ở nơi này. dân làm. Với bản chất cách mạng ấy. phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội. thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ. Tham nhũng quan liêu là nguyên nhân chính làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng. Thực tế thời gian qua. bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. dân chủ hình thức. phát triển dân chủ trong xã hội nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng. làm suy yếu mối quan hệ giữa Đảng với dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải nói và làm đúng đường lối. điều . từ đó càng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. nơi khác. Trong Đảng phải tiến hành dân chủ rộng rãi. Một trong những nguyên nhân là do cuộc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng chưa đạt kết quả như mong muốn. Để thực hiện dân chủ trong xã hội thì trước hết phải đảm bảo dân chủ trong Đảng.Một trong những mục tiêu lớn của đổi mới là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân. giai cấp cách mạng nhất. quản lý nhà nước và vận động nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng. dân bàn. dân kiểm tra”. nghị quyết của Đảng. Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền cũng nhằm phát huy quyền làm chủ. đặc biệt trong việc tham gia phản biện xã hội. “phải thực sự mở rộng dân chủ để đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. vai trò chủ động sáng tạo của các đoàn thể nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. nhân dân chưa hoàn toàn được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. tất yếu và tự nhiên bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân. phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý. Để thực sự phát huy dân chủ trong Đảng. Đảng CSVN tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân.

không ít trường hợp trên và dưới. trùng lắp chức năng với nhiều tầng nấc trung gian và những thủ tục hành chính phiền hà. thiếu kiên quyết. Đảng cần quán triệt và vận dụng một cách sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng. Đảng cần đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo đội ngũ cán bộ để đảm bảo sự phát triển liên tục của cách mạng và và sự bền vững của chế độ. Muốn vậy. trong những năm tới phải tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống chính trị. xã hội công bằng. kiểm tra cán bộ. gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế . trong đó phải: . Đảng phải đổi mới quan niệm và phương pháp tiến hành công tác cán bộ theo hướng thực sự dân chủ. văn minh”. cần tăng cường việc lãnh đạo. kết hợp với tập trung thống nhất theo một quy trình chặt chẽ. Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. chỉnh đốn Đảng để Đảng thật sự trong sạch. hiệu quả thấp.hành của các cơ quan nhà nước. Hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó. Việt Nam đã tiến hành một bước cải cách nền hành chính. "Cải cách hành chính tiến hành chậm. Tổ chức bộ máy nhà nước cồng kềnh. nhưng phải thừa nhận rằng. trung ương và địa phương hành động không thống nhất. dân chủ. là đảng cầm quyền trong điều kiện hiện nay ở nước ta.xã hội và làm giảm động lực phát triển”. kiên quyết xử lý những đảng viên. vững mạnh. Song song đó. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị Trong những năm qua. đảng viên. Trước tình hình đó. đặc biệt là đảng viên cán bộ có chức có quyền có sai phạm. xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là của toàn dân tộc lãnh đạo đất nước đi đến mục tiêu “dân giàu. 7. nước mạnh.

do dân. tinh nhuệ. đặc biệt là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bằng cách nâng cao năng lực. sách nhiễu cho nhân dân và các doanh nghiệp. Ở Việt Nam . . xây dựng đội ngũ cán bộ. vì dân. cùng hướng vào mục tiêu là phát triển và thực hành dân chủ. trình độ lý luận của Đảng. minh bạch. vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất. hội nhập và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân. . nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức giữa Đảng. có hiệu lực. đảm bảo và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. quyền hạn và trách nhiệm. Mặt trận và các đoàn thể.Cải cách tổ chức bộ máy các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn. Đổi mới tổ chức. công khai. đơn giản. phát huy quyền làm chủ của nhân dân.. có hiệu lực. nhiệm vụ. Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam gắn liền với công cuộc vận động dân chủ hoá toàn diện các lĩnh vực của đời sống.Cải cách công cụ và chế độ công chức. kiên quyết xóa bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà. công chức trong sạch. phân định rõ chức năng. vững mạnh. Tất cả nỗ lực đó nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước trong sạch. phân định rõ chức năng. Với đổi mới hệ thống chính trị. đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường mở cửa. việc ban hành và thực hiện . Nhà nước. phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. do dân. trí tuệ. hiệu quả.đặc biệt ở cơ sở. vấn đề mấu chốt là đổi mới tổ chức bộ máy. hiệu quả theo hướng xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.

Đây là một đảm bảo rất quan trọng để phòng. vì dân là một nội dungcốt lõi của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam . tham nhũng và những sự biến dạng quyền lực của nhân dân. Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị. là mục tiêu và động lực của đổi mới. .quy chế dân chủ cơ sở. nhất là quyền lực của Nhà nước do dân uỷ quyền. chống quan liêu. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. do dân. nâng quy chế thành pháp lệnh dân chủ ở cơ sở là một bước tiến quan trọng củalý luận vàthực tiễn dân chủ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->