P. 1
Bệnh chủ quan

Bệnh chủ quan

|Views: 704|Likes:
Được xuất bản bởiMinh Tam Nguyen

More info:

Published by: Minh Tam Nguyen on Apr 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Bệnh chủ quan: Chủ quan đối lập với khách quan, là cái thuộc về ý thức, ý chí của

con người. Chủ quan: còn có nghĩa là con người tự khẳng định mình bởi năng lực nhận thức quy luật, nhận thức hiện thực khách quan, trên cơ sở đó mà cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, cải tạo chính bản thân mình. Nhưng quá đề cao ý chí, quá đề cao sự suy nghĩ một chiều của cá nhân, chỉ dựa vào ý chí, dựa vào tình cảm, không tôn trọng quy luật, bất chấp quy luật khách quan để hành động, thì đó là “bệnh chủ quan”. (Vì mắc bệnh chủ quan, cán bộ, đảng viên ta thường giải quyết công việc xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà không căn cứ vào điều kiện cụ thể và quy luật khách quan. Do không biết nhận rõ điều kiện, hoàn cảnh khách quan, khăng khăng làm theo ý mình, nên kết quả thường nhận lấy thất bại.) 1. Quán triệt nguyên tắc khách quan trong hoạt động lý luận và thực tiễn

Để thực hiện sự nghiệp đổi mới, một nguyên tắc hết sức quan trọng - nguyên tắc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích “xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”.

Nguyên tắc khách quan là một trong những nguyên tắc hàng đầu của triết học mác xít, nó là hệ quả tất yếu rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa khách quan và chủ quan trong chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Quán triệt nguyên tắc khách quan đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan, từ bản thân sự vật, phản ánh sự vật một cách trung thực đúng như bản chất vốn có của nó; không lấy ý muốn chủ quan thay cho điều kiện khách quan, không lấy ý chí chủ quan, tình cảm cá nhân làm chính sách và áp đặt cho thực tế, đồng thời phải tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật tránh thái độ chủ quan, nóng vội, định kiến, phiến diện, không trung thực khi đánh giá sự vật hiện tượng.

tôn trọng quy luật khách quan”. muốn thành công. từ điều kiện vật chất. chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế. chiến lược. mỗi khi làm trái quy luật. NGược lại. nhận thức bản thân nó để từ đó tìm ra biện pháp . xa rời hiện thực thì chúng ta phải trả giá cho những hành động của mình. Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. bất cứ ở đâu cũng phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. xa rời hiện thực. là chủ nhân của xã hội nhưng con người không thể hoạt động một cách tuỳ tiện theo lối tư duy và ý muốn chủ quan của mình. như Đảng ta từng khẳng định trong các văn kiện Đại hội: “Mọi đường lối. Thực tế lịch sử cho thấy. con người phải có quan điểm khách quan. Mọi mục tiêu đặt ra cho hoạt động của con người cũng đều xuất phát từ những tiền đề vật chất. thậm chí là kìm hãm khả năng của con người. Khi điều kiện kinh tế còn thấp mà đề ra những mục tiêu xã hội quá cao thì không tưởng. không được áp đặt cho sự vật những cái mà vốn bản thân nó không có hoặc không thêr có được. Quan điểm khách quan yêu cầu chủ thể cải tạo muốn nhân thức và cải tạo sự vật phải xuất phát từ bản thân sự vật hiện tượng. rằng không thể lấy nguyện vọng tốt đẹp làm mục tiêu chung mà phải xuất phát từ thực tiễn và phải làm theo quy luật. rơi vào ảo tưởng và không đạt được. Đảm bảo nguyên tắc này là điều kiện tiên quyết khi đề ra đường lối.Nguyên tắc này đòi hỏi bất cứ lúc nào. trong mọi hoạt động. Con người chỉ có thể phân tích chính bản thân sự vật. Mặc dù con người luôn tồn tại với tư cách là một chủ thể nhận thức và cải tạo thế giới . Quan điểm khách quan yêu cầu chúng ta phải luôn luôn tôn trọng quy luật khách quan. chứ không phải là tiền đề tinh thần. Trong hoạt động nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn bao giờ cũng đi từ những điều kiện. các mục tiêu mà chúng ta đề ra quá thấp so với điều kiện kinh tế thực tại thì nó sẽ làm hạn chế. những hoàn cảnh thực tế. chủ nghĩa duy vật mác xít cho rằng. hoạch định chính sách. Bài học từ thời kỳ bao cấp là một minh chứng sống động. không thúc đẩy việc khai thác những tiềm năng hiện có.

hiện đại hoá. Bản chất cách mạng. chủ quan nóng vội. còn nếu chúng ta làm ngược quá trình đó thì tất yếu sẽ thất bại. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá. sự yếu kém về trình độ sáng tạo ở một bộ phận cán bộ đảng viên. Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế. Bản chất của chủ nghĩa Mác . Nếu thiếu những yếu tố tinh thần này con người không thể hoạt động có hiệu quả. kể cả một số người cán bộ làm công tác lý luận đã dẫn . xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.Lê-nin là cách mạng và khoa học. việc xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh.cải tạo nó nhằm phục vụ cho mình. 2. tr. Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn coi trọng việc phát huy vai trò của ý thức. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. lập trường của giai cấp công nhân vừa phải thực hiện việc nghiên cứu với một tinh thần và phương pháp khoa học nghiêm túc. khoa học đó đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu vừa phải đứng vững trên lập trường cách mạng. Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải chống chủ nghĩa chủ quan dưới mọi hình thức. 2001. tư tưởng. đặc biệt là việc phát huy tính năng động. Nxb CHính trị quốc gia. sáng tạo của ý thức cũng hết sức quan trọng. từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan đến những biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý chí. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm vững nguyên tắc khách quan. Trong bất kỳ xã hội nào. Hà Nội. việc giáo dục ý chí vươn lên cho con người.24). phân tích sự vật. ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Quán triệt nghiêm túc quan điểm của chủ nghĩa Mác . đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Sự thiếu hụt về năng lực nhận thức và tư duy. đúng đắn. hiện tượng.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và nguyên tắc khách quan trong triết học mác xít nói riêng khi xem xét.

Tăng cường đổi mới công tác lý luận Về lý luận. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta đang diễn ra trong sự vận động của lịch sử thế giới đương đại với nhiều diễn biến phức tạp. toàn dân. tr. giản đơn. với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. Nhiều vấn đề thực tiễn bức thiết đòi hỏi phải được làm sáng tỏ. thiên về miêu tả. Đánh giá về những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm đổi mới. Sự nghiệp đổi mới. 3. một chiều. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2006) khẳng định: “Hai mươi năm qua. về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. sự “hời hợt”. Trong khi đó.Lê-nin cả trong nhận thức cũng như trong vận dụng vào thực tiễn. nhiều vấn đề lý luận cần được bổ sung. những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. khó lường. phát triển và hoàn thiện. khắc phục được bệnh chủ quan. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng trong công cuộc đổi mới”[Đảng Cộng sản Việt Nam. duy ý chí thì nhất thiết chúng ta phải nắm chắc hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . Trong những thành tựu đó có thành tựu của lý luận. khoa học của chủ nghĩa Mác . không chịu đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản thì sẽ không những không thể có sự hiểu biết lý luận chắc chắn mà còn có thể làm méo mó bản chất cách mạng. Muốn “làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng của công cuộc đổi mới”. Bệnh “giáo điều” trong nghiên cứu lý luận. “Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục.đến tình trạng hời hợt. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. Đảng ta xác định cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội. 2006. “đại khái”. Nxb Chính trị quốc gia. 48]. từ đổi mới tư . tính chiến đấu. H. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. suy diễn một cách chủ quan về các vấn đề thực tiễn. toàn quân.Lênin.

Nxb CTQG. 2000. Lênin đã chỉ ra rằng không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết của việc học tập lý luận đối với cán bộ. tự học trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. Toàn tập. người lãnh đạo. bằng con đường tự học: tự học trong sách vở. biện pháp cơ bản là học tập. V. . Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển luận điểm mác-xít lêninnít ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam ở giai đoạn cán bộ. H. xử trí cho khéo” mọi công việc.I. trong cuộc sống. Công việc đã có kết quả vẻ vang” [2Hồ Chí Minh. Người cho rằng “Đảng ta đã hy sinh tranh đấu. nâng cao trình độ. H. học mọi người. tr. do đó “kết quả thường thất bại”. nguyên nhân của các khuyết điểm ấy có nhiều.duy lý luận. đảng viên kém lý luận. cân nhắc cho đúng. đảng viên khi đã có chính quyền nhà nước. Cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian hoạt động cách mạng. lãnh đạo nhân dân giành lại thống nhất và độc lập. 232] nhưng bước vào thời kỳ mới. 234]. tr. người cách mạng không thể làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ tiên phong. Toàn tập. trong đó có nguyên nhân quan trọng là do sự yếu kém. kém lý luận thì “không biết xem cho rõ. đặc biệt là tư duy kinh tế đến đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. cách sửa chữa tốt nhất là phải học tập. đảng viên đã là người có chức có quyền. đảng viên còn mắc “nhiều khuyết điểm”. Theo Người. thì theo Người. hạn chế về lý luận của cán bộ. 2000. Theo Hồ Chí Minh. đảng viên không biết lý luận. Người luôn dành sự quan tâm đối với việc học tập lý luận và nâng cáo trình độ lý luận cho cán bộ. tập 5. Để sửa chữa cho cán bộ. đảng viên bởi vì theo Người “không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi” [1Hồ Chí Minh. cán bộ. dẫn dắt phong trào nếu như không được vũ trang bởi lý luận tiên phong. đảng viên. tập 5. đoàn kết. nhân dân lao động đã là người làm chủ xã hội. học hỏi nhân dân. Nxb CTQG. học bằng con đường tổ chức.

Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh. “quá nhiều việc” mà không chịu học tập. không vững. đường lối. Hà Nội. tr. thì sẽ tạo cơ hội. “bị bỏ qua”. không tự bồi dưỡng chủ nghĩa Mác . năm 2006. Không có trình độ lý luận. Vì thế. tư tưởng Hồ Chí Minh. trình độ lý luận cho cán bộ. 131].lý luận là vấn đề đặt ra rất cấp thiết và gay gắt hiện nay. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. đất nước.Lê-nin. “dị ứng” với lý luận. nâng cao trình độ trí tuệ. của toàn thể cán bộ. tư tưởng Hồ Chí Minh bị xem nhẹ. hoặc học lý luận một cách hình thức. tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. chính sách của Đảng và Nhà nước.Lê-nin. Không thể vin cớ do “quá bận rộn”. đảng viên. chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng. thực dụng. làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối. nhiệm vụ cách mạng. Lười học lý luận. Nxb Chính trị quốc gia.Lê-nin. “cốt có chứng chỉ” để thuận lợi cho con đường công danh. tư tưởng Hồ Chí . thì không thể trở thành cán bộ thực sự có trí tuệ. những quan điểm cơ hội. chính sách của Đảng trong thời kỳ mới” [Đảng Cộng sản Việt Nam. nắm không chắc. điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển trong xã hội những lý thuyết. tại Đại hội X. thực sự có năng lực. và từ sự suy thoái này dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị không phải là không thể xảy ra. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng xem thường lý luận. Lười học lý luận là một biểu hiện suy thoái. không bám chắc vào thực tiễn cách mạng sôi động của đất nước trong hoạt động lý luận. Đó là công việc của bản thân Đảng. chạy theo mục đích thực dụng trong hoạt động thực tiễn. không thực chất lý luận chủ nghĩa Mác . đồng thời phải khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn. đảng viên để đủ sức giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng . Thực hiện tốt công việc quan trọng này thì Đảng mới có thể hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới. mang tính chất “trang trí”. Đảng ta đặt vấn đề: “Nâng cao trình độ trí tuệ. đảng viên. phi mác-xít. Phải kiên quyết khắc phục căn bệnh lười học lý luận trong một số cán bộ. cũng như những vấn đề về tình hình thế giới. Lý luận chủ nghĩa Mác .

Minh. việc bồi dưỡng. Ở trong nước. bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI. lý tưởng xã hội chủ nghĩa. phức . Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cũng chỉ ra rằng “công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và yêu cầu của cách mạng. đảng viên mới có thể làm cho công tác tư tưởng lý luận thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác . 4. nhất là trong đào tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh. của giai cấp công nhân. sát thực tế. tư tưởng Hồ Chí Minh. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Đặc biệt. có tính đột phá trong công tác đào tạo ở các trường Đảng của cả nước.Lê-nin. những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội" như Nghị quyết Trung ương năm khoá X của Đảng đã chỉ rõ. chưa làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới để phục vụ việc hoạch định chiến lược.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một hướng ưu tiên. tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. làm cho hệ tư tưởng của Ðảng. chủ trương. chính sách của Đảng. nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận một cách khoa học. tăng cường sự nhất trí về chính trị. Ở đây. một chiến lược đào tạo. công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu càng bộc lộ nhiều vấn đề mới. tung ra các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin. những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. để nắm chắc hơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác . toàn diện hơn về kinh điển. tư tưởng trong xã hội”. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình". Nghiên cứu sâu hơn. quan điểm. Theo đó. trong đó trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các phương tiện thông tin đại chúng. quan điểm của Đảng thì chúng ta không thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. có bước đi và lộ trình phù hợp là đòi hỏi bức thiết của tình hình. đường lối của Ðảng. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận. Có nâng cao trình độ lý luận của đội ngũ cán hộ. phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa. đường lối.

phai nhạt về lý tưởng. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. bức xúc nảy sinh từ thực tiễn . trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải đẩy mạnh công tác lý luận. thậm chí một số người hoài nghi. Đại hội VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (20 . phẩm chất đạo đức. thảo luận dân chủ. nhiệm vụ bao trùm và cấp bách của công tác lý luận của Đảng là nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác .28/8/1987) bàn về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.Lê-nin. sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới. tham khảo có chọn lọc lý luận và kinh nghiệm nước ngoài. bổ sung. Trong tình hình hiện nay. bám sát và đẩy mạnh tổng kết thực tiễn đổi mới.tạp đòi hỏi lý luận phải làm sáng tỏ. nghiên cứu lý luận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX. đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. Hội nghị đề ra mục tiêu kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu. bao cấp. từng bước cụ thể hóa. đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị. xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo sự quản lý của Nhà nước. Hội nghị đã bàn và ra Nghị quyết Về chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. thực hiện cơ chế kế hoạch hoá . tăng cường tổng kết thực tiễn. tư tưởng Hồ Chí Minh. tăng cường nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. 5. chuẩn bị tiến tới Đại hội X của Đảng. một bộ phận cán bộ. đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng sai trái”. chính sách của Đảng . dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. là một bước ngoặt cách mạng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong Đảng ta. phát triển đường lối.

trong việc chấp nhận kinh tế thị trường. trước hết là các đơn vị kinh tế quốc doanh. Nó thể hiện thái độ rõ ràng. tồn tại khách quan. mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại. có thể sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội. việc đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. Để đạt được mục tiêu nói trên. dân chủ mà khâu chủ yếu là thực hiện chế độ tự chủ sản xuất. kinh doanh trong các đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. đồng thời đổi mới một bước cơ bản cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế. bao cấp. thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Nó là một kiểu tổ . Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. trong việc thừa nhận chủ nghĩa xã hội có thể dung hợp với kinh tế thị trường. dứt khoát của Đảng trong việc từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Hội nghị nhấn mạnh phải nắm vững phương hướng cơ bản về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã được Đại hội VI đề ra là: kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu. làm cho các đơn vị kinh tế cơ sở chuyển sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội.theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đúng nguyên tắc tập trung. Đến Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến Đại hội VII (1991) và VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đường lối đó và tiến những bước mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi phù hợp với giai đoạn lịch sử mà đất nước hiện nay đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

trong đó quá trình sản xuất. không ngừng đổi mới tư duy. Vì vậy. Nó gồm nhiều hình thức sở hữu mà trong đó nó phụ thuộc vào chế độ sở hữu Nhà nước xã hội chủ nghĩa thống trị. được thực hiện thông qua thị trường dưới sự quản lý. đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống những tư tưởng bảo thủ. kỷ cương pháp luật chưa nghiêm. giá cả. trong quá trình này. chính sách chưa đồng bộ và chưa nhất quán.. kế hoạch. Vì vậy. kiên quyết đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi đến thành công. tiêu dùng gắn với thị trường. sơ hở. là kỹ thuật mà còn là quan hệ xã hội. đầy khó khăn. quản lý đất đai. điều tiết của Nhà nước Việt Nam. phức tạp. hiệu lực và hiệu quả quản lý còn thấp. kinh tế thị trường không chỉ là công nghệ. sự quản lý của Nhà nước về kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng. vừa tổng kết thực tiễn vừa tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí Trung Quốc.. phân phối. . Tuy nhiên. 6. nâng cao trình độ tổ chức thực tiễn. dân chủ hoá xã hội. Tuy nhiên. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa làm vừa học. quy hoạch xây dựng. trì trệ.chức kinh tế . Qua đó. Hệ thống luật pháp.xã hội. vì chưa có tiền lệ trong lịch sử. Một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là cần phát huy dân chủ trong Đảng để tiến tới phát triển dân chủ xã hội. trao đổi. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một công việc mới mẻ. còn nhiều yếu kém. thủ tục hành chính vẫn rườm rà. Công tác tài chính. nhất là sự quản lý của Nhà nước về kinh tế còn nhiều yếu kém. quan liêu. tất cả mới chỉ là bước đầu. Thực hiện dân chủ hoá nội bộ Đảng. cải cách hành chính còn chậm và chưa kiên quyết. ngân hàng. Sau gần 17 năm đổi mới. đẩy mạnh dân chủ hoá cơ sở. nhất là 5 năm gần đây nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từng bước được hình thành. không chỉ bao hàm yếu tố lực lượng sản xuất mà còn cả quan hệ sản xuất.

nghị quyết của Đảng. Thực tế thời gian qua. Đảng CSVN tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân. Với bản chất cách mạng ấy. Một trong những nguyên nhân là do cuộc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng chưa đạt kết quả như mong muốn. Để thực hiện dân chủ trong xã hội thì trước hết phải đảm bảo dân chủ trong Đảng. dân làm. phát triển dân chủ trong xã hội nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng. dân chủ hình thức. việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm. dân kiểm tra”.Một trong những mục tiêu lớn của đổi mới là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ. lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân. từ đó càng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Tham nhũng quan liêu là nguyên nhân chính làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng. giai cấp cách mạng nhất. vai trò chủ động sáng tạo của các đoàn thể nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền cũng nhằm phát huy quyền làm chủ. phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý. “phải thực sự mở rộng dân chủ để đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. làm suy yếu mối quan hệ giữa Đảng với dân. Trong Đảng phải tiến hành dân chủ rộng rãi. Không phải mọi việc đều là “dân biết. tất yếu và tự nhiên bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân. nhân dân chưa hoàn toàn được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. ở nơi này. điều . Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân. thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải nói và làm đúng đường lối. nơi khác. Để thực sự phát huy dân chủ trong Đảng. đặc biệt trong việc tham gia phản biện xã hội. quản lý nhà nước và vận động nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng. phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội. sức mạnh của giai cấp công nhân được thể hiện tập trung và kết tinh trong sức mạnh của Đảng. dân bàn.

xã hội và làm giảm động lực phát triển”. Tổ chức bộ máy nhà nước cồng kềnh. Trước tình hình đó. kiên quyết xử lý những đảng viên. "Cải cách hành chính tiến hành chậm. Muốn vậy.hành của các cơ quan nhà nước. cần tăng cường việc lãnh đạo. gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế . Đảng phải đổi mới quan niệm và phương pháp tiến hành công tác cán bộ theo hướng thực sự dân chủ. nước mạnh. Song song đó. trùng lắp chức năng với nhiều tầng nấc trung gian và những thủ tục hành chính phiền hà. Hơn bao giờ hết. Đảng cần quán triệt và vận dụng một cách sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng. không ít trường hợp trên và dưới. là đảng cầm quyền trong điều kiện hiện nay ở nước ta. dân chủ. chỉnh đốn Đảng để Đảng thật sự trong sạch. kết hợp với tập trung thống nhất theo một quy trình chặt chẽ. trung ương và địa phương hành động không thống nhất. trong những năm tới phải tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống chính trị. đảng viên. kiểm tra cán bộ. vững mạnh. trong đó phải: . thiếu kiên quyết. Bên cạnh đó. văn minh”. nhưng phải thừa nhận rằng. hiệu quả thấp. Đảng cần đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo đội ngũ cán bộ để đảm bảo sự phát triển liên tục của cách mạng và và sự bền vững của chế độ. Việt Nam đã tiến hành một bước cải cách nền hành chính. xã hội công bằng. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị Trong những năm qua. đặc biệt là đảng viên cán bộ có chức có quyền có sai phạm. Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là của toàn dân tộc lãnh đạo đất nước đi đến mục tiêu “dân giàu. 7.

xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam gắn liền với công cuộc vận động dân chủ hoá toàn diện các lĩnh vực của đời sống.Cải cách công cụ và chế độ công chức. do dân. có hiệu lực. tinh nhuệ. hiệu quả theo hướng xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Ở Việt Nam . vì dân. trình độ lý luận của Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Với đổi mới hệ thống chính trị. đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường mở cửa. công chức trong sạch. do dân. kiên quyết xóa bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà. đơn giản. minh bạch. nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức giữa Đảng. hội nhập và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân. Tất cả nỗ lực đó nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước trong sạch. hiệu quả. quyền hạn và trách nhiệm. xây dựng đội ngũ cán bộ. sách nhiễu cho nhân dân và các doanh nghiệp. đặc biệt là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bằng cách nâng cao năng lực. việc ban hành và thực hiện . có hiệu lực. công khai.. nhiệm vụ. vấn đề mấu chốt là đổi mới tổ chức bộ máy. phân định rõ chức năng. vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .đặc biệt ở cơ sở. cùng hướng vào mục tiêu là phát triển và thực hành dân chủ.Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất. vững mạnh. phân định rõ chức năng. Đổi mới tổ chức. Mặt trận và các đoàn thể. trí tuệ. . đảm bảo và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân. Nhà nước. .Cải cách tổ chức bộ máy các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn.

là mục tiêu và động lực của đổi mới.quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị. nâng quy chế thành pháp lệnh dân chủ ở cơ sở là một bước tiến quan trọng củalý luận vàthực tiễn dân chủ. chống quan liêu. vì dân là một nội dungcốt lõi của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam . nhất là quyền lực của Nhà nước do dân uỷ quyền. tham nhũng và những sự biến dạng quyền lực của nhân dân. do dân. . Đây là một đảm bảo rất quan trọng để phòng. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->