ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ BÀI 1. NGHIÊM, NGHỈ, QUAY TẠI CHỖ I. ĐỘNG TÁC NGHIÊM, NGHỈ 1.

Động tác nghiêm - Ý nghĩa: Để rèn luyện cho quân nhân có tác phong nghiêm túc, tư thế hùng mạnh khẩn trương và đức tính bình tĩnh, nhẫn nại; đồng thời rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, thống nhất và tập trung, sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Đứng nghiêm là động tác cơ bản của quân nhân, làm cơ sở cho mọi động tác khác. - Khẩu lệnh: “NGHIÊM” không có dự lệnh. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “NGHIÊM” hai gót chân đặt sát nhau nằm trên một đường ngang thẳng, hai bàn chân mở rộng 45 độ (tính từ mép trong 2 bàn chân), hai đầu gối thẳng, sức nặng toàn thân dồn đều vào 2 bàn chân, ngực nở, bụng hơi thót lại, hai vai thăng bằng, hai tay buông thẳng, năm ngón tay khép lại cong tự nhiên, đầu ngón tay cái đặt vào giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của ngón tay trỏ, đầu ngón tay giữa đặt dọc theo đường chỉ quần, đầu ngay, miệng ngậm, mắt nhìn thẳng. Chú ý: - Người không động đậy, không lệch vai. - Mắt nhìn thẳng, nét mặt tươi vui, nghiêm túc. 2. Động tác nghỉ - Ý nghĩa: Để quân nhân khi đứng trong đội hình đỡ mỏi mà vẫn giữ được tư thế, hàng ngũ nghiêm chỉnh và tập trung sức chú ý. - Khẩu lệnh: “NGHỈ” không có dự lệnh, chỉ có động lệnh. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “NGHỈ” đầu gối chân trái hơi chùng, sức nặng toàn thân dồn vào chân phải, thân trên và hai tay vẫn giữ như khi đứng nghiêm. Khi mỏi có thể đổi chân. II. ĐỘNG TÁC QUAY TẠI CHỖ Ý nghĩa: Để đổi hướng được nhanh chóng, chính xác, giữ được vị trí đứng, duy trì được trật tự đội hình. 1. Động tác quay bên phải (trái) - Khẩu lệnh: “Bên phải (trái)…QUAY”, có dự lệnh và động lệnh; “Bên phải (trái)” là dự lệnh, “QUAY” là động lệnh. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “QUAY” thực hiện hai cử động sau: • Cử động 1: Thân trên vẫn giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân phải hoặc chân trái và mũi bàn chân trái hoặc mũi bàn chân phải làm trụ, phối hợp với đà xoay của người quay toàn thân sang phải hoặc sang trái 90 độ, lúc này sức nặng toàn thân dồn vào chân phải hoặc chân trái. • Cử động 2: Đưa chân trái hoặc chân phải thành tư thế đứng nghiêm. 2. Động tác quay nửa bên phải (trái) - Khẩu lệnh: “Nửa bên phải (trái)…QUAY” có dự lệnh và động lệnh; “Nửa bên phải (trái)” là dự lệnh, “QUAY” là động lệnh. - Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “QUAY” làm hai cử động như động tác quay bên phải và quay bên trái. Chỉ khác là quay người sang phải (trái) 45 độ.

Động tác: • Hô khẩu lệnh xong. Điểm số hàng ngang . phiên hiệu tiểu đội mình.Động tác: Tiểu đội đang đứng nghỉ. nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ” từng chiến sỹ theo thứ tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm. tự động gióng hàng. • Khi chỉnh đốn hàng ngũ về bên phải hoặc bên trái cách người làm chuẩn 2 đến 3 bước. hạ đặt mệnh lệnh. “Đằng sau” là dự lệnh. xong đứng nghỉ. quay xong đặt bàn chân trái xuống đất. “TẬP HỢP” là động lệnh.3.Vị trí tiểu đội trưởng: • Ở đội hình hàng ngang. Khi đã có từ 2 đến 3 chiến sỹ đứng vào bên trái mình. . Đội hình tiểu đội một hàng ngang 1. . • Cử động 2: Chân phải đưa lên thành tư thế đứng nghiêm. tổ chức giao ban. . BÀI 2. tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn.Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”. các chiến sỹ quay về phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh. đồng thời quay mặt sang trái 45 độ. 1. hô rõ số của mình. ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI I. “Tiểu đội x thành một hàng ngang” là dự lệnh. • Nghe gọi đến tên. .Động tác: Nghe dứt động lệnh “QUAY” làm 2 cử động sau: • Cử động 1: Thân trên vẫn giữ ngay ngắn. • Vị trí chỉ huy tại chỗ đứng ở chính giữa đội hình tiểu đội cách từ 3 đến 5 bước.Khẩu lệnh: “Đằng sau … QUAY” có dự lệnh và động lệnh. “QUAY” là động lệnh.1. Tập hợp tiểu đội một hàng ngang . Khi chỉ định người đứng giữa đội hình làm chuẩn. • Vị trí chỉ huy tiểu đội khi hành tiến đi bên trái đội hình của tiểu đội cách từ 2 đến 3 bước.Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành một hàng ngang… TẬP HỢP” có dự lệnh và động lệnh. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI HÀNG NGANG Ý nghĩa: Thường vận dụng trong học tập. Động tác quay đằng sau . cự li quy định. khi quay sức nặng toàn thân dồn vào chân trái. tiểu đội trưởng đi về phía bên trái hoặc bên phải gióng hàng. tiểu đội trưởng ra vị trí chỉ huy đôn đốc tiểu đội tập hợp. • Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP” nhanh chóng xách súng chạy vào đứng bên trái tiểu đội trưởng theo gián cách. . kiểm tra… 1.2. sinh hoạt. lấy gót chân trái và mũi chân phải làm trụ phối hợp với sức toàn thân xoay người sang trái về sau 180 độ. tiểu đội trưởng đứng bên phải đội hình tiểu đội.

địa hình. Chỉnh đốn hàng ngũ . phải chở về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. Khi xê dịch. nếu người làm chuẩn ở giữa thì đi về bên phải để kiểm tra. tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chí (hoặc số)… Lên” hoặc “Xuống”. • Muốn gióng hàng ngang thẳng. mọi người quay mặt hết cỡ sang bên phải hoặc sang trái. đúng gián cách. 1. chỉ khác: . Mỗi quân nhân khi đã vào tập hợp phải trật tự. từng người phải nhìn được nắp túi áo (nếu là nữ nhìn ve cổ áo) bên phải hoặc bên trái của người đứng cách mình thứ 4 (tính từ mình) về bên phải hoặc về bên trái. Khi gót chân và ngực của mọi người nằm trên một đường thẳng là được. dứt khoát. Hô khẩu lệnh tập hợp rồi sau đó mới quay về hướng định tập hợp để làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp. “THÔI”. . xuống để gióng hàng cho thẳng. hàng dọc. . .Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN” không có dự lệnh chỉ có động lệnh. Giải tán . phải xách súng. Nếu đang đứng nghỉ. . xê dịch lên.Khi gióng hàng phải kiểm tra cự ly giữa hàng trên và hàng dưới. nếu các loại súng ở tư thế giữ. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang Về các bước thực hiện cơ bản giống như đội hình tiểu đội một hàng ngang. . . • Nghe động lệnh “THÔI” tất cả quay mặt trở lại nhìn thẳng về phía trước.Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành hai hàng ngang… TẬP HỢP”. nhìn giữa …THẲNG”. Nếu lấy chiến sỹ đứng giữa hàng làm chuẩn để chỉnh đốn. . thì tiểu đội trưởng phải chỉ định người làm chuẩn. Những người ở hai bên nghe động lệnh “THẲNG” đều phải quay mặt về phía người làm chuẩn để gióng hàng.3. hướng mặt trời soi vào mặt. sau đó đến cách người làm chuẩn từ 2 đến 3 bước nhìn vào hàng để kiểm tra. số chẵn đứng dưới.Động tác: • Nghe dứt động lệnh “THẲNG” trừ chiến sỹ làm chuẩn. có thể cùng một lúc. 2. Người được gọi tên hoặc số của mình.Động tác: Nghe động lệnh “GIẢI TÁN” mọi người nhanh chóng tản ra. . Chú ý: . Khi nghe hô “ĐƯỢC” thì quay mặt trở lại. gióng cả hàng ngang. nội dung công việc. động tác phải khẩn trương.4. .1.Vị trí các số: Số lẻ đứng trên. dùng khẩu lệnh “Đ/c (hoặc số)… làm chuẩn. Tiểu đội trưởng kiểm tra gián cách các chiến sĩ. Hướng của đội hình khi tập hợp nên tránh hướng gió.Trước khi tập hợp người chỉ huy phải căn cứ vào nhiệm vụ. tiểu đội trưởng sửa cho 3 đến 4 người.Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái)… THẲNG”.Tiểu đội trưởng đứng tại vị trí định tập hợp.Đội hình hai hàng ngang không điểm số. Người nào đứng chưa thẳng. tự động gióng hàng tập trung nghe lệnh của tiểu đội trưởng. thời tiết và phương hướng để xác định đội hình tập hợp.Khẩu lệnh phải rõ. cự li. phải quay mặt về phía người chỉ huy và làm theo mệnh lệnh đó.Cách gióng hàng: Các chiến sĩ đứng ở hàng thứ 2 chỉnh đốn hàng như hàng thứ nhất.

Động tác: • Nghe động lệnh “THẲNG”. xong đứng nghỉ. . • Nghe động lệnh “THÔI” thì không xê dịch nữa. đồng thời quay mặt sang trái hết cỡ. THẲNG”. .Động tác: Tiểu đội đang đứng nghỉ nghe động lệnh “ĐIỂM SỐ”. . tự động gióng hàng. “THÔI”. cách số 1 từ 2 đến 3 bước quay bên phải nhìn vào hàng để kiểm tra. 1. gián cách. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐÔI HÀNG DỌC Ý nghĩa: Thường vận dụng trong học tập. gián cách qui định. 1. “TẬP HỢP” là động lệnh. đúng cự li.Động tác: • Hô khẩu lệnh xong. cạnh vai của mọi người nằm trên một đường thẳng là được. thì dùng khẩu lệnh để chỉnh đốn hàng cho thẳng.Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”. sau đó quay bên trái đi đều về phía trước chính giữa đội hình.3.1. các chiến sĩ quay về phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh.2. • Vị trí chỉ huy tiểu đội khi hành tiến. nhìn vào chính giữa gáy người đứng trước (không nhìn thấy gáy người đứng thứ hai phía trước) để xê dịch. không có dự lệnh. phiên hiệu tiểu đội mình. Tập hợp tiểu đội hàng một hàng dọc . • Khi đã có chiến sĩ đứng sau mình. . tiểu đội trưởng đứng ra vị chí chỉ huy đôn đốc tiểu đội tập hợp.Vị trí tiểu đội trưởng • Ở đội hình hàng dọc tiểu đội trưởng đứng trước cách số 1 là 1m. hành tiến… Đội hình tiểu đội một hàng dọc 1. Có dự lệnh và động lệnh.Khẩu lệnh: “Nhìn trước. • Vị trí chỉ huy tại chỗ: Tiểu đội trưởng phía trước chếch về bên trái cách đội hình từ 3 đến 5 bước.. • Nghe nói đến tên.. Thấy người nào đứng chưa thẳng hàng. qua phải. “Tiểu đội x thành 1 hàng dọc” là dự lệnh. • Tiểu đội trưởng kiểm tra cự li giữa các chiến sĩ. từng chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm hô rõ số của mình. • Khi thấy đầu. nếu các loại súng đang ở tư thế giữ. • Khi cùng tiểu đội hành tiến cùng đội hình của trung đội thì tiểu đội trưởng đi đầu cách 1m. tiểu đội trưởng đi ở khoảng 1/3 bên trái đội hình từ trên xuống và cách 2 đến 3 bước.II. tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. . dứt động lệnh nhanh chóng xách súng chạy vào đứng sau tiểu đội trưởng theo cự ly. khi xê dịch. trừ chiến sĩ làm chuẩn mọi người gióng hàng. 1. qua trái gióng hàng cho thẳng. phải xách súng. Điểm số hàng dọc .Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành 1 hàng dọc… TẬP HỢP”. Chỉnh đốn hàng ngũ . tiến hành di chuyển đội hình. Nếu đội hình 2 hàng dọc thì đi đầu chính giữa hai hàng và cách 1m.

4.Khẩu lệnh phải rõ. Hướng của đội hình khi tập hợp nên tránh hướng gió. CHÀO. tự động gióng hàng tập trung nghe lệnh của tiểu đội trưởng. “NHÌN BÊN PHẢI (TRÁI)”. Đội hình 2 hàng dọc Thứ tự các bước thực hiện cơ bản giống như đội hình 1 hàng dọc. TẬP HỢP”.Trước khi tập hợp người chỉ huy phải căn cứ vào nhiệm vụ. dứt khoát. thể hiện tinh thần đoàn kết. phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. .Động tác chào: Khi nghe dứt động lệnh “CHÀO” tay phải đưa lên theo một đường gần nhất. . cánh tay trên nâng lên và ngang với thân người. . ĐỘNG TÁC CHÀO TẠI CHỖ 1. Giải tán . Hô khẩu lệnh tập hợp rồi sau đó mới quay về hướng định tập hợp để làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp. động tác phải khẩn trương. • Khi luyện tập động tác cơ bản dùng khẩu lệnh “CHÀO”. CHÀO BÁO CÁO Ý NGHĨA Để biểu thị kỷ luật quân đội. giữa quân nhân với nhân dân và cán bộ ngoài quân đội. Chú ý: .Khi thay đổi hướng chào từ 45 độ bên phải (trái). BÀI 3. nếp sống văn minh và tôn trọng lẫn nhau. nội dung công việc. vừa gióng hàng ngang. đồng thời đánh mặt lên 15 độ và quay mặt sang phải hoặc sang trái 45 độ để chào. . không có dự lệnh . Động tác chào và thôi chào khi đội mũ kê pi . .Tiểu đội trưởng đứng tại vị trí định tập hợp. . Động tác nhìn bên phải (trái) chào và thôi chào . . tay không đưa theo vành mũ. 2. Nếu đang đứng nghỉ. đến chính giữa phía trước mặt dừng lại..Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành 2 hàng dọc. mắt nhìn thẳng vào người mình chào. là động lệnh. 2.Mỗi quân nhân khi đã vào tập hợp phải trật tự. .Đội hình 2 hàng dọc không điểm số. là dự lệnh. thì nhìn theo người mình chào. cánh tay dưới thành một đường thẳng. hướng mặt trời soi vào mặt. “THÔI” chỉ có động lệnh.Khi gióng hàng các chiến sĩ ở hàng bên trái vừa gióng hàng dọc. I. địa hình. số chẵn đứng thành 1 hàng bên trái.1.Khẩu lệnh: • “NHÌN BÊN PHẢI (TRÁI) CHÀO” có dự lệnh và động lệnh.Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN” không có dự lệnh chỉ có động lệnh. chỉ khác: . . bàn tay. giữa quân nhân với quân nhân..Động tác thôi chào: Khi nghe dứt động lệnh “THÔI”.Khi nghe dứt động lệnh “CHÀO” tay phải đưa lên chào.Vị trí các số lẻ đứng thành 1 hàng bên phải. đặt đầu ngón tay giữa chạm vào bên phải vành lưỡi trai. “CHÀO”. thời tiết và phương hướng để xác định đội hình tập hợp. lòng bàn tay úp xuống và hơi chếch về trước.Động tác: Nghe động lệnh “GIẢI TÁN” mọi người nhanh chóng tản ra. tay phải đưa xuống theo một đường gần nhất về thành tư thế đứng nghiêm. năm ngón tay khép lại và duỗi thẳng. .

• Gặp quân kỳ trong đội ngũ. 2.Khi chào không nghiêng đầu.- Khi nghe dứt động lệnh “THÔI”. trước và sau khi phát biểu trong hội nghị.Trường hợp quân nhân mặc quân phục không đội mũ. nghiêm túc. 4. thì chuyển thành đi đều chào như trên). khi nhận báo cáo. • Mặc niệm.Khi mang găng tay vẫn chào bình thường (khi bắt tay phải bỏ găng tay).Bàn tay và cách tay dưới thành một đường thẳng. phải đưa thẳng. cánh tay trên nâng lên và ngang với thân người. mới bỏ tay xuống (trường hợp gặp đơn vị mang quân kỳ. . • Khi được giới thiệu. . • Trước khi bắt tay đáp lễ cấp trên. khi đã đi qua hoặc người được chào đáp lại. 3. • Gặp các đồng chí lãnh đạo đảng. • Gặp linh cữu có đơn vị quân đội đi đưa. II. nhưng vị trí đặt đầu ngón tay giữa trên vành mũ (vành lưỡi trai) thay đổi. ĐỘNG TÁC CHÀO TRONG KHI ĐI 1. . muốn vượt lên trước. Động tác chào khi đang đi ngươc chiều Quân nhân gặp nhau. văn nghệ. Tay chào không thay đổi. Động tác chào khi không đội mũ . chào bằng động tác trong các trường hợp: • Quân nhân gặp nhau hoặc tiếp xúc với người ngoài quân đội và người nước ngoài. chỉ khác vị trí của đầu ngón tay giữa chạm vào đuôi lông mày mắt phải. . chính quyền. chỉ khác vị trí đặt tay chào: . không liếc mắt hoặc nhìn xung quanh. • Khi báo cáo cấp trên. Động tác chào khi đội mũ cứng. Động tác chào khi đang đi cùng chiều Khi đang đi cùng chiều.Động tác chào: Thực hiện như động tác chào đội mũ kê pi. đến cách nhau từ 3 đến 5 bước vừa đi vừa giơ tay chào. . tay phải đưa xuống theo đường gần nhất.Mũ cứng: Đầu ngón tay giữa đặt chạm vào bên phải vành mũ.Khi thực hiện động tác nhìn bên phải (trái) chào hoặc thay đổi hướng chào: Không được xoay vai hoặc đưa tay theo vành mũ. vẫn đi như thường.Mũ mềm: Đầu ngón tay giữa đặt chạm vào phía dưới bên phải vành mũ.Khi đưa tay chào. đồng thời quay mặt về tư thế đứng nghiêm. mũ mềm Khẩu lệnh và động tác tương tự như động tác chào khi đội mũ kê pi. . không đưa vòng. Người ngay ngắn. • Dự lễ lúc chào Quốc kỳ. đồng thời quay mặt nhìn vào người mình chào. • Khi giới thiệu chương trình và tham gia hoạt động văn hóa. Chú ý: . đi đến ngang bên trái người mình .

Động tác chào khi hai tay bận Trong trường hợp không thể dùng tay để chào thì quân nhân đứng nghiêm. kết hợp dùng lời nói để chào: Chào đồng chí. tên.. . quay mặt trở lại tiếp tục đi như thường. báo cáo trước khi tiến hành buổi lễ. đơn vị (phiên hiệu cấp mình và trên một cấp) và báo cáo theo cấp bậc của cấp trên.Khi cấp dưới chào báo cáo thì cấp trên phải chào đáp lễ xong bỏ tay xuống.. chào anh.1.2.. đơn vị (phiên hiệu cấp mình và trên một cấp) và báo cáo theo chức vụ của cấp trên. NỘI DUNG BÁO CÁO 1. xong phải nói “Hết”. tiếp tục đi bình thường vừa đi vừa quay mặt vào người mình chào. Trước khi rời vị trí báo cáo cấp dưới chào thì cấp trên cũng phải phải chào đáp lễ. 3.. chức vụ. Sau khi cấp dưới báo cáo xong phải nói “Được” hoặc ra chỉ thị để cấp dưới biết. 1. người báo cáo bỏ tay xuống quay về hướng định đi. 2. . Báo cáo xong phải nói “Hết” rồi bỏ tay xuống đứng nghiêm chờ chỉ thị của cấp trên. chào chị hoặc chào theo cấp bậc. ĐỘNG TÁC CHÀO BÁO CÁO.. Trong khi báo cáo vẫn giờ tay chào.3.Nếu đang đi hoặc đang đứng phải đứng nghiêm để giơ tay chào đáp lễ lại cấp dưới. nếu cấp trên ra Chỉ thị phải nói: “Rõ” sau đó làm động tác chào trước khi rời khởi vị trí báo cáo.Báo cáo cấp trên không trực tiếp: • Báo cáo cấp trên không trực tiếp khi biết chức vụ cấp trên: Khi báo cáo người báo cáo phải tự giới thiệu họ..định vượt thì giơ tay quay mặt chào nhưng vẫn tiếp tục đi. • Báo cáo cấp trên không trực tiếp khi không biết chức vụ cấp trên: Khi báo cáo người báo cáo phải tự giới thiệu họ. khi đi qua thì bỏ tay xuống.. xong phải nói “Hết”. tên. III. chào trung đội trưởng. quân số.Báo cáo cấp trên trực tiếp: Khi báo cáo người báo cáo không phải giới thiệu: Họ.Khi tổ chức các nghi lễ trong Quân đội chỉ chào. chức vụ của người đó như: Chào trung úy. bỏ tay xuống rồi mới báo cáo. Động tác chào báo cáo 1. trở về tư thế đứng nghiêm rồi tiếp tục đi đến hoặc chạy về vị trí. chức vụ.. Báo cáo nội dung công việc. đứng nghiêm làm động tác giơ tay chào. Đối với người báo cáo . . báo cáo nội dung công việc. Động tác báo cáo trong các nghi lễ .Đến trước mặt cấp trên cách 3 đến 5 bước dừng lại. khi cấp trên đáp lễ xong. . quân số. quân số. Nếu muốn làm động tác quay đằng sau thì bước qua phải hoặc qua trái một bước rồi mới được quay. Nếu đang đi. khi kết thúc buổi lễ không chào báo cáo. đơn vị mà chỉ báo cáo theo chức vụ của cấp trên. xong phải nói “Hết”. Đối với người nhận báo cáo . .Cấp trên có thể nói “Được” hoặc ra Chỉ thị. 1. Khi cấp trên chào đáp lễ xong.Nếu đang làm việc có thể ngồi kết hợp dùng lời nói đẻ chào đáp lễ lại cấp dưới. Báo cáo nội dung công việc. chức vụ. tên. Nội dung báo cáo Gồm 2 trường hợp: Báo cáo cấp trên không trực tiếp và báo cáo cấp trên trực tiếp: .

Lưu ý: . song song với mặt đất.. ĐỨNG LẠI. hai. 1. đặt gót rồi đặt cả bàn chân xuống đất. Động tác chào báo cáo trong hội nghị . Chú ý: Một lần hô của người chỉ huy gồm 6 bước: “Một. . khớp xương thứ ba ngón tay trỏ thẳng đường triết ly ngực áo bên phải). sát thân người.Chào báo cáo cả trước khi tiến hành và khi kết thúc. cách thân người 20 cm có độ dừng. bỏ tay xuống mới được nói nội dung báo cáo. chân nọ tay kia tiếp tục bước với tốc độ 106 bước trong một phút.. trang nghiêm của quân đội.Nội dung báo cáo: Phải báo cáo đầy đủ như đối với cấp trên không trực tiếp. không phải nói “Hết”. ĐỔI CHÂN TRONG KHI ĐI I. không trả lời “Rõ”. • Cử động 2: Chân phải bước lên cách chân trái 75cm. khớp xương thứ ba của ngón tay trỏ thẳng đường triết ly ngực áo bên trái). Một.Động tác: Nghe dứt động lệnh “BƯỚC” làm hai cử động: • Cử động 1: Chân trái bước lên một bước cách chân phải 75 cm (tính từ gót chân nọ đến gót chân kia). tay phải đánh sau như tay trái ở cử động 1. đồng thời tay phải đánh ra phía trước khuỷu tay gập lại và nâng lên. hợp với thân người một góc 45 độ có độ dừng. cánh tay trên tạo với thân người một góc 60 độ. ĐI ĐỀU. tiếng hô “Hai” rơi vào lúc bàn chân phải vừa chạm đất. nắm tay úp xuống. .Khi cấp trên chào đáp lễ xong.. hai. . Một. . khi mặc áo quân phục thường dùng mùa đông mép dưới của cánh tay dưới cao ngang với mép trên của cúc áo ngực thứ hai tính từ trên xuống. tay trái đánh ra trước như tay phải ở cử động 1 (Chỉ khác khớp xương thứ 3 ngón tay trỏ cao ngang mép dưới và thẳng với cúc túi áo ngực bên phải. Cứ như vậy. BÀI 4. khớp xương thứ 3 của ngón tay trỏ cao ngang mép dưới và thẳng với cúc túi áo ngực bên trái (Đối với quân nhân nữ: Khi mặc áo quân phục thường dùng mùa hè mép trên cánh tay dưới cao ngang với mép dưới với cúc áo thứ hai từ trên xuống. Cánh tay cách thân người 20 cm. di chuyển vị trí có trật tự biểu hiện sự thống nhất. hai”. Nếu cấp trên nói “Được”. lòng bàn tay quay vào trong. .Báo cáo xong mời cấp trên chủ lễ chào cờ hoặc duyệt đội ngũ đơn vị.Khi cấp trên ra chỉ thị xong phải trả lời “Rõ”. sức nặng toàn thân dồn vào chân trái.Nội dung báo cáo khi kết thúc: Giống như báo cáo cấp trên trực tiếp. Tay trái đánh về phía sau cánh tay thẳng. hùng mạnh. Nếu đi theo nhịp nhạc thì phách nặng rơi vào lúc bàn chân trái vừa chạm đất.Khẩu lệnh: “ĐI ĐỀU . BƯỚC”. có dự lệnh và động lệnh. 2. Mắt nhìn thẳng. . “Đi đều” là dự lệnh “BƯỚC” là động lệnh. ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU. Tiếng hô “Một” rơi vào lúc bào chân trái vừa chạm đất. đối với quân nhân nữ. Động tác đi đều . cánh tay dưới thành đường thăng bằng.Nội dung báo cáo trước khi tiến hành: Giống như báo cáo cấp trên không trực tiếp. ĐỨNG LẠI Ý nghĩa Thực hiện di chuyển đội hình. 3.

Khi đánh tay ra phía sau phải dọc theo thân người.Khi đổi chân không nhảy cò. liếc mắt hoặc quay nhìn xung quanh.Mắt nhìn thẳng. . “HAI” rơi vào lúc bàn chân phải vừa chạm đất. “ĐỨNG” là động lệnh. .Khi đánh tay ra phía trước giữ đúng độ cao.Giữ đúng độ dài mỗi bước đi và tốc độ đi. Cổ tay khóa lại và úp xuống. không nói chuyện. không nghiêng ngả. Hai tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm. cổ tay khóa lại.Đánh tay ra phía sau thẳng.Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “ĐỨNG” làm hai cử động: • Cử động 1: Chân trái bước lên một bước (bàn chân đặt chếch sang trái 22.5 độ). • Cử động 2: Chân phải bước tiếp một bước ngắn (bước đệm) đặt sau gót chân trái. thì phải đổi chân ngay. tay trái đánh về phía sau có dừng lại). ĐỘNG TÁC ĐỔI CHÂN TRONG KHI ĐI .Khẩu lệnh: “ĐỨNG LẠI… ĐỨNG” có dự lệnh và động lệnh. không kéo rê chân. chân phối hợp nhịp nhàng. chân trái bước nhanh về phía trước một bước ngắn (lúc này tay phải đánh về phía trước.3. nâng lên đúng góc độ của cánh tay với thân người. hoặc sai với nhịp nhạc: phách nặng rơi vào chân trái. Chú ý: . . • Cử động 2: Chân phải đưa lên đặt ngang với chân trái (bàn chân đặt chếch sang phải 22. Động tác đứng lại . . hoặc phách nhẹ rơi vào chân phải.5 độ). . thấy mình đi sai với nhịp đi chung của phân đội theo tiếng hô của người chỉ huy: “MỘT” rơi vào lúc bàn chân trái vừa chạm đất. Chú ý: .Tay. gật gù. • Cử động 3: Chân phải bước lên phối hợp với đánh tay. . “ĐỨNG LẠI” là dự lệnh. . . Người chỉ huy hô dự và động lệnh đều rơi vào chân phải. dùng mũi bàn chân phải làm trụ. .Người ngay ngắn.Khi thấy mình đi sai theo nhịp đi chung phải đổi chân ngay.Động tác: Đổi chân có 3 cử động: • Cử động 1: Chân trái bước lên một bước. nét mặt tươi vui phấn khởi. .Trường hợp vận dụng dụng: Quân nhân đang đi đều. đều theo nhịp bước thống nhất. II.

điều lệ và các quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam. có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều 4: Quản lý bộ đội được thực hiện theo hệ thống tổ chức từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị cơ sở và từng quân nhân trong toàn quân. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân. có tổ chức trang bị hợp lý. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. sáng tạo. đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. Điều 3: Quản lý bộ đội là sự tác động chỉ huy. sự thống lĩnh của Chủ tịch nước. Điều 2: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng. Phát huy dân chủ. bảo đảm mọi hoạt động của quân đội trên các lĩnh vực được giao quản lý. có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. trí tuệ và năng lực mọi mặt. chính quy. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là quân đội) thành phần nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. . từng bước hiện đại là mục tiêu và phương hướng cơ bản để tổ chức quản lý bộ đội. tinh nhuệ. có nghệ thuật quân sự đúng đắn. chỉ huy và thực hiện tập trung thống nhất. điều lệnh. điều khiển. mối quan hệ chỉ huy và phục tùng trên cơ sở pháp luật của Nhà nước. được phân định theo thẩm quyền chức trách.ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI CHƯƠNG I. lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. có kỷ luật tự giác. hướng dẫn hoạt động của các tổ chức trong quân đội và mọi quân nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. sự quản lý thống nhất của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. cùng toàn dân xây dựng đất nước. nghiêm minh.

dân quân. Đồng thời cũng tạo nên sự thống nhất cao trong lời nói cũng như hành động của toàn đơn vị. có nếp sống văn minh. Điều 6: Điều lệnh Quản lý bộ đội được thi hành đối với mọi sĩ quan. 3. lịch sự. 1. đề cao kỷ luật tự giác. Các quy định đối với quân nhân trong Điều lệnh này được áp dụng đối với mọi công chức quốc phòng. binh sĩ. mọi quân nhân phải gìn giữ phẩm chất đạo đức cách mạng và nghiêm chỉnh tuân theo những yêu cầu sinh hoạt xã hội. gương mẫu chấp hành Hiến phápvà phát luật của Nhà nước. nghiêm minh. công nhân viên quốc phòng. kỷ luật của quân đội. CHƯƠNG II. II. bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân. xử phạt. là vấn đề thuộc về bản chất quân đội. Vì vậy. tố cáo. quyền hạn khen thưởng. tự vệ phối thuộc với quân đội trong chiếu đấu. Trong . Người chỉ huy và chính ủy. lao động hợp đồng đang phục vụ trong các cơ quan. mối quan hệ và lễ tiết. Nội dung lễ tiết tác phong quân nhân Phong cách quân nhân Điều 38 1. các chế độ sinh hoạt. khiếu nại. LỄ TIẾT TÁC PHONG QUÂN NHÂN I. Có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh. đơn vị quân đội. 2. công dân được trưng tập vào phục vụ quân đội. học tập công tác. Bảo đảm cho đơn vị có “kỷ luật chặt chẽ. mọi quân nhân cần phải nắm chắc và thực hiện đúng. Lễ tiết tác phong quân nhân là một nội dung rất quan trọng. có tác phong nghiêm túc” luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. có phẩm chất đạo đức tốt. quy định chức trách. Trong quan hệ quân nhân. Ý nghĩa lễ tiết tác phong quân nhân 1. quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện. Quản lý bộ đội thực hiện nghiêm chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân là trách nhiệm của người chỉ huy nói chung và của người chỉ huy phân đội nói riêng. Phát huy dân chủ tập thể. chính trị viên từng cấp phải chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị. đơn vị). tinh thần đoàn kết tốt. tác phong quân nhân. phục vụ chiến đấu. đơn vị và quân nhân phải chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệnh này. quy định nguyên tắc. hạ sĩ quan. quy định về tổ chức đóng quân.Điều 5: Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt nam (sau đây gọi tắt là Điều lệnh Quản lý bộ đội) quy định những vấn đề chung nhất về nguyên tắc trong lĩnh vực xây dựng và hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam. quản lý quân nhân và quản lý tài sản. quân nhân chuyên nghiệp (sau đây gọi là quân nhân) và các tổ chức trong quân đội (sau đây gọi là cơ quan. Điều 7: Mọi cơ quan. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về lễ tiết tác phong quân nhân sẽ làm cho quân nhân có tư thế tác phong chững chạc.

chức vụ. biết tự chủ và tự trọng trong lời nói cũng như trong hành động: a) Mặc quân phục phải đúng quy định của Quân đội. đơn vị. Không viết vẽ lên quân phục. bán. báo cáo xin phép gặp. . Điều 40 Khi trực tiếp báo cáo. giả mạo cấp bậc. họ tên người mà định tiếp xúc. đơn vị của mình và trên một cấp. Xưng hô Điều 39 Quân nhân gọi nhau bằng “Đồng chí” và xưng “Tôi”. mua. khi đi tập thể phải thành đội ngũ. Khi được phép của cấp trên mới được gặp. chỉ được nhuộm tóc màu đen.quan hệ với nhân dân phải kính trọng người già. chức vụ. d) Gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và những quy tắc sinh hoạt xã hội. chức vụ. không để râu. thái độ hoà nhã. chức vụ. 2. Nghiêm cấm mạo danh. đơn vị của mình. tóc gáy cắt ngắn. không xăm chàm trên thân thể. tác phong quân nhân. tên. quân nhân có thể xưng hô với nhau theo tập quán thông thường. quân nhân phải trả lời “Có” khi nhận lệnh hoặc trao đổi công việc xong quân nhân phải nói “Rõ”. quân nhân phải chào và tự giới thiệu đầy đủ họ. quân nhân không phải tự giới thiệu họ. lành mạnh. cấp bậc. c) Đi. đứng phải giữ đúng tư thế. 3. bia ở mọi lúc. Quân nhân phải thể hiện là người có ý thức tổ chức kỷ luật. không ảnh hưởng đến tác phong khi đội mũ. yêu mến trẻ em. bia trong khi làm nhiệm vụ. tương trợ và có nếp sống văn minh. có người chỉ huy. báo cáo xong nội dung phải nói “Hết”. báo cáo theo chức vụ của cấp trên. nam quân nhân tóc mai. chức vụ. Cấm quân nhân uống rượu. Đối với cấp trên trực tiếp khi báo cáo. tên. khiêm tốn. mọi nơi. tôn trọng phụ nữ. khi không biết chức vụ thì báo cáo theo cấp bậc. búi tóc được buộc trong túi lưới. 2. Nghe gọi đến tên. chất gây nghiện dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định của pháp luật. quân nhân phải giới thiệu đầy đủ họ tên. tàng trữ và sử dụng các chất kích thích. Khi báo cáo gián tiếp qua các phương tiện thông tin. b) Đầu tóc phải gọn gàng. Đến gặp cấp trên Điều 41 Quân nhân đến gặp cấp trên phải chào. Trong lúc nghỉ ngơi. 3. Trước khi ra về phải chào cấp trên. uống say rượu. Đối với cấp trên có thể gọi là “Thủ trưởng”. Sau tiếng “Đồng chí” có thể gọi tiếp cấp bậc. Nữ quân nhân khi mang mặc quân phục phải búi tóc gọn gàng sau gáy. có tinh thần đoàn kết. đơn vị mình. hút thuốc lá nơi công cộng.

Dự lễ khi chào Quốc kỳ.Khi đến gặp cấp trên ở phòng làm việc. Điều 45. Trước khi bắt tay đáp lễ cấp trên. chính quyền. đơn vị phải tổ chức chào đón khách đến thăm và dự lễ tại cơ quan. Khi được giới thiệu. 8. Tổng Tham mưu trưởng. Nếu chưa gặp được phải báo cáo cho quân nhân đó rõ lý do hoặc hẹn gặp vào thời gian khác do mình quy định. phó Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch . Điều 44. đơn vị theo nghi thức quân đội trong các trường hợp sau: 1. 3. nếu đóng cửa thì trước khi vào phải gõ cửa. Chủ tịch. Chào hỏi Điều 43 Quân nhân phải chào khi gặp nhau. Thủ tướng và Phó thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. a) b) c) Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo. Các đồng chí lãnh đạo. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. cấp dưới phải chào cấp trên trước. Gặp linh cữu có đơn vị quân đội đi đưa. 4. phó Chủ tịch nước. Mặc niệm. Điều 42 Khi quân nhân cấp dưới đề nghị gặp. trước và sau khi phát biểu lần đầu trên bục phát biểu trong hội nghị. Quân nhân chào bằng động tác (kể cả khi không đội mũ) trong các trường hợp sau: 1. 5. 9. 2. 6. người được chào phải chào đáp lễ. Nhận phần thưởng. Các cơ quan. chỉ huy quân đội: . Quân nhân gặp nhau hoặc khi tiếp xúc với người ngoài quân đội và người nước ngoài. nhà nước: a) b) c) d) 2. 7. 4. khi giới thiệu chương trình và khi tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ. nhận lệnh trước cấp trên và khi rời khỏi cấp trên. khi được phép mới được vào. 10. cấp trên phải thu xếp thời gian để sớm gặp quân nhân đó. Gặp Quân kỳ trong đội ngũ. Gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng.

Trường hợp có cả Tham mưu trưởng (phó Tham mưu trưởng). người phụ trách hoặc giáo viên hô “Đứng dậy” (nếu đang ngồi) và hô “Nghiêm” rồi ra chào. 4. Trường hợp đơn vị đã chào cấp trên. Quy định mặc trang phục. đơn vị cấp dưới thuộc quyền thì người chỉ huy. người phụ trách hoặc giáo viên phụ trách (giáo viên) chưa trông thấy cấp trên thì quân nhân nào trong đơn vị thấy cấp trên trước phải báo cáo ngay cho người chỉ huy. cấp bậc bằng hoặc thấp hơn người đến trước thì người chỉ huy đơn vị đến báo cáo riêng. đơn vị thực hiện chào cấp trên đến thăm đơn vị thuộc quyền như sau: 1. chủ nhiệm Chính trị (phó chủ nhiệm Chính trị) các cấp khi đến cơ quan cùng cấp (trừ cơ quan Tham mưu và cơ quan chính trị) hoặc cơ quan. Quân phục dự lễ. chính ủy (chính trị viên) hoặc ban tổ chức hội nghị. Điều 48. Các loại trang phục dùng cho công tác chuyên môn nghiệp vụ chỉ được mặc trong làm nhiệm vụ. Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng giúp Thủ trưởng Bộ chỉ đạo. e) Nếu cấp trên đến sau có chức vụ. 2. đơn vị trực thuộc Bộ hoặc cơ quan. Quân phục thường dùng. Quân phục dã chiến. Quân nhân phải mang mặc trang phục theo đúng quy định của Bộ Quốc Phòng. Đơn vị đang học tập. người phụ trách hoặc giáo viên phải hô: “Nghiêm” rồi ra chào. báo cáo. Trang phục trong quân đội gồm 5 loại: 1. công tác sinh hoạt tập trung thì người chỉ huy. Khách nước ngoài đến thăm chính thức đơn vị do Bộ Quốc Phòng chỉ thị tổ chức đón. Điều 46. Sĩ quan . Trường hợp có cả Phó Tổng Tham mưu trưởng và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đến các cơ quan. 3. 2. 4. 5. nghi lễ phải chào báo cáo đồng chí trưởng đoàn. nếu không có trưởng đoàn thì chào báo cáo Tham mưu trưởng (phó Tham mưu trưởng). chính ủy (chính trị viên) hoặc ban tổ chức hội nghị. 3. hướng dẫn cụ thể việc đón tiếp khách nước ngoài theo Quy chế đối ngoại quân sự của Bộ Quốc phòng. nhưng sau đó lại có cấp trên khác đến: d) Nếu cấp trên đến sau có chức vụ hoặc cấp bậc cao hơn người đến trước thì người chỉ huy. báo cáo. Trường hợp người chỉ huy. Quân phục nghiệp vụ. người phụ trách hoặc giáo viên đơn vị biết.3. nghi lễ phải chào báo cáo đồng chí trưởng đoàn. Mang mặc quân phục Điều 47. đơn vị cấp dưới (trừ Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị) thì người chỉ huy. nếu không có trưởng đoàn thì báo cáo Phó Tổng tham mưu trưởng. 5. Trang phục công tác. Chỉ huy cơ quan.

Giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về ý nghĩa quy định của Điều lệnh Quản lý bộ đội về lễ tiết tác phong quân nhân. huy hiệu. Tiến hành thưởng. vận động mọi quân nhân trong đơn vị mình chấp hành và thực hiện tốt quy định về lễ tiết tác phong quân nhân. Biện pháp quản lý Thường xuyên giáo dục cho bộ đội hiểu được ý nghĩa. Đảng. Điều 49. Gắn công tác quản lý bộ đội thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân vào việc thực hiện các chế độ trong ngày. hướng dẫn cụ thể về nội dung làm cơ sở để thực hiện. Qua đó có những yêu cầu phù hợp với tính chất. trong tuần. đối tượng và điều kiện thực tiễn của đơn vị để người chỉ huy đơn vị đề ra các quy định quản lý cho phù hợp. Duy trì thường xuyên. Giúp đỡ tạo điều kiện cho người chỉ huy duy trì thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân trong đơn vị. Nữ quân nhân được mặc thường phục khi có thai. Các đơn vị đóng quân từ đèo Hải Vân trở vào phía nam. biết dựa vào các tổ chức (chính quyền. Các loại băng. Kiểm tra. biển. . b) Đối với quân nhân Phải tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đồng thời tuyên truyền. kịp thời đúng quyền hạn. theo quy định thời gian làm việc mùa nóng và lạnh. 2. đánh giá nhận xét hàng ngày. phù hiệu công tác. Điều 50. Đoàn) để quản lý bộ đội thực hiện đúng lễ tiết tác phong quân nhân. hàng tháng. kỷ niệm chương. III. Huân chương. huy chương. đặc điểm riêng (đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay). mọi lúc. Căn cứ vào thời tiết và sức khoẻ.và quân nhân chuyên nghiệp được mặc thường phục ngoài giờ làm việc. uốn nắn. nghiêm túc việc chấp hành lễ tiết tác phong quân nhân trong đơn vị. biển tên. nắm chắc nội dung của lễ tiết tác phong quân nhân. Yêu cầu và biện pháp quản lý bộ đội thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân Yêu cầu a) Đối với người chỉ huy Căn cứ vào quy định về lễ tiết tác phong quân nhân trong Điều lệnh Quản lý bộ đội và các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên. mọi nơi. 1. phạt nghiêm minh. Quân nhân mặc quân phục từng mùa. 2. hàng tuần. chính xác. do người chỉ huy từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên quy định thống nhất trong đơn vị thuộc quyền. Kết hợp quản lý bộ đội thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Khi sinh hoạt tập trung phải mặc quân phục thống nhất. Trên quân phục chỉ được đeo các loại sau: 1. 2. quân nhân được mặc quân phục cả 2 mùa trong thời gian trước và sau 15 ngày so với thời gian làm việc quy định cho từng mùa. Mặc trang phục 1. Luôn luôn đóng góp ý kiến phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt tới việc chấp hành lễ tiết tác phong quân nhân của mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. căn cứ vào thời tiết cụ thể từng nơi để mặc quân phục cho phù hợp.

tuần. trong mọi hoạt động của đơn vị như: Thực hiện chế độ ngày. điểm quân số và sinh hoạt đơn vị. đánh giá. mọi lúc. . tuần. nhận xét hàng ngày. uốn nắn. mọi nơi.Thường xuyên kiểm tra. hội ý. điểm danh. giao ban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful