TỈNH ỦY QUẢNG NAM BÁO QUẢNG NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2011 Tôi tên là: Nguyễn Minh Tạo Đơn vị công tác: Báo Quảng Nam Chức vụ hiện nay: Nhân viên kỹ thuật Báo Quảng Nam điện tử NỘI DUNG TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ I – Ưu điểm: 1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Với vai trò là nhân viên kỹ thuật Báo Quảng Nam điện tử, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: - Việc cập nhật tin tức từ báo giấy lên báo điện tử, tôi thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định. - Các tin bài online được gởi trực tiếp hoặc chuyển qua email tôi đều tranh thủ cập nhật sớm và chính xác. - Việc xuất các trang báo sang dạng e-paper và thống kê nhuận bút báo điện tử tôi cũng thực hiện đầy đủ và không có sai sót nào đáng kể. - Các phản hồi từ bạn đọc gửi qua báo điện tử được tổng hợp và chuyển đến tòa soạn đầy đủ. - Các sự cố về đường truyền, mạng nội bộ cơ quan được tôi xử lý kịp thời. - Đưa ra những đề xuất và không ngừng cải tiến phát triển Báo Quảng Nam điện tử. - Ứng dụng các giải pháp bảo mật, làm cho Báo Quảng Nam điện tử luôn an toàn tránh được các khả năng tấn công của hacker. - Phối hợp với các phòng ban khác trong cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: - Luôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. - Chấp hành tốt nội quy cơ quan. - Luôn có thái độ nghiêm túc trong công việc, luôn biết tiết kiệm, chống lãng phí, luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. nhiệt tình với anh chị em đồng nghiệp.Không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn.Còn rụt rè. số lượng bạn đọc trên báo điện tử không ngừng tăng lên. sáng kiến để phát triển mạnh hơn nữa Báo Quảng Nam điện tử. vui vẻ. đưa ra sáng kiến xây dựng hệ thống đọc báo giấy trực tuyến (e-paper) đem lại hiệu quả thiết thực. .Tham gia đầy đủ các cuộc họp ở cơ quan và họp thường kỳ của chi bộ. đánh giá . 4.Phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình. Tự phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. . II – Những mặt còn hạn chế: . . ngày 14 tháng 11 năm 2011 Nhận xét. nhút nhát trong việc phát biểu ý kiến trong các cuộc họp cơ quan. đoàn thể: . III – Biện pháp khắc phục: Trong thời gian tới. Nghiên cứu những giải pháp. Quảng Nam.. Về công tác Đảng. . đánh giá của lãnh đạo Phòng.Tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt chung của cơ quan. tôi sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm và khắc phục dần những mặc còn hạn chế như đã nêu trên.Đôi lúc do một số lý do khách quan dẫn đến sự chậm trễ trong công việc cập nhật tin tức. Luôn tìm tòi. Chiều hướng và triển vọng phát triển: Thời gian đến tôi cũng sẽ không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. ban chuyên môn Người tự nhận xét. 3. . hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết. phát huy sáng kiến để làm việc hiệu quả hơn. Về công tác chuyên môn: Hoàn thành tốt mọi công tác chuyên môn.Hòa đồng.