SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

posted 24 Sep 2011 09:35 by Đồng Quang Nhật [ updated 10 Feb 2012 04:05 ]

Các bạn có thể tải về trọn bộ sách hướng dẫn tại đây.
1. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS
và Casio fx- 570MS.
Vào chương trình thống kê:
Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2
Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1
Các thao tác còn lại trên 2 máy là như nhau.
Để tính điểm trung bình của học sinh trong thí dụ 2.1, ta bấm phím ON
MODE 2 trên Casio fx-500MS và ON MODE MODE 1 trên Casio fx-570MS
(vào chương trình thống kê) và khai báo các số liệu cùng với tần số:
Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT
10 SHIFT ; 1 DT
Mỗi khi khai báo xong một số liệu cùng với tần số của nó, máy sẽ tự động
đếm các số liệu được đưa vào. Thí dụ, sau khi bấm phím 6 SHIFT ; 2 DT,
màn hình sẽ hiện n = 2 , tức là đã có 2 số liệu được khai báo ( cùng bằng
6); Sau khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn hình sẽ hiện n = 6 , tức
là đã có 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bằng 6 và bốn số liệu
cùng bằng 7). Sau khi khai báo xong toàn bộ các số liệu, màn hình sẽ

Tính phương sai: Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn là 1. Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: ) f). Tính phương sai hiệu chỉnh : Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1.611111111 Chú ý: Khi khai báo 6 SHIFT . Tính tổng bình phương số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577 d). . Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: ) h). Tính độ dài mẫu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10) Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10) b).2041594598 và phương sai bằng 1. nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2. 2 DT. Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7. nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị.5 e).45 g).hiện n = 10 . a). Tính tổng số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: ) Vậy tổng số liệu bằng 75 c).269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng 1.

Vào chương trình thống kê bằng cách: Bấm phím ON MODE 3 Vào chương trình thống kê với biến đơn: Bấm tiếp phím 1 X Màn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu: 1 2 3 Để tính điểm trung bình của học sinh trong Thí dụ 1. ta bấm phím ON MODE 3 (vào chương trình thống kê ). 10. 8. Bấm tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10. Tương tự. 7. 9. 6. 7 bằng cách bấm phím: 7=8=6=7=7=8=9=6=10=7= Ta cũng có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần số X Tần số 6 2 7 4 . nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10.Nếu bấm phím thì màn hình hiện ra Freq5 = 1.500ES và Casio fx. sử dụng phím và . bấm phím 1 (Vào chương trình thống kê với biến đơn). Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx. 2. 6.570ES. 8. ta có thể kiểm tra tất cả các dữ liệu được đưa vào đã đúng hay chưa và chúng có tần số là bao nhiêu. nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 (x = 10) là 1. 7.và khai báo các số liệu 7.

ta phải dùng các phím để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. màn hình hiện bảng chỉ dẫn: Giải thích: Bảng chỉ dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê. Để khai báo tần số. Cũng có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau: 6=7=8=9=10=2=4=2= Sau khi khai báo xong các số liệu. còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2 .8 2 9 1 10 1 Tổng 10 như sau: Bấm phím: SHIFT SET UP 4 . Nếu tần số bằng 1 (thí dụ. ta bấm phím SHIFT 1 . màn hình hiện . tức là nếu muốn khai báo tần số thì bấm phím 1 . . thì tiếp tục khai báo mà không cần sử dụng các phím . Sau khi bấm phím 1 . ô đen trên màn hình tự động chuyển xuống dòng dưới. màn hình hiện X FREQ 1 2 3 Bấm phím: 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 = Chú ý: Sau khi bấm phím 6 = . sau khi khai báo9 = ).

xóa). Lớn nhất). Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: ) d). độ lệch chuẩn. màn hình sẽ hiện bảng chỉ dẫn chọn kiểu tính thống kê (biến đơn hay biến kép. bấm tiếp phím 5 (Varbiến) và bấm tiếp phím 1 = (kết quả: n =10) Vậy có tất cả 10 giá trị của biến lượng b). màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến (số các số liệu. bình phương tổng).1 trên Casio fx. Tính độ dài mẫu: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 . … Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2. Nếu bấm phím 6 (MinMax. màn hình hiện bảng số liệu đã được khai báo.số liệu).sửa số liệu). màn hình chỉ dẫn cách sửa số liệu (chèn..2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng . độ lệch chuẩn hiệu chỉnh).Cụ thể: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 (Type.tổng).Nhỏ nhất. Nếu bấm phím 4 (Sum.kiểu.570ES a). Nếu bấm phím 5 (Var-Variable. Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: ) c). loại). màn hình chỉ dẫn cách tính các tổng (tổng. trung bình cộng.). Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn bằng 1. màn hình chỉ dẫn cách tính các giá trị nhỏ nhất. Nếu bấm phím 3 (Edit . lớn nhất. Nếu bấm phím 2 (Data.biến).

Chọn Type > 1(1-var) 5:Var Cái này là cái chính dùng để tính n. số trung bình. Bấm SHIFT 1 sẽ xuất hiện menu với các tính năng khác nhau. xtb.(không quan tâm cột này!^-^) Cột thứ 2 là giá trị biến Cột thứ 3 là tần số (nếu không có cột 3. Nếu không có tần số thì khỏi cần nhập cột FREQ.Trọng lượng được ghi nhận như sau: Trọng lượng (gram) <690 690-700 700-710 710-720 .269265518 Top of Form HD DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX 570 ES giải BT Lý thuyết thống kê Cụ thể : tính tổng lượng biến(n). phương sai(δ) . δ. vì ở cột này tần số đã được mặc định là 1 ) _Tiếp theo là nhập các số liệu của bài toán 2) Nhập số liệu xong bấm AC.1.VAR) Các bạn sẽ thấy xuất hiện 3 cột 123… X FREQ Cột thứ nhất là số tt biến. Nhưng chúng ta cứ nên để chế độ ON. Tính hệ số của hàm xu hướng …) Các bài toán thống kê chúng ta sử dụng MODE 3(START) TÍNH n. SSW trong các bài phân tích ANOVA. Tính tống SSG. δn-1 1)Trước hết phải khai báo biến MODE > 3 (START)> 1(1. Bấm SHIFT MODE ▼ 4(TART) 1 (ON)) (chế độ OFF chỉ dùng khi các lượng biến không có tần số. xtb. δ. bạn có thể tự tìm hiểu Chẳng hạn 1: Type Khi bạn muốn kiểm tra số liệu nhập đúng chưa. δn-1 Ví dụ minh họa: Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP. phương sai mẫu hiệu chỉnh(δn-1 ).

82) α = 0. Trọng lượng (gram) 685 695 705 715 725 Số sản phẩm 3 7 26 9 5 MODE 3 1 685 = 695 = … 725 = ► ▼ 3 = 7 = … 5 = AC SHIFT 1 5 2(xtb) = (706.96 Sau đó thế vào công thức tính.92 .>= 720 Số sản phẩm 3 7 26 9 5 Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn. với độ tin cậy 95%. trọng lượng trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân) Giải: Ta dùng trị số giữa của các lượng biến để tính toán.48 – 708.2) SHIFT 1 5 4 (δn-1 ) = (9.05 => Zα/2 = 1. Kết quả :703.

SSW trong các bài phân tích ANOVA Thực ra cũng tương tự như trên. Ví dụ minh họa: Để đánh giá sự khác biệt về chất lượng sản phẩm giữa 3 ca sản xuất ở một nhà máy sản xuất vỏ xe hơi.5 7.75 8.5 Tính tổng độ lệch bình phương giữa các nhóm (SSG) Giải: MODE 3 1 Nhập số liệu: 123 .Chọn ngẫu nhiên một số sản phẩm để kiểm tra.5 Chiều 10 15.6 Tối 12 13. SSW. Việc còn lại là bấm máy. Quan trọng là thấy được mối liên hệ giữa công thức tínhδ và c.Tính tống SSG. người ta sử dụng pp phân tích phương sai.xuất Số sản phẩm (cái)(ni) Độ bền trung bình(km) (xtb) Tổng các độ lệch bình phương SSi Sáng 8 15. kết quả cho trong bảng sau: Ca s.9 7.thức tính SSG.

47 Tính hệ số của hàm xu hướng : (Hàm tuyến tính) 1)MODE> 3(START)> 2(A+BX) (A: a0 .X15. chú ý xem đề ra có yêu cầu như thế nào (t = 1. 3.75 FREQ 810 12 Nhập xog bấm SHIFT 1 3 X2 × 30 ( ∑ni) ( Nghĩa là bình phương phương sai sau đó nhân với tổng ni ) Kết quả:27. 4… hoặc t = …-3. 1. B:a1. 2.5 13. -1. 1. 0. X: t) Sau đó nhập số liệu (Bỏ qua cột FREQ) Biến X ở đây là thứ tự thời gian t. -3. -2. B:a1) Ví dụ minh họa : Có số liệu về doanh thu của một công ty qua các năm như sau: Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 . 3… hoặc t = …-5. (A: a0 . 3.9 15. 2. 5…) _nhập số liệu xong nhấn AC 2) SHIFT> 1 > 7 (REG) Xuất hiện menu và bạn chỉ việc bấm các biến cần tìm. -1.

03 7.Doanh thu(tỷ đ) 6.20 6.25 7.25 7. 2881 × t Vậy doanh thu của công ty năm 2004 được dự đoán là: Y = 5.94 8.62 7.4…) MODE 3 2 Sau đó nhập số liệu: X (t) Y (doanh thu) FREQ 12345678910 6. 2.62 7.42 6.20 6.62 8.42 6.94 8.80 Dự đoán doanh thu của công ty năm 2004 bằng cách s.8153 + 0.8153 + 0.62 8.2881) Pt đt : Y = 5.68 7.80 Sau đó bấm: SHIFT 1 7 1: A = (5.8153) SHIFT 1 7 2: B =(0.3 .8944 .( ở đây dùng cách 1.68 7. 2881 × 11 = 8.44 7.44 7.03 7.dụng phương trình đường thẳng (các hệ số của pt đường thẳng lấy 4 số thập phân) Giải: Bài toán này yêu cầu dự đoán doanh thu nên ta có thể chọnt theo cách nào cũng được.