SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

posted 24 Sep 2011 09:35 by Đồng Quang Nhật [ updated 10 Feb 2012 04:05 ]

Các bạn có thể tải về trọn bộ sách hướng dẫn tại đây.
1. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS
và Casio fx- 570MS.
Vào chương trình thống kê:
Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2
Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1
Các thao tác còn lại trên 2 máy là như nhau.
Để tính điểm trung bình của học sinh trong thí dụ 2.1, ta bấm phím ON
MODE 2 trên Casio fx-500MS và ON MODE MODE 1 trên Casio fx-570MS
(vào chương trình thống kê) và khai báo các số liệu cùng với tần số:
Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT
10 SHIFT ; 1 DT
Mỗi khi khai báo xong một số liệu cùng với tần số của nó, máy sẽ tự động
đếm các số liệu được đưa vào. Thí dụ, sau khi bấm phím 6 SHIFT ; 2 DT,
màn hình sẽ hiện n = 2 , tức là đã có 2 số liệu được khai báo ( cùng bằng
6); Sau khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn hình sẽ hiện n = 6 , tức
là đã có 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bằng 6 và bốn số liệu
cùng bằng 7). Sau khi khai báo xong toàn bộ các số liệu, màn hình sẽ

nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2. Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: ) f). Tính độ dài mẫu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10) Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10) b).5 e).hiện n = 10 . Tính tổng số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: ) Vậy tổng số liệu bằng 75 c). Tính phương sai hiệu chỉnh : Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1.611111111 Chú ý: Khi khai báo 6 SHIFT .2041594598 và phương sai bằng 1. Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7. nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị. Tính tổng bình phương số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577 d). Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: ) h). 2 DT. Tính phương sai: Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn là 1.45 g).269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng 1. a). .

nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 (x = 10) là 1. 2.570ES.Nếu bấm phím thì màn hình hiện ra Freq5 = 1. 6. ta bấm phím ON MODE 3 (vào chương trình thống kê ). 10. sử dụng phím và . 9. 6. Tương tự. 8. 7. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx. 7.500ES và Casio fx.và khai báo các số liệu 7. bấm phím 1 (Vào chương trình thống kê với biến đơn). Bấm tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10. 7 bằng cách bấm phím: 7=8=6=7=7=8=9=6=10=7= Ta cũng có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần số X Tần số 6 2 7 4 . nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10. Vào chương trình thống kê bằng cách: Bấm phím ON MODE 3 Vào chương trình thống kê với biến đơn: Bấm tiếp phím 1 X Màn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu: 1 2 3 Để tính điểm trung bình của học sinh trong Thí dụ 1. ta có thể kiểm tra tất cả các dữ liệu được đưa vào đã đúng hay chưa và chúng có tần số là bao nhiêu. 8.

Cũng có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau: 6=7=8=9=10=2=4=2= Sau khi khai báo xong các số liệu. còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2 . thì tiếp tục khai báo mà không cần sử dụng các phím . ta bấm phím SHIFT 1 . .8 2 9 1 10 1 Tổng 10 như sau: Bấm phím: SHIFT SET UP 4 . ô đen trên màn hình tự động chuyển xuống dòng dưới. Để khai báo tần số. Sau khi bấm phím 1 . màn hình hiện bảng chỉ dẫn: Giải thích: Bảng chỉ dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê. Nếu tần số bằng 1 (thí dụ. sau khi khai báo9 = ). ta phải dùng các phím để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. tức là nếu muốn khai báo tần số thì bấm phím 1 . màn hình hiện . màn hình hiện X FREQ 1 2 3 Bấm phím: 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 = Chú ý: Sau khi bấm phím 6 = .

570ES a). độ lệch chuẩn. bình phương tổng).2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng .số liệu). Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: ) d). Nếu bấm phím 3 (Edit .).Nhỏ nhất. bấm tiếp phím 5 (Varbiến) và bấm tiếp phím 1 = (kết quả: n =10) Vậy có tất cả 10 giá trị của biến lượng b).. Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: ) c). Nếu bấm phím 5 (Var-Variable.1 trên Casio fx. màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến (số các số liệu.biến). màn hình chỉ dẫn cách sửa số liệu (chèn.tổng).kiểu. loại).Cụ thể: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 (Type. Nếu bấm phím 4 (Sum. màn hình chỉ dẫn cách tính các giá trị nhỏ nhất. lớn nhất. trung bình cộng. Nếu bấm phím 2 (Data. Tính độ dài mẫu: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 . màn hình hiện bảng số liệu đã được khai báo. Nếu bấm phím 6 (MinMax. … Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2. xóa). màn hình sẽ hiện bảng chỉ dẫn chọn kiểu tính thống kê (biến đơn hay biến kép. độ lệch chuẩn hiệu chỉnh). Lớn nhất). màn hình chỉ dẫn cách tính các tổng (tổng.sửa số liệu). Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn bằng 1.

số trung bình. Tính tống SSG.(không quan tâm cột này!^-^) Cột thứ 2 là giá trị biến Cột thứ 3 là tần số (nếu không có cột 3. xtb. Bấm SHIFT MODE ▼ 4(TART) 1 (ON)) (chế độ OFF chỉ dùng khi các lượng biến không có tần số. xtb. δ. Nhưng chúng ta cứ nên để chế độ ON. Bấm SHIFT 1 sẽ xuất hiện menu với các tính năng khác nhau. Tính hệ số của hàm xu hướng …) Các bài toán thống kê chúng ta sử dụng MODE 3(START) TÍNH n. Chọn Type > 1(1-var) 5:Var Cái này là cái chính dùng để tính n. bạn có thể tự tìm hiểu Chẳng hạn 1: Type Khi bạn muốn kiểm tra số liệu nhập đúng chưa. δn-1 1)Trước hết phải khai báo biến MODE > 3 (START)> 1(1. vì ở cột này tần số đã được mặc định là 1 ) _Tiếp theo là nhập các số liệu của bài toán 2) Nhập số liệu xong bấm AC.VAR) Các bạn sẽ thấy xuất hiện 3 cột 123… X FREQ Cột thứ nhất là số tt biến.269265518 Top of Form HD DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX 570 ES giải BT Lý thuyết thống kê Cụ thể : tính tổng lượng biến(n).1. SSW trong các bài phân tích ANOVA. phương sai mẫu hiệu chỉnh(δn-1 ). δ.Trọng lượng được ghi nhận như sau: Trọng lượng (gram) <690 690-700 700-710 710-720 . phương sai(δ) . δn-1 Ví dụ minh họa: Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP. Nếu không có tần số thì khỏi cần nhập cột FREQ.

92 . Kết quả :703.96 Sau đó thế vào công thức tính.05 => Zα/2 = 1. Trọng lượng (gram) 685 695 705 715 725 Số sản phẩm 3 7 26 9 5 MODE 3 1 685 = 695 = … 725 = ► ▼ 3 = 7 = … 5 = AC SHIFT 1 5 2(xtb) = (706.>= 720 Số sản phẩm 3 7 26 9 5 Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn.2) SHIFT 1 5 4 (δn-1 ) = (9.82) α = 0.48 – 708. trọng lượng trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân) Giải: Ta dùng trị số giữa của các lượng biến để tính toán. với độ tin cậy 95%.

thức tính SSG.Tính tống SSG.75 8. người ta sử dụng pp phân tích phương sai. SSW.5 Chiều 10 15.Chọn ngẫu nhiên một số sản phẩm để kiểm tra.xuất Số sản phẩm (cái)(ni) Độ bền trung bình(km) (xtb) Tổng các độ lệch bình phương SSi Sáng 8 15.6 Tối 12 13. Quan trọng là thấy được mối liên hệ giữa công thức tínhδ và c.5 7.9 7. Ví dụ minh họa: Để đánh giá sự khác biệt về chất lượng sản phẩm giữa 3 ca sản xuất ở một nhà máy sản xuất vỏ xe hơi.5 Tính tổng độ lệch bình phương giữa các nhóm (SSG) Giải: MODE 3 1 Nhập số liệu: 123 . Việc còn lại là bấm máy. SSW trong các bài phân tích ANOVA Thực ra cũng tương tự như trên. kết quả cho trong bảng sau: Ca s.

4… hoặc t = …-3. 3… hoặc t = …-5.5 13. -2. X: t) Sau đó nhập số liệu (Bỏ qua cột FREQ) Biến X ở đây là thứ tự thời gian t. B:a1) Ví dụ minh họa : Có số liệu về doanh thu của một công ty qua các năm như sau: Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 . 3. 0.47 Tính hệ số của hàm xu hướng : (Hàm tuyến tính) 1)MODE> 3(START)> 2(A+BX) (A: a0 . chú ý xem đề ra có yêu cầu như thế nào (t = 1.75 FREQ 810 12 Nhập xog bấm SHIFT 1 3 X2 × 30 ( ∑ni) ( Nghĩa là bình phương phương sai sau đó nhân với tổng ni ) Kết quả:27. 1. B:a1.X15.9 15. 1. 2. 3. (A: a0 . 5…) _nhập số liệu xong nhấn AC 2) SHIFT> 1 > 7 (REG) Xuất hiện menu và bạn chỉ việc bấm các biến cần tìm. -1. 2. -1. -3.

4…) MODE 3 2 Sau đó nhập số liệu: X (t) Y (doanh thu) FREQ 12345678910 6.8944 .44 7.8153 + 0.62 7.2881) Pt đt : Y = 5.62 8.94 8.68 7. 2.42 6.20 6.94 8. 2881 × t Vậy doanh thu của công ty năm 2004 được dự đoán là: Y = 5.( ở đây dùng cách 1.25 7.20 6.25 7.dụng phương trình đường thẳng (các hệ số của pt đường thẳng lấy 4 số thập phân) Giải: Bài toán này yêu cầu dự đoán doanh thu nên ta có thể chọnt theo cách nào cũng được.42 6.8153) SHIFT 1 7 2: B =(0.68 7.8153 + 0.3 .80 Sau đó bấm: SHIFT 1 7 1: A = (5.80 Dự đoán doanh thu của công ty năm 2004 bằng cách s.44 7.62 8.03 7.03 7.62 7.Doanh thu(tỷ đ) 6. 2881 × 11 = 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful