SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

posted 24 Sep 2011 09:35 by Đồng Quang Nhật [ updated 10 Feb 2012 04:05 ]

Các bạn có thể tải về trọn bộ sách hướng dẫn tại đây.
1. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS
và Casio fx- 570MS.
Vào chương trình thống kê:
Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2
Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1
Các thao tác còn lại trên 2 máy là như nhau.
Để tính điểm trung bình của học sinh trong thí dụ 2.1, ta bấm phím ON
MODE 2 trên Casio fx-500MS và ON MODE MODE 1 trên Casio fx-570MS
(vào chương trình thống kê) và khai báo các số liệu cùng với tần số:
Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT
10 SHIFT ; 1 DT
Mỗi khi khai báo xong một số liệu cùng với tần số của nó, máy sẽ tự động
đếm các số liệu được đưa vào. Thí dụ, sau khi bấm phím 6 SHIFT ; 2 DT,
màn hình sẽ hiện n = 2 , tức là đã có 2 số liệu được khai báo ( cùng bằng
6); Sau khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn hình sẽ hiện n = 6 , tức
là đã có 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bằng 6 và bốn số liệu
cùng bằng 7). Sau khi khai báo xong toàn bộ các số liệu, màn hình sẽ

269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng 1.hiện n = 10 .5 e). Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: ) h). Tính phương sai: Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn là 1. Tính tổng bình phương số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577 d). Tính phương sai hiệu chỉnh : Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1.2041594598 và phương sai bằng 1. Tính tổng số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: ) Vậy tổng số liệu bằng 75 c). Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7.45 g). a).611111111 Chú ý: Khi khai báo 6 SHIFT . 2 DT. nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị. . Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: ) f). nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2. Tính độ dài mẫu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10) Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10) b).

ta bấm phím ON MODE 3 (vào chương trình thống kê ).Nếu bấm phím thì màn hình hiện ra Freq5 = 1. 7 bằng cách bấm phím: 7=8=6=7=7=8=9=6=10=7= Ta cũng có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần số X Tần số 6 2 7 4 . nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10. Bấm tiếp phím : Màn hình hiện ra x5 = 10. Tương tự. nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 (x = 10) là 1. 9. 10. 8. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx. bấm phím 1 (Vào chương trình thống kê với biến đơn). Vào chương trình thống kê bằng cách: Bấm phím ON MODE 3 Vào chương trình thống kê với biến đơn: Bấm tiếp phím 1 X Màn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu: 1 2 3 Để tính điểm trung bình của học sinh trong Thí dụ 1. 2.570ES. 6.và khai báo các số liệu 7.500ES và Casio fx. sử dụng phím và . ta có thể kiểm tra tất cả các dữ liệu được đưa vào đã đúng hay chưa và chúng có tần số là bao nhiêu. 7. 8. 7. 6.

Sau khi bấm phím 1 .8 2 9 1 10 1 Tổng 10 như sau: Bấm phím: SHIFT SET UP 4 . ta bấm phím SHIFT 1 . ô đen trên màn hình tự động chuyển xuống dòng dưới. ta phải dùng các phím để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. thì tiếp tục khai báo mà không cần sử dụng các phím . còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2 . sau khi khai báo9 = ). màn hình hiện . Để khai báo tần số. màn hình hiện X FREQ 1 2 3 Bấm phím: 6 = 2 = 7 = 4 = 8 = 2 = 9 = 10 = Chú ý: Sau khi bấm phím 6 = . Nếu tần số bằng 1 (thí dụ. . tức là nếu muốn khai báo tần số thì bấm phím 1 . màn hình hiện bảng chỉ dẫn: Giải thích: Bảng chỉ dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê. Cũng có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau: 6=7=8=9=10=2=4=2= Sau khi khai báo xong các số liệu.

). Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: ) c). màn hình chỉ dẫn cách tính các tổng (tổng. bình phương tổng). màn hình hiện bảng số liệu đã được khai báo. màn hình sẽ hiện bảng chỉ dẫn chọn kiểu tính thống kê (biến đơn hay biến kép.tổng). màn hình chỉ dẫn cách tính các giá trị nhỏ nhất.số liệu).biến).Cụ thể: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 (Type. lớn nhất. Lớn nhất).kiểu.sửa số liệu). bấm tiếp phím 5 (Varbiến) và bấm tiếp phím 1 = (kết quả: n =10) Vậy có tất cả 10 giá trị của biến lượng b). Nếu bấm phím 3 (Edit .. loại).2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng . độ lệch chuẩn. trung bình cộng. màn hình chỉ dẫn cách sửa số liệu (chèn. Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: ) d). Nếu bấm phím 4 (Sum. Nếu bấm phím 6 (MinMax.Nhỏ nhất. Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn bằng 1. … Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2. Tính độ dài mẫu: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 . Nếu bấm phím 2 (Data. xóa).1 trên Casio fx. độ lệch chuẩn hiệu chỉnh). màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến (số các số liệu.570ES a). Nếu bấm phím 5 (Var-Variable.

δn-1 Ví dụ minh họa: Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP. vì ở cột này tần số đã được mặc định là 1 ) _Tiếp theo là nhập các số liệu của bài toán 2) Nhập số liệu xong bấm AC.1. xtb. phương sai mẫu hiệu chỉnh(δn-1 ). Bấm SHIFT MODE ▼ 4(TART) 1 (ON)) (chế độ OFF chỉ dùng khi các lượng biến không có tần số.VAR) Các bạn sẽ thấy xuất hiện 3 cột 123… X FREQ Cột thứ nhất là số tt biến. Chọn Type > 1(1-var) 5:Var Cái này là cái chính dùng để tính n.Trọng lượng được ghi nhận như sau: Trọng lượng (gram) <690 690-700 700-710 710-720 . δ. số trung bình.269265518 Top of Form HD DÙNG MÁY TÍNH CASIO FX 570 ES giải BT Lý thuyết thống kê Cụ thể : tính tổng lượng biến(n). Nếu không có tần số thì khỏi cần nhập cột FREQ. δn-1 1)Trước hết phải khai báo biến MODE > 3 (START)> 1(1. δ. Tính tống SSG.(không quan tâm cột này!^-^) Cột thứ 2 là giá trị biến Cột thứ 3 là tần số (nếu không có cột 3. xtb. Bấm SHIFT 1 sẽ xuất hiện menu với các tính năng khác nhau. SSW trong các bài phân tích ANOVA. Tính hệ số của hàm xu hướng …) Các bài toán thống kê chúng ta sử dụng MODE 3(START) TÍNH n. bạn có thể tự tìm hiểu Chẳng hạn 1: Type Khi bạn muốn kiểm tra số liệu nhập đúng chưa. phương sai(δ) . Nhưng chúng ta cứ nên để chế độ ON.

92 . trọng lượng trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân) Giải: Ta dùng trị số giữa của các lượng biến để tính toán.48 – 708. Kết quả :703. với độ tin cậy 95%.82) α = 0.>= 720 Số sản phẩm 3 7 26 9 5 Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn.96 Sau đó thế vào công thức tính.2) SHIFT 1 5 4 (δn-1 ) = (9.05 => Zα/2 = 1. Trọng lượng (gram) 685 695 705 715 725 Số sản phẩm 3 7 26 9 5 MODE 3 1 685 = 695 = … 725 = ► ▼ 3 = 7 = … 5 = AC SHIFT 1 5 2(xtb) = (706.

6 Tối 12 13.5 Chiều 10 15.9 7. Ví dụ minh họa: Để đánh giá sự khác biệt về chất lượng sản phẩm giữa 3 ca sản xuất ở một nhà máy sản xuất vỏ xe hơi. SSW trong các bài phân tích ANOVA Thực ra cũng tương tự như trên.Chọn ngẫu nhiên một số sản phẩm để kiểm tra. người ta sử dụng pp phân tích phương sai.5 Tính tổng độ lệch bình phương giữa các nhóm (SSG) Giải: MODE 3 1 Nhập số liệu: 123 . kết quả cho trong bảng sau: Ca s. Việc còn lại là bấm máy. Quan trọng là thấy được mối liên hệ giữa công thức tínhδ và c.thức tính SSG.xuất Số sản phẩm (cái)(ni) Độ bền trung bình(km) (xtb) Tổng các độ lệch bình phương SSi Sáng 8 15.75 8.5 7.Tính tống SSG. SSW.

-3. 3. 1. 1. B:a1. 3… hoặc t = …-5. 2. 0. -2. (A: a0 . B:a1) Ví dụ minh họa : Có số liệu về doanh thu của một công ty qua các năm như sau: Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 .75 FREQ 810 12 Nhập xog bấm SHIFT 1 3 X2 × 30 ( ∑ni) ( Nghĩa là bình phương phương sai sau đó nhân với tổng ni ) Kết quả:27. 2. -1. X: t) Sau đó nhập số liệu (Bỏ qua cột FREQ) Biến X ở đây là thứ tự thời gian t. 3.X15. -1.9 15. chú ý xem đề ra có yêu cầu như thế nào (t = 1. 5…) _nhập số liệu xong nhấn AC 2) SHIFT> 1 > 7 (REG) Xuất hiện menu và bạn chỉ việc bấm các biến cần tìm.47 Tính hệ số của hàm xu hướng : (Hàm tuyến tính) 1)MODE> 3(START)> 2(A+BX) (A: a0 .5 13. 4… hoặc t = …-3.

68 7.25 7.( ở đây dùng cách 1.42 6.94 8.62 7.4…) MODE 3 2 Sau đó nhập số liệu: X (t) Y (doanh thu) FREQ 12345678910 6.80 Sau đó bấm: SHIFT 1 7 1: A = (5.dụng phương trình đường thẳng (các hệ số của pt đường thẳng lấy 4 số thập phân) Giải: Bài toán này yêu cầu dự đoán doanh thu nên ta có thể chọnt theo cách nào cũng được.8153) SHIFT 1 7 2: B =(0. 2881 × t Vậy doanh thu của công ty năm 2004 được dự đoán là: Y = 5.20 6.44 7.8153 + 0.62 8.42 6.80 Dự đoán doanh thu của công ty năm 2004 bằng cách s.2881) Pt đt : Y = 5.62 8. 2881 × 11 = 8.44 7.03 7.3 .03 7.94 8.62 7.68 7.8944 .25 7.20 6.8153 + 0. 2.Doanh thu(tỷ đ) 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful